Pietarin yrityskysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietarin yrityskysely"

Transkriptio

1 Kouvola Innovation 2009 Valtakatu 49 :: FIN LAPPEENRANTA :: GSM :: ::

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Vastanneiden yritysten toimialajakauma... 3 Vastanneiden yritysten liikevaihto ja henkilökunnan lukumäärä... 4 Kaupankäynti Suomessa / suomalaisten kanssa... 5 Suomalaisilta asiakkailta tulevan liikevaihdon osuus... 6 Yritysten kotisivut... 7 Internet-kauppa / varausjärjestelmä... 8 Väittämät... 9 Mitä tietoa hakisitte Internetissä olevasta Suomeen tai EU:hun liittyvästä tietopalvelusta? Mitkä ovat suurimmat esteet kaupankäynnille EU-maiden kanssa? Liitteet

3 1 Tiivistelmä Vastaajayrityksistä 85 prosentilla on Suomeen liittyvää liiketoimintaa Noin kolmanneksella (31 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä on tuontia Suomesta, reilu viidesosalla (22 %) suomalaiset asiakkaat käyvät ostamassa palveluja tai tuotteita yritykseltä Venäjältä ja hieman alle viidenneksellä (18 %) on suoraa tai alihankintavientiä Suomeen. Noin neljännes (26 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä on tukku- tai vähittäiskauppa ja joka seitsemännellä (14 %) on toimialana ammatillinen, tieteellinen tai tekninen toiminta. Vastanneista 11 % on teollisuusyrityksiä ja 8 % kuljetusyrityksiä. Vastaajayrityksistä 73 %:n liikevaihto on alle 5 miljoonaa euroa ja joka seitsemännen (14 %) liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa. Yrityksistä 56 %:lla henkilökunnan koko on 1-50 henkilöä ja joka viidennellä (20 %) yli 250 henkilöä. Vastaajayrityksillä, joilla on Suomeen liittyvää liiketoimintaa, suomalaiset asiakkaat tuovat keskimäärin 45 % liikevaihdosta. Mitä pienempi vastaajayritys oli, sitä enemmän liikevaihtoa tuli suomalaisilta asiakkailta. 1-4 hengen yrityksissä liikevaihtoa tuli keskimäärin suomalaisilta asiakkailta 73 % kun yli 250 hengen yrityksillä sitä tuli keskimäärin 32 %. Puolilla vastanneista yrityksistä suomalaiset asiakkaat tuovat % liikevaihdosta. Yli 90 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä on kotisivut netissä ja yli 20 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä on Internet-kauppa / varausjärjestelmä netissä Yrityksistä, joilla on kotisivut, lähes jokaiselta kotisivut löytyvät venäjäksi, yli puolilla englanniksi ja noin joka kymmenennellä kotisivut ovat myös suomeksi. 9 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä suunnittelee Internet-kaupan / -varausjärjestelmän avaamista. Internet-sivustolle, jossa venäläiset ja suomalaiset yritykset voisivat etsiä yhteistyökumppaneita rajan toiselta puolelta, olisi kysyntää Em. sivustoa käyttäisi melko varmasti lähes kaksi kolmasosaa (64 %) vastanneista yrityksistä. Lisäksi yli puolia (57 %) kiinnostaisi Internet-sivusto, jossa venäläiset yritykset voisivat mainostaa palvelujaan suomalaisille. Yli kaksi kolmasosaa (69 %) on melko tai täysin samaa mieltä, että Suomen tai suomalaisten asiakkaiden merkitys yritykselle tulee lisääntymään lähivuosien aikana. Reilu kolmannes (38 %) on melko / täysin samaa mieltä väittämän Haluaisimme panostaa Internet-markkinointiin suomalaisille nykyistä enemmän kanssa.

4 2 Johdanto Tutkimuksen tarkoitus Tällä tutkimuksella kartoitettiin venäläisten yritysten (Pietari) Suomeen liittyvää Internet-markkinointia ja suunnitelmia sekä tarpeita markkinoinnin kehittämiseksi. Tutkimuksen toteutus ja luotettavuustarkastelut Tutkimuksen kohdejoukoksi valittiin harkinnanvaraisesti eri rekistereistä 300 sellaista Pietarin seudulla toimivaa yritystä, joilla saattaisi olla Suomeen liittyvää toimintaa. Näistä alle kolmasosalla (100 yrityksellä) oli ollut tai on Suomeen liittyvää toimintaa. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla yritykset tammikuussa Haastatelluista yrityksistä 85 prosentilla oli Suomeen liittyvää liiketoimintaa haastatteluajankohtana. Tutkimuksessa eurojen ja ruplien muuntamiseen käytettiin kurssia 42 rup/eur.

5 3 Vastanneiden yritysten toimialajakauma Taiteet, viihde ja virkistys 1 % Muu 1 % Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 % Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 % Informaatio ja viestintä 3 % Tukku- tai vähittäiskauppa 26 % Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 14 % Koulutus 4 % Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 4 % Teollisuus 11 % Kiinteistöalan toiminta 4 % Rakentaminen 5 % Alkutuotanto (maa-tai metsätalous, kaivannaistoiminta tms.) 7 % Muu palvelutoiminta 8 % Kuljetus ja varastointi 8 %

6 4 Vastanneiden yritysten liikevaihto ja henkilökunnan lukumäärä milj. 5 % 5 9,9 milj. 8 % yli 50 milj. 14 % alle 1 milj. 42 % yli 250 henkilöä 20 % 1 4 henkilöä 7 % 5 10 henkilöä 17 % henkilöä 24 % 1 4,9 milj. 31 % henkilöä 32 %

7 Kaupankäynti Suomessa / suomalaisten kanssa % 90 % Onko yrityksellänne Suomeen liittyvää toimintaa? 80 % 70 % % vastanneista 60 % 50 % 40 % 30 % 31 % 29 % Muuta Suomeen liittyvää toimintaa (katso liite 1) 22 % 20 % 15 % 14 % 10 % 4 % 0 % Tuontia Suomesta Muuta Suomeen liittyvää toimintaa Suomalaiset asiakkaat käyvät ostamassa palveluja tai tuotteita yritykseltämme Venäjältä Ei Suoraa vientiä Suomeen Alihankintavientiä Suomeen

8 Suomalaisilta asiakkailta tulevan liikevaihdon osuus % 90 % 100 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % Maksimi % liikevaihdosta tulee suomalaisilta asiakkailta 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % % 41 % 0,1 % 82 % 73 % 65 % 20 % kaikki yritykset yritykset, joissa 1-4 työntekijää 57 % 49 % 40 % 1,0 % yritykset, joissa 5-10 työntekijää 48 % 42 % 35 % 4,0 % yritykset, joissa työntekijää 53 % 45 % 38 % yritykset, joissa työntekijää 39 % 32 % 24 % 1,0 % 0,1 % yritykset, joissa yli 250 työntekijää 75 % Keskimäärin 25 % Minimi Kysymykseen vastasivat vain yritykset, joilla on Suomeen liittyvää toimintaa. Joillakin yrityksillä kaikki liikevaihto tulee suomalaisasiakkailta. Vastanneiden joukossa tällaisia yrityksiä oli 1-4 hengen yrityksiä lukuun ottamatta kaikissa kokoluokissa. Mitä pienempi yritys on, sitä enemmän liikevaihdosta tulee suomalaisasiakkailta. Kaikkien vastanneiden kesken liikevaihdosta Suomalaisasiakkailta tulee keskimäärin 45 prosenttia. Puolilla vastanneista yrityksistä suomalaisasiakkaat tuovat prosenttia liikevaihdosta. Yritysten kokoluokkakohtaiset tulokset ovat aineiston pienuudesta johtuen vain suuntaa-antavia.

9 7 Yritysten kotisivut Onko yrityksellänne kotisivut netissä? Ei, mutta suunnittelemme kotisivujen tekemistä 1 % Ei, eikä kotisivujen tekeminen ole suunnitelmissa 8 % On 91 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 99 % Millä kielillä kotisivuilta löytyy tietoa? 56 % 11 % saksa (mainittu 4 kertaa), turkki, viro 5 % 0 % venäjä englanti suomi muu Yli 90 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä on kotisivut netissä. Yrityksistä, joilla on kotisivut, lähes jokaiselta kotisivut löytyvät venäjäksi, yli puolilla englanniksi ja noin joka kymmenennellä kotisivut ovat myös suomeksi.

10 8 Internet-kauppa / varausjärjestelmä Onko yrityksellänne käytössä Internet-kauppaa tai varausjärjestelmä? Ei, eikä Internetkaupan tekeminen ole suunnitelmissa 69 % Ei, mutta suunnittelemme kaupan / varausjärjestelmän avaamista 9 % 100 % 90 % 80 % 70 % Millä kielillä ostoja / varauksia voi tehdä / tulla tekemään? 100 % On 22 % 60 % 50 % 40 % 30 % 39 % saksa 20 % 10 % 9 % 4 % 0 % venäjä englanti suomi muu Yli 20 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä on Internet-kauppa / varausjärjestelmä netissä ja 9 prosenttia suunnittelee kaupan / varausjärjestelmän avaamista. Kaikilla em. yrityksillä ostot / varaukset voi tehdä / tulla tekemään venäjäksi, yli kolmannekselle englanniksi ja noin joka kymmenennellä suomeksi.

11 9 Väittämät 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Suomen tai suomalaisten asiakkaiden merkitys yrityksellemme tulee lisääntymään lähivuosien aikana 40 % 29 % 23 % 7 % Haluaisimme panostaa Internet-markkinointiin suomalaisille nykyistä enemmän 21 % 17 % 11 % 51 % Jos Internetissä olisi tietopalvelu Suomesta ja suomalaisista yrityksistä, joka maksaisi / vuosi, käyttäisin palvelua varmasti 3 % 3 % 18 % 76 % Entä, jos em. palvelun hinta olisi 786 / vuosi? 3 % 3 % 18 % 76 % Entä, jos em. palvelun hinta olisi 500 / vuosi? 6 % 5 % 22 % 67 % Jos Internetissä olisi sivusto, jossa venäläiset yritykset voisivat mainostaa palvelujaan suomalaisille, mainostaminen sivustolla kiinnostaisi yritystämme 29 % 28 % 8 % 34 % Jos Internetissä olisi sivusto, jossa venäläiset ja suomalaiset yritykset voisivat etsiä yhteistyökumppaneita rajan toiselta puolelta, sivuston käyttö kiinnostaisi yritystämme 48 % 16 % 8 % 27 % Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä

12 Mitä tietoa hakisitte Internetissä olevasta Suomeen tai EU:hun liittyvästä tietopalvelusta? 10 Ei mitään, kaikkea on Ei mitään, teemme yhteistyötä kauppakamarin kanssa Ei mitään. Meitä kiinnostavat Venäjän markkinat EOS, toimialaan liittyvää Internetistä löytää kaiken tiedon jo nyt Juridisia dokumentteja Kaapelituotteiden valmistajia Kaikki, mikä liittyy koulutukseen (X2) Kalustevalmistajia. Tällä hetkellä tämän kanssa ei ole ongelmia - netistä löytää tämän kaiken tiedon maksutta. Karttoja Kauppakamarin sivusto riittää Kontakteja PK-yrityssektoriin. Etupäässä ylläpito- ja tuotantoyritykset. Kuljetuspalvelujen asiakkaita Kuluttajatietoa Kuluttajia, partnereita Lakidokumentit Lakitieto, partnerit Lakitietoa, potentiaalisia partnereita (pienet yritykset), konsulaatti, yrityksen tuontiin liittyviä tietoja Lakitietoa, tietoa suomalaisista yrityksistä Lakitietoa. Kiinteistökauppaan liittyviä tietoja asiakkaillemme Lippujen ja hotellien varaus Mahdollisesti vara-osatoimittajista Matkailun palveluja Matkailupalveluja Milloin mitäkin Ostajia, partnereita Palvelujemme potentiaalisista käyttäjistä Partnereiden etsiminen kuljetus- ja varastointialalla Partnereita (X5) Partnereita eri toimialoilta Partnereita tai mahdollisuuksia myydä tuotteita ja palveluja ulkomailla Partnereita, kuluttajia, tuottajia Partnereita, tietoa Partnereita, uusia tuotteita Partnereita, yhteystietoja Partnereita. Lakitietoa Partnerihaku (X2) Partnerihaku, asiakkaat, tietoa EU:sta, omaa tietoa Partnerit, alihankkijat, kuluttajamarkkinat, myyntiverkostot. Tuotannon mahdollisuudet. Potentiaalisia asiakkaita Potentiaalisia partnereita, asiakkaita, tuottajia Potentiaalisista asiakkaista Potentiaalisten partnereiden haku Potentiaalisten yhteistyökumppaniyritysten yhteystietoja Päätoimistomme on Suomessa Raaka-ainetuottajista, hinnoista, yhteistyön ehdoista Suhdannetietoa, tietoa tavarantoimittajista, tuottajista, uutisia, eri toimialojen katsauksia Suomalaisia yrityksiä, kilpailijoita Suomalaisista yrityksistä Venäjällä Suomalais-venäläisten partnereiden sivusto Suunnitelmia toiminnan kehittämisestä Venäjällä Tavaranvaihdon tietoa, tietoa yhteisistä koulutusohjelmista

13 11 Tavaranvientimääriä Venäjälle Tietoa eri toimialoista, tietoa potentiaalisista asiakkaista Tietoa hunajatuottajista, laitteistoista, tietoa kuljetusyrityksistä, tietoa lomailusta Suomessa. Tietoa investointiprojekteista, toimitusverkostoista, brändiuutuuksista Tietoa suomalaisista yrityksistä, niiden tytäryrityksistä Suomessa, oppilaitoksista. Koulutukseen liittyvää lakitietoa. Tietoa suomalaisten metallituotteiden jalostuksen teknologisista mahdollisuuksista Tietoa Suomen kiinteistöistä ja lainsäädännöstä Tietoa uusista yhteistyökumppaneista Tietoa yrityksistä, jotka ovat halukkaita aloittamaan toimintaa Venäjällä Toimittajia Toimittajia ja vara-osien ostajia Tulliasiat, partnerit Tulliasiat, tietoa suomalaisten yritysten toiminnasta Venäjällä Tulliselvitykset. Partnerit. Kuljetuspalvelujen markkinat. Tullitietoa, lisenssi- ja sertifiointitietoa, tuonti- ja vientidokumentteja Tuotantolaitteiden toimittajia Tuotantovälineiden toimittajista Tuottajia Tuottajia, ostajia, partnereita Tuotteiden käyttäjiä, lääketeollisuuden tuotteiden valmistajia Tuotteiden ostajia Uusia mahdollisuuksia / tarjontaa eurooppalaisille Viisumi- ja matkustustietoa, palveluja, töitä Viisumit, nähtävyydet Yhteistyökumppaneita Yhteystietoja, alihankkijoita, tilauksia ja työtä venäläisille yrityksille Yleistä tietoa Suomen taloudesta, liike-elämän uutisia, verotietoa, hintatietoa Yritykset, joilla on ulkomaankauppaa Venäjän ja Suomen välillä Yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita maa-alueiden ja teollisuustonttien ostamisesta Venäjältä

14 12 Mitkä ovat suurimmat esteet kaupankäynnille EU-maiden kanssa? Byrokratia (X3) Ennakkoluulot Venäjää kohtaan. Viisumipakko Erilaiset lait tuonnissa ja viennissä. Byrokratia Erot lainsäädännössä ja mentaliteetissa (X3) Finanssihaasteet. Suomalaiset investoivat omiin yrityksiin, mutta eivät venäläisiin. Lainsäädäntö eroaa He eivät tarvitse meitä Hintojen kilpailukyvyn puute, tulliasiat Huonosti kehittyneet logistiset palvelut esimerkiksi Venäjältä Helsinkiin Investointien vähyys Kielimuurit Kielimuurit, edustajan puuttuminen, tulliasiat Kirjanpidon erot Kun on tahtoa, ei ole ongelmia Lainsäädännön erot, tullimuurit Lainsäädännön ongelmat: esimerkiksi Suomessa ei voi perustaa yritystä jos ei ole Suomen kansalainen Lakiasiat, tulli Liikaa paperibyrokratiaa Luottamuspula venäläisyrityksiä kohtaan. Venäläisen lainsäädännön puutteet Markkinat yleisesti Meilä ei ole ongelmia Sertifioinnit Suomalaisten välinpitämätön suhtautuminen venäläisiin liikemiehiin. Suomalaisten kyvyttömyys tehdä nopeita päätöksiä Suomen ja Venäjän tulli Suuria ongelmia ei ole. Tullin kanssa on ongelmia kaikkialla Sähköinen tullaus Taantuma Tulli (X16) Tulliasiakirjat Tulliasiat, sertifioinnit Tulliasiat, Venäjän lainsäädäntö Tullin haasteet Ulkomaisten yritysten sulkeutuneisuus Venäjän lainsäädäntö Venäjän tulli (X8) Venäläinen byrokratia Venäläisen liike-elämän huonompi maine eurooppalaiseen verrattuna Viisumipakko. Suomalaisten epäluottamus Venäjän markkinoita kohtaan Viisumit, lisenssit, liian vähän tietoa Virkakoneiston hankalat työajat

15 LIITE 1 Liite 1: Mitä muuta Suomeen liittyvää liiketoimintaa? Edistää suomalaisten ja venäläisten yritysten välistä kauppaa Etsii tuotantopaikkaa Suomessa Huutokauoppapalvelut Journalistiikka Jäseninä suomalaisia yrityksiä Komissiokauppa Liittoon kuuluu joitain suomalaisia yrityksiä Liittoon kuuluu yrityksiä, joilla toimintaa Suomessa Palvelujen vienti Partnereita (X3) Suomalainen yritys (X2) Suomalaiset omistajat Suomalaiset perustajat (X2) Suomalaisten kalusteiden myynti Suomalais-venäläisen kauppakamarin jäsen. Toiminta on muuttunut. Nyt ei yhteyksiä Suomeen, mutta jäsenyys kauppakamarissa säilytetty. Tieto Tuotanto, tuontia Venäjälle Tytäryritys (X2) Työntekijöiden rekrytoiminen Venäjällä toimiville suomalaisille yrityksille Varastotilaa Suomessa Yhteistyötä logistiikan ja tavarankuljetuksen aloilla Yhteystyötä edustajien kanssa Ylläpitopalvelut, kauppakamarin jäsen Yrityksen pääkonttori sijaitsee Suomessa

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak. MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 JOHDANTO... 2 VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta PROFIILIKIRJA Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta Tekijät: Sofia Husso Kristiina Nurmenniemi Iin Micropolis Oy Heinäkuu 2014 TIIVISTELMÄ Profiilikirjassa

Lisätiedot

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio Joensuu 9.11.20 Anne Vänttinen Projektitutkija Josek Oy, Protek-hanke SISÄLLYS 1 Asiakaskyselyn toteutus... 1 2 Yritysten taustatiedot... 1 3 Kunnari-toiminnan

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA SELVITYS Keskuskauppakamari WTC Helsinki Kesäkuu 2010 Keskuskauppakamari World

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2013 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1. Aineisto 5 2. Yritysten rahoituksen hankinta 6 3. Yritysten rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4.

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2013 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1. Aineisto 5 2. Yritysten rahoituksen hankinta 6 3. Yritysten rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4.

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2012:11 Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU 13.11.2012 1(14) Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on mitata Helsingin sataman

Lisätiedot

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä Tutkimuksen tilaaja, tuottaja ja julkaisija: Kierrätystehdas ry, Helsinki

Lisätiedot

Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa

Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa LOPPURAPORTTI 10.10.2014 Kimmo Kivinen, Tuomas Paananen Elina Järvinen Capful Oy LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ 1. Johdanto a) Raportin sisältö ja

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä - Jeannette Borén 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. ESISELVITYKSEN TARKOITUS... 5 3. VIITEKEHYS... 6 3.1. Hevosen ruokinta... 6 3.1.1. Kuiva heinä... 7 3.1.2 Säilöheinä... 8 4. LAATUHEINÄRENGAS, AKTIIVISTEN

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opinnäytetyö / AMK Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälistyvä liiketoiminta ja yrittäjyys 2012 Pia-Marja Kunnari YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opas alkavalle yrittäjälle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot