Pörssitiedote. KONE-konserni Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12."

Transkriptio

1 Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo KONE-konserni Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka on 6% yli vuoden 2001 viimeisen neljänneksen. Ensimmäisen neljänneksen tilaukset olivat 18% alle viime vuoden ensimmäisen neljänneksen (607 miljoonaa euroa), jolloin tilauksia suuriin projekteihin saatiin poikkeuksellisen paljon. Tilauskanta oli miljoonaa euroa (1 939 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia 631 miljoonaan euroon (591 miljoonaa euroa). Liikevoitto nousi 35,3 miljoonaan euroon (26,8 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto oli 21,3 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa) ja osakekohtainen tulos 1,09 euroa (0,77 euroa). Myönteisen tuloskehityksen odotetaan jatkuvan. Liikevaihto ja tilaukset KONE-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 631 miljoonaa euroa (1-3/2001: 591 miljoonaa euroa), eli 6,8 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan muodostuvan samansuuruiseksi. Saadut tilaukset olivat yhteensä 500 miljoonaa euroa (607 miljoonaa euroa), eli 18 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Tähän lukuun ei sisälly huoltosopimuksia. Kuluvan vuoden alkupuolella ei kirjattu suuria projekteja kuten viime vuonna. Verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen uusia tilauksia saatiin kuitenkin 6% enemmän. Markkina-alueittain kehitys on kuitenkin ollut vaihtelevaa ja hintatasoon on kohdistunut alueellisia paineita. Katsauskauden päättyessä tilauskanta oli miljoonaa euroa (1 939 miljoonaa euroa) kun se vuoden 2001 lopussa oli miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on huollossa hissiä ja liukuporrasta sekä automaattiovea.

2 Tulos ja rahoitus KONE-konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 35,3 miljoonaa euroa (26,8 miljoonaa euroa), eli 5,6 prosenttia liikevaihdosta (4,5 prosenttia). Katsauskauden voitto ennen veroja oli 36,6 miljoonaa euroa (25,3 miljoonaa euroa). Vastaava tulos koko viime vuodelta oli 218,7 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 21,3 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa) ja tulos/osake 1,09 euroa (0,77 euroa), kun veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden veroista. Volyymin kasvu ja pitkäaikaiset kehitysohjelmat ovat edelleen parantaneet tulosta. Uuteen teknologiaan perustuvien tuotteiden menestys ja huoltotoiminnan vakaana säilyneet katteet ovat edesauttaneet tuloskehitystä. Yhtiön liiketoiminnan kassavirta kehittyi odotusten mukaisesti ja oli 92,9 miljoonaa euroa (59,8 miljoonaa euroa). Kassavirraksi investointien jälkeen ilman KONEen ja Toshiban osakkeiden ristiinomistuksen vaikutusta muodostui 67,9 miljoonaa euroa (50,2 miljoonaa euroa). Osinkoihin käytettiin 42,3 miljoonaa euroa (42,0 miljoonaa euroa, joka sisältää myös omien osakkeiden ostot). Konsernin korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä oli 0,3 miljoonaa euroa, kun vuoden 2001 lopussa konsernin kassavarat olivat 47,6 miljoonaa euroa. Kauden päättyessä omavaraisuusaste oli 37 prosenttia (34 prosenttia) ja Gearing 0 prosenttia (14 prosenttia). KONE on jatkanut yritysostotoimintaa ja ostanut lähinnä paikallisesti toimivia huoltoyhtiöitä. Yhtiö toimii aktiivisesti yritysostomarkkinoilla myös jatkossa. Vuoden 2001 lopussa julkaistu osakkeiden ristiinomistus Toshiban kanssa on toteutettu. KONE merkitsi 19,9 % suunnatusta osakeannista Toshiba Elevator and Building Systems Corporationista. Osakkeet on kirjattu taseeseen muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin. Samalla KONE myi omistamansa omat osakkeet kappaletta Toshiba-konsernille. Osakkeiden myynnistä saatua voittoa ei ole kirjattu tuloslaskelmaan vaan suoraan taseen omaan pääomaan. 2 (2)

3 Markkinatilanne Saadut tilaukset jäivät viime vuoden ensimmäisen neljänneksen tilauksia pienemmäksi. Vuoden 2001 alussa kirjattiin joukko suuria projekteja Euroopassa ja USA:ssa. Euroopassa uusien laitteiden ja modernisaation tilaukset vähentyivät 10 prosenttia viime vuodesta. Verrattuna vuoden 2001 viimeiseeen neljännekseen tilaukset olivat kuitenkin 2% suuremmat. Uudet tilaukset vähenivät Pohjois-Amerikassa 44 %. Alkuvuonna 2001 kirjattiin iso Miamin lentokentän projekti. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen tilaukset olivat myös 8% pienemmät kuin viime vuoden viimeisen neljänneksen tilaukset. Aasian ja Australian uudet tilaukset kasvoivat 40 prosenttia, verrattuna sekä ensimmäiseen että viimeiseen neljännekseen vuonna Uuteen teknologiaan perustuvien tuotteiden menestyksen ansiosta Kiinan ja Australian uudet tilaukset kasvoivat voimakkaasti. Allianssikumppani Toshiban markkinoimien KONE EcoDisc -teknologiaan perustuvien hissien kysyntä Japanissa jatkui hyvänä. Katsauskauden tapahtumia Katsauskauden aikana Toshiban ja KONEen yhteistyö jatkui. KONE osallistui Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin järjestämään suunnattuun osakeantiin. Sen seurauksena KONE omistaa tällä hetkellä 19,9 % mainitusta yhtiöstä. Ostetut osakkeet on kirjattu taseen muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin. Näin ollen mainitusta summasta ei tulla tekemään liikearvopoistoja ja tuloslaskelmaan tullaan kirjaamaan ko. yhtiön aikanaan maksamat osingot. KONE Oyj on myynyt markkinoilta ostamansa B-sarjan osakkeet Toshiba-konsernille. Saatua myyntivoittoa ei ole kirjattu tuloslaskelmaan vaan suoraan taseen omaan pääomaan. Yhtiökokous antoi valtuuden jatkaa omien osakkeiden hankintaa. Maaliskuun loppuun mennessä KONE Oyj ei ole käyttänyt tätä valtuutusta hyväkseen. Investoinnit ja kehitystoiminta Katsauskaudella konsernin investoinnit olivat 20,4 miljoonaa euroa (10,3 miljoonaa euroa). Alkuvuodelle painottui runsaasti tietotekniikkainvestointeja. Tuotekehitysmenot olivat 9,8 miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa euroa), eli 1,6 prosenttia liikevaihdosta (1,9 prosenttia). Yhtiökokous Helmikuussa pidetyssä KONE Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2001 tilinpäätös, hyväksyttiin hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ja myönnettiin tilivelvollisille 3 (3)

4 vastuuvapaus tilikaudelta Hallituksen puheenjohtajaksi tilikaudeksi 2002 valittiin edelleen Pekka Herlin ja muiksi varsinaisiksi jäseniksi Antti Herlin, Gerhard Wendt, Iiro Viinanen ja Jean-Pierre Chauvarie. Lisäksi hallitukseen valittiin huhtikuun 1. päivästä Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin toimitusjohtaja Hiroshi Nishioka. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden ostamisesta ja edelleen luovuttamisesta. Omien osakkeiden ostaminen Vuoden 2002 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana KONE Oyj ei ole ostanut omia osakkeitaan. Katsauskauden päättyessä KONE Oyj:n hallituksella ei ollut voimassaolevaa valtuutusta osakepääoman korottamiseen eikä vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeeseenlaskuun. Tulevaisuuden näkymät Konserni jatkaa jo aloitettuja pitkän tähtäimen kehitysohjelmiaan. Säästöjä on edelleen mahdollisuus saavuttaa materiaalikustannuksissa ja asennustoiminnassa sekä sisäisiä prosesseja kehittämällä. Myös koko konsernin kattavia kehitysprojekteja huollon kannattavuuden parantamiseksi jatketaan. Olemme pitäneet etumatkan kilpailijoihimme uuteen teknologiaan perustuvilla tuotteilla. Palvelutuotteemme ovat edelleen säilyttäneet asiakkaittemme luottamuksen. Vaikka alkuvuoden tilauskertymä oli vaatimaton edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, se ei ole merkki markkinoiden romahtamisesta. Alkuvuodesta ei saatu isoja projekteja. Koko vuoden 2002 tilauskertymä saattaa jäädä viime vuoden tason alle, vaikka tavoitteemme on edelleenkin vuoden 2001 tilauskertymän saavuttaminen. Talojen automaattiovien huollosta haetaan uutta kasvua. Yritysostoin tuetaan kasvutavoitteita myös hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. Myönteisen tuloskehityksen odotetaan jatkuvan. Helsingissä, 23 huhtikuuta 2002 KONE Oyj Hallitus 4 (4)

5 KONE Oyj KONSERNIN TULOSLASKELMA (Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton) MEUR 1-3/2002 % 1-3/2001 % 1-12/2001 % LIIKEVAIHTO 631,0 591, ,3 Kulut -575,0-545, ,1 Poistot -20,7-19,3-82,4 LIIKEVOITTO 35,3 5,6 26,8 4,5 217,8 7,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,9 0,3 1,3 Nettokorot 1,2-1,3-2,8 Muut rahoitustuotot Ja -kulut -0,8-0,5 2,4 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA 36,6 5,8 25,3 4,3 218,7 7,8 Satunnaiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 VOITTO ENNEN VEROJA 36,6 5,8 25,3 4,3 218,7 7,8 Verot -15,1-10,2-76,5 Vähemmistöosuus -0,2-0,1-1,1 TILIKAUDEN VOITTO 21,3 3,4 15,0 2,5 141,1 5,0 1-3/ / /2001 Saadut tilaukset, MEUR 500,2 606, ,6 Tilauskanta, MEUR 1 994, , ,0 Henkilökunta Investoinnit, MEUR 20,4 10,3 45,7 5 (5)

6 KONSERNITASE MEUR VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Aineettomat hyödykkeet 444,4 438,2 442,9 Aineelliset hyödykkeet 204,1 219,6 206,9 Sijoitukset 167,4 58,6 71,3 YHTEENSÄ 815,9 716,4 721,1 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus 102,3 178,2 112,0 Saamiset 856,1 773,5 821,0 Rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit 415,9 221,2 453,3 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 190, , ,3 VASTATTAVAA Oma pääoma 810,0 668,6 805,8 Vähemmistöosuudet 0,7 1,2 1,4 Pakolliset varaukset 201,6 196,1 220,5 Pitkäaikainen vieras pääoma 350,8 68,7 350,3 Lyhytaikainen vieras pääoma 827,1 954,7 729,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 190, , ,3 TUNNUSLUKUJA Korollinen nettovelka, MEUR 0,3 88,7-47,6 Omavaraisuus, % Gearing, % 0 14 Neg. Tulos/osake, EUR 1,09 0,77 7,25 Oma pääoma/osake, EUR (6)

7 VASTUUT MEUR Kiinnitykset 1,4 1,4 1,4 Pantit 23,3 20,8 21,6 Takaukset - osakkuusyhtiöiden puolesta 3,2 3,1 2,9 - muiden puolesta 2,2 2,0 2,4 Leasingvastuut 118,0 87,3 117,3 YHTEENSÄ, MEUR 148,1 114,6 145,6 JOHDANNAISSOPIMUKSET MEUR Valuuttatermiinit 326,2 231,8 225,4 Valuuttaoptiot 355,5 177,9 192,8 Valuutanvaihtosopimukset 153,8 7,7 0,0 YHTEENSÄ, MEUR 835,5 417,4 418,2 7 (7)

8 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 1-3/ / /2001 MEUR % MEUR % MEUR % Eurooppa 372, , ,6 57 Pohjois- Amerikka 197, , ,1 31 Aasia ja Australia 53,0 8 50, ,7 10 Muut alueet 8,1 2 16,7 3 50,9 2 YHTEENSÄ 631, , ,3 100 KONE Oyj Aimo Rajahalme, talous- ja rahoitusjohtaja Pekka Sihvola talousjohtaja Lisätiedot: Aimo Rajahalme, puh KONE Oyj:n tammi-kesäkuun 2002 osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina 23.heinäkuuta (8)

Pörssitiedote. KONE-konserni. Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001. 1. helmikuuta 2002 klo 12.00

Pörssitiedote. KONE-konserni. Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001. 1. helmikuuta 2002 klo 12.00 Pörssitiedote 1. helmikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001 Tilikauden tulos parani 33 prosenttia, ja se oli 141,1 miljoonaa euroa (2000: 105,6 miljoonaa euroa). Voitto/osake

Lisätiedot

KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006. Avainlukuja edellinen

KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006. Avainlukuja edellinen m êëëáíáéççíé= 26. tammikuuta 2007 KONE Oyj:n katsaus tammi-joulukuulta 2006 (tammi-joulukuu 2005 pro forma -vertailutiedoin) KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006 Tilausten kasvu

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

Cargotecin pro forma -katsaus tammi syyskuulta 2005

Cargotecin pro forma -katsaus tammi syyskuulta 2005 Pro forma -katsaus 1.1. - 30.9.2005 Cargotecin pro forma -katsaus tammi syyskuulta 2005 Saadut tilaukset olivat 1 795 (1 9/2004: 1 728) miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä tilauksia saatiin

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2003: 0,63 e). Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 40,5 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Raisio Yhtymä on kansainvälinen teollisuuskonserni. Se valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita, terveysvaikutteisia Benecol-ainesosia, rehuja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007. Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007. Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007 Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q1-KATSAUS 2007 1-3/2007 1-3/2006 muutos 2006 Tilaukset M 902,1 840,3 7 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 105,7 2 654,0 17

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kaj Friman/HL/KS 10.2.1998 1 (9) KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kemiran liikevaihto tammi-huhtikuulta nousi 3 % 5 285 Mmk:aan ja liikevoitto 4 % 491

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015

Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2014-31.1.2015 Vantaalla 26.3.2015 klo 15.10 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tappio pieneni Katsauskaudella

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00 INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 Incap-konsernin liikevaihto kasvoi edelleen ja tulos parani selvästi. Liikevaihto oli 99,7 miljoonaa euroa eli

Lisätiedot

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261 M-REAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2002 KLO 12.00 1(16) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 M-realin alkuvuoden tulos edellistä neljännestä parempi M-realin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tulos

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 826 milj. euroa (716), tulos ennen satunnaiseriä oli 39,9 milj. euroa (27,1),

Lisätiedot

Toiminnallisen kannattavuuden parantuminen jatkui edelleen loka-joulukuussa 2000

Toiminnallisen kannattavuuden parantuminen jatkui edelleen loka-joulukuussa 2000 FINNAIR OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.3.2001 klo 09:00 1(16) FINNAIR KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.4.-31.12.2000 Selkeä tulosparannus vaikeissa oloissa Koko tilikauden liikevaihto kasvoi 5,5 % ja oli 1 259,3

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 TILIKAUSI 2002: LEMMINKÄISEN TULOS 49 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 12,5 % ja oli 1.255,8 milj. euroa (1.116,5), tulos ennen veroja oli 48,5 milj. euroa (61,7), sijoitetun

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS) 1 (13) PÖRSSITIEDOTE 6.8. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 6 % ja oli 648,1 milj. euroa. Liikevaihtoa rasitti erityisesti Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4)

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4) ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007 KLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2007 Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon (382) Käyttökate parani 34 prosenttia 127 miljoonaan euroon

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. HS 24.7.2003 klo 13.00 1 (18)

PÖRSSITIEDOTE. HS 24.7.2003 klo 13.00 1 (18) HS 24.7.2003 klo 13.00 1 (18) Outokummun toisen neljänneksen tulos heikko Toisen neljänneksen liikevaihto oli 1 439 milj. euroa (I/2003: 1 483 milj. euroa) ja liikevoitto 25 milj. euroa (I/2003: 28 milj.

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 18.9.2003 1(13) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002 31.7.2003

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 18.9.2003 1(13) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002 31.7.2003 RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 18.9.2003 1(13) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002 31.7.2003 Liikevaihto kasvoi 3% vertailuajanjaksosta valuuttakurssien muutokset eliminoituna. Erityisesti USA:ssa

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

ORION-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (20) 25.2.2000 klo 8.30

ORION-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (20) 25.2.2000 klo 8.30 ORION-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (20) 25.2.2000 klo 8.30 TIEDOTE ORION-YHTYMÄ OYJ:N VUODEN 1999 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Orion-konsernin liikevaihto vuonna 1999 kasvoi 4,9% ja oli 5 424 milj. mk (5 172 milj. mk

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 GLASTON OYJ ABP Osavuosikatsaus 11.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Tammi-kesäkuu Viimeiset 12 kk Ed.v. MEUR

Tammi-kesäkuu Viimeiset 12 kk Ed.v. MEUR OSAVUOSIKATSAUS 1 (13) KCI Konecranes konserni Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 LIIKEVAIHDON LASKU STANDARDINOSTOLAITTEISSA PAINOI KONSERNIN TULOSTA, MUUT LIIKETOIMINTA-ALUEET PARANSIVAT Toimintaympäristö

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Julkaistu: 2014-08-26 07:59:33 CEST Zeeland Oyj Yhtiötiedote ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Helsinki, 2014-08-26 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAMMIKUU KESÄKUU 2014

Lisätiedot