Suomen yleislääketieteen yhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen yleislääketieteen yhdistys ry"

Transkriptio

1 hallituksen esitys vuosikokoukselle Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2000 Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10. maaliskuuta 2000 Orionin toimintakeskuksessa Espoossa. Läsnä oli 10 yhdistyksen varsinaista jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirkka-Liisa Kivelä ja sihteeriksi Arja Salomaa. Hallituksen varsinaisista jäsenistä olivat erovuorossa Paula Vainiomäki, Irma Virjo ja Katariina Korkeila sekä heidän henkilökohtaiset varamiehensä Hanna Salmenpohja, Elise Kosunen ja Mårten Kvist. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Paula Vainiomäki, Irma Virjo ja Katariina Korkeila uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin Hanna Salmenpohja ja Elise Kosunen uudelleen sekä Katariina Korkeilan varamieheksi Sara Sarjakoski-Peltola. Puheenjohtaja Kari Mattila ja varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Kivelä jatkavat tehtävässään kauden 2001 loppuun. Hallituksen kokoonpano vuonna 2000 oli seuraava: Varsinaiset jäsenet: Kari Mattila, puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kivelä, varapuheenjohtaja Paula Vainiomäki Irma Virjo Katariina Korkeila Tuula Arvonen Seppo Öhman Marjukka Mäkelä Matti Klockars Olli-Pekka Ryynänen Ulla Sahinvaara Varajäsenet: Martti Luomala Keijo Koski Hanna Salmenpohja Elise Kosunen Sara Sarjakoski-Peltola Kaija Viskari Anne May Wallin Jaana Mäkelä Pentti Suppola Arto Vehviläinen Liisa Hiltunen Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Riitta Ristolainen ja Jouko Salmela. Varatilintarkastajiksi valittiin Riitta Öhrnberg ja Tapani Hämäläinen.

2 Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen hallitus kokoontui ennen vuosikokousta kahdesti. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä osallistuivat näihin kokouksiin seuraavasti: Kari Mattila (pj) 2/2 (Martti Luomala 0/2), Sirkka-Liisa Kivelä 2/2 (Keijo Koski 0/2), Paula Vainiomäki 0/2 (Hanna Salmenpohja 0/2), Irma Virjo 2/2 (Elise Kosunen 0/2), Katariina Korkeila 1/2 (Mårten Kvist 0/2), Tuula Arvonen 2/2, ( Kaija Viskari 0/2), Seppo Öhman 0/2, (Anne-May Wallin 0/2), Marjukka Mäkelä 1/2 (Jaana Mäkelä 1/2), Matti Klockars 2/2 (Pentti Suppola 0/2), Olli- Pekka Ryynänen 2/2 (Arto Vehviläinen 0/2) Ulla Sahinvaara 1/2 (Liisa Hiltunen 0/2). Vuosikokouksen jälkeen hallitus kokoontui vuonna 2000 päätösvaltaisesti viisi kertaa. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Kari Mattila (pj) 5/5, (Martti Luomala 0/5), Sirkka-Liisa Kivelä 5/5, (Keijo Koski 0/5), Paula Vainiomäki 1/5, (Hanna Salmenpohja 1/5), Irma Virjo 5/5, (Elise Kosunen 0/5), Katariina Korkeila 5/5, (Sara Sarjakoski-Peltola 0/5), Tuula Arvonen 4/5, (Kaija Viskari 0/5), Seppo Öhman 0/5, (Anne-May Wallin (0/5), Marjukka Mäkelä 4/5, (Jaana Mäkelä 0/5), Matti Klockars 2/5, (Pentti Suppola 0/5), Olli-Pekka Ryynänen 2/5, (Arto Vehviläinen 1/5), Ulla Sahinvaara 1/5, (Liisa Hiltunen 1/5). Uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 2000 yhdistyksen sihteeriksi valittiin Arja Salomaa, kansainvälisten asioiden sihteeriksi Irma Virjo ja rahastonhoitajaksi Katariina Korkeila. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, molemmat sihteerit sekä rahastonhoitaja. Työvaliokunta ei kokoontunut vuoden 2000 aikana. Yhdistyksen jäsenistö Vuoden 2000 alkaessa yhdistyksessä oli 1012 jäsentä, joista kaksi on kannatusjäsentä sekä kaksi kunniajäsentä. Vuoden 2000 aikana yhdistystä on esitelty erilaisten koulutustilaisuuksien yhteydessä ja jäseneksi liittymismahdollisuudesta on erikoislääkärikoulutuksen tilaisuuksissa tiedotettu yleislääketieteeseen erikoistuville. Vuonna 2000 yhdistyksen jäseneksi hyväksyttiin 27 henkilöä. Yhdistyksestä erosi vuoden kuluessa 34 jäsentä. Vuoden aikana on kuollut kaksi yhdistyksen jäsentä, Ilkka Pyykönen Tampereelta ja Heli Partanen Helsingistä. Nämä muutokset huomioonottaen oli yhdistyksessä vuoden 2000 lopussa 1003 jäsentä, joista kaksi on kannatus- ja kaksi kunniajäsentä. Yhdistyksen jäsenmaksu Vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi 180 markkaa. Jäsenmaksujen kannosta on huolehtinut Suomen Lääkäriliitto. Liitosta on saatu päivätty listaus, jossa ovat mukana kesäkuun 2000 alkuun mennessä liittoon ilmoitetut yhdistyksen jäsenet. Vuodelta 1999 jäsenmaksu oli maksamatta 8 jäseneltä. Vuoden 2000 jäsenmaksu oli maksamatta 40 jäseneltä. 2

3 Yksi yhdistyksen jäsen vapautettiin eläkkeelle siirtymisen perusteella jäsenmaksuista. Kaikkiaan jäsenmaksuista vapautettuja on 23 sekä lisäksi kaksi kunniajäsentä. Yhdistyksen taloudellinen tilanne Yhdistyksen taloudellinen tilanne vuoden 2000 aikana on ollut hyvä. Yhdistyksen taloudenpidossa on noudatettu säästäväistä linjaa toiminnallisia tarkoituksia varten. Yhdistys on varautunut järjestämisvastuullaan olevaan WONCA:n Euroopan kokoukseen Tampereella kesäkuussa Yhdistyksellä tulee olla käyttövaroja kongressin tuomia mahdollisia taloudellisia riskejä varten. Palkinnot, apurahat ja muut huomionosoitukset Tunnustuspalkinnot Yhdistys oli varautunut mk suuruisiin tunnustuspalkintoihin vuoden 1999 ja 2000 aikana yleislääketieteestä väitelleille yhdistyksen jäsenille. Hakemuksia tuli kaikkiaan kolme. Hallitus myönsi tunnustuspalkinnot Merja Ahdolle Liedosta, Minna Kaarisalolle Kuusistosta ja Raimo Puustiselle Outokummusta. Matka-apurahat Yhdistyksen matka-apurahat julistettiin haettavaksi jäsenkirjeessä. Apurahat olivat kaikkien haettavissa, mutta osa varattiin niille, jotka pitivät esitelmän, esittelivät posterin, toimivat sektion puheenjohtajana tai joilla oli aktiivinen rooli kongressissa. Matka-apurahoja haki määräaikaan mennessä kolme yhdistyksen jäsentä. Hallitus päätti jakaa matka-apurahaa 2000 mk ulkomaiseen kongressiin osallistuneelle Tuula Heinäselle Porvoosta sekä 1000 mk kummallekin kotimaisiin tilaisuuksiin osallistuneille Anna-Leena Kirkkolalle Tampereelta ja Tarja Linjakummulle Oulusta. Muut huomionosoitukset Puheenjohtaja onnitteli Kunnallislääkäreitä yhdistyksen 80-vuotispäivänä ja kertoi heille Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n kuitanneen kongressimaksun Kunnallislääkärien edustajasta ja hänen puolisostaan WONCA Europe 2001 Tampere kongressiin. Pertti Kekin 60-vuotispäivää muistettiin osallistumalla Helsingin yliopistolle lahjoitettavan taidevalokuvan hankintaan. Suomen yleislääketieteen säätiö Vuonna 2000 Suomen yleislääketieteen säätiön hallitukseen ovat kuuluneet Sirkka-Liisa Kivelä puheenjohtajana (erovuorossa 2002), Veli-Pekka Prinssi (erovuorossa 2004), Mauri Isokoski (erovuorossa 2001) ja Risto Ihalainen (erovuorossa 2003) sekä Simo Harju (erovuorossa 2005). 3

4 Peruspääoman kokoamisen jälkeen säätiö on elänyt hiljaiseloa, varainhankinta on ollut vähäistä eikä säätiö ole jakanut avustuksia. Kotimaiset yhteydet Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Yhdistys on Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin yhdistysjäsen. Yhdistystä ovat Duodecimin valtuustossa edustaneet Eeva Ahonen, H. Tapio Hanhela, Marjukka Mäkelä ja Paula Vainiomäki. Duodecim-seuran ja erikoislääkäriyhdistysten Käypä hoito -projektin etenemistä on tuettu. Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet suositusten laatimiseen työryhmissä. Useimmissa työryhmissä on ollut yleislääkärijäsen. Tämän lisäksi yhdistyksen puolesta on annettu lausuntoja Käypä Hoito ohjelmista. Duodecim-seuran apurahavaliokunnassa yhdistyksen edustajana on toiminut Jorma Takala. Duodecim-seura on antanut yhdistykselle mahdollisuuden tehdä kotisivunsa seuran palvelimeen. Kollega Raimo Isoaho on tuottanut yhdistyksen kotisivut ja lupautunut päivittämään niitä tarpeen mukaan. Yhdistyksen uusittu kotisivu on ollut käytössä vuoden 2000 marraskuun lopusta (www.duodecim.fi/terveysportti/erikoislääkäriyhdistykset). Suomen Lääkäriliitto Yhteistyötä Suomen Lääkäriliiton kanssa on jatkettu. Suomen Lääkäriliitto on huolehtinut yhdistyksen jäsenmaksujen perimisestä. Yhdistys oli mukana Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleissa omana vaaliliittonaan Perusterveydenhuollon vaalirenkaassa. Yhdistyksen edustajaksi valtuuskuntaan valittiin Pekka Niemelä Oulusta. Yhdistyksen hallituksen varajäsen Hanna Salmenpohja on toiminut Suomen Lääkäriliiton varapuheenjohtajana vuonna Kansalliset yleislääkärijärjestöt Suomalaisten yleislääkärijärjestöjen puheenjohtajat pitivät yhteiskokouksen, jossa keskusteltiin yhteistyön tiivistämiseen liittyvistä kysymyksistä sekä yleislääkärin imagon kohottamisesta. Tämän seurauksena pidettiin yleislääketieteen alaosaston järjestämänä syksyllä yhdistysten hallitusten yhteiskokous, jossa keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Yhteiskokousten käytäntöä sovittiin jatkettavaksi. Yhdistyksemme osallistui Lääkäriliiton vaaleissa yhteiseen Perusterveydenhuollon vaalirenkaaseen Kunnallislääkärien ja Työterveyslääkärien vaaliliittojen kanssa. Kunnallislääkärit ry Yhteistyötä Kunnallislääkärit ry:n kanssa on jatkettu. Lausuntoja valmisteltaessa yhteyttä on pidetty puheenjohtajiston kesken. Kunnallislääkärien jäsenten on ollut mahdollista osallistua jäsenhinnalla yhdistyksen koulutustilaisuuksiin. 4

5 Suomen Lääkäriliiton yleislääketieteen alaosasto Yhteistyötä Suomen Lääkäriliiton yleislääketieteen alaosaston kanssa on jatkettu mm. osallistumalla alaosaston järjestämään yleislääkärijärjestöjen hallitusten yhteiskokouksen. Ulkomaiset yhteydet Yhdistyksellä on ollut toimivat yhteydet alan ulkomaisiin järjestöihin. Kirjeenvaihtoa on ollut runsaasti erilaisista kysymyksistä. Yhdistykselle on saapunut lukuisia julkaisuja, joista on tiedotettu jäsenkirjeissä. Jäsenet ovat voineet lainata kyseisiä julkaisuja tai saada niistä kopioita. Jäsenkirjeissä on myös tiedotettu tulossa olevista kansainvälisistä tapahtumista. ESGP/FM Suomen yleislääketieteen yhdistys on European Society of General Practice / Family Medicine WONCA Region Europe (ESGP/FM) järjestön yhdistysjäsen. European Society of General Practice / Family Medicine WONCA Region Europe (ESGP/FM) järjestön Council kokoontui Wienissä. Kokouksessa Suomen yleislääketieteen yhdistystä edustivat Irma Virjo virallisena edustajana ja yhdistyksen puheenjohtaja Kari Mattila virallisena tarkkailijana. Esityslista oli pitkä. Kokous vietiin läpi keskieurooppalaiseen tapaan eli järjestön hallituksen valmistelemista asioista keskusteltiin aika vähän. Councilin kokouksessa ei tehty henkilövalintoja. Kokouksessa Irma Virjo ehdotti, että council kokoontuu vuonna 2001 myös Tampereella sääntömääräisen Durbanissa pidettävän kokouksen lisäksi. Irma Virjo kutsui osanottajat Tampereen kongressiin. ESGP/FM:n sääntökomitean jäsenenä on ollut Irma Virjo. ESGP/FM:n European membership komitean jäsenenä on ollut Irma Virjo. ESGP/FM WONCA Region Europeen kuuluu kolme verkostojäsentä: EGPRW eli European General Practice Research Workshop: Yhdistyksen edustajana on toiminut Arto Vehviläinen. EURACT eli European Academy of Teacher of General Practice: Yhdistyksen jäsenet Paula Vainiomäki ja Mårten Kvist ovat olleet EURACT:in neuvoston jäseninä. EQuiP eli European Working Party on Quality in Family Practice: Yhdistyksen edustajina ovat toimineet Marjukka Mäkelä ja Pertti Soveri. WONCA eli Yleislääkärien maailmanjärjestö (= World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners / Family Physicians): Suomen yleislääketieteen yhdistys ry on myös World WONCA järjestön yhdistysjäsen. Tämän järjestön councilin kokous on joka kolmas vuosi, eli seuraavan kerran Durbanissa vuonna Suomen yleislääketieteen yhdistyksen edustajat ovat tavanneet tämän järjestön hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä Wienissä pidetyn kongressin yhteydessä. Tapaamisissa on käyty keskusteluja mm. Tampereella vuonna 2001 pidettävästä kongressista. World WONCA:n nomination komitean jäsenenä on ollut Irma Virjo. 5

6 Pohjoismaiset yleislääkärijärjestöt Pohjoismaisten yleislääketieteen yhdistysten kanssa on oltu kirjeenvaihdossa. Pohjoismaisten yleislääketieteen yhdistysten edustajat kokoontuivat keskustelemaan yhteisistä ajankohtaisista kysymyksistä ennen ESGP/FM:n Councilin kokousta Wienissä sekä toisen kerran Kööpenhaminassa elokuussa 2000 pohjoismaisen yleislääketieteen kongressin aikana. Osanottajat pitivät yhteydenpitoa hyödyllisenä ja suosittelivat kokousten pitämistä jatkossakin. Baltian maiden yleislääkärijärjestöt Baltian maiden yhdistysten kanssa on oltu kirjeenvaihdossa ja yhdistyksen edustajat ovat tavanneet Baltian yhdistysten edustajia ESGP/FM:n councilin kokouksen yhteydessä. Kongressit WONCA 2000 Vienna Kongressin järjesti Itävallan yleislääketieteen yhdistys (ÖGAM). Kongressin järjestelytoimikunnan puheenjohtajana oli kollega Erwin Rebhandl. Kongressipaikkana oli Hofburgin linna keskellä Wieniä. Kongressissa oli noin 2200 osanottajaa 68 eri maasta. Suurin ryhmä tuli kongressin tilaston mukaan Portugalista (yli 800). Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat Itävallasta (128) ja Suomesta (127). Kongressissa oli monipuolinen ohjelma. Parhaimmillaan oli menossa 15 rinnakkaista ohjelmaa yhtäaikaisesti. Suomalaiset kollegat osallistuivat ilahduttavan aktiivisesti, monilla oli esitelmiä ja postereita. Pohjoismainen yleislääketieteen kongressi Kööpenhaminassa Kongressin järjesti Tanskan yleislääketieteen yhdistys (DSAM). Järjestelykomitean puheenjohtajana oli Kirsten Lykke. Kongressissa oli noin 450 osanottajaa, joista 14 tuli Suomesta. Vähäiseen suomalaisten osanottoon vaikutti epäilemättä se, että kaikki etukäteisinformaatio tuli tanskankielellä. Suomalaisiin ei juurikaan otettu yhteyttä symposiumien tai workshoppien rakentamisessa. Paikalla olleilla suomalaisilla oli esitelmiä ja postereita Conference of the European Society of General Practice / Family Medicine WONCA Region Europe. Tampere Kongressin valmisteluja on jatkettu vuoden 2000 aikana ahkerasti. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana on Kari Mattila ja pääsihteerinä toimii Irma Virjo. Järjestelytoimikunnan alaiset komiteat: sosiaalisen ohjelman komitea, talouskomitea, tiedotus- ja julkaisukomitea, tieteellinen komitea sekä täydennyskoulutuskomitea ovat kokoontuneet useita kertoja kuluneen vuoden aikana ja tehneet kongressivalmistelua. Järjestelytoimikunnan tueksi on kutsuttu International Advisory Board ja National Advisory Board. Yhdistyksen hallitus on tehnyt sopimuksen kongressin järjestelyistä Tampereen Kokouspalvelu Oy:n kanssa. Seuraavassa kongressin järjestelyissä mukana olevat henkilöt: 6

7 Järjestelytoimikunta (The Host Organising Committee) Kari Mattila (puheenjohtaja, tieteellisen komitean puheenjohtaja), Irma Virjo (pääsihteeri), Doris Holmberg-Marttila (sosiaalisen ohjelman komitean puheenjohtaja), Mauri Isokoski, Elise Kosunen (tiedotus- ja julkaisukomitean puheenjohtaja), Erkki Lehtomäki, (talouskomitean puheenjohtaja), Marjukka Mäkelä (yhteydet EQuiP:in), Hanna Salmenpohja (yhteydet Kunnallislääkärit ry:n, Paula Vainiomäki (jatkokoulutuskomitean puheenjohtaja, yhteydet EURACT:in). Lisäksi Dr. Philip Evans (ESGP/FM Liaison Person, UK) Täydennyskoulutuskomitea(CME Committee) Paula Vainiomäki, puheenjohtaja, Merja Ahto (Lieto), Hans Blomberg (Söderkulla), Arja Helin (Espoo), Ilkka Kunnamo (Karstula) Sosiaalisen ohjelman komitea (Social Programme Committee) Doris Holmberg-Marttila, puheenjohtaja, Markku Nurmikari (Janakkala), Martin Rasmussen (TRE), Pertti Soveri (Porvoo), Mirjami Viitaniemi (Seinäjoki) Talouskomitea Erkki Lehtomäki, puheenjohtaja, Heikki Hinkka (Kangasala), Antti Laine (TRE) ja Pekka Virtanen (Nokia). Tiedotus- ja julkaisukomitea Elise Kosunen, puheenjohtaja, Anneli Heikkinen (TRE), Osmo Saarelma (Espoo), Paavo Rasilainen (Valkeakoski), ja Timo Virtanen (Hamina) Tieteellinen komitea Kari Mattila, puheenjohtaja, Anna-Leena Kirkkola, sihteeri, Sirkka-Liisa Kivelä (Turku), Marjukka Mäkelä (HKI), Kaija Seppä (TRE), Jorma Takala (Kuopio) sekä Heidi-Ingrid Maaroos Virosta ja Bengt Mattsson Ruotsista. Lisäksi Network järjestöjen edustajina Beat Künzi Sveitsista (EQuiP), Christos Lionis Kreikasta (EGPRW) ja Gernot Lorenz Saksasta (EURACT). International Advisory Board (IAB) Klas Winell, puheenjohtaja, Chris van Weel, ESGP/FM, the Netherlands, Philip Evans, Liaison Person of ESGP/FM, UK, Vaclav Benes, ESGP/FM, Czech Republic, Juan Mendive, ESGP/FM, Spain, EGPRW: Christos Lionis, Greece, EQUIP: Beat Künzi, Switzerland, EURACT: Gernot Lorenz, Germany, Harald Abholz, Germany, Francesco Carelli, Italy, Claudio Cricelli, Italia, Mary Favier, Ireland, Ilse Helleman-Geschwinder, Austria, Anders Håkansson, Sweden, Mårten Kvist, Suomi, Kirsten Lykke, Denmark, Andris Lasmanis, Latvia, Margus Lember, Estonia, Bodossakis R Merkouris, Greece, Luis Pisco, Portugal, 7

8 Johan Sigurdsson, Iceland, Anders Baerheim, Norway, Igor Svab, Slovenia, Hava Tabenkin, Israel, Leonas Valius, Lithuania, Mladenka Vrcic-Keglevic, Croatia, Adam Windak, Polen. IAB:n tapaaminen järjestettiin Wienissä Osanottajille tiedotettiin kongressista ja heiltä saatiin hyviä neuvoja. National Advisory Board Timo Pitkäjärvi, professori, Tampere, puheenjohtaja, Jussi Huttunen, pääjohtaja, Kansanterveyslaitos, Hannu Huuhka, markkinointijohtaja, Yamanouchi Pharma, Päivi Hämäläinen, lääninlääkäri, Länsi-Suomen lääninhallitus, Pekka Järvensivu, lääketieteellinen johtaja, Orion, Kauko Koivisto, johtava ylilääkäri, Mänttä, Outi Kupiainen, terveysjohtaja, Helsinki, Ulla-Kaija Lammi, LT, Kangasala, Jarmo Lehtonen, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry, Aki Lindén, lääninlääkäri, Länsi-Suomen lääninhallitus, Matti Liukko, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto, Kosti Myllykoski, yleislääketieteen erikoislääkäri, Kati Myllymäki, puheenjohtaja, Suomen Lääkäriliitto, Sinikka Mönkäre, kansanedustaja, ministeri, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Leena Niinistö, puheenjohtaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Heikki Pihlainen, apulaisjohtaja, Leiras, Risto Pomoell, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö, Vappu Taipale, pääjohtaja, STAKES, Pirkko Valtola, puheenjohtaja, Kunnallislääkärit ry, Harri Vertio, toiminnanjohtaja, Terveyden edistämisen keskus, Jaana Ylä-Mononen, kansanedustaja. NAB:lle on järjestetty kaksi kokousta. Osanottajille on kerrottu kongressin järjestelyistä ja heiltä on saatu hyviä neuvoja. Suomen yleislääketieteen yhdistyksen hallitus perusti syksyllä 1999 erillisen pankkitilin kongressin järjestämistä varten. Kongressin rahat ja tili pidetään erillään yhdistyksen muusta taloudesta ja ne myös tarkastetaan erikseen. Yhdistys on ottanut mk pankkilainaa kongressin järjestämistä varten ja anonut ja saanut lainalle Tampereen kaupungin takauksen. Suomen yleislääketieteen yhdistyksen hallitus perusti syksyllä 2000 tilin Leonia-pankkiin valtionavun vastaanottamista varten. Suomen Akatemia myönsi valtionapua mk. Kongressin taloutta on pyritty vahvistamaan sponsorien ja näytteille asettajien avulla. Pääyhteistyökumppanit ovat: AstraZeneca Oy ja Pfizer Oy. Kongressilla oli oma näyttelyosasto edeltävässä eurooppalaisessa kongressissa Wienissä Näyttelyä varten toimitettiin Wieniin rekkakuljetuksena runsaasti materiaalia mm kpl Second Announcementteja, Tampereen ja Suomen esitteitä eri kielillä, sekä Suomen karttoja, pinssejä 2000 kpl ja kongressin julisteita 100 kpl. Lisäksi näyttelyosastolle saatiin suomalaiselta valmistajalta lainaksi lähdevesiautomaatti, joka osoittautui Wienin helteisissä oloissa todella hyväksi ideaksi. Osasto oli kauniisti sisustettu. Tuija Liuko, projektipäällikkömme Tampere-talosta ja Leena Sulonen, Tampereen kokouspalvelu Oy:n toimitusjohtaja, hoitivat osastoa kiitettävän aktiivisesti. Wienissä olleet järjestelykomitean jäsenet auttoivat markkinointia näyttelyosastolla ja muualla erilaisten henkilökohtaisten kontaktien yhteydessä parhaansa mukaan. Suomen Wienin suurlähettiläs Tom Grönberg järjesti pyynnöstämme vastaanoton virka-asunnossaan sen kunniaksi, että seuraavan Eurooppalaisen kongressin isäntämaa on Suomi. Vastaanotolle saapui IAB:n jäseniä ja myös maailmanjärjestön johtohenkilöitä oman kongressin järjestelykomiteamme lisäksi. 8

9 Kari Mattila sai Wienin kongressin päättäjäisissä puheenvuoron. Hän esitteli kongressiamme ja kutsui Wienin kongressin osanottajat Tampereelle. Kööpenhaminassa pidetyn 11. Pohjoismaisen kongressin aikana meidän kongressillamme oli näyttelyosastopaikka elokuvateatteri Palladiumin lämpiössä. Paikka oli sivussa osanottajien valtaosan kulkureiteistä. Käytännössä meidän näyttelyosastoltamme oli saatavissa Second announcementteja, tietoa Tampereesta, Suomesta ja Finnairista. Kari Mattila ja Irma Virjo markkinoivat kongressia lähinnä henkilökohtaisissa tapaamisissa. Kööpenhaminan kongressin päättäjäisseremoniaan emme saaneet puheenvuoroa. Sen sijaan Kööpenhaminan kongressin presidentti Kirsten Lykke suostui esittämään omassa päättäjäispuheenvuorossaan yhden Tampereen kongressia esittelevän dian ja toteamaan, että tapaamme Tampereella ennen Trondheimissa vuonna 2002 pidettävää kongressia. Kunnallislääkäripäivillä Helsingissä esiteltiin kongressia myös. Samoin yleislääketieteen päivillä Oulussa. Kongressin Second Announcement on lähetetty yhdistyksen jäsenille jäsenkirjeen yhteydessä. Kunnallislääkärit ry:n jäsenille lähetettiin oma tiedote Kunnallislääkäripäivien kutsun yhteydessä. Second Announcement on myös postitettu World WONCA:n ja ESGP/FM:n henkilöjäsenille, jäsenjärjestöille ja avainhenkilöille, noin 1800 kirjettä ympäri maailmaa. Osoitetarrat saatiin ao. järjestöjen toimistoista. Lisäksi tämä esite on postitettu myös Wienin kongressin osanottajille. Koulutus Yhdistyksen koulutuspäivä Vuosikokousta edeltävä koulutuspäivä järjestettiin Espoossa Orionin toimintakeskuksessa. Päivän järjestelytoimikuntaan kuuluivat Sirpa Sairanen Vantaalta, Outi Kupiainen Helsingistä ja Mirja Karinen Espoosta. Teemana Espoossa oli Infektioiden käypä hoito käytännössä. Paikalle oli saapunut 34 yleislääkäriä. XIII Yleislääketieteen päivät XIII Yleislääketieteen päivät pidettiin Oulussa hammaslääketieteen laitoksella. Päivien järjestelytoimikuntaan kuuluivat Pekka Larivaara (puheenjohtaja), Keijo Koski, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Liisa Hiltunen, Heikki Luukinen, Mauri Laakso, Seija Martinoja ja Martti Lampela. Torstain tieteellisen jatkokoulutuspäivän teemana oli Kongressi. Luennoitsijoina olivat Simo Jyväsjärvi Oulaisista: Yleislääkäristäkö tutkijaksi?, Kaija Seppä Tampereelta: Kongressiin rekisteröityminen ja lyhennelmän laatiminen, Kari Mattila Tampereelta: Tapausselostus; kuinka esitän kongressissa opettavaisen tapauksen?, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi Oulusta: Miten teen posterin?, Irma Virjo Tampereelta: Tampereen WONCA 2001 kongressin esittely ja Pekka Honkanen Simosta: Kongressi verkostoitumisympäristönä. Perjantain perinteisen yleislääketieteen päivän ohjelmaan kuului mm. Dr. John Launerin Lontoosta esitelmä: How to respond to the challenges in continuing medical education of general practice. Osanottajia kumpanakin päivänä oli noin viisikymmentä Vapaita esitelmiä päivillä oli yhteensä 23 ja postereita 17. Esiteltävien tutkimusten taso paranee vuosi vuodelta. Yleislääketieteen päivien parhaina tutkimusesittelyinä palkittiin Leena Uusitalon: Sormien ja varpaiden koukistuminen kuumetaudin yhteydessä sekä M. 9

10 Laakson, T. Huuskon ja A. Jokelaisen: Maahanmuuttajien terveystarkastukset.onko seulontatutkimuksia täydennettävä?. Suullisten esitysten ja postereiden lyhennelmät julkaistiin yhdistyksen julkaisusarjassa ja lähetettiin yhdistyksen jäsenille jäsenkirjeessä. Myös Kunnallislääkärilehti julkaisee lyhennelmät entiseen tapaan. Leiras Oy tarjosi päivien osanottajille ikimuistoisen illanvieton ravintola Rauhalassa. Lääkäripäivät Helsingissä Lääkäripäivät 2000 ohjelmassa oli Suomen kliinisen fysiologian yhdistyksen, Suomen keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen yleislääketieteen yhdistyksen ehdottama ohjelma: Kliinisen fysiologian tutkimukset perusterveydenhuollon tarpeisiin puolen päivän mittaisena Muu toiminta Kustannusosakeyhtiö Duodecimin kanssa on käyty neuvotteluja uuden Yleislääketiede kirjan kirjoittamisesta. Neuvotteluja ovat käyneet Matti Klockars, Kari Mattila ja Esko Kumpusalo. Kirjan suunnittelu ei vuoden aikana edennyt toteutustasolla. Yhdistyksen edustajana Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n, Stakesin ulkomaanavun yksikön, Hengitys ja Terveys ry:n ja Duodecim-seuran yhteistyössä Pietarin alueen terveydenhuoltoorganisaatioiden kanssa järjestämään yhteistyöseminaariin Kellokosken Itämerikeskuksessa osallistui Mauri Isokoski Tampereelta. Yhdistyksen jäseniä on osallistunut MIKSTRA- ja ROHTO-hankkeiden toteutukseen. Hankkeiden toteutumista ja arviointia on seurattu yhdistyksen piirissä tarkoituksella edistää hankkeiden päämääriä. Lausunnot Käypä hoito-suositustyössä on mukana ainakin yksi yleislääkäri jokaisessa suositusryhmässä, jonka aihe koskee perusterveydenhuoltoa. Vuoden 2000 lopussa oli 57:ssä suositusryhmässä kaikkiaan 48 yleislääkäriedustajaa, joista 29 on yleislääketieteen yhdistyksen jäseniä.eri hoitosuositusryhmiin kuluvan vuoden aikana ovat kuuluneet: Eeva Ahonen, Lea Annanmäki, Tuula Arvonen, Markku Ellonen, Outi Elonheimo, Eila Erola, Kari Eskola, Erik Hagman, Pekka Honkanen, Simo Jyväsjärvi, Sirkka Keinänen- Kiukaanniemi, Eeva Ketola, Krista Korhonen, Ilkka Kunnamo, Ulla-Kaija Lammi, Marjukka Mäkelä, Pekka Mäntyselkä, Kaisa Nissinen- Paatsama, Veli-Pekka Prinssi, Martin Rasmussen, Ulla-Maija Rautakorpi, Riitta Ristolainen, Sirpa Sairanen, Kaija Seppä, Jorma Takala, Seppo Tuominen, Mirjami Viitaniemi, Petteri Viramo ja Klas Winell. Vuoden aikana mm. seuraavat kollegat ovat valmistelleet yhdistyksen kannanottoja Käypä hoito suosituksiin: Heikki Luukinen (Osteoporoosi), Raimo Isoaho (Astman diagnostiikka ja hoito), Merja Ahto (Sydäninfarktin diagnostiikka) ja Tuija Valpas (Ihon, hiusten ja kynsien sieni-infektiot: näytteidenotto, diagnostiika ja vastauskäytäntö). 10

11 Erityispätevyydet Perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja psykiatrian hanke yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyden laajentamiseksi oli esillä vuoden aikana. Hankkeelle etsittiin puheenjohtajaa yleislääkärien piiristä. Kollega Ilkka Winblad on lupautunut suunnitteluryhmän jäseneksi. Kollega Urpo Hautala Hämeenkyröstä edustaa yhdistystä ensihoidon erityispätevyyden suunnitteluryhmässä. Lehdet Kunnallislääkäri- Kommunalläkaren Yhteistyötä Kunnallislääkärilehden kanssa on jatkettu. Lehti julkaisi tänäkin vuonna luentolyhennelmiä Yleislääketieteen päiviltä. Kunnallislääkärilehti on julkaissut myös maksutta ilmoitukset yhdistyksen koulutustilaisuuksista. Kunnallislääkärilehden tieteellinen toimittaja ja yhdistyksen edustaja lehden toimitustyössä oli Sirkka-Liisa Kivelä. Scandinavian Journal of Primary Health Care Yhdistyksen edustajana Scandinavian Journal of Primary Health Care -lehteä julkaisevan säätiön hallituksessa on Kari Mattila. Scandinavian University Pressin omistusjärjestelyjen yhteydessä lehden kustantajaksi vaihdettiin vuoden 2000 alusta Taylor & Francis. Scandinavian Journal of Primary Health Care lehden kansallisena toimittajana on ollut Matti Klockars ja apulaistoimittajana Marjukka Mäkelä. Advisory Boardiin kuuluvat Mauri Isokoski, Mårten Kvist ja Jorma Takala. Yhdistys on tilannut lehden kaikille jäsenilleen. WONCA News Lehti ilmestyi kuusi kertaa vuoden 2000 aikana. Tiedot Tampereen kongressista ovat lehden kongressikalenterissa ja numerossa 5/2000 oli laajempikin kongressin esittely. The European Journal of General Practice Yhdistyksen edustajana lehden Editorial Boardissa on Marjukka Mäkelä ja Advisory Boardissa Kari Mattila. Yhdistyksen julkaisusarja Yhdistyksen julkaisusarjassa on vuonna 2000 julkaistu: Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 13: XIII yleislääketieteen päivät Oulussa, , Abstraktikirja, Oulun yliopistopaino, Oulu Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n säännöt (uusittu laitos), Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 lähetetään yhdistyksen uusille jäsenille tervetulokirjeen liitteenä. 11

12 T-paidat Vuonna 1993 yhdistys tilasi 200 kappaletta valkoisia T-paitoja mainostoimisto M- Mainokselta. Paitojen suunnittelutyön teki taiteilija Anneli Kivinen. Paidassa on suurehko, yhdistyksen vihreä, yhdistyksen logoa muistuttava ja Leonardo da Vincin Ihmisruumiin mittasuhteiden suunnitelmaa esittävä kuvio edessä. Paitojen myyntihinta on 40 markkaa Paidat ovat olleet jatkuvasti myynnissä ja niitä on mainostettu jäsenkirjeissä. Jäsenkirjeet Vuoden aikana on lähetetty neljä jäsenkirjettä. Ne on postittanut Suomen MSD Oy. 12