K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus

2 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Kannen kuva pastellityö pahville, SKP: n 40-vuotisjuhlajulisteoriginaali. Kannen kuvaa käsitelty.

3 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi Kansan Arkiston vuosi Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta 7 Asiakirja-aineisto 8 Ääni- ja kuvatallenteet 9 Käsikirjasto 9 4. Kokoelmien järjestäminen, luettelointi ja tiedonhallinta 9 Tiedonhallinan haasteet Kansan Arkiston digitoidut aineistot Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu Kuva-arkisto 14 Finna 14 Julisteet ja merkit Näyttelyt Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus Arkisto- ja perinnealan yhteistyö 16 Ahaa-yhteistyö 16 Yksityiset keskusarkistot ry 17 Työväen perinnelaitokset 17 Kansan Arkiston ystävät ry 18 Muu yhteistyö Tilat Hallinto Henkilökunta 22 Liitteet 1. Asiakirjakokoelmat Erityisaineistokokoelmat Kokoelmien kartunta Asiakirja-aineiston kartunta 2013 uudet arkistonmuodostajat Tutkijapalvelu Asiakirjojen luokittelu takakansi 3

4 1. Kansan Arkiston vuosi 2013 Kansan Arkiston vuosi 2013 oli työntäyteinen. Arkistoon tehtiin 1080 tutkijakäyntiä ja tutkijasaliin toimitettiin reilut 1390 arkistoyksikköä. Lisäksi aineistoamme käytettiin verkon kautta. Loppuhuipennuksena oli kuvien ja julisteiden meno Finnaan lokakuussa Kansan Arkisto Akseli-konsortion osana avasi valokuva- ja julistekokoelmiaan Kansallisen Digitaalisen Kirjaston asiakasliittymä Finnassa ja valtaosa digitoiduista kuvista ja julisteista saatiin tämän yhteisen haun piiriin. Työajanseurannan mukaan työaikaa kului eniten käytettävyyden edistämiseen ja aineiston järjestämistyöhön. Lopputuloksena 80 hyllymetriä järjestettyä ja 30 hyllymetriä seulottua aineistoa. Luovutuksia tuli toimintavuonna 135 kappaletta ja kokoelmat karttuivat 76 hyllymetrillä. Arkiston kokoelmien määrä on yhteensä hyllymetriä. Kansan Arkisto liittyi virallisesti Ahaa-hakemistopalveluhankkeen jäseneksi tammikuussa Suomen arkistosektorilla ei tällä hetkellä ole yhteisiä järjestelmiä aineiston kuvailuun ja luettelointiin ja Ahaan tavoitteena on saada sellaisia aikaiseksi. Kansan Arkiston tilanteessa Ahaa tulee korvaamaan vanhentuneet Planeetta- ja Paradox-tietokannat. Ahaan valmistuttua saadaan Kansan Arkiston arkistoaineistojen viitetiedot Kansallisen Digitaalisen Kirjaston asiakasliittymä Finnaan. Ahaa- ja KDK-hankkeet heijastuivat myös työajanseurannassa. Yhteishankkeet veivät voimavaroja muulta arkistotyöltä. Arkisto osallistui omalta osaltaan aktiivisesti kuvailunuudistamistyöryhmään ja Kansallisen Digitaalisen Kirjaston kehittämiseen. Arkiston edustaja osallistui KDK-yhteistyöverkoston ja KDK-käytettävyystyöryhmän, kansallisen kuvailutyöryhmän ja Ahaaohjausryhmän toimintaan oli yksityisten arkistojen valtionapujärjestelmän uudistamisen käynnistämisen vuosi. Lain valmistelun taustalle oli Kansallisarkiston toimesta laadittu valtionapuarkistojen kokonaisselvitys. Osana yksityisten arkistojen valtionapulain uudistamisen valmistelua aineistohallinnan vas tuualueen johtaja Jaana Kilkki ja yksityisarkistojen sektoritoiminnon johtaja Marja Pohjola tapasivat kaikkien 11 yksityisen valtionapuarkiston johtajat sekä niiden taustasäätiöiden tai -yhdistysten edustajat helmikuun aikana. Keskusteluissa käsiteltiin mm. halukkuutta yhteisten palveluiden rakentamiseen ja yhteisiin tila ratkaisuihin, valmiuksista yksityisarkistokentän hallinnollisiin uudelleenjärjestelyihin sekä yksityisen rahoituksen osuuden tulevaisuudesta ja merkityksestä. Kansan Arkisto ei lähtökoh taisesti nähnyt tarvetta yksityisarkistokentän hallinnollisiin uudelleen järjestelyihin, vaan tulevaisuuden visio on toi mi mi nen itsenäisenä yk sik könä. Kansallisarkiston yhteenvedossa kritisoidaan arkistojen johtoa ja taustaorganisaatioita siitä, etteivät ne olleet riittävästi poh tineet valtionapujärjestelmän vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta eivätkä julkisen talouden tilan ja tulevaisuuden suunnan vaikutuksia arkiston toiminnan rahoi tukseen. 4

5 Aineistoluovutusten vastaanotto on arkiston perustyötä. Tutkija Kari Määttänen purkamassa aineistoa Arkistot näkevät asian toisin. Nykyinen valtionapulaki on ollut toimiva ja turvannut arkistojen pitkäjänteisen toiminnan kansallisen kulttuuriperinnön tallentamisessa. Arkistojen toiminta on ollut vaikuttavaa ja tuloksellista kun sitä mitataan oikeilla mittareilla. Vertailua ei voi tehdä virka-arkistojen massaaineistoihin vaan on huomioitava yksityisarkistojen ominaislaatu, mm. laajat erityisaineistot. Arkistolaitos jaotteli valtionapua saavat yksityisarkistot neljään klusteriin. Jaottelun mukaan Kansan Arkisto ja Työväen Arkisto sekä valtionapua saava Työväenliikkeen kirjasto muodostavat profiileiltaan samantyyppisen kokonaisuuden, joka tekee paljon konkreettista yhteistyötä sekä keskenään että työväenliikkeen museo kentän kanssa. Varsinaiseksi puoluearkistoksi Kansan Arkistoa ei luokiteltu, vaikka sitäkin näkemystä on jossakin vaiheessa väläytelty. Virallisesti yksityisten arkistojen valtionapujärjestelmän uudistaminen käynnistyi lokakuussa. Keskeisimmiksi linjauksiksi määriteltiin yhteiset strategiat ja toiminnalliset tavoitteet ja niihin sitoutuminen. Nämä pitävät sisällään yhteisen hankintapolitiikan määrittelyn, toimitilaratkaisujen pitkäjänteisen suunnittelun ja yhteiset tietojärjestelmäratkaisut. Yksityisillä keskusarkistoilla on omat hankintapolitiikkansa, mutta virallista ja yksityiskohtaista työnjakoa ei laadittu. Arkistolaitokselta (Kansallisarkisto ja maakunta-arkistot) oma yksityisarkiston hankintapolitiikka on puuttunut. Arkistolaitoksen hankintapolitiikan laatimisen taustaksi arkistolaitoksen yk- 5

6 sityisarkistoaineistosta laadittiin selvitys, jonka perusteella on tarkoitus kartoittaa, mitä yksityisarkistoaineistoja on ja mitä vastaavasti puuttuu arkistosta. Miksikään läpileikkaukseksi suomalaisesta yhteiskunnasta arkistolaitoksen yksityisarkistoaineistoa ei voi kehua. Edustus ei ole kovinkaan kattava. Yksityiset keskusarkistot ovat onneksi omalta osaltaan huolehtineet tallennusvastuustaan ja rikastavat näin lähdeaineistoa omalta osaltaan. Hankintaprofiilien määrittely on toki perusteltua, sillä arkistoavaruuden mustat aukot on tärkeää kartoittaa ja mahdollisia päällekkäisyyksiä poistaa. Syksyn 2013 aikana arkistolaitos aloitti myös yksityisten keskusarkistojen hankintapolitiikkaa koskevan selvitystyön. Kansan Arkisto, Työväen Arkisto ja Toimihenkilöarkisto osallistuivat yhteisiin hankintapoliittisista profiileista käytyihin keskusteluihin Kansallisarkiston edustajien kanssa Kansan Arkiston rooli kansallisessa hankinnassa sisältää SKP:n, SKDL:n ja Vasemmistoliiton arkistot, vasemmistolaisen ammattiyhdistysliikkeen henkilö- ja yksityisarkistot, vasemmistolaiseen työväenliikkeeseen sitoutuvien yhteisöjen ja henkilöiden arkistot, yhteiskuntahistoriallista tutkimusta palvelevia yhteisöja henkilöarkistoja, yhteiskunnallisten liikkeiden arkistot, uudet liikkeet ja vasemmistolaiset lehdet ja kustannusosakeyhtiöt. Kansan Arkistoa ylläpitävän Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön kulut olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Arkiston talous perustuu valtionapuun, joka on enintään 80 % Kansallisarkiston hyväksymistä menoista. Vuonna 2013 arkiston tilinpäätös oli hieman voitollinen. Säätiö on saanut arkistotoiminnan omarahoitusosuuden kattamiseen sekä erilaisiin projekteihin avustuksia ja lahjoituksia seuraavilta järjestöiltä ja yhteisöiltä: Kansan Sivistystyön Liitto ry, Kansan Uutiset, Parasta Lapsille ry, Rakennusliitto ry, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Vasemmistonuoret ry ja Yrjö Sirolan Säätiö rs sekä Otto Wille ja Hertta Kuusisen säätiö, Kansan Arkiston ystävät ry ja Teuvan demokraattinen yhdistys. Lämpimät kiitokset kaikille arkiston tutkijoille, tukijoille ja aineistonluovuttajille. Suurkiitos Kansan Arkiston kokeneelle henkilökunnalle, jonka työn tulokset näkyvät järjestettyinä arkistoina, digitoituina kuvina ja ennen kaikkea tyytyväisinä asiakkaina. Arkistomme toiminnan tekee mahdolliseksi se arvokas aineisto, jota on vuodesta 1945 alkaen kerätty ja jonka tallentaminen, järjestäminen ja tutkijoille tarjoaminen on vuodesta 1975 perustunut valtionapuun. Kun Suomen karttaan värittää ne kunnat, joiden alueelta Kansan Arkistosta löytyy aineistoa, näkee Kansan Arkiston onnistuneen työssään. Aukkopaikkoja on aika vähän. Hyvää ja pitkäjänteistä työtä Kansan Arkisto! Helsingissä Arkistonjohtaja Marita Jalkanen 6

7 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto Kansan Arkisto on vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto, jonka tehtävänä on oman vastuualueensa asiakirja-aineiston kokoaminen, säilyttäminen, järjestäminen ja luettelointi sekä aineiston tarjoaminen tutkijoille. Kansan Arkiston toiminta työväenliikkeen, työväestön ja kansalaisliikkeiden ja -toiminnan aineiston tallentajana on tärkeä osa kansallisen tutkimuksen infrastruktuuria. Vuonna 1945 perustetulle arkistolle on muotoutunut oma toimialue, joka on viimeisten vuosikymmenten aikana laajentunut. Arkistoon kerätään sekä asemansa vakiinnuttaneiden työväen- ja kansalaisjärjestöjen arkistoja että valtakulttuurin ulkopuolella toimivien liikkeiden ja yhteisöjen sekä erilaisten vähemmistöjen arkistoja. Arkisto tähtää laajan ja monipuolisen lähdeaineiston tallentamiseen tältä kentältä. Kansan Arkisto antaa arkistonhoidollista neuvontaa ja koulutusta järjestöille ja yhteisöille sekä yksityishenkilöille. Aineistoa kootaan valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Toiminnan piiriin kuuluvat sekä perinteiset paperiasiakirjat että monenlaiset erityisaineistot, kuten valokuvat, julisteet ja äänitteet, sekä kasvavassa määrin sähköiset asiakirjat. Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö. Arkisto saa toimintamenoihinsa lakisääteistä valtionapua. 3. Kokoelmien kartunta Kansan Arkiston kokoelmat karttuvat järjestöjen ja yksityisten henkilöiden luovutusten kautta. Kertomusvuoden kokonaiskartunta oli 76 hyllymetriä. Luovutuksia saatiin 106 sekä valokuvaluovutuksia 29 kappaletta. Arkiston kokoelmien määrä on yhteensä hyllymetriä. Kokoelmissa on hyllymetriä asiakirjaaineistoa, kappaletta ääni- ja kuvatallenteita, yli miljoona valokuvaa ja julistetta sekä 228 hyllymetriä kirjallisuutta. Kokoelmien yhteenveto esitetään liitteissä 1 ja 2 ja tilasto kokoelmien kartunnasta vuosina liitteessä 3. 7

8 Asiakirja-aineisto Afrikan Tähti- järjestön luovutuksessa tuli arkistoaineiston lisäksi myös pikkubussi. Asiakirja-aineistoa vastaanotettiin yhteensä 100 hm. Uusia järjestöarkistoja saatiin 65 kappaletta. Järjestöarkistoja, mukaan lukien lehtien arkistot, oli vuoden lopussa yhteensä kappaletta. Luettelo uusista arkistonmuodostajista esitetään liitteessä 4. Arkistoluovutuksia saatiin mm. Rakennusliiton Kainuun, Kouvolan ja Kymen aluetoimistoilta. Nämä luovutukset sisälsivät useiden eri Rakennusliiton osastojen arkistoja. Rakennusliiton osasto 1, Helsingin kirvesmiehet ja Rakennusliiton osasto 380, Helsingin betoniraudoittajat ja Timpurirantasäätiö luovuttivat arkistonsa. Suurin yksittäinen luovutus oli Siikaranta-opiston arkisto, yhteensä 500 kansiota. Tornion Järjestöyhdistyksen luovutus sisälsi lukuisten järjestöjen arkistoja, jotka ovat toimineet Tornion järjestötalolla. Eläkeläisjärjestöjen arkistoja saatiin Eläkeläisten Helsingin aluejärjestön, Joutsenon, Juukan, Jäppilän, Lahden, Pieksämäen ja Tornionseudun eläkeläisiltä. Näistä uusia arkistonmuodostajia on kuusi viimeksi mainittua. Pand taiteilijat rauhan puolesta luovutti arkistoaineistoaan vuodesta 1990 lähtien. Luovutus sisälsi pöytäkirjojen, toimitteiden lisäksi kansainvälisten projektien aineistoa. Maailmankauppayhdistyksiin lukeutuvien järjestöjen uusia luovutuksia olivat mm. Afrikan Tähden (kehitysmaakauppayhdistys) ja Maailmankauppayhdistys Makasiinin arkistot. Joensuusta luovutettiin SKP:n, SKDL:n ja muiden järjestöjen arkistoja. Vantaalta luovutettiin Korson alueen järjestöjen arkistoja. Näiden lisäksi saatiin lukuisia muita pienehköjä arkistoluovutuksia eri osa-alueilta. Henkilöarkistot karttuivat yhteensä 293 kansiolla. Uusia henkilöarkistoja saatiin kuusi kappaletta, yhteensä 241 kansiota. Uusia arkistonmuodostajia ovat Esko Helle, Kaija Helle, Oiva Kola, Olavi Tapio, Mirjam Vire-Tuominen ja Elvi Wallenius. Kaija Helteen (Tampere) arkisto sisältää ympäristöaiheisia ja maailmankauppaan liittyviä asiakirjoja vuosilta Oiva Kolan (Ivalo) arkisto sisältää kirjeenvaihtoa, puheita, käsikirjoituksia, luottamustoiminta-aineistoa ja saamelaisia koskevia asiakirjoja. Olavi Tapion (Kemi) arkisto sisältää puheiden lisäksi Kemin kunnallisen, ammattiyhdistystoiminnan ja järjestötoiminnan aineistoa. Mirjam Vire-Tuomisen arkisto sisältää puheita, muistiinpanoja ja käsikirjoi- 8

9 tuksia Rauhanpuolustajien ja Naisten kansainvälisen demokraattisen liiton pääsihteerikaudelta. Lisäksi saatiin luovutuksia jo kokoelmissa oleviin henkilöarkistoihin. Henkilöarkistoja oli vuoden lopussa yhteensä 425 kappaletta. Ääni- ja kuvatallenteet Kansan Arkiston ääni- ja kuvatallennekokoelma koostuu työväen muistitietoa ja perinnettä sisältävistä haastatteluista ja muistelmista, kokouksien ja tilaisuuksien äänitteistä, äänilevyistä ja videonauhoista. Audiovisuaalista aineistoa, ääni- ja kuvatallenteita, saatiin lisää 41 kappaletta. Äänitekokoelmassa on yhteensä kappaletta tallenteita, joista kappaletta on luetteloitu. Käsikirjasto Käsikirjasto karttui vuoden 2013 aikana 63 niteellä. Kirjaston kokonaismäärä on nidettä, yhteensä 228 hyllymetriä. Käsikirjasto koostuu pääasiassa asiakirjakokoelmien tutkimusta tukevasta kirjallisuudesta. Aihepiireinä ovat poliittinen historia, sosiaali- ja kulttuurihistoria, työväenliike, henkilöhistoria, taiteet ja kaunokirjallisuus. Käsikirjaston kartuntavuosilta on tutkijoiden käytettävissä vanha manuaalinen kirjastokortisto. Vuodesta 1997 alkaen käsikirjaston tiedot löytyvät Akseli-tietokannasta. Rajoitetummassa muodossa ne löytyvät myös Arjenhistoria-portaalin kautta internetistä. 4. Kokoelmien järjestäminen, luettelointi ja tiedonhallinta Kertomusvuoden aikana arkistojen järjestäminen ja luettelointi tietokantaan jatkui. Kaikkiaan uusia tai muutettuja luetteloita tehtiin 265 arkistomuodostajasta. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat SKDL:n jaostot: kansainvälispoliittinen, kunnallisjaosto, maatalouspoliittinen, osuustoimintajaosto, sosiaalipoliittinen, talousjaosto, tiedotusjaosto sekä toimihenkilöjaoston arkistot. Ammattiliittojen arkistoista järjestettiin Maaseututyöväen liiton kd-ryhmän, Suomen Metsä- ja Uittotyöväenliiton, PAM-Liikealan Kemin osaston, Yleisen Lehtimiesliiton sekä lukuisten muiden pienehköjen ammattiosastojen arkistoja. Muita järjestettyjä arkistoja ovat mm. Espoon Rauhanystävät, Sallan Järjestöyhdistys ja Tornion Järjestöyhdistyksen luovuttamat 13 arkistonmuodostajan arkistot. Suomen Rauhanpuolustajain arkistoa järjestettiin 176 kansiota. Inventointiluettelo tehtiin Suomen Rautatieläisten liiton osasto 1, Pasilan Konepajan arkistosta. Arkistotietokantaan saatiin päivitettyä Rakennusliiton oikeusapuosaston aineisto. Tietokantaan päivitettiin myös Työväenmusiikkiinstituutin arkisto. 9

10 Vuonna 2013 pääpaino oli henkilöarkistojen järjestäminen. Ammattiyhdistysliikkeen aktivistien ja poliitikkojen arkistoista järjestettiin seuraavat: Arvo Hautala ( ), Suomen Elintarviketyöläisten liiton puheenjohtaja ja SAK:n II puheenjohtaja Aarne Saarinen ( ), Suomen Rakennustyöläisten liiton puheenjohtaja ja Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja Olavi Hänninen ( ), SAK:n II puheenjohtaja ja SKP:n varapuheenjohtaja Aarno Aitamurto ( ), Suomen Rakennustyöläisten liiton puheenjohtaja , SKP:n pääsihteeri ja SAK:n II puheenjohtaja Näiden lisäksi järjestettiin Adrian Anisimoffin, Esa Adrianin, Sylvi-Kyllikki Kilven, Oiva Kolan, Aino Mäntysen sukuarkiston, Antti Paanasen, Pekka Peltolan, Pauli Puhakan, Maija Savutie-Myrskyn, Olavi Tapion arkistot sekä 38 muuta pienehköä henkilöarkistoa. Yhteensä henkilöarkistoja järjestettiin 52 kappaletta. Järjestelyn kohteeksi otettiin vuoden aikana noin 110 hyllymetriä. Järjestämistyön ja seulonnan tuloksena aineistot supistuivat noin 30 hyllymetriä. Arkistotietokannassa oli vuoden 2013 lopussa arkistoluetteloa ja 252 inventointiluetteloa. Tietokannassa on myös perustiedot 324 arkistosta, joita ei ole järjestetty tai joiden luetteloa ei ole viety kantaan. Hakuja voi tehdä arkiston nimen, toimialan, kotipaikan ja rajavuosien mukaan. Saapunut aineisto inventoidaan arkistossa. Tutkija Pia Pursiainen käy läpi aineistoa Arkiston tutkijapalvelussa voi tehdä sisältöhakuja yhtä aikaa kaikkiin tietokannassa oleviin luetteloihin. Hyllymetreinä mitattuna noin 66 % aineistosta on luettelo tietokannassa. Tietokannan ulkopuolella olevia luetteloita pääsee selaamaan arkiston tiloissa. 10

11 Arkiston erillisessä henkilötietokannassa, joka on käytettävissä vain arkiston sisäverkossa, on viitetiedot eri arkistokokonaisuuksissa (henkilöarkistot, muistelmat, biograficakokoelmat, erikoiskokoelmat) olevista henkilöhistoriallisista aineistoista. Tässä tietokannassa oli kertomusvuoden lopussa nimeä. Äänitetietokantaan vietiin tiedot 96 äänitteestä. Äänitetietokannassa on yhteensä tallenteen tiedot, joista on haastatteluja. Tiedonhallinnan haasteet Kansan Arkisto on uudistamassa tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiään. Arkiston teknisesti ja sisällöllisesti vanhentuneet arkistotietokantatietokanta Planeetta- sekä Paradox-tietokannat (av- ja henkilöaineistot) eivät vastaa tämän hetken tarpeisiin. Niiden yhtenä suurena puutteena on se, että niiden liittäminen osaksi Kansallista digitaalista kirjastoa (KDK) ei ole mahdollista. Kansan Arkisto on tarjonnut internetin kautta tutkijoiden käyttöön vuodesta 2003 alkaen arkistotietokanta Planeetan sekä vuodesta 2011 alkaen valokuvatietokantansa. Tietokannassa ovat nähtävillä arkisto- tai inventointiluettelot. Osa digitoidusta tekstiasiakirja-aineistosta on liitetty pdf-muotoisina tietokantaan ja ne ovat internetin kautta kaikkien saavutettavissa. Arkiston tietokanta ja digitaaliset sisällöt löytyvät osoitteesta Arkisto liittyi mukaan Arkistojen hakemistopalveluhanke Ahaaseen vuoden 2013 alussa. Hankkeessa toteutetaan arkistoille yhteinen hakemistopalvelu, jonka avulla voidaan kuvata, luetteloida ja hallinnoida niin perinteisiä analogisia kuin digitaalisiakin arkistoaineistoja. Ahaa korvaa Kansan Arkistossa vanhentuneet tietokannat, mm. Planeetan. Toimintavuonna Kansan Arkiston digitaalisten aineistojen liittämismahdollisuus Ahaa-järjestelmään oli vielä ratkaisematta. Ahaa-hanketta esitellään luvussa 10. Osaa digitoidusta aineistosta rajoittaa henkilötietolaki ( /523, 11 ) ja tämän digitoidun aineiston käyttö on mahdollista vain arkiston tiloissa. Henkilötietolaki ja tekijänoikeuslaki rajoittavat myös valokuvatietokannan käyttöä internetissä. Siksi osa valokuvatietokannan aineistosta ei näy kokonaisuudessaan internetissä, vaan ainoastaan arkiston tiloissa. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan erilliset, ajantasaiset asiakaskoneet. Arkiston nykyisissä asiakaskoneissa on vanhentuneet Windows XP-käyttöjärjestelmät ja konekannan uudistaminen on ajankohtaista. Planeetta-tietokanta ja työtiedostot sijaitsevat Kansan Arkiston omalla palvelimella. Varsinainen palvelin on vuodelta 2008 ja sen hajonnut nauhavarmennus jouduttiin jo korvaamaan irtokovalevyille tapahtuvilla varmennuksilla. Digitoitu ja sähkösyntyinen aineisto mm. valokuvat säilytetään irtokovalevyillä, koska palvelimella ei ole riittävästi tilaa. 11

12 Ahaa-järjestelmä tulee osin ratkaisemaan palvelinriskejä, koska sen myötä tietokantavarmennuksen tarve poistuu, mutta työtiedostojen osalta ratkaisua etsitään edelleen. 5. Kansan Arkiston digitoidut aineistot Kansan Arkiston aineistoa on digitoitu erilaisten projektien puitteissa sekä omana työnä. Osa digitoidusta aineistosta on jo liitetty pdf-muotoisena arkiston tietokantaan kunkin arkistonmuodostajan yhteyteen. Tietokantaan on viety mm. SKP:n diaareita, edustajakokousten pöytäkirjat , puolueneuvoston pöytäkirjat ja keskuskomitean pöytäkirjat sekä mm. SKDL:n perustamisasiakirjat, liittokokouspöytäkirjat ja liittoneuvoston pöytäkirjat Myös SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirjoja on jo liitetty tietokantaan. Arkiston www-sivulla on taulukko, josta selviää, mitkä asiakirjat on jo liitetty tietokantaan ja mitkä vielä odottavat vuoroaan. Digitoituja äänitteitä on yli 800 tuntia ja niitä on mahdollisuus kuunnella arkiston tiloissa esim. arkiston tutkijasalin koneella tai mp3-soittimilla. Liikkuvaa kuvaa on digitoitu joitain kappaleita. Valokuvia on digitoitu kpl ja esinekuvia (sis. julisteet) kpl. Arkiston digitoidut valokuvat, julisteet, merkit sekä käsikirjasto ovat selattavissa Akseli-tietokannassa arkiston tiloissa sekä rajoitetusti Arjenhistoria-portaalin kautta internetissä. Lokakuussa 2013 Kansan Arkiston kuvat ja esineet liitettiin muun Akseli-konsortion aineiston mukana Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon (KDK). KDK:n asiakasliittymä Finnan kautta, osoitteessa on nyt haettavissa yli Kansan Arkiston kuvaa tai esinettä metatietoineen. 6. Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu Kertomusvuonna arkistoon tehtiin 1080 tutkijakäyntiä. Edellisvuoteen verrattuna tutkijakäynnit lisääntyivät muutamalla kymmenellä käynnillä. Kävijöistä tieteellisen tutkimuksen tekijöitä oli reilut 300. Suurimpaan kävijäryhmään muu tutkimus sisältyvät paikan päällä käyneet aineistojen tiedustelijat (nämä eivät aina välttämättä johtaneet aineistontilauksiin), aineistojen luovuttajat, arkiston esittelyt ryhmille ja Kansan Arkiston ystävien tilaisuuksissa käyneet vieraat. Sukututkijat muodostavat tilastoiduista kävijöistä pienimmän joukon. Kansan Arkiston asiakirjakokoelmat, käsikirjasto ja kuva-arkisto ovat tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä arkiston tutkijasalissa. Muita arkiston palvelumuotoja ovat kaukolainaus ja jäljennepalvelu sekä puhelimitse 12

13 2 3 % 3 4 % 1E 4 % 4 3 % 1F 14 % 1D 10 % 1C 2 % Kaavio 3. Kokoelmien käyttö tutkijasalissa 2013 (arkistoyksiköt luokittain) 5 18 % 1B 16 % Muu 25 % 1A 1 % 7 1 % 8 3 % 6 11 % kirjat 3 % kuva-arkisto 7 % 1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt 1B Suomen Kommunistinen Puolue 1C ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt 1D Kansandemokraattiset järjestöt, Vasemmistoliitto 1E Ammatilliset järjestöt 1F Muut järjestöt 2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot 3 Erikoiskokoelmat 4 Jäljenne- ja lehtileikekokoelmat 5 Henkilöarkistot 6 Muistelmat 7 Biograficakokoelmat 8 Ääni- ja kuvatallenteet ja sähköpostitse tapahtuva tietopalvelu. Tutkijapalvelutilasto esitetään liitteessä 5. Asiakirjakokoelmista tehtyjen tutkijasalitilausten kokonaismäärä oli 469 kappaletta. Tilauksia toimitettiin tutkijasaliin yhteensä arkistoyksikköä. Edellisen vuoteen verrattuna tutkijasaliin toimitettujen arkistoyksiköiden määrä kasvoi yli kolmella sadalla arkistoyksiköllä. Valokuvavedoksia oli näistä 99 yksikköä. Valokuvia selataan entistä enemmän sähköisessä muodossa joko arkiston tiloissa tai internetin kautta. Arkistoaineistosta toimitettiin yhteensä viisi kaukolainatilausta tutkijoille maakunta-arkistoihin sekä pitempiaikaisia asiakirjalainoja arkistoaineiston luovuttajille historiankirjoitusta varten. Asiakirja-aineistosta tilattiin valokopioita ja pdf-tiedostoja yhteensä kappaletta. Tutkijoiden digikameralla ottamien kopioiden määrää ei tilastoida. Arkistoaineistoon kohdistuvat tiedonhaut työllistivät arkiston tutkijapalvelua. Sähköpostitse tapahtuva tiedonvälitys on yleistynyt. Asiakirjoja koskeviin tiedonhakupyyntöihin annettiin selvityksiä puhelimitse 165 ja sähköpostitse ja kirjeitse 128 kappaletta. Kuva-arkistoon osoitettuja valokuvakokoelmia koskevia tiedonhakuja oli 140 kappaletta. Kansan Arkiston kotisivut ovat osoitteessa Kotisivulla on yhteystietojen lisäksi tietoja mm. arkiston toiminnasta, kokoelmista, palveluista, aineiston keruusta ja Kansan Arkiston ystävät ry:stä. Kotisivuilta löytyvät myös linkit arkistotietokantaan ja Arjenhistoria-portaaliin sekä verkkonäyttelyt. Edellä mainittujen lisäksi kotisivuilla on taulukko arkiston digitoidusta asiakirjoista sekä tieto siitä, onko aineisto vapaasti selattavissa verkon kautta. Kuva-arkistolla on oma esittelysivustonsa, jolla kerrotaan yleisesti kuvien luokituksesta ja aihepiireistä ja kuva-arkiston toiminnasta sekä annetaan ohjeet valokuvien tilaamista varten. 13

14 Tilastojen mukaan kävijämäärä arkiston kotisivuilla on noussut. Vuonna 2013 arkiston sivuilla vieraili keskimäärin hieman alle 300 kävijää päivässä. Kotisivujen haetuin yksittäinen aihe on edelleen kansalaissota. 7. Kuva-arkisto Kansan Arkiston kuva-arkiston laajimman aineistokokonaisuuden muodostavat valokuvat, joita on yli miljoona kappaletta. Kuva-aineiston kartunta tapahtuu pääasiassa lahjoitusten kautta. Kaikkiaan kuvaluovutuksia saatiin 29, joissa kuvia kpl, 5 hyllymetriä. Valokuvaluovutusten lisäksi kuvakokoelma karttuu vuosittain myös omilla kuvauksilla. Kuvaluovutuksia saadaan vielä perinteisesti vedoksina, mutta yhä enemmän kuvaluovutukset tulevat digitaalisina cd- tai dvd-levyillä. Oma kuvaustoiminta on kokonaan digitaalista. Kuva-arkiston kokoelmat koostuvat työväenliikkeen, kansalaisjärjestöjen ja työväestön sosiaali- ja kulttuurihistoriaan liittyvästä kuva-aineistosta, jota on karttunut vuodesta 1945 lähtien. Vanhimmat yksittäiset kuvat ovat 1800-luvun lopulta. Ajallinen painopiste on luvuilla. Kuvaarkisto on muotoutunut suurelta osin eri työväenlehtien kuva-arkistoista tai niiden osista. Kokoelmat sisältävät valokuvaaja Yrjö Lintusen huomattavan negatiivikokoelman. Kansan Arkistossa Akseli-kuvatietokantaan luetteloitiin vuonna 2013 kuvia 4836 kpl ja vuoden päättyessä tietueita oli yhteensä kpl, joista valokuvia oli ja esineitä kpl. Kuva-arkistosta tehtiin vuoden 2013 kuluessa 140 tiedustelua. Yhteensä kuva-arkistosta tilattiin 333 kuvaa. Tietokannasta tehtyjä hakuja ei ole erikseen kirjattu. Finna Loppuvuodesta 2013 Kansan Arkiston valokuvat ja esinekuvat metatietoineen liitettiin muun Akseli-konsortion aineiston mukana osaksi Kansallista digitaalista kirjastoa eli KDK:ta. Aineisto on nyt haettavissa KDK:n asiakasliittymä Finnan kautta. Finnassa haku on mahdollista kansallisen näkymän kautta, mistä löytyvät yhdellä haulla mukana olevien kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistot. Lisäksi Finnassa on mahdollista tehdä sektori- ja organisaationäkymäkohtaisia hakuja. Tällä hetkellä oman näkymänsä ovat tuottaneet museosektori ja Jyväskylän yliopiston kirjasto. Koska Akseli-konsortion organisaatioista valtaosa on museoita, löytyy Akselin ja siten myös Kansan Arkiston aineisto museosektorin näkymän kautta. Finna ei tarjoa kuvatilausmahdollisuutta, mutta kuvia voi tilata edelleen Arjenhistorian kautta. Kuvapalautetta sen sijaan voi antaa myös Finnan kautta. 14

15 Kansan Arkiston valokuvat ovat olleet vuoden 2013 lopulta lähtien Finnahaun piirissä. 8. Näyttelyt Julisteet ja merkit Julistekokoelma karttui 30 julisteella. Julistekokoelmassa on julistetta, joista yli puolet luetteloituja. Kansan Arkiston julisteet ja merkit luetteloidaan Akseli-tietokantajärjestelmän esineet-osioon. Digitoituja merkkejä on viety tietokantaan noin 800 kappaletta. Julisteiden digitointi ja niiden esittäminen tekijänoikeuslain puitteissa Arjenhistoria- ja Finna -verkkopalveluiden kautta on avannut julistekokoelman suurelle yleisölle. Kansan Arkiston julisteita käytetään mm. kuvituskuvina julkaisuissa ja koulujen oppikirjoissa. Arkiston kotisivuilla oli toimintavuonna viisi verkkonäyttelyä: Vasen silmä -näyttely valokuvaaja Yrjö Lintusen tuotannosta (2003), Punalippu Suomen työväenliikkeen alkutaipaleella (2002), 1918 kansalaissodan kuvia (1999), Villit vuodet Koiton Näyttämö (1999) sekä Veljet, toverit. Matkalla 1920-luvun Neuvostoliitossa (1999). Kertomusvuoden ajan Työväenliikkeen kirjastossa oli esillä kuusi Niilo Jokisen linoleikkausta. 9. Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus Kansan Arkisto neuvoo ja opastaa järjestöjä niiden arkistotoimen hoitamisessa. Neuvonnan ja ohjauksen myötä varmistetaan aineiston säilyvyys. Neuvonnan myötä aineistoista saadaan paremmin hallittavia ja helpotetaan päätearkistoon luovuttamisen prosessia. Vuonna 2013 tehtiin ohjaavaa kenttätyötä mm. Parasta Lapsille ry:n, Vasemmistonuorten, Siikaranta-opiston, Rakennusliiton Kainuun aluejärjestön ja muutamien muiden järjestöjen parissa. Arkiston tehtäviin kuuluu lisäksi opiskelijoiden ja tutkijoiden ohjaus ja neuvonta sekä esitelmien pito arkistoalan seminaareissa, historia- ja perinnetieteiden kurssilaisille ja muille perinteentallennuksesta kiinnostuneille. Vuonna 2013 arkistossa kävi kolme opiskelijaryhmää, joissa oli yhteensä kolmisenkym- 15

16 mentä opiskelijaa: Jyväskylän Yliopiston etnologian opiskelijat, Helsingin Yliopiston kansatieteen opiskelijat ja Yhteiskuntahistorian metodit ja tiedonhankinta -kurssin opiskelijat. Kansan Arkisto suunnitteli ja toteutti yhteistyössä KSL:n Vantaan Sivistysjärjestön ja Vantaan Vasemmistoliiton kanssa kolmena iltana loka-marraskuussa pidetyn perinteenkeruukurssin. Kurssilla käsiteltiin arkisto- ja muistitietoaineiston keruuta, järjestämistä ja säilyttämistä. Kurssiin liittyi käynti arkistossa vuoden 2014 puolella. Kurssille osallistui kuusi henkilöä. Kurssi käynnisti Vantaan Vasemmistoliiton ja Kansan Arkiston yhteisen perinteenkeruuprojektin Muistoja Vantaan vasemmistolaisilta. Projektissa kerätään muistelmia sekä henkilö- ja järjestöarkistoja Vantaalta vuodesta 1945 alkaen. Pirjo Kaihovaara Kansan Arkistosta ja Heli Yrjänäinen Suomen Urheiluarkistosta esitelmöivät helmikuussa Vantaan Seudun Sukututkijoiden sukukammarissa aiheesta Yksityiset keskusarkistot sukututkijan apuna. Läsnä oli 40 kuulijaa. Yksityisiä keskusarkistoja esiteltiin myös marraskuussa opiskelijoille suunnatussa tapahtumassa Porthanian aulassa Helsingin Yliopistolla. Mukana oli Reetta Laitinen Kansan Arkistosta. 10. Arkisto- ja perinnealan yhteistyö Ahaa-yhteistyö Kansan Arkiston uuden arkistotietokannan valintaprosessi saatiin päätökseen tammikuussa 2013, kun arkisto hyväksyttiin mukaan Kansallisarkiston johdolla kehitettävään Ahaa- eli Arkistojen hakemistopalveluhankkeeseen. Hanke on jo alkanut jo vuonna 2011 ja siinä ovat mukana arkistolaitoksen lisäksi Suomalaisen Kirjallisuuden seura, Porvarillisen Työn Arkisto, Keskustan ja maaseudun arkisto, Svenska centralarkivet sekä CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Arkistotietokannan migroimisen lisäksi päätettiin myös vanhentuneiden, Paradox-muotoisten äänitetietokannan ja henkilöt-tietokannan migroimisesta Ahaaseen. Ahaassa arkistoille toteutetaan yhteinen hakemistopalvelu, jonka avulla voidaan kuvata, luetteloida ja hallinnoida niin perinteisiä analogisia kuin digitaalisiakin arkistoaineistoja. Lisäksi aineistot voivat olla kaiken tyyppisiä. Ahaa-hakemistopalvelun tietojärjestelmä toimii valmistuessaan Kansallisen digitaalisen kirjaston eli KDK:n taustajärjestelmänä. Ahaa-hankkeen yhteyteen perustettu kuvailunuudistus-työryhmä jatkoi kuvailun käsitemallin sekä kansallisten kuvailusääntöjen uudistamista kuluneen vuoden aikana. Työryhmään kuului edustajia useista arkistoista, Kansan Arkiston edustajana toimii Pia Pursiainen. Työryhmän tavoitteena on tuottaa uudet kuvailusäännöt, jotka perustuvat kansainvälisille standardeille, mutta kuitenkin 16

17 huomioivat kansalliset erityispiirteet ja KDK-yhteistyön vaatimukset. Uusissa kuvailusäännöissä huomioidaan myös digitaalisen aineiston ja verkon kautta tapahtuvan tiedonhaun vaatimukset. Yksityiset keskusarkistot ry Yksityiset keskusarkistot ry, YKA, on enintään 80-prosenttista lakisääteistä valtionapua nauttivien yksityisten arkistojen yhteistoimintajärjestö, jossa oli vuonna 2013 yhdeksän jäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yllä yhteyksiä arkistolaitokseen ja muihin arkistoihin, seurata alan kehitystä ja tehdä sen pohjalta aloitteita ja esityksiä, pitää yllä yhteyksiä arkistoalaa lähellä oleviin yhteisöihin ja yrityksiin sekä edistää arkistojen välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Kansan Arkistolla oli edustaja Ykan hallituksessa. Yksityiset keskusarkistot ry esitteli toimintaansa tammikuussa Tieteiden yössä Kansallisarkistossa, helmikuussa Vantaan sukututkijain tilaisuudessa Tikkurilassa ja marraskuussa Pohjoismaisena arkistojen päivänä Helsingin Yliopiston Porthanian aulassa. Arkistojen päivän aikana Ykan antiin tutustui noin 80 henkilöä. Kertomusvuonna uudistettiin Ykan kotisivut. Työryhmään kuuluivat Kansan Arkistosta Reetta Laitinen ja Pia Pursiainen. Sivut toteutti MediaFactory Oy. Uusilla sivuilla esitellään yhdistys, kerrotaan yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista sekä annetaan linkki kuhunkin arkistoon. Sivuilta löytyy Arkistointiopas, jossa kerrotaan arkistoinnin perusasiat ja lisäksi sivujen kautta on myös mahdollisuus lähettää kysymyksiä arkistointiin liittyen. Kysymyksiin vastaa se arkisto, jonka toimialaan kysymys kuuluu tai yhdistyksen puheenjohtaja. Uudelle sivustolle rakennettiin myös intranet-osio arkistojen välistä keskustelua ja tiedonvaihtoa varten. Työväen perinnelaitokset Työväenperinnelaitosten kokoelmayhteistyö toimii siten, että museo vastaa esineistä, arkistot asiakirjoista ja Työväenliikkeen kirjasto painetusta kirjallisuudesta. Työväenperinne Arbetartradition ry jatkoi Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston kanssa työväenperinteen ja -kulttuurin tutkimukseen ja tallennukseen liittyviä yhteisiä projekteja. Vuonna 2013 kuvaprojektissa digitoitiin työväenlehtien valokuvia. Työväenlehtien kuvakokoelmat muodostavat laajan perustan Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kuvakokoelmille. Kuvaprojektilla on ollut myös aineiston säilyvyyttä turvaava tehtävä. Sanomalehtien ja lukujen valokuvien tekoprosessi pikakehityksineen on vaarana tuon ajan lehtikuvien säilymiselle. Arkistoituna tuo kuvamassa voi tuhota muitakin kuvia. Pelastuskeinona on kuvien skannaaminen ja eristäminen muusta kokoelmasta. 17

18 Kansan Arkistossa keskityttiin toimintavuonna Kansan Sanan kuva-aineistoon. Projektityönä kuvia skannattiin ja luetteloitiin tietokantaan. Luetteloinnin apuna käytettiin lehtisidoksia, joista haettiin kuvatiedot. Kansan Sanan kuvia oli vuoden 2013 lopussa Akseli-järjestelmässä 1347 kappaletta. Kansan Sanan kuvien lisäksi digitoitiin mm. Kansan Uutisten, Kansan Tahdon ja Tiedonantajan kuvia. Kuvien valinnassa pyrittiin mahdollisimman suureen kattavuuteen molempien arkistojen kokoelmista ja kustakin lehdestä huomioiden sekä maantieteellinen että ajallinen kattavuus. Etusijalla olivat vanhimmat kuvat sekä kiinnitysaineongelmaiset, keskeisimpien aihepiirien kuvat. Kuviin pyrittiin löytämään kuvailutietoja itse lehdistä. Tekijänoikeuksiltaan selvät kuvat julkaistiin arkistojen yhteisessä Arjenhistoria-kuvatietokannassa internetissä(www.arjenhistoria.fi). Projektissa työskenteli Auli Ollikka. Kansan Arkisto osallistui Työväentutkimus-vuosikirjan toimitustyöhön muiden Työväenperinnelaitosten kanssa. Työväentutkimus edistää muistiorganisaatioiden ja tiedeyhteisön vuorovaikutusta. Lisäksi vuosikirja kokoaa yhteen työväenhistoriaan liittyvät ajankohtaiset tapahtumat. Toimituskunnassa Kansan Arkistoa on edustanut Reetta Laitinen. Kansan Arkiston ystävät ry Kansan Arkiston ystävät ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena koota yhteen työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä ja järjestöllisistä perinteistä ja historiasta kiinnostuneita kansalaisia, kehittää ja tukea Kansan Arkiston Ystävien keskustelutilaisuus Taina West, Elina Katainen, Sirpa Kähkönen ja VP Leppänen. 18

19 Kansan Arkiston toimintaa sekä syventää työväenperinnetyön tuntemusta. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Veli-Pekka Leppänen ja johtokunnan jäseniä olivat Kauko Aaltonen, Helena Hölttä, Arja Mäntyniemi, Pentti Laine, Taisto Terävä ja Jaakko Tiainen. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Yhdistyksellä oli toimintavuoden lopussa 150 henkilöjäsentä. Kansan Arkiston Ystävät ry järjesti kertomusvuonna kahdeksan keskustelutilaisuutta. Kansan Arkistossa järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui 302 henkilöä. Tilaisuuksista tiedotettiin kirjeitse ja sähköpostilla sekä ilmoituksilla Kansan Uutisissa ja Helsingin Sanomissa. Myös arkiston Facebook-sivustolla mainostettiin tilaisuuksia. Kevät Päivi Istala Ristivetoa, muistelmia (31 hlöä) Kari Enqvist Uskomaton matka uskovien maailmaan (21 hlöä) Nainen ja historia -keskustelutilaisuus. Elina Katainen, Sirpa Kähkönen, Taina West (51 hlöä) Bjarne Nitovuori Barrikadimaisteri (26 hlöä) Syksy Elina Katainen Vapaus, tasa-arvo, toverillinen rakkaus (24 hlöä) Antero Uitto Suomensyöjä Otto Wille Kuusinen (53 hlöä) Tarmo Kunnas Fasismin lumous (46 hlöä) Kjell Westö Kangastus 38 (50 hlöä) Keskusteluja veti Kansan Arkiston ystävien puheenjohtaja Veli-Pekka Leppänen. Kjell Westö esitteli uutuusromaniaan Kangastus 38 kirjatilaisuudessa, omistuskirjoitusta hakemassa erikoistutkija Pirjo Kaihovaara. 19

20 Muu yhteistyö Kuva-arkiston tutkija Pia Pursiainen osallistui Eläkeläiset ry:n valokuvakilpailun tuomaristoon. Kilpailun aiheena oli Eläkeläisten arki ja kisaan osallistui yhteensä 43 kilpailijaa. Voittaja Sami Kontto palkittiin Eläkeläiset ry:n kesäpäivillä Oulussa. Kirjasto-, arkisto ja museokenttä jatkoi juridista yhteistyötä. Kam-juridiikkaryhmä on perustettu terävöittämään muistiorganisaatioiden profiilia sekä opetusministeriön että oikeudenhaltijajärjestöjen suuntaan. Yhteistyön tarve on erityisen polttava tekijänoikeuden alalla, mutta yhteistyötä on tehty myös julkisuuslainsäädäntöön, tietosuojaan ja kokoelmien omistussuhteita koskeviin kysymyksiin liittyen. Tavoitteena on myös informaation ja olemassa olevan osaamisen tehokkaampi jakaminen eri muistiorganisaatioiden välillä. Vuonna 2013 Kam-juridiikkaryhmä laati oikeusministerille kannanoton EU:n tietosuoja-asetusluonnokseen liittyen. Ehdotettu asetusteksti ei huomioi muistiorganisaatioiden tehtävää kansallisen kulttuuriperinnön säilyttäjinä ja lisäksi se jättää auki sen, kuinka paljon sitä sovellettaisiin muistiorganisaatioiden toimintaan. Ryhmän huolena oli lisäksi se, että aiemmin kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevat kysymykset ovat kuuluneet jäsenvaltioiden päätösvaltaan ja ehdotetussa asetuksessa toimivaltuudet siirtyisivät komissiolle. Marita Jalkanen on toiminut Kam-ryhmässä Arkistoyhdistyksen edustajana Kansallisarkiston vetämä Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkosto jatkoi toimintaansa. Verkoston toiminta-ajatuksena on mm. edistää KDK:n toiminnassa mukana olevien arkistojen keskinäistä yhteistyötä ja tuottaa niiden yhteinen näkemys KDK-palveluiden kehittämiseen. Yhteistyöverkosto yhtenä toimintamuotonaan järjestää erilaisia asiaa koskevia seminaareja. Verkosto on kirjannut toimintasuunnitelmaansa myös arkistosektorin kokonaisarkkitehtuurikuvauksen, jonka laadinta aloitettiinkin kertomusvuonna, sekä kuvailu- ja luettelointisääntöjen uudistamisen. Kansan Arkisto osallistui yhteistyöverkoston ohjausryhmän toimintaan. Kansan Arkisto osallistui myös KDK:n käytettävyystyöryhmän toimintaan. Käytettävyystyöryhmän tavoitteena on tuoda KDK-asiakaskäyttöliittymä Finnan suunnittelu- ja toteutusprosessiin käyttäjälähtöisiä näkökulmia hankkeen eri vaiheissa. 11. Tilat Kansan Arkisto toimii kahdessa eri toimipisteessä. Toimistotilat ja tutkijasali sekä 120 m2 suuruinen arkistomakasiini sijaitsevat Vetehisenkuja 1:ssä. Kolme etämakasiinia sijaitsee Työpajankadulla. Makasiinitilaa on muuton jälkeen yhteensä 691 neliötä. 12. Hallinto Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö. Arkistosäätiön valtuuskunnan muodostaa kaksikymmentä henkilöjäsentä. 20

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Sisällysluettelo Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Teatterimuseon kokoelmien historia: synty ja vaiheet - 1940- ja 1950-luku: aineiston

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen

Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen teatterimuseo 2013 Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen demot Kuvia nyky-suomesta -näyttelyssä

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ HRM TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 1 Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 115. toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 2.2 Toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Suomen kirjainstituutin säätiö TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Suomen kirjainstituutin säätiön hallitus 6.3.2014 ja 12.4.2014. Hurjaa menoa! Kiljusen herrasväen vallaton maailma. Hulvaton perhe merihädässä

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 23.02.06/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2005 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

KANSALLISAARTEITA KAIKILLE. - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma

KANSALLISAARTEITA KAIKILLE. - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma KANSALLISAARTEITA KAIKILLE - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma 1 Toimittajat: Tapani Sainio ja Helena Edgren Taitto: Mikko Rautala Julkaisija: Museovirasto Nervanderinkatu 13 PL 913 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012

toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012 2002 2012 toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012 Sisältö Synttärisankari!...4 Vuosien toiminta...6 Perustetaan museo!... 12 Rahoitus... 23 Ohjausryhmä...

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto

Celia - Näkövammaisten kirjasto Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 3.4.2012 1 Sisältö 1. Johdon katsaus toimintaan... 2 2. Vaikuttavuus... 5 3. Toiminnallinen tehokkuus... 7 4. Tuotokset ja laadunhallinta... 8 4.1. Suoritteiden

Lisätiedot

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Työryhmä Ritva Wäre, puheenjohtaja, 31.3.2009 asti Outi Järvinen, jäsen ja työtä koordinoinut sihteeri Elina Anttila, 30.11.2008 asti Helena Edgren Outi

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Ryhmätoiminta 4 2.3 Koulutus- ja asiantuntijatehtävät 7 2.4 Osaamisen kehittäminen ja työnohjaus 8 2.5 Verkostoyhteistyö

Lisätiedot