Tutkinnon rakenne ja vaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnon rakenne ja vaatimukset"

Transkriptio

1 Tutkinnon rakenne ja vaatimukset Perusterveydenhuollon lisäkoulutus lakkautettu Yleislääketieteen erityiskoulutus Kaikkien erikoisalojen runkokoulutukseen sisältyvä 9 kk:n terveyskeskuspalvelu Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 1

2 Yleislääketieteen erityiskoulutus YEK Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan nettisivut: Opinto-opas Lokikirja Koulutustodistus Kouluttajaterveyskeskukset Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 2

3 Yleislääketieteen erityiskoulutus Yleislääketieteen erityiskoulutus vaaditaan EU:n alueella sosiaaliturvajärjestelmän piirissä yleislääkärinä toimivilta lääkäreiltä. Direktiivi 2005/36/EY Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 312/2011 Asetus 377/2011 Suomessa koulutetuille 2 vuotta, 9 kk tk:ssa Muille 3 vuotta, 9 kk tk:ssa Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 3

4 Yleislääketieteen erityiskoulutus Lääkäri hakee opinto-oikeutta yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta (oma lomake) Koulutusyksikkö - rekisteröi erityiskoulutusta suorittavat lääkärit - hyväksyy ne terveyskeskukset ja sairaalat, joissa suoritettu palvelu hyväksytään - hyväksyy 16 tunnin koulutuksen hallinnosta ja sosiaalivakuutuksesta - antaa todistuksen suoritetusta yleislääketieteen erityiskoulutuksesta Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 4

5 Yleislääketieteen erityiskoulutus Tavoitteet: Perehdyttää koulutuksessa oleva lääkäri perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön kanssa. Saada kuva potilaan kokonaishoidosta, hoidon porrastuksesta ja hoitoa tukevista konsultaatiomahdollisuuksista sekä lääkärin työn kliinisestä hallinnasta. Saada kokemusta moniammatillisesta tiimiyhteistyöstä, tiimin johtamisesta osana nykyaikaista työyhteisöä. Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 5

6 Yleislääketieteen erityiskoulutus Koulutus kestää kokopäiväisenä kolme vuotta. Lyhin hyväksytty palvelujakso 1 kk Osa koulutuksesta voidaan suorittaa osapäiväisenä (50 %) Kokopäiväistä palvelua vaaditaan vähintään 3 kk sairaalassa ja vähintään 3 kk pth:ssa. Suomalais-belgialainen poikkeus (määräaikainen): Koulutukseksi voidaan lisäksi hyväksyä lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen sisältyvästä käytännön opetuksesta enintään yksi vuosi, kun käytännön opetus on saatu yliopiston hyväksymässä sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 6

7 Yleislääketieteen erityiskoulutus Koulutuksen suorittamiseksi lääkärin tulee: 1) palvella lääkärin tehtävissä koulutusyksikön hyväksymässä terveyskeskuksessa kokopäiväisesti vähintään yhdeksän kuukauden ajan PALVELUSUHTEESSA KUNTAAN TAI KUNTAYHTYMÄÄN Poikkeus: PTL oikeus saatu ennen ; 2) palvella lääkärin tehtävissä koulutusyksikön hyväksymässä sairaalassa kokopäiväisesti vähintään kuuden kuukauden ajan; 3) osallistua säännöllisesti 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun toimintayksikön toimipaikkakoulutukseen; sekä 4) suorittaa koulutusyksikön hyväksymä tai järjestämä vähintään 16 tunnin kurssimuotoinen koulutus, joka perehdyttää terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 7

8 Yleislääketieteen erityiskoulutus Koulutuksesta voidaan enintään kuuden kuukauden palvelu suorittaa koulutusyksikön hyväksymässä muussa yleislääkärin tehtäviin suuntautuvassa terveydenhuollon laitoksessa tai yksikössä (esim. lääketieteellinen tutkimus). Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 8

9 YEK-koulutuksen jälkeen Lääketieteen yksikkö antaa todistuksen ja toimittaa jäljennöksen Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen. Laillistus on tapahtunut Suomessa koulutetuilla jo peruskoulutuksen jälkeen ja ETA-alueen ulkopuolella koulutetuilla Valviran säädösten mukaan. Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 9

10 Erikoislääkärikoulutuksen runkokoulutus Kaikilla erikoisaloilla 9 kk:n pakollinen terveyskeskuskoulutus Samat määräykset kuin YEK:n 9 kk:n terveyskeskuskoulutuksessa Tavoitteet Sisällöt Ohjaaja ja ohjaus Ohjaajan oltava julkisen työnantajan palveluksessa Toimipaikkakoulutus Lokikirja ja arviointi Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 10

11 Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön nettisivut: Opinto-oikeuden hakeminen Opinto-opas Kouluttajaterveyskeskukset Hallinnon koulutus Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 11

12 Opinto-oikeuden saaminen edellyttää Osallistuminen starttiseminaariin (6 h) Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen Oppialan vastuuhenkilö hyväksyy HOPS:n Lääketieteen yksikön johtaja myöntää opintooikeuden anomuksesta Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 12

13 Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus: tavoitteet Yhteensä 23 tavoitetta, esimerkkejä: Koulutusohjelman suorittaneella on - Kyky eritellä ja tunnistaa yksilön ongelmia ja niiden vaikutusta hänen terveydentilaansa - Laaja-alainen kyky tunnistaa sairauksia ja niiden riskejä, erityisesti maassamme yleisiä sairauksia, kroonistumiseen taipuvia sairauksia, ensiapua ja hoitoa vaativia tai vakavia seuraamuksia aiheuttavia sairauksia - Taito hyödyntää perusterveydenhuoltoon soveltuvia diagnostisia menetelmiä - kyky soveltaa terveyskasvatuksen menetelmiä sekä yksilön ja yhteisön terveyden edistämiseen vaikuttavia työskentelytapoja ja keinoja - kyky ottaa huomioon perhe-, työ- ja muun lähiyhteisön merkitys yksilön sairauksien ja toiminnanvajavuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa - Kyky hyvän potilas-lääkäri-suhteen muodostamiseen ja ylläpitämiseen Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 13

14 Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus: koulutusohjelman rakenne Runkokoulutus 2 vuotta - eri asia kuin perusterveydenhuollon lisäkoulutus Eriytyvä koulutus 4 vuotta Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus Hallinnon koulutus Valtakunnallinen kuulustelu Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 14

15 Runkokoulutus - Palvelua päätoimisessa lääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä koulutusyksikön hyväksymässä terveydenhuollon laitoksessa vähintään 2 vuotta - Vähintään 9 kk terveyskeskuksessa - Enintään 6 kk vastuulaitoksilla esim. tutkimustehtävässä Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 15

16 Eriytyvä koulutus 4 vuotta Vähintään 24 kk palvelua päätoimisena tk-lääkärinä yliopiston hyväksymässä koulutusterveyskeskuksessa Sairaalapalvelu: vähintään 12 kk muilla kliinisen lääketieteen erikoisaloilla siten, että vähintään 4 erikoisalalla suoritetaan kullakin vähintään 3 kk Jäljellä oleva 12 kk voidaan suorittaa yliopiston hyväksymässä koulutusterveyskeskuksessa tai kliinisen lääketieteen erikoisaloilla. Enintään 6 kk voidaan korvata työskentelemällä päätoimisena lääkärinä tk:n vuodeosastolla ja enintään 3 kk työskent. tutkijana tai opettajana yleislääkärin työhön liittyvässä tehtävässä kouluttajan harkinnan mukaan. Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 16

17 Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus HOPS:n mukaisesti 100 tuntia, josta vähintään 20 h on yleislääketieteen yksikön järjestämää koulutusta Yhden koulutustilaisuuden minimikesto 3 h 10 op hallinnon koulutusta 1 op on 27 h Erikoistuvan on osallistuttava yleislääketieteen kansalliseen tai kansainväliseen tieteelliseen kongressiin Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 17

18 Hallinnon koulutus Ennen opinto-oikeuden saaneet 20 h = 2 modulia tiedekunnan järjestämästä Jälkeen opinto-oikeuden saaneet 10 opintopistettä tiedekunnan järjestämää Mahdollisuus suorittaa 30 op kokonaisuus 10 op järjestettyä pakollista 10 op laajentavat opinnot 10 op valinnaisia Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 18

19 Kuulusteluvaatimukset: kirjat 1. The European Definition of General Practice / Family Medicine. Short version, EURACT Larivaara P., Lindroos S. & Heikkilä T. (toim.): Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto (Duodecim) 3. Guyatt G. & Ennie D. R. (toim.): User's guides to the medical literature. Essentials of evidence-based clinical practice (AMA Press) 4. Tones K. & Green J.: Health promotion. Planning and strategies (Sage Publications). 5. Hernberg S.: Epidemiologia ja työterveys (Työterveyslaitos). 6. Kumpusalo E., Ahto M., Eskola K., Keinänen-Kiukaanniemi S., Kosunen E., Kunnamo I. & Lohi J. (toim.): Yleislääketiede (Duodecim). Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 19

20 Kuulusteluvaatimukset: lehdet Tenttiä edeltävän 3 vuoden ajalta. Family Practice an International Journal European Journal of General Practice Scandinavian Journal of Primary Health Care Yleislääkäri (entinen Kunnallislääkäri) BMJ Suomen Lääkärilehti, Duodecim, yleislääketieteeseen liittyvät artikkelit Käypä hoito suositukset Lääkintälainsäädäntö soveltuvin osin Moduli 1 Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 20

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2011 2012 2012 2013 2 KOULUTUSOHJELMAT ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: professori

Lisätiedot

YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYIS- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS OYS ERVASSA

YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYIS- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS OYS ERVASSA YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYIS- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS OYS ERVASSA PPSHP Perusterveydenhuollon yksikkö Ulla Isopahkala Koulutussuunnittelija 18.4.2013 SOPIMUS KOULUTUS-, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNASTA

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta

Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta 1 Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta Akuuttilääketiede hyväksyttiin omaksi erikoisalakseen 1.1 2013 ja samasta päivästä

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN. KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN. KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op SUOSITUS 2013 (korvaa suosituksen 2010) Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen suomalainen korkeakouluverkosto 29.8.2013 2(19)

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI, KOULUTUS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSISSA LÄÄKÄRITILANTEEN NÄKÖKULMASTA

TYÖHYVINVOINTI, KOULUTUS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSISSA LÄÄKÄRITILANTEEN NÄKÖKULMASTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 278 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA TYÖHYVINVOINTI, KOULUTUS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSISSA LÄÄKÄRITILANTEEN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

4) terveyskeskuksella terveyskeskusta, jossa opiskelija suorittaa syventävän käytännön harjoittelun

4) terveyskeskuksella terveyskeskusta, jossa opiskelija suorittaa syventävän käytännön harjoittelun SYVENTÄVÄN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN PERIAATTEET Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen laitos, Itä Suomen yliopiston terveystieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen yksikkö,

Lisätiedot

Opas hammaslääkärin käytännön palvelusta peruskoulutuksen jälkeen

Opas hammaslääkärin käytännön palvelusta peruskoulutuksen jälkeen Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:1 Opas hammaslääkärin käytännön palvelusta peruskoulutuksen jälkeen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 3 TIIVISTELMÄ Opas hammaslääkärin käytännön

Lisätiedot

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:17 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen UUDISTAMISTARPEET Erikoislääkärikoulutustyöryhmän loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

HE 283/2009 vp. terveydenhuollon ammattihenkilöiden

HE 283/2009 vp. terveydenhuollon ammattihenkilöiden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitys on osa terveydenhuollon

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA

KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA Kardiologian koulutusohjelma KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA Training Programme in Cardiology LOGBOOK FOR TRAINING IN CARDIOLOGY KOULUTUSOHJELMAN KUVAUS TRAINING GUIDELINES - ASSESSMENT 2 3 Kardiologiksi

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Finska Läkaresällskapet. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Suomen Lääkäriliitto

Finska Läkaresällskapet. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Suomen Lääkäriliitto Finska Läkaresällskapet Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Lääkäriliitto 2007 SISÄLLYS Kirjoittajat Arviointineuvoston puolesta: Taina Autti Arja Helin-Salmivaara Ulla Anttila Mari Anttolainen Hannu

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot