Suomen yleislääketieteen yhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen yleislääketieteen yhdistys ry"

Transkriptio

1 hallituksen esitys vuosikokoukselle Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2000 Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10. maaliskuuta 2000 Orionin toimintakeskuksessa Espoossa. Läsnä oli 10 yhdistyksen varsinaista jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirkka-Liisa Kivelä ja sihteeriksi Arja Salomaa. Hallituksen varsinaisista jäsenistä olivat erovuorossa Paula Vainiomäki, Irma Virjo ja Katariina Korkeila sekä heidän henkilökohtaiset varamiehensä Hanna Salmenpohja, Elise Kosunen ja Mårten Kvist. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Paula Vainiomäki, Irma Virjo ja Katariina Korkeila uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin Hanna Salmenpohja ja Elise Kosunen uudelleen sekä Katariina Korkeilan varamieheksi Sara Sarjakoski-Peltola. Puheenjohtaja Kari Mattila ja varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Kivelä jatkavat tehtävässään kauden 2001 loppuun. Hallituksen kokoonpano vuonna 2000 oli seuraava: Varsinaiset jäsenet: Kari Mattila, puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kivelä, varapuheenjohtaja Paula Vainiomäki Irma Virjo Katariina Korkeila Tuula Arvonen Seppo Öhman Marjukka Mäkelä Matti Klockars Olli-Pekka Ryynänen Ulla Sahinvaara Varajäsenet: Martti Luomala Keijo Koski Hanna Salmenpohja Elise Kosunen Sara Sarjakoski-Peltola Kaija Viskari Anne May Wallin Jaana Mäkelä Pentti Suppola Arto Vehviläinen Liisa Hiltunen Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Riitta Ristolainen ja Jouko Salmela. Varatilintarkastajiksi valittiin Riitta Öhrnberg ja Tapani Hämäläinen.

2 Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen hallitus kokoontui ennen vuosikokousta kahdesti. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä osallistuivat näihin kokouksiin seuraavasti: Kari Mattila (pj) 2/2 (Martti Luomala 0/2), Sirkka-Liisa Kivelä 2/2 (Keijo Koski 0/2), Paula Vainiomäki 0/2 (Hanna Salmenpohja 0/2), Irma Virjo 2/2 (Elise Kosunen 0/2), Katariina Korkeila 1/2 (Mårten Kvist 0/2), Tuula Arvonen 2/2, ( Kaija Viskari 0/2), Seppo Öhman 0/2, (Anne-May Wallin 0/2), Marjukka Mäkelä 1/2 (Jaana Mäkelä 1/2), Matti Klockars 2/2 (Pentti Suppola 0/2), Olli- Pekka Ryynänen 2/2 (Arto Vehviläinen 0/2) Ulla Sahinvaara 1/2 (Liisa Hiltunen 0/2). Vuosikokouksen jälkeen hallitus kokoontui vuonna 2000 päätösvaltaisesti viisi kertaa. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Kari Mattila (pj) 5/5, (Martti Luomala 0/5), Sirkka-Liisa Kivelä 5/5, (Keijo Koski 0/5), Paula Vainiomäki 1/5, (Hanna Salmenpohja 1/5), Irma Virjo 5/5, (Elise Kosunen 0/5), Katariina Korkeila 5/5, (Sara Sarjakoski-Peltola 0/5), Tuula Arvonen 4/5, (Kaija Viskari 0/5), Seppo Öhman 0/5, (Anne-May Wallin (0/5), Marjukka Mäkelä 4/5, (Jaana Mäkelä 0/5), Matti Klockars 2/5, (Pentti Suppola 0/5), Olli-Pekka Ryynänen 2/5, (Arto Vehviläinen 1/5), Ulla Sahinvaara 1/5, (Liisa Hiltunen 1/5). Uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 2000 yhdistyksen sihteeriksi valittiin Arja Salomaa, kansainvälisten asioiden sihteeriksi Irma Virjo ja rahastonhoitajaksi Katariina Korkeila. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, molemmat sihteerit sekä rahastonhoitaja. Työvaliokunta ei kokoontunut vuoden 2000 aikana. Yhdistyksen jäsenistö Vuoden 2000 alkaessa yhdistyksessä oli 1012 jäsentä, joista kaksi on kannatusjäsentä sekä kaksi kunniajäsentä. Vuoden 2000 aikana yhdistystä on esitelty erilaisten koulutustilaisuuksien yhteydessä ja jäseneksi liittymismahdollisuudesta on erikoislääkärikoulutuksen tilaisuuksissa tiedotettu yleislääketieteeseen erikoistuville. Vuonna 2000 yhdistyksen jäseneksi hyväksyttiin 27 henkilöä. Yhdistyksestä erosi vuoden kuluessa 34 jäsentä. Vuoden aikana on kuollut kaksi yhdistyksen jäsentä, Ilkka Pyykönen Tampereelta ja Heli Partanen Helsingistä. Nämä muutokset huomioonottaen oli yhdistyksessä vuoden 2000 lopussa 1003 jäsentä, joista kaksi on kannatus- ja kaksi kunniajäsentä. Yhdistyksen jäsenmaksu Vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi 180 markkaa. Jäsenmaksujen kannosta on huolehtinut Suomen Lääkäriliitto. Liitosta on saatu päivätty listaus, jossa ovat mukana kesäkuun 2000 alkuun mennessä liittoon ilmoitetut yhdistyksen jäsenet. Vuodelta 1999 jäsenmaksu oli maksamatta 8 jäseneltä. Vuoden 2000 jäsenmaksu oli maksamatta 40 jäseneltä. 2

3 Yksi yhdistyksen jäsen vapautettiin eläkkeelle siirtymisen perusteella jäsenmaksuista. Kaikkiaan jäsenmaksuista vapautettuja on 23 sekä lisäksi kaksi kunniajäsentä. Yhdistyksen taloudellinen tilanne Yhdistyksen taloudellinen tilanne vuoden 2000 aikana on ollut hyvä. Yhdistyksen taloudenpidossa on noudatettu säästäväistä linjaa toiminnallisia tarkoituksia varten. Yhdistys on varautunut järjestämisvastuullaan olevaan WONCA:n Euroopan kokoukseen Tampereella kesäkuussa Yhdistyksellä tulee olla käyttövaroja kongressin tuomia mahdollisia taloudellisia riskejä varten. Palkinnot, apurahat ja muut huomionosoitukset Tunnustuspalkinnot Yhdistys oli varautunut mk suuruisiin tunnustuspalkintoihin vuoden 1999 ja 2000 aikana yleislääketieteestä väitelleille yhdistyksen jäsenille. Hakemuksia tuli kaikkiaan kolme. Hallitus myönsi tunnustuspalkinnot Merja Ahdolle Liedosta, Minna Kaarisalolle Kuusistosta ja Raimo Puustiselle Outokummusta. Matka-apurahat Yhdistyksen matka-apurahat julistettiin haettavaksi jäsenkirjeessä. Apurahat olivat kaikkien haettavissa, mutta osa varattiin niille, jotka pitivät esitelmän, esittelivät posterin, toimivat sektion puheenjohtajana tai joilla oli aktiivinen rooli kongressissa. Matka-apurahoja haki määräaikaan mennessä kolme yhdistyksen jäsentä. Hallitus päätti jakaa matka-apurahaa 2000 mk ulkomaiseen kongressiin osallistuneelle Tuula Heinäselle Porvoosta sekä 1000 mk kummallekin kotimaisiin tilaisuuksiin osallistuneille Anna-Leena Kirkkolalle Tampereelta ja Tarja Linjakummulle Oulusta. Muut huomionosoitukset Puheenjohtaja onnitteli Kunnallislääkäreitä yhdistyksen 80-vuotispäivänä ja kertoi heille Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n kuitanneen kongressimaksun Kunnallislääkärien edustajasta ja hänen puolisostaan WONCA Europe 2001 Tampere kongressiin. Pertti Kekin 60-vuotispäivää muistettiin osallistumalla Helsingin yliopistolle lahjoitettavan taidevalokuvan hankintaan. Suomen yleislääketieteen säätiö Vuonna 2000 Suomen yleislääketieteen säätiön hallitukseen ovat kuuluneet Sirkka-Liisa Kivelä puheenjohtajana (erovuorossa 2002), Veli-Pekka Prinssi (erovuorossa 2004), Mauri Isokoski (erovuorossa 2001) ja Risto Ihalainen (erovuorossa 2003) sekä Simo Harju (erovuorossa 2005). 3

4 Peruspääoman kokoamisen jälkeen säätiö on elänyt hiljaiseloa, varainhankinta on ollut vähäistä eikä säätiö ole jakanut avustuksia. Kotimaiset yhteydet Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Yhdistys on Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin yhdistysjäsen. Yhdistystä ovat Duodecimin valtuustossa edustaneet Eeva Ahonen, H. Tapio Hanhela, Marjukka Mäkelä ja Paula Vainiomäki. Duodecim-seuran ja erikoislääkäriyhdistysten Käypä hoito -projektin etenemistä on tuettu. Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet suositusten laatimiseen työryhmissä. Useimmissa työryhmissä on ollut yleislääkärijäsen. Tämän lisäksi yhdistyksen puolesta on annettu lausuntoja Käypä Hoito ohjelmista. Duodecim-seuran apurahavaliokunnassa yhdistyksen edustajana on toiminut Jorma Takala. Duodecim-seura on antanut yhdistykselle mahdollisuuden tehdä kotisivunsa seuran palvelimeen. Kollega Raimo Isoaho on tuottanut yhdistyksen kotisivut ja lupautunut päivittämään niitä tarpeen mukaan. Yhdistyksen uusittu kotisivu on ollut käytössä vuoden 2000 marraskuun lopusta (www.duodecim.fi/terveysportti/erikoislääkäriyhdistykset). Suomen Lääkäriliitto Yhteistyötä Suomen Lääkäriliiton kanssa on jatkettu. Suomen Lääkäriliitto on huolehtinut yhdistyksen jäsenmaksujen perimisestä. Yhdistys oli mukana Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleissa omana vaaliliittonaan Perusterveydenhuollon vaalirenkaassa. Yhdistyksen edustajaksi valtuuskuntaan valittiin Pekka Niemelä Oulusta. Yhdistyksen hallituksen varajäsen Hanna Salmenpohja on toiminut Suomen Lääkäriliiton varapuheenjohtajana vuonna Kansalliset yleislääkärijärjestöt Suomalaisten yleislääkärijärjestöjen puheenjohtajat pitivät yhteiskokouksen, jossa keskusteltiin yhteistyön tiivistämiseen liittyvistä kysymyksistä sekä yleislääkärin imagon kohottamisesta. Tämän seurauksena pidettiin yleislääketieteen alaosaston järjestämänä syksyllä yhdistysten hallitusten yhteiskokous, jossa keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Yhteiskokousten käytäntöä sovittiin jatkettavaksi. Yhdistyksemme osallistui Lääkäriliiton vaaleissa yhteiseen Perusterveydenhuollon vaalirenkaaseen Kunnallislääkärien ja Työterveyslääkärien vaaliliittojen kanssa. Kunnallislääkärit ry Yhteistyötä Kunnallislääkärit ry:n kanssa on jatkettu. Lausuntoja valmisteltaessa yhteyttä on pidetty puheenjohtajiston kesken. Kunnallislääkärien jäsenten on ollut mahdollista osallistua jäsenhinnalla yhdistyksen koulutustilaisuuksiin. 4

5 Suomen Lääkäriliiton yleislääketieteen alaosasto Yhteistyötä Suomen Lääkäriliiton yleislääketieteen alaosaston kanssa on jatkettu mm. osallistumalla alaosaston järjestämään yleislääkärijärjestöjen hallitusten yhteiskokouksen. Ulkomaiset yhteydet Yhdistyksellä on ollut toimivat yhteydet alan ulkomaisiin järjestöihin. Kirjeenvaihtoa on ollut runsaasti erilaisista kysymyksistä. Yhdistykselle on saapunut lukuisia julkaisuja, joista on tiedotettu jäsenkirjeissä. Jäsenet ovat voineet lainata kyseisiä julkaisuja tai saada niistä kopioita. Jäsenkirjeissä on myös tiedotettu tulossa olevista kansainvälisistä tapahtumista. ESGP/FM Suomen yleislääketieteen yhdistys on European Society of General Practice / Family Medicine WONCA Region Europe (ESGP/FM) järjestön yhdistysjäsen. European Society of General Practice / Family Medicine WONCA Region Europe (ESGP/FM) järjestön Council kokoontui Wienissä. Kokouksessa Suomen yleislääketieteen yhdistystä edustivat Irma Virjo virallisena edustajana ja yhdistyksen puheenjohtaja Kari Mattila virallisena tarkkailijana. Esityslista oli pitkä. Kokous vietiin läpi keskieurooppalaiseen tapaan eli järjestön hallituksen valmistelemista asioista keskusteltiin aika vähän. Councilin kokouksessa ei tehty henkilövalintoja. Kokouksessa Irma Virjo ehdotti, että council kokoontuu vuonna 2001 myös Tampereella sääntömääräisen Durbanissa pidettävän kokouksen lisäksi. Irma Virjo kutsui osanottajat Tampereen kongressiin. ESGP/FM:n sääntökomitean jäsenenä on ollut Irma Virjo. ESGP/FM:n European membership komitean jäsenenä on ollut Irma Virjo. ESGP/FM WONCA Region Europeen kuuluu kolme verkostojäsentä: EGPRW eli European General Practice Research Workshop: Yhdistyksen edustajana on toiminut Arto Vehviläinen. EURACT eli European Academy of Teacher of General Practice: Yhdistyksen jäsenet Paula Vainiomäki ja Mårten Kvist ovat olleet EURACT:in neuvoston jäseninä. EQuiP eli European Working Party on Quality in Family Practice: Yhdistyksen edustajina ovat toimineet Marjukka Mäkelä ja Pertti Soveri. WONCA eli Yleislääkärien maailmanjärjestö (= World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners / Family Physicians): Suomen yleislääketieteen yhdistys ry on myös World WONCA järjestön yhdistysjäsen. Tämän järjestön councilin kokous on joka kolmas vuosi, eli seuraavan kerran Durbanissa vuonna Suomen yleislääketieteen yhdistyksen edustajat ovat tavanneet tämän järjestön hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä Wienissä pidetyn kongressin yhteydessä. Tapaamisissa on käyty keskusteluja mm. Tampereella vuonna 2001 pidettävästä kongressista. World WONCA:n nomination komitean jäsenenä on ollut Irma Virjo. 5

6 Pohjoismaiset yleislääkärijärjestöt Pohjoismaisten yleislääketieteen yhdistysten kanssa on oltu kirjeenvaihdossa. Pohjoismaisten yleislääketieteen yhdistysten edustajat kokoontuivat keskustelemaan yhteisistä ajankohtaisista kysymyksistä ennen ESGP/FM:n Councilin kokousta Wienissä sekä toisen kerran Kööpenhaminassa elokuussa 2000 pohjoismaisen yleislääketieteen kongressin aikana. Osanottajat pitivät yhteydenpitoa hyödyllisenä ja suosittelivat kokousten pitämistä jatkossakin. Baltian maiden yleislääkärijärjestöt Baltian maiden yhdistysten kanssa on oltu kirjeenvaihdossa ja yhdistyksen edustajat ovat tavanneet Baltian yhdistysten edustajia ESGP/FM:n councilin kokouksen yhteydessä. Kongressit WONCA 2000 Vienna Kongressin järjesti Itävallan yleislääketieteen yhdistys (ÖGAM). Kongressin järjestelytoimikunnan puheenjohtajana oli kollega Erwin Rebhandl. Kongressipaikkana oli Hofburgin linna keskellä Wieniä. Kongressissa oli noin 2200 osanottajaa 68 eri maasta. Suurin ryhmä tuli kongressin tilaston mukaan Portugalista (yli 800). Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat Itävallasta (128) ja Suomesta (127). Kongressissa oli monipuolinen ohjelma. Parhaimmillaan oli menossa 15 rinnakkaista ohjelmaa yhtäaikaisesti. Suomalaiset kollegat osallistuivat ilahduttavan aktiivisesti, monilla oli esitelmiä ja postereita. Pohjoismainen yleislääketieteen kongressi Kööpenhaminassa Kongressin järjesti Tanskan yleislääketieteen yhdistys (DSAM). Järjestelykomitean puheenjohtajana oli Kirsten Lykke. Kongressissa oli noin 450 osanottajaa, joista 14 tuli Suomesta. Vähäiseen suomalaisten osanottoon vaikutti epäilemättä se, että kaikki etukäteisinformaatio tuli tanskankielellä. Suomalaisiin ei juurikaan otettu yhteyttä symposiumien tai workshoppien rakentamisessa. Paikalla olleilla suomalaisilla oli esitelmiä ja postereita Conference of the European Society of General Practice / Family Medicine WONCA Region Europe. Tampere Kongressin valmisteluja on jatkettu vuoden 2000 aikana ahkerasti. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana on Kari Mattila ja pääsihteerinä toimii Irma Virjo. Järjestelytoimikunnan alaiset komiteat: sosiaalisen ohjelman komitea, talouskomitea, tiedotus- ja julkaisukomitea, tieteellinen komitea sekä täydennyskoulutuskomitea ovat kokoontuneet useita kertoja kuluneen vuoden aikana ja tehneet kongressivalmistelua. Järjestelytoimikunnan tueksi on kutsuttu International Advisory Board ja National Advisory Board. Yhdistyksen hallitus on tehnyt sopimuksen kongressin järjestelyistä Tampereen Kokouspalvelu Oy:n kanssa. Seuraavassa kongressin järjestelyissä mukana olevat henkilöt: 6

7 Järjestelytoimikunta (The Host Organising Committee) Kari Mattila (puheenjohtaja, tieteellisen komitean puheenjohtaja), Irma Virjo (pääsihteeri), Doris Holmberg-Marttila (sosiaalisen ohjelman komitean puheenjohtaja), Mauri Isokoski, Elise Kosunen (tiedotus- ja julkaisukomitean puheenjohtaja), Erkki Lehtomäki, (talouskomitean puheenjohtaja), Marjukka Mäkelä (yhteydet EQuiP:in), Hanna Salmenpohja (yhteydet Kunnallislääkärit ry:n, Paula Vainiomäki (jatkokoulutuskomitean puheenjohtaja, yhteydet EURACT:in). Lisäksi Dr. Philip Evans (ESGP/FM Liaison Person, UK) Täydennyskoulutuskomitea(CME Committee) Paula Vainiomäki, puheenjohtaja, Merja Ahto (Lieto), Hans Blomberg (Söderkulla), Arja Helin (Espoo), Ilkka Kunnamo (Karstula) Sosiaalisen ohjelman komitea (Social Programme Committee) Doris Holmberg-Marttila, puheenjohtaja, Markku Nurmikari (Janakkala), Martin Rasmussen (TRE), Pertti Soveri (Porvoo), Mirjami Viitaniemi (Seinäjoki) Talouskomitea Erkki Lehtomäki, puheenjohtaja, Heikki Hinkka (Kangasala), Antti Laine (TRE) ja Pekka Virtanen (Nokia). Tiedotus- ja julkaisukomitea Elise Kosunen, puheenjohtaja, Anneli Heikkinen (TRE), Osmo Saarelma (Espoo), Paavo Rasilainen (Valkeakoski), ja Timo Virtanen (Hamina) Tieteellinen komitea Kari Mattila, puheenjohtaja, Anna-Leena Kirkkola, sihteeri, Sirkka-Liisa Kivelä (Turku), Marjukka Mäkelä (HKI), Kaija Seppä (TRE), Jorma Takala (Kuopio) sekä Heidi-Ingrid Maaroos Virosta ja Bengt Mattsson Ruotsista. Lisäksi Network järjestöjen edustajina Beat Künzi Sveitsista (EQuiP), Christos Lionis Kreikasta (EGPRW) ja Gernot Lorenz Saksasta (EURACT). International Advisory Board (IAB) Klas Winell, puheenjohtaja, Chris van Weel, ESGP/FM, the Netherlands, Philip Evans, Liaison Person of ESGP/FM, UK, Vaclav Benes, ESGP/FM, Czech Republic, Juan Mendive, ESGP/FM, Spain, EGPRW: Christos Lionis, Greece, EQUIP: Beat Künzi, Switzerland, EURACT: Gernot Lorenz, Germany, Harald Abholz, Germany, Francesco Carelli, Italy, Claudio Cricelli, Italia, Mary Favier, Ireland, Ilse Helleman-Geschwinder, Austria, Anders Håkansson, Sweden, Mårten Kvist, Suomi, Kirsten Lykke, Denmark, Andris Lasmanis, Latvia, Margus Lember, Estonia, Bodossakis R Merkouris, Greece, Luis Pisco, Portugal, 7

8 Johan Sigurdsson, Iceland, Anders Baerheim, Norway, Igor Svab, Slovenia, Hava Tabenkin, Israel, Leonas Valius, Lithuania, Mladenka Vrcic-Keglevic, Croatia, Adam Windak, Polen. IAB:n tapaaminen järjestettiin Wienissä Osanottajille tiedotettiin kongressista ja heiltä saatiin hyviä neuvoja. National Advisory Board Timo Pitkäjärvi, professori, Tampere, puheenjohtaja, Jussi Huttunen, pääjohtaja, Kansanterveyslaitos, Hannu Huuhka, markkinointijohtaja, Yamanouchi Pharma, Päivi Hämäläinen, lääninlääkäri, Länsi-Suomen lääninhallitus, Pekka Järvensivu, lääketieteellinen johtaja, Orion, Kauko Koivisto, johtava ylilääkäri, Mänttä, Outi Kupiainen, terveysjohtaja, Helsinki, Ulla-Kaija Lammi, LT, Kangasala, Jarmo Lehtonen, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry, Aki Lindén, lääninlääkäri, Länsi-Suomen lääninhallitus, Matti Liukko, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto, Kosti Myllykoski, yleislääketieteen erikoislääkäri, Kati Myllymäki, puheenjohtaja, Suomen Lääkäriliitto, Sinikka Mönkäre, kansanedustaja, ministeri, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Leena Niinistö, puheenjohtaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Heikki Pihlainen, apulaisjohtaja, Leiras, Risto Pomoell, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö, Vappu Taipale, pääjohtaja, STAKES, Pirkko Valtola, puheenjohtaja, Kunnallislääkärit ry, Harri Vertio, toiminnanjohtaja, Terveyden edistämisen keskus, Jaana Ylä-Mononen, kansanedustaja. NAB:lle on järjestetty kaksi kokousta. Osanottajille on kerrottu kongressin järjestelyistä ja heiltä on saatu hyviä neuvoja. Suomen yleislääketieteen yhdistyksen hallitus perusti syksyllä 1999 erillisen pankkitilin kongressin järjestämistä varten. Kongressin rahat ja tili pidetään erillään yhdistyksen muusta taloudesta ja ne myös tarkastetaan erikseen. Yhdistys on ottanut mk pankkilainaa kongressin järjestämistä varten ja anonut ja saanut lainalle Tampereen kaupungin takauksen. Suomen yleislääketieteen yhdistyksen hallitus perusti syksyllä 2000 tilin Leonia-pankkiin valtionavun vastaanottamista varten. Suomen Akatemia myönsi valtionapua mk. Kongressin taloutta on pyritty vahvistamaan sponsorien ja näytteille asettajien avulla. Pääyhteistyökumppanit ovat: AstraZeneca Oy ja Pfizer Oy. Kongressilla oli oma näyttelyosasto edeltävässä eurooppalaisessa kongressissa Wienissä Näyttelyä varten toimitettiin Wieniin rekkakuljetuksena runsaasti materiaalia mm kpl Second Announcementteja, Tampereen ja Suomen esitteitä eri kielillä, sekä Suomen karttoja, pinssejä 2000 kpl ja kongressin julisteita 100 kpl. Lisäksi näyttelyosastolle saatiin suomalaiselta valmistajalta lainaksi lähdevesiautomaatti, joka osoittautui Wienin helteisissä oloissa todella hyväksi ideaksi. Osasto oli kauniisti sisustettu. Tuija Liuko, projektipäällikkömme Tampere-talosta ja Leena Sulonen, Tampereen kokouspalvelu Oy:n toimitusjohtaja, hoitivat osastoa kiitettävän aktiivisesti. Wienissä olleet järjestelykomitean jäsenet auttoivat markkinointia näyttelyosastolla ja muualla erilaisten henkilökohtaisten kontaktien yhteydessä parhaansa mukaan. Suomen Wienin suurlähettiläs Tom Grönberg järjesti pyynnöstämme vastaanoton virka-asunnossaan sen kunniaksi, että seuraavan Eurooppalaisen kongressin isäntämaa on Suomi. Vastaanotolle saapui IAB:n jäseniä ja myös maailmanjärjestön johtohenkilöitä oman kongressin järjestelykomiteamme lisäksi. 8

9 Kari Mattila sai Wienin kongressin päättäjäisissä puheenvuoron. Hän esitteli kongressiamme ja kutsui Wienin kongressin osanottajat Tampereelle. Kööpenhaminassa pidetyn 11. Pohjoismaisen kongressin aikana meidän kongressillamme oli näyttelyosastopaikka elokuvateatteri Palladiumin lämpiössä. Paikka oli sivussa osanottajien valtaosan kulkureiteistä. Käytännössä meidän näyttelyosastoltamme oli saatavissa Second announcementteja, tietoa Tampereesta, Suomesta ja Finnairista. Kari Mattila ja Irma Virjo markkinoivat kongressia lähinnä henkilökohtaisissa tapaamisissa. Kööpenhaminan kongressin päättäjäisseremoniaan emme saaneet puheenvuoroa. Sen sijaan Kööpenhaminan kongressin presidentti Kirsten Lykke suostui esittämään omassa päättäjäispuheenvuorossaan yhden Tampereen kongressia esittelevän dian ja toteamaan, että tapaamme Tampereella ennen Trondheimissa vuonna 2002 pidettävää kongressia. Kunnallislääkäripäivillä Helsingissä esiteltiin kongressia myös. Samoin yleislääketieteen päivillä Oulussa. Kongressin Second Announcement on lähetetty yhdistyksen jäsenille jäsenkirjeen yhteydessä. Kunnallislääkärit ry:n jäsenille lähetettiin oma tiedote Kunnallislääkäripäivien kutsun yhteydessä. Second Announcement on myös postitettu World WONCA:n ja ESGP/FM:n henkilöjäsenille, jäsenjärjestöille ja avainhenkilöille, noin 1800 kirjettä ympäri maailmaa. Osoitetarrat saatiin ao. järjestöjen toimistoista. Lisäksi tämä esite on postitettu myös Wienin kongressin osanottajille. Koulutus Yhdistyksen koulutuspäivä Vuosikokousta edeltävä koulutuspäivä järjestettiin Espoossa Orionin toimintakeskuksessa. Päivän järjestelytoimikuntaan kuuluivat Sirpa Sairanen Vantaalta, Outi Kupiainen Helsingistä ja Mirja Karinen Espoosta. Teemana Espoossa oli Infektioiden käypä hoito käytännössä. Paikalle oli saapunut 34 yleislääkäriä. XIII Yleislääketieteen päivät XIII Yleislääketieteen päivät pidettiin Oulussa hammaslääketieteen laitoksella. Päivien järjestelytoimikuntaan kuuluivat Pekka Larivaara (puheenjohtaja), Keijo Koski, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Liisa Hiltunen, Heikki Luukinen, Mauri Laakso, Seija Martinoja ja Martti Lampela. Torstain tieteellisen jatkokoulutuspäivän teemana oli Kongressi. Luennoitsijoina olivat Simo Jyväsjärvi Oulaisista: Yleislääkäristäkö tutkijaksi?, Kaija Seppä Tampereelta: Kongressiin rekisteröityminen ja lyhennelmän laatiminen, Kari Mattila Tampereelta: Tapausselostus; kuinka esitän kongressissa opettavaisen tapauksen?, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi Oulusta: Miten teen posterin?, Irma Virjo Tampereelta: Tampereen WONCA 2001 kongressin esittely ja Pekka Honkanen Simosta: Kongressi verkostoitumisympäristönä. Perjantain perinteisen yleislääketieteen päivän ohjelmaan kuului mm. Dr. John Launerin Lontoosta esitelmä: How to respond to the challenges in continuing medical education of general practice. Osanottajia kumpanakin päivänä oli noin viisikymmentä Vapaita esitelmiä päivillä oli yhteensä 23 ja postereita 17. Esiteltävien tutkimusten taso paranee vuosi vuodelta. Yleislääketieteen päivien parhaina tutkimusesittelyinä palkittiin Leena Uusitalon: Sormien ja varpaiden koukistuminen kuumetaudin yhteydessä sekä M. 9

10 Laakson, T. Huuskon ja A. Jokelaisen: Maahanmuuttajien terveystarkastukset.onko seulontatutkimuksia täydennettävä?. Suullisten esitysten ja postereiden lyhennelmät julkaistiin yhdistyksen julkaisusarjassa ja lähetettiin yhdistyksen jäsenille jäsenkirjeessä. Myös Kunnallislääkärilehti julkaisee lyhennelmät entiseen tapaan. Leiras Oy tarjosi päivien osanottajille ikimuistoisen illanvieton ravintola Rauhalassa. Lääkäripäivät Helsingissä Lääkäripäivät 2000 ohjelmassa oli Suomen kliinisen fysiologian yhdistyksen, Suomen keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen yleislääketieteen yhdistyksen ehdottama ohjelma: Kliinisen fysiologian tutkimukset perusterveydenhuollon tarpeisiin puolen päivän mittaisena Muu toiminta Kustannusosakeyhtiö Duodecimin kanssa on käyty neuvotteluja uuden Yleislääketiede kirjan kirjoittamisesta. Neuvotteluja ovat käyneet Matti Klockars, Kari Mattila ja Esko Kumpusalo. Kirjan suunnittelu ei vuoden aikana edennyt toteutustasolla. Yhdistyksen edustajana Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n, Stakesin ulkomaanavun yksikön, Hengitys ja Terveys ry:n ja Duodecim-seuran yhteistyössä Pietarin alueen terveydenhuoltoorganisaatioiden kanssa järjestämään yhteistyöseminaariin Kellokosken Itämerikeskuksessa osallistui Mauri Isokoski Tampereelta. Yhdistyksen jäseniä on osallistunut MIKSTRA- ja ROHTO-hankkeiden toteutukseen. Hankkeiden toteutumista ja arviointia on seurattu yhdistyksen piirissä tarkoituksella edistää hankkeiden päämääriä. Lausunnot Käypä hoito-suositustyössä on mukana ainakin yksi yleislääkäri jokaisessa suositusryhmässä, jonka aihe koskee perusterveydenhuoltoa. Vuoden 2000 lopussa oli 57:ssä suositusryhmässä kaikkiaan 48 yleislääkäriedustajaa, joista 29 on yleislääketieteen yhdistyksen jäseniä.eri hoitosuositusryhmiin kuluvan vuoden aikana ovat kuuluneet: Eeva Ahonen, Lea Annanmäki, Tuula Arvonen, Markku Ellonen, Outi Elonheimo, Eila Erola, Kari Eskola, Erik Hagman, Pekka Honkanen, Simo Jyväsjärvi, Sirkka Keinänen- Kiukaanniemi, Eeva Ketola, Krista Korhonen, Ilkka Kunnamo, Ulla-Kaija Lammi, Marjukka Mäkelä, Pekka Mäntyselkä, Kaisa Nissinen- Paatsama, Veli-Pekka Prinssi, Martin Rasmussen, Ulla-Maija Rautakorpi, Riitta Ristolainen, Sirpa Sairanen, Kaija Seppä, Jorma Takala, Seppo Tuominen, Mirjami Viitaniemi, Petteri Viramo ja Klas Winell. Vuoden aikana mm. seuraavat kollegat ovat valmistelleet yhdistyksen kannanottoja Käypä hoito suosituksiin: Heikki Luukinen (Osteoporoosi), Raimo Isoaho (Astman diagnostiikka ja hoito), Merja Ahto (Sydäninfarktin diagnostiikka) ja Tuija Valpas (Ihon, hiusten ja kynsien sieni-infektiot: näytteidenotto, diagnostiika ja vastauskäytäntö). 10

11 Erityispätevyydet Perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja psykiatrian hanke yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyden laajentamiseksi oli esillä vuoden aikana. Hankkeelle etsittiin puheenjohtajaa yleislääkärien piiristä. Kollega Ilkka Winblad on lupautunut suunnitteluryhmän jäseneksi. Kollega Urpo Hautala Hämeenkyröstä edustaa yhdistystä ensihoidon erityispätevyyden suunnitteluryhmässä. Lehdet Kunnallislääkäri- Kommunalläkaren Yhteistyötä Kunnallislääkärilehden kanssa on jatkettu. Lehti julkaisi tänäkin vuonna luentolyhennelmiä Yleislääketieteen päiviltä. Kunnallislääkärilehti on julkaissut myös maksutta ilmoitukset yhdistyksen koulutustilaisuuksista. Kunnallislääkärilehden tieteellinen toimittaja ja yhdistyksen edustaja lehden toimitustyössä oli Sirkka-Liisa Kivelä. Scandinavian Journal of Primary Health Care Yhdistyksen edustajana Scandinavian Journal of Primary Health Care -lehteä julkaisevan säätiön hallituksessa on Kari Mattila. Scandinavian University Pressin omistusjärjestelyjen yhteydessä lehden kustantajaksi vaihdettiin vuoden 2000 alusta Taylor & Francis. Scandinavian Journal of Primary Health Care lehden kansallisena toimittajana on ollut Matti Klockars ja apulaistoimittajana Marjukka Mäkelä. Advisory Boardiin kuuluvat Mauri Isokoski, Mårten Kvist ja Jorma Takala. Yhdistys on tilannut lehden kaikille jäsenilleen. WONCA News Lehti ilmestyi kuusi kertaa vuoden 2000 aikana. Tiedot Tampereen kongressista ovat lehden kongressikalenterissa ja numerossa 5/2000 oli laajempikin kongressin esittely. The European Journal of General Practice Yhdistyksen edustajana lehden Editorial Boardissa on Marjukka Mäkelä ja Advisory Boardissa Kari Mattila. Yhdistyksen julkaisusarja Yhdistyksen julkaisusarjassa on vuonna 2000 julkaistu: Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 13: XIII yleislääketieteen päivät Oulussa, , Abstraktikirja, Oulun yliopistopaino, Oulu Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n säännöt (uusittu laitos), Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 lähetetään yhdistyksen uusille jäsenille tervetulokirjeen liitteenä. 11

12 T-paidat Vuonna 1993 yhdistys tilasi 200 kappaletta valkoisia T-paitoja mainostoimisto M- Mainokselta. Paitojen suunnittelutyön teki taiteilija Anneli Kivinen. Paidassa on suurehko, yhdistyksen vihreä, yhdistyksen logoa muistuttava ja Leonardo da Vincin Ihmisruumiin mittasuhteiden suunnitelmaa esittävä kuvio edessä. Paitojen myyntihinta on 40 markkaa Paidat ovat olleet jatkuvasti myynnissä ja niitä on mainostettu jäsenkirjeissä. Jäsenkirjeet Vuoden aikana on lähetetty neljä jäsenkirjettä. Ne on postittanut Suomen MSD Oy. 12

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2002 Vuosi 2002 oli Suomen yleislääketieteen yhdistyksen 20. toimintavuosi. Tänä aikana yhdistys on saavuttanut merkittävän aseman omalla

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Suomen yleislääketieteen yhdistys on saavuttanut merkittävän aseman omalla sektorillaan Suomen terveydenhuollon ja yleislääketieteen

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2008 Yhdistyksen toiminta jatkui viime vuosina omaksutuilla linjoilla. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä yleislääketieteeseen liittyvissä

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2012 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry (SYLY) toimii jäsentensä yhdyssiteenä yleislääketieteeseen liittyvissä asioissa. Käytännön työstä

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY Hallituksen kokous Pöytäkirja 6/2001 Laadittu 28. 01.2002 AIKA: 23.11.2001 klo 12.15-13.00 PAIKKA: Turku, Kelan tutkimuskeskus, Peltolantie

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3 / 2001. Hyvä Kollega

JÄSENKIRJE 3 / 2001. Hyvä Kollega JÄSENKIRJE 3 / 2001 Hyvä Kollega Yhdistyksen suurponnistus WONCA 2001 Tampere on takana. Kongressi oli suurmenestys. Suomalaisilla yleislääkäreillä on varaa olla ylpeitä. Mutta kongressin jälkeenkin on

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 15.4.2008 kello 17.30 20.25 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26.1.2007 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 21.1.2007 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Kari Meriläinen, Sari Söderman, Jari Kaivolahti.

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA Suonteen kalastusalueen vuosikokous 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 25.4.2014 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2015 ALAOSASTON VUOSIKOKOUS JOENSUUSSA Vuosikokouksen osanottajia Alaosaston vuosikokous pidettiin toimintasuunnitelman mukaisesti 31.3.2015 Joensuun Käpykankaan

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

TULOKSET: Sijat 1-3. E M 50 1 16,39 4 2 Pöyhölä Mika Tampereen Talviuimarit 2 20,96 3 2 Takala Jarmo UKK 3 22,59 3 1 Koshev Mikhail Meriuimarit

TULOKSET: Sijat 1-3. E M 50 1 16,39 4 2 Pöyhölä Mika Tampereen Talviuimarit 2 20,96 3 2 Takala Jarmo UKK 3 22,59 3 1 Koshev Mikhail Meriuimarit TULOKSET: Sijat 1-3 G N 70 Sij. Aika Erä Rata Nimi Seura / joukkue 1 37,20 2 1 Pietilänaho Terttu Nurmijärven Latu 2 38,85 3 1 Heino Toini Kangasalan uintiseura 3 39,92 2 2 Saarinen Asta Mämmilän Norpat

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman. 14.1.2008 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 13.1.2008 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Heikki Niemi, Sari Söderman. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Tilausravintola Piha, Tampere OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20

ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20 INNER WHEEL PIIRI 142 20.3.2013 KEVÄTPIIRIKOKOUS AIKA la 16.3.2013 klo 10.20-11.55 PAIKKA Vallmogård, Kauniainen ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. 1/5 Autoteknillisen Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Tampere 3. Kieli Yhdistyksen kieli on suomi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella , klo 17.30

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella , klo 17.30 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella 14.10.2010, klo 17.30 Esityslista 1 Kokouksen avaus (Pekka Hirvonen) 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 24.11.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot