K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2012"

Transkriptio

1 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus

2 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Merkkejä vietiin tietokantaan 800 kappaletta. Kannen kuva(peilikuva alkuperäisestä): Yrjö Lintunen. Uusia asukkaita muuttaa kerrostaloon, kerrostalon pihassa kaksi kuorma-autoa ja muuttotavaroita mm. hetekoita, lastenvaunut ja laatikoita. Mies kantaa mattoja, Herttoniemi, Siilitie 11,

3 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 2. Kokoelmien kartunta 7 Asiakirja-aineisto 8 Ääni- ja kuvatallenteet 8 Käsikirjasto 8 3. Kokoelmien järjestäminen, luettelointi ja tiedonhallinta 9 4. Kansan Arkiston digitoidut aineistot Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu Kuva-arkisto 12 Akseli-kokoelmanhallintajärjestelmä 13 Julisteet ja merkit Näyttelyt Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus Arkisto- ja perinnealan yhteistyö 16 Yksityiset keskusarkistot ry 16 Työväen perinnelaitokset 16 Kansan Arkiston ystävät ry 18 Muut Tilat Hallinto Henkilökunta 21 Liitteet 1. Asiakirjakokoelmat Erityisaineistokokoelmat Kokoelmien kartunta Asiakirja-aineiston kartunta 2012 uudet arkistonmuodostajat Tutkijapalvelu Kansan Arkiston tunnusluvut Asiakirjojen luokittelu takakansi 3

4 Kansan Arkiston vuosi 2012 Kansan Arkiston vuosi 2012 oli tuloksellinen, vilkas ja muutontäyteinen. Arkistotoimintamme vaikuttavuuden puolesta puhuu se tutkijajoukko, joka on uurastanut aineistomme parissa. Arkistoon tehtiin 1050 tutkijakäyntiä ja tutkijasaliin toimitettiin reilut 1500 arkistoyksikköä. Lisäksi aineistoamme käytettiin myös verkon kautta. Tietokannan aloitussivulla oli kuukaudessa keskimäärin 322 käyntiä. Kansan Arkiston aineistoja on käytetty monipuolisesti mitä erilaisimpaan tutkimukseen. Poliittisen historian ja yhteiskunnallisen tutkimuksen lisäksi aineisto on toiminut lähdemateriaalina kulttuuri- ja taidehistoriallisessa, kasvatustieteellisessä sekä urheilu- ja sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa. Myös eri taiteenalojen edustajat ovat löytäneet arkistomme kirkastamaan ajankuvaa. Vuonna 2012 tutkijoiden mielenkiinto kohdistui pääosin järjestöarkistoihin, joskin henkilöhistoriallisten aineistojen painoarvo on ollut jatkuvasti nousussa. Aineistoja ovat käyttäneet järjestöhistoriikkien, työväenyhdistysten, eläkeläisyhdistysten tai ammattiosastojen historiankirjoittajien lisäksi paikallishistorian tutkijat ja jopa rakennustutkijat. Vuoden 1918 sisällissota ja sen jälkeiset poliittiset tapahtumat kiinnostavat tutkijoita edelleen. Edellisvuonna aloitetun työajanseurannan mukaan eniten työaikaa kului käytettävyyden edistämiseen ja erityisesti aineiston järjestämistyöhön. Tehokkaan työn lopputulos: aineistoa järjestettiin 111 hyllymetriä ja seulottiin Kansan Arkiston etämakasiinit muutettiin toukokuussa uusiin, isompiin tiloihin. Varsinainen aineiston siirto kesti kolme viikkoa ja työllisti muuttofirman lisäksi koko arkiston henkilökun- 4

5 21 hyllymetriä. Arkistoluovutuksia tuli toimintavuonna 107 kappaletta ja kokoelmat karttuivat 58 hyllymetrillä. Etämakasiinien muutto heijastui työajanseurannassa, koska se vei runsaasti voimavaroja varsinaiselta arkistotyöltä. Jo vuoden 2011 puolella aloitettu muuton valmistelu aineiston inventointeineen ja tarjouskilpailutuksineen jatkui koko alkuvuoden. Toukokuussa 2012 arkiston pitkä historia Kotkankatu 9:ssä päättyi kun etämakasiinit muuttivat Kalasatamaan. Muuton tarjouskilpailun voitti Grundell, jonka työntekijät siirsivät 2250 hyllymetriä aineistoa uusiin makasiineihin. Työn haastavuutta lisäsi se, että aineistonhallintaa parannettiin samalla. Aineisto sijoitettiin uusissa makasiineissa loogiseen, signumin mukaiseen järjestykseen. Muutostyö vaati saumatonta yhteistyötä arkisto- ja muuttoammattilaisten kesken. Muuton myötä tilojen arkistokelpoisuus parantui huomattavasti ja saatiin ratkaisu tilanpuuteongelmaan. Uusia makasiineja on entisen kahden sijaan kolme ja kasvunvaraa vuosiksi eteenpäin. Muuton yhteydessä myös selkeytettiin kokoelmapolitiikkaa ja luovutettiin arkiston viimeiset esinekokonaisuudet Työväenmuseo Werstaalle. Uusiin tiloihin hankittiin myös etäyhteys, joka mahdollistaa tietokannan päivitykset paikan päältä ja parantaa siten aineistonhallintaa. Toimistotilat, tutkijasali ja yksi makasiini ovat edelleen Vetehisenkujalla Hakaniemessä, jossa asiakaspalvelu toimii. Tutkijasali pidettiin avoinna koko muuton ajan. Muutto toteutettiin okm:n erillisellä apurahalla. Kansan Arkisto käytti resurssejaan myös yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Arkisto osallistui omalta osaltaan aktiivisesti Kansallisen Digitaalisen Kirjaston kehittämiseen. Arkiston edustaja oli KDK-yhteistyöverkoston ja KDK-käytettävyystyöryhmän toiminassa. Vuoden aikana vastattiin kahteen laajempaan arkistosektorin kyselyyn, joissa selvitettiin arkistojen nykytilaa ja Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (KDK) -yhteentoimivuutta. Ensimmäisessä kyselyssä selvitettiin arkiston toiminnan strategisia linjauksia, sidosryhmiä sekä toiminnan keskeisiä tunnuslukuja. Toinen kysely keskittyi aineistonhallintaan ja käyttöpalvelun prosesseihin ja tallennusjärjestelmiin. KDK-yhteistyöverkoston kyselyllä hankittiin tietoa arkistosektorin nykytilasta suhteessa KDK-kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilaan ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen. Arkistolaitos käytti samaisten kyselyiden aineistoa myös yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvityksen aineistona. Arkistolaitoksen tähtäimessä on yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu, joka tähtää opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimaan kustannustehokkuuteen. Alkuvuonna Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö julkaisi Ei ihan teorian mukaan kirjan yhteistyössä Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seuran kanssa. Kirjan toimittivat Mikko Majander ja Kimmo Rentola. Kirjassa on 17 tieteellistä artikkelia, jotka käsittelevät lähinnä työväenliikettä ja kommunismia. Suomalaisten asiantuntijoiden lisäksi kirjoittajia on Ranskasta, Britanniasta ja Norjasta. Kirja on kollegakirja ja kunnianosoitus 60 5

6 vuotta täyttäneelle historiantutkija Tauno Saarelalle, joka on Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja. Kansan Arkistoa ylläpitävän Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön varsinaisen toiminnan kulut olivat vuonna 2012 yhteensä euroa. Arkiston talous perustuu valtionapuun, joka on enintään 80 % Kansallisarkiston hyväksymistä menoista. Vuonna 2012 arkiston tilinpäätös oli hieman tappiollinen. Säätiö on saanut arkistotoiminnan omarahoitusosuuden kattamiseen sekä erilaisiin projekteihin avustuksia ja lahjoituksia seuraavilta järjestöiltä ja yhteisöiltä: Hertta ja Otto Wille Kuusisen säätiö, Kansan Arkiston ystävät ry, Kansan Sivistystyön Liitto ry, Kansan Uutiset, Parasta Lapsille ry, Rakennusliitto ry, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Teuvan demokraattinen yhdistys, Vasemmistonuoret ry ja Yrjö Sirolan Säätiö rs. Lämpimät kiitokset kaikille arkiston yhteistyökumppaneille, apurahojen antajille ja tutkijoille. Kiitos ahkeralle henkilökunnalle hyvästä tuloksesta ja erityinen kunniamaininta muuton onnistuneesta suunnittelusta ja hyvästä toteutuksesta! Helsingissä Arkistonjohtaja Marita Jalkanen Historiantutkija Tauno Saarelaa muistettiin merkkipäivänä Kuvassa Marita Jalkanen ja Pirjo Kaihovaara luovuttamassa lahjaa Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön hallituksen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle. Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö julkaisi Ei ihan teorian mukaan kirjan yhteistyössä THPTS: n kanssa. Kirjan toimittivat Mikko Majander ja Kimmo Rentola. 6

7 1. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto Kansan Arkisto on vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto, jonka tehtävänä on oman vastuualueensa asiakirjaaineiston kokoaminen, säilyttäminen, järjestäminen ja luettelointi sekä aineiston tarjoaminen tutkijoille. Kansan Arkiston toiminta työväenliikkeen, työväestön ja kansalaisliikkeiden ja -toiminnan aineiston tallentajana on tärkeä osa kansallisen tutkimuksen infrastruktuuria. Vuonna 1945 perustetulle arkistolle on muotoutunut oma toimialue, joka on viimeisten vuosikymmenten aikana laajentunut. Arkistoon kerätään sekä asemansa vakiinnuttaneiden työväen- ja kansalaisjärjestöjen arkistoja että valtakulttuurin ulkopuolelle toimivien liikkeiden ja yhteisöjen sekä erilaisten vähemmistöjen arkistoja. Arkisto tähtää laajan ja monipuolisen lähdeaineiston tallentamiseen tältä kentältä. Kansan Arkisto antaa arkistonhoidollista neuvontaa ja koulutusta järjestöille ja yhteisöille sekä yksityishenkilöille. Aineistoa kootaan valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Toiminnan piiriin kuuluvat niin perinteiset paperiasiakirjat kuin monenlaiset erityisaineistot, kuten valokuvat, julisteet ja äänitteet sekä kasvavassa määrin sähköiset asiakirjat. Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö. Arkisto saa toimintamenoihinsa lakisääteistä valtionapua. 2. Kokoelmien kartunta Kansan Arkiston kokoelmat hyllymetreinä Kansan Arkiston kokoelmat karttuvat järjestöjen ja yksityisten henkilöiden luovutusten kautta. Kertomusvuoden kokonaiskartunta oli 58 hyllymetriä. Luovutuksia saatiin 107 sekä valokuvaluovutuksia 36 kappaletta. Arkiston kokoelmien määrä on yhteensä hyllymetriä. Kokoelmissa on hyllymetriä asiakirja-aineistoa, kappaletta ääni- ja kuvatallenteita, yli miljoona valokuvaa ja julistetta sekä 227 hyllymetriä kirjallisuutta. Kokoelmien yhteenveto esitetään liitteissä 1 ja 2 ja tilasto kokoelmien kartunnasta vuosina liitteessä 3. 7

8 Asiakirja-aineisto Asiakirja-aineistoa vastaanotettiin yhteensä 69 hm. Uusia järjestöarkistoja saatiin 77 kappaletta. Järjestöarkistoja, mukaan lukien lehtien arkistot, oli vuoden lopussa yhteensä kappaletta. Luettelo uusista arkistonmuodostajista esitetään liitteessä 4. Arkistoluovutuksia saatiin mm. Jupperin Yhteistupayhdistykseltä Espoosta, Loimaan työväentalolta sekä Salon ja Sallan järjestötaloilta. Nämä luovutukset sisälsivät yli 60 järjestön asiakirjoja vuosilta Osa näistä oli uusia arkistonmuodostajia, osa täydennystä jo ennestään olevaan arkistoon. Määrällisesti suurimpia aineistoluovutuksia olivat Vasemmistoliiton ja sen piirijärjestöjen sekä kunnallisjärjestöjen ja Kansan Sivistystyön liiton luovutukset. Aineistoluovutuksia saatiin myös Suomen Demokratian Pioneerien liitolta, Vasemmistonuorilta, Parasta Lapsilta ry:ltä ja Yrjö Sirolan säätiöltä. Kokkolan seudun Rakennusliiton osastojen arkistoja saatiin viideltä osastolta. Vuonna 2012 tulleita uusia arkistonmuodostajia olivat mm. Oranssi ry, Turun Kiikurit ja Kemin Kameraseura. Uusia henkilöarkistoja saatiin yhdeksän kappaletta, yhteensä 83 kansiota. Joukossa olivat mm. Inna Ilivitzkyn, Erkki Kauppilan, Joni Krekolan, Pekka Peltolan, Lars Junttilan ja Vesa Peipisen arkistot. Lisäksi aineistolisiä saatiin 14 jo kokoelmissa olevaan henkilöarkistoon. Henkilöarkistoja oli vuoden lopussa yhteensä 417 kappaletta. Ääni- ja kuvatallenteet Audiovisuaalista aineistoa, ääni- ja kuvatallenteita saatiin lisää 460 kappaletta. Äänitekokoelmassa on yhteensä kappaletta tallenteita, joista kappaletta on luetteloitu. Kansan Arkiston ääni- ja kuvatallennekokoelma koostuu työväen muistitietoa ja perinnettä sisältävistä haastatteluista ja muistelmista, kokouksien ja tilaisuuksien äänitteistä, äänilevyistä ja videonauhoista. Käsikirjasto Käsikirjasto karttui vuoden 2012 aikana 145 niteellä. Kirjaston kokonaismäärä on nidettä, yhteensä 227 hyllymetriä. Käsikirjasto koostuu pääasiassa asiakirjakokoelmien tutkimusta tukevasta kirjallisuudesta. Aihepiireinä ovat poliittinen historia, sosiaali- ja kulttuurihistoria, työväenliike, henkilöhistoria, taiteet ja kaunokirjallisuus. Käsikirjaston kartuntavuosilta on tutkijoiden käytettävissä vanha manuaalinen kirjastokortisto. Internetissä on Arjenhistoria-portaalin kautta selattavissa kartunta vuodesta 1997 alkaen. 8

9 3. Kokoelmien järjestäminen, luettelointi ja tiedonhallinta Kertomusvuoden aikana arkistojen järjestäminen ja luettelointi tietokantaan jatkui. Kaikkiaan uusia tai muutettuja luetteloita tehtiin 265 arkistomuodostajasta. Järjestämistyö on kohdistunut mm. SKDL:n hallinnollisen jaoston aineistoon, SKDL:n kulttuurijaoston, Helsingin Vasemmistoliiton, Vasemmistoliiton Tampereen kunnallisjärjestön, Metallin Vasemmistoryhmän, Ohjelmakeskuksen, Ohjelmatyön, Suomen Spartakiadien, Turun Kiikurien, Suomen Demokratian Pioneerien liiton, Suomen Ympäristökasvatuksen seuran, Tringan - Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen, Toveri -lehden ja Rakennusliiton osastojen arkistoihin, joista laadittiin sarjakohtaiset arkistoluettelot. Inventointiluettelot tehtiin Vapaa-ajattelijain liiton, SNDL:n Oulun piirijärjestön ja Vasemmistoliiton Uudenmaan piirijärjestön arkistoista. Arkistotietokantaan päivitettiin myös Rakennusliiton oikeusapuosaston aineistoa. Suomen Rauhanpuolustajain aineiston järjestäminen jatkui. Ulkomaisen ja kotimaisen kirjeenvaihdon lisäksi järjestettiin END-konventioihin liittyvä yhden hyllymetrin laajuinen kokonaisuus, jossa on kiinnostavaa aineistoa E.P. Thompsonin vetoomuksesta käynnistyneestä ydinaseidenriisuntakampanjasta Euroopassa vuosina Henkilöarkistoista järjestettiin Inna Ilivitzkyn, Erkki Kauppilan, Panu Saukkosen arkistot. Näiden lisäksi järjestettiin lukuisia pienehköjä järjestö- ja henkilöarkistoja. Muutossa erityisaineiston siirto tapahtui käsityönä. Kuvassa erityisaineistoon kuuluva 9

10 Järjestelyn kohteeksi otettiin vuoden aikana noin 111 hyllymetriä. Järjestämistyön ja seulonnan tuloksena aineistot supistuivat noin 21 hyllymetriä. Arkistotietokannassa oli vuoden 2012 lopussa arkistoluetteloa ja 299 inventointiluetteloa. Tietokannassa on myös perustiedot 371 arkistosta, joita ei ole järjestetty tai joiden luetteloa ei ole viety kantaan. Tietokanta löytyy Kansan Arkiston kotisivuilta, osoitteesta Hakuja voi tehdä arkiston nimen, toimialan, kotipaikan ja rajavuosien mukaan. Arkiston tutkijapalvelussa voi tehdä sisältöhakuja yhtaikaa kaikkiin tietokannassa oleviin luetteloihin. Hyllymetreinä mitattuna noin 63 % aineistosta on luettelo tietokannassa. Tietokannan ulkopuolella olevia luetteloita pääsee selaamaan arkiston tiloissa. Arkiston erillisessä henkilötietokannassa, joka on käytettävissä vain arkiston intranetissä, on viitetiedot eri arkistokokonaisuuksissa (henkilöarkistot, muistelmat, biograficakokoelmat, erikoiskokoelmat) olevista henkilöhistoriallisista aineistoista. Tässä tietokannassa oli kertomusvuoden lopussa nimeä. Äänitetietokantaan vietiin tiedot 36 äänitteestä. Äänitetietokannassa on yhteensä tallenteen tiedot, joista on haastatteluja. 4. Kansan Arkiston digitoidut aineistot Kansan Arkiston aineistoa on digitoitu erilaisten projektien puitteissa sekä omana työnä. Asiakirjoja on digitoitu n sivua. Osa digitoidusta aineistosta on jo liitetty pdf-muotoisena arkiston tietokantaan kunkin arkistonmuodostajan yhteyteen. Tietokantaan on viety mm. SKP:n diaareita, edustajakokousten pöytäkirjat , puolueneuvoston pöytäkirjat ja keskuskomitean pöytäkirjat sekä mm. SKDL:n perustamisasiakirjat, liittokokouspöytäkirjat ja liittoneuvoston pöytäkirjat Myös SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirjoja on jo liitetty tietokantaan. Arkiston www-sivulla on taulukko, josta selviää, mitkä asiakirjat on jo liitetty tietokantaan ja mitkä vielä odottavat vuoroaan. Arkiston digitoidut valokuvat, julisteet ja merkit ovat selattavissa Akselitietokannassa arkiston tiloissa sekä rajoitetusti Arjenhistoria-portaalin kautta internetissä. Digitoituja äänitteitä on yli 10

11 800 tuntia ja niitä on mahdollisuus kuunnella arkiston tiloissa esim. arkiston tutkijasalin koneella tai mp3-soittimilla. Liikkuvaa kuvaa on digitoitu joitain kappaleita. 5. Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu Kertomusvuonna arkistoon tehtiin 1050 tutkijakäyntiä. Edellisvuoteen verrattuna tutkijakäynnit lisääntyivät runsaalla sadalla käynnillä. Kansan Arkiston asiakirjakokoelmat, käsikirjasto ja kuva-arkisto ovat tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä arkiston tutkijasalissa. Muita arkiston palvelumuotoja ovat kaukolainaus ja jäljennepalvelu sekä puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuva tietopalvelu. Tutkijapalvelutilasto esitetään liitteessä 5. 1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt 1B Suomen Kommunistinen Puolue 1C ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt 1D Kansandemokraattiset järjestöt, Vasemmistoliitto 1E Ammatilliset järjestöt 1F Muut järjestöt 2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot 3 Erikoiskokoelmat 4 Jäljenne- ja lehtileikekokoelmat 5 Henkilöarkistot 6 Muistelmat Asiakirjakokoelmista tehtyjen tutkijasalitilausten kokonaismäärä oli 458 kappaletta. Tilauksia toimitettiin tutkijasaliin yhteensä arkistoyksikköä. Valokuvavedoksia oli näistä 41 yksikköä. Valokuvia selataan entistä enemmän sähköisessä muodossa. Arkistoaineistosta toimitettiin yhteensä kymmenen kaukolainatilausta tutkijoille maakunta-arkistoihin sekä pitempiaikaisia asiakirjalainoja arkistoaineiston luovuttajille historiankirjoitusta varten. Asiakirja-aineistosta tilattiin valokopioita ja pdf-tiedostoja yhteensä kappaletta. Tutkijoiden digikameralla ottamien kopioiden määrää ei tilastoida. Arkistoaineistoon kohdistuvat tiedonhaut työllistivät arkiston tutkijapalvelua. Sähköpostitse tapahtuva tiedonvälitys on yleistynyt. Asiakirjoja koskeviin tie- 11

12 donhakupyyntöihin annettiin selvityksiä puhelimitse 152 ja sähköpostitse ja kirjeitse 106 kappaletta. Valokuvakokoelmia koskevia tiedonhakuja oli 110 kappaletta. Kansan Arkiston kotisivut ovat osoitteessa Kotisivulla on yhteystietojen lisäksi tietoja mm. arkiston toiminnasta, kokoelmista, palveluista, aineiston keruusta ja Kansan Arkiston ystävät ry:stä. Kotisivuilta löytyvät myös linkit arkistotietokantaan ja Arjenhistoria-portaaliin sekä verkkonäyttelyt. Edellä mainittujen lisäksi kotisivuilla on taulukko arkiston digitoidusta asiakirjoista sekä tieto siitä, onko aineisto vapaasti selattavissa verkon kautta. Kuva-arkistolla on oma esittelysivustonsa, jolla kerrotaan yleisesti kuvien luokituksesta ja aihepiireistä ja kuva-arkiston toiminnasta sekä annetaan ohjeet valokuvien tilaamista varten. Tilastojen mukaan arkiston kotisivuilla käy hieman alle 200 kävijää päivässä. Kotisivujen haetuin yksittäinen aihe on kansalaissota. 6. Kuva-arkisto Kansan Arkiston kuva-arkiston laajimman aineistokokonaisuuden muodostavat valokuvat, joita on yli miljoona kappaletta. Kuva-aineiston kartunta tapahtuu lahjoitusten kautta. Kaikkiaan kuvaluovutuksia saatiin 36, joissa kuvia kpl, 4 hyllymetriä. Valokuvaluovutusten lisäksi kuvakokoelma karttuu vuosittain myös omilla kuvauksilla. Kuvaluovutuksia saadaan vielä perinteisesti vedoksina, mutta yhä enemmän kuvaluovutukset tulevat digitaalisina cd- tai dvd-levyillä. Oma kuvaustoiminta on kokonaan digitaalista. Kuva-arkiston kokoelmat Helsingin nuorisofestivaaleista tuli kuluneeksi 50 vuotta. Muistelun merkeissä järjestettiin useita tapahtumia ja julkaistiin festivaaleista kertova teos ja useita artikkeleita, joissa käytettiin runsaasti arkiston kuvia. Kuva festivaa- koostuvat työväenliikkeen, kansalaisjärjestöjen ja työväestön sosiaali- ja kulttuurihistoriaan liittyvästä kuva-aineistosta, jota on karttunut vuodesta 1945 lähtien. Vanhimmat yksittäiset kuvat ovat 1800-luvun lopulta. Ajallinen painopiste on luvuilla. Kuva-arkisto on muotoutunut suurelta osin eri työväenlehtien kuva- arkistoista tai niiden osista. Kokoelmat sisältävät huomattavan valokuvaaja Yrjö Lintusen negatiivikokoelman. 12

13 Kertomusvuosi oli Helsingin nuorisofestivaalien merkkivuosi. Festivaaleista tuli kuluneeksi 50 vuotta. Muistelun merkeissä järjestettiin useita tapahtumia ja julkaistiin festivaaleista kertova teos ja useita artikkeleita, joissa käytettiin runsaasti arkiston kuvia. Kansan Arkiston festivaalikuvat antoivat myös taustatietoa festivaaleista tehtävään elokuvaan. Tuttuun tapaan kuva-arkistosta kysyttiin runsaasti myös vuoteen 1918 liittyvää kuvamateriaalia. Akseli-kokoelmanhallintajärjestelmä Kuva-arkiston työkaluna toimii internet-pohjainen tietokantajärjestelmä. Yhteistyössä Työväen Arkiston, Työväenmuseo Werstaan sekä muutaman muun museon kanssa toteutettu järjestelmä rakentuu kahdesta osasta: organisaatiokohtaisena sisäisenä luettelointi- ja tiedonhakuvälineenä toimivasta Akseli-tietokannasta, jossa kukin organisaatio näkee vain omat kokoelmansa. julkisesti internetissä selailtavasta Arjenhistoria-verkkoportaalista, jossa näkyvät kaikkien mukanaolijoiden kuvat ja esineet, joita voi selata yhdellä haulla. Yhden haun käytäntöä tukee mm. yhdenmukaistettu asiasanoitus. Kuvien ja esineiden tai niiden kuvailutietojen näyttämistä internetissä rajaavat henkilötieto- ja tekijänoikeuslaki. Kaikki Arjenhistorian kuvat on digitaalisesti vesileimattu väärinkäytösten estämiseksi. Vesileimasta käy ilmi lähdeorganisaatio, josta kuvan voi tilata painokelpoisena. Kuvien tilaaminen on mahdollista suoraan Arjenhistorian kautta. Hakujen ja tilausten lisäksi käyttäjä voi lähettää palveluun omia kommenttejaan sekä tietojaan kuvista. Arjenhistoria (www.arjenhistoria.fi) sisältää yli Kansan Arkiston kuva- ja esinetietuetta. Valokuva-aineistosta digitoitiin mm. Satakunnan Työn valokuvia, nuorisofestivaalikuvia, työttömyyteen ja työttömyystöihin liittyviä kuvia sekä Rakennusliiton kuvia. Kansan Arkistossa Akseli-kuvatietokantaan luetteloitiin vuonna 2012 kuvia 2959 kpl ja vuoden päättyessä luetteloituja kuvia oli yhteensä kpl. Kuva-arkistosta tehtiin vuoden 2012 kuluessa 110 tiedustelua. Yhteensä kuva-arkistosta tilattiin 748 kuvaa. Tietokannasta tehtyjä hakuja ei ole erikseen kirjattu. Julisteet ja merkit Julistekokoelma karttui 139 julisteella. Julistekokoelmassa on 6749 julistetta, joista yli puolet luetteloituja. Julisteiden digitointi ja niiden esittäminen tekijänoikeuslain puitteissa Arjenhistoria-verkkopalvelun kautta on avannut julistekokoelman suurelle yleisölle. Kansan Arkiston julisteita käytetään mm. kuvituskuvina julkaisuissa ja koulujen oppikirjoissa. Kansan Arkiston julisteet ja merkit luetteloidaan tietokantajärjestelmän esineet-osioon. Vuonna 2012 jatkettiin aiemmin kuvattujen julistediojen skannausta ja kuvat liitettiin järjestelmässä jo olleiden julisteiden viitetietoihin. 13

14 Vuonna 2012 arkiston merkkikokoelmasta digitointiin mm. rauhanliikkeen merkkejä, vuoteen 1918 liittyviä merkkejä, eri vaaleihin liittyviä merkkejä, naisjärjestöjen merkkejä sekä SKP:n ja SKDL:n merkkejä. Digitoituja merkkejä vietiin tietoineen tietokantaan noin 800 kappaletta. 7.Näyttelyt Tammikuussa Kansan Arkisto oli Työväen Historian ja Perinteentutkimuksen Seuran ja Työväenliikkeen kirjaston kanssa järjestämässä Raoul Palmgren 100 vuotta -seminaaria. Valmistimme Työväenliikkeen kirjastossa järjestettyyn seminaariin powerpoint-esityksen Palmgrenin valokuvista ja asiakirjanäyttelyn Raoul Palmgrenin laajan henkilöarkiston esittelemiseksi. Näyttelyssä oli esillä Palmgrenin arkiston vuoden vaihteessa päivitetty arkistoluettelo ja kirjeenkirjoittajarekisteri. Näyttely oli kirjastossa avoinna Seminaariin osallistui 120 henkilöä. Tilaisuus sai laajaa julkisuutta, mikä on osoitus kasvaneesta kiinnostuksesta työväenliikkeen sivistyneistöä kohtaan. Palmgren -näyttely täydennettynä valokuvilla ja Vaasaan liittyvillä asiakirjoilla oli lisäksi esillä marras-joulukuussa Vaasan kaupunginkirjastossa. Työväenliikkeen kirjaston kanssa järjestettiin yhdessä keväällä Tapio Tapiovaaran suunnittelemien kirjankansien näyttely. Kansan Arkistossa olevasta Tapiovaaran henkilöarkistosta oli näyttelyssä kirjojen li- Työväenliikkeen kirjastossa oli esillä Elvi Sinervo -aiheinen näyttely. Kahdessa vitriinissä oli esillä valokuvia, runoja ja Sinervon elämään liittyviä esineitä, kuten vankilavihko ja vankilassa tehty nukke. Kuvassa Sinervo- se- 14

15 Työväenliikkeen kirjaston kanssa tehtiin vuoden aikana näyttelyyhteistyötä. Mm. Niilo Jokisen linoleikkauksia oli esillä Työväenliikkeen kirjastossa. Kuvassa taiteilija Niilo Jokinen ja Ritva Heinänen vierailulla Kansan Arkistossa säksi lainassa 27 kirjankansien alkuperäistä luonnosta. Näyttely oli esillä kirjaston tiloissa pari kuukautta. Kirjastossa oli lisäksi esillä kuusi Niilo Jokisen linoleikkausta. Työväenliikkeen kirjastossa oli myös esillä Kansan Arkiston kokoama Elvi Sinervo -aiheinen näyttely, joka avattiin Sinervo-seminaarissa Kahdessa vitriinissä oli esillä valokuvia, runoja ja Elvi Sinervon elämään liittyviä esineitä, kuten vankilavihko ja vankilassa tehty nukke. Näyttelyä jatkettiin marraskuuhun 2012 asti. Arkiston kotisivuilla oli toimintavuonna viisi verkkonäyttelyä: Vasen silmä -näyttely valokuvaaja Yrjö Lintusen tuotannosta (2003), Punalippu Suomen työväenliikkeen alkutaipaleella (2002), 1918 kansalaissodan kuvia (1999), Villit vuodet Koiton Näyttämö (1999) sekä Veljet, toverit. Matkalla 1920-luvun Neuvostoliitossa (1999). 8. Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus Kansan Arkisto neuvoo ja opastaa järjestöjä niiden arkistotoimen hoitamisessa. Neuvonnan ja ohjauksen myötä varmistetaan aineiston säilyvyys. Neuvonnan myötä aineistoista saadaan paremmin hallittavia ja helpotetaan päätearkistoon luovuttamisen prosessia. Vuonna 2012 tehtiin ohjaavaa kenttätyötä mm. Vasemmistoliiton, KSL:n ja Rakennusliiton parissa. 15

16 Arkiston tehtäviin kuuluu lisäksi opiskelijoiden ja tutkijoiden ohjaus ja neuvonta sekä esitelmien pito arkistoalan seminaareissa, historia- ja perinnetieteiden kurssilaisille ja muille perinteentallennuksesta kiinnostuneille. Vuonna 2012 arkistossa kävi kolme opiskelijaryhmää. 9. Arkisto- ja perinnealan yhteistyö Yksityiset keskusarkistot ry Yksityiset keskusarkistot ry, YKA, on enintään 80-prosenttista lakisääteistä valtionapua nauttivien yksityisten arkistojen yhteistoimintajärjestö, jossa oli vuonna 2012 yhdeksän jäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yllä yhteyksiä arkistolaitokseen ja muihin arkistoihin, seurata alan kehitystä ja tehdä sen pohjalta aloitteita ja esityksiä, pitää yllä yhteyksiä arkistoalaa lähellä oleviin yhteisöihin ja yrityksiin sekä edistää arkistojen välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Kansan Arkistolla oli edustaja Yka:n hallituksessa. Yksityiset keskusarkistot ry vietti Pohjoismaista arkistojen päivää esittelemällä Helsingin Yliopiston päärakennuksen aulassa jäsenarkistojensa aineistoja ja toimintaa. Tilaisuutta mainostettiin mm. museoposti- ja arkistolistalla sekä Facebookissa. Yhdistyksellä oli esittelypöytä Vantaan seudun sukututkijoiden järjestämässä Kuulutko sukuuni -tapahtumassa. Suuren suosion saavuttaneessa esittelyssä olivat paikalla Elkan, Suomen Urheiluarkiston ja Kansan Arkiston edustajat. Yhdistys järjesti arkistojen työntekijöille yhteisen virkistyspäivän Tamminiemen museoon. Tapahtumaan osallistui 23 henkilöä. Työväen perinnelaitokset Työväenperinnelaitosten kokoelmayhteistyö toimii siten, että museo vastaa esineistä, arkistot asiakirjoista ja Työväenliikkeen kirjasto painetusta kirjallisuudesta. Toukokuussa 2012 Kansan Arkiston siirsi Työväenmuseo Werstaaseen Tampereelle runsaan 800 esineen luovutuksen. Esineet olivat osa Kansan Arkiston yhteydessä toimineen Työväenaatteen museon kokoelmia. Lakkautetun museon esineistä suurin osa oli luovutettu Werstaalle jo aiemmin. Arkistoon oli jäänyt enää Kansalaissota 1918 ja Poliittiset vangitsemiset kokoelmat. Luovutetut esineet ovat arvokasta esineellistä kulttuuriperintöä, jonka säilymisen ja saatavuu- 16

17 den varmistaminen on erityisen tärkeää. Työväenmuseo Werstas on digitoinut aineiston ja on siirtänyt sen Arjenhistoria.fi -verkkoportaaliin, jossa esineet kuvineen ja tietoineen ovat vapaasti selattavissa. Työväenperinne Arbetartradition ry jatkoi Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston kanssa työväenperinteen ja -kulttuurin tutkimukseen ja tallennukseen liittyviä yhteisiä projekteja. Vuonna 2012 kuvaprojektissa jatkettiin Akseliin vietyjen kuvien ja esineiden kuvailutietojen tarkistamista. Tietokannassa oli edelleen konversion jäljiltä sellaisia epätarkkuuksia, jotka haluttiin korjata. Ne liittyivät esim. tietojen konvertoitumiseen vääriin kenttiin. Samoin joitain kuvia oli merkitty mahdollisiksi näyttää internetin kautta, vaikka se ei henkilötietolain perusteella ollut sopivaa tai toisinpäin: kuvaa tarkastellessa todettiin, että sen julkiselle selailulle ei ole rajoitteita. Tietojen tarkistaminen oli aikaa vievää. Se tehtiin yksitellen, kuva kuvalta. Projektissa työskenteli Auli Ollikka. Työväen perinnelaitosten ja Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran julkaisema sekä Työväenperinne ry:n kustantama Työväentutkimusvuosikirja ilmestyi syksyllä. Kuvatoimittajana toimi Reetta Laitinen. Kansan Arkistossa järjestettyihin Kansan Arkiston Ystävien tilaisuuksiin osallistui yhteensä 289 henkilöä. Kuvassa Erkki Kauppilan kirjatilaisuuden yleisöä

18 Kansan Arkiston Ystävät ry järjesti kertomusvuonna kahdeksan keskustelutilaisuutta. Kirjailija Rosa Liksom esitteli romaaniaan Hytti nro Toimittaja Veli-Pekka Leppänen johdatti keskustelua. Muu yhteistyö Kansan Arkiston ystävät ry Kansan Arkiston ystävät ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena koota yhteen työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä ja järjestöllisistä perinteistä ja historiasta kiinnostuneita kansalaisia, kehittää ja tukea Kansan Arkiston toimintaa sekä syventää työväenperinnetyön tuntemusta. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Veli-Pekka Leppänen ja johtokunnan jäseniä olivat Kauko Aaltonen, Helena Hölttä, Arja Mäntyniemi, Pentti Laine, Taisto Terävä ja Jaakko Tiainen. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Yhdistyksellä oli toimintavuoden lopussa 142 henkilöjäsentä. Yhdistyksen jäsenet ovat tukeneet arkiston keruutoimintaa. Kansan Arkiston Ystävät ry järjesti kertomusvuonna kahdeksan keskustelutilaisuutta. Kansan Arkistossa järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui 289 henkilöä. Yleisömenestys oli professori Osmo Jussilan Neuvostoliiton tragedia -kirjatilaisuus, johon osallistui ennätykselliset 70 henkilöä. Tilaisuuksista tiedotettiin kirjeitse ja sähköpostilla sekä ilmoituksilla Kansan Uutisissa ja Helsingin Sanomissa. Myös arkiston Facebook-sivustolla mainostettiin tilaisuuksia. Kevät: Noora Kauppila ja Pekka Tuominen Erkki Kauppila lehtimies ja eurokommunisti, Matti Rönkä Viktor Kärppä -sarja, Pekka Tarkka Joel Lehtosen elämänkerta osa II, Joni Krekola Maailma kylässä Helsingin nuorisofestivaalit. Syksy: Pekka Laiho Poika ja kapakkasaatana, Osmo Jussila Neuvostoliiton tragedia, Rosa Liksom Hytti nro 6, Markku Kuisma ja Teemu Keskisarja Erehtymättömät. Keskusteluja veti Kansan Arkiston ystävien puheenjohtaja Veli-Pekka Leppänen. 18

19 Muut Kirjasto-, arkisto ja museokenttä jatkoi juridista yhteistyötä. Kam-juridiikkaryhmä on perustettu terävöittämään muistiorganisaatioiden profiilia niin opetusministeriön kuin oikeudenhaltijajärjestöjen suuntaan. Yhteistyön tarve on erityisen polttava tekijänoikeuden alalla, mutta yhteistyötä on tehty myös julkisuuslainsäädäntöön, tietosuojaan ja kokoelmien omistussuhteita koskeviin kysymyksiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on myös informaation ja olemassa olevan osaamisen tehokkaampi jakaminen eri muistiorganisaatioiden välillä. Monissa asioissa on löydettävissä yhteinen kanta, jonka selkeämpi esille tuominen parantaa vaikutusmahdollisuuksia. Ryhmä kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Marita Jalkanen toimi ryhmässä Arkistoyhdistyksen edustajana. Kansallisarkiston vetämä Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkosto jatkoi toimintaansa. Verkoston toiminta-ajatuksena on mm. edistää KDK:n toiminnassa mukana olevien arkistojen keskinäistä yhteistyötä ja tuottaa niiden yhteinen näkemys KDK-palveluiden kehittämiseen. Yhteistyöverkosto yhtenä toimintamuotonaan järjestää erilaisia asiaa koskevia seminaareja. Verkosto on kirjannut toimintasuunnitelmaansa myös arkistosektorin kokonaisarkkitehtuurikuvauksen sekä kuvailu- ja luettelointisääntöjen uudistamisen. Kansan Arkisto osallistui yhteistyöverkoston ohjausryhmän toimintaan. Muuton myötä etämakasiinitilojen arkistokelpoisuus parantui ja säilytystilaa saatiin vuosiksi eteenpäin. Kuvassa Reetta Laitinen esittelee uudenlaisia joustavia hyllyratkaisuja. 19

20 Kansan Arkisto osallistui myös KDK:n käytettävyystyöryhmän toimintaan. Käytettävyystyöryhmän tavoitteena on tuoda KDK-asiakaskäyttöliittymän suunnittelu- ja toteutusprosessiin käyttäjälähtöisiä näkökulmia hankkeen eri vaiheissa. 10. Tilat Kansan Arkisto toimii kahdessa eri toimipisteessä. Toimistotilat ja tutkijasali sekä 120 m2 suuruinen arkistomakasiini sijaitsevat Vetehisenkuja 1:ssä. Lisäksi kaksi etämakasiinia sijaitsivat Kotkankadulla. Toukokuussa 2012 etämakasiinitilat muuttivat Kalasatamaan, kolmeen Kansallisarkiston entiseen makasiiniin. Makasiinitilaa on muuton jälkeen yhteensä 585 m2, jossa on lisäystä entiseen 178 m2. Muutto toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän muuttoapurahan turvin. 11. Hallinto Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö. Arkistosäätiön valtuuskunnan muodostavat kaksikymmentä henkilöjäsentä. Vuonna 2012 valtuuskunnan jäseninä ovat toimineet: Työnohjaaja Liisa Aura, toimitsija Oiva Björkbacka, puheenjohtaja Matti Harjuniemi, toimistosihteeri Soile Hyvärinen, markkinontipäällikkö Loviisa Itäkannas, päätoimittaja Jouko Joentausta, sopimussihteeri Marjo Katajisto, toiminnanjohtaja Sirpa Kerman, tutkija Joni Krekola, toiminnanjohtaja Laura Lodenius, koulutustuottaja yhteisöpedagogi Ari Myllyviita, tutkija Raimo Parikka, opintojohtaja Leo Partanen, toiminnanjohtaja Jorma Pikkarainen, historiantutkija dosentti Tauno Saarela, VTM Riikka Taavetti, lehtori Tutta Tallgren, järjestösihteeri Ira Techtolin ja tutkija Reijo Viitanen. Valtuuskunnan puheenjohtajana 18 vuotta toiminut Reijo Viitanen lopetti valtuuskunnassa. Pois jäivät myös Ari Myllyviita ja Ira Techtolin. Uusina jäseninä valtuuskuntaan valittiin VTM Riku Ahola, opiskelija Heidi Auvinen ja järjestösihteeri Tanja-Riikka Knyazev ja kunnallissihteeri Aulis Ruuth. Puheenjohtajaksi valittiin Aulis Ruuth ja varapuheenjohtajana jatkaa Soile Hyvärinen. Valtuuskunta piti vuosikokouksensa Säätiön asioita hoitaa ja edustaa hallitus. Arkistosäätiön hallituksen puheenjohtajana vuonna 2012 toimi Tauno Saarela ja jäseninä Sirpa Kerman, Joni Krekola, Laura Lodenius, Raimo Parikka, Jorma Pikkarainen ja Riikka Taavetti. Hallituksen sihteerinä on toiminut Pirjo Kaihovaara. Arkistosäätiön asiamiehenä sekä esittelijänä hallituksen kokouksissa on ollut Marita Jalkanen. Säätiön kirjanpitäjänä on toiminut Kirsti Vilén ja tilintarkastajana Suomen Tilintarkastajaverkko Oy, jossa vastuullisena henkilönä on HTM-tilintarkastaja ekonomi Timo Vilén. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana neljä kertaa. Kokouksissa on käsitelty säätiön talous- ja henkilöstöasioita ja Kansan Arkiston toiminnan kehittämistä. 20

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2013 1 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Kannen kuva pastellityö pahville, SKP: n 40-vuotisjuhlajulisteoriginaali.

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi 2014 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 4 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Arkistoala historioitsijan työllist

Arkistoala historioitsijan työllist Arkistoala historioitsijan työllist llistäjänä Projektipää äällikk llikkö Tomi Rasimus Kansallisarkisto Esityksen sisältö Oma opiskelu ja työura Arkistoista historioitsijan työpaikka? Arkistoammattilaisen

Lisätiedot

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi?

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Mitä on tehty? Mitä ei ole tehty? Mitä on suunnitteilla? Risto Blomster SKS/Kansanrunousarkisto Risto.blomster@finlit.fi Romaniasiain

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO Kokoelmapolitiikka Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 1.1.2013 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

Kansan Arkiston strategia kirjaa arkiston tavoitteita sekä suuntaa toimintaa niiden saavuttamiseksi.

Kansan Arkiston strategia kirjaa arkiston tavoitteita sekä suuntaa toimintaa niiden saavuttamiseksi. KANSAN ARKISTON STRATEGIA 2016-2020 Kansan Arkiston strategia 2016-2020 kirjaa arkiston tavoitteita sekä suuntaa toimintaa niiden saavuttamiseksi. 1. KANSAN ARKISTON TEHTÄVÄ Kansan Arkisto palvelee tiedontarvitsijoita,

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2016

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2016 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2016 1 Lehden ulkoasu ja taitto: Auli Ollikka Kannen kuvakollaasi(vasemmalta oikealle): KansA61-1968(taustakuva). Laina Mäkinen ja Lempi Hjord v.1923, kuva otettu

Lisätiedot

Espoon kaupunginarkistosta löytyy. Sukututkijoille

Espoon kaupunginarkistosta löytyy. Sukututkijoille Espoon kaupunginarkistosta löytyy Sukututkijoille 9.2.2017 Mikä on Espoon kaupunginarkisto? Kaupungin keskusarkisto. Lakisääteisesti pitkään ja pysyvästi säilytettävien Espoon kunnallishallinnosta syntyneiden

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Arkiston hallinto ja tehtävät Suomen Urheilumuseosäätiö ylläpitää Suomen urheilumuseota, -urheilukirjastoa ja -urheiluarkistoa. Säätiö toimii palvelu- ja asiantuntijaorganisaationa

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Kuva-arkistotoimintaa yli 100 vuoden ajalta

Kuva-arkistotoimintaa yli 100 vuoden ajalta Kuva-arkistotoimintaa yli 100 vuoden ajalta Catherine af Hällström 2011 Åbo Akademin kuvakokoelmat (Åbo Akademis bildsamlingar) - yksi Suomen vanhimmista kuva-arkistoista Åbo Avdelnings bildsamlingar 1911-1919

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Valtionapu opintokerhot

Valtionapu opintokerhot Valtionapu opintokerhot SNDL SDPL SKP SDNL Eläkeläiset SKDL Kansan Raittiusliitto Tricont Rakennustyöläisten L Työväen Urheiluliitto Helsingin Yhteisk.Opisto Järjestöihin kuulumattom. Kulttuurityön keskus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Suomalaiset kirjastot, museot ja arkistot ovat tuoneet verkkoon vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, tietoja ja videoita. Niiden hyödyntäminen vaikkapa ilmiöitä

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Haastattelut ja keskustelut 1 B Painotuotteet 2 C Julisteet 3 KARI SUOMALAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Kari Suomalainen (s. 15.10.1920 Helsinki, k.

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Opetusministeriö /210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009

Opetusministeriö /210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009 Opetusministeriö 7.1.2009 50/210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA 2007 2009 TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTAAJATUS Arkistolaitos on asiantuntija ja palveluorganisaatio,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen educa-esite-fi.indd 1 13.1.2017 8:54:49 Suomalaiset kirjastot, museot ja arkistot ovat tuoneet verkkoon vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, tietoja ja videoita.

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen kokoelman vahvistaminen ja saavutettavuuden lisääminen 2. Suomalaisen muotoilun historian ja merkityksen tunnettuuden kasvattaminen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Arkistolaitos ja avoin tieto Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Avoimuus on keskeisin arvo Arkistolaitos edistää hyvän tiedonhallintatavan

Lisätiedot

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Digitoinnin työpaja 2/4: Valokuvien digitoinnin suunnittelu 24.11.2009 Tutkija Panu Rissanen, Poliisimuseo Tutkija Tiina Tuulasvaara-Kaleva, Poliisimuseo

Lisätiedot

Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke. Loppuraportti 21.10.2015. Laura Yli-Seppälä. Tutkimushankkeen tavoitteet

Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke. Loppuraportti 21.10.2015. Laura Yli-Seppälä. Tutkimushankkeen tavoitteet Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke 2013 2015 Loppuraportti 21.10.2015 Laura Yli-Seppälä Tutkimushankkeen tavoitteet Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke käynnistyi

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

KAMUT - yhteistyö oululaisittain

KAMUT - yhteistyö oululaisittain KAMUT - yhteistyö oululaisittain KAMUT = Kirjastot, arkistot ja museot Päivi Kytömäki Oulun yliopiston kirjasto Mistä tarpeesta yhteistyö syntyi? V. 2003 vertaisryhmän haku Oulun muista muistiorganisaatioista

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet

Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet Tampereen yliopisto, työelämäpäivä 24.4.2012 Kehittämispäällikkö Armi Helenius, Kansallisarkisto Alan keskeiset työtehtävät Arkistotoimea ja

Lisätiedot

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET 1.1.2009 1 (6) JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET SELVITYKSET VIRALLISEEN TARKOITUKSEEN 1. TODISTUS euroa käytettäessä yhden arkistonmuodostajan yhtä tai kahta asiakirjaa...19,00/sivu käytettäessä yhden arkistonmuodostajan

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Haastattelut ja keskustelut 1 B Painotuotteet 2 C Julisteet 3 KARI SUOMALAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Kari Suomalainen

Lisätiedot

Miksi arkisto järjestetään?

Miksi arkisto järjestetään? Yksityisarkistot Yksityinen arkisto On arkistonmuodostaja On sen tehtävien hoidosta kertyvien asiakirjojen kokonaisuus On ainutkertainen On historiallinen todistusarvo Asiakirjahallinto/RB 2 Miksi arkisto

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

TEO MERTANEN Arkistoluettelo

TEO MERTANEN Arkistoluettelo TEO MERTANEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Fc Kirjeenvaihto 1 Ff Be Oikeustapaukset ja JSN 2 B Päätoimittajan sekalaisia aineistoja 3 Dm Kunnianosoitukset, juhlat, vuosipäivät 5 TEO MERTASEN ARKISTO

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto

Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Sisällys: s.1. Sisällysluettelo s.2. Yleistä s.3. Kokous- ja järjestötoiminta s.4. Tiedotustoiminta s.5. Koulutustoiminta

Lisätiedot

Heljä Näränen, Simo Mannervesi ja Kyösti Leikas. Ennen varsinaisen kokouksen alkua pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana poisnukkuneille jäsenille.

Heljä Näränen, Simo Mannervesi ja Kyösti Leikas. Ennen varsinaisen kokouksen alkua pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana poisnukkuneille jäsenille. Toimintavuosi 2015 Alkon Eläkkeensaajien yhdistys ry perustettiin 27.5.1960. Nykyisen nimensä Alko-Altian Seniorit ry se sai vuonna 2007. Kertomusvuosi oli siis 55. toimintavuotemme. Yhdistyksen useat

Lisätiedot

JOKA Journalistinen kuva-arkisto

JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 4.-5.11.2013 Vesa Hongisto Museoviraston ja Suomen valokuvataiteen museon yhteishanke Journalistisen kuva-arkiston tarkoituksena on

Lisätiedot

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA Valokuvan muisti -kyselyyn vastasi 18 taidemuseota. Aluetaidemuseot on erotettu omaksi ryhmäkseen ja niistä on erillinen yhteenveto. Taidemuseot Aboa Vetus & Ars Nova

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016

Palveluhinnasto 2016 Palveluhinnasto 2016 LAPPEENRANNAN museot 2 Palveluhinnasto 2016 LAPPEENRANNAN museot Sisältö Avoinnaoloajat ja lippujen hinnat... 4 Opastusmaksut... 5 Kuvapalveluhinnasto... 6 Tilavuokrat... 8 Asiantuntijatyöt...

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus Muuttua ammatillinen koulutus ja opettajuus Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU Puheenjohtaja Mari Räkköläinen 29.3.2017 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä etäyhteydet OTTU ry OTTU ry on tieteellinen

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

JUKKA KAJAVA Arkistoluettelo

JUKKA KAJAVA Arkistoluettelo JUKKA KAJAVA Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Lukijapalautteet 1 B Muut asiakirjat 2 C Valokuvat 3 JUKKA KAJAVAN ARKISTO Arkistonmuodostaja Jukka Kajava (s. 25.2.1943 Oulu, k. 16.5.2005 Berliini) toimittajan

Lisätiedot

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Sisällönkuvailuverkoston Sisällönkuvailupäivä 22.11.2013 Kenneth Ahlfors Arkistokuvailu Arkistokuvailun ominaispiirre on, että tietovarannon

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa 21.11.2017 Annamari Törnwall Mitä kulttuuriaineistoa? radio- ja tv-arkisto digitoituja aikakaus- ja sanomalehtiä verkkoarkisto elektronisia

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2012 Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana KOULU JA MENNEISYYS L

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Kansallisarkiston kysely valtionhallinnon organisaatioiden analogisista aineistoista

Kansallisarkiston kysely valtionhallinnon organisaatioiden analogisista aineistoista Kansallisarkiston kysely valtionhallinnon organisaatioiden analogisista aineistoista Info-tilaisuus 2. vaiheen kyselyyn vastaajille 21.9.2017 Info-tilaisuus 21.9.2017 Taustaa massadigitoinnin tiekartasta

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 15.11.2011 Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Johdanto ja yleiset valintaperiaatteet Keski-Suomen maakuntakirjastoalue

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus Historialliset kartat verkossa Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus Taustaa Jyväskylän yliopiston historian laitoksella 90- luvun puolivälissä virinnyt kiinnostus vanhojen historiallisten karttojen

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO D Henkilöstö Db Henkilöstö ja toimirekisterit 1 H Myynti ja markkinointi Ha Markkinoinnin suunnittelua, kehittäminen ja seuranta

Lisätiedot

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Yli-intendentti Jutta Kuitunen Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat Arkisto ja tietopalvelut 29.10.2013 Museoviraston arkisto Museovirasto

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Muistiinpanot, kirjoitelmat, esitysaineisto 1 B Muistiot 2 C Kirjeenvaihto 4 D Lehtileikkeet 5 ARTO ASTIKAISEN ARKISTO

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Yksityisarkistojen hankintapolitiikan periaatteet

Yksityisarkistojen hankintapolitiikan periaatteet Yksityisarkistojen hankintapolitiikan periaatteet Kyselylomakkeen täyttöohje ja esimerkkivastaukset Täyttöohjeet on kirjoitettu mustalla kirjasimella ja niiden perässä on esimerkkivastaukset harmaalla

Lisätiedot

Tilastoarkisto. Arkistoaineistoille uusi elämä. Tilastokeskuksen asiakasaamu Uudet ja vanhat tilastot avautuvat 5.12.2012

Tilastoarkisto. Arkistoaineistoille uusi elämä. Tilastokeskuksen asiakasaamu Uudet ja vanhat tilastot avautuvat 5.12.2012 Tilastoarkisto Arkistoaineistoille uusi elämä Tilastokeskuksen asiakasaamu Uudet ja vanhat tilastot avautuvat 5.12.2012 5.12.2012 Tilastokirjasto / Tilastoarkisto 1 - - Päätearkisto on asiakirjojen taivas,

Lisätiedot

Kivi leivässä vai manteli puurossa?

Kivi leivässä vai manteli puurossa? Kivi leivässä vai manteli puurossa? Itseoppineet perinteenkerääjät arkiston keruuideologian haastajina FT tutkijatohtori Kati Mikkola Helsingin yliopisto / SKS:n tutkimusosasto Esityksen kuvat: SKS ja

Lisätiedot

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Sakari Hanhimäki Projektitutkija, Porin taidemuseo jshanh@utu.fi sakari.hanhimaki@pori.fi Porin taidemuseon

Lisätiedot