Taulukko. Avohoidon kokonaismenot (miljoonaa euroa) käypiin hintoihin vuosina 1991 ja 2001 (Kela 2001, Stakes 2003).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taulukko. Avohoidon kokonaismenot (miljoonaa euroa) käypiin hintoihin vuosina 1991 ja 2001 (Kela 2001, Stakes 2003)."

Transkriptio

1 Kuopio Hyvät Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Kesäkausi on alkamassa. Perusterveydenhuollon kentältä kuuluu vaihteeksi myönteisiä ääniä useiden vuosien jälkeen: sijaisia on saatavissa terveyskeskustyöhön. Muutoin elettäneen varovaisen odottelevalla mielellä kuunnellen keskusteluja hoitotakuusta, toimista perusterveydenhuollon kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Etelä-suomalaisen kaupungin johtava lääkäri kirjoitti hiljattain Helsingin Sanomissa, että kentältä puuttuu selvää rahaa toiminnan perusmenojen kattamiseen. Samaa kertoo yksinkertainen taulukko Duodecim-lehden kevään numeron Osmo Saarelman artikkelissa. Taulukko näytti karua kerrottavaa siitä, mihin terveydenhuollon rahat ovat menneet viime vuosina. Taulukko. Avohoidon kokonaismenot (miljoonaa euroa) käypiin hintoihin vuosina 1991 ja 2001 (Kela 2001, Stakes 2003) Muutos (%) Terveyskeskusten avohoito 1 014, ,0 0,1 Sairaaloiden avohoito 597,9 847,0 +41,7 Yksityinen avohoito, 549,6 740,1 +34,7 työterveyshuolto ja opiskelijaterveydenhuolto Yleislääketieteen järjestökentässä pidettiin huhtikuun lopulla kolmen yleislääkärijärjestön meidän yhdistyksemme lisäksi mukana olivat Kunnallislääkärit ry sekä Lääkäriliiton yleislääketieteen alaosasto yhteistapaaminen, johon oli kutsuttu yhteistyökeskustelujen virittämiseksi erikoislääkäriyhdistysten edustajia mukaan. Kokouksessa tuli yleislääkäreiltä selviä näkemyksiä kenttää keskusteluttaneesta sisäisestä erikoistumisesta yleislääkäreiden työssä. Pidettiin suorastaan vahingollisena, jos ulkoapäin esitettyjen paineiden seurauksena luodaan mielikuvia, että laadukkaassa terveyskeskuksessa kuuluu olla minierikoistumista lääkäreiden kesken. Yleislääkärin toimenkuvaan ja identiteettiin kuuluu pystyä tutkimaan ja hoitamaan oman osaamisen ja varustusten avulla kaikkia terveysongelmia erikoissairaanhoitoon päin yhteisesti sovittujen työnjakokäytäntöjen pohjalta. Sen sijaan työnjakoa eri erikoisalojen 1

2 yhteydenpidon, kehityksen seuraamisen ja myös erityisen kouluttautumisen muodossa on syytä pitää järkevänä ja myös yksittäisiä lääkäreitä motivoivana. Erityisosaaminen on siis kannatettavaa, mutta sen ympärille ei pidä rakentaa jäykkiä vaatimuksia. Paljon tärkeämpää yleislääkärin arkityön kannalta olisi saada luoduksi joustavat ja ystävälliset konsultaatiosuhteet yleislääkärin työn kannalta keskeisten erikoisalojen erikoislääkäreiden kanssa. Kokouksessa pidettiin myös valitettavana sitä, että poliittiset päätöksentekijät ovat rakentaneet ylimitoitettuja odotuksia yleislääkärin mahdollisuuksista toimia kuntien erikoissairaanhoidon kustannusten säätelijöinä. Perusterveydenhuollon tutkimusta tarvitaan. Kansallinen terveyshanke jatkuu vuoteen 2007 saakka ja vuosittain on jaossa 30 miljoonaa euroa hankerahaa. Hoitoon pääsyn turvaaminen, terveyskeskusten toimivuuden lisääminen, terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen ja palvelujen tehostamiseen tähtäävät palvelut, mielenterveyspalvelujen toimivuuden turvaaminen sekä henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen ovat olleet myönnettyjen hankerahojen pääkohteet. Yleislääketieteen yhdistyksen hallituksen jäsenistä Arto Vehviläinen on hankkeessa kokopäivätoiminen aluekoordinaattori ja antaa mielellään lisätietoja hankkeeseen liittyen. Lisätietoja löytyy myös osoitteesta Tämän jälkeen katse yhdistyksemme toimintaan: Vuosikokouksessa yhdistykselle valittiin uusi hallitus. Tosin suurin osa entisistä jäsenistä jatkaa hallituksessa, vuosittain erovuorossa on 3-5 henkilöä. Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraavanlainen: Hallituksen varsinaiset jäsenet: Simo Kokko (pj.), Stakes, Elise Kosunen (vpj., kv asioiden sihteeri), Tampereen yliopisto, Outi Elonheimo, Helsingin yliopisto, Arto Vehviläinen, Kuopion yliopisto, Liisa Hiltunen, Oulun yliopisto, Paula Vainiomäki, Turun yliopisto, Hannu Rintanen, Stakes, Katariina Korkeila, Turun yliopisto, Osmo Saarelma, Espoon terveyskeskus, Tiina Perä, Jalasjärven terveyskeskus, Hans Blomberg, Sipoon terveyskeskus, Varajäsenet: Martti Luomala, Lapuan terveyskeskus, Heikki Hinkka, Kangasalan terveyskeskus, Martina Torppa, Helsingin yliopisto, Pekka Mäntyselkä, Kuopion yliopisto, Mauri Laakso, Oulun yliopisto, Hanna Salmenpohja, Lohjan terveyskeskus, Kati Domonyi, Vammalan aluesairaala, Sara Sarjakoski-Peltola, Salon terveyskeskus, Tuula Heinänen, Espoon sos.- ja terv.toimi, Ulla Saxen, Porin terveysvirasto, Outi Kupiainen, Helsingin kaupungin terveysvirasto, 2

3 Yhdistyksen sihteerin ja toimiston yhteystiedot ovat: Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Sihteeri/rahastonhoitaja Sirkka Kosonen Kuopion yliopisto Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos PL 1627, KUOPIO puhelin: sähköposti: Seuraava näkyvä yhteinen tapaaminen ja koulutustilaisuus ovat jokavuotiset Yleislääketieteen päivät, jotka pidetään Helsingissä Folkhälsanin tiloissa Ohjelma on tämän kirjeen liitteenä. Mukana on kiinnostavia puhujia yleislääkärikunnan ulkopuolelta. Päivät ovat myös tärkeä foorumi esitellä omaa tutkimustyötä kotimaisilla kielillä. Esittelemäänhän pääsee tarjoamalla oman esityksen lyhennelmän järjestäjille. Niille, jotka eivät ole rutinoituneet alan terminologiaan, tieteellisten kongressien yhteydessä puhutaan slangin tapaan abstraktien lähettämisestä. Tämä tarkoittaa itse asiassa sitä, että lähettäjä, tai lähettäjien ryhmä, tarjoaa omaa työtään esiteltäväksi joko suullisena esityksenä tai posterina. Työn esittelyksi lähetetään järjestäjien määrittelemän pituinen lyhennelmä ja määrämuotoon laadittu, josta käytetään termiä abstrakti. Useimmiten lyhennelmä hyväksytään sellaisenaan painettavaksi ns. abstraktikirjassa. WONCA World, joka on yleislääkäreiden kansainvälisen järjestön maailmanlaajuisen organisaation nimike, järjestää yleislääkärikongressin Yhdysvalloissa Floridan Orlandossa. Tarkempia tietoja kongressista löytyy internetistä osoitteesta Mukaan ehtii vielä osallistujaksi. Abstraktien sisäänjättöaika on jo valitettavasti mennyt umpeen. WONCA Europe pitää kesäkuun alussa Euroopan yleislääkärikongressin Amsterdamissa. Kongressi on tämän kirjeen saapuessa jo ohi. Seuraava WONCA:n Euroopan alueen kongressi on Ateenassa. Nyt kannattaa myös varautua jo kesän 2005 Pohjoismaiseen kongressiin, joka pidetään Tukholmassa Odotettavissa on kaikesta päätellen sekä tieteellisesti & ammatillisesti että myös sosiaalisesti yhteisen hengen luonnin kannalta hyvä ja tärkeä kongressi. Scandinavian Journal of Primary Health Care -lehden kuulumisia: Professori Calle Bengttson, Göteborgin yliopistosta Ruotsista toimi lehden päätoimittajana seitsemän vuotta. Hän vetäytyi tästä tehtävästä eläkkeelle vuoden 2003 lopussa. Lehden toimitus järjesti Calle Bengtssonin ja hänen sihteerinsä Lolo Humblen kunniaksi vastaanoton Helsingissä pidetyn pohjoismaisen yleislääketieteen kongressin yhteydessä. Kongressin järjestäjät kiittivät Calle Bengttsonia pitkäaikaisesta hyvästä työstä yleislääketieteen hyväksi kongressin päättäjäisseremonian yhteydessä. Lehden uusi päätoimittaja on professori Jakob Kragstrup Tanskasta, Odensen yliopiston yleislääketieteen tutkimusyksiköstä. Hän on aiemmin toiminut useita vuosia Tanskan kansallisena toimittajana, joten hän on hyvin perillä lehteä koskevista asioista. Jakob Kragstrup haluaa kehittää lehteä vielä aikaisempaa paremmaksi yleislääketieteen julkaisuareenaksi. Erityisesti hän toivoo, että pohjoismaisen yleislääketieteen tutkimuksen sisällä tapahtuisi keskustelua. Eli uusia tutkimuksia raportoitaessa kommentoitaisiin sitä, mitä uutta ko. tutkimus tuo aikaisempiin pohjoismaisiin näkemyksiin verrattuna. Käsikirjoituksien tarjoamista suunnittelevien kollegoiden kannattaa ottaa tämä huomioon. 3

4 Suomen kansallisena toimittajana jatkaa työskentelyä professori Irma Virjo Tampereen yliopistosta ja apulaistoimittajana jatkaa professori Heikki Luukinen Oulun yliopistosta. Lehden omistaa kaikkien viiden pohjoismaisen tieteellisen yleislääketieteen yhdistyksen yhteinen säätiö. Lehti on tilattu jäsenetuna kaikille jäsenille. Suomen Lääkärilehti on lähestynyt yhdistystämme ja toivoo meiltä sekä aiheita lehden artikkeleiksi, erityisesti katsausartikkeleiksi. Meille kaikille Lääkärilehti on tärkeä ammattitaidon ylläpitämisen ja tiedon saannin väline. Yhdistyksemme jäsenet voisivat muistaa päätoimittajaa aiheilla ja myös ehdottamalla omia tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia. Sähköpostiosoite on Jotta pystyisimme entistä paremmin palvelemaan jäsenkuntaamme, pyydämme teiltä ehdotuksia, toivomuksia ja palautetta. Tätä varten olemme kehittäneet yksinkertaisen pikku lomakkeen yhdistyksemme nettisivulle. Vaikka monet meistä ovat ehkä kyllästyneet erilaisiin kutsumatta esiin pompahtaviin kyselyihin, tämä on nyt meidän yhteisesti oman toimintamme kehittämiseksi rakennettu. Käykääpä katsomassa nettisivujamme ja vastatkaa samalla kyselyyn osoitteessa: Lämpimin kesäterveisin! Simo Kokko puheenjohtaja Elise Kosunen varapuheenjohtaja 4

5 PROSESSI VAI POTILAS? XVII Yleislääketieteen päivät, Helsinki Suomen yleislääketieteen yhdistys ja Kansanterveystieteen laitos, yleislääketieteen yksikkö Folkhälsan, Topeliuksenkatu 20, Helsinki Torstai KOULUTUSPÄIVÄ Ilmoittautuminen ja tulokahvit Avaus prof. Matti Klockars, HY Teema 1: Järjestelmän prosessit puheenjohtaja prof. Mats Brommels, KI, Tukholma Perusterveydenhuollon prosessit? prof. Paul Lillrank, TKK, Otaniemi Keskustelu Lääkäri tuotteistamassa terveyskeskuksen toimintaa Tuotanto vastaamaan tarvetta Kliininen opettaja Outi Elonheimo, HY Keskustelu jatkuu Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen Teema 2: Potilaan ja lääkärin prosessit puheenjohtaja prof. Matti Klockars, HY The analysis of general practitioners consultation as a tool to develop doctor patient relationship / Yleislääkärin vastaanoton analyysi potilaslääkärisuhteen kehittämiskeinona Prof. Klaus Witt, Panum Instituttet, Kööpenhamina Keskustelu vuotta hoitosuosituksia mitä olemme oppineet? tutkimusprof. Marjukka Mäkelä, Stakes Keskustelu jatkuu Näyttelyyn tutustuminen ja tilaisuuden päätös Iltaohjelma myöhemmin ilmoitettavalla tavalla 5

6 Perjantai KOULUTUS JA TIETELLISEN OHJELMAN PÄIVÄ Ilmoittautuminen ja tulokahvi Teema 3: Perusterveydenhuolto prosessissa Puheenjohtaja professori Matti Klockars, HY Kolmas sektori perusterveydenhuollon prosesseissa. Toimitusjohtaja Stefan Mutanen, Folkhälsan Kansallinen projekti - prosessin vai potilaan turvaamiseksi? Professori Mats Brommels, KI, Tukholma Keskustelu Yleislääketieteen tutkimuksen esittelyä Lounas Yleislääketieteen tutkimuksen esittelyä Parhaiden abstraktien, esitysten ja postereiden palkitseminen ja tilaisuuden päätös ************************ Abstraktien viimeinen jättöpäivä on Ilmoittautuminen mennessä osoitteella: Osallistumismaksu Suomen yleislääketieteen yhdistyksen ja Kunnallislääkärien jäseniltä 30 euroa, muilta 60 euroa. Maksetaan tilille , viitteeksi osallistujan nimi. Tarkempia tietoja: kliininen opettaja Outi Elonheimo, sähköposti: 6

Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet,

Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Jäsenkirje 2/2008 26.3.2008 Tampere Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n vuosikokous pidettiin Helsingissä 7.3.2008. Sääntöjemme mukaisesti puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2007 Yhdistyksen toiminta jatkui viime vuosina omaksutuilla linjoilla. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä yleislääketieteeseen liittyvissä

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2011 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry (SYLY) toimii jäsentensä yhdyssiteenä yleislääketieteeseen liittyvissä asioissa. Käytännön työstä

Lisätiedot

Jäsenkirje 1/2006 Kuopio 8.2.2006. Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet,

Jäsenkirje 1/2006 Kuopio 8.2.2006. Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Jäsenkirje 1/2006 Kuopio 8.2.2006 Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Yhdistyksemme 21. toimintavuosi on lähtenyt käyntiin. Edessä olevaan vuoteen tulee sisältymään monia perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Jäsenkirje 3/2006. Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet

Jäsenkirje 3/2006. Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet Jäsenkirje 3/2006 Kuopio 26.9.2006 Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet Syksyn työt ja työtahti ovat varmaankin jo kaikilla täysillä päällä. Perusterveydenhuollossa edessä on vähintäänkin

Lisätiedot

1. XIII yleislääketieteen päivien abstraktikirja (vain kotiinlähetetyssä kirjeessä mukana)

1. XIII yleislääketieteen päivien abstraktikirja (vain kotiinlähetetyssä kirjeessä mukana) JÄSENKIRJE 4 / 2000 Tampereella 15.12.2000. Hyvä Kollega, Hyvät ajat ovat takanapäin, ja edessäpäin. Edessä oleva lääkäripula tulee kuitenkin koettelemaan kovin kourin terveyskeskuksia. Edunvalvojillamme

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ

KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ Nro 2/2010 Professori Lauri Toivonen: Kardiologit terveyskeskuksiin etänä! s. 4 Kiuruveden terveyskeskus aluehoitajamallilla verenpaineen kimppuun s. 8 Telelääketieteen ja e-health

Lisätiedot

Terveysfoorumi. Miten terveydenhuollon valinnat. Liite 46 16.11.2012. Terveysfoorumilla 11.5.2012 käytyä keskustelua. Suomen lääkärilehti

Terveysfoorumi. Miten terveydenhuollon valinnat. Liite 46 16.11.2012. Terveysfoorumilla 11.5.2012 käytyä keskustelua. Suomen lääkärilehti Terveysfoorumi Suomen lääkärilehti Miten terveydenhuollon valinnat Finlands Läkartidning pitäisi tehdä? 2012 Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Terveysfoorumilla 11.5.2012 käytyä keskustelua Liite

Lisätiedot

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko E-RESEPTI SIVU 6 APTEEKKIEN VERKKOKAUPPA SIVU 9 TEEMA: RESEPTINKIRJOITUS OIKEUS SIVU 12 PROVIISORIPÄIVÄ SIVU 16 RUOTSIN APTEEKKIUUDISTUS SIVU 24 RESEPTINKIRJOITUS MUISSA MAISSA SIVU 28 VEROSUUNNITTELU

Lisätiedot

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Suomen Polioliitto ry Hallitus Kivipelto Juhani, Kurikka, pj Hänninen Leo, Nummela, vpj Aroheikki Ari, Helsinki Jokinen Lauri, Turku Lappalainen Kaarina, Helsinki Mäki-Petäys

Lisätiedot

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi 3_08.indd 1 28.9.2008 12:51:27 Työfysioterapeutti 3/2008 sisällys 3 Hallituksen ilmoitustaulu 6 Työfysioterapeuttiyrittäjän monet haasteet 9 Onko sattumaa olemassa? 11 NES-konferenssi 13 Työkyky, Kansallinen

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri

Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri NRO 1/2009 17. VSK HUHTIKUU 2009 Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri SELKÄYDINVAMMA ISSN 1236-5092 17. vuosikerta Päätoimittaja: Pekka Hätinen Puh. 040 502 6308

Lisätiedot

LAATUPALA. Kokemuksia kuvantamisyksiköiden auditoinneista. Laatukäsikirjasta tukea työhön. Porin Lääkäritalolle tunnustusta.

LAATUPALA. Kokemuksia kuvantamisyksiköiden auditoinneista. Laatukäsikirjasta tukea työhön. Porin Lääkäritalolle tunnustusta. LAATUPALA Sosiaali- ja terveydenhuollon laatuverkoston tiedotuslehti 4 2005 Kokemuksia kuvantamisyksiköiden auditoinneista Kliinisten auditointien asiantuntijaryhmä on saanut valmiiksi selvityksen kliinisten

Lisätiedot

7. 2013. Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila. Teema: talous

7. 2013. Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila. Teema: talous 7. 2013 Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila Teema: talous Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Rap-mummo Eila on Vuoden Isovanhempi 6 Kunnilla

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

Harvinainen, mutta ei yksin. » Paulan sairaus löytyi, lääkitystä ei ole. s.14 VÄHENEEKÖ JÄRJESTÖJEN LIIKKUMATILA? 8 AINA ON OIKEAN IKÄINEN!

Harvinainen, mutta ei yksin. » Paulan sairaus löytyi, lääkitystä ei ole. s.14 VÄHENEEKÖ JÄRJESTÖJEN LIIKKUMATILA? 8 AINA ON OIKEAN IKÄINEN! RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI VÄHENEEKÖ JÄRJESTÖJEN LIIKKUMATILA? 8 AINA ON OIKEAN IKÄINEN! 24 2 2012 Harvinainen, mutta ei yksin» Paulan sairaus löytyi, lääkitystä ei ole. s.14 HYVÄN TEKIJÄ teksti tuija

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa

Lisätiedot

Kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä vertaistuki sai liikkeelle. Kesän huipennus Kajaanissa. Kuka saa hoitotukea? Oman kiltteydensä vankina

Kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä vertaistuki sai liikkeelle. Kesän huipennus Kajaanissa. Kuka saa hoitotukea? Oman kiltteydensä vankina m i e l e n t e rv e y d e n k e s k u s l i i t o n j ä s e n l e h t i 3/2015 Kesän huipennus Kajaanissa Kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä vertaistuki sai liikkeelle 6 Kuka saa hoitotukea? Oman kiltteydensä

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School Henry Ihmisten kanssa huipulle! Jäsentiedote 2/2014 Professor Julian Birkinshaw, London Business School Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Vallila Interior Kehitysjohtaja Sami Honkonen, Reaktor HENRY

Lisätiedot

Alkkari. Lämpimät kiitokset yhteisiä palvelutehtäviä suorittaneille!

Alkkari. Lämpimät kiitokset yhteisiä palvelutehtäviä suorittaneille! 1 Alkkari Kesäkuu 2006 Lämpimät kiitokset yhteisiä palvelutehtäviä suorittaneille! 2 Sisällysluettelo: Hyvä muistaa ja tietää 2 AAL-yhtenäisyyskokous -- mikä se onkaan? 3 Mistä yhtenäisyyspalaverissa puhuttiin?

Lisätiedot

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ EHYT 2 28.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ Menetelmä kerää myös arvokasta tietoa JATKUU SIVULLA 19 > Jonna Yletyinen Koulut loppuvat! Kesäkuun alussa juhlitaan

Lisätiedot

Rauhallista joulua. Opintomatkakohteena kaksi tunnettua lontoolaissairaalaa. Sivu 7. Hyvinvointi työssä lisää myös muuta elämän onnea.

Rauhallista joulua. Opintomatkakohteena kaksi tunnettua lontoolaissairaalaa. Sivu 7. Hyvinvointi työssä lisää myös muuta elämän onnea. Suomen Silmähoitajat ry Finlands Ögonskötare rf 4/2012 www.suomensilmahoitajat.fi Rauhallista joulua Glaukoomapotilaiden seurantajärjestelmä turvaa laadukkaan hoidon. Sivu 4 Opintomatkakohteena kaksi tunnettua

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana!

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009 Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry Puheenjohtajan puheenvuoro Puheenjohtaja omaa rahaa iskemässä Hyvä Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsen! Toivottavasti

Lisätiedot

Matkustan ympäri maailmaa

Matkustan ympäri maailmaa ABROAD 1 2 Matkustan ympäri maailmaa FiMSIC on liikuttanut suomalaisia lääkisopiskelijoita jo 58 vuoden ajan. Vaihto-opiskelu ulkomailla on hyvä tapa täydentää opintoja ja kehittyä ammatillisesti, mutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28 Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot