K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus

2 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Kannen kuva pastellityö pahville, SKP: n 40-vuotisjuhlajulisteoriginaali. Kannen kuvaa käsitelty.

3 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi Kansan Arkiston vuosi Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta 7 Asiakirja-aineisto 8 Ääni- ja kuvatallenteet 9 Käsikirjasto 9 4. Kokoelmien järjestäminen, luettelointi ja tiedonhallinta 9 Tiedonhallinan haasteet Kansan Arkiston digitoidut aineistot Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu Kuva-arkisto 14 Finna 14 Julisteet ja merkit Näyttelyt Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus Arkisto- ja perinnealan yhteistyö 16 Ahaa-yhteistyö 16 Yksityiset keskusarkistot ry 17 Työväen perinnelaitokset 17 Kansan Arkiston ystävät ry 18 Muu yhteistyö Tilat Hallinto Henkilökunta 22 Liitteet 1. Asiakirjakokoelmat Erityisaineistokokoelmat Kokoelmien kartunta Asiakirja-aineiston kartunta 2013 uudet arkistonmuodostajat Tutkijapalvelu Asiakirjojen luokittelu takakansi 3

4 1. Kansan Arkiston vuosi 2013 Kansan Arkiston vuosi 2013 oli työntäyteinen. Arkistoon tehtiin 1080 tutkijakäyntiä ja tutkijasaliin toimitettiin reilut 1390 arkistoyksikköä. Lisäksi aineistoamme käytettiin verkon kautta. Loppuhuipennuksena oli kuvien ja julisteiden meno Finnaan lokakuussa Kansan Arkisto Akseli-konsortion osana avasi valokuva- ja julistekokoelmiaan Kansallisen Digitaalisen Kirjaston asiakasliittymä Finnassa ja valtaosa digitoiduista kuvista ja julisteista saatiin tämän yhteisen haun piiriin. Työajanseurannan mukaan työaikaa kului eniten käytettävyyden edistämiseen ja aineiston järjestämistyöhön. Lopputuloksena 80 hyllymetriä järjestettyä ja 30 hyllymetriä seulottua aineistoa. Luovutuksia tuli toimintavuonna 135 kappaletta ja kokoelmat karttuivat 76 hyllymetrillä. Arkiston kokoelmien määrä on yhteensä hyllymetriä. Kansan Arkisto liittyi virallisesti Ahaa-hakemistopalveluhankkeen jäseneksi tammikuussa Suomen arkistosektorilla ei tällä hetkellä ole yhteisiä järjestelmiä aineiston kuvailuun ja luettelointiin ja Ahaan tavoitteena on saada sellaisia aikaiseksi. Kansan Arkiston tilanteessa Ahaa tulee korvaamaan vanhentuneet Planeetta- ja Paradox-tietokannat. Ahaan valmistuttua saadaan Kansan Arkiston arkistoaineistojen viitetiedot Kansallisen Digitaalisen Kirjaston asiakasliittymä Finnaan. Ahaa- ja KDK-hankkeet heijastuivat myös työajanseurannassa. Yhteishankkeet veivät voimavaroja muulta arkistotyöltä. Arkisto osallistui omalta osaltaan aktiivisesti kuvailunuudistamistyöryhmään ja Kansallisen Digitaalisen Kirjaston kehittämiseen. Arkiston edustaja osallistui KDK-yhteistyöverkoston ja KDK-käytettävyystyöryhmän, kansallisen kuvailutyöryhmän ja Ahaaohjausryhmän toimintaan oli yksityisten arkistojen valtionapujärjestelmän uudistamisen käynnistämisen vuosi. Lain valmistelun taustalle oli Kansallisarkiston toimesta laadittu valtionapuarkistojen kokonaisselvitys. Osana yksityisten arkistojen valtionapulain uudistamisen valmistelua aineistohallinnan vas tuualueen johtaja Jaana Kilkki ja yksityisarkistojen sektoritoiminnon johtaja Marja Pohjola tapasivat kaikkien 11 yksityisen valtionapuarkiston johtajat sekä niiden taustasäätiöiden tai -yhdistysten edustajat helmikuun aikana. Keskusteluissa käsiteltiin mm. halukkuutta yhteisten palveluiden rakentamiseen ja yhteisiin tila ratkaisuihin, valmiuksista yksityisarkistokentän hallinnollisiin uudelleenjärjestelyihin sekä yksityisen rahoituksen osuuden tulevaisuudesta ja merkityksestä. Kansan Arkisto ei lähtökoh taisesti nähnyt tarvetta yksityisarkistokentän hallinnollisiin uudelleen järjestelyihin, vaan tulevaisuuden visio on toi mi mi nen itsenäisenä yk sik könä. Kansallisarkiston yhteenvedossa kritisoidaan arkistojen johtoa ja taustaorganisaatioita siitä, etteivät ne olleet riittävästi poh tineet valtionapujärjestelmän vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta eivätkä julkisen talouden tilan ja tulevaisuuden suunnan vaikutuksia arkiston toiminnan rahoi tukseen. 4

5 Aineistoluovutusten vastaanotto on arkiston perustyötä. Tutkija Kari Määttänen purkamassa aineistoa Arkistot näkevät asian toisin. Nykyinen valtionapulaki on ollut toimiva ja turvannut arkistojen pitkäjänteisen toiminnan kansallisen kulttuuriperinnön tallentamisessa. Arkistojen toiminta on ollut vaikuttavaa ja tuloksellista kun sitä mitataan oikeilla mittareilla. Vertailua ei voi tehdä virka-arkistojen massaaineistoihin vaan on huomioitava yksityisarkistojen ominaislaatu, mm. laajat erityisaineistot. Arkistolaitos jaotteli valtionapua saavat yksityisarkistot neljään klusteriin. Jaottelun mukaan Kansan Arkisto ja Työväen Arkisto sekä valtionapua saava Työväenliikkeen kirjasto muodostavat profiileiltaan samantyyppisen kokonaisuuden, joka tekee paljon konkreettista yhteistyötä sekä keskenään että työväenliikkeen museo kentän kanssa. Varsinaiseksi puoluearkistoksi Kansan Arkistoa ei luokiteltu, vaikka sitäkin näkemystä on jossakin vaiheessa väläytelty. Virallisesti yksityisten arkistojen valtionapujärjestelmän uudistaminen käynnistyi lokakuussa. Keskeisimmiksi linjauksiksi määriteltiin yhteiset strategiat ja toiminnalliset tavoitteet ja niihin sitoutuminen. Nämä pitävät sisällään yhteisen hankintapolitiikan määrittelyn, toimitilaratkaisujen pitkäjänteisen suunnittelun ja yhteiset tietojärjestelmäratkaisut. Yksityisillä keskusarkistoilla on omat hankintapolitiikkansa, mutta virallista ja yksityiskohtaista työnjakoa ei laadittu. Arkistolaitokselta (Kansallisarkisto ja maakunta-arkistot) oma yksityisarkiston hankintapolitiikka on puuttunut. Arkistolaitoksen hankintapolitiikan laatimisen taustaksi arkistolaitoksen yk- 5

6 sityisarkistoaineistosta laadittiin selvitys, jonka perusteella on tarkoitus kartoittaa, mitä yksityisarkistoaineistoja on ja mitä vastaavasti puuttuu arkistosta. Miksikään läpileikkaukseksi suomalaisesta yhteiskunnasta arkistolaitoksen yksityisarkistoaineistoa ei voi kehua. Edustus ei ole kovinkaan kattava. Yksityiset keskusarkistot ovat onneksi omalta osaltaan huolehtineet tallennusvastuustaan ja rikastavat näin lähdeaineistoa omalta osaltaan. Hankintaprofiilien määrittely on toki perusteltua, sillä arkistoavaruuden mustat aukot on tärkeää kartoittaa ja mahdollisia päällekkäisyyksiä poistaa. Syksyn 2013 aikana arkistolaitos aloitti myös yksityisten keskusarkistojen hankintapolitiikkaa koskevan selvitystyön. Kansan Arkisto, Työväen Arkisto ja Toimihenkilöarkisto osallistuivat yhteisiin hankintapoliittisista profiileista käytyihin keskusteluihin Kansallisarkiston edustajien kanssa Kansan Arkiston rooli kansallisessa hankinnassa sisältää SKP:n, SKDL:n ja Vasemmistoliiton arkistot, vasemmistolaisen ammattiyhdistysliikkeen henkilö- ja yksityisarkistot, vasemmistolaiseen työväenliikkeeseen sitoutuvien yhteisöjen ja henkilöiden arkistot, yhteiskuntahistoriallista tutkimusta palvelevia yhteisöja henkilöarkistoja, yhteiskunnallisten liikkeiden arkistot, uudet liikkeet ja vasemmistolaiset lehdet ja kustannusosakeyhtiöt. Kansan Arkistoa ylläpitävän Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön kulut olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Arkiston talous perustuu valtionapuun, joka on enintään 80 % Kansallisarkiston hyväksymistä menoista. Vuonna 2013 arkiston tilinpäätös oli hieman voitollinen. Säätiö on saanut arkistotoiminnan omarahoitusosuuden kattamiseen sekä erilaisiin projekteihin avustuksia ja lahjoituksia seuraavilta järjestöiltä ja yhteisöiltä: Kansan Sivistystyön Liitto ry, Kansan Uutiset, Parasta Lapsille ry, Rakennusliitto ry, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Vasemmistonuoret ry ja Yrjö Sirolan Säätiö rs sekä Otto Wille ja Hertta Kuusisen säätiö, Kansan Arkiston ystävät ry ja Teuvan demokraattinen yhdistys. Lämpimät kiitokset kaikille arkiston tutkijoille, tukijoille ja aineistonluovuttajille. Suurkiitos Kansan Arkiston kokeneelle henkilökunnalle, jonka työn tulokset näkyvät järjestettyinä arkistoina, digitoituina kuvina ja ennen kaikkea tyytyväisinä asiakkaina. Arkistomme toiminnan tekee mahdolliseksi se arvokas aineisto, jota on vuodesta 1945 alkaen kerätty ja jonka tallentaminen, järjestäminen ja tutkijoille tarjoaminen on vuodesta 1975 perustunut valtionapuun. Kun Suomen karttaan värittää ne kunnat, joiden alueelta Kansan Arkistosta löytyy aineistoa, näkee Kansan Arkiston onnistuneen työssään. Aukkopaikkoja on aika vähän. Hyvää ja pitkäjänteistä työtä Kansan Arkisto! Helsingissä Arkistonjohtaja Marita Jalkanen 6

7 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto Kansan Arkisto on vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto, jonka tehtävänä on oman vastuualueensa asiakirja-aineiston kokoaminen, säilyttäminen, järjestäminen ja luettelointi sekä aineiston tarjoaminen tutkijoille. Kansan Arkiston toiminta työväenliikkeen, työväestön ja kansalaisliikkeiden ja -toiminnan aineiston tallentajana on tärkeä osa kansallisen tutkimuksen infrastruktuuria. Vuonna 1945 perustetulle arkistolle on muotoutunut oma toimialue, joka on viimeisten vuosikymmenten aikana laajentunut. Arkistoon kerätään sekä asemansa vakiinnuttaneiden työväen- ja kansalaisjärjestöjen arkistoja että valtakulttuurin ulkopuolella toimivien liikkeiden ja yhteisöjen sekä erilaisten vähemmistöjen arkistoja. Arkisto tähtää laajan ja monipuolisen lähdeaineiston tallentamiseen tältä kentältä. Kansan Arkisto antaa arkistonhoidollista neuvontaa ja koulutusta järjestöille ja yhteisöille sekä yksityishenkilöille. Aineistoa kootaan valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Toiminnan piiriin kuuluvat sekä perinteiset paperiasiakirjat että monenlaiset erityisaineistot, kuten valokuvat, julisteet ja äänitteet, sekä kasvavassa määrin sähköiset asiakirjat. Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö. Arkisto saa toimintamenoihinsa lakisääteistä valtionapua. 3. Kokoelmien kartunta Kansan Arkiston kokoelmat karttuvat järjestöjen ja yksityisten henkilöiden luovutusten kautta. Kertomusvuoden kokonaiskartunta oli 76 hyllymetriä. Luovutuksia saatiin 106 sekä valokuvaluovutuksia 29 kappaletta. Arkiston kokoelmien määrä on yhteensä hyllymetriä. Kokoelmissa on hyllymetriä asiakirjaaineistoa, kappaletta ääni- ja kuvatallenteita, yli miljoona valokuvaa ja julistetta sekä 228 hyllymetriä kirjallisuutta. Kokoelmien yhteenveto esitetään liitteissä 1 ja 2 ja tilasto kokoelmien kartunnasta vuosina liitteessä 3. 7

8 Asiakirja-aineisto Afrikan Tähti- järjestön luovutuksessa tuli arkistoaineiston lisäksi myös pikkubussi. Asiakirja-aineistoa vastaanotettiin yhteensä 100 hm. Uusia järjestöarkistoja saatiin 65 kappaletta. Järjestöarkistoja, mukaan lukien lehtien arkistot, oli vuoden lopussa yhteensä kappaletta. Luettelo uusista arkistonmuodostajista esitetään liitteessä 4. Arkistoluovutuksia saatiin mm. Rakennusliiton Kainuun, Kouvolan ja Kymen aluetoimistoilta. Nämä luovutukset sisälsivät useiden eri Rakennusliiton osastojen arkistoja. Rakennusliiton osasto 1, Helsingin kirvesmiehet ja Rakennusliiton osasto 380, Helsingin betoniraudoittajat ja Timpurirantasäätiö luovuttivat arkistonsa. Suurin yksittäinen luovutus oli Siikaranta-opiston arkisto, yhteensä 500 kansiota. Tornion Järjestöyhdistyksen luovutus sisälsi lukuisten järjestöjen arkistoja, jotka ovat toimineet Tornion järjestötalolla. Eläkeläisjärjestöjen arkistoja saatiin Eläkeläisten Helsingin aluejärjestön, Joutsenon, Juukan, Jäppilän, Lahden, Pieksämäen ja Tornionseudun eläkeläisiltä. Näistä uusia arkistonmuodostajia on kuusi viimeksi mainittua. Pand taiteilijat rauhan puolesta luovutti arkistoaineistoaan vuodesta 1990 lähtien. Luovutus sisälsi pöytäkirjojen, toimitteiden lisäksi kansainvälisten projektien aineistoa. Maailmankauppayhdistyksiin lukeutuvien järjestöjen uusia luovutuksia olivat mm. Afrikan Tähden (kehitysmaakauppayhdistys) ja Maailmankauppayhdistys Makasiinin arkistot. Joensuusta luovutettiin SKP:n, SKDL:n ja muiden järjestöjen arkistoja. Vantaalta luovutettiin Korson alueen järjestöjen arkistoja. Näiden lisäksi saatiin lukuisia muita pienehköjä arkistoluovutuksia eri osa-alueilta. Henkilöarkistot karttuivat yhteensä 293 kansiolla. Uusia henkilöarkistoja saatiin kuusi kappaletta, yhteensä 241 kansiota. Uusia arkistonmuodostajia ovat Esko Helle, Kaija Helle, Oiva Kola, Olavi Tapio, Mirjam Vire-Tuominen ja Elvi Wallenius. Kaija Helteen (Tampere) arkisto sisältää ympäristöaiheisia ja maailmankauppaan liittyviä asiakirjoja vuosilta Oiva Kolan (Ivalo) arkisto sisältää kirjeenvaihtoa, puheita, käsikirjoituksia, luottamustoiminta-aineistoa ja saamelaisia koskevia asiakirjoja. Olavi Tapion (Kemi) arkisto sisältää puheiden lisäksi Kemin kunnallisen, ammattiyhdistystoiminnan ja järjestötoiminnan aineistoa. Mirjam Vire-Tuomisen arkisto sisältää puheita, muistiinpanoja ja käsikirjoi- 8

9 tuksia Rauhanpuolustajien ja Naisten kansainvälisen demokraattisen liiton pääsihteerikaudelta. Lisäksi saatiin luovutuksia jo kokoelmissa oleviin henkilöarkistoihin. Henkilöarkistoja oli vuoden lopussa yhteensä 425 kappaletta. Ääni- ja kuvatallenteet Kansan Arkiston ääni- ja kuvatallennekokoelma koostuu työväen muistitietoa ja perinnettä sisältävistä haastatteluista ja muistelmista, kokouksien ja tilaisuuksien äänitteistä, äänilevyistä ja videonauhoista. Audiovisuaalista aineistoa, ääni- ja kuvatallenteita, saatiin lisää 41 kappaletta. Äänitekokoelmassa on yhteensä kappaletta tallenteita, joista kappaletta on luetteloitu. Käsikirjasto Käsikirjasto karttui vuoden 2013 aikana 63 niteellä. Kirjaston kokonaismäärä on nidettä, yhteensä 228 hyllymetriä. Käsikirjasto koostuu pääasiassa asiakirjakokoelmien tutkimusta tukevasta kirjallisuudesta. Aihepiireinä ovat poliittinen historia, sosiaali- ja kulttuurihistoria, työväenliike, henkilöhistoria, taiteet ja kaunokirjallisuus. Käsikirjaston kartuntavuosilta on tutkijoiden käytettävissä vanha manuaalinen kirjastokortisto. Vuodesta 1997 alkaen käsikirjaston tiedot löytyvät Akseli-tietokannasta. Rajoitetummassa muodossa ne löytyvät myös Arjenhistoria-portaalin kautta internetistä. 4. Kokoelmien järjestäminen, luettelointi ja tiedonhallinta Kertomusvuoden aikana arkistojen järjestäminen ja luettelointi tietokantaan jatkui. Kaikkiaan uusia tai muutettuja luetteloita tehtiin 265 arkistomuodostajasta. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat SKDL:n jaostot: kansainvälispoliittinen, kunnallisjaosto, maatalouspoliittinen, osuustoimintajaosto, sosiaalipoliittinen, talousjaosto, tiedotusjaosto sekä toimihenkilöjaoston arkistot. Ammattiliittojen arkistoista järjestettiin Maaseututyöväen liiton kd-ryhmän, Suomen Metsä- ja Uittotyöväenliiton, PAM-Liikealan Kemin osaston, Yleisen Lehtimiesliiton sekä lukuisten muiden pienehköjen ammattiosastojen arkistoja. Muita järjestettyjä arkistoja ovat mm. Espoon Rauhanystävät, Sallan Järjestöyhdistys ja Tornion Järjestöyhdistyksen luovuttamat 13 arkistonmuodostajan arkistot. Suomen Rauhanpuolustajain arkistoa järjestettiin 176 kansiota. Inventointiluettelo tehtiin Suomen Rautatieläisten liiton osasto 1, Pasilan Konepajan arkistosta. Arkistotietokantaan saatiin päivitettyä Rakennusliiton oikeusapuosaston aineisto. Tietokantaan päivitettiin myös Työväenmusiikkiinstituutin arkisto. 9

10 Vuonna 2013 pääpaino oli henkilöarkistojen järjestäminen. Ammattiyhdistysliikkeen aktivistien ja poliitikkojen arkistoista järjestettiin seuraavat: Arvo Hautala ( ), Suomen Elintarviketyöläisten liiton puheenjohtaja ja SAK:n II puheenjohtaja Aarne Saarinen ( ), Suomen Rakennustyöläisten liiton puheenjohtaja ja Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja Olavi Hänninen ( ), SAK:n II puheenjohtaja ja SKP:n varapuheenjohtaja Aarno Aitamurto ( ), Suomen Rakennustyöläisten liiton puheenjohtaja , SKP:n pääsihteeri ja SAK:n II puheenjohtaja Näiden lisäksi järjestettiin Adrian Anisimoffin, Esa Adrianin, Sylvi-Kyllikki Kilven, Oiva Kolan, Aino Mäntysen sukuarkiston, Antti Paanasen, Pekka Peltolan, Pauli Puhakan, Maija Savutie-Myrskyn, Olavi Tapion arkistot sekä 38 muuta pienehköä henkilöarkistoa. Yhteensä henkilöarkistoja järjestettiin 52 kappaletta. Järjestelyn kohteeksi otettiin vuoden aikana noin 110 hyllymetriä. Järjestämistyön ja seulonnan tuloksena aineistot supistuivat noin 30 hyllymetriä. Arkistotietokannassa oli vuoden 2013 lopussa arkistoluetteloa ja 252 inventointiluetteloa. Tietokannassa on myös perustiedot 324 arkistosta, joita ei ole järjestetty tai joiden luetteloa ei ole viety kantaan. Hakuja voi tehdä arkiston nimen, toimialan, kotipaikan ja rajavuosien mukaan. Saapunut aineisto inventoidaan arkistossa. Tutkija Pia Pursiainen käy läpi aineistoa Arkiston tutkijapalvelussa voi tehdä sisältöhakuja yhtä aikaa kaikkiin tietokannassa oleviin luetteloihin. Hyllymetreinä mitattuna noin 66 % aineistosta on luettelo tietokannassa. Tietokannan ulkopuolella olevia luetteloita pääsee selaamaan arkiston tiloissa. 10

11 Arkiston erillisessä henkilötietokannassa, joka on käytettävissä vain arkiston sisäverkossa, on viitetiedot eri arkistokokonaisuuksissa (henkilöarkistot, muistelmat, biograficakokoelmat, erikoiskokoelmat) olevista henkilöhistoriallisista aineistoista. Tässä tietokannassa oli kertomusvuoden lopussa nimeä. Äänitetietokantaan vietiin tiedot 96 äänitteestä. Äänitetietokannassa on yhteensä tallenteen tiedot, joista on haastatteluja. Tiedonhallinnan haasteet Kansan Arkisto on uudistamassa tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiään. Arkiston teknisesti ja sisällöllisesti vanhentuneet arkistotietokantatietokanta Planeetta- sekä Paradox-tietokannat (av- ja henkilöaineistot) eivät vastaa tämän hetken tarpeisiin. Niiden yhtenä suurena puutteena on se, että niiden liittäminen osaksi Kansallista digitaalista kirjastoa (KDK) ei ole mahdollista. Kansan Arkisto on tarjonnut internetin kautta tutkijoiden käyttöön vuodesta 2003 alkaen arkistotietokanta Planeetan sekä vuodesta 2011 alkaen valokuvatietokantansa. Tietokannassa ovat nähtävillä arkisto- tai inventointiluettelot. Osa digitoidusta tekstiasiakirja-aineistosta on liitetty pdf-muotoisina tietokantaan ja ne ovat internetin kautta kaikkien saavutettavissa. Arkiston tietokanta ja digitaaliset sisällöt löytyvät osoitteesta Arkisto liittyi mukaan Arkistojen hakemistopalveluhanke Ahaaseen vuoden 2013 alussa. Hankkeessa toteutetaan arkistoille yhteinen hakemistopalvelu, jonka avulla voidaan kuvata, luetteloida ja hallinnoida niin perinteisiä analogisia kuin digitaalisiakin arkistoaineistoja. Ahaa korvaa Kansan Arkistossa vanhentuneet tietokannat, mm. Planeetan. Toimintavuonna Kansan Arkiston digitaalisten aineistojen liittämismahdollisuus Ahaa-järjestelmään oli vielä ratkaisematta. Ahaa-hanketta esitellään luvussa 10. Osaa digitoidusta aineistosta rajoittaa henkilötietolaki ( /523, 11 ) ja tämän digitoidun aineiston käyttö on mahdollista vain arkiston tiloissa. Henkilötietolaki ja tekijänoikeuslaki rajoittavat myös valokuvatietokannan käyttöä internetissä. Siksi osa valokuvatietokannan aineistosta ei näy kokonaisuudessaan internetissä, vaan ainoastaan arkiston tiloissa. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan erilliset, ajantasaiset asiakaskoneet. Arkiston nykyisissä asiakaskoneissa on vanhentuneet Windows XP-käyttöjärjestelmät ja konekannan uudistaminen on ajankohtaista. Planeetta-tietokanta ja työtiedostot sijaitsevat Kansan Arkiston omalla palvelimella. Varsinainen palvelin on vuodelta 2008 ja sen hajonnut nauhavarmennus jouduttiin jo korvaamaan irtokovalevyille tapahtuvilla varmennuksilla. Digitoitu ja sähkösyntyinen aineisto mm. valokuvat säilytetään irtokovalevyillä, koska palvelimella ei ole riittävästi tilaa. 11

12 Ahaa-järjestelmä tulee osin ratkaisemaan palvelinriskejä, koska sen myötä tietokantavarmennuksen tarve poistuu, mutta työtiedostojen osalta ratkaisua etsitään edelleen. 5. Kansan Arkiston digitoidut aineistot Kansan Arkiston aineistoa on digitoitu erilaisten projektien puitteissa sekä omana työnä. Osa digitoidusta aineistosta on jo liitetty pdf-muotoisena arkiston tietokantaan kunkin arkistonmuodostajan yhteyteen. Tietokantaan on viety mm. SKP:n diaareita, edustajakokousten pöytäkirjat , puolueneuvoston pöytäkirjat ja keskuskomitean pöytäkirjat sekä mm. SKDL:n perustamisasiakirjat, liittokokouspöytäkirjat ja liittoneuvoston pöytäkirjat Myös SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirjoja on jo liitetty tietokantaan. Arkiston www-sivulla on taulukko, josta selviää, mitkä asiakirjat on jo liitetty tietokantaan ja mitkä vielä odottavat vuoroaan. Digitoituja äänitteitä on yli 800 tuntia ja niitä on mahdollisuus kuunnella arkiston tiloissa esim. arkiston tutkijasalin koneella tai mp3-soittimilla. Liikkuvaa kuvaa on digitoitu joitain kappaleita. Valokuvia on digitoitu kpl ja esinekuvia (sis. julisteet) kpl. Arkiston digitoidut valokuvat, julisteet, merkit sekä käsikirjasto ovat selattavissa Akseli-tietokannassa arkiston tiloissa sekä rajoitetusti Arjenhistoria-portaalin kautta internetissä. Lokakuussa 2013 Kansan Arkiston kuvat ja esineet liitettiin muun Akseli-konsortion aineiston mukana Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon (KDK). KDK:n asiakasliittymä Finnan kautta, osoitteessa on nyt haettavissa yli Kansan Arkiston kuvaa tai esinettä metatietoineen. 6. Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu Kertomusvuonna arkistoon tehtiin 1080 tutkijakäyntiä. Edellisvuoteen verrattuna tutkijakäynnit lisääntyivät muutamalla kymmenellä käynnillä. Kävijöistä tieteellisen tutkimuksen tekijöitä oli reilut 300. Suurimpaan kävijäryhmään muu tutkimus sisältyvät paikan päällä käyneet aineistojen tiedustelijat (nämä eivät aina välttämättä johtaneet aineistontilauksiin), aineistojen luovuttajat, arkiston esittelyt ryhmille ja Kansan Arkiston ystävien tilaisuuksissa käyneet vieraat. Sukututkijat muodostavat tilastoiduista kävijöistä pienimmän joukon. Kansan Arkiston asiakirjakokoelmat, käsikirjasto ja kuva-arkisto ovat tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä arkiston tutkijasalissa. Muita arkiston palvelumuotoja ovat kaukolainaus ja jäljennepalvelu sekä puhelimitse 12

13 2 3 % 3 4 % 1E 4 % 4 3 % 1F 14 % 1D 10 % 1C 2 % Kaavio 3. Kokoelmien käyttö tutkijasalissa 2013 (arkistoyksiköt luokittain) 5 18 % 1B 16 % Muu 25 % 1A 1 % 7 1 % 8 3 % 6 11 % kirjat 3 % kuva-arkisto 7 % 1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt 1B Suomen Kommunistinen Puolue 1C ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt 1D Kansandemokraattiset järjestöt, Vasemmistoliitto 1E Ammatilliset järjestöt 1F Muut järjestöt 2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot 3 Erikoiskokoelmat 4 Jäljenne- ja lehtileikekokoelmat 5 Henkilöarkistot 6 Muistelmat 7 Biograficakokoelmat 8 Ääni- ja kuvatallenteet ja sähköpostitse tapahtuva tietopalvelu. Tutkijapalvelutilasto esitetään liitteessä 5. Asiakirjakokoelmista tehtyjen tutkijasalitilausten kokonaismäärä oli 469 kappaletta. Tilauksia toimitettiin tutkijasaliin yhteensä arkistoyksikköä. Edellisen vuoteen verrattuna tutkijasaliin toimitettujen arkistoyksiköiden määrä kasvoi yli kolmella sadalla arkistoyksiköllä. Valokuvavedoksia oli näistä 99 yksikköä. Valokuvia selataan entistä enemmän sähköisessä muodossa joko arkiston tiloissa tai internetin kautta. Arkistoaineistosta toimitettiin yhteensä viisi kaukolainatilausta tutkijoille maakunta-arkistoihin sekä pitempiaikaisia asiakirjalainoja arkistoaineiston luovuttajille historiankirjoitusta varten. Asiakirja-aineistosta tilattiin valokopioita ja pdf-tiedostoja yhteensä kappaletta. Tutkijoiden digikameralla ottamien kopioiden määrää ei tilastoida. Arkistoaineistoon kohdistuvat tiedonhaut työllistivät arkiston tutkijapalvelua. Sähköpostitse tapahtuva tiedonvälitys on yleistynyt. Asiakirjoja koskeviin tiedonhakupyyntöihin annettiin selvityksiä puhelimitse 165 ja sähköpostitse ja kirjeitse 128 kappaletta. Kuva-arkistoon osoitettuja valokuvakokoelmia koskevia tiedonhakuja oli 140 kappaletta. Kansan Arkiston kotisivut ovat osoitteessa Kotisivulla on yhteystietojen lisäksi tietoja mm. arkiston toiminnasta, kokoelmista, palveluista, aineiston keruusta ja Kansan Arkiston ystävät ry:stä. Kotisivuilta löytyvät myös linkit arkistotietokantaan ja Arjenhistoria-portaaliin sekä verkkonäyttelyt. Edellä mainittujen lisäksi kotisivuilla on taulukko arkiston digitoidusta asiakirjoista sekä tieto siitä, onko aineisto vapaasti selattavissa verkon kautta. Kuva-arkistolla on oma esittelysivustonsa, jolla kerrotaan yleisesti kuvien luokituksesta ja aihepiireistä ja kuva-arkiston toiminnasta sekä annetaan ohjeet valokuvien tilaamista varten. 13

14 Tilastojen mukaan kävijämäärä arkiston kotisivuilla on noussut. Vuonna 2013 arkiston sivuilla vieraili keskimäärin hieman alle 300 kävijää päivässä. Kotisivujen haetuin yksittäinen aihe on edelleen kansalaissota. 7. Kuva-arkisto Kansan Arkiston kuva-arkiston laajimman aineistokokonaisuuden muodostavat valokuvat, joita on yli miljoona kappaletta. Kuva-aineiston kartunta tapahtuu pääasiassa lahjoitusten kautta. Kaikkiaan kuvaluovutuksia saatiin 29, joissa kuvia kpl, 5 hyllymetriä. Valokuvaluovutusten lisäksi kuvakokoelma karttuu vuosittain myös omilla kuvauksilla. Kuvaluovutuksia saadaan vielä perinteisesti vedoksina, mutta yhä enemmän kuvaluovutukset tulevat digitaalisina cd- tai dvd-levyillä. Oma kuvaustoiminta on kokonaan digitaalista. Kuva-arkiston kokoelmat koostuvat työväenliikkeen, kansalaisjärjestöjen ja työväestön sosiaali- ja kulttuurihistoriaan liittyvästä kuva-aineistosta, jota on karttunut vuodesta 1945 lähtien. Vanhimmat yksittäiset kuvat ovat 1800-luvun lopulta. Ajallinen painopiste on luvuilla. Kuvaarkisto on muotoutunut suurelta osin eri työväenlehtien kuva-arkistoista tai niiden osista. Kokoelmat sisältävät valokuvaaja Yrjö Lintusen huomattavan negatiivikokoelman. Kansan Arkistossa Akseli-kuvatietokantaan luetteloitiin vuonna 2013 kuvia 4836 kpl ja vuoden päättyessä tietueita oli yhteensä kpl, joista valokuvia oli ja esineitä kpl. Kuva-arkistosta tehtiin vuoden 2013 kuluessa 140 tiedustelua. Yhteensä kuva-arkistosta tilattiin 333 kuvaa. Tietokannasta tehtyjä hakuja ei ole erikseen kirjattu. Finna Loppuvuodesta 2013 Kansan Arkiston valokuvat ja esinekuvat metatietoineen liitettiin muun Akseli-konsortion aineiston mukana osaksi Kansallista digitaalista kirjastoa eli KDK:ta. Aineisto on nyt haettavissa KDK:n asiakasliittymä Finnan kautta. Finnassa haku on mahdollista kansallisen näkymän kautta, mistä löytyvät yhdellä haulla mukana olevien kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistot. Lisäksi Finnassa on mahdollista tehdä sektori- ja organisaationäkymäkohtaisia hakuja. Tällä hetkellä oman näkymänsä ovat tuottaneet museosektori ja Jyväskylän yliopiston kirjasto. Koska Akseli-konsortion organisaatioista valtaosa on museoita, löytyy Akselin ja siten myös Kansan Arkiston aineisto museosektorin näkymän kautta. Finna ei tarjoa kuvatilausmahdollisuutta, mutta kuvia voi tilata edelleen Arjenhistorian kautta. Kuvapalautetta sen sijaan voi antaa myös Finnan kautta. 14

15 Kansan Arkiston valokuvat ovat olleet vuoden 2013 lopulta lähtien Finnahaun piirissä. 8. Näyttelyt Julisteet ja merkit Julistekokoelma karttui 30 julisteella. Julistekokoelmassa on julistetta, joista yli puolet luetteloituja. Kansan Arkiston julisteet ja merkit luetteloidaan Akseli-tietokantajärjestelmän esineet-osioon. Digitoituja merkkejä on viety tietokantaan noin 800 kappaletta. Julisteiden digitointi ja niiden esittäminen tekijänoikeuslain puitteissa Arjenhistoria- ja Finna -verkkopalveluiden kautta on avannut julistekokoelman suurelle yleisölle. Kansan Arkiston julisteita käytetään mm. kuvituskuvina julkaisuissa ja koulujen oppikirjoissa. Arkiston kotisivuilla oli toimintavuonna viisi verkkonäyttelyä: Vasen silmä -näyttely valokuvaaja Yrjö Lintusen tuotannosta (2003), Punalippu Suomen työväenliikkeen alkutaipaleella (2002), 1918 kansalaissodan kuvia (1999), Villit vuodet Koiton Näyttämö (1999) sekä Veljet, toverit. Matkalla 1920-luvun Neuvostoliitossa (1999). Kertomusvuoden ajan Työväenliikkeen kirjastossa oli esillä kuusi Niilo Jokisen linoleikkausta. 9. Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus Kansan Arkisto neuvoo ja opastaa järjestöjä niiden arkistotoimen hoitamisessa. Neuvonnan ja ohjauksen myötä varmistetaan aineiston säilyvyys. Neuvonnan myötä aineistoista saadaan paremmin hallittavia ja helpotetaan päätearkistoon luovuttamisen prosessia. Vuonna 2013 tehtiin ohjaavaa kenttätyötä mm. Parasta Lapsille ry:n, Vasemmistonuorten, Siikaranta-opiston, Rakennusliiton Kainuun aluejärjestön ja muutamien muiden järjestöjen parissa. Arkiston tehtäviin kuuluu lisäksi opiskelijoiden ja tutkijoiden ohjaus ja neuvonta sekä esitelmien pito arkistoalan seminaareissa, historia- ja perinnetieteiden kurssilaisille ja muille perinteentallennuksesta kiinnostuneille. Vuonna 2013 arkistossa kävi kolme opiskelijaryhmää, joissa oli yhteensä kolmisenkym- 15

16 mentä opiskelijaa: Jyväskylän Yliopiston etnologian opiskelijat, Helsingin Yliopiston kansatieteen opiskelijat ja Yhteiskuntahistorian metodit ja tiedonhankinta -kurssin opiskelijat. Kansan Arkisto suunnitteli ja toteutti yhteistyössä KSL:n Vantaan Sivistysjärjestön ja Vantaan Vasemmistoliiton kanssa kolmena iltana loka-marraskuussa pidetyn perinteenkeruukurssin. Kurssilla käsiteltiin arkisto- ja muistitietoaineiston keruuta, järjestämistä ja säilyttämistä. Kurssiin liittyi käynti arkistossa vuoden 2014 puolella. Kurssille osallistui kuusi henkilöä. Kurssi käynnisti Vantaan Vasemmistoliiton ja Kansan Arkiston yhteisen perinteenkeruuprojektin Muistoja Vantaan vasemmistolaisilta. Projektissa kerätään muistelmia sekä henkilö- ja järjestöarkistoja Vantaalta vuodesta 1945 alkaen. Pirjo Kaihovaara Kansan Arkistosta ja Heli Yrjänäinen Suomen Urheiluarkistosta esitelmöivät helmikuussa Vantaan Seudun Sukututkijoiden sukukammarissa aiheesta Yksityiset keskusarkistot sukututkijan apuna. Läsnä oli 40 kuulijaa. Yksityisiä keskusarkistoja esiteltiin myös marraskuussa opiskelijoille suunnatussa tapahtumassa Porthanian aulassa Helsingin Yliopistolla. Mukana oli Reetta Laitinen Kansan Arkistosta. 10. Arkisto- ja perinnealan yhteistyö Ahaa-yhteistyö Kansan Arkiston uuden arkistotietokannan valintaprosessi saatiin päätökseen tammikuussa 2013, kun arkisto hyväksyttiin mukaan Kansallisarkiston johdolla kehitettävään Ahaa- eli Arkistojen hakemistopalveluhankkeeseen. Hanke on jo alkanut jo vuonna 2011 ja siinä ovat mukana arkistolaitoksen lisäksi Suomalaisen Kirjallisuuden seura, Porvarillisen Työn Arkisto, Keskustan ja maaseudun arkisto, Svenska centralarkivet sekä CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Arkistotietokannan migroimisen lisäksi päätettiin myös vanhentuneiden, Paradox-muotoisten äänitetietokannan ja henkilöt-tietokannan migroimisesta Ahaaseen. Ahaassa arkistoille toteutetaan yhteinen hakemistopalvelu, jonka avulla voidaan kuvata, luetteloida ja hallinnoida niin perinteisiä analogisia kuin digitaalisiakin arkistoaineistoja. Lisäksi aineistot voivat olla kaiken tyyppisiä. Ahaa-hakemistopalvelun tietojärjestelmä toimii valmistuessaan Kansallisen digitaalisen kirjaston eli KDK:n taustajärjestelmänä. Ahaa-hankkeen yhteyteen perustettu kuvailunuudistus-työryhmä jatkoi kuvailun käsitemallin sekä kansallisten kuvailusääntöjen uudistamista kuluneen vuoden aikana. Työryhmään kuului edustajia useista arkistoista, Kansan Arkiston edustajana toimii Pia Pursiainen. Työryhmän tavoitteena on tuottaa uudet kuvailusäännöt, jotka perustuvat kansainvälisille standardeille, mutta kuitenkin 16

17 huomioivat kansalliset erityispiirteet ja KDK-yhteistyön vaatimukset. Uusissa kuvailusäännöissä huomioidaan myös digitaalisen aineiston ja verkon kautta tapahtuvan tiedonhaun vaatimukset. Yksityiset keskusarkistot ry Yksityiset keskusarkistot ry, YKA, on enintään 80-prosenttista lakisääteistä valtionapua nauttivien yksityisten arkistojen yhteistoimintajärjestö, jossa oli vuonna 2013 yhdeksän jäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yllä yhteyksiä arkistolaitokseen ja muihin arkistoihin, seurata alan kehitystä ja tehdä sen pohjalta aloitteita ja esityksiä, pitää yllä yhteyksiä arkistoalaa lähellä oleviin yhteisöihin ja yrityksiin sekä edistää arkistojen välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Kansan Arkistolla oli edustaja Ykan hallituksessa. Yksityiset keskusarkistot ry esitteli toimintaansa tammikuussa Tieteiden yössä Kansallisarkistossa, helmikuussa Vantaan sukututkijain tilaisuudessa Tikkurilassa ja marraskuussa Pohjoismaisena arkistojen päivänä Helsingin Yliopiston Porthanian aulassa. Arkistojen päivän aikana Ykan antiin tutustui noin 80 henkilöä. Kertomusvuonna uudistettiin Ykan kotisivut. Työryhmään kuuluivat Kansan Arkistosta Reetta Laitinen ja Pia Pursiainen. Sivut toteutti MediaFactory Oy. Uusilla sivuilla esitellään yhdistys, kerrotaan yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista sekä annetaan linkki kuhunkin arkistoon. Sivuilta löytyy Arkistointiopas, jossa kerrotaan arkistoinnin perusasiat ja lisäksi sivujen kautta on myös mahdollisuus lähettää kysymyksiä arkistointiin liittyen. Kysymyksiin vastaa se arkisto, jonka toimialaan kysymys kuuluu tai yhdistyksen puheenjohtaja. Uudelle sivustolle rakennettiin myös intranet-osio arkistojen välistä keskustelua ja tiedonvaihtoa varten. Työväen perinnelaitokset Työväenperinnelaitosten kokoelmayhteistyö toimii siten, että museo vastaa esineistä, arkistot asiakirjoista ja Työväenliikkeen kirjasto painetusta kirjallisuudesta. Työväenperinne Arbetartradition ry jatkoi Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston kanssa työväenperinteen ja -kulttuurin tutkimukseen ja tallennukseen liittyviä yhteisiä projekteja. Vuonna 2013 kuvaprojektissa digitoitiin työväenlehtien valokuvia. Työväenlehtien kuvakokoelmat muodostavat laajan perustan Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kuvakokoelmille. Kuvaprojektilla on ollut myös aineiston säilyvyyttä turvaava tehtävä. Sanomalehtien ja lukujen valokuvien tekoprosessi pikakehityksineen on vaarana tuon ajan lehtikuvien säilymiselle. Arkistoituna tuo kuvamassa voi tuhota muitakin kuvia. Pelastuskeinona on kuvien skannaaminen ja eristäminen muusta kokoelmasta. 17

18 Kansan Arkistossa keskityttiin toimintavuonna Kansan Sanan kuva-aineistoon. Projektityönä kuvia skannattiin ja luetteloitiin tietokantaan. Luetteloinnin apuna käytettiin lehtisidoksia, joista haettiin kuvatiedot. Kansan Sanan kuvia oli vuoden 2013 lopussa Akseli-järjestelmässä 1347 kappaletta. Kansan Sanan kuvien lisäksi digitoitiin mm. Kansan Uutisten, Kansan Tahdon ja Tiedonantajan kuvia. Kuvien valinnassa pyrittiin mahdollisimman suureen kattavuuteen molempien arkistojen kokoelmista ja kustakin lehdestä huomioiden sekä maantieteellinen että ajallinen kattavuus. Etusijalla olivat vanhimmat kuvat sekä kiinnitysaineongelmaiset, keskeisimpien aihepiirien kuvat. Kuviin pyrittiin löytämään kuvailutietoja itse lehdistä. Tekijänoikeuksiltaan selvät kuvat julkaistiin arkistojen yhteisessä Arjenhistoria-kuvatietokannassa internetissä(www.arjenhistoria.fi). Projektissa työskenteli Auli Ollikka. Kansan Arkisto osallistui Työväentutkimus-vuosikirjan toimitustyöhön muiden Työväenperinnelaitosten kanssa. Työväentutkimus edistää muistiorganisaatioiden ja tiedeyhteisön vuorovaikutusta. Lisäksi vuosikirja kokoaa yhteen työväenhistoriaan liittyvät ajankohtaiset tapahtumat. Toimituskunnassa Kansan Arkistoa on edustanut Reetta Laitinen. Kansan Arkiston ystävät ry Kansan Arkiston ystävät ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena koota yhteen työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä ja järjestöllisistä perinteistä ja historiasta kiinnostuneita kansalaisia, kehittää ja tukea Kansan Arkiston Ystävien keskustelutilaisuus Taina West, Elina Katainen, Sirpa Kähkönen ja VP Leppänen. 18

19 Kansan Arkiston toimintaa sekä syventää työväenperinnetyön tuntemusta. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Veli-Pekka Leppänen ja johtokunnan jäseniä olivat Kauko Aaltonen, Helena Hölttä, Arja Mäntyniemi, Pentti Laine, Taisto Terävä ja Jaakko Tiainen. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Yhdistyksellä oli toimintavuoden lopussa 150 henkilöjäsentä. Kansan Arkiston Ystävät ry järjesti kertomusvuonna kahdeksan keskustelutilaisuutta. Kansan Arkistossa järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui 302 henkilöä. Tilaisuuksista tiedotettiin kirjeitse ja sähköpostilla sekä ilmoituksilla Kansan Uutisissa ja Helsingin Sanomissa. Myös arkiston Facebook-sivustolla mainostettiin tilaisuuksia. Kevät Päivi Istala Ristivetoa, muistelmia (31 hlöä) Kari Enqvist Uskomaton matka uskovien maailmaan (21 hlöä) Nainen ja historia -keskustelutilaisuus. Elina Katainen, Sirpa Kähkönen, Taina West (51 hlöä) Bjarne Nitovuori Barrikadimaisteri (26 hlöä) Syksy Elina Katainen Vapaus, tasa-arvo, toverillinen rakkaus (24 hlöä) Antero Uitto Suomensyöjä Otto Wille Kuusinen (53 hlöä) Tarmo Kunnas Fasismin lumous (46 hlöä) Kjell Westö Kangastus 38 (50 hlöä) Keskusteluja veti Kansan Arkiston ystävien puheenjohtaja Veli-Pekka Leppänen. Kjell Westö esitteli uutuusromaniaan Kangastus 38 kirjatilaisuudessa, omistuskirjoitusta hakemassa erikoistutkija Pirjo Kaihovaara. 19

20 Muu yhteistyö Kuva-arkiston tutkija Pia Pursiainen osallistui Eläkeläiset ry:n valokuvakilpailun tuomaristoon. Kilpailun aiheena oli Eläkeläisten arki ja kisaan osallistui yhteensä 43 kilpailijaa. Voittaja Sami Kontto palkittiin Eläkeläiset ry:n kesäpäivillä Oulussa. Kirjasto-, arkisto ja museokenttä jatkoi juridista yhteistyötä. Kam-juridiikkaryhmä on perustettu terävöittämään muistiorganisaatioiden profiilia sekä opetusministeriön että oikeudenhaltijajärjestöjen suuntaan. Yhteistyön tarve on erityisen polttava tekijänoikeuden alalla, mutta yhteistyötä on tehty myös julkisuuslainsäädäntöön, tietosuojaan ja kokoelmien omistussuhteita koskeviin kysymyksiin liittyen. Tavoitteena on myös informaation ja olemassa olevan osaamisen tehokkaampi jakaminen eri muistiorganisaatioiden välillä. Vuonna 2013 Kam-juridiikkaryhmä laati oikeusministerille kannanoton EU:n tietosuoja-asetusluonnokseen liittyen. Ehdotettu asetusteksti ei huomioi muistiorganisaatioiden tehtävää kansallisen kulttuuriperinnön säilyttäjinä ja lisäksi se jättää auki sen, kuinka paljon sitä sovellettaisiin muistiorganisaatioiden toimintaan. Ryhmän huolena oli lisäksi se, että aiemmin kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevat kysymykset ovat kuuluneet jäsenvaltioiden päätösvaltaan ja ehdotetussa asetuksessa toimivaltuudet siirtyisivät komissiolle. Marita Jalkanen on toiminut Kam-ryhmässä Arkistoyhdistyksen edustajana Kansallisarkiston vetämä Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkosto jatkoi toimintaansa. Verkoston toiminta-ajatuksena on mm. edistää KDK:n toiminnassa mukana olevien arkistojen keskinäistä yhteistyötä ja tuottaa niiden yhteinen näkemys KDK-palveluiden kehittämiseen. Yhteistyöverkosto yhtenä toimintamuotonaan järjestää erilaisia asiaa koskevia seminaareja. Verkosto on kirjannut toimintasuunnitelmaansa myös arkistosektorin kokonaisarkkitehtuurikuvauksen, jonka laadinta aloitettiinkin kertomusvuonna, sekä kuvailu- ja luettelointisääntöjen uudistamisen. Kansan Arkisto osallistui yhteistyöverkoston ohjausryhmän toimintaan. Kansan Arkisto osallistui myös KDK:n käytettävyystyöryhmän toimintaan. Käytettävyystyöryhmän tavoitteena on tuoda KDK-asiakaskäyttöliittymä Finnan suunnittelu- ja toteutusprosessiin käyttäjälähtöisiä näkökulmia hankkeen eri vaiheissa. 11. Tilat Kansan Arkisto toimii kahdessa eri toimipisteessä. Toimistotilat ja tutkijasali sekä 120 m2 suuruinen arkistomakasiini sijaitsevat Vetehisenkuja 1:ssä. Kolme etämakasiinia sijaitsee Työpajankadulla. Makasiinitilaa on muuton jälkeen yhteensä 691 neliötä. 12. Hallinto Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö. Arkistosäätiön valtuuskunnan muodostaa kaksikymmentä henkilöjäsentä. 20

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2012

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2012 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2012 1 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Merkkejä vietiin tietokantaan 800 kappaletta. Kannen

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi 2014 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 4 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

Arkistoala historioitsijan työllist

Arkistoala historioitsijan työllist Arkistoala historioitsijan työllist llistäjänä Projektipää äällikk llikkö Tomi Rasimus Kansallisarkisto Esityksen sisältö Oma opiskelu ja työura Arkistoista historioitsijan työpaikka? Arkistoammattilaisen

Lisätiedot

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Sisällönkuvailuverkoston Sisällönkuvailupäivä 22.11.2013 Kenneth Ahlfors Arkistokuvailu Arkistokuvailun ominaispiirre on, että tietovarannon

Lisätiedot

Valtionapu opintokerhot

Valtionapu opintokerhot Valtionapu opintokerhot SNDL SDPL SKP SDNL Eläkeläiset SKDL Kansan Raittiusliitto Tricont Rakennustyöläisten L Työväen Urheiluliitto Helsingin Yhteisk.Opisto Järjestöihin kuulumattom. Kulttuurityön keskus

Lisätiedot

Kansan Arkiston strategia kirjaa arkiston tavoitteita sekä suuntaa toimintaa niiden saavuttamiseksi.

Kansan Arkiston strategia kirjaa arkiston tavoitteita sekä suuntaa toimintaa niiden saavuttamiseksi. KANSAN ARKISTON STRATEGIA 2016-2020 Kansan Arkiston strategia 2016-2020 kirjaa arkiston tavoitteita sekä suuntaa toimintaa niiden saavuttamiseksi. 1. KANSAN ARKISTON TEHTÄVÄ Kansan Arkisto palvelee tiedontarvitsijoita,

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Arkistolaitos ja avoin tieto Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Avoimuus on keskeisin arvo Arkistolaitos edistää hyvän tiedonhallintatavan

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Miksi arkisto järjestetään?

Miksi arkisto järjestetään? Yksityisarkistot Yksityinen arkisto On arkistonmuodostaja On sen tehtävien hoidosta kertyvien asiakirjojen kokonaisuus On ainutkertainen On historiallinen todistusarvo Asiakirjahallinto/RB 2 Miksi arkisto

Lisätiedot

Tilastoarkisto. Arkistoaineistoille uusi elämä. Tilastokeskuksen asiakasaamu Uudet ja vanhat tilastot avautuvat 5.12.2012

Tilastoarkisto. Arkistoaineistoille uusi elämä. Tilastokeskuksen asiakasaamu Uudet ja vanhat tilastot avautuvat 5.12.2012 Tilastoarkisto Arkistoaineistoille uusi elämä Tilastokeskuksen asiakasaamu Uudet ja vanhat tilastot avautuvat 5.12.2012 5.12.2012 Tilastokirjasto / Tilastoarkisto 1 - - Päätearkisto on asiakirjojen taivas,

Lisätiedot

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus Historialliset kartat verkossa Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus Taustaa Jyväskylän yliopiston historian laitoksella 90- luvun puolivälissä virinnyt kiinnostus vanhojen historiallisten karttojen

Lisätiedot

JOKA Journalistinen kuva-arkisto

JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 4.-5.11.2013 Vesa Hongisto Museoviraston ja Suomen valokuvataiteen museon yhteishanke Journalistisen kuva-arkiston tarkoituksena on

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2016

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2016 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2016 1 Lehden ulkoasu ja taitto: Auli Ollikka Kannen kuvakollaasi(vasemmalta oikealle): KansA61-1968(taustakuva). Laina Mäkinen ja Lempi Hjord v.1923, kuva otettu

Lisätiedot

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi?

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Mitä on tehty? Mitä ei ole tehty? Mitä on suunnitteilla? Risto Blomster SKS/Kansanrunousarkisto Risto.blomster@finlit.fi Romaniasiain

Lisätiedot

AHAA-palvelu ja Finnan räätälöinti 11.11.2014

AHAA-palvelu ja Finnan räätälöinti 11.11.2014 AHAA-palvelu ja Finnan räätälöinti 11.11.2014 MIKÄ ON AAHA? AHAA on arkistoille suunnattu palvelu ja työkalu arkistokuvailun toteuttamiseksi Arkistoille palvelu tarjoaa työkalun aineistojen kuvailuja järjestämisprosessin

Lisätiedot

Espoon kaupunginarkistosta löytyy. Sukututkijoille

Espoon kaupunginarkistosta löytyy. Sukututkijoille Espoon kaupunginarkistosta löytyy Sukututkijoille 9.2.2017 Mikä on Espoon kaupunginarkisto? Kaupungin keskusarkisto. Lakisääteisesti pitkään ja pysyvästi säilytettävien Espoon kunnallishallinnosta syntyneiden

Lisätiedot

Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto

Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Sisällys: s.1. Sisällysluettelo s.2. Yleistä s.3. Kokous- ja järjestötoiminta s.4. Tiedotustoiminta s.5. Koulutustoiminta

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

KAMUT - yhteistyö oululaisittain

KAMUT - yhteistyö oululaisittain KAMUT - yhteistyö oululaisittain KAMUT = Kirjastot, arkistot ja museot Päivi Kytömäki Oulun yliopiston kirjasto Mistä tarpeesta yhteistyö syntyi? V. 2003 vertaisryhmän haku Oulun muista muistiorganisaatioista

Lisätiedot

Suomen XIII liikearkistopäivät

Suomen XIII liikearkistopäivät Suomen XIII liikearkistopäivät 4. 6.10.2011 Yksityiset Keskusarkistot ry:n Pikadigi digitointihanke v. 2009 2011 Riku Keski Rauska, tutkija Porvarillisen Työn Arkisto Yhdeksän arkiston yhteistyöhanke o

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Esa-Pekka Keskitalo 19.5.2008 Lain tarkoitus (1 ) Tämän lain tarkoituksena on Suomessa yleisön saataville saatettujen

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

TEO MERTANEN Arkistoluettelo

TEO MERTANEN Arkistoluettelo TEO MERTANEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Fc Kirjeenvaihto 1 Ff Be Oikeustapaukset ja JSN 2 B Päätoimittajan sekalaisia aineistoja 3 Dm Kunnianosoitukset, juhlat, vuosipäivät 5 TEO MERTASEN ARKISTO

Lisätiedot

Finna-konsortion toimintaperiaatteet

Finna-konsortion toimintaperiaatteet 1 (6) Finna-konsortion Finna-konsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin Finnan käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Yli-intendentti Jutta Kuitunen Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat Arkisto ja tietopalvelut 29.10.2013 Museoviraston arkisto Museovirasto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto - käyttörajoitusten t huomioiminen i i Kansallisen digitaalisen it kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset, taloudelliset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TEORIAT KÄYTÄNTÖÖN. Opiskelijanäkökulma arkistoasiantuntijaksi kouluttautumiseen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Riikka Kiuru, FM

TEORIAT KÄYTÄNTÖÖN. Opiskelijanäkökulma arkistoasiantuntijaksi kouluttautumiseen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Riikka Kiuru, FM TEORIAT KÄYTÄNTÖÖN Opiskelijanäkökulma arkistoasiantuntijaksi kouluttautumiseen Riikka Kiuru, FM Se on jopa tärkeätä mulle - jollain sellaisella tasolla, että se menee termin "itsestäänselvyys" piikkiin.

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Yksityisarkistojen hankintapolitiikan periaatteet

Yksityisarkistojen hankintapolitiikan periaatteet Yksityisarkistojen hankintapolitiikan periaatteet Kyselylomakkeen täyttöohje ja esimerkkivastaukset Täyttöohjeet on kirjoitettu mustalla kirjasimella ja niiden perässä on esimerkkivastaukset harmaalla

Lisätiedot

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari Verkkopalvelu suomalaisille museoille tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari 1.2.2013 Kuinka kaikki alkoikaan? Suomen valokuvataiteen museolla mietittiin - miten palveltaisiin

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Arkiston hallinto ja tehtävät Suomen Urheilumuseosäätiö ylläpitää Suomen urheilumuseota, -urheilukirjastoa ja -urheiluarkistoa. Säätiö toimii palvelu- ja asiantuntijaorganisaationa

Lisätiedot

Tutkijatapaaminen 11.5.2012

Tutkijatapaaminen 11.5.2012 Tutkijatapaaminen 11.5.2012 Arkistolaitoksen digitointitoiminta FT István Kecskeméti, yksikönjohtaja Digitoinnin periaatteita Arkistolaitoksen digitoinnin kohteena ovat selkeät asiakirjakokonaisuudet,

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee?

Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee? Kuva: KDK-asiakasliittymän käyttäjätesti 23.5.2012 Kuvaaja: Carita Sirkeä 2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee? OKM:n kirjastopäivät 12.12.2012 Heli Kautonen, Kansalliskirjasto

Lisätiedot

Opetusministeriö /210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009

Opetusministeriö /210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009 Opetusministeriö 7.1.2009 50/210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA 2007 2009 TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTAAJATUS Arkistolaitos on asiantuntija ja palveluorganisaatio,

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2014 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS /MUISTIO

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2014 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS /MUISTIO NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2014 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS /MUISTIO AIKA tiistai 4.2.2014 klo 14.00-15.10 PAIKKA Naantalin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Keski-Suomen museo. Kuva-arkisto ja tutkimusarkisto. Kuva: Olga Oksanen, Keski-Suomen museo. Keski-Suomen museo

Keski-Suomen museo. Kuva-arkisto ja tutkimusarkisto. Kuva: Olga Oksanen, Keski-Suomen museo. Keski-Suomen museo Keski-Suomen museo Virpi Mäkinen 4.4.2016 virpi.makinen@jkl.fi Keski-Suomen museo Kuva-arkisto ja tutkimusarkisto Kuva: Olga Oksanen, Keski-Suomen museo. Kuva: Pekka Helin, Keski-Suomen museo Keski-Suomen

Lisätiedot

Oulun Kunnalliset Eläkeläiset

Oulun Kunnalliset Eläkeläiset Oulun Kunnalliset Eläkeläiset OULU 25 vuotta Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry. Oulun Kunnalliset Eläkeläiset ry. kuuluu jäsenjärjestönä valtakunnalliseen Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

Journalistinen kuva-arkisto JOKA

Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 21.-22.11. 2011 Lehtikuvat kellareista ja kotoa kulttuuriperintökäyttöön Ekku Peltomäki ja Aira Samulin JOKA / Kari Pulkkinen JOKA-hanke:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO Kokoelmapolitiikka Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 1.1.2013 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Metatietosuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/x/v4r7b

Metatietosuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/x/v4r7b Metatietosuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/x/v4r7b Tajua-projekti, Kansalliskirjasto tanja.vienonen@helsinki.fi, esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi Käyttöoikeus: CC BY 4.0

Lisätiedot

KAARINA NAZARENKO Arkistoluettelo

KAARINA NAZARENKO Arkistoluettelo KAARINA NAZARENKO Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Koulutus 1 B Työohjeet 2 C Esitysaineisto 3 D Tutkimukset ja selvitykset 4 E Järjestelmäkuvausasiakirjat 5 F Kehityshankkeisiin liittyvät ja sisällön

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Suomalaiset kirjastot, museot ja arkistot ovat tuoneet verkkoon vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, tietoja ja videoita. Niiden hyödyntäminen vaikkapa ilmiöitä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Erikoiskirjastokokous 21.10.2009 Ari Rouvari Kansalliskirjasto AGENDA Mikä asiakasliittymä? Mitä asiakkaille? Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille? Miten? Asiakasliittymän ja yhteisluettelon

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen educa-esite-fi.indd 1 13.1.2017 8:54:49 Suomalaiset kirjastot, museot ja arkistot ovat tuoneet verkkoon vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, tietoja ja videoita.

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke. Loppuraportti 21.10.2015. Laura Yli-Seppälä. Tutkimushankkeen tavoitteet

Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke. Loppuraportti 21.10.2015. Laura Yli-Seppälä. Tutkimushankkeen tavoitteet Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke 2013 2015 Loppuraportti 21.10.2015 Laura Yli-Seppälä Tutkimushankkeen tavoitteet Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke käynnistyi

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA Valtionavustukset museoiden tietoyhteiskuntahankkeisiin Opetusministeriö on myöntänyt museoille tietoyhteiskuntarahaa vuonna 2001 yhteensä 4 590 000 mk, josta

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto. Ajankohtaisseminaari digitoinnista 11.2.2009 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto. Ajankohtaisseminaari digitoinnista 11.2.2009 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto Ajankohtaisseminaari digitoinnista 11.2.2009 Minna Karvonen Digitaalisia kirjastoja koskeva Euroopan unionin toiminta - kuinka kulttuuriaineistojen ja tieteellisen tiedon

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta?

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Arkistonhallinnan maisteriohjelma Jyväskylä 14.1.2010 Marjo Rita Valtonen Sisältö 1. Asiakirjatiedon hallinnan käsitteitä 2. Archival Methods 3. Arkistotieteellisen

Lisätiedot

Muusa ja KDK:n asiakasliittymä

Muusa ja KDK:n asiakasliittymä Muusa-palvelu Muusa ja KDK:n asiakasliittymä Keskustelutilaisuus museoiden kokoelmajärjestelmistä ja KDK:n asiakasliittymästä 20.8.2009 Kansallismuseon auditorio, Helsinki Riitta Autere,Valtion taidemuseo

Lisätiedot