RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI"

Transkriptio

1 RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET

2 Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä tilassa (kiinnitys pumppuun). Tekniseen tilaan asennettaville komponenteille (pumppu, ohjausyksikkö, paisunta-astia ja vesivaraaja) löytyvät erilliset ohjeet. Lue nämä ohjeet huolella ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti ja kaikki muu asiaton tuotteiden kohtelu tai käyttö johtaa takuun ja toimittajan vastuun välittömään raukeamiseen. Järjestelmän ja sen komponenttien asennukseen tulee käyttää vain koulutuksen saaneita luvanvaraisia ammattilaisia, jotka tuntevat paikalliset lainsäädännön ja turvallisuuskäytännöt. Kaikki komponentit tulee asentaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Työturvallisuus on huomioitava kaikissa asennusvaiheissa. Paisuntaastia Aurinkolämpökeräimet Pumppu- ja ohjausyksikkö Vaihtoehtoinen lämmönlähde esim. lämmityskattila. Ei sisälly toimitukseen. Lämmönsiirtoputki Lämminvesivaraaja Esimerkkikuva: Aurinkolämpöjärjestelmä lämpimän käyttöveden valmistukseen. Pumppuun yhdistetty ohjausyksikkö hallitsee automaattisesti pumpun käyttöä keräinten ja vesivaraajassa olevan veden lämpötilaeron mukaan. Ohjausyksikkö varmistaa optimaalisen ja jatkuvan toiminnan. Huomioi seuraavat asiat ennen aurinkolämpöjärjestelmän asennusta: Sijoita keräinkenttä parhaimpaan mahdolliseen kulmaan aurinkoon nähden, ottaen huomioon myös mahdolliset varjostukset ja teknisen tilan sijainnin (siirtoputken reititys ja etäisyys). Katon alusrakenteet tulee olla kunnossa. Keräinten kyky kerätä auringon säteistä lämpöä on parhaimmillaan etelä-suuntauksella noin 40 asteen kulmassa. Hyötysuhde on hyvä, suuntauksen ollessa kaakon ja lounaan välillä, kallistuskulman ollessa 20 ja 60 asteen välillä. Näiden rajojen ulkopuolella keräinten kyky kerätä lämpöenergiaa heikkenee, jolloin saman hyödyn tuottamiseksi on keräinmäärää kasvatettava. Alle 20 asteen asennuskulmissa myös keräinten lasien itsepuhdistuvuuskyky heikkenee, jolloin puhdistuksesta tulee huolehtia huoltotoimina. Keräinkentän tulee mahtua vapaasti katolle. Keräimet kytketään pystysuuntaan lappeen mukaisesti sarjaan vierekkäin. Keräinkentän koot vaihtelevat keräinten lukumäärän ja tyypin mukaan. Suurtehokeräimillä (alemmat arvot) äärimitat ovat suuremmat: 2 keräintä (2.4 m x 2.0 m), 3 keräintä (3.5 m x 2.0 m) ja 4 keräintä (4.7 m x 2.0 m) 3 keräintä (3,7 m x 2.2 m), 4 keräintä (4,9 m x 2.2 m) ja 5 keräintä (6,1 m x 2.2 m) Keräinkenttä tulee asetella niin, että etäisyys keräinten ja teknisen tilan välillä on mahdollisimman lyhyt (pienet lämmönsiirtohäviöt) sekä niin, että lämmönsiirtoputken asennus ja reititys on mahdollisimman selkeä. Paketin mukana tulee 15 metriä lämmönsiirtoputkea. Reitin ollessa yli 15 metriä, tulee varata lisää lämmönsiirtoputkea ja nestettä sekä tarvittavat jatkoliittimet, tai jatkaa putkea eristetyllä kupariputkella. Varmista, että auringonsäteillä on vapaa pääsy keräinten pintaan. Kaikki varjostukset (puut, savupiiput yms.) heikentävät keräinten kykyä kerätä lämpöä. 2 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

3 Keräimiä ei saa asentaa huonokuntoisen katteen päälle, jossa on puutteita tukirakenteissa. Tarkista, että kattorakenteet (ruodelaudat, kattotuolit yms.) ovat hyvässä kunnossa ja kestävät lisääntyneen kuorman. Yksi keräin (mallista riippuen) painaa noin kg täytettynä nesteellä lisäosien kanssa. Keräimet ja niiden liittimet tulee suojata auringon paisteelta ja vedeltä siihen asti kun järjestelmä otetaan käyttöön, jotta vältetään ylikuumeneminen ja veden pääsy järjestelmään. Keräimissä oleva suojakalvo ei ole ulkokäyttöön soveltuva, se on poistettava työmaalla ja korvattava jollain muulla lämpöä heijastavalla suojalla. Järjestelmän kaikki mekaaniset asennukset tulee olla tehtynä ja liitokset huolellisesti tehtynä ennekuin järjestelmä täytetään lämmönsiirtonesteellä. Järjestelmän käyttöönoton saa tehdä vain koulutettu ammattilainen. Ensisijaisesti järjestelmässä tulee käyttää vain toimituksen kuuluvia osia. Jos järjestelmään tarvitaan kuitenkin ulkopuolisia osia, niiden tulee olla yhteensopivia järjestelmän osien kanssa ja valmistettu materiaaleista, jotka kestävät hyvin korkeita lämpötiloja (150 astetta) sekä toimivat yhdessä lämmönsiirtonesteen (propyleeniglykoli) kanssa. Lisäksi osien tulee kestää painetta. Tämä on syytä huomioida erityisesti tiivisteiden, eristeiden ja putkiosien suhteen. Aurinkolämpöjärjestelmä lämmittää veden ajoittain lähes kiehuvaksi. Lainsäädännön mukaan lämminvesivaraajan jälkeen putkiyhteyteen tulee asentaa lämmönrajoitin (maksimi 65 astetta), jotta kuumaa vettä ei pääse talouteen sellaisenaan (liian kuumaa käyttövettä ei saa tulla hanasta). Kaikkia paikallisia lainsäädäntöjä tulee noudattaa. Tässä ohjeessa annetut menetelmät ovat esimerkkejä, jotka eivät sellaisenaan sovellu kaikkiin kohteisiin. Noudata hyvää rakennustapaa ja huolehdi työturvallisuudesta asennuksen kaikissa vaiheissa. Epävarmoissa tilanteissa keskeytä työskentely välittömästi ja selvitä ongelmakohta ottamalla yhteyttä asiasta määräävään viralliseen tahoon tai toimittajan edustajaan. Turvallisuushuomautukset VAROITUS! Kiinnitä huomiota turvallisuuteen työskennellessäsi katolla, käytä aina turvavaljaita, sekä huolehdi, että turvaköysi on kiinni kestävissä, tarkoituksenmukaisissa rakenteissa. Keräimiä ei saa nostaa käsin katolle, käytä vain toimenpiteeseen soveltuvia nostimia. Suositellaan ammattilaisten käyttöä. VAROITUS! Vakavan vamman vaara. Noudata annettuja ohjeita ja määräyksiä asennuksen, huollon ja käytön aikana. VAROITUS! Riski tavara- ja henkilövaurioihin. Väärinkäyttö voi vaurioittaa komponentteja, laitteita, rakennusta tai ihmisiä. VAROITUS! Käsiteltävä varoen ja vältettävä väärää kosketusta. Keräinten pintalämpötila saattaa nousta vaarallisen kuumaksi. VAROITUS! Lumikuorma voi vaurioittaa keräimiä sekä niiden tukirakenteita ja liitimiä tai estää niiden toiminnan. VAROITUS! Keräimiä ei saa nostaa katolle eikä asentaa kovan tuulen aikana. Keräinten väärä asennus tai alusrakenteiden huono kunto voi johtaa keräinten irtoamiseen ja putoamiseen katolta. LUE OHJEET! Lue nämä ohjeet huolella ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. VAROITUS! Asennuksen saa tehdä vain koulutetut ja luvanvaraiset ammattilaiset. Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 3

4 Ruukki aurinkolämpöpaketti, toimituksen sisältö Aurinkolämpöjärjestelmä koostuu keräimistä, niiden kiinnikkeistä, lämmönsiirtoputkesta ja nesteestä, pumppu- ja ohjainyksiköstä, paisunta-astiasta sekä erilaisista pienkomponenteista, kuten liittimistä. Aurinkolämpöpiiri on suljettu nestekiertoinen ja paineistettu järjestelmä, jota operoidaan automaattisella pumppu- ja ohjausyksiköllä. Lämpö siirretään aurinkolämpöpiiristä käyttö- tai lämmitysveteen vesivaraajan oman lämmönsiirtokierukan tai ulkoisen lämmönvaihtimen avulla. Lämmönsiirtoaine on paketin mukana tulevan propyleeniglykolin ja veden nestemäinen sekoitus. Toimituksen sisältö Aurinkolämpöpaketti 4 m 2 6 m 2 8 m 2 4 m l varaajalla 6 m l varaajalla 6 m l varaajalla 8 m l varaajalla Keräinpaneeli 2.3/2.0m Paneelin liitäntäsarja Paneeliliitännän laajennussarja Kattojalkasarja (/paneeli) Läpivienti Lämmönsiirtoneste 10 l, 25 l:n kanisterissa Anturikaapelin kytkentärasia Pumppu ohjausyksiköllä Lämmönsiirtoputki DN16 15 m Lämmönsiirtoputken ripustussarja Paisunta-astia 18 l Paisunta-astia 25 l Paisunta-astian lisävarustesarja Liitin DN16 1/2 F, paneeliliitäntä Liitin DN16 22MM, liitäntä pumppuun Liitin 3/4 M 22MM, pumppuliitännät Lämmönkestävä tiiviste 1/ Vesivaraaja 300 l, 2 lämmönvaihdinta Vesivaraaja 400 l, 2 lämmönvaihdinta Vesivaraajan sähkövastus, 6 kw Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketti 7 m 2 10 m 2 12 m 2 7 m l 7 m l 10 m l 10 m l Aurinkokeräin 2.6/2.4m Keräinten kisko- ja liitäntäsarja Keräinten kisko- ja liitäntäjatkosarja Kattojalkasarja Läpivienti Lämmönsiirtoneste 10 l, 25 l:n kanisterissa Anturikaapelin kytkentärasia FlowSolB Pumppu DeltaSol BX plus ohjausyksiköllä Lämmönsiirtoputki DN16, 15 m Lämmönsiirtoputki DN20, 15 m Lämmönsiirtoputken DN16 ripustussarja Lämmönsiirtoputken DN20 ripustussarja Paisunta-astia 50 l (lattialle) Paisunta-astia 25 l (seinään) Esi paisunta-astia 12 l Paisunta-astian tarvikesarja Keräinliitin DN16-1/2 SK Keräinliitin DN20-1/2 SK Muunnosliitin DN16-22mm Muunnosliitin DN20-22mm Puserrusliitin 22mm 3/4 UK Lämmönkestävä tiivistepari, 1/ Hybridivaraaja 500 l Hybridivaraaja 750 l Hybridivaraaja 1000 l Hybridivaraajan sähkövastus, 7.5 kw Huom: Kattojalkasarjat ja läpivienti valitaan kattotyypin mukaisesti. 12 m l 4 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

5 Käsittely Tavaroiden vastaanotto Varmista, että toimitussisältö on tilausvahvistuksen ja rahtikirjan mukainen. Toimitukseen liittyvät huomautukset tulee lähettää kirjallisena tuotteen myyneelle taholle kahdeksan (8) päivän sisällä tavaran vastaanotosta. Tavaroiden säilyttäminen alkuperäisessä pakkauksessa on suositeltavaa. Keräimiä ei saa nostaa putkiyhteistä! Keräinten varastointi Huomautuksia keräinten ulkovarastointiin Pääsääntöisesti keräimet suositellaan pidettävän kuivissa sisätiloissa (säältä suojattuna) jos on viivettä toimituksen ja asennuksen välillä. Keräimet voidaan säilyttää myös ulkona kun huomioidaan seuraavat asiat: Pidä huoli, että keräinten mukana tullut suojakalvo ei ole alttiina suoralle auringon paisteelle. Peitä suojakalvo tai laita keräimet varjoisaan paikkaan. Kosteutta ei saa päästää keräimiin sisälle putkiyhteistä. Suojaa keräimet sateelta ja peitä putkiyhteet erikseen lämmön- ja vedenkestävällä materiaalilla, mikäli suojakorkit eivät ole paikallaan. Keräinten putkiyhteiden suojakorkit saattavat sulaa korkeissa lämpötiloissa. Säilytä keräimet aina lasi ylöspäin vähintään 15 asteen kulmassa. Älä laita keräimiä suoraan kosketukseen maahan tai toisiinsa. Asenna keräinten alle ja väliin esimerkiksi kestävä aluskate tai lautoja. Älä käytä pahvia keräinten alla tai välissä. Pahvi tai muut heikot materiaalit saattavat sotkea keräimien lasipinnan, jolloin lämmönkeräyskyky heikkenee. Virheellinen varastointi voi aiheuttaa ylimääräisen kosteuden kertymisen keräimien sisälle, tämä ei ole suotavaa ennen käyttöönottoa. Vältä keräinlasin naarmuuntumista tai halkeamista. Suojaa lasi lämmönkestävällä materiaalilla. Voit halutessasi tilata toimittajalta erikseen irralliset kantokahvat, jotka helpottavat keräinten siirtelyä ja nostamista. Irralliset kantokahvat helpottavat keräinten siirtelyä ja nostamista. Kahvassa on tukiprofiili, joka kiinnittyy tukevasti keräimen reunaan. Varmista, että kahvat ovat oikein kiinnitetty ja riittävän tiukalla ennen nostamista. HUOM! Keräimiä ei koskaan saa nostaa putkiyhteistä! Putkiyhteitä tulee käsitellä varoen asennuksen aikana! Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 5

6 Valmistelut Huomautukset asennuksen valmisteluun Varmista yhden (1) metrin vähimmäisetäisyys katto-osiin, kuten savupiippuihin, kattoikkunoihin ja läpivienteihin, jotka saattavat päästää ympärilleen kosteaa höyryä. Muuten on mahdollista, että vesihöyryä pääsee liiallisesti keräinten sisään sen ilmanvaihtoaukkojen kautta. Keräinten peittämättömät liittimet saattavat kuumeta välittömästi auringonpaisteessa. Vältä kosketusta kuumiin osiin. Mikäli järjestelmän käyttöönotto viivästyy, tulee putkiyhteiden päät suojata niin, ettei likaa tai kosteutta pääse keräimien sisälle. Keräinkentät Ruukki aurinkolämpöpaketteihin kuuluu ratkaisusta riippuen kahdesta viiteen keräintä. Nämä ohjeet sopivat näille keräinmäärille. Keräinkentän laajennus useammilla keräimillä tehdään samalla periaatteella kuin kahdella keräimellä. Kun keräinkentällä tarvitaan kuusi tai useampia keräimiä, käänny myyjän tai toimittajan puoleen. Keräinten liittimet kuumentuvat auringonpaisteessa. Loukkaantumisen vaara kun työskennellään komponenttien ja teräslevyjen kanssa, joissa on terävät reunat. Tyhjä keräin katolla Keräimet eivät saa olla tyhjänä asennuksen jälkeen muutamaa päivää enempää, sillä vettä tai höyryä voi päästä keräinten sisään tai auringon paiste voi vahingoittaa tiivisteitä, mikäli lämmönsiirtoputket ja tiivisteet on kytkettynä tyhjiin lämpökeräimiin. Pidemmän tyhjillään olon ajaksi keräimet on peitettävä esim. lämpöä heijastavalla kankaalla. Pakkasvaurioiden estäminen Painetarkastuksen ja huuhtelun jälkeen keräimiä ei saada kokonaan tyhjennettyä nesteestä. Pidä huoli, että pelkkää vettä ei ole keräimissä pakkasella. Käytä vain aurinkolämpöjärjestelmiin hyväksyttyjä lämmönsiirtonesteitä (ei etyleeniglykolia!). Mikäli toimituksen mukana tullut nestetiiviste loppuu, voit ostaa lisää toimittajalta (D009.A24902) tai hankkia täysin vastaavaa tuotetta muualta. Valmistelut maan pinnalla Keräinkiskojen esikokoaminen maassa on suositeltavaa ennen kuin ne nostetaan katolle. Keräinkenttä tulee kahden poikittaisen jatketun kiskon päälle. Kiskojen jatkaminen on nopeaa helpolla jatkamissarjalla, joka sisältyy kolmen tai useamman keräimen toimitukseen. Kiskosarjojen sisällä on erilaisia kiskoja riippuen siitä onko niissä yksi vai kaksi keräinkiinnikettä. Asennus suositellaan aloitettavan oikealta puolelta, käyttäen kiskoa jossa on vain yksi keräinkiinnike. Tämän vierelle asennetaan kahdella kiinnikkeellä varustettu kisko, ja seuraavat keräimet toteutetaan aina samanlaisilla jatkokiskoilla (ne sisältävät aina vain yhden kiinnikkeen) Aseta keräinten kannakkeet paikalleen 17 Nm ennen kun kiinnität keräinkiskot toisiinsa. Jokaisen keräimen kohdalle tulee kaksi kannaketta (ylä- ja alareunaan) 17 Nm 2 2. Kiinnitä kiskot toisiinsa kiskoliittimillä. Varmista, että kiskoliitin on tasamittaisesti molemman kiskon päällä, jonka jälkeen kiristä mutterit tiukalle. Varmista, että kiskot asettuvat suoraan linjaan toisiinsa nähden, ja ovat kiinni toisissaan (ei rakoa).t 6 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

7 Asennus Toimitussisältö vaihtelee toimitetun paketin mukaisesti, eri sisällöt näytetään sivun 4 taulukossa. Tämä ohje käy läpi normaalin kattolappeelle tehtävän asennuksen, jossa keräimet asennetaan pystyasentoon. Keräinkentän jatkaminen on helppoa toimituksen mukana tulevien jatkamissarjojen avulla. Keräimet voidaan asentaa myös vaaka-asentoon, mutta pystyasento on suositeltava asennustapa. Mikäli keräinkenttä on suurempi kuin kaksi keräinelementtiä, tulee toimituksen mukana tarvittavat osat keräinkentän jatkamiseksi. Jatkamissarjojen kytkeminen tapahtuu täysin vastaavasti kuin tässä ohjeessa on kuvattu kahden elementin asennus jatkokiskot vain liitetään edellisen kiskon reunaan huolellisesti. Keräimien alareunan kannakkeita tulee ehdottomasti käyttää keräinkiskojen yhteydessä, sekä kiskot tulee liittää toisiinsa huolellisesti kiskoliittimien avulla. Jatkosarjan keräinkiskot sisältävät aina kaksi keräinkiskoa, joiden päässä on vain yksi puristuskiinnike, koska keräinkentän reunimmainen kisko sisältää aina jatkamiseen tarvittavan vapaan kiinnikkeen. Kattoasennukseen tarvittavat komponentit kuuluvat toimitukseen. Eri kattomateriaalien ja tyyppien kanssa käytetään erilaisia kattojalkoja. Jokaisen lämpökeräimen alle tulee neljä kattojalkaa. Keräinkentän jatkosarjat toimitetaan erillisinä pakkauksina. Pystyasentoon toteutettava kattoasennus. Kuvassa näkyy normaalin kahden keräimen asennukseen tarvittavat osat, sekä yhden jatkosarjan osat. Mikäli kohteeseen tulee neljä keräintä, toimitetaan kaksi jatkosarjaa, jne. Kiskojen liittäminen toisiinsa on esitetty sivun 6 havainnekuvassa. Kattoasennuksessa tarvittavat osat Osa Määrä, 2 keräintä Määrä, 3 keräintä Määrä, 4 keräintä Määrä, 5 keräintä Kattojalka (yhdessä sarjassa on 4 jalkaa) Keräimen kannakekisko, kahdella puristuskiinnikkeellä Keräimen kannakekisko, yhdellä puristuskiinnikkeellä Kiskojen jatkosliitin mm liitosputket, koostuvat taipuisasta rst-putkesta, 3-osaisesta lämpöä kestävästä eristeestä, sekä EPDM suojakumista Tiiviste ½ Nippuside Keräimen alareunan kannake HUOM: Kattojalkasarjat ja läpivienti valitaan kattotyypin mukaisesti Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 7

8 Eri kattojalkamallit Tutustu erillisiin kattojalkojen mukana toimitettaviin ohjeisiin, mm. riittävän alusrakenteen selvittämiseksi. Jalkoja ei saa asentaa lahonneelle alusrakenteelle. Yleiskiinnike on tarkoitettu erikoisille kattorakenteille, kuten esimerkiksi kuitusementtikatolle. Teräs, tiilikuvio Profiilikatto Ruukki Classic Konesaumakatto Tiilikatto Bitumikatto Yleiskiinnike (tai vastaava) D009.A24919 D009.A24919 D009.A24920 D009.A24921 D009.A24922 D009.A24919 D009.A26832 Kattojalat konesaumakatolle Tuote Kattojalka Kattojalan vastakappale Kiristysruuvi M8x30 Mutteri M8 Keräimen kiskon kiinnike Määrä 16 kpl 16 kpl Kattojalat muotokatteelle, profiilikatteelle, jne. Tuote Määrä Kattojalka Tiivistepari (pyöreä) 8 kpl LVI-ruuvi 7x50 mm 16 kpl LVI-ruuvi 7x70 mm * Tiivistetripla (suorakulmainen) Lisäkiinnike Ruukin teräsruoteelle Lisäkiinnikkeen tiiviste Keräimen kiskon kiinnike * Korkeille muotokatteille Kattojalat Ruukki Classic katolle Tuote Kattojalka Kattojalan vastakappale Kiristysruuvi M8x30 Mutteri M8 Keräimen kiskon kiinnike Määrä 16 kpl 16 kpl Tuote Kattojalka LVI-ruuvi 7x50 mm Keräimen kiskon kiinnike Määrä 8 kpl Kattojalat tiilikatolle Tuote Säädettävä kattokiinnike Keräimen kiskon kiinnike Määrä Yleiskiinnike 8 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

9 Lämpökeräimien asentaminen katolle Asennuskuvasarjassa esitettävät kattokiinnikkeet ovat esimerkkejä. Kattokiinnikkeet tulee valita kattomateriaalin ja muodon mukaan, joten ne vaihtelevat kohdekohtaisesti. Noudata kattokiinnikkeiden mukana toimitettavia tarkempia asennusohjeita yksityiskohtien toteuttamiseksi. Kuva 1. Tukirakenteiden asemointi ja raja-arvot Tukirakenteiden mitat Normaali lämpökeräin Suurtehoinen lämpökeräin A 1400 mm mm 1500 mm mm B Max mm Max mm C Max. 200 mm Max. 200 mm Huom: A-mitta täytyy päättää kohteessa kattotyypin mukaisesti. Kattokiinnikkeiden tulee osua ruodejakoon. Molempien tukikiskojen tulee olla selvästi keräimien alla, tukevan kiinnityksen varmistamiseksi. Lämpökeräimien nostaminen Turvallisiin nostoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vain hyväksyttyjä nostolaitteita ja tarvikkeita saa käyttää asentamiseen. Keräimiä ei tule nostaa liian tuulisissa olosuhteissa. Nostettavien kuormien alla ei saa liikkua. Voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava sekä asentamisen että nostojen osalta. Keräimien liikuttamiseen ja kantamiseen voidaan käyttää keräimien nostokahvoja, mutta katolle nostamiseen tulee käyttää tarkoituksenmukaisia välineitä. Suositus on käyttää kahta hyväksyttyä nostoliinaa kattonostoihin. Keräimen tulee olla nostettaessa pystyasennossa, jotta nostosta välittyvät kuormat kohdistuvat keräimien tukevaan runkoon. Ennen nostoa on varmistuttava, että nostoliinat on asetettu tasaisesti keräimien reunoihin nähden, ettei se pääse kallistumaan noston aikana. Liinat tulee olla riittävän kierällä (silmukka), jotta keräin ei lähde luistamaan liinojen välistä noston aikana. Ruukki ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista joita on aiheutettu virheellisten nostotöiden vuoksi ihmisille tai kiinteälle omaisuudelle. Lämpökeräimien nostaminen nostoliinojen avulla. Suositeltavaa on käyttää ohjausnarua nostoliinojen lisäksi. Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 9

10 Min Min. 500 mm 1. Määrittele kattojalkojen sijainti. Keräimen alareuna tulee sijaitsemaan 15 cm alumiinikiskojen alapuolella, kun keräin on asennettu paikoilleen ja se on alareunastaan kannattimien päällä. Minimietäisyys katon korkeimmasta kohdasta (harjalta) alempien kattojalkojen keskikohtaan on noin 2700 mm. Tehokeräimillä vastaava arvo on 22 cm enemmän. On kuitenkin suositeltavaa pitää etäisyys noin mm:ssä läpiviennin ja lämmönsiirtoputken asennuksen helpottamiseksi. Mikäli kattosilta asennetaan suositusten mukaisesti keräimien ja läpiviennin väliin, tulee tälle laskea lisäksi riittävä tila asennusta varten. Vähimmäisetäisyys päätyräystäältä lähimpään kattojalkaan on noin 500 mm, riippuen katon rakenteesta. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että keräinkentän kuormia välittävät osat (kattojalat) sijaitsevat katon kantavien rakenteiden päällä. Sama periaate pätee, mikäli asennus aloitetaan lappeen vasemmasta reunasta. 2. Kun lämpökeräinkentän asemointi on päätetty, asennetaan ensimmäisenä alarivin kattojalat. Tutustu kattojalkojen oikeaoppiseen asennustapaan niiden mukana toimitettujen erillisten ohjeiden avulla. Kiinnikkeiden täytyy osua ruoteisiin (tai ruoteita vastaavaan alusrakenteeseen) turvallisen kiinnipysyvyyden takaamiseksi. Esimerkiksi muotokatteen kattojalkakiinnikkeiden tulee kiinnittyä puuhun vähintään 32 mm. Kiinnitä huomiota kattojalkojen asennuksessa niiden asemointiin. On erittäin tärkeää, että jalat tulevat suoraan linjaan toisiinsa nähden, jotta keräimien alle tuleva tukikisko saadaan asennettua suoraan. Kattojaloissa oleva kiinnikeratkaisu mahdollistaa pienien asennusheittojen tasaamisen pystysuunnassa. Kunkin lämpökeräimen alle tulee neljä kattojalkaa riittävän kiinnityslujuuden varmistamiseksi. Jalkojen asemointi on suunniteltava tämän mukaisesti. Huomioi tukikiskojen välillä olevan liitoskappaleen vaatima tila (vierekkäisten keräimien jalat eivät voi olla liian lähellä toisiaan). Katso muut raja-arvot kuvasta 1. Huom! Kattojalkojen kiinnikkeiden tulee upota puuruoteeseen vähintään 32 mm matkalta. Tarkista kiinnikkeiden asennussyvyydet kattojalkojen erillisistä asennusohjeista. Lämpökeräimiä ei saa asentaa liian hauraalle tai muuten riittämättömälle alustalle. Kattotuolien ja ruoteiden tulee olla hyvässä kunnossa (eivät saa olla lahonneita). Tukirakenteet on uusittava tarvittaessa kattoremontin yhteydessä ennen lämpökeräimien asennusta. 3. Asenna alempi keräinkisko suoraan linjaan alempien kattojalkojen päälle. Varmista, että kiskojen välillä oleva liitoskappale on kiristetty tiukalle ja että kisko muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Löysennä kattojalassa olevan puristuskiinnikkeen mutteria (13 mm) sen verran, että kiskon reuna pääsee asettumaan paikalleen kiinnikkeen hahloon. Tarkista että puristuskiinnikkeet ovat suorassa linjassa keskenään eikä kiristettäessä synny ylimääräisiä jännityksiä keräinkiskoon. Säädä kiinnikkeiden sijaintia tarvittaessa. Uloimman puristuskiinnikkeen ja keräinkiskon pään etäisyys saa olla maksimissaan 200 mm (kuva 1). Kun keräinkisko on halutussa asennossa ja suoruus muuhun kattoon nähden on varmistettu, kiinnitetään puristuskiinnikkeen mutterit kierälle (30 Nm). HUOM! Muista varmistaa, että keräimien alakannattimet ovat paikoillaan ennen kun kiinnität kiskon kattojalkoihin. 10 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

11 4. Asenna vastaavalla tavalla ylemmät kattojalat sekä keräinkisko. Asennustapa ei poikkea aiemmasta. Kiinnitä huomiota kiskon lopulliseen asemointiin, sillä sen tulee olla samassa linjassa alemman kiskon kanssa sekä vaaka- että pystysuunnan osalta. Kiskojen päädyt tulee sijaita samassa linjassa, jotta keräimien onnistunut kiinnitys on mahdollista. Ennen kun kisko kiinnitetään lopullisesti paikoilleen, on kiskojen asemointi hyvä tarkistaa ristimitan avulla. Etenkin alemman kiskon vinous tai muuten väärä asemointi aiheuttaa keräimien porrastamista ja vaikeuttaa tai estää onnistuneen ja siistin asennuksen. 5. Nosta ensimmäinen keräinelementti paikoilleen kiskojen päälle. Keräimien nostaminen tulee tehdä turvallisesti kahta asentajaa käyttäen. Vinkki! Ennen kun keräinelementti nostetaan paikalleen, on hyvä avata keräimien reunoihin puristettavat liittimet ja vetää ne keräinkentän alta pois ääriasentoonsa (ks. kohdan 6 havainnepiirros liittimistä). Mutterin voi myös kiristää kevyesti sormin jotta liittimet pysyvät aloillaan. Tällöin liittimet eivät jää tielle keräimen alle ja täten hidasta asentamista. 6. Kun keräimet asennetaan suositeltuun pystyasentoon, voidaan keräinkentän asentaminen aloittaa joko vasemmasta, tai oikeasta reunasta. Kun keräin nostetaan kiskojen päälle, tulee varmistua siitä että keräimen alapää pujottuu kannattimien hahloon kunnolla. Tämän jälkeen keräin työnnetään reunakiinnikkeitä vasten siten, että keräimen reuna on reunakiinnikkeissä kiinni. Varmista vielä ennen puristuskiinnikkeiden kiristämistä, että keräin on paikoillaan ja alareunus on siististi kannattimien hahlon alla. Kun keräimien reunalaipat ovat kiinnikkeiden alla (katso havainnekuvat 6, 6.1 ja 6.2) kiinnitä kiskoissa olevat 13 mm puristuskiinnikkeet tiukasti (17 Nm). Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 11

12 6.1 Havainnekuva. Liu uta keräin varovasti paikalleen siten, että alareunassa oleva laippa pujottuu keräinkannattimien hahloon tukevasti. Varmista, että keräinkannakkeet jäävät kohtisuoraan asentoon keräinkiskoon nähden (huolimaton keräimien asettaminen voi vääntää kannakkeita hieman vinoon). Kiskojen tulee olla suorassa linjassa jotta kannattimet asettuvat samaan tasoon. Tällöin keräimet eivät ala porrastamaan asennettaessa. 6.2 Havainnekuva. Kiskossa olevat puristuskiinnikkeet ovat epäsymmetrisiä, joten oikealla asennolla on merkitystä. Kuvan mukaisesti kiinnikkeen tukevampi puoli tulee keräimen reunalaippaa kohden ja puristuu siihen kiinni. Väljempi puoli mahdollistaa seuraavan keräinelementin asentamisen helposti kiinnikkeen alle. Puristuskiinnikkeen lopullinen kiristys tehdään siis ennen seuraavan keräimien asennusta. Kiinnikkeissä on pieni vara lämpölaajenemiselle, joten ne eivät ylety koko reunalaipan matkalle keräimen molemmilta puolilta. 7. Järjestyksessä seuraava keräinelementti asennetaan, kun edellinen on kokonaan kiinnitetty reunoistaan. Aiemman havainnekuvan mukaisesti kiskossa oleva puristuskiinnike sallii paneelin reunan liukumisen kiinnikkeen alle, joten keräinkentän jatkaminen on yksinkertaista. On muistettava varmistaa jokaisen keräimen kohdalla, että alemman kiskon keräinkannakkeet ovat oikeassa asennossa, ja että keräimen reuna on asettunut kannakkeisiin oikein. Kiskoissa olevat puristuskiinnikkeet kiristetään aina lopulliseen kireyteensä ennen seuraavan keräinelementin asentamista. 12 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

13 8. Asenna keräinkenttä kokonaisuudessaan vastaavalla tavalla. Kun kaikki keräimet on asennettu, kiristetään viimeinenkin puristuskiinnike keräimen reunaan kiinni. Mutterin koko on aina 13 mm ja kiskojen puristuskiinnikkeiden kireys tulee olla vähintään 17 Nm. 9. Valmis kattoasennus kahden keräinelementin osalta. Seuraava vaihe on lämmönsiirtoputken asentaminen keräimien välille, sekä keräimiltä tekniseen tilaan. Mikäli putkiasennusta ei tehdä heti keräinkentän asennuksen yhteydessä, tulee keräimien putkiyhteiden päät suojata siten, että roskia tai vettä ei pääse keräimien sisälle. Lisäksi keräimet on hyvä peittää turhan kuumenemisen välttämiseksi, esimerkiksi pressulla tai kankaalla (pressu valittava ja asennettava siten, että se ei jätä jälkiä keräimien lasipintaan). 10. Läpiviennin tekeminen. Läpivienti voidaan tehdä joko ennen keräinkentän asentamista, tai sen jälkeen. Erilaisten läpivientikappaleiden asentamistapa vaihtelee kattomateriaalin ja muodon mukaan, erillisissä läpiviennin asennusohjeissa on kerrottu lisää asennustavasta. Läpivienti suositellaan asennettavaksi niin lähelle katon harjaa tai lakipistettä, kuin mahdollista. Läpiviennin minimietäisyys lämpökeräimien yläreunasta on noin 500 mm (tilaa tarvitaan lämmönsiirtoputkien asentamiseen). Tarvittava mitta tulee määrittää katto- ja asennuskohtaisesti. Suositeltavalle kattosillan asentamiselle on myös jätettävä tilaa keräimien ja läpiviennin välille. Kattosillan asentaminen vie noin 450 mm tilaa, riippuen kattosillasta ja kattotyypistä. Läpivienti suositellaan asennettavaksi keräinkentän yläpuolelle, keskelle keräinkenttää, jotta lämmönsiirtoputkien reitti olisi mahdollisimman lyhyt. Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 13

14 10.1 Kun läpiviennin paikka on määritelty, aloitetaan läpiviennin tekeminen piirtämällä tulevalle aukolle paikka, ja tekemällä aukko katemateriaaliin. Menetelmät vaihtelevat eri kattomateriaalien välillä, joten tämän ohjeen lisäksi on tutustuttava erillisiin läpiviennin mukana tuleviin ohjeisiin. Merkitse katteeseen ääriviivat läpiviennin tekemistä varten. Hyödynnä läpiviennin mukana tulevaa sapluunaa merkkaamisessa. Kun kyseessä on teräskate, voit aloittaa reiän tekemisen lyömällä terävällä työkalulla alkureiän ääriviivojen sisäpuolelle. Leikkaa huolellisesti oikean kokoinen aukko peltisaksilla Katon alusrakenteista riippuen, tee tarvittava, siisti aukko läpivientiä varten (esim. umpilaudoitukseen kolotaan siisti reikä johon läpivienti mahtuu) Aluskatteeseen tehtävä läpivienti siten, että lopputulos on siisti ja tiivis. Läpiviennin mukana tuleva läpivientimansetti auttaa aluskatteen läpäisyssä Muotoile läpivientikappaleen alinta osaa painelemalla sitä lopullista asennuspaikkaa vasten. Muotoilu auttaa läpiviennin kiinnittämisessä. Kun muotoilu on tehty, tiivistetään läpiviennin alaosa mukana tulevalla tiivistysmassalla. Massaa käytetään reilusti, jotta sitä tulee kauttaaltaan läpiviennin ympärille. Asenna loput läpiviennistä kuvasarjan mukaisesti ja eri katemateriaalien eroavaisuuden huomioiden. Mukana tulevat metalliklipsit on tarkoitettu ruuvien ylikiertymisen estämiseen. HUOM: Viimeistele läpiviennin asennus (kutistesukan kuumennus) lopullisesti vasta kun lämmönsiirtoputki on asennettu. x x6 38 mm x8 25 mm x x2 3,5x x3 4,2x38 14 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

15 Liitosten tekeminen lämpökeräimien luona HUOM! Mikäli keräimien asentamisen, lämmönsiirtoputken asentamisen ja järjestelmän käyttöönoton välillä on taukoa, tulisi läpivienti peittää hupulla sekä lämpökeräimet esimerkiksi pressulla, jotta järjestelmä ei turhaan kuumenisi. Myös lämpökeräimien putkiyhteet tulisi peittää, jotta vettä tai roskia ei pääse keräimien sisälle (keräimien absorberi saattaa vaurioitua mikäli näin ei toimita). Keräimien peittämiseen käytettävä pressu ei saa jättää jälkiä keräimien lasipintaan. 250 mm mittaiset keräimien välille tulevat liitosputket toimitetaan keräimien liitäntäsarjan mukana (sekä liitäntäjatkosarjan mukana). Sisältö on kuvattu sivulla 7. Tämän lisäksi tarvitset lämmönsiirtoputken asennuksessa seuraavat toimitukseen kuuluvat osat: Tarvikkeet lämmönsiirtoputken asennukseen Määrä 2-4 keräimelle Määrä viidelle keräimelle Lämmönsiirtoputki DN16, 15 m 1 0 Lämmönsiirtoputki DN20, 15 m 0 1 Lämmönsiirtoputken kannatinsarja 1 1 Putkiliitin DN16 / 1/2 SK, keräimen liittimet 2 0 Muunnosliitin DN16/22 mm, liittyminen pumppuun 2 0 Putkiliitin DN20 / 1/2 SK, keräimen liittimet 0 2 Muunnosliitin DN20/22 mm, liittyminen pumppuun 0 2 Puserrusliitin 3/4 M/22 mm, pumpun liittimet 4 4 Lämpöä kestävät tasotiivisteet 1/2 2 2 Anturikaapelin kytkentärasia 1 1 Anturikaapeli* 1 1 *) Lämmönsiirtoputkessa kulkee anturikaapeli vakiona. Keräimille tehtävä jatkoskytkentä toteutetaan pumpun mukana toimitettavan lyhyemmän anturikaapelin sekä kytkentärasian avulla. Keräimille tulevan anturikaapelin tunnistaa väristä; harmaat (2 kpl) jäävät teknisen tilan antureiksi ja musta asennetaan keräimille. 11. Keräimien välinen liitos tehdään 250 mm liitosputkien avulla. Tärkeää muistaa lämpöä kestävän ½ tuuman tasotiivisteen käyttö keräimien putkiyhdettä vasten Asenna liitosputket: työnnä lyhyet putkieristeet lämpökeräimien putkiyhteiden päälle. Laita tiiviste liitoksen väliin ja kiristä kevyesti käsin liitosputki paikalleen. Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 15

16 Kiristä liitos noin ¼ kierrosta vääntäen (ei ylikireyteen, mutta tiukalle). Liitoksen kiristämisessä on käytettävä kahta työkalua, jotta ei vahingoiteta keräimen liittimiä, absorberia, tai liitosputkea Vedä liitosputken eriste ja putken suojakumi tiiviiksi, jotta seuraavan liitoksen tekeminen onnistuu. 2. Taivuta liitosputki viereisen keräimen liitosta vasten, asenna tiiviste, ja kiristä liitos samaan tapaan kuin edellinen liitos. Putken liittäminen on helpompaa, mikäli taivutus tehdään kahdessa vaiheessa (noin 90 asteen taivutukset) 11.4 Liu uta kuminen suojaputki tasaisesti lämpöä kestävän EPDM-eristeen päälle siten, että se törmää molemmista päistään keräimien runkoon. 16 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

17 12. Lämmönsiirtoputken kiinnittäminen lämpökeräimiin. Käytä putkiliitintä DN16 tai DN20 / ½ SK tämän liitoksen tekemiseen. Tämä liitin on kaksiosainen. Liitin voidaan kiinnittää putkeen ja lämpökeräimeen muutamalla tavalla, mutta suositeltava asennustapa on kiinnittää ensin tiiviste ja keräimen putkeen tuleva puoli littimestä ensin kiinni lämpökeräimen putkiyhteeseen. HUOM! Muista lämpöä kestävän tiivisteen käyttö Liitä liittimen toinen puoli lämpökeräimen putkiyhteeseen. Liitoksen kiristämisessä on käytettävä kahta työkalua, jotta ei vahingoiteta liittimiä tai absorberia. Kiristä liitos tiukaksi (mutta ei ylikireyteen). HUOM! On erittäin tärkeää että putkiyhteitä suojataan avustustyökalulla, koska muussa tapauksessa voimakas kiristys voi vahingoittaa putken absorberiliitosta ja vuotojen mahdollisuus kasvaa. Takuu ei kata väärin tehdyistä liitoksista aiheutuneita vahinkoja, joten huolelliseen liitosten toteuttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota Kytke liittimen toinen puoli lämmönsiirtoputken haitariputkeen kiinni. Liitin sisältää kartio-osan ( helmi ) joka muodostaa kiristettäessä tiiviin liitoksen. Tarkistettava että tämä helmiosa on paikallaan ennen liitoksen kiristämistä. Mikäli putken päätä on leikattu, on varmistuttava että leikkauspinta on suora ja siisti, eikä siinä ole leikkauspursetta tai muuta ylimääräistä. Putken katkaisuun suositellaan tavallisia putkileikkureita joilla saadaan siisti lopputulos helposti. Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 17

18 12.3 Viimeistele liitos. Työnnä lämmönsiirtoputken haitariosa tiiviisti keräimien putkiyhteessä olevan liitososan pohjalle saakka. Varmista, että liittimien kierteet ovat kohdallaan ja esikiristä liitos käsin. Tee lopullinen liitos kahta työkalua käyttäen, jotta ei vahingoiteta liittimiä, absorberia tai väännetä lämmönsiirtoputkea Kun liitos on valmis, se viimeistellään eristämällä putkien päät huolellisesti lämpöä kestävällä eristeellä. Ylimääräisestä lämmönsiirtoputkesta voidaan ottaa tarvittava määrä eristysmateriaalia liitoksen eristämistä varten (työstäminen on helppoa esim. saksilla). Eristeiden pysyvyys on varmistettava esimerkiksi käyttämällä säänkestävää eristysteippiä, tai tarkoitukseen sopivaa kutistesukkaa. HUOM! Liitoksia ei kannata eristää lopullisesti ennen järjestelmän käyttöönottoa, sillä liitoksien tiiveydestä on varmistuttava koekäytön yhteydessä. 13. Viimeistele läpiviennin asennus kun lämmönsiirtoputki on lopullisesti asennettu (liitokset tehty, lämmönsiirtoputki siististi asennettu esimerkiksi kattosillan alle suojaan). Varmista ennen läpiviennin kannen ruuvien kiinnittämistä, että kansi osoittaa haluttuun suuntaan, ja on tiiviisti oikealla paikallaan. Tutustuttava tarvittaessa erillisiin läpivientiä koskeviin ohjeisiin. Läpiviennistä tehdään vesitiivis viimeistelemällä putkien ja läpiviennin liitoskohdan päälle tuleva kutistesukan asennus kuumailmapuhaltimen avulla. Huom: Ruukki suosittelee kattosillan asentamista lämpökeräimien yläpuolelle. Tämän avulla lämmönsiirtoputkien kattoasennus on helppoa ja lopputuloksesta saadaan hyvä (kattosiltaan voidaan hyödyntää lämmönsiirtoputken kiinnitystelineenä). Kattosillalta on myös turvallista tehdä tarvittavat huoltotyöt, kuten liitosten tarkistukset ja mahdolliset keräimien puhdistamiset. 18 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

19 Kuvateksti: 14. Reitin lämpökeräimien ja teknisen tilan (pumppuyksikön ja vesivaraajan) välillä tulisi olla mahdollisimman lyhyt. Ylimääräinen lämmönsiirtoputki kannattaa katkaista siten, että siitä saadaan katolle tarvittava määrä anturikaapelia. Tarvittava anturikaapelin mitta riippuu anturikaapelirasian sijainnista. Perustoimitukseen kuuluu 15 metriä lämmönsiirtoputkea. Asennuksen apuna käytetään toimituksen mukana tulevaa kannatinsarjaa ( toimituksen mukana) siistin lopputuloksen takaamiseksi. Mikäli käytetään nippusiteitä, tulee niiden olla tarkoitukseen sopivia, riittävän kestäviä, ja tarvittaessa ulko-oloihin sopivia (UV-kestävyys). Nippusiteitä ei saa missään tapauksessa vetää liian kierälle, jotta lämmönsiirtoputken eristys ei painu kasaan. Yläpohjan kattorakenteita (esim. kattotuolit) käytetään ensimmäisinä lämmönsiirtoputken kiinnityspisteinä, jotta putket pysyvät katolla aloillaan. Hyvä tapa on tarvittaessa lisätä hieman tukea lämmönsiirtoputken alle esim. laudan avulla. Mikäli mahdollista, käytetään lämmönsiirtoputken kuljettamiseen savupiipun vapaita hormikanavia. Nuohooja on oikea henkilö vastaamaan savupiipun hyödyntämisen mahdollisuuksista. Hyvä tapa on tehdä oikeaan kohtaan kolo piippuun yläpohjassa, ja pujottaa lämmönsiirtoputki hormia pitkin tekniseen tilaan. Mikäli vapaita kanavia lämmönsiirtoputken kuljettamiseksi ei löydy, keskustellaan reitti etukäteen talon omistajan kanssa. Reitti tulisi miettiä jo suunnitteluvaiheessa mahdollisimman järkevästi. Kylmien tilojen käyttöä reitityksessä tulisi välttää. Kaikki tehtävät läpiviennin ja aukot (seiniin tai lattiaan) tulee tehdä huolellisesti ja siististi. Lämmönsiirtoputki tulisi asentaa riittävän tiukalle, mutta ei kuitenkaan liian kierälle. Putkilinjaan ei saisi jäädä minkäänlaisia pusseja, joihin ilmakuplat voisivat jäädä jumiin (putken pitäisi suuntautua koko matkalta alhaalta ylöspäin). Putkea voi taivutella helposti käsin, siistin lopputuloksen takaamiseksi. Lämmönsiirtoputkea voidaan jatkaa jatkoliittimillä (DN16 tai DN20). Jatkaminen voidaan tehdä myös kupariputkella, jolloin muunnosliitin DN16/20 22 mm auttaa liitoksen toteuttamisessa. Mikäli putkea joudutaan jatkamaan, tulee huolehtia että käytetään riittävää määrää lämmönsiirtonestettä. Nestettä ei saa laimentaa yli sallittujen rajojen. Anturikaapelirasian asennus Häiriönpoistaja E1 E2 A1 A2 Ottoliitin Antoliitin 15. Avaa anturikaapelin rasia liitoksien tekemiseksi. Rasiassa on valmiit kumitulpat joiden läpi kaapeli on helppo viedä tiiviisti. Käytä kaapelinkuorintapihtejä johdon kuorimisessa. HUOM! Anturikaapelin täytyy olla lämpöä kestävää. Lämmönsiirtoputken mukana tuleva kaapeli on oikeata laatua 15.1 Rasian kytkennät tehdään oheisen kuvan mukaisesti. Keräimen anturi kytketään ottoliittimiin E1 ja E2. Rasialta ohjausyksikölle lähtevä anturikaapeli kiinnitetään antoliittimiin A1 ja A2. Napaisuuksilla ei ole merkitystä Kytke johdot paikalleen anturikaapelirasiaan, ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen tiiviisti Etsi suojaisa paikka anturikaapelirasian kiinnittämistä varten. Yksi hyvä paikka on asentaa rasia keräimen alla olevaan kattojalkaan ruuveilla. Voit myös tehdä kiinnityksen säänkestävillä nippusiteillä rasian kiinnityskorvakkeita hyödyntäen Poista suojakumi keräimien anturitaskun päältä. Käytä tarvittaessa esim. ruuvimeisseliä apuna. Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 19

20 15.5. Asenna anturi lämpökeräimen anturitaskuun työntämällä se suojakumin läpi. Anturitaskun sisältävät kumisuojukset ovat väriltään harmaat. Varmistu, että anturi on taskun pohjalla asti, jotta lämpötila välittyy oikein. Asenna läpivientikumi lopuksi takaisin paikoilleen Viimeistelty anturikaapelin asennus. Varmistu, että suojakumi tulee tiiviisti paikoilleen kaapelin päälle Viimeistelty anturikaapelirasian asennus. Etsi suojaisa paikka ylimääräiselle anturikaapelille ja tee reititys siististi esimerkiksi nippusiteiden avulla. HUOM! Anturikaapeli asennetaan aina kentän lämpöisimpään kohtaan, suositus että lämmin putkilinja tulee kentän oikeaan reunaan. Keräimen ja anturikaapelirasian välille asennettava anturikaapeli toimitetaan pumpun pakkauksen mukana. Liittimien kiinnittäminen lämmönsiirtoputkeen (Muunnosliitin DN16/22 mm, D009.A24914; muunnosliitin DN20/22 mm, D009.A26782) 1. Katkaise lämmönsiirtoputken eristeen sisällä oleva RST-putki oikeaan mittaansa putkenkatkaisutyökalua (putkileikkuri) käyttäen. Puhdista työkalu ennen putken katkaisua. Työkalussa ei saa olla vanhaa pursetta. HUOM. putken pää tulee katkaista täysin suoraksi, joten tee katkaisu huolellisesti. 2. Tarkista liittimien kunto ennen käyttöä. Mutterien tulisi olla esikiristetty sormiintuntuvalle kireydelle. 3. Löysennä mutteria neljäsosakierrosta. 4. Työnnä haitariputki kiinnikkeen sisälle, kunnes se napsahtaa paikalleen (työnnetään pohjaan saakka). 5.Kiristä liitin tiukaksi käyttämällä kahta työkalua, esim. kiintoavaimia. 6. Liitokset on lopuksi eristettävä huolellisesti, käyttämällä lämpöä kestävää eristettä. Viimeistellään eristysteipillä tai vastaavalla säänkestävällä teipillä, tai tarkoitukseen sopivalla kutistesukalla. 20 Ruukki aurinkolämpöpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät

Lisätiedot

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO www.ruukkikatot.fi RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO KÄYTTÄJÄN OPAS Ruukki Classic solar -lämpökatto Käyttöohje Integroitu aurinkolämpökeräin Classic -katoille Ruukin aurinkolämpökatto on kokonaisuus, joka

Lisätiedot

RUUKKI HYBRID - AURINKOLÄMPÖ- PAKETTI

RUUKKI HYBRID - AURINKOLÄMPÖ- PAKETTI RUUKKI HYBRID - AURINKOLÄMPÖ- PAKETTI TEKNINEN ESITE Kytkeydy ilmaiseen energianlähteeseen monipuolisella Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketilla Ruukki hybrid aurinkolämpöpaketti on tehokas aurinkolämpöjärjestelmä,

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖ- PAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖ- PAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖ- PAKETTI TEKNINEN ESITE Kytkeydy ilmaiseen energianlähteeseen Ruukki aurinkolämpöpaketin avulla Ruukki aurinkolämpöpaketti on helppo ja edullinen ratkaisu lämmitysenergian tuottamiseen.

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

RUUKKI CLASSIC SOLAR TEKNINEN ESITE

RUUKKI CLASSIC SOLAR TEKNINEN ESITE RUUKKI CLASSIC SOLAR TEKNINEN ESITE Kytkeydy ilmaiseen energianlähteeseen Ruukki Classic solar -lämpökaton avulla Ruukki Classic solar -lämpökatto on tyylikäs ja ainutlaatuinen ratkaisu lämpimän veden

Lisätiedot

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje Sandwich panel SPA Asennus- ja huolto-ohje Ruukin tarjoaman paneelijärjestelmän näyttävään ulkonäköön yhdistyy hyvä lämmöneristävyys ja palonkestävyys. Paneelien keveys ja esivalmisteisuus tuovat nopeutta

Lisätiedot

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET CLASSIC C JA CLASSIC D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D CLASSIC C JA CLASSIC D Asennusohjeet Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin

Lisätiedot

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt. Läpiviennit, veden poisto, tikkaat, kulkusillat ja lumiesteet yhdessä tekevät

Lisätiedot

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE 1. ALOITETTAESSA ASENNUSTA... 2 1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen... 2 1.2. Ennen asennusta huomioitavia seikkoja ja määräyksiä... 2 1.3. Suojaetäisyydet ja kotelointi...

Lisätiedot

TERÄSKATTEIDEN JA TARVIKKEIDEN ASENNUSOHJE WWW.POIMUKATE.FI

TERÄSKATTEIDEN JA TARVIKKEIDEN ASENNUSOHJE WWW.POIMUKATE.FI TERÄSKATTEIDEN JA TARVIKKEIDEN ASENNUSOHJE WWW.POIMUKATE.FI SISÄLTÖ TIILIKUVIOKATTEET... 3 POIMULEVYT... 5 KATTOPAKETIN TARVIKKEET...8 VESIKATON MITOITUS...9 Ulokkeiden mitoitus...9 Vähimmäiskaltevuudet...

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SOLAR FP215 P/PL IHB FI 1124-1 031971

Asentajan käsikirja SOLAR FP215 P/PL IHB FI 1124-1 031971 Asentajan käsikirja IHB FI 1124-1 031971 Sisällys 1 Tärkeää 2 Symbolit 2 Merkintä 2 Takuu 2 Tekijänoikeus 2 Yhteystiedot 3 2 Toimitus ja käsittely 4 Toimitus 4 Käsittely 4 Mahdolliset komponentit 5 3

Lisätiedot

1 Vesikaton mitoitus. 2 Tavaran vastaanotto ja käsittely. 1.1 Vesikaton mitoitus. 1.2 Vähimmäiskaltevuudet. 2.1 Tavaran vastaanotto

1 Vesikaton mitoitus. 2 Tavaran vastaanotto ja käsittely. 1.1 Vesikaton mitoitus. 1.2 Vähimmäiskaltevuudet. 2.1 Tavaran vastaanotto 1 1 Vesikaton mitoitus 1.1 Vesikaton mitoitus Vesikatteen mitoitusta varten mitataan eri lappeiden ulkomitat eli pituus harjan keskeltä räystäälle otsalautojen ulkopintaan sekä leveys päätylaudasta päätylautaan.

Lisätiedot

Asennus-, Käyttö- ja hoito-ohjeet Ikkunat / ulko- ja parvekeovet / sisäovet

Asennus-, Käyttö- ja hoito-ohjeet Ikkunat / ulko- ja parvekeovet / sisäovet Asennus-, Käyttö- ja hoito-ohjeet Ikkunat / ulko- ja parvekeovet / sisäovet Fenestra Oy 6/2013, oikeudet muutoksiin pidätetään. Sisällysluettelo Lue nämä ohjeet ja varustekohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ www.ruukkikatot.fi RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ Ruukin vesikourut ja rännit - suunniteltu helpottamaan elämää. Onnittelut, olet juuri hankkinut laadukkaan Ruukin

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus -Asennusohje Finnera plus Suunniteltu helpottamaan elämääsi Onnittelut! Olet juuri ostanut Ruukin teräskaton, joka onkin paras ratkaisu huolettomaan

Lisätiedot

TIKAS JA KATTOTURVATUOTTEET

TIKAS JA KATTOTURVATUOTTEET TESTATTUA TURVALLISUUTTA KATOLLESI TIKAS JA KATTOTURVATUOTTEET Kun kiipeäminen katolle ja siellä liikkuminen halutaan tehdä turvallisesti, Lapuan Piristeel Oy:n valmistamat PISKO- kattoturvatuotteet ovat

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

ECOWATTI JA LÄMMÖNLÄHTEET

ECOWATTI JA LÄMMÖNLÄHTEET 29.12.2011 ECOWATTI JA LÄMMÖNLÄHTEET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE (ECOWATTI, ECOWATTI K, ECOWATTI 2T) Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi YLEISTÄ...

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Diesel Fuel. Installation and Operation Manual NAVMAN

Diesel Fuel. Installation and Operation Manual NAVMAN Diesel Fuel F l o w S e n s o r s Installation and Operation Manual w w w. n a v m a n. c o m NAVMAN Contents Tärkeää:... 38 1 Johdanto... 39 1-1 Dieselpolttoaineanturin ominaisuudet.........................................39

Lisätiedot

Asennusohjeet. Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät

Asennusohjeet. Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät Asennusohjeet Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät Sisältö Johdanto, Katon osat... 4 Kattoasennuksen valmistelut... 6 Plannjan tiilikuviokatteiden asentaminen... 10 Plannjan

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Goulds Pumps Asennus, käyttö ja huolto Model VIT Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Ympäristön turvallisuus...4 Käyttäjän terveys ja

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto Pihla ikkunat ja parvekeovet Käyttö ja huolto Pihla ikkunan käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä puunkäsittelytaidosta.

Lisätiedot

Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän. asennusohje 13347/FIN

Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän. asennusohje 13347/FIN Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän asennusohje 13347/FIN Ohjeen käyttäjälle Tämä ohje koskee kotikäyttöön tarkoitettuja Allaway-järjestelmiä. Tutustu tähän ohjeeseen huolella ennen asennustyön aloittamista.

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot