RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI"

Transkriptio

1 RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET

2 Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät katolla pikaliittimien avulla, paneelikentän maadoituksen toteuttamisen sekä turvallisuushuomautukset. Sähköpääkeskukselle (yleensä teknisessä tilassa) asennettaville laitteille (invertteri ja turvakytkin) löytyvät erilliset ohjeet. Sähkötyöt saa toteuttaa vain sähkötöiden ammattilainen. Lue nämä ohjeet huolella ja noudata kaikkia annettuja määräyksiä. Ohjeiden laiminlyönti ja kaikki muu asiaton tuotteiden kohtelu tai käyttö johtaa takuun ja toimittajan vastuun välittömään raukeamiseen. Järjestelmän ja sen komponenttien asennukseen tulee käyttää vain koulutuksen saaneita luvanvaraisia ammattilaisia, jotka tuntevat paikalliset lainsäädännön ja turvallisuuskäytännöt. Työturvallisuus on huomioitava kaikissa asennusvaiheissa. Verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän kytkentäkaavio. Katon aurinkopaneelit muuttavat auringonvalon sähköksi. Sarjaan kytketyt aurinkopaneelit on liitetty invertteriin, joka muuttaa paneelien tuottaman tasavirran valojen, kodinkoneiden ja muiden laitteiden käyttämäksi vaihtovirraksi. Invertteri on liitetty talon sähkökeskukseen, josta sähkö kulkeutuu joko talon verkkoon tai siirtoverkkoon. Invertterin ja sähkökeskuksen välissä on turvakytkin, jolla aurinkosähköjärjestelmä voidaan irrottaa verkosta. 2 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

3 Ruukki aurinkosähköpaketti, toimituksen sisältö Aurinkosähköpaketti koostuu paneeleista, niiden kiinnikkeistä, johdotuksista ja liittimistä, invertteristä (eli vaihtosuuntaajasta) ja turvakytkimestä, sekä erilaisista pienkomponenteista maadoitukseen liittyen. Aurinkosähköjärjestelmät tuottavat sähköä valoisaan aikaan muodostamalla paneelien tuottamasta tasavirrasta kotitalouksien käyttöön sopivaa vaihtovirtaa. Tuotanto on suurimmillaan aurinkoisina kuukausina, eli maaliskuun ja lokakuun välillä. Järjestelmän koko ilmaistaan nimellishuipputehona, todellinen järjestelmän teho vaihtelee auringon säteilytehon mukaan. Tuote Aurinkosähköpaketti 2 kw Aurinkosähköpaketti 4 kw Aurinkopaneelit Kattokiskot ja paneelikiinnikkeet Kattojalkasarjat (neljä jalkaa per sarja) Pikaliittimet Aurinkosähkökaapeli* Maadoitusosat katolle vaiheinen invertteri vaiheinen invertteri *) Yksikkö metriä (m) Aurinkosähköpaketti 6 kw Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 3

4 Huomioi seuraavat asiat ennen aurinkosähköjärjestelmän asennusta Sijoita paneelikenttä parhaimpaan mahdolliseen suuntaukseen aurinkoon nähden, ottaen huomioon myös mahdolliset varjostukset ja teknisen tilan sijainnin (johdotuksen reititys ja etäisyys). Paneelit toimivat parhaiten suoralla auringonpaisteella. Varmista, että auringonsäteillä on vapaa pääsy paneelien pintaan. Kaikki varjostukset (puut, savupiiput yms.) heikentävät energiantuottoa. Paneelien kyky kerätä auringon säteistä energiaa on parhaimmillaan etelään suunnattuna noin 40 asteen kulmassa. Hyötysuhde on lähellä huippua, suuntauksen ollessa kaakon ja lounaan välillä, kallistuskulman ollessa 20 ja 60 asteen välillä. Näiden rajojen ulkopuolella paneelien kyky tuottaa sähköä heikkenee. Paneelit voidaan asentaa myös etäälle varsinaisesta sähkön käyttökohteesta, mikäli tällöin saavutetaan parempi suuntaus aurinkoa kohden (esim. piharakennuksen tai autotallin katolle). Tämä tulee huomioida johdotuksien toteutuksessa (invertterin ja sähköpääkeskuksen välinen johdotus). Toimitukseen ei sisälly invertterin ja sähköpääkeskuksen välistä sähköjohtoa. Paneelien käyttöikä on kymmeniä vuosia, jopa 50 vuotta, joten väliaikaisia asennusratkaisuja on syytä välttää. Paneelikentän tulee mahtua katolle yhtenäisenä kenttänä. Paneelit kytketään pystysuuntaan lappeen mukaisesti sarjaan vierekkäin ja allekkain. Paneelikentän koot vaihtelevat paneelien lukumäärän mukaan: - 2 kw paketti, kytketään yhteen piiriin: 1x8 paneelia (noin 1.7 m * 8.3 m), tai 2x4 paneelia (noin 3.3 m * 4.2 m) - 4 kw paketti, kytketään kahteen piiriin: 2x8 paneelia (noin 3.3 m * 8.3 m) - 6 kw paketti, kytketään kahteen piiriin: 3x8 paneelia (noin 5.0 m * 8.3 m), tai 2x12 paneelia (noin 3.3 m * 12.5 m) Paketin mukana tulee aurinkosähkökaapelia 20 tai 25 metrin asennusmatkalle. Reitin ollessa tätä pidempi, tulee varautua ylimääräisellä johdotuksella ja liittimillä. Paneeleja ei saa asentaa huonokuntoisen katteen päälle, jossa on puutteita tukirakenteissa. Tarkista, että kattorakenteet (ruodelaudat, kattotuolit yms.) ovat hyvässä kunnossa ja kestävät lisääntyneen kuorman. Yksi paneeli painaa noin 18,5 kg, lisäksi huomioitava kiskon sekä kattojalkojen tuoma lisäkuorma. Johdotusten läpivienti tulee suorittaa siten, että sähköjohdot eivät vaurioidu läpiviennin kohdalta. Suositellaan erillisen läpivientikappaleen käyttöä, tai johdotuksen kuljettamista harjalistan alta. Paneelikentän lopulliset johtokytkennät toteutetaan vasta sitten, kun katolle tehtävät asennukset ovat kokonaan valmiit. Paneelikentälle on syytä päästä tekemään huoltotoimia ja tarkastuksia, joten asianmukaiset kulkusillat ja reitit katolle on oltava kunnossa. Mikäli katon varustuksessa on puutteita, on helppo asentaa asianmukaiset kattoturvatuotteet paneelien asennuksen yhteydessä. 2kW paketti 4kW paketti 3,3 m 3,3 m 4,2 m 8,3 m 6kW paketti 5 m 8,3 m 4 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

5 Paikalliselta siirtoverkon omistajalta on saatava lupa kytkentään ennen järjestelmän käyttöönottoa. Järjestelmän käyttöönoton saa tehdä vain sähkötöiden ammattilainen. Ensisijaisesti järjestelmässä tulee käyttää vain toimitukseen kuuluvia osia. Jos järjestelmään tarvitaan kuitenkin ulkopuolisia osia, niiden tulee olla yhteensopivia muiden osien kanssa ja valmistettu materiaaleista, jotka kestävät hyvin ympäröiviä olosuhteita, ovat hyväksyttyjä sekä toimivat yhdessä muun talotekniikan kanssa. Turvakytkin tulee aina asentaa järjestelmään invertterin ja sähkökeskuksen välille. Sähköverkon haltija vaatii turvakytkimen yleensä ulkoseinälle, lukitsemattomaan tilaan. Kaikkia paikallisia lainsäädäntöjä ja määräyksiä tulee noudattaa. Tässä ohjeessa annetut menetelmät ovat esimerkkejä, jotka eivät sellaisenaan sovellu kaikkiin kohteisiin. Noudata hyvää rakennustapaa ja huolehdi työturvallisuudesta asennuksen kaikissa vaiheissa. Epävarmoissa tilanteissa keskeytä työskentely välittömästi ja selvitä ongelmakohta ottamalla yhteyttä asiasta määräävään viralliseen tahoon tai toimittajan edustajaan. Turvallisuushuomautukset VAROITUS Noudata kattotyöskentelyssä työturvallisuutta ja vallitsevaa lainsäädäntöä. Käytä turvaköyttä ja turvavaljaita. Nosta paneelit katolle työturvallisesti. Käytä vain ammattiasentajia. VAROITUS Vakavan vamman vaara. Asenna ja käytä järjestelmää ohjeiden mukaisesti. VAROITUS Tuotteiden rikkoutumisvaara. Virheellisestä käytöstä voi aiheutua komponentti-, laitetai rakennusvaurioita tai henkilövahinkoja. Asennuksen aikana on myös varottava vahingoittamasta kattomateriaalia. VAROITUS Noudata sähkölaitteita koskevissa töissä työturvallisuutta ja määräyksiä. Väärät työmenetelmät altistavat sähköiskuille ja siten vakavalle henkilövahingolle. VAROITUS Liika lumi voi vaurioittaa paneeleita tai estää paneelien toiminnan. VAROITUS Älä asenna paneeleita liian kovalla tuulella. Paneelit voivat pudota, jos niitä käsitellään huolimattomasti kovalla tuulella. LUE OHJEET Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet huolellisesti. VAROITUS Ainoastaan pätevät asentajat saavat suorittaa asennustöitä. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 5

6 Paneelien käsittely ja varastointi Tavaroiden vastaanotto Varmista, että toimitussisältö on tilausvahvistuksen ja rahtikirjan mukainen. Toimitukseen liittyvät huomautukset tulee lähettää kirjallisena tuotteen myyneelle taholle kahdeksan (8) päivän sisällä tavaran vastaanotosta. Tavaroiden säilyttäminen alkuperäisessä pakkauksessa on suositeltavaa asennukseen asti. Huomautuksia tuotteiden varastointiin Paneelit ja muut toimituksessa tulleet tuotteet suositellaan pidettävän kuivissa sisätiloissa (vähintään säältä suojattuna) jos on viivettä toimituksen ja asennuksen välillä. Itse paneelit voidaan säilyttää myös ulkona. Huomioitavia asioita: Pidä huoli, että paneelit eivät vaurioidu tuulen tai sateen johdosta. Sisätiloihin tarkoitetut sähkölaitteet eivät sovellu säilytettäväksi ulkotiloissa. Hukkuneita tai varastettuja tarvikkeita ei korvata toimittajan toimesta, joten on syytä huolehtia varastoinnin toteutus siten, että tuotteet löytyvät kun asennus aloitetaan. Asennuksen valmistelut Huomautukset asennuksen valmisteluun Varmista vähintään yhden (1) metrin vähimmäisetäisyys kattotarvikkeisiin, kuten savupiippuihin, kattoikkunoihin ja läpivienteihin, jotka saattavat päästää ympärilleen kosteaa höyryä. Muuten on mahdollista, että vesihöyryä pääsee paneelien pintaan ja tämä heikentää tehokkuutta. Erilaiset kattoläpiviennit aiheuttavat myös varjoja paneelien päälle, ja tätä tulee välttää. Mittaa ja hahmottele paneelikentän sijainti katolla ennen asennuksen aloittamista. Paneelikenttien vaatimat pintaalat ovat esitetty sivulla neljä. Tee valmisteluja mahdollisimman pitkälle maan tasolla, jolloin minimoidaan kattotyöskentelyn määrä. Paneelikentät Ruukki aurinkosähköpaketteihin kuuluu koosta riippuen riippuen 8, 16, tai 24 paneelia. Nämä ohjeet sopivat näille paneelimäärille. Paneelikenttää laajennetaan ja jatketaan samalla toistuvalla periaatteella eri pakettikokojen välillä ainoastaan rivien ja sarakkeiden määrä paneelikentässä muuttuu. Isommat kokonaisuudet toteutetaan projektikohtaisesti ja suunnitellaan erikseen, yhdessä toimittajan ja hankkeeseen ryhtyvän kanssa. Paneelikenttä koostuu kattokiinnikkeistä sekä niihin kytketyistä kiskokiinnikkeistä, paneelien kiinnityskiskoista, sekä paneelien reunoihin kiinnitettävistä erikoiskiinnikkeistä. Alla näkyvässä kuvassa on esitetty paneelin kytkennän periaate. Aurinkopaneeleja asennettuna muotokatteelle. Paneelia kannatteleva kiinnitysjärjestelmä soveltuu erilaisille kattotyypeille ja -materiaaleille, kattojalkamallin vaihdellessa katemallin mukaan. 6 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

7 Valmistelut maan pinnalla Paneelikiskojen esikokoaminen maassa on suositeltavaa ennen kuin ne nostetaan katolle. Paneelirivit asennetaan kahden poikittaisen jatketun kiskon päälle. Kiskojen jatkaminen on nopeaa helpolla jatkamissarjalla, joka sisältyy toimitukseen. HUOM! Mikäli kiskojen välille jätetään rakoa, ei paneeleja saa asentaa siten että niiden alapuolelle jäisi tukemattomia alueita. Paneelikenttä suositellaan asennettavaksi kokonaan siten, että kiskot ovat yhtenäisenä rivinä, jolloin myös minimoidaan tarvittavan tilan määrä katolla. Kattokiinnikkeet sekä kiskot asennetaan katolle, ennen paneelien asentamista, kokonaisuudessaan koko paneelikentän vaatimalle alueelle. Tällöin saadaan tarkistettua kiskojen oikeat etäisyydet toisiinsa nähden, sekä niiden suoruus ja linjaukset. Paneelirivien väliin on jäätävä vähintään viiden millin rako paneelien välille tämä mahdollista lämpöliikkeet ja varmistaa ilman ja veden vapaan kierron paneelien ympärillä. max max S13 17Nm mm Kiinnitä kiskot toisiinsa kiskojen jatkosliittimillä. Varmista, että kiskoliitin on tasamittaisesti kummankin kiskon sisällä, jonka jälkeen kiristä mutterit tiukalle. Varmista, että kiskot asettuvat suoraan linjaan toisiinsa nähden, ja ovat kiinni toisissaan (ei rakoa). Ruukin toimittamissa aurinkosähköpaketeissa rakoa kiskojen välille ei yleensä tarvita, vaan ne voidaan asentaa yhtenäisenä rivinä toisiinsa kytkettynä. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 7

8 Asennus Toimitussisältö vaihtelee toimitetun paketin mukaisesti, eri sisällöt näytetään sivun kolme taulukossa. Tämä ohje käy läpi normaalin kattolappeelle tehtävän asennuksen, jossa paneelit asennetaan pystyasentoon lappeen suuntaisesti. Paneelit voidaan asentaa myös vaaka-asentoon, mutta pystyasento on suositeltava asennustapa (perustoimituksen osat on tarkoitettu pystysuuntaiselle asennukselle). Suurempien paneelikenttien asentaminen tapahtuu vastaavasti kuin tässä ohjeessa on kuvattu, jatkokiskot vain liitetään edellisen kiskon reunaan huolellisesti ja huolehditaan kiskorivien oikeasta etäisyydestä toisiinsa nähden. Kiskot tulee liittää toisiinsa huolellisesti ja riittävän lujasti kiskoliittimien avulla. Noudata ohjeessa esitettyjä asennustoleransseja. Kattoasennukseen tarvittavat komponentit kuuluvat toimitukseen. Eri kattomateriaalien ja tyyppien kanssa käytetään erilaisia kattojalkoja. Rivin ensimmäisen paneelin alle tulee neljä kattojalkaa ja seuraavien alle aina kaksi jalkaa siten, että paneelien alle saadaan tasaisesti tukipisteitä. Jalat asennetaan mahdollisimman lähelle paneelin reunaa, ei kuitenkaan suoraan kiskon jatkoksen kohdalle. min. 150 max min. 150 max. 450 Pystyasentoon toteutettava kattoasennus. Kuvassa näkyy kahden vierekkäin asennettavan paneelin asennusperiaate. Kiskojen asemointiin on hyvä kiinnittää riittävää huomiota töiden valmistelussa, jotta vältytään hankaluuksilta paneelien asennuksen yhteydessä. Annettuja reunaetäisyyksiä tulee noudattaa. Reunakiinnikkeille on jätettävä vähintään 5 mm liikkuma- ja asennusvara kiskon päähän nähden. 8 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

9 Eri kattojalkamallit Tutustu erillisiin kattojalkojen mukana toimitettaviin ohjeisiin, mm. riittävän alusrakenteen selvittämiseksi. Jalkoja ei saa asentaa lahonneelle, tai muuten riittämättömälle alusrakenteelle. Yleiskiinnike on tarkoitettu erikoisille katemateriaaleille, kuten esimerkiksi kuitusementtikatolle. Teräs, tiilikuvio Suoraurainen profiilikatto Ruukki Classic Konesaumakatto Tiilikatto Bitumikatto (tai vastaava) Yleiskiinnike D009.A24919 D009.A24919 D009.A24920 D009.A24921 D009.A24922 D009.A24919 D009.A26832 Kattojalat konesaumakatolle Tuote Kattojalka Kattojalan vastakappale Kiristysruuvi M8x30 Mutteri M8 Keräimen kiskon kiinnike Määrä 16 kpl 16 kpl Kattojalat muotokatteelle, profiilikatteelle, jne. Tuote Määrä Kattojalka Tiivistepari (pyöreä) 8 kpl LVI-ruuvi 7x50 mm 16 kpl LVI-ruuvi 7x70 mm * Tiivistetripla (suorakulmainen) Lisäkiinnike Ruukin teräsruoteelle Lisäkiinnikkeen tiiviste Keräimen kiskon kiinnike * Korkeille muotokatteille Kattojalat Ruukki Classic katolle Tuote Kattojalka Kattojalan vastakappale Kiristysruuvi M8x30 Mutteri M8 Keräimen kiskon kiinnike Määrä 16 kpl 16 kpl Tuote Kattojalka LVI-ruuvi 7x50 mm Keräimen kiskon kiinnike Määrä 8 kpl Kattojalat tiilikatolle Tuote Säädettävä kattokiinnike Keräimen kiskon kiinnike Määrä Yleiskiinnike Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 9

10 Aurinkopaneelien tukirakenteiden asemointi ja sijainnin määrittäminen Asennuskuvasarjassa esitettävät kattokiinnikkeet ovat esimerkkejä. Kattokiinnikkeet tulee valita kattomateriaalin ja muodon mukaan, joten ne vaihtelevat kohdekohtaisesti. Noudata kattokiinnikkeiden mukana toimitettavia tarkempia asennusohjeita yksityiskohtien toteuttamiseksi. Kuva 1. Tukirakenteiden asemointi ja raja-arvot Etäisyyksien tunnukset Minimi- ja maksimietäisyydet A 900 mm mm B 4 jalkaa rivin ensimmäisen paneelin alle, 2 jalkaa seuraavien *) C Max. 450 mm Huom: A-mitta täytyy päättää kohteessa kattotyypin mukaisesti. Kattokiinnikkeiden tulee osua ruodejakoon. Molempien tukikiskojen tulee olla selvästi paneelien alla, tukevan kiinnityksen varmistamiseksi. Minimietäisyys kiskojen välillä on 900 mm. *) Jalkojen sijainti tulee määrittää siten, että jalat ovat aina mahdollisimman lähellä paneelien reunaa. 10 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

11 Aurinkopaneelien nostaminen ja kiinnittäminen katolle Turvallisiin nostoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vain hyväksyttyjä nostolaitteita ja tarvikkeita saa käyttää asentamiseen. Paneeleja ei tule nostaa liian tuulisissa olosuhteissa. Nostettavien kuormien alla ei saa liikkua. Voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava sekä asentamisen että nostojen osalta. Paneelien liikuttamiseen ja kantamiseen voidaan käyttää tarkoitukseen sopivia imukuppinostimia, mutta katolle nostamiseen tulee käyttää siihen suunniteltuja välineitä. Suositus on käyttää kahta hyväksyttyä nostoliinaa kattonostoihin. Paneelin tulee olla nostettaessa pystyasennossa, jotta nostosta välittyvät kuormat kohdistuvat paneelin tukevaan runkoon. Ennen nostoa on varmistuttava, että nostoliinat on asetettu tasaisesti paneelin reunoihin nähden, ettei se pääse kallistumaan noston aikana. Liinat tulee olla riittävän kierällä (silmukka), jotta paneeli ei lähde luistamaan liinojen välistä noston aikana. Ruukki ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista joita on aiheutettu virheellisten nostotöiden vuoksi ihmisille tai kiinteälle omaisuudelle. Tärkeä huomio: Paneelit voidaan nostaa katolle valmiiksi odottamaan asennusta. Katto tulee kuitenkin suojata vaurioilta joita paneelien terävät metallireunat saattavat aiheuttaa. Esimerkiksi teräskaton maalipinnoite naarmuuntuu herkästi, mikäli kattoa ei ole suojattu esim. pahvilla tai vanerilla. Lisäksi paneeleja ei saa pinota siten, että ylimääräinen kuormitus aiheuttaisi katolle vaurioita liian suuren tilapäiskuorman johdosta. Kattoon kiinnitettävät jalat, sekä niiden päälle asennettavat kiskot asennetaan valmiiksi ennen paneelien asentamista. Suositeltavaa on, että ennen paneelien nostamista katolle, tehdään valmiiksi myös maadoitus ja kokoomakaapeleiden asentaminen. Aurinkopaneelin nostaminen nostoliinojen avulla. Suositeltavaa on käyttää ohjausnarua nostoliinojen lisäksi. Paneelin kiinnikkeiden käyttäminen: Click! 10 Nm Paneelien reunakiinnike 10 Nm Click! Paneelien välinen kiinnike Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 11

12 2 kw paketin paneelien kytkentäkaavio Naaras (SOCKET) Uros (PLUG) HUOM! Punainen nuoli kertoo, mihin paneeliin kunkin paneelin takana oleva urosliitin kytketään. Kinnitä erityistä huomiota pikaliittimien napaisuuteen, koska pikaliittimet voivat hämätä ulkonäöllään. 12 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

13 4 kw paketin paneelien kytkentäkaavio Naaras (SOCKET) Uros (PLUG) HUOM! Punainen nuoli kertoo, mihin paneeliin kunkin paneelin takana oleva urosliitin kytketään. Kinnitä erityistä huomiota pikaliittimien napaisuuteen, koska pikaliittimet voivat hämätä ulkonäöllään. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 13

14 6 kw paketin paneelien kytkentäkaavio Naaras (SOCKET) Uros (PLUG) HUOM! Punainen nuoli kertoo, mihin paneeliin kunkin paneelin takana oleva urosliitin kytketään. Kinnitä erityistä huomiota pikaliittimien napaisuuteen, koska pikaliittimet voivat hämätä ulkonäöllään. 14 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

15 ~3110 mm ~1450 mm Paneelien asentaminen 1. Määrittele kattojalkojen sijainti. Paneelit on hyvä asentaa niin lähelle katon korkeinta kohtaa, kuin mahdollista. Viereisen havainnekuvan tapauksessa paneeli on 1639 mm korkea. Ylimmäisen paneelin yläreunan ja katon lakipisteen etäisyys on reilut kymmenen senttiä. Kuvassa näkyvät etäisyydet ovat paneelirivien alemman kiskon keskelle. Jalkojen tarkat sijoituspaikat vaihtelevat kattotyypin mukaan, kiskojen minimiväli on 900 mm toisistaan. Vähimmäisetäisyys päätyräystäältä lähimpään kattojalkaan on noin 500 mm, riippuen katon rakenteesta. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että paneelikentän kuormia välittävät osat (kattojalat) sijaitsevat katon kantavien rakenteiden päällä. Paneelirivien välistä rakoa voidaan hienosäätää reunakiinnikkeiden avulla, mutta rivien (paneelien) välille on jätettävä minimissään 5 mm rako. Jalkojen paikat on hyvä merkitä (esim. merkintäliidulla) kattoon ennen jalkojen kiinnittämistä. Linjalanka toimii hyvänä aputyökaluna. 2. Kun paneelikentän asemointi ja jalkojen paikat on päätetty, asennetaan ensimmäisenä ylimmän rivin kattojalat. Tutustu kattojalkojen oikeaoppiseen asennustapaan niiden mukana toimitettujen erillisten ohjeiden avulla. Kiinnikkeiden täytyy osua ruoteisiin (tai ruoteita vastaavaan alusrakenteeseen) turvallisen kiinnipysyvyyden takaamiseksi. Esimerkiksi muotokatteen kattojalkakiinnikkeiden tulee kiinnittyä puuhun vähintään 32 mm. Kiinnitä huomiota kattojalkojen asennuksessa niiden asemointiin. On erittäin tärkeää, että jalat tulevat suoraan linjaan toisiinsa nähden, jotta paneelien alle tulevat tukikiskot saadaan asennettua suoraan. Kattojaloissa oleva kiinnikeratkaisu mahdollistaa pienien asennusheittojen tasaamisen pystysuunnassa. Kunkin rivin ensimmäisen paneelin alle tulee neljä kattojalkaa, ja seuraavien paneelien alle aina kaksi per paneeli. Jalkojen asemointi on suunniteltava tämän mukaisesti, niin että jalat ovat aina lähellä paneelin reunaa. Huom! Kattojalkojen kiinnikkeiden tulee upota puuruoteeseen vähintään 32 mm matkalta. Tarkista kiinnikkeiden asennussyvyydet kattojalkojen erillisistä asennusohjeista. Aurinkopaneeleja ei saa asentaa liian hauraalle tai muuten riittämättömälle alustalle. Kattotuolien ja ruoteiden tulee olla hyvässä kunnossa (eivät saa olla lahonneita). Tukirakenteet on uusittava tarvittaessa kattoremontin yhteydessä ennen aurinkopaneelien asennusta. 3. Kun jalat on kiinnitetty ohjeiden mukaisesti, asenna tukikiskot suoraan linjaan kattojalkojen päälle. Varmista, että kiskojen välillä olevat liitoskappaleet on kiristetty tiukalle ja että kisko muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Löysennä kattojalassa olevan puristuskiinnikkeen mutteria (13 mm) sen verran, että kiskon reuna pääsee asettumaan paikalleen kiinnikkeen hahloon. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 15

16 Tarkista että kattojalkojen puristuskiinnikkeet ovat suorassa linjassa keskenään eikä kiristettäessä synny ylimääräisiä jännityksiä kiskoon. Kiinnittäminen on hyvä aloittaa ulommaisissa jaloissa olevista kiinnikkeistä, jotta välillä olevat kiinnikkeet on helpompi säätää kohdalleen kiskoon nähden. Uloimman kattojalan puristuskiinnikkeen ja kiskon pään etäisyys saa olla maksimissaan 450 mm (kuva 1). Kun kisko on halutussa asennossa ja suoruus muuhun kattoon nähden on varmistettu, kiristetään puristuskiinnikkeen mutterit kireälle (30 Nm). 4. Asenna vastaavalla tavalla loput kiinnityskiskot. Asennustapa ei poikkea aiemmasta. Kiinnitä huomiota kiskon lopulliseen asemointiin, sillä sen tulee olla samassa linjassa alemman kiskon kanssa sekä vaaka- että pystysuunnan osalta. Kiskojen päädyt tulee sijaita samassa linjassa, jotta paneelien onnistunut kiinnitys on mahdollista. Ennen kuin kiskot kiinnitetään lopullisesti paikoilleen, on kiskojen asemointi hyvä tarkistaa ristimitan ja linjalangan avulla. Lisäksi on hyvä mitata kiskojen reunaylitys kattojalkoihin nähden ja katsoa että jokaisen rivin kiskot ovat linjassa keskenään. 5. Ennen kuin aurinkopaneelit ovat paikallaan, täytyy koko paneelikenttä maadoittaa häiriöiden välttämiseksi. Kattoasennuksen yhteydessä voidaan asentaa kiskojen välinen maadoituskaapeli, mutta varsinaisen maadoituskaapelin (vihreä-keltainen) asentaa sähkömies. Kiinnitä alumiinisen pyöröjohtimen kiskokiinnikkeet paneelikiskoihin kuvan osoittamalla tavalla Pyörökaapeli asetetaan sille tarkoitettuun hahloon kiskokiinnikkeen sisälle T-pultti liukuu kiskon sisälle, johon se kiristetään mutterin ja prikan kanssa tiukasti (30 Nm) Varsinainen maadoituskaapeli kiinnitetään sopivaan kohtaan kiskokentässä Sähkömies kytkee maadoituskaapelin kiinni yhteen kiskoon kuvan osoittamalla tavalla. HUOM! galvaanista korroosiota vältettävä, liittimet valittava tämä huomioiden. Huom! Kuvan mukainen järjestys osilla on hyvin tärkeää, erityisesti RST-prikan sijainti. 16 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

17 6. Nosta ensimmäinen aurinkopaneeli paikoilleen kiskojen päälle. Paneelien nostaminen tulee tehdä turvallisesti kahta asentajaa käyttäen, sekä kattomateriaalia vahingoittamatta. Paneelin terävät metallireunat voivat naarmuttaa tai muuten vahingoittaa kattoa herkästi. Varmistu paneelin oikeasta asemoinnista pystysuunnassa ennen reunakiinnikkeiden kiristämistä. Kiristäminen tapahtuu tavallisella kuusiokolokärjellä (S5, 10 Nm), aiemmin ohjeessa esitetyn havainnekuvasarjan mukaisesti. Kun paneelit asennetaan suositeltuun pystyasentoon, voidaan paneelikentän asentaminen aloittaa joko vasemmasta, tai oikeasta reunasta. Kun paneeli nostetaan kiskojen päälle, tulee varmistua siitä että paneeli on tasaisesti kiskojen päällä, ja että reunakiinnikkeet ovat linjassa keskenään. Tämän jälkeen paneeli työnnetään reunakiinnikkeitä vasten siten, että sen reuna on kiinnikkeissä kiinni. Varmista vielä ennen puristuskiinnikkeiden kiristämistä, että paneeli on oikealla paikallaan, jotta asennus lähtee sujumaan linjakkaasti. Reunakiinnikkeen tulee olla vähintään 5 mm kiskon sisällä. Vinkki! Ennen kuin aurinkopaneeli nostetaan paikalleen, on hyvä laittaa reunakiinnikkeet (tai välikiinnikkeet) kiskojen sisään valmiiksi. Tällöin paneeli on nopea ja helppo kiinnittää haluttuun kohtaan. Seuraavaksi paneeliksi kannattaa valita alempien rivien ensimmäiset paneelit, jolloin kohdistus voidaan tehdä pituus- ja vaakasuuntaan yhdellä kertaa. 7. Ennen kuin rivin seuraava paneeli kiinnitetään kiskoihin, tulee paneelien johdot liittää toisiinsa, työntämällä urosliitin seuraavan paneelin naarasliittimeen. Tämä onnistuu helposti paneeleissa olevien pikakiinnikkeiden avulla. Johdotukset täytyy toteuttaa huolellisesti ja johtojen tulee jäädä paneelien alle siististi piiloon. Kun liitos on tehty, tarkistetaan lukitus vielä vetämällä liittimiä erilleen (eivät saa irrota toisistaan). Tarvittaessa johdotusten kiinnittämiseen voidaan käyttää nippusidettä. Naaras (SOCKET) Uros (PLUG) HUOM! Kiinnitä huomiota johtojen napaisuuteen. Katso johdotuskaavioista tarkemmat tiedot johtojen kytkennästä! Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 17

18 8. Paneelirivien seuraavat paneelit asennetaan vastaavalla tavalla, ainoastaan kiinniketyyppi muuttuu ns. keskikiinnikkeeksi. Kiinnikkeen on oltava valmiina kiskossa ennen paneelin asettamista paikalleen. Tämä kiinnike sovittaa paneelien välisen raon aina oikeaksi, joten kohdistuksessa on vain kiinnitettävä huomiota paneelirivien väliseen rakoon. Apuna on hyvä käyttää sopivan paksuista tulkkia. Lisäksi tarkkaillaan että paneelien yläreuna kulkee suorassa linjassa. Kiinnike lukittuu kiskon sisälle kevyesti kiinnikettä painamalla ja lopullinen kiristäminen tapahtuu tavallisella kuusiokolokärjellä (S5, 10 Nm), aiemmin ohjeessa esitetyn havainnekuvasarjan mukaisesti. HUOM! Älä kiristä kiinnikettä ylikireyteen mikäli käytät ruuvinväännintä säädä vääntimen momentti sopivaksi ennen kiinnittämistä. 8. Asenna koko paneelikenttä kokonaisuudessaan vastaavalla tavalla. Muista tehdä paneelien välisten johdotusten kytkentä huolellisesti kytkentäkaavion mukaan, jotta ne tulevat kerralla kuntoon. Älä kuitenkaan kytke virtapiiriä siirtokaapeleihin lopullisesti, sillä sen saa toteuttaa vain sähkömies (paneelikentän viimeiset johdot jätetään kattoasennuksen yhteydessä kytkemättä, mutta ne jätetään näkyville sähkömiestä varten). 18 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

19 Asennustyön päävaiheet kattoasentamisen lisäksi Tämä ohje on tarkoitettu aurinkopaneelien kattoasennusta varten. Sähkötöiden ja kytkentöjen osalta on ehdottomasti noudatettava laitekohtaisia ohjeita, sekä mahdollisia kohteen erityisiä sähkösuunnitelmia. Sähköasennuksia saa suorittaa vain pätevöitynyt sähkömies. Kattoasennuksen lisäksi on aurinkopaneeliasennukseen liittyen tehtävä vielä seuraavat työvaiheet (osa näistä suositellaan tehtäväksi ennen kattoasennustöitä): Kaapelointi paneelikentän ja sähköpääkeskuksen välille Mahdollisen läpiviennin tekeminen johdoille Invertterin (vaihtosuuntaajan) asentaminen Turvakytkimen asentaminen invertterin ja sähköpääkeskuksen välille Mahdollisen pidemmän sähköjohdotuksen tekeminen invertterin ja sähköpääkeskuksen välille, mikäli paneelit on asennettu erilleen sähkön käyttöpaikasta. Kytkennät sähköpääkeskuksella Aurinkosähköjärjestelmän virtapiirin loppuun liittäminen (paneelien kytkentä siirtojohtoihin) On myös erittäin tärkeää, että aurinkopaneeliasennuksesta sekä käyttöönotosta täytetään toimittajan laatimat käyttöönottolomakkeet. Näiden dokumenttien asianmukainen täyttäminen on ehtona takuun voimassaololle. Kattoasennukselle ja sähkökytkennöille on omat käyttöönottolomakkeensa. Mikäli lomakkeet ovat hävinneet, ne täytyy hankkia toimittajan kotisivuilta tai järjestelmän myyjältä. Huolto, takuu ja yleisiä ohjeita Aurinkosähköjärjestelmän ylläpito Jotta aurinkosähköjärjestelmä toimisi suunnitellusti, pidä huolta säännöllisistä tarkistustoimista. Paneelien tehon maksimoimiseksi varmista että niiden pinta on puhdas. Ajan kuluessa ilmansaasteet, siitepöly, maantiepöly, ym. saattavat liata paneelien pintaa, jolloin niiden tehokkuus heikkenee. Normaalisti sadevesi riittää pitämään pinnan puhtaana, mutta lasin voi myös pestä miedolla ikkunanpesuaineella ja pehmeällä harjalla. Ikkunanpesuaine huuhdellaan pois runsaalla vedellä. Älä käytä hankaavia työvälineitä, liiallista voimaa tai painepesuria lasin puhdistukseen. Vahaa sisältävät autoshampoot eivät sovellu lasipinnan pesemiseen. Älä peitä paneeleja paperilla tai pahvilla, sillä nämä saattavat sisältää kemikaaleja, jotka voivat veden kanssa kosketuksissa ollessaan aiheuttaa lasiin värjäytymiä. Älä myöskään kiinnitä paneelien lasiin mitään esimerkiksi liimaamalla. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti vähintään kerran vuodessa. Kiinnitä huomiota erityisesti johdotusten, sekä paneelien kiinnityskomponenttien kuntoon. Tarkista säännöllisesti invertterin ilmoittamat tiedot mahdollisten häiriöviestien varalta (lue lisätietoa invertterin tuoteohjeista). Talvella paneelien päälle saattaa kertyä suuria määriä lunta. Varmistu ettei sallittua lumikuormaa ylitetä. Lumikuorma ei myöskään saisi vääntää paneelien kiinnityksiä tai johdotuksia liikaa. Lumi voidaan poistaa, kunhan välineet ja menetelmät eivät riko tai muuten vahingoita paneeleja. Mikäli järjestelmässä havaitaan häiriöitä toiminnassa, on huoltotoimien toteuttamiseksi ensisijaisesti otettava yhteyttä asennuksen toteuttaneeseen sähköliikkeeseen, tai paikalliseen asiantuntevaan yrittäjään. Tutustu myös eri laitteiden mukana toimitettuihin asiakirjoihin erillisten huolto-ohjeiden osalta. Pääosin aurinkosähköjärjestelmä toimii täysin automaattisesti, ja riittää että seuraa invertterin (vaihtosuuntaajan) toimintaa. Takuuaika on kymmenen (10) vuotta aurinkosähköpaneeleille ja viisi (5) vuotta vaihtosuuntaajalle. Takuuaika lasketaan tuotteen laskutuspäivämäärästä. Lisätietoja takuusta annetaan erillisissä takuuehdoissa. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 19

20 Ruukki tarjoaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja, jotka parantavat asuinja työympäristöä sekä liikkumismahdollisuuksia. CFI002/FI/ /AN Tämä julkaisu on tehty parhaan oman tietämyksemme ja ymmärtämyksemme pohjalta. Vaikka olemme tehneet kaikkemme tietojen täsmällisyyden takaamiseksi, Ruukki ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista tai mistään suorasta, epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, joka on aiheutunut tietojen virheellisestä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Käytä aina vertailussa alkuperäisiä standardeja. Ruukki Construction Oy, Suolakivenkatu 1, Helsinki, , Copyright 2015 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Versio 1.2 28.02.2011 S i v u 2 Sisältö Kuomun asennus perävaunuun... 3 1. Reikien poraaminen laitaan... 5 2. Vivuston kiinnitys kuomuun... 6 3. Koukkusalpojen,

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun 1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Kuomun asennus- ja käyttöopas

Kuomun asennus- ja käyttöopas Kuomun asennus- ja käyttöopas Terhi-kuomu Majava ja Kärppä perävaunuihin Versio: Kuumasinkitylle saranasarjalle (ei maalattu) Saranan käyttöönotto: Vaiheittain 6/2009 alkaen Takuuehdot edellyttävät tämän

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150

SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150 SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150 Tikli-seinätikkaat voidaan varustaa turvavaljaan kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella, tikkaan nousukorkeuden ylittäessä 8 m. Näiden tarkoituksena

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla NIMIKE: SNAPPY LADDER 300 EN 1004 3 4/4 XXCD CEN-nimike tälle ohjeelle EN 1298 IM en Rev-00 Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan

Lisätiedot

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone GT-KATOS Siisti ympäristöön istuva katos suojaa autot, veneet ja työkoneet ilmansaasteilta, puiden oksilta, lehdiltä ja sateilta. Katoksia voidaan jatkaa 2500mm moduleilla tai tarpeen muuttuessa myös lyhentää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P)

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) RANCH 9X6X3.6M KALUSTOHALLI Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) TIEDOT Leveys: 6,1 m Pituus: 9,15 m Korkeus: 3,66 m Oven mitat: 4,3 x 3,2 m (L x K) TÄRKEÄÄ LUE OHJE ENNEN KOKOAMISTA Puutteellinen alueen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Suuri telakka, asennusohjeet

Suuri telakka, asennusohjeet Suuri telakka, asennusohjeet Alutrack iso telakka 10 25+ m TELAKKAPAKETIN SISÄLTÖ 10 m 15 m 20 m 25 m 5 m kiskoja 4 6 8 10 Kiinnitysputkia 6 9 12 15 Kiinnityslevyjä 4 8 12 16 Liitoskappaleita 2 4 6 8 10x70

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

STANDARD PLUS -HUUVIEN ASENNUS-, HUOLTO- JA SÄÄTÖOHJEET

STANDARD PLUS -HUUVIEN ASENNUS-, HUOLTO- JA SÄÄTÖOHJEET STNDRD PLUS -HUUVIEN SENNUS-, HUOLTO- J SÄÄTÖOHJEET 4.14 limecon Lämmittäjänkatu 4, 00880 Helsinki Puhelin 020 198 6600, Fax 020 198 6609 1 YLEISTÄ Nämä asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet koskevat limeconin

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot