Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen yleislääketieteen yhdistys ry."

Transkriptio

1 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2011 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry (SYLY) toimii jäsentensä yhdyssiteenä yleislääketieteeseen liittyvissä asioissa. Käytännön työstä vastaa yhdistyksen hallitus, joka kokouksissaan suunnittelee, ottaa kantaa ja antaa lausuntoja yleislääketiedettä ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä koskevissa asioissa. Sähköpostitse tapahtuvassa asioiden valmistelussa ovat keskustelupohjan laajentamiseksi mukana myös hallituksen varajäsenet. Vuosittain järjestetään SYLY -päivät, aiemmin nimellä Yleislääketieteen päivät. Yhdistys osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen yleislääkärien yhteistyöhön sekä pitää yllä yhteyksiä myös alan maailmanjärjestön toimintaan. Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen jäsen Pekka Honkanen ja sihteerinä Paula Vainiomäki. Kokoukseen osallistui 6 jäsentä. Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; Varsinaiset jäsenet Toimikausi Varajäsenet Toimikausi Pekka Honkanen, pj Paula Vainiomäki, varapj Arja Helin-Salmivaara Jaana Franck Mikko Purhonen Ulla-Maija Rautakorpi Katarina Näs Hans Blomberg Päivi-Leena Honkinen Tapani Hämäläinen Martina Torppa Arja Helin-Salmivaara 2009 Raija Sipilä Sara Sarjakoski-Peltola Pirjo Immonen-Räihä Marke Hietanen-Peltola Anni Seiskari Pekka Mäntyselkä Jorma Savolainen Liisa Hiltunen Mauri Laakso Toimikaudet on esitetty yllä kalenterivuosittain, vaikka toimikaudet vaihtuvatkin virallisesti maaliskuussa pidettävien vuosikokousten mukana SYLY ry:n hallitus on valinnut keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja Pekka Honkanen, varapuheenjohtaja Paula Vainiomäki sekä hallituksen jäsenet Arja Helin-Salmivaara ja Mikko Purhonen. 1

2 Yhdistyksen tilintarkastajana jatkaa aiemman sopimuksen mukaisesti Kuopiossa toimiva auktorisoitu tilintarkastaja Oulun HTM & JHTT -tarkastus Oy JHTT -yhteisö. Hallituksen toiminta Yhdistyksen hallitus kokoontui vuosikokousta edeltäneessä kokoonpanossa ennen vuosikokousta yhden kerran. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä osallistuivat tähän kokoukseen seuraavasti: Elise Kosunen (pj) 1/1, Paula Vainiomäki 1/1, Arja Helin-Salmivaara 1/1 (Jaana Franck 0/1), Liisa Hiltunen 1/1 (Mauri Laakso 0/1), Päivi-Leena Honkinen 0/1 (Tapani Hämäläinen 0/1), Pekka Mäntyselkä 1/1 (Marja Aira 0/1), Katarina Näs 1/1 (Hans Blomberg 0/1), Mikko Purhonen 1/1 (Ulla-Maija Rautakorpi 0/1), Sara Sarjakoski- Peltola 0/1 (Pirjo Immonen-Räihä 1/1), Anni Seiskari 1/1 (Markku Sumanen 0/1), Martina Torppa 1/1 (Raija Sipilä 0/1). Vuosikokouksessa valittu hallitus kokoontui viisi kertaa. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä osallistuivat näihin kokouksiin seuraavasti: Pekka Honkanen (pj) 5/5, Paula Vainiomäki 5/5, Arja Helin-Salmivaara 3/5 (Jaana Franck 0/5), Liisa Hiltunen 3/5 (Mauri Laakso 0/5), Päivi-Leena Honkinen 1/5 (Tapani Hämäläinen 0/5), Pekka Mäntyselkä 5/5 (Jorma Savolainen 0/5), Katarina Näs 2/5 (Hans Blomberg 1/5), Mikko Purhonen 5/5 (Ulla-Maija Rautakorpi 0/5), Sara Sarjakoski- Peltola 1/5 (Pirjo Immonen-Räihä 2/5), Martina Torppa 1/5 (Raija Sipilä 2/5), Marke Hietanen-Peltola 5/5 (Anni Seiskari 0/5). Yhdistyksen jäsenistö Vuoden 2011 alkaessa yhdistyksessä oli 953 jäsentä, joista kuusi kunniajäsentä: Mauri Isokoski, Pertti Kekki, Marshall Marinker, Kari Mattila, Marjukka Mäkelä ja Irma Virjo. Vuonna 2011 yhdistyksen jäseneksi hyväksyttiin 61 henkilöä, yhdistyksestä erosi 19 jäsentä ja poismenneitä jäseniä oli 1. Yhdistyksen jäsenlistoilta on poistettu sääntöjen mukaisessa järjestyksessä 4 sellaista jäsenenä ollutta, joilta jäsenmaksu oli jäänyt kahden vuoden ajan maksamatta. Muutokset huomioon ottaen yhdistyksessä oli vuoden 2011 lopussa 991 jäsentä, joista kuusi kunniajäsentä. Vuoden 2011 aikana yhdistystä on esitelty erilaisten koulutustilaisuuksien yhteydessä ja jäseneksi liittymisestä on tiedotettu erikoislääkärikoulutuksen tilaisuuksissa yleislääketieteeseen erikoistuville. Uusille jäsenille lähetetään tiedote heidän hyväksymisestään jäseniksi sekä yhdistyksen säännöt ja kaksi viimeisintä jäsenkirjettä. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin vuoden 2011 aikana kaksi jäsenkirjettä. Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa; Sivut on julkaistu myös ruotsin kielellä. Sivujen uudistamiseen on ryhdytty loppuvuonna

3 Yhdistyksen jäsenmaksu Vuosikokous päätti yhdistyksen jäsenmaksuksi 38 euroa. Jäsenmaksujen kannosta on huolehtinut Suomen Lääkäriliiton jäsenmaksujen välityspalvelu. Yhdistyksen jäsenmaksusta voi anoa vapautusta eläkkeelle siirtymisen johdosta. Jäsenmaksusta vapautettiin vuonna 2011 yksi jäsen. Yhdistyksen taloudellinen tilanne Yhdistyksen tulot muodostuvat lähes kokonaan jäsenmaksuista. Yhdistyksellä on käyttöpääomana Tampereella vuonna 2001 pidetyn Euroopan alueen WONCA - kongressin tuotosta yhdistykselle jäänyt osuus. Yleislääketieteen päivät 2011 tuotti taloudellista tulosta 1347,22 euroa. Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 8053,89 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään taseeseen edellisten tilikausien ylijäämien tilille. Ylijäämällä varaudutaan v Tampereella järjestettävän pohjoismaisen yleislääketieteen kongressin järjestelyistä ja markkinoinnista aiheutuviin kuluihin. Palkinnot, apurahat ja muut huomionosoitukset Yhdistys on omaksunut linjakseen sen, että se ei itse myönnä omista budjettivaroistaan tunnustuspalkintoja tai julista haettavaksi apurahoja. Aikaisemmin matka-apurahaanomukset on ohjattu Suomen yleislääketieteen säätiöön, mutta säätiö ei ole jakanut apurahoja viime vuosina. Suomen yleislääketieteen säätiö Suomen yleislääketieteen säätiön hallitukseen ovat vuonna 2011 kuuluneet Mauri Isokoski (pj, erovuorossa 2010), Irma Virjo (erovuorossa 2011), Hanna Salmenpohja (erovuorossa 2012), Katariina Korkeila (erovuorossa 2013) sekä Simo Harju (erovuorossa 2014). Suomen yleislääketieteen yhdistyksen hallitus valitsi kokouksessaan 1/2011 erovuorossa olleen Mauri Isokosken uudelleen hallitukseen seuraavan viisivuotiskaudeksi Isokoski ilmoitti kuitenkin luopuvansa tehtävästä. Marjukka Mäkelä valittiin kokouksessa säätiön hallituksen jäseneksi Isokosken tilalle. Väitöskirjapalkintoja ja matka-apurahoja ei vuonna 2011 jaettu. 3

4 Kotimaiset yhteydet Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Yhdistys on Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin yhdistysjäsen. Yleislääketieteen vaaliliiton edustajina seuran valtuuskunnassa ovat kaudella toimineet Liisa Hiltunen, Pekka Niemelä, Hanna Salmenpohja ja Klas Winell. Duodecim seuran valtuuskunnan valitsemina virkailijoina toimivat yhdistyksen jäsenet seuraavasti. Klas Winell toimii seuran valtuuskunnan varapuheenjohtajana ja vaalivaliokunnan puheenjohtajana sekä Paula Vainiomäki seuran hallituksen jäsenenä Duodecim-seuran apurahavaliokunnassa yhdistyksen jäsenistä toimi vuonna 2011 yhdistyksen jäsen Markku Sumanen. Konrad Reijowaaran palkinnon valitsemistoimikunnassa toimii yhdistyksen jäsenistä Päivi Meriranta. Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet Duodecim-seuran ja erikoislääkäriyhdistysten Käypä hoito -hoitosuositusten laatimiseen suosituskohtaisissa työryhmissä. Suomen yleislääkärit ry ja Suomen Lääkäriliiton yleislääketieteen alaosasto Yhdistys on jatkanut yhteistyötä muiden yleislääkärijärjestöjen (Suomen yleislääkärit ry, GPF ja Suomen Lääkäriliiton yleislääketieteen alaosasto) kanssa. SYLY ry:n ja Suomen yleislääkärit ry:n hallitusten yhteistyökokousta ei järjestetty vuonna 2011, mutta yhteistyö jatkui puheenjohtajiston yhteydenpidon muodossa. Yhdistyksen jäseniä osallistui Yleislääkäripäivien järjestelyihin. Suomen Lääkäriliitto Suomen lääkäriliiton valtuuskunnassa kolmivuotiskaudella yhdistystä edustavat Katariina Korkeila ja Elise Kosunen. Nuorten Lääkärien yhdistys ry (NLY) Toimintavuoden aikana yhdistys on tehnyt yhteistyötä kannanottojen ja lausuntojen sekä koulutustilaisuuksien valmistelussa. Perhelääketieteen yhdistys Yhdistys on aloittanut yhteistyön Perhelääketieteen yhdistyksen kanssa. Lääketieteen koulutuksen yhdistys Yhdistyksen jäseniä toimii yhdistyksen johtoelimissä. 4

5 Ulkomaiset yhteydet WONCA Europe Suomen yleislääketieteen yhdistys on WONCA Europen, eli viralliselta nimeltään European Society of General Practice / Family Medicine:n järjestöjäsen. Euroopan WONCA:n vuosittainen kongressi pidettiin Varsovassa Puolassa Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Honkanen toimi observoijana sekä varapuheenjohtaja ja kansainvälisten asioiden sihteeri Paula Vainiomäki edusti yhdistystä Wonca Europen Councilin kokouksessa. Yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkärien eurooppalaisen Vasco da Gama-verkoston prekonferenssi ja valtuuston kokous järjestettiin Varsovassa ennen WONCAn kongressia. Yhdistys valitsi edustajakseen Vasco da Gaman kokouksen prekonfrenssiin Mikko Purhosen ja councilin edustajaksi Marjo Parkkila-Harjun. Yhdistys tuki taloudellisesti heidän osallistumistaan verkoston kokoukseen. WONCA Europe:n verkosto-organisaatiot WONCA Europe:n piirissä toimii kolme verkosto-organisaatiota, joilla on edustus Euroopan WONCA:n hallituksessa ja jotka saavat siltä avustusta toimintaansa. Verkostot ja niiden suomalaiset edustajat vuonna 2011 olivat: EGPRN eli European General Practice Research Network: Tuomas Koskela (järjestön suomalaisten jäsenten valitsemana neuvoston jäsen) EURACT eli European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine: Markku Timonen (järjestön suomalaisten jäsenten valitsema neuvoston jäsen). EQuiP eli European Working party on Quality in Family Practice: SYLY:n valitsema edustajana toimi Raija Sipilä. Toinen Suomen edustaja on Klas Winell (GPF:n valitsema edustaja). Yhdistys on nimennyt edustajan myös EUROPREVIIN. Hallitus päätti, että Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi jatkaa vuoden ajan maan edustajana. Yhdistyksen jäseniä toimii myös EURIPASSA. WONCA:n maailmanjärjestö Suomen yleislääketieteen yhdistys ry on yleislääkärien maailmanjärjestön WONCA Worldin (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners / Family Physicians) yhdistysjäsen. Vuonna 2011 ei pidetty Wonca Worldin kokousta. WONCAn kyselyihin vastasi kansainvälisten asioiden sihteeri. 5

6 Pohjoismaiset yleislääkärijärjestöt Yhdistyksen johto on tiiviissä yhteistyössä Pohjoismaisten yleislääketieteen yhdistysten johtohenkilöiden kanssa. Yhteistyötä on perinteisesti tehty Scandinavian Journal of Primary Health Care -lehden omistavan säätiön puitteissa sekä erityisesti WONCA Europe:n asioissa. Pohjoismaisten yhdistysten puheenjohtajat muodostavat aikakauslehteä ja pohjoismaista kongressitoimintaa ylläpitävän, Nordic Federation of General Practice, NFGP, hallituksen. NFGP on Tanskan lainsäädännön mukaan perustettu säätiö. NFGP:n yleiskokous vuonna 2011 sekä puheenjohtajiston, lehden toimituskunnan ja kongressitoimikunnan kokoukset pidettiin Kööpenhaminassa. SYLY ry:n edustajana yleiskokouksessa ja puheenjohtajiston kokouksessa oli puheenjohtaja Pekka Honkanen ja lehden toimituskunnan kokouksessa SJPHC-lehden Suomen toimittaja Helena Liira. Kongressitoimikunnan kokoukseen osallistui Elise Kosunen. NFGP:n yleiskokouksessa SJPHJC-lehden uudeksi päätoimittajaksi valittiin Peter Vedsted Tanskasta. Pohjoismainen yleislääketieteen kongressi Tampereella 2013 Järjestyksessä 18. pohjoismainen yleislääketieteen kongressi järjestetään Tampere - talossa Kongressia markkinoitiin Tromssan kongressissa kesäkuussa kolmen erikoistuvan lääkärin ja järjestelytoimikunnan puheenjohtajan Elise Kosusen toimesta. Yhdistyksen pj Pekka Honkanen kutsui Tromssan kongressin ohjelman lopuksi pohjoismaisia kollegoja Tampereelle. Kongressin järjestelytoimikunta ja tieteellinen toimikunta kokoontuivat molemmat kolme kertaa vuoden aikana. Kongressin teemaksi päätettiin Promoting partnership with our patients a challenge and a chance for primary care. Kongressin verkkosivuja suunniteltiin ja ne julkaistiin 2012 alussa osoitteessa Arja Helin-Salmivaara toimi yhdistyksen edustajana järjestelytoimikunnassa. Koulutus Yhdistyksen koulutuspäivät Vuoden 2011 vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin Helsingissä keskustelutilaisuus otsikoilla Mitä kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämislaille? sekä Uusi terveydenhuoltolaki ja lisääntynyt valinnan vapaus. Tilaisuuteen osallistui 6 henkeä. 6

7 SYLY -päivät 2011 Yleislääketieteen päivät eli SYLY -päivät 2011 pidettiin Kuopiossa Itä-Suomen yliopistolla, Kuopion kampuksella Päivien teemana oli Proaktiivinen yleislääketiede. Päivien järjestäjänä oli yhdistyksen lisäksi Kuopion yliopiston yleislääketieteen oppiala. Abstraktikirja painettiin monisteena osallistujille. Päivien jälkeen abstraktikirjan e-versio on luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla. Päiville oli 80 osallistujaa. Päivien tuotto yhdistykselle oli budjetoidun suuruinen. Lausunnot Käypä hoito -suositustyössä on mukana ainakin yksi yleislääketiedettä edustava lääkäri sellaisissa suositustyöryhmissä, joiden aihe koskee perusterveydenhuoltoa. yhdistys on nimennyt pyydettäessä edustajansa työryhmiin Yhdistykseltä pyydetään myös lausuntoja valmistuvista suositusluonnoksista. Yhdistyksen valitsema, asianomaista alaa tunteva yleislääketieteen erikoislääkäri tai yleislääketieteeseen erikoistumassa oleva lääkäri valmistelee lausunnon yleislääkärin työn kannalta keskeisistä suosituksista. Lausuntoja ei aikataulusyistä voida antaa hallituksen virallisina päätöksinä. Käypä hoito hankkeen päätoimittaja kävi hallituksen kokouksessa esittelemässä toimintaa ja keskustelemassa yhteistyöstä. Yhdistyksen jäsenet antoivat vuoden 2011 aikana lausuntoja seuraavista Käypähoito suosituksista tai niiden päivityksistä: Virtsatieinfektiot (Anni Seiskari) ST - nousuinfarktin hoito (Pekka Honkanen) Siedätyshoito (Pekka Honkanen) ADHD (Maarit Mäkilä) Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus (Marja Aira) Vuoden 2011 aikana yhdistys antoi lausunnot seuraavista asioista: Nuorisolääketieteen erityispätevyysohjelma (lausunnon valmistelija Hans Blomberg) Muistisairauksien erityispätevyys (lausunnon valmistelijat Pekka Honkanen, Paula Vainiomäki) Ajoterveyttä koskeva asetus (lausunnon valmistelijat Paula Vainiomäki, Jaana Franck) Ulla Saxen nimettiin skitsofrenia- työryhmään SYLY:n edustajana. Päivi Mali edustaa SYLY:ä seuraavana kolmivuotiskautena Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon erityispätevyystoimikunnassa. 7

8 Lehdet Yleislääkäri Yhteistyötä Yleislääkäri-lehden kanssa on jatkettu. Lehteä käytetään mm. yhdistyksen koulutustilaisuuksista tiedottamisessa. Lehden tieteellisenä toimittajana toimii professori, emerita Sirkka-Liisa Kivelä. Scandinavian Journal of Primary Health Care Yhdistyksen edustajana lehteä julkaisevan yhdistyksen, Nordic Federation of General Practice hallituksessa on jäsenenä Pekka Honkanen. Yhdistyksen jäseniltä ei peritä sivumaksua, kun he julkaisevat lehdessä tieteellisen artikkelin. Vuoden 2009 alusta Scandinavian Journal of Primary Health Care -lehden kansallisena toimittajana on toiminut Helena Liira ja kansallisena apulaistoimittajana Markku Timonen. Lehti on Open access -julkaisu, mutta lehteä tulee painetussa muodossa kaikkiin yleislääketieteen yliopistoyksiköihin sekä tilattuna lääketieteellisiin kirjastoihin. The European Journal of General Practice Vuoden 2011 aikana The European Journal of General Practice -lehden ja yhdistyksen välillä ei ole ollut aktiivisia yhteyksiä. Yhdistyksen julkaisusarja Sarjassa on ilmestynyt toimintavuonna yksi julkaisu: XXIV Yleislääketieteen päivät Kuopiossa Lyhennelmät. Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 24. Julkaisija Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. ISBN (nid.), ISBN (PDF). Lääketieteen laitos, Perusterveydenhuolto. Itä-Suomen yliopisto ja KYS. Kuopio 2011 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n säännöt (uusittu laitos, Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9, Tampere 1997) lähetetään yhdistyksen uusille jäsenille tervetulokirjeen liitteenä. 8

Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet,

Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Jäsenkirje 2/2008 26.3.2008 Tampere Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n vuosikokous pidettiin Helsingissä 7.3.2008. Sääntöjemme mukaisesti puheenjohtaja

Lisätiedot

1. XIII yleislääketieteen päivien abstraktikirja (vain kotiinlähetetyssä kirjeessä mukana)

1. XIII yleislääketieteen päivien abstraktikirja (vain kotiinlähetetyssä kirjeessä mukana) JÄSENKIRJE 4 / 2000 Tampereella 15.12.2000. Hyvä Kollega, Hyvät ajat ovat takanapäin, ja edessäpäin. Edessä oleva lääkäripula tulee kuitenkin koettelemaan kovin kourin terveyskeskuksia. Edunvalvojillamme

Lisätiedot

Jäsenkirje 1/2006 Kuopio 8.2.2006. Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet,

Jäsenkirje 1/2006 Kuopio 8.2.2006. Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Jäsenkirje 1/2006 Kuopio 8.2.2006 Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Yhdistyksemme 21. toimintavuosi on lähtenyt käyntiin. Edessä olevaan vuoteen tulee sisältymään monia perusterveydenhuollon

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008

Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008 1 Suomen Seksologinen Seura ry Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008 Vuosi 2008 oli Suomen Seksologisen Seuran yhdestoista toimikausi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 379. Uusia jäseniä liittyi vuoden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

SUOMEN LASTENPSYKIATRIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006. Lastenpsykiatriyhdistyksen toiminta vuonna 2006

SUOMEN LASTENPSYKIATRIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006. Lastenpsykiatriyhdistyksen toiminta vuonna 2006 1 SUOMEN LASTENPSYKIATRIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006 Vuosi 2006 oli Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi. Marraskuussa vietettyyn juhlaseminaariin valmistautuminen oli keskeisellä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

SUOMEN SAIRAALAHYGIENIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN SAIRAALAHYGIENIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN SAIRAALAHYGIENIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YHDISTYKSEN HALLITUS Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Mari Kanerva, varapuheenjohtajana Pertti Arvola, rahastonhoitajana Irma Meriö-Hietaniemi

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS VUOSIKOKOUKSELLE 2. TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ KRISTIINA

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2011-31.3.2012 1. Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS 1 SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS Yhdistyksen vuosikokous ja hallituksen järjestäytyminen Yhdistyksen 36. vuosikokous pidettiin

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 Liikuntatieteellisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2009 Vuosi 2009 oli Seuran historian 76. toimintavuosi. Seuran sääntöjen 2 mukaisena

Lisätiedot