RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI"

Transkriptio

1 RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET

2 Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät katolla pikaliittimien avulla, paneelikentän maadoituksen toteuttamisen sekä turvallisuushuomautukset. Sähköpääkeskukselle (yleensä teknisessä tilassa) asennettaville laitteille (invertteri ja turvakytkin) löytyvät erilliset ohjeet. Sähkötyöt saa toteuttaa vain sähkötöiden ammattilainen. Lue nämä ohjeet huolella ja noudata kaikkia annettuja määräyksiä. Ohjeiden laiminlyönti ja kaikki muu asiaton tuotteiden kohtelu tai käyttö johtaa takuun ja toimittajan vastuun välittömään raukeamiseen. Järjestelmän ja sen komponenttien asennukseen tulee käyttää vain koulutuksen saaneita luvanvaraisia ammattilaisia, jotka tuntevat paikalliset lainsäädännön ja turvallisuuskäytännöt. Työturvallisuus on huomioitava kaikissa asennusvaiheissa. Verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän kytkentäkaavio. Katon aurinkopaneelit muuttavat auringonvalon sähköksi. Sarjaan kytketyt aurinkopaneelit on liitetty invertteriin, joka muuttaa paneelien tuottaman tasavirran valojen, kodinkoneiden ja muiden laitteiden käyttämäksi vaihtovirraksi. Invertteri on liitetty talon sähkökeskukseen, josta sähkö kulkeutuu joko talon verkkoon tai siirtoverkkoon. Invertterin ja sähkökeskuksen välissä on turvakytkin, jolla aurinkosähköjärjestelmä voidaan irrottaa verkosta. 2 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

3 Ruukki aurinkosähköpaketti, toimituksen sisältö Aurinkosähköpaketti koostuu paneeleista, niiden kiinnikkeistä, johdotuksista ja liittimistä, invertteristä (eli vaihtosuuntaajasta) ja turvakytkimestä, sekä erilaisista pienkomponenteista maadoitukseen liittyen. Aurinkosähköjärjestelmät tuottavat sähköä valoisaan aikaan muodostamalla paneelien tuottamasta tasavirrasta kotitalouksien käyttöön sopivaa vaihtovirtaa. Tuotanto on suurimmillaan aurinkoisina kuukausina, eli maaliskuun ja lokakuun välillä. Järjestelmän koko ilmaistaan nimellishuipputehona, todellinen järjestelmän teho vaihtelee auringon säteilytehon mukaan. Tuote Aurinkosähköpaketti 2 kw Aurinkosähköpaketti 4 kw Aurinkopaneelit Kattokiskot ja paneelikiinnikkeet Kattojalkasarjat (neljä jalkaa per sarja) Pikaliittimet Aurinkosähkökaapeli* Maadoitusosat katolle vaiheinen invertteri vaiheinen invertteri *) Yksikkö metriä (m) Aurinkosähköpaketti 6 kw Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 3

4 Huomioi seuraavat asiat ennen aurinkosähköjärjestelmän asennusta Sijoita paneelikenttä parhaimpaan mahdolliseen suuntaukseen aurinkoon nähden, ottaen huomioon myös mahdolliset varjostukset ja teknisen tilan sijainnin (johdotuksen reititys ja etäisyys). Paneelit toimivat parhaiten suoralla auringonpaisteella. Varmista, että auringonsäteillä on vapaa pääsy paneelien pintaan. Kaikki varjostukset (puut, savupiiput yms.) heikentävät energiantuottoa. Paneelien kyky kerätä auringon säteistä energiaa on parhaimmillaan etelään suunnattuna noin 40 asteen kulmassa. Hyötysuhde on lähellä huippua, suuntauksen ollessa kaakon ja lounaan välillä, kallistuskulman ollessa 20 ja 60 asteen välillä. Näiden rajojen ulkopuolella paneelien kyky tuottaa sähköä heikkenee. Paneelit voidaan asentaa myös etäälle varsinaisesta sähkön käyttökohteesta, mikäli tällöin saavutetaan parempi suuntaus aurinkoa kohden (esim. piharakennuksen tai autotallin katolle). Tämä tulee huomioida johdotuksien toteutuksessa (invertterin ja sähköpääkeskuksen välinen johdotus). Toimitukseen ei sisälly invertterin ja sähköpääkeskuksen välistä sähköjohtoa. Paneelien käyttöikä on kymmeniä vuosia, jopa 50 vuotta, joten väliaikaisia asennusratkaisuja on syytä välttää. Paneelikentän tulee mahtua katolle yhtenäisenä kenttänä. Paneelit kytketään pystysuuntaan lappeen mukaisesti sarjaan vierekkäin ja allekkain. Paneelikentän koot vaihtelevat paneelien lukumäärän mukaan: - 2 kw paketti, kytketään yhteen piiriin: 1x8 paneelia (noin 1.7 m * 8.3 m), tai 2x4 paneelia (noin 3.3 m * 4.2 m) - 4 kw paketti, kytketään kahteen piiriin: 2x8 paneelia (noin 3.3 m * 8.3 m) - 6 kw paketti, kytketään kahteen piiriin: 3x8 paneelia (noin 5.0 m * 8.3 m), tai 2x12 paneelia (noin 3.3 m * 12.5 m) Paketin mukana tulee aurinkosähkökaapelia 20 tai 25 metrin asennusmatkalle. Reitin ollessa tätä pidempi, tulee varautua ylimääräisellä johdotuksella ja liittimillä. Paneeleja ei saa asentaa huonokuntoisen katteen päälle, jossa on puutteita tukirakenteissa. Tarkista, että kattorakenteet (ruodelaudat, kattotuolit yms.) ovat hyvässä kunnossa ja kestävät lisääntyneen kuorman. Yksi paneeli painaa noin 18,5 kg, lisäksi huomioitava kiskon sekä kattojalkojen tuoma lisäkuorma. Johdotusten läpivienti tulee suorittaa siten, että sähköjohdot eivät vaurioidu läpiviennin kohdalta. Suositellaan erillisen läpivientikappaleen käyttöä, tai johdotuksen kuljettamista harjalistan alta. Paneelikentän lopulliset johtokytkennät toteutetaan vasta sitten, kun katolle tehtävät asennukset ovat kokonaan valmiit. Paneelikentälle on syytä päästä tekemään huoltotoimia ja tarkastuksia, joten asianmukaiset kulkusillat ja reitit katolle on oltava kunnossa. Mikäli katon varustuksessa on puutteita, on helppo asentaa asianmukaiset kattoturvatuotteet paneelien asennuksen yhteydessä. 2kW paketti 4kW paketti 3,3 m 3,3 m 4,2 m 8,3 m 6kW paketti 5 m 8,3 m 4 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

5 Paikalliselta siirtoverkon omistajalta on saatava lupa kytkentään ennen järjestelmän käyttöönottoa. Järjestelmän käyttöönoton saa tehdä vain sähkötöiden ammattilainen. Ensisijaisesti järjestelmässä tulee käyttää vain toimitukseen kuuluvia osia. Jos järjestelmään tarvitaan kuitenkin ulkopuolisia osia, niiden tulee olla yhteensopivia muiden osien kanssa ja valmistettu materiaaleista, jotka kestävät hyvin ympäröiviä olosuhteita, ovat hyväksyttyjä sekä toimivat yhdessä muun talotekniikan kanssa. Turvakytkin tulee aina asentaa järjestelmään invertterin ja sähkökeskuksen välille. Sähköverkon haltija vaatii turvakytkimen yleensä ulkoseinälle, lukitsemattomaan tilaan. Kaikkia paikallisia lainsäädäntöjä ja määräyksiä tulee noudattaa. Tässä ohjeessa annetut menetelmät ovat esimerkkejä, jotka eivät sellaisenaan sovellu kaikkiin kohteisiin. Noudata hyvää rakennustapaa ja huolehdi työturvallisuudesta asennuksen kaikissa vaiheissa. Epävarmoissa tilanteissa keskeytä työskentely välittömästi ja selvitä ongelmakohta ottamalla yhteyttä asiasta määräävään viralliseen tahoon tai toimittajan edustajaan. Turvallisuushuomautukset VAROITUS Noudata kattotyöskentelyssä työturvallisuutta ja vallitsevaa lainsäädäntöä. Käytä turvaköyttä ja turvavaljaita. Nosta paneelit katolle työturvallisesti. Käytä vain ammattiasentajia. VAROITUS Vakavan vamman vaara. Asenna ja käytä järjestelmää ohjeiden mukaisesti. VAROITUS Tuotteiden rikkoutumisvaara. Virheellisestä käytöstä voi aiheutua komponentti-, laitetai rakennusvaurioita tai henkilövahinkoja. Asennuksen aikana on myös varottava vahingoittamasta kattomateriaalia. VAROITUS Noudata sähkölaitteita koskevissa töissä työturvallisuutta ja määräyksiä. Väärät työmenetelmät altistavat sähköiskuille ja siten vakavalle henkilövahingolle. VAROITUS Liika lumi voi vaurioittaa paneeleita tai estää paneelien toiminnan. VAROITUS Älä asenna paneeleita liian kovalla tuulella. Paneelit voivat pudota, jos niitä käsitellään huolimattomasti kovalla tuulella. LUE OHJEET Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet huolellisesti. VAROITUS Ainoastaan pätevät asentajat saavat suorittaa asennustöitä. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 5

6 Paneelien käsittely ja varastointi Tavaroiden vastaanotto Varmista, että toimitussisältö on tilausvahvistuksen ja rahtikirjan mukainen. Toimitukseen liittyvät huomautukset tulee lähettää kirjallisena tuotteen myyneelle taholle kahdeksan (8) päivän sisällä tavaran vastaanotosta. Tavaroiden säilyttäminen alkuperäisessä pakkauksessa on suositeltavaa asennukseen asti. Huomautuksia tuotteiden varastointiin Paneelit ja muut toimituksessa tulleet tuotteet suositellaan pidettävän kuivissa sisätiloissa (vähintään säältä suojattuna) jos on viivettä toimituksen ja asennuksen välillä. Itse paneelit voidaan säilyttää myös ulkona. Huomioitavia asioita: Pidä huoli, että paneelit eivät vaurioidu tuulen tai sateen johdosta. Sisätiloihin tarkoitetut sähkölaitteet eivät sovellu säilytettäväksi ulkotiloissa. Hukkuneita tai varastettuja tarvikkeita ei korvata toimittajan toimesta, joten on syytä huolehtia varastoinnin toteutus siten, että tuotteet löytyvät kun asennus aloitetaan. Asennuksen valmistelut Huomautukset asennuksen valmisteluun Varmista vähintään yhden (1) metrin vähimmäisetäisyys kattotarvikkeisiin, kuten savupiippuihin, kattoikkunoihin ja läpivienteihin, jotka saattavat päästää ympärilleen kosteaa höyryä. Muuten on mahdollista, että vesihöyryä pääsee paneelien pintaan ja tämä heikentää tehokkuutta. Erilaiset kattoläpiviennit aiheuttavat myös varjoja paneelien päälle, ja tätä tulee välttää. Mittaa ja hahmottele paneelikentän sijainti katolla ennen asennuksen aloittamista. Paneelikenttien vaatimat pintaalat ovat esitetty sivulla neljä. Tee valmisteluja mahdollisimman pitkälle maan tasolla, jolloin minimoidaan kattotyöskentelyn määrä. Paneelikentät Ruukki aurinkosähköpaketteihin kuuluu koosta riippuen riippuen 8, 16, tai 24 paneelia. Nämä ohjeet sopivat näille paneelimäärille. Paneelikenttää laajennetaan ja jatketaan samalla toistuvalla periaatteella eri pakettikokojen välillä ainoastaan rivien ja sarakkeiden määrä paneelikentässä muuttuu. Isommat kokonaisuudet toteutetaan projektikohtaisesti ja suunnitellaan erikseen, yhdessä toimittajan ja hankkeeseen ryhtyvän kanssa. Paneelikenttä koostuu kattokiinnikkeistä sekä niihin kytketyistä kiskokiinnikkeistä, paneelien kiinnityskiskoista, sekä paneelien reunoihin kiinnitettävistä erikoiskiinnikkeistä. Alla näkyvässä kuvassa on esitetty paneelin kytkennän periaate. Aurinkopaneeleja asennettuna muotokatteelle. Paneelia kannatteleva kiinnitysjärjestelmä soveltuu erilaisille kattotyypeille ja -materiaaleille, kattojalkamallin vaihdellessa katemallin mukaan. 6 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

7 Valmistelut maan pinnalla Paneelikiskojen esikokoaminen maassa on suositeltavaa ennen kuin ne nostetaan katolle. Paneelirivit asennetaan kahden poikittaisen jatketun kiskon päälle. Kiskojen jatkaminen on nopeaa helpolla jatkamissarjalla, joka sisältyy toimitukseen. HUOM! Mikäli kiskojen välille jätetään rakoa, ei paneeleja saa asentaa siten että niiden alapuolelle jäisi tukemattomia alueita. Paneelikenttä suositellaan asennettavaksi kokonaan siten, että kiskot ovat yhtenäisenä rivinä, jolloin myös minimoidaan tarvittavan tilan määrä katolla. Kattokiinnikkeet sekä kiskot asennetaan katolle, ennen paneelien asentamista, kokonaisuudessaan koko paneelikentän vaatimalle alueelle. Tällöin saadaan tarkistettua kiskojen oikeat etäisyydet toisiinsa nähden, sekä niiden suoruus ja linjaukset. Paneelirivien väliin on jäätävä vähintään viiden millin rako paneelien välille tämä mahdollista lämpöliikkeet ja varmistaa ilman ja veden vapaan kierron paneelien ympärillä. max max S13 17Nm mm Kiinnitä kiskot toisiinsa kiskojen jatkosliittimillä. Varmista, että kiskoliitin on tasamittaisesti kummankin kiskon sisällä, jonka jälkeen kiristä mutterit tiukalle. Varmista, että kiskot asettuvat suoraan linjaan toisiinsa nähden, ja ovat kiinni toisissaan (ei rakoa). Ruukin toimittamissa aurinkosähköpaketeissa rakoa kiskojen välille ei yleensä tarvita, vaan ne voidaan asentaa yhtenäisenä rivinä toisiinsa kytkettynä. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 7

8 Asennus Toimitussisältö vaihtelee toimitetun paketin mukaisesti, eri sisällöt näytetään sivun kolme taulukossa. Tämä ohje käy läpi normaalin kattolappeelle tehtävän asennuksen, jossa paneelit asennetaan pystyasentoon lappeen suuntaisesti. Paneelit voidaan asentaa myös vaaka-asentoon, mutta pystyasento on suositeltava asennustapa (perustoimituksen osat on tarkoitettu pystysuuntaiselle asennukselle). Suurempien paneelikenttien asentaminen tapahtuu vastaavasti kuin tässä ohjeessa on kuvattu, jatkokiskot vain liitetään edellisen kiskon reunaan huolellisesti ja huolehditaan kiskorivien oikeasta etäisyydestä toisiinsa nähden. Kiskot tulee liittää toisiinsa huolellisesti ja riittävän lujasti kiskoliittimien avulla. Noudata ohjeessa esitettyjä asennustoleransseja. Kattoasennukseen tarvittavat komponentit kuuluvat toimitukseen. Eri kattomateriaalien ja tyyppien kanssa käytetään erilaisia kattojalkoja. Rivin ensimmäisen paneelin alle tulee neljä kattojalkaa ja seuraavien alle aina kaksi jalkaa siten, että paneelien alle saadaan tasaisesti tukipisteitä. Jalat asennetaan mahdollisimman lähelle paneelin reunaa, ei kuitenkaan suoraan kiskon jatkoksen kohdalle. min. 150 max min. 150 max. 450 Pystyasentoon toteutettava kattoasennus. Kuvassa näkyy kahden vierekkäin asennettavan paneelin asennusperiaate. Kiskojen asemointiin on hyvä kiinnittää riittävää huomiota töiden valmistelussa, jotta vältytään hankaluuksilta paneelien asennuksen yhteydessä. Annettuja reunaetäisyyksiä tulee noudattaa. Reunakiinnikkeille on jätettävä vähintään 5 mm liikkuma- ja asennusvara kiskon päähän nähden. 8 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

9 Eri kattojalkamallit Tutustu erillisiin kattojalkojen mukana toimitettaviin ohjeisiin, mm. riittävän alusrakenteen selvittämiseksi. Jalkoja ei saa asentaa lahonneelle, tai muuten riittämättömälle alusrakenteelle. Yleiskiinnike on tarkoitettu erikoisille katemateriaaleille, kuten esimerkiksi kuitusementtikatolle. Teräs, tiilikuvio Suoraurainen profiilikatto Ruukki Classic Konesaumakatto Tiilikatto Bitumikatto (tai vastaava) Yleiskiinnike D009.A24919 D009.A24919 D009.A24920 D009.A24921 D009.A24922 D009.A24919 D009.A26832 Kattojalat konesaumakatolle Tuote Kattojalka Kattojalan vastakappale Kiristysruuvi M8x30 Mutteri M8 Keräimen kiskon kiinnike Määrä 16 kpl 16 kpl Kattojalat muotokatteelle, profiilikatteelle, jne. Tuote Määrä Kattojalka Tiivistepari (pyöreä) 8 kpl LVI-ruuvi 7x50 mm 16 kpl LVI-ruuvi 7x70 mm * Tiivistetripla (suorakulmainen) Lisäkiinnike Ruukin teräsruoteelle Lisäkiinnikkeen tiiviste Keräimen kiskon kiinnike * Korkeille muotokatteille Kattojalat Ruukki Classic katolle Tuote Kattojalka Kattojalan vastakappale Kiristysruuvi M8x30 Mutteri M8 Keräimen kiskon kiinnike Määrä 16 kpl 16 kpl Tuote Kattojalka LVI-ruuvi 7x50 mm Keräimen kiskon kiinnike Määrä 8 kpl Kattojalat tiilikatolle Tuote Säädettävä kattokiinnike Keräimen kiskon kiinnike Määrä Yleiskiinnike Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 9

10 Aurinkopaneelien tukirakenteiden asemointi ja sijainnin määrittäminen Asennuskuvasarjassa esitettävät kattokiinnikkeet ovat esimerkkejä. Kattokiinnikkeet tulee valita kattomateriaalin ja muodon mukaan, joten ne vaihtelevat kohdekohtaisesti. Noudata kattokiinnikkeiden mukana toimitettavia tarkempia asennusohjeita yksityiskohtien toteuttamiseksi. Kuva 1. Tukirakenteiden asemointi ja raja-arvot Etäisyyksien tunnukset Minimi- ja maksimietäisyydet A 900 mm mm B 4 jalkaa rivin ensimmäisen paneelin alle, 2 jalkaa seuraavien *) C Max. 450 mm Huom: A-mitta täytyy päättää kohteessa kattotyypin mukaisesti. Kattokiinnikkeiden tulee osua ruodejakoon. Molempien tukikiskojen tulee olla selvästi paneelien alla, tukevan kiinnityksen varmistamiseksi. Minimietäisyys kiskojen välillä on 900 mm. *) Jalkojen sijainti tulee määrittää siten, että jalat ovat aina mahdollisimman lähellä paneelien reunaa. 10 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

11 Aurinkopaneelien nostaminen ja kiinnittäminen katolle Turvallisiin nostoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vain hyväksyttyjä nostolaitteita ja tarvikkeita saa käyttää asentamiseen. Paneeleja ei tule nostaa liian tuulisissa olosuhteissa. Nostettavien kuormien alla ei saa liikkua. Voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava sekä asentamisen että nostojen osalta. Paneelien liikuttamiseen ja kantamiseen voidaan käyttää tarkoitukseen sopivia imukuppinostimia, mutta katolle nostamiseen tulee käyttää siihen suunniteltuja välineitä. Suositus on käyttää kahta hyväksyttyä nostoliinaa kattonostoihin. Paneelin tulee olla nostettaessa pystyasennossa, jotta nostosta välittyvät kuormat kohdistuvat paneelin tukevaan runkoon. Ennen nostoa on varmistuttava, että nostoliinat on asetettu tasaisesti paneelin reunoihin nähden, ettei se pääse kallistumaan noston aikana. Liinat tulee olla riittävän kierällä (silmukka), jotta paneeli ei lähde luistamaan liinojen välistä noston aikana. Ruukki ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista joita on aiheutettu virheellisten nostotöiden vuoksi ihmisille tai kiinteälle omaisuudelle. Tärkeä huomio: Paneelit voidaan nostaa katolle valmiiksi odottamaan asennusta. Katto tulee kuitenkin suojata vaurioilta joita paneelien terävät metallireunat saattavat aiheuttaa. Esimerkiksi teräskaton maalipinnoite naarmuuntuu herkästi, mikäli kattoa ei ole suojattu esim. pahvilla tai vanerilla. Lisäksi paneeleja ei saa pinota siten, että ylimääräinen kuormitus aiheuttaisi katolle vaurioita liian suuren tilapäiskuorman johdosta. Kattoon kiinnitettävät jalat, sekä niiden päälle asennettavat kiskot asennetaan valmiiksi ennen paneelien asentamista. Suositeltavaa on, että ennen paneelien nostamista katolle, tehdään valmiiksi myös maadoitus ja kokoomakaapeleiden asentaminen. Aurinkopaneelin nostaminen nostoliinojen avulla. Suositeltavaa on käyttää ohjausnarua nostoliinojen lisäksi. Paneelin kiinnikkeiden käyttäminen: Click! 10 Nm Paneelien reunakiinnike 10 Nm Click! Paneelien välinen kiinnike Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 11

12 2 kw paketin paneelien kytkentäkaavio Naaras (SOCKET) Uros (PLUG) HUOM! Punainen nuoli kertoo, mihin paneeliin kunkin paneelin takana oleva urosliitin kytketään. Kinnitä erityistä huomiota pikaliittimien napaisuuteen, koska pikaliittimet voivat hämätä ulkonäöllään. 12 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

13 4 kw paketin paneelien kytkentäkaavio Naaras (SOCKET) Uros (PLUG) HUOM! Punainen nuoli kertoo, mihin paneeliin kunkin paneelin takana oleva urosliitin kytketään. Kinnitä erityistä huomiota pikaliittimien napaisuuteen, koska pikaliittimet voivat hämätä ulkonäöllään. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 13

14 6 kw paketin paneelien kytkentäkaavio Naaras (SOCKET) Uros (PLUG) HUOM! Punainen nuoli kertoo, mihin paneeliin kunkin paneelin takana oleva urosliitin kytketään. Kinnitä erityistä huomiota pikaliittimien napaisuuteen, koska pikaliittimet voivat hämätä ulkonäöllään. 14 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

15 ~3110 mm ~1450 mm Paneelien asentaminen 1. Määrittele kattojalkojen sijainti. Paneelit on hyvä asentaa niin lähelle katon korkeinta kohtaa, kuin mahdollista. Viereisen havainnekuvan tapauksessa paneeli on 1639 mm korkea. Ylimmäisen paneelin yläreunan ja katon lakipisteen etäisyys on reilut kymmenen senttiä. Kuvassa näkyvät etäisyydet ovat paneelirivien alemman kiskon keskelle. Jalkojen tarkat sijoituspaikat vaihtelevat kattotyypin mukaan, kiskojen minimiväli on 900 mm toisistaan. Vähimmäisetäisyys päätyräystäältä lähimpään kattojalkaan on noin 500 mm, riippuen katon rakenteesta. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että paneelikentän kuormia välittävät osat (kattojalat) sijaitsevat katon kantavien rakenteiden päällä. Paneelirivien välistä rakoa voidaan hienosäätää reunakiinnikkeiden avulla, mutta rivien (paneelien) välille on jätettävä minimissään 5 mm rako. Jalkojen paikat on hyvä merkitä (esim. merkintäliidulla) kattoon ennen jalkojen kiinnittämistä. Linjalanka toimii hyvänä aputyökaluna. 2. Kun paneelikentän asemointi ja jalkojen paikat on päätetty, asennetaan ensimmäisenä ylimmän rivin kattojalat. Tutustu kattojalkojen oikeaoppiseen asennustapaan niiden mukana toimitettujen erillisten ohjeiden avulla. Kiinnikkeiden täytyy osua ruoteisiin (tai ruoteita vastaavaan alusrakenteeseen) turvallisen kiinnipysyvyyden takaamiseksi. Esimerkiksi muotokatteen kattojalkakiinnikkeiden tulee kiinnittyä puuhun vähintään 32 mm. Kiinnitä huomiota kattojalkojen asennuksessa niiden asemointiin. On erittäin tärkeää, että jalat tulevat suoraan linjaan toisiinsa nähden, jotta paneelien alle tulevat tukikiskot saadaan asennettua suoraan. Kattojaloissa oleva kiinnikeratkaisu mahdollistaa pienien asennusheittojen tasaamisen pystysuunnassa. Kunkin rivin ensimmäisen paneelin alle tulee neljä kattojalkaa, ja seuraavien paneelien alle aina kaksi per paneeli. Jalkojen asemointi on suunniteltava tämän mukaisesti, niin että jalat ovat aina lähellä paneelin reunaa. Huom! Kattojalkojen kiinnikkeiden tulee upota puuruoteeseen vähintään 32 mm matkalta. Tarkista kiinnikkeiden asennussyvyydet kattojalkojen erillisistä asennusohjeista. Aurinkopaneeleja ei saa asentaa liian hauraalle tai muuten riittämättömälle alustalle. Kattotuolien ja ruoteiden tulee olla hyvässä kunnossa (eivät saa olla lahonneita). Tukirakenteet on uusittava tarvittaessa kattoremontin yhteydessä ennen aurinkopaneelien asennusta. 3. Kun jalat on kiinnitetty ohjeiden mukaisesti, asenna tukikiskot suoraan linjaan kattojalkojen päälle. Varmista, että kiskojen välillä olevat liitoskappaleet on kiristetty tiukalle ja että kisko muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Löysennä kattojalassa olevan puristuskiinnikkeen mutteria (13 mm) sen verran, että kiskon reuna pääsee asettumaan paikalleen kiinnikkeen hahloon. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 15

16 Tarkista että kattojalkojen puristuskiinnikkeet ovat suorassa linjassa keskenään eikä kiristettäessä synny ylimääräisiä jännityksiä kiskoon. Kiinnittäminen on hyvä aloittaa ulommaisissa jaloissa olevista kiinnikkeistä, jotta välillä olevat kiinnikkeet on helpompi säätää kohdalleen kiskoon nähden. Uloimman kattojalan puristuskiinnikkeen ja kiskon pään etäisyys saa olla maksimissaan 450 mm (kuva 1). Kun kisko on halutussa asennossa ja suoruus muuhun kattoon nähden on varmistettu, kiristetään puristuskiinnikkeen mutterit kireälle (30 Nm). 4. Asenna vastaavalla tavalla loput kiinnityskiskot. Asennustapa ei poikkea aiemmasta. Kiinnitä huomiota kiskon lopulliseen asemointiin, sillä sen tulee olla samassa linjassa alemman kiskon kanssa sekä vaaka- että pystysuunnan osalta. Kiskojen päädyt tulee sijaita samassa linjassa, jotta paneelien onnistunut kiinnitys on mahdollista. Ennen kuin kiskot kiinnitetään lopullisesti paikoilleen, on kiskojen asemointi hyvä tarkistaa ristimitan ja linjalangan avulla. Lisäksi on hyvä mitata kiskojen reunaylitys kattojalkoihin nähden ja katsoa että jokaisen rivin kiskot ovat linjassa keskenään. 5. Ennen kuin aurinkopaneelit ovat paikallaan, täytyy koko paneelikenttä maadoittaa häiriöiden välttämiseksi. Kattoasennuksen yhteydessä voidaan asentaa kiskojen välinen maadoituskaapeli, mutta varsinaisen maadoituskaapelin (vihreä-keltainen) asentaa sähkömies. Kiinnitä alumiinisen pyöröjohtimen kiskokiinnikkeet paneelikiskoihin kuvan osoittamalla tavalla Pyörökaapeli asetetaan sille tarkoitettuun hahloon kiskokiinnikkeen sisälle T-pultti liukuu kiskon sisälle, johon se kiristetään mutterin ja prikan kanssa tiukasti (30 Nm) Varsinainen maadoituskaapeli kiinnitetään sopivaan kohtaan kiskokentässä Sähkömies kytkee maadoituskaapelin kiinni yhteen kiskoon kuvan osoittamalla tavalla. HUOM! galvaanista korroosiota vältettävä, liittimet valittava tämä huomioiden. Huom! Kuvan mukainen järjestys osilla on hyvin tärkeää, erityisesti RST-prikan sijainti. 16 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

17 6. Nosta ensimmäinen aurinkopaneeli paikoilleen kiskojen päälle. Paneelien nostaminen tulee tehdä turvallisesti kahta asentajaa käyttäen, sekä kattomateriaalia vahingoittamatta. Paneelin terävät metallireunat voivat naarmuttaa tai muuten vahingoittaa kattoa herkästi. Varmistu paneelin oikeasta asemoinnista pystysuunnassa ennen reunakiinnikkeiden kiristämistä. Kiristäminen tapahtuu tavallisella kuusiokolokärjellä (S5, 10 Nm), aiemmin ohjeessa esitetyn havainnekuvasarjan mukaisesti. Kun paneelit asennetaan suositeltuun pystyasentoon, voidaan paneelikentän asentaminen aloittaa joko vasemmasta, tai oikeasta reunasta. Kun paneeli nostetaan kiskojen päälle, tulee varmistua siitä että paneeli on tasaisesti kiskojen päällä, ja että reunakiinnikkeet ovat linjassa keskenään. Tämän jälkeen paneeli työnnetään reunakiinnikkeitä vasten siten, että sen reuna on kiinnikkeissä kiinni. Varmista vielä ennen puristuskiinnikkeiden kiristämistä, että paneeli on oikealla paikallaan, jotta asennus lähtee sujumaan linjakkaasti. Reunakiinnikkeen tulee olla vähintään 5 mm kiskon sisällä. Vinkki! Ennen kuin aurinkopaneeli nostetaan paikalleen, on hyvä laittaa reunakiinnikkeet (tai välikiinnikkeet) kiskojen sisään valmiiksi. Tällöin paneeli on nopea ja helppo kiinnittää haluttuun kohtaan. Seuraavaksi paneeliksi kannattaa valita alempien rivien ensimmäiset paneelit, jolloin kohdistus voidaan tehdä pituus- ja vaakasuuntaan yhdellä kertaa. 7. Ennen kuin rivin seuraava paneeli kiinnitetään kiskoihin, tulee paneelien johdot liittää toisiinsa, työntämällä urosliitin seuraavan paneelin naarasliittimeen. Tämä onnistuu helposti paneeleissa olevien pikakiinnikkeiden avulla. Johdotukset täytyy toteuttaa huolellisesti ja johtojen tulee jäädä paneelien alle siististi piiloon. Kun liitos on tehty, tarkistetaan lukitus vielä vetämällä liittimiä erilleen (eivät saa irrota toisistaan). Tarvittaessa johdotusten kiinnittämiseen voidaan käyttää nippusidettä. Naaras (SOCKET) Uros (PLUG) HUOM! Kiinnitä huomiota johtojen napaisuuteen. Katso johdotuskaavioista tarkemmat tiedot johtojen kytkennästä! Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 17

18 8. Paneelirivien seuraavat paneelit asennetaan vastaavalla tavalla, ainoastaan kiinniketyyppi muuttuu ns. keskikiinnikkeeksi. Kiinnikkeen on oltava valmiina kiskossa ennen paneelin asettamista paikalleen. Tämä kiinnike sovittaa paneelien välisen raon aina oikeaksi, joten kohdistuksessa on vain kiinnitettävä huomiota paneelirivien väliseen rakoon. Apuna on hyvä käyttää sopivan paksuista tulkkia. Lisäksi tarkkaillaan että paneelien yläreuna kulkee suorassa linjassa. Kiinnike lukittuu kiskon sisälle kevyesti kiinnikettä painamalla ja lopullinen kiristäminen tapahtuu tavallisella kuusiokolokärjellä (S5, 10 Nm), aiemmin ohjeessa esitetyn havainnekuvasarjan mukaisesti. HUOM! Älä kiristä kiinnikettä ylikireyteen mikäli käytät ruuvinväännintä säädä vääntimen momentti sopivaksi ennen kiinnittämistä. 8. Asenna koko paneelikenttä kokonaisuudessaan vastaavalla tavalla. Muista tehdä paneelien välisten johdotusten kytkentä huolellisesti kytkentäkaavion mukaan, jotta ne tulevat kerralla kuntoon. Älä kuitenkaan kytke virtapiiriä siirtokaapeleihin lopullisesti, sillä sen saa toteuttaa vain sähkömies (paneelikentän viimeiset johdot jätetään kattoasennuksen yhteydessä kytkemättä, mutta ne jätetään näkyville sähkömiestä varten). 18 Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

19 Asennustyön päävaiheet kattoasentamisen lisäksi Tämä ohje on tarkoitettu aurinkopaneelien kattoasennusta varten. Sähkötöiden ja kytkentöjen osalta on ehdottomasti noudatettava laitekohtaisia ohjeita, sekä mahdollisia kohteen erityisiä sähkösuunnitelmia. Sähköasennuksia saa suorittaa vain pätevöitynyt sähkömies. Kattoasennuksen lisäksi on aurinkopaneeliasennukseen liittyen tehtävä vielä seuraavat työvaiheet (osa näistä suositellaan tehtäväksi ennen kattoasennustöitä): Kaapelointi paneelikentän ja sähköpääkeskuksen välille Mahdollisen läpiviennin tekeminen johdoille Invertterin (vaihtosuuntaajan) asentaminen Turvakytkimen asentaminen invertterin ja sähköpääkeskuksen välille Mahdollisen pidemmän sähköjohdotuksen tekeminen invertterin ja sähköpääkeskuksen välille, mikäli paneelit on asennettu erilleen sähkön käyttöpaikasta. Kytkennät sähköpääkeskuksella Aurinkosähköjärjestelmän virtapiirin loppuun liittäminen (paneelien kytkentä siirtojohtoihin) On myös erittäin tärkeää, että aurinkopaneeliasennuksesta sekä käyttöönotosta täytetään toimittajan laatimat käyttöönottolomakkeet. Näiden dokumenttien asianmukainen täyttäminen on ehtona takuun voimassaololle. Kattoasennukselle ja sähkökytkennöille on omat käyttöönottolomakkeensa. Mikäli lomakkeet ovat hävinneet, ne täytyy hankkia toimittajan kotisivuilta tai järjestelmän myyjältä. Huolto, takuu ja yleisiä ohjeita Aurinkosähköjärjestelmän ylläpito Jotta aurinkosähköjärjestelmä toimisi suunnitellusti, pidä huolta säännöllisistä tarkistustoimista. Paneelien tehon maksimoimiseksi varmista että niiden pinta on puhdas. Ajan kuluessa ilmansaasteet, siitepöly, maantiepöly, ym. saattavat liata paneelien pintaa, jolloin niiden tehokkuus heikkenee. Normaalisti sadevesi riittää pitämään pinnan puhtaana, mutta lasin voi myös pestä miedolla ikkunanpesuaineella ja pehmeällä harjalla. Ikkunanpesuaine huuhdellaan pois runsaalla vedellä. Älä käytä hankaavia työvälineitä, liiallista voimaa tai painepesuria lasin puhdistukseen. Vahaa sisältävät autoshampoot eivät sovellu lasipinnan pesemiseen. Älä peitä paneeleja paperilla tai pahvilla, sillä nämä saattavat sisältää kemikaaleja, jotka voivat veden kanssa kosketuksissa ollessaan aiheuttaa lasiin värjäytymiä. Älä myöskään kiinnitä paneelien lasiin mitään esimerkiksi liimaamalla. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti vähintään kerran vuodessa. Kiinnitä huomiota erityisesti johdotusten, sekä paneelien kiinnityskomponenttien kuntoon. Tarkista säännöllisesti invertterin ilmoittamat tiedot mahdollisten häiriöviestien varalta (lue lisätietoa invertterin tuoteohjeista). Talvella paneelien päälle saattaa kertyä suuria määriä lunta. Varmistu ettei sallittua lumikuormaa ylitetä. Lumikuorma ei myöskään saisi vääntää paneelien kiinnityksiä tai johdotuksia liikaa. Lumi voidaan poistaa, kunhan välineet ja menetelmät eivät riko tai muuten vahingoita paneeleja. Mikäli järjestelmässä havaitaan häiriöitä toiminnassa, on huoltotoimien toteuttamiseksi ensisijaisesti otettava yhteyttä asennuksen toteuttaneeseen sähköliikkeeseen, tai paikalliseen asiantuntevaan yrittäjään. Tutustu myös eri laitteiden mukana toimitettuihin asiakirjoihin erillisten huolto-ohjeiden osalta. Pääosin aurinkosähköjärjestelmä toimii täysin automaattisesti, ja riittää että seuraa invertterin (vaihtosuuntaajan) toimintaa. Takuuaika on kymmenen (10) vuotta aurinkosähköpaneeleille ja viisi (5) vuotta vaihtosuuntaajalle. Takuuaika lasketaan tuotteen laskutuspäivämäärästä. Lisätietoja takuusta annetaan erillisissä takuuehdoissa. Ruukki aurinkosähköpaketti. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet 19

20 Ruukki tarjoaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja, jotka parantavat asuinja työympäristöä sekä liikkumismahdollisuuksia. CFI002/FI/ /AN Tämä julkaisu on tehty parhaan oman tietämyksemme ja ymmärtämyksemme pohjalta. Vaikka olemme tehneet kaikkemme tietojen täsmällisyyden takaamiseksi, Ruukki ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista tai mistään suorasta, epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, joka on aiheutunut tietojen virheellisestä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Käytä aina vertailussa alkuperäisiä standardeja. Ruukki Construction Oy, Suolakivenkatu 1, Helsinki, , Copyright 2015 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO www.ruukkikatot.fi RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO KÄYTTÄJÄN OPAS Ruukki Classic solar -lämpökatto Käyttöohje Integroitu aurinkolämpökeräin Classic -katoille Ruukin aurinkolämpökatto on kokonaisuus, joka

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus -Asennusohje Finnera plus Suunniteltu helpottamaan elämääsi Onnittelut! Olet juuri ostanut Ruukin teräskaton, joka onkin paras ratkaisu huolettomaan

Lisätiedot

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt. Läpiviennit, veden poisto, tikkaat, kulkusillat ja lumiesteet yhdessä tekevät

Lisätiedot

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET CLASSIC C JA CLASSIC D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D CLASSIC C JA CLASSIC D Asennusohjeet Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ www.ruukkikatot.fi RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ Ruukin vesikourut ja rännit - suunniteltu helpottamaan elämää. Onnittelut, olet juuri hankkinut laadukkaan Ruukin

Lisätiedot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Upean Lappi teräskatteen asennus käy näin helposti! Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut

Lisätiedot

Ruukki Finnera - Asennusohjeet. Ruukki Finnera - Asennusohjeet

Ruukki Finnera - Asennusohjeet. Ruukki Finnera - Asennusohjeet Ruukki Finnera - Asennusohjeet Ruukki Finnera - Asennusohjeet Uusi, innovatiivinen kattojärjestelmä. Finnera-moduulikattojärjestelmän innovatiivinen rakenne tekee teräskatostasi kauniin ja kestävän. Ainutlaatuisen

Lisätiedot

TIKAS JA KATTOTURVATUOTTEET

TIKAS JA KATTOTURVATUOTTEET TESTATTUA TURVALLISUUTTA KATOLLESI TIKAS JA KATTOTURVATUOTTEET Kun kiipeäminen katolle ja siellä liikkuminen halutaan tehdä turvallisesti, Lapuan Piristeel Oy:n valmistamat PISKO- kattoturvatuotteet ovat

Lisätiedot

RUUKKI HYBRID - AURINKOLÄMPÖ- PAKETTI

RUUKKI HYBRID - AURINKOLÄMPÖ- PAKETTI RUUKKI HYBRID - AURINKOLÄMPÖ- PAKETTI TEKNINEN ESITE Kytkeydy ilmaiseen energianlähteeseen monipuolisella Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketilla Ruukki hybrid aurinkolämpöpaketti on tehokas aurinkolämpöjärjestelmä,

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto Pihla ikkunat ja parvekeovet Käyttö ja huolto Pihla ikkunan käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä puunkäsittelytaidosta.

Lisätiedot

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE 1 LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE PINTALEIKKAUS VAHVUUS: 0,6 mm MAALIPINNOITTEET: RUUKKI PURAL MATTA TAKUU 20 VUOTTA PERUSVÄRIT: RR 23, 29, 32, 33 VALMISTAJA * VESIKATTOPALVELU KEMPPAINEN OY * KAJAANI 2

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Asennusohjeet. Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät

Asennusohjeet. Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät Asennusohjeet Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät Sisältö Johdanto, Katon osat... 4 Kattoasennuksen valmistelut... 6 Plannjan tiilikuviokatteiden asentaminen... 10 Plannjan

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Käyttö ja huolto. Pihla Oiva

Käyttö ja huolto. Pihla Oiva Käyttö ja huolto Pihla Oiva Pihla Oivan käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä puunkäsittelytaidosta. Suunnittelun

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET Pumppaamon asennus ja käyttöönotto SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ...2 1.1 Tärkeää... 2 1.2 Varoituksia... 2 2 SÄILIÖ...2 2.1 Kuljetus ja nostaminen... 3 2.2 Säiliön vastaanottotarkastus...

Lisätiedot

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet VAROITUS! Takaamme SpaDealers -kylpytynnyrien korkean laadun vain, kun asentaminen on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Selkeän käsityksen saamiseksi suosittelemme

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Tiivi-ovien käyttö ja huolto. Användning och underhåll av Tiivi-dörrar. www.tiivi.fi

Tiivi-ovien käyttö ja huolto. Användning och underhåll av Tiivi-dörrar. www.tiivi.fi Tiivi-ovien käyttö ja huolto Tiivi-ovien käyttö ja huolto Användning och underhåll av Tiivi-dörrar www.tiivi.fi Arvoisa asiakkaamme Onnittelut ensiluokkaisesta valinnasta ja tervetuloa Tiivi-tuotteiden

Lisätiedot

Vesi/ilmalämpöpumpun käyttöohje AW 12.4 AW 24.4

Vesi/ilmalämpöpumpun käyttöohje AW 12.4 AW 24.4 Vesi/ilmalämpöpumpun käyttöohje AW 12.4 AW 24.4 PL EN Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original TAKUUEHDOT... Yleiset ehdot... Muut ehdot... YLEISTÄ... Tärkeää tietoa ennen asennusta...

Lisätiedot