K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2012"

Transkriptio

1 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus

2 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Merkkejä vietiin tietokantaan 800 kappaletta. Kannen kuva(peilikuva alkuperäisestä): Yrjö Lintunen. Uusia asukkaita muuttaa kerrostaloon, kerrostalon pihassa kaksi kuorma-autoa ja muuttotavaroita mm. hetekoita, lastenvaunut ja laatikoita. Mies kantaa mattoja, Herttoniemi, Siilitie 11,

3 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 2. Kokoelmien kartunta 7 Asiakirja-aineisto 8 Ääni- ja kuvatallenteet 8 Käsikirjasto 8 3. Kokoelmien järjestäminen, luettelointi ja tiedonhallinta 9 4. Kansan Arkiston digitoidut aineistot Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu Kuva-arkisto 12 Akseli-kokoelmanhallintajärjestelmä 13 Julisteet ja merkit Näyttelyt Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus Arkisto- ja perinnealan yhteistyö 16 Yksityiset keskusarkistot ry 16 Työväen perinnelaitokset 16 Kansan Arkiston ystävät ry 18 Muut Tilat Hallinto Henkilökunta 21 Liitteet 1. Asiakirjakokoelmat Erityisaineistokokoelmat Kokoelmien kartunta Asiakirja-aineiston kartunta 2012 uudet arkistonmuodostajat Tutkijapalvelu Kansan Arkiston tunnusluvut Asiakirjojen luokittelu takakansi 3

4 Kansan Arkiston vuosi 2012 Kansan Arkiston vuosi 2012 oli tuloksellinen, vilkas ja muutontäyteinen. Arkistotoimintamme vaikuttavuuden puolesta puhuu se tutkijajoukko, joka on uurastanut aineistomme parissa. Arkistoon tehtiin 1050 tutkijakäyntiä ja tutkijasaliin toimitettiin reilut 1500 arkistoyksikköä. Lisäksi aineistoamme käytettiin myös verkon kautta. Tietokannan aloitussivulla oli kuukaudessa keskimäärin 322 käyntiä. Kansan Arkiston aineistoja on käytetty monipuolisesti mitä erilaisimpaan tutkimukseen. Poliittisen historian ja yhteiskunnallisen tutkimuksen lisäksi aineisto on toiminut lähdemateriaalina kulttuuri- ja taidehistoriallisessa, kasvatustieteellisessä sekä urheilu- ja sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa. Myös eri taiteenalojen edustajat ovat löytäneet arkistomme kirkastamaan ajankuvaa. Vuonna 2012 tutkijoiden mielenkiinto kohdistui pääosin järjestöarkistoihin, joskin henkilöhistoriallisten aineistojen painoarvo on ollut jatkuvasti nousussa. Aineistoja ovat käyttäneet järjestöhistoriikkien, työväenyhdistysten, eläkeläisyhdistysten tai ammattiosastojen historiankirjoittajien lisäksi paikallishistorian tutkijat ja jopa rakennustutkijat. Vuoden 1918 sisällissota ja sen jälkeiset poliittiset tapahtumat kiinnostavat tutkijoita edelleen. Edellisvuonna aloitetun työajanseurannan mukaan eniten työaikaa kului käytettävyyden edistämiseen ja erityisesti aineiston järjestämistyöhön. Tehokkaan työn lopputulos: aineistoa järjestettiin 111 hyllymetriä ja seulottiin Kansan Arkiston etämakasiinit muutettiin toukokuussa uusiin, isompiin tiloihin. Varsinainen aineiston siirto kesti kolme viikkoa ja työllisti muuttofirman lisäksi koko arkiston henkilökun- 4

5 21 hyllymetriä. Arkistoluovutuksia tuli toimintavuonna 107 kappaletta ja kokoelmat karttuivat 58 hyllymetrillä. Etämakasiinien muutto heijastui työajanseurannassa, koska se vei runsaasti voimavaroja varsinaiselta arkistotyöltä. Jo vuoden 2011 puolella aloitettu muuton valmistelu aineiston inventointeineen ja tarjouskilpailutuksineen jatkui koko alkuvuoden. Toukokuussa 2012 arkiston pitkä historia Kotkankatu 9:ssä päättyi kun etämakasiinit muuttivat Kalasatamaan. Muuton tarjouskilpailun voitti Grundell, jonka työntekijät siirsivät 2250 hyllymetriä aineistoa uusiin makasiineihin. Työn haastavuutta lisäsi se, että aineistonhallintaa parannettiin samalla. Aineisto sijoitettiin uusissa makasiineissa loogiseen, signumin mukaiseen järjestykseen. Muutostyö vaati saumatonta yhteistyötä arkisto- ja muuttoammattilaisten kesken. Muuton myötä tilojen arkistokelpoisuus parantui huomattavasti ja saatiin ratkaisu tilanpuuteongelmaan. Uusia makasiineja on entisen kahden sijaan kolme ja kasvunvaraa vuosiksi eteenpäin. Muuton yhteydessä myös selkeytettiin kokoelmapolitiikkaa ja luovutettiin arkiston viimeiset esinekokonaisuudet Työväenmuseo Werstaalle. Uusiin tiloihin hankittiin myös etäyhteys, joka mahdollistaa tietokannan päivitykset paikan päältä ja parantaa siten aineistonhallintaa. Toimistotilat, tutkijasali ja yksi makasiini ovat edelleen Vetehisenkujalla Hakaniemessä, jossa asiakaspalvelu toimii. Tutkijasali pidettiin avoinna koko muuton ajan. Muutto toteutettiin okm:n erillisellä apurahalla. Kansan Arkisto käytti resurssejaan myös yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Arkisto osallistui omalta osaltaan aktiivisesti Kansallisen Digitaalisen Kirjaston kehittämiseen. Arkiston edustaja oli KDK-yhteistyöverkoston ja KDK-käytettävyystyöryhmän toiminassa. Vuoden aikana vastattiin kahteen laajempaan arkistosektorin kyselyyn, joissa selvitettiin arkistojen nykytilaa ja Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (KDK) -yhteentoimivuutta. Ensimmäisessä kyselyssä selvitettiin arkiston toiminnan strategisia linjauksia, sidosryhmiä sekä toiminnan keskeisiä tunnuslukuja. Toinen kysely keskittyi aineistonhallintaan ja käyttöpalvelun prosesseihin ja tallennusjärjestelmiin. KDK-yhteistyöverkoston kyselyllä hankittiin tietoa arkistosektorin nykytilasta suhteessa KDK-kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilaan ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen. Arkistolaitos käytti samaisten kyselyiden aineistoa myös yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvityksen aineistona. Arkistolaitoksen tähtäimessä on yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu, joka tähtää opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimaan kustannustehokkuuteen. Alkuvuonna Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö julkaisi Ei ihan teorian mukaan kirjan yhteistyössä Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seuran kanssa. Kirjan toimittivat Mikko Majander ja Kimmo Rentola. Kirjassa on 17 tieteellistä artikkelia, jotka käsittelevät lähinnä työväenliikettä ja kommunismia. Suomalaisten asiantuntijoiden lisäksi kirjoittajia on Ranskasta, Britanniasta ja Norjasta. Kirja on kollegakirja ja kunnianosoitus 60 5

6 vuotta täyttäneelle historiantutkija Tauno Saarelalle, joka on Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja. Kansan Arkistoa ylläpitävän Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön varsinaisen toiminnan kulut olivat vuonna 2012 yhteensä euroa. Arkiston talous perustuu valtionapuun, joka on enintään 80 % Kansallisarkiston hyväksymistä menoista. Vuonna 2012 arkiston tilinpäätös oli hieman tappiollinen. Säätiö on saanut arkistotoiminnan omarahoitusosuuden kattamiseen sekä erilaisiin projekteihin avustuksia ja lahjoituksia seuraavilta järjestöiltä ja yhteisöiltä: Hertta ja Otto Wille Kuusisen säätiö, Kansan Arkiston ystävät ry, Kansan Sivistystyön Liitto ry, Kansan Uutiset, Parasta Lapsille ry, Rakennusliitto ry, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Teuvan demokraattinen yhdistys, Vasemmistonuoret ry ja Yrjö Sirolan Säätiö rs. Lämpimät kiitokset kaikille arkiston yhteistyökumppaneille, apurahojen antajille ja tutkijoille. Kiitos ahkeralle henkilökunnalle hyvästä tuloksesta ja erityinen kunniamaininta muuton onnistuneesta suunnittelusta ja hyvästä toteutuksesta! Helsingissä Arkistonjohtaja Marita Jalkanen Historiantutkija Tauno Saarelaa muistettiin merkkipäivänä Kuvassa Marita Jalkanen ja Pirjo Kaihovaara luovuttamassa lahjaa Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön hallituksen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle. Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö julkaisi Ei ihan teorian mukaan kirjan yhteistyössä THPTS: n kanssa. Kirjan toimittivat Mikko Majander ja Kimmo Rentola. 6

7 1. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto Kansan Arkisto on vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto, jonka tehtävänä on oman vastuualueensa asiakirjaaineiston kokoaminen, säilyttäminen, järjestäminen ja luettelointi sekä aineiston tarjoaminen tutkijoille. Kansan Arkiston toiminta työväenliikkeen, työväestön ja kansalaisliikkeiden ja -toiminnan aineiston tallentajana on tärkeä osa kansallisen tutkimuksen infrastruktuuria. Vuonna 1945 perustetulle arkistolle on muotoutunut oma toimialue, joka on viimeisten vuosikymmenten aikana laajentunut. Arkistoon kerätään sekä asemansa vakiinnuttaneiden työväen- ja kansalaisjärjestöjen arkistoja että valtakulttuurin ulkopuolelle toimivien liikkeiden ja yhteisöjen sekä erilaisten vähemmistöjen arkistoja. Arkisto tähtää laajan ja monipuolisen lähdeaineiston tallentamiseen tältä kentältä. Kansan Arkisto antaa arkistonhoidollista neuvontaa ja koulutusta järjestöille ja yhteisöille sekä yksityishenkilöille. Aineistoa kootaan valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Toiminnan piiriin kuuluvat niin perinteiset paperiasiakirjat kuin monenlaiset erityisaineistot, kuten valokuvat, julisteet ja äänitteet sekä kasvavassa määrin sähköiset asiakirjat. Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö. Arkisto saa toimintamenoihinsa lakisääteistä valtionapua. 2. Kokoelmien kartunta Kansan Arkiston kokoelmat hyllymetreinä Kansan Arkiston kokoelmat karttuvat järjestöjen ja yksityisten henkilöiden luovutusten kautta. Kertomusvuoden kokonaiskartunta oli 58 hyllymetriä. Luovutuksia saatiin 107 sekä valokuvaluovutuksia 36 kappaletta. Arkiston kokoelmien määrä on yhteensä hyllymetriä. Kokoelmissa on hyllymetriä asiakirja-aineistoa, kappaletta ääni- ja kuvatallenteita, yli miljoona valokuvaa ja julistetta sekä 227 hyllymetriä kirjallisuutta. Kokoelmien yhteenveto esitetään liitteissä 1 ja 2 ja tilasto kokoelmien kartunnasta vuosina liitteessä 3. 7

8 Asiakirja-aineisto Asiakirja-aineistoa vastaanotettiin yhteensä 69 hm. Uusia järjestöarkistoja saatiin 77 kappaletta. Järjestöarkistoja, mukaan lukien lehtien arkistot, oli vuoden lopussa yhteensä kappaletta. Luettelo uusista arkistonmuodostajista esitetään liitteessä 4. Arkistoluovutuksia saatiin mm. Jupperin Yhteistupayhdistykseltä Espoosta, Loimaan työväentalolta sekä Salon ja Sallan järjestötaloilta. Nämä luovutukset sisälsivät yli 60 järjestön asiakirjoja vuosilta Osa näistä oli uusia arkistonmuodostajia, osa täydennystä jo ennestään olevaan arkistoon. Määrällisesti suurimpia aineistoluovutuksia olivat Vasemmistoliiton ja sen piirijärjestöjen sekä kunnallisjärjestöjen ja Kansan Sivistystyön liiton luovutukset. Aineistoluovutuksia saatiin myös Suomen Demokratian Pioneerien liitolta, Vasemmistonuorilta, Parasta Lapsilta ry:ltä ja Yrjö Sirolan säätiöltä. Kokkolan seudun Rakennusliiton osastojen arkistoja saatiin viideltä osastolta. Vuonna 2012 tulleita uusia arkistonmuodostajia olivat mm. Oranssi ry, Turun Kiikurit ja Kemin Kameraseura. Uusia henkilöarkistoja saatiin yhdeksän kappaletta, yhteensä 83 kansiota. Joukossa olivat mm. Inna Ilivitzkyn, Erkki Kauppilan, Joni Krekolan, Pekka Peltolan, Lars Junttilan ja Vesa Peipisen arkistot. Lisäksi aineistolisiä saatiin 14 jo kokoelmissa olevaan henkilöarkistoon. Henkilöarkistoja oli vuoden lopussa yhteensä 417 kappaletta. Ääni- ja kuvatallenteet Audiovisuaalista aineistoa, ääni- ja kuvatallenteita saatiin lisää 460 kappaletta. Äänitekokoelmassa on yhteensä kappaletta tallenteita, joista kappaletta on luetteloitu. Kansan Arkiston ääni- ja kuvatallennekokoelma koostuu työväen muistitietoa ja perinnettä sisältävistä haastatteluista ja muistelmista, kokouksien ja tilaisuuksien äänitteistä, äänilevyistä ja videonauhoista. Käsikirjasto Käsikirjasto karttui vuoden 2012 aikana 145 niteellä. Kirjaston kokonaismäärä on nidettä, yhteensä 227 hyllymetriä. Käsikirjasto koostuu pääasiassa asiakirjakokoelmien tutkimusta tukevasta kirjallisuudesta. Aihepiireinä ovat poliittinen historia, sosiaali- ja kulttuurihistoria, työväenliike, henkilöhistoria, taiteet ja kaunokirjallisuus. Käsikirjaston kartuntavuosilta on tutkijoiden käytettävissä vanha manuaalinen kirjastokortisto. Internetissä on Arjenhistoria-portaalin kautta selattavissa kartunta vuodesta 1997 alkaen. 8

9 3. Kokoelmien järjestäminen, luettelointi ja tiedonhallinta Kertomusvuoden aikana arkistojen järjestäminen ja luettelointi tietokantaan jatkui. Kaikkiaan uusia tai muutettuja luetteloita tehtiin 265 arkistomuodostajasta. Järjestämistyö on kohdistunut mm. SKDL:n hallinnollisen jaoston aineistoon, SKDL:n kulttuurijaoston, Helsingin Vasemmistoliiton, Vasemmistoliiton Tampereen kunnallisjärjestön, Metallin Vasemmistoryhmän, Ohjelmakeskuksen, Ohjelmatyön, Suomen Spartakiadien, Turun Kiikurien, Suomen Demokratian Pioneerien liiton, Suomen Ympäristökasvatuksen seuran, Tringan - Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen, Toveri -lehden ja Rakennusliiton osastojen arkistoihin, joista laadittiin sarjakohtaiset arkistoluettelot. Inventointiluettelot tehtiin Vapaa-ajattelijain liiton, SNDL:n Oulun piirijärjestön ja Vasemmistoliiton Uudenmaan piirijärjestön arkistoista. Arkistotietokantaan päivitettiin myös Rakennusliiton oikeusapuosaston aineistoa. Suomen Rauhanpuolustajain aineiston järjestäminen jatkui. Ulkomaisen ja kotimaisen kirjeenvaihdon lisäksi järjestettiin END-konventioihin liittyvä yhden hyllymetrin laajuinen kokonaisuus, jossa on kiinnostavaa aineistoa E.P. Thompsonin vetoomuksesta käynnistyneestä ydinaseidenriisuntakampanjasta Euroopassa vuosina Henkilöarkistoista järjestettiin Inna Ilivitzkyn, Erkki Kauppilan, Panu Saukkosen arkistot. Näiden lisäksi järjestettiin lukuisia pienehköjä järjestö- ja henkilöarkistoja. Muutossa erityisaineiston siirto tapahtui käsityönä. Kuvassa erityisaineistoon kuuluva 9

10 Järjestelyn kohteeksi otettiin vuoden aikana noin 111 hyllymetriä. Järjestämistyön ja seulonnan tuloksena aineistot supistuivat noin 21 hyllymetriä. Arkistotietokannassa oli vuoden 2012 lopussa arkistoluetteloa ja 299 inventointiluetteloa. Tietokannassa on myös perustiedot 371 arkistosta, joita ei ole järjestetty tai joiden luetteloa ei ole viety kantaan. Tietokanta löytyy Kansan Arkiston kotisivuilta, osoitteesta Hakuja voi tehdä arkiston nimen, toimialan, kotipaikan ja rajavuosien mukaan. Arkiston tutkijapalvelussa voi tehdä sisältöhakuja yhtaikaa kaikkiin tietokannassa oleviin luetteloihin. Hyllymetreinä mitattuna noin 63 % aineistosta on luettelo tietokannassa. Tietokannan ulkopuolella olevia luetteloita pääsee selaamaan arkiston tiloissa. Arkiston erillisessä henkilötietokannassa, joka on käytettävissä vain arkiston intranetissä, on viitetiedot eri arkistokokonaisuuksissa (henkilöarkistot, muistelmat, biograficakokoelmat, erikoiskokoelmat) olevista henkilöhistoriallisista aineistoista. Tässä tietokannassa oli kertomusvuoden lopussa nimeä. Äänitetietokantaan vietiin tiedot 36 äänitteestä. Äänitetietokannassa on yhteensä tallenteen tiedot, joista on haastatteluja. 4. Kansan Arkiston digitoidut aineistot Kansan Arkiston aineistoa on digitoitu erilaisten projektien puitteissa sekä omana työnä. Asiakirjoja on digitoitu n sivua. Osa digitoidusta aineistosta on jo liitetty pdf-muotoisena arkiston tietokantaan kunkin arkistonmuodostajan yhteyteen. Tietokantaan on viety mm. SKP:n diaareita, edustajakokousten pöytäkirjat , puolueneuvoston pöytäkirjat ja keskuskomitean pöytäkirjat sekä mm. SKDL:n perustamisasiakirjat, liittokokouspöytäkirjat ja liittoneuvoston pöytäkirjat Myös SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirjoja on jo liitetty tietokantaan. Arkiston www-sivulla on taulukko, josta selviää, mitkä asiakirjat on jo liitetty tietokantaan ja mitkä vielä odottavat vuoroaan. Arkiston digitoidut valokuvat, julisteet ja merkit ovat selattavissa Akselitietokannassa arkiston tiloissa sekä rajoitetusti Arjenhistoria-portaalin kautta internetissä. Digitoituja äänitteitä on yli 10

11 800 tuntia ja niitä on mahdollisuus kuunnella arkiston tiloissa esim. arkiston tutkijasalin koneella tai mp3-soittimilla. Liikkuvaa kuvaa on digitoitu joitain kappaleita. 5. Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu Kertomusvuonna arkistoon tehtiin 1050 tutkijakäyntiä. Edellisvuoteen verrattuna tutkijakäynnit lisääntyivät runsaalla sadalla käynnillä. Kansan Arkiston asiakirjakokoelmat, käsikirjasto ja kuva-arkisto ovat tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä arkiston tutkijasalissa. Muita arkiston palvelumuotoja ovat kaukolainaus ja jäljennepalvelu sekä puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuva tietopalvelu. Tutkijapalvelutilasto esitetään liitteessä 5. 1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt 1B Suomen Kommunistinen Puolue 1C ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt 1D Kansandemokraattiset järjestöt, Vasemmistoliitto 1E Ammatilliset järjestöt 1F Muut järjestöt 2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot 3 Erikoiskokoelmat 4 Jäljenne- ja lehtileikekokoelmat 5 Henkilöarkistot 6 Muistelmat Asiakirjakokoelmista tehtyjen tutkijasalitilausten kokonaismäärä oli 458 kappaletta. Tilauksia toimitettiin tutkijasaliin yhteensä arkistoyksikköä. Valokuvavedoksia oli näistä 41 yksikköä. Valokuvia selataan entistä enemmän sähköisessä muodossa. Arkistoaineistosta toimitettiin yhteensä kymmenen kaukolainatilausta tutkijoille maakunta-arkistoihin sekä pitempiaikaisia asiakirjalainoja arkistoaineiston luovuttajille historiankirjoitusta varten. Asiakirja-aineistosta tilattiin valokopioita ja pdf-tiedostoja yhteensä kappaletta. Tutkijoiden digikameralla ottamien kopioiden määrää ei tilastoida. Arkistoaineistoon kohdistuvat tiedonhaut työllistivät arkiston tutkijapalvelua. Sähköpostitse tapahtuva tiedonvälitys on yleistynyt. Asiakirjoja koskeviin tie- 11

12 donhakupyyntöihin annettiin selvityksiä puhelimitse 152 ja sähköpostitse ja kirjeitse 106 kappaletta. Valokuvakokoelmia koskevia tiedonhakuja oli 110 kappaletta. Kansan Arkiston kotisivut ovat osoitteessa Kotisivulla on yhteystietojen lisäksi tietoja mm. arkiston toiminnasta, kokoelmista, palveluista, aineiston keruusta ja Kansan Arkiston ystävät ry:stä. Kotisivuilta löytyvät myös linkit arkistotietokantaan ja Arjenhistoria-portaaliin sekä verkkonäyttelyt. Edellä mainittujen lisäksi kotisivuilla on taulukko arkiston digitoidusta asiakirjoista sekä tieto siitä, onko aineisto vapaasti selattavissa verkon kautta. Kuva-arkistolla on oma esittelysivustonsa, jolla kerrotaan yleisesti kuvien luokituksesta ja aihepiireistä ja kuva-arkiston toiminnasta sekä annetaan ohjeet valokuvien tilaamista varten. Tilastojen mukaan arkiston kotisivuilla käy hieman alle 200 kävijää päivässä. Kotisivujen haetuin yksittäinen aihe on kansalaissota. 6. Kuva-arkisto Kansan Arkiston kuva-arkiston laajimman aineistokokonaisuuden muodostavat valokuvat, joita on yli miljoona kappaletta. Kuva-aineiston kartunta tapahtuu lahjoitusten kautta. Kaikkiaan kuvaluovutuksia saatiin 36, joissa kuvia kpl, 4 hyllymetriä. Valokuvaluovutusten lisäksi kuvakokoelma karttuu vuosittain myös omilla kuvauksilla. Kuvaluovutuksia saadaan vielä perinteisesti vedoksina, mutta yhä enemmän kuvaluovutukset tulevat digitaalisina cd- tai dvd-levyillä. Oma kuvaustoiminta on kokonaan digitaalista. Kuva-arkiston kokoelmat Helsingin nuorisofestivaaleista tuli kuluneeksi 50 vuotta. Muistelun merkeissä järjestettiin useita tapahtumia ja julkaistiin festivaaleista kertova teos ja useita artikkeleita, joissa käytettiin runsaasti arkiston kuvia. Kuva festivaa- koostuvat työväenliikkeen, kansalaisjärjestöjen ja työväestön sosiaali- ja kulttuurihistoriaan liittyvästä kuva-aineistosta, jota on karttunut vuodesta 1945 lähtien. Vanhimmat yksittäiset kuvat ovat 1800-luvun lopulta. Ajallinen painopiste on luvuilla. Kuva-arkisto on muotoutunut suurelta osin eri työväenlehtien kuva- arkistoista tai niiden osista. Kokoelmat sisältävät huomattavan valokuvaaja Yrjö Lintusen negatiivikokoelman. 12

13 Kertomusvuosi oli Helsingin nuorisofestivaalien merkkivuosi. Festivaaleista tuli kuluneeksi 50 vuotta. Muistelun merkeissä järjestettiin useita tapahtumia ja julkaistiin festivaaleista kertova teos ja useita artikkeleita, joissa käytettiin runsaasti arkiston kuvia. Kansan Arkiston festivaalikuvat antoivat myös taustatietoa festivaaleista tehtävään elokuvaan. Tuttuun tapaan kuva-arkistosta kysyttiin runsaasti myös vuoteen 1918 liittyvää kuvamateriaalia. Akseli-kokoelmanhallintajärjestelmä Kuva-arkiston työkaluna toimii internet-pohjainen tietokantajärjestelmä. Yhteistyössä Työväen Arkiston, Työväenmuseo Werstaan sekä muutaman muun museon kanssa toteutettu järjestelmä rakentuu kahdesta osasta: organisaatiokohtaisena sisäisenä luettelointi- ja tiedonhakuvälineenä toimivasta Akseli-tietokannasta, jossa kukin organisaatio näkee vain omat kokoelmansa. julkisesti internetissä selailtavasta Arjenhistoria-verkkoportaalista, jossa näkyvät kaikkien mukanaolijoiden kuvat ja esineet, joita voi selata yhdellä haulla. Yhden haun käytäntöä tukee mm. yhdenmukaistettu asiasanoitus. Kuvien ja esineiden tai niiden kuvailutietojen näyttämistä internetissä rajaavat henkilötieto- ja tekijänoikeuslaki. Kaikki Arjenhistorian kuvat on digitaalisesti vesileimattu väärinkäytösten estämiseksi. Vesileimasta käy ilmi lähdeorganisaatio, josta kuvan voi tilata painokelpoisena. Kuvien tilaaminen on mahdollista suoraan Arjenhistorian kautta. Hakujen ja tilausten lisäksi käyttäjä voi lähettää palveluun omia kommenttejaan sekä tietojaan kuvista. Arjenhistoria (www.arjenhistoria.fi) sisältää yli Kansan Arkiston kuva- ja esinetietuetta. Valokuva-aineistosta digitoitiin mm. Satakunnan Työn valokuvia, nuorisofestivaalikuvia, työttömyyteen ja työttömyystöihin liittyviä kuvia sekä Rakennusliiton kuvia. Kansan Arkistossa Akseli-kuvatietokantaan luetteloitiin vuonna 2012 kuvia 2959 kpl ja vuoden päättyessä luetteloituja kuvia oli yhteensä kpl. Kuva-arkistosta tehtiin vuoden 2012 kuluessa 110 tiedustelua. Yhteensä kuva-arkistosta tilattiin 748 kuvaa. Tietokannasta tehtyjä hakuja ei ole erikseen kirjattu. Julisteet ja merkit Julistekokoelma karttui 139 julisteella. Julistekokoelmassa on 6749 julistetta, joista yli puolet luetteloituja. Julisteiden digitointi ja niiden esittäminen tekijänoikeuslain puitteissa Arjenhistoria-verkkopalvelun kautta on avannut julistekokoelman suurelle yleisölle. Kansan Arkiston julisteita käytetään mm. kuvituskuvina julkaisuissa ja koulujen oppikirjoissa. Kansan Arkiston julisteet ja merkit luetteloidaan tietokantajärjestelmän esineet-osioon. Vuonna 2012 jatkettiin aiemmin kuvattujen julistediojen skannausta ja kuvat liitettiin järjestelmässä jo olleiden julisteiden viitetietoihin. 13

14 Vuonna 2012 arkiston merkkikokoelmasta digitointiin mm. rauhanliikkeen merkkejä, vuoteen 1918 liittyviä merkkejä, eri vaaleihin liittyviä merkkejä, naisjärjestöjen merkkejä sekä SKP:n ja SKDL:n merkkejä. Digitoituja merkkejä vietiin tietoineen tietokantaan noin 800 kappaletta. 7.Näyttelyt Tammikuussa Kansan Arkisto oli Työväen Historian ja Perinteentutkimuksen Seuran ja Työväenliikkeen kirjaston kanssa järjestämässä Raoul Palmgren 100 vuotta -seminaaria. Valmistimme Työväenliikkeen kirjastossa järjestettyyn seminaariin powerpoint-esityksen Palmgrenin valokuvista ja asiakirjanäyttelyn Raoul Palmgrenin laajan henkilöarkiston esittelemiseksi. Näyttelyssä oli esillä Palmgrenin arkiston vuoden vaihteessa päivitetty arkistoluettelo ja kirjeenkirjoittajarekisteri. Näyttely oli kirjastossa avoinna Seminaariin osallistui 120 henkilöä. Tilaisuus sai laajaa julkisuutta, mikä on osoitus kasvaneesta kiinnostuksesta työväenliikkeen sivistyneistöä kohtaan. Palmgren -näyttely täydennettynä valokuvilla ja Vaasaan liittyvillä asiakirjoilla oli lisäksi esillä marras-joulukuussa Vaasan kaupunginkirjastossa. Työväenliikkeen kirjaston kanssa järjestettiin yhdessä keväällä Tapio Tapiovaaran suunnittelemien kirjankansien näyttely. Kansan Arkistossa olevasta Tapiovaaran henkilöarkistosta oli näyttelyssä kirjojen li- Työväenliikkeen kirjastossa oli esillä Elvi Sinervo -aiheinen näyttely. Kahdessa vitriinissä oli esillä valokuvia, runoja ja Sinervon elämään liittyviä esineitä, kuten vankilavihko ja vankilassa tehty nukke. Kuvassa Sinervo- se- 14

15 Työväenliikkeen kirjaston kanssa tehtiin vuoden aikana näyttelyyhteistyötä. Mm. Niilo Jokisen linoleikkauksia oli esillä Työväenliikkeen kirjastossa. Kuvassa taiteilija Niilo Jokinen ja Ritva Heinänen vierailulla Kansan Arkistossa säksi lainassa 27 kirjankansien alkuperäistä luonnosta. Näyttely oli esillä kirjaston tiloissa pari kuukautta. Kirjastossa oli lisäksi esillä kuusi Niilo Jokisen linoleikkausta. Työväenliikkeen kirjastossa oli myös esillä Kansan Arkiston kokoama Elvi Sinervo -aiheinen näyttely, joka avattiin Sinervo-seminaarissa Kahdessa vitriinissä oli esillä valokuvia, runoja ja Elvi Sinervon elämään liittyviä esineitä, kuten vankilavihko ja vankilassa tehty nukke. Näyttelyä jatkettiin marraskuuhun 2012 asti. Arkiston kotisivuilla oli toimintavuonna viisi verkkonäyttelyä: Vasen silmä -näyttely valokuvaaja Yrjö Lintusen tuotannosta (2003), Punalippu Suomen työväenliikkeen alkutaipaleella (2002), 1918 kansalaissodan kuvia (1999), Villit vuodet Koiton Näyttämö (1999) sekä Veljet, toverit. Matkalla 1920-luvun Neuvostoliitossa (1999). 8. Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus Kansan Arkisto neuvoo ja opastaa järjestöjä niiden arkistotoimen hoitamisessa. Neuvonnan ja ohjauksen myötä varmistetaan aineiston säilyvyys. Neuvonnan myötä aineistoista saadaan paremmin hallittavia ja helpotetaan päätearkistoon luovuttamisen prosessia. Vuonna 2012 tehtiin ohjaavaa kenttätyötä mm. Vasemmistoliiton, KSL:n ja Rakennusliiton parissa. 15

16 Arkiston tehtäviin kuuluu lisäksi opiskelijoiden ja tutkijoiden ohjaus ja neuvonta sekä esitelmien pito arkistoalan seminaareissa, historia- ja perinnetieteiden kurssilaisille ja muille perinteentallennuksesta kiinnostuneille. Vuonna 2012 arkistossa kävi kolme opiskelijaryhmää. 9. Arkisto- ja perinnealan yhteistyö Yksityiset keskusarkistot ry Yksityiset keskusarkistot ry, YKA, on enintään 80-prosenttista lakisääteistä valtionapua nauttivien yksityisten arkistojen yhteistoimintajärjestö, jossa oli vuonna 2012 yhdeksän jäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yllä yhteyksiä arkistolaitokseen ja muihin arkistoihin, seurata alan kehitystä ja tehdä sen pohjalta aloitteita ja esityksiä, pitää yllä yhteyksiä arkistoalaa lähellä oleviin yhteisöihin ja yrityksiin sekä edistää arkistojen välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Kansan Arkistolla oli edustaja Yka:n hallituksessa. Yksityiset keskusarkistot ry vietti Pohjoismaista arkistojen päivää esittelemällä Helsingin Yliopiston päärakennuksen aulassa jäsenarkistojensa aineistoja ja toimintaa. Tilaisuutta mainostettiin mm. museoposti- ja arkistolistalla sekä Facebookissa. Yhdistyksellä oli esittelypöytä Vantaan seudun sukututkijoiden järjestämässä Kuulutko sukuuni -tapahtumassa. Suuren suosion saavuttaneessa esittelyssä olivat paikalla Elkan, Suomen Urheiluarkiston ja Kansan Arkiston edustajat. Yhdistys järjesti arkistojen työntekijöille yhteisen virkistyspäivän Tamminiemen museoon. Tapahtumaan osallistui 23 henkilöä. Työväen perinnelaitokset Työväenperinnelaitosten kokoelmayhteistyö toimii siten, että museo vastaa esineistä, arkistot asiakirjoista ja Työväenliikkeen kirjasto painetusta kirjallisuudesta. Toukokuussa 2012 Kansan Arkiston siirsi Työväenmuseo Werstaaseen Tampereelle runsaan 800 esineen luovutuksen. Esineet olivat osa Kansan Arkiston yhteydessä toimineen Työväenaatteen museon kokoelmia. Lakkautetun museon esineistä suurin osa oli luovutettu Werstaalle jo aiemmin. Arkistoon oli jäänyt enää Kansalaissota 1918 ja Poliittiset vangitsemiset kokoelmat. Luovutetut esineet ovat arvokasta esineellistä kulttuuriperintöä, jonka säilymisen ja saatavuu- 16

17 den varmistaminen on erityisen tärkeää. Työväenmuseo Werstas on digitoinut aineiston ja on siirtänyt sen Arjenhistoria.fi -verkkoportaaliin, jossa esineet kuvineen ja tietoineen ovat vapaasti selattavissa. Työväenperinne Arbetartradition ry jatkoi Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston kanssa työväenperinteen ja -kulttuurin tutkimukseen ja tallennukseen liittyviä yhteisiä projekteja. Vuonna 2012 kuvaprojektissa jatkettiin Akseliin vietyjen kuvien ja esineiden kuvailutietojen tarkistamista. Tietokannassa oli edelleen konversion jäljiltä sellaisia epätarkkuuksia, jotka haluttiin korjata. Ne liittyivät esim. tietojen konvertoitumiseen vääriin kenttiin. Samoin joitain kuvia oli merkitty mahdollisiksi näyttää internetin kautta, vaikka se ei henkilötietolain perusteella ollut sopivaa tai toisinpäin: kuvaa tarkastellessa todettiin, että sen julkiselle selailulle ei ole rajoitteita. Tietojen tarkistaminen oli aikaa vievää. Se tehtiin yksitellen, kuva kuvalta. Projektissa työskenteli Auli Ollikka. Työväen perinnelaitosten ja Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran julkaisema sekä Työväenperinne ry:n kustantama Työväentutkimusvuosikirja ilmestyi syksyllä. Kuvatoimittajana toimi Reetta Laitinen. Kansan Arkistossa järjestettyihin Kansan Arkiston Ystävien tilaisuuksiin osallistui yhteensä 289 henkilöä. Kuvassa Erkki Kauppilan kirjatilaisuuden yleisöä

18 Kansan Arkiston Ystävät ry järjesti kertomusvuonna kahdeksan keskustelutilaisuutta. Kirjailija Rosa Liksom esitteli romaaniaan Hytti nro Toimittaja Veli-Pekka Leppänen johdatti keskustelua. Muu yhteistyö Kansan Arkiston ystävät ry Kansan Arkiston ystävät ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena koota yhteen työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä ja järjestöllisistä perinteistä ja historiasta kiinnostuneita kansalaisia, kehittää ja tukea Kansan Arkiston toimintaa sekä syventää työväenperinnetyön tuntemusta. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Veli-Pekka Leppänen ja johtokunnan jäseniä olivat Kauko Aaltonen, Helena Hölttä, Arja Mäntyniemi, Pentti Laine, Taisto Terävä ja Jaakko Tiainen. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Yhdistyksellä oli toimintavuoden lopussa 142 henkilöjäsentä. Yhdistyksen jäsenet ovat tukeneet arkiston keruutoimintaa. Kansan Arkiston Ystävät ry järjesti kertomusvuonna kahdeksan keskustelutilaisuutta. Kansan Arkistossa järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui 289 henkilöä. Yleisömenestys oli professori Osmo Jussilan Neuvostoliiton tragedia -kirjatilaisuus, johon osallistui ennätykselliset 70 henkilöä. Tilaisuuksista tiedotettiin kirjeitse ja sähköpostilla sekä ilmoituksilla Kansan Uutisissa ja Helsingin Sanomissa. Myös arkiston Facebook-sivustolla mainostettiin tilaisuuksia. Kevät: Noora Kauppila ja Pekka Tuominen Erkki Kauppila lehtimies ja eurokommunisti, Matti Rönkä Viktor Kärppä -sarja, Pekka Tarkka Joel Lehtosen elämänkerta osa II, Joni Krekola Maailma kylässä Helsingin nuorisofestivaalit. Syksy: Pekka Laiho Poika ja kapakkasaatana, Osmo Jussila Neuvostoliiton tragedia, Rosa Liksom Hytti nro 6, Markku Kuisma ja Teemu Keskisarja Erehtymättömät. Keskusteluja veti Kansan Arkiston ystävien puheenjohtaja Veli-Pekka Leppänen. 18

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2013 1 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Kannen kuva pastellityö pahville, SKP: n 40-vuotisjuhlajulisteoriginaali.

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi 2014 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 4 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta

Lisätiedot

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, EDUSTUKSET JA KOULUTUS 22 MARKKINOINTI,

Lisätiedot

SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ

SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ OIMI AK RTOMUS 2012 1/22 MUSEONJOHTAJAN VUOSIKATSAUS Suomen Urheilumuseosäätiön palvelujen asiakasmäärät lisääntyivät toimintavuoden aikana. Erityisen merkittävä lisäys oli verkkopalvelujen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kannen kuva: Juha Mälkönen. Taitto: Studio Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2012. 1 Sisällysluettelo 2

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 21.12.2010 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Kalle Kallio Kimmo Kestinen Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO MUSEONJOHTAJAN VUOSIKATSAUS 1 ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖTAHOT URHEILUMUSEO 2 URHEILUKIRJASTO 4 URHEILUARKISTO 4 TAPAHTUMAT 5 VIESTINTÄ JA

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

JOHDANTO 2 HALLINTO 3 HENKILÖKUNTA 4 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 11 SUOMEN URHEILUARKISTO 14

JOHDANTO 2 HALLINTO 3 HENKILÖKUNTA 4 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 11 SUOMEN URHEILUARKISTO 14 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 HALLINTO 3 HENKILÖKUNTA 4 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 11 SUOMEN URHEILUARKISTO 14 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET 17 MARKKINOINTI, TIEDOTUS

Lisätiedot

Elkan 34. toimintavuosi

Elkan 34. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 2014 Elkan 34. toimintavuosi Sisältö Elkan 34. toimintavuosi 3 Hallinto 4 Talous 4 Henkilöstö 5 Toimintaympäristö ja asiakkaat 6 Keskusarkistotoiminta 6 Sota-arkiston kunnostamisprojekti

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen

Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen teatterimuseo 2013 Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen demot Kuvia nyky-suomesta -näyttelyssä

Lisätiedot

Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu monipuolisia asiakaslähtöisiä sähköisiä ja perinteisiä arkistopalveluja tarjoava arkisto.

Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu monipuolisia asiakaslähtöisiä sähköisiä ja perinteisiä arkistopalveluja tarjoava arkisto. SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2009 Mikkeli 2010 Sisältö Toiminta lyhyesti... 2 Hallinto... 3 Talous... 4 Henkilöstö... 5 Asiakirjojen

Lisätiedot

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Sisällysluettelo Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Teatterimuseon kokoelmien historia: synty ja vaiheet - 1940- ja 1950-luku: aineiston

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2010

SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2010 SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2010 Arkiston hallinto ja tehtävät Suomen Urheiluarkisto toimii Suomen Urheilumuseosäätiön osastona Urheilumuseon, -kirjaston ja tietopalvelun ohella Helsingin Olympiastadionilla.

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2009. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuvaarkisto,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teatterimuseo. Juhlavuosi 2012. Teatterimuseon kävijät ja asiakkaat 2012 Artikkeli: Juhlat Teatterimuseossa teatteritaikaa öiseen aikaan

SISÄLLYS. Teatterimuseo. Juhlavuosi 2012. Teatterimuseon kävijät ja asiakkaat 2012 Artikkeli: Juhlat Teatterimuseossa teatteritaikaa öiseen aikaan teatterimuseo 2012 SISÄLLYS Kannen kuvat: Taustakuva: Kuvia nyky-suomesta -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia pukuhuoneessa. Kuva: Ilona Kemppainen. Pesukone Suomi NYT! -installaatiosta, Kuvia nyky-suomesta.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ HRM TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 Suomen Metsästysmuseo 2009 2 Museonjohtajan vuosikatsaus 5 SUOMEN METSÄSTYSMUSEON

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kannen kuva: Hannu Huttu. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuva-arkisto, ellei toisin mainita. Taitto: Henry

Lisätiedot

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ. SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2005

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ. SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2005 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2005 Mikkeli 2006 Kansikuva: W.Rosenlew Oy:n vanha valimo Porissa. Kuva vuodelta 1927. Sisällys Yhteenveto

Lisätiedot

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. Toimintakertomus 2004

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. Toimintakertomus 2004 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2004 Mikkeli 2005 Kannen kuva: Moderni puunkuljetusyksikkö 1930-luvulla. Puu siirtyi ihmisen ja koneen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO Hotelli Kämpin Frigidaire-jääkaappi Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmista. Kuva: Ilari Järvinen / Museokuva Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 G 60

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

Valokuvat: Timo A. Aalto s. 28. Panu Kari s. 11. Ilona Kemppainen kannen taustakuva sekä s. 20, 26, 27, 31. Milla Kortemaa s. 36

Valokuvat: Timo A. Aalto s. 28. Panu Kari s. 11. Ilona Kemppainen kannen taustakuva sekä s. 20, 26, 27, 31. Milla Kortemaa s. 36 Valokuvat: Timo A. Aalto s. 28 Panu Kari s. 11 Ilona Kemppainen kannen taustakuva sekä s. 20, 26, 27, 31 Milla Kortemaa s. 36 Patrik Lustig s. 7, 29, 30, 39, 41, 43, 46 Topi Vanhatalo s. 18, 23, 33 Anna

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 23.02.06/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2005 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot