Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen yleislääketieteen yhdistys ry."

Transkriptio

1 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistys toimii yleislääkäreiden ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden yhdyssiteenä yleislääketieteen sekä sen tutkimuksen ja koulutuksen alueella. Yhdistyksellä on merkittävä kansainvälinen rooli maailmanlaajuisessa, eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa yleislääkäreiden yhteistyössä. Yhdistyksen näkyvimpiä toimintamuotoja ovat kaksi kertaa vuodessa järjestettävät koulutuspäivät. Yhdistyksen hallitus, joka työskentelee pitkälti ottamalla samaan yhteistyöhön mukaan keskustelupohjan laajentamiseksi myös hallituksen varajäsenet, käsittelee yleislääketiedettä ja yleislääkäreitä koskevia asioita omissa kokouksissaan. Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen hallituksen jäsen Sara Sarjakoski-Peltola. Sihteerinä vuosikokouksessa toimi Arto Vehviläinen. Vuoden 2005 vuosikokouksessa uusina valitut jäsenet ja varajäsenet merkitty luetteloon. Varsinaiset jäsenet Simo Kokko, puheenjohtaja Elise Kosunen, varapuheenjohtaja Paula Vainiomäki Hannu Rintanen Katariina Korkeila Osmo Saarelma Tiina Perä Hans Blomberg Juhani Jääskeläinen Pekka Mäntyselkä Liisa Hiltunen Varajäsenet Hanna Salmenpohja Kati Domonyi Sara Sarajakoski-Peltola Tuula Heinänen Ulla Saxen Outi Kupiainen Martina Torppa Marja Aira Mauri Laakso Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Kuopiossa toimiva auktorisoitu tilintarkastaja HTM, JHTT Pentti Malinen. 1

2 Hallituksen toiminta Yhdistyksen hallitus kokoontui vuosikokousta edeltäneessä kokoonpanossa ennen vuosikokousta kerran. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä osallistuivat näihin kokouksiin seuraavasti: Simo Kokko (pj) 1/1 (Martti Luomala 0/1), Hans Blomberg 1/1 (Outi Kupiainen 0/1), Outi Eloheimo 1/1 (Martina Torppa (0/1), Liisa Hiltunen 0/1 (Mauri Laakso 1/1), Katariina Korkeila 1/1 (Sara Sarjakoski- Peltola 0/1), Elise Kosunen 1/1 (Heikki Hintikka 0/1), Tiina Perä 0/1 (Ulla Saxen 0/1), Hannu Rintanen 1/1 (Kati Domonyi 0/1), Osmo Saarelma 1/1 (Tuula Heinänen 0/1), Paula Vainiomäki 1/1 (Hanna Salmenpohja 0/1), Arto Vehviläinen 0/1 (Pekka Mäntyselkä 1/1). Vuosikokouksessa valittu hallitus kokoontui neljä kertaa. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä osallistuivat näihin kokouksiin seuraavasti: Simo Kokko (pj) 4/4, Hans Blomberg 4/4 (Outi Kupiainen 0/4), Juhani Jääskeläinen 2/4 (Martina Torppa (2/4), Liisa Hiltunen 3/4 (Mauri Laakso 1/4), Katariina Korkeila 1/4 (Sara Sarjakoski- Peltola 1/4), Elise Kosunen 3/4, Pekka Mäntyselkä 2/4 (Marja Aira 1/4), Tiina Perä 0/4 (Ulla Saxen 3/4), Hannu Rintanen 4/4 (Kati Domonyi 0/4), Osmo Saarelma 2/4 (Tuula Heinänen 0/4), Paula Vainiomäki 3/4 (Hanna Salmenpohja 1/4). Yhdistyksen kokouksessa 2/2005 valittiin työvaliokunta jatkamaan toimintaansa edellisellä kokoonpanolla Simo Kokko, Elise Kosunen ja Katariina Korkeila sekä päätettiin että Elise Kosunen jatkaa kansainvälisten asioiden sihteerinä kevääseen 2006 saakka. Samaisessa kokouksessa päätettiin että Pekka Mäntyselkä toimii rahoituksesta vastaavana hallituksen jäsenenä ja hänen varalla Marja Aira. Yhdistyksen kokouksessa 3/2005 valittiin Elise Kosunen yhdistyksen edustajaksi uuteen Nordic Federation for General Practice yhdistyksen yhteiskomiteaan. Lastenneuvola -ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyystoimikuntaan valittiin seuraavaksi 3- vuotiskaudeksi entiset edustajat Anneli Heikkinen (varsinainen jäsen) ja Ruut Virtanen (varajäsen). Yhdistyksen kokouksessa 4/2005 yhdistyksen uudeksi sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Heini Kelloniemi. Yhdistyksen kokouksessa 5/2005 nimettiin sihteerin vaihtumisen vuoksi rahoituksesta vastaavaksi hallituksen jäseneksi Oulussa Mauri Laakso ja hänen varalle Liisa Hiltunen. Yhdistyksen jäsenistö Vuoden 2005 alkaessa yhdistyksessä oli 976 jäsentä, joista kaksi kunniajäsentä ja yksi kannatusjäsen. 2

3 Vuonna 2005 yhdistyksen jäseneksi hyväksyttiin 10 henkilöä ja yhdistyksestä erosi 24 jäsentä. Kokouksessa 2/2005 on ilmoitettu vuoden 2004 aikana jäsenistöstä kuolleiksi 2 jäsentä. Muutokset huomioon ottaen yhdistyksessä oli vuoden 2005 lopussa 960 jäsentä, joista yksi on kannatus- ja kaksi kunniajäsentä. Vuoden 2005 aikana yhdistystä on esitelty erilaisten koulutustilaisuuksien yhteydessä ja jäseneksi liittymisestä on tiedotettu erikoislääkärikoulutuksen tilaisuuksissa yleislääketieteeseen erikoistuville. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin vuoden 2005 aikana kolme jäsenkirjettä. Yhdistyksen jäsenmaksu Vuosikokous päätti yhdistyksen jäsenmaksuksi 35 euroa. Jäsenmaksujen kannosta on huolehtinut Suomen Lääkäriliiton jäsenmaksujen välityspalvelu. Yhdistyksen jäsenmaksusta voi anoa vapautusta eläkkeelle siirtymisen johdosta. Jäsenmaksusta vapautettuja on tällä hetkellä yhteensä 38 henkilöä sekä lisäksi kaksi kunniajäsentä (Isokoski Mauri ja Marshall Marinker). Yhdistyksen taloudellinen tilanne Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tasapainossa. Yhdistyksen tulot muodostuvat pääosin jäsenmaksuista ja yhdistyksen järjestämien koulutustapahtumien tuotosta. Vuonna 2005 syntyi pääasiassa budjetoitua paremmin tuottaneiden Yleislääketieteen päivien vuoksi budjettiylijäämää. Yhdistyksellä on edelleen käytettävänään vuoden 2001 WONCA -kongressin tuotosta yhdistyksen tileihin jätettyä käyttöpääomaa, jota on käytetty harkinnan mukaan erilaisiin erityistarpeisiin. Palkinnot, apurahat ja muut huomionosoitukset Yhdistys on omaksunut linjakseen sen, että se ei itse myönnä omista budjettivaroista tunnustuspalkintoja tai matka-apurahoja yhdistyksen jäsenille, vaan ohjaa hakemaan matka-apurahoja Suomen yleislääketieteen säätiöltä. Suomen yleislääketieteen säätiö Suomen yleislääketieteen säätiön hallitukseen ovat vuonna 2005 kuuluneet Mauri Isokoski (pj, erovuorossa 2005), Irma Viljo (erovuorossa 2006), Risto Ihalainen (erovuo- 3

4 rossa 2007), Katariina Korkeila (erovuorossa 2008) sekä Simo Harju (erovuorossa 2009). Suomen yleislääketieteen yhdistyksen hallitus valitsi kokouksessaan 5/2005 erovuorossa olleen Mauri Isokosken jatkamaan hallituksessa vielä seuraavan viisivuotiskauden. Suomen yleislääketieteen hallitus julisti Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenkirjeessä jäsenten haettavaksi matka-apurahoja vuonna 2005 tehtäviin kansallisiin ja kansainvälisiin alan tapahtumiin ja kongresseihin sekä tunnustuspalkintoja vuonna 2004 väitelleille yhdistyksen jäsenille. Matka-apurahat saivat Janne Nurminen (1200 EUR), Juha Puustinen (1200 EUR) ja Boguslawa Pylvänäinen (265 EUR). Vuonna 2004 väitelleen tunnustuspalkinnon (600 EUR)saivat Katri Louhi-Pirkanniemi, Anna-Leena Kirkkola ja Elise Wasén. Lisäksi Suomen Yleislääketieteen Säätiö varaa vuoden 2005 apurahoihin tarkoitetuista varoista 2500 euron summan EURACT:n kokouksen järjestämiseen Suomessa vuonna Kotimaiset yhteydet Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Yhdistys on Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin yhdistysjäsen. Dudecimin valtuuskunta kaudelle jatkaa edelleen. Yhdistyksen jäsenistä valtuuskuntaan on valittu Tuula Heinänen, Liisa Hiltunen, Seppo YH Junnila, Kati Myllymäki ja Hanna Salmenpohja. Duodecim-seuran apurahavaliokunnassa yhdistyksen edustajana on toiminut Irma Virjo. Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet Duodecim-seuran ja erikoislääkäriyhdistysten Käypä hoito suositusten laatimiseen suosituskohtaisissa työryhmissä. Yhdistyksen hallitus on organisoinut lausuntojen antamista suositusluonnoksista yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon näkökulmasta. Vuoden 2005 aikana ilmestyneistä suosituksista yhdistys oli jälkiehkäisyä koskeneen suosituksen laadinnan aloitteentekijätaho. Yhdistyksen kotisivut Duodecim-seuran -palvelimella esittelevät yhdistyksen toimintaa. Kotisivujen ylläpidosta ovat vastanneet Raimo Isoaho ja yhdistyksen sihteeri. Suomen Lääkäriliitto Useat yhdistyksen jäsenet toimivat Suomen Lääkäriliiton luottamuselimissä. Yhdistys pitää erityisesti yhteyttä Suomen Lääkäriliiton yleislääketieteen alaosaston kanssa. Suomen Lääkäriliiton, Finska Läkäresällskapetin ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin perustamassa lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvostossa on yhdistyksen edustajana toiminut Hanna Salmenpohja. 4

5 Suomen yleislääkärit ry (entinen Kunnallislääkärit ry) Kunnallislääkärit ry vaihtoi järjestönsä nimeksi Suomen yleislääkärit ry vuoden 2005 aikana. Perinteisesti tiivistä yhteistyötä on jatkettu edelleen, mm puheenjohtajiston keskinäisten neuvottelujen muodossa. Suomen yleislääkärit ry jäsenten on ollut mahdollista osallistua jäsenhinnalla yhdistyksen koulutustilaisuuksiin. Yleislääkärijärjestöjen yhteistyö Yhdistys on osallistunut yhtenä kolmesta yleislääkärijärjestöstä, jolloin kolmantena on Suomen Lääkäriliiton yleislääketieteen alaosasto, määrävälein järjestämiin yhteiskokouksiin. Näissä on keskusteltu vilkkaasti yleislääkäreitä yhteisesti kiinnostavista asioista ja ideoitu mm. Lääkäripäivien ohjelmia ja suunniteltu yhteisiä tapahtumia. Ulkomaiset yhteydet WONCA Europe Suomen yleislääketieteen yhdistys on WONCA Europen, eli viralliselta nimeltään European Society of General Practice / Family Medicine:n järjestöjäsen. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Elise Kosunen edusti yhdistystä Wonca European Councilin kokouksessa Kosilla. WONCA Europe:n verkosto-organisaatiot WONCA Europe:n piirisää toimii useita verkosto-organisaatioita, joiden toiminta kohdistuu erityisiin yleislääketieteen toiminnan sektoreihin. EGPRN eli European General Practice Research Network; Yhdistyksen suomalaisten verkostossa toimivien jäsenten valitseman edustajana on toiminut Pekka Mäntyselkä. EURACT eli European Academy of Teachers in General Practice; Yhdistyksen suomalaisten jäsenten valitsemana edustajana on toiminut Paula Vainiomäki (EURACT:in neuvoston jäsen ja CPD - komitean puheenjohtaja) EQuiP eli European Working party on Quality in Family Practice; Yhdistyksen nimeämänä edustajan on toiminut Eeva Ketola. WONCA eli Yleislääkärien maailmanjärjestö (=World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners / Family Physicians). Suomen yleislääketieteen yhdistys ry on myös World WONCA järjestön yhdistysjäsen. Vuonna 2005 ei pidetty World WONCA councilin kokousta. Mårten Kvist on ollut WONCAn luokituskomitean (WICC) jäsenenä. Yhdistys päätti lähettää edustajan uuden eurooppalaisen nuorten yleislääkäreiden yhteistyöverkoston Vasco da Gama:n Kosin kongressin yhteydessä pidettyyn kokoukseen. Edustajana oli Suvi Vainiomäki. 5

6 Pohjoismaiset yleislääkärijärjestöt Yhdistyksen johto on tiiviissä yhteistyössä Pohjoismaisten yleislääketieteen yhdistysten johtohenkilöiden kanssa. Yhteistyötä on tehty perinteisesti Scandinavian Journal of Primary Health Care -lehden omistaman säätiön puitteissa sekä erityisesti WONCA Europe:n asioissa. Vuoden 2005 WONCA Europe:n kokouksessa pohjoismaiset puheenjohtajat tekivät aloitteen WONCA Europe:n ja lääketeollisuuden välisten suhteiden selventämisestä. Pohjoismaisten yhdistysten puheenjohtajat muodostavat aikakauslehteä ylläpitävän pohjoismaisen yhdistyksen hallituksen. Puheenjohtaja Simo Kokko osallistui yhdistettyyn pohjoismaisten järjestöjen puheenjohtajien kokoukseen sekä aikakauslehden hallituksen kokoukseen Kööpenhaminassa huhtikuussa Tuossa kokouksessa tehtiin historiallinen päätös. Lehteä ylläpitäneen yhdistyksen työtä jatkamaan perustettiin pohjoismainen yleislääkärijärjestöjen liitto, Nordic Federation for General Practice. Uuden järjestön tehtävänä on sekä jatkaa lehden hallintoelimenä toimimista että ryhtyä uutena tehtävänä koordinoimaan pääsääntöisesti joka toinen vuosi pidettävien pohjoismaisten yleislääketieteen kongressien järjestämistä. Suomen edustajaksi uuden yhdistyksen kongresseja koordinoivaan yhteiskomiteaan valittiin Elise Kosunen. Koulutus Yhdistyksen koulutuspäivä Vuosikokousta edeltävä kevätkoulutuspäivä pidettiin Helsingissä Päivien järjestelyistä vastasi Helsingin yliopiston Kliininen laitos, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto. Aiheena oli Lihavuuden ehkäisy ja hoito. Luennoitsijoina toimivat alan asiantuntijat Suomesta. Päiville osallistui noin kolmekymmentä osanottajaa. Yleislääketieteen päivät XVIII Yleislääketieteen päivät Lääkärin / terveyskeskuksen uudet toimintamallit pidettiin Oulussa Lääketieteellisen tiedekunnan uuden päärakennuksen tiloissa. Ohjelmatoimikunnan puheenjohtajan toimi professori Heikki Luukinen ja muita jäseniä olivat Liisa Hiltunen, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Heini Kelloniemi, Jaana Korkiakoski, Pekka Larivaara, Mauri Laakso ja Pauliina Sarajärvi. Ensimmäisen päivän aiheena oli Käytännön toimintamallit ja toisen päivän aamulla käsiteltiin uusien toimintamallien tieteellistä arviointia. Toisen päivän iltapäivän aikana saatiin katsaus perusterveydenhuollon tutkimuksen nykytilasta 10 suullisen esityksen ja 9 posterin muodossa. Päivät onnistuivat hyvin. Osallistujia oli noin 70. Yhdistyksen panos muilla lääkäripäivillä Suomen yleislääketieteen yhdistys ry oli mukana yhtenä järjestäjätahona Lääkäripäivillä 2005 kahdessa seminaarissa. 6

7 Lausunnot Käypä hoito -suositustyössä on mukana ainakin yksi yleislääkäri jokaisessa sellaisessa suositustyöryhmässä, jonka aihe koskee ainakin jossain määrin perusterveydenhuoltoa. Yhdistykseltä pyydetään valmistuvista suositusluonnoksista kommentteja. Näiden pyyntöjen suhteen on päätetty ryhtyä noudattamaan sellaista linjaa että yleislääkärin työn kannalta keskeisistä suosituksista valmistellaan yksityiskohtaiset lausunnot yhdistyksen valitseman asianomaista alaa tuntevan yleislääkärin toimesta. Muista yleislääkärin työhön liittyvistä suosituksista kommenttien antaminen delegoidaan jonkun yhdistyksen jäsenen, useimmiten hallituksen jäsenen tai varajäsenen tehtäväksi. Pääsääntöisesti lausuntoja ei aikataulusyistä pyritä antamaan hallituksen virallisina päätöksinä. Vuoden 2005 aikana annettiin eri järjestelyillä useita lausuntoja eri suositusluonnoksista. Useiden lausuntojen sisältöä käsiteltiin kuitenkin hallituksen kokouksissa. Lehdet Yleislääkäri -perusterveydenhuollon lehti Yhteistyötä Yleislääkärilehden kanssa on jatkettu. Yleislääkärilehti on julkaissut maksutta ilmoitukset yhdistyksen koulutustilaisuuksista. Yleislääkärilehden tieteellinen toimittaja ja yhdistyksen edustaja lehden toimitustyössä on professori Sirkka-Liisa Kivelä. Scandinavian Journal of Primary Health Care Yhdistyksen edustajana lehteä julkaisevan yhdistyksen (Scandinavian Journal of Primary Health Care APS) hallituksessa on jäsenenä yhdistyksen pj Simo Kokko. Kuten edellä todettiin, yhdistys vaihtoi nimeä ja laajensi toimialaansa vuoden 2005 aikana. Scandinavian Journal of Primary Health Care -lehden kansallisena toimittajana on toiminut Irma Virjo ja kansallisena apulaistoimittajana Heikki Luukinen. Lehden vuosikerran tilaus sisältyy jäsenetuna yhdistyksen jäsenten jäsenmaksuun. The European Journal of General Practice The European Journal of General Practice -lehti käynnisti aktiivisen toiminnan uudelleen muutaman vuoden lepovaiheen jälkeen. Yhdistys on nimennyt yhdyshenkilöiksi lehteä varten Paula Vainiomäen ja Elise Kosusen. 7

8 Yhdistyksen julkaisusarja Yhdistyksen julkaisusarjassa on vuonna 2005 julkaistu: XVIII Yleislääketieteen päivät Oulussa. Lyhennelmät. Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 19, Oulu ISBN Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n säännöt (uusittu laitos, Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9, Tampere 1997) lähetetään yhdistyksen uusille jäsenille tervetulokirjeen liitteenä. 8