ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA Jouko Luukkonen Jouko Luukkonen 1

2 HANKKEEN VALMISTELUSTA Jouko Luukkonen 2

3 MUKANA OLEVAT KUNNAT Yhteensä n asukasta Jouko Luukkonen 3

4 HANKKEEN ORGANISOINTI OHJAUSRYHMÄ 3 poliitikkoa/kunta KUNTAJOHTAJARYHMÄ Kuntajohtajat Varajäs sote-johtajat Muutosjohtaja TYÖRYHMÄT (6 kpl) Vastuuhenkilöt Jouko Luukkonen 4

5 TYÖRYHMÄT Peruspalveluryhmä Toimintamalli + organisaatio Talous-, hallinto- ja tukipalveluryhmä Tukipalvelut (mm. talous, ruokapalvelut, siivous), talous ym. Tietohallintoryhmä Kiinteistöryhmä Henkilöstöryhmä Henkilöstön siirtoon liittyvät asiat Rajapintaryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, työllisyyden edistäminen, lasten ja nuorten tuki, maahanmuuttajaasiat, kuljetuspalvelut ja erityisryhmien asuminen Jouko Luukkonen 5

6 VIESTINTÄ Pääperiaatteena avoimuus Tiedotustilaisuus/tiedote aina ohjausryhmän jälkeen Nettisivu: Facebook: https://www.facebook.com/etelasavonsote Uutiskirje 2 kk välein Jouko Luukkonen 6

7 AIKATAULUARVIO : valmistelun suuntaviivat valmiina : perussopimukset valmiina : kuntien päätökset : uuden organisaation keskeiset toimijat nimetty kuntayhtymä perustetaan ja uusi johto ottaa toiminnan vastuulleen toiminta käynnistyy (henkilöstö siirtyy) Jouko Luukkonen 7

8 EHDOTUS KUNNILLE

9 SISÄLTÖ Perustamissuunnitelma Liitteet Perussopimus Henkilöstön siirtosopimus Siirtyvät vakanssit (alustava) Päävastuualueiden strategiset tavoitteet ja lähipalvelut (alustava) Rahoitusennuste Muuta aineistoa Jouko Luukkonen 9

10 SUHDE HALLITUSOHJELMAAN Vastaa hallitusohjelman sisällöllisiä tavoitteita Hallinnollisissa asioissa saattaa tulla erilaisia ratkaisuja Itsehallintoalueen juridinen muoto Vaalit Rahoitus Muutetaan tarvittaessa, kun laki tulee voimaan Jouko Luukkonen 10

11 ETELÄ-SAVON KUVA Väestö vähenee ja vanhenee Maahanmuutto puskurina Koulutustaso alhainen Sairastavuus korkea Kuntien talous kaksijakoinen: osalla kunnossa, osalla isojakin ongelmia Sote-kulut korkeat, Itä-Savossa erittäin korkeat Jouko Luukkonen 11

12 TRENDIT Integraatio Siirtyminen laitospalveluista avopalveluihin Hyvinvointierojen kasvaminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön merkityksen korostuminen Jouko Luukkonen 12

13 Jouko Luukkonen 13

14 VAURAMO YM: 1. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelujärjestelmä on avohoitopainotteinen. Ikäihmisten laatusuositusten tasoon verrattuna vanhusten kodin ulkopuolisissa palveluissa on noin 500 vanhusta liikaa. 2. Sote-uudistuksen suunnittelun lähtökohta on saavuttaa enintään nykyisellä resursoinnilla terveydenhuollossa noin 14 % tehon lisäys ja selvitä nykyisillä hoivalle varatuilla resursseilla 1,7 kertaisesta yli 75-vuotiaiden määrästä. Suunnittelun jännevälin on oltava noin 20 vuotta ja sen on sovittava taloudellisiin reunaehtoihin, 3. Sote-uudistuksen tärkein asia on kuntoutusjärjestelmän uusiminen tehokkaaksi ja tasalaatuiseksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteeksi tulisi asettaa, että % vanhuksista asuisi itsenäisesti tuettuna omassa kodissaan. Ruotsin mallin perusteella tavoite on mahdollinen. 4. Sote-uudistus merkitsee palvelurakenteen täydellistä läpikäyntiä ja uusimista. Siihen tulisi varata riittävästi aikaa. Palvelujen integraatio merkitsee uutta tapaa tuottaa palveluja, ei pelkästään hallinnon yhdistämistä. 5. Nykyisen menokirjanpitokeskeinen talousjärjestelmä on muutettava aktiiviseksi kustannusten hallintajärjestelmäksi, joka on mukana päätöksenteon kaikilla tasoilla. Erityisesti alueellisen palveluverkon kitkaton toimivuus ja kokonaiskustannusten hallinta vaatii uutta otetta Jouko Luukkonen 14

15 SOTE-ALUEEN KUNTAYHTYMÄ Perustetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kuntayhtymälle kaikki sote-tehtävät lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa Kuntayhtymän on myös erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri (aluksi ESSHP:n kuntien osalta, jatkossa kaikkien osalta) Jouko Luukkonen 15

16 STRATEGISET LINJAUKSET (ALUSTAVA) Kokonaisuuden hallinta Palvelurakennetta muutetaan avohoitopainotteiseksi ja ennaltaehkäiseväksi Matalan kynnyksen palveluiden lisääminen ja palveluvalikon monipuolistaminen Palveluohjaus on sisäänrakennettuna kaikkeen toimintaan Oman työn kehittäminen kuuluu kaikille Asiakaslähtöisyys

17 TAVOITTEET (ALUSTAVA) Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi yhdistyvät - arvoa tuottava integraatio, moniammatillinen työ Peruspalveluiden vahvistuminen Asiakkuuden hallinta perustasolla, erityispalvelut tukevat Eriarvoisuuden väheneminen Toiminnan asiakaslähtöisyys erityinen huomio monikäyttäjäasiakkaisiin ( palveluja paljon tarvitseviin) Kustannustehokkuus/-vaikuttavuus

18 TALOUDELLINEN TAVOITE Normikehitykseen verrattuna 0,5 % tuottavuuden nousu/v N. 12 milj vuoteen 2021 mennessä Edellyttää toimintaprosessien uudistamista Henkilöstö vähenee luonnollisen poistuman kautta Jouko Luukkonen 18

19 KESKEISET TOIMINNALLISET RATKAISUT Jouko Luukkonen 19

20 HALLINTOMALLI Uusi vai vanha (shp) kuntayhtymä Erillinen analyysi eduista ja haitoista Ehdotus: uusi kuntayhtymä Jouko Luukkonen 20

21 VALTUUSTO Jäseniä asukasluvun mukaan tai vähemmän tai enemmän 6 Päätösvalta asukasluvun mukaan, max 49 %/kunta Sovitettava kuntavaalien tulosten mukaisesti Jouko Luukkonen 21

22 HALLITUS 11 jäsentä Ei enemmistöä yhdelläkään kunnalla Kokouspiiri (hall + valt pj:t )sovitettava niin, että kaikilla kunnilla edustus jos ei muuten niin varajäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus Hallituksen pj ja valtuuston pj eri kunnista Jouko Luukkonen 22

23 KUNTIEN OMISTAJAOHJAUS Kaikilla kunnilla aina puhevaltainen edustus hallituksen kokouspiirissä Kuntajohtajien neuvottelukunta Seuranta ja jäsenkuntien tavoitteet Päättää seuranta- ja raportointijärjestelmästä Merkittävistä toiminnallisista muutoksista neuvoteltava etukäteen ao. kunnan kanssa Ennakkolausunto talousarviosta Jouko Luukkonen 23

24 TOIMINTAMALLI JA ORGANISAATIO (ALUSTAVA) Ky johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Kehittämisyksikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Terveyspalvelut Kuntoutuspalvelut - Ennalta ehkäisevät palvelut (ml neuvola + opiskeluhuolto) - Avopalvelut - Lastensuojelu - Maahanmuuttotyö - Avopalvelut - Laitospalvelut - Erityispalvelut - SHL:n mukainen laitoshoito - Kotiin annettavat palvelut - Asumispalvelut - Vamm.palvL:n muk erityispalvetut - Pth - Esh - Monitoimijapäivystys - Ensihoito - THL:n mukainen akuuttihoito - Kotisairaala - Kuntouttavat osastot - Saattohoito - Apuvälineyksikkö - Avokuntoutus - Suun th Alue/kunta/taajama/väestövastaavat Palveluohjaus/ asiakkuuden hallinta Huom. Palvelualueiden kuvaus ei ole sisäinen organisointitapa

25 PÄÄVASTUUALUEET Valmisteltu liitteeksi alustavat Strategiset tavoitteet Lähi-/yhteiset palvelut Jouko Luukkonen 25

26 PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Oman tuotannon ohella käytetään suunnitelmallisesti muita tuottajia Yksityiset Kolmas sektori Palvelusetelin käytön laajentaminen Kilpailuttamisessa huomioitava pienet yritykset Volyymi: ostot yksityisiltä n. 90 milj. euroa, 22 % (2014) Jouko Luukkonen 26

27 HENKILÖSTÖ Sote-henkilöstö siirtyy kuntayhtymälle Tukipalvelujen henkilöstö siirtyy ky:lle tai sen osoittamalle taholle Henkilöstön siirtosopimus Siirto liikkeen luovutuksena (palkat säilyvät) Palkkojen harmonisointi 3 vuodessa Ei irtisanomissuojaa Yhteensä noin työntekijää Jouko Luukkonen 27

28 RAHOITUS Yhteensä n. 400 milj. Pääperiaate % kapitaatiolla ( /as); nousee asteittain 50 % aiheuttamisperiaatteella % aiheuttamisperiaatteella 3 vuoden keskiarvona; laskee asteittain Jouko Luukkonen 28

29 VAIKUTUS KUNTIEN MAKSUOSUUKSIIN Asukkaita ml. tuottavuus /as /as /as Enonkoski Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Sulkava Yhteensä Huom! Laskettu vuosien tiedoilla Jouko Luukkonen 29

30 KIINTEISTÖT Säilyvät nykyisillä omistajilla ESSHP jää kiinteistökuntayhtymäksi Kunnat Kuntayhtymä vuokraa Kiinteistön tasearvo x korko (euribor + 0,5 1 %) x aika (poistoaika, max 20 v) Vuokra-aika kiinteistön mukaan 5 20 vuotta Jouko Luukkonen 30

31 IRTAIN OMAISUUS JA SOPIMUKSET Soten irtaimisto siirtyy ky:lle Tasearvolla Sotea koskevat sopimukset siirtyvät ky:lle Jouko Luukkonen 31

32 TUKIPALVELUT (ALUSTAVA) Kuntien ja kuntayhtymän omistamalle yhtiölle (esim. Taitoa Oy:lle): Talouspalvelut (ulkoinen laskenta), henkilöstöpalvelut (palkanlaskenta) Yhteiselle/ yhteisille tuotantoky:n ja kuntien omistamalle Tukipalvelut Oy:lle : Tietohallinnon tukipalvelut, työasemapalvelu, call-center, ulkoverkko Ruoka-, puhdistus- ja kiinteistönhoitopalvelut Välinehuolto ja apuvälineet (tarkistettava rajanveto) Hankintapalvelut Ulkoistetaan ja kilpailutetaan Puhelinvaihde, pesula, työterveys Omana toimintana Viestintä, lääkehuolto, tietohallinto (ml. käyttäjähallinta, sisäverkkopalvelut), henkilöstöjohtaminen (ml. palvelussuhdeasiat yms) Jouko Luukkonen 32

33 TIETOJÄRJESTELMÄT Pääjärjestelmät yhtenäistetään Jatkossa uusia ratkaisuja esim. erva-alueella Jouko Luukkonen 33

34 RAJAPINTA-ASIAT Valmisteltu työnjako (kunnat/kuntayhtymä) ja yhteistoimintamallit Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö Työllisyyden edistäminen Lasten ja nuorten tuki Maahanmuuttaja-asiat Kuljetuspalvelut Erityisryhmien asuminen Jouko Luukkonen 34

35 MARKKINOINTINIMI Ei tässä vaiheessa Valtuusto voi päättää käyttöönotosta Jouko Luukkonen 35

36 PERUSPÄÄOMA Yhteensä 10 milj. ESSHP:n kuntien osalta siirretään vanhasta ky:stä Uudet kunnat rahalla, kahdessa erässä Peruspääomalle korko 12 kk euribor + 0, Jouko Luukkonen 36

37 PERUSPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN Asukkaita % Osuus Heti Kun esh Enonkoski ,34 % Hirvensalmi ,08 % Joroinen ,62 % Juva ,91 % Kangasniemi ,08 % Mikkeli ,76 % Mäntyharju ,60 % Pertunmaa ,64 % Pieksämäki ,01 % Puumala ,06 % Rantasalmi ,41 % Sulkava ,49 % Yhteensä ,00 % Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä (peruspääoman alennus) Suoraan kunnilta (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat) Jouko Luukkonen 37

38 SIIRTYMÄKAUSI Ohjausryhmä ja kj-ryhmä toimivat 2015 loppuun Valtuusto ja hallitus alkaen Johtaja ja johtoryhmä nimetään mahdollisimman pian jälkeen Johtaja avoin haku Johtoryhmä sisäinen haku (siirtyvä hlöstö + kunnat) Yhteistoimintaorganisaatio Ky:n hallituksen hyväksyttävä uudet vakanssit ja yli investoinnit Jouko Luukkonen 38

39 EHDOTUS PÄÄTÖSKÄSITTELYKSI vielä kj-ryhmän ja ohjausryhmän kokoukset; tarvittavat tarkennukset kunnissa järjestetään asiasta informaatiotilaisuus valtuustoille ja kuntalaisille asia käsitellään kuntien yhteistoimintaelimissä Ma kuntien hallitukset tekevät esityksen valtuustolle Ma kuntien valtuustot päättävät asiasta Jouko Luukkonen 39

40 ETENEMINEN PÄÄTÖSTEN JÄLKEEN Samoissa päätöksissä valitaan valtuuston jäsenet Hallitus valitaan heti tammikuussa 2015 Johtajan ja johtoryhmän virat haettaviksi ja täytetään tammikuussa 2015 Perustetaan yt-organisaatio Jatketaan päävastuualueiden toiminnan suunnittelua Tavoitteena, että jokainen tietää tulevan paikkansa mennessä Jouko Luukkonen 40

3 Pohjois-Savon maakunnan kehittämisrahastohankkeen eteneminen / väliraportti 31.3.2015

3 Pohjois-Savon maakunnan kehittämisrahastohankkeen eteneminen / väliraportti 31.3.2015 Muistio 5/2015 1 (4) 4.5.2015 D128/00.04.01.02/2014 Pohjois-Savon SOTE ohjaus- ja seurantaryhmä Aika maanantai 4.5.2015 klo 11.05 12.55 Paikka Läsnä jäsenet: Paikalla muut: 1 Kokouksen avaus Hotelli Scandic,

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1 Tuotantolautakunta LIITTEET 18.3.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 Liitteet Sivu 1/109 ESIPUHE Viisauskirjallisuudesta

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri HANKESUUNNITELMA 25.2.2015

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri HANKESUUNNITELMA 25.2.2015 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri HANKESUUNNITELMA 25.2.2015 ESIPUHE Viisauskirjallisuudesta löytyy kuningas Salomon sanalasku: Harkinnalla hankkeet varmistetaan, tarkoin suunnitelmin sotaan mennään. (San.

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI 1 SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI Seinäjoki 13.6.2013 Tehtäväksi annon mukaisesti työryhmä on tarkastellut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuutta

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä?

TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? TERVE SOS 2010 Lahti Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen 1 Etelä-Karjalan ensimmäinen rakennemuutos Luovutetun Karjalan

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 Perusturvalautakunta 11.2.2015 Liite 1 2 RAPORTTI OSA 2 ERIYTETYISTÄ PALVELUISTA INTEGROITUIHIN PALVELUIHIN 10.1.2015 JOHDANTO Tämä raportti täydentää

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymäkokous 5.11.2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Y-tunnus: 0207327-0 Puhelin 015 783 111,

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot