BETONIUUTISET. YBT:n kokemusta arvostetaan kaivosten rakennusprojekteissa. Näyttävä kauppakeskus Masto Raaheen. Outokummun F3-laajennusprojekti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BETONIUUTISET. YBT:n kokemusta arvostetaan kaivosten rakennusprojekteissa. Näyttävä kauppakeskus Masto Raaheen. Outokummun F3-laajennusprojekti."

Transkriptio

1 BETONIUUTISET YBT Oy:n asiakaslehti Agnico-Eagle Finland Oy:n Kittilän Suurikuusikon kultakaivos YBT:n kokemusta arvostetaan kaivosten rakennusprojekteissa s 4-5 Näyttävä kauppakeskus Masto Raaheen s 6-7 Outokummun F3-laajennusprojekti s 8-9 1

2 Olemme valmiita tulevaisuuden haasteisiin Yleinen taloudellinen tilanne on tätä kirjoitettaessa epävakaa, mutta samaan aikaan rakennamme kuitenkin koko ajan pohjoisen tulevaisuutta. Lapin kaivoshankkeet ja Outokummun F3-projekti ovat malliesimerkkejä siitä, että laaja talousalueemme on kehittymässä oikeaan suuntaan. YBT pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan näihin positiivisiin tulevaisuuden haasteisiin. Vuoden 2011 aikana toimitimme betonivalmisosarakenteita Sodankylän Kevitsan, Kittilän Suurikuusikon, LKAB:n Kirunan, Kemin Elijärven ja Raahen Laivakankaan kaivoksille. Lisäksi olimme mukana marraskuun 2011 alussa järjestetyissä Fennoscandian Exploration and Mining FEM messuilla. Edistysaskeleemme eivät rajoitu ainoastaan teollisuusrakentamiseen. Energiamääräysten tiukentuessa betonielementtisessä asuinrakentamisessa on yleistynyt ohutrapattu julkisivu, joiden tuotannosta YBT:llä on hyvä kokemus jo vuodesta Vuonna 2011 toimitimme rapattuja julkisivuja 4600 neliötä. Olemme tehneet investointeja kaikilla tehtaillamme. Olemme kehittäneet tuotantoa, joka mahdollistaa laadukkaiden tuotteiden valmistuksen sekä hyvät työskentelyolosuhteet ja sitä kautta tehokkaan ja turvallisen toiminnan. Ylitornion tehtaalla olemme uudistaneet tuotantotiloja paremmin toimiviksi. Elementtipöytiä on uusittu, ja elementtivarasto ja kuormien lastaukset tehdään nyt kokonaan sisätiloissa. Betonielementtikuljetuksen vaihtolavajärjestelmämme mahdollistaa kuormien toimitukset työmaalle ennakkoon, mihin olemme investoineet uuden rekan. Kuhmon tehtaalla on meneillään tuotantotilojen ja varaston laajennusinvestointi, ja Raahen tehtaan varaston tuplaaminen toteutetaan keväällä YBT:n Ylitornion ja Raahen tehtaat ovat molemmat mukana betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailussa. Kilpailussa mukana olo jo kolmatta vuotta on edistänyt työturvallisuutta huomattavasti. Raahen tehtaan työturvallisuus Elmeri + -menetelmällä mitattuna on kehittynyt vuoden aikana 24 prosenttia. Toinen mainittavan arvoinen asia on Ylitornion tehtaan sairauspoissaoloprosentti, joka oli kilpailun alhaisin 1,13 prosenttia. Betonielementinvalmistajien koulutuksessa olemme tehneet hyvää yhteistyötä TE-toimiston ja Ammattiopisto Lappian kanssa. Koulutuksen ansiosta YBT:n Ylitornion tehtaan palvelukseen valmistui neljä uutta työntekijää. Olemme vuoden mittaan uudistaneet myös markkinointiilmeemme. Uudet nettisivut, yritysvideo ja esitteet ovat malliesimerkkejä yhteistyöstämme Media-Arenan, Klaffin ja Avalonin kanssa. Näkyvyyttä olemme saaneet myös sponsoroimiemme huippu-urheilijoiden Kalle Palanderin, Sami Jauhojärven ja Ville Pokan ansiosta. Miltä sitten näyttää alamme tulevaisuus? Vaikka olemme eläneet vuoden 2008 jälkeen epävarmoja suhdannevaihtelujen aikoja, tulee yksi totuus pitämään jatkossakin. Vanhan viisauden mukaan Rakentaminen ei lopu koskaan. Sen päälle on hyvä rakentaa YBT:n tulevaisuutta. Rakentavasti Juha Alapuranen toimitusjohtaja 2

3 Vi är redo för framtidens utmaningar Det allmänna ekonomiska läget är i skrivande stund osäkert, men samtidigt bygger vi hela tiden för framtiden här i norr. Gruvprojekten i Lappland och Outokumpus F3-projekt är föredömen för att vårt stora ekonomiska område utvecklas i rätt riktning. YBT gör sitt bästa för att svara upp mot dessa framtidens positiva utmaningar. Under år 2011 levererade vi prefabricerade betongprodukter till gruvorna Kevitsa i Sodankylä, Suurikuusikko i Kittilä, LKAB i Kiruna, Elijärvi i Kemi och Laivakangas i Brahestad. Vi deltog också på mässan Fennoscandia Exploration and Mining FEM 2011, som arrangerades i början av november Våra lyckade satsningar begränsas inte bara till industribyggen. I och med att energibestämmelserna blir allt hårdare, har användningen av tunnputsade fasader blivit allt vanligare vid bostadsbyggande av betongelement. YBT har sedan 2006 god erfarenhet av produkten. År 2011 levererade vi 4600 kvadrat meter putsade fasader. Vi har gjort investeringar vid samtliga våra fabriker. Vi har utvecklat produktionen, vilket möjliggör tillverkning av produkter av hög kvalitet och i en god arbetsmiljö, som i sin tur leder till effektivitet och en säker verksamhet. Vid fabriken i Ylitornio har vi moderniserat produktionslokalerna, som nu fungerar ännu bättre. Gjutbord har bytts ut och elementförrådet förnyats och all lastning sker nu inomhus. Vårt växelflaksystem för transport av betongelement möjliggör tidig transport och lagring på arbetsplatsen. Där har vi investerat i ny utrustning, bland annat bil med släp. Vid fabriken i Kuhmo bygger vi ut fabrikslokalerna och förrådet samt kommer vi att vid fabriken i Brahestad fördubbla lagerutrymmena under våren YBT:s fabriker i Ylitornio och Brahestad deltar båda i betongindustrins tävling i säkerhet. Detta är det tredje året vi deltar, vilket har främjat arbetarskyddet betydligt. Arbetarskyddet vid fabriken i Brahestad har förbättrats med 24 procent på ett år mätt med hjälp av Elmeri + -metoden. En annan sak som är värd att nämnas, är att sjukfrånvaroprocenten vid fabriken i Ylitornio endast är 1,13 procent, tävlingens lägsta. Vi har haft ett utmärkt samarbete med TE-kontoret och Yrkesinstitutet Lappia vid utbildningen av betongelementtillverkare. Tack vare utbildningen utexaminerades fyra nyanställda för YBT:s Ylitornio fabrik. Under året har vi också utvecklat vår marknadsföringsimage. En ny hemsida, en företagsvideo och nya broschyrer är föredömliga exempel för vårt samarbete med Media-Arena, Klaffi och Avalon. Vi har också varit än mer synliga genom vår sponsring av toppidrottsmännen Kalle Palander, Sami Jauhojärvi och Ville Pokka. Hur ser då framtiden för vår bransch ut? Även om vi sedan år 2008 upplevt konjunktursvängningar, finns en sanning som håller även fortsättningsvis. En gammal visdom är Byggandet tar aldrig slut. Den tanken är god att bygga YBT:s framtid på. Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2-3 Kevitsan kaivososakeyhtiö 4-5 Näyttävä kauppakeskus Masto Raaheen 6-7 Outokummun F3 laajennusprojekti 8-9 Levin koulutus- ja työhyvinvointikeskus 10 Asiakastyytyväisyyskysely Laivakankaan kultakaivos Tornion Sarastus ja Horisontti Buraset sarjakuva YBT:n osaamista arvostetaan luksustaloissa White Dream Center ja Sami Jauhojärvi 20 Passion Adventure seikkailujoukkue 21 Tornion maakuntamuseon graafinen betoni 22 Kuhmon betoni Oy laajentaa 23 Koulutus Kummikoulun piirustussato Kärppien ja Tornion lupaus Ville Pokka 28 Vieraskynä 29 YBT panostaa laatuun myös markkinointiviestinnässä 30 YBT Betoniuutiset Nro 8 (12/2011) Juha Alapuranen verkställande direktör Julkaisija: Painos: Päätoimittaja: Toimittaja: Käännökset: Ulkoasu: Paino: YBT Oy 2000 kpl Mika Alapuranen Mika Kulju ja Erja Aikavuori Kerstin Johansson ja Kurt Juntti Avalon Oy Kalevaprint Oy 3

4 YBT:n kokemusta arvostetaan kaivosten rakennusprojekteissa YBT on toimittanut betonielementtejä rakenteilla olevan Kevitsan kaivoksen yhdeksään eri kohteeseen. Tilaajana oli Lemminkäinen Talo Oy, jolla on Kevitsan kaivoksessa kuusi erillistä urakkaa. - Urakoihin kuuluu niin maarakennus- kuin betonirakentamisen kohteita sekä kokonaisurakkana Kaivoskonttorin rakentaminen. Olemme aloittaneet työt kesäkuussa 2010 ja kohteet valmistuvat pääosin joulukuun 2011 aikana. Aikataulu on ollut tiukka, mutta YBT:n toimitukset ovat niin ajallisesti kuin myös laadun suhteen toteutuneet hyvin, työpäällikkö Tapio Ansamaa Lemminkäinen Talo Oy:stä kertoo. - Tässä on kyse todella ison kokoluokan teollisuusrakentamisesta. Yhteistyö YBT:n on toiminut tässäkin projektissa hyvin, työnjohtaja Antti Kalliokoski Lemminkäinen Talo Oy:stä summaa. Sodankylässä sijaitseva First Quantum Minerals Oy:n Kevitsan monimetallikaivos tulee tuottamaan nikkeli-platinaryhmän rikastetta sekä kupari-kultarikastetta. Suuresta avolouhoksesta louhitaan noin viisi miljoonaa tonnia malmia vuodessa ja sivukiveä monin verroin enemmän. YBT on aiemmin ollut toimittajana mm. Sotkamon Talvivaaran, Kittilän Suurikuusikon, Raahen Laivakankaan, Kemin Elijärven, Bolidenin Aitikin ja LKAB:n Jällivaaran sekä Kiirunan kaivosprojekteissa. - On hienoa, että kokemustamme kaivosten rakennusprojekteissa arvostetaan. Haluamme olla jatkossakin eturivissä rakentamassa Lapin kasvavaa kaivosteollisuutta, YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen kertoo. Kevitsan kaivos Tilaaja: Lemminkäinen Talo Oy YBT:n toimitusten laajuus: betonielementtejä 449 kpl / 7007 m² / 2875 tn / 115 kuormaa Lemminkäinen Talo Oy:n urakoiden yhteisarvo: yli 70 miljoonaa euroa Tuotannon käynnistyminen: vuoden 2012 aikana 4

5 YBT oli mukana Mining FEM 2011 kaivosmessuilla Levillä. Kuvassa Ylitornion kunnan Markku Norrena, Agnico-Eaglen Kimmo Hannukainen ja Styrud Borealin Kimmo Juvani. BETONIUUTISET Lentokuva Vallas Oy YBT:s erfarenhet uppskattas i gruvornas byggprojekt YBT har levererat betongelement för nio olika objekt för gruvbygget Kevitsa. Beställare är Lemminkäinen Talo Oy, som genomför sex olika entreprenader vid gruvan i Kevitsa. - I totalentreprenaderna ingår både mark- och betongbyggen samt uppgörande av Gruvkontoret. Vi påbörjade arbetena i juni 2010 och det mesta färdigställs under december Tidplanen är knapp, men YBT:s leveranser har fungerat utmärkt, sett till både tid och kvalitet, berättar arbetschef Tapio Ansamaa vid Lemminkäinen Talo Oy. - Här är det fråga om verkligt storskaligt industribygge. Även i det här projektet har samarbetet med YBT varit utmärkt, summerar Antti Kalliokoski, arbetsledare vid Lemminkäinen Talo Oy. First Quantum Minerals Oy:s Kevitsa gruva som arbetar med flera metaller ligger i Sodankylä och ska producera nickel-platinaslig samt koppar-guldslig. Ur det stora dagbrottet bryts cirka fem miljoner ton malm per år och flerfaldig volym gråsten. YBT har tidigare levererat vid olika gruvprojekt till Sotkamos Talvivaara, Kittiläs Suurikuusikko, Brahestads Laivakangas, Kemis Elijärvi, Bolidens Aitik samt till LKAB:s Gällivare och Kiruna. - Det är fantastiskt, att vår erfarenhet uppskattas i gruvprojekten. Vi vill även i fortsättningen vara i frontlinjen då gruvindustrin växer i norr, berättar Juha Alapuranen, VD vid YBT. Kevitsa gruva Beställare: Lemminkäinen Talo Oy YBT:s leveranser: betongelement 449 st / 7007 m² / 2875 ton / 115 lass Lemminkäinen Talo Oy:s entreprenaders totalvärde: mer än 70 miljoner euro Produktionsstart: under år

6 Näyttävä kauppakeskus Masto Raaheen YBT:n suurin yksittäinen projekti Raahessa eli kauppakeskus Masto on valmistunut Koivuluotoon Ollinkalliontielle. YBT vastasi kohteen betonisista runkorakenteista suunnittelusta asennukseen. Liikekiinteistön rakennutti PPO Kiinteistöt Oy ja urakasta vastasi Rakennus Miilukangas Oy. - Päädyimme YBT:hen monestakin eri syystä. YBT:n tuotteiden hinta-laatu -suhde ovat kohdallaan. YBT on meille ennestään tuttu toimija ja osittain myös paikallisuus vaikutti valintaan, rakennuspäällikkö Kalevi Niskala Rakennus Miilukangas Oy:stä kertaa. Maston alakerrassa on kolme erillistä myymälätilaa. Tiloissa toimivat PPO:n Tekniset-myymälä, Kaken Konepajan Expert-myymälä sekä ravintola. Alakerran myymälätiloja voidaan jakaa tarvittaessa pienempiin osiin. - Alun perin yläkertaan oli suunniteltu toimistotiloja, mutta matkan varrella osa toimistotiloista muuttui kauneushoitolaksi, Niskala kertoo. Rakennuspäällikkö Niskalan mukaan kohteen yhden suurimman haasteen muodosti aikataulu. - Tontille piti tehdä ensin painopenkka, jolla tutkittiin vielä pohjaolosuhteita. Sen teko sisältyi kokonaisaikatauluun, ja se vei aloituksesta heti kuukauden pois. Toinen kriittinen vaihe oli rungon ja vaipan saaminen umpeen, jotta saimme betonilattiat kuivumaan. Onneksi näissä onnistuttiin, vaikka jouduimme valamaan lattiat taivasalla, Niskala summaa. Kauppakeskus Raahen Masto: Rakennusaikataulu: Materiaalit: kantava runko betonia, osin terästä, seinä- ja katto puuelementeistä, huopakatto, julkisivu tiiltä / peltiä / lasia Kokonaiskustannukset: 3,6 miljoonaa euroa Laajuus: kerrosala 3447 m², tilavuus m³ KVR-urakoitsija: Rakennus Miilukangas Oy Pääsuunnittelija: Suunnittelutoimisto Hietala Oy Rakennesuunnittelija: Insinööritoimisto Rintala Oy 6

7 Det imponerande handelscentret Masto i Brahestad YBT:s största enskilda projekt i Brahestad, handelscentret Masto är färdigställt på Ollinkalliontie i Koivuluoto. YBT svarade från projektering till montering av objektets stomkonstruktion. Byggherre för affärsfastigheten var fastighetsaktiebolaget PPO Kiinteistöt Oy och totalentreprenör var Rakennus Miilukangas Oy. - Vi valde YBT av flera orsaker. Pris-kvalité var i balans på YBT:s produkter. Vi har erfarenhet av YBT som leverantör sedan tidigare och att det är ett lokalt etablerat företag påverkade också vårt val, uppger byggnadschefen Kalevi Niskala vid Rakennus Miilukangas Oy. På bottenvåningen i Masto finns tre separata försäljningslokaler. Där finns PPO:s Tekniset-butik, Kaken Konepajas Expertbutik samt en restaurang. Försäljningsutrymmena på bottenvåningen kan vid behov indelas i mindre utrymmen. - Från början planerades bottenvåningen för kontor, men under resans gång förvandlades delar av kontorsutrymmena till en skönhetssalong, berättar Niskala. Enligt byggnadschef Niskala utgjorde tidplanen en av de större utmaningarna för projektet. - Först krävdes mothållande fyllning på tomten, och som användes för ytterligare markundersökningar. Det arbetet skulle klaras inom tidplan, vilket försenade igångsättandet med en månad. En annan kritisk fas var att få stomme och byggnad tät, för att lyckas torka betonggolven. Som tur var lyckades vi med det, även om vi fick gjuta golven under bar himmel, summerar Niskala. Affärcentret Masto i Brahestad: Tidplan byggnation: Byggnadskonstruktion: bärande stomme i betong och stål, väggar och tak med träkassetter, papptak, fasader i tegel / plåt / glas Totalkostnad: 3,6 miljoner euro Våningsyta 3447 m², volym m³ Totalentreprenör: Rakennus Miilukangas Oy Chefskontruktör: Suunnittelutoimisto Hietala Oy Byggnadskonstruktör: Insinööritoimisto Rintala Oy Kuva: Studio Helios Raahe / Suvi Marjala 7

8 Betonielementtejä Outokummun F3- laajennusprojektiin YBT on toimittanut betonielementtejä Tornioon ja Kemiin Outokummun ferrokromituotannon laajennusprojekti F3:n useisiin eri kohteisiin. Osa urakoista on toteutettu suoraan Outokummulle, ja osa on toteutettu rakennusliikkeiden kautta. YBT on muun muassa toimittanut yhteystyössä Rajavillen kanssa elementtejä hienorikastamoon, jauhimoon ja palarikastamon Kemin kaivokselle. Rakennusliikkeiden kautta toteutetuista urakoista mainittakoon Skanska Talonrakennus Oy:n toimitukset. YBT toimitti elementit Outokummun F3 projektin Sintraamoon, joka tuli Outokummun tehdasalueelle. YBT:n asentajat kävivät lisäksi asentamassa nämä elementit paikoilleen. Lisäksi YBT toimitti Lapin Teollisuusrakennus Oy:lle Outokummun jäähdytyslaitekeskuksen sekä terässulatto Ferrun elementit alkuvuodesta Huomionarvoisia ovat myös Rakennusliike M. Kurtti Oy:lle toimitetut kompensointi- ja pääsähkötilan elementit. F3-laajennusprojektissa Outokumpu kaksinkertaistaa ferrokromituotantonsa Suomessa. Projektin arvo on 440 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 kokonaisuudessaan valmistuva laajennus tuo Tornion tehtaalle ja Kemin kaivokselle yhteensä noin 120 pysyvää työpaikkaa. YBT toimitti Outokummun Sintraamon apurakennuksen betonielementit asennettuna. 8

9 Betongelement för Outokumpu F3- utbyggnadsprojekt Lentokuva Vallas Oy YBT har levererat betongelement till Outokumpus ferrokromproduktion för utbyggnadsprojektet F3 för många olika objekt. En del av entreprenaderna har genomförts direkt till Outokumpu, och en del genom byggfirmor. YBT har bland annat i samarbete med Rajaville levererat element till fin- respektive grovanriknings anläggningen samt krossen vid gruvan i Kemi. Av de entreprenader som genomförts via byggfirmor, vill vi nämna Skanska Talonrakennus Oy:s leveranser. YBT levererade elementen till sintringsverket i Outokumpus F3 projekt och det uppfördes på Outokumpus industriområde. Dessutom utförde YBT:s montörer monteringen av elementen. YBT levererade också Outokumpus kylanläggning till Lapin Teollisuus rakennus Oy samt elementen för stålsmältverket Ferru i början av år Elementleveranserna för kompenserings- och huvudströmlokalen för Byggfirma M. Kurtti Oy är också beaktansvärda. Outokumpu fördubblar sin ferrokromproduktion i Finland i och med F3-utbyggnaden. Projektets värde är 440 miljoner euro. Hela utbyggnaden färdigställs år 2013 och genererar cirka 120 permanenta arbetstillfällen vid fabriken i Torneå och gruvan i Kemi. 9

10 YBT:n osaaminen vahvasti mukana Levin koulutus- ja työhyvinvointikeskuksessa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on rakentamassa Leville koulutus- ja työhyvinvointikeskusta, jonne valmistuu oppimisympäristö energiatehokkuuden ja rakennustekniikan opiskeluun. YBT on mukana hankkeessa jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. - YBT:n ja RAMK:n yhteistyön tarkoituksena on tutkia ja kehittää talotekniikan ja rakentamisen energiatehokkuutta kylmissä olosuhteissa käytännön sovellutusten tasolla. Tutkimusta ja testausta tehdään molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla, yliopettaja ja energiatekniikan eritysasiantuntija Petri Kuisma RAMK:sta tarkentaa. Tutkimus toteutetaan täyden mittakaavan rakennushankkeena käyttämällä siinä erilaisia sandwich-seinän rakennetyyppivariaatioita. - YBT tarjoaa hyvät mahdollisuudet mitta-antureiden asentamiseen jo betonielementtien rakennusvaiheessa. Saadaksemme testausympäristöstä täydellisen täytyy tutkimuksen ja testauksen suunnittelu tehdä huolellisesti ja määrätietoisesti. YBT tarjoaa nykyaikaisen betonielementtivalmistajan tuomat ratkaisut ja osaamisen sandwich-seinän tutkimiseen, Kuisma kertoo. Hankkeen tavoitteena on selvittää Levin vaihtelevissa olosuhteissa suuren lämmönvastuksen omaavan sandwich-seinän toiminta rakennusfysikaalisin mittauksin, joissa tutkitaan mm. lämmönsiirtymistä, kosteutta, kuivumista ja konvektiota. - Tavoitteena on lisäksi kehittää parannettuja sandwich-rakennetyyppejä, jotka toimivat vaativissa ilmasto-olosuhteissa. T&K toiminnan tavoitteena on lisätä YBT:n kilpailuetua betonielementtien valmistajana, Kuisma näkee. Hän korostaa myös, että vahvassa kehitysvaiheessa olevan Lapin maakunnan ja sen toimijoiden kehittyminen edellyttävät jatkuvien kilpailuetujen etsimistä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. - Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa omalta osaltaan rakentamiseen liittyvää osaamista kovenevassa kilpailussa, Kuisma summaa. Levin koulutus- ja työhyvinvointikeskus: - YBT:n ja RAMK:n yhteistyösopimus solmittiin 09/ betonielementtien mittausympäristön suunnittelu valmistuu 12/ mittausantureiden asentaminen aloitetaan keväällä tutkimus tehdään 2-3 vuoden aikana (sisältäen 2-3 talvikautta) - tutkimustyön käytännön toteutukseen osallistuu RAMK:n henkilökuntaa ja opiskelijoita YBT:s kompetens en stark aktör vid Levis utbildningsoch arbetshälsocenter Kommunalförbundet för utbildning i Rovaniemi (RAMK) etablerar Levi utbildnings- arbetshälsocenter. Där skapas en studiemiljö för studerande inom energieffektivitet och byggnadsteknik. YBT är med i projektet redan från planerings- och byggfasen. - Syftet med YBT:s och RAMK:s samarbete för forskning och utveckling av praktiskt anpassad energieffektivitet för hus och byggande i kalla förhållanden. Såväl forskning som tester sker så att båda parter drar nytta av dem, förklarar RAMK:s Petri Kuisma, överlärare och sakkunnig inom energiteknik. Forskningen genomförs i ett fullskaligt byggprojekt där olika variationer av sandwich-väggar används. - YBT erbjuder goda möjligheter för montering av mätningspunkter redan vid tillverkningen av betongelement. För att få en komplett testmiljö, måste planeringen av forskning och tester göras omsorgsfullt och målmedvetet. YBT en modern betongelementproducent föreslår lösningar och har också kompetens för att forska om sandwich-väggar, berättar Kuisma. Projektets syfte är att utreda egenskaper hos sandwich-väggen med högt värmemotstånd, i Levis växlande förhållanden. Det sker genom byggnadsfysikaliska mätningar, där bl a värmeöverföring, fuktighet, torkning och konvektion undersöks. - Därtill är syftet att utveckla förbättrade sandwich-lösningar, som fungerar vid krävande klimat förhållanden. Målsättningen är att öka YBT:s konkurrensfördelar som producent av betongelement, menar Kuisma. Han betonar också, att då Lappland nu befinner sig i en stark utvecklingsfas, måste såväl regionen som dess aktörer ständigt hitta nya konkurrensfördelar både nationellt och internationellt. - Målet för samarbetet är, att för min egen del höja kompetensen i frågor som rör byggande i den allt hårdnande konkurrensen, summerar Kuisma. Levis utbildnings- och arbetshälsocenter: - samarbetsavtal mellan YBT och RAMK tecknades 09/ projektering av betongelementens mätningsmiljö fastställs 12/ montering av mätningsutrustning påbörjas våren forskning under 2-3 år (2-3 vintersäsonger ingår) - i det praktiska forskningsarbetet deltar RAMK:s personal och studenter 10

11 Kuvassa LKAB:n kuiluelementtien tilaajat vasemmalta Olof Larsson, Elin Hansson, Stefan Pounu, Joakim Björnström, Ingemar Törmä ja YBT:n vientimyyntiedustaja Kurt Juntti. Från vänster LKAB:s beställare Olof Larsson, Elin Hansson, Stefan Pounu, Joakim Björnström, Ingemar Törmä och YBT:s exportförsäljare Kurt Juntti. Asiakastyytyväisyyskysely 2011 Suoritimme marraskuun aikana laatujärjestelmämme mukaisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Arviointi toiminnasta pyydettiin asteikolla Oheisesta kuvaajasta ilmenevät kyselyn tulokset. Jo vuosi sitten kyselyn tulokset olivat korkealla tasolla. Siitä huolimatta tuloksista huomaa, että YBT on onnistunut entisestään kehittämään toimintaansa. Numeroarvostelujen lisäksi saimme paljon vapaasti kirjoitettua positiivista palautetta sekä paljon hyviä eväitä toimintamme kehittämiseen. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tuotekehittelyä käyttötarpeiden mukaan YBT:n tuotannossa pystytään valmistamaan asiakkaan tarpeiden mukaan monen muotoisia ja eri pintavaihtoehdoilla olevia betonituotteita. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat LKABn Kiirunan kaivokselle valmistamamme 1,7 metriä korkeat kuiluelementit. Toinen tuotekehittelymme tuloksena syntynyt tuote on YBT T-sokkelielementti, joka on nopea asentaa ja kustannustehokas moneen eri käyttötarkoitukseen. Sokkelina se ei tarvitse anturoita suuren pohjapintaalan ansiosta. Helpon liikuteltavuuden ja tyylikkään kaarevan muotonsa ansiosta se toimii useissa erilaisissa tukimuuri ja kulkueste tarkoituksissa. Korkeampian muureja varten YBT:n vakiotuotevalikoimaan kuuluu teollisuudessa paljon käytetty kolme metriä korkea YBT tukimuurielementti. Kundnöjdhetsenkät 2011 Vi genomförde under november en kundnöjdhetsenkät enligt till vårt kvalitetssäkringssystem. Kunden fick betygsätta verksamheten på en skala Enkätens resultat framgår av bifogade diagram. Redan för ett år sedan låg enkätresultatet på en hög nivå. Trots det, kan man av resultatet utläsa, att YBT ytterligare lyckats utveckla verksamheten. Utöver sifferbedömningarna fick vi mycket positiv respons i form av egna, fritt skrivna kommentarer och också med många bra tips för att ytterligare utveckla vår verksamhet. Ett varmt tack till alla som besvarat enkäten! Tarjous ja kaupanteko Offert och upphandling 8,5 8,7 Användningsbehovet styr produktutvecklingen Informaation kulku Informationsflödet Yhteistyön sujuvuus Samarbetet 8,2 8,7 8,3 8,9 YBT kan i sin produktion tillverka betongelement i olika utformning och med alternativa ytor, allt efter kundens behov. Ett lysande exempel är de 1,7 meter höga rännelementen till LKAB:s gruva i Kiruna. Ett annat resultat av YBT:s produktutveckling är T-formade sockelelement. De är snabba att montera och kostnadseffektiva för olika ändamål. Som sockel behöver elementet tack vare sin stora bottenyta inget separat fundament. Det kan lätt förflyttas och är stiligt bågformat och därför mycket lämpligt för olika slag av stödmurar och som passagehinder. I YBT:s standardutbud ingår de tre meter höga och ofta använda stödmurselementen för högre murar. Aikataulujen pitävyys Hur hålls tidplaner Autonkuljettajan toiminta työmaalla Chaufförens agerande på arbetsplatsen Yhteistyö toimituksen aikana Samarbetet under leveransen Elementtien ulkonäkö Utseendet på elementen Elementtien tekninen laatu Elementens tekniska kvalitet 8,3 8,8 8,8 8,6 8,6 8,5 8,7 8,8 8,5 8,7 Asennustyön suorittaminen Montage utförande (om montage ingår) 8,5 8,7 Jälkitöiden hoito Hur har efterarbeten skötts 8,4 8,3 Hinta-/laatusuhde Förhållandet pris/kvalitet 8,1 8,2 Yleisarvosana toimituksesta Det allmänna omdömet 8,5 8,5 Arkins Oy:n Kalle Hautajärven ideoimaa T-sokkelia on toimitettu mm. Rovaniemen Morenian kasvihuoneiden perustuksiin 500 metriä ja Fossebygg AS:n hallihankkeeseen Norjan Tanaan. YBT-tukimuureja on toimitettu mm. Outokummun tehtaalle Tornioon satoja kappaleita erilaisiin tuenta- ja aitaustarkoituksiin. KESKIARVO MEDELVÄRDE 8, Kyselyitä lähetettiin 140 Vastauksia saatiin 97 Vastausprosentti 69 % Utskickade enkäter Inkomna svar Svarsprocent 8,

12 Laivakankaan kultakaivos valmiina täyteen tuotantokapasiteettiin YBT:n Raahen tehdas valmisti ja asensi kahden hallin (Reagents area ja Service building) sokkelielementit Laivakankaan kultakaivokseen Raahessa. LTR Oy vastasi kaivoksen rakennus- ja laiteperustusten betonirakenteiden rakennusurakasta sekä pastalaitoksen perustuksista. LTR Oy:n työmaapäällikkönä kaivoksen rakennusteknillisille töille toimi Ari Rautio. - Paikallavalettuja betonirakenteita on yhteensä n m³. Suurin osa niistä tehtiin talvella. Kohteen suunnittelu eteni toteutuksen rinnalla, Rautio kertoo. Raution mukaan yhteistyö YBT:n kanssa toimi jälleen kerran moitteettomasti: - Toimitus oli totutun hallittua ja se sisälsi asennustyöt työmaalla. Turvauduimme YBT:n palveluihin mm. pienissä kiiretoimituksissa, jotka mahdollistivat töiden etenemisen aikataulujen mukaan, työmaapäällikkö Rautio kertaa. Kohteiden rakennusaika oli noin puolitoista vuotta ja LTR Oy:n miesvahvuus työmaalla vaihteli 25:stä 50:een. Raution mukaan projektin haastavimmat työt liittyivät prosessin kone- ja laiteasennuksiin. - Ne toteutettiin pääosin ulkomaalaisten toimijoiden voimin ja heidän tarpeensa tahdittivat myös meidän töitämme, Rautio arvioi. Nordic Mines Oy:n kaivoksessa on tavoitteena saavuttaa täysi tuotantokapasiteetti ennen vuodenvaihdetta. Kaivoksen kultaesiintymä on yksi Pohjoismaiden suurimmista ja sen odotetaan tuottavan vuosittain kg kultaa. 12

13 Lentokuva Vallas Oy Laivakangas guldgruva klar för full produktionskapacitet YBT:s Brahestad fabrik tillverkade och monterade sockelelementen för två hallar (Reagents area och Service building) vid Laivakangas guldgruva i Brahestad. LTR Oy svarade för betongkonstruktionen i gruvans byggnader och anläggningar samt grunden för gold mine paste plant. Ari Rautio var LTR Oy:s platschef för de byggnadstekniska jobben. - Platsgjuten konstruktion uppgår till totalt ca m³. Det mesta byggdes under vintersäsong. Projekteringen framskred jämsides med genomförandet, berättar Rautio. Enligt Rautio fungerade samarbetet med YBT än en gång problemfritt: - Leveransen speglades av erfarenhet och montering ingick. Vi förlitade oss på YBT:s tjänster vid bl a smärre brådskande leveranser, vilket möjliggjorde för oss att hålla tidplan, säger platschef Rautio. Byggtiden för objekten var cirka ett och ett halvt år och antalet anställda hos LTR Oy varierade mellan 25 och 50. Enligt Rautio var den största utmaningen arbetsmomenten i samband med maskin- och anläggningsmontagen. - I huvudsak var det utländska aktörer som utförde dem och då blev också våra jobb avhängiga deras behov, bedömer Rautio. Nordic Mines Oy:s gruva har som målsättning att uppnå full produktionskapacitet före årsskiftet. Guldfyndigheten vid gruvan är en av de största i Norden och den årliga produktionen förväntas bli kg guld. 13

14 Sarastus ja Horisontti luovat näyttävyyttä Tornion kaupunkikuvaan Ensi kesänä valmistuva Horisontti muodostaa vielä loppusilausta vaille valmiin Sarastuksen kanssa modernin ja näyttävän maisemakerrostalokokonaisuuden Torniossa. YBT vastasi kummankin kohteen betonielementtitoimituksista. - Valmistuessaan As Oy Tornion Sarastus ja Horisontti tuovat näyttävyyttä kaupunkikuvaan. Huoneistoista avautuvat upeat näkymät suurten lasitettujen parvekkeiden kautta kahden valtakunnan ylle, joki- ja merimaisemaan, työpäällikkö Taisto Rautio Lemminkäinen Talo Oy:stä kuvailee. Rakennustyöt alkoivat viime vuoden joulukuussa, kun tontilta purettiin vanha ja ränsistynyt Husan talo. Sarastuksen ja Horisontin rakentamisen jälkeen kaupungin parhaimpiin paikkoihin lukeutuva tontti saa sille vihdoinkin kuuluvan arvon. Asukkaat pääsevät nauttimaan Sarastuksen huoneistoista avautuvista Tornionjoen suistonäkymistä jo tämän vuoden loppuun mennessä. Maisemakerrostalokokonaisuuden täydentää Horisontti, jonka rakennustyöt alkoivat viime kesänä. Kohde valmistuu kesäkuussa 2012 ja tontin piha-alueet saavat loppusilauksen ensi syksynä. Lemminkäinen Talo Oy luottaa YBT:n osaamiseen, sillä vuoden 2011 aikana YBT on vastannut asuntokohteiden betonielementtitoimituksista Tornion kohteiden lisäksi As Oy Rovaniemen Kivirakkaan ja As Oy Kittilän Akanrovaan. - Yhteistyö YBT:n kanssa on toiminut kiitettävästi ja työmaan tarpeisiin on vastattu nopeasti sekä joustavasti. Yhteistyöstä kiittäen! Rautio kehuu. Sarastus: Rakennuttaja: As Oy Tornion Sarastus / Lemminkäinen Talo Oy Asuinhuoneistojen lukumäärä: 30 kpl Laajuus: kerrosala 2392 kem², tilavuus 8253 m³ Rakennesuunnittelija: WSP Finland Oy Arkkitehti: Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy Rakennusmateriaalit: betonirunkoinen kerrostalo, paikallavaletut kantavat väliseinät, ontelolaattavälipohjat, puurunkoiset ulkoseinät, elementtirakenteiset parvekkeet Horisontti: Rakennuttaja: As Oy Tornion Horisontti / Lemminkäinen Talo Oy Asuinhuoneistojen lukumäärä: 26 Liikehuoneistojen lukumäärä: 2 Laajuus: kerrosala 2319 kem², tilavuus 7283 m³ Rakennesuunnittelija: WSP Finland Oy Arkkitehti: Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy Rakennusmateriaalit: betonirunkoinen kerrostalo, paikallavaletut kantavat väliseinät, ontelolaattavälipohjat, puurunkoiset ulkoseinät, elementtirakenteiset parvekkeet 14

Kuusisaaren Armada viisi näyttävää omakotitalokohdetta. s. 4 5. Maailmanmestari tähdittää YBT:n yritysvideota s. 12 13

Kuusisaaren Armada viisi näyttävää omakotitalokohdetta. s. 4 5. Maailmanmestari tähdittää YBT:n yritysvideota s. 12 13 Nro7 Kuusisaaren Armada viisi näyttävää omakotitalokohdetta s. 4 5 Maailmanmestari tähdittää YBT:n yritysvideota s. 12 13 JANI KEKONI Janne Tuohino rakentaa vauhdilla Kiimingin Senioria ja rallikautta

Lisätiedot

Söderenergi Kraftvärme Ab

Söderenergi Kraftvärme Ab Nro6 YBT toimitti elementit Kiimingin Senioriin s. 5 Söderenergi Kraftvärme Ab s. 16 17 Sami Jauhojärvi tiukassa tentissä s. 6 7 Maailmanmestari valitsi YBT:n s. 8 Sisällysluettelo Vi bygger för vår framtid

Lisätiedot

YBT:n laatu näkyy Raahen keskustassa s. 11. Matkailu työllistää Levi s. Ylläs s. 10 Åre s. 12 13

YBT:n laatu näkyy Raahen keskustassa s. 11. Matkailu työllistää Levi s. Ylläs s. 10 Åre s. 12 13 Nro5 Matkailu työllistää Levi s. Ylläs s. 10 Åre s. 12 13 YBT toimittaa Talvivaaran kaikki 1. elementtiurakan betonielementit s. 1 19 Perheyhtiö Buraset miehen ikään s. 21 YBT:n laatu näkyy Raahen keskustassa

Lisätiedot

Matkailu rakennetaan betonista s. 8

Matkailu rakennetaan betonista s. 8 Nro3 Matkailu rakennetaan betonista s. 8 Sami Jauhojärvi aikoo hiihtäen huipulle s. 10 Levinkolmio, viidentähden huoneistohotelli s. 6-7 Nord Elementti Oy aloitti Haukiputaalla s. 2-3 Nord Elementti Oy

Lisätiedot

YBT-laatua eri kohteissa

YBT-laatua eri kohteissa Nro4 YBT-laatua eri kohteissa keskiaukeamalla The Buraset s. 16 ja 17 Menestyksen takana koulutetut ammattilaiset s. 4-6 Suomen nykyaikaisin ontelolaattatehdas s. 14-15 Rakentavaa vuotta! Yrityksemme liikevaihto

Lisätiedot

Trafikförbindelserna förbättras Liikenneyhteydet paranevat

Trafikförbindelserna förbättras Liikenneyhteydet paranevat 2/2012 KOMMUNERNAS GEMENSAMMA TVÅSPRÅKIGA INFOTIDNING KUNTIEN YHTEINEN KAKSIKIELINEN TIEDOTUSLEHTI I N F O H A P A R A N D AT O R N 16000 st. T O R N I O H A P A R A N D A kpl Delas ut till varje hushåll

Lisätiedot

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8.

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8. Kaupungin tiedotuslehti - Stadens informationstidning Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas s. 4-5 Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem s. 8-9 Vaasan Marssi 9. - 11. 8. 2002 s. 12 2/2002

Lisätiedot

Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista

Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista 2/2012 ONTRIAN ASIAKASLEHTI ONTRIAS KUNDTIDNING Kaikki hyöty irti Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista Optimal nytta Optimal nytta av konditionskarteringar och -undersökningar

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2011 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VD:S ÖVERSIKT The ContriaWay Asiakkaille The ContriaWay tarkoittaa luotettavuutta. Pidämme lupauksemme. För kunden betyder The ContriaWay pålitlighet.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion?

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Sisällysluettelo Innehåll Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Varuboden-Oslan toimialue 8 9 Varuboden-Oslas verksamhetsområde Marketkauppa 10

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi 1 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2

Lisätiedot

BETONIUUTISET. SCA Munksundin jättitoimitus s. 4-5. Lasisydän s. 23. Villa Valles s. 20. Juha Sipilä YBT:llä s. 17. YBT Oy:n asiakaslehti nro 10 2013

BETONIUUTISET. SCA Munksundin jättitoimitus s. 4-5. Lasisydän s. 23. Villa Valles s. 20. Juha Sipilä YBT:llä s. 17. YBT Oy:n asiakaslehti nro 10 2013 YBT Oy:n asiakaslehti nro 10 2013 SCA Munksundin jättitoimitus s. 4-5 Lasisydän s. 23 Svappavaara. Villa Valles s. 20 Juha Sipilä YBT:llä s. 17 YBT OY YLITORNIO Valimotie 1 FI-95600 YLITORNIO tel. +358

Lisätiedot

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4 Harrastukset Purseri Vappu Klemetti vaeltaa ja valokuvaa Lapissa s. 18 Hobbyer Pursern Vappu Klemetti vandrar och fotograferar i Lappland s. 19 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde FORUM2/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde Möjligheternas världsnaturarv s. 12 s. 8

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asukas invånaren 1 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans klarar vi det I skrivande stund har stadsstyrelsens budgetförslag för år 2013 just blivit klart. Förslaget vandrar nu vidare för att behandlas i december av stadsfullmäktige.

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 3 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l Ledare Asumispalveluita

Lisätiedot

MAKASIINI. KEVÄT KOITTAA, tässä numerossa: Pienpoikasrehut tuotevalikoimaamme Vital Pro - uudet hyvinvointirehut

MAKASIINI. KEVÄT KOITTAA, tässä numerossa: Pienpoikasrehut tuotevalikoimaamme Vital Pro - uudet hyvinvointirehut Raisioagron asiakaslehti kalankasvattajille Raisioagros kundtidning för fiskodlare MAKASIINI AquaMagasinet 1 13 KEVÄT KOITTAA, tässä numerossa: Pienpoikasrehut tuotevalikoimaamme Vital Pro - uudet hyvinvointirehut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Kuntoutuksen avulla uudelle uralle Nytt yrke med hjälp av rehabilitering

Kuntoutuksen avulla uudelle uralle Nytt yrke med hjälp av rehabilitering 3/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Kuntoutuksen avulla uudelle uralle Nytt yrke med hjälp av rehabilitering Laivakuraattori tuntee merityön arjen Skeppskuratorn

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

Ben Griep / Gerd Sunngren

Ben Griep / Gerd Sunngren 1 Ben Griep / Gerd Sunngren LEDARE Jakobstadsanda I skrivande stund har jag nu verkat 3 månader i Jakobstad som återflyttare efter 20 år i förskingringen. Det har varit en verkligt givande men samtidigt

Lisätiedot