Russia Business Point -hanke Maakunnallinen Venäjä -palvelupiste EAKR-hanke Toimintalinja Linnan Kehitys Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Russia Business Point -hanke Maakunnallinen Venäjä -palvelupiste EAKR-hanke Toimintalinja 1. 1.9.2015-31.8.2017 Linnan Kehitys Oy"

Transkriptio

1 Russia Business Point -hanke Maakunnallinen Venäjä -palvelupiste EAKR-hanke Toimintalinja Linnan Kehitys Oy Anastasia Kanervisto

2 Projekti-idean syntyminen ja tarve Hankkeen idea: Maakunnan yrityksiä palvelevan toimiston kehittäminen pysyväksi ja keskitetyksi Venäjä-palveluja tarjoavaksi toimipisteeksi Kanta-Hämeessä ja Pietarissa -> uuden pysyvän toimintamallin kehittäminen. Tausta: Linnan Kehitys Oy:n koordinoimassa Hämeestä itään hankkeessa on kehitetty monipuolisia palvelukokonaisuuksia, joita tuottavat yhteistyössä Hämeenlinnan elinkeinoyhtiön kv-asioihin erikoistunut yrityskehittäjä sekä Hämeenlinnan Pietarin edustuston venäläinen työntekijä. Kyseinen toimintamalli on todettu yritysten kannalta hyödylliseksi ja lisäarvoa antavaksi palveluksi. Hämeestä itään hankkeen aikana yhteistyötä on tehty Forssan ja Hattulan yritysten kanssa. On todettu, että keskitetty Venäjä palvelupiste olisi kustannustehokkain ja vaikuttavuudeltaan laajin vaihtoehto, joka edistäisi ja konkreettisesti helpottaisi Kanta- Hämeen yritysten Venäjän markkinoille menoa

3 Hankkeen kohderyhmä ja tavoite Kohderyhmä: Pk-yritykset, joilla kasvuhalukkuutta Venäjän markkinoille sekä Venäjän markkinoilla jo olevat yritykset, jotka hakevat liiketoiminnan kasvua. Hankkeen tavoitteena on kehittää olemassa olevasta Hämeenlinnan Venäjä-palvelusta sekä Hämeenlinnan Pietarin edustustosta maakunnan pk-yrityksiä keskitetysti palveleva Venäjä-palvelupiste, joka tarjoaa yrityksille monipuolisia Venäjä-palveluja. Käynnissä olevan maakunnallisen Venäjän markkinointihankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään rakennettaessa keskitettyä Venäjä palvelupistettä. Molempien hankkeiden tavoitteena on palvelujen pysyvä ja keskitetty tuottaminen maakunnan pk-yrityksille. Hankkeiden toimenpiteet täydentävät toisiaan. Markkinointihankkeen pääpaino on yritysten markkinoinnissa Venäjällä ja haettavan hankkeen toimenpiteet painottuvat yritysten kansainvälistymiseen ja Venäjälle etabloitumiseen. Hankkeen aikana pk-yritysten kansainvälistymistä edistetään tarjoamalla konkreettisia palveluja yritysten tarpeisiin, kuten verkostoitumiseen, markkinoille menoon ja etabloitumiseen, liiketoiminnan kasvattamiseen, suorien myyntikontaktien etsintään ja markkinoiden kartoittamiseen. Alaviite 3

4 Lyhyt sisällön kuvaus Osa I A:Maakunnallisten painopisteiden kartoittaminen ja yhteisen suunnan muodostaminen (2015) Kartoitetaan yhteiset painopisteet ja kunkin kaupungin/seudun kasvuhakuiset toimialat. Muodostetaan yhteinen toimintasuunnitelma ja tahtotila. Osa I B: Yritysten kasvuhalukkuuden ja kv -valmiuksien kartoittaminen ja maakunnan yhteisen toimintasuunnitelman muodostaminen (2015 ->) Kartoitetaan yritysten tarpeet ja kasvuhalukkuus. Järjestetään Venäjä-klinikat, joissa yritysten kv-pyrkimykset selvitetään ja pohditaan etenemistä. Tuotetaan kansainvälistymisen tueksi räätälöityjä palveluja (esim. partnerinhaku, markkinatutkimus, selvitykset, neuvottelumatkat). Osa II: Luodaan pysyvä maakunnallinen Venäjä -palvelukonsepti, joka palvelee maakunnan yrityksiä keskitetysti ja yrityslähtöisesti Hankkeen aikana uusi toimintamalli muokataan sellaiseksi, että se vastaa parhaiten maakunnan pk-yritysten tarpeita. Suunnitellaan pysyvän toiminnan rahoitusmalli. Osa III : Jalkautetaan Venäjä -palvelukonsepti maakunnan yrityksiä hyödyntäväksi ja pysyväksi Venäjä-palvelupisteeksi

5 Tavoiteltavat tulokset Kehitetään Hämeenlinnassa toimivasta Venäjä-palvelusta sekä Pietarin edustustosta maakunnallinen Venäjä-toimipiste (toiminnan pääpaino Pietari ja Leningradin alue) -> Luodaan maakunnallinen Venäjä -palvelupiste, joka tarjoaa markkinoille pääsyä helpottavia palveluja ja ratkaisuja pk-yritysten tarpeisiin keskitetysti Kv -yrityksille luodaan edellytykset verkostoitumiseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön Kasvuhaluisten pk -yritysten mahdollisuudet laajentua Venäjän markkinoille paranevat, riskit ja kynnys madaltuvat Potentiaalisten yhteistyökumppaneiden löytäminen ja jakeluketjujen rakentaminen Venäjällä helpottuu hankkeen toimenpiteiden myötä Venäjän markkinoilla olevien yritysten liiketoiminnan kasvattaminen ja olemassa olevien liikesuhteiden ylläpito helpottuu Päämäärä: Maakunnan yrityksiä palvelee jatkossa yhteinen ja pysyvä Venäjä -palvelupiste Pietarissa ja Kanta-Hämeessä. Palvelupiste tarjoaa hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen pkyrityksille monipuolisia Venäjä-palveluja, jotka edistävät yritysten etabloitumista ja liiketoiminnan kasvattamista Venäjällä

6 Miksi mukaan?. Hanke on yrityslähtöinen, hankehenkilökunnalla on pitkä ja vankka kokemus ja Venäjä-osaaminen sekä Kanta-Hämäläisten yritysten ja toimijoiden tuntemus. Hankkeen aikana yritykset saavat monipuolista palvelua Kanta-Hämeessä ja Pietarissa niin suomen kuin venäjän kielellä.. Yritysten tarpeet kartoitetaan ja jokaiselle yritykselle tarvittaessa räätälöidään palvelut, jotka parhaiten edistävät ko. yrityksen kansainvälistymistä (esim. etsitään suoria myyntikontakteja (BtoB), tehdään markkinatutkimusta, kartoitetaan sopivat jakelukanavat, laaditaan markkinointisuunnitelma ja etsitään parhaat toteuttajat). Yrityksiä tuetaan kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa, olkoon kyse uuden partnerin etsinnästä tai tytäryhtiön perustamisesta.. Yritysten tarpeeseen etsitään sopiva palveluntarjoaja, mikäli tarvittava osaaminen liittyy juridisiin kysymyksiin, sertifiointeihin tai muihin erityisosaamista vaativiin prosesseihin.. Pääosin palvelut ovat yrityksille maksuttomia, räätälöidyt palvelut tuotetaan subventoituun hintaan ja yritysten kannalta edullisin kustannuksin. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä ja jatkuva maakunnallinen palvelukonsepti, joka on yritysten tukena pitkällä aikavälillä. Hankehenkilökunta toimii vahvassa yhteistyössä niin suomalaisten kuin venäläisten tahojen kanssa ja täten yrityksillä on aina tukenaan laaja joukko asiantuntijoita. Maakunnallisesti keskitetty palvelupiste on kustannustehokas ja resursseja kohdistava ratkaisu Alaviite 6

7 Tarvittavat resurssit kokonaisbudjetti Hankkeen kesto 2 vuotta EU+valtio 70% Kuntaraha 30% (kuntarahaosuudet lasketaan yrityskannan mukaan) Ostopalvelut (sis. Pietarin toimipisteen vuosimaksu ja muut ulkopuoliset palvelut) Henkilöstökulut (50% projektipäällikkö) Flat rate 15% Muut kustannukset (sis. matkakulut) Oletuksena laskelmille, että hankkeessa mukana Hml, Forssa, Riihimäki, Janakkala ja Hattula ->

8 Alustava budjetti Yhteensä EU + valtio 70% Kunta 30% Hml osuus (yrityskanta 3 931) Forssan osuus (yrityskanta 1111)

9 Kansainvälistymispalvelut yrityksille (Hämeestä itään hankkeessa kehitetyt palvelukonseptit) Verkostoituminen Partnerinhaku- ja neuvottelumatkat Venäläiset yritysdelegaatiot ja niiden vastaanotto Laajat kansainväliset ja kansalliset verkostot Match making -tilaisuudet Kansainvälistymis- valmiuksien edistäminen Liiketoimintakulttuurikoulutukset, tuonti- ja vientiklinikat Seminaarit Venäjä-klinikat (yrityskohtaiset tapaamiset Venäjäasiantuntijoiden kanssa) Kansainvälisille markkinoille meno Ilmainen neuvontapalvelu Kansainvälistymiskartoitus Markkinatutkimukset (räätälöidään yrityksen tarpeeseen) Partnerihakupalvelut (räätälöidään tarpeeseen, takuu min. 3 potentiaalisen partnerin löytämisestä) Räätälöidyt palvelut etabloitumiseen (yrityksen kv-tarpeista ja tilanteesta riippuen sisältää erilaisia toimenpiteitä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä) Viranomaisyhteydet Pietarin toimiston tukipalvelut Venäjällä

10 Esimerkkejä yrityscaseista 1. Matkailualan yrittäjä: kartoituksessa selviää, että tavoitteena saada venäläisiä ryhmä- ja yksittäisiä matkailijoita lisää. Pidetään klinikka, jossa kartoitetaan käytössä olevat myynti- ja markkinointikanavat sekä olemassa oleva venäjänkielinen materiaali. Oikoluetaan ja stilisoidaan kotisivuja. Toteutetaan matkanjärjestäjien kaksivaiheinen haku. Listataan potentiaaliset yhteistyökumppanit, kontaktoidaan ja tarjotaan yhteistyömahdollisuutta yrittäjän kanssa ennalta määrätyllä profiililla. Laaditaan tarkka raportti, jossa kontaktit, tehdyt sopimukset, yhteyshenkilöt ja suunnitelma siitä miten edetään yhteystyön kanssa. Kontaktoidaan vielä kerran venäjäksi (karsittu listaus). Yrittäjä ottaa itse yhteyttä ja sopii yhteistyön ehdoista. Tuotteet: neuvonta, kartoitus, klinikka, räätälöidyt palvelut, partnerinhaku-palvelu. 10

11 2. Metallialan yritys, joka haluaa laajentaa liiketoimintaansa Venäjän markkinoille ja etsii uusia asiakkaita. Yritys lähtee partnerinhakumatkalle Pietariin. Ennen matkaa potentiaaliset asiakasyritykset kartoitetaan ja kontaktoidaan. Suomalaisen yrityksen markkinointimateriaali käännätetään venäjäksi ja pohditaan hinnoittelun rakennetta sekä sopivia toimitusehtoja. Matka järjestetään avaimet käteen periaatteella. Yrittäjä käy Pietarissa neuvotteluja viiden kiinnostuneen yrityksen kanssa. Neuvotteluja jatketaan Pietarin toimiston edustajan avulla. Yritys saa ensimmäisen tilauksen Venäjältä. Tuotteet: Partnerinhaku, neuvottelumatka, neuvontapalvelu, jatkuva tuki Suomessa ja Venäjällä 11

12 3. Tuotantoyritys, jolla jo toimintaa Venäjällä. Yritys ottaa yhteyttä, sillä on tyytymätön nykyiseen jakelijaansa Venäjällä. Yritys on vaihtamassa jakelijaa ja tarvitsee tietoa uuden kumppanin liiketoiminnasta ja taustoista sekä neuvontaa uusien sertifikaattien hakuprosessissa. Yritykselle järjestetään maksuton tapaaminen sertifiointiasiantuntijan kanssa. Uuden yhteistyökumppanin taustat selvitetään Pietarissa. Myöhemmin yritystä neuvotaan uuden sopimuksen solmimiseen liittyvissä yksityiskohdissa. Yritys on aloittanut sertifiointihakuprosessin. Yrityksen henkilökunta osallistuu erilaisiin seminaareihin ja kielivalmennukseen. 12

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Ratapihankatu 36, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Yritysten kasvun

Lisätiedot

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta PROFIILIKIRJA Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta Tekijät: Sofia Husso Kristiina Nurmenniemi Iin Micropolis Oy Heinäkuu 2014 TIIVISTELMÄ Profiilikirjassa

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA. HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry

HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA. HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry TAUSTAA PoKo ry on toteuttanut kansainvälistä yhteistyöhanketta kahden saksalaisen toimintaryhmän kanssa 31.8.2010

Lisätiedot

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ Finnmedi Oy Niko Lönn 6.5.2013 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Suomalaisten yritysten kiinnostus

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

s. 2 s. 3 s. 6 Greenlight for your business Green light for your business ISO 9001 Industrian kansainvälistymispalvelut

s. 2 s. 3 s. 6 Greenlight for your business Green light for your business ISO 9001 Industrian kansainvälistymispalvelut Palveluja ihmisille ja yrityksille Greenlight for your business s. 2 Industrian kansainvälistymispalvelut s. 3 s. 6 Green light for your business ISO 9001 Eväitä kehittyville yrityksille muuttuvaan maailmaan

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite kansainvälistyminen helmikuu 2008 - opas kasvavalle yritykselle Erityistarkastelussa : Kasvavat ja kiehtovat Venäjän markkinat

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa 1.1.2014 31.12.2014 - tarkistusosa 1.1.2014 31.12.2014 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Itsenäisyydenaukio 2, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Team.Finland.fi

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä

Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä SIIRRETTÄVÄ JA MUUNNELTA PUURAKENNUS Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä 8.2.2011 Pekka Erkkilä SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Taustaa 3 2. Selvityksen rajaukset 3 3. Kehittämisestä kiinnostuneet

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille HynäPro 2008 2011 räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille SISÄLTÖ Hanke HynäPro 2008 2011 kehitti räätälöidysti koko yritystä 4 Projektipäällikön puheenvuoro Kehittämispalveluita

Lisätiedot

POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012

POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012 POMPPUA VIENTIIN VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012 1 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) MERKINTÖJÄ Kirjausmerkinnät (hakemuksen saapumispäivä, dnro) 2 HAKIJA (yhteishankkeissa

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot