LOVIISAN KAUPUNGIN YRITYSALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNGIN YRITYSALUEET"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNGIN YRITYSALUEET HINTATASOJEN PÄIVITYS

2 YRITYSALUEIDEN MARKKINAHINTATASOT JA PROFILOINTI Sisältö 1 Selvityksen kohde ja tehtävän määrittely Alueiden sijainti ja kuvaus Uusi teollisuusalue Vanha teollisuusalue Vapaavarasto Ampumarata, Itäinen liittymä Tesjoki Ahvenkoski Liljendal Koskenkylä Johtopäätökset

3 1 Selvityksen kohde ja tehtävän määrittely Allekirjoittanut yritys on saanut toimeksiannon selvittää ja arvioida liike- ja toimistotonttien (kaavamääräys K) rakennusoikeuden ( /k-m 2 ) ja teollisuus-, logistiikka ja varastotonttien (kaavamääräys T) tonttineliöiden ( /m 2 ) hintatasot Uudella ja Vanhalla teollisuusalueella, Vapaavarastossa, Ampumaradan itäisellä liittymällä, Tesjoella, Ahvenkoskella, Liljendalissa ja Koskenkylässä. Hintatasot on määritetty alueittain. Kyseessä ei ole ollut varsinainen kiinteistökohtaisten arvioiden (AKA-arvio) laadinta, vaan yleisluonteinen hintatason määritys. Maaperän mahdollista pilaantumista ei ole otettu selvityksessä huomioon. Vastaava työ on tehty vuonna Aikaisemmin tehdyn työn jälkeen suurin muutos on ohitustien käyttöönotto osassa alueita. Selvitys on tehty kauppa-arvomenetelmällä. Hintatasoja on selvitetty Loviisan lisäksi Porvoosta, Kotkasta, Haminasta ja Lappeenrannasta. Tontin hintatasossa on oletettu, että asemakaava on vahva, maa-alue tasattu ja kunnallistekniikka on tontin rajalla. Hintatasoon vaikuttavina tekijöinä on otettu huomioon alueen saavutettavuus, katuverkko, muu kunnallistekniikka, näkyvyys kaupallisesti, asemakaava (määräys ja tehokkuus), alueen profiili/imago (arvio loppukäytöstä ja sen hintatasosta) sekä tontin näkyvyys pääväylille. Työssä on määritelty pitemmän aikavälin hintatasot, nykyistä markkinoiden epävarmuutta ei ole huomioitu hinnoissa. Työn tilaajana on ollut Loviisan kaupungin kehitysjohtaja Sten Frondén ja kaupungingeodeetti Mia Kajan. Työ on tehty tausta-aineistoksi kaupungin omistamien tonttien hinnoittelua ja maankäyttösopimusten korvausten määrittelyä varten. Katselmuksen yritysalueilla on tehnyt Juha Nummi Tarkastelun ovat tehneet Newsec Valuation Oy:ssä DI Juha Nummi ja tekn.yo. Aino Alastalo. 2 Alueiden sijainti ja kuvaus Alueet sijaitsevat kaupungin keskustan reuna-alueilla, ampumaradan lähialueella, Tesjoen teollisuusalueella, Ahvenkosken alueella sekä Liljendalin alueella valtatie 6:n varrella. Saavutettavuus valtatie 7:ltä sekä keskustan suunnasta on kaikille alueille hyvä tai vähintään kohtuullinen. Ampumaradan yritysaluetta lukuun ottamatta, alueilla on olemassa kunnallistekniikka. 2

4 2.1 Uusi teollisuusalue Alue on Loviisan keskustaan vievän Helsingintien länsipuolella. Alue on rakentunut Helsingintien varten ja laajenee lounaaseen. Huoltoasematontin viereen länsi- ja eteläpuolelle on kaavoitettu liiketontteja. Kaavassa liiketontit ovat näkyvällä paikalla Helsingintien varressa, teollisuustontit alueen sisällä ja kaatopaikkatontit alueen reunalla. Liiketonteille on mahdollista rakentaa 1/3 rakennusoikeudesta teollisuus- ja varastotilaa sekä asunnon. Teollisuustonteille on mahdollista rakentaa 1/3 rakennusoikeudesta liike- ja toimistotilaa sekä asunnon. Alueella toimii mm. huoltamo, päivittäistavarakauppa, autotarvikeliikkeitä, erityyppisiä autokorjaamoja, pienteollisuusyrityksiä ja koneistamoja sekä ammattioppilaitos. Alueella on kaupungilla myynnissä vapaita tontteja. Alueelle suuntautuva kysyntä on tasaista ja siten myös hintojen oletetaan pysyvän ennallaan. Arvioidut liike- ja teollisuustonttien rakennusoikeuden hintatasot vastaavat mm. Kouvolan aluekeskusten Myllykosken ja Anjalan hintatasoja. Teollisuustonttien hintatasot perustuvat kaupallisten keskustan reuna-alueiden hintatasoihin. Liiketonttien hintatasojen vaihteluväliksi alueella on arvioitu: Päivittäistavarakauppa /k-m 2 Tilaa vievä kauppa ja erikoistavarakauppa /k-m 2 Teollisuustonttien hintatasojen vaihteluväliksi alueella on arvioitu: Takarivin teollisuus-varastohallit 6-13 /m 2 Lähellä liiketontteja sijaitsevat osaksi kaupalliset kauppa- ja teollisuusvarastot 7-15 /m 2 3

5 2.2 Vanha teollisuusalue Alue on profiloitunut teollisuus- ja varastoalueeksi, jossa on päivittäistavarakauppa, erikoistavarakauppoja sekä autokauppoja. Alueella toimii mm. Lidl ja kaupungin varikko. Saavutettavuus valtatie 7:lta sekä keskustan suunnasta on hyvä. Kaupungilla on alueella muutamia vapaita tontteja. Alueen rakennukset ja ympäristö ovat osin huonossa kunnossa. Alueen imagoa pystyy parantamaan muuttamalla Helsingintielle avautuvaa näkymää enemmän kaupallisen alueen näkymäksi. Alueen on arvioitu ajan myötä muuttuvan enemmän kaupalliseksi alueeksi. Liiketonttien hintatasojen vaihteluväliksi alueella on arvioitu: Tilaa vievä kauppa ja erikoistavarakauppa /k-m 2 Päivittäistavarakauppa /k-m 2 Teollisuus- ja varastohallitonttien hintatasojen vaihteluväliksi alueella on arvioitu 7-12 /m 2. 4

6 2.3 Vapaavarasto Alue on teollisuusalueeksi (T/1), sataman varastoalueeksi (Lsv) ja satama-alueeksi (LS/3) kaavoitettu alue, joka on osittain rakentunut. Alueella on tällä hetkellä muutamia varastoja alueen pohjoisosassa. Teollisuusalueelle saa rakentaa vain toiminnan kannalta tarpeellisia toimistotiloja ja enintään kaksi asuntoa. Suurin osa alueesta on vielä tyhjillään, alueella on mm. urheilukenttä. Tontit ovat helposti rakennettavia. Kulkuyhteydet Loviisan keskustaan, satamaan ja valtatie 7:lle ovat hyvät. Teollisuustonttien hintatasojen vaihteluväliksi alueella on arvioitu 5-8 /m 2. 5

7 2.4 Ampumarata, Itäinen liittymä Alue on vasta rakenteilla ja tulee sijoittumaan rakenteilla olevan ohitustien varteen. Alueella on tällä hetkellä ampumarata. Alueelle ei ole vielä rakennettu kunnallistekniikkaa. Korttelialueiden kaavamääräykset ovat teollisuusrakennusten korttelialue (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia sekä tavaraliikenneterminaalin korttelialue (LTA). Tulevien korttelialueiden käyttöä rajoittaa jonkin verran alueiden läpi kulkevat sähkölinjat. Ohitustien valmistuttua korttelialueiden sijainti tulee olemaan erinomainen. Teollisuuskorttelialueiden hintatasojen vaihteluväliksi on arvioitu 6-8 /m 2 ja tavaraliikenneterminaalien korttelialueiden hintatasojen vaihteluväliksi 7-12 /m 2. 6

8 2.5 Tesjoki Alueella on teollisuutta, varastoja sekä yksittäinen kauppa. Tontit sijoittuvat valtatie 7:n varteen, tien pohjoispuolelle. Teollisuustonteille saa rakentaa myymälätiloja sekä tontilla tapahtuvaa toimintaa varten yhden asunnon. Kaupungilla on alueella useita vapaita tontteja. Teollisuustonttien hintatasojen vaihteluväliksi alueella on arvioitu 5-12 /m 2. Tontin hintaan vaikuttaa tontin rakennettavuus. 7

9 2.6 Ahvenkoski Ahvenkosken alueelle on kaavoitettu liikenneasema, liiketontti sekä teollisuustontteja. Alue tulee uuden tielinjauksen varteen. Tällä hetkellä alue on metsää, jonka läpi menee tie. Alueen liikenneasematontille arvioidaan olevan laajempaa kysyntää. Liiketontille sekä teollisuusalueelle kysynnän odotetaan olevan enemmän paikallista. Nykyisen tielinjauksen pohjoispuolelle jää liike- ja toimistorakennusten (KL-3) korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa hotelli-, urheilu-, kylpylä- ja ravintolapalveluita. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Eteläpuolelle jää liikerakennusten korttelialue (KL-4) jolle voidaan sijoittaa polttoaineen jakeluasema. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Korttelialueen koko on kartalta mitattuna noin m 2. Tehokkuudella e=0,5 rakennusoikeuden määräksi tulee noin k-m 2. Liikennemyymäläkäyttöön (ABC, Neste, Teboil) arvioitu rakennusoikeuden ( k-m 2 ) hinta vastaavilla alueilla tehdyissä kiinteistökaupoissa on vaihdellut /k-m 2 välillä. Muuhun liikekäyttöön tulevan rakennusoikeuden hinnan arvioidaan vaihtelevan välillä /k-m 2. Rakennusoikeuden suuri määrä laskee rakennusoikeuden arvoa. Liikenneasematontin hintatasoksi on arvioitu /k-m 2 eli /m 2. Liikerakennusten korttelialueen hintatasoksi on arvioitu /k-m 2 eli /m 2. Teollisuustonttien hintatasojen vaihteluväliksi alueella on arvioitu 6-10 /m 2, hintaan vaikuttaa näkyvyys uudelle tielle, tontin koko sekä rakennettavuus. 8

10 2.7 Liljendal Liljendalin alueen tonttien näkyvyys valtatie 6:lle on hyvä. Etäisyys Loviisaan on noin 20 km, Kouvolaan noin 50 km, Porvooseen noin 30 km ja Helsinkiin noin 80 km. Pohjoinen alue on teollisuustoiminnan alue ja siellä toimii teollisuusyrityksiä. Kaupungilla on alueella vapaita tontteja. Eteläinen alue on huoltamotoiminnan sekä muun kaupallisen toiminnan alue. Alueella on huoltamo sekä kalanmyyntikioski. Eteläisen alueen liikekorttelialueille ei saa rakentaa 100 k-m2 suurempia elintarvikemyyntiin tarkoitettuja tiloja eikä tiloja tai laitteita polttoaineen myyntiä varten. Kaupungilla on alueella vapaita tontteja. Teollisuustonttien hintatasojen vaihteluväliksi alueella on arvioitu 3-6 /m 2, hintaan vaikuttaa näkyvyys valtatie 6:lle sekä rakennettavuus. Eteläisen alueen liiketonttien hintatasojen vaihteluväliksi alueella on arvioitu 8-13 /k-m 2. 9

11 2.8 Koskenkylä Koskenkylän alueen tontit sijaitsevat Koskenkylän pientaloasutuksen pohjoispuolella, asutuksen reuna-alueella liiketonttien vieressä. Alueella sijaitsee päivittäistavarakauppa. Koskenkylän alueelle on rakentunut runsaasti uutta pientaloasutusta. Etäisyys Loviisaan on noin 20 km, Kouvolaan noin 70 km, Porvooseen noin 20 km ja Helsinkiin noin 70 km. Yritysalueella on yleisten rakennusten korttelialueita (Y) ja ympäristöä häiritsemättömän teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TY), alueella on muutamia teollisuusyrityksiä. Kaupungilla on alueella vapaita tontteja. Teollisuustonttien hintatasojen vaihteluväliksi alueella on arvioitu 3-5 /m 2, hintaan vaikuttaa tontin koko sekä rakennettavuus. Yleisten rakennusten korttelialueiden hintatasojen vaihteluväliksi alueella on arvioitu 2-3 /m 2, hintaan vaikuttaa rakennettavuus ja tulevan toiminnan mahdollinen kaupallisuus. 10

12 3 Johtopäätökset Loviisan yritystonttimarkkinat ovat kauppahintarekisterin tietojen mukaan hieman hiljaisemmat kuin vastaavan kokoisissa kaupungeissa. Alueet ovat jossain määrin eriytyneet eri profiileihin. Päivittäistavarakauppa on keskittynyt Loviisan keskustan alueelle. Ohitustien valmistuttua kokonaan liikennemäärät Vaalimaan ja Helsingin välillä tulevat lisääntymään, mikä lisää myös tonttien potentiaalisten käyttäjien ja ostajien määrää sekä liiketilojen osalta potentiaalisten asiakkaiden määrää. Alla olevassa taulukossa on esitetty alueittain hintatasojen vaihteluvälit. Alue Liikealueet /k-m² Teollisuusalueet /m² Uusi teollisuusalue Vanha teollisuusalue Vapaavarasto 5-8 Ampumarata, Itäinen liittymä 6-12 Tesjoki 5-12 Ahvenkoski Liljendal Koskenkylä 2-5 Hinnoittelun apuna olevina vertailualueina on käytetty lähikaupunkien yritysalueita sekä arvioitavaa aluetta vastaavia yritysalueita. Selvitys on tehty kauppa-arvomenetelmällä. Hintatasoja on selvitetty Loviisan lisäksi Porvoosta, Haminasta, Kouvolasta ja Lappeenrannasta. Vertailualueet on valittu perustuen alueen etäisyyteen keskustasta, pääväylistä ja rautatiestä, sijaintiin kunnan sisällä, alueen profiiliin/imagoon sekä alueella toimiviin yrityksiin. Vertailualueilla tehtyjen kiinteistökauppojen tiedot on kerätty Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä. Vertailualueilla tehtyjen kiinteistökauppojen maaneliö- ja kerrosneliöhintoja on käytetty arvioitaessa tonttien hintatasoja. Hintatasona on esitetty aluekohtainen hintataso. Arvioitu hintataso perustuu arvioitavilla alueilla sekä niihin verrattavilla alueilla tehtyihin kiinteistökauppoihin. Helsinki Newsec Valuation Oy Juha Nummi Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), yleisauktorisoitu Newsec Valuation Oy Aino Alastalo Nuorempi analyytikko Newsec Valuation Oy

13 Liite 1. Vertailualueilla tehtyjä kiinteistökauppoja Vertailualueiden tonttien kauppahintoja on selvitetty Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä aikaväliltä 01/ /2014. Vertailukauppoina on käytetty K- ja T-tonttikauppoja. Loviisan alueella on maanmittauslaitoksen mukaan vuosina tehty viisi rakentamattomien liikekiinteistöjen kauppaa. Tonttikauppojen hintakeskiarvo on 40 /k-m². Korkeimmillaan K-tontti on kaupattu hintaan 61,4 /k-m² vuonna 2013 ja alhaisimmillaan hintaan 30,8 /k-m² niin ikään vuonna Vastaavalla aikavälillä on Loviisassa tehty kuusi teollisuuskiinteistöjen kauppaa. T- tonttikauppojen kerrosneliöhinnan keskiarvo on 15 /k-m² ja neliöhinnan keskiarvo 7 /m 2. Korkeimmillaan neliöhinta on ollut 13,1 /m 2 ja alhaisimmillaan 4,9 /m 2. Kouvolan kaupungin alueella tehtyjä yritystonttikauppoja Kouvolassa on vuosina tehty yhteensä 25 rakentamattoman teollisuuskiinteistön kauppaa. Kauppojen kerrosneliöhinnan keskiarvo on 20 /k-m 2 ja neliöhinnan keskiarvo on 9 /m 2. Neliöhintojen mediaani on 5 /m 2. Kaupat ovat sijoittuneet pääasiassa Kouvolan keskustan länsipuolella. Korkeimmillaan neliöhinta on ollut 42,1 /m 2 ja kerrosneliöhinta 105,2 /m-k 2. Kyseessä oli kauppa, jossa T-tontin käyttötarkoitus oli liike- ja toimistorakennuspaikka. Korkein neliöhinta T-tonttikaupalle, jolla myös käyttötarkoitus on teollisuusrakennus, on 15,5 /m 2. K-tonttikauppoja on tehty samalla aikavälillä maanmittauslaitoksen mukaan kuusi kappaletta, joista kahdesta on tiedossa kerrosneliöhinta. Vuonna 2011 Kouvolan kaupunki myi Kiinteistö Oy Kouvolan Autotalolle lähes neliöisen tontin kerrosneliöhintaan 43 /k-m 2. Vuoden 2008 lopussa Elimäen kunta myi Koneurakointi Heimo Tuominen Oy:lle K-tontin kerrosneliöhintaan 18,6 /k-m 2. Kaikkien K-tonttikauppojen keskimääräinen neliöhinta oli 30 /m 2. Kouvolan Anjalankosken alueella on maanmittauslaitoksen kauppahintarekisterin mukaan tehty kaksi teollisuustonttikauppa. Kaupungin Oka yksityiselle myymällä 5086 m 2 :n tontilla on rakennusoikeutta 1526 k-m 2. Kaupan neliöhinta on ollut 3,1 /m 2. Toinen kauppa tapahtui kun kaupunki myi Anjalankosken Umatek Oy:lle 111 m 2 teollisuustontin neliöhintaan 4,2 /m 2. Porvoon kaupungin alueella tehtyjä yritystonttikauppoja Porvoon kaupungille on tehty yritysalueiden hintatasojen määritys maaliskuussa Tehdyn raportin mukaan Ölstensin alueella teollisuustontin hintataso on noin /m 2. Haikkoossa teollisuustontin neliöhinta on noin 22 /m 2 ja Hornhattulassa noin 33 /m 2. Kuninkaanportissa liiketontin kerrosneliöhinta on raportin mukaan noin 160 /k-m 2. Maanmittauslaitoksen mukaan Porvoossa on vuosina tehty 27 T-tonttikauppaa. Kaupoista 11 on käyttötarkoituksena teollisuus- ja varastorakennuspaikka. Näiden 11 kaupan neliöhinnan keskiarvo on 25 /m 2 ja mediaani 14 /m 2. Maanmittauslaitoksen mukaan Porvoossa on tehty yksi vertailukelpoinen K-tonttikauppa. Tontti sijaitsee Kuninkaanportissa Porvoon kaupunki myi Kiinteistö Oy Porvoon Ratsumestarinkatu 6:lle m 2 tontin kerrosneliöhintaan 132 /k-m 2. Tontilla on rakennusoikeutta 5100 k-m 2. Tällä hetkellä tilassa toimii mm. Eurokangas. Porvoon Ölstensin alueella tehtiin yhteensä 15 teollisuustonttikauppaa. Kaupungin myymillä 10 tontilla neliöhinnat ovat olleet keskimäärin 14 /m². Yksityisten myymillä kuudella tontilla neliöhinnat ovat olleet keskimäärin 32 /m².kaupunginhaan alueella kunta on myynyt viisi teollisuustonttia keskimääräiseen neliöhintaan 17 /m². Tarmolassa kunta on myynyt vuonna 2010 noin 6 00 neliömetrisen teollisuustontin noin 20 /m². Vuonna 2011 Brunberg Oy myi neliömetrisen T-tontin Ruokakesko Oy:lle neliöhintaan 117 /m². 12

14 Haminan kaupungin alueella tehtyjä yritystonttikauppoja Haminan alueella on tehty vuoden 2008 alusta 21 teollisuustontin kauppaa, joista valtaosassa myyjänä on ollut kunta. Tonttikauppojen neliöhinnan keskiarvo on 6 /m 2. Korkeimmillaan neliöhinta on ollut 12 /m 2, kun Delta-tila Ky myi vuoden 2011 lopussa ulkomaiselle talousyksikölle neliömetrisen tontin. Tontilla oli rakennusoikeutta 900 k-m 2. Liiketonttien kauppoja on tehty vuoden 2008 alusta lähtien 15 kpl, joista kuudesta on tiedossa kaupan kerrosneliöhinta. Yksi kauppa on tehty huomattavasti kalliimmalla kuin muut. Vuoden 2012 lopussa Haminan kaupunki myi Asunto Oy Valkealan Kukkurankaarelle neliöisen K- tontin kerrosneliöhintaan 212 /k-m 2. Kaikkien K-tonttikauppojen kerrosneliöhintojen keskiarvo on 70 /k-m 2. Lappeenrannan kaupungin alueella tehtyjä yritystonttikauppoja Lappeenrannassa on vuosina tehty yhteensä 64 rakentamattoman K- tai T- tontin kauppaa. K-tonttikauppoja on tehty 53, joista 36 on tiedossa kauppahinta ja T-tonttikauppoja 11. K- tonttikauppojen keskimääräinen kerrosneliöhinta on 64 /k-m 2 ja mediaani 45 /k-m 2. Alakvartiili on 20 /k-m 2 ja yläkvartiili 68 /k-m 2. Kaupoista vertailukelpoisimmat on tehty Lappeenrannan reuna-alueella Rauhassa. Rauhassa tehtyjen 14 tonttikaupan keskimääräinen kerrosneliöhinta on 26 /k-m 2. Tonttikauppojen kerrosneliöhinnan mediaani on 22 /k-m 2, alakvartiili 4 /k-m 2 ja yläkvartiili 47 /k-m 2. T-tonttikaupoista 8:ssa on tiedossa kauppahinnat. Kauppojen keskimääräinen neliöhinta on 7 /m 2 ja neliöhinnan mediaani on 5 /m 2. Kauppojen neliöhinnan alakvartiili on 2 /m 2 ja yläkvartiili 21 /m 2. 13

YRITYSTONTIT. Ruoveden kunta Ruovedentie 30, RUOVESI p

YRITYSTONTIT. Ruoveden kunta Ruovedentie 30, RUOVESI p YRITYSTONTIT Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamat yritys- ja teollisuustontit sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella keskustan läheisyydessä Kuruntien ja Rajaportin alueilla sekä Ruhalassa

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

1. Keskusurheilukenttä

1. Keskusurheilukenttä Lainvoimaiset kaavat 1. Keskusurheilukenttä Vastuuhenkilö: Kaisu Kuusela Urheilu- ja virkistystoimintojen korttelialue. Pinta-ala (%) 24 600 m² (100%) Rakennusoikeutta 4470 k-m² Kadut Vesiputket 2013 Aikataulu:

Lisätiedot

TIETOA YRITYSTONTEISTA

TIETOA YRITYSTONTEISTA TIETOA YRITYSTONTEISTA KIURUVEDEN KAUPUNKI Elinkeinopalvelut PL 28, 74701 Kiuruvesi Yhteyspäällikkö Jukka Jaakkola p. 0500 260 567 www.kiuruvesi.fi > Elinkeinopalvelut 11.5.2012 Kiuruveden kaupungin yritys-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

TIETOA YRITYSTONTEISTA

TIETOA YRITYSTONTEISTA TIETOA YRITYSTONTEISTA KIURUVEDEN KAUPUNKI Elinkeinopalvelut PL 28, 74701 Kiuruvesi Yritysneuvoja Tuula Parkkonen-Suhonen p. 040 630 3748 www.kiuruvesi.fi > Elinkeinopalvelut 7.4.2016 Kiuruveden kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Sijainti ja alue. saakka.

Sijainti ja alue. saakka. Sijainti ja alue Sijainti Kemi on noin 22.400 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Perämeren rannalla noin 110 km Oulusta pohjoiseen ja noin 120 km Rovaniemeltä lounaaseen. Kemin naapurikuntia ovat mm. Keminmaa,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1 NURMEKSEN KAUPUNKI TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1. LUOVUTUKSEN KOHTEET JA LUOVUTUSTAVAT 2. LUOVUTUSMENETTELY 3. KOHTEIDEN HINNOITTELU JA

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 85 8.9.2014 256 Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3 -nimisen yhtiön myynti Conorin Oy:lle

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KORTTELIN 91 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (TEKNIIKKATIE, TESJOKI)

KORTTELIN 91 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (TEKNIIKKATIE, TESJOKI) L O V I I S A 4.1.2012 KORTTELIN 91 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (TEKNIIKKATIE, TESJOKI) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TEKNIIKKATIE, TESJOKI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN YRITYSTONTTIEN HINTASELVITYS

FORSSAN KAUPUNGIN YRITYSTONTTIEN HINTASELVITYS FORSSAN KAUPUNGIN YRITYSTONTTIEN HINTASELVITYS 10.6.2016 Ramboll 0101197-5 Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Tehtävän määrittely

Lisätiedot

KAUPUNGIN MYYNNIT 2005 04/2006

KAUPUNGIN MYYNNIT 2005 04/2006 KAUPUNGIN MYYNNIT 2005 04/2006 Kiinteistö klk.pvm. kaupan pvm./ ostaja Kauppa tehty koko/ Pinta- Rak.oik. /m2 /kem2 Rak. Käyttö Osoite OP pvm. saantonro ( ) osa ala /m2 kem2 4007/8 (/2) 2.0.999 25.5.2005/

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ PETIKKO n. 6000 m² Kiinteistö on ollut Tarjoustalo / Tokmannin käytössä vuodesta 2005, jolloin liiketeilasaneeraus tehtiin entiseen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho

TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho Mitä missä miksi? Yksi Jyväskylän kaupungin yleiskaavan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano KAUPPAKIRJA Nousiaisten kunta luonnos 12.8.2016 1. MYYJÄ Nousiaisten kunta (jäljempänä Myyjä ) y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen 2. OSTAJA y-tunnus 1680089-7 os. Torikuja, 21270 Nousiainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) 281 Kiinteistönkaupan esisopimus ja lopulliset sopimukset Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevien tonttien ja tontinosien myymiseksi (Espoo, Kaitaa, korttelit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa.

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa. 1 MUISTIO / KN Tontin (ALY) ja sillä sijaitsevan rakennuksen myynti (sr-2) State Control Oy:lle perustettavan As Oy Helsingin Konstaapeli Spaakin lukuun (Vanhakaupunki, tontti 27930/2) Vanhankaupungintie

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet 2 Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. 5 km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 HAKUAIKA 17.11 31.12.2014 2 JOHDANTO Kaupunki tarjoaa ostettavaksi kuusi (6) pienteollisuustonttia yrityksen toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha)

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) Alavus 1 403 648 Anjalankoski 83,6 2497,7 301,6 Aura 424

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula 9.11.2016 9.11.2016 2 Lähtökohdat Järvenpään kaupungin hulevesisuunnitelma Hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa v. 2013

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447), Tampere Meluselvitys 2.5.2013 Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447),Tampere Rakennustoimisto Pohjola Oy Meluselvitys

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Mäntsälän portin yritysalue) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti Ensimmäinen tarjoustenjättöaika

SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti Ensimmäinen tarjoustenjättöaika SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti 26-174-1 Ensimmäinen tarjoustenjättöaika 13.5-14.6.2013 1 TONTTIEN SIJAINTI Sampo 3 alue sijaitsee n. 6,5 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta lounaaseen.

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 28.10.2015 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28.10.2015 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 5 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Kantvikin Vapaa-ajankeskus Oy:lle pienvenesataman ja sen palvelutoiminnan suunnittelua

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 56. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone, Mannerheiminkatu 4, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 56. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone, Mannerheiminkatu 4, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 56 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 01.10.2014 klo 17:30-20:39 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone, Mannerheiminkatu 4, Loviisa LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 40, TESJOKI, KORTTELIN 1 OSA SEKÄ OSAT KATU- JA TIEALUEISTA, TAVASTANTIE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 40, TESJOKI, KORTTELIN 1 OSA SEKÄ OSAT KATU- JA TIEALUEISTA, TAVASTANTIE L O V I I S A 9.8.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 40, TESJOKI, KORTTELIN 1 OSA SEKÄ OSAT KATU- JA TIEALUEISTA, TAVASTANTIE KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TAVASTANTIE

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot