TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa Kiviö Jari Hlavatý Timo Kari Keijo Korkka Marja Kytö Martti Lehto Seppo Muurinen saapui klo 18.10, :n 137 käsittelyn aikana Annika Raaska Pekka Saarela Marja-Liisa Salminen varajäsen Heimo Valkama varajäsen Anu Verho Lasse Mustonen sihteeri Poissa Aki Eriksson Sakari Itähaarla Petra Määttänen 134 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00, luki Joh 5: 1-15 ja piti hartauksen, jonka lopuksi veisattiin virsi 206, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 136 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa. Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2 seurakuntaneuvosto Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Korkka ja Timo Kari. 137 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 138 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan kirjeet - Tuomiokapitulin päätös n:o 212, , Sivutoimiluvan myöntäminen seurakuntapastori Jukka Hildénille 2. Kirkkohallituksen yleiskirjeet - Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2008, Tiedotustilaisuuksia (HeTa-hanke) - Kirkkohallituksen yleiskirje 24/2008, Päivitettyjä ohjeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden luettelointiin - Kirkkohallituksen yleiskirje 25/2008, 1. Kirkkoherranviraston hoidon uusittuja ohjeita intrassa, 2. Uudistunut kirkon päiväkirja ja kirkollisten toimitusten päiväkirja käyttöön vuoden 2009 alusta - Kirkkohallituksen yleiskirje 26/2008, 1. Työasemien yhteiset palvelut hanke, 2. Tiedotustilaisuudet KITKE- ja TYP hankkeista syyskuussa, 3. Yhdistyvien seurakuntien jäsentietokannat - Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2008, Kirkon henkilöstökoulutus - Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2008, Muutoksia kirkon eläkeasioiden käsittelyssä - Kirkkohallituksen yleiskirje 29/2008, Seurakuntien talouden ja toiminnan tunnuslukija vuodelta 2007

3 seurakuntaneuvosto Muut asiat - Kirkosta eronneet seurakunnittain ja kirkosta eronneet sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän väkiluku Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 139 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston pöytäkirjat - Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 12/2008, Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 13/2008, Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 14/2008, Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2008, Oman seurakunnan toimielinten pöytäkirjat 2.1. Diakoniatyön johtokunta Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta Lähetystyön johtokunta Toimikunnat - 3. Muut pöytäkirjat 3.1. Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirjat - Laaja kirkkoherrainkokous 5/2008, Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 34 / , Diakoni Tiina Lipposen palkkaaminen eläkeläisten kesäleirille toiseksi vetäjäksi 35 / , Diakoni Sirpa Sipilän palkkaaminen diakoniatyön perheleirille toiseksi vetäjäksi 36 / , Ehtoollisen avustusoikeuden myöntäminen

4 seurakuntaneuvosto / , Teologian ylioppilas Mari Damskäggin palkkaaminen rippileirin 508 toiseksi ohjaajaksi 38 / , TK Annukka Lindbergin palkkaaminen rippileirin 510 toiseksi työntekijäksi 39 / , Vs. nuorisotyönohjaaja Johan Savolan toimittamat asiakirjat 40 / , Virkavapauden myöntäminen (...) 41 / Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Hanna-Riikka Salmisen palkkaaminen rippikoululeirin 509 toiseksi ohjaajaksi 42 / , Pastori Ilona Hägglund-Viljasen nimeäminen rippikoululeirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi 43 / , Virkavapauden myöntäminen (...) 44 Virkavapauden myöntäminen (...) Merkittiin saapuneet pöytäkirjat tiedoksi. 140 MUUTOS SYKSYN 2008 KOUKOUSAIKATAULUUN Seurakuntaneuvoston syksyn kokousaikataulussa lokakuun kokous sovittiin pidettäväksi torstaina klo Talouspäällikkö Irma Hokan lähettämässä kirjeessä todetaan, että seurakuntayhtymän talousarvioesityksestä pyydetään lausunto mennessä. Talousarvioaineiston valmistumis- ja postitusaikataulusta johtuen lausunnon antaminen voi tapahtua ajalla Tämän vuoksi lokakuun kokouksen ajankohtaa tulee muuttaa viikkoa myöhäisemmäksi. Seurakuntaneuvoston lokakuun kokous siirretään pidettäväksi torstaina klo Martin seurakuntatalolla. Ei muutoksenhakuoikeutta Seurakuntaneuvoston lokakuun kokous päätettiin siirtää pidettäväksi torstaina klo Martin seurakuntatalolla. Ei muutoksenhakuoikeutta Tiedoksi Seppo Riihimäki, Anita Koskelin 141 PIETARIN-MATKAN OHJELMA Pietarin-matka toteutetaan suunnitellun mukaisesti niin, että matkaan osallistuu Martin- ja Paattisten seurakuntien seurakuntaneuvostojen ja työyhteisöjen sekä Inkeri-toimikunnan jäseniä. Osallistujia on kaiken kaikkiaan 35.

5 seurakuntaneuvosto Lasse Mustonen on hoitanut matkan käytännön järjestelyjä. Hän on toimittanut osallistujille kirjeen, jossa on annettu yksityiskohtaisia ohjeita matkajärjestelyistä. Kirjeessä oli myös alustava ohjelmarunko, jota kuitenkin tulee vielä tarkentaa seurakuntien ja matkatoimiston edustajien neuvottelussa. Tarkempi matkasuunnitelma esitellään seurakuntaneuvoston kokouksessa ja lopullinen ohjelma postitetaan elosyyskuun taitteessa matkaan osallistuville. Matka toteutetaan yhteistyössä Liikenne Pääkkösen kanssa. Kustannukset osallistujaa kohti ovat 230 ja niihin sisältyvät - majoitus hotelli Moskova, 2hh - kuljetus suomalaisella turistibussilla - viisumi + pakollinen venäläinen matkavakuutus - hotellin rekisteröintimaksu - kuljetukset Kelttoon ja lähiympäristöön - kaupunkikiertoajelu (tarvittaessa) Tämän lisäksi ruokailut sekä mahdollinen lisäohjelma aiheuttavat lisäkustannuksia. Em. kustannukset on tarkoitus maksaa edustajien kohdalta seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta Seurakuntaneuvosto tutustuu matkaohjelmaan ja merkitsee sen sekä alustavat matkakustannukset tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta Seurakuntaneuvosto tutustui matkaohjelmaan ja merkitsi sen sekä alustavat matkakustannukset tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta 142 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Kirkkoneuvosto , 290 Kirkkovaltuusto on päättänyt ottaa käyttöön seurakuntien uuden määrärahajakomallin, jota noudatetaan kulumassa olevan valtuustokauden ajan. Uusi jakomalli kasvatti paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa yli 15 prosentilla, minkä vuoksi vuonna 2008 talousarvioon ei harkinnanvaraisten määrärahojen kasvattaminen ollut tarpeen. Uusi palkkajärjestelmä on otettu käyttöön kevään 2007 jälkeen. Kuluvan vuoden talousarviossa ja tähän vuoteen siirtyvissä määrärahoissa on riittävät varaukset palkkojen maksamista varten. Ensi vuoden osalle tulee paikallisseurakuntien määrärahaa kasvattaa samalla määrällä kuin mitä pakolliset palkankorotukset edellyttävät.

6 seurakuntaneuvosto Tämä laskenta ja sen tarkistaminen on vielä kesken, mutta valmistuu kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Muille osastoille voidaan laskea kesän aikana uudet palkkamäärärahat, jolloin niille ei tarvitse vastaavalla tavalla antaa harkinnanvaraisia määrärahojen lisäyksiä. Ennakoitu inflaatiovauhti on 3,5 4 prosenttiyksikköä vuositasolla. Tämän johdosta muita kuin paikallisseurakuntien harkinnanvaraisia määrärahoja voidaan sallia nostettavan 4 prosentilla. Kirkkoneuvosto antaa seuraavat ohjeet talousarvion laadintaan: - vuodelle 2009 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuo sille 2010 ja 2011 avain tavoitteet. - toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee mahdollisuuksien mukaan antaa vaikutusmahdollisuus kokko henkilöstölle - laadintayksikköjen tulee käyttää suunnittelulomaketta - tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttaminen myöhemmin on helppo seurata - mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi on esiteltävä ja perusteltava erikseen - mahdolliset virkoja ja toimia koskevat muutosehdotukset tulee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne hallintojohtajalle - seurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista - koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus- sekä useampipäiväset seminaarit ja vastaavat, tili Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten ehdotetaan varoja toimintamäärärahatilille talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa taloustoimistoon viimeistään Suunnittelulomakkeet otetaan sellaisinaan talousarvioesittelyyn, mikä pyydetään huomioimaan ulkonäkökysymyksenä. Vuoden 2009 toimintasuunnitelmalomake on osoitteessa: T:/Avoin/Toimintasuunnitelmat/2009 toimintasuunnitelmat. Jokainen yksikkö käy noutamassa tyhjän lomakkeen yllä mainitusta osoitteesta, täyttää siihen omat tietonsa ja tallentaa lomakkeen

7 seurakuntaneuvosto oman yksikkönsä nimellä osoitteeseen: T:/Avoin/Toimintasuunnitelmat/2009 toimintasuunnitelmat. - paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa kasvatetaan x-prosentilla (ehdotus esitellään kokouksessa). Muiden osastojen harkinnanvaraisia menoja voidaan korottaa 4 prosentilla. Kirkkoneuvosto on aiemmin vahvistanut toimintasuunnitelmalomakkeen. Ensi vuodeksi mukailtu lomake on seuraava: Liite Käytännössä on havaittu, että vuosien 2010 ja 2011 tuloslukuja ei pystytä arvioimaan. Sen takia ne voidaan tarpeettomina poistaa. Avaintavoitteet on hyvä ilmoittaa, mutta sanat ja avainluvut voidaan poistaa. Yhtymän logo voidaan laittaa lomakkeen yläreunaan. Kirkkoneuvosto on käsitellyt ympäristökasvatussuunnitelmaa kokouksessaan Tällöin kirkkoneuvosto päätti, että kukin yksikkö huomioi suunnitelman vuosien talousarvioiden laadinnassa esittämällä kunkin talousarviovuoden ympäristötavoitteisiin yhden konkreettisen ympäristökasvatuksellisen tavoitteen. Johtoryhmä puoltaa tehtyä ehdotusta. Johtoryhmäkäsittelyssä ei vielä ollut käytettävissä paikallisseurakuntien palkkamenojen kasvuprosenttia. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edellä esitellyt talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2009 sekä niihin liittyen suunnittelulomakkeen korjatussa muodossaan. Käsittely Ilmoitus kaikille laadintayksiköille. Talous- ja suunnittelujohtaja muutti ja täydensi esitystään seuraavasti: - jokainen yksikkö noutaa tyhjän lomakkeen osoitteesta T:Avoin/Toimintasuunnitelmat/2009, täyttää siihen omat tietonsa ja tallentaa lomakkeen viimeistään sähköisessä muodossa yksikkönsä nimellä samaan paikkaan. - suunnittelulomakkeet otetaan sellaisinaan talousarviokäsittelyyn, mikä pyydetään huomioimaan ulkonäkökysymyksenä. - paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa kasvatetaan yhdeksällä prosentilla. Muiden osastojen harkinnanvaraisia menoja voidaan korottaa neljällä prosentilla.

8 seurakuntaneuvosto palkkavarauksiin lasketaan kahden prosentin varaus kunkin luvun palkkasummasta tulevia korotuksia ja satunnaisia sijaisuuksia varten. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2009 muutos- ja täydennysesityksen mukaisesti sekä ohjeisiin liittyen suunnittelulomakkeen korjatussa muodossaan. Ilmoitus kaikille laadintayksiköille. (tekstin lihavoinnit TN) Srk-neuvosto , 142 Kirkkoneuvosto toteaa että uusi jakomalli kasvatti paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa yli 15 prosentilla, minkä vuoksi vuonna 2008 talousarvioon ei harkinnanvaraisten määrärahojen kasvattaminen ollut tarpeen. Martinseurakunta sai jakomallin käyttöönoton yhteydessä käyttöönsä lisämäärärahaa. Paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa kasvatetaan kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti yhdeksällä prosentilla. Vuoden 2009 tilanteesta ei ole vielä täsmällistä tietoa käytettävissä, joten käsillä olevassa suunnitelmassa ei ole ilmoitettu talouslukuja, vaan ainoastaan seurakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet. Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009 on esitetty oheiselle seurakuntayhtymän mallin mukaisella lomakkeella. Työmuotojen toimintasuunnitelmat ja toimintamäärärahojen jako tehdään myöhemmin, koska yhtymän taholta ei ole ilmoitettu, mikä osa kokonaismäärärahasta pitää varata palkkoihin vuonna Ilman tätä tietoa työmuotojen toimintamäärärahaa ei voi jakaa. Toimintasuunnitelma liitteenä Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. : Seurakuntaneuvosto hyväksyi liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Kirkkoneuvosto, johtokunnat

9 seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN HENKILÖSTÖRAKENTEEN SUUNNITTELU Henkilöstörakenne kytkeytyy olennaisesti seurakunnallisen toiminnan perustehtävien ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen. Toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet vaikuttavat henkilöstön riittävyyden ja osaamisen arvioitiin. Toisaalta asian voi nähdä myös kääntäen: toimintaa ja työn painopisteitä voidaan kohdentaa ja kehittää pitäen lähtökohtana olemassa ja käytettävissä olevaa henkilöstöä. Tarkasteleepa asiaa kummin päin tahansa, törmää siihen, että henkilöstörakennetta koskevat ratkaisut ovat osa toiminnan strategista suunnittelua. Viime kädessä voi kuitenkin olla niinkin, että valinnan vapautta on vain rajoitetusti, koska seurakunnan taloudelliset resurssit asettavat rajat. Strategisesta suunnittelusta voi siis avautua henkilöstösuunnitteluun kaksi näköalaa: resurssien lisääminen tai toiminnan sopeuttaminen nykyisiin resursseihin. Lopputulos voi olla myös näiden näköalojen yhdistelmä. Seurakuntaneuvosto keskusteli kokouksessaan seurakunnan strategisen suunnittelun näkökohdista liittyen henkilöstörakenteeseen ja talousnäkymiin. Keskustelun taustalla oli kysymys perhetyön viran perustamisesta ja sen prosessin aikataulusta. Seurakuntaneuvosto päätti esityksestä poiketen, että perhetyön viran valmistelua jatketaan, vaikka strategian laatiminen elää eri aikataulussa. Samalla seurakuntaneuvosto pyysi selvityksen muista henkilöstörakenteeseen liittyvistä tulevaisuuden kysymyksistä. Toiveena oli saada hahmo kokonaisuudesta, jonka osaksi myös perusteilla oleva perhetyön virka liittyy. Toiveeseen voi osin vastata, mutta vaikka tiettyjä jo tiedossakin olevia näkökohtia voi nostaa esiin, ilman strategista kokonaisnäkemystä niiden käsitteleminen ei ole ongelmatonta. Suurin tällä hetkellä vireillä oleva asia on diakoniatyön ja nuorisotyön laatima esitys yhteisestä virasta. on tehty jo v Koska viran perustaminen paitsi toiminnallisesti, myös taloudellisesti iso ratkaisu, tässä yhteydessä on syytä keskittyä erityisesti siihen. Virkaesityksen ohella on hyvä huomioida, että jo tehty periaatepäätös johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustamisesta vaikuttaa jossain määrin myös seurakunnan talouteen, vaikka suurempi merkitys onkin toiminnallisella puolella. Strategisen suunnittelun aikaväliin kuuluu myös pohtia kattoreiden virkarakennetta. Kaksi nykyisistä viranhaltijoista saavuttaa lähivuosina eläkkeelle siirtymiseen oikeuttavan iän. Hyvissä ajoin ennen virkojen avoimeksi jäämistä tulisi arvioida, säilytetäänkö nykyinen komiportainen rakenne (alimman, keskimmäisen ja ylimmän asteen virat) vai olisiko syytä pohtia sille vaihtoehtoja. diakonia- ja nuorisotyön yhteisestä virasta Vuodesta 2005 alkaen on vireillä ollut diakonian ja nuorisotyön esitys

10 seurakuntaneuvosto uuden, työalojen yhteisen viran perustamisesta. Aloite yhteisen viran perustamisesta nousi ensi sijassa diakonian puolelta eikä sitä ole lähtökohtaisesti valmisteltu yhtenäisenä kokonaisuutena. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta otti hankkeeseen nuorisotyönohjaajien esityksestä myönteisen kannan. Esitettäessä uuden viran perustamista taustalla ovat tietyt perusteet, jotka asianomaiset työalat ovat nähneet asiassa tärkeiksi. Siksi juuri esille nostettujen perusteiden arviointi on tärkeää. Toisaalta tulee kytkeä yksittäinen ratkaisuesitys osaksi kokonaisuutta ja tarkastella sitä siinä valossa. Tähän arviointiin kuuluu olennaisesti talouden näkökulma, koska uusi virka ja siihen kytkeytyvä toiminta edellyttävät huomattavan taloudellisen panostuksen. Diakonia- ja nuorisotyön uuden viran perustelut ja niiden arviointia Diakoniatyön johtokunta asetti v työryhmän, joka pohti perusteita uudelle viralle. Johtokunta käsitteli työryhmän esityksen ja siitä päätettiin pyytää lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan lausunto. Valmistelutyöryhmän näkemyksiin liittyen diakoniatyön johtokunta esitti diakonian näkökulmasta uuden viran perusteiksi seuraavat näkökohdat: 1) jotta työtä voitaisiin kehittää 2) osallistuvat työskentelymuodot asiakastyössä 3) diakonisen perhetyön kehittäminen 4) mahdollisuus keskittyä työhön ongelma-alueilla 5) kotikäynnit vanhusten luona myös talviaikaan 6) mielenterveystyön kehittäminen ja tekeminen 7) erilaisten projektien toteuttaminen esimerkiksi yksinhuoltajille ja lapsidiakoniaan liittyen Lisäksi johtokunnan esityksessä viitataan Hirvensalon alueen jatkuvaan kasvuun sekä Kaasukellon alueen työn kehittämistarpeisiin. Diakoniatyön johtokunta totesi myös sen, että aikaisemmin testamenttirahoilla palkatun työntekijän saaminen on koettu tärkeäksi (Sirpa Sipilän vetämä Kaasukello-projekti). Koska yhteisen viran saamista pidettiin mahdollisempana kuin oman viran saamista molemmille työaloille, päädyttiin esittämään niille yhteistä virkaa. Nuorisotyön tiimin kannanotossa puhutaan nuorisodiakonin viran saamisesta ja sen yleisperusteena todetaan: Nuorisotyö edellyttäisi kokonaista virkaa alueen jo nyt kasvaneisiin tarpeisiin. Ihanteena nähdään kokonaan oma virka, mutta yhteiseen virkaan suhtaudutaan myönteisesti. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta esitti työntekijöiden näkemyksiin yhtyen seuraavat näkökohdat uuteen virkaan liittyen:

11 seurakuntaneuvosto ) työajan jako tasan diakonian ja nuorisotyön välillä 2) pätevyyden ja ennen kaikkea sopivuuden huomioiminen: molemman vaihtoehdot nuorisotyönohjaaja tai diakoni sopivat työhön 3) viikoittainen nuorisotyö ja erityisesti nuorisokahvilatyö voisi olla työntekijän vastuulla 4) kerhonohjaaja-, isos- ja avustajakoulutuksen yhdistäminen, kehittäminen ja koordinointi voisi olla tämän työntekijän vastuualue 5) työntekijän tulee kyetä rippikoulu- ja leirityöhön ja kasvavien maahanmuuttajatyön tarpeiden kohtaamiseen 6) samoin alakouluikäisten parissa tehtävään työhön tulee löytyä sopivuus ja pätevyys Diakonian (hädänalaisen auttaminen ja palvelu) ja nuorisotyön (kristillinen kasvatus) ammatillinen suuntautuneisuus ja perustehtävät ovat luonteeltaan erilaiset. Nuorisotyön tiimin ajatus nuorisodiakonista tavallaan yhdistää nuorisotyön ja diakonian näkökulmia. Virkaesityksessä ei vielä tällaisenaan ole silti kovin yksityiskohtaisesti pohdittu, miten kahden työalan yhteisen viran tehtäväkokonaisuus rakennettaisiin. Diakonian esittämät perustelut ja nuorisotyön näkemykset siihen sisällytettävistä työtehtävistä eivät siten muodosta kovin yhtenäistä kokonaisuutta. Diakoniatyön puolelta virkaa on perusteltu sekä yleisistä työn kehittämisen tarpeista että tiettyjen osa-alueiden, erityisesti diakonisen perhetyön ja asiakastyön näkökulmista. Taustalla on se todellisuus, että diakonian asiakastyö on muuttunut yhä haastavammaksi. Olennainen muutos ei liity välttämättä asiakkuuksien määrän kasvuun, vaan niiden luonteen muutokseen. Asiakkuudet liittyvät usein moniongelmaisten henkilöiden ja perheiden asioiden selvittämiseen ja työ on haasteellista ja vaatii sekä aikaa että paneutumista. Nuorisotyön puolelta ei kannanotossa ole nostettu esiin erityisiä painopistealueita tai uusia haasteita, joihin vastaamiseksi virkaa pidettäisiin tarpeellisena. Tästä ei tietysti voi tehdä johtopäätöstä, etteivätkö Martin alueen tarpeet olisi myös nuorisotyön näkökulmasta kasvaneet. Niitä olisi kuitenkin hyvä analysoida konkreettisemmin ja yksityiskohtaisemmin. Esille on nostettu työn osa-alueita, joita tulisi huomioida uuden viranhaltijan tehtävänkuvassa. Esityksen pohjalta ei synny tarkkaa kuitenkaan tarkkaa kuvaa siitä, miten nuorisotyön työnjako kokonaisuudessaan tehtäisiin huomioiden nykyiset työntekijät ja heidän tehtävänkuvansa. Diakonia- ja nuorisotyön resurssit ja niiden arviointi Diakonian ja nuorisotyön perusmiehitys on hyvin samankaltainen. Diakoniassa on johtava diakoniatyöntekijä ja kaksi diakoniatyöntekijää. Johtava nuorisotyönohjaajan virka on perusteilla ja hänen lisäkseen tulee olemaan kaksi nuorisotyönohjaajaa.

12 seurakuntaneuvosto Niin diakoniatyössä kuin nuorisotyössäkin on ollut työalan oma pappi. Työalajohtajuuden käyttöön ottamisen kautta papit eivät ole olleet enää työalasta vastaavia, kuten aiemmin työnjaossa usein oli tapana ajatella ja toimia. Tämän hetken työnjaossa papit eivät ole minkään työalan pääasiallinen resurssi. Selkeän poikkeuksen muodostaa nuorisopappi, jonka tehtävänkuva rakentuu karkeasti ottaen suhteessa 80 % nuorisotyötä 20 % muuta seurakuntatyötä. Nuorisopappi tuo siten selkeän lisäpanoksen nuorisotyön kenttään, olematta silti ikään kuin lisänuorisotyönohjaaja. Diakonian puolella suhde papin rooli on toisenlainen eikä hän tee samassa mielessä kenttätyötä nuorisopappi. Pappien työnjaossa ajattelu pappisresurssien käytöstä seurakuntatyössä tulee muuttumaan, eikä esim. diakoniatyössä jatkossa enää tule olemaan omaa diakoniapappia. Vertailtaessa diakonia- ja nuorisotyön kokonaisresursseja tämäkin on hyvä ottaa huomioon. Diakonian virkoja on seurakuntayhtymän seitsemästä suuresta seurakunnasta (pois lukien siis Paattinen ja Åbo Svenska) vain kahdella enemmän virkoja useampia kuin Martinseurakunnalla (Maaria ja Mikael). Jos suhteutetaan diakoniatyöntekijöiden määrä seurakuntien jäsenmäärään, Martinseurakunta tulee luettelon häntäpäässä. Matemaattinen jako ei sinällään vielä ole koko totuus. Seurakuntien jäsenistön ikäjakautuma, sosiaalinen rakenne ja luonne jne. voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia ja sitä kautta myös haasteet diakoniatyössä. Diakoniatyön sektorilla on varsin määrätietoisesti kartoitettu nykyistä työkenttää sekä sen haasteita ja työtehtäviä. Tämä on ollut tärkeää, jotta löydettäisiin edes tyydyttävästi rajoja rajattomalta tuntuvaan työkenttään. Myös esim. seurakuntayhtymän vanhustyön strategiassa on pohdittu diakoniatyön ja yleisen seurakuntatyön välistä rajanvetoa. Tulevaisuudessa diakoniatyössä jouduttaneen entistäkin selkeämmin hahmottamaan sitä, mitkä ovat ne haasteet, joihin työ ja voimavarat tulee keskittää. Tämä merkinnee työnjaon läpikäymistä suhteessa yleiseen seurakuntatyöhön ja myös konkreettisia johtopäätöksiä. Nuorisotyössä on virkaesityksen tekemisen jälkeen kannalta tapahtunut työjaon ja tehtävänkuvien muutoksia, joilla on vaikutuksia kokonaisuuden arviointiin. Rippikoulutyön tarpeisiin on työntekijävahvistusta saatu lähetyssihteerin viran kautta, johon työnjaossa sisältyy osallistuminen vuosittain kahdelle rippikoululeirille (lähetyssihteerin virka lukien). Myös nuorisotyönohjaajien työnjakoa ollaan hahmottelemassa uudestaan. Siinä toinen nuorisotyönohjaajista huolehtii varttuneiden nuorten ja toinen varhaisnuorten parissa tehtävästä työstä. Kaikki nykyisistä ohjaajista hoitavat osansa nuorisotyön kokonaisuudesta. Yökahvilatoimintaa ei tällä hetkellä ole siinä merkityksessä kuin vielä virkaesityksen laatimisen aikaan. Kerhonohjaajista huolehtiminen kuuluu puolestaan osaksi varhaisnuorisotyöntekijän tehtävää. Kuten jo edellä todettiin, nuorisopapin tehtävänkuva on kokenut ison muutoksen. Työ painottuu vahvasti kouluyhteyksien ylläpitämiseen, erityisesti

13 seurakuntaneuvosto alakoulujen suuntaan. Diakonia- ja nuorisotyön yhteisen viran kustannusvaikutukset Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta esityksessä yhteisen viran pätevyysvaatimuksena voisi olla joko nuorisotyön tai diakonian viran edellyttämä koulutus. Diakonian osalta oletettavasti ensisijainen olisi diakonian pätevyysvaatimukset täyttävä työntekijä, vaikkei sitä erikseen esityksessä mainitakaan. Kysymys pätevyydestä on viran sisältöä silmällä pitäen keskeinen. Kustannusvaikutusten osalta tilanne on helpompi arvioida, koska sekä diakonian että nuorisotyön perusvirat on molemmat palkkausjärjestelmässä sijoitettu samaan vaativuusryhmään 502 (positio 0 %). Sen mukaisesti laskettuna viranhaltijan palkkauskustannukset olisivat syksyn korotukset huomioiden vuodessa (sisältäen palkan, 18% vuosisidonnaisen osan, lomarahat sekä työnantajamaksut 34,43%). Syksyllä 2009 seurakuntayhtymässä selvitetään diakonia- ja nuorisotyöntekijöiden sekä seurakuntapastoreiden sijoittuminen omien vaativuusryhmiensä sisällä. On mahdollista, että tämäkin prosessi voi osaltaan tuoda muutoksia. Lisäksi v alkaen tultaneen maksamaan ns. henkilökohtaista palkanlisää, jonka kustannusvaikutuksesta ja perusteista ei tällä hetkellä ole vielä yksityiskohtaista tietoa käytettävissä. Kaiken kaikkiaan uuden palkkausjärjestelmän mukanaan tuomien muutosten kokonaisvaikutusta pystytään arvioimaan paremmin v tilinpäätöksen yhteydessä. Palkkauksesta aiheutuvien kustannusten lisäksi uuden viranhaltijan osalta tulisi huomioida ainakin matka-, koulutusja puhelinkustannukset sekä uuden työntekijän myötä kasvava toimintamäärärahatarve. Johtopäätökset Diakoniatyössä tulee jatkaa käynnissä olevaa perustehtävän kartoitusta. Työkentän kartoittaminen on kirjattu yhdeksi v avaintavoitteeksi toimintasuunnitelmaan. Tarpeen mukaan tulee myös vetää käytännön johtopäätöksiä työnjakoon (esim. vanhustyö). Diakoniatyölle tulee laatia työalakohtainen strategia sitten kun yleinen strategia on valmistunut mennessä. Työalan strategian valmistelu tulee aloittaa keväällä Nuorisotyön osalta täytyy työryhmän rakenne sekä työntekijöiden tehtävänkuvat selkiyttää. Nuorisotyölle tulee laatia johtavan viranhaltijan johdolla konkreettinen suunnitelma nuorisotyön suuntaviivoiksi. Työalalla tulee tehdä perusteellinen perustehtävän kartoitus sekä analysoida nykytilanne ja suunnitelmat sen pohjalta. Myös nuorisotyölle tulee laatia työalakohtainen strategia sitten kun yleinen strategia on valmistunut mennessä. Työalan strategian valmistelu tulee aloittaa keväällä 2009.

14 seurakuntaneuvosto Lopullinen keskustelu uuden viran perustamisesta tulee käydä strategian laadinnan yhteydessä. Liitteet: - liite diakoniatyön- sekä lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan pöytäkirjanotteet - liite palkkatoimiston laatima palkkakustannustaulukko Seurakuntaneuvosto käy keskustelun edellä esitetyistä henkilöstörakenteeseen liittyvistä näkökohdista ja niihin palataan uudelleen strategian laadinnan yhteydessä. Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun edellä esitetyistä henkilöstörakenteeseen liittyvistä näkökohdista ja päätti palata niihin uudelleen strategian laadinnan yhteydessä. Ei muutoksenhakuoikeutta Tiedoksi Diakonia- ja nuorisotyön työryhmät, diakonia- sekä lapsi- ja nuoriso työn johtokunnat 144 KIRKON 75-VUOTISJUHLA Martinkirkko on vihitty käyttöönsä ja täyttää näin ollen kuluvana syksynä 75 vuotta. Työyhteisössä on jo keväällä pohdittu alustavia suunnitelmia kirkon juhlaa varten. Suunnitelmissa on viettää kirkon virallista juhlaa sunnuntaina Tällöin ohjelmaan on kaavailtu juhlamessu sekä juhla seurakuntatalolla. Tämän juhlan järjestelyjen tiimoilta on tarkoitus kutsua myös perinnetoimikunta koolle. Juhlaviikon aikana on tarkoitus yhteistyössä lastenohjaajien kanssa kutsua seurakunnan alueen esikouluikäiset tutustumaan kirkkoon Kotikirkko tutuksi teemalla. Lisäksi kanttorit ovat suunnitelleet maanantaihin pidettäväksi musiikkipainotteista kirkkotilaisuutta, esim. yhteislaulutapahtumaa. Näiden tapahtumien suunnittelu on vielä kesken. Seurakunnan taloussuunnitelmassa ei ole erikseen korvamerkitty rahaa kirkon juhlia varten. Siksi olisi perusteltua, että seurakuntaneuvosto käyttövaroistaan osoittaisi myöhemmin määriteltävän summan käytettäväksi juhlajärjestelyihin. Juhlan kustannuksista laaditaan kustannusarvio, joka tuodaan seurakuntaneuvostolle myöhemmin syksyllä. Sen pohjalta on mahdollista tehdä täsmällisempi päätös määrärahojen osoittamisesta juhlajärjestelyihin.

15 seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Martinkirkon 75-vuotisjuhlan järjestelyjen alustavan suunnitelman sekä keskustelee asiasta tarpeen mukaan. Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun Martinkirkon 75-vuotisjuhlan järjestelyistä ja merkitsi ne tiedoksi. Päätettiin, että kirkon 75-vuotisjuhlan yhteydessä ei suoriteta mitään erityisiä henkilöiden tai työmuotojen muistamisia, vaan suoritetaan ne mieluummin seurakunnan vuosijuhlien yhteydessä. 145 OIKAISUVAATIMUS KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAAN 34 / 2008, Kirkkoherra on tehnyt seurakuntaneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti pöytäkirjapäätöksen diakoni Tiina Lipposen palkkaamisesta eläkeläisleirin toiseksi vetäjäksi Seurakuntaneuvoston päätös perustui diakoniatyön johtokunnalta saatuun esitykseen kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Pöytäkirjapäätös perustui käsitykseen, että Tiina Lipposen kanssa on alustavasti maksettavaksi sovittu (...) :n palkkio. Tiina Lipponen hakee päätökseen muutosta oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa hän toteaa, että päätöspöytäkirjassa mainittu palkkio on normaali leiriavustajan palkkio. Lipponen katsoo, ettei tuo palkkio kata sitä vastuuta, joka hänellä oli leirin toisena työntekijänä. Hän esittää, että toisen työntekijän palkkio laskettaisiin vaativuusryhmän 502 mukaisesti, kuten diakoniatyöntekijän palkka. Peruspalkka ko. vaativuusryhmässä on Hän esittää, että korvauksessa huomioitaisiin 5 leiripäivää, 2 leiriä edeltävää valmistelupäivää sekä yksi päivä leirityöaikahyvitystä. Tiina Lipposella on diakonian ammattitutkinto ja hän on toiminut aiemmin diakoniatyön viranhaltijana. Jotta palkkausperusteet olisivat oikeassa suhteessa tehtävän vaativuuteen ja myös muiden kesätyöntekijöiden palkkauskäytäntöihin, kirkkoherra keskustelee asiasta palkka-asiamiehen kanssa ennen kokousta. ehdotus tehdään kokouksessa. Liite 1 145/ Tiina Lipposelle maksetaan eläkeläisleirin osalta palkka vaativuusryhmän 501 (positio 0) peruspalkan mukaisesti hänen esittämänsä mukaisesti yhteensä 8:n päivän osalta. Esityksen perusteet: - Tiina Lipposen tehtävä leirillä on ollut olla toisena työntekijänä, jolloin hänen roolinsa on ollut vaativampi kuin leiriavustajan; - Lipponen on ammattikoulutuksen saanut diakoniatyöntekijä, jolloin häneltä on myös voitu edellyttää vapaaehtoista avustajaa suurempaa vastuuta;

16 seurakuntaneuvosto leiritehtävien vaativuus ei kuitenkaan vastaa samaa ryhmän 502 edellyttämää kokonaisvastuuta, joka on vakituisella viranhaltijalla - muiden kesätyöntekijöiden, esim. rippileireille toisiksi työntekijöiksi otettujen ohjaajien palkkausperusteena käytetään vaativuusryhmää 501 vakituisten viranhaltijoiden 502:n asemesta. Muutoksenhaku kirkollisvalituksella Turun hallinto-oikeudelle. Tiina Lipposelle maksetaan Liitteen 1 145/ mukainen palkka kahdeksalta päivältä. Muutoksenhaku kirkollisvalituksella Turun hallinto-oikeudelle. Tiedoksi Tiina Lipponen, diakoniatyön johtokunta. 146 PERHETYÖN VIRAN PERUSTAMINEN MARTINSEURAKUNTAAN Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan esityksestä poiketen jatkaa perhetyön viran valmistelua elokuun kokoukseen. Kirkkoherra on sopinut hallintojohtajan kanssa, että lopullinen virkaesitys voidaan toimittaa hänelle pidettävän kokouksen jälkeen käsiteltäväksi seurakuntayhtymän v virkapaketin yhteydessä. Kirkkoherra on laatinut aiemmin tehdyn valmistelun ja käytyjen keskustelujen pohjalta luonnoksen esityksestä perhetyön viran perustamisesta. liitteenä Käydään asian pohjalta keskustelu. Seurakuntaneuvosto keskustelee viran perustamista koskevan esitysluonnoksen pohjalta ja antaa asian edelleen jatkovalmisteluun kokousta varten. Seurakuntaneuvosto keskustelee viran perustamista koskevan esitysluonnoksen pohjalta ja antaa asian edelleen jatkovalmisteluun kokousta varten. Lapsi- ja nuorisotyönjohtokunnalta pyydetään asiasta lausunto, joka tulee antaa mennessä. 147 PYHÄKOULUTYÖTÄ KOSKEVA KIRJE (...) on toimittanut seurakuntaneuvoston jäsenille kirjeen, jossa hän selvittää pyhäkoulutyön tämänhetkistä tilannetta. Kirjeessä valaistaan tiivistetysti sekä allekirjoittaneen että (...) roolia vapaaehtoisina pyhäkoulutyön vastuuhenkilöinä. Esille nousee näkökohtia, joita käytiin

17 seurakuntaneuvosto läpi myös asianomaisten ja kirkkoherran välisessä keskustelussa Keskeisesti myös silloin nousi esille kysymys vapaaehtoisen roolista, työpanoksen laajuudesta ja jaksamisesta. Kirjeessä tehdään myös selkeä ehdotus siitä, miten pyhäkoulua voitaisiin asianomaisten mielestä jatkossa hoitaa: Sunnuntaisin tapahtuvasta työstä olisi mielestämme kohtuullista saada rahallista korvausta 50 e / pidetty pyhäkoulukerta. Todellinen työmäärä yhden 1,5 / 2 tuntia kestävän pyhäkoulun / raamattukerhon järjestämiseen on 6-8 tuntia sisältäen siis säännöllisen tiedotuksen ja yhteydenpidon perheisiin, materiaalihankinnat, ko. kerhokerran suunnittelun, toteutuksen ja loppusiivouksen yms. Alkavan toimintakauden aikana pyhäkouluja olisi 30 kpl ja raamattukerhoja 20 kpl eli ohjaajakorvauksien kustannuksiksi tulisi yhteensä 50 * 50 e = 2500 e. Näin edullisilla kustannuksilla tulisi joustavasti, korkeatasoisesti ja varmasti hoidettua toiminta, jota muuten ei seurakunnassamme hoideta laisinkaan. Seurakunnan pyhäkoulutyössä tällä hetkellä esiin nousseet kysymykset ovat monella tavalla tärkeitä. Ne liittyvät laajemminkin vapaaehtoisten toimintaan seurakunnassa: vapaaehtoisen rooliin, työmäärän kohtuullisuuteen, heidän tekemänsä tärkeän työn johtamiseen, tukemiseen ja palkitsemiseen. Esille nousee myös kysymys siitä, mikä rooli seurakunnan palkatuilla työntekijöillä on suhteessa vapaaehtoistyöhön ja vapaaehtoisiin toimijoihin. Kirjeessä keskitytään pohtimaan pyhäkoulutyön tulevaisuutta. Samalla on hyvä kuitenkin nähdä sen kautta esille nostetut kysymykset osana laajempaa, koko vapaaehtoistyön kenttää, olkoonpa kyse vapaaehtoisista nuoriso-, rippikoulu-, lähetys- ja diakoniatyössä tai vaikkapa pienryhmätoiminnassa. Tosin, kuten kirjeessäkin todetaan, tilanne on muihin työmuotoihin nähden erilainen, koska seurakunnalla ei tällä hetkellä ole palkattua pyhäkoulusihteeriä. On siten totta, että seurakunnan pyhäkoulutyössä vapaaehtoiset hoitavat tehtäviä, joita useissa muissa seurakunnissa hoitavat tehtävään palkatut pyhäkoulusihteerit. Näin ollen on ymmärrettävää, että myös työmäärä on enemmän kuin mitä vapaaehtoiselta voi kohtuudella edellyttää. Toisaalta toiminnan laajeneminen on tapahtunut vapaaehtoisten omasta aloitteesta. Tämä on luonnollisesti rikastuttanut seurakunnan lasten toimintakenttää, mutta samalla myös kasvattanut vapaaehtoisten työmäärää. Toiminnan laajentamisesta olisi lähtökohtaisesti ollut hyvä keskustella jo etukäteen, jolloin työmuodon kehittämistä olisi voitu ennakoida. Tämän osaltaan kertoo siitä, että vapaaehtoistoiminnan johtamisessa on ollut parantamisen varaa. Pappien tulevassa työnjaossa on yksi pappi nimetty vastaamaan vapaaehtoistyön kehittämiseen liittyvistä asioista, joita tässäkin yhteydessä on noussut esiin paljon. Juuri vapaaehtoisten työmäärän kohtuullisuus, työn tukeminen ja palkitseminen ovat silloin keskeisiä kysymyksiä.

18 seurakuntaneuvosto Kirjeessä ei tehdä esitystä itse toimintaan nähden. Sekä Martinkirkon pyhäkoulu että raamattukerho toimisivat sen mukaan jatkossakin, vaikka sisäinen työnjako olisikin entisestä muuttunut. Olennainen muutos olisi se, että tehtävästä maksettaisiin rahallinen korvaus. Pyhäkoulutyön tilanteen huomioiden ehdotukselle löytyy perusteensa. Samalla tulee kuitenkin huolellisesti miettiä, mihin ja millä perustein vapaaehtoisen tekemästä työstä maksetaan palkkaa. Kysymys on tärkeä, koska se liittyy laajemminkin vapaaehtoisten tekemään työhön. Jos pyhäkoulun kokonaisvastuusta päätettäisiin jatkossa maksaa palkkaa, tulisi seurakunnan määrittää tarkemmin palkallisen tehtävän sisältö ja raamit. Tällöin tulisi määrittää, mikä osa työstä vastaa pyhäkoulusihteerin tehtävien vastuualuetta. Itse pyhäkoulunopettajan tehtävä olisi siinäkin tapauksessa perusteltua säilyttää vapaaehtoistehtävänä. Tämä luonnollisesti edellyttäisi sitä, että pyhäkoulunopettajia olisi nykyistä enemmän, jotta vapaaehtoistyö voitaisiin jakaa nykyistä kohtuullisemmin. Jatkoa ajatellen on syytä huomioida myös se, että kokonaisvastuu pyhäkoulutyön osalta on ajateltu nivottavaksi perhetyön yhteyteen. (...) kirje liitteenä Seurakuntaneuvosto käy (...) kirjeen herättämien ajatusten pohjalta keskustelun ja asia palautetaan jatkovalmisteluun. Seurakuntaneuvosto kävi pitkän ja monipuolisen lähetekeskustelun ja palautti asian jatkovalmisteluun. Ponsi: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä PONSI / Valkama ja Kiviö seurakuntaneuvosto Kokous 7 / 2008, , 147 PONSI PYHÄKOULUTYÖN JA RAAMATTUKERHOTYÖN KEHITTÄMISEKSI Turun nykyinen henkilöstörakenne ei ole toimiva ajankohtaisiin haasteisiin nähden. Seurakunnan väkiluku on lähes henkeä, alle 19-vuotiaita on yli 21 % ja nuoria aikuisia (20-45-vuotiaita) on yli 38 % väkimäärästä. Erityisesti pikkulapsia ja alakouluikäisiä seurakuntalaisia tuetaan liian vähän palkkaaman henkilökunnan toimesta. Perhetyötä on 2000-luvulla tehty sekä tilapäisten palkattujen työntekijöiden että muutaman vapaaehtoisen seurakuntalaisen toimesta.

19 seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan seurakunnan henkilöstörakennetta useasta eri näkökulmasta. Useita vuosia on pohdittu diakoniatyön ja nuorisotyön yhteisen viran perustamista. Kirkkovaltuustolle valmisteltiin esitystä perhetyön viran perustamiseksi Valitettavasti kukaan nykyisistä palkatuista työntekijöistä ei ole kantanut pääasiallista vastuuta pyhäkoulutyöstä eikä alakouluikäisten raamattukerhotyöstä, vaikka nämä molemmat lohkot ovat seurakunnan ydintehtävää eli evankeliumin välittämistä nykypäivän keinoin seurakunnan pienimmille. Martinseurakunta on ollut erittäin onnellisessa tilanteessa, kun jo useiden vuosien ajan kaksi pätevää ja vapaaehtoista seurakuntalaista on käyttänyt energiaansa ja ideoitaan omien lastensa hoitamisen lisäksi myös kymmenien muiden lasten ohjaamiseen seurakunnan aktiivijäseniksi. Tällaista uraauurtavaa työtä kristillisyyden perustan vahvistamiseksi täytyy luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tukea konkreettisesti, ei vain kiitoksin kuten nykyään. Varsinaisen palkatun pyhäkoulusihteerin tai muun vastuuhenkilön puuttuessa tämän aihealueen vetäjien käyttöön voisi antaa riittävän taloudellisen panoksen, esimerkiksi euroa toimintamäärärahoista tai jostakin soveltuvasta rahastosta. Osa-aikaisiksi projektityöntekijöiksi voisi ottaa nykyisin (...), joilla molemmilla on useiden vuosien kokemus vapaaehtoistyöstä. Kumpikaan ei ole varsinaisessa palkkatyössä alkavana toimintakautena, joten omien pikkulasten hoitamisen ohella he voisivat panostaa seurakunnan toiminnan kehittämiseen. Kirkkoherra Tuomo Norvasuon ohjauksessa ensimmäisen suunnitelman voisi tuoda jo seurakuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen Me allekirjoittaneet Heimo Valkama ja Anna-Liisa Kiviö esitämme seurakuntaneuvoston kokouksessa asiakohtaan 147 ponnen, jossa edellytämme kirkkoherra Tuomo Norvasuon johdolla valmisteltavan konkreettista projektia tai järjestelyä, jolla voitaisiin varmistaa pyhäkoulutyön ja raamattukerhotyön jatkuminen Martinseurakunnassa toimintakautena Seuraavana toimintakautena Martinseurakunnassa pitäisi nykyisen strategian mukaisesti olla päätoiminen perhetyön viran hoitaja, joka voisi ottaa toimintavastuun näistäkin tehtävistä. Täten järjestely olisi vain yhden vuoden mittainen. Seurakuntaneuvosto hyväksyy yksimielisesti ponnen merkittäväksi kokouspöytäkirjaan. Turku, Heimo Valkama Anna-Liisa Kiviö 148 ISOSKOULUTUSLEIRIEN KULUJEN KORVAAMINEN LEIRILÄISILLE Timo Kari esitti, että Martinseurakunta tutkisi mahdollisuutta maksaa isoskoulutukseen osallistuvien isoskoulutusleirimaksut. Isoskoulutus on välttämätön rippikoululeirille pääsemiseksi eikä isosille makseta mitään palkkaa ja

20 seurakuntaneuvosto korvausta rippikoululeirillä toimimisesta. Sen sijaan he joutuvat maksamaan noin 20 euron leirimaksun. Tulisi selvittää isoskoulutettavien määrä ja se, mistä leirimaksut voitaisiin maksaa. 149 SEURAKUNNAN ERI TYÖMUOTOJEN ESITTÄYTYMINEN NEUVOSTON KOKOUKSISSA Keijo Korkka esitti, että seurakunnan eri työmuodot voisivat esittäytyä seurakuntaneuvoston jäsenille kokouksissa. : Päätettiin aloittaa esittäytymiset syksyn aikana, kun lomakausi on ohitse. 150 MUUTOKSENHAKU Liite 1 150/sn KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Turussa Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Lasse Mustonen sihteeri Timo Kari pöytäkirjantarkastaja Keijo Korkka pöytäkirjantarkastaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 19.3.2009 30 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 19.3.2009 30 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 19.3.2009 30 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.3. 2009 klo 18.00-19.05 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Seppo Riihimäki puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 5.6. 2008 85

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 5.6. 2008 85 seurakuntaneuvosto 5.6. 2008 85 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2008 klo 18.00-20.05 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen Marja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.9.2013 klo 17.00-17.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Heli Ulvinen, kirkkoherra, puheenjohtaja Anja Huostila, jäsen Matti Koukkula, varajäsen Aki Kaivola,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2008 Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Torstaina 7.8.20008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2008 Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Torstaina 7.8.20008 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 7.8.20008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja ja sihteeri Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 6 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen,

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015 TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja kuulutus Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään Tuuloksen srk:n Seurakuntakeskuksessa, Pappilantie 15, 14820Tuulos, tiistaina 2.6.2015

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NEUVOSTO 5.5.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 5.5.2015 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Helistekangas Laura Huoponen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 3.11.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 3.11.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 NEUVOSTO 3.11.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 3.11.2015 klo 17.00 18.45 Paikka Kauniaisten kirkko, alatakkahuone Läsnä Poissa 53 Kokouksen avaus Ala-Reinikka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 7/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 7/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 7/2011 Kokousaika 6.9.2011 klo 18.00 20.22 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Poissa: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Juha

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 13.10.2015 SEURAKUNTA Nro 5/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/5 Kokousaika Tiistai 13.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, kokoushuone 3. krs, Rauhankatu

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 81 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 Kokousaika Ti 13.11.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti, kirkkoherra,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Kantola

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 25.11.2015 klo 17-18.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari.

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari. 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Liikastentie 28 28610 Pori AIKA: TI 30.9.2014 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Jäsenet: Esa Anttila jäsen Marja Flinck jäsen Taina

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari)

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) --- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 10.12.2012 klo 18.00 Paikka Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) Läsnä Poissa

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600

PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600 25.9.2013 1 (7) PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2013 Kokousaika: Tiistai 17.9.2013 kello 18.00-18.36 Paikka: Kallion kirkon Kappelisalissa, Itäinen papinkatu

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 26.10.2006 1. Torstaina 26.10.2006 klo 18.00, kahvit klo 17.

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 26.10.2006 1. Torstaina 26.10.2006 klo 18.00, kahvit klo 17. 26.10.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 26.10.2006 klo 18.00, kahvit klo 17.30 alkaen Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti poissa Alhonen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 10.1.2008 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 10.1.2008 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 10.1.2008 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 10.1.2008 klo 18.00-19.45 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Aki Eriksson Kirsti

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 27. Aika: Torstaina 22.5.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 27. Aika: Torstaina 22.5.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Tark: 27 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.5.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous 10.6.2015

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous 10.6.2015 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 1(10) Aika Paikka 10.6.2015 klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 64 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

Auran seurakunnan virastotalon kokoushuone

Auran seurakunnan virastotalon kokoushuone KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 1/8 Aika Paikka Tiistai klo 18.00 Auran seurakunnan virastotalon kokoushuone Läsnä Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 02.10..2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 02.10..2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 02.10..2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 02.10.2012 klo 18.00-19.15 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 28.10.2015 klo 17 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Granat-Tapaila Asta, varajäsen Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 Kokousaika Keskiviikko 8.8.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5.6.2014 N:o 8/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5.6.2014 N:o 8/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79 Kokousaika Torstai 5.6.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot