M4000 Standard ja M4000 Standard A/P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M4000 Standard ja M4000 Standard A/P"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE M4000 Standard ja M4000 Standard A/P Monisäteinen turvavalopuomi FIN

2 Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai sen osien kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain määräysten puitteissa. Dokumentin muuttaminen tai lyhentäminen ei ole sallittua ilman SICK AG:n nimenomaista kirjallista suostumusta. 2 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

3 Käyttöohje Sisältö Sisältö 1 Tämä dokumentti Tämän dokumentin tarkoitus Kohderyhmä Informaation laajuus Soveltamisala Käytetyt lyhenteet ja käsitteet Käytetyt symbolit Turvallisuus Pätevät henkilöt Laitteen käyttöalueet Määräysten mukainen käyttö Yleiset turvallisuusohjeet ja turvatoimenpiteet Ympäristöystävällinen toiminta Jätteiden hävitys Materiaalien lajittelu Tuotteen kuvaus Erityiset ominaisuudet Laitteen toimintatapa Monisäteisen turvavalopuomiston toimintaperiaate Laitteen komponentit Käyttöesimerkkejä Pääsyn esto Pääsyn esto useammalta sivulta kulmapeilien avulla Hallintaelementit ja näytöt Konfiguraatiopainikkeet Päätykappale, jossa integroitu indikointiledi (optio, vain vastaanottimessa) Lähettimen tilat Vastaanottimen/M4000 Standard A/P >laitteen käyttötilojen näytöt Konfiguroitavat toiminnot Uudelleenkäynnistyksen esto Sädekoodaus Hälytyslähtö (ADO) Toimintaetäisyys M4000 Standard >laitteen toimintaetäisyys M4000 Standard A/P >laitteen toimintaetäisyys Kontaktorivalvonta (EDM) Lähetintesti M4000 jossa integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä (optio) Periaate AS>Interface Safety at Work M4000-laitteen ja integroidun AS>Interfacen toimintatapa Konfiguroitavat toiminnot käytettäessä M4000-laitetta, jossa on integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä Integroidulla AS-Interfacella varustetun M4000-laitteen vaihto /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 3

4 Sisältö Käyttöohje 5 Asennus Vähimmäisetäisyyden laskenta Vähimmäisetäisyys vaara-alueeseen Vähimmäisetäisyys heijastaviin pintoihin M4000-laitteen ja integroidun AS>Interfacen vähimmäisetäisyys Laitteen asennusvaiheet Kiinnitys Omega-kiinnittimellä Asennus päästä kiinnitettävän kiinnitysjalan avulla Asennus sivukiinnitysjalan avulla Kiinnitys jäykällä kulmakiinnittimellä Kiinnitys käännettävällä kulmakiinnittimellä Sähköliitäntä Järjestelmäliitäntä M toim.maad Vaihtoehtoiset liitännät AS>Interface-liitäntä M Reset-liitäntä M Kontaktorivalvonta (EDM) Reset-painike/uudelleenkäynnistyspainike Hälytyslähtö (ADO) Testitulo (lähetintesti) Käyttöönotto Näytöt päällekytkemisen yhteydessä Integroidulla AS>Interface Safety at Work >liitännällä varustetun M4000-laitteen käyttöönotto M4000-laitteen kohdistus segmentin näytön tilat kohdistuksen aikana Lähettimen ja vastaanottimen suuntaus Erityispiirteitä kohdistuksessa kulmapeilien kanssa M4000 Standard >laitteen kohdistus integroidulla lasersuuntauslaitteella (optio) Tarkastusohjeita Ohjeita ennen ensimmäistä käyttöönottoa suoritettavia tarkastuksia varten Turvalaitteen säännöllinen tarkastus pätevien henkilöiden toimesta Turvalaitteen päivittäiset tarkastukset Konfiguraatio Tehdasasetus Konfiguroinnin valmistelu M4000-laitteen konfiguraatio Konfigurointitilan käynnistäminen Haluttujen toimintojen konfigurointi Konfiguraation tallennus Huolto SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

5 Käyttöohje Sisältö 10 Vianetsintä Toiminta vikatilanteissa SICK-tuki LED-virhenäytöt Virhenäytöt 7 segmentin näytössä Tekniset tiedot Sähkötekniset tiedot M4000 Standard ja M4000 Standard A/P M4000 Standard ja M4000 Standard A/P, jossa integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä Painotaulukko M4000 Standard M4000 Passive Mittapiirrokset M4000 Standard, M4000 Standard A/P M4000 Passive Omega-kiinnitin Päästä kiinnitettävä kiinnitysjalka Sivukiinnitysjalka Jäykkä kulmakiinnitin Käännettävä kulmakiinnitin Kulmapeili PNS75> Kulmapeili PSK Tilaustiedot M4000 Standard Toimituksen sisältö Tuotenumerot Tehdasasetus M4000 Standard A/P Toimituksen sisältö Tyyppiavain Tehdasasetus Lisäoptiot Lisäetulinssi (suoja hitsauskipinöiltä) Kulmapeilit ja peilikotelot Laitepylväät Lisätarvikkeet Liite EY>vaatimustenmukaisuusvakuutus Tarkastuslista valmistajalle Kohdistusmallit Kohdistusohjeet Taulukkoluettelo Kuvaluettelo /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 5

6 Luku 1 Tämä dokumentti Käyttöohje 1 Tämä dokumentti Lue tämä luku huolellisesti läpi, ennen kuin käytät dokumentaatiota ja aloitat työskentelyn turvavalopuomistolla M Tämän dokumentin tarkoitus Tämä käyttöohje on tarkoitettu koneen valmistajan tai koneen omistajan teknisen henkilökunnan tueksi turvavalopuomiston M4000 asennuksen, konfiguroinnin, sähkökytkentöjen, käyttöönoton, käytön ja huoltotöiden aikana. Tämä käyttöohje ei anna ohjeita sen koneen käyttöön, johon turvavalopuomisto on kytketty tai tullaan kytkemään. Tähän liittyviä tietoja löydät koneen käyttöohjeesta. 1.2 Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu sellaisten laitteistoiden suunnittelijoille, kehittelijöille ja käyttäjille, joiden turvalaitteena käytetään yhtä tai useampaa turvavalopuomistoa M4000. Se on myös tarkoitettu henkilöille, jotka asentavat turvavalopuomiston M4000 koneeseen, ottavat sen ensimmäistä kertaa käyttöön tai huoltavat sitä. 1.3 Informaation laajuus Tämä käyttöohje sisältää seuraavia turvavalopuomistoon M4000 liittyviä tietoja: Ohje asennus sähköliitäntä käyttöönotto ja konfiguroitavat toiminnot huolto vikojen etsintä ja korjaus tuotenumerot yhteensopivuus ja hyväksynnät Tämän lisäksi turvalaitteiden kuten turvavalopuomiston M4000 suunnittelussa ja käytössä vaaditaan teknistä tietämystä, joka ei sisälly tähän dokumenttiin. Laissa säädettyjä ja muita viranomaisten antamia määräyksiä on aina noudatettava turvavalopuomiston M4000 käytössä. Optoelektronisilla turvalaitteilla toteutettavaan tapaturmanehkäisyyn liittyviä yleisiä tietoja löydät SICK-yhtiön esitteestä Safe Machines with opto-electronic protective devices. Tutustu myös SICK-Internet-sivustoon osoitteessa Sieltä löydät: esimerkkisovelluksia usein kysytyt kysymykset laitteesta M4000 tämän käyttöohjeen eri kieliversioina katseltavaksi ja tulostettavaksi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 6 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

7 Tämä dokumentti Käyttöohje Luku 1 Ohje 1.4 Soveltamisala Tämä käyttöohje on alkuperäinen käyttöohje. Tämä käyttöohje on voimassa turvavalopuomistoille M4000 Standard ja M4000 Standard A/P, joiden tyyppikilven kentässä Operating Instructions on seuraava merkintä: _WP69. Tämä dokumentti kuuluu SICK-tuotenumeroon (käyttöohje M4000 Standard ja M4000 Standard A/P turvavalopuomisto kaikilla käytettävissä olevilla kielillä). ADO AS2Interface AS2Interface Safety at Work AS2Interfaceturvamonitori EDM ESPE OSSD OWS PLC Säteiden etäisyys 1.5 Käytetyt lyhenteet ja käsitteet Application diagnostic output = konfiguroitava hälytyslähtö, joka ilmoittaa turvalaitteen tietyn tilan Actuator>Sensor>Interface = yleinen järjestelmä lähinnä binäärianturien ja aktuaattorien verkottamiseen automaatiohierarkian alimmalla tasolla AS-interface-järjestelmän laajennus turvateknisillä komponenteilla käyttämällä AS>Interface-turvamonitorien ja turvallisten AS-Interface-väyläkytkentöjen yhdistelmää Yksi tai useampi AS-Interface-järjestelmään kytketty turvamonitori valvoo turvallisten AS>Interface-väyläkytkentöjen tiloja ja kytkee vaarallisen tilan pois päältä External device monitoring = kontaktorivalvonta Electro-sensitive protective equipment = kosketuksettomaan tunnistukseen perustuvat turvalaitteet (esim. M4000) Output signal switching device = turvaulostulo, joka ohjaa turvapiiriä Output weak signal = likaantumissignaali Logiikkaohjaus Kahden viereisen säteen etäisyys mitattuna säteen keskeltä toiseen säteen keskelle /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 7

8 Luku 1 Suositus Ohje,,,, Toimi seuraavasti HUOMIO Tämä dokumentti 1.6 Käytetyt symbolit Käyttöohje Suositukset helpottavat päätöksentekoa toimintojen ja teknisten toimenpiteiden yhteydessä. Ohjeet informoivat laitteen erityispiirteistä. 7 segmentin näytöt ilmaisevat lähettimen ja vastaanottimen tilan: Kirjaimen E jatkuva näyttö Numeron 8 vilkkuva näyttö E ja 5 vuorottelevat näytössä Indikointiledien symbolit ilmoittavat indikointiledin tilan: Indikointiledi palaa jatkuvasti. Indikointiledi vilkkuu. Indikointiledi on pois päältä. Toimintaohjeet on merkitty nuolella. Lue toimintaohjeet ja noudata niitä huolellisesti. Varoitus! Varoitus viittaa konkreettisiin ja potentiaalisiin vaaratekijöihin. Huomioimalla sen ja noudattamalla sitä voit välttää onnettomuuksia. Lue varoitukset ja noudata niitä huolellisesti! Konfiguraatio-ohjeet osoittavat, että vastaavat asetukset voidaan suorittaa myös konfiguraatiopainikkeiden avulla, ja ilmoittavat, mistä tähän menettelyyn liittyvät ohjeet löytyvät. Konfiguraatiopainikkeet valintaa ja syöttöä varten Symboli tarkoittaa konfiguraatiopainiketta valintaa varten. Symboli tarkoittaa konfiguraatiopainiketta syöttöä varten. Lähetin ja vastaanotin Kuvissa ja kytkentäkaavioissa symboli tarkoittaa lähetintä ja symboli vastaanotinta. Käsite vaarallinen tila Tämän dokumentin kuvissa koneen vaarallinen tila (standardeissa käytetty käsite) on aina kuvattu koneenosan liikkeenä. Käytännössä vaarallisia tiloja voi olla erilaisia: koneen liikkeet jännitteelliset osat näkyvä tai näkymätön säteily useamman vaaratekijän yhdistelmät 8 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

9 Turvallisuus Käyttöohje Luku 2 2 Turvallisuus Tämän luvun tarkoituksena on parantaa laitteiston käyttäjän turvallisuutta. Lue tämä luku huolellisesti läpi, ennen kuin aloitat työskentelyn turvavalopuomistolla M4000 tai turvavalopuomiston M4000 suojaamalla koneella. 2.1 Pätevät henkilöt Turvavalopuomiston M4000 saavat asentaa, ottaa käyttöön ja huoltaa vain pätevät henkilöt. Päteviksi katsotaan henkilöt joilla on soveltuva tekninen koulutus ja jotka ovat saaneet koneen omistajalta käyttöön ja voimassa oleviin turvallisuusmääräyksiin liittyvää opastusta ja joilla on käyttöohje käytettävissään. 2.2 Laitteen käyttöalueet M4000-järjestelmä on kosketuksettomaan tunnistukseen perustuva turvalaite (ESPE), joka kuuluu tyyppiin 4 standardien EN ja IEC mukaan, joten sen käyttö on sallittua luokan 4 ohjausjärjestelmissä EN ISO 13849>1:n mukaan. Turvavalopuomisto M4000 on tarkoitettu: vaara-alueen suojaamiseen pääsyn estoon Valopuomit on asennettava siten, että vaara-alueelle on mahdollista päästä vain valon kulkua lähettimen ja vastaanottimen välillä häiriten. Niin kauan kuin koneen vaaraalueella on henkilöitä, koneen tai järjestelmän käynnistyminen ei saa olla mahdollista. M4000-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan teollisuusympäristössä. Jos laitetta käytetään asuma-alueilla, saattaa syntyä radiohäiriöitä. Suojaustapojen kuvaus ja esimerkkejä käyttömahdollisuuksista löytyy sivulta 15. HUOMIO Käytä turvavalopuomistoa vain epäsuorana turvatoimenpiteenä! Optoelektroninen turvalaite kuten M4000 >järjestelmä ei suojaa ulos sinkoutuvilta osilta eikä säteilyltä. Se ei tunnista valoa läpäiseviä esineitä. Sovelluksesta riippuen M4000-järjestelmän lisäksi vaaditaan mahdollisesti myös mekaanisia suojia tai muita turvalaitteita. 2.3 Määräysten mukainen käyttö M4000-järjestelmää saa käyttää vain kohdassa 2.2 Laitteen käyttöalueet esitetyllä tavalla. Sitä saa käyttää vain ammattitaitoinen henkilöstö vain sillä koneella, johon sen on asentanut ja käyttöönottanut pätevä henkilö tämän käyttöohjeen mukaisesti. Jos järjestelmää käytetään millä tahansa muulla tavalla tai siihen tehdään muutoksia myös asennuksen yhteydessä, SICK AG:n takuuvelvollisuus raukeaa /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 9

10 Luku 2 Turvallisuus 2.4 Yleiset turvallisuusohjeet ja turvatoimenpiteet Käyttöohje HUOMIO Turvallisuusohjeet Turvavalopuomiston M4000 määräysten mukaisen ja turvallisen käytön varmistamiseksi on huomioitava seuraavat seikat. Turvavalopuomiston asennuksen ja käytön sekä käyttöönoton ja toistuvien teknisten tarkastusten yhteydessä on noudatettava seuraavia maakohtaisia ja kansainvälisiä määräyksiä, erityisesti konedirektiivi 2006/42/EY työvälineiden käyttöä koskeva direktiivi 2009/104/EY tapaturmien ennaltaehkäisyä koskevat määräykset ja turvaohjeet muut asiaan kuuluvat turvallisuusmääräykset Turvavalopuomistoa käyttävän konevalmistajan tai omistajan tulee omalla vastuullaan huolehtia yhdessä toimivaltaisen viranomaisen kanssa siitä, että kaikkia voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä ja >säännöksiä noudatetaan. Lisäksi on ehdottomasti noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita (esim. käyttökohteet, asennus ja liitäntä koneenohjaukseen), erityisesti tarkastusmääräyksiä (ks. Tarkastusohjeita sivulla 66). Laitteen konfiguraation muutokset saattavat heikentää suojauksen toimintaa. Tämän vuoksi on tarkastettava koko turvalaitteen toiminta jokaisen konfiguraatioon tehdyn muutoksen jälkeen. Muutokset tekevä henkilö on myös vastuussa siitä, että laitteen suojaustoiminto säilyy. Käytä konfiguraatiomuutosten yhteydessä aina salasanaa, jotta vain valtuutetut henkilöt voivat tehdä konfiguraatioon muutoksia. Tarvittaessa saat lisätietoja SICK-asiakaspalvelusta. Tarkastukset on suoritettava pätevien tai tähän työhön erikseen valtuutettujen ja oikeutettujen henkilöiden toimesta ja dokumentoitava jälkikäteen todistettavalla tavalla. Tämä käyttöohje on annettava sen koneen käyttäjälle, jossa turvavalopuomistoa M4000 käytetään. Käyttäjä on perehdytettävä laitteen käyttöön pätevän henkilön toimesta ja hänet on velvoitettava tutustumaan käyttöohjeeseen. Laitteen ulkoisen virransyöttöjärjestelmän on pystyttävä ylittämään lyhytaikainen virtakatkos (20 ms) standardin EN 60204>1 mukaan. Sopivia verkkolaitteita on saatavissa lisätarvikkeena SICK-yhtiöltä (Siemens valmistussarja 6 EP 1). Laitteissa, joissa on integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä, jännitteensyötön on täytettävä lisäksi AS-Interface-spesifikaation vaatimukset. Sopivia verkkolaitteita on saatavissa lisätarvikkeena SICK-yhtiöltä (pulssi, valmistussarja SLA 3/SLA 8). 10 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

11 Turvallisuus Käyttöohje Luku Ympäristöystävällinen toiminta Turvavalopuomisto M4000 on suunniteltu siten, että se kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Se kuluttaa minimaalisen vähän energiaa ja luonnonvaroja. Huomioi ympäristötekijät myös työpaikalla Jätteiden hävitys Ohjeita Noudata käyttö- ja korjauskelvottomien laitteiden hävityksessä aina voimassa olevia maakohtaisia jätehuoltomääräyksiä (esim. eurooppalainen jäteluokitus ). Autamme mielellämme laitteiden hävityksessä. Ota yhteys valmistajaan. Tietoja M4000-laitteen materiaaleista löydät luvusta 11 Tekniset tiedot alk. sivulta Materiaalien lajittelu Taul. 1: Laitteen eri osien hävitys HUOMIO Materiaalit saa lajitella ainoastaan pätevät henkilöt! Laitteita purettaessa on oltava varovainen. Siitä saattaa aiheutua loukkaantumisia. Ennen kuin M4000-laite voidaan toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen, sen eri materiaalit on lajiteltava erilleen. Irrota kotelo muista osista (varsinkin piirilevystä). Toimita osat lajiteltuina kierrätykseen (ks. Taul. 1). Osat Tuote Runko Piirilevyt, johdot, pistokkeet ja sähköiset liitinosat Pakkaus Pahvi, paperi Polyeteenipakkaukset Jätteiden hävitys Metallin keräyspiste (alumiini) Elektroniikkalaitteiden keräyspiste Paperin/pahvin keräyspiste Muovin keräyspiste /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 11

12 Luku 3 Tuotteen kuvaus Käyttöohje 3 Tuotteen kuvaus Tämä luku sisältää tietoja turvavalopuomiston M4000 erityisistä ominaisuuksista. Siinä on kuvattu laitteen rakenne ja toimintaperiaate. Lue tämä luku ehdottomasti läpi ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. 3.1 Erityiset ominaisuudet Kaikkien tässä käyttöohjeessa kuvattujen laitteiden ominaisuudet suojaus joko laitteen sisäistä tai ulkoista (koneessa olevaa) uudelleenkäynnistyksen estoa käyttäen konfiguraatiopainikkeet kontaktorivalvonta (EDM) sädekoodaus konfiguroitava hälytyslähtö (ADO) käyttötilan näyttö 7 segmentin näytössä integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä (optio) reset, reset-painikkeen kytkentä joko ohjauskaappiin tai suoraan laitteeseen (optio) päätykappale, jossa integroitu indikointiledi (optio) M4000 Standard 2, 3 tai 4 sädettä toimintaetäisyys enint. 70 m integroitu lasersuuntauslaite (optio) M4000 Standard A/P helppo johdotustyö: Vain yksi sähköisesti kytkettävä laite. nopea ja helppo kohdistus yhdessä M4000 Passive >peilipuomin kanssa 2 sädettä, toimintaetäisyys enint. 7,5 m (M4000 Passive peilipuomilla) 2 tai 4 sädettä, toimintaetäisyys enint. 4,5 m (M4000 Passive valokuitupuomilla) 3.2 Laitteen toimintatapa Monisäteisen turvavalopuomiston toimintaperiaate Monisäteinen turvavalopuomisto M4000 valvoo vaara-alueelle menoa ja ilmoittaa sinne tunkeutuvista esineistä heti, kun sädettä häiritään. Koneen tai laitteiston ohjausjärjestelmän, joka analysoi näitä ilmoituksia, on tällöin pysäytettävä vaarallinen liike. Yhtä kulmapeiliä käytettäessä voidaan suojata vaara-alue kahdelta sivulta, kahden kulmapeilin avulla kolmelta sivulta (ks. kohta Pääsyn esto useammalta sivulta kulmapeilien avulla alk. sivulta 16). 12 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

13 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Luku 3 Kuva 1: M4000 Standard $laitteen komponentit Laitteen komponentit M4000 Standard Säteen läpimitta (23 mm) Säteiden etäisyys Etäisyys lähettimen ja vastaanottimen välillä Kuva 2: M4000 Standard A/P $laitteen komponentit M4000 Standard A/P M4000 Passive (peilipuomi) M4000 Standard A/P Säteiden etäisyys M4000 Standard A/P $laitteen ja M4000 Passive $peilipuomin välinen etäisyys Toimintaperiaate Turvavalopuomisto M4000 koostuu yhdestä lähetin- ja yhdestä vastaanotinyksiköstä. On erotettava aktiivi/aktiivi-järjestelmät ja aktiivi/passiivi-järjestelmät: Aktiivi/aktiivi-järjestelmässä lähetin- ja vastaanotinyksiköt sijaitsevat erillisissä koteloissa, lähettimessä ja vastaanottimessa. Lähetin lähettää valonsäteen ja vastaanotin vastaanottaa /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 13

14 Luku 3 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Aktiivi/passiivi-järjestelmissä lähetin- ja vastaanotinyksiköt sijaitsevat yhden kotelon sisällä. (M4000 Standard A/P). Valonsäde lähetetään lähetinyksiköstä, ja M4000 Passive-peilipuomi (peili- tai valokuidut) ohjaa sen takaisin vastaanotinyksikköön 180 käännettynä (ks. Kuva 2). Peilipuomi on passiivinen elementti, joka ei tarvitse sähköliitäntää. Tarkat tiedot säteiden lukumäärästä ja etäisyydestä löytyvät luvusta 11.3 Mittapiirrokset alk. sivulta 86. Lähettimen ja vastaanottimen (M4000 Standard A/P >laitteen ja M4000 Passive >peilipuomin) välinen etäisyys ei saa ylittää laitteen suurinta sallittua toimintaetäisyyttä ks. Tekniset tiedot alk. sivulta 78). Aktiivi/aktiivi-järjestelmissä lähetin- ja vastaanotinyksiköt synkronoituvat automaattisesti optisesti. Komponenttien välillä ei tarvita sähkökytkentää. M4000-laitteen rakenne on modulaarinen. Kaikki optiset ja sähköiset komponentit on sijoitettu kapeaan mutta tukevaan profiiliin. M4000 Standard Turvavalopuomisto M4000 Standard on saatavissa 2, 3 tai 4 säteellä. Muut konfiguraatiot enintään 12 säteeseen saakka ovat mahdollisia > pyydä lisätietoja. Maksimi toimintaetäisyys (lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys) on 70 m. M4000 Standard A/P M4000 Standard A/P on saatavissa 2- tai 4- säteisenä. Maksimi toimintaetäisyys (M4000 Standard A/P >laitteen ja M4000 Passive >yksikön välinen etäisyys) riippuu säteiden lukumäärästä sekä käytettävästä M4000 Passive >yksiköstä. Se on enint. 7,5 m. 14 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

15 Käyttöohje Luku 3 Tuotteen kuvaus 3.3 Käyttöesimerkkejä Kuva 3: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard Pääsyn esto Kuva 4: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard A/P Turvavalopuomiston M4000 suojaus voi toimia kunnolla vain, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: Koneen ohjauspiirin on oltava sähköisesti toimiva. Koneen vaarallinen tila on voitava muuttaa turvalliseksi tilaksi milloin tahansa. Lähetin ja vastaanotin on sijoitettava siten, että M4000 kykenee tunnistamaan vaaraalueelle tulevat esineet luotettavasti. Reset-painike on sijoitettava vaara-alueen ulkopuolelle siten, että sitä ei voi käyttää henkilö, joka on vaara-alueella. Lisäksi käyttäjän on pystyttävä näkemään koko vaaraalue reset-painiketta käytettäessä. Laitteiden asennuksen ja käytön yhteydessä on noudatettava voimassa olevia lakisääteisiä ja viranomaisten antamia määräyksiä /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 15

16 Luku 3 Kuva 5: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard ja kulmapeilillä Tuotteen kuvaus Käyttöohje Pääsyn esto useammalta sivulta kulmapeilien avulla Yhtä kulmapeiliä käytettäessä voidaan suojata vaara-alue kahdelta sivulta (ks. Kuva 5), kahden kulmapeilin avulla kolmelta sivulta (ks. Kuva 6). Kuva 6: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard ja kahdella kulmapeilillä Kuva 7: Pääsyn esto monisäteisellä turvavalopuomistolla M4000 Standard A/P ja kulmapeilillä Ohjeita Kosteuden tiivistyminen ja voimakas likaantuminen voivat heikentää heijastusominaisuuksia. Estä kosteuden tiivistyminen kulmapeileihin järjestelmällisillä toimenpiteillä. Kulmapeilejä on saatavissa lisätarvikkeena (ks. alk. sivulta 100). Kulmapeilit alentavat hyödynnettävää toimintaetäisyyttä. Se riippuu valon kulkumatkalla olevien kulmapeilien lukumäärästä (ks. luku 4.4 Toimintaetäisyys alk. sivulta 24). Turvavalopuomistoa M4000 Standard A/P voidaan laajentaa enintään yhdellä kulmapeilillä. 16 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

17 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Luku Hallintaelementit ja näytöt Konfiguraatiopainikkeet on tarkoitettu laitteen toimintojen säätöä varten. Lähettimen ja vastaanottimen LEDt ja 7 segmentin näytöt ilmaisevat M4000. Kuva 8: Monisäteisen turvavalopuomiston M4000 konfiguraatiopainikkeet Konfiguraatiopainikkeet Konfiguraatiopainikkeet Taul. 2: Konfiguraatiopainikkeiden merkitys Painike Valinta Syöttö Merkitys Toiminnon tai asetuksen valinta Lue tarkemmat tiedot luvusta 8.3 M4000-laitteen konfiguraatio sivulla 69. Valinnan vahvistus Lue tarkemmat tiedot luvusta 8.3 M4000-laitteen konfiguraatio sivulla /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 17

18 Luku 3 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Päätykappale, jossa integroitu indikointiledi (optio, vain vastaanottimessa) Ohje Kuva 9: Päätykappale, jossa integroitu indikointiledi Integroitua indikointilediä ei valvota. Tämä tarkoittaa sitä, että integroidun indikointiledin toiminnan lakkaaminen ei vaikuta M4000-laitteen toimintaan. Päätykappale, jossa integroitu indikointiledi Taul. 3: Integroidun indikointiledin näyttöjen merkitys Integroidun indikointiledin näytöt Punainen Vihreä Merkitys Järjestelmä pysäyttää koneen: Turvaulostulot poiskytketty Tai: Integroidussa AS>Interface Safety at Work >liitännässä on kooditaulukko, joka sisältää bittisarjan 0000 (laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä). Järjestelmä vapautettu: Turvaulostulot päällekytketty Tai: Integroidussa AS>Interface Safety at Work >liitännässä on yksiselitteinen kooditaulukko (laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä). 18 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

19 Tuotteen kuvaus Käyttöohje Luku Lähettimen tilat Kuva 10: Lähettimen näytöt Keltainen 7 segmentin näyttö Taul. 4: Lähettimen tilojen merkitys Näyttö Keltainen Muut näytöt Merkitys Syöttöjännite OK Järjestelmävirhe. Katkaise M4000:n syöttöjännite vähintään 3 sekunnin ajaksi. Jos ongelma ei poistu, vaihda yksikkö. Laite on testaustilassa. Ei sädekoodausta (vain päällekytkemisen jälkeen) Sädekoodaus 1 (vain päällekytkemisen jälkeen) Sädekoodaus 2 (vain päällekytkemisen jälkeen) Kaikki muut näytöt ovat virheilmoituksia. Lue tarkemmat tiedot luvusta 10 Vianetsintä sivulla /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 19

20 Luku 3 Kuva 11: Vastaanottimen/ M4000 Standard A/P $laitteen näytöt Tuotteen kuvaus Vastaanottimen/M4000 Standard A/P 2laitteen käyttötilojen näytöt Käyttöohje Oranssi Punainen Keltainen Vihreä 7 segmentin näyttö Taul. 5: Vastaanottimen tilojen merkitys Näyttö Oranssi Keltainen Punainen Vihreä Muut näytöt Merkitys Puhdista tai kohdista laitteet Reset tarpeellinen Järjestelmä pysäyttää koneen: turvaulostulot poiskytketty Tai: Integroidussa AS>Interface Safety at Work >liitännässä on kooditaulukko, joka sisältää bittisarjan 0000 (laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä). Järjestelmä vapautettu: turvaulostulot päällekytketty Tai: Integroidussa AS>Interface Safety at Work >liitännässä on yksiselitteinen kooditaulukko (laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä). Järjestelmävirhe. Katkaise M4000:n syöttöjännite vähintään 3 sekunnin ajaksi. Jos ongelma ei poistu, vaihda yksikkö. Tilapäinen AS>Interface-virhe (vain laitteissa, joihin kuuluu integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä) Lue tarkemmat tiedot luvusta 10 Vianetsintä sivulla 74. Suunnattu huonosti lähettimeen nähden Lue tarkemmat tiedot luvusta 7.3 M4000-laitteen kohdistus sivulla 56. Ohje: Normaalissa käytössä näyttö ilmaisee tilaa, kun valon kulkua on häiritty. Käyttö suurella toimintaetäisyydellä (vain päällekytkemisen jälkeen) Ei sädekoodausta (vain päällekytkemisen jälkeen) Sädekoodaus 1 (vain päällekytkemisen jälkeen) Sädekoodaus 2 (vain päällekytkemisen jälkeen) Kaikki muut näytöt ovat virheilmoituksia. Lue tarkemmat tiedot luvusta 10 Vianetsintä sivulla SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

21 Konfiguroitavat toiminnot Käyttöohje Luku 4 4 Konfiguroitavat toiminnot Tässä luvussa kuvataan turvavalopuomiston M4000 toimintoja, joita voidaan säätää konfiguraatiopainikkeilla. Toimintoja voidaan osittain yhdistellä. HUOMIO Ohje Tarkista turvalaitteet muutosten jälkeen! Konfiguraatioon tehtyjen muutosten jälkeen on tarkastettava koko turvalaitteen toiminta (ks. 7.4 sivulla 66). Jos käytössä on turvavalopuomisto M4000, jossa on integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä, vain laitteen tiettyjä toimintoja voidaan muuttaa konfiguraatiopainikkeilla. Tarkempia tietoja löydät kohdasta Konfiguroitavat toiminnot käytettäessä M4000- laitetta, jossa on integroitu AS>Interface Safety at Work >liitäntä sivulla Uudelleenkäynnistyksen esto Kuva 12: Suojauksen toiminnan kaaviomainen kuvaus Ohje Koneen vaarallinen tila keskeytyy, kun valon kulkua häiritään. Sitä ei vapauteta, ennen kuin käyttäjä painaa vaara-alueen ulkopuolella olevaa reset-painiketta. Älä sekoita uudelleenkäynnistyksen estoa koneen käynnistyksen eston kanssa. Käynnistyksen esto estää koneen käynnistymisen päällekytkennän jälkeen. Uudelleenkäynnistyksen esto estää koneen uuden käynnistymisen virheen tai valon kulkutien häirinnän jälkeen. Koneen uudelleenkäynnistyminen voidaan estää kahdella eri tavalla: Laitteen M4000 sisäinen uudelleenkäynnistyksen esto: M4000 kontrolloi uudelleenkäynnistymistä. Koneessa oleva (ulkoinen) uudelleenkäynnistyksen esto: M4000 ei kontrolloi uudelleenkäynnistymistä /WP69/ SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään 21

22 Luku 4 Konfiguroitavat toiminnot Seuraava taulukko osoittaa mahdolliset yhdistelmät: Käyttöohje Taul. 6: Uudelleenkäynnistyksen eston sallittu konfiguraatio HUOMIO Uudelleenkäynnistyks Uudelleenkäynnistyksen Sallittu käyttö en esto M4000 2laitteessa esto koneessa Deaktivoitu Deaktivoitu Vain, jos turvavalopuomiston takaa ei voi päästä vaara-alueelle. Noudata standardia EN 60204>1! Deaktivoitu Aktivoitu Kaikki Aktivoitu Deaktivoitu Vain, jos turvavalopuomiston takaa ei voi päästä vaara-alueelle. Noudata standardia EN 60204>1! Aktivoitu Aktivoitu Kaikki. M4000 >laitteen uudelleenkäynnistyksen esto huolehtii reset-toiminnosta (ks. jäljempänä kohta Reset ). Sovelluksen konfiguraatiossa on aina käytettävä uudelleenkäynnistyksen estoa! Varmista, että koneessa on aina uudelleenkäynnistyksen esto. M4000 ei pysty tunnistamaan, onko koneen uudelleenkäynnistyksen esto päällä. Jos sekä laitteen sisäinen että ulkoinen uudelleenkäynnistyksen esto kytketään pois päältä, laitteiston käyttäjät ovat välittömässä vaarassa. Suositus Suositus Reset-painikkeen sähköliitäntä on kuvattu luvussa 6.4 Reset-painike/uudelleenkäynnistyspainike sivulla 51. Reset tarpeellinen >tila voidaan osoittaa merkkivalolla. Monisäteisessä turvavalopuomistossa on hälytyslähtö (ADO), johon merkkivalo voidaan kytkeä. Tarkempia tietoja löydät kohdasta 4.3 Hälytyslähtö (ADO) sivulla 24. M4000-vastaanotin voidaan toimittaa ylimääräisellä reset-liitännällä varustettuna. Tällöin lähtöliitäntää Reset tarpeellinen voidaan käyttää merkkivaloa varten. Merkkivalon sähköliitäntä on kuvattu luvussa Merkkivalon kytkentä: Reset tarpeellinen sivulla 52. Asetukset tehdään konfiguraatiopainikkeiden avulla. Menettelytapa on kuvattu luvussa 8 Konfiguraatio alk. sivulta 68. Reset Jos aktivoidaan sekä laitteen M4000 (sisäinen) uudelleenkäynnistyksen esto että koneen (ulkoinen) uudelleenkäynnistyksen esto, kumpikin uudelleenkäynnistyksen esto saa oman painikkeen. Kun painetaan reset-painiketta (sisäinen uudelleenkäynnistyksen esto) M4000 aktivoi turvaulostulot. turvavalopuomisto meneevihreään tilaan. Vain ulkoinen uudelleenkäynnistyksen esto estää koneen uudelleen käynnistymisen. Käyttäjän on painettava M4000-laitteen reset-painikkeen jälkeen myös koneen uudelleenkäynnistyspainiketta. Jos reset-painiketta ja uudelleenkäynnistyspainiketta ei paineta määrätyssä järjestyksessä, vaarallinen tila pysyy keskeytettynä. Reset-painikkeella voit estää ulkoisen uudelleenkäynnistyspainikkeen tahattoman käytön. Käyttäjän on kuitattava vaaraton tila ensin reset-painikkeella. 22 SICK AG Industrial Safety Systems Saksa Kaikki oikeudet pidätetään /WP69/

M4000 Advanced, M4000 Advanced A/P ja M4000 Area 60/80

M4000 Advanced, M4000 Advanced A/P ja M4000 Area 60/80 KÄYTTÖOHJE M4000 Advanced, M4000 Advanced A/P ja M4000 Area 60/80 Monisäteinen turvavalopuomisto FIN Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa.

Lisätiedot

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P KÄYTTÖOHJE M4000 Standard ja M4000 Standard A/P Monisäteinen turvavalopuomi fi Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai

Lisätiedot

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco KÄYTTÖOHJE C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Turvavaloverho FIN Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. C4000 Entry/Exit. Turvavaloverho FIN

KÄYTTÖOHJE. C4000 Entry/Exit. Turvavaloverho FIN KÄYTTÖOHJE Turvavaloverho FIN Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai sen osien kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain

Lisätiedot

C4000 Standard ja C4000 Advanced

C4000 Standard ja C4000 Advanced KÄYTTÖOHJE C4000 Standard ja C4000 Advanced Turvavaloverho fi Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai sen osien kopiointi

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE UE403. Turvaohjausyksikkö

KÄYTTÖOHJE UE403. Turvaohjausyksikkö KÄYTTÖOHJE Turvaohjausyksikkö fi Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai sen osien kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain

Lisätiedot

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco KÄYTTÖOHJE C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Turvavaloverho fi Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE S3000. Turvalaserskanneri FIN

KÄYTTÖOHJE S3000. Turvalaserskanneri FIN KÄYTTÖOHJE Turvalaserskanneri FIN Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai sen osien kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. C4000 Entry/Exit. Turvavaloverho

KÄYTTÖOHJE. C4000 Entry/Exit. Turvavaloverho KÄYTTÖOHJE Turvavaloverho fi Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai sen osien kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Verkkodatalehti STR1-SASU03P5 STR1 KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET

Verkkodatalehti STR1-SASU03P5 STR1 KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET Verkkodatalehti STR1-SASU03P5 STR1 A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Järjestelmäosa Anturin toimintaperiaate Tilaustiedot Tyyppi Muita laiteversioita ja

Lisätiedot

Verkkodatalehti STR1-SAFU10P5 STR1 KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET

Verkkodatalehti STR1-SAFU10P5 STR1 KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET Verkkodatalehti STR1-SAFU10P5 STR1 A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Järjestelmäosa Anturin toimintaperiaate Tilaustiedot Tyyppi Muita laiteversioita ja

Lisätiedot

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä.

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä. SG4-BIG REFLECTOR MUTING valopuomien PIKAOHJE Sisältö: 1) Liitännät ja johtimet 2) DIP-kytkimet / asetukset 3) Kytkentä automaattikuittauksella ilman muting-toimintoa 4) Kytkentä käsinkuittauksella ilman

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista, asennuksesta sekä kytkennästä.

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista, asennuksesta sekä kytkennästä. SG4-BIG REFLECTOR BASE valopuomien PIKAOHJE Sisältö: 1) Liitännät ja johtimet 2) Kytkentä automaattikuittauksella 3) Kytkentä käsinkuittauksella 4) EDM toiminto (ulkoisten koskettimien valvonta) 5) Turvavalopuomin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

turvavalopuomi SG4-BIG REFLECTOR Base

turvavalopuomi SG4-BIG REFLECTOR Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG4-BIG REFLECTOR Base Kehontunnistus, Tyyppi 4, PL e Peiliversio, etäisyys 0,5-8 m Valvontakorkeudet 500-800-900-1200 mm Toiminta

Lisätiedot

Verkkodatalehti. TR4-SDU03P TR4 Direct KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET

Verkkodatalehti. TR4-SDU03P TR4 Direct KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET Verkkodatalehti TR4-SDU03P TR4 Direct A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Järjestelmäosa Anturin toimintaperiaate Tilaustiedot Tyyppi muita laiteversioita

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Laser FLS 90. Käyttöohje

Laser FLS 90. Käyttöohje Laser FLS 90 fi Käyttöohje L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2 D C L

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Sisällysluettelo. PREXISO P80 788508b 1

Sisällysluettelo. PREXISO P80 788508b 1 Sisällysluettelo Kojeen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Näyttö - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Verkkodatalehti. L40S-33MA2A, L40E-33MA2A L4000 järjestelmät YKSISÄTEISET TURVAVALOKENNOT

Verkkodatalehti. L40S-33MA2A, L40E-33MA2A L4000 järjestelmät YKSISÄTEISET TURVAVALOKENNOT Verkkodatalehti L0S-33MAA, L0E-33MAA L000 järjestelmät L0S-33MAA, L0E-33MAA L000 järjestelmät A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Järjestelmäosa Tuotenumero Lähetin L0S-33MAA 607335 L0E-33MAA

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

EasyStart R Käyttöohjeet. Radiokaukoohjain paluusignaalilla.

EasyStart R Käyttöohjeet. Radiokaukoohjain paluusignaalilla. EasyStart R Käyttöohjeet. Radiokaukoohjain paluusignaalilla. Sisällysluettelo Johdanto Lue ensin läpi... 3 Turvaohjeet... 3 Lakisääteiset määräykset... 3 Käyttötarkoitus... 3 Yleiset ohjeet... 4 Yleiskuvaus

Lisätiedot

Taitaja 2013, Mekatroniikka Turvalaitteet

Taitaja 2013, Mekatroniikka Turvalaitteet Taitaja 2013, Mekatroniikka Turvalaitteet Versio Tekijä Tarkastaja 1.0 PR 30.01.2013 1.1 AK 4.2.2013 1.2 PR 28.2.2013 1.3 AK 1.3.2013 Tulostettu: 2.5.2013 22:28 1(7) SÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 3 1.1.

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Verkkodatalehti. L40E-11MA1A L4000 järjestelmät YKSISÄTEISET TURVAVALOKENNOT

Verkkodatalehti. L40E-11MA1A L4000 järjestelmät YKSISÄTEISET TURVAVALOKENNOT Verkkodatalehti L0E-MAA L000 järjestelmät L0E-MAA L000 järjestelmät A B C D E F Tilaustiedot Tuotenumero L0E-MAA muita laiteversioita ja varusteita 6073 www.sick.com/l000_järjestelmät Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Verkkodatalehti ISD ISD400 OPTINEN TIEDONSIIRTO

Verkkodatalehti ISD ISD400 OPTINEN TIEDONSIIRTO Verkkodatalehti ISD00-7 ISD00 ISD00-7 ISD00 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Esimerkkikuva Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Suorituskyky Mittaetäisyys Valonlähde Laserluokka Tyypillinen valopisteen

Lisätiedot

Verkkodatalehti. L40E-21MA1A L4000 järjestelmät YKSISÄTEISET TURVAVALOKENNOT

Verkkodatalehti. L40E-21MA1A L4000 järjestelmät YKSISÄTEISET TURVAVALOKENNOT Verkkodatalehti L0E-MAA L000 järjestelmät L0E-MAA L000 järjestelmät A B C D E F Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero L0E-MAA Muita laiteversioita ja varusteita 60730 www.sick.com/l000_järjestelmät Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Verkkodatalehti. UE I0000 Moduulit ja väyläliitynnät LISÄTARVIKKEET

Verkkodatalehti. UE I0000 Moduulit ja väyläliitynnät LISÄTARVIKKEET Verkkodatalehti UE4140-22I0000 Moduulit ja väyläliitynnät A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi Muita laiteversioita ja varusteita Tuotenumero UE4140-22I0000 1029098 www.sick.com/moduulit_ja_väyläliitynnät

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Verkkodatalehti. C4P-EA06010A001000, C4P- SA06010A detec4 Prime TURVAVALOVERHOT

Verkkodatalehti. C4P-EA06010A001000, C4P- SA06010A detec4 Prime TURVAVALOVERHOT Verkkodatalehti CP-EA0600A00000, CP- SA0600A00000 detec Prime CP-EA0600A00000, CP-SA0600A00000 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Toimituksen

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLN-OSSD Flexi Loop TURVA-ANTURIEN SARJAANKYTKENTÄ

Verkkodatalehti. FLN-OSSD Flexi Loop TURVA-ANTURIEN SARJAANKYTKENTÄ Verkkodatalehti FLN-OSSD1100108 Flexi Loop A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Turvatekniset ominaisuudet Tilaustiedot Tyyppi muita laiteversioita ja varusteita Turvallisuuden

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Luxomat Indoor 180-R pikaohje Niclas Nylund

Luxomat Indoor 180-R pikaohje Niclas Nylund Luxomat Indoor 180-R pikaohje Niclas Nylund 28.2.2017 Indoor 180-R Kojerasiaan tai pintaan (erillisellä pintaasennuskotelolla) asennettava liiketunnistin. Tunnistimessa on IR-tunnistin sekä sisäänrakennettu

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

Verkkodatalehti. C4P-SA16510A001000, C4P- EA16510A detec4 Prime TURVAVALOVERHOT

Verkkodatalehti. C4P-SA16510A001000, C4P- EA16510A detec4 Prime TURVAVALOVERHOT Verkkodatalehti CP-SA60A00000, CP- EA60A00000 detec Prime CP-SA60A00000, CP-EA60A00000 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Järjestelmäosa Käyttö

Lisätiedot

Turvarele MSR42. Tekniset tiedot. Kuvaus. Ominaisuudet. LED Indikoinnit(perusasetukset) MSR42 monitoiminen turvarele toimii GuardShield Micro 400

Turvarele MSR42. Tekniset tiedot. Kuvaus. Ominaisuudet. LED Indikoinnit(perusasetukset) MSR42 monitoiminen turvarele toimii GuardShield Micro 400 Turvarele MSR42 Tekniset tiedot Standardit EN954-1, IEC/EN60204,IEC61496-1 Turvaluokka Luokka 4 EN954-1 mukaisesti (ISO13849-1), SIL3 (EN IEC62061); PLe (ISO 13849) Toiminnallinen turvallisuus PFHd:< 9.00

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja 82 813 A801 Koodilukko käsikirja Koodilukko käsikirja Sisällysluettelo 1. Näyttö-/hallintaelementit ja niiden toiminto 3 1.1. LED-tilannäyttö 3 1.2. Näppäimistö 3 1.3. Kokoonpano 3 1.4. Tunniste (lisävaruste)

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

SensaGuard RFID turvakytkimet

SensaGuard RFID turvakytkimet SensaGuard RFID turvakytkimet Tekniset tiedot t IEC 60947 5 3, IEC 61508, EN 954 Turvaluokka Luokka 4 / SIL 3 Hyväksynnät CE merkintä, culus (UL508) & TÜV Toiminnallinen PFHd > 1.12 10⁹ turvallisuus MTTFd:

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTT190L-P3536 PowerProx VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTT190L-P3536 PowerProx VALOKENNOT Verkkodatalehti WTT190L-P3536 PowerProx A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTT190L-P3536 6055958 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P Q R S

Lisätiedot

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684 Asennusohje Q-Safe Versio 201502 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Termit 6 2. Toimituksen sisällön tarkistus 7 2.1. 841373 Koneen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

Powerline 200 Plus Kotiverkkosovitin (PL200P)

Powerline 200 Plus Kotiverkkosovitin (PL200P) Easy, Reliable & Secure Asennusopas Powerline 200 Plus Kotiverkkosovitin (PL200P) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan

Lisätiedot

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin laserlinjojen nopeaan mittaamiseen. Receiver n avulla voidaan vastaanottaa vain STABILA linjalaserlaitteiden lähettämiä pulssilasersäteitä.

Lisätiedot

SuperWISE II / SuperWISE SC II

SuperWISE II / SuperWISE SC II SuperWISE II / SuperWISE SC II WISE-järjestelmän tiedonsiirtoyksikkö LYHYESTI SuperWISE on tiedonsiirtoyksikkö, joka kokoaa kaikki tiedot antaakseen yleiskuvan WISE-järjestelmästä. Lukee ja jakaa IC Designissä

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon DC2

ASENNUSOHJE engcon DC2 ASENNUSOHJE engcon DC2 Versio 201602 Tuotenro 841606 KONEKOHTAINEN CATERPILLAR M313D M322D Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa tarvittavat

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTB4S-3P3264H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTB4S-3P3264H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT Verkkodatalehti WTBS-3P326H WS-3 Inox Hygiene WTBS-3P326H WS-3 Inox Hygiene A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTBS-3P326H 807 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ws-3_inox_hygiene

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Langaton toistin, välipistoke Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat

Lisätiedot