RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI"

Transkriptio

1 RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET

2 Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät katolla pikaliittimien avulla, paneelikentän maadoituksen toteuttamisen sekä turvallisuushuomautukset. Sähköpääkeskukselle (yleensä teknisessä tilassa) asennettaville laitteille (invertteri ja turvakytkin) löytyvät erilliset ohjeet. Sähkötyöt saa toteuttaa vain sähkötöiden ammattilainen. Lue nämä ohjeet huolella ja noudata kaikkia annettuja määräyksiä. Ohjeiden laiminlyönti ja kaikki muu asiaton tuotteiden kohtelu tai käyttö johtaa takuun ja toimittajan vastuun välittömään raukeamiseen. Järjestelmän ja sen komponenttien asennukseen tulee käyttää vain koulutuksen saaneita luvanvaraisia ammattilaisia, jotka tuntevat paikalliset lainsäädännön ja turvallisuuskäytännöt. Työturvallisuus on huomioitava kaikissa asennusvaiheissa. Verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän kytkentäkaavio. Katon aurinkopaneelit muuttavat auringonvalon sähköksi. Sarjaan kytketyt aurinkopaneelit on liitetty invertteriin, joka muuttaa paneelien tuottaman tasavirran valojen, kodinkoneiden ja muiden laitteiden käyttämäksi vaihtovirraksi. Invertteri on liitetty talon sähkökeskukseen, josta sähkö kulkeutuu joko talon verkkoon tai siirtoverkkoon. Invertterin ja sähkökeskuksen välissä on turvakytkin, jolla aurinkosähköjärjestelmä voidaan irrottaa verkosta. 2 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

3 Ruukki aurinkosähköpaketti, toimituksen sisältö Aurinkosähköpaketti koostuu paneeleista, niiden kiinnikkeistä, johdotuksista ja liittimistä, invertteristä (eli vaihtosuuntaajasta) ja turvakytkimestä, sekä erilaisista pienkomponenteista maadoitukseen liittyen. Aurinkosähköjärjestelmät tuottavat sähköä valoisaan aikaan muodostamalla paneelien tuottamasta tasavirrasta kotitalouksien käyttöön sopivaa vaihtovirtaa. Tuotanto on suurimmillaan aurinkoisina kuukausina, eli maaliskuun ja lokakuun välillä. Järjestelmän koko ilmaistaan nimellishuipputehona, todellinen järjestelmän teho vaihtelee auringon säteilytehon mukaan. Tuote Aurinkosähköpaketti 2 kw Aurinkosähköpaketti 4 kw Aurinkopaneelit Kattokiskot ja paneelikiinnikkeet Kattojalkasarjat (neljä jalkaa per sarja) Pikaliittimet Aurinkosähkökaapeli* Maadoitusosat katolle vaiheinen invertteri vaiheinen invertteri *) Yksikkö metriä (m) Aurinkosähköpaketti 6 kw Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 3

4 Huomioi seuraavat asiat ennen aurinkosähköjärjestelmän asennusta Sijoita paneelikenttä parhaimpaan mahdolliseen suuntaukseen aurinkoon nähden, ottaen huomioon myös mahdolliset varjostukset ja teknisen tilan sijainnin (johdotuksen reititys ja etäisyys). Paneelit toimivat parhaiten suoralla auringonpaisteella. Varmista, että auringonsäteillä on vapaa pääsy paneelien pintaan. Kaikki varjostukset (puut, savupiiput yms.) heikentävät energiantuottoa. Paneelien kyky kerätä auringon säteistä energiaa on parhaimmillaan etelään suunnattuna noin 40 asteen kulmassa. Hyötysuhde on lähellä huippua, suuntauksen ollessa kaakon ja lounaan välillä, kallistuskulman ollessa 20 ja 60 asteen välillä. Näiden rajojen ulkopuolella paneelien kyky tuottaa sähköä heikkenee. Paneelit voidaan asentaa myös etäälle varsinaisesta sähkön käyttökohteesta, mikäli tällöin saavutetaan parempi suuntaus aurinkoa kohden (esim. piharakennuksen tai autotallin katolle). Tämä tulee huomioida johdotuksien toteutuksessa (invertterin ja sähköpääkeskuksen välinen johdotus). Toimitukseen ei sisälly invertterin ja sähköpääkeskuksen välistä sähköjohtoa. Paneelien käyttöikä on kymmeniä vuosia, jopa 50 vuotta, joten väliaikaisia asennusratkaisuja on syytä välttää. Paneelikentän tulee mahtua katolle yhtenäisenä kenttänä. Paneelit kytketään pystysuuntaan lappeen mukaisesti sarjaan vierekkäin ja allekkain. Paneelikentän koot vaihtelevat paneelien lukumäärän mukaan: - 2 kw paketti, kytketään yhteen piiriin: 1x8 paneelia (noin 1.7 m * 8.3 m), tai 2x4 paneelia (noin 3.3 m * 4.2 m) - 4 kw paketti, kytketään kahteen piiriin: 2x8 paneelia (noin 3.3 m * 8.3 m) - 6 kw paketti, kytketään kahteen piiriin: 3x8 paneelia (noin 5.0 m * 8.3 m), tai 2x12 paneelia (noin 3.3 m * 12.5 m) Paketin mukana tulee aurinkosähkökaapelia 20 tai 25 metrin asennusmatkalle. Reitin ollessa tätä pidempi, tulee varautua ylimääräisellä johdotuksella ja liittimillä. Paneeleja ei saa asentaa huonokuntoisen katteen päälle, jossa on puutteita tukirakenteissa. Tarkista, että kattorakenteet (ruodelaudat, kattotuolit yms.) ovat hyvässä kunnossa ja kestävät lisääntyneen kuorman. Yksi paneeli painaa noin 18,5 kg, lisäksi huomioitava kiskon sekä kattojalkojen tuoma lisäkuorma. Johdotusten läpivienti tulee suorittaa siten, että sähköjohdot eivät vaurioidu läpiviennin kohdalta. Suositellaan erillisen läpivientikappaleen käyttöä, tai johdotuksen kuljettamista harjalistan alta. Paneelikentän lopulliset johtokytkennät toteutetaan vasta sitten, kun katolle tehtävät asennukset ovat kokonaan valmiit. Paneelikentälle on syytä päästä tekemään huoltotoimia ja tarkastuksia, joten asianmukaiset kulkusillat ja reitit katolle on oltava kunnossa. Mikäli katon varustuksessa on puutteita, on helppo asentaa asianmukaiset kattoturvatuotteet paneelien asennuksen yhteydessä. 2kW paketti 4kW paketti 3,3 m 3,3 m 4,2 m 8,3 m 6kW paketti 5 m 8,3 m 4 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

5 Paikalliselta siirtoverkon omistajalta on saatava lupa kytkentään ennen järjestelmän käyttöönottoa. Järjestelmän käyttöönoton saa tehdä vain sähkötöiden ammattilainen. Ensisijaisesti järjestelmässä tulee käyttää vain toimitukseen kuuluvia osia. Jos järjestelmään tarvitaan kuitenkin ulkopuolisia osia, niiden tulee olla yhteensopivia muiden osien kanssa ja valmistettu materiaaleista, jotka kestävät hyvin ympäröiviä olosuhteita, ovat hyväksyttyjä sekä toimivat yhdessä muun talotekniikan kanssa. Turvakytkin tulee aina asentaa järjestelmään invertterin ja sähkökeskuksen välille. Sähköverkon haltija vaatii turvakytkimen yleensä ulkoseinälle, lukitsemattomaan tilaan. Kaikkia paikallisia lainsäädäntöjä ja määräyksiä tulee noudattaa. Tässä ohjeessa annetut menetelmät ovat esimerkkejä, jotka eivät sellaisenaan sovellu kaikkiin kohteisiin. Noudata hyvää rakennustapaa ja huolehdi työturvallisuudesta asennuksen kaikissa vaiheissa. Epävarmoissa tilanteissa keskeytä työskentely välittömästi ja selvitä ongelmakohta ottamalla yhteyttä asiasta määräävään viralliseen tahoon tai toimittajan edustajaan. Turvallisuushuomautukset VAROITUS Noudata kattotyöskentelyssä työturvallisuutta ja vallitsevaa lainsäädäntöä. Käytä turvaköyttä ja turvavaljaita. Nosta paneelit katolle työturvallisesti. Käytä vain ammattiasentajia. VAROITUS Vakavan vamman vaara. Asenna ja käytä järjestelmää ohjeiden mukaisesti. VAROITUS Tuotteiden rikkoutumisvaara. Virheellisestä käytöstä voi aiheutua komponentti-, laitetai rakennusvaurioita tai henkilövahinkoja. Asennuksen aikana on myös varottava vahingoittamasta kattomateriaalia. VAROITUS Noudata sähkölaitteita koskevissa töissä työturvallisuutta ja määräyksiä. Väärät työmenetelmät altistavat sähköiskuille ja siten vakavalle henkilövahingolle. VAROITUS Liika lumi voi vaurioittaa paneeleita tai estää paneelien toiminnan. VAROITUS Älä asenna paneeleita liian kovalla tuulella. Paneelit voivat pudota, jos niitä käsitellään huolimattomasti kovalla tuulella. LUE OHJEET Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet huolellisesti. VAROITUS Ainoastaan pätevät asentajat saavat suorittaa asennustöitä. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 5

6 Paneelien käsittely ja varastointi Tavaroiden vastaanotto Varmista, että toimitussisältö on tilausvahvistuksen ja rahtikirjan mukainen. Toimitukseen liittyvät huomautukset tulee lähettää kirjallisena tuotteen myyneelle taholle kahdeksan (8) päivän sisällä tavaran vastaanotosta. Tavaroiden säilyttäminen alkuperäisessä pakkauksessa on suositeltavaa asennukseen asti. Huomautuksia tuotteiden varastointiin Paneelit ja muut toimituksessa tulleet tuotteet suositellaan pidettävän kuivissa sisätiloissa (vähintään säältä suojattuna) jos on viivettä toimituksen ja asennuksen välillä. Itse paneelit voidaan säilyttää myös ulkona. Huomioitavia asioita: Pidä huoli, että paneelit eivät vaurioidu tuulen tai sateen johdosta. Sisätiloihin tarkoitetut sähkölaitteet eivät sovellu säilytettäväksi ulkotiloissa. Hukkuneita tai varastettuja tarvikkeita ei korvata toimittajan toimesta, joten on syytä huolehtia varastoinnin toteutus siten, että tuotteet löytyvät kun asennus aloitetaan. Asennuksen valmistelut Huomautukset asennuksen valmisteluun Varmista vähintään yhden (1) metrin vähimmäisetäisyys kattotarvikkeisiin, kuten savupiippuihin, kattoikkunoihin ja läpivienteihin, jotka saattavat päästää ympärilleen kosteaa höyryä. Muuten on mahdollista, että vesihöyryä pääsee paneelien pintaan ja tämä heikentää tehokkuutta. Erilaiset kattoläpiviennit aiheuttavat myös varjoja paneelien päälle, ja tätä tulee välttää. Mittaa ja hahmottele paneelikentän sijainti katolla ennen asennuksen aloittamista. Paneelikenttien vaatimat pintaalat ovat esitetty sivulla neljä. Tee valmisteluja mahdollisimman pitkälle maan tasolla, jolloin minimoidaan kattotyöskentelyn määrä. Paneelikentät Ruukki aurinkosähköpaketteihin kuuluu koosta riippuen riippuen 8, 16, tai 24 paneelia. Nämä ohjeet sopivat näille paneelimäärille. Paneelikenttää laajennetaan ja jatketaan samalla toistuvalla periaatteella eri pakettikokojen välillä ainoastaan rivien ja sarakkeiden määrä paneelikentässä muuttuu. Isommat kokonaisuudet toteutetaan projektikohtaisesti ja suunnitellaan erikseen, yhdessä toimittajan ja hankkeeseen ryhtyvän kanssa. Paneelikenttä koostuu kattokiinnikkeistä sekä niihin kytketyistä kiskokiinnikkeistä, paneelien kiinnityskiskoista, sekä paneelien reunoihin kiinnitettävistä erikoiskiinnikkeistä. Alla näkyvässä kuvassa on esitetty paneelin kytkennän periaate. Aurinkopaneeleja asennettuna muotokatteelle. Paneelia kannatteleva kiinnitysjärjestelmä soveltuu erilaisille kattotyypeille ja -materiaaleille, kattojalkamallin vaihdellessa katemallin mukaan. 6 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

7 Valmistelut maan pinnalla Paneelikiskojen esikokoaminen maassa on suositeltavaa ennen kuin ne nostetaan katolle. Paneelirivit asennetaan kahden poikittaisen jatketun kiskon päälle. Kiskojen jatkaminen on nopeaa helpolla jatkamissarjalla, joka sisältyy toimitukseen. HUOM! Mikäli kiskojen välille jätetään rakoa, ei paneeleja saa asentaa siten että niiden alapuolelle jäisi tukemattomia alueita. Paneelikenttä suositellaan asennettavaksi kokonaan siten, että kiskot ovat yhtenäisenä rivinä, jolloin myös minimoidaan tarvittavan tilan määrä katolla. Kattokiinnikkeet sekä kiskot asennetaan katolle, ennen paneelien asentamista, kokonaisuudessaan koko paneelikentän vaatimalle alueelle. Tällöin saadaan tarkistettua kiskojen oikeat etäisyydet toisiinsa nähden, sekä niiden suoruus ja linjaukset. Paneelirivien väliin on jäätävä vähintään viiden millin rako paneelien välille tämä mahdollista lämpöliikkeet ja varmistaa ilman ja veden vapaan kierron paneelien ympärillä. max max S13 17Nm mm Kiinnitä kiskot toisiinsa kiskojen jatkosliittimillä. Varmista, että kiskoliitin on tasamittaisesti kummankin kiskon sisällä, jonka jälkeen kiristä mutterit tiukalle. Varmista, että kiskot asettuvat suoraan linjaan toisiinsa nähden, ja ovat kiinni toisissaan (ei rakoa). Ruukin toimittamissa aurinkosähköpaketeissa rakoa kiskojen välille ei yleensä tarvita, vaan ne voidaan asentaa yhtenäisenä rivinä toisiinsa kytkettynä. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 7

8 Asennus Toimitussisältö vaihtelee toimitetun paketin mukaisesti, eri sisällöt näytetään sivun kolme taulukossa. Tämä ohje käy läpi normaalin kattolappeelle tehtävän asennuksen, jossa paneelit asennetaan pystyasentoon lappeen suuntaisesti. Paneelit voidaan asentaa myös vaaka-asentoon, mutta pystyasento on suositeltava asennustapa (perustoimituksen osat on tarkoitettu pystysuuntaiselle asennukselle). Suurempien paneelikenttien asentaminen tapahtuu vastaavasti kuin tässä ohjeessa on kuvattu, jatkokiskot vain liitetään edellisen kiskon reunaan huolellisesti ja huolehditaan kiskorivien oikeasta etäisyydestä toisiinsa nähden. Kiskot tulee liittää toisiinsa huolellisesti ja riittävän lujasti kiskoliittimien avulla. Noudata ohjeessa esitettyjä asennustoleransseja. Kattoasennukseen tarvittavat komponentit kuuluvat toimitukseen. Eri kattomateriaalien ja tyyppien kanssa käytetään erilaisia kattojalkoja. Rivin ensimmäisen paneelin alle tulee neljä kattojalkaa ja seuraavien alle aina kaksi jalkaa siten, että paneelien alle saadaan tasaisesti tukipisteitä. Jalat asennetaan mahdollisimman lähelle paneelin reunaa, ei kuitenkaan suoraan kiskon jatkoksen kohdalle. min. 150 max min. 150 max. 450 Pystyasentoon toteutettava kattoasennus. Kuvassa näkyy kahden vierekkäin asennettavan paneelin asennusperiaate. Kiskojen asemointiin on hyvä kiinnittää riittävää huomiota töiden valmistelussa, jotta vältytään hankaluuksilta paneelien asennuksen yhteydessä. Annettuja reunaetäisyyksiä tulee noudattaa. Reunakiinnikkeille on jätettävä vähintään 5 mm liikkuma- ja asennusvara kiskon päähän nähden. 8 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

9 Eri kattojalkamallit Tutustu erillisiin kattojalkojen mukana toimitettaviin ohjeisiin, mm. riittävän alusrakenteen selvittämiseksi. Jalkoja ei saa asentaa lahonneelle, tai muuten riittämättömälle alusrakenteelle. Yleiskiinnike on tarkoitettu erikoisille katemateriaaleille, kuten esimerkiksi kuitusementtikatolle. Teräs, tiilikuvio Suoraurainen profiilikatto Ruukki Classic Konesaumakatto Tiilikatto Bitumikatto (tai vastaava) Yleiskiinnike D009.A24919 D009.A24919 D009.A24920 D009.A24921 D009.A24922 D009.A24919 D009.A26832 Kattojalat konesaumakatolle Tuote Kattojalka Kattojalan vastakappale Kiristysruuvi M8x30 Mutteri M8 Keräimen kiskon kiinnike Määrä 16 kpl 16 kpl Kattojalat muotokatteelle, profiilikatteelle, jne. Tuote Määrä Kattojalka Tiivistepari (pyöreä) 8 kpl LVI-ruuvi 7x50 mm 16 kpl LVI-ruuvi 7x70 mm * Tiivistetripla (suorakulmainen) Lisäkiinnike Ruukin teräsruoteelle Lisäkiinnikkeen tiiviste Keräimen kiskon kiinnike * Korkeille muotokatteille Kattojalat Ruukki Classic katolle Tuote Kattojalka Kattojalan vastakappale Kiristysruuvi M8x30 Mutteri M8 Keräimen kiskon kiinnike Määrä 16 kpl 16 kpl Tuote Kattojalka LVI-ruuvi 7x50 mm Keräimen kiskon kiinnike Määrä 8 kpl Kattojalat tiilikatolle Tuote Säädettävä kattokiinnike Keräimen kiskon kiinnike Määrä Yleiskiinnike Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 9

10 Aurinkopaneelien tukirakenteiden asemointi ja sijainnin määrittäminen Asennuskuvasarjassa esitettävät kattokiinnikkeet ovat esimerkkejä. Kattokiinnikkeet tulee valita kattomateriaalin ja muodon mukaan, joten ne vaihtelevat kohdekohtaisesti. Noudata kattokiinnikkeiden mukana toimitettavia tarkempia asennusohjeita yksityiskohtien toteuttamiseksi. Kuva 1. Tukirakenteiden asemointi ja raja-arvot Etäisyyksien tunnukset Minimi- ja maksimietäisyydet A 900 mm mm B 4 jalkaa rivin ensimmäisen paneelin alle, 2 jalkaa seuraavien *) C Max. 450 mm Huom: A-mitta täytyy päättää kohteessa kattotyypin mukaisesti. Kattokiinnikkeiden tulee osua ruodejakoon. Molempien tukikiskojen tulee olla selvästi paneelien alla, tukevan kiinnityksen varmistamiseksi. Minimietäisyys kiskojen välillä on 900 mm. *) Jalkojen sijainti tulee määrittää siten, että jalat ovat aina mahdollisimman lähellä paneelien reunaa. 10 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

11 Aurinkopaneelien nostaminen ja kiinnittäminen katolle Turvallisiin nostoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vain hyväksyttyjä nostolaitteita ja tarvikkeita saa käyttää asentamiseen. Paneeleja ei tule nostaa liian tuulisissa olosuhteissa. Nostettavien kuormien alla ei saa liikkua. Voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava sekä asentamisen että nostojen osalta. Paneelien liikuttamiseen ja kantamiseen voidaan käyttää tarkoitukseen sopivia imukuppinostimia, mutta katolle nostamiseen tulee käyttää siihen suunniteltuja välineitä. Suositus on käyttää kahta hyväksyttyä nostoliinaa kattonostoihin. Paneelin tulee olla nostettaessa pystyasennossa, jotta nostosta välittyvät kuormat kohdistuvat paneelin tukevaan runkoon. Ennen nostoa on varmistuttava, että nostoliinat on asetettu tasaisesti paneelin reunoihin nähden, ettei se pääse kallistumaan noston aikana. Liinat tulee olla riittävän kierällä (silmukka), jotta paneeli ei lähde luistamaan liinojen välistä noston aikana. Ruukki ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista joita on aiheutettu virheellisten nostotöiden vuoksi ihmisille tai kiinteälle omaisuudelle. Tärkeä huomio: Paneelit voidaan nostaa katolle valmiiksi odottamaan asennusta. Katto tulee kuitenkin suojata vaurioilta joita paneelien terävät metallireunat saattavat aiheuttaa. Esimerkiksi teräskaton maalipinnoite naarmuuntuu herkästi, mikäli kattoa ei ole suojattu esim. pahvilla tai vanerilla. Lisäksi paneeleja ei saa pinota siten, että ylimääräinen kuormitus aiheuttaisi katolle vaurioita liian suuren tilapäiskuorman johdosta. Kattoon kiinnitettävät jalat, sekä niiden päälle asennettavat kiskot asennetaan valmiiksi ennen paneelien asentamista. Suositeltavaa on, että ennen paneelien nostamista katolle, tehdään valmiiksi myös maadoitus ja kokoomakaapeleiden asentaminen. Aurinkopaneelin nostaminen nostoliinojen avulla. Suositeltavaa on käyttää ohjausnarua nostoliinojen lisäksi. Paneelin kiinnikkeiden käyttäminen: Click! 10 Nm Paneelien reunakiinnike 10 Nm Click! Paneelien välinen kiinnike Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 11

12 2 kw paketin paneelien kytkentäkaavio Naaras (SOCKET) Uros (PLUG) HUOM! Punainen nuoli kertoo, mihin paneeliin kunkin paneelin takana oleva urosliitin kytketään. Kinnitä erityistä huomiota pikaliittimien napaisuuteen, koska pikaliittimet voivat hämätä ulkonäöllään. 12 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

13 4 kw paketin paneelien kytkentäkaavio Naaras (SOCKET) Uros (PLUG) HUOM! Punainen nuoli kertoo, mihin paneeliin kunkin paneelin takana oleva urosliitin kytketään. Kinnitä erityistä huomiota pikaliittimien napaisuuteen, koska pikaliittimet voivat hämätä ulkonäöllään. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 13

14 6 kw paketin paneelien kytkentäkaavio Naaras (SOCKET) Uros (PLUG) HUOM! Punainen nuoli kertoo, mihin paneeliin kunkin paneelin takana oleva urosliitin kytketään. Kinnitä erityistä huomiota pikaliittimien napaisuuteen, koska pikaliittimet voivat hämätä ulkonäöllään. 14 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

15 ~3110 mm ~1450 mm Paneelien asentaminen 1. Määrittele kattojalkojen sijainti. Paneelit on hyvä asentaa niin lähelle katon korkeinta kohtaa, kuin mahdollista. Viereisen havainnekuvan tapauksessa paneeli on 1639 mm korkea. Ylimmäisen paneelin yläreunan ja katon lakipisteen etäisyys on reilut kymmenen senttiä. Kuvassa näkyvät etäisyydet ovat paneelirivien alemman kiskon keskelle. Jalkojen tarkat sijoituspaikat vaihtelevat kattotyypin mukaan, kiskojen minimiväli on 900 mm toisistaan. Vähimmäisetäisyys päätyräystäältä lähimpään kattojalkaan on noin 500 mm, riippuen katon rakenteesta. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että paneelikentän kuormia välittävät osat (kattojalat) sijaitsevat katon kantavien rakenteiden päällä. Paneelirivien välistä rakoa voidaan hienosäätää reunakiinnikkeiden avulla, mutta rivien (paneelien) välille on jätettävä minimissään 5 mm rako. Jalkojen paikat on hyvä merkitä (esim. merkintäliidulla) kattoon ennen jalkojen kiinnittämistä. Linjalanka toimii hyvänä aputyökaluna. 2. Kun paneelikentän asemointi ja jalkojen paikat on päätetty, asennetaan ensimmäisenä ylimmän rivin kattojalat. Tutustu kattojalkojen oikeaoppiseen asennustapaan niiden mukana toimitettujen erillisten ohjeiden avulla. Kiinnikkeiden täytyy osua ruoteisiin (tai ruoteita vastaavaan alusrakenteeseen) turvallisen kiinnipysyvyyden takaamiseksi. Esimerkiksi muotokatteen kattojalkakiinnikkeiden tulee kiinnittyä puuhun vähintään 32 mm. Kiinnitä huomiota kattojalkojen asennuksessa niiden asemointiin. On erittäin tärkeää, että jalat tulevat suoraan linjaan toisiinsa nähden, jotta paneelien alle tulevat tukikiskot saadaan asennettua suoraan. Kattojaloissa oleva kiinnikeratkaisu mahdollistaa pienien asennusheittojen tasaamisen pystysuunnassa. Kunkin rivin ensimmäisen paneelin alle tulee neljä kattojalkaa, ja seuraavien paneelien alle aina kaksi per paneeli. Jalkojen asemointi on suunniteltava tämän mukaisesti, niin että jalat ovat aina lähellä paneelin reunaa. Huom! Kattojalkojen kiinnikkeiden tulee upota puuruoteeseen vähintään 32 mm matkalta. Tarkista kiinnikkeiden asennussyvyydet kattojalkojen erillisistä asennusohjeista. Aurinkopaneeleja ei saa asentaa liian hauraalle tai muuten riittämättömälle alustalle. Kattotuolien ja ruoteiden tulee olla hyvässä kunnossa (eivät saa olla lahonneita). Tukirakenteet on uusittava tarvittaessa kattoremontin yhteydessä ennen aurinkopaneelien asennusta. 3. Kun jalat on kiinnitetty ohjeiden mukaisesti, asenna tukikiskot suoraan linjaan kattojalkojen päälle. Varmista, että kiskojen välillä olevat liitoskappaleet on kiristetty tiukalle ja että kisko muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Löysennä kattojalassa olevan puristuskiinnikkeen mutteria (13 mm) sen verran, että kiskon reuna pääsee asettumaan paikalleen kiinnikkeen hahloon. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 15

16 Tarkista että kattojalkojen puristuskiinnikkeet ovat suorassa linjassa keskenään eikä kiristettäessä synny ylimääräisiä jännityksiä kiskoon. Kiinnittäminen on hyvä aloittaa ulommaisissa jaloissa olevista kiinnikkeistä, jotta välillä olevat kiinnikkeet on helpompi säätää kohdalleen kiskoon nähden. Uloimman kattojalan puristuskiinnikkeen ja kiskon pään etäisyys saa olla maksimissaan 450 mm (kuva 1). Kun kisko on halutussa asennossa ja suoruus muuhun kattoon nähden on varmistettu, kiristetään puristuskiinnikkeen mutterit kireälle (30 Nm). 4. Asenna vastaavalla tavalla loput kiinnityskiskot. Asennustapa ei poikkea aiemmasta. Kiinnitä huomiota kiskon lopulliseen asemointiin, sillä sen tulee olla samassa linjassa alemman kiskon kanssa sekä vaaka- että pystysuunnan osalta. Kiskojen päädyt tulee sijaita samassa linjassa, jotta paneelien onnistunut kiinnitys on mahdollista. Ennen kuin kiskot kiinnitetään lopullisesti paikoilleen, on kiskojen asemointi hyvä tarkistaa ristimitan ja linjalangan avulla. Lisäksi on hyvä mitata kiskojen reunaylitys kattojalkoihin nähden ja katsoa että jokaisen rivin kiskot ovat linjassa keskenään. 5. Ennen kuin aurinkopaneelit ovat paikallaan, täytyy koko paneelikenttä maadoittaa häiriöiden välttämiseksi. Kattoasennuksen yhteydessä voidaan asentaa kiskojen välinen maadoituskaapeli, mutta varsinaisen maadoituskaapelin (vihreä-keltainen) asentaa sähkömies. Kiinnitä alumiinisen pyöröjohtimen kiskokiinnikkeet paneelikiskoihin kuvan osoittamalla tavalla Pyörökaapeli asetetaan sille tarkoitettuun hahloon kiskokiinnikkeen sisälle T-pultti liukuu kiskon sisälle, johon se kiristetään mutterin ja prikan kanssa tiukasti (30 Nm) Varsinainen maadoituskaapeli kiinnitetään sopivaan kohtaan kiskokentässä Sähkömies kytkee maadoituskaapelin kiinni yhteen kiskoon kuvan osoittamalla tavalla. HUOM! galvaanista korroosiota vältettävä, liittimet valittava tämä huomioiden. Huom! Kuvan mukainen järjestys osilla on hyvin tärkeää, erityisesti RST-prikan sijainti. 16 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

17 6. Nosta ensimmäinen aurinkopaneeli paikoilleen kiskojen päälle. Paneelien nostaminen tulee tehdä turvallisesti kahta asentajaa käyttäen, sekä kattomateriaalia vahingoittamatta. Paneelin terävät metallireunat voivat naarmuttaa tai muuten vahingoittaa kattoa herkästi. Varmistu paneelin oikeasta asemoinnista pystysuunnassa ennen reunakiinnikkeiden kiristämistä. Kiristäminen tapahtuu tavallisella kuusiokolokärjellä (S5, 10 Nm), aiemmin ohjeessa esitetyn havainnekuvasarjan mukaisesti. Kun paneelit asennetaan suositeltuun pystyasentoon, voidaan paneelikentän asentaminen aloittaa joko vasemmasta, tai oikeasta reunasta. Kun paneeli nostetaan kiskojen päälle, tulee varmistua siitä että paneeli on tasaisesti kiskojen päällä, ja että reunakiinnikkeet ovat linjassa keskenään. Tämän jälkeen paneeli työnnetään reunakiinnikkeitä vasten siten, että sen reuna on kiinnikkeissä kiinni. Varmista vielä ennen puristuskiinnikkeiden kiristämistä, että paneeli on oikealla paikallaan, jotta asennus lähtee sujumaan linjakkaasti. Reunakiinnikkeen tulee olla vähintään 5 mm kiskon sisällä. Vinkki! Ennen kuin aurinkopaneeli nostetaan paikalleen, on hyvä laittaa reunakiinnikkeet (tai välikiinnikkeet) kiskojen sisään valmiiksi. Tällöin paneeli on nopea ja helppo kiinnittää haluttuun kohtaan. Seuraavaksi paneeliksi kannattaa valita alempien rivien ensimmäiset paneelit, jolloin kohdistus voidaan tehdä pituus- ja vaakasuuntaan yhdellä kertaa. 7. Ennen kuin rivin seuraava paneeli kiinnitetään kiskoihin, tulee paneelien johdot liittää toisiinsa, työntämällä urosliitin seuraavan paneelin naarasliittimeen. Tämä onnistuu helposti paneeleissa olevien pikakiinnikkeiden avulla. Johdotukset täytyy toteuttaa huolellisesti ja johtojen tulee jäädä paneelien alle siististi piiloon. Kun liitos on tehty, tarkistetaan lukitus vielä vetämällä liittimiä erilleen (eivät saa irrota toisistaan). Tarvittaessa johdotusten kiinnittämiseen voidaan käyttää nippusidettä. Naaras (SOCKET) Uros (PLUG) HUOM! Kiinnitä huomiota johtojen napaisuuteen. Katso johdotuskaavioista tarkemmat tiedot johtojen kytkennästä! Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 17

18 8. Paneelirivien seuraavat paneelit asennetaan vastaavalla tavalla, ainoastaan kiinniketyyppi muuttuu ns. keskikiinnikkeeksi. Kiinnikkeen on oltava valmiina kiskossa ennen paneelin asettamista paikalleen. Tämä kiinnike sovittaa paneelien välisen raon aina oikeaksi, joten kohdistuksessa on vain kiinnitettävä huomiota paneelirivien väliseen rakoon. Apuna on hyvä käyttää sopivan paksuista tulkkia. Lisäksi tarkkaillaan että paneelien yläreuna kulkee suorassa linjassa. Kiinnike lukittuu kiskon sisälle kevyesti kiinnikettä painamalla ja lopullinen kiristäminen tapahtuu tavallisella kuusiokolokärjellä (S5, 10 Nm), aiemmin ohjeessa esitetyn havainnekuvasarjan mukaisesti. HUOM! Älä kiristä kiinnikettä ylikireyteen mikäli käytät ruuvinväännintä säädä vääntimen momentti sopivaksi ennen kiinnittämistä. 8. Asenna koko paneelikenttä kokonaisuudessaan vastaavalla tavalla. Muista tehdä paneelien välisten johdotusten kytkentä huolellisesti kytkentäkaavion mukaan, jotta ne tulevat kerralla kuntoon. Älä kuitenkaan kytke virtapiiriä siirtokaapeleihin lopullisesti, sillä sen saa toteuttaa vain sähkömies (paneelikentän viimeiset johdot jätetään kattoasennuksen yhteydessä kytkemättä, mutta ne jätetään näkyville sähkömiestä varten). 18 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

19 Asennustyön päävaiheet kattoasentamisen lisäksi Tämä ohje on tarkoitettu aurinkopaneelien kattoasennusta varten. Sähkötöiden ja kytkentöjen osalta on ehdottomasti noudatettava laitekohtaisia ohjeita, sekä mahdollisia kohteen erityisiä sähkösuunnitelmia. Sähköasennuksia saa suorittaa vain pätevöitynyt sähkömies. Kattoasennuksen lisäksi on aurinkopaneeliasennukseen liittyen tehtävä vielä seuraavat työvaiheet (osa näistä suositellaan tehtäväksi ennen kattoasennustöitä): Kaapelointi paneelikentän ja sähköpääkeskuksen välille Mahdollisen läpiviennin tekeminen johdoille Invertterin (vaihtosuuntaajan) asentaminen Turvakytkimen asentaminen invertterin ja sähköpääkeskuksen välille Mahdollisen pidemmän sähköjohdotuksen tekeminen invertterin ja sähköpääkeskuksen välille, mikäli paneelit on asennettu erilleen sähkön käyttöpaikasta. Kytkennät sähköpääkeskuksella Aurinkosähköjärjestelmän virtapiirin loppuun liittäminen (paneelien kytkentä siirtojohtoihin) On myös erittäin tärkeää, että aurinkopaneeliasennuksesta sekä käyttöönotosta täytetään toimittajan laatimat käyttöönottolomakkeet. Näiden dokumenttien asianmukainen täyttäminen on ehtona takuun voimassaololle. Kattoasennukselle ja sähkökytkennöille on omat käyttöönottolomakkeensa. Mikäli lomakkeet ovat hävinneet, ne täytyy hankkia toimittajan kotisivuilta tai järjestelmän myyjältä. Huolto, takuu ja yleisiä ohjeita Aurinkosähköjärjestelmän ylläpito Jotta aurinkosähköjärjestelmä toimisi suunnitellusti, pidä huolta säännöllisistä tarkistustoimista. Paneelien tehon maksimoimiseksi varmista että niiden pinta on puhdas. Ajan kuluessa ilmansaasteet, siitepöly, maantiepöly, ym. saattavat liata paneelien pintaa, jolloin niiden tehokkuus heikkenee. Normaalisti sadevesi riittää pitämään pinnan puhtaana, mutta lasin voi myös pestä miedolla ikkunanpesuaineella ja pehmeällä harjalla. Ikkunanpesuaine huuhdellaan pois runsaalla vedellä. Älä käytä hankaavia työvälineitä, liiallista voimaa tai painepesuria lasin puhdistukseen. Vahaa sisältävät autoshampoot eivät sovellu lasipinnan pesemiseen. Älä peitä paneeleja paperilla tai pahvilla, sillä nämä saattavat sisältää kemikaaleja, jotka voivat veden kanssa kosketuksissa ollessaan aiheuttaa lasiin värjäytymiä. Älä myöskään kiinnitä paneelien lasiin mitään esimerkiksi liimaamalla. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti vähintään kerran vuodessa. Kiinnitä huomiota erityisesti johdotusten, sekä paneelien kiinnityskomponenttien kuntoon. Tarkista säännöllisesti invertterin ilmoittamat tiedot mahdollisten häiriöviestien varalta (lue lisätietoa invertterin tuoteohjeista). Talvella paneelien päälle saattaa kertyä suuria määriä lunta. Varmistu ettei sallittua lumikuormaa ylitetä. Lumikuorma ei myöskään saisi vääntää paneelien kiinnityksiä tai johdotuksia liikaa. Lumi voidaan poistaa, kunhan välineet ja menetelmät eivät riko tai muuten vahingoita paneeleja. Mikäli järjestelmässä havaitaan häiriöitä toiminnassa, on huoltotoimien toteuttamiseksi ensisijaisesti otettava yhteyttä asennuksen toteuttaneeseen sähköliikkeeseen, tai paikalliseen asiantuntevaan yrittäjään. Tutustu myös eri laitteiden mukana toimitettuihin asiakirjoihin erillisten huolto-ohjeiden osalta. Pääosin aurinkosähköjärjestelmä toimii täysin automaattisesti, ja riittää että seuraa invertterin (vaihtosuuntaajan) toimintaa. Takuuaika on kymmenen (10) vuotta aurinkosähköpaneeleille ja viisi (5) vuotta vaihtosuuntaajalle. Takuuaika lasketaan tuotteen laskutuspäivämäärästä. Lisätietoja takuusta annetaan erillisissä takuuehdoissa. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 19

20 Ruukki tarjoaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja, jotka parantavat asuinja työympäristöä sekä liikkumismahdollisuuksia. CFI002/FI/ /AN Tämä julkaisu on tehty parhaan oman tietämyksemme ja ymmärtämyksemme pohjalta. Vaikka olemme tehneet kaikkemme tietojen täsmällisyyden takaamiseksi, Ruukki ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista tai mistään suorasta, epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, joka on aiheutunut tietojen virheellisestä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Käytä aina vertailussa alkuperäisiä standardeja. Ruukki Construction Oy, Suolakivenkatu 1, Helsinki, , Copyright 2015 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI TEKNINEN ESITE Tuota itse sähköä Ruukki aurinkosähköpaketilla Ruukki aurinkosähköpaketti on helppo ja kätevä ratkaisu sähkön omatuotantoon. Asennettu järjestelmä tuottaa käytännössä

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014 1 Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Yleinen Ruukin aurinkoenergiatuoteperhe omakotitaloihin laajenee Ruukki aurinkosähköpaketeilla 27.10.2014 alkaen

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOENERGIA- RATKAISUT

RUUKKI AURINKOENERGIA- RATKAISUT RUUKKI AURINKOENERGIA- RATKAISUT HINNASTO SIS. 24 % ALV - VOIMASSA 27.10.2014 ALKAEN RUUKKI AURINKOENERGIARATKAISUT Aurinkoenergia on ehtymätön, ilmainen ja puhdas luonnonvara. Aurinkoenergian hyödyntäminen

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI Helsinki / Finland / /

Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI Helsinki / Finland  / / Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Solar Systems Oy Naps Solar Systems on kotimainen aurinkosähköjärjestelmien

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Yleisesti Sääsuoja on tilapäiseen suojaukseen tehty rakenne, jota ei ole mitoitettu täysille tuuli ja lumikuormille.

Lisätiedot

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT Aurinkopaneelit - sähköverkkoliittymille Etsitkö luotettavaa aurinkopaneeleiden toimittajaa, joka antaa sinulle ammattitaitoista palvelua ja sekä parhaan että luotettavimman teknologian? Aurinkopaketti

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOENERGIARATKAISUT

RUUKKI AURINKOENERGIARATKAISUT RUUKKI AURINKOENERGIARATKAISUT HINNASTO SIS. 24 % ALV - VOIMASSA 27.10.2014 ALKAEN Solar_price_list_FI_19092014.indd 1 19.9.2014 10.39 Solar_price_list_FI_19092014.indd 2 19.9.2014 10.39 RUUKKI AURINKOENERGIARATKAISUT

Lisätiedot

Aurinkopaneelin toimintaperiaate

Aurinkopaneelin toimintaperiaate 2 Aurinkopaneelin toimintaperiaate Auringon säde/ valo osuu paneelin pinnalle joka osaltaan tuottaa aurinkoenergia. Sähkö muunnetaan vaihtovirraksi invertterissä ja liitetään talon ryhmäkeskukseen. DC

Lisätiedot

Kantavat poimulevyt SA 113-153

Kantavat poimulevyt SA 113-153 www.ruukki.fi Kantavat poimulevyt TURVA-ANKKURI SA 113-153 KÄYttöohje Yhteystiedot Tekninen tuki puh. 020 592 7776 Kuva 1. Turva-ankkurin poikkileikkaus Turva-ankkurin valmistaja Ruukki Construction Oy

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä

Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEETET 3 1.1. VARASTOINTI, KULJETUS JA KÄSITTELY 3 1.2. TOIMINTA ASENNETTAESSA KATOLLE 3 1.3. UKKOSENJOHDATUS 3 2.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Kantavien Poimulevyjen Nostoapuväline

Kantavien Poimulevyjen Nostoapuväline www.ruukki.fi Kantavien Poimulevyjen Nostoapuväline Käyttöohje Sisällys Kuvaus ja käyttötarkoitus... 2 CE-merkintä... 2 Nostokyky...3 Osat...3 Kuorman ominaisuudet...4 Noston suorittaminen...4 Noston alkuvalmistelut...5

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje 8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLA ENNEN ASENNUSTA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Maahantuoja: Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5 B, 00370 Helsinki 09-6866720

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia.

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. Metallinen halkovaja KÄYTTÖOHJE/ asennusohje Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. 1 ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA Käyttöohje Ennen halkovajan kokoonpanoa tarkista rakennuslaissa säädetyt

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Maa-anturi ETOG-55

ASENNUSOHJE. Maa-anturi ETOG-55 ASENNUSOHJE Maa-anturi ETOG-55 KÄYTTÖKOHTEET ETOG-55 -anturia käytetään yhdessä ohjauskeskuksen tai termostaatin kanssa tunnistamaan kosteutta ja lämpötilaa. Se asennetaan kohdealueelle sellaiseen paikkaan

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT)

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) ASENNUSOHJE Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus A2000 on varmatoiminen ja asennusystävällinen termostaatti, esimerkiksi lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

AURINKOKERÄIMIEN KATTOKIINNITYS

AURINKOKERÄIMIEN KATTOKIINNITYS AURINKOKERÄIMIEN KATTOKIINNITYS ASENNUSOHJE KAUKORA OY Sisällys Toimitussisältö... 3 Yleistä... 4 Kattokoukkujen asennus... 4 Alumiiniprofiilien asennus... 6 Asennus katolle... 7 Aurinkokeräimien kattokiinnitys

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate

www.ruukkikatot.fi ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate vuoden tekninen takuu Finnera Plus - viimeisteltyä muotoilua ja ainutlaatuista ulkonäköä Loppuun asti mietittyä muotoilua aina etureunaa myöten Ruukki Finnera

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RUBIN 13V

ASENNUSOHJE RUBIN 13V Lasitettu musta Rubin-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 5 Alkulause Ohjeet ja vihjeet

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET 23.8.2010 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEET... 3 1.1. VARASTOINTI, KULJETUS JA KÄSITTELY... 3 1.2. TOIMINTA ASENNETTAESSA KATOLLE... 3 1.3. UKKOSENJOHDATUS... 3 2. ASENNUSOHJEET...

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä

Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEETET 3 1.1. VARASTOINTI, KULJETUS JA KÄSITTELY 3 1.2. TOIMINTA ASENNETTAESSA KATOLLE 3 1.3. UKKOSENJOHDATUS 3 2.

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Eristinadapteri PITO-E

Eristinadapteri PITO-E Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 Siilon kokoonpano aloitetaan asettamalla siilon ylimmän vaippaosan levyt kehäksi lattialle (Kuva 1) Kuva 1, Vaippaosan levyt Yleensä siihen kuuluu kolme perussivua

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660

Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Systems Oy Naps Systems on kotimainen aurinkosähköjärjestelmien toimittaja ja

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Avaimet käteen -asennus. Järjestelmän saat avaimet käteen asennettuna sisältäen:

Avaimet käteen -asennus. Järjestelmän saat avaimet käteen asennettuna sisältäen: L-paketti Aurinkosähköjärjestelmä muuntaa auringon säteilyenergian suoraan normaaliksi 230 V, 50 Hz käyttösähköksi. Ensisijaisesti käytät aurinkosähköä. Kun aurinkosähköä ei ole saatavilla, saat käyttösähkön

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Tuotenumero 184200 080580 Sisällys Käyttöohje 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot

PIENTEN SIILOJEN NOSTO OHJE (Ø4, 60m Ø 5,35m & Ø6,10m)

PIENTEN SIILOJEN NOSTO OHJE (Ø4, 60m Ø 5,35m & Ø6,10m) PIENTEN SIILOJEN NOSTO OHJE (Ø4, 60m Ø 5,35m & Ø6,10m) SIILOJEN NOSTO OHJEET (4, 60 5,35 & 6,10). PIENET KARTIOPOHJASIILOT Suositeltu pystytystapa on kuvattu alla. 1- Kokoa ylin runkolevyjen kehä valmisteltuun

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot