Virtuaaliset työkalut ryminällä työelämään!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virtuaaliset työkalut ryminällä työelämään!"

Transkriptio

1 Virtuaaliset työkalut ryminällä työelämään! Virtuaalisten työkalujen käyttötutkimus Kooste tutkimuksen keskeisistä tuloksista Kevät 2014

2 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää virtuaalisten työkalujen hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä tällä hetkellä. Virtuaalisilla työkaluilla tarkoitamme ohjelmia, kuten LYNC, Livemeeting ja Adobe Connect sekä muita puhelu- ja videoneuvotteluun sopivia järjestelmiä. Tutkimuksen toteutuksessa hyödynnettiin sähköistä kyselyä, puhelinhaastatteluita sekä paikan päällä haastatteluja. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö MainIdea valmennusyritys Sales Energyn toimeksiannosta. Tutkimukseen kerättiin 270 vastausta: Sähköiseen kyselyyn vastanneita: 167 Syvähaastattelut puhelimitse: 72 Syvähaastattelut kasvotusten: 31 Vastaajista 80 % oli joko johto- tai esimiesasemassa

3 Virtuaalisten työkalujen käyttö yrityksissä Yleisin virtuaalityökalu on Lync. Muita useasti käytettyjä virtuaalityökaluja on Livemeeting, Adobe Connect Pro, Webex ja Skype sekä Googlen vastaava. Kuinka usein käytät virtuaalisia työkaluja? (N=237) Virtuaalisia työkaluja käytetään yrityksessämme tällä hetkellä: (voi valita useita) (N=161) 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40% 20% 12% 17% 8% 3% Sisäisiin palavereihin 81% Ulkoisiin palavereihin 60% Kahdenkeskiset keskustelut (valmennus/kehityskeskustelut, uuden työntekijän perehdytys) 45% Ryhmävalmennuksiin 30% Asiakaskohtaamisiin (myyntikeskustelut, neuvottelut, tarjousten läpikäynti) 21% Muihin käyttötarkoituksiin, mihin? 19% Myynnin johtamiseen 19% Tuote-esittelyihin 11% Vain 16 % yrityksistä järjestää yli puolet palavereista virtuaalisesti, 6 % ei järjestä palavereja lainkaan virtuaalisesti Vain 8 % yrityksistä järjestää yli puolet valmennuksista/koulutuksista virtuaalisesti, 23 % ei järjestä virtuaalisia valmennuksia/koulutuksia lainkaan.

4 Virtuaalisten työkalujen käyttö yrityksissä Miten virtuaalisten työkalujen käyttö yleisesti ottaen on sujunut yrityksessänne? (N=236) Asteikolla 1-5, jossa 1= heikosti ja 5=erittäin hyvin 1-2 Heikosti/Melko heikosti 3 Ei heikosti eikä hyvin 4-5 Hyvin / Erittäin hyvin 18 % 33 % 49 % 3,3 Keskiarvo Miten hyödylliseksi koet virtuaaliset työkalut tällä hetkellä työssäsi? (N=237) Asteikolla 1-5, jossa 1= en kovin hyödyllisiksi ja 5=erittäin hyödyllisiksi 1-2 En kovin/juurikaan hyödyllisiksi 3 Jonkin verran hyödyllisiksi 4-5 Hyödyllisiksi / Erittäin hyödyllisiksi 8 % 17 % 75 % 4,0 Keskiarvo Mikä on ollut erityisen toimiva tapa hyödyntää virtuaalisia työkaluja? Virtuaalityökalut ovat olleet erityisen toimivia tilanteissa, joissa kokouksen osanottajat ovat eri puolilla Suomea tai ulkomailla. Matkustaminen vähenee ja aikaa ja kustannuksia säästyy. Virtuaalityökalut ovat toimineet hyvin lyhyehköjen kokousten pitämiseen, joissa on selkeä agenda. Innovointipalavereissa virtuaalityökalujen käyttö ei toiminut niin hyvin kuin rutiinipalavereissa. Virtuaalityökalut mahdollistavat materiaalin helpon jakamisen muille osallistujille. Myös koulutukset mainittiin toimivaksi tavaksi hyödyntää virtuaalisia työkaluja.

5 Virtuaalisten työkalujen käytöstä saavutetut hyödyt Minkälaisia hyötyjä virtuaaliset työkalut ovat tuoneet toimintaanne? Ota kantaa kokemuksesi mukaan seuraaviin väittämiin. Asteikolla 1-5, jossa 1= Täysin eri mieltä, 5= Täysin samaa mieltä Keskiarvo Matkustamiseen käytettyä aikaa ja rahaa on säästynyt käytettäessä virtuaalisia työkaluja 4,4 156 Sisäinen on tehokkuus lisääntynyt virtuaalisten työkalujen myötä 3,6 155 Palaverien sisällön suunnitteluun on tullut ryhtiä käytettäessä virtuaalisia työkaluja 3,0 152 Kokousten laatu on parantunut käytettäessä virtuaalisia työkaluja 2,9 154 Oivallukset on saatu tehokkaasti koko porukan käyttöön virtuaalisten työkalujen avulla 2,8 152 Osallistujien aktiivisuus kokouksissa on lisääntynyt, kun kokoukset on toteutettu virtuaalisesti 2,5 154 Asiakaskohtaamisten ja myynnin laatu on parantunut, kun hyödynnetty virtuaalisia työkaluja 2,5 142 N Asiakkaat kokevat meidän olevan edelläkävijöitä Työskentelyn tehokkuus on lisääntynyt virtuaalikokousten myötä. Esim. työstettävä dokumentti tulee kerralla valmiiksi. Vastuu ja sitoutuminen projekteihin on tehostunut. Asiakaskohtaamisten lukumäärää on voitu lisätä kasvattamatta kustannuksia. Yhteinen aika palavereille löytyy helpommin ja palaveri voidaan järjestää nopeammalla aikataululla kuin henkilökohtaisesti tavattaessa. Etänä yhä useampi pääsee osallistumaan palavereihin. Palaveriin osallistujien lukumäärä voi olla suurempi kuin face-to-face-palavereissa. Virtuaalipalaverit lisäävät myös etätyön tekemisen mahdollisuutta.

6 Suurimmat haasteet/esteet virtuaalisten työkalujen tehokkaammalle hyödyntämiselle Tekniset ongelmat olivat eniten mainittu haaste. Kun palaveriin osallistujat ovat erilaisissa paikoissa (toimistolla, kotona, jne.) ympäristöt eivät ole kovin stabiileita ja ulkopuolisia häiriötekijöitä voi olla. Käyttökoulutuksen puute on yksi tehokkaan hyödyntämisen esteistä. Etenkin virtuaalityökalujen käytön alkuvaiheessa laitteita ei välttämättä ole osattu käyttää tarpeeksi hyvin. Joissakin yrityksessä oli järjestetty virtuaalityökalujen käyttökoulutusta, osassa kollegat neuvoivat kollegaa. Myös ajan puute hidasti uusien työkalujen käytön opettelua. Yksi laajemman hyödyntämisen este on asenne. Myös työntekijän ikä nähtiin vaikuttavana tekijänä käyttöhalukkuuteen, nuoret työntekijät ovat usein innokkaampia ja osaavampia omaksumaan ja hyödyntämään virtuaalityökaluja. Asiakkailla ei välttämättä vielä ole virtuaalityökaluja käytössä. Myöskään kaikki yrityksen kentällä työskentelevät henkilöt eivät ole nettiyhteyden tavoitettavissa. Vapaamuotoinen keskustelu, sparraus ja ideointi koetaan hankalammaksi virtuaalipalavereissa. Virtuaalityökalut tehostavat toimintaa mutta kasvotusten tapahtuvissa kohtaamisissa usein syntyvä spontaani keskustelu ja vuorovaikutus työntekijöiden välillä saattaa vähentyä. Virtuaalityökalujen vaatimat investoinnit mainittiin myös yhtenä käytön esteenä. Vastaajien kommentteja: Niistä voisi olla paljon enemmän hyötyä, jos kaikki suostuisivat niitä käyttämään. Jos kaikki kävisivät perusteellisen koulutuksen, jossa olisi myös harjoitteluosuus, saisimme näistä aitoa hyötyä. Syy/esteet (jos niitä nyt enää onkaan) löytyvät kyllä asennepuolelta, vanhan säilyttämisen kulttuuri. Uudet toimintatavat pitäisi ottaa tehokkaammin käyttöön. Niistä pitäisi tulla nopeammin yrityksen tapa toimia. Mutta haaste on uusien järjestelmien käyttöönotossa. Ei riitä, että ne vain tuodaan koneelle. Kyse on toimintatapojen muutoksesta koko organisaatiossa, joka vaatii markkinointia, koulutusta ja rummutusta. Ja totuus on, ettei ihminen muutu, jos ei ole pieni pakko. Pakkokin voi olla positiivinen asia! Kuinka paljon hyötyjä jää saavuttamatta heikon osaamisen tai asenteen takia?

7 Virtuaalisten työkalujen hyödyntäminen jatkossa Millaisena näet virtuaalisten työkalujen käytön tulevaisuudessa? Asteikolla 1-5, jossa 1= Täysin eri mieltä, 5 =Täysin samaa mieltä Keskiarvo N Tulemme lisäämään virtuaalisten työkalujen käyttöä 4,3 162 Tulemme lisäämään virtuaalisten työkalujen käyttöä sisäisissä valmennuksissa 3,8 159 Tulemme hyödyntämään virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan suunnittelussa 3,5 156 Tulemme lisäämään virtuaalisia työkaluja myynnin johtamisessa 3,3 151 POHDINTA Valmennuskäyttö ja virtuaalisten työkalujen hyödyntäminen asiakaskohtaamisissa on vielä suurelta osin hyödyntämättä. Suurin syy siihen on, että osallistujia ei osata aktivoida ja oivalluttaa virtuaalisten työkalujen avulla. Virtuaalisessa ympäristössä vuorovaikutuksen tarve ei vähene vaan lisääntyy ja tämä pätee kaikkeen virtuaaliseen kommunikaatioon. Virtuaaliset työkalut mahdollistavat vuorovaikutuksen suuremmankin ryhmän kanssa Tarve pysyy mutta keinot täytyy tuntea! Virtuaalisen tapahtuman suunnittelu ja valmistelu ratkaisevat sen, ovatko osallistujat tilanteessa aidosti läsnä vai vain läsnä.

8 Lähes jokaisessa yrityksessä on käytössä virtuaaliset työkalut mutta niitä ei täysin hyödynnetä liiketoiminnassa. Virtuaalisilla työkaluilla saavutettava kustannussäästö on kiistaton, mutta niiden pelkkä käyttöönotto ei riitä. Menestyjiä ovat ne, jotka panostavat virtuaalitilanteiden suunnitteluun ennen laajempaa käyttöönottoa. Kokemuksia globaalista reaalielämästä mm. Nokialta. Aika: Ti klo Paikka: Unioninkatu 22, Helsinki Kenelle tilaisuus sopii: Tilaisuus sopii mm. myynnistä, asiakaspalvelusta sekä henkilöstön kehityksestä vastaaville. Ilmoittautuminen: Viimeistään kolme päivää ennen tilaisuutta salesenergy.fi/virtuaaliaamu Miten asiakaskohtaamisiin saadaan lisää tehoa virtuaalisilla työkaluilla? Miten johdan ja kehitän myyntiä käyttämällä virtuaalisia työkaluja oikein? Miten tuen virtuaalisilla työkaluilla tavoitteellista tekemistä tarjouksen esittelystä kaupan päättämiseen? Lisätietoja: Kai Rustholkarhu GSM

9 SALES ENERGY GROUP LIIKEIDEA Sales Energy valmentaa yrityksesi myynnin ja asiakaspalvelun huipputuloksiin. Olemme mukana koko ajan, autamme hahmottamaan suuria linjoja ja opastamme käytännön tilanteissa. Räätälöimme kehitys- ja valmennusohjelmat aina yhdessä asiakkaan kanssa. VISIO Halutuin ja parhaat tulokset aikaansaava liiketoiminnan kehittäjä. MISSIO Autamme asiakasyritystemme omistajia ja johtoa kirkastamaan ja saavuttamaan tavoitteet. ARVOT Halu menestyä ja asiakasasenne. LIIKEVAIHTO 2,4 M PARTNERIT Ara Hopia, Tapani Pöllänen, Jan Kajander HENKILÖSTÖ 20 henkilöä, kaikki oman alansa huipputekijöitä. RYHMÄN MUUT YRITYKSET MainIdea auttaa muuttamaan tiedon tulokselliseksi toiminnaksi, Greatone auttaa asiakkaitaan saamaan ja pitämään parhaat ihmiset, YHTEYSTIEDOT Unioninkatu Helsinki Puh. (09)

10 Mainidea Oy Unioninkatu Helsinki

MOVI 2010 LOPPURAPORTTI. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus

MOVI 2010 LOPPURAPORTTI. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus MOVI 2010 LOPPURAPORTTI Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus 0 RAPORTIN RAKENNE 1. Projektin ja tutkimuskohteen taustaa 1.1 MoVi-projektin lähtökohtia ja keskeisiä käsitteitä 2.

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA YRITYS OY AJATUS JARI JUSSILA HANNU KÄRKKÄINEN JANI MULTASUO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO ELMO ALLÉN SONJA ANTTILA ANTTI ISOKANGAS ALI CONSULTING OY SISÄLLYS

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011 2 2007 Sisällysluettelo 1 l 2011 16 DialogueTeam Virtual: Etäpalavereiden laatua mitattiin ja kehitettiin Fenniassa Toisin tekemällä tulosta... 3 Relational

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 2. Myynnin viisi elementtiä tehokkuuden tae SalesPeoplella valtakunnallinen verkosto

LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 2. Myynnin viisi elementtiä tehokkuuden tae SalesPeoplella valtakunnallinen verkosto 07 LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 2 SalesPeople Myynnin viisi elementtiä tehokkuuden tae SalesPeoplella valtakunnallinen verkosto Myyntitoiminnan käsikirja tehostaa osaamisen siirtoa 07 PÄÄKIRJOITUS Haaskaammeko

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Innovaatioleiri 22. 23.5.2014 Oulu, Lasaretti Tilitoimisto Simo Salonen Oy & Tilitoimisto Karppinen Oy Miten maailma on muuttunut viidessä vuodessa? Maailma on muuttunut

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna MAALISKUU 2014 Johdanto... 3 Tämän oppaan kirjoittajat... 5 Mitä ajatusjohtajuudella tarkoitetaan?... 6 Ajatusjohtajuuden punainen lanka...

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

ETÄTYÖ JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA

ETÄTYÖ JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA Työsuojelupaneeli IV ETÄTYÖ JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 17.12. 11.12. 1 Työsuojelupaneeli IV Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot