M4000 Standard ja M4000 Standard A/P

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M4000 Standard ja M4000 Standard A/P"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE M4000 Standard ja M4000 Standard A/P Monisäteinen turvavalopuomi FIN

2 Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai sen osien kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain määräysten puitteissa. Dokumentin muuttaminen tai lyhentäminen ei ole sallittua ilman SICK AG:n nimenomaista kirjallista suostumusta. 2 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

3 Käyttöohje Sisältö Sisältö 1 Tämä dokumentti Tämän dokumentin tarkoitus Kohderyhmä Informaation laajuus Soveltamisala Käytetyt lyhenteet ja käsitteet Käytetyt symbolit Turvallisuus Pätevät henkilöt Laitteen käyttöalueet Määräysten mukainen käyttö Yleiset turvallisuusohjeet ja turvatoimenpiteet Ympäristöystävällinen toiminta Jätteiden hävitys Materiaalien lajittelu Tuotteen kuvaus Erityiset ominaisuudet Laitteen toimintatapa Monisäteisen turvavalopuomiston toimintaperiaate Laitteen komponentit Käyttöesimerkkejä Pääsyn esto Pääsyn esto useammalta sivulta kulmapeilien avulla Hallintaelementit ja näytöt Konfiguraatiopainikkeet Päätykappale, jossa integroitu indikointiledi (optio, vain vastaanottimessa) Lähettimen tilat Vastaanottimen/M4000 Standard A/P >laitteen käyttötilojen näytöt Konfiguroitavat toiminnot Uudelleenkäynnistyksen esto Sädekoodaus Hälytyslähtö (ADO) Toimintaetäisyys M4000 Standard >laitteen toimintaetäisyys M4000 Standard A/P >laitteen toimintaetäisyys Kontaktorivalvonta (EDM) Lähetintesti M4000 jossa integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä (optio) Periaate AS>Interface Safety at Work M4000-laitteen ja integroidun AS>Interfacen toimintatapa Konfiguroitavat toiminnot käytettäessä M4000-laitetta, jossa on integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä Integroidulla AS-Interfacella varustetun M4000-laitteen vaihto /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 3

4 Sisältö Käyttöohje 5 Asennus Vähimmäisetäisyyden laskenta Vähimmäisetäisyys vaara-alueeseen Vähimmäisetäisyys heijastaviin pintoihin M4000-laitteen ja integroidun AS>Interfacen vähimmäisetäisyys Laitteen asennusvaiheet Kiinnitys Omega-kiinnittimellä Asennus päästä kiinnitettävän kiinnitysjalan avulla Asennus sivukiinnitysjalan avulla Kiinnitys jäykällä kulmakiinnittimellä Kiinnitys käännettävällä kulmakiinnittimellä Sähköliitäntä Järjestelmäliitäntä M toim.maad Vaihtoehtoiset liitännät AS>Interface-liitäntä M Reset-liitäntä M Kontaktorivalvonta (EDM) Reset-painike/uudelleenkäynnistyspainike Hälytyslähtö (ADO) Testitulo (lähetintesti) Käyttöönotto Näytöt päällekytkemisen yhteydessä Integroidulla AS>Interface Safety at Work >liitännällä varustetun M4000-laitteen käyttöönotto M4000-laitteen kohdistus segmentin näytön tilat kohdistuksen aikana Lähettimen ja vastaanottimen suuntaus Erityispiirteitä kohdistuksessa kulmapeilien kanssa M4000 Standard >laitteen kohdistus integroidulla lasersuuntauslaitteella (optio) Tarkastusohjeita Ohjeita ennen ensimmäistä käyttöönottoa suoritettavia tarkastuksia varten Turvalaitteen säännöllinen tarkastus pätevien henkilöiden toimesta Turvalaitteen päivittäiset tarkastukset Konfiguraatio Tehdasasetus Konfiguroinnin valmistelu M4000-laitteen konfiguraatio Konfigurointitilan käynnistäminen Haluttujen toimintojen konfigurointi Konfiguraation tallennus Huolto SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

5 Käyttöohje Sisältö 10 Vianetsintä Toiminta vikatilanteissa SICK-tuki LED-virhenäytöt Virhenäytöt 7 segmentin näytössä Tekniset tiedot Sähkötekniset tiedot M4000 Standard ja M4000 Standard A/P M4000 Standard ja M4000 Standard A/P, jossa integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä Painotaulukko M4000 Standard M4000 Passive Mittapiirrokset M4000 Standard, M4000 Standard A/P M4000 Passive Omega-kiinnitin Päästä kiinnitettävä kiinnitysjalka Sivukiinnitysjalka Jäykkä kulmakiinnitin Käännettävä kulmakiinnitin Kulmapeili PNS75> Kulmapeili PSK Tilaustiedot M4000 Standard Toimituksen sisältö Tuotenumerot Tehdasasetus M4000 Standard A/P Toimituksen sisältö Tyyppiavain Tehdasasetus Lisäoptiot Lisäetulinssi (suoja hitsauskipinöiltä) Kulmapeilit ja peilikotelot Laitepylväät Lisätarvikkeet Liite EY>vaatimustenmukaisuusvakuutus Tarkastuslista valmistajalle Kohdistusmallit Kohdistusohjeet Taulukkoluettelo Kuvaluettelo /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 5

6 Luku 1 Tämä dokumentti Käyttöohje 1 Tämä dokumentti Lue tämä luku huolellisesti läpi, ennen kuin käytät dokumentaatiota ja aloitat työskentelyn turvavalopuomistolla M Tämän dokumentin tarkoitus Tämä käyttöohje on tarkoitettu koneen valmistajan tai koneen omistajan teknisen henkilökunnan tueksi turvavalopuomiston M4000 asennuksen, konfiguroinnin, sähkökytkentöjen, käyttöönoton, käytön ja huoltotöiden aikana. Tämä käyttöohje ei anna ohjeita sen koneen käyttöön, johon turvavalopuomisto on kytketty tai tullaan kytkemään. Tähän liittyviä tietoja löydät koneen käyttöohjeesta. 1.2 Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu sellaisten laitteistoiden suunnittelijoille, kehittelijöille ja käyttäjille, joiden turvalaitteena käytetään yhtä tai useampaa turvavalopuomistoa M4000. Se on myös tarkoitettu henkilöille, jotka asentavat turvavalopuomiston M4000 koneeseen, ottavat sen ensimmäistä kertaa käyttöön tai huoltavat sitä. 1.3 Informaation laajuus Tämä käyttöohje sisältää seuraavia turvavalopuomistoon M4000 liittyviä tietoja: Ohje asennus sähköliitäntä käyttöönotto ja konfiguroitavat toiminnot huolto vikojen etsintä ja korjaus tuotenumerot yhteensopivuus ja hyväksynnät Tämän lisäksi turvalaitteiden kuten turvavalopuomiston M4000 suunnittelussa ja käytössä vaaditaan teknistä tietämystä, joka ei sisälly tähän dokumenttiin. Laissa säädettyjä ja muita viranomaisten antamia määräyksiä on aina noudatettava turvavalopuomiston M4000 käytössä. Optoelektronisilla turvalaitteilla toteutettavaan tapaturmanehkäisyyn liittyviä yleisiä tietoja löydät SICK-yhtiön esitteestä Safe Machines with opto-electronic protective devices. Tutustu myös SICK-Internet-sivustoon osoitteessa Sieltä löydät: esimerkkisovelluksia usein kysytyt kysymykset laitteesta M4000 tämän käyttöohjeen eri kieliversioina katseltavaksi ja tulostettavaksi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 6 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

7 Tämä dokumentti Käyttöohje Luku 1 Ohje 1.4 Soveltamisala Tämä käyttöohje on alkuperäinen käyttöohje. Tämä käyttöohje on voimassa turvavalopuomistoille M4000 Standard ja M4000 Standard A/P, joiden tyyppikilven kentässä Operating Instructions on seuraava merkintä: _WP69. Tämä dokumentti kuuluu SICK-tuotenumeroon (käyttöohje M4000 Standard ja M4000 Standard A/P turvavalopuomisto kaikilla käytettävissä olevilla kielillä). ADO AS2Interface AS2Interface Safety at Work AS2Interfaceturvamonitori EDM ESPE OSSD OWS PLC Säteiden etäisyys 1.5 Käytetyt lyhenteet ja käsitteet Application diagnostic output = konfiguroitava hälytyslähtö, joka ilmoittaa turvalaitteen tietyn tilan Actuator>Sensor>Interface = yleinen järjestelmä lähinnä binäärianturien ja aktuaattorien verkottamiseen automaatiohierarkian alimmalla tasolla AS-interface-järjestelmän laajennus turvateknisillä komponenteilla käyttämällä AS>Interface-turvamonitorien ja turvallisten AS-Interface-väyläkytkentöjen yhdistelmää Yksi tai useampi AS-Interface-järjestelmään kytketty turvamonitori valvoo turvallisten AS>Interface-väyläkytkentöjen tiloja ja kytkee vaarallisen tilan pois päältä External device monitoring = kontaktorivalvonta Electro-sensitive protective equipment = kosketuksettomaan tunnistukseen perustuvat turvalaitteet (esim. M4000) Output signal switching device = turvaulostulo, joka ohjaa turvapiiriä Output weak signal = likaantumissignaali Logiikkaohjaus Kahden viereisen säteen etäisyys mitattuna säteen keskeltä toiseen säteen keskelle /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 7

8 Luku 1 Suositus Ohje,,,, Toimi seuraavasti HUOMIO Tämä dokumentti 1.6 Käytetyt symbolit Käyttöohje Suositukset helpottavat päätöksentekoa toimintojen ja teknisten toimenpiteiden yhteydessä. Ohjeet informoivat laitteen erityispiirteistä. 7 segmentin näytöt ilmaisevat lähettimen ja vastaanottimen tilan: Kirjaimen E jatkuva näyttö Numeron 8 vilkkuva näyttö E ja 5 vuorottelevat näytössä Indikointiledien symbolit ilmoittavat indikointiledin tilan: Indikointiledi palaa jatkuvasti. Indikointiledi vilkkuu. Indikointiledi on pois päältä. Toimintaohjeet on merkitty nuolella. Lue toimintaohjeet ja noudata niitä huolellisesti. Varoitus! Varoitus viittaa konkreettisiin ja potentiaalisiin vaaratekijöihin. Huomioimalla sen ja noudattamalla sitä voit välttää onnettomuuksia. Lue varoitukset ja noudata niitä huolellisesti! Konfiguraatio-ohjeet osoittavat, että vastaavat asetukset voidaan suorittaa myös konfiguraatiopainikkeiden avulla, ja ilmoittavat, mistä tähän menettelyyn liittyvät ohjeet löytyvät. Konfiguraatiopainikkeet valintaa ja syöttöä varten Symboli tarkoittaa konfiguraatiopainiketta valintaa varten. Symboli tarkoittaa konfiguraatiopainiketta syöttöä varten. Lähetin ja vastaanotin Kuvissa ja kytkentäkaavioissa symboli tarkoittaa lähetintä ja symboli vastaanotinta. Käsite vaarallinen tila Tämän dokumentin kuvissa koneen vaarallinen tila (standardeissa käytetty käsite) on aina kuvattu koneenosan liikkeenä. Käytännössä vaarallisia tiloja voi olla erilaisia: koneen liikkeet jännitteelliset osat näkyvä tai näkymätön säteily useamman vaaratekijän yhdistelmät 8 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

9 Turvallisuus Käyttöohje Luku 2 2 Turvallisuus Tämän luvun tarkoituksena on parantaa laitteiston käyttäjän turvallisuutta. Lue tämä luku huolellisesti läpi, ennen kuin aloitat työskentelyn turvavalopuomistolla M4000 tai turvavalopuomiston M4000 suojaamalla koneella. 2.1 Pätevät henkilöt Turvavalopuomiston M4000 saavat asentaa, ottaa käyttöön ja huoltaa vain pätevät henkilöt. Päteviksi katsotaan henkilöt joilla on soveltuva tekninen koulutus ja jotka ovat saaneet koneen omistajalta käyttöön ja voimassa oleviin turvallisuusmääräyksiin liittyvää opastusta ja joilla on käyttöohje käytettävissään. 2.2 Laitteen käyttöalueet M4000-järjestelmä on kosketuksettomaan tunnistukseen perustuva turvalaite (ESPE), joka kuuluu tyyppiin 4 standardien EN ja IEC mukaan, joten sen käyttö on sallittua luokan 4 ohjausjärjestelmissä EN ISO 13849>1:n mukaan. Turvavalopuomisto M4000 on tarkoitettu: vaara-alueen suojaamiseen pääsyn estoon Valopuomit on asennettava siten, että vaara-alueelle on mahdollista päästä vain valon kulkua lähettimen ja vastaanottimen välillä häiriten. Niin kauan kuin koneen vaaraalueella on henkilöitä, koneen tai järjestelmän käynnistyminen ei saa olla mahdollista. M4000-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan teollisuusympäristössä. Jos laitetta käytetään asuma-alueilla, saattaa syntyä radiohäiriöitä. Suojaustapojen kuvaus ja esimerkkejä käyttömahdollisuuksista löytyy sivulta 15. HUOMIO Käytä turvavalopuomistoa vain epäsuorana turvatoimenpiteenä! Optoelektroninen turvalaite kuten M4000 >järjestelmä ei suojaa ulos sinkoutuvilta osilta eikä säteilyltä. Se ei tunnista valoa läpäiseviä esineitä. Sovelluksesta riippuen M4000-järjestelmän lisäksi vaaditaan mahdollisesti myös mekaanisia suojia tai muita turvalaitteita. 2.3 Määräysten mukainen käyttö M4000-järjestelmää saa käyttää vain kohdassa 2.2 Laitteen käyttöalueet esitetyllä tavalla. Sitä saa käyttää vain ammattitaitoinen henkilöstö vain sillä koneella, johon sen on asentanut ja käyttöönottanut pätevä henkilö tämän käyttöohjeen mukaisesti. Jos järjestelmää käytetään millä tahansa muulla tavalla tai siihen tehdään muutoksia myös asennuksen yhteydessä, SICK AG:n takuuvelvollisuus raukeaa /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 9

10 Luku 2 Turvallisuus 2.4 Yleiset turvallisuusohjeet ja turvatoimenpiteet Käyttöohje HUOMIO Turvallisuusohjeet Turvavalopuomiston M4000 määräysten mukaisen ja turvallisen käytön varmistamiseksi on huomioitava seuraavat seikat. Turvavalopuomiston asennuksen ja käytön sekä käyttöönoton ja toistuvien teknisten tarkastusten yhteydessä on noudatettava seuraavia maakohtaisia ja kansainvälisiä määräyksiä, erityisesti konedirektiivi 2006/42/EY työvälineiden käyttöä koskeva direktiivi 2009/104/EY tapaturmien ennaltaehkäisyä koskevat määräykset ja turvaohjeet muut asiaan kuuluvat turvallisuusmääräykset Turvavalopuomistoa käyttävän konevalmistajan tai omistajan tulee omalla vastuullaan huolehtia yhdessä toimivaltaisen viranomaisen kanssa siitä, että kaikkia voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä ja >säännöksiä noudatetaan. Lisäksi on ehdottomasti noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita (esim. käyttökohteet, asennus ja liitäntä koneenohjaukseen), erityisesti tarkastusmääräyksiä (ks. Tarkastusohjeita sivulla 66). Laitteen konfiguraation muutokset saattavat heikentää suojauksen toimintaa. Tämän vuoksi on tarkastettava koko turvalaitteen toiminta jokaisen konfiguraatioon tehdyn muutoksen jälkeen. Muutokset tekevä henkilö on myös vastuussa siitä, että laitteen suojaustoiminto säilyy. Käytä konfiguraatiomuutosten yhteydessä aina salasanaa, jotta vain valtuutetut henkilöt voivat tehdä konfiguraatioon muutoksia. Tarvittaessa saat lisätietoja SICK-asiakaspalvelusta. Tarkastukset on suoritettava pätevien tai tähän työhön erikseen valtuutettujen ja oikeutettujen henkilöiden toimesta ja dokumentoitava jälkikäteen todistettavalla tavalla. Tämä käyttöohje on annettava sen koneen käyttäjälle, jossa turvavalopuomistoa M4000 käytetään. Käyttäjä on perehdytettävä laitteen käyttöön pätevän henkilön toimesta ja hänet on velvoitettava tutustumaan käyttöohjeeseen. Laitteen ulkoisen virransyöttöjärjestelmän on pystyttävä ylittämään lyhytaikainen virtakatkos (20 ms) standardin EN 60204>1 mukaan. Sopivia verkkolaitteita on saatavissa lisätarvikkeena SICK-yhtiöltä (Siemens valmistussarja 6 EP 1). Laitteissa, joissa on integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä, jännitteensyötön on täytettävä lisäksi AS-Interface-spesifikaation vaatimukset. Sopivia verkkolaitteita on saatavissa lisätarvikkeena SICK-yhtiöltä (pulssi, valmistussarja SLA 3/SLA 8). 10 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

11 Turvallisuus Käyttöohje Luku Ympäristöystävällinen toiminta Turvavalopuomisto M4000 on suunniteltu siten, että se kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Se kuluttaa minimaalisen vähän energiaa ja luonnonvaroja. Huomioi ympäristötekijät myös työpaikalla Jätteiden hävitys Ohjeita Noudata käyttö- ja korjauskelvottomien laitteiden hävityksessä aina voimassa olevia maakohtaisia jätehuoltomääräyksiä (esim. eurooppalainen jäteluokitus ). Autamme mielellämme laitteiden hävityksessä. Ota yhteys valmistajaan. Tietoja M4000-laitteen materiaaleista löydät luvusta 11 Tekniset tiedot alk. sivulta Materiaalien lajittelu Taul. 1: Laitteen eri osien hävitys HUOMIO Materiaalit saa lajitella ainoastaan pätevät henkilöt! Laitteita purettaessa on oltava varovainen. Siitä saattaa aiheutua loukkaantumisia. Ennen kuin M4000-laite voidaan toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen, sen eri materiaalit on lajiteltava erilleen. Irrota kotelo muista osista (varsinkin piirilevystä). Toimita osat lajiteltuina kierrätykseen (ks. Taul. 1). Osat Tuote Runko Piirilevyt, johdot, pistokkeet ja sähköiset liitinosat Pakkaus Pahvi, paperi Polyeteenipakkaukset Jätteiden hävitys Metallin keräyspiste (alumiini) Elektroniikkalaitteiden keräyspiste Paperin/pahvin keräyspiste Muovin keräyspiste /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 11

12 Luku 3 Tuotteen kuvaus Käyttöohje 3 Tuotteen kuvaus Tämä luku sisältää tietoja turvavalopuomiston M4000 erityisistä ominaisuuksista. Siinä on kuvattu laitteen rakenne ja toimintaperiaate. Lue tämä luku ehdottomasti läpi ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. 3.1 Erityiset ominaisuudet Kaikkien tässä käyttöohjeessa kuvattujen laitteiden ominaisuudet suojaus joko laitteen sisäistä tai ulkoista (koneessa olevaa) uudelleenkäynnistyksen estoa käyttäen konfiguraatiopainikkeet kontaktorivalvonta (EDM) sädekoodaus konfiguroitava hälytyslähtö (ADO) käyttötilan näyttö 7 segmentin näytössä integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä (optio) reset, reset-painikkeen kytkentä joko ohjauskaappiin tai suoraan laitteeseen (optio) päätykappale, jossa integroitu indikointiledi (optio) M4000 Standard 2, 3 tai 4 sädettä toimintaetäisyys enint. 70 m integroitu lasersuuntauslaite (optio) M4000 Standard A/P helppo johdotustyö: Vain yksi sähköisesti kytkettävä laite. nopea ja helppo kohdistus yhdessä M4000 Passive >peilipuomin kanssa 2 sädettä, toimintaetäisyys enint. 7,5 m (M4000 Passive peilipuomilla) 2 tai 4 sädettä, toimintaetäisyys enint. 4,5 m (M4000 Passive valokuitupuomilla) 3.2 Laitteen toimintatapa Monisäteisen turvavalopuomiston toimintaperiaate Monisäteinen turvavalopuomisto M4000 valvoo vaara-alueelle menoa ja ilmoittaa sinne tunkeutuvista esineistä heti, kun sädettä häiritään. Koneen tai laitteiston ohjausjärjestelmän, joka analysoi näitä ilmoituksia, on tällöin pysäytettävä vaarallinen liike. Yhtä kulmapeiliä käytettäessä voidaan suojata vaara-alue kahdelta sivulta, kahden kulmapeilin avulla kolmelta sivulta (ks. kohta Pääsyn esto useammalta sivulta kulmapeilien avulla alk. sivulta 16). 12 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

13 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Luku 3 Kuva 1: M4000 Standard $laitteen komponentit Laitteen komponentit M4000 Standard Säteen läpimitta (23 mm) Säteiden etäisyys Etäisyys lähettimen ja vastaanottimen välillä Kuva 2: M4000 Standard A/P $laitteen komponentit M4000 Standard A/P M4000 Passive (peilipuomi) M4000 Standard A/P Säteiden etäisyys M4000 Standard A/P $laitteen ja M4000 Passive $peilipuomin välinen etäisyys Toimintaperiaate Turvavalopuomisto M4000 koostuu yhdestä lähetin- ja yhdestä vastaanotinyksiköstä. On erotettava aktiivi/aktiivi-järjestelmät ja aktiivi/passiivi-järjestelmät: Aktiivi/aktiivi-järjestelmässä lähetin- ja vastaanotinyksiköt sijaitsevat erillisissä koteloissa, lähettimessä ja vastaanottimessa. Lähetin lähettää valonsäteen ja vastaanotin vastaanottaa /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 13

14 Luku 3 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Aktiivi/passiivi-järjestelmissä lähetin- ja vastaanotinyksiköt sijaitsevat yhden kotelon sisällä. (M4000 Standard A/P). Valonsäde lähetetään lähetinyksiköstä, ja M4000 Passive-peilipuomi (peili- tai valokuidut) ohjaa sen takaisin vastaanotinyksikköön 180 käännettynä (ks. Kuva 2). Peilipuomi on passiivinen elementti, joka ei tarvitse sähköliitäntää. Tarkat tiedot säteiden lukumäärästä ja etäisyydestä löytyvät luvusta 11.3 Mittapiirrokset alk. sivulta 86. Lähettimen ja vastaanottimen (M4000 Standard A/P >laitteen ja M4000 Passive >peilipuomin) välinen etäisyys ei saa ylittää laitteen suurinta sallittua toimintaetäisyyttä ks. Tekniset tiedot alk. sivulta 78). Aktiivi/aktiivi-järjestelmissä lähetin- ja vastaanotinyksiköt synkronoituvat automaattisesti optisesti. Komponenttien välillä ei tarvita sähkökytkentää. M4000-laitteen rakenne on modulaarinen. Kaikki optiset ja sähköiset komponentit on sijoitettu kapeaan mutta tukevaan profiiliin. M4000 Standard Turvavalopuomisto M4000 Standard on saatavissa 2, 3 tai 4 säteellä. Muut konfiguraatiot enintään 12 säteeseen saakka ovat mahdollisia > pyydä lisätietoja. Maksimi toimintaetäisyys (lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys) on 70 m. M4000 Standard A/P M4000 Standard A/P on saatavissa 2- tai 4- säteisenä. Maksimi toimintaetäisyys (M4000 Standard A/P >laitteen ja M4000 Passive >yksikön välinen etäisyys) riippuu säteiden lukumäärästä sekä käytettävästä M4000 Passive >yksiköstä. Se on enint. 7,5 m. 14 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

15 Käyttöohje Luku 3 Tuotteen kuvaus 3.3 Käyttöesimerkkejä Kuva 3: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard Pääsyn esto Kuva 4: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard A/P Turvavalopuomiston M4000 suojaus voi toimia kunnolla vain, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: Koneen ohjauspiirin on oltava sähköisesti toimiva. Koneen vaarallinen tila on voitava muuttaa turvalliseksi tilaksi milloin tahansa. Lähetin ja vastaanotin on sijoitettava siten, että M4000 kykenee tunnistamaan vaaraalueelle tulevat esineet luotettavasti. Reset-painike on sijoitettava vaara-alueen ulkopuolelle siten, että sitä ei voi käyttää henkilö, joka on vaara-alueella. Lisäksi käyttäjän on pystyttävä näkemään koko vaaraalue reset-painiketta käytettäessä. Laitteiden asennuksen ja käytön yhteydessä on noudatettava voimassa olevia lakisääteisiä ja viranomaisten antamia määräyksiä /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 15

16 Luku 3 Kuva 5: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard ja kulmapeilillä Tuotteen kuvaus Käyttöohje Pääsyn esto useammalta sivulta kulmapeilien avulla Yhtä kulmapeiliä käytettäessä voidaan suojata vaara-alue kahdelta sivulta (ks. Kuva 5), kahden kulmapeilin avulla kolmelta sivulta (ks. Kuva 6). Kuva 6: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard ja kahdella kulmapeilillä Kuva 7: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard A/P ja kulmapeilillä Ohjeita Kosteuden tiivistyminen ja voimakas likaantuminen voivat heikentää heijastusominaisuuksia. Estä kosteuden tiivistyminen kulmapeileihin järjestelmällisillä toimenpiteillä. Kulmapeilejä on saatavissa lisätarvikkeena (ks. alk. sivulta 100). Kulmapeilit alentavat hyödynnettävää toimintaetäisyyttä. Se riippuu valon kulkumatkalla olevien kulmapeilien lukumäärästä (ks. luku 4.4 Toimintaetäisyys alk. sivulta 24). Turvavalopuomistoa M4000 Standard A/P voidaan laajentaa enintään yhdellä kulmapeilillä. 16 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

17 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Luku Hallintaelementit ja näytöt Konfiguraatiopainikkeet on tarkoitettu laitteen toimintojen säätöä varten. Lähettimen ja vastaanottimen LEDt ja 7 segmentin näytöt ilmaisevat M4000. Kuva 8: Monisäteisen turvavalopuomiston M4000 konfiguraatiopainikkeet Konfiguraatiopainikkeet Konfiguraatiopainikkeet Taul. 2: Konfiguraatiopainikkeiden merkitys Painike Valinta Syöttö Merkitys Toiminnon tai asetuksen valinta Lue tarkemmat tiedot luvusta 8.3 M4000-laitteen konfiguraatio sivulla 69. Valinnan vahvistus Lue tarkemmat tiedot luvusta 8.3 M4000-laitteen konfiguraatio sivulla /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 17

18 Luku 3 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Päätykappale, jossa integroitu indikointiledi (optio, vain vastaanottimessa) Ohje Kuva 9: Päätykappale, jossa integroitu indikointiledi Integroitua indikointilediä ei valvota. Tämä tarkoittaa sitä, että integroidun indikointiledin toiminnan lakkaaminen ei vaikuta M4000-laitteen toimintaan. Päätykappale, jossa integroitu indikointiledi Taul. 3: Integroidun indikointiledin näyttöjen merkitys Integroidun indikointiledin näytöt Punainen Vihreä Merkitys Järjestelmä pysäyttää koneen: Turvaulostulot poiskytketty Tai: Integroidussa AS>Interface Safety at Work >liitännässä on kooditaulukko, joka sisältää bittisarjan 0000 (laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä). Järjestelmä vapautettu: Turvaulostulot päällekytketty Tai: Integroidussa AS>Interface Safety at Work >liitännässä on yksiselitteinen kooditaulukko (laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä). 18 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

19 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Luku Lähettimen tilat Kuva 10: Lähettimen näytöt Keltainen 7 segmentin näyttö Taul. 4: Lähettimen tilojen merkitys Näyttö Keltainen Muut näytöt Merkitys Syöttöjännite OK Järjestelmävirhe. Katkaise M4000:n syöttöjännite vähintään 3 sekunnin ajaksi. Jos ongelma ei poistu, vaihda yksikkö. Laite on testaustilassa. Ei sädekoodausta (vain päällekytkemisen jälkeen) Sädekoodaus 1 (vain päällekytkemisen jälkeen) Sädekoodaus 2 (vain päällekytkemisen jälkeen) Kaikki muut näytöt ovat virheilmoituksia. Lue tarkemmat tiedot luvusta 10 Vianetsintä sivulla /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 19

20 Luku 3 Kuva 11: Vastaanottimen/ M4000 Standard A/P $laitteen näytöt Tuotteen kuvaus Vastaanottimen/M4000 Standard A/P 2laitteen käyttötilojen näytöt Käyttöohje Oranssi Punainen Keltainen Vihreä 7 segmentin näyttö Taul. 5: Vastaanottimen tilojen merkitys Näyttö Oranssi Keltainen Punainen Vihreä Muut näytöt Merkitys Puhdista tai kohdista laitteet Reset tarpeellinen Järjestelmä pysäyttää koneen: turvaulostulot poiskytketty Tai: Integroidussa AS>Interface Safety at Work >liitännässä on kooditaulukko, joka sisältää bittisarjan 0000 (laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä). Järjestelmä vapautettu: turvaulostulot päällekytketty Tai: Integroidussa AS>Interface Safety at Work >liitännässä on yksiselitteinen kooditaulukko (laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä). Järjestelmävirhe. Katkaise M4000:n syöttöjännite vähintään 3 sekunnin ajaksi. Jos ongelma ei poistu, vaihda yksikkö. Tilapäinen AS>Interface-virhe (vain laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä) Lue tarkemmat tiedot luvusta 10 Vianetsintä sivulla 74. Suunnattu huonosti lähettimeen nähden Lue tarkemmat tiedot luvusta 7.3 M4000-laitteen kohdistus sivulla 56. Ohje: Normaalissa käytössä näyttö ilmaisee tilaa, kun valon kulkua on häiritty. Käyttö suurella toimintaetäisyydellä (vain päällekytkemisen jälkeen) Ei sädekoodausta (vain päällekytkemisen jälkeen) Sädekoodaus 1 (vain päällekytkemisen jälkeen) Sädekoodaus 2 (vain päällekytkemisen jälkeen) Kaikki muut näytöt ovat virheilmoituksia. Lue tarkemmat tiedot luvusta 10 Vianetsintä sivulla SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

21 Konfiguroitavat toiminnot Käyttöohje Luku 4 4 Konfiguroitavat toiminnot Tässä luvussa kuvataan turvavalopuomiston M4000 toimintoja, joita voidaan säätää konfiguraatiopainikkeilla. Toimintoja voidaan osittain yhdistellä. HUOMIO Ohje Tarkista turvalaitteet muutosten jälkeen! Konfiguraatioon tehtyjen muutosten jälkeen on tarkastettava koko turvalaitteen toiminta (ks. 7.4 sivulla 66). Jos käytössä on turvavalopuomisto M4000, jossa on integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä, vain laitteen tiettyjä toimintoja voidaan muuttaa konfiguraatiopainikkeilla. Tarkempia tietoja löydät kohdasta Konfiguroitavat toiminnot käytettäessä M4000- laitetta, jossa on integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä sivulla Uudelleenkäynnistyksen esto Kuva 12: Suojauksen toiminnan kaaviomainen kuvaus Ohje Koneen vaarallinen tila keskeytyy, kun valon kulkua häiritään. Sitä ei vapauteta, ennen kuin käyttäjä painaa vaara-alueen ulkopuolella olevaa reset-painiketta. Älä sekoita uudelleenkäynnistyksen estoa koneen käynnistyksen eston kanssa. Käynnistyksen esto estää koneen käynnistymisen päällekytkennän jälkeen. Uudelleenkäynnistyksen esto estää koneen uuden käynnistymisen virheen tai valon kulkutien häirinnän jälkeen. Koneen uudelleenkäynnistyminen voidaan estää kahdella eri tavalla: Laitteen M4000 sisäinen uudelleenkäynnistyksen esto: M4000 kontrolloi uudelleenkäynnistymistä. Koneessa oleva (ulkoinen) uudelleenkäynnistyksen esto: M4000 ei kontrolloi uudelleenkäynnistymistä /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 21

22 Luku 4 Konfiguroitavat toiminnot Seuraava taulukko osoittaa mahdolliset yhdistelmät: Käyttöohje Taul. 6: Uudelleenkäynnistyksen eston sallittu konfiguraatio HUOMIO Uudelleenkäynnistyks Uudelleenkäynnistyksen Sallittu käyttö en esto M4000 2laitteessa esto koneessa Deaktivoitu Deaktivoitu Vain, jos turvavalopuomiston takaa ei voi päästä vaara-alueelle. Noudata standardia EN 60204>1! Deaktivoitu Aktivoitu Kaikki Aktivoitu Deaktivoitu Vain, jos turvavalopuomiston takaa ei voi päästä vaara-alueelle. Noudata standardia EN 60204>1! Aktivoitu Aktivoitu Kaikki. M4000 >laitteen uudelleenkäynnistyksen esto huolehtii reset-toiminnosta (ks. jäljempänä kohta Reset ). Sovelluksen konfiguraatiossa on aina käytettävä uudelleenkäynnistyksen estoa! Varmista, että koneessa on aina uudelleenkäynnistyksen esto. M4000 ei pysty tunnistamaan, onko koneen uudelleenkäynnistyksen esto päällä. Jos sekä laitteen sisäinen että ulkoinen uudelleenkäynnistyksen esto kytketään pois päältä, laitteiston käyttäjät ovat välittömässä vaarassa. Suositus Suositus Reset-painikkeen sähköliitäntä on kuvattu luvussa 6.4 Reset-painike/uudelleenkäynnistyspainike sivulla 51. Reset tarpeellinen >tila voidaan osoittaa merkkivalolla. Monisäteisessä turvavalopuomistossa on hälytyslähtö (ADO), johon merkkivalo voidaan kytkeä. Tarkempia tietoja löydät kohdasta 4.3 Hälytyslähtö (ADO) sivulla 24. M4000-vastaanotin voidaan toimittaa ylimääräisellä reset-liitännällä varustettuna. Tällöin lähtöliitäntää Reset tarpeellinen voidaan käyttää merkkivaloa varten. Merkkivalon sähköliitäntä on kuvattu luvussa Merkkivalon kytkentä: Reset tarpeellinen sivulla 52. Asetukset tehdään konfiguraatiopainikkeiden avulla. Menettelytapa on kuvattu luvussa 8 Konfiguraatio alk. sivulta 68. Reset Jos aktivoidaan sekä laitteen M4000 (sisäinen) uudelleenkäynnistyksen esto että koneen (ulkoinen) uudelleenkäynnistyksen esto, kumpikin uudelleenkäynnistyksen esto saa oman painikkeen. Kun painetaan reset-painiketta (sisäinen uudelleenkäynnistyksen esto) M4000 aktivoi turvaulostulot. turvavalopuomisto meneevihreään tilaan. Vain ulkoinen uudelleenkäynnistyksen esto estää koneen uudelleen käynnistymisen. Käyttäjän on painettava M4000-laitteen reset-painikkeen jälkeen myös koneen uudelleenkäynnistyspainiketta. Jos reset-painiketta ja uudelleenkäynnistyspainiketta ei paineta määrätyssä järjestyksessä, vaarallinen tila pysyy keskeytettynä. Reset-painikkeella voit estää ulkoisen uudelleenkäynnistyspainikkeen tahattoman käytön. Käyttäjän on kuitattava vaaraton tila ensin reset-painikkeella. 22 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Notebook. Suomi. EasyGuide. AMILO L Series

Notebook. Suomi. EasyGuide. AMILO L Series Notebook Suomi EasyGuide AMILO L Series Onko sinulla...... teknisiä kysymyksiä tai ongelmia? Käänny: Hotline/Help Desk palvelumme (katso toimitukseen sisältyvä Help Desk-lista tai internet: www.fujitsu-siemens.com/helpdesk)

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Binääritulo

Tekninen käsikirja Binääritulo 2CDC 550 002 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Binääritulo Binääritulo BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

VIO 300 D. Käyttöohje. 09.09 V 2.1.x ERBE

VIO 300 D. Käyttöohje. 09.09 V 2.1.x ERBE VIO 3 D Käyttöohje 9.9 V 2.1.x ERBE VIO 3 D Käyttöohje Peter Mock Tekninen toimittaja Puh.: + 49 7 71 75 52 37 Sähköposti: pmock@erbe-med.de Toivon, että tämä käyttöohje helpottaa työtäsi ja auttaa käyttämään

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri Käännös alkuperäisestä tanskankielisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Käyttöopas 1 Sisällysluettelo Luku 1 Johdanto ja turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet... 5 1.1 Yleistä... 5 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 (0) 207 106 600 Fax. +358 (0) 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2.

Lisätiedot