K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014

2 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi Kansan Arkiston vuosi Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta 7 Asiakirja-aineisto 8 Ääni- ja kuvatallenteet 9 Käsikirjasto 9 Keruuprojektit 9 4. Kokoelmien järjestäminen, luettelointi ja tiedonhallinta 11 Tietojärjestelmien haasteet Kansan Arkiston digitoidut aineistot Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu Kuva-arkisto 15 Akseli ja Arjenhistoria 16 Finna 16 Työväenperinteen työväenlehtiprojekti 17 Julisteet Näyttelyt Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus Yhteistyö 19 Ahaa-hanke 19 Yksityiset keskusarkistot ry 21 Työväen perinnelaitokset 21 Kansan Arkiston ystävät ry 21 Muu yhteistyö Tilat Hallinto Henkilökunta 24 Liitteet 1. Asiakirjakokoelmat Erityisaineistokokoelmat Asiakirja-aineiston kartunta 2014 uudet arkistonmuodostajat Tutkijapalvelu Asiakirjojen luokittelu takakansi 3

3 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 Takana on varsin vauhdikas vuosi. Parasta vuodessa ovat olleet runsaslukuiset tutkijat ja hienot arkistoluovutukset. Arkiston käyttäjien määrä lisääntyi edellisvuodesta peräti lähes parilla sadalla tutkijalla. Tutkijapalvelun vilkastuminen osoittaa, että arkistoamme tarvitaan ja työllämme on arvoa. Haasteita vuoteen ovat tuoneet yksityisarkistolain ja tietojärjestelmän uudistamisprosessit. Kansan Arkiston toiminta on vuodesta 1975 perustunut nykyisenkaltaiseen valtionapuun. Lakiuudistuksessa keskeisin muutos tulee olemaan se, ettei uusi laki enää takaa arkistojen toimintaedellytyksiä. Valtionavun määrä perustuu tulevaisuudessa toiminnan laajuuteen ja laatuun ja rahoitus avataan laajemmalle hakijajoukolle. Aiemmin ministeriö on päättänyt, mitkä yhteisöt ovat oikeutettuja pysyväisluonteiseen valtionapuun, mutta jatkossa päätäntävalta siirtyy kokonaan Kansallisarkistolle. Arkistossa yksityisarkistolainvalmistelua on seurattu tiiviisti. Yksityiset keskusarkistot ry:n lakityöryhmän edustajat ovat toimineet viestinviejinä puolin ja toisin. Lainperusteluja on käyty läpi, kommentoitu ja korjailtu vuoden aikana useaan otteeseen. Varsinainen lainkuulemistilaisuus järjestettiin opetus- ja kulttuuriministeriössä Tilaisuudessa tuotiin esille huoli Kansallisarkiston vallan keskittymisestä ja samanaikaisesta resurssipulasta sekä byrokratian lisääntymisestä. Yksityisarkistolain kanssa samaan aikaan uudistuu myös arkistolaki, jonka pykälässä neljä säädetään Kansallisarkiston yksityisarkistoihin liittyvistä tehtävistä, joita on sekä hankkia kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvia yksityisiä asiakirjoja ja arkistoja että osallistua yksityisen arkistotoiminnan kehittämiseen. Laki velvoittaa edistämään kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien yksityisten arkistoaineistojen pysyvää säilymistä ja käyttöä. Arkistolaissa säädetään myös yksityisarkistojen neuvottelukunnasta, joka tulee olemaan paljon vartijana jatkossa. Ministeriön nimeämä yksityisarkistojen neuvottelukunta edistää arkistotoiminnan koordinointia ja yhteistyötä. Monimuotoisten aineistojen talteen saaminen, pysyvä säilyttäminen ja tutkijoille tarjoaminen vaativat puitteet. Suomalainen yksityisarkistojärjestelmä on ainutlaatuinen koko maailmassa ja järjestelmän pelastamisen hintalappuna on toimintaedellytysten turvaaminen tavalla tai toisella. Uuden lain perusteluissa yksityisarkistojen aineistojen yhteiskunnallinen ja tutkimuksellinen merkitys tunnustetaan, mutta entä käytäntö. Arkiston käyttö vilkastui edellisvuodesta. Vuonna 2014 arkistoon tehtiin 1260 tutkijakäyntiä ja tutkijasaliin toimitettiin reilut 1600 arkistoyksikköä. Lisäksi aineistoamme käytettiin runsaasti verkon kautta. Kokoelmiin liittyviin palveluihin, Arjenhistoriaan ja Planeettaan tehtiin reilut kotisivuilla vierailtiin ja käyntiä kertaa. Työajanseurannan mukaan henkilötyövuosista suurin osa kului käytettävyyden edistämiseen ja erityisesti aineiston järjestämistyöhön. Lopputuloksena 83 hyllymetriä järjestettyä ja 18 hyllymetriä seulottua aineistoa. Arkis- 4

4 Rakennusliiton 90-vuotisjuhlanäyttely Ihmisiä ja telineitä oli esillä kesäpäivillä. Työväenmuseo Werstaan kanssa yhteistyössä toteutettuun näyttelyyn tutustui viitisensataa henkilöä. Kari Määttänen esittelemässä. ton kokoelmien määrä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 3810 hyllymetriä. Seuraavaksi eniten työaikaa käytettiin säilyvyyden edistämiseen ja erityisesti digitointiin sekä tutkija- ja asiakaspalveluun. Kansan Arkisto on ollut mukana kehittämässä Suomen arkistosektorille yhteistä järjestelmää aineiston kuvailuun ja luettelointiin. Tämän Ahaaksi nimetyn järjestelmän valmistuttua Kansan Arkiston arkistoaineiston viitetiedot saadaan Kansallisen Digitaalisen Kirjaston asiakasliittymä Finnaan ja sitä kautta laajemman yleisön tietoisuuteen. Kansan Arkisto osallistui omalta osaltaan kuvailunuudistamistyöryhmään ja Kansallisen Digitaalisen Kirjaston kehittämiseen sekä KDK-arkistosektorin yhteistyöverkoston ja KDK-käytettävyystyöryhmän, kansallisen kuvailutyöryhmän ja Ahaa-ohjausryhmän toimintaan. Yhteistyötahojen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä mm. aineistonkeruita. Arkistossa järjestettiin Vasemmistoliiton perustamiseen liittyvä hanke, johon kuului keskeisten vaikuttajien haastattelut ja aineistonkeruu yleisemminkin. Vantaan Vasemmiston keruuseen tuli vuoden aikana parisenkymmentä luovutusta. Ajankohtaiseksi tuli myös Kivinokka-keruu kun alueen kaavoituksesta käytiin taistelua. Rakennusliiton 90-vuotisjuhlanäyttely laadittiin Työväenmuseo Werstaan kanssa yhteistyössä. Kansan Arkisto oli esittelemässä Werstaan hienosti toteuttamaa näyttelyä Rakentajien kesäpäivillä Savonlinnassa. Samalla ohjattiin ja neuvottiin paikallisosastoja arkistoasioissa ja otettiin vastaan arkistoluovutuksia. Kansan Arkistoa ylläpitävän Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön kulut olivat vuonna 2014 yhteensä euroa. Arkiston talous perustuu valtionapuun, joka on enintään 80 % Kansallisarkiston hyväksymistä menoista. Vuonna

5 arkiston tilinpäätös oli hieman voitollinen. Säätiö on saanut arkistotoiminnan omarahoitusosuuden kattamiseen sekä erilaisiin projekteihin avustuksia ja lahjoituksia seuraavilta järjestöiltä ja yhteisöiltä: Kansan Sivistystyön Liitto ry, Kansan Uutiset, Parasta Lapsille ry, Rakennusliitto ry, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Vasemmistonuoret ry ja Yrjö Sirolan Säätiö rs. ja Palkansaajasäätiö, Kansan Arkiston ystävät, Teuvan demokraattinen yhdistys ja Työväenjärjestöjen tukisäätiö. Lämpimät kiitokset kaikille arkiston tutkijoille, tukijoille ja aineistonluovuttajille. Suuri kiitos tietenkin mainiolle henkilökunnalle, jonka työn tuloksista tutkijat tänään ja tulevaisuudessa saavat nauttia. Helsingissä perjantaina Marita Jalkanen Aineistoluovuttajat Marja-Leena Kallio ja Kauko Oksanen keskustelemassa Marita Jalkasen kanssa. 6

6 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto Kansan Arkisto on vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto, jonka tehtävänä on oman vastuualueensa asiakirja-aineiston kokoaminen, säilyttäminen, järjestäminen ja luettelointi sekä aineiston tarjoaminen tutkijoille. Kansan Arkiston toiminta työväenliikkeen, työväestön ja kansalaisliikkeiden ja -toiminnan aineiston tallentajana on tärkeä osa kansallisen tutkimuksen infrastruktuuria. Vuonna 1945 perustetulle arkistolle on muotoutunut oma toimialue, joka on viimeisten vuosikymmenten aikana laajentunut. Arkistoon kerätään sekä asemansa vakiinnuttaneiden työväen- ja kansalaisjärjestöjen arkistoja että valtakulttuurin ulkopuolella toimivien liikkeiden ja yhteisöjen sekä erilaisten vähemmistöjen arkistoja. Arkisto tähtää laajan ja monipuolisen lähdeaineiston tallentamiseen tältä kentältä. Kansan Arkisto antaa arkistonhoidollista neuvontaa ja koulutusta järjestöille ja yhteisöille sekä yksityishenkilöille. Aineistoa kootaan valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Toiminnan piiriin kuuluvat sekä perinteiset paperiasiakirjat että monenlaiset erityisaineistot, kuten valokuvat, julisteet ja äänitteet, sekä kasvavassa määrin sähköiset asiakirjat. Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö. Arkisto saa toimintamenoihinsa lakisääteistä valtionapua. 3. Kokoelmien kartunta Kansan Arkiston kokoelmat karttuvat järjestöjen ja yksityisten henkilöiden luovutusten kautta. Kertomusvuoden kokonaiskartunta oli 65 hyllymetriä. Arkistoluovutuksia saatiin 138 sekä valokuvaluovutuksia 59 kappaletta. Arkiston kokoelmien määrä on yhteensä hyllymetriä. Kokoelmissa on hyllymetriä asiakirjaaineistoa, 9877 kappaletta ääni- ja kuvatallenteita, valokuvaa ja julistetta sekä 229 hyllymetriä kirjallisuutta. Kokoelmien yhteenveto esitetään liitteissä 1 ja 2. 7

7 Asiakirja-aineisto Asiakirja-aineistoa vastaanotettiin yhteensä 100 hm. Uusia järjestöarkistoja saatiin 117 kappaletta. Järjestöarkistoja, mukaan lukien lehtien arkistot, oli vuoden lopussa yhteensä kappaletta. Luettelo uusista arkistonmuodostajista esitetään liitteessä 4. Arkistoaineistoa luovutettiin vuoden 2014 aikana monelta paikkakunnalta useamman arkistonmuodostajan käsittävinä luovutuskokonaisuuksina. Näitä luovutuksia olivat mm. Varkauden Torpan talon, Vasemmistoliiton Salon kunnallisjärjestön, Pirkanmaan Vasemmistoliiton, Kalajoen Vasemmistoliiton ja Pietarsaaren Toimitalon arkistolahjoitukset. Elina ja Heimo Haapala luovuttivat henkilöarkistojen lisäksi Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueen järjestöjen arkistoja. Rakennusliiton ja Kansainvälinen rakennus-, rakennusaine- ja puuteollisuuden työntekijöiden ammatillisten järjestöjen liiton (UITBB) luovutukset olivat suurimpia ammatillisten järjestöjen luovutuksista. Rakennusliiton useat osastot luovuttivat arkistonsa. Turusta luovutettiin Turun Liha-elintarviketyöläisten ammattiosasto 071 ja Turun Elintarviketyöntekijät 144 ammattiosastojen arkistot yhteensä 41 kansiota. Henkilöarkistoja luovutettiin 17 hm. Luovutuksia tuli jo kokoelmissa oleviin 17 henkilöarkistoon ja uusia henkilöarkistoja saatiin 14 kappaletta. Uudet henkilöarkistot esitetään liitteessä 4. Henkilöarkistoja oli vuoden lopussa yhteensä 441 kappaletta. Arkistoluovutus Imatran Vuoksenniskan järjestötalolta. Asiakirjojen päätyminen arkistoon vaatii usein paikallista aktiivisuutta ja pelastustoimia. 8

8 Ääni- ja kuvatallenteet Kansan Arkiston ääni- ja kuvatallennekokoelma koostuu työväen muistitietoa ja perinnettä sisältävistä haastatteluista ja muistelmista, kokouksien ja tilaisuuksien äänitteistä, äänilevyistä ja videonauhoista. Audiovisuaalista aineistoa, ääni- ja kuvatallenteita, saatiin lisää 169 kappaletta. Äänitekokoelmassa on yhteensä kappaletta tallenteita, joista kappaletta on luetteloitu. Käsikirjasto Käsikirjasto karttui vuoden 2014 aikana 44 niteellä. Kirjaston kokonaismäärä on nidettä, yhteensä 229 hyllymetriä. Käsikirjasto koostuu pääasiassa asiakirjakokoelmien tutkimusta tukevasta kirjallisuudesta. Aihepiireinä ovat poliittinen historia, sosiaali- ja kulttuurihistoria, työväenliike, henkilöhistoria, taiteet ja kaunokirjallisuus. Käsikirjaston kartuntavuosilta on tutkijoiden käytettävissä vanha manuaalinen kirjastokortisto. Vuodesta 1997 alkaen käsikirjaston tiedot löytyvät Akseli-tietokannasta. Viitetiedot löytyvät myös Arjenhistoria-portaalin kautta internetistä. Keruuprojektit Kansan Arkistossa käynnistettiin keruuprojekti, jossa arkistoon kerättiin Vasemmistoliiton perustamisvaiheisiin liittyvää aineistoa. Keruun kohteena on puolueen ja sen paikallistoimijoiden asiakirjallinen aineisto ja muistitieto. Pro- Vasemmistoliiton perustava kokous Kulttuuritalossa, osanottajat menossa sisään. Valokuvaaja: Pekka Pajuvirta. 9

9 jektissa haastateltiin puolueen keskeisimpiä vaikuttajia. Syksyllä 2013 käynnistynyt hanke jatkui vuoden 2014 loppuun saakka. Projektissa haastateltiin puolueen keskeisiä valtakunnallisia vaikuttajia ja kerättiin arkistoaineistoa Vasemmistoliitosta, sen piireistä ja paikallisosastoista kautta koko Suomen. Hankkeen myötä arkiston kokoelmiin tallennettiin kolmenkymmenen Vasemmistoliiton perustamiseen vaikuttaneen henkilön haastattelut. Haastateltavat olivat olleet valmistelemassa uutta puoluetta jossain asemassa / toimielimessä tai he olivat osallistuneet puolueen perustamista koskevaan keskusteluun. Haastattelut keskittyivät pääkaupunkiseudulla Vasemmistoliiton perustamisen aikoihin toimineisiin, mutta projektia on tarkoitus jatkossa laajentaa myös maakunnallisiin vaikuttajiin. Projektityöntekijänä toimi Sirpa Puhakka. Vantaan Vasemmistoliiton ja Kansan Arkiston yhteisen vuonna 2013 käynnistyneen perinteenkeruuprojektin Muistoja Vantaan vasemmistolaisilta tuloksena arkistoon saatiin kuluneena vuonna 20 luovutusta (36 arkistokoteloa) vantaalaisia henkilö- ja järjestöarkistoja. Keruun tavoitteena oli koota aineistoa Vantaan työväenliikkeen historian kirjoittamista varten. Keräystä oli vauhdittanut edellisenä vuonna järjestetty perinteenkeruukurssi, jonka viimeinen kokoontuminen oli tammikuussa 2014 Kansan Arkistossa. Runsaasti vantaalaista aineistoa vastaanotettiin lokakuussa Uudenmaan Vasemmiston maakuntajuhlissa Hiekkaharjussa. Keruun tuloksena saatiin myös valokuvia ja esineistöä, mm. lippuja, jotka luovutettiin eteenpäin Työväenmuseo Werstaalle Tampereelle. Rakennusliiton kanssa yhteistyössä kerättiin työolosuhteisiin ja työhyvinvointiin liittyviä muistelmia. Keruuseen osallistui 12 rakennustyöläistä, jotka muistelivat Pia Pursiainen Uudenmaan Vasemmiston maakuntajuhlassa Vantaan Puistokulmassa. Vasemmistoliiton eduskuntavaalijuliste vuodelta työoloja eri aikoina. Muistelmia hyödynnettiin Raken- 10

10 nusliiton 90-vuotisjuhlanäyttelyssä, joka keskittyi työolojen, työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työturvallisuuden teemoihin. Kansan Arkisto käynnisti Kivinokka kaikille -liikkeen kanssa Kivinokan kuvahistoria talteen keruun. Tarkoituksena oli saada talteen katoavaa kuva-aineistoa ja siihen liittyvää muistitietoa helsinkiläisten kesävirkistystoiminnasta Kivinokassa, jolla on yli satavuotinen historia. Projektiin liittyi myös nykydokumentointia. Heinäkuun alussa Kivinokan uimarannalla järjestettiin avoin aineistonkeruutilaisuus, johon kivinokkalaiset saivat tuoda kuviaan. Kokonaisuudessaan keruun tuloksena saatiin 265 kuvaa. Uusia aineistonkeruutilaisuuksia on suunniteltu vielä kesälle Kokoelmien järjestäminen, luettelointi ja tiedonhallinta Toimintavuoden 2014 aikana järjestettiin ja luetteloitiin 123 hyllymetriä asiakirjoja. Järjestämistyön ja seulonnan tuloksena aineistot supistuivat 40 hyllymetriä. Kaikkiaan uusia tai päivitettyjä arkistoluetteloita tehtiin 312 arkistomuodostajasta. Vuoden aikana arkistoon luovutetuista aineistosta järjestettiin Varkauden Torpan talon luovutus, joka sisälsi 24 arkistonmuodostajan aineiston ja Vasemmistoliiton Salon kunnallisjärjestön luovutus, johon kuului 13 salolaisen järjestön arkistot. Järjestämistyön kohteena oli myös Kalajoelle tehdyn aineistonhakumatkan tuottamat aineistot. Kalajoen Vasemmistoliiton luovuttama aineisto sisälsi kaikkiaan 22 arkistonmuodostajaa. Pietarsaaren Toimitalon luovuttama aineisto sisälsi 10 arkistonmuodostajan asiakirjat. Elina ja Heimo Haapalan luovuttama aineisto käsitti Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueelta 31 järjestön arkistot sekä kuusi henkilöarkistoa. Järjestämistyön kohteena oli myös vuoden 2013 lopulla tullut Esko Helteen arkistoluovutus. Esko Helteen henkilöarkiston lisäksi luovutus sisälsi 18 järjestöarkiston asiakirjat Hämeenlinnan alueelta. SKDL:n arkistosta järjestettiin järjestöjaoston ja vaalijaoston asiakirjat. Vasemmistoliiton arkistosta järjestettiin vaaleja koskevat asiakirjat, jaostojen ja työryhmien aineistot, ruotsinkieliseen toimintaan liittyvät asiakirjat, henkilöstöön, koulutukseen, markkinointiin ja viestintään liittyvät asiakirjat. Henkilöarkistoista järjestettiin Oiva Björkbackan, Esko Helteen, Anna-Liisa Hyvösen, Yrjö Oksasen, Marja-Leena Palmgrenin, Oskar Snellmanin sukuarkisto, Erkki Tuomisen, Mirjam Vire-Tuomisen arkistot. Lisäksi järjestettiin lukuisia muita pienehköjä henkilöarkistoja. Henkilöarkistoja järjestettiin yhteensä 32 kappaletta. Vuoden mielenkiintoisin henkilöarkistoluovutus oli Oskar Alexander Snellmannin (s Helsingissä, k ) sukuarkisto, johon kuuluu 26 kansiota. Arkisto sisältää 12 Snellmannin alkuperäistä päiväkirjaa vuosilta 1914, 1915, , 1921, 1927, 1931, 1934, 1935, 1936 ja Stadin slangiksi ja ruotsiksi kirjoitettuja päiväkirjoja on valikoidusti puhtaaksikirjoitettu. 11

11 Snellman toimi vanginvartijana Helsingin keskusvankilassa Hermannissa vv Sisällissodan aikana Oskar auttoi vankilaan hylättyjä mm. tuomalla heille ruokaa. Hän sai potkut punikkien suosimisesta ja hänet uhattiin jopa ampua. Oikeudessa Oskar tuomittiin valtiopetoksesta ja toistuvista anomuksista huolimatta armahdusta tästä ei myönnetty eikä myöhemmin myöskään eläkettä. Arkistotietokannassa oli vuoden 2014 lopussa arkistoluetteloa ja 259 inventointiluetteloa. Tietokannassa on myös perustiedot 295 arkistosta, joita ei ole järjestetty tai joiden luetteloa ei ole viety tietokantaan. Hyllymetreinä mitattuna noin 68 % aineistosta on luettelo tietokannassa. Hakuja voi tehdä arkiston nimen, toimialan, kotipaikan ja rajavuosien mukaan. Arkiston erillisessä henkilötietokannassa, joka on käytettävissä vain arkiston sisäverkossa, on viitetiedot eri arkistokokonaisuuksissa (henkilöarkistot, muistelmat, biograficakokoelmat, erikoiskokoelmat) olevista henkilöhistoriallisista aineistoista. Tässä tietokannassa oli kertomusvuoden lopussa nimeä. Äänitetietokantaan vietiin tiedot 51 äänitteestä. Äänitetietokannassa on yhteensä tallenteen tiedot, joista on haastatteluja. Tietojärjestelmien haasteet Kansan Arkisto on uudistamassa tietojärjestelmiään. Arkiston teknisesti vanhentuneet arkistotietokanta Planeetta- sekä Paradox-tietokannat (avja henkilöaineistot) eivät vastaa tämän hetken tarpeisiin, mm. niiden tarjoaminen Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) Finna-käyttöliittymän kautta ei ole mahdollista. Kansan Arkisto on ollut mukana Arkistojen hakemistopalveluhanke AHAA:ssa vuoden 2013 alusta. Hankkeessa toteutetaan arkistoille yhteinen hakemistopalvelu, jonka avulla voidaan kuvata, luetteloida ja hallinnoida niin perinteisiä kuin sähköisiäkin arkistoaineistoja. Ahaa korvaa Kansan Arkiston vanhentuneet tietokannat, mm. Planeetan. Toimintavuonna Kansan Arkiston digitaalisten aineistojen liittämismahdollisuus AHAA-järjestelmään oli edelleen ratkaisematta. AHAA-hanketta esitellään luvussa 10. Arkisto on jo vuodesta 2003 alkaen tarjonnut internetin kautta tutkijoiden käyttöön arkistotietokanta Planeetan sekä vuodesta 2011 alkaen valokuvatietokantansa. Planeetta-tietokannassa ovat nähtävillä arkisto- tai inventointiluettelot. Osa arkiston digitoiduista tekstiasiakirjoista on liitetty Planeettaan pdf-muotoisina ja myös ne ovat saavutettavissa internetin kautta. Arkiston tietokanta ja digitaaliset sisällöt löytyvät osoitteesta www. kansanarkisto.fi/tietokanta. Osaa digitoidusta tekstiasiakirja-aineistosta rajoittaa henkilötietolaki ( /523, 11 ). Tämän digitoidun aineiston käyttö onkin mahdollista vain arkiston tiloissa. Henkilötietolaki ja tekijänoikeuslaki rajoittavat myös valokuvatietokannan käyttöä internetissä. Siksi myöskään osa valokuvatie- 12

12 tokannan aineistosta ei näy internetissä, vaan ainoastaan arkiston tiloissa. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan erilliset, ajantasaiset asiakaskoneet. Planeetta-tietokanta ja arkiston työntekijöiden työtiedostot sijaitsevat Kansan Arkiston omalla palvelimella. Varsinainen palvelin on vuodelta 2008 ja sen hajonnut nauhavarmennus jouduttiin jo korvaamaan irtokovalevyille tapahtuvilla varmennuksilla. Digitoitu ja sähkösyntyinen aineisto säilytetään osin irtokovalevyillä, koska palvelimella ei ole tilaa. Ahaa-järjestelmä tulee osin ratkaisemaan palvelinriskejä, koska sen myötä arkistotietokanta siirtyy palvelimelle, joka ei sijaitse Kansan Arkiston tiloissa. Tosin toimintavuonna Kansan Arkiston digitaalisten aineistojen liittämismahdollisuus AHAA-järjestelmään oli edelleen ratkaisematta. Myös työtiedostojen osalta ratkaisua etsitään edelleen ja toimintakertomusvuonna ryhdyttiinkin valmistelemaan palvelimen uusimista. 5. Kansan Arkiston digitoidut aineistot Kansan Arkiston aineistoa on digitoitu erilaisten projektien puitteissa sekä omana työnä. Osa digitoidusta tekstiasiakirja-aineistosta on liitetty pdfmuotoisena arkiston tietokantaan kunkin arkistonmuodostajan yhteyteen. Tietokantaan on viety mm. SKP:n diaareita, edustajakokousten pöytäkirjat , puolueneuvoston pöytäkirjat ja keskuskomitean pöytäkirjat sekä SKDL:n perustamisasiakirjat, liittokokouspöytäkirjat ja liittoneuvoston pöytäkirjat Myös SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirjoja on liitetty tietokantaan. Arkiston www-sivulla on liitetyistä asiakirjoista taulukko. Digitoituja äänitteitä on yli 800 tuntia ja niitä on mahdollisuus kuunnella arkiston tiloissa. Liikkuvaa kuvaa on digitoitu joitain kappaleita. Valokuvia on digitoitu kpl ja esinekuvia (sis. julisteet ja merkit) kpl. Arkiston digitoidut valokuvat, julisteet, merkit sekä käsikirjasto ovat selattavissa Akseli-tietokannassa arkiston tiloissa sekä rajoitetusti Arjenhistoriaportaalin kautta internetissä. Kansan Arkiston digitoidut kuvat löytyvät osin myös KDK:n asiakasliittymä Finnan kautta, osoitteessa fi. Finnassa on haettavissa yli Kansan Arkiston kuvaa tai esinettä metatietoineen. 6. Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu Kertomusvuonna arkistoon tehtiin noin 1260 tutkijakäyntiä. Edellisvuoteen verrattuna tutkijakäynnit lisääntyivät vajaalla kahdella sadalla. Kävijöistä tieteellisen tutkimuksen tekijöitä oli reilut 280. Suurimpaan kävijäryhmään muu tutkimus 846 kävijää, sisältyy paikan päällä käyneet aineistojen tiedustelijat (nämä eivät aina välttämättä johtaneet aineistontilauk- 13

13 Kaavio 2. Kokoelmien käyttö tutkijasalissa 2014 (arkistoyksiköt) äänitteet, valokuvat erikoiskokoelmat 7 % 6 % 7 3 % kirjat 8 3 % 3 % 6 7 % 5 21 % kirjat 3 % henkilöhist. aineistot 31 % kuva-arkisto 4 % 3 6 % % 2 % järjestöark. 52 % Kaavio 3. Kokoelmien käyttö tutkijasalissa 2014 (arkistoyksiköt luokittain) 1A 0 % 1B 11 % 1F 16 % 1C 2 % 1D 15 % 1E 5 % 1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt 1B Suomen Kommunistinen Puolue 1C ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt 1D Kansandemokraattiset järjestöt, Vasemmistoliitto 1E Ammatilliset järjestöt 1F Muut järjestöt 2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot 3 Erikoiskokoelmat 4 Jäljenne- ja lehtileikekokoelmat 5 Henkilöarkistot 6 Muistelmat 7 Biograficakokoelmat 8 Ääni- ja kuvatallenteet siin), aineistojen luovuttajat, ei-akateemiset tutkijat, toimittajat, kirjailijat, eri taideproduktioiden suunnittelijat, arkiston esittelyt ryhmille ja Kansan Arkiston ystävien tilaisuuksissa käyneet vieraat. Sukututkijat muodostavat tilastoiduista kävijöistä pienimmän joukon. Kansan Arkiston asiakirjakokoelmat, käsikirjasto ja kuva-arkisto ovat tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä arkiston tutkijasalissa. Muita arkiston palvelumuotoja ovat kaukolainaus ja jäljennepalvelu sekä puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuva tietopalvelu. Tutkijapalvelutilasto esitetään liitteessä 5. Asiakirjakokoelmista tehtyjen tutkijasalitilausten kokonaismäärä oli 611 kappaletta. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli sadalla tilauksella. Tutkijasaliin tilattiin ja toimitettiin yhteensä 1609 arkistoyksikköä. Edelliseen vuoteen verrattuna tutkijasaliin toimitettujen arkistoyksiköiden määrä kasvoi yli kahdella sadalla arkistoyksiköllä. Valokuvavedoksia oli näistä 63 yksikköä. Valokuvia selataan entistä enemmän sähköisessä muodossa joko arkiston tiloissa tai internetin kautta. Arkistoaineistosta toimitettiin yhteensä viisi kaukolainatilausta tutkijoille maakunta-arkistoihin sekä pitempiaikaisia asiakirjalainoja arkistoaineiston luovuttajille historiankirjoitusta varten. Asiakirja-aineistosta tilattiin valokopioita ja pdf-tiedostoja yhteensä 1324 kappaletta. Tutkijoiden digikameralla ottamien kopioiden määrää ei tilastoida. Arkistoaineistoon kohdistuvat tiedonhaut työllistivät arkiston tutkijapalvelua. Sähköpostitse tapahtuva tiedonvälitys on yleistynyt. Asiakirjoja koskeviin tiedonhakupyyntöihin annettiin selvityksiä puhelimitse 160 ja sähköpostitse ja kirjeitse 155 kappaletta. Kuva-arkistoon osoitettuja valokuvakokoelmia koskevia tiedonhakuja oli 160 kappaletta. 14

14 Kansan Arkiston kotisivut ovat osoitteessa fi. Kotisivulla on yhteystietojen lisäksi tietoja mm. arkiston toiminnasta, kokoelmista, palveluista, aineiston keruusta ja Kansan Arkiston ystävät ry:stä. Kotisivuilta löytyvät myös linkit arkistotietokantaan ja Arjenhistoria-portaaliin sekä verkkonäyttelyt. Edellä mainittujen lisäksi kotisivuilla on taulukko arkiston digitoidusta asiakirjoista sekä tieto siitä, onko aineisto vapaasti selattavissa verkon kautta. Kuva-arkistolla on oma esittelysivustonsa, jolla kerrotaan yleisesti kuvien luokituksesta ja aihepiireistä ja kuvaarkiston toiminnasta sekä annetaan ohjeet valokuvien tilaamista varten. Tilastojen mukaan arkiston kotisivuilla on edelleen käyty vilkkaasti. Vuonna 2014 arkiston sivuilla vieraili keskimäärin hieman alle 200 kävijää päivässä. Yhtenä kotisivujen haetuimpana aiheena on edelleen kansalaissota. 7. Kuva-arkisto Kuva-arkiston kokoelmat koostuvat työväenliikkeen, kansalaisjärjestöjen ja työväestön sosiaali- ja kulttuurihistoriaan liittyvästä kuva-aineistosta, jota on karttunut vuodesta 1945 lähtien. Vanhimmat yksittäiset kuvat ovat 1800-luvun lopulta. Ajallinen painopiste on luvuilla. Kuva-arkisto on muotoutunut suurelta osin eri työväenlehtien kuva-arkistoista tai niiden osista. Kokoelmat sisältävät valokuvaaja Yrjö Lintusen huomattavan negatiivikokoelman. Kansan Arkiston kuvaarkiston laajimman aineistokokonaisuuden muodostavat valokuvat, joita on yli miljoona kappaletta. Kuva-aineiston kartunta tapahtuu pääasiassa lahjoitusten kautta. Kaikkiaan kuvaluovutuksia saatiin 59 kpl, joissa kuvia oli Vappumarssijat Pitkälläsillalla Hakaniemessä v Valokuvaaja: Yrjö Lintunen kpl (3,35 hyllymetriä) sekä sähköisenä 8,288 Gt. Valokuvaluovutusten lisäksi kuvakokoelma karttuu vuosittain myös omilla kuvauksilla. Kuvaluovutuksia saadaan vielä perinteisesti vedoksina, mutta yhä enemmän kuvaluovutukset tulevat digitaalisina. Oma kuvaustoiminta on kokonaan digitaalista. 15

15 Akseli ja Arjenhistoria Kuva-arkiston työkaluna toimii internet-pohjainen tietokantajärjestelmä. Yhteistyössä Työväen Arkiston, Työväenmuseo Werstaan sekä kuuden muun museon kanssa toteutettu järjestelmä rakentuu kahdesta osasta: organisaatiokohtaisena sisäisenä luettelointi- ja tiedonhakuvälineenä toimivasta Akseli-tietokannasta, jossa kukin organisaatio näkee vain omat kokoelmansa. julkisesti internetissä selailtavasta Arjenhistoria-verkkoportaalista, jossa näkyvät kaikkien mukanaolijoiden kuvat ja esineet, joita voi selata sekä yhdellä haulla että organisaatiokohtaisesti. Yhden haun käytäntöä tukee mm. yhdenmukaistettu asiasanoitus. Kuvien ja esineiden tai niiden kuvailutietojen näyttämistä internetissä rajaavat henkilötieto- ja tekijänoikeuslaki. Kaikki Arjenhistorian kuvat on digitaalisesti vesileimattu väärinkäytösten estämiseksi. Vesileimasta käy ilmi lähdeorganisaatio, josta kuvan voi tilata painokelpoisena. Vesileiman käyttäminen herättää keskusteluja käytön puolesta ja vastaan - toistaiseksi kuitenkin Arjenhistoria-palvelussa kuvat on tarjottu vesileimallisina. Kuvien tilaaminen on mahdollista suoraan Arjenhistorian kautta. Hakujen ja tilausten lisäksi käyttäjä voi lähettää palveluun omia kommenttejaan sekä tietojaan kuvista. Arjenhistoria (www.arjenhistoria.fi) sisältää yli Kansan Arkiston kuva- ja esinetietuetta. Valokuva-aineistosta digitoitiin vuonna 2014 mm. työväenlehtien valokuvia, Rakennusliiton ja Suomen Elintarviketyöläisten liiton kuvia sekä Suomen Demokratian Pioneerien liiton, Vasemmistonuorten ja Suomen Kansan Demokraattisen Liiton kuvia. Kansan Arkistossa Akseli-kuvatietokantaan luetteloitiin vuonna 2014 kuvia ja esineitä 3336 kpl ja vuoden päättyessä tietueita oli yhteensä kpl, joista valokuvia oli ja esineitä kpl. Kuva-arkistosta tehtiin vuoden 2014 kuluessa 160 tiedustelua. Yhteensä kuva-arkistosta tilattiin 1100 kuvaa. Akseli-tietokannasta tehtyjä hakuja ei ole erikseen kirjattu. Arjenhistoria-portaalilla oli vuoden aikana käyttäjää, jotka tekivät hakuja ja latasivat aineistoa yhteensä kertaa. Edellisvuonna käyttäjiä oli ja hakuja Arjenhistoria-portaalin ylläpidosta huolehtii Työväenmuseo Werstas. Finna Loppuvuodesta 2013 Kansan Arkiston valokuvat ja esinekuvat metatietoineen liitettiin muun Akseli-konsortion aineiston mukana osaksi Kansallista digitaalista kirjastoa eli KDK:ta. Aineisto on nyt haettavissa KDK:n asiakasliittymä Finnan kautta. Finnassa haku on mahdollista kansallisen näkymän kautta: yhdellä haulla on mahdollista löytää mukana olevien kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistoa. Lisäksi Finnassa on mahdollista tehdä sek- 16

16 tori- ja organisaationäkymäkohtaisia hakuja. Finna ei tarjoa kuvatilausmahdollisuutta, mutta kuvia voi tilata edelleen Arjenhistorian kautta. Kuvapalautetta sen sijaan voi antaa myös Finnan kautta. Työväenperinteen yhteinen työväenlehti-kuvaprojekti Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston yhteisenä kuva-arkistoprojektina jatkettiin työväenlehtien valokuvien digitointia. Työväenlehtien kuvakokoelmat muodostavat laajan perustan Kansan Arkiston kuvakokoelmille. Lehtien kuvat kattavat koko elämän kirjon. Kuvia on niin arjesta kuin juhlasta - kuvattuna on tavallisia ihmisiä samoin kuin julkisuuden henkilöitä. Kuvaprojektilla on ollut myös aineiston säilyvyyttä turvaava tehtävä. Sanomalehtien ja 1970 lukujen valokuvien tekoprosessi pikakehityksineen on vaarana tuon ajan lehtikuvien säilymiselle. Arkistoituna tuo kuvamassa voi tuhota muitakin kuvia. Pelastuskeinona on kuvien skannaaminen ja eristäminen muusta kokoelmasta. Projektissa etusijalla olivat vanhimmat ja huonokuntoisimmat kuvat. Kuvien valinnassa pyrittiin mahdollisimman suureen maantieteelliseen ja ajalliseen kattavuuteen. Kansan Arkistossa keskityttiin Satakunnan Työn, Kansan Tahdon ja Päivän Sanomien kuva-aineistoon. Kuvia digitoitiin lähes tuhat kappaletta ja digitoitujen kuvien määrä saatiinkin näiden lehtien osalta tuplattua. Edellä mainittuja kuvia löytyy vuoden 2014 lopussa Kansan Arkiston Akseli-järjestelmästä noin 2000 kappaletta. Työväenlehtikuvia digitoitiin myös Kansan Uutisten, Keski-Suomen Työn ja Tiedonantajan kokoelmista. Tekijänoikeuksiltaan selvät kuvat julkaistiin Arjenhistoria-kuvatietokannassa (www.arjenhistoria.fi). Julisteet Kansan Uutisia puretaan lentokoneesta luvulla. Kuva: Keski-Suomen Työ Julistekokoelma karttui 16 julisteella. Julistekokoelmassa on julistetta, joista yli puolet luetteloituja. Kansan Arkiston julisteet ja merkit luetteloidaan Akseli-tietokantajärjestelmän esineet-osioon. Digitoituja merkkejä on viety tietokantaan noin 800 kappaletta. Julisteiden digitointi ja niiden esit- 17

17 täminen tekijänoikeuslain puitteissa Arjenhistoria- ja Finna -verkkopalveluiden kautta on avannut julistekokoelman suurelle yleisölle. Kansan Arkiston julisteita käytetään mm. kuvituskuvina julkaisuissa ja koulujen oppikirjoissa. Merkittävin luovutus oli Ahmoon työväentalolta Karkkilasta arkistoon noudetut Nuorison Toveri käsinkirjoitetut seinälehdet vuosilta Näyttelyt Kansan Arkiston ja Werstaan yhteisprojektina toteutettu Rakennusliiton 90-vuotisnäyttely julkistettiin Rakennusliiton kesäpäivillä Savonlinnassa Näyttelyä varten kerättiin rakentajien työoloihin ja työsuojeluun liittyviä muistoja eri vuosikymmeniltä. Näyttelyssä oli esillä työkaluja ja työvaatteita Siikarannan Työvälinemuseosta. Nykyajan työvälineet ja -asut lainattiin yksityishenkilöltä. Näyttelyyn tutustui viikonlopun aikana satoja kesäpäivävieraita. Näyttely lähti myöhemmin kiertämään eripuolille maata. SKDL:n 70-vuotisseminaarissa Vartiokylän työväentalolla oli esillä Kansan Arkiston kokoama julistenäyttely. Esillä oli SKDL:n vaalijulisteita eri aikakausilta. Toimintavuoden aikana arkiston kotisivuille vietiin kuvakatsaus Otto Wille Kuusisen elämästä, joka oli esitetty Otto Wille ja Hertta Kuusisen Säätiön seminaarissa Kansan Arkiston ala-aulassa oli syksyn ajan pienoisnäyttely Hertta Kuusisen kirjeistä. Kansan Arkiston ja barcelonalaisen taiteilijan Domènecin yhteistyönä syntynyt Kulttuuritalon talkoolaisista kertova näyttely Rakentajan käsi (La mà del treballador) oli esillä Terrassassa lähellä Barcelonaa. Amos Anderssonin taidemuseossa Työtäkö? näyttelyssä oli Aino-Marjatta Mäen ja Jaakko Karhusen kuvakooste, jossa oli esillä aineistoa Kansan Arkiston kokoelmasta Työtaistelut. Työväenliikkeen kirjastossa oli esillä kuusi Niilo Jokisen linoleikkausta. Arkiston kotisivuilla oli toimintavuonna viisi verkkonäyttelyä: Vasen silmä -näyttely valo- vuodelta SKDL:n SKDL:n vaalijuliste vuodelta eduskuntavaalijuliste 18

18 kuvaaja Yrjö Lintusen tuotannosta (2003), Punalippu Suomen työväenliikkeen alkutaipaleella (2002), 1918 kansalaissodan kuvia (1999), Villit vuodet Koiton Näyttämö (1999) sekä Veljet, toverit. Matkalla 1920-luvun Neuvostoliitossa (1999). 9. Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus Kansan Arkisto neuvoo ja opastaa järjestöjä niiden arkistotoimen hoitamisessa. Neuvonnan ja ohjauksen myötä varmistetaan aineiston säilyvyys. Neuvonnan myötä aineistoista saadaan paremmin hallittavia ja helpotetaan päätearkistoon luovuttamisen prosessia. Vuonna 2014 tehtiin ohjaavaa kenttätyötä useiden järjestöjen parissa Kansan Arkisto järjesti arkistointikurssin Eläkeläiset ry:n Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen aluejärjestöjen yhdistyksille Tampereella Uudenkylän työväentalo Tapiolassa. Kurssille osallistui 23 eläkeläisyhdistyksen jäsentä Länsi-Suomen eri alueilta. Rakennusliiton kesäpäivillä Savonlinnassa annettiin osastojen jäsenille ohjausta arkistojen hoidossa. Osastoilla oli mahdollisuus myös tarkastaa, mitä aineistoja heiltä löytyy Kansan Arkistosta. Arkisto sai kesäpäivien aikana myös joitakin luovutuksia. Kansantalojen liiton seminaarissa annettiin neuvontaa ja ohjausta kansantalojen liiton jäsenjärjestöille. Seminaari järjestettiin Hiekkaharjun Puistokulmassa ja kurssille osallistui parisenkymmentä henkilöä eri puolelta Suomea. Arkiston tehtäviin kuuluu lisäksi opiskelijoiden ja tutkijoiden ohjaus ja neuvonta sekä esitelmien pito arkistoalan seminaareissa, historia- ja perinnetieteiden kurssilaisille ja muille perinteentallennuksesta kiinnostuneille. Vuonna 2014 arkistossa kävi kaksi opiskelijaryhmää, joissa oli yhteensä nelisenkymmentä opiskelijaa. Arkiston edustaja oli kommentoimassa graduntekijöiden suunnitelmia ja esittelemässä arkiston antia heille Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran graduseminaarissa. 10. Yhteistyö Ahaa-hanke Kansan Arkisto on mukana AHAA- hankkeessa, jossa Kansallisarkiston johdolla kehitetään arkistoille uudenlainen hakemistopalvelu. Hanke on jo alkanut jo vuonna 2011 ja siinä ovat mukana arkistolaitoksen lisäksi Suomalaisen Kirjallisuuden seura, Porvarillisen Työn Arkisto, Keskustan ja maaseudun arkisto, Svenska centralarkivet sekä CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy. 19

19 Kuluneen vuoden aikana AHAA-hankkeen yhteyteen perustettu arkistokuvailun kuvailunuudistus-työryhmä jatkoi kuvailun käsitemallin sekä kansallisten kuvailusääntöjen uudistamista. Käsitemalli julkistettiin toimintavuoden päättyessä, mutta kuvailusääntöjen uudistaminen jätettiin odottamaan kansainvälisten standardien päivittymistä. Sen sijaan työryhmä keskittyi AHAA-järjestelmää varten tehtyjen luettelointiohjeiden ja -sääntöjen tuottamiseen: uudistunut kuvailukäytäntö tullaan ottamaan käyttöön uudessa AHAA-järjestelmässä. Laajemmin kuvailua on tarkoitus harmonisoida kaikkien muistiorganisaatioiden (kirjastot, arkistot ja museot) kesken. Tämä mahdollistaa yhdenmukaisemman aineistokuvailun muistiorganisaatiosektorien kesken ja tukee yhtenäisempää tiedonhakua Kansallisen Digitaalisen kirjaston Finna-käyttöliittymän kautta. Yksityiset keskusarkistot ry Yksityiset keskusarkistot ry, YKA, on enintään 80-prosenttista lakisääteistä valtionapua nauttivien yksityisten arkistojen yhteistoimintajärjestö, jossa oli vuonna 2014 yhdeksän jäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yllä yhteyksiä arkistolaitokseen ja muihin arkistoihin, seurata alan kehitystä ja tehdä sen pohjalta aloitteita ja esityksiä, pitää yllä yhteyksiä arkistoalaa lähellä oleviin yhteisöihin ja yrityksiin sekä edistää arkistojen välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Kansan Arkistolla oli edustaja Ykan hallituksessa. Yksityiset keskusarkistot ry esitteli toimintaansa lokakuussa Vantaan sukututkijain järjestämässä valtakunnallisessa Kuulutko sukuuni -tapahtumassa Hiekkaharjussa. Esittelijöinä toimivat Elinkeinoelämän keskusarkiston Elkan, Kansan Arkiston, Suomen Urheiluarkiston ja Toimihenkilöarkiston edustajat. Yksityisten keskusarkistojen pöydässä vieraili kaksipäiväisen tapahtuman aikana noin 200 sukututkimuksesta kiinnostunutta kävijää, joille annettiin arkistojen esitteitä, tehtiin hakuja tietokannoista ja kerrottiin yksityisten keskusarkistojen toiminnasta. Esillä oli Elkan ja Kansan Arkiston kokoelmien kuvia teemasta Sukuni, perheeni pihapiirissä. Yksityisiä keskusarkistoja esiteltiin myös Yksityiset keskusarkistot yhdistys esittäytyi Kuulutko sukuuni tapahtumassa Vantaalla. Pirjo Kaihovaara esittelemässä arkistoja. opiskelijoille suunnatussa tapahtumassa Porthanian aulassa Helsingin Yliopistolla. 20

20 Opiskelijoita Ykan tarjontaan tutustui noin 70. Esittely liittyi Pohjoismaiseen Arkistojen päivään. Yksityiset keskusarkistot ry:n sivuilla (www.yksityisetkeskusarkistot.fi) esitellään yhdistys, kerrotaan yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista sekä annetaan linkki kuhunkin arkistoon. Sivuilta löytyy Arkistointiopas, jossa kerrotaan arkistoinnin perusasiat ja lisäksi sivujen kautta on myös mahdollisuus lähettää kysymyksiä arkistointiin liittyen. Kysymyksiin vastaa se arkisto, jonka toimialaan kysymys kuuluu tai yhdistyksen puheenjohtaja. Sivustolle on rakennettu myös intranet-osio arkistojen välistä keskustelua ja tiedonvaihtoa varten. Työväen perinnelaitokset Työväenperinnelaitosten kokoelmayhteistyö toimii siten, että museo vastaa esineistä, arkistot asiakirjoista ja Työväenliikkeen kirjasto painetusta kirjallisuudesta. Työväenperinne Arbetartradition ry jatkoi Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston kanssa työväenperinteen ja -kulttuurintutkimukseen ja tallennukseen liittyviä yhteisiä projekteja. Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kuvaprojektista kerrotaan enemmän kuva-arkisto-osiossa. Kansan Arkisto osallistui Työväentutkimus-vuosikirjan toimitustyöhön muiden Työväenperinnelaitosten kanssa. Työväentutkimus edistää muistiorganisaatioiden ja tiedeyhteisön vuorovaikutusta. Lisäksi vuosikirja kokoaa yhteen työväenhistoriaan liittyvät ajankohtaiset tapahtumat. Toimituskunnassa Kansan Arkistoa on edustanut Kari Määttänen. Työväenmuseo Werstaan ja Työväen Arkiston kanssa käynnistettiin 1917/1918 muistovuosiin valmistautuminen. Työväenmuseo Werstas, Työväen Arkisto ja Kansan Arkisto päättivät perustaa satavuotistapahtumien suunnittelua varten työväenliikkeen neuvottelukunnan. Tavoitteena on juhlavuosien aikana toteuttaa Tampereelle suurnäyttely teemalla sisällissodasta sopimusyhteiskuntaan, koota arkistoista sisällissodan koskettavat tarinat verkkopalveluun kaikkien suomalaisten luettavaksi sekä tuottaa sisällissotaan liittyvää oppimateriaalia koulujen historianopetusta varten. Lisäksi juhlavuosien aikana tulisi järjestää monipuolisia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä muita juhlatapahtumia. Neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran Helsingissä. Kansan Arkiston ystävät ry Kansan Arkiston ystävät ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena koota yhteen työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä ja järjestöllisistä perinteistä ja historiasta kiinnostuneita kansalaisia, kehittää ja tukea Kansan Arkiston toimintaa sekä syventää työväenperinnetyön tuntemusta. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Veli-Pekka Leppänen ja hallituksen jäseniä olivat Kauko Aaltonen, Helena Hölttä, Arja Mäntyniemi, Pentti Laine, Taisto 21

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Arkistoala historioitsijan työllist

Arkistoala historioitsijan työllist Arkistoala historioitsijan työllist llistäjänä Projektipää äällikk llikkö Tomi Rasimus Kansallisarkisto Esityksen sisältö Oma opiskelu ja työura Arkistoista historioitsijan työpaikka? Arkistoammattilaisen

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kansan Arkiston strategia kirjaa arkiston tavoitteita sekä suuntaa toimintaa niiden saavuttamiseksi.

Kansan Arkiston strategia kirjaa arkiston tavoitteita sekä suuntaa toimintaa niiden saavuttamiseksi. KANSAN ARKISTON STRATEGIA 2016-2020 Kansan Arkiston strategia 2016-2020 kirjaa arkiston tavoitteita sekä suuntaa toimintaa niiden saavuttamiseksi. 1. KANSAN ARKISTON TEHTÄVÄ Kansan Arkisto palvelee tiedontarvitsijoita,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi?

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Mitä on tehty? Mitä ei ole tehty? Mitä on suunnitteilla? Risto Blomster SKS/Kansanrunousarkisto Risto.blomster@finlit.fi Romaniasiain

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10

Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10 Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila 9.9.2015 Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10 Arkistolainsäädännön uudistaminen, 19.3.2013-30.04.2015-19.3.2013 asetetun

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari Verkkopalvelu suomalaisille museoille tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari 1.2.2013 Kuinka kaikki alkoikaan? Suomen valokuvataiteen museolla mietittiin - miten palveltaisiin

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/7 I TILAISUUDET 3 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet 3 B. Viralliset juhlat 4 C. Yhteistyössä

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Miksi arkisto järjestetään?

Miksi arkisto järjestetään? Yksityisarkistot Yksityinen arkisto On arkistonmuodostaja On sen tehtävien hoidosta kertyvien asiakirjojen kokonaisuus On ainutkertainen On historiallinen todistusarvo Asiakirjahallinto/RB 2 Miksi arkisto

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf TOIMINTAKERTOMUS 2011 RAASEPORIN VASEMMISTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2011 YLEISTÄ Raaseporin Vasemmisto ry, Raseborgs Vänster rf on rekisteröity yhdistys, Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen XIII liikearkistopäivät

Suomen XIII liikearkistopäivät Suomen XIII liikearkistopäivät 4. 6.10.2011 Yksityiset Keskusarkistot ry:n Pikadigi digitointihanke v. 2009 2011 Riku Keski Rauska, tutkija Porvarillisen Työn Arkisto Yhdeksän arkiston yhteistyöhanke o

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 Työvaliokunta 26.4.2016 Hallitus 13.5.2016 Kevätkokous 2.6.2016 Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 1 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Matti Vuorikoski Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Suomi-Venäjä-Seura 70 vuotta Pirkanmaalla Matti Vuorikoski 2015 Kustantaja: BoD Books on Demand, Helsinki, Suomi Valmistaja: Bod Books on Demand, Norderstedt,

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa.

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa. Jylhän Sukuseura Pöytäkirja (tlz) Aihe: Sukukokous Aika 25.7.2015 klo 15.00-16.28 Paikka Finlaysonin Palatsi, Tampere Läsnä 26 sukuseuran jäsentä (liite 1) 1. Kokouksen avaus Sukuseuran puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta 20.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España Perustettu 12.10.1957 SES 15.10.2013 Seuran tunnus Seura järjesti suunnittelukilpailun 25-vuotisjuhlavuonna 1982 Kilpailun voitti Matti Larres ehdotuksella,

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Pelit kansalliskokoelmassa

Pelit kansalliskokoelmassa Pelit kansalliskokoelmassa Lauri Ojanen & Aija Vahtola Kansalliskirjasto on kerännyt digitaalisia pelejä vuodesta 2008 alkaen, jolloin ne sisällytettiin arkistoinnin piiriin vapaakappaletoimintaa ohjaavassa

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta HE 191/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM HAUS

laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta HE 191/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM HAUS laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta HE 191/2016 Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM HAUS 16.11.2016 Laki Kansallisarkistosta ja laki arkistolain muuttamisesta Kansallisarkistolaki korvaa

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Yksityisarkistojen hankintapolitiikan periaatteet

Yksityisarkistojen hankintapolitiikan periaatteet Yksityisarkistojen hankintapolitiikan periaatteet Kyselylomakkeen täyttöohje ja esimerkkivastaukset Täyttöohjeet on kirjoitettu mustalla kirjasimella ja niiden perässä on esimerkkivastaukset harmaalla

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Alhaalta ylöspäin Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi. Sisältö, tekijät ja budjetti. Avoin haku verkossa:

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016

Palveluhinnasto 2016 Palveluhinnasto 2016 LAPPEENRANNAN museot 2 Palveluhinnasto 2016 LAPPEENRANNAN museot Sisältö Avoinnaoloajat ja lippujen hinnat... 4 Opastusmaksut... 5 Kuvapalveluhinnasto... 6 Tilavuokrat... 8 Asiantuntijatyöt...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot