-2, SIVL :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, SIVL 2015-04-22 16:00"

Transkriptio

1 -2, SIVL :00 Kokouskutsu Keskiviikkona klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Saima Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson Markku Pukkinen, varapuheenjohtaja Vaula Vilppola Håkan Forss Johan Karjaluoto Erik Nyberg Marina Lundkvist Brita Brännbacka-Brunell Kristina Saari Conny Englund Aykut Saka Päivi Lester Vesa Berg Jacob Storbjörk Ulrika Rönnback Lasse Perhiö Eija Vähäsöyrinki Anita Petterson Seppo Kangas Vuokko Piippolainen Sauli Isokoski Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kurt Hellstrand, kaupunginhallituksen edustaja Isak Hellström, nuorisovaltuuston edustaja Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Jan Levander, sivistysjohtaja, sihteeri Juha Paasimäki, sivistysjohtajan sijainen Tom Enbacka, päivähoidon johtaja Guy Björklund, museonjohtaja Tove Jansson, liikuntatoimenjohtaja Taija Mikkola-Rönkkä, talouspäällikkö Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Annica Haldin puheenjohtaja

2 26, SIVL :00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 27, SIVL :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan Erik Nyberg ja Markku Pukkinen.

4 28, SIVL :00 ILMOITUSASIAT Opetus- ja kulttuuriministeriö Päätös 733/520/2015, Valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen Päätös 737/520/2015, , Erityisavustuksen myöntäminen Kirje OKM/21/592/2015, Valtion erityisavustuksen hakeminen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia Lausuntopyyntö OKM/4/040/2015, Lausuntopyyntö erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä Opetushallitus Ohje 1/012/2015, syksy 2015 Opintopolku-palvelu syksyllä 2015 alkavan peruskoulun jälkeisen valmistavan koulutuksen koulutustarjonnan päivittäminen Muut kunnalliset viranomaiset Henkilöstöjaosto 29/ Erityislastentarhanopettajan toimen ja päiväkodinjohtajan viran rekrytointi Muut kirjeet Luodon kunta, pöytäkirjanote 96, Hakemus Pietarsaaren Sinfonietan jatkoavustuksesta Uudenkaarlepyyn kaupunki, pöytäkirjanote 97, Avustus, Pietarsaaren Sinfonietta Taiteen edistämiskeskus Päätös TKT/933/534/2014, Päätös erityisavustusta koskevassa asiassa Merkitään tiedoksi.

5 29, SIVL :00 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivistysjohtaja on tehnyt tammi helmikuussa 2015 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset: Liite 29 A Päivähoidon johtaja ja nuorisosihteeri ovat tehneet tammi helmikuussa 2015 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset. Liite 29 B Merkitään tiedoksi.

6 30, SIVL :00 UBV: 380/2015 VIRKANIMIKKEEN MUUTOS Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön 7.2 :n 2. momentin mukaan sivistyslautakunta käsittelee yhteisten virkojen ja toimien perustamista ja lakkauttamista sekä uudelleenjärjestämistä koskevat asiat. Päivähoito- ja koulutusviraston kansliahenkilöstön viimeisimmässä työnarvioinnissa ilmeni, että virkanimikkeet eivät vastaan tämän päivän työtehtäviä. Arviointi osoitti, että työsopimuksessa mainittu kanslisti-nimike vastaa ainoastaan murtoosaa kansliahenkilöstölle kuuluvista työtehtävistä. Oikeampi ja ajanmukaisempi nimike olisi sihteeri. Ehdotetaan, että musiikkiopiston kanslistin virkanimike muutetaan hallinnon sihteeriksi. Tämä vastaa opistoissa tänä päivänä vakiintunutta nimikettä. Tässä yhteydessä on kyse ainoastaan itse viran/toimen nimikkeen muutoksesta. Seuraavan työnarvioinnin ja paikallisten palkkaneuvottelujen yhteydessä otetaan kantaa myös palkkaasioihin. Sivistyslautakunta päättää musiikkiopiston osalta muuttaa kanslistin virkanimikkeen hallintosihteeriksi. Virka muutetaan samalla toimeksi.

7 31, SIVL :00 UBV: 381/2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT 2030 Sivistysjohtaja perusti lokakuussa 2014 työryhmän, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: Annica Haldin, Brita Brännbacka-Brunell, Markku Pukkinen, Juha Paasimäki, Jan Levander, Keijo Paananen, Johan Nygård, Kristiina Hellstrand, Peter Lindqvist, Kim Pitkäkangas. Työryhmä on kokoontunut syksyllä ja kevättalvella. Työryhmän lisäksi on kokoontunut työryhmän alainen ryhmä, johon kuuluvat Juha Paasimäki, Tom Enbacka, Rune Hagström, Ben Griep ja Jan Levander. Lautakunnan jäsenille esitellään perusaineisto, johon on koottu talous- ja tilastotietoa. Sivistyslautakunta keskustelee raportista ja päättää työn jatkon suuntaviivoista.

8 32, SIVL :00 CFV: 214/2013 VALTUUTETTU RICHARD SJÖLUND YM.: ALOITE KAKSIKIELISYYDESTÄ OPE- TUKSEN VOIMAVARANA Kv , 48 Aloite: Liite 48 Päätös Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto päätti työjärjestyksensä mukaisesti lähettää asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh Richard Sjölund ym:n aloite: Liite 172 Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus lähettää aloitteen päivähoito- ja koulutusvirastolle lausuntoa varten. Lausunto on annettava kaupunginhallitukselle viimeistään Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Sivl Richard Sjölund ym. toteaa aloitteessaan, että Pietarsaaren kaksikielisyyttä on mahdollista käyttää nykyistä enemmän suomen ja ruotsin kielten opetuksen voimavarana kaupungin kouluissa. Ruotsinkielisten ja suomenkielisten koulujen lähentämiseksi toisiinsa on tehty yrityksiä, mutta Sjölundin mielestä tulokset eivät ole vastanneet tavoitteita. Hänen mukaansa poikkeuksena on kielikylpyopetus, joka aloitettiin runsaat 20 vuotta sitten ja jota varten perustettiin erityinen kielikylpykoulu vuonna Ennen kuin kommentoin aloitteen ehdotuksia, haluan painottaa, että kaikilla oppilailla on perusopetuslain mukaan oikeus opetukseen omalla äidinkielellään. Kaksikielisyys ja kaksikieliset koulut on syytä määritellä tarkkaan ennen kuin tehdään päätöksiä opetuksen järjestämisestä. Kielen opetusta on kaikin tavoin kehitettävä kohti kommunikatiivisempaa opetusta, jolloin oppilaille tarjotaan mahdollisuus harjoitella aktiivisesti suullisia taitojaan ja vasta myöhemmässä vaiheessa opetellaan tarpeellista kielioppia. Oppilailla on luon-

9 32, SIVL :00 CFV: 214/2013 nollisesti hyötyä hyvistä tai jopa erinomaisista taidoista kummassakin kansalliskielessämme. Kehittämiseen tarjoutuu nyt erinomainen mahdollisuus, sillä uudet opetussuunnitelmat laaditaan ja otetaan käyttöön kaikilla tasoilla syksystä 2016 alkaen. OPS2016-työ on käynnissä ja paikalliset työryhmät on valittu. Osa opetussuunnitelmatyöstä tehdään myös alueellisesti. Alueellisia asioita ovat mm. tuntisuunnitelma, kieliohjelma, arvostelu ja arviointi. Sjölund ym.:n ehdotuksia kommentoidaan seuraavasti: 1. Toisen kotimaisen kielen opetusta kehitetään edelleen kommunikatiivisten taitojen vahvistamiseksi. Ruotsia ja suomea opettavilla opettajilla on ollut mahdollisuus näiden aineiden täydennyskoulutukseen. Koulut ovat saaneet valita soveltuvia, taustaltaan kaksikielisiä opettajia täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutusta on järjestetty osittain siten, että kielikylpykoulun opettaja Mira Tallgård on koonnut opettajat täydennyskoulutustilaisuuksiin. Hän on myös vieraillut yksittäisissä kouluissa kertomassa kokemuksistaan ja jakanut vinkkejä ja ideoita kommunikatiivisten taitojen harjoittamisesta käytännössä. Opettajilla on myös ollut mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen, jota on järjestetty hankkeiden kunnig (ruotsinkieliset) ja osaava (suomenkieliset) puitteissa. 2. Kaupunkimme lukiot, Jakobstads gymnasium ja Pietarsaaren lukio, sijaitsevat syksystä 2013 alkaen samassa kiinteistössä. Hitaasti mutta varmasti löydetään yhä enemmän kontaktipintoja lukioiden välillä ja oppilailla on mahdollisuus valita kursseja toisesta lukiosta. Tutkimusten mukaan opiskelijat viihtyvät hyvin yhteisessä oppimisympäristössä. 3. Pietarsaaren on ilman muuta markkinoitava itseään aktiivisesti kaksikielisenä kaupunkina. Erilaisia hankkeita voidaan mielellään kokeilla kaupungissamme, jotta kielen opetusta voidaan parantaa. Esimerkkinä tästä on, että Bonäsin ja Länsinummen koulut vaihtavat aktiivisesti opettajaa kielen opetuksessa. Käsitettä kaksikieliset koulut tarkennetaan toisen aloitteen yhteydessä ja selvitystyössä Koulut ja päiväkodit Tässä vaiheessa voidaan jo todeta kaksikielisten koulujen osalta, että Pietarsaaressa ei ole kovin monta aluetta, jotta voitaisiin tarjota luonnollisella tavalla lähikoulu kummallekin kieliryhmälle. Ainoa alakoulu, jossa voisi olla luonnollisesti kuusi ruotsinkielistä luokkaa ja kuusi suomenkielistä luokkaa, on Länsinummen koulu. Tällä alueella on tarpeeksi ruotsin- ja suomenkielisiä oppilaita kokonaista koulua varten. Kaupungin muissa osissa kaksikielinen koulu tarkoittaisi, että yksittäisiä luokkia sijoitetaan toiseen kieliympäristöön. Kaksikielisten koulujen etuja ja haittoja on pohdittava tarkkaan. Sivistyslautakunta antaa yllä olevan vastauksenaan Richard Sjölund ym.:n aloitteeseen.

10 33, SIVL :00 UBV: 387/2015 BOTNIA-ATLANTICA: HANKEHAKEMUS Åbo Akademi on jättänyt hankehakemuksen seuraavan ohjelman puitteissa: EU-määrärahat/Euroopan alueiden välinen yhteistyö / Botnia-Atlantica/ Innovaatio. Hanke hakee pitkällä tähtäimellä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin, joita on ilmennyt kentällä ja joihin Ruotsin ja Suomen koulutushallinnot ovat reagoineet. Hankkeen tavoitteena on rajat ylittävän yhteistyön kautta kehittää pitkällä tähtäimellä kestäviä ratkaisuja ongelmiin, joiden on todettu koskevan kouluja Västerbottenissa ja Pohjanmaalla: oppimistulosten taso on kansallista keskiarvoa alhaisempi, haja-asutusalue sekä monet pienet koulut ja kunnat asettavat erityisiä haasteita opettajille ja rehtoreille, välineitä puuttuu näyttöön perustuvaan koulun kehittämiseen, perinteisen täydennyskoulutuksen toivotut käytännön vaikutukset ovat jääneet puuttumaan. Kummallakin alueella on tarpeita kehittää uusia konsepteja siihen, miten kehitykseen suuntautunut tutkimus voi tukea rehtoreita ja koulun johtoa tavoitteellisessa koulun kehittämistyössä. Hankkeen puitteissa testataan ja kehitetään koulun kehittämisväline (SKUTT) perustaksi raja-alueet ylittävälle yhteistyölle kunnallisen koulunjohdon ja rehtoreiden välillä. Koulujen rehtorit ovat aktiivisia osapuolia seuraavissa asioissa: a) johtavat koulupohjaista analyysiä ja dialogia saadun näytön pohjalta, b) johtavat koulussa tehtävää työtä uuden näyttöön perustuvan toimintakonseptin kehittämisessä ja johtamisessa, sekä c) arvioivat saatuja tuloksia. Hankkeen tavoitteena on perustaa Merenkurkun alueella sijaitseva, pedagogiseen johtajuuteen ja koulun kehittämiseen erikoistunut osaamiskeskus. Seuraavat toimijat ovat osoittaneet kiinnostusta hankkeeseen osallistumiseen yhdessä Åbo Akademin kanssa: Kunnat Suomessa Pietarsaari Luoto Närpiö Pedersöre Kruunupyy Kokkola Uusikaarlepyy Vaasa Vöyri Kunnat Ruotsissa Uumaja Skellefteå Malå Muut hakijakumppanit Umeå Universitet, Pedagogiska institutionen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Region Västerbottens län

11 33, SIVL :00 UBV: 387/2015 Sivistysjohtaja on Åbo Akademin edustajan (professori Uljens) ja seudun naapurikuntien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ilmoittanut tuenhakijalle (Åbo Akademi), että kunnassa on osoitettu alustavaa kiinnostusta hankkeeseen osallistumiseen. Kunnallisena panostuksena laskettaisiin osallistuvien rehtoreiden työaika (laajuus yksi viikko/vuosi = n kolmen vuoden aikana) hankkeen osarahoituksena. Hanke vastaisi mahdollisista matkoista ja muista kustannuksista. Näin ollen kunta sitoutuisi siihen, että hankkeeseen osallistuvat rehtorit saisivat käyttää vuoden aikana viikon työajastaan kyseiseen hankkeeseen. Kyseessä voisi olla esim. vaihtomatkat, seminaarit ja muu kehittämistyö, joka voi tulla ajankohtaiseksi hankkeen puitteissa. Ehdotetaan, että 3-4 rehtorille annetaan mahdollisuus osallistua hankkeeseen, jos tukea saadaan hankehakemuksen mukaan. Sivistysjohtajalle annetaan oikeus allekirjoittaa osarahoitussitoumus, jossa rahoitusosuus koostuu 4 rehtorin työajasta (1 viikko/vuosi, arvioituna rehtoria ja vuotta kohden).

12 34, SIVL :00 UBV: 388/2015 BOTNIA-ATLANTICA: INNOVATIIVINEN OHJAUS/HANKEHAKEMUS Päätavoitteena on laatuvarmistetun ohjauksen avulla taittaa nuorten aikuisten kasvavan työttömyyden ja sosiaalisen ulkopuolisuuden kierre ja helpottaa heidän pääsyään työmarkkinoille. Hanke edistää pitkällä tähtäimellä kestävää taloudellista ja sosiaalista kehittämistä alueillamme, sekä kaikkien asukkaiden hyvinvointia ja elinehtoja. Hanke panostaa ennen kaikkea koulun/koulutuksen ja nuorisosektorin ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen. Tarpeet ja mahdollisuudet vaihtelevat, mutta lähtökohtainen ajatus on yhteinen. Mitä suurempi panostus ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, sitä vähemmän voimavaroja tarvitaan myöhemmässä vaiheessa, ongelmien ehkä jo tultua hyvin suuriksi ja vakaviksi. Ennaltaehkäisevä työ on kustannustehokasta ja minimoi henkilökohtaista kärsimystä. Nuorten aikuisten parissa tehtävän ohjauksen on kehitettävä hyviä, räätälöityjä mittareita, jotta omaa toimintaa voidaan analysoida ja kehittää paremmin. Työtä on tavallisesti rahoitettu julkisesti ja parempaa voimavarojen optimointia ja tulostilitystä vaaditaan yhä useammin. Jotta kaikki tämä voidaan osoittaa, tarvitaan sekä määrällisiä että laadullisia, tarkkoja ja tarkoituksenmukaisia mittareita. Koulu muodostaa elinikäisen ohjauksen ensimmäisen vaiheen ja täällä tehdään perustyö. Siirtymisvaihe vuosikurssilta 9 lukioon/toiselle asteelle on herkkä ja riskintäytteinen monelle ja haasteellinen koulun henkilöstölle. Hanke lähtee ammattitaidon kehittämisen osalta suuntalinjoista, jotka laaditaan uusissa kansallisissa opetussuunnitelmissa. Nämä ovat ajankohtaisia sekä perusopetuksen että lukioiden osalta Suomessa ja otetaan käyttöön Myös Ruotsissa työskennellään suhteellisen uuden opetussuunnitelman pohjalta (2011). Kansallisella tasolla tavoitteet ovat samanlaiset. Molemmissa maissa painotetaan osaamista, joka vastaa EU-käsitettä Career Management Skills (elämän- ja uranhallintataidot). Hankkeen tulokset - uudet työtavat ja tarkat, tarkoituksenmukaiset tulosmittarit ehkäisevässä ohjaustyössä koulussa ja muilla toimialoilla - molempien maiden ohjaavan henkilöstön yhteinen, tarveharkintainen ja tutkimukseen perustuva täydennyskoulutus - lisätä ja vahvistaa vuorovaikutusta ja vaihtoa toimivien ohjaajien, tutkimuksen/koulutuksen välillä Merenkurkun yli Hankkeen toiminnot koskevat ohjauksen eri ulottuvuuksia ja sisältää kohderyhmille suunnattua toimintatutkimusta, opintokokonaisuuksia ja innovaatiotyöpajoja. Hanketoimintojen kohderyhmänä ovat opinto- ja ammattiohjaajat, opettajat, rehtorit, nuorisotyöpajojen ohjaajat, tutkijat ja yliopiston henkilöstö. Epäsuorana kohderyhmänä ovat oppilaat,

13 34, SIVL :00 UBV: 388/2015 opiskelijat ja nuoret aikuiset. Kaikki nämä osallistuvat joissakin määrin, jotta innovaatiotyön käyttäjäperspektiivi saadaan mukaan. Hankkeen hakijakumppanit: Region Västerbotten AVI, Aluehallintovirasto SFV, Svenska folkskolans vänner Uumajan kunta Umeå universitet Vännäsin kunta Åbo akademi Pietarsaaren kaupunki Närpiön kaupunki Sivistysjohtaja on aluehallintoviraston Gerd Kummel- Kunnaksen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ilmoittanut tuenhakijalle, että kunta on alustavasti kiinnostunut hankkeeseen osallistumisesta. Meidän osaltamme osarahoitusosuus on arvioitu :oon kolmelta vuodelta. Osarahoitus tapahtuu 100 %:sti raportoitujen palkkakustannusten kautta, eikä siis vaadita panostusta, jota ei jo ole budjetoitu. Hankkeen talousarvioon on varattu yhteensä matkakustannuksiin hankkeen aikana. Ehdotetaan, että 1 sivistysjohtajalle, 5 rehtorille, 5 aineopettajalle ja 10 luokanopettajalle annetaan mahdollisuus osallistua hankkeeseen, jos tukea saadaan hankehakemuksen mukaisesti. Sivistysjohtajalle annetaan oikeus allekirjoittaa osarahoitussitoumus, jossa osarahoitus koostuu osallistuvien henkilöiden palkkakustannuksista + matkakustannuksista enintään :n edestä hankkeen aikana.

14 35, SIVL :00 UBV: 391/2015 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Iltapäivätoiminta on monen vuoden ajan hoidettu yhteistyössä seurakunnan ja Folkhälsanin kanssa. Nykyinen sopimus päättyy ja sopimus on ollut kolmivuotinen. Asianomaisten osapuolten kanssa on käyty neuvotteluja ja uusi sopimus tulisi laatia. Seurakunnan ja Folkhälsanin kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi järjestämme omana toimintana iltapäivätoimintaa Vestersundsbyn ja Ruusulehdon kouluissa. Nykyinen sopimus: Liite: 35 Sivistyslautakunta keskustelee ja päättää uuden sopimuksen ehdoista Pietarsaaren seudun seurakuntayhtymän, ruotsalaisen ja suomalaisen seurakunnan sekä Folkhälsans förbund i Österbottenin kanssa.

15 35, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 35/sivl AVTAL 1. Avtalsparter 1.1. Staden Jakobstad/ Bildningsnämnden 1.2. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Jakobstads svenska församling 2. Föremål för avtalet och dess ändamål Ordnande av eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1-2 under tiden Bidrag Som bidrag till samfälligheten erläggs euro/grupp och läsår. En grupp består av ca 20 barn. Ifall barnantalet väsentligt ökar eller minskar under verksamhetsperioden bör bidragets storlek diskuteras. Ifall det bland barnen i grupperna finns barn med särskilda behov bör förhandlingar föras hur anordnandet av eftermiddagsverksamheten för dessa barn ordnas. Bidraget betalas i två rater, rat ett under vårterminen och rat två i slutet av året. 4. Verksamhetsplan Avtalsparterna uppgör tillsammans en verksamhetsplan som godkänns av bildningsnämndens sektioner. 5. Avgifter Avgifter för för- och eftermiddagsverksamhet fastställs av bildningsnämnden och faktureras av samfälligheten. 6. Tillämplig lag På detta avtal tillämpas 8 a kapitlet i lagen om grundläggande utbildning (1136/2003). Eventuella meningsskiljaktigheter gällande detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan avtalsparterna. Ifall parterna inte kan komma överens, avgörs meningsskiljaktigheterna i allmän underrätt. 7. Avtalets ikraftträdande Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet. 8. Avtalet har uppgjorts i två exemplar, ett för vardera avtalsparten. 9. Ort, datering och undertecknande Jakobstad, den 20 juni 2013 Jan Levander Diana Lund Bo-Göran Åstrand Staden Jakobstad Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet Jakobstads svenska församling

16 36, SIVL :00 UBV: 382/2015 PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖN PALKKAAMINEN Päivähoidon johtaja: Henkilöstötilanne ennen kaikkea päiväkodeissa on muuttunut paljon viime vuosien aikana. Päivähoito on joutunut käynnistämään uusia päiväkotiosastoja ja jopa kokonaisia päiväkoteja tilapäisesti, jotta pystyttäisiin vastaanottamaan kaikki päiväkoteihin tulijat. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että tasapaino perhepäivähoidon ja päiväkotien välillä on muuttunut siten, että yhä useammat lapset tarvitsevat päiväkotihoitoa perinteisen perhepäivähoidon vähentymisestä johtuen. Päiväkotiosastojen avaaminen on tehty lyhyellä varoitusajalla, ja koska toiminta on ollut epävarmaa, päivähoidon johtaja on palkannut henkilöstöä määräaikaissopimuksin voimassa olevien ohjeiden mukaan. Nyt määräaikaissopimuksille ei enää ole syytä, vaan henkilöstö palkataan toistaiseksi. Lisäksi useita toimia on viime vuoden aikana vapautunut eläkkeelle jäämisen johdosta, tai toimia vapautuu ennen syksyä. Yhteensä kyseessä on noin kaksikymmentä tointa, jotka on nyt täytettävä toistaiseksi. Alustava luettelo toimista: Liite 36 Päivähoidossa ja kaupungin palveluksessa on pätevää henkilöstöä, joka voi hakea kyseisiä toimia, joten toimia ei ole syytä julistaa ulkoiseen hakuun, vaan haku voidaan tehdä sisäisesti. Tämä tarkoittaa, että kaikki, joilla tällä hetkellä on työtä kaupungin sisällä ja jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset, voivat hakea toimia. Päivähoidon johtaja on keskustellut asiasta henkilöstöjohtajan kanssa ja saanut luvan toimien julistamiseksi sisäisesti haettaviksi. Toimet on periaatteessa mitoitettu lain mukaan eikä määräaikaisiin sopimuksiin ole olemassa syytä. Ennen kuin toimet voidaan julistaa haettaviksi, on työantajan tarjottava toimia niille toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleville, jotka eivät tee täyttä työpäivää. Siitä syystä lopullinen luettelo toimista voi poiketa hieman liitteenä olevasta luettelosta. Henkilöstö palkataan Pietarsaaren kaupungille ja liitteessä mainitut työpaikat ovat vain suuntaa-antavia ja viittaavat toimien sijoitukseen tänä päivänä. Lopullinen sijoituspaikka vahvistetaan myöhemmin viranhaltijapäätöksellä.

17 36, SIVL :00 UBV: 382/2015 Sivistyslautakunta päättää julistaa toimet haettaviksi päivähoidossa liitteen 36 mukaisesti. Samalla päivähoidon johtajalle annetaan oikeus tarkistaa lopullinen luettelo valmistelussa ilmenevien periaatteiden mukaan.

18 36, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 36/sivl BEFATTNINGAR ATT LEDIGANSLÅ VÅREN 2015 Barnträdgårdslärare Svenska Barnträdgårdslärare Viktoria daghem vakant Barnträdgårdslärare Västermalm daghem vakant Barnträdgårdslärare Permo daghem Barnträdgårdslärare Sveden daghem vakant Barnträdgårdslärare Vestersundsby daghem vakant Barnträdgårdslärare Permo daghem vakant Barnträdgårdslärare Språkbadsskolan vakant Lastentarhanopettajia Suomenkielisiä Lastentarhanopettaja Permon päiväkoti avoin Lastentarhanopettaja Kirkkorannan päiväkoti avoin Lastentarhanopettaja Pursisalmi daghem avoin Lastentarhanopettaja Kytömäen päiväkoti avoin Barnskötare Svenska Barnskötare Viktoria daghem vakant Barnskötare Permo daghem vakant Barnskötare Permo daghem vakant Barnskötare Språkbadsskolan vakant 65,35 % Barnskötare Lagmans skola vakant 65,35 % Lastenhoitajia Suomenkielisiä Lastenhoitaja Pursisalmi daghem avoin Lastenhoitaja Maria-Marjalan päiväkoti avoin Avustajia Suomenkielisiä Avustaja erityispäivähoito avoin 65,35 % Avustaja erityispä'ivähoito avoin 65,35 % Avustaja erityispäivähoito avoin 65,35 %

19 37, SIVL :00 UBV: 383/2015 PÄIVÄHOITORYHMÄT SYKSYLLÄ 2015 Päivähoidon johtaja: Lasten määrä päivähoidossa on viime vuosina pysynyt suhteellisen muuttumattomana. Päivähoidossa on kuitenkin tapahtunut ja tapahtuu muutoksia. Perinteisen perhepäivähoidon paikat vähenevät, mikä osaltaan kasvattaa päiväkotien painetta. Päivähoidossa on sen vuoksi jouduttu useamman vuoden ajan tekemään tilapäisiä ratkaisuja, jotta päiväkodeissa olevaan tarpeeseen on pystytty vastaamaan. Nämä tilapäiset ratkaisut ovat periaatteessa toimineet tilojen osalta, mutta henkilöstöpäätökset on tehty ainoastaan määräaikaisesti. Vaikka paikkamäärissä onkin tällä hetkellä ongelmia, lautakunnan on vahvistettava vähimmäistaso, joka tänä päivänä vaaditaan päiväkoteihin tulevien lasten kohdalla. Tämän seurauksena paikkoja on 585 (394 ruotsinkielistä ja 191 suomenkielistä) päiväkodeissa. Tällä hetkellä 605 lasta jakaa nämä paikat. Paikat jaetaan iän ja kieliryhmän mukaan seuraavalla tavalla: Kunnalliset Yksityiset Yhteensä Ruotsink. alle 3-v Ruotsink. yli 3-v Suomenk. alle 3-v Suomenk. yli 3-v Yhteensä Jakautuminen päiväkodeittain: Liite 37 Sivistyslautakunta vahvistaa päivähoidon päiväkotipaikat alkaen yllä olevan ja liitteen 37 mukaan.

20 37, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 37/sivl Daghem ht 2015 Daghem Avdelningar 1-3 år Avdelningar 3-5 år Syskongrupp 1-5 år Totalt Svenska FinskaDagvårdsplatser Svenska Finska Svenska Finska ant platser ant platser ant platser ant platser ant u 3 år ö 3 år ant u 3 år ö 3 år Platser Barnabo Vestersundsby Maria-Marjala Viktoria Västermalm Sveden Kyrkostrand Permo Pursisalmi Tallbo Platser totalt svenska u 3år % svenska ö 3 år % Finska u 3år % Finska ö 3 år % Totalt

-2, SIVL 2015-05-26 16:00

-2, SIVL 2015-05-26 16:00 -2, SIVL 2015-05-26 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 26.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 -2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 12.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 -2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 16.6.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9. Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

Minäkin haluan oppia suomea!

Minäkin haluan oppia suomea! EXAMENSARBETE / OPINNÄYTETYÖ FNA 400 15 hp Vårterminen / Kevätlukukausi 2010 Minäkin haluan oppia suomea! Ruotsin peruskoulun suomen opetuksen kartoitus I Want to Learn Finnish Too! A Survey of Finnish

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen toimintaedellytysten kartoitus Opetusministeriön julkaisuja 2006:20 Maila Eichhorn Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2010

Opettajat Suomessa 2010 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010 Lärarna i Finland 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 ERILAISIA SUOMI-KUVIA HANKE Loppuraportti Hangon museo Helinä Rautavaaran museo Helsingin kaupunginmuseo Museoviraston kuvakokoelmat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot