RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI"

Transkriptio

1 RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET

2 Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä tilassa (kiinnitys pumppuun). Tekniseen tilaan asennettaville komponenteille (pumppu, ohjausyksikkö, paisunta-astia ja vesivaraaja) löytyvät erilliset ohjeet. Lue nämä ohjeet huolella ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti ja kaikki muu asiaton tuotteiden kohtelu tai käyttö johtaa takuun ja toimittajan vastuun välittömään raukeamiseen. Järjestelmän ja sen komponenttien asennukseen tulee käyttää vain koulutuksen saaneita luvanvaraisia ammattilaisia, jotka tuntevat paikalliset lainsäädännön ja turvallisuuskäytännöt. Kaikki komponentit tulee asentaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Työturvallisuus on huomioitava kaikissa asennusvaiheissa. Paisuntaastia Aurinkolämpökeräimet Pumppu- ja ohjausyksikkö Vaihtoehtoinen lämmönlähde esim. lämmityskattila. Ei sisälly toimitukseen. Lämmönsiirtoputki Lämminvesivaraaja Esimerkkikuva: Aurinkolämpöjärjestelmä lämpimän käyttöveden valmistukseen. Pumppuun yhdistetty ohjausyksikkö hallitsee automaattisesti pumpun käyttöä keräinten ja vesivaraajassa olevan veden lämpötilaeron mukaan. Ohjausyksikkö varmistaa optimaalisen ja jatkuvan toiminnan. Huomioi seuraavat asiat ennen aurinkolämpöjärjestelmän asennusta: Sijoita keräinkenttä parhaimpaan mahdolliseen kulmaan aurinkoon nähden, ottaen huomioon myös mahdolliset varjostukset ja teknisen tilan sijainnin (siirtoputken reititys ja etäisyys). Katon alusrakenteet tulee olla kunnossa. Keräinten kyky kerätä auringon säteistä lämpöä on parhaimmillaan etelä-suuntauksella noin 40 asteen kulmassa. Hyötysuhde on hyvä, suuntauksen ollessa kaakon ja lounaan välillä, kallistuskulman ollessa 20 ja 60 asteen välillä. Näiden rajojen ulkopuolella keräinten kyky kerätä lämpöenergiaa heikkenee, jolloin saman hyödyn tuottamiseksi on keräinmäärää kasvatettava. Alle 20 asteen asennuskulmissa myös keräinten lasien itsepuhdistuvuuskyky heikkenee, jolloin puhdistuksesta tulee huolehtia huoltotoimina. Keräinkentän tulee mahtua vapaasti katolle. Keräimet kytketään pystysuuntaan lappeen mukaisesti sarjaan vierekkäin. Keräinkentän koot vaihtelevat keräinten lukumäärän ja tyypin mukaan. Suurtehokeräimillä (alemmat arvot) äärimitat ovat suuremmat: 2 keräintä (2.4 m x 2.0 m), 3 keräintä (3.5 m x 2.0 m) ja 4 keräintä (4.7 m x 2.0 m) 3 keräintä (3,7 m x 2.2 m), 4 keräintä (4,9 m x 2.2 m) ja 5 keräintä (6,1 m x 2.2 m) Keräinkenttä tulee asetella niin, että etäisyys keräinten ja teknisen tilan välillä on mahdollisimman lyhyt (pienet lämmönsiirtohäviöt) sekä niin, että lämmönsiirtoputken asennus ja reititys on mahdollisimman selkeä. Paketin mukana tulee 15 metriä lämmönsiirtoputkea. Reitin ollessa yli 15 metriä, tulee varata lisää lämmönsiirtoputkea ja nestettä sekä tarvittavat jatkoliittimet, tai jatkaa putkea eristetyllä kupariputkella. Varmista, että auringonsäteillä on vapaa pääsy keräinten pintaan. Kaikki varjostukset (puut, savupiiput yms.) heikentävät keräinten kykyä kerätä lämpöä. 2 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

3 Keräimiä ei saa asentaa huonokuntoisen katteen päälle, jossa on puutteita tukirakenteissa. Tarkista, että kattorakenteet (ruodelaudat, kattotuolit yms.) ovat hyvässä kunnossa ja kestävät lisääntyneen kuorman. Yksi keräin (mallista riippuen) painaa noin kg täytettynä nesteellä lisäosien kanssa. Keräimet ja niiden liittimet tulee suojata auringon paisteelta ja vedeltä siihen asti kun järjestelmä otetaan käyttöön, jotta vältetään ylikuumeneminen ja veden pääsy järjestelmään. Keräimissä oleva suojakalvo ei ole ulkokäyttöön soveltuva, se on poistettava työmaalla ja korvattava jollain muulla lämpöä heijastavalla suojalla. Järjestelmän kaikki mekaaniset asennukset tulee olla tehtynä ja liitokset huolellisesti tehtynä ennekuin järjestelmä täytetään lämmönsiirtonesteellä. Järjestelmän käyttöönoton saa tehdä vain koulutettu ammattilainen. Ensisijaisesti järjestelmässä tulee käyttää vain toimituksen kuuluvia osia. Jos järjestelmään tarvitaan kuitenkin ulkopuolisia osia, niiden tulee olla yhteensopivia järjestelmän osien kanssa ja valmistettu materiaaleista, jotka kestävät hyvin korkeita lämpötiloja (150 astetta) sekä toimivat yhdessä lämmönsiirtonesteen (propyleeniglykoli) kanssa. Lisäksi osien tulee kestää painetta. Tämä on syytä huomioida erityisesti tiivisteiden, eristeiden ja putkiosien suhteen. Aurinkolämpöjärjestelmä lämmittää veden ajoittain lähes kiehuvaksi. Lainsäädännön mukaan lämminvesivaraajan jälkeen putkiyhteyteen tulee asentaa lämmönrajoitin (maksimi 65 astetta), jotta kuumaa vettä ei pääse talouteen sellaisenaan (liian kuumaa käyttövettä ei saa tulla hanasta). Kaikkia paikallisia lainsäädäntöjä tulee noudattaa. Tässä ohjeessa annetut menetelmät ovat esimerkkejä, jotka eivät sellaisenaan sovellu kaikkiin kohteisiin. Noudata hyvää rakennustapaa ja huolehdi työturvallisuudesta asennuksen kaikissa vaiheissa. Epävarmoissa tilanteissa keskeytä työskentely välittömästi ja selvitä ongelmakohta ottamalla yhteyttä asiasta määräävään viralliseen tahoon tai toimittajan edustajaan. Turvallisuushuomautukset VAROITUS! Kiinnitä huomiota turvallisuuteen työskennellessäsi katolla, käytä aina turvavaljaita, sekä huolehdi, että turvaköysi on kiinni kestävissä, tarkoituksenmukaisissa rakenteissa. Keräimiä ei saa nostaa käsin katolle, käytä vain toimenpiteeseen soveltuvia nostimia. Suositellaan ammattilaisten käyttöä. VAROITUS! Vakavan vamman vaara. Noudata annettuja ohjeita ja määräyksiä asennuksen, huollon ja käytön aikana. VAROITUS! Riski tavara- ja henkilövaurioihin. Väärinkäyttö voi vaurioittaa komponentteja, laitteita, rakennusta tai ihmisiä. VAROITUS! Käsiteltävä varoen ja vältettävä väärää kosketusta. Keräinten pintalämpötila saattaa nousta vaarallisen kuumaksi. VAROITUS! Lumikuorma voi vaurioittaa keräimiä sekä niiden tukirakenteita ja liitimiä tai estää niiden toiminnan. VAROITUS! Keräimiä ei saa nostaa katolle eikä asentaa kovan tuulen aikana. Keräinten väärä asennus tai alusrakenteiden huono kunto voi johtaa keräinten irtoamiseen ja putoamiseen katolta. LUE OHJEET! Lue nämä ohjeet huolella ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. VAROITUS! Asennuksen saa tehdä vain koulutetut ja luvanvaraiset ammattilaiset. Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 3

4 Ruukki aurinkolämpöpaketti, toimituksen sisältö Aurinkolämpöjärjestelmä koostuu keräimistä, niiden kiinnikkeistä, lämmönsiirtoputkesta ja nesteestä, pumppu- ja ohjainyksiköstä, paisunta-astiasta sekä erilaisista pienkomponenteista, kuten liittimistä. Aurinkolämpöpiiri on suljettu nestekiertoinen ja paineistettu järjestelmä, jota operoidaan automaattisella pumppu- ja ohjausyksiköllä. Lämpö siirretään aurinkolämpöpiiristä käyttö- tai lämmitysveteen vesivaraajan oman lämmönsiirtokierukan tai ulkoisen lämmönvaihtimen avulla. Lämmönsiirtoaine on paketin mukana tulevan propyleeniglykolin ja veden nestemäinen sekoitus. Toimituksen sisältö Aurinkolämpöpaketti 4 m 2 6 m 2 8 m 2 4 m l varaajalla 6 m l varaajalla 6 m l varaajalla 8 m l varaajalla Keräinpaneeli 2.3/2.0m Paneelin liitäntäsarja Paneeliliitännän laajennussarja Kattojalkasarja (/paneeli) Läpivienti Lämmönsiirtoneste 10 l, 25 l:n kanisterissa Anturikaapelin kytkentärasia Pumppu ohjausyksiköllä Lämmönsiirtoputki DN16 15 m Lämmönsiirtoputken ripustussarja Paisunta-astia 18 l Paisunta-astia 25 l Paisunta-astian lisävarustesarja Liitin DN16 1/2 F, paneeliliitäntä Liitin DN16 22MM, liitäntä pumppuun Liitin 3/4 M 22MM, pumppuliitännät Lämmönkestävä tiiviste 1/ Vesivaraaja 300 l, 2 lämmönvaihdinta Vesivaraaja 400 l, 2 lämmönvaihdinta Vesivaraajan sähkövastus, 6 kw Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketti 7 m 2 10 m 2 12 m 2 7 m l 7 m l 10 m l 10 m l Aurinkokeräin 2.6/2.4m Keräinten kisko- ja liitäntäsarja Keräinten kisko- ja liitäntäjatkosarja Kattojalkasarja Läpivienti Lämmönsiirtoneste 10 l, 25 l:n kanisterissa Anturikaapelin kytkentärasia FlowSolB Pumppu DeltaSol BX plus ohjausyksiköllä Lämmönsiirtoputki DN16, 15 m Lämmönsiirtoputki DN20, 15 m Lämmönsiirtoputken DN16 ripustussarja Lämmönsiirtoputken DN20 ripustussarja Paisunta-astia 50 l (lattialle) Paisunta-astia 25 l (seinään) Esi paisunta-astia 12 l Paisunta-astian tarvikesarja Keräinliitin DN16-1/2 SK Keräinliitin DN20-1/2 SK Muunnosliitin DN16-22mm Muunnosliitin DN20-22mm Puserrusliitin 22mm 3/4 UK Lämmönkestävä tiivistepari, 1/ Hybridivaraaja 500 l Hybridivaraaja 750 l Hybridivaraaja 1000 l Hybridivaraajan sähkövastus, 7.5 kw Huom: Kattojalkasarjat ja läpivienti valitaan kattotyypin mukaisesti. 12 m l 4 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

5 Käsittely Tavaroiden vastaanotto Varmista, että toimitussisältö on tilausvahvistuksen ja rahtikirjan mukainen. Toimitukseen liittyvät huomautukset tulee lähettää kirjallisena tuotteen myyneelle taholle kahdeksan (8) päivän sisällä tavaran vastaanotosta. Tavaroiden säilyttäminen alkuperäisessä pakkauksessa on suositeltavaa. Keräimiä ei saa nostaa putkiyhteistä! Keräinten varastointi Huomautuksia keräinten ulkovarastointiin Pääsääntöisesti keräimet suositellaan pidettävän kuivissa sisätiloissa (säältä suojattuna) jos on viivettä toimituksen ja asennuksen välillä. Keräimet voidaan säilyttää myös ulkona kun huomioidaan seuraavat asiat: Pidä huoli, että keräinten mukana tullut suojakalvo ei ole alttiina suoralle auringon paisteelle. Peitä suojakalvo tai laita keräimet varjoisaan paikkaan. Kosteutta ei saa päästää keräimiin sisälle putkiyhteistä. Suojaa keräimet sateelta ja peitä putkiyhteet erikseen lämmön- ja vedenkestävällä materiaalilla, mikäli suojakorkit eivät ole paikallaan. Keräinten putkiyhteiden suojakorkit saattavat sulaa korkeissa lämpötiloissa. Säilytä keräimet aina lasi ylöspäin vähintään 15 asteen kulmassa. Älä laita keräimiä suoraan kosketukseen maahan tai toisiinsa. Asenna keräinten alle ja väliin esimerkiksi kestävä aluskate tai lautoja. Älä käytä pahvia keräinten alla tai välissä. Pahvi tai muut heikot materiaalit saattavat sotkea keräimien lasipinnan, jolloin lämmönkeräyskyky heikkenee. Virheellinen varastointi voi aiheuttaa ylimääräisen kosteuden kertymisen keräimien sisälle, tämä ei ole suotavaa ennen käyttöönottoa. Vältä keräinlasin naarmuuntumista tai halkeamista. Suojaa lasi lämmönkestävällä materiaalilla. Voit halutessasi tilata toimittajalta erikseen irralliset kantokahvat, jotka helpottavat keräinten siirtelyä ja nostamista. Irralliset kantokahvat helpottavat keräinten siirtelyä ja nostamista. Kahvassa on tukiprofiili, joka kiinnittyy tukevasti keräimen reunaan. Varmista, että kahvat ovat oikein kiinnitetty ja riittävän tiukalla ennen nostamista. HUOM! Keräimiä ei koskaan saa nostaa putkiyhteistä! Putkiyhteitä tulee käsitellä varoen asennuksen aikana! Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 5

6 Valmistelut Huomautukset asennuksen valmisteluun Varmista yhden (1) metrin vähimmäisetäisyys katto-osiin, kuten savupiippuihin, kattoikkunoihin ja läpivienteihin, jotka saattavat päästää ympärilleen kosteaa höyryä. Muuten on mahdollista, että vesihöyryä pääsee liiallisesti keräinten sisään sen ilmanvaihtoaukkojen kautta. Keräinten peittämättömät liittimet saattavat kuumeta välittömästi auringonpaisteessa. Vältä kosketusta kuumiin osiin. Mikäli järjestelmän käyttöönotto viivästyy, tulee putkiyhteiden päät suojata niin, ettei likaa tai kosteutta pääse keräimien sisälle. Keräinkentät Ruukki aurinkolämpöpaketteihin kuuluu ratkaisusta riippuen kahdesta viiteen keräintä. Nämä ohjeet sopivat näille keräinmäärille. Keräinkentän laajennus useammilla keräimillä tehdään samalla periaatteella kuin kahdella keräimellä. Kun keräinkentällä tarvitaan kuusi tai useampia keräimiä, käänny myyjän tai toimittajan puoleen. Keräinten liittimet kuumentuvat auringonpaisteessa. Loukkaantumisen vaara kun työskennellään komponenttien ja teräslevyjen kanssa, joissa on terävät reunat. Tyhjä keräin katolla Keräimet eivät saa olla tyhjänä asennuksen jälkeen muutamaa päivää enempää, sillä vettä tai höyryä voi päästä keräinten sisään tai auringon paiste voi vahingoittaa tiivisteitä, mikäli lämmönsiirtoputket ja tiivisteet on kytkettynä tyhjiin lämpökeräimiin. Pidemmän tyhjillään olon ajaksi keräimet on peitettävä esim. lämpöä heijastavalla kankaalla. Pakkasvaurioiden estäminen Painetarkastuksen ja huuhtelun jälkeen keräimiä ei saada kokonaan tyhjennettyä nesteestä. Pidä huoli, että pelkkää vettä ei ole keräimissä pakkasella. Käytä vain aurinkolämpöjärjestelmiin hyväksyttyjä lämmönsiirtonesteitä (ei etyleeniglykolia!). Mikäli toimituksen mukana tullut nestetiiviste loppuu, voit ostaa lisää toimittajalta (D009.A24902) tai hankkia täysin vastaavaa tuotetta muualta. Valmistelut maan pinnalla Keräinkiskojen esikokoaminen maassa on suositeltavaa ennen kuin ne nostetaan katolle. Keräinkenttä tulee kahden poikittaisen jatketun kiskon päälle. Kiskojen jatkaminen on nopeaa helpolla jatkamissarjalla, joka sisältyy kolmen tai useamman keräimen toimitukseen. Kiskosarjojen sisällä on erilaisia kiskoja riippuen siitä onko niissä yksi vai kaksi keräinkiinnikettä. Asennus suositellaan aloitettavan oikealta puolelta, käyttäen kiskoa jossa on vain yksi keräinkiinnike. Tämän vierelle asennetaan kahdella kiinnikkeellä varustettu kisko, ja seuraavat keräimet toteutetaan aina samanlaisilla jatkokiskoilla (ne sisältävät aina vain yhden kiinnikkeen) Aseta keräinten kannakkeet paikalleen 17 Nm ennen kun kiinnität keräinkiskot toisiinsa. Jokaisen keräimen kohdalle tulee kaksi kannaketta (ylä- ja alareunaan) 17 Nm 2 2. Kiinnitä kiskot toisiinsa kiskoliittimillä. Varmista, että kiskoliitin on tasamittaisesti molemman kiskon päällä, jonka jälkeen kiristä mutterit tiukalle. Varmista, että kiskot asettuvat suoraan linjaan toisiinsa nähden, ja ovat kiinni toisissaan (ei rakoa).t 6 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

7 Asennus Toimitussisältö vaihtelee toimitetun paketin mukaisesti, eri sisällöt näytetään sivun 4 taulukossa. Tämä ohje käy läpi normaalin kattolappeelle tehtävän asennuksen, jossa keräimet asennetaan pystyasentoon. Keräinkentän jatkaminen on helppoa toimituksen mukana tulevien jatkamissarjojen avulla. Keräimet voidaan asentaa myös vaaka-asentoon, mutta pystyasento on suositeltava asennustapa. Mikäli keräinkenttä on suurempi kuin kaksi keräinelementtiä, tulee toimituksen mukana tarvittavat osat keräinkentän jatkamiseksi. Jatkamissarjojen kytkeminen tapahtuu täysin vastaavasti kuin tässä ohjeessa on kuvattu kahden elementin asennus jatkokiskot vain liitetään edellisen kiskon reunaan huolellisesti. Keräimien alareunan kannakkeita tulee ehdottomasti käyttää keräinkiskojen yhteydessä, sekä kiskot tulee liittää toisiinsa huolellisesti kiskoliittimien avulla. Jatkosarjan keräinkiskot sisältävät aina kaksi keräinkiskoa, joiden päässä on vain yksi puristuskiinnike, koska keräinkentän reunimmainen kisko sisältää aina jatkamiseen tarvittavan vapaan kiinnikkeen. Kattoasennukseen tarvittavat komponentit kuuluvat toimitukseen. Eri kattomateriaalien ja tyyppien kanssa käytetään erilaisia kattojalkoja. Jokaisen lämpökeräimen alle tulee neljä kattojalkaa. Keräinkentän jatkosarjat toimitetaan erillisinä pakkauksina. Pystyasentoon toteutettava kattoasennus. Kuvassa näkyy normaalin kahden keräimen asennukseen tarvittavat osat, sekä yhden jatkosarjan osat. Mikäli kohteeseen tulee neljä keräintä, toimitetaan kaksi jatkosarjaa, jne. Kiskojen liittäminen toisiinsa on esitetty sivun 6 havainnekuvassa. Kattoasennuksessa tarvittavat osat Osa Määrä, 2 keräintä Määrä, 3 keräintä Määrä, 4 keräintä Määrä, 5 keräintä Kattojalka (yhdessä sarjassa on 4 jalkaa) Keräimen kannakekisko, kahdella puristuskiinnikkeellä Keräimen kannakekisko, yhdellä puristuskiinnikkeellä Kiskojen jatkosliitin mm liitosputket, koostuvat taipuisasta rst-putkesta, 3-osaisesta lämpöä kestävästä eristeestä, sekä EPDM suojakumista Tiiviste ½ Nippuside Keräimen alareunan kannake HUOM: Kattojalkasarjat ja läpivienti valitaan kattotyypin mukaisesti Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 7

8 Eri kattojalkamallit Tutustu erillisiin kattojalkojen mukana toimitettaviin ohjeisiin, mm. riittävän alusrakenteen selvittämiseksi. Jalkoja ei saa asentaa lahonneelle alusrakenteelle. Yleiskiinnike on tarkoitettu erikoisille kattorakenteille, kuten esimerkiksi kuitusementtikatolle. Teräs, tiilikuvio Profiilikatto Ruukki Classic Konesaumakatto Tiilikatto Bitumikatto Yleiskiinnike (tai vastaava) D009.A24919 D009.A24919 D009.A24920 D009.A24921 D009.A24922 D009.A24919 D009.A26832 Kattojalat konesaumakatolle Tuote Kattojalka Kattojalan vastakappale Kiristysruuvi M8x30 Mutteri M8 Keräimen kiskon kiinnike Määrä 16 kpl 16 kpl Kattojalat muotokatteelle, profiilikatteelle, jne. Tuote Määrä Kattojalka Tiivistepari (pyöreä) 8 kpl LVI-ruuvi 7x50 mm 16 kpl LVI-ruuvi 7x70 mm * Tiivistetripla (suorakulmainen) Lisäkiinnike Ruukin teräsruoteelle Lisäkiinnikkeen tiiviste Keräimen kiskon kiinnike * Korkeille muotokatteille Kattojalat Ruukki Classic katolle Tuote Kattojalka Kattojalan vastakappale Kiristysruuvi M8x30 Mutteri M8 Keräimen kiskon kiinnike Määrä 16 kpl 16 kpl Tuote Kattojalka LVI-ruuvi 7x50 mm Keräimen kiskon kiinnike Määrä 8 kpl Kattojalat tiilikatolle Tuote Säädettävä kattokiinnike Keräimen kiskon kiinnike Määrä Yleiskiinnike 8 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

9 Lämpökeräimien asentaminen katolle Asennuskuvasarjassa esitettävät kattokiinnikkeet ovat esimerkkejä. Kattokiinnikkeet tulee valita kattomateriaalin ja muodon mukaan, joten ne vaihtelevat kohdekohtaisesti. Noudata kattokiinnikkeiden mukana toimitettavia tarkempia asennusohjeita yksityiskohtien toteuttamiseksi. Kuva 1. Tukirakenteiden asemointi ja raja-arvot Tukirakenteiden mitat Normaali lämpökeräin Suurtehoinen lämpökeräin A 1400 mm mm 1500 mm mm B Max mm Max mm C Max. 200 mm Max. 200 mm Huom: A-mitta täytyy päättää kohteessa kattotyypin mukaisesti. Kattokiinnikkeiden tulee osua ruodejakoon. Molempien tukikiskojen tulee olla selvästi keräimien alla, tukevan kiinnityksen varmistamiseksi. Lämpökeräimien nostaminen Turvallisiin nostoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vain hyväksyttyjä nostolaitteita ja tarvikkeita saa käyttää asentamiseen. Keräimiä ei tule nostaa liian tuulisissa olosuhteissa. Nostettavien kuormien alla ei saa liikkua. Voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava sekä asentamisen että nostojen osalta. Keräimien liikuttamiseen ja kantamiseen voidaan käyttää keräimien nostokahvoja, mutta katolle nostamiseen tulee käyttää tarkoituksenmukaisia välineitä. Suositus on käyttää kahta hyväksyttyä nostoliinaa kattonostoihin. Keräimen tulee olla nostettaessa pystyasennossa, jotta nostosta välittyvät kuormat kohdistuvat keräimien tukevaan runkoon. Ennen nostoa on varmistuttava, että nostoliinat on asetettu tasaisesti keräimien reunoihin nähden, ettei se pääse kallistumaan noston aikana. Liinat tulee olla riittävän kierällä (silmukka), jotta keräin ei lähde luistamaan liinojen välistä noston aikana. Ruukki ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista joita on aiheutettu virheellisten nostotöiden vuoksi ihmisille tai kiinteälle omaisuudelle. Lämpökeräimien nostaminen nostoliinojen avulla. Suositeltavaa on käyttää ohjausnarua nostoliinojen lisäksi. Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 9

10 Min Min. 500 mm 1. Määrittele kattojalkojen sijainti. Keräimen alareuna tulee sijaitsemaan 15 cm alumiinikiskojen alapuolella, kun keräin on asennettu paikoilleen ja se on alareunastaan kannattimien päällä. Minimietäisyys katon korkeimmasta kohdasta (harjalta) alempien kattojalkojen keskikohtaan on noin 2700 mm. Tehokeräimillä vastaava arvo on 22 cm enemmän. On kuitenkin suositeltavaa pitää etäisyys noin mm:ssä läpiviennin ja lämmönsiirtoputken asennuksen helpottamiseksi. Mikäli kattosilta asennetaan suositusten mukaisesti keräimien ja läpiviennin väliin, tulee tälle laskea lisäksi riittävä tila asennusta varten. Vähimmäisetäisyys päätyräystäältä lähimpään kattojalkaan on noin 500 mm, riippuen katon rakenteesta. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että keräinkentän kuormia välittävät osat (kattojalat) sijaitsevat katon kantavien rakenteiden päällä. Sama periaate pätee, mikäli asennus aloitetaan lappeen vasemmasta reunasta. 2. Kun lämpökeräinkentän asemointi on päätetty, asennetaan ensimmäisenä alarivin kattojalat. Tutustu kattojalkojen oikeaoppiseen asennustapaan niiden mukana toimitettujen erillisten ohjeiden avulla. Kiinnikkeiden täytyy osua ruoteisiin (tai ruoteita vastaavaan alusrakenteeseen) turvallisen kiinnipysyvyyden takaamiseksi. Esimerkiksi muotokatteen kattojalkakiinnikkeiden tulee kiinnittyä puuhun vähintään 32 mm. Kiinnitä huomiota kattojalkojen asennuksessa niiden asemointiin. On erittäin tärkeää, että jalat tulevat suoraan linjaan toisiinsa nähden, jotta keräimien alle tuleva tukikisko saadaan asennettua suoraan. Kattojaloissa oleva kiinnikeratkaisu mahdollistaa pienien asennusheittojen tasaamisen pystysuunnassa. Kunkin lämpökeräimen alle tulee neljä kattojalkaa riittävän kiinnityslujuuden varmistamiseksi. Jalkojen asemointi on suunniteltava tämän mukaisesti. Huomioi tukikiskojen välillä olevan liitoskappaleen vaatima tila (vierekkäisten keräimien jalat eivät voi olla liian lähellä toisiaan). Katso muut raja-arvot kuvasta 1. Huom! Kattojalkojen kiinnikkeiden tulee upota puuruoteeseen vähintään 32 mm matkalta. Tarkista kiinnikkeiden asennussyvyydet kattojalkojen erillisistä asennusohjeista. Lämpökeräimiä ei saa asentaa liian hauraalle tai muuten riittämättömälle alustalle. Kattotuolien ja ruoteiden tulee olla hyvässä kunnossa (eivät saa olla lahonneita). Tukirakenteet on uusittava tarvittaessa kattoremontin yhteydessä ennen lämpökeräimien asennusta. 3. Asenna alempi keräinkisko suoraan linjaan alempien kattojalkojen päälle. Varmista, että kiskojen välillä oleva liitoskappale on kiristetty tiukalle ja että kisko muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Löysennä kattojalassa olevan puristuskiinnikkeen mutteria (13 mm) sen verran, että kiskon reuna pääsee asettumaan paikalleen kiinnikkeen hahloon. Tarkista että puristuskiinnikkeet ovat suorassa linjassa keskenään eikä kiristettäessä synny ylimääräisiä jännityksiä keräinkiskoon. Säädä kiinnikkeiden sijaintia tarvittaessa. Uloimman puristuskiinnikkeen ja keräinkiskon pään etäisyys saa olla maksimissaan 200 mm (kuva 1). Kun keräinkisko on halutussa asennossa ja suoruus muuhun kattoon nähden on varmistettu, kiinnitetään puristuskiinnikkeen mutterit kierälle (30 Nm). HUOM! Muista varmistaa, että keräimien alakannattimet ovat paikoillaan ennen kun kiinnität kiskon kattojalkoihin. 10 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

11 4. Asenna vastaavalla tavalla ylemmät kattojalat sekä keräinkisko. Asennustapa ei poikkea aiemmasta. Kiinnitä huomiota kiskon lopulliseen asemointiin, sillä sen tulee olla samassa linjassa alemman kiskon kanssa sekä vaaka- että pystysuunnan osalta. Kiskojen päädyt tulee sijaita samassa linjassa, jotta keräimien onnistunut kiinnitys on mahdollista. Ennen kun kisko kiinnitetään lopullisesti paikoilleen, on kiskojen asemointi hyvä tarkistaa ristimitan avulla. Etenkin alemman kiskon vinous tai muuten väärä asemointi aiheuttaa keräimien porrastamista ja vaikeuttaa tai estää onnistuneen ja siistin asennuksen. 5. Nosta ensimmäinen keräinelementti paikoilleen kiskojen päälle. Keräimien nostaminen tulee tehdä turvallisesti kahta asentajaa käyttäen. Vinkki! Ennen kun keräinelementti nostetaan paikalleen, on hyvä avata keräimien reunoihin puristettavat liittimet ja vetää ne keräinkentän alta pois ääriasentoonsa (ks. kohdan 6 havainnepiirros liittimistä). Mutterin voi myös kiristää kevyesti sormin jotta liittimet pysyvät aloillaan. Tällöin liittimet eivät jää tielle keräimen alle ja täten hidasta asentamista. 6. Kun keräimet asennetaan suositeltuun pystyasentoon, voidaan keräinkentän asentaminen aloittaa joko vasemmasta, tai oikeasta reunasta. Kun keräin nostetaan kiskojen päälle, tulee varmistua siitä että keräimen alapää pujottuu kannattimien hahloon kunnolla. Tämän jälkeen keräin työnnetään reunakiinnikkeitä vasten siten, että keräimen reuna on reunakiinnikkeissä kiinni. Varmista vielä ennen puristuskiinnikkeiden kiristämistä, että keräin on paikoillaan ja alareunus on siististi kannattimien hahlon alla. Kun keräimien reunalaipat ovat kiinnikkeiden alla (katso havainnekuvat 6, 6.1 ja 6.2) kiinnitä kiskoissa olevat 13 mm puristuskiinnikkeet tiukasti (17 Nm). Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 11

12 6.1 Havainnekuva. Liu uta keräin varovasti paikalleen siten, että alareunassa oleva laippa pujottuu keräinkannattimien hahloon tukevasti. Varmista, että keräinkannakkeet jäävät kohtisuoraan asentoon keräinkiskoon nähden (huolimaton keräimien asettaminen voi vääntää kannakkeita hieman vinoon). Kiskojen tulee olla suorassa linjassa jotta kannattimet asettuvat samaan tasoon. Tällöin keräimet eivät ala porrastamaan asennettaessa. 6.2 Havainnekuva. Kiskossa olevat puristuskiinnikkeet ovat epäsymmetrisiä, joten oikealla asennolla on merkitystä. Kuvan mukaisesti kiinnikkeen tukevampi puoli tulee keräimen reunalaippaa kohden ja puristuu siihen kiinni. Väljempi puoli mahdollistaa seuraavan keräinelementin asentamisen helposti kiinnikkeen alle. Puristuskiinnikkeen lopullinen kiristys tehdään siis ennen seuraavan keräimien asennusta. Kiinnikkeissä on pieni vara lämpölaajenemiselle, joten ne eivät ylety koko reunalaipan matkalle keräimen molemmilta puolilta. 7. Järjestyksessä seuraava keräinelementti asennetaan, kun edellinen on kokonaan kiinnitetty reunoistaan. Aiemman havainnekuvan mukaisesti kiskossa oleva puristuskiinnike sallii paneelin reunan liukumisen kiinnikkeen alle, joten keräinkentän jatkaminen on yksinkertaista. On muistettava varmistaa jokaisen keräimen kohdalla, että alemman kiskon keräinkannakkeet ovat oikeassa asennossa, ja että keräimen reuna on asettunut kannakkeisiin oikein. Kiskoissa olevat puristuskiinnikkeet kiristetään aina lopulliseen kireyteensä ennen seuraavan keräinelementin asentamista. 12 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

13 8. Asenna keräinkenttä kokonaisuudessaan vastaavalla tavalla. Kun kaikki keräimet on asennettu, kiristetään viimeinenkin puristuskiinnike keräimen reunaan kiinni. Mutterin koko on aina 13 mm ja kiskojen puristuskiinnikkeiden kireys tulee olla vähintään 17 Nm. 9. Valmis kattoasennus kahden keräinelementin osalta. Seuraava vaihe on lämmönsiirtoputken asentaminen keräimien välille, sekä keräimiltä tekniseen tilaan. Mikäli putkiasennusta ei tehdä heti keräinkentän asennuksen yhteydessä, tulee keräimien putkiyhteiden päät suojata siten, että roskia tai vettä ei pääse keräimien sisälle. Lisäksi keräimet on hyvä peittää turhan kuumenemisen välttämiseksi, esimerkiksi pressulla tai kankaalla (pressu valittava ja asennettava siten, että se ei jätä jälkiä keräimien lasipintaan). 10. Läpiviennin tekeminen. Läpivienti voidaan tehdä joko ennen keräinkentän asentamista, tai sen jälkeen. Erilaisten läpivientikappaleiden asentamistapa vaihtelee kattomateriaalin ja muodon mukaan, erillisissä läpiviennin asennusohjeissa on kerrottu lisää asennustavasta. Läpivienti suositellaan asennettavaksi niin lähelle katon harjaa tai lakipistettä, kuin mahdollista. Läpiviennin minimietäisyys lämpökeräimien yläreunasta on noin 500 mm (tilaa tarvitaan lämmönsiirtoputkien asentamiseen). Tarvittava mitta tulee määrittää katto- ja asennuskohtaisesti. Suositeltavalle kattosillan asentamiselle on myös jätettävä tilaa keräimien ja läpiviennin välille. Kattosillan asentaminen vie noin 450 mm tilaa, riippuen kattosillasta ja kattotyypistä. Läpivienti suositellaan asennettavaksi keräinkentän yläpuolelle, keskelle keräinkenttää, jotta lämmönsiirtoputkien reitti olisi mahdollisimman lyhyt. Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 13

14 10.1 Kun läpiviennin paikka on määritelty, aloitetaan läpiviennin tekeminen piirtämällä tulevalle aukolle paikka, ja tekemällä aukko katemateriaaliin. Menetelmät vaihtelevat eri kattomateriaalien välillä, joten tämän ohjeen lisäksi on tutustuttava erillisiin läpiviennin mukana tuleviin ohjeisiin. Merkitse katteeseen ääriviivat läpiviennin tekemistä varten. Hyödynnä läpiviennin mukana tulevaa sapluunaa merkkaamisessa. Kun kyseessä on teräskate, voit aloittaa reiän tekemisen lyömällä terävällä työkalulla alkureiän ääriviivojen sisäpuolelle. Leikkaa huolellisesti oikean kokoinen aukko peltisaksilla Katon alusrakenteista riippuen, tee tarvittava, siisti aukko läpivientiä varten (esim. umpilaudoitukseen kolotaan siisti reikä johon läpivienti mahtuu) Aluskatteeseen tehtävä läpivienti siten, että lopputulos on siisti ja tiivis. Läpiviennin mukana tuleva läpivientimansetti auttaa aluskatteen läpäisyssä Muotoile läpivientikappaleen alinta osaa painelemalla sitä lopullista asennuspaikkaa vasten. Muotoilu auttaa läpiviennin kiinnittämisessä. Kun muotoilu on tehty, tiivistetään läpiviennin alaosa mukana tulevalla tiivistysmassalla. Massaa käytetään reilusti, jotta sitä tulee kauttaaltaan läpiviennin ympärille. Asenna loput läpiviennistä kuvasarjan mukaisesti ja eri katemateriaalien eroavaisuuden huomioiden. Mukana tulevat metalliklipsit on tarkoitettu ruuvien ylikiertymisen estämiseen. HUOM: Viimeistele läpiviennin asennus (kutistesukan kuumennus) lopullisesti vasta kun lämmönsiirtoputki on asennettu. x x6 38 mm x8 25 mm x x2 3,5x x3 4,2x38 14 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

15 Liitosten tekeminen lämpökeräimien luona HUOM! Mikäli keräimien asentamisen, lämmönsiirtoputken asentamisen ja järjestelmän käyttöönoton välillä on taukoa, tulisi läpivienti peittää hupulla sekä lämpökeräimet esimerkiksi pressulla, jotta järjestelmä ei turhaan kuumenisi. Myös lämpökeräimien putkiyhteet tulisi peittää, jotta vettä tai roskia ei pääse keräimien sisälle (keräimien absorberi saattaa vaurioitua mikäli näin ei toimita). Keräimien peittämiseen käytettävä pressu ei saa jättää jälkiä keräimien lasipintaan. 250 mm mittaiset keräimien välille tulevat liitosputket toimitetaan keräimien liitäntäsarjan mukana (sekä liitäntäjatkosarjan mukana). Sisältö on kuvattu sivulla 7. Tämän lisäksi tarvitset lämmönsiirtoputken asennuksessa seuraavat toimitukseen kuuluvat osat: Tarvikkeet lämmönsiirtoputken asennukseen Määrä 2-4 keräimelle Määrä viidelle keräimelle Lämmönsiirtoputki DN16, 15 m 1 0 Lämmönsiirtoputki DN20, 15 m 0 1 Lämmönsiirtoputken kannatinsarja 1 1 Putkiliitin DN16 / 1/2 SK, keräimen liittimet 2 0 Muunnosliitin DN16/22 mm, liittyminen pumppuun 2 0 Putkiliitin DN20 / 1/2 SK, keräimen liittimet 0 2 Muunnosliitin DN20/22 mm, liittyminen pumppuun 0 2 Puserrusliitin 3/4 M/22 mm, pumpun liittimet 4 4 Lämpöä kestävät tasotiivisteet 1/2 2 2 Anturikaapelin kytkentärasia 1 1 Anturikaapeli* 1 1 *) Lämmönsiirtoputkessa kulkee anturikaapeli vakiona. Keräimille tehtävä jatkoskytkentä toteutetaan pumpun mukana toimitettavan lyhyemmän anturikaapelin sekä kytkentärasian avulla. Keräimille tulevan anturikaapelin tunnistaa väristä; harmaat (2 kpl) jäävät teknisen tilan antureiksi ja musta asennetaan keräimille. 11. Keräimien välinen liitos tehdään 250 mm liitosputkien avulla. Tärkeää muistaa lämpöä kestävän ½ tuuman tasotiivisteen käyttö keräimien putkiyhdettä vasten Asenna liitosputket: työnnä lyhyet putkieristeet lämpökeräimien putkiyhteiden päälle. Laita tiiviste liitoksen väliin ja kiristä kevyesti käsin liitosputki paikalleen. Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 15

16 Kiristä liitos noin ¼ kierrosta vääntäen (ei ylikireyteen, mutta tiukalle). Liitoksen kiristämisessä on käytettävä kahta työkalua, jotta ei vahingoiteta keräimen liittimiä, absorberia, tai liitosputkea Vedä liitosputken eriste ja putken suojakumi tiiviiksi, jotta seuraavan liitoksen tekeminen onnistuu. 2. Taivuta liitosputki viereisen keräimen liitosta vasten, asenna tiiviste, ja kiristä liitos samaan tapaan kuin edellinen liitos. Putken liittäminen on helpompaa, mikäli taivutus tehdään kahdessa vaiheessa (noin 90 asteen taivutukset) 11.4 Liu uta kuminen suojaputki tasaisesti lämpöä kestävän EPDM-eristeen päälle siten, että se törmää molemmista päistään keräimien runkoon. 16 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

17 12. Lämmönsiirtoputken kiinnittäminen lämpökeräimiin. Käytä putkiliitintä DN16 tai DN20 / ½ SK tämän liitoksen tekemiseen. Tämä liitin on kaksiosainen. Liitin voidaan kiinnittää putkeen ja lämpökeräimeen muutamalla tavalla, mutta suositeltava asennustapa on kiinnittää ensin tiiviste ja keräimen putkeen tuleva puoli littimestä ensin kiinni lämpökeräimen putkiyhteeseen. HUOM! Muista lämpöä kestävän tiivisteen käyttö Liitä liittimen toinen puoli lämpökeräimen putkiyhteeseen. Liitoksen kiristämisessä on käytettävä kahta työkalua, jotta ei vahingoiteta liittimiä tai absorberia. Kiristä liitos tiukaksi (mutta ei ylikireyteen). HUOM! On erittäin tärkeää että putkiyhteitä suojataan avustustyökalulla, koska muussa tapauksessa voimakas kiristys voi vahingoittaa putken absorberiliitosta ja vuotojen mahdollisuus kasvaa. Takuu ei kata väärin tehdyistä liitoksista aiheutuneita vahinkoja, joten huolelliseen liitosten toteuttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota Kytke liittimen toinen puoli lämmönsiirtoputken haitariputkeen kiinni. Liitin sisältää kartio-osan ( helmi ) joka muodostaa kiristettäessä tiiviin liitoksen. Tarkistettava että tämä helmiosa on paikallaan ennen liitoksen kiristämistä. Mikäli putken päätä on leikattu, on varmistuttava että leikkauspinta on suora ja siisti, eikä siinä ole leikkauspursetta tai muuta ylimääräistä. Putken katkaisuun suositellaan tavallisia putkileikkureita joilla saadaan siisti lopputulos helposti. Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 17

18 12.3 Viimeistele liitos. Työnnä lämmönsiirtoputken haitariosa tiiviisti keräimien putkiyhteessä olevan liitososan pohjalle saakka. Varmista, että liittimien kierteet ovat kohdallaan ja esikiristä liitos käsin. Tee lopullinen liitos kahta työkalua käyttäen, jotta ei vahingoiteta liittimiä, absorberia tai väännetä lämmönsiirtoputkea Kun liitos on valmis, se viimeistellään eristämällä putkien päät huolellisesti lämpöä kestävällä eristeellä. Ylimääräisestä lämmönsiirtoputkesta voidaan ottaa tarvittava määrä eristysmateriaalia liitoksen eristämistä varten (työstäminen on helppoa esim. saksilla). Eristeiden pysyvyys on varmistettava esimerkiksi käyttämällä säänkestävää eristysteippiä, tai tarkoitukseen sopivaa kutistesukkaa. HUOM! Liitoksia ei kannata eristää lopullisesti ennen järjestelmän käyttöönottoa, sillä liitoksien tiiveydestä on varmistuttava koekäytön yhteydessä. 13. Viimeistele läpiviennin asennus kun lämmönsiirtoputki on lopullisesti asennettu (liitokset tehty, lämmönsiirtoputki siististi asennettu esimerkiksi kattosillan alle suojaan). Varmista ennen läpiviennin kannen ruuvien kiinnittämistä, että kansi osoittaa haluttuun suuntaan, ja on tiiviisti oikealla paikallaan. Tutustuttava tarvittaessa erillisiin läpivientiä koskeviin ohjeisiin. Läpiviennistä tehdään vesitiivis viimeistelemällä putkien ja läpiviennin liitoskohdan päälle tuleva kutistesukan asennus kuumailmapuhaltimen avulla. Huom: Ruukki suosittelee kattosillan asentamista lämpökeräimien yläpuolelle. Tämän avulla lämmönsiirtoputkien kattoasennus on helppoa ja lopputuloksesta saadaan hyvä (kattosiltaan voidaan hyödyntää lämmönsiirtoputken kiinnitystelineenä). Kattosillalta on myös turvallista tehdä tarvittavat huoltotyöt, kuten liitosten tarkistukset ja mahdolliset keräimien puhdistamiset. 18 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

19 Kuvateksti: 14. Reitin lämpökeräimien ja teknisen tilan (pumppuyksikön ja vesivaraajan) välillä tulisi olla mahdollisimman lyhyt. Ylimääräinen lämmönsiirtoputki kannattaa katkaista siten, että siitä saadaan katolle tarvittava määrä anturikaapelia. Tarvittava anturikaapelin mitta riippuu anturikaapelirasian sijainnista. Perustoimitukseen kuuluu 15 metriä lämmönsiirtoputkea. Asennuksen apuna käytetään toimituksen mukana tulevaa kannatinsarjaa ( toimituksen mukana) siistin lopputuloksen takaamiseksi. Mikäli käytetään nippusiteitä, tulee niiden olla tarkoitukseen sopivia, riittävän kestäviä, ja tarvittaessa ulko-oloihin sopivia (UV-kestävyys). Nippusiteitä ei saa missään tapauksessa vetää liian kierälle, jotta lämmönsiirtoputken eristys ei painu kasaan. Yläpohjan kattorakenteita (esim. kattotuolit) käytetään ensimmäisinä lämmönsiirtoputken kiinnityspisteinä, jotta putket pysyvät katolla aloillaan. Hyvä tapa on tarvittaessa lisätä hieman tukea lämmönsiirtoputken alle esim. laudan avulla. Mikäli mahdollista, käytetään lämmönsiirtoputken kuljettamiseen savupiipun vapaita hormikanavia. Nuohooja on oikea henkilö vastaamaan savupiipun hyödyntämisen mahdollisuuksista. Hyvä tapa on tehdä oikeaan kohtaan kolo piippuun yläpohjassa, ja pujottaa lämmönsiirtoputki hormia pitkin tekniseen tilaan. Mikäli vapaita kanavia lämmönsiirtoputken kuljettamiseksi ei löydy, keskustellaan reitti etukäteen talon omistajan kanssa. Reitti tulisi miettiä jo suunnitteluvaiheessa mahdollisimman järkevästi. Kylmien tilojen käyttöä reitityksessä tulisi välttää. Kaikki tehtävät läpiviennin ja aukot (seiniin tai lattiaan) tulee tehdä huolellisesti ja siististi. Lämmönsiirtoputki tulisi asentaa riittävän tiukalle, mutta ei kuitenkaan liian kierälle. Putkilinjaan ei saisi jäädä minkäänlaisia pusseja, joihin ilmakuplat voisivat jäädä jumiin (putken pitäisi suuntautua koko matkalta alhaalta ylöspäin). Putkea voi taivutella helposti käsin, siistin lopputuloksen takaamiseksi. Lämmönsiirtoputkea voidaan jatkaa jatkoliittimillä (DN16 tai DN20). Jatkaminen voidaan tehdä myös kupariputkella, jolloin muunnosliitin DN16/20 22 mm auttaa liitoksen toteuttamisessa. Mikäli putkea joudutaan jatkamaan, tulee huolehtia että käytetään riittävää määrää lämmönsiirtonestettä. Nestettä ei saa laimentaa yli sallittujen rajojen. Anturikaapelirasian asennus Häiriönpoistaja E1 E2 A1 A2 Ottoliitin Antoliitin 15. Avaa anturikaapelin rasia liitoksien tekemiseksi. Rasiassa on valmiit kumitulpat joiden läpi kaapeli on helppo viedä tiiviisti. Käytä kaapelinkuorintapihtejä johdon kuorimisessa. HUOM! Anturikaapelin täytyy olla lämpöä kestävää. Lämmönsiirtoputken mukana tuleva kaapeli on oikeata laatua 15.1 Rasian kytkennät tehdään oheisen kuvan mukaisesti. Keräimen anturi kytketään ottoliittimiin E1 ja E2. Rasialta ohjausyksikölle lähtevä anturikaapeli kiinnitetään antoliittimiin A1 ja A2. Napaisuuksilla ei ole merkitystä Kytke johdot paikalleen anturikaapelirasiaan, ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen tiiviisti Etsi suojaisa paikka anturikaapelirasian kiinnittämistä varten. Yksi hyvä paikka on asentaa rasia keräimen alla olevaan kattojalkaan ruuveilla. Voit myös tehdä kiinnityksen säänkestävillä nippusiteillä rasian kiinnityskorvakkeita hyödyntäen Poista suojakumi keräimien anturitaskun päältä. Käytä tarvittaessa esim. ruuvimeisseliä apuna. Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 19

20 15.5. Asenna anturi lämpökeräimen anturitaskuun työntämällä se suojakumin läpi. Anturitaskun sisältävät kumisuojukset ovat väriltään harmaat. Varmistu, että anturi on taskun pohjalla asti, jotta lämpötila välittyy oikein. Asenna läpivientikumi lopuksi takaisin paikoilleen Viimeistelty anturikaapelin asennus. Varmistu, että suojakumi tulee tiiviisti paikoilleen kaapelin päälle Viimeistelty anturikaapelirasian asennus. Etsi suojaisa paikka ylimääräiselle anturikaapelille ja tee reititys siististi esimerkiksi nippusiteiden avulla. HUOM! Anturikaapeli asennetaan aina kentän lämpöisimpään kohtaan, suositus että lämmin putkilinja tulee kentän oikeaan reunaan. Keräimen ja anturikaapelirasian välille asennettava anturikaapeli toimitetaan pumpun pakkauksen mukana. Liittimien kiinnittäminen lämmönsiirtoputkeen (Muunnosliitin DN16/22 mm, D009.A24914; muunnosliitin DN20/22 mm, D009.A26782) 1. Katkaise lämmönsiirtoputken eristeen sisällä oleva RST-putki oikeaan mittaansa putkenkatkaisutyökalua (putkileikkuri) käyttäen. Puhdista työkalu ennen putken katkaisua. Työkalussa ei saa olla vanhaa pursetta. HUOM. putken pää tulee katkaista täysin suoraksi, joten tee katkaisu huolellisesti. 2. Tarkista liittimien kunto ennen käyttöä. Mutterien tulisi olla esikiristetty sormiintuntuvalle kireydelle. 3. Löysennä mutteria neljäsosakierrosta. 4. Työnnä haitariputki kiinnikkeen sisälle, kunnes se napsahtaa paikalleen (työnnetään pohjaan saakka). 5.Kiristä liitin tiukaksi käyttämällä kahta työkalua, esim. kiintoavaimia. 6. Liitokset on lopuksi eristettävä huolellisesti, käyttämällä lämpöä kestävää eristettä. Viimeistellään eristysteipillä tai vastaavalla säänkestävällä teipillä, tai tarkoitukseen sopivalla kutistesukalla. 20 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Asennusohje LASISEINÄ

Asennusohje LASISEINÄ Asennusohje LASISEINÄ Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja taataan lasiseinän

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun 1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta)

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P)

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) RANCH 9X6X3.6M KALUSTOHALLI Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) TIEDOT Leveys: 6,1 m Pituus: 9,15 m Korkeus: 3,66 m Oven mitat: 4,3 x 3,2 m (L x K) TÄRKEÄÄ LUE OHJE ENNEN KOKOAMISTA Puutteellinen alueen

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Leca. Multi-/Basic-pellityssarja. Asennusohje / korvaa esitteen 7-14/

Leca. Multi-/Basic-pellityssarja. Asennusohje / korvaa esitteen 7-14/ Leca Multi-/Basic-pellityssarja Asennusohje 7-14 / 19.7.2011 korvaa esitteen 7-14/10.11.2011 www.e-weber.fi LECA MULTI/BASIC PELLITYSSARJA ASENNUSOHJE Tämä ohje liittyy Leca Multi- ja Basic-pellityssarjan

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84 Toimitus EUB(A,B) toimitetaan yhtenä yksikkönä, ts. palkkialustalle kokoonpantuna koneena, jossa on katto, ks. kuva 1. Vaihtoehtoisesti kone voidaan toimittaa myös lohkoina, joissa on katto ja palkkialusta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone GT-KATOS Siisti ympäristöön istuva katos suojaa autot, veneet ja työkoneet ilmansaasteilta, puiden oksilta, lehdiltä ja sateilta. Katoksia voidaan jatkaa 2500mm moduleilla tai tarpeen muuttuessa myös lyhentää

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l Asennusohjeet Uponor-pumppukaivo 150 l Paketin purkaminen ja esivalmistelu Avaa pumppukaivopaketti ja varmista, että sinulla on kaikki asentamisessa tarvittavat osat. Paketin sisältö 1. Pumppuyksikkö 2.

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot