Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013."

Transkriptio

1 1 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun Aurausurakoitsija valitaan aina kokonaiseksi aurauskaudeksi. Sopimuksen toteuttamisen edellytyksenä kuitenkin on, että valtuusto myöntää vuosittain toimintaan tarvittavat varat. 2. Kunnan velvollisuudet Kunnan edustajina aurausasioissa toimii teillä ja yleisillä alueilla tiemestari, työnjohtaja, kunnossapitopäällikkö tai työvuorossa toimiva kunnan aurauspäivystäjä. Teknisellä johtajalla on vastaavat oikeudet. Tilaajan velvollisuutena on ilmoittaa aurauksen tärkeysjärjestys. Tilaajan velvollisuus on järjestää talvikausiksi kelipäivystys ja hälyttää urakoitsija töihin. Tilaaja hoitaa hiekoitusmateriaalin hankinnan ja hiekan varastointipaikat. 3. Urakoitsijan velvollisuudet Työhön lähteminen Työhönlähtömääräyksen antajat ma pe klo: lähtömääräyksen antaa tiemestari tai työnjohtaja iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäisin lähtömääräyksen antaa vuorossa oleva päivystäjä

2 2 työhönlähtömääräys annetaan pääsääntöisesti puhelimen tekstiviestillä, johon tulee vastata hälytyksen antajalle kuittaamalla tekstiviestillä. Työhön lähtö tulee tapahtua tunnin kuluessa työhönlähtömääräyksestä. Aurauksen toimenpiderajat Auraus, ajoradat I ja II kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon alaraja kuivaa irtolunta 5 cm kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm (sunnuntaisin ja arkipyhinä) auraus, lähtömääräyksestä toimenpideaika 6 h III kunnossapitoluokka, myös yksityistiet kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm kunnon alaraja kuivaa irtolunta 10 cm (sunnuntaisin ja arkipyhinä) auraus, lähtömääräyksestä toimenpideaika 10 h Auraus, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät A ja B kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon alaraja kuivaa irtolunta 5 cm auraus, lähtömääräyksestä toimenpideaika 6 h Sohjon poisto, ajoradat, kevyen liikenteen väylät, sillat I ja II kunnossapitoluokka kunnon alaraja kuivaa irtolunta 3 cm auraus, lähtömääräyksestä toimenpideaika 6 h, toimenpide on kuitenkin suoritettava ennen sohjon jäätymistä III kunnossapitoluokka kunnon alaraja sohjoa keskimäärin 5 cm auraus, lähtömääräyksestä toimenpideaika 10 h, toimenpide on kuitenkin suoritettava ennen sohjon jäätymistä

3 3 Työkoneet Työkoneiden tulee olla kyseiseen työhön soveltuvia ja täytettävä ainakin seuraavat vaatimukset: 1. Koneen paino vähintään 3,5tn 2. Työhön soveltuva aura, varustettuna kumireikäterällä tai vastaavalla. 3. Kauha joka on tarkoitettu lumen kuormaukseen kooltaan vähintään 1,5 m 3 jossa hammastettu terä. 4. Hiekoituskauha tai vastaava, hiekoituksen työleveys vähintään koneen leveys. Tilaaja tarkistaa koneen ja sen perusvarustuksen (aura, lumikauha, hiekoitin) sekä mahdolliset lisälaitteet. Lisälaitteista maksetaan korvaus tarjotun hinnaston mukaan. Työkoneiden työsuojelu ja työturvallisuusvaatimukset Työkoneiden tulee täyttää kaikki Suomessa voimassaolevat työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset. Polttoainetta ja polttoainelaitteita koskevat vaatimukset Työkoneissa pitää käyttää ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavia yleisessä käytössä olevia polttoainelaatuja ja koneiden polttoainelaitteiden säätöjen tulee olla kunnossa. Kuljettajan ammattitaito Työkoneissa tulee olla ammattitaitoiset kuljettajat kunnossa- ja puhtaanapitotöihin. Kuljettajalla tulee olla Suomessa kelpaava ajokortti ja hänen tulee hallita Suomen kieli. Työkohteissa noudatetaan Tieturva I:n mukaisia turvallisuusohjeita, joten kuljettajilla tulee olla ko. kurssi suoritettuna sekä voimassaoleva Tieturva I kortti. Kuljettajan on noudatettava kunnan työstä annettuja työturvallisuusohjeita. Aliurakoitsijan käyttö Aliurakoitsijaa käytettäessä on aliurakoitsija hyväksytettävä tilaajalla. Urakoitsija vastaa alihankkijansa työstä kuten omastaan ja kunta asioi ainoastaan sopimuksen tehneen urakoitsijan, ei aliurakoitsijan kanssa. Aliurakoitsija on vaihdettava välittömästi, jos tilaaja toteaa, että

4 4 aliurakoitsija ei suoriudu työstä tai käytetty kalusto ei ole vaatimusten mukainen, vrt. tilauksen peruminen. Aliurakoitsijan on esitettävä vastaavat tilaajan edellyttämät tarjouksen liitteeksi vaaditut asiakirjat kuin pääurakoitsija Tilauksen peruminen Tilaajalla on oikeus peruuttaa konekohtainen tilaus ja vaihtaa kone kuljettajineen toiseen, mikäli 1. kone ei ole ominaisuuksiltaan ko. työkohteeseen sopiva 2. kuljettajan ammattitaito ei riitä ko. työhön 3. Työtä ei ole tehty vaaditussa laajuudessa, toistuvista huomautuksista huolimatta. Auraustyön suoritus Urakointialueilla työnjohto on urakoitsijalla. Ennen aurauskauden alkua urakoitsijan on käytävä alueensa läpi ja tarkastettava mm. kaivojen kannet ja lumien läjityspaikat. Urakoitsija tulee käyttää kuhunkin kohteeseen sopivaa kalustoa ja kevyenliikenteenväylät ja puistokäytävät tulee aurata kalustolla, jossa on kumitettu reikäterä. Urakoitsijan tulee sovittaa työjärjestys kunnan esittämän tärkeysjärjestyksen mukaan. Mikäli työnjohdollisesti tästä aiheutuu ongelmia, tulee neuvotteluin kunnan kanssa pyrkiä löytämään vähiten haittaa aiheuttava ratkaisu. Auraustyö tulee suorittaa siten, ettei auraustyön puutteellisuuden vuoksi ko. väylän toimenpideraja ylity uudelleen saman aurauskerran aikana, ei irtolunta aurauksen jälkeen. Auraus suoritetaan kunnan edustajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tehdyistä auraustöistä on pidettävä ajopäiväkirjaa, josta ilmenee tilauksen tekijä, aurauspäivämäärä, aurauksen aloitusaika ja päättymisaika, aurauksen kokonaiskestoaika, auratut kilometrit ja käytetty kone, kuljettaja sekä ajoreitti. Ajopäiväkirja on hyväksytettävä vähintään kerran kuukaudessa tilaajan edustajalla. Tehdyt työt on laskutettava kerran kuukaudessa. Tehdyt työt ovat laskutuskelpoisia, kun ajopäiväkirjat on hyväksytetty tilaajan edustajalla.

5 5 Tilaajalla on oikeus olla maksamatta laskua jos laskusta puuttuu em. tietoja. Tilaajalla on oikeus tarkastaa ajopäiväkirjat milloin tahansa. Aurausviitoitus Aurausviittojen laitto syksyllä ja poisto keväällä sisältyy tarjottavan alueen auraustyön yksikkö hintaan. Aurauksen ensimmäinen lasku on maksukelpoinen vasta, kun aurausviitotus on tehty. Aurausviittojen poisto tulee tehdä kuluvan aurauskauden toukokuun loppuun mennessä. Aurausviitat tulee laittaa aurauksen kannalta kriittisiin kohtiin. Kunta hankkii tarvittavat aurausviitat. Hiekoitustyön suoritus Hiekoituksesta annettava erikseen tarjous /h. Sisältäen hiekoittimen. Hiekoitusta varten kunta järjestää hiekan erikseen sovitulle paikalle Urakoitsija tarvittaessa kuormaa hiekan ajoneuvoon sekä noutaa hiekoitukseen tarvittavan hiekan erikseen lähialueelle varastoidulta alueelta ja levittää sen tilaajan ohjeiden mukaan, yleensä niin, että kevyen liikenteen väylät hiekoitetaan kokonaan, ajoradoilta risteykset ja pysäkit. Hiekoituksen hälytyslähtöön sovelletaan aurauksen hälytyksen ehtoja ja määräyksiä (kohta 3 Työhön lähteminen). Hiekoitus tehdään tuntityönä. Tarvittaessa tilaaja voi hankintansa mukaan teettää kunnan kunnossapitokalustolla hiekoituksia, urakkakyselyssä esitetyillä alueilla. Tehdyistä hiekoitustöistä on pidettävä ajopäiväkirjaa, josta ilmenee tilauksen tekijä, pvm, hiekoituksen aloitusaika ja päättymisaika, hiekoituksen kokonaiskestoaika ja käytetty kone, kuljettaja sekä ajoreitti. Ajopäiväkirja on hyväksytettävä vähintään kerran kuukaudessa tilaajan edustajalla. Tehdyt työt on laskutettava kerran kuukaudessa. Tehdyt työt ovat laskutuskelpoisia, kun ajopäiväkirjat on hyväksytetty tilaajan edustajalla. Tilaajalla on oikeus olla maksamatta laskua jos laskusta puuttuu em. tietoja. Tilaajalla on oikeus tarkastaa ajopäiväkirjat milloin tahansa. 4. Vastuu vahingoista Urakoitsija korjaa tai korvaa kunnalle auraus- ja hiekoitustöissä aiheuttamansa vahingot siten kuin asiasta kunnan kanssa tapauskohtaisesti sovitaan. Mikäli aurauksen seurauksena irtoaa tai rikkoutuu reunakiviä tai muita liikenteenohjausvälineitä, tai muuta omaisuutta, siitä tulee välittömästi ilmoittaa kunnan edustajalle.

6 6 Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan tai korvaamaan kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot siten kuin asian keskenään sopivat. Kunta ei vastaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. Urakoitsijalla tulee olla vakuutus, joka kattaa edellä mainitut vahingot. 5. Maksuperusteet ja ehdot Aurausurakasta maksetaan yksikköhintoihin perustuva korvaus /tie-km, ja /klv-km. Tarjoukset tehdään annettujen määrien perusteella (ns. kartta km). Maksu auraus- ja muista mahdollisesti suoritetuista töistä maksetaan kuukausittain jälkikäteen tehdyn työn ja kunnalla hyväksytyn ajopäiväkirjan ja laskun perusteella. Kopio hyväksytystä ajopäiväkirjasta tulee olla laskun liitteenä. Maksuehto on 30 päivää laskun toimittamisesta kunnalle. Talvikauden viimeinen lasku on laskutuskelpoinen sen jälkeen kun kunnan edustaja on hyväksynyt ajopäiväkirjan ja todennut, että aurausviitat on poistettu alueelta ja ettei urakoitsijalla ole mitään korvattavaa, mikä on aiheutunut kauden aurauksesta. Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden Leveydet Auraus on suoritettava siten, että asfalttialue on reunasta reunaan lumeton. Urakkaan kuuluu tarpeelliset levitykset lumimäärän kasvaessa. Alueilla, joissa lumitilaa ei ole, lumensiirto tehdään lisätyönä. Vajaaksi aurattu väylä on välittömästi huomautuksen jälkeen puhdistettava täyteen leveyteensä. Kapeaksi auratun väylän, jossa lumitilaa on käytettävissä, leventäminen vaadittuun leveyteen, kuuluu aurausurakan km-hintaan. 6. Sanktio Valvojan havaitsemat virheet tai puutteet urakassa kirjataan työmaapäiväkirjaan ja ne on korjattava viivyttelemättä valvojan määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa valvojan ilmoituksesta. Valvoja voi ilmoittaa virheistä tai puutteista myös suullisesti. Mikäli virheitä tai puutteita ei ole korjattu vuorokauden kuluessa valvojan huomautuksesta, antaa valvoja kirjallisen huomautuksen, jokaisesta huomautuksesta peritään 200 huomautusmaksu. Mikäli urakoitsija ei korjaa huomautuksessa mainittuja puutteita vuorokauden kuluessa kirjallisesta huomautuksesta, niin valvoja antaa

7 7 toisen huomautuksen, minkä jälkeen tilaajalla on oikeus teettää tekemätön työ kolmannella osapuolella ja vähentää aiheutuneet kustannukset urakoitsijalle maksettavasta urakkasummasta. Kahden samasta työstä peräkkäin annetun huomautuksen jälkeen tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa urakkasopimus. 7. Erillismääräys Tilaaja voi lisätä tai vähentää aurausalueita 15 %. Tilaaja voi teettää tekemättä jääneen aurauksen haluamallaan urakoitsijalla. Tämän palkkio vähennetään tehtävänsä laiminlyöneen aurausurakoitsijan palkkiosta. Irtisanomisaika urakoitsijan puolelta on yksi kuukausi. Irtisanomisajan ollessa lyhyemmän on kunnalla oikeus pidättää urakoitsijalle maksamattomista eristä uuden urakoitsijan hankintakulut sekä kuukauden irtisanomisaikaan asti kunnalle tulevat muut kyseisen alueen talviaurauksen ylimääräiset kulut. Ylivoimainen este on sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtunut sellainen ennalta avaamaton seikka, joka ei ollut osapuolten tiedossa sopimushetkellä ja joka estää tai tekee kohtuuttomaksi sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen. Tällaisia ovat mm. tulipalo, luonnonmullistus, liikekannallepano, sota, kapina, takavarikko, muuttuneet uudet lainsäännökset tai viranomaismääräykset, vientilisenssien epääminen, käyttövoiman rajoitukset, valtakunnallinen lakko tai työsulku tai häihin rinnastettava tekijä. Osapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen tekijään, ellei hän ole antanut asiakkaalle asiasta kirjallista ilmoitusta viipymättä siitä tiedon saatuaan ja viimeistään viikon kuluessa sen alkamisesta. 8. Sopimuksen täydentäminen tai muuttaminen ja sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle Sopimusta koskevia vähäisiä yksityiskohtia, joista ei ole etukäteen erikseen sovittu tai tarjouspyynnössä tai tarjouksessa tai julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa JYSE 2009 Palvelut, mitään todettu tai ehto ei sovellu käytettäväksi tähän palveluun, voidaan asiasta sopia erikseen sillä edellytyksellä, että se ei luo osapuolille uusia merkittäviä velvollisuuksia tai aiheuta lisäkustannuksia. 9. Sopimuserimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta. Sopimuserimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos neuvottelemalla ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asia Tuusulan käräjäoikeudessa.

8 8 10. Muut ehdot tästä sopimuksesta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. Jari Huttunen kunnossapitopäällikkö

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

1.7.2015. Sopimuskausi alkaa 1.9.2015. tai kun hankintasopimus on allekirjoitettu, ja päättyy viimeistään 31.8.2017.

1.7.2015. Sopimuskausi alkaa 1.9.2015. tai kun hankintasopimus on allekirjoitettu, ja päättyy viimeistään 31.8.2017. 1 HANKINTASOPIMUSLUONNOS / TUOREET LEIPOMOTUOTTEET 1. SOPIJAOSAPUOLET Asiakas / tilaaja: Urjalan kunta y-tunnus: 0157323-0, osoite: PL 33, 31761 Urjala Toimittaja: 2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Tämä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut PUITESOPIMUS MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 1. Sopimus Tähän sopimukseen sopijapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet ja menettelytavat,

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille 2014-2017 koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS 3 2.1 Palvelutilaus

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Liite 5 SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA OSTAJA Paraisten kaupunki Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Laskutusosoite: Paraisten kaupunki

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE TARJOUSLOMAKE KOHDE KAUSTISEN KEHITYS OY / AS OY KAUSTISEN FUNKKIS PL 10 69600 KAUSTINEN TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE YRITYKSEN KOKO työntekijää 1. HINTA Hinnoittelun tulee

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot