TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa Kiviö Jari Hlavatý Timo Kari Keijo Korkka Marja Kytö Martti Lehto Seppo Muurinen saapui klo 18.10, :n 137 käsittelyn aikana Annika Raaska Pekka Saarela Marja-Liisa Salminen varajäsen Heimo Valkama varajäsen Anu Verho Lasse Mustonen sihteeri Poissa Aki Eriksson Sakari Itähaarla Petra Määttänen 134 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00, luki Joh 5: 1-15 ja piti hartauksen, jonka lopuksi veisattiin virsi 206, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 136 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa. Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2 seurakuntaneuvosto Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Korkka ja Timo Kari. 137 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 138 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan kirjeet - Tuomiokapitulin päätös n:o 212, , Sivutoimiluvan myöntäminen seurakuntapastori Jukka Hildénille 2. Kirkkohallituksen yleiskirjeet - Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2008, Tiedotustilaisuuksia (HeTa-hanke) - Kirkkohallituksen yleiskirje 24/2008, Päivitettyjä ohjeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden luettelointiin - Kirkkohallituksen yleiskirje 25/2008, 1. Kirkkoherranviraston hoidon uusittuja ohjeita intrassa, 2. Uudistunut kirkon päiväkirja ja kirkollisten toimitusten päiväkirja käyttöön vuoden 2009 alusta - Kirkkohallituksen yleiskirje 26/2008, 1. Työasemien yhteiset palvelut hanke, 2. Tiedotustilaisuudet KITKE- ja TYP hankkeista syyskuussa, 3. Yhdistyvien seurakuntien jäsentietokannat - Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2008, Kirkon henkilöstökoulutus - Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2008, Muutoksia kirkon eläkeasioiden käsittelyssä - Kirkkohallituksen yleiskirje 29/2008, Seurakuntien talouden ja toiminnan tunnuslukija vuodelta 2007

3 seurakuntaneuvosto Muut asiat - Kirkosta eronneet seurakunnittain ja kirkosta eronneet sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän väkiluku Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 139 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston pöytäkirjat - Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 12/2008, Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 13/2008, Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 14/2008, Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2008, Oman seurakunnan toimielinten pöytäkirjat 2.1. Diakoniatyön johtokunta Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta Lähetystyön johtokunta Toimikunnat - 3. Muut pöytäkirjat 3.1. Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirjat - Laaja kirkkoherrainkokous 5/2008, Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 34 / , Diakoni Tiina Lipposen palkkaaminen eläkeläisten kesäleirille toiseksi vetäjäksi 35 / , Diakoni Sirpa Sipilän palkkaaminen diakoniatyön perheleirille toiseksi vetäjäksi 36 / , Ehtoollisen avustusoikeuden myöntäminen

4 seurakuntaneuvosto / , Teologian ylioppilas Mari Damskäggin palkkaaminen rippileirin 508 toiseksi ohjaajaksi 38 / , TK Annukka Lindbergin palkkaaminen rippileirin 510 toiseksi työntekijäksi 39 / , Vs. nuorisotyönohjaaja Johan Savolan toimittamat asiakirjat 40 / , Virkavapauden myöntäminen (...) 41 / Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Hanna-Riikka Salmisen palkkaaminen rippikoululeirin 509 toiseksi ohjaajaksi 42 / , Pastori Ilona Hägglund-Viljasen nimeäminen rippikoululeirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi 43 / , Virkavapauden myöntäminen (...) 44 Virkavapauden myöntäminen (...) Merkittiin saapuneet pöytäkirjat tiedoksi. 140 MUUTOS SYKSYN 2008 KOUKOUSAIKATAULUUN Seurakuntaneuvoston syksyn kokousaikataulussa lokakuun kokous sovittiin pidettäväksi torstaina klo Talouspäällikkö Irma Hokan lähettämässä kirjeessä todetaan, että seurakuntayhtymän talousarvioesityksestä pyydetään lausunto mennessä. Talousarvioaineiston valmistumis- ja postitusaikataulusta johtuen lausunnon antaminen voi tapahtua ajalla Tämän vuoksi lokakuun kokouksen ajankohtaa tulee muuttaa viikkoa myöhäisemmäksi. Seurakuntaneuvoston lokakuun kokous siirretään pidettäväksi torstaina klo Martin seurakuntatalolla. Ei muutoksenhakuoikeutta Seurakuntaneuvoston lokakuun kokous päätettiin siirtää pidettäväksi torstaina klo Martin seurakuntatalolla. Ei muutoksenhakuoikeutta Tiedoksi Seppo Riihimäki, Anita Koskelin 141 PIETARIN-MATKAN OHJELMA Pietarin-matka toteutetaan suunnitellun mukaisesti niin, että matkaan osallistuu Martin- ja Paattisten seurakuntien seurakuntaneuvostojen ja työyhteisöjen sekä Inkeri-toimikunnan jäseniä. Osallistujia on kaiken kaikkiaan 35.

5 seurakuntaneuvosto Lasse Mustonen on hoitanut matkan käytännön järjestelyjä. Hän on toimittanut osallistujille kirjeen, jossa on annettu yksityiskohtaisia ohjeita matkajärjestelyistä. Kirjeessä oli myös alustava ohjelmarunko, jota kuitenkin tulee vielä tarkentaa seurakuntien ja matkatoimiston edustajien neuvottelussa. Tarkempi matkasuunnitelma esitellään seurakuntaneuvoston kokouksessa ja lopullinen ohjelma postitetaan elosyyskuun taitteessa matkaan osallistuville. Matka toteutetaan yhteistyössä Liikenne Pääkkösen kanssa. Kustannukset osallistujaa kohti ovat 230 ja niihin sisältyvät - majoitus hotelli Moskova, 2hh - kuljetus suomalaisella turistibussilla - viisumi + pakollinen venäläinen matkavakuutus - hotellin rekisteröintimaksu - kuljetukset Kelttoon ja lähiympäristöön - kaupunkikiertoajelu (tarvittaessa) Tämän lisäksi ruokailut sekä mahdollinen lisäohjelma aiheuttavat lisäkustannuksia. Em. kustannukset on tarkoitus maksaa edustajien kohdalta seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta Seurakuntaneuvosto tutustuu matkaohjelmaan ja merkitsee sen sekä alustavat matkakustannukset tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta Seurakuntaneuvosto tutustui matkaohjelmaan ja merkitsi sen sekä alustavat matkakustannukset tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta 142 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Kirkkoneuvosto , 290 Kirkkovaltuusto on päättänyt ottaa käyttöön seurakuntien uuden määrärahajakomallin, jota noudatetaan kulumassa olevan valtuustokauden ajan. Uusi jakomalli kasvatti paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa yli 15 prosentilla, minkä vuoksi vuonna 2008 talousarvioon ei harkinnanvaraisten määrärahojen kasvattaminen ollut tarpeen. Uusi palkkajärjestelmä on otettu käyttöön kevään 2007 jälkeen. Kuluvan vuoden talousarviossa ja tähän vuoteen siirtyvissä määrärahoissa on riittävät varaukset palkkojen maksamista varten. Ensi vuoden osalle tulee paikallisseurakuntien määrärahaa kasvattaa samalla määrällä kuin mitä pakolliset palkankorotukset edellyttävät.

6 seurakuntaneuvosto Tämä laskenta ja sen tarkistaminen on vielä kesken, mutta valmistuu kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Muille osastoille voidaan laskea kesän aikana uudet palkkamäärärahat, jolloin niille ei tarvitse vastaavalla tavalla antaa harkinnanvaraisia määrärahojen lisäyksiä. Ennakoitu inflaatiovauhti on 3,5 4 prosenttiyksikköä vuositasolla. Tämän johdosta muita kuin paikallisseurakuntien harkinnanvaraisia määrärahoja voidaan sallia nostettavan 4 prosentilla. Kirkkoneuvosto antaa seuraavat ohjeet talousarvion laadintaan: - vuodelle 2009 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuo sille 2010 ja 2011 avain tavoitteet. - toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee mahdollisuuksien mukaan antaa vaikutusmahdollisuus kokko henkilöstölle - laadintayksikköjen tulee käyttää suunnittelulomaketta - tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttaminen myöhemmin on helppo seurata - mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi on esiteltävä ja perusteltava erikseen - mahdolliset virkoja ja toimia koskevat muutosehdotukset tulee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne hallintojohtajalle - seurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista - koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus- sekä useampipäiväset seminaarit ja vastaavat, tili Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten ehdotetaan varoja toimintamäärärahatilille talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa taloustoimistoon viimeistään Suunnittelulomakkeet otetaan sellaisinaan talousarvioesittelyyn, mikä pyydetään huomioimaan ulkonäkökysymyksenä. Vuoden 2009 toimintasuunnitelmalomake on osoitteessa: T:/Avoin/Toimintasuunnitelmat/2009 toimintasuunnitelmat. Jokainen yksikkö käy noutamassa tyhjän lomakkeen yllä mainitusta osoitteesta, täyttää siihen omat tietonsa ja tallentaa lomakkeen

7 seurakuntaneuvosto oman yksikkönsä nimellä osoitteeseen: T:/Avoin/Toimintasuunnitelmat/2009 toimintasuunnitelmat. - paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa kasvatetaan x-prosentilla (ehdotus esitellään kokouksessa). Muiden osastojen harkinnanvaraisia menoja voidaan korottaa 4 prosentilla. Kirkkoneuvosto on aiemmin vahvistanut toimintasuunnitelmalomakkeen. Ensi vuodeksi mukailtu lomake on seuraava: Liite Käytännössä on havaittu, että vuosien 2010 ja 2011 tuloslukuja ei pystytä arvioimaan. Sen takia ne voidaan tarpeettomina poistaa. Avaintavoitteet on hyvä ilmoittaa, mutta sanat ja avainluvut voidaan poistaa. Yhtymän logo voidaan laittaa lomakkeen yläreunaan. Kirkkoneuvosto on käsitellyt ympäristökasvatussuunnitelmaa kokouksessaan Tällöin kirkkoneuvosto päätti, että kukin yksikkö huomioi suunnitelman vuosien talousarvioiden laadinnassa esittämällä kunkin talousarviovuoden ympäristötavoitteisiin yhden konkreettisen ympäristökasvatuksellisen tavoitteen. Johtoryhmä puoltaa tehtyä ehdotusta. Johtoryhmäkäsittelyssä ei vielä ollut käytettävissä paikallisseurakuntien palkkamenojen kasvuprosenttia. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edellä esitellyt talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2009 sekä niihin liittyen suunnittelulomakkeen korjatussa muodossaan. Käsittely Ilmoitus kaikille laadintayksiköille. Talous- ja suunnittelujohtaja muutti ja täydensi esitystään seuraavasti: - jokainen yksikkö noutaa tyhjän lomakkeen osoitteesta T:Avoin/Toimintasuunnitelmat/2009, täyttää siihen omat tietonsa ja tallentaa lomakkeen viimeistään sähköisessä muodossa yksikkönsä nimellä samaan paikkaan. - suunnittelulomakkeet otetaan sellaisinaan talousarviokäsittelyyn, mikä pyydetään huomioimaan ulkonäkökysymyksenä. - paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa kasvatetaan yhdeksällä prosentilla. Muiden osastojen harkinnanvaraisia menoja voidaan korottaa neljällä prosentilla.

8 seurakuntaneuvosto palkkavarauksiin lasketaan kahden prosentin varaus kunkin luvun palkkasummasta tulevia korotuksia ja satunnaisia sijaisuuksia varten. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2009 muutos- ja täydennysesityksen mukaisesti sekä ohjeisiin liittyen suunnittelulomakkeen korjatussa muodossaan. Ilmoitus kaikille laadintayksiköille. (tekstin lihavoinnit TN) Srk-neuvosto , 142 Kirkkoneuvosto toteaa että uusi jakomalli kasvatti paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa yli 15 prosentilla, minkä vuoksi vuonna 2008 talousarvioon ei harkinnanvaraisten määrärahojen kasvattaminen ollut tarpeen. Martinseurakunta sai jakomallin käyttöönoton yhteydessä käyttöönsä lisämäärärahaa. Paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa kasvatetaan kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti yhdeksällä prosentilla. Vuoden 2009 tilanteesta ei ole vielä täsmällistä tietoa käytettävissä, joten käsillä olevassa suunnitelmassa ei ole ilmoitettu talouslukuja, vaan ainoastaan seurakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet. Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009 on esitetty oheiselle seurakuntayhtymän mallin mukaisella lomakkeella. Työmuotojen toimintasuunnitelmat ja toimintamäärärahojen jako tehdään myöhemmin, koska yhtymän taholta ei ole ilmoitettu, mikä osa kokonaismäärärahasta pitää varata palkkoihin vuonna Ilman tätä tietoa työmuotojen toimintamäärärahaa ei voi jakaa. Toimintasuunnitelma liitteenä Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. : Seurakuntaneuvosto hyväksyi liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Kirkkoneuvosto, johtokunnat

9 seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN HENKILÖSTÖRAKENTEEN SUUNNITTELU Henkilöstörakenne kytkeytyy olennaisesti seurakunnallisen toiminnan perustehtävien ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen. Toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet vaikuttavat henkilöstön riittävyyden ja osaamisen arvioitiin. Toisaalta asian voi nähdä myös kääntäen: toimintaa ja työn painopisteitä voidaan kohdentaa ja kehittää pitäen lähtökohtana olemassa ja käytettävissä olevaa henkilöstöä. Tarkasteleepa asiaa kummin päin tahansa, törmää siihen, että henkilöstörakennetta koskevat ratkaisut ovat osa toiminnan strategista suunnittelua. Viime kädessä voi kuitenkin olla niinkin, että valinnan vapautta on vain rajoitetusti, koska seurakunnan taloudelliset resurssit asettavat rajat. Strategisesta suunnittelusta voi siis avautua henkilöstösuunnitteluun kaksi näköalaa: resurssien lisääminen tai toiminnan sopeuttaminen nykyisiin resursseihin. Lopputulos voi olla myös näiden näköalojen yhdistelmä. Seurakuntaneuvosto keskusteli kokouksessaan seurakunnan strategisen suunnittelun näkökohdista liittyen henkilöstörakenteeseen ja talousnäkymiin. Keskustelun taustalla oli kysymys perhetyön viran perustamisesta ja sen prosessin aikataulusta. Seurakuntaneuvosto päätti esityksestä poiketen, että perhetyön viran valmistelua jatketaan, vaikka strategian laatiminen elää eri aikataulussa. Samalla seurakuntaneuvosto pyysi selvityksen muista henkilöstörakenteeseen liittyvistä tulevaisuuden kysymyksistä. Toiveena oli saada hahmo kokonaisuudesta, jonka osaksi myös perusteilla oleva perhetyön virka liittyy. Toiveeseen voi osin vastata, mutta vaikka tiettyjä jo tiedossakin olevia näkökohtia voi nostaa esiin, ilman strategista kokonaisnäkemystä niiden käsitteleminen ei ole ongelmatonta. Suurin tällä hetkellä vireillä oleva asia on diakoniatyön ja nuorisotyön laatima esitys yhteisestä virasta. on tehty jo v Koska viran perustaminen paitsi toiminnallisesti, myös taloudellisesti iso ratkaisu, tässä yhteydessä on syytä keskittyä erityisesti siihen. Virkaesityksen ohella on hyvä huomioida, että jo tehty periaatepäätös johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustamisesta vaikuttaa jossain määrin myös seurakunnan talouteen, vaikka suurempi merkitys onkin toiminnallisella puolella. Strategisen suunnittelun aikaväliin kuuluu myös pohtia kattoreiden virkarakennetta. Kaksi nykyisistä viranhaltijoista saavuttaa lähivuosina eläkkeelle siirtymiseen oikeuttavan iän. Hyvissä ajoin ennen virkojen avoimeksi jäämistä tulisi arvioida, säilytetäänkö nykyinen komiportainen rakenne (alimman, keskimmäisen ja ylimmän asteen virat) vai olisiko syytä pohtia sille vaihtoehtoja. diakonia- ja nuorisotyön yhteisestä virasta Vuodesta 2005 alkaen on vireillä ollut diakonian ja nuorisotyön esitys

10 seurakuntaneuvosto uuden, työalojen yhteisen viran perustamisesta. Aloite yhteisen viran perustamisesta nousi ensi sijassa diakonian puolelta eikä sitä ole lähtökohtaisesti valmisteltu yhtenäisenä kokonaisuutena. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta otti hankkeeseen nuorisotyönohjaajien esityksestä myönteisen kannan. Esitettäessä uuden viran perustamista taustalla ovat tietyt perusteet, jotka asianomaiset työalat ovat nähneet asiassa tärkeiksi. Siksi juuri esille nostettujen perusteiden arviointi on tärkeää. Toisaalta tulee kytkeä yksittäinen ratkaisuesitys osaksi kokonaisuutta ja tarkastella sitä siinä valossa. Tähän arviointiin kuuluu olennaisesti talouden näkökulma, koska uusi virka ja siihen kytkeytyvä toiminta edellyttävät huomattavan taloudellisen panostuksen. Diakonia- ja nuorisotyön uuden viran perustelut ja niiden arviointia Diakoniatyön johtokunta asetti v työryhmän, joka pohti perusteita uudelle viralle. Johtokunta käsitteli työryhmän esityksen ja siitä päätettiin pyytää lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan lausunto. Valmistelutyöryhmän näkemyksiin liittyen diakoniatyön johtokunta esitti diakonian näkökulmasta uuden viran perusteiksi seuraavat näkökohdat: 1) jotta työtä voitaisiin kehittää 2) osallistuvat työskentelymuodot asiakastyössä 3) diakonisen perhetyön kehittäminen 4) mahdollisuus keskittyä työhön ongelma-alueilla 5) kotikäynnit vanhusten luona myös talviaikaan 6) mielenterveystyön kehittäminen ja tekeminen 7) erilaisten projektien toteuttaminen esimerkiksi yksinhuoltajille ja lapsidiakoniaan liittyen Lisäksi johtokunnan esityksessä viitataan Hirvensalon alueen jatkuvaan kasvuun sekä Kaasukellon alueen työn kehittämistarpeisiin. Diakoniatyön johtokunta totesi myös sen, että aikaisemmin testamenttirahoilla palkatun työntekijän saaminen on koettu tärkeäksi (Sirpa Sipilän vetämä Kaasukello-projekti). Koska yhteisen viran saamista pidettiin mahdollisempana kuin oman viran saamista molemmille työaloille, päädyttiin esittämään niille yhteistä virkaa. Nuorisotyön tiimin kannanotossa puhutaan nuorisodiakonin viran saamisesta ja sen yleisperusteena todetaan: Nuorisotyö edellyttäisi kokonaista virkaa alueen jo nyt kasvaneisiin tarpeisiin. Ihanteena nähdään kokonaan oma virka, mutta yhteiseen virkaan suhtaudutaan myönteisesti. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta esitti työntekijöiden näkemyksiin yhtyen seuraavat näkökohdat uuteen virkaan liittyen:

11 seurakuntaneuvosto ) työajan jako tasan diakonian ja nuorisotyön välillä 2) pätevyyden ja ennen kaikkea sopivuuden huomioiminen: molemman vaihtoehdot nuorisotyönohjaaja tai diakoni sopivat työhön 3) viikoittainen nuorisotyö ja erityisesti nuorisokahvilatyö voisi olla työntekijän vastuulla 4) kerhonohjaaja-, isos- ja avustajakoulutuksen yhdistäminen, kehittäminen ja koordinointi voisi olla tämän työntekijän vastuualue 5) työntekijän tulee kyetä rippikoulu- ja leirityöhön ja kasvavien maahanmuuttajatyön tarpeiden kohtaamiseen 6) samoin alakouluikäisten parissa tehtävään työhön tulee löytyä sopivuus ja pätevyys Diakonian (hädänalaisen auttaminen ja palvelu) ja nuorisotyön (kristillinen kasvatus) ammatillinen suuntautuneisuus ja perustehtävät ovat luonteeltaan erilaiset. Nuorisotyön tiimin ajatus nuorisodiakonista tavallaan yhdistää nuorisotyön ja diakonian näkökulmia. Virkaesityksessä ei vielä tällaisenaan ole silti kovin yksityiskohtaisesti pohdittu, miten kahden työalan yhteisen viran tehtäväkokonaisuus rakennettaisiin. Diakonian esittämät perustelut ja nuorisotyön näkemykset siihen sisällytettävistä työtehtävistä eivät siten muodosta kovin yhtenäistä kokonaisuutta. Diakoniatyön puolelta virkaa on perusteltu sekä yleisistä työn kehittämisen tarpeista että tiettyjen osa-alueiden, erityisesti diakonisen perhetyön ja asiakastyön näkökulmista. Taustalla on se todellisuus, että diakonian asiakastyö on muuttunut yhä haastavammaksi. Olennainen muutos ei liity välttämättä asiakkuuksien määrän kasvuun, vaan niiden luonteen muutokseen. Asiakkuudet liittyvät usein moniongelmaisten henkilöiden ja perheiden asioiden selvittämiseen ja työ on haasteellista ja vaatii sekä aikaa että paneutumista. Nuorisotyön puolelta ei kannanotossa ole nostettu esiin erityisiä painopistealueita tai uusia haasteita, joihin vastaamiseksi virkaa pidettäisiin tarpeellisena. Tästä ei tietysti voi tehdä johtopäätöstä, etteivätkö Martin alueen tarpeet olisi myös nuorisotyön näkökulmasta kasvaneet. Niitä olisi kuitenkin hyvä analysoida konkreettisemmin ja yksityiskohtaisemmin. Esille on nostettu työn osa-alueita, joita tulisi huomioida uuden viranhaltijan tehtävänkuvassa. Esityksen pohjalta ei synny tarkkaa kuitenkaan tarkkaa kuvaa siitä, miten nuorisotyön työnjako kokonaisuudessaan tehtäisiin huomioiden nykyiset työntekijät ja heidän tehtävänkuvansa. Diakonia- ja nuorisotyön resurssit ja niiden arviointi Diakonian ja nuorisotyön perusmiehitys on hyvin samankaltainen. Diakoniassa on johtava diakoniatyöntekijä ja kaksi diakoniatyöntekijää. Johtava nuorisotyönohjaajan virka on perusteilla ja hänen lisäkseen tulee olemaan kaksi nuorisotyönohjaajaa.

12 seurakuntaneuvosto Niin diakoniatyössä kuin nuorisotyössäkin on ollut työalan oma pappi. Työalajohtajuuden käyttöön ottamisen kautta papit eivät ole olleet enää työalasta vastaavia, kuten aiemmin työnjaossa usein oli tapana ajatella ja toimia. Tämän hetken työnjaossa papit eivät ole minkään työalan pääasiallinen resurssi. Selkeän poikkeuksen muodostaa nuorisopappi, jonka tehtävänkuva rakentuu karkeasti ottaen suhteessa 80 % nuorisotyötä 20 % muuta seurakuntatyötä. Nuorisopappi tuo siten selkeän lisäpanoksen nuorisotyön kenttään, olematta silti ikään kuin lisänuorisotyönohjaaja. Diakonian puolella suhde papin rooli on toisenlainen eikä hän tee samassa mielessä kenttätyötä nuorisopappi. Pappien työnjaossa ajattelu pappisresurssien käytöstä seurakuntatyössä tulee muuttumaan, eikä esim. diakoniatyössä jatkossa enää tule olemaan omaa diakoniapappia. Vertailtaessa diakonia- ja nuorisotyön kokonaisresursseja tämäkin on hyvä ottaa huomioon. Diakonian virkoja on seurakuntayhtymän seitsemästä suuresta seurakunnasta (pois lukien siis Paattinen ja Åbo Svenska) vain kahdella enemmän virkoja useampia kuin Martinseurakunnalla (Maaria ja Mikael). Jos suhteutetaan diakoniatyöntekijöiden määrä seurakuntien jäsenmäärään, Martinseurakunta tulee luettelon häntäpäässä. Matemaattinen jako ei sinällään vielä ole koko totuus. Seurakuntien jäsenistön ikäjakautuma, sosiaalinen rakenne ja luonne jne. voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia ja sitä kautta myös haasteet diakoniatyössä. Diakoniatyön sektorilla on varsin määrätietoisesti kartoitettu nykyistä työkenttää sekä sen haasteita ja työtehtäviä. Tämä on ollut tärkeää, jotta löydettäisiin edes tyydyttävästi rajoja rajattomalta tuntuvaan työkenttään. Myös esim. seurakuntayhtymän vanhustyön strategiassa on pohdittu diakoniatyön ja yleisen seurakuntatyön välistä rajanvetoa. Tulevaisuudessa diakoniatyössä jouduttaneen entistäkin selkeämmin hahmottamaan sitä, mitkä ovat ne haasteet, joihin työ ja voimavarat tulee keskittää. Tämä merkinnee työnjaon läpikäymistä suhteessa yleiseen seurakuntatyöhön ja myös konkreettisia johtopäätöksiä. Nuorisotyössä on virkaesityksen tekemisen jälkeen kannalta tapahtunut työjaon ja tehtävänkuvien muutoksia, joilla on vaikutuksia kokonaisuuden arviointiin. Rippikoulutyön tarpeisiin on työntekijävahvistusta saatu lähetyssihteerin viran kautta, johon työnjaossa sisältyy osallistuminen vuosittain kahdelle rippikoululeirille (lähetyssihteerin virka lukien). Myös nuorisotyönohjaajien työnjakoa ollaan hahmottelemassa uudestaan. Siinä toinen nuorisotyönohjaajista huolehtii varttuneiden nuorten ja toinen varhaisnuorten parissa tehtävästä työstä. Kaikki nykyisistä ohjaajista hoitavat osansa nuorisotyön kokonaisuudesta. Yökahvilatoimintaa ei tällä hetkellä ole siinä merkityksessä kuin vielä virkaesityksen laatimisen aikaan. Kerhonohjaajista huolehtiminen kuuluu puolestaan osaksi varhaisnuorisotyöntekijän tehtävää. Kuten jo edellä todettiin, nuorisopapin tehtävänkuva on kokenut ison muutoksen. Työ painottuu vahvasti kouluyhteyksien ylläpitämiseen, erityisesti

13 seurakuntaneuvosto alakoulujen suuntaan. Diakonia- ja nuorisotyön yhteisen viran kustannusvaikutukset Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta esityksessä yhteisen viran pätevyysvaatimuksena voisi olla joko nuorisotyön tai diakonian viran edellyttämä koulutus. Diakonian osalta oletettavasti ensisijainen olisi diakonian pätevyysvaatimukset täyttävä työntekijä, vaikkei sitä erikseen esityksessä mainitakaan. Kysymys pätevyydestä on viran sisältöä silmällä pitäen keskeinen. Kustannusvaikutusten osalta tilanne on helpompi arvioida, koska sekä diakonian että nuorisotyön perusvirat on molemmat palkkausjärjestelmässä sijoitettu samaan vaativuusryhmään 502 (positio 0 %). Sen mukaisesti laskettuna viranhaltijan palkkauskustannukset olisivat syksyn korotukset huomioiden vuodessa (sisältäen palkan, 18% vuosisidonnaisen osan, lomarahat sekä työnantajamaksut 34,43%). Syksyllä 2009 seurakuntayhtymässä selvitetään diakonia- ja nuorisotyöntekijöiden sekä seurakuntapastoreiden sijoittuminen omien vaativuusryhmiensä sisällä. On mahdollista, että tämäkin prosessi voi osaltaan tuoda muutoksia. Lisäksi v alkaen tultaneen maksamaan ns. henkilökohtaista palkanlisää, jonka kustannusvaikutuksesta ja perusteista ei tällä hetkellä ole vielä yksityiskohtaista tietoa käytettävissä. Kaiken kaikkiaan uuden palkkausjärjestelmän mukanaan tuomien muutosten kokonaisvaikutusta pystytään arvioimaan paremmin v tilinpäätöksen yhteydessä. Palkkauksesta aiheutuvien kustannusten lisäksi uuden viranhaltijan osalta tulisi huomioida ainakin matka-, koulutusja puhelinkustannukset sekä uuden työntekijän myötä kasvava toimintamäärärahatarve. Johtopäätökset Diakoniatyössä tulee jatkaa käynnissä olevaa perustehtävän kartoitusta. Työkentän kartoittaminen on kirjattu yhdeksi v avaintavoitteeksi toimintasuunnitelmaan. Tarpeen mukaan tulee myös vetää käytännön johtopäätöksiä työnjakoon (esim. vanhustyö). Diakoniatyölle tulee laatia työalakohtainen strategia sitten kun yleinen strategia on valmistunut mennessä. Työalan strategian valmistelu tulee aloittaa keväällä Nuorisotyön osalta täytyy työryhmän rakenne sekä työntekijöiden tehtävänkuvat selkiyttää. Nuorisotyölle tulee laatia johtavan viranhaltijan johdolla konkreettinen suunnitelma nuorisotyön suuntaviivoiksi. Työalalla tulee tehdä perusteellinen perustehtävän kartoitus sekä analysoida nykytilanne ja suunnitelmat sen pohjalta. Myös nuorisotyölle tulee laatia työalakohtainen strategia sitten kun yleinen strategia on valmistunut mennessä. Työalan strategian valmistelu tulee aloittaa keväällä 2009.

14 seurakuntaneuvosto Lopullinen keskustelu uuden viran perustamisesta tulee käydä strategian laadinnan yhteydessä. Liitteet: - liite diakoniatyön- sekä lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan pöytäkirjanotteet - liite palkkatoimiston laatima palkkakustannustaulukko Seurakuntaneuvosto käy keskustelun edellä esitetyistä henkilöstörakenteeseen liittyvistä näkökohdista ja niihin palataan uudelleen strategian laadinnan yhteydessä. Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun edellä esitetyistä henkilöstörakenteeseen liittyvistä näkökohdista ja päätti palata niihin uudelleen strategian laadinnan yhteydessä. Ei muutoksenhakuoikeutta Tiedoksi Diakonia- ja nuorisotyön työryhmät, diakonia- sekä lapsi- ja nuoriso työn johtokunnat 144 KIRKON 75-VUOTISJUHLA Martinkirkko on vihitty käyttöönsä ja täyttää näin ollen kuluvana syksynä 75 vuotta. Työyhteisössä on jo keväällä pohdittu alustavia suunnitelmia kirkon juhlaa varten. Suunnitelmissa on viettää kirkon virallista juhlaa sunnuntaina Tällöin ohjelmaan on kaavailtu juhlamessu sekä juhla seurakuntatalolla. Tämän juhlan järjestelyjen tiimoilta on tarkoitus kutsua myös perinnetoimikunta koolle. Juhlaviikon aikana on tarkoitus yhteistyössä lastenohjaajien kanssa kutsua seurakunnan alueen esikouluikäiset tutustumaan kirkkoon Kotikirkko tutuksi teemalla. Lisäksi kanttorit ovat suunnitelleet maanantaihin pidettäväksi musiikkipainotteista kirkkotilaisuutta, esim. yhteislaulutapahtumaa. Näiden tapahtumien suunnittelu on vielä kesken. Seurakunnan taloussuunnitelmassa ei ole erikseen korvamerkitty rahaa kirkon juhlia varten. Siksi olisi perusteltua, että seurakuntaneuvosto käyttövaroistaan osoittaisi myöhemmin määriteltävän summan käytettäväksi juhlajärjestelyihin. Juhlan kustannuksista laaditaan kustannusarvio, joka tuodaan seurakuntaneuvostolle myöhemmin syksyllä. Sen pohjalta on mahdollista tehdä täsmällisempi päätös määrärahojen osoittamisesta juhlajärjestelyihin.

15 seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Martinkirkon 75-vuotisjuhlan järjestelyjen alustavan suunnitelman sekä keskustelee asiasta tarpeen mukaan. Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun Martinkirkon 75-vuotisjuhlan järjestelyistä ja merkitsi ne tiedoksi. Päätettiin, että kirkon 75-vuotisjuhlan yhteydessä ei suoriteta mitään erityisiä henkilöiden tai työmuotojen muistamisia, vaan suoritetaan ne mieluummin seurakunnan vuosijuhlien yhteydessä. 145 OIKAISUVAATIMUS KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAAN 34 / 2008, Kirkkoherra on tehnyt seurakuntaneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti pöytäkirjapäätöksen diakoni Tiina Lipposen palkkaamisesta eläkeläisleirin toiseksi vetäjäksi Seurakuntaneuvoston päätös perustui diakoniatyön johtokunnalta saatuun esitykseen kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Pöytäkirjapäätös perustui käsitykseen, että Tiina Lipposen kanssa on alustavasti maksettavaksi sovittu (...) :n palkkio. Tiina Lipponen hakee päätökseen muutosta oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa hän toteaa, että päätöspöytäkirjassa mainittu palkkio on normaali leiriavustajan palkkio. Lipponen katsoo, ettei tuo palkkio kata sitä vastuuta, joka hänellä oli leirin toisena työntekijänä. Hän esittää, että toisen työntekijän palkkio laskettaisiin vaativuusryhmän 502 mukaisesti, kuten diakoniatyöntekijän palkka. Peruspalkka ko. vaativuusryhmässä on Hän esittää, että korvauksessa huomioitaisiin 5 leiripäivää, 2 leiriä edeltävää valmistelupäivää sekä yksi päivä leirityöaikahyvitystä. Tiina Lipposella on diakonian ammattitutkinto ja hän on toiminut aiemmin diakoniatyön viranhaltijana. Jotta palkkausperusteet olisivat oikeassa suhteessa tehtävän vaativuuteen ja myös muiden kesätyöntekijöiden palkkauskäytäntöihin, kirkkoherra keskustelee asiasta palkka-asiamiehen kanssa ennen kokousta. ehdotus tehdään kokouksessa. Liite 1 145/ Tiina Lipposelle maksetaan eläkeläisleirin osalta palkka vaativuusryhmän 501 (positio 0) peruspalkan mukaisesti hänen esittämänsä mukaisesti yhteensä 8:n päivän osalta. Esityksen perusteet: - Tiina Lipposen tehtävä leirillä on ollut olla toisena työntekijänä, jolloin hänen roolinsa on ollut vaativampi kuin leiriavustajan; - Lipponen on ammattikoulutuksen saanut diakoniatyöntekijä, jolloin häneltä on myös voitu edellyttää vapaaehtoista avustajaa suurempaa vastuuta;

16 seurakuntaneuvosto leiritehtävien vaativuus ei kuitenkaan vastaa samaa ryhmän 502 edellyttämää kokonaisvastuuta, joka on vakituisella viranhaltijalla - muiden kesätyöntekijöiden, esim. rippileireille toisiksi työntekijöiksi otettujen ohjaajien palkkausperusteena käytetään vaativuusryhmää 501 vakituisten viranhaltijoiden 502:n asemesta. Muutoksenhaku kirkollisvalituksella Turun hallinto-oikeudelle. Tiina Lipposelle maksetaan Liitteen 1 145/ mukainen palkka kahdeksalta päivältä. Muutoksenhaku kirkollisvalituksella Turun hallinto-oikeudelle. Tiedoksi Tiina Lipponen, diakoniatyön johtokunta. 146 PERHETYÖN VIRAN PERUSTAMINEN MARTINSEURAKUNTAAN Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan esityksestä poiketen jatkaa perhetyön viran valmistelua elokuun kokoukseen. Kirkkoherra on sopinut hallintojohtajan kanssa, että lopullinen virkaesitys voidaan toimittaa hänelle pidettävän kokouksen jälkeen käsiteltäväksi seurakuntayhtymän v virkapaketin yhteydessä. Kirkkoherra on laatinut aiemmin tehdyn valmistelun ja käytyjen keskustelujen pohjalta luonnoksen esityksestä perhetyön viran perustamisesta. liitteenä Käydään asian pohjalta keskustelu. Seurakuntaneuvosto keskustelee viran perustamista koskevan esitysluonnoksen pohjalta ja antaa asian edelleen jatkovalmisteluun kokousta varten. Seurakuntaneuvosto keskustelee viran perustamista koskevan esitysluonnoksen pohjalta ja antaa asian edelleen jatkovalmisteluun kokousta varten. Lapsi- ja nuorisotyönjohtokunnalta pyydetään asiasta lausunto, joka tulee antaa mennessä. 147 PYHÄKOULUTYÖTÄ KOSKEVA KIRJE (...) on toimittanut seurakuntaneuvoston jäsenille kirjeen, jossa hän selvittää pyhäkoulutyön tämänhetkistä tilannetta. Kirjeessä valaistaan tiivistetysti sekä allekirjoittaneen että (...) roolia vapaaehtoisina pyhäkoulutyön vastuuhenkilöinä. Esille nousee näkökohtia, joita käytiin

17 seurakuntaneuvosto läpi myös asianomaisten ja kirkkoherran välisessä keskustelussa Keskeisesti myös silloin nousi esille kysymys vapaaehtoisen roolista, työpanoksen laajuudesta ja jaksamisesta. Kirjeessä tehdään myös selkeä ehdotus siitä, miten pyhäkoulua voitaisiin asianomaisten mielestä jatkossa hoitaa: Sunnuntaisin tapahtuvasta työstä olisi mielestämme kohtuullista saada rahallista korvausta 50 e / pidetty pyhäkoulukerta. Todellinen työmäärä yhden 1,5 / 2 tuntia kestävän pyhäkoulun / raamattukerhon järjestämiseen on 6-8 tuntia sisältäen siis säännöllisen tiedotuksen ja yhteydenpidon perheisiin, materiaalihankinnat, ko. kerhokerran suunnittelun, toteutuksen ja loppusiivouksen yms. Alkavan toimintakauden aikana pyhäkouluja olisi 30 kpl ja raamattukerhoja 20 kpl eli ohjaajakorvauksien kustannuksiksi tulisi yhteensä 50 * 50 e = 2500 e. Näin edullisilla kustannuksilla tulisi joustavasti, korkeatasoisesti ja varmasti hoidettua toiminta, jota muuten ei seurakunnassamme hoideta laisinkaan. Seurakunnan pyhäkoulutyössä tällä hetkellä esiin nousseet kysymykset ovat monella tavalla tärkeitä. Ne liittyvät laajemminkin vapaaehtoisten toimintaan seurakunnassa: vapaaehtoisen rooliin, työmäärän kohtuullisuuteen, heidän tekemänsä tärkeän työn johtamiseen, tukemiseen ja palkitsemiseen. Esille nousee myös kysymys siitä, mikä rooli seurakunnan palkatuilla työntekijöillä on suhteessa vapaaehtoistyöhön ja vapaaehtoisiin toimijoihin. Kirjeessä keskitytään pohtimaan pyhäkoulutyön tulevaisuutta. Samalla on hyvä kuitenkin nähdä sen kautta esille nostetut kysymykset osana laajempaa, koko vapaaehtoistyön kenttää, olkoonpa kyse vapaaehtoisista nuoriso-, rippikoulu-, lähetys- ja diakoniatyössä tai vaikkapa pienryhmätoiminnassa. Tosin, kuten kirjeessäkin todetaan, tilanne on muihin työmuotoihin nähden erilainen, koska seurakunnalla ei tällä hetkellä ole palkattua pyhäkoulusihteeriä. On siten totta, että seurakunnan pyhäkoulutyössä vapaaehtoiset hoitavat tehtäviä, joita useissa muissa seurakunnissa hoitavat tehtävään palkatut pyhäkoulusihteerit. Näin ollen on ymmärrettävää, että myös työmäärä on enemmän kuin mitä vapaaehtoiselta voi kohtuudella edellyttää. Toisaalta toiminnan laajeneminen on tapahtunut vapaaehtoisten omasta aloitteesta. Tämä on luonnollisesti rikastuttanut seurakunnan lasten toimintakenttää, mutta samalla myös kasvattanut vapaaehtoisten työmäärää. Toiminnan laajentamisesta olisi lähtökohtaisesti ollut hyvä keskustella jo etukäteen, jolloin työmuodon kehittämistä olisi voitu ennakoida. Tämän osaltaan kertoo siitä, että vapaaehtoistoiminnan johtamisessa on ollut parantamisen varaa. Pappien tulevassa työnjaossa on yksi pappi nimetty vastaamaan vapaaehtoistyön kehittämiseen liittyvistä asioista, joita tässäkin yhteydessä on noussut esiin paljon. Juuri vapaaehtoisten työmäärän kohtuullisuus, työn tukeminen ja palkitseminen ovat silloin keskeisiä kysymyksiä.

18 seurakuntaneuvosto Kirjeessä ei tehdä esitystä itse toimintaan nähden. Sekä Martinkirkon pyhäkoulu että raamattukerho toimisivat sen mukaan jatkossakin, vaikka sisäinen työnjako olisikin entisestä muuttunut. Olennainen muutos olisi se, että tehtävästä maksettaisiin rahallinen korvaus. Pyhäkoulutyön tilanteen huomioiden ehdotukselle löytyy perusteensa. Samalla tulee kuitenkin huolellisesti miettiä, mihin ja millä perustein vapaaehtoisen tekemästä työstä maksetaan palkkaa. Kysymys on tärkeä, koska se liittyy laajemminkin vapaaehtoisten tekemään työhön. Jos pyhäkoulun kokonaisvastuusta päätettäisiin jatkossa maksaa palkkaa, tulisi seurakunnan määrittää tarkemmin palkallisen tehtävän sisältö ja raamit. Tällöin tulisi määrittää, mikä osa työstä vastaa pyhäkoulusihteerin tehtävien vastuualuetta. Itse pyhäkoulunopettajan tehtävä olisi siinäkin tapauksessa perusteltua säilyttää vapaaehtoistehtävänä. Tämä luonnollisesti edellyttäisi sitä, että pyhäkoulunopettajia olisi nykyistä enemmän, jotta vapaaehtoistyö voitaisiin jakaa nykyistä kohtuullisemmin. Jatkoa ajatellen on syytä huomioida myös se, että kokonaisvastuu pyhäkoulutyön osalta on ajateltu nivottavaksi perhetyön yhteyteen. (...) kirje liitteenä Seurakuntaneuvosto käy (...) kirjeen herättämien ajatusten pohjalta keskustelun ja asia palautetaan jatkovalmisteluun. Seurakuntaneuvosto kävi pitkän ja monipuolisen lähetekeskustelun ja palautti asian jatkovalmisteluun. Ponsi: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä PONSI / Valkama ja Kiviö seurakuntaneuvosto Kokous 7 / 2008, , 147 PONSI PYHÄKOULUTYÖN JA RAAMATTUKERHOTYÖN KEHITTÄMISEKSI Turun nykyinen henkilöstörakenne ei ole toimiva ajankohtaisiin haasteisiin nähden. Seurakunnan väkiluku on lähes henkeä, alle 19-vuotiaita on yli 21 % ja nuoria aikuisia (20-45-vuotiaita) on yli 38 % väkimäärästä. Erityisesti pikkulapsia ja alakouluikäisiä seurakuntalaisia tuetaan liian vähän palkkaaman henkilökunnan toimesta. Perhetyötä on 2000-luvulla tehty sekä tilapäisten palkattujen työntekijöiden että muutaman vapaaehtoisen seurakuntalaisen toimesta.

19 seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan seurakunnan henkilöstörakennetta useasta eri näkökulmasta. Useita vuosia on pohdittu diakoniatyön ja nuorisotyön yhteisen viran perustamista. Kirkkovaltuustolle valmisteltiin esitystä perhetyön viran perustamiseksi Valitettavasti kukaan nykyisistä palkatuista työntekijöistä ei ole kantanut pääasiallista vastuuta pyhäkoulutyöstä eikä alakouluikäisten raamattukerhotyöstä, vaikka nämä molemmat lohkot ovat seurakunnan ydintehtävää eli evankeliumin välittämistä nykypäivän keinoin seurakunnan pienimmille. Martinseurakunta on ollut erittäin onnellisessa tilanteessa, kun jo useiden vuosien ajan kaksi pätevää ja vapaaehtoista seurakuntalaista on käyttänyt energiaansa ja ideoitaan omien lastensa hoitamisen lisäksi myös kymmenien muiden lasten ohjaamiseen seurakunnan aktiivijäseniksi. Tällaista uraauurtavaa työtä kristillisyyden perustan vahvistamiseksi täytyy luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tukea konkreettisesti, ei vain kiitoksin kuten nykyään. Varsinaisen palkatun pyhäkoulusihteerin tai muun vastuuhenkilön puuttuessa tämän aihealueen vetäjien käyttöön voisi antaa riittävän taloudellisen panoksen, esimerkiksi euroa toimintamäärärahoista tai jostakin soveltuvasta rahastosta. Osa-aikaisiksi projektityöntekijöiksi voisi ottaa nykyisin (...), joilla molemmilla on useiden vuosien kokemus vapaaehtoistyöstä. Kumpikaan ei ole varsinaisessa palkkatyössä alkavana toimintakautena, joten omien pikkulasten hoitamisen ohella he voisivat panostaa seurakunnan toiminnan kehittämiseen. Kirkkoherra Tuomo Norvasuon ohjauksessa ensimmäisen suunnitelman voisi tuoda jo seurakuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen Me allekirjoittaneet Heimo Valkama ja Anna-Liisa Kiviö esitämme seurakuntaneuvoston kokouksessa asiakohtaan 147 ponnen, jossa edellytämme kirkkoherra Tuomo Norvasuon johdolla valmisteltavan konkreettista projektia tai järjestelyä, jolla voitaisiin varmistaa pyhäkoulutyön ja raamattukerhotyön jatkuminen Martinseurakunnassa toimintakautena Seuraavana toimintakautena Martinseurakunnassa pitäisi nykyisen strategian mukaisesti olla päätoiminen perhetyön viran hoitaja, joka voisi ottaa toimintavastuun näistäkin tehtävistä. Täten järjestely olisi vain yhden vuoden mittainen. Seurakuntaneuvosto hyväksyy yksimielisesti ponnen merkittäväksi kokouspöytäkirjaan. Turku, Heimo Valkama Anna-Liisa Kiviö 148 ISOSKOULUTUSLEIRIEN KULUJEN KORVAAMINEN LEIRILÄISILLE Timo Kari esitti, että Martinseurakunta tutkisi mahdollisuutta maksaa isoskoulutukseen osallistuvien isoskoulutusleirimaksut. Isoskoulutus on välttämätön rippikoululeirille pääsemiseksi eikä isosille makseta mitään palkkaa ja

20 seurakuntaneuvosto korvausta rippikoululeirillä toimimisesta. Sen sijaan he joutuvat maksamaan noin 20 euron leirimaksun. Tulisi selvittää isoskoulutettavien määrä ja se, mistä leirimaksut voitaisiin maksaa. 149 SEURAKUNNAN ERI TYÖMUOTOJEN ESITTÄYTYMINEN NEUVOSTON KOKOUKSISSA Keijo Korkka esitti, että seurakunnan eri työmuodot voisivat esittäytyä seurakuntaneuvoston jäsenille kokouksissa. : Päätettiin aloittaa esittäytymiset syksyn aikana, kun lomakausi on ohitse. 150 MUUTOKSENHAKU Liite 1 150/sn KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Turussa Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Lasse Mustonen sihteeri Timo Kari pöytäkirjantarkastaja Keijo Korkka pöytäkirjantarkastaja

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Torstai 14.1.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Neuvotteluhuone,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 14.9.2016 klo 17 17.50 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala Puheenjohtaja, kirkkoherra

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala Puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Lauantaina 12.3.2016 klo 14.00-14.55 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Anna-Kaisa Hautala Puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta Anneli Ruisniemi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 Kokousaika Ti 13.11.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti, kirkkoherra,

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Laaksonen Marja, pj. Vilén Ari, vpj. Isotalo Timo Lindholm Minna Numminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 2. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 76 Kokouksen avaus 77 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKKIRJA 12/2014 59 Aika Keskiviikko 26.11.2014 klo 18-20.05 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola, poissa tilalla Juhani Isotalo Marja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.11.2015 klo 18-20.10 Kokouspaikka Hauhon Pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen, poissa Tapio Innamaa Jouni Lehtonen,

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Auran seurakunnan virastotalon kokoushuone

Auran seurakunnan virastotalon kokoushuone KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 1/8 Aika Paikka Tiistai klo 18.00 Auran seurakunnan virastotalon kokoushuone Läsnä Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30)

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30) Aika 5-2015 Torstai 7.5.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.30) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Valtakatu 38, kokoushuone Norppa/Kuutti, 6. krs., Lappeenranta ASIALISTA 52 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot