Sisällys KUNNANHALLITUS 8/2014. Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys KUNNANHALLITUS 8/2014. Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2"

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 8/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Järvelä Eila, j Kinnunen Irma, j Mäntypuro Kauko, j Tikkanen Timo, j Halonen Jyrki, valtuuston pja Kokkoniemi Tapio, valtuuston 2. vpja Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Markus Muuttola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Torstai Sisällys TALOUSARVION JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ERON MYÖNTÄMINEN HANNE RUOTSALAISELLE LUOTTAMUSTOIMISTA... 3 JÄSENEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN LUOTTAMUSTOIMIIN HANNE RUOTSALAISEN TILALLE... 5 JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KESKI-POHJANMAAN LIITON JA POHJOIS-POHJANMAAN LIITON MAAKUNTAVALTUUSTOIHIN HANNE RUOTSALAISEN TILALLE... 6 HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA REISJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE KUNTALAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI... 8 OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN JATKAMINEN / KAMUSEN LIIKENNE OY... 9 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT YHTEISTYÖSOPIMUS / ANNI ALAKOSKI... 16

2 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus TALOUSARVION JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KHALL 63 Kja Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitukselle raportoidaan puolivuosittain talouden tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 1 ovat käyttötalousja investointiosan toteutumisvertailut, tuloslaskelma sekä hallintokuntakohtaiset talouden tunnusluvut Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen toteutumisvertailut, tuloslaskelman ja talouden tunnusluvut ja antaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

3 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN HANNE RUOTSALAISELLE LUOTTAMUSTOIMISTA KHALL 64 Hallintosiht. Hanne Ruotsalainen on jättänyt liitteen 2 mukaisen eroanomuksen luottamustoimista lukien paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hanne Ruotsalaisen luottamustoimet: - valtuutettu - Ppky Selänteen tarkastuslautakunta, varajäsen - Nivala-Haapajärven seutuvaltuusto, jäsen - Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuusto, varajäsen - Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto, jäsen - Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto, varajäsen Kuntalain 33 :n (yleinen vaalikelpoisuus) 1 kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 37 (vaalikelpoisuuden menettäminen) ensimmäinen momentti kuuluu seuraavasti: "Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti." Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: "Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 :ssä säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mukaisesti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi." Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 1. toteaa Hanne Ruotsalaisen luottamustoimen Suomen Keskusta rp.n valtuutettuna päättyneeksi 2. toteaa, että Kuntalain 2. luvun 11 :n 2 mom mukaisesti valtuuston puheenjohtaja Jyrki Halonen kutsuu Suomen Keskusta rp.:n 1. varavaltuutetun Johannes Mattilan varsinaiseksi valtuutetuksi 3. toteaa, että Suomen Keskusta rp:n varavaltuutettujen määrä on ollut vajaa koko valtuuston toimikauden ajan, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

4 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN HANNE RUOTSALAISELLE LUOTTAMUSTOIMISTA (jatkoa) 4. myöntää Hanne Ruotsalaiselle eron seuraavista luottamustoimista: - Ppky Selänteen tarkastuslautakunta, varajäsen - Nivala-Haapajärven seutuvaltuusto, jäsen - Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuusto, varajäsen - Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto, jäsen - Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto, varajäsen Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

5 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus JÄSENEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN LUOTTAMUSTOIMIIN HANNE RUOTSALAISEN TILALLE KHALL 65 Valtuusto on valinnut jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi seuraavasti: Nivala-Haapajärven seutuvaltuusto: Jäsen Halonen Jyrki Ruotsalainen Hanne Varajäsen Kokkoniemi Tapio Kinnunen Helena Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuusto: Jäsen Muuttola Markus Varajäsen Ruotsalainen Hanne Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunta: Jäsen Hirvinen Esa Kinnunen Helena Varajäsen Saaranen Jarno Ruotsalainen Hanne Hanne Ruotsalaisen muutettua pois paikkakunnalta ja valtuuston todettua hänen luottamustoimensa päättyneeksi, tulee hänen tilalleen luottamustoimiin valita uudet henkilöt. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hanne Ruotsalaisen tilalle: 1. Nivala-Haapajärven seutuvaltuustoon jäsenen 2. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuustoon Markus Muuttolan henkilökohtaisen varajäsenen 3. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakuntaan varajäsenen Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

6 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KESKI-POHJANMAAN LIITON JA POHJOIS- POHJANMAAN LIITON MAAKUNTAVALTUUSTOIHIN HANNE RUOTSALAISEN TILALLE KHALL 66 Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 11 5 mom. ja Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 5 mom.: Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää ja sukupuolta kuin sen, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuustojen jäsenet ovat kuntien valtuutettuja. Reisjärven kunnan edustajat Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustossa: Jäsen Kokkoniemi Tapio Ruotsalainen Hanne Varajäsen Muuttola Markus Kinnunen Helena Reisjärven kunnan edustajat Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustossa: Jäsen Halonen Jyrki Varajäsen Ruotsalainen Hanne Hanne Ruotsalaisen muutettua pois paikkakunnalta ja valtuuston todettua hänen luottamustoimensa päättyneeksi, tulee hänen tilalleen luottamustoimiin valita uusi henkilö. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hanne Ruotsalaisen tilalle: 1. Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustoon jäsenen 2. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustoon Jyrki Halosen varajäsenen Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

7 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2014 KHALL 67 Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään euroa. Hakemukset on toimitettava mennessä Valtiovarainministeriöön. Talouden tasapainottamissuunnitelma toimitetaan hakemuksen liitteeksi valtuuston hyväksymisen jälkeen mennessä. Valtiovarainministeriön kirje liitteenä 3. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaista valtionosuuden korotusta euroa liitteen 4 mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

8 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus REISJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE KUNTALAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI KHALL 68 Kja Kja Valtiovarainministeriö on pyytänyt kunnan lausuntoa otsikossa mainitusta lakiluonnoksesta. Liitteenä 5 kunnan lausunto ja liitteenä 6 valtiovarainministeriön lausuntopyyntö sekä lakiluonnos. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 5 mukaisen lausunnon toimitettavaksi valtiovarainministeriölle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

9 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN JATKAMINEN / KAMUSEN LIIKENNE OY KHALL 69 Kamusen Liikenne Oy on tarjonnut kunnalle liitteen 7 Hallintosiht. ( ) mukaista ostoliikennesopimuksen jatkamista ajalle Tarjotun sopimuksen ajoreitit ja vuorot palvelevat hyvin erityisesti ammattikoululaisten tarpeita. Ostoliikenteen hinta on 28,46 /koulupäivä (sis. alv 10 %). Syys- - kevätkaudella hinta oli 28,19 /koulupv (alv 10 %). Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa ostoliikennesopimusta Kamusen Liikenne Oy:n kanssa ja ostaa liitteen 7 mukaisen palveluliikenteen ajalle hintaan 28,46 /koulupäivä (sis. alv 10 %). Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

10 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 70 5 Valtuustoaloitteiden käsittely. Päätökset annettu tiedoksi ao. hallintokunnille. 6 Irtisanomisilmoitus / Kärsämäen kunta. Ote päätöksestä toimitettu Ppky Selänteelle ja Kärsämäen kunnalle. 7 Toimistonhoitajan määräaikaisen viran jatkaminen. Ote päätöksestä on toimitettu tekniseen toimeen, toimistonhoitaja Hilkka Ainasojalle ja palkanlaskentaan. 8 Ravitsemis- ja siivoustyönjohtajan määräaikaisen viran jatkaminen. Ote päätöksestä on toimitettu tekniseen toimeen, ravitsemis- ja siivoustyönjohtaja Merja Luomaselle ja palkanlaskentaan. 9 Ilmoitusasiat. Ei aiheuta täytäntöönpanoa. 10 Muut mahdolliset asiat. Keskustan valtuustoryhmän aloite toimitettu tiedoksi hallintokunnille. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

11 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan kohtaan C633 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Ote päätöksestä toimitettu kirjanpitoon. 16 Reisjärven terveyskeskuksen vuodeosaston kesäajan kiinnipito vuonna Ote päätöksestä toimitettu Ppky Selänteelle. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

12 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL Reisjärven yläasteen väistötilat syksyllä 2014 /lisämäärärahan myöntäminen. Ote päätöksestä on toimitettu tekniseen toimeen ja kirjanpitoon. 22 Poistosuunnitelman hyväksyminen. Ote päätöksestä on toimitettu kunnanjohtajalle ja kirjanpitoon. 23 Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan kohtaan C72 vapaa-aikalautakunta. Ote päätöksestä on toimitettu vapaa-aikatoimeen ja kirjanpitoon. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

13 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL Tilinpäätös Ote päätöksestä on toimitettu hallintokunnille ja kirjanpitoon. 29 Tilintarkastuskertomus Ote päätöksestä on toimitettu hallintokunnille ja kirjanpitoon. 30 Arviointikertomus Ote päätöksestä on toimitettu hallintokunnille ja kirjanpitoon. 31 Ppky Selänteen tilinpäätös vuodelta 2013, tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 ja arviointikertomus vuodelta Ote päätöksestä on toimitettu Ppky Selänteen hallitukselle. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

14 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT KHALL 74 Tekninen lautakunta , 2/14 Kunnanjohtaja Pekka Leppäsen tekemät viranhaltijapäätökset: Hallintosihteeri Päivi Rossin tekemät viranhaltijapäätökset (kesätyöntekijöiden työsopimukset/selänne): Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset (asuntojen vuokraukset): Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

15 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 75 Alajärven kaupunki - Järviseudun jätelautakunnan kokousptk , 1/14 Millespakka Oy - hallituksen kokousptk , 3/14 Ylivieskan kaupunki - Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunnan kokouspöytäkirja , 2/14 Aluehallintovirasto Päätös vuoden 2013 perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettavasta lopullisesta valtionosuudesta Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä - valtuuston kokousptk ,1/14 - hallituksen kokousptk , 6/14 - valtuuston kokousptk , 2/14 Jokilaaksojen pelastuslaitos - johtokunnan kokousptk , 2/14 - johtokunnan kokouskutsu , 3/14 Keski-Pohjanmaan liitto - maakuntahallituksen kokousptk , 6/14 Ppky Selänne - ympäristölautakunnan kokousptk , 2/14 - kuntayhtymähallituksen kokouspöytäkirjat , 5/14 ja , 6/14 - kuntayhtymähallituksen kokouskutsu ja kokousptk , 7/14 - kuntayhtymähallituksen kokouskutsu , 8/14 Pohjois-Pohjanmaan liitto - maakuntavaltuuston kokouskutsu , 1/14 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

16 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus YHTEISTYÖSOPIMUS / ANNI ALAKOSKI KHALL 76 Hallintosiht. Reijo Alakoski on lähestynyt kuntaa Anni Alakosken yhteistyösopimus ehdotuksella. Anni Alakoski nousi viime kaudella yhdeksi lupaavimmaksi nuoreksi hiihtäjäksi Suomessa kolmella Suomenmestaruudella. SHL palkitsi Annin vuosikokouksessaan Suomen parhaana, Keski-Pohjanmaan hiihto ikäluokkansa parhaana jne. Annin tavoitteet ensikaudella: - nuorten Olympialaiset Liechtensteinissa-Itävallassa - nuorten MM-kisat Kazakstanissa (20 v) - nuorten Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Ruotsissa - SM hiihdot Yhteistyösopimuksella kunta saisi mainospaikan takkiin tai päähineeseen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta tekee yhteistyösopimuksen Anni Alakosken kanssa ja päättää yhteistyösopimuksen hinnaksi euroa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

17 REISJÄRVEN KUNTA KHALL LIITE 1 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU C61 VAALIT TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS TOT-% Toimintamenot , , ,63 0, ,63 Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakate , , ,63 0, ,63 C62 TILINTARKASTUS TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,15 0, ,15 36,53 % Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakate , , ,15 0, ,15 36,53 % C631 YLEISHALLINTO TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,50 0, ,50 34,65 % Toimintatulot , , ,90 0, ,90 21,87 % Toimintakate , , ,60 0, ,60 35,32 % C632 ELINKEINOTOIMI ,93 TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,32 0, ,32 61,56 % Toimintatulot 5 000, , ,34 0, ,34 20,35 % Toimintakate , , ,98 0, ,98 62,80 % C64 MAASEUTUTOIMI TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,01 0, ,01 46,50 % Toimintatulot , , ,64 0, ,64 47,20 % Toimintakate , , ,37 0, ,37 19,03 % C633 SELÄNNEPALVELUT TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,88 0, ,88 50,73 % Toimintatulot ,00 0, ,00 0, ,00 Toimintakate , , ,88 0, ,88 51,09 %

18 C65 PALO- JA PELASTUSTOIMI TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,46 0, ,46 51,86 % Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakate , , ,46 0, ,46 51,86 % C71 OPETUSTOIMI TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,74 0, ,74 53,20 % Toimintatulot , , ,56 0, ,56 223,94 % Toimintakate , , ,30 0, ,30 52,12 % C72 VAPAA-AIKATOIMI TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , , , ,76 47,67 % Toimintatulot , , ,65 0, ,65 72,13 % Toimintakate , , , , ,11 46,80 % C81 TEKNINEN TOIMI TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,44 0, ,44 49,41 % Toimintatulot , , ,60 0, ,60 47,44 % Toimintakate , , ,16 0, ,16 29,11 % KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , , , ,89 49,59 % Toimintatulot , , ,57 0, ,57 47,25 % Toimintakate , , , , ,32 50,90 %

19 REISJÄRVEN KUNTA INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU KUNNANHALLITUS/KIINTEÄ OMAISUUS TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS % Menot , , ,00 0, ,00 Tulot ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Netto 0, , ,00 0, ,00 ##### 102 KUNNANHALLITUS/IRTAIMISTO TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto ,00 0, ,00 0, ,00 0, KUNNANHALLITUS/OSAKKEET JA OSUUDET TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Menot 0, , ,90 0, ,90 0,00 Tulot ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Netto , , ,90 0, ,90 ##### C921 SIVISTYSTOIMI/IRTAIMISTO TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Menot , , ,90 0, ,90 50,08 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,90 0, ,90 50,08 C922 VAPAA-AIKATOIMI/IRTAIMISTO TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Menot ,00 930, ,03 0, ,03 9,31 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto ,00 930, ,03 0, ,03 9,31

20 C931 TEKNINEN TOIMI/TALONRAKENNUS TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Menot , , , , ,48 37,31 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , , , ,48 37,31 C932 TEKNINEN TOIMI/JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Menot , , ,12 0, ,12 8,60 Tulot 0, , ,18 0, ,18 ##### Netto , , ,30 0, ,30 6,26 C933 TEKNINEN TOIMI/IRTAIMISTO TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Menot , , ,67 0, ,67 71,04 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,67 0, ,67 71,04 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Menot , , , , ,30 50,74 Tulot , , ,82 0, ,82 16,88 Netto , , , , ,48 52,33

21 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU TP TA Kesäkuu EROTUS % TOIMINTATUOTOT , , , ,57 47,25 % TOIMINTAKULUT , , , ,89 49,59 % ** TOIMINTAKATE , , , ,32 50,90 % VEROTULOT , , , ,69 48,75 % VALTIONOSUUDET , , , ,00 50,76 % **KÄYTTÖKATE , , , ,37 16,32 % RAHOITUSTUOTOT , , , ,00 115,07 % RAHOITUSKULUT , , , ,00 50,00 % **VUOSIKATE , , , ,37 49,47 % POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA , , , ,00 50,00 % SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,52 **TILIKAUDEN TULOS , , , ,63 78,59 % POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS ***TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,63 78,59 %

22 HALLINTOTOIMI TUNNUSLUKUJA YKSIKKÖ ASUKASLUKU C61 VAALIT TP-2013 TA-2014 TOT käyttö-% MENOT 318, , ,37 TULOT 0,00 0,00 0,00 NETTOKUSTANNUS 318, , ,37 YKSIKKÖKUSTANNUS 0,11 3,38 1,05 C62 TILINTARKASTUS TP-2013 TA-2014 TOT MENOT , , ,85 36,53 % TULOT 0,00 0,00 0,00 NETTOKUSTANNUS , , ,85 36,53 % YKSIKKÖKUSTANNUS 3,43 5,07 1,87 C631 YLEISHALLINTO TP-2013 TA-2014 TOT MENOT , , ,50 34,65 % TULOT , , ,10 21,87 % NETTOKUSTANNUS , , ,40 35,32 % YKSIKKÖKUSTANNUS 202,52 254,31 90,85 C632 ELINKEINOTOIMI TP-2013 TA-2014 TOT MENOT , , ,68 61,56 % TULOT 2 044, , ,66 20,35 % NETTOKUSTANNUS , , ,02 62,80 % YKSIKKÖKUSTANNUS 37,79 56,40 35,82 C64 MAASEUTUTOIMI TP-2013 TA-2014 TOT MENOT , , ,99 46,50 % TULOT , , ,36 NETTOKUSTANNUS , , ,63 19,03 % YKSIKKÖKUSTANNUS 25,67 48,97 9,43 C633 SELÄNNEPALVELUT TP-2013 TA-2014 TOT MENOT , , ,12 50,73 % TULOT , ,00 NETTOKUSTANNUS , , ,12 51,09 % YKSIKKÖKUSTANNUS 4 362, , ,37 C65 PALO- JA PELASTUSTOIMI TP-2013 TA-2014 TOT MENOT , , ,54 51,86 % TULOT 0,00 0,00 NETTOKUSTANNUS , , ,54 51,86 % YKSIKKÖKUSTANNUS 82,42 81,05 42,51

23 TALOUSARVIOVUODEN 2014 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ( ) OPETUSTOIMEN TEHTÄVÄALUE 0 41 Toimielin: KOULULAUTAKUNTA Vastuualue: OPETUSTOIMI Tilivelvolliset: rehtorit ja koulunjohtajat Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Toiminnalliset Esiopetus Laadukas opetus Opetussuunnitelman toteutuminen % > 95 ok Perusopetus ja lukio Laadukas opetus Henkilöstön ammattitaito Kodin ja koulun yhteistyö Työyhteisön sisäinen tila Perusopetuksen kouluverkko Opetussuunnitelman toteutuminen % Valtakunnallisissa kokeissa menestyminen Oppilaiden sijoittuminen jatkoopintoihin tai työelämään % Ulkopuolisten tahojen (lääninhallitus, opetushallitus) suorittama arviointi (perusopetuslaki 21, lukiolaki 16 ) Lukion keskeyttäneiden osuus % Pätevien opettajien osuus opettajista (päätoimiset) % Palaute / kysely Palaute / kysely Oppilasmäärä / koulu > 95 vähintään keskitasoa 100 vähintään keskitasoa < 5 > 95 hyvä hyvä > = 45 ok ok ok ok ok ok ok ok (Kalaja alle) Opetus järjestetään taloudellisesti Taloudelliset Opetustoimen kustannukset /asukas ( 2928) /esiopetuksen oppilas /perusopetuksen oppilas /lukion oppilas Toiminnan laajuustiedot Mittari Esiopetuksen oppilaat Määrä / ennuste 2014 Perusopetuksen oppilaat Määrä /ennuste 2014 Lukion oppilaat Määrä /ennuste 2014 Tunnusluku Tunnusluku 39/ / /32 32 Toiminnan perustiedot Mittari Tunnusluku Tunnusluku Päätoiminen henkilöstö Koulut Lukion aloituspaikat Reisjärvellä aloittaneita % Opettajat Kouluavustajat Muu henkilökunta Lukumäärä Koulurakennusten määrä Suhteessa ikäluokkaan %

24

25 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKATOIMI TALOUDELLISIA MITTAREITA 6 kuukauden nettototeutuma ,89 YKSIKKÖKUSTANNUS EUROA / ASUKAS (2 x ,89 ) Nettomenot: ,78 - asukkaita 2928 Yksikkökustannus: 119,73 / asukas TA 2014 TP 2013 TP 2012 TP 2011: TP 2010: 121,25 / asukas 120,41 / asukas 119,49 / asukas 114,62 / asukas 121,01 / asukas LAADULLISIA MITTAREITA Asiakastyytyväisyys Kuntalaisilta saadun palautteen perusteella vapaa-aikatoimen palvelutoimintaan ja tehtyyn yhteistyöhön on oltu tyytyväisiä. MUITA MITTAREITA Kirjaston lainausten määrä / asukas V. 2014: 14,98 lainausta / asukas V. 2013: 16,46 lainausta / asukas V. 2012: 18,41 lainausta / asukas V. 2011: 20,89 lainausta / asukas V. 2010: 20,03 lainausta / asukas Kirjasto oli lähes koko alkuvuoden remontissa, ajoittain jotkut osastot suljettuinakin. Viimeiset kirjat saatiin paikoilleen toukokuun viimeisellä viikolla. Tämä selittänee osaltaan alkuvuonna tapahtuneen lainausten laskun ja myös kävijämäärän laskun. Kirjaston kävijämäärä tammikesäkuussa oli 2339 käyntiä kuukaudessa. Järjestettyjen tilaisuuksien, tapahtumien ja kilpailujen osanottajamäärät ovat pysyneet edellisvuosien tasolla. Nuorisotilojen kävijämäärät nousivat selvästi avointen ovien toiminnan siirtyessä huhtikuussa uusiin tiloihin. Liikuntavuosi käynnistyi osallistumalla Pedersöressä järjestettyyn maakuntaviestiin, jossa Reisjärvi sijoittui A- sarjassa kymmenenneksi ollen kuitenkin vielä kuudennen osuuden jälkeen toisella sijalla. Kakkosjoukkue oli B-sarjassa kahdeskymmenes. Vapaa-aikasihteeri osallistui kevään aikana kirjaston kalusteiden uudelleen järjestelyyn tekemällä katutason kalustamissuunnitelman uusiksi kokonaisuudessaan ja kellarikerroksen osittain. Vapaaaikasihteeri oli myös johtamassa ja tekemässä kalusteiden muuton. Uimahallikuljetuksia Nivalan Uikkoon järjestettiin tammikuun lopulta toukokuulle saakka joka toinen viikko yhteensä kymmenen

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 10/2012 ASIALISTA aika: Tiistai 21.8.2012 klo 18.45 20.15 paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 12/2011

Käsiteltävät asiat. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 12/2011 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 12/2011 aika: Tiistai 4.10.2011 klo 18.00 19.20 paikka: kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 5/2014. Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 5/2014. Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 5/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Kinnunen Helena, 2. vpja Järvelä

Lisätiedot

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää.

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää. Kunnanhallitus 25.8.2014 Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA / RANTASALMEN KUNTA kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 1/2012 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 8/2012 ASIALISTA Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...

Lisätiedot

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika 25.8.2014, klo 17.00 19.12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 84-95 Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2011. Kunnanhallitus 7.5.2012 80 Kunnanhallitus 4.6.2012 93 Kunnanvaltuusto 25.6.2012 21

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2011. Kunnanhallitus 7.5.2012 80 Kunnanhallitus 4.6.2012 93 Kunnanvaltuusto 25.6.2012 21 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 7.5.2012 80 Kunnanhallitus 4.6.2012 93 Kunnanvaltuusto 25.6.2012 21 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot