Suomalaisten Life Sciencealan yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet toimia Venäjällä. Niko Lönn & Reijo Itkonen FinnMedi Oy 29.4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisten Life Sciencealan yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet toimia Venäjällä. Niko Lönn & Reijo Itkonen FinnMedi Oy 29.4."

Transkriptio

1 Suomalaisten Life Sciencealan yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet toimia Venäjällä Niko Lönn & Reijo Itkonen FinnMedi Oy

2 Yritykset jaettiin Venäjä-kiinnostuksen ja kokemuksien perusteella neljään kategoriaan: A. Toimijat, joilla ei ole kiinnostusta eikä suunnitelmia Venäjän markkinoita kohtaan B. Toimijat, joita kiinnostaa, mutta joilla ei ole vielä toimintaa tai kontakteja Venäjälle C. Toimijat, joilla on ollut Venäjä-kontakteja ja kiinnostusta, mutta joilla ei vielä ole konkreettista tai suunnitelmista toimintaa Venäjällä D. Toimijat, joilla on jo toimintaa Venäjällä jossain muodossa (kaupankäyntiä Venäjälle, oma tytäryritys, jälleenmyyntikanava, vientiä/maahantuontia, jne.) Kartoituksessa kontakoitiin 51 yritystä sekä 6 kehitys-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta vastaavaa toimijaa Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin yritysten kiinnostus Venäjän markkinoihin ja toisessa vaiheessa yrityksiä haastateltiin tarkemmin haasteista ja tarpeista.

3 Suomalaisten yritysten kiinnostus Yleisiä huomioita kiinnostuksesta: Yrityksen koolla, resursseilla ja toimialalla on merkitystä Venäjäaktiviteetteihin. Know-how halutaan usein pitää yrityksen sisällä, joten moni yritys etsii vain myyntiä Venäjältä -> Venäjän suhteen moni yritys kaipaa apua liiketoiminnan kehittämiseen eikä tutkimukseen tai tuotekehitykseen. Yleisesti Venäjän markkinoita ei vierastettu, mutta moni kansainvälisen liiketoiminnan alkuvaiheessa oleva yritys priorisoi Euroopan ja Amerikan markkinoita Venäjää enemmän

4 Suomalaisten yritysten kiinnostus Venäjän markkinoihin, 51 toimijaa

5 Lääkealan yritykset, biomateriaali- ja kudosteknologia yritykset, 18 toimijaa

6 Diagnostiikka ja lääkinnällisiä laitteita valmistavat yritykset + muut laitevalmistajat, 18 toimijaa

7 Bioalan palvelu- ja IT-yritykset, 15 toimijaa

8 Suomalaisten yritysten haasteet ja tarpeet Yleisiä huomioita haasteista: Osa haasteista on suoraan verrannollisia toimijan tuote/palvelukonseptiin. Palvelun tuottaminen paikallisesti vaatii enemmän läsnäoloa, mutta yksittäisen tuotteen saattaminen Venäjän markkinoille onnistuu Suomesta käsin. Osa haasteista johtuu millaista yhteistyötä on etsimässä. Tutkimus vs. tuotekehitys vs. myynti. Tutkimustoiminnassa suurimpana haasteena on länsimaisista standardeista poikkeavat käytännöt (GLP, dokumentointi, jne.) Kaikki länsimaiset hoito- ja diagnostiikkamenetelmät eivät ole Venäjällä tuttuja tai käytössä Iso maa ei aina tarkoita isoja markkinoita Vaikka yrityksillä oli omia spesifisiä haasteita, niin haasteiden joukosta nousi selkeästi esille kuusi yhteistä ja isompaa kokonaisuutta

9 Oikea partneri ja partnerin etsintä Venäjällä Venäläisistä yrityksistä, säädöksistä ja tapahtumista on todella vähän informaatiota tarjolla (englanniksi) Venäjän ulkopuolella. Paikallinen partneri koettiin erittäin tärkeäksi, oli kyseessä sitten Venäjällä jo toimiva tai vasta sinne pyrkivä yritys. Erityisesti liiketoiminnan alkuvaiheessa partnerin merkitys on suuri. Kun toiminta saadaan vakiinnutettua, niin partnerin merkitys pienenee hieman Kontakti oli joko jälleenmyyntikanava, tutkijayhteistyö, tuotekehitysyhteistyö tai henkilökohtainen kontakti, mutta toimialasta tai yhteistyömuodosta riippumatta melkein jokainen korosti hyvän kumppanin tärkeyttä. Partneria hyödynnettiin monin eri keinoin (regulaatio, jälleenmyynti, maahantuonti)

10 Byrokratia ja sertifikaatit Byrokratiaa (sertifikaattien lisäksi myös muut lupa-asiat ja vaadittavat dokeumentaatio) kuvattiin sanoilla melko raskas, muttei mahdoton. Haastetta tuo myös se, että säädökset muuttuvat jatkuvasti Haastatteluiden perusteella sertifikaattien saaminen oli vienyt Venäjän aktiviteeista eniten yrityksien aikaa ja resursseja Venäjän sertifikaatit poikkeavat EU:n ja USA:n standardeista, joten ne eivät ole monelle tuttuja Käytännössä kaikkien haastateltujen toimijoiden saamissa sertifikaateista oli hyödynnetty paikallisen yhteistyökumppanin apua Todella suuri osa haastateltavista oli saanut tuotteelleen sertifikaatin paikallisen jälleenmyyntikanavan kautta. Sertifikaatit hyväksytään aina Moskovassa

11 Tulli ja tuotteiden maahantuonti Tuotteiden vienti Venäjälle, tullimaksut ja muut rajamuodollisuudet tuottivat tai olivat tuottaneet monelle ongelmia Osalle toimijoista korkea tullimaksu on merkinnyt sitä, että kate Venäjällä on muita markkinoita pienempi. Moni toimija koki paikallisen kumppanin myös tässä tärkeäksi ja vain todella harva vei omin voimin tuotteita Venäjälle. Suuri osa yrityksistä hyödyntää yhtä partneria, joka vastaa myynnin lisäksi myös sertifikaateista ja maahantuonnista. Moni koki, että maahantuonti Venäjälle on helpompaa venäläiselle toimijalle kuin ulkomaalaiselle toimijalle.

12 Luottamus- ja sopimusasiat Yleinen mielikuva ja saadut kokemukset Venäjän IPR-suojasta ja kumppaneiden luotettavuudesta on melko hyvä. Venäläisten kanssa pitää rakentaa luottamus ennen bisneksen tekoa. Toimijat, joilla yhteistyötä oli ollut useamman vuoden ja luottamus saavutettu kumppaniin, kertoivat yhteistyön toimivan todella hyvin. Liian sinisilmäinen ei kannata kuitenkaan olla, ja kaikki asiat tulee sopia ja varmistaa kirjallisella sopimuksella. Jos sopimusteksteissä on kahta kieltä, niin venäjänkielinen teksti on usein sitova eli itse kannattaa varmistaa, että käännös on tehty oikein. Ennakkomaksun pyytäminen on melko normaali toimintapa ja itsestään luotettavan kuvan antavan kumppanin pitäisi hyväksyä tämä

13 Kielitaito Vaadittavasta venäjän kielitaidosta mielipiteet jakautuivat kokemuksien ja yhteistyömuodon perusteella. Venäjän kielitaito yhteydenpidossa kumppaniin ei ole välttämätön, mutta helpottaa ja nopeuttaa asioita. Oman tuotteen dokumentaatio kannattaa kääntää venäjäksi, koska paikallisten englannin kielen taito ei aina ole riittävä Moni jälleenmyyntikanava osaa englantia vaadittavalla tasolla ja kielimuuri ei ole niin iso ongelma kuin yhteisessä tutkimuksessa tai tuotekehityksessä. Erityisesti tutkimuspuolella oli kokemuksia, missä yhteisen kielen puute oli kaatanut yhteistyöprojektin. Kansainvälistä tutkimusta tekevissä tutkimuslaitoksissa on kyllä englantia puhuvia ihmisiä, mutta pienissä tutkimuslaitoksissa tai yrityksissä osaaminen voi olla heikompaa

14 Maan tavat ja kulttuuri Venäjän kulttuuri ja terveydenhuollon taso eroavat jonkin verran Suomesta ja länsimaista Kaikki länsimaissa tutut käytännöt ja hoidot eivät välttämättä ole käytössä Venäjällä eli oman tuotteen soveltuvuus kannattaa selvittää etukäteen Länsi-Venäjä on selvästi helpompi länsimaalaisille yrityksille jalkautua ja asiakkaat ja raha keskittyvät isoihin kaupunkeihin Varsinkin tutkimuspuolella Suomi on melko pieni toimija Venäjään verrattuna, joten Suomen tulisikin näyttäytyä Venäjällä enemmän yhtenä isona toimijana kuin monena pienenä yksikkönä

15 Positiiviset kokemukset ja mahdollisuudet Useimmat haasteet liittyivät alkuvaiheen asioihin. Kun alkuvaiheen haasteet (partneri, sertifikaatit, maahantuonti) oli selvitetty, niin asiat olivat toimineet todella hyvin ja harvalla oli huonoa sanottavaa. Monet hyvät kokemukset perustuivat yhteistyöhön hyvän partnerin kanssa. Monesti yksi partneri on onnistunut hoitamaan kaikki Venäjän haasteet, kuten sertifikaatit, luvat, maahantuonnin ja myynnin. Venäjän terveydenhuollon taso kehittyy ja markkinat kasvavat tällä hetkellä nopeasti ja monen Venäjällä toimivan yrityksen liikevaihto Venäjän myynnin osalta on kasvanut. Haasteista huolimatta Suomella on venäjänkaupan suhteen paremmat edellytykset kuin monella muulla maalla (EU, USA, jne.). Suomessa on perinteet venäjänkauppaan, hyvät kulku- ja logistiikkayhteydet ja paljon venäjän kielen osaamista.

16 Jatkotoimenpide-ehdotuksia 1/3 1) Kaupallisen partnerin etsintä Selvitetään Venäjän markkinoille aikovien yritysten partnerien tarve ja niiden profiilit Venäjällä toimivien yritysten nykyisten kontaktien hyödyntäminen Paikallisen toimialan tuntevan henkilön tekemä skriinaus (tuloksena pitkä lista) Vientirengasmahdollisuuden selvittäminen (myös mikroyritykset mukaan) Venäläisten partneriehdokkaiden kiinnostuksen selvittäminen (tuloksena lyhyt lista) Tuoteportfolion mahdollinen täydentäminen esim. amerikkalaisten yritysten tuotteilla Partnerien etsintä laajemmin kuin Pietarin alueella

17 Jatkotoimenpide-ehdotuksia 2/3 2) Tuotehyväksynnät, Venäjän liiketoimintaosaaminen, jne. Asiantuntijapoolin kokoaminen sekä Venäjällä että Suomessa varsinkin tuotehyväksyntään liittyen Koulutus yrityksille tuotehyväksyntään, maahantuontiin, sopimusjuridiikkaan, IPR-asioihin, yms. Venäjän liiketoimintaosaamiseen liittyen 3) Maiden yritysten välinen tuotekehitysyhteistyö Potentiaalisten yritysten löytäminen (esim. Skolkovon hyödyntäminen) ja niiden tarpeiden selvittäminen Venäläisten yritysten etabloituminen EU-markkinoille Suomen kautta (niiden konsultointi markkinoiden selvittämisessä, viranomaismääräyksissä, jne.

18 Jatkotoimenpide-ehdotuksia 3/3 4) PPP-yhteistyö (esim. sairaalaprojektit) Venäläisen osapuolen tarpeiden kartoitus Projektikonsortion muodostaminen ja sen jäsenten roolitus Markkinaa Venäjällä myös yksityisklinikoissa 5) Yliopistotason tutkimusyhteistyö Strategian määrittely suomalais-venäläiselle tutkimusyhteistyölle (Akatemian rooli?) Laajempi konsortio (ei yksittäinen tutkimusryhmä), jolla veturitoimija Keskittyminen jollekin spesifiselle tutkimusalueelle

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ Finnmedi Oy Niko Lönn 6.5.2013 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Suomalaisten yritysten kiinnostus

Lisätiedot

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta PROFIILIKIRJA Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta Tekijät: Sofia Husso Kristiina Nurmenniemi Iin Micropolis Oy Heinäkuu 2014 TIIVISTELMÄ Profiilikirjassa

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KYSELYTUTKIMUKSEN JA TEEMAHAASTATTELUJEN TULOKSET Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

Lisätiedot

Venäjä-osaamisen luonne

Venäjä-osaamisen luonne W Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne ja merkitys kansainvälisissä suomalaisyrityksissä W-460 W-460 Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Lessons Learned: Chilen liiketoimintaympäristö ja kaupantekokulttuurin haasteet suomalaisten yritysten näkökulmasta

Lessons Learned: Chilen liiketoimintaympäristö ja kaupantekokulttuurin haasteet suomalaisten yritysten näkökulmasta LessonsLearned: Chilenliiketoimintaympäristöjakaupantekokulttuurin haasteetsuomalaistenyritystennäkökulmasta 1 Suurlähettiläänesipuhe Arvoisa lukija, Chile on Suomessa liian vähän tunnettu menestystarina:

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi UUDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄMINEN TEOLLISES- SA YRITYKSESSÄ KANSAINVÄLISEN MARKKINOINTITUTKIMUKSEN

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI 26.11.2012 Anssi Kokkonen AvainEnergia Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuusbarometri, väliraportti.. Sinikka Jänkälä ISBN: ---- (pdf) ISSN: - Kannen suunnittelu: Harri

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite kansainvälistyminen helmikuu 2008 - opas kasvavalle yritykselle Erityistarkastelussa : Kasvavat ja kiehtovat Venäjän markkinat

Lisätiedot

Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007

Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007 Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007 Palvelumyynti - uskallusta luvata? Palveluiden myynti vaatii aivan erilaista osaamista kuin perinteinen tuotemyynti. Tuotteet voivat olla hyvin samankaltaisia,

Lisätiedot

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 232 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

Suomen ulkomaanviennin rahoituslähteet The funding sources of Finland s export

Suomen ulkomaanviennin rahoituslähteet The funding sources of Finland s export 26.2.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Suomen ulkomaanviennin rahoituslähteet The funding sources of Finland s export Kandidaatintyö Heidi

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE Kauppatieteellinen tiedekunta A380A5000 Kandidaatintutkielma, Kansainvälinen liiketoiminta Katrina Lintukangas, Hanna Salojärvi PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE SME s export process to Russia

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke

Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke 2013 Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke Pirjo Räsänen Sisällysluettelo Tutkimuksen taustaa... 3 Outdoors Finland Etelä hanke... 3 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet... 4 Vastaajien

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot