Aurauksen käynnistysrajat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aurauksen käynnistysrajat:"

Transkriptio

1 TYÖOHJEET AURAUS- JA HIEKOITUSURAKOITSIJALLE Urakoitsija vastaa alueellaan niistä velvoitteista, joita Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta ( /1575) asettaa talvikunnossapidon osalta kunnalle seuraavin poikkeuksin ja tämän työohjeen mukaisin tarkennuksin. - jalkakäytävät (lain 4 ) ovat kunnan (urakoitsijan) kunnossapitovastuulla - Lain mukaan Talvikunnossapitoon kuuluu mm: Lumen ja jään poisto, liukkauden torjunta, jalkakäytävälle ja sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus, katuojien ja sadevesikourun pitäminen lumettomana ja jäättömänä. - hiekan poistaminen keväällä ei kuulu urakkaan Alueelle valittu aurausurakoitsija vastaa auraustyön käynnistämisestä omatoimisesti lakeja ja työohjeita noudattaen. Urakoitsijalle maksetaan korvaus auratun tai hiekoitetun alueen pinta-alan perusteella aurauskertojen ja tehtyjen pinta-alojen mukaan. Alueurakassa 7 maksu perustuu aurauskertoihin, alueurakassa 10 aurausmatkaan ja alueurakassa 9 aurausaikaan. Valittujen urakoitsijan tulee kiertää voittamansa alueet tilaajan edustajan kanssa ennen töiden alkua ja käydä läpi työhön sisältyvät tehtävät. Urakoitsijan tulee olla puhelimitse tavoittavissa virka-aikana ma-pe klo sekä suorittaessaan auraus- tai hiekoitustyötä. Työohjeet auraukselle: Aurauksen käynnistysrajat: kadut ja tiet luistelualueet jk/pp ja jalkakäytävät piha-alueet - lunta 4 cm Lumimäärät ovat ohjeellisia. Tilaaja voi tilapäisesti muuttaa arvoja mm. sohjolumen auraus keväällä, jolloin lumi sulaa päivällä nopeasti pois. Urakoitsija vastaa kaikissa tilanteissa alueensa pitämisestä ajokelpoisena. Urakoitsijan tulee pistemäisesti aurata sohjoontuneen lumen alueet, mikäli on odotettavissa, että Sivu 1 / 5

2 sohjoontunut lumi jäätyy uudelleen muodostaen liikenteelle vaarallisen epätasaisen pinnan. kevyen liikenteen väylät aurataan kello 7.00 mennessä, kadut ja tiet kello mennessä, keskustassa ajoväylillä auraustyötä ei voida tehdä kello ja kello välisinä aikoina illalla aurauksen ei ryhdytä kello jälkeen, vaan työ tehdään aamuyöllä tuiskulumiauraukseen ryhdytään, kun puolet väylästä on ummessa, ajoradan on aina oltava henkilöautolla ajettavassa kunnossa kun auraukseen lähtöön ei ole riittävästi lunta, mutta suojalumisade loppuu ja säätila pakastuu, aurataan kevyen liikenteen väylät urautumisen estämiseksi. talvihoitotöissä tulleista vaurioista peritään urakoitsijalta ennen erien maksamista korjauskustannukset: puisto- tai pihapuun vähäinen vaurio 100 euroa puun tuhoutuminen euroa reunakiven rikkoutuminen 20 euroa muista vaurioista laskutetaan korjauskulujen lisäksi yleiskuluja 50 % urakoitsija on virka-aikana ilmoitusvelvollinen tilaajalle aurausalueella havaitsemistaan urakkaan kuulumattomista liikennettä vaarantavista esteistä. Virka-ajan ulkopuolella vaaran poistaminen tai ilmoitus pelastusviranomaiselle. urakoitsija pehmittää aurauksen yhteydessä aurauksesta muodostuneet liikennettä haittaavat karheet myös alueiden rajapinnoilla. karheiden muodostuminen tonttiliittymiin on pyrittävä minimoimaan ja auran tyhjentäminen niihin on ehdottomasti kielletty. alueella sijaitsevien Huittisten kaupungin omistamien ja käyttämien kiinteistöjen tonttiliittymien sekä suojateiden aurausvallit/karheet poistetaan auraustyön yhteydessä paikoissa joissa lumi ei mahdu katujen pientareille, viherkaistoile tai muulle sille varatulle alueelle, tai tällaista aluetta ei ole katualueella, tulee katualueelta (katu, kevyenliikenteenväylä, jalkakäytävä, pysäköintitasku tai näiden väliset reunatukien päälliset) kertyvät lumet kerättä kasalle esimerkiksi pysäköintitaskujen päihin, joista ne ovat erikseen tilattavaan lumen poisajoon sujuvasti ja turvallisesti kuormattavissa. Sivu 2 / 5

3 Tuntityöt: Tilaaja voi käyttää urakoitsijoita harkintansa mukaan tuntitöissä yli aluerajojen. Erillistilauksesta tehtäviä tuntitöitä ovat: erillishöyläys erillishöyläyksen karheen poisto kasalle ajetun lumen kuormaus ajoneuvoon lumenajo lumenkaatopaikalle Hiekoitusohjeet: hiekoitus suoritetaan alueurakoitsijan omasta aloitteesta liukkaankelin vallitessa hiekoitus aloitetaan kevyen liikenteen väylistä ja pihojen kulkureiteistä kelin vaatiessa ovat alueet oltava hiekoitettuina kello 7.00 mennessä kevyen liikenteen väylien alikulkusiltojen liukkaudentorjuntaa on tehtävä pistehiekoituksena Hiekoitussepeliä on noudettavissa kaupungin varastolta Aurausurakoitsijan tulee tutustua alueeseen ennen tarjouksen antamista. Kaikki aurattavaksi tarkoitetut alueet portaita lukuun ottamatta tulee aurata ja hiekoittaa. Kalustovaatimukset: Tarjottavassa kalustossa tulee olla varoitusvilkku. Tarjottavan kaluston ja laitteiden on oltava käyttötarkoitukseen sopivia, riittävän lujarakenteisia ja siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen eivätkä muille työalueella oleville. Tarjottavan kaluston on täytettävä voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Kaupungin työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkistaa, että kalusto täyttää voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Urakoitsijalla tulee olla käytössä esim. kääntyvä alueaura tai vastaava hammas-, tappi- tai reikäterä aurausta varten hiekoitin kaluston havaittavuutta parantavat varoituslaitteet osan kalustosta tulee soveltua kapeiden väylien ja pihaalueiden kunnossapitoon Sivu 3 / 5

4 Henkilöstövaatimukset: Talvikunnossapitokaluston kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajo-oikeus tarjottua kalustoa vastaavaan ajoneuvoluokkaan. Talvikunnossapitokaluston kuljettajalla/käyttäjällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tieturva 1-kortti. Tämän lisäksi on huolehdittava siitä, että jokaisella henkilöllä töitä tehdessään on näkyvillä työturvallisuuslain 52 a :n mukainen henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, jossa on veronumero ja työnantajan y-tunnus. Urakkaan kuuluvien töiden suorittamiseen nimetyiden henkilöiden tulee käyttää turvajalkineita sekä näkyviä varoitusvaatteita, jotka täyttävät standardin EN 471:2003 luokan 2 vaatimukset. Näiden lisäksi tulee tarvittaessa käyttää myös muita henkilösuojaimia. Kuljettajien on otettava työssään huomioon liikenneturvallisuuden sekä liikennealueilla työskentelystä annetut lait ja määräykset sekä tilaajan antamat ohjeet. Kuljettajan on raportoitava työnjohdolle ja tilaajalle liikenne- tai työturvallisuudessa havaitsemansa puutteet tai riskit. Kuljettajan on raportoitava välittömästi työnjohdolle ja tilaajallemahdollisista vahingoista. Raportointi: Urakoitsijalle toimitetaan paperinen ja sähköinen työlista, johon merkitään kunkin alueen talvikunnossapitotyöt erikseen sekä lyhyt sanallinen kuvaus tehdystä työstä ja sen perusteista. Auraus- ja hiekoituspinta-alat merkitään työlistoihin käsin, joista urakoitsijan edustaja siirtää tiedot tilaajan verkkopalvelun (Google Drive) aurauslistaan arkisin 24h sisällä työsuoritteesta. Viikonloppuisin ja pyhinä suoritettavat työsuoritukset syötetään viimeistään seuraavan arkipäivän aikana. Alkuperäiset listat sekä tuloste verkkopalvelun työlistasta toimitetaan kahden kalenteriviikon välein tilaajalle laskutuksen mukana. Tuntitöiden osalta noudatetaan vastaavaa raportointikäytäntöä. Verkkopalvelun käytöstä pidetään opastus ennen talvihoitokausien alkua ja tarvittaessa jatko-opastuksia kauden aikana. Tilaaja pidättää oikeuden alentaa laskutuskauden urakkasummaa 10 %, jos urakoitsija toistuvasti laiminlyö raportointivelvollisuutensa, talvikauden aikana annetun kolmannen kirjallisen huomautuksen jälkeen. Sivu 4 / 5

5 Laskutus: Alueet laskutetaan 2 kalenteriviikon (14 päivää) laskutuskausissa. Tuntityöt ja muut tilauksesta tehtävät työt on laskutettava samojen laskutuskausien sisällä. Kaikki laskutettavat kustannukset perustuvat tarjouspyyntöön ja annettuun tarjoukseen. Laskutuslisiä tms. kustannuksia ei hyväksytä. Laskuista on käytävä ilmi laskutettava alue ja ajankohta. Maksuehto 30 päivää netto. Tilaaja pidättää oikeuden tarkentaa työohjeita tarvittaessa. Huittinen Mikko Eskola Yhdyskuntatekniikan päällikkö Sivu 5 / 5

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015 TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN SEKÄ SOPIMUSYKSITYISTEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA JA YLI 50 M PITKIEN TALOTEIDEN LUMENAURAUKSESTA TYÖN JA KALUSTON YKSILÖINTI Talvikunnossapitoon kuuluu

Lisätiedot

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013.

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013. 1 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun

Lisätiedot

Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä. TARJOUSPYYNTÖ / TALVIKUNNOSSAPITOURAKAT JA LANAUS Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää yksikköhintaista ( /yks, alv 0 %) tarjousta katujen, yksityisteiden, kiinteistöjen ja torin kunnossapitotöiden alueurakoinnista

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta 16.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2015 30.4.2018 TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 4.9.2015. Pyydämme tarjoustanne Sotkamon kunnan aurauskoneista kaudelle 2015-2018. 1. Tarjouksen pyytäjä

TARJOUSPYYNTÖ 4.9.2015. Pyydämme tarjoustanne Sotkamon kunnan aurauskoneista kaudelle 2015-2018. 1. Tarjouksen pyytäjä 1 TARJOUSPYYNTÖ 4.9.2015 Pyydämme tarjoustanne Sotkamon kunnan aurauskoneista kaudelle 2015-2018 1. Tarjouksen pyytäjä 2. Tarjouspyynnön kohde 3. Tarjottavan kaluston vaatimukset Sotkamon kunta Ympäristö

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009 Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat

Lisätiedot

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikka (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus- ja kunnossapitotöihin käytettävistä

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

PäUiäM^ PARASTA AIKAA.

PäUiäM^ PARASTA AIKAA. PäUiäM^ 6.3.2015 Pälkäneen kunta Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KONETYÖT Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus-ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut PUITESOPIMUS MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 1. Sopimus Tähän sopimukseen sopijapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet ja menettelytavat,

Lisätiedot

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE TARJOUSLOMAKE KOHDE KAUSTISEN KEHITYS OY / AS OY KAUSTISEN FUNKKIS PL 10 69600 KAUSTINEN TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE YRITYKSEN KOKO työntekijää 1. HINTA Hinnoittelun tulee

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito. - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä 23.9.2014

Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito. - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä 23.9.2014 Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä 23.9.2014 Sisällys 1. Toimintaympäristö 2. Kunnossapidon toimintamalli 3. Kunnossapidon haasteita 4. Kehittämistarpeita

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016 105/2015 1 (5) 13.3.2015 TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016 Janakkalan kunnan tekniikka ja ympäristö sekä

Lisätiedot

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset

Lisätiedot

T A K S A K O K O E L M A

T A K S A K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 T A K S A K O K O E L M A TAKSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA ALUEIDEN VUOKRISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA Kv Taksan nimi 9.12.2013

Lisätiedot

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-763-0 TIEH 2230018-01 Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta

Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 16.12.2014 FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Opas liukastumisvahinkojen

Lisätiedot

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE 28.5.2015 Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Kiinteistoliikelaitos MVi/TG Hanke: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Taloyhtiön turvallisuusjohtaminen

Taloyhtiön turvallisuusjohtaminen Taloyhtiön turvallisuusjohtaminen Porvoo 10.10.2012 Kristel Pynnönen, lakimies Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö - Avainturvallisuus - Valvontakamerat - Talvikunnossapidon erityiskysymyksiä

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot