-2, SIVL :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, SIVL 2015-08-24 16:00"

Transkriptio

1 -2, SIVL :00 Kokouskutsu Maanantaina klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson Markku Pukkinen, varapuheenjohtaja Vaula Vilppola Håkan Forss Johan Karjaluoto Erik Nyberg Marina Lundkvist Brita Brännbacka-Brunell Kristina Saari Conny Englund Aykut Saka Päivi Lester Vesa Berg Jacob Storbjörk Ulrika Rönnback Lasse Perhiö Eija Vähäsöyrinki Anita Petterson Seppo Kangas Vuokko Piippolainen Sauli Isokoski Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kurt Hellstrand, kaupunginhallituksen edustaja Isak Hellström, nuorisovaltuuston edustaja Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Jan Levander, sivistysjohtaja, sihteeri Juha Paasimäki, sivistysjohtajan sijainen Tom Enbacka, päivähoidon johtaja Guy Björklund, museonjohtaja Tove Jansson, liikuntatoimenjohtaja Anette Granberg, talouspäällikkö Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Annica Haldin puheenjohtaja

2 93, SIVL :00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 94, SIVL :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan Anita Petterson ja Markku Pukkinen.

4 95, SIVL :00 ILMOITUSASIAT Opetus- ja kulttuuriministeriö Päätös, OKM/790/520/2015, Päätös erityisen tuen myöntämisestä Kirje, OKM/4/040/2015, Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje lukiokoulutuksen järjestäjille Opetushallitus Päätös, 396/530/2015, Valtiontuen myöntäminen Aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tarkastuskertomus, 2015/19921, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tarkastuskertomus, 2015/19923, Merkitään tiedoksi.

5 96, SIVL :00 UBV: 682/2015 SKATEHALLI KULHO Nuorisosihteeri: Pietarsaaren rullalautailijat rakensivat Kulho-nimisen skaterampin teollisuushalliin vuonna Yhdistys on ylläpitänyt toimintaa hallista siitä asti, mutta on nyt irtisanonut vuokrasopimuksen alkaen. Hallitoiminnan ylläpitäminen pienelle yhdistykselle on käynyt liian rankaksi. Ellei toiminnalle löydy jatkajaa, hieno rakennelma puretaan syyskuun aikana. Hallin ylläpitokustannukset koostuvat lähinnä vuokrista ja sähköstä, jota käytetään valaistukseen ja lämpöpumppuun. Nuorisotoimi olisi valmis ylläpitämään hallia koeluontoisesti, mutta se tietää ylitystä nuorisotoimen budjettiin. Arvioidut kustannukset (pääsylipputulojen jälkeen) olisivat vuonna 2015 n. 1200,00 ja vuonna 2016 n. 4000,00. Pääsylipputuloja kasvattamalla summaa voi saada hiukan alaspäin ja hallia voisi markkinoida esimerkiksi kouluille. Sivistyslautakunta keskustelee mahdollisesta Kulhon ylläpidosta ja varaa tarvittavat budjettivarat vuoden 2016 loppuun saakka, mikäli halli tulee nuorisotoimelle.

6 97, SIVL :00 UBV: 381/2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT 2030 Sivl Sivistysjohtaja perusti lokakuussa 2014 työryhmän, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: Annica Haldin, Brita Brännbacka-Brunell, Markku Pukkinen, Juha Paasimäki, Jan Levander, Keijo Paananen, Johan Nygård, Kristiina Hellstrand, Peter Lindqvist, Kim Pitkäkangas. Työryhmä on kokoontunut syksyllä ja kevättalvella. Työryhmän lisäksi on kokoontunut työryhmän alainen ryhmä, johon kuuluvat Juha Paasimäki, Tom Enbacka, Rune Hagström, Ben Griep ja Jan Levander. Lautakunnan jäsenille esitellään perusaineisto, johon on koottu talous- ja tilastotietoa. Liite 31 Päätös Sivistyslautakunta keskustelee raportista ja päättää työn jatkon suuntaviivoista. Sivistyslautakunta: Sivistyslautakunta keskusteli raportista ja lautakunta haluaa ehdotuksia käytännön toimenpiteiksi Koulut ja päiväkodit työryhmältä. Raportti lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi. Sivl Koulut ja päiväkodit työryhmää on pyydetty tekemään käytännön ehdotuksia toiminnan mitoittamisesta tulevaisuudessa. Sillä välin on ilmennyt ongelmia Pursisalmen kiinteistön osalta ja lautakunta saa tutustua kiinteistön kuntoa käsittelevään raporttiin. Raportin on laatinut IdeaStructura OY:n Jukka Huttunen. Jukka Huttunen itse, Rune Hagström ja terveydenhuoltoviranomaisten edustaja kertovat näkemyksensä raportin sisällöstä. Sivistyslautakunta keskustelee Kielikylpykoulun vaihtoehtoisista ratkaisuista tulevaisuudessa. Lautakunnan seuraavassa kokouksessa syyskuussa Koulut ja päiväkodit työryhmä esittelee käytännön ehdotuksia, joihin voidaan ottaa kantaa. Ehdotukset menevät myös kullekin koulujaostolle lausuntoa varten.

7 97, SIVL :00 UBV: 381/2015 Sivistyslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

8 98, SIVL :00 UBV: 635/2015 LISÄTILAHAKEMUS LUKUVUODEKSI Sivl Osallistuvien lasten määrä: n. 175 ikäluokassa 5-14 vuotta 15 opetusryhmää Balatako on viime vuoden aikana vuokrannut ylimääräistä opetustilaa (Galleria GROn alakerta) rinnakkain opetettaville taideryhmille. Tulevana kouluvuonna tarvitaan kaksinkertainen määrä luokkahuoneita maanantaista keskiviikkoon ja puolet torstaista (opetusaika klo 15 20). Koska ammattikorkeakoulu Novia haluaa käyttää ainoastaan Gallerian alempaa kerrosta näyttelytilana, ylempi kerros on vapaa taidekoulua varten. Yläkerta on myös tarkoituksenmukaisempi taideopetukseen: siellä on parempi valaistus, säilytystilat ja mahdollisuus omiin taidekouluvarusteisiin/-kalustukseen, jota ei tarvitse siirrellä opetustilaisuuksien välillä. Myös työrauha paranee, sillä tila ei avaudu suoraan aulaan. Nykyinen Balatako-työpaja muodostaisi yhdessä Gallerian ylemmän kerroksen kanssa toimivan ja hyvän taidekoulukokonaisuuden Balatakolle tulevana vuonna ja ratkaisisi myös tulevaisuuden tilantarpeen. Nämä kaksi opetushuonetta ovat riittävän lähellä toisiaan osittain yhteisen aineistonkäytön osalta. Galleria GROn yläkerrassa on riittävästi tilaa maalaamiseen maalaustelineitä käyttäen sekä kolmiulotteisia hankkeita varten, ja siellä on tilaa oppilastöiden ja materiaalin säilyttämiseen. Galleria GROn ylempi kerros sijaitsee lähellä Novian ja YA:n verstaita, joita tullaan käyttämään joissakin määrin vuotiaiden syventävissä taidekursseissa. Tila avaa mahdollisuuden yhteiskäyttöön ja mahdolliseen tulevaisuuden taidetoimintaan, joka tapahtuu aamupäivisin. VUOKRAT Galleria GROn ylempi kerros 81m ,62 /kk + alv Vuoden 2015 talousarviossa on tilaa järjestelyn mukanaan tuomille suuremmille vuokrakustannuksille. Vuoden 2016 talousarviotyössä tulisi huomioida uudet vuokrakustannukset. Päätös Sivistyslautakunta päättää, että Galleria GROn ylemmän kerroksen tiloja vuokrataan Balatakon tarpeisiin lukuvuodeksi Sivistyslautakunta:

9 98, SIVL :00 UBV: 635/2015 Asia palautettiin. Sivl Tänä syksynä 49 uutta lasta aloittaa opintonsa kuvataidekoulu Balatakossa. Yhteensä taidekoulussa opiskelee 180 lasta ja nuorta. Opetusta on pidetty Campus Allegrossa, Novian alivuokralaisina Galleria GROn tiloissa, sekä omassa tilassa gallerian välittömässä läheisyydessä. Ammattikorkeakoulu Novia etsi keväällä 2015 uusia ratkaisuja galleriatoiminnalle ja toivoi voivansa siirtää toiminnan ensimmäiseen kerrokseen, jossa Balatakon opetustilat sijaitsevat. Sen sijaan tarjottiin ykäkerrasta suurempia tiloja, jotka myös sopivat paremmin opetustiloiksi, sillä tila ei ole läpikulkutila GROhon. Näiden GROn tiloihin uudelleensijoittamista koskevien keskustelujen yhteydessä selvitettiin myös muita vaihtoehtoja Balatakon opetustiloiksi. Koska Balatakolla on jo oma, toimiva tila, etsittiin vaihtoehtoja tämän läheisyydessä. 3 erilaista vaihtoehtoa ehdotettiin seuraavasti: 1. Galleria GROn yläkerta, 81m ,62 /kk. 2. Varhaiskasvatuksen yksikkö /ÅA, kuvataidetila, n. 70 m 2 23 / h. 3. Ammattikorkeakoulu Novia, veistostyöpaja, n. 70 m 2 vuokra käyttöprosentin mukaan. Vaihtoehto 1 on paras ratkaisu, kun huomioidaan käytännön tarpeet. Tila on tarkoituksenmukainen ja Balatako käyttäisi itse tilaa omien aikataulun suunnitteluun liittyvien vaatimustensa mukaan; lisäksi osa huoneesta voitaisiin rajata säilytystilaksi. Lisätilaa käyttää viikoittain 84 oppilasta, joten säilytystilan tarve on suuri. Vaihtoehto 2. Käytännöllinen huone, joka sopii hyvin taideopetukseen. Ongelmana on BI:n vaatimus saada itse käyttää tilaa. He vuokraisivat mieluiten tilan tuntiperusteella, 2 päivää viikossa klo jälkeen. Tämä aiheuttaa suuria ongelmia Balatakon aikataulun osalta. Osa ryhmäopetuksesta kestää klo asti! Mitään tarvikkeita tai töitä ei voisi jättää esille, jolloin kaikki olisi korjattava pois opetuksen jälkeen. Tuotettavalta aineistolta puuttuvat säilytyspaikat. Hinta olisi edullinen, mutta sekä ajan että säilytystilan puutteen vuoksi vaihtoehto on lähes mahdoton tähän tarkoitukseen. Lisäksi järjestely olisi voimassa vuoden, sillä BI:llä on suunnitelmia uudesta toiminnasta syksystä 2016 alkaen. Vaihtoehto 3 on sinänsä käytännöllinen tila. Ajatus tilan jakamisesta jonkin muun taidekoulutuksen kanssa on houkutteleva, ja

10 98, SIVL :00 UBV: 635/2015 esikuvia tähän löytyy Musiikkitalosta. Käytännön syistä ratkaisu ei kuitenkaan ole optimaalinen. Novialla on huone tänä vuonna erityisen paljon käytössä, sillä tiloja on vähennetty heidän osaltaan. Salissa tehtävä työ on luovaa prosessia, joka edellyttää tarvikkeiden esille jättämistä. Monet materiaalit ovat myös hyvin herkkiä tai jopa vaarallisia pienille lapsille. Tällöin on kyse oppilaidemme turvallisuudesta. Vaihtoehto 3 ei myöskään tarjoa ratkaisua Balatakon oppilaiden tuottaman aineiston säilytykseen. Novian, BI:n, Balatakon ja musiikkiopiston rehtorin kanssa käytyjen keskustelun jälkeen voin todeta, että vaihtoehto 1 on periaatteessa ainoa järkevä vaihtoehto, kun tarkastellaan toiminnan tarpeita syksyä ja myös tulevaisuutta silmälläpitäen. Balatakon toimintaa kasvaa entisestään ja tulevaisuudessa toimintaan osallistunee noin 200 lasta. Sivistyslautakunta päättää, että Galleria GROn yläkerrassa sijaitsevat tilat vuokrataan Balatakon tarpeisiin lukuvuodeksi Keskustelu Campus Allegron yleisestä vuokratasosta tulisi käynnistää.

-2, SIVL 2015-01-28 16:00

-2, SIVL 2015-01-28 16:00 -2, SIVL 2015-01-28 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 28.1.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

-2, SIVL 2015-04-22 16:00

-2, SIVL 2015-04-22 16:00 -2, SIVL 2015-04-22 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 22.4.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Saima Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja

Lisätiedot

-2, SIVL 2015-05-26 16:00

-2, SIVL 2015-05-26 16:00 -2, SIVL 2015-05-26 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 26.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 -2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 12.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

-2, KV 2014-12-22 18:00

-2, KV 2014-12-22 18:00 -2, KV 2014-12-22 18:00 Kokoustiedot Aika 22.12.2014 kl. 18.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 -2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 16.6.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KH 2015-03-02 16:00

-2, KH 2015-03-02 16:00 -2, KH 2015-03-02 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 2.3.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KH 2015-02-16 16:00

-2, KH 2015-02-16 16:00 -2, KH 2015-02-16 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 16.2.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 64 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.03.2014 klo 18:00-20:25 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja Hagfors Kari

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Sivistyslautakunta 16 16.04.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1 PÖYTÄKIRJA 1/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 21.1.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1

SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 0 SISÄLTÖ - II osa 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 KAUPUNGINHALLITUS 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 27 TARKASTUSLAUTAKUNTA 28 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014

Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014 Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014 materiaalin valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen opetuspäällikkö Tuija Kauppinen koulusuunnittelija Marja-Liisa

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015 2/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25) Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 23.04.2015 klo 16:00-18:20 Paikka Euran kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Reunanen Ari puheenjohtaja Ansio Teemu

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17:00 19:24. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Neiron koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Korvola

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot