M4000 Standard ja M4000 Standard A/P

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M4000 Standard ja M4000 Standard A/P"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE M4000 Standard ja M4000 Standard A/P Monisäteinen turvavalopuomi FIN

2 Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai sen osien kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain määräysten puitteissa. Dokumentin muuttaminen tai lyhentäminen ei ole sallittua ilman SICK AG:n nimenomaista kirjallista suostumusta. 2 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

3 Käyttöohje Sisältö Sisältö 1 Tämä dokumentti Tämän dokumentin tarkoitus Kohderyhmä Informaation laajuus Soveltamisala Käytetyt lyhenteet ja käsitteet Käytetyt symbolit Turvallisuus Pätevät henkilöt Laitteen käyttöalueet Määräysten mukainen käyttö Yleiset turvallisuusohjeet ja turvatoimenpiteet Ympäristöystävällinen toiminta Jätteiden hävitys Materiaalien lajittelu Tuotteen kuvaus Erityiset ominaisuudet Laitteen toimintatapa Monisäteisen turvavalopuomiston toimintaperiaate Laitteen komponentit Käyttöesimerkkejä Pääsyn esto Pääsyn esto useammalta sivulta kulmapeilien avulla Hallintaelementit ja näytöt Konfiguraatiopainikkeet Päätykappale, jossa integroitu indikointiledi (optio, vain vastaanottimessa) Lähettimen tilat Vastaanottimen/M4000 Standard A/P >laitteen käyttötilojen näytöt Konfiguroitavat toiminnot Uudelleenkäynnistyksen esto Sädekoodaus Hälytyslähtö (ADO) Toimintaetäisyys M4000 Standard >laitteen toimintaetäisyys M4000 Standard A/P >laitteen toimintaetäisyys Kontaktorivalvonta (EDM) Lähetintesti M4000 jossa integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä (optio) Periaate AS>Interface Safety at Work M4000-laitteen ja integroidun AS>Interfacen toimintatapa Konfiguroitavat toiminnot käytettäessä M4000-laitetta, jossa on integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä Integroidulla AS-Interfacella varustetun M4000-laitteen vaihto /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 3

4 Sisältö Käyttöohje 5 Asennus Vähimmäisetäisyyden laskenta Vähimmäisetäisyys vaara-alueeseen Vähimmäisetäisyys heijastaviin pintoihin M4000-laitteen ja integroidun AS>Interfacen vähimmäisetäisyys Laitteen asennusvaiheet Kiinnitys Omega-kiinnittimellä Asennus päästä kiinnitettävän kiinnitysjalan avulla Asennus sivukiinnitysjalan avulla Kiinnitys jäykällä kulmakiinnittimellä Kiinnitys käännettävällä kulmakiinnittimellä Sähköliitäntä Järjestelmäliitäntä M toim.maad Vaihtoehtoiset liitännät AS>Interface-liitäntä M Reset-liitäntä M Kontaktorivalvonta (EDM) Reset-painike/uudelleenkäynnistyspainike Hälytyslähtö (ADO) Testitulo (lähetintesti) Käyttöönotto Näytöt päällekytkemisen yhteydessä Integroidulla AS>Interface Safety at Work >liitännällä varustetun M4000-laitteen käyttöönotto M4000-laitteen kohdistus segmentin näytön tilat kohdistuksen aikana Lähettimen ja vastaanottimen suuntaus Erityispiirteitä kohdistuksessa kulmapeilien kanssa M4000 Standard >laitteen kohdistus integroidulla lasersuuntauslaitteella (optio) Tarkastusohjeita Ohjeita ennen ensimmäistä käyttöönottoa suoritettavia tarkastuksia varten Turvalaitteen säännöllinen tarkastus pätevien henkilöiden toimesta Turvalaitteen päivittäiset tarkastukset Konfiguraatio Tehdasasetus Konfiguroinnin valmistelu M4000-laitteen konfiguraatio Konfigurointitilan käynnistäminen Haluttujen toimintojen konfigurointi Konfiguraation tallennus Huolto SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

5 Käyttöohje Sisältö 10 Vianetsintä Toiminta vikatilanteissa SICK-tuki LED-virhenäytöt Virhenäytöt 7 segmentin näytössä Tekniset tiedot Sähkötekniset tiedot M4000 Standard ja M4000 Standard A/P M4000 Standard ja M4000 Standard A/P, jossa integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä Painotaulukko M4000 Standard M4000 Passive Mittapiirrokset M4000 Standard, M4000 Standard A/P M4000 Passive Omega-kiinnitin Päästä kiinnitettävä kiinnitysjalka Sivukiinnitysjalka Jäykkä kulmakiinnitin Käännettävä kulmakiinnitin Kulmapeili PNS75> Kulmapeili PSK Tilaustiedot M4000 Standard Toimituksen sisältö Tuotenumerot Tehdasasetus M4000 Standard A/P Toimituksen sisältö Tyyppiavain Tehdasasetus Lisäoptiot Lisäetulinssi (suoja hitsauskipinöiltä) Kulmapeilit ja peilikotelot Laitepylväät Lisätarvikkeet Liite EY>vaatimustenmukaisuusvakuutus Tarkastuslista valmistajalle Kohdistusmallit Kohdistusohjeet Taulukkoluettelo Kuvaluettelo /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 5

6 Luku 1 Tämä dokumentti Käyttöohje 1 Tämä dokumentti Lue tämä luku huolellisesti läpi, ennen kuin käytät dokumentaatiota ja aloitat työskentelyn turvavalopuomistolla M Tämän dokumentin tarkoitus Tämä käyttöohje on tarkoitettu koneen valmistajan tai koneen omistajan teknisen henkilökunnan tueksi turvavalopuomiston M4000 asennuksen, konfiguroinnin, sähkökytkentöjen, käyttöönoton, käytön ja huoltotöiden aikana. Tämä käyttöohje ei anna ohjeita sen koneen käyttöön, johon turvavalopuomisto on kytketty tai tullaan kytkemään. Tähän liittyviä tietoja löydät koneen käyttöohjeesta. 1.2 Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu sellaisten laitteistoiden suunnittelijoille, kehittelijöille ja käyttäjille, joiden turvalaitteena käytetään yhtä tai useampaa turvavalopuomistoa M4000. Se on myös tarkoitettu henkilöille, jotka asentavat turvavalopuomiston M4000 koneeseen, ottavat sen ensimmäistä kertaa käyttöön tai huoltavat sitä. 1.3 Informaation laajuus Tämä käyttöohje sisältää seuraavia turvavalopuomistoon M4000 liittyviä tietoja: Ohje asennus sähköliitäntä käyttöönotto ja konfiguroitavat toiminnot huolto vikojen etsintä ja korjaus tuotenumerot yhteensopivuus ja hyväksynnät Tämän lisäksi turvalaitteiden kuten turvavalopuomiston M4000 suunnittelussa ja käytössä vaaditaan teknistä tietämystä, joka ei sisälly tähän dokumenttiin. Laissa säädettyjä ja muita viranomaisten antamia määräyksiä on aina noudatettava turvavalopuomiston M4000 käytössä. Optoelektronisilla turvalaitteilla toteutettavaan tapaturmanehkäisyyn liittyviä yleisiä tietoja löydät SICK-yhtiön esitteestä Safe Machines with opto-electronic protective devices. Tutustu myös SICK-Internet-sivustoon osoitteessa Sieltä löydät: esimerkkisovelluksia usein kysytyt kysymykset laitteesta M4000 tämän käyttöohjeen eri kieliversioina katseltavaksi ja tulostettavaksi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 6 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

7 Tämä dokumentti Käyttöohje Luku 1 Ohje 1.4 Soveltamisala Tämä käyttöohje on alkuperäinen käyttöohje. Tämä käyttöohje on voimassa turvavalopuomistoille M4000 Standard ja M4000 Standard A/P, joiden tyyppikilven kentässä Operating Instructions on seuraava merkintä: _WP69. Tämä dokumentti kuuluu SICK-tuotenumeroon (käyttöohje M4000 Standard ja M4000 Standard A/P turvavalopuomisto kaikilla käytettävissä olevilla kielillä). ADO AS2Interface AS2Interface Safety at Work AS2Interfaceturvamonitori EDM ESPE OSSD OWS PLC Säteiden etäisyys 1.5 Käytetyt lyhenteet ja käsitteet Application diagnostic output = konfiguroitava hälytyslähtö, joka ilmoittaa turvalaitteen tietyn tilan Actuator>Sensor>Interface = yleinen järjestelmä lähinnä binäärianturien ja aktuaattorien verkottamiseen automaatiohierarkian alimmalla tasolla AS-interface-järjestelmän laajennus turvateknisillä komponenteilla käyttämällä AS>Interface-turvamonitorien ja turvallisten AS-Interface-väyläkytkentöjen yhdistelmää Yksi tai useampi AS-Interface-järjestelmään kytketty turvamonitori valvoo turvallisten AS>Interface-väyläkytkentöjen tiloja ja kytkee vaarallisen tilan pois päältä External device monitoring = kontaktorivalvonta Electro-sensitive protective equipment = kosketuksettomaan tunnistukseen perustuvat turvalaitteet (esim. M4000) Output signal switching device = turvaulostulo, joka ohjaa turvapiiriä Output weak signal = likaantumissignaali Logiikkaohjaus Kahden viereisen säteen etäisyys mitattuna säteen keskeltä toiseen säteen keskelle /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 7

8 Luku 1 Suositus Ohje,,,, Toimi seuraavasti HUOMIO Tämä dokumentti 1.6 Käytetyt symbolit Käyttöohje Suositukset helpottavat päätöksentekoa toimintojen ja teknisten toimenpiteiden yhteydessä. Ohjeet informoivat laitteen erityispiirteistä. 7 segmentin näytöt ilmaisevat lähettimen ja vastaanottimen tilan: Kirjaimen E jatkuva näyttö Numeron 8 vilkkuva näyttö E ja 5 vuorottelevat näytössä Indikointiledien symbolit ilmoittavat indikointiledin tilan: Indikointiledi palaa jatkuvasti. Indikointiledi vilkkuu. Indikointiledi on pois päältä. Toimintaohjeet on merkitty nuolella. Lue toimintaohjeet ja noudata niitä huolellisesti. Varoitus! Varoitus viittaa konkreettisiin ja potentiaalisiin vaaratekijöihin. Huomioimalla sen ja noudattamalla sitä voit välttää onnettomuuksia. Lue varoitukset ja noudata niitä huolellisesti! Konfiguraatio-ohjeet osoittavat, että vastaavat asetukset voidaan suorittaa myös konfiguraatiopainikkeiden avulla, ja ilmoittavat, mistä tähän menettelyyn liittyvät ohjeet löytyvät. Konfiguraatiopainikkeet valintaa ja syöttöä varten Symboli tarkoittaa konfiguraatiopainiketta valintaa varten. Symboli tarkoittaa konfiguraatiopainiketta syöttöä varten. Lähetin ja vastaanotin Kuvissa ja kytkentäkaavioissa symboli tarkoittaa lähetintä ja symboli vastaanotinta. Käsite vaarallinen tila Tämän dokumentin kuvissa koneen vaarallinen tila (standardeissa käytetty käsite) on aina kuvattu koneenosan liikkeenä. Käytännössä vaarallisia tiloja voi olla erilaisia: koneen liikkeet jännitteelliset osat näkyvä tai näkymätön säteily useamman vaaratekijän yhdistelmät 8 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

9 Turvallisuus Käyttöohje Luku 2 2 Turvallisuus Tämän luvun tarkoituksena on parantaa laitteiston käyttäjän turvallisuutta. Lue tämä luku huolellisesti läpi, ennen kuin aloitat työskentelyn turvavalopuomistolla M4000 tai turvavalopuomiston M4000 suojaamalla koneella. 2.1 Pätevät henkilöt Turvavalopuomiston M4000 saavat asentaa, ottaa käyttöön ja huoltaa vain pätevät henkilöt. Päteviksi katsotaan henkilöt joilla on soveltuva tekninen koulutus ja jotka ovat saaneet koneen omistajalta käyttöön ja voimassa oleviin turvallisuusmääräyksiin liittyvää opastusta ja joilla on käyttöohje käytettävissään. 2.2 Laitteen käyttöalueet M4000-järjestelmä on kosketuksettomaan tunnistukseen perustuva turvalaite (ESPE), joka kuuluu tyyppiin 4 standardien EN ja IEC mukaan, joten sen käyttö on sallittua luokan 4 ohjausjärjestelmissä EN ISO 13849>1:n mukaan. Turvavalopuomisto M4000 on tarkoitettu: vaara-alueen suojaamiseen pääsyn estoon Valopuomit on asennettava siten, että vaara-alueelle on mahdollista päästä vain valon kulkua lähettimen ja vastaanottimen välillä häiriten. Niin kauan kuin koneen vaaraalueella on henkilöitä, koneen tai järjestelmän käynnistyminen ei saa olla mahdollista. M4000-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan teollisuusympäristössä. Jos laitetta käytetään asuma-alueilla, saattaa syntyä radiohäiriöitä. Suojaustapojen kuvaus ja esimerkkejä käyttömahdollisuuksista löytyy sivulta 15. HUOMIO Käytä turvavalopuomistoa vain epäsuorana turvatoimenpiteenä! Optoelektroninen turvalaite kuten M4000 >järjestelmä ei suojaa ulos sinkoutuvilta osilta eikä säteilyltä. Se ei tunnista valoa läpäiseviä esineitä. Sovelluksesta riippuen M4000-järjestelmän lisäksi vaaditaan mahdollisesti myös mekaanisia suojia tai muita turvalaitteita. 2.3 Määräysten mukainen käyttö M4000-järjestelmää saa käyttää vain kohdassa 2.2 Laitteen käyttöalueet esitetyllä tavalla. Sitä saa käyttää vain ammattitaitoinen henkilöstö vain sillä koneella, johon sen on asentanut ja käyttöönottanut pätevä henkilö tämän käyttöohjeen mukaisesti. Jos järjestelmää käytetään millä tahansa muulla tavalla tai siihen tehdään muutoksia myös asennuksen yhteydessä, SICK AG:n takuuvelvollisuus raukeaa /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 9

10 Luku 2 Turvallisuus 2.4 Yleiset turvallisuusohjeet ja turvatoimenpiteet Käyttöohje HUOMIO Turvallisuusohjeet Turvavalopuomiston M4000 määräysten mukaisen ja turvallisen käytön varmistamiseksi on huomioitava seuraavat seikat. Turvavalopuomiston asennuksen ja käytön sekä käyttöönoton ja toistuvien teknisten tarkastusten yhteydessä on noudatettava seuraavia maakohtaisia ja kansainvälisiä määräyksiä, erityisesti konedirektiivi 2006/42/EY työvälineiden käyttöä koskeva direktiivi 2009/104/EY tapaturmien ennaltaehkäisyä koskevat määräykset ja turvaohjeet muut asiaan kuuluvat turvallisuusmääräykset Turvavalopuomistoa käyttävän konevalmistajan tai omistajan tulee omalla vastuullaan huolehtia yhdessä toimivaltaisen viranomaisen kanssa siitä, että kaikkia voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä ja >säännöksiä noudatetaan. Lisäksi on ehdottomasti noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita (esim. käyttökohteet, asennus ja liitäntä koneenohjaukseen), erityisesti tarkastusmääräyksiä (ks. Tarkastusohjeita sivulla 66). Laitteen konfiguraation muutokset saattavat heikentää suojauksen toimintaa. Tämän vuoksi on tarkastettava koko turvalaitteen toiminta jokaisen konfiguraatioon tehdyn muutoksen jälkeen. Muutokset tekevä henkilö on myös vastuussa siitä, että laitteen suojaustoiminto säilyy. Käytä konfiguraatiomuutosten yhteydessä aina salasanaa, jotta vain valtuutetut henkilöt voivat tehdä konfiguraatioon muutoksia. Tarvittaessa saat lisätietoja SICK-asiakaspalvelusta. Tarkastukset on suoritettava pätevien tai tähän työhön erikseen valtuutettujen ja oikeutettujen henkilöiden toimesta ja dokumentoitava jälkikäteen todistettavalla tavalla. Tämä käyttöohje on annettava sen koneen käyttäjälle, jossa turvavalopuomistoa M4000 käytetään. Käyttäjä on perehdytettävä laitteen käyttöön pätevän henkilön toimesta ja hänet on velvoitettava tutustumaan käyttöohjeeseen. Laitteen ulkoisen virransyöttöjärjestelmän on pystyttävä ylittämään lyhytaikainen virtakatkos (20 ms) standardin EN 60204>1 mukaan. Sopivia verkkolaitteita on saatavissa lisätarvikkeena SICK-yhtiöltä (Siemens valmistussarja 6 EP 1). Laitteissa, joissa on integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä, jännitteensyötön on täytettävä lisäksi AS-Interface-spesifikaation vaatimukset. Sopivia verkkolaitteita on saatavissa lisätarvikkeena SICK-yhtiöltä (pulssi, valmistussarja SLA 3/SLA 8). 10 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

11 Turvallisuus Käyttöohje Luku Ympäristöystävällinen toiminta Turvavalopuomisto M4000 on suunniteltu siten, että se kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Se kuluttaa minimaalisen vähän energiaa ja luonnonvaroja. Huomioi ympäristötekijät myös työpaikalla Jätteiden hävitys Ohjeita Noudata käyttö- ja korjauskelvottomien laitteiden hävityksessä aina voimassa olevia maakohtaisia jätehuoltomääräyksiä (esim. eurooppalainen jäteluokitus ). Autamme mielellämme laitteiden hävityksessä. Ota yhteys valmistajaan. Tietoja M4000-laitteen materiaaleista löydät luvusta 11 Tekniset tiedot alk. sivulta Materiaalien lajittelu Taul. 1: Laitteen eri osien hävitys HUOMIO Materiaalit saa lajitella ainoastaan pätevät henkilöt! Laitteita purettaessa on oltava varovainen. Siitä saattaa aiheutua loukkaantumisia. Ennen kuin M4000-laite voidaan toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen, sen eri materiaalit on lajiteltava erilleen. Irrota kotelo muista osista (varsinkin piirilevystä). Toimita osat lajiteltuina kierrätykseen (ks. Taul. 1). Osat Tuote Runko Piirilevyt, johdot, pistokkeet ja sähköiset liitinosat Pakkaus Pahvi, paperi Polyeteenipakkaukset Jätteiden hävitys Metallin keräyspiste (alumiini) Elektroniikkalaitteiden keräyspiste Paperin/pahvin keräyspiste Muovin keräyspiste /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 11

12 Luku 3 Tuotteen kuvaus Käyttöohje 3 Tuotteen kuvaus Tämä luku sisältää tietoja turvavalopuomiston M4000 erityisistä ominaisuuksista. Siinä on kuvattu laitteen rakenne ja toimintaperiaate. Lue tämä luku ehdottomasti läpi ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. 3.1 Erityiset ominaisuudet Kaikkien tässä käyttöohjeessa kuvattujen laitteiden ominaisuudet suojaus joko laitteen sisäistä tai ulkoista (koneessa olevaa) uudelleenkäynnistyksen estoa käyttäen konfiguraatiopainikkeet kontaktorivalvonta (EDM) sädekoodaus konfiguroitava hälytyslähtö (ADO) käyttötilan näyttö 7 segmentin näytössä integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä (optio) reset, reset-painikkeen kytkentä joko ohjauskaappiin tai suoraan laitteeseen (optio) päätykappale, jossa integroitu indikointiledi (optio) M4000 Standard 2, 3 tai 4 sädettä toimintaetäisyys enint. 70 m integroitu lasersuuntauslaite (optio) M4000 Standard A/P helppo johdotustyö: Vain yksi sähköisesti kytkettävä laite. nopea ja helppo kohdistus yhdessä M4000 Passive >peilipuomin kanssa 2 sädettä, toimintaetäisyys enint. 7,5 m (M4000 Passive peilipuomilla) 2 tai 4 sädettä, toimintaetäisyys enint. 4,5 m (M4000 Passive valokuitupuomilla) 3.2 Laitteen toimintatapa Monisäteisen turvavalopuomiston toimintaperiaate Monisäteinen turvavalopuomisto M4000 valvoo vaara-alueelle menoa ja ilmoittaa sinne tunkeutuvista esineistä heti, kun sädettä häiritään. Koneen tai laitteiston ohjausjärjestelmän, joka analysoi näitä ilmoituksia, on tällöin pysäytettävä vaarallinen liike. Yhtä kulmapeiliä käytettäessä voidaan suojata vaara-alue kahdelta sivulta, kahden kulmapeilin avulla kolmelta sivulta (ks. kohta Pääsyn esto useammalta sivulta kulmapeilien avulla alk. sivulta 16). 12 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

13 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Luku 3 Kuva 1: M4000 Standard $laitteen komponentit Laitteen komponentit M4000 Standard Säteen läpimitta (23 mm) Säteiden etäisyys Etäisyys lähettimen ja vastaanottimen välillä Kuva 2: M4000 Standard A/P $laitteen komponentit M4000 Standard A/P M4000 Passive (peilipuomi) M4000 Standard A/P Säteiden etäisyys M4000 Standard A/P $laitteen ja M4000 Passive $peilipuomin välinen etäisyys Toimintaperiaate Turvavalopuomisto M4000 koostuu yhdestä lähetin- ja yhdestä vastaanotinyksiköstä. On erotettava aktiivi/aktiivi-järjestelmät ja aktiivi/passiivi-järjestelmät: Aktiivi/aktiivi-järjestelmässä lähetin- ja vastaanotinyksiköt sijaitsevat erillisissä koteloissa, lähettimessä ja vastaanottimessa. Lähetin lähettää valonsäteen ja vastaanotin vastaanottaa /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 13

14 Luku 3 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Aktiivi/passiivi-järjestelmissä lähetin- ja vastaanotinyksiköt sijaitsevat yhden kotelon sisällä. (M4000 Standard A/P). Valonsäde lähetetään lähetinyksiköstä, ja M4000 Passive-peilipuomi (peili- tai valokuidut) ohjaa sen takaisin vastaanotinyksikköön 180 käännettynä (ks. Kuva 2). Peilipuomi on passiivinen elementti, joka ei tarvitse sähköliitäntää. Tarkat tiedot säteiden lukumäärästä ja etäisyydestä löytyvät luvusta 11.3 Mittapiirrokset alk. sivulta 86. Lähettimen ja vastaanottimen (M4000 Standard A/P >laitteen ja M4000 Passive >peilipuomin) välinen etäisyys ei saa ylittää laitteen suurinta sallittua toimintaetäisyyttä ks. Tekniset tiedot alk. sivulta 78). Aktiivi/aktiivi-järjestelmissä lähetin- ja vastaanotinyksiköt synkronoituvat automaattisesti optisesti. Komponenttien välillä ei tarvita sähkökytkentää. M4000-laitteen rakenne on modulaarinen. Kaikki optiset ja sähköiset komponentit on sijoitettu kapeaan mutta tukevaan profiiliin. M4000 Standard Turvavalopuomisto M4000 Standard on saatavissa 2, 3 tai 4 säteellä. Muut konfiguraatiot enintään 12 säteeseen saakka ovat mahdollisia > pyydä lisätietoja. Maksimi toimintaetäisyys (lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys) on 70 m. M4000 Standard A/P M4000 Standard A/P on saatavissa 2- tai 4- säteisenä. Maksimi toimintaetäisyys (M4000 Standard A/P >laitteen ja M4000 Passive >yksikön välinen etäisyys) riippuu säteiden lukumäärästä sekä käytettävästä M4000 Passive >yksiköstä. Se on enint. 7,5 m. 14 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

15 Käyttöohje Luku 3 Tuotteen kuvaus 3.3 Käyttöesimerkkejä Kuva 3: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard Pääsyn esto Kuva 4: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard A/P Turvavalopuomiston M4000 suojaus voi toimia kunnolla vain, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: Koneen ohjauspiirin on oltava sähköisesti toimiva. Koneen vaarallinen tila on voitava muuttaa turvalliseksi tilaksi milloin tahansa. Lähetin ja vastaanotin on sijoitettava siten, että M4000 kykenee tunnistamaan vaaraalueelle tulevat esineet luotettavasti. Reset-painike on sijoitettava vaara-alueen ulkopuolelle siten, että sitä ei voi käyttää henkilö, joka on vaara-alueella. Lisäksi käyttäjän on pystyttävä näkemään koko vaaraalue reset-painiketta käytettäessä. Laitteiden asennuksen ja käytön yhteydessä on noudatettava voimassa olevia lakisääteisiä ja viranomaisten antamia määräyksiä /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 15

16 Luku 3 Kuva 5: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard ja kulmapeilillä Tuotteen kuvaus Käyttöohje Pääsyn esto useammalta sivulta kulmapeilien avulla Yhtä kulmapeiliä käytettäessä voidaan suojata vaara-alue kahdelta sivulta (ks. Kuva 5), kahden kulmapeilin avulla kolmelta sivulta (ks. Kuva 6). Kuva 6: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard ja kahdella kulmapeilillä Kuva 7: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard A/P ja kulmapeilillä Ohjeita Kosteuden tiivistyminen ja voimakas likaantuminen voivat heikentää heijastusominaisuuksia. Estä kosteuden tiivistyminen kulmapeileihin järjestelmällisillä toimenpiteillä. Kulmapeilejä on saatavissa lisätarvikkeena (ks. alk. sivulta 100). Kulmapeilit alentavat hyödynnettävää toimintaetäisyyttä. Se riippuu valon kulkumatkalla olevien kulmapeilien lukumäärästä (ks. luku 4.4 Toimintaetäisyys alk. sivulta 24). Turvavalopuomistoa M4000 Standard A/P voidaan laajentaa enintään yhdellä kulmapeilillä. 16 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

17 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Luku Hallintaelementit ja näytöt Konfiguraatiopainikkeet on tarkoitettu laitteen toimintojen säätöä varten. Lähettimen ja vastaanottimen LEDt ja 7 segmentin näytöt ilmaisevat M4000. Kuva 8: Monisäteisen turvavalopuomiston M4000 konfiguraatiopainikkeet Konfiguraatiopainikkeet Konfiguraatiopainikkeet Taul. 2: Konfiguraatiopainikkeiden merkitys Painike Valinta Syöttö Merkitys Toiminnon tai asetuksen valinta Lue tarkemmat tiedot luvusta 8.3 M4000-laitteen konfiguraatio sivulla 69. Valinnan vahvistus Lue tarkemmat tiedot luvusta 8.3 M4000-laitteen konfiguraatio sivulla /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 17

18 Luku 3 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Päätykappale, jossa integroitu indikointiledi (optio, vain vastaanottimessa) Ohje Kuva 9: Päätykappale, jossa integroitu indikointiledi Integroitua indikointilediä ei valvota. Tämä tarkoittaa sitä, että integroidun indikointiledin toiminnan lakkaaminen ei vaikuta M4000-laitteen toimintaan. Päätykappale, jossa integroitu indikointiledi Taul. 3: Integroidun indikointiledin näyttöjen merkitys Integroidun indikointiledin näytöt Punainen Vihreä Merkitys Järjestelmä pysäyttää koneen: Turvaulostulot poiskytketty Tai: Integroidussa AS>Interface Safety at Work >liitännässä on kooditaulukko, joka sisältää bittisarjan 0000 (laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä). Järjestelmä vapautettu: Turvaulostulot päällekytketty Tai: Integroidussa AS>Interface Safety at Work >liitännässä on yksiselitteinen kooditaulukko (laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä). 18 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

19 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Luku Lähettimen tilat Kuva 10: Lähettimen näytöt Keltainen 7 segmentin näyttö Taul. 4: Lähettimen tilojen merkitys Näyttö Keltainen Muut näytöt Merkitys Syöttöjännite OK Järjestelmävirhe. Katkaise M4000:n syöttöjännite vähintään 3 sekunnin ajaksi. Jos ongelma ei poistu, vaihda yksikkö. Laite on testaustilassa. Ei sädekoodausta (vain päällekytkemisen jälkeen) Sädekoodaus 1 (vain päällekytkemisen jälkeen) Sädekoodaus 2 (vain päällekytkemisen jälkeen) Kaikki muut näytöt ovat virheilmoituksia. Lue tarkemmat tiedot luvusta 10 Vianetsintä sivulla /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 19

20 Luku 3 Kuva 11: Vastaanottimen/ M4000 Standard A/P $laitteen näytöt Tuotteen kuvaus Vastaanottimen/M4000 Standard A/P 2laitteen käyttötilojen näytöt Käyttöohje Oranssi Punainen Keltainen Vihreä 7 segmentin näyttö Taul. 5: Vastaanottimen tilojen merkitys Näyttö Oranssi Keltainen Punainen Vihreä Muut näytöt Merkitys Puhdista tai kohdista laitteet Reset tarpeellinen Järjestelmä pysäyttää koneen: turvaulostulot poiskytketty Tai: Integroidussa AS>Interface Safety at Work >liitännässä on kooditaulukko, joka sisältää bittisarjan 0000 (laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä). Järjestelmä vapautettu: turvaulostulot päällekytketty Tai: Integroidussa AS>Interface Safety at Work >liitännässä on yksiselitteinen kooditaulukko (laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä). Järjestelmävirhe. Katkaise M4000:n syöttöjännite vähintään 3 sekunnin ajaksi. Jos ongelma ei poistu, vaihda yksikkö. Tilapäinen AS>Interface-virhe (vain laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä) Lue tarkemmat tiedot luvusta 10 Vianetsintä sivulla 74. Suunnattu huonosti lähettimeen nähden Lue tarkemmat tiedot luvusta 7.3 M4000-laitteen kohdistus sivulla 56. Ohje: Normaalissa käytössä näyttö ilmaisee tilaa, kun valon kulkua on häiritty. Käyttö suurella toimintaetäisyydellä (vain päällekytkemisen jälkeen) Ei sädekoodausta (vain päällekytkemisen jälkeen) Sädekoodaus 1 (vain päällekytkemisen jälkeen) Sädekoodaus 2 (vain päällekytkemisen jälkeen) Kaikki muut näytöt ovat virheilmoituksia. Lue tarkemmat tiedot luvusta 10 Vianetsintä sivulla SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

21 Konfiguroitavat toiminnot Käyttöohje Luku 4 4 Konfiguroitavat toiminnot Tässä luvussa kuvataan turvavalopuomiston M4000 toimintoja, joita voidaan säätää konfiguraatiopainikkeilla. Toimintoja voidaan osittain yhdistellä. HUOMIO Ohje Tarkista turvalaitteet muutosten jälkeen! Konfiguraatioon tehtyjen muutosten jälkeen on tarkastettava koko turvalaitteen toiminta (ks. 7.4 sivulla 66). Jos käytössä on turvavalopuomisto M4000, jossa on integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä, vain laitteen tiettyjä toimintoja voidaan muuttaa konfiguraatiopainikkeilla. Tarkempia tietoja löydät kohdasta Konfiguroitavat toiminnot käytettäessä M4000- laitetta, jossa on integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä sivulla Uudelleenkäynnistyksen esto Kuva 12: Suojauksen toiminnan kaaviomainen kuvaus Ohje Koneen vaarallinen tila keskeytyy, kun valon kulkua häiritään. Sitä ei vapauteta, ennen kuin käyttäjä painaa vaara-alueen ulkopuolella olevaa reset-painiketta. Älä sekoita uudelleenkäynnistyksen estoa koneen käynnistyksen eston kanssa. Käynnistyksen esto estää koneen käynnistymisen päällekytkennän jälkeen. Uudelleenkäynnistyksen esto estää koneen uuden käynnistymisen virheen tai valon kulkutien häirinnän jälkeen. Koneen uudelleenkäynnistyminen voidaan estää kahdella eri tavalla: Laitteen M4000 sisäinen uudelleenkäynnistyksen esto: M4000 kontrolloi uudelleenkäynnistymistä. Koneessa oleva (ulkoinen) uudelleenkäynnistyksen esto: M4000 ei kontrolloi uudelleenkäynnistymistä /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 21

22 Luku 4 Konfiguroitavat toiminnot Seuraava taulukko osoittaa mahdolliset yhdistelmät: Käyttöohje Taul. 6: Uudelleenkäynnistyksen eston sallittu konfiguraatio HUOMIO Uudelleenkäynnistyks Uudelleenkäynnistyksen Sallittu käyttö en esto M4000 2laitteessa esto koneessa Deaktivoitu Deaktivoitu Vain, jos turvavalopuomiston takaa ei voi päästä vaara-alueelle. Noudata standardia EN 60204>1! Deaktivoitu Aktivoitu Kaikki Aktivoitu Deaktivoitu Vain, jos turvavalopuomiston takaa ei voi päästä vaara-alueelle. Noudata standardia EN 60204>1! Aktivoitu Aktivoitu Kaikki. M4000 >laitteen uudelleenkäynnistyksen esto huolehtii reset-toiminnosta (ks. jäljempänä kohta Reset ). Sovelluksen konfiguraatiossa on aina käytettävä uudelleenkäynnistyksen estoa! Varmista, että koneessa on aina uudelleenkäynnistyksen esto. M4000 ei pysty tunnistamaan, onko koneen uudelleenkäynnistyksen esto päällä. Jos sekä laitteen sisäinen että ulkoinen uudelleenkäynnistyksen esto kytketään pois päältä, laitteiston käyttäjät ovat välittömässä vaarassa. Suositus Suositus Reset-painikkeen sähköliitäntä on kuvattu luvussa 6.4 Reset-painike/uudelleenkäynnistyspainike sivulla 51. Reset tarpeellinen >tila voidaan osoittaa merkkivalolla. Monisäteisessä turvavalopuomistossa on hälytyslähtö (ADO), johon merkkivalo voidaan kytkeä. Tarkempia tietoja löydät kohdasta 4.3 Hälytyslähtö (ADO) sivulla 24. M4000-vastaanotin voidaan toimittaa ylimääräisellä reset-liitännällä varustettuna. Tällöin lähtöliitäntää Reset tarpeellinen voidaan käyttää merkkivaloa varten. Merkkivalon sähköliitäntä on kuvattu luvussa Merkkivalon kytkentä: Reset tarpeellinen sivulla 52. Asetukset tehdään konfiguraatiopainikkeiden avulla. Menettelytapa on kuvattu luvussa 8 Konfiguraatio alk. sivulta 68. Reset Jos aktivoidaan sekä laitteen M4000 (sisäinen) uudelleenkäynnistyksen esto että koneen (ulkoinen) uudelleenkäynnistyksen esto, kumpikin uudelleenkäynnistyksen esto saa oman painikkeen. Kun painetaan reset-painiketta (sisäinen uudelleenkäynnistyksen esto) M4000 aktivoi turvaulostulot. turvavalopuomisto meneevihreään tilaan. Vain ulkoinen uudelleenkäynnistyksen esto estää koneen uudelleen käynnistymisen. Käyttäjän on painettava M4000-laitteen reset-painikkeen jälkeen myös koneen uudelleenkäynnistyspainiketta. Jos reset-painiketta ja uudelleenkäynnistyspainiketta ei paineta määrätyssä järjestyksessä, vaarallinen tila pysyy keskeytettynä. Reset-painikkeella voit estää ulkoisen uudelleenkäynnistyspainikkeen tahattoman käytön. Käyttäjän on kuitattava vaaraton tila ensin reset-painikkeella. 22 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

C4000 Standard ja C4000 Advanced

C4000 Standard ja C4000 Advanced KÄYTTÖOHJE C4000 Standard ja C4000 Advanced Turvavaloverho fi Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai sen osien kopiointi

Lisätiedot

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P KÄYTTÖOHJE M4000 Standard ja M4000 Standard A/P Monisäteinen turvavalopuomi fi Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE UE403. Turvaohjausyksikkö

KÄYTTÖOHJE UE403. Turvaohjausyksikkö KÄYTTÖOHJE Turvaohjausyksikkö fi Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai sen osien kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE S3000. Turvalaserskanneri FIN

KÄYTTÖOHJE S3000. Turvalaserskanneri FIN KÄYTTÖOHJE Turvalaserskanneri FIN Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai sen osien kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Verkkodatalehti. TR4-SDU03P TR4 Direct KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET

Verkkodatalehti. TR4-SDU03P TR4 Direct KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET Verkkodatalehti TR4-SDU03P TR4 Direct A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Järjestelmäosa Anturin toimintaperiaate Tilaustiedot Tyyppi muita laiteversioita

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. C4000 Entry/Exit. Turvavaloverho

KÄYTTÖOHJE. C4000 Entry/Exit. Turvavaloverho KÄYTTÖOHJE Turvavaloverho fi Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai sen osien kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Verkkodatalehti. L40E-11MA1A L4000 järjestelmät YKSISÄTEISET TURVAVALOKENNOT

Verkkodatalehti. L40E-11MA1A L4000 järjestelmät YKSISÄTEISET TURVAVALOKENNOT Verkkodatalehti L0E-MAA L000 järjestelmät L0E-MAA L000 järjestelmät A B C D E F Tilaustiedot Tuotenumero L0E-MAA muita laiteversioita ja varusteita 6073 www.sick.com/l000_järjestelmät Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon DC2

ASENNUSOHJE engcon DC2 ASENNUSOHJE engcon DC2 Versio 201602 Tuotenro 841606 KONEKOHTAINEN CATERPILLAR M313D M322D Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa tarvittavat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmä 9-2

Ohjausjärjestelmä 9-2 KÄYTTÖOHJE Ohjausjärjestelmä 9-2 Versio 201602 Tuotenro 9000042 Alkuperäinen käyttöohje Ohjausjärjestelmä 9-2 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Ympäristö... 4 2 Turvallisuusmääräykset...4

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti RT-M2117 ZoneControl Verkkodatalehti A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero RT-M2117 1063197 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/zonecontrol H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION EASY MOTION OPTI MOTION OPTI MOTION EN 16005 -standardin mukaisia ratkaisuja -pulssianturit ja turva-anturit sarana- ja liukuoviautomatiikkaan. Täyttävät

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Verkkodatalehti. Lector65x System Core Lector65x System SEURANTA- JA DIMENSIOINTIJÄRJESTELMÄT

Verkkodatalehti. Lector65x System Core Lector65x System SEURANTA- JA DIMENSIOINTIJÄRJESTELMÄT Verkkodatalehti Lector65x System Core Lector65x System A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Anturi Anturin erotuskyky Koodiresoluutio Katettu radan leveys

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015.

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015. Galaxy VM IP32-sarja Asennus 03/2015 www.schneider-electric.com Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotenimi ja tässä oppaassa mainitut Schneider Electric Industriesin rekisteröidyt tuotemerkit ovat

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Kontrollipaneeli ABS CP

Kontrollipaneeli ABS CP 15975197FI (12/2014) Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet Kontrollipaneeli ABS 151 153 253 254 Sisältö 1 Yleistä... 3 1.1 Ohjausyksikkö... 3 2 Turvallisuus... 3 3 Kuljetus...

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

SensaGuard RFID turvakytkimet

SensaGuard RFID turvakytkimet SensaGuard RFID turvakytkimet Tekniset tiedot Standardit IEC 60947 5 3, IEC 61508, EN 954 Turvaluokka Luokka 4 / SIL 3 Hyväksynnät CE merkintä, culus (UL508) & TÜV Toiminnallinen PFHd > 1.12 10⁹ turvallisuus

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTT12L-B2562 PowerProx VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTT12L-B2562 PowerProx VALOKENNOT Verkkodatalehti WTTL-B56 PowerProx WTTL-B56 PowerProx A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTTL-B56 7637 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Verkkodatalehti MCS100E CD CEMS-RATKAISUT

Verkkodatalehti MCS100E CD CEMS-RATKAISUT Verkkodatalehti MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi MCS100E CD Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot