Anafylaktisen reaktion tutkimukset ja hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anafylaktisen reaktion tutkimukset ja hoito"

Transkriptio

1 Katsaus Mika Mäkelä ja Soili Mäkinen-Kiljunen nafylaktisen reaktion tutkimukset ja hoito nafylaktinen reaktio on monen elimen äkillinen ja nopeasti etenevä yliherkkyysreaktio, joka vaatii nopeaa hoitoa ja hoitamattomana voi johtaa kuolemaan. Tärkein hengen pelastava hoito on adrenaliinin varhainen antaminen lihakseen. nafylaksian selvitys kuuluu yleensä allergologille. Tutkimuksiin kuuluvat ihopistokokeet ja seerumin allergeeni-ige-tutkimukset. Joskus käytetään altistustutkimuksia. Pitkäaikaishoitona on anafylaksian aiheuttaneen aineen välttäminen sekä ohjeiden antaminen asianmukaisesta ensiavusta potilaalle ja tarvittaessa lapsipotilaan hoitajille. Hyönteisanafylaksiassa arvioidaan siedätyshoidon tarvetta. Valmius anafylaksian hoitoon on välttämätön paikoissa, joissa tehdään varjoainekuvauksia, allergiatutkimuksia tai -altistuksia tai annetaan rokotuksia tai siedätyshoitoa. nafylaktinen reaktio eli vaikea allergiareaktio on monen elimen äkillinen ja nopeasti etenevä yliherkkyysreaktio, joka voi johtaa verenkiertoelimistön sokkireaktioon (anafylaktinen sokki) ja jopa kuolemaan (Bock ym. 2001, Pumphrey 2004, Sampson ym. 2006). Reaktio voidaan luokitella anafylaktiseksi ilman sokkireaktiotakin (Sampson ym. 2006). nafylaksian mekanismit vaihtelevat allergisesta IgE-välitteisestä ja ei-ige-välitteisestä ei-allergisiin ei-ige-välitteisiin mekanismeihin. nafylaksian kaltainen reaktio voi johtua myös histamiinin suorasta vapautumisesta, komplementtiaktivaatiosta, immunokomplekseista, altisteen suuresta histamiinimäärästä, vasovagaalisesta reaktiosta tai muista tekijöistä (Kemp ja Lockey 2002, Sampson ym. 2005). Stakesin hoitoilmoitusrekisterin mukaan Suomen sairaaloissa hoidetaan vuosittain noin potilasta anafylaktisen reaktion vuoksi. Kuolemaan johtaneita tapauksia arvioidaan olevan joka toinen vuosi, aiheuttajina ampiainen tai mehiläinen (Hirvonen ja Jäntti 1995). Duodecim 2007;123: Diagnoosi ja oireet nafylaksian diagnoosi on aina kliininen, ja yhden yleisen, kaikki tapaukset kattavan määritelmän luominen on lähes mahdotonta. Yhdysvaltalainen konsensussuositus on esitetty taulukossa 1 (Sampson ym. 2006). Äskettäin on myös laadittu rokotustenjälkeiselle anafylaksialle diagnostiset kriteerit, joissa otetaan huomioon diagnoosin varmuus eri tasoilla (Rüggeberg ym. 2007). Oireyhtymälle tyypillisiä löydöksiä ovat nopea alku ja oireiden eteneminen. Varma anafylaksiadiagnoosi edellyttää oireita verenkiertoelimistöstä tai hengitysteistä, mutta näiden lisäksi esiintyy tyypillisesti ihon ja limakalvojen, keskushermoston tai maha-suolikanavan oireita (Sampson ym. 2006). Myös vakava akuutti astma ja kurkunpään turvotus voidaan tulkita anafylaksiaksi, varsinkin jos ne liittyvät ruokaallergiaan. Erotusdiagnostiikassa tulee huomioida akuutti ja krooninen urtikaria (myös kolinerginen urtikaria), hereditaarinen angioneuroottinen ödee 2725

2 Taulukko 1. nafylaksian kliiniset kriteerit (Sampson ym. 2006). nafylaksia on erittäin todennäköinen, kun vähintään yksi taulukon kolmesta kriteeristä täyttyy. 1) äkillinen alku (minuuteista useisiin tunteihin) ja oireita iholla, limakalvoilla tai molemmissa (esim. yleistynyt nokkosihottuma, kutina tai punoitus, huulten/kielen/kitakielekkeen turvotus) ja ainakin yksi seuraavista: a) Hengitysvaikeus (esim. hengenahdistus, hengityksen vinkuna / bronkospasmi, stridor, pienentynyt PEF-arvo, hypoksemia) b) Verenpaineen lasku (alkavat sokin oireet kuten tajunnanhäiriö, pidätyskyvyttömyys) 2) kaksi tai useampia seuraavista oireista, jotka ilmaantuvat nopeasti potilaalle todennäköisesti relevantin allergeenikontaktin jälkeen (minuuteista tunteihin) a) oireita iholla, limakalvoilla tai molemmissa (esim. yleistynyt nokkosihottuma, kutina-punoitus, huulten / kielen / kitakielekkeen turvotus) b) Hengitysvaikeus (esim. hengenahdistus, vinkunabronkospasmi, stridor, pienentynyt PEF-arvo, hypoksemia) c) Verenpaineen lasku tai siihen liittyvät oireet (esim. tajunnanhäiriö, pidätyskyvyttömyys) d) jatkuvat maha-suolioireet (esim. vatsakipu, oksentelu) 3) Verenpaineen lasku potilaalle relevantin allergeenikontaktin jälkeen (minuuteista tunteihin) a) lapsilla: matala systolinen paine (iänmukainen) tai yli 30 %:n lasku systolisessa paineessa b) aikuisilla systolinen paine alle 90 mmhg tai yli 30 %:n lasku potilaalle normaalista paineesta ma (HE), paniikkihäiriö ja muut vasovagaaliset reaktiot, mastosytoosi ja sydäninfarkti (Walker ja Sheikh 2003, Sampson ym. 2005). Tyypillinen alkuoire on kutina iholla, nielussa, suussa, päänahassa, jalkapohjissa tai kämmenissä ja ruokiin liittyvässä anafylaksiassa usein vatsakipu. nafylaksian alkuvaiheessa potilas ei ole yleensä kalpea vaan kasvoille ilmaantuu»flush»-tyyppinen punoitus. Urtikariaangioödeematyyppinen reaktio on tavallinen. Siinä voi esiintyä turvotusta huulissa, silmissä, korvalehdissä, kurkunpäässä tai keuhkoputkissa. Viimeksi mainitussa tapauksessa kliininen oire on astmakohtaus. nafylaksiassa potilas on yleisesti huonovointinen ja saattaa oksennella, pyörtyä tai ääritilanteessa mennä tajuttomaksi. nafylaksian tyypillinen oirekulku on esitetty taulukossa 2 (Haahtela 1999). nafylaksian diagnostiikassa tarkka anamneesi on tärkeä joskus jopa tärkein. Oleellista on selvittää tarkasti oireet: pelkkä nokkosihottuma tai jopa siihen liittyvä angioödeema ei täytä anafylaksian kriteerejä (Sampson ym. 2006). namneesissa selvitetään myös potilaan ammattiin liittyvät potentiaaliset allergeenit sekä reaktioon liittyvät muut mahdolliset tekijät, kuten fyysinen rasitus (juoksu, urheilu, kävely, sauna, seksi) sekä lääkkeiden ja alkoholin käyttö. Ruoka-anafylaksiassa arvioidaan mahdollisten piiloallergeenien mahdollisuus. Rasitus voi olla merkittävä tekijä anafylaksian synnyssä muuten terveellä ilman muita tekijöitä tai olla lisätekijä tietyn ruoka-aineen nauttimisen jälkeisessä anafylaksiassa (Tewari ym. 2006). Vehnään liittyvällä rasitusanafylaksialla on suuri uusimisriski (Mullins 2003). Hoito nafylaktisen reaktion hoito voidaan jakaa välittömään ja pitkäkestoiseen hoitoon (Walker ja Sheikh 2003). Fataalissa anafylaksiassa kuolinsyy on joko hengityksenpysähdys tai verenkierron pettäminen. Molempien syiden varhainen ja paras hoito on adrenaliini lihakseen pistettynä. Tyypillisin virhe akuutissa hoidossa on jäädä puntaroimaan adrenaliinin tarvetta. Se johtaa tilanteen pitkittymiseen ja vakavan reaktion etenemiseen. Hoitoa täydennetään antihistamiinilla ja kortisonilla, jonka tarkoitus on estää tyypillisesti 1 8 tunnin kuluttua alkureaktiosta kehittyvä myöhäisreaktio. Jos verenpaine laskee ja potilaalla on selvä sokkireaktio, avataan laskimoyhteys ja annetaan verenkierron tukemiseksi nestehoitoa. Taulukossa 3 on esitetty yksityiskohtaisesti hoitolinjat akuutissa anafylaksiassa. nafylaktiseen reaktioon liittyy kuolemanriski, ja siksi pitkäaikaiseen hoitoon kuuluvat oikea diagnoosi ja reaktion aiheuttajan mahdollisimman tarkka tunnistaminen. nafylaktisen reaktion selvitys kuuluu yleensä allergologille, joka tunnistaa allergeenin ja antaa välttöohjeet uusintareaktion estämiseksi, arvioi uusintareaktion riskin, määrää itsehoitolääkkeet, antaa ohjeet ensihoidosta ja tarvittaessa arvioi siedätys 2726 M. Mäkelä ja S. Mäkinen-Kiljunen

3 Taulukko 2. nafylaksian oirekulku. Mukailtu Haahtelan (1999) esittämästä. lkuvaihe Paheneminen Loppuvaihe Ihon kihelmöinti, pistely ja punoitus Kutina, paikallinen urtikaria Yleistynyt urtikaria, angioödeema Takykardia Verenpaineen lasku, tajunnanhäiriö Tajuttomuus, sokki, sydämenpysähdys Täyteläisyyden tunne kurkussa Puristava tunne rinnassa, hengitysvaikeus, nenä-silmäoireet Pahoinvointi Käheys, yskä, kurkunpään vinkuna, stridor, ylähengitysteiden näkyvä turvotus (kieli, kurkku, kitalaki, kurkunpää) Vinkuna, astma Vatsakivut, oksentelu Kurkunpään obstruktio, hengitysvaikeus Sokki, hengityksen pysähdys Ripuli hoidon tarpeen. Ilman selviä ohjeita itsehoitolääkkeen mukana pito ja käyttö voivat unohtua (Mullins 2003). Potilaalle selvitetään allergeenien ristireaktio ja sen vaikutus allergiatutkimusten joskus»vääriin» myönteisiin tuloksiin ilman kliinisiä oireita (Hannuksela ja Mäkinen-Kiljunen 2007). Ravitsemusterapeutin apua voidaan tarvita ruokavalio-ohjeiden antamiseen. Vaikean ruoka-allergiareaktion ainoa hoito on kyseisen ruoan välttäminen. Turhia välttämisdieettejä ei kuitenkaan saa ylläpitää»varmuuden vuoksi». Epätasapainossa oleva astma lisää ruoka-anafylaksian jopa fataalin reaktion riskiä, minkä vuoksi astman asianmukainen hoito on myös anafylaksiapotilaan hoidon kulmakiviä (Pumphrey 2004). Potilaalle annetaan anafylaksiakortti, jossa on tärkeimmät tiedot potilaan allergiasta ja ohjeet allergisen reaktion hoidosta. Tarvittaessa keskustellaan SOS-passin käytöstä. Tutkimukset Jos anafylaksian aiheuttaja jää epäselväksi, potilas ohjataan allergologisiin tutkimuksiin. Tavallisesti käytetään ihopistokokeita (prick) ja seerumin allergeeni-ige-tutkimuksia (RST), jotka soveltuvat myös raskaana oleville. ltistuskokeita käytetään harkiten. Tutkimuksia ei yleensä kannata tehdä heti anafylaktisen reaktion jälkeen, vaan 2 4 viikkoa ns. refraktaariajan jälkeen. Tarvittaessa tutkimukset voidaan toistaa myöhemmin. Lääkkeiden ja hyönteisten aiheuttama anafylaksia tulisi selvittää kuuden kuukauden kuluessa reaktiosta, Taulukko 3. nafylaktisen reaktion alkuhoito. drenaliinia lihakseen 10 µg/kg drenaliiniliuosta (1 mg / ml) 0,1 ml kymmentä painokiloa kohti Vaihtoehtoisesti 0,3 mg:n annos adrenaliinikynästä (Epipen) yli 30 kilon painoisille lapsille ja aikuisille; pienemmille lapsille 0,15 mg:n annos (Epipen Jr.) reiden ulkosyrjään Uusi annos tarvittaessa 5 15 minuutin kuluttua Sokissa olevalle aikuispotilaalle voidaan antaa suoneen adrenaliinia (0,1 mg / ml) 1 5 ml, lapselle 0,3 1 ml Hengitysvaikeuteen happea maskilla tai happiviiksillä Happikyllästeisyyttä seurataan Salbutamoli-inhalaatio 0,15 mg / kg ad 5 mg toistetaan tarvittaessa Kurkunpään turvotukseen inhaloitavaa adrenaliinisumutetta (1 mg / ml) alle 10 kg:n painoisille lapsille 2,25 mg, kg:n painoisille 3,4 mg ja yli 20 kg:n painoisille 4,5 mg Jos verenpaine on selvästi alentunut tai potilas on sokissa, aloitetaan nestehoito Ringerin liuosta tai fysiologista keittosuolaliuosta suoneen 10 ml / kg minuutissa tai nopeammin ja tarvittaessa toistaen, aikuisille ensimmäisen tunnin aikana vähintään ml Kortisonilääkitys Lievissä tapauksissa suun kautta (esim. prednisonia lapsille 1 2 mg / kg, aikusille 40 mg) Jos suoniyhteys on avattu, sitä kautta annetaan metyyliprednisolonia aikuisille mg, lapsille 2 mg / kg, tai hydrokortisonia aikuisille mg, lapsille 10 mg / kg ntihistamiinia aina ja H 2 -salpaaja harkinnan mukaan Lievissä tapauksissa suun kautta esim. hydroksitsiinia aikuisille mg, lapsille mikstuuraa (2 mg / ml): alle yksivuotiaille 2,5 ml, 1 5-vuotiaille 5 ml, 6 10-vuotiaille 10 ml), normaaliannos mitä tahansa antihistamiinia Ranitidiinia aikuisille mg suun kautta tai 50 mg suoneen, lapsille 1,7 2,5 mg / kg / vrk kolmena annoksena suoneen Lähetä potilas ensiavun jälkeen sairaalaan tarkkailtavaksi nafylaktisen reaktion tutkimukset ja hoito 2727

4 Taulukko 4. Esimerkkejä HYKS:n iho- ja allergiasairaalassa tutkituista anafylaksiatapauksista. Potilas iheuttaja llergeeni Lisätietoja allergeenista tai tutkimuksista aikuinen / lapsi L L / L L L / L Ruoka cocktailjuoma jäätelö kana-ateria kananugetit kasvimargariini gluteeniton leivonnainen luontaistuotteet mäti pellavasalmiakkimakeinen punainen elintarvike soijavanukas tahini-kastike pektiini kananmunakontaminaatio pähkinäjäämä lautasella kananliha maito lupiini, tattari siitepölyt, proteiinivalmisteet yllätys pellavansiemen karmiini (E120) maitokontaminaatio seesami pitkäjuomien omena- ja sitruspektiini kontaminaatioriski huomioitava kontaminaatioriski huomioitava ei kananmuna- eikä höyhenallergiaa maidon heraproteiinifraktio (whey) leivonnaisten aineosat on huomioitava luonteistuoteet eivät aina sovi allergiselle ei kala-allergiaa pähkinäallergia, ristireaktio siemeniin pullan punainen marsipaani kontaminaatioriski huomioitava raaka-aine tunnistettava Lääke tai toimenpide antasidi ultraäänianturin suojus, lääketeippi povidoni lateksi oireita muistakin povidonia sisältävistä tuotteista raaka-aine tunnistettava Muu sperma siemenplasman proteiini ihopistotesti herkin koska vasta-aineet voivat vähentyä alle toteamisrajan. Tryptaasi on entsyymi, jota vapautuu syöttösolujen hajotessa esimerkiksi allergisessa reaktiossa. Seerumin tryptaasipitoisuuden määritys on ollut markkinoilla jo vuosia, mutta sen käyttökelpoisuutta esimerkiksi ruoka-anafylaksian selvittelyssä ei ole osoitettu. Määritys soveltuukin paremmin lääke- ja hyönteisanafylaksian selvittelyyn. Jos tryptaasipitoisuus on suurentunut heti ei-fataalin anafylaksian esimerkiksi leikkausanafylaksian jälkeen, täytyy arvo tarkistaa noin 24 tunnin tai jopa 12 viikon kuluttua reaktiosta harvinaisen syöttösolutaudin, mastosytoosin, pois sulkemiseksi. Kuolemantapauksissa näyte tulisi ottaa 15 tunnin kuluessa, jottei tryptaasipitoisuuden epäspesifinen anafylaksiasta johtumaton kasvu vääristäisi tulosta (Kemp ja Lockey 2002). Harvinaisten ja epäselvien anafylaksiareaktioiden selvityksiin voidaan käyttää HYKS:in iho- ja allergiasairaalan allergeenilaboratorion immunospot-tutkimusta, jossa voidaan selvittää IgE-herkistymistä potilaan omille tai laboratorion näytteille. Esimerkkejä Iho- ja allergiasairaalan anafylaksiatapauksista on esitetty taulukossa 4. Ruoka-anafylaksia Ruoka on tavallisin anafylaksian aiheuttaja meillä ja muualla (Lieberman ym. 2005, Mäkinen-Kiljunen ym. 2005, Sampson ym. 2005). Lapsilla ruoka-anafylaksia on tavallisempaa kuin aikuisilla (Walker ja Sheikh 2003, Mäkinen-Kiljunen ym. 2005). Periaatteessa mikä tahansa ruoka voi aiheuttaa anafylaksian, mutta tietyt ruoka-aineet aiheuttavat muita enemmän reaktioita. Suomessa aikuisille eniten anafylaktisia reaktioita aiheuttavat pähkinät ja siemenet sekä hedelmät ja muut kasvikset (Mäkinen-Kiljunen ym. 2005). Lapset saavat eniten reaktioita maidosta, kananmunasta ja vehnästä sekä jonkin verran myös pähkinöistä ja siemenistä. Pähkinöiksi laskettiin kaikki ns. puupähkinät (hassel-, saksan-, cashew- ja pistaasipähkinä sekä manteli) ja maapähkinä, joka on palkokasvi. Siemenistä anafylaksiaa aiheuttavia ovat seesamin, auringonkukan, pellavan ja pinjan siemenet. Joskus ruoka (esimerkiksi vehnä) yhdessä rasituksen kanssa saa aikaan anafylaktisen reaktion (Varjonen ja Palosuo 2001). Tällöin pelkkä ruoka ilman rasitusta ei saa aikaan reaktiota. Vehnä-rasitusanafylaksian diagnostiikkaan on 2728 M. Mäkelä ja S. Mäkiinen-Kiljunen

5 hiljan tullut kaupallinen seerumin omega-5-gliadiinitutkimus. Esimerkki ruoka-anafylaksian tutkimuksista. Suomessa asuva yhdysvaltalainen astmaatikkonainen oli saanut ainakin kahdeksan anafylaktista reaktiota, jotka liittyivät ruokiin, kuten erilaisiin valmiskastikkeisiin sekä olueen ja viineihin. Sairaalahoitoon johtaneissa reaktioissa oli tarvittu jopa viisi annosta adrenaliinia. llergian perustutkimuksissa myönteinen ihopistotestitulos (10 mm:n paukama) saatiin vain ulkohomeelle (Cladosporium herbarum). Potilas toimitti tutkittavaksi käyttämäänsä valmiskastiketta, jolle saatiin paitsi myönteinen ihotestitulos myös myönteinen seerumin allergeeni-ige -tulos Iho- ja allergiasairaalan allergeenilaboratorion immunospot-tutkimuksessa. Myönteisten tulosten perusteella kastikkeen valmistajalta pyydettiin kyseisen kastikejauheen yksittäisiä ainesosia puhtaina. Iho- ja seerumitutkimuksissa ainoa spesifinen tulos saatiin yhdellä seitsemästä ainesosasta (kuva 1). Lisätutkimuksissa osoitettiin ulkohomeen reagoivan kastikkeessa käytetyn hiivan kanssa. Potilas oli herkistynyt kastikejauhossa makuaineena käytettyyn hiivauutteeseen (Saccharomyces pastorianus) mutta ei saanut oireita leivonnaisista, joissa käytetään Saccharomyces cerevisiae hiivaa. Pari vuotta oli mennyt ilman vakavia reaktioita, kunnes tammikuussa 2007 potilas sai uuden anafylaksiareaktion. Hän pystyi itse hoitamaan sen kahdella adrenaliinipistoksella (Kristiina irola, suullinen tiedonanto). Potilas oli syönyt savuaromiaineella maustettua ruokaa. Osa elintarvikkeiden»roasted»-makuaineista on hiivapohjaisia (irola ym. 2006). Lääkeanafylaksia Lääkkeet ja toimenpiteet aiheuttavat ruokien jälkeen eniten anafylaksiareaktioita (Mäkinen- Kiljunen ym. 2005). Niiden merkitys reaktioiden aiheuttajana kasvaa iän myötä. ikuisilla lääkkeet ovat yleisempiä anafylaksian aiheuttajia kuin ruoat. Jotta pienimolekyylisten lääkeaineiden allergeenisuutta eli kykyä sitoa IgE:tä voidaan tutkia seerumista, ne täytyy ensin liittää suurempaan molekyyliin, kuten albumiiniin, eli haptenisoida, mikä rajoittaa niiden soveltuvuutta laboratoriotutkimuksiin (Sampson ym. 2005). ntibiootit ja kipulääkkeet aiheuttavat eniten vaikeita allergiareaktioita (Lieberman ym. 2005, Mäkinen-Kiljunen ym. 2005, Sampson ym. 2005). Herkistymistä antibiooteille voidaan selvittää ihotestien (pisto- tai intrakutaanitesti) avulla, ja osalle antibiootteista on käytettävissä nafylaktisen reaktion tutkimukset ja hoito Kuva 1. Seerumin IgE:n sitoutuminen immunospot-tutkimuksessa valmiskastikejauheen ainesosiin (1 7). Sitoutuminen on spesifistä vain näytteeseen 4 (hiivauute) ja homeisiin (8 10) (). Näyte 7 sitoo epäspesifisesti myös normaaliseerumissa (B). Ihopistotestien perussarjassa ainoastaan ulkohome antoi myönteisen tuloksen. kaupallinen seerumin IgE-tutkimus, joita ei kipulääkkeille yleensä ole. On huomioitava, etteivät potilaat aina tunnista ilman reseptiä saatavia»flunssalääkkeitä» asetyylisalisyylihappovalmisteiksi. Sairaaloissa leikkausanafylaksiat ovat mahdollisia, kun useita lääkevalmisteita käytetään ulkoisesti ja suonensisäisesti (Kauppi ja Stenius-arniala 2005, alto-korte ja Mäkinen- Kiljunen 2006, Tamaouy ym. 2006). Leikkauksissa anafylaksian aiheuttajia ovat antibioottien lisäksi lihasrelaksantit (kuten rokuroni), propofoli, opiaatit ja siniväri (Patent Blue). Herkkyyttä rokuronille ja sinivärille voidaan tutkia ihopistotestin avulla. Joskus lääkeanafylaksian selvitys vaatii altistustutkimuksia (Nieminen ym. 2004). Lääkkeen vaikuttava aine ei aina ole anafylaksian aiheuttaja. Siksi lääkeanafylaksian selvittelyssä täytyy huomioida kaikki valmisteen apuaineet ja tarvittaessa pyytää valmistajalta apuaineita sisältämättömät näytteet. Esimerkiksi insuliinin aiheuttama anafylaksia saattaa aiheutua valmisteen protamiinikomponentista. sia voidaan selvittää ihopistotestin tai seerumin IgEtestin avulla. Samoin apuaineina käytetyt povidoni, polyetyleeniglykoli (PEG) eli makrogoli ja eräät makuaineet, kuten antihistamiinin pähkinänmakuaine, voivat olla allergeeneja. Välttäminen koskee vain reaktion aiheuttajaa. B 2729

6 Esimerkki lääkeanafylaksian tutkimuksista. ikuinen miespotilas sai anafylaksiareaktion penisilliinitabletista. Ihopistotesti ja intrakutaanitesti penisilliinillä antoivat kielteiset tulokset, mutta tabletin apuaine polyetyleeniglykoli antoi myönteisen tuloksen (7 mm:n paukama ja 5 cm:n turvotus ja punoitus). Kahdenkymmenen verrokin ihotesti makrogolilla jäi tulokseltaan kielteiseksi. ltistus puhtaalla penisilliinillä ei tuottanut reaktiota. Potilas oli jo aikaisemmin saanut lievempiä urtikariareaktioita kahdesta muusta makrogolia sisältävästä tuotteesta: fluoritabletista (Fludent) ja kurkkutabletista (Bafucin mint), jotka myös antoivat myönteisen ihopistotuloksen (5 mm). Toinen aikuinen sai anafylaktisen reaktion samasta fluoritablettivalmisteesta. Ihopistotestissä se aiheutti 16 mm:n paukaman ja vuorokauden kuluttua vielä 20 cm:n turvotuksen ja punoituksen. Makrogolipaukama oli kooltaan 8 mm. Potilas oli aikaisemmin saanut kontaktiurtikariaa qualan L voiteesta, joka sisältää setomakrogolia (Hyry ym. 2006). Hyönteisanafylaksia Suomessa ampiaiset ja mehiläiset ovat yleisimpiä pistäviä hyönteisiä, ja ampiainen aiheuttaa eniten anafylaksiareaktioita (Mäkinen-Kiljunen ym. 2005). Hyönteisten pistot ovat tavallisia mutta vaikeat yleisreaktiot onneksi harvinaisia (Hirvonen ja Jäntti 1995). Potilas ei välttämättä tunnista piston aiheuttanutta hyönteistä tai tulkitsee kimalaisen ampiaiseksi (kuva 2). Jos yleisreaktion jälkeen harkitaan siedätyshoitoa, oikean valmisteen valinta edellyttää reaktion aiheuttaneen hyönteisen tunnistusta tai IgE-vasteen varmistusta. Käytännössä ongelmallisia ovat olleet tilanteet, joissa ihopistotestit antavat heikon myönteisen tuloksen sekä ampiaiselle että mehiläiselle mutta kaupalliset seerumin IgE-tutkimukset kielteisen. Tällöin voidaan hyödyntää Iho- ja allergiasairaalan allergeenilaboratorion immunospot-tutkimusta, jossa on käytettävissä useita erivahvuisia valmisteita ampiaisen ja mehiläisen myrkystä. Näiden avulla herkistymistä voidaan tarkentaa ja valita oikea siedätyshoitovalmiste (kuva 3). Pohdinta nafylaksia on alidiagnosoitu ja alihoidettu (Sicherer ja Leung 2006). Tehokas hoito edellyttää varhaisoireiden tunnistamista ja hoidon välitöntä aloittamista nimenomaan lihakseen annetulla adrenaliinilla. Pitkäaikaisesta hoidosta huolehditaan allergeenin tunnistuksen, välttöohjeiden ja mahdollisesti siedätyshoidon avulla. Potilaalle kirjoitetaan adrenaliinikynäresepti ja ohjataan kynän käytössä. Kun kyseessä on päiväkotilapsi tai pieni koululainen, on tärkeää opettaa adrenaliinikynän käyttö myös lapsen kanssa päivittäin tekemisissä oleville hoitajille ja opettajille. nafylaksian diagnostiikkaan tarvitaan uusia tutkimuksia ja menetelmiä. Iho- ja allergiasairaalassa on tutkimuskäytössä ihopistokoesarjoja harvinaisten allergeeniherkkyyksien selvittämiseksi. Tutkittavana on esimerkiksi leikkaussalisarja (Thong ja Yeow-Chan 2004, Karila ym. 2005, Tamayo ym. 2006), antikoagulanttisarja (Bircher ym. 2006), hammaslääkärisarja ja röntgentehostesarja (Brockow ym. 2005, Laroche 2005, Kvedariene ym. 2006). Rekombinanttiallergeeneista, virtaussytometriasta ja mikrosirumäärityksistä odotetaan täsmämäärityksiä anafylaksian diagnostiikkaan (Hamilton ja dkinson 2004). Yksittäisten laboratoriossa tuotettujen ns. rekombinanttiallergeenien avulla voidaan arvioida uusintareaktion riskiä ja vakavuutta (Sicherer 2003). Ne parantavat myös nykyistä diagnostiikkaa esimerkiksi y d i n a s i a t nafylaksian välitön hoito on adrenaliini. Potilaalle ja hänen läheisilleen opetetaan adrenaliinikynän käyttö. nafylaksiapotilaat ohjataan allergologisiin selvityksiin. nafylaksian pitkäaikaishoito on allergeenin välttäminen tai harkinnan mukaan siedätyshoito. Tee anafylaksiailmoitus lomakkeella, jonka saa osoitteesta hakusanalla anafylaksia M. Mäkelä ja S. Mäkinen-Kiljunen

7 Kuva: Studio Tunturi-Lappi / SKOY Kuva: Sinclair Stammers / Science Photo Library / SKOY Kuva: Minden Pictures / SKOY B C Kuva 2. Potilas ei välttämättä tunnista piston aiheuttanutta hyönteistä. ) kimalainen, B) ampiainen ja C) mehiläinen. soija-anafylaksian selvittelyssä. Kun koivulle allerginen potilas saa anafylaktisen reaktion soijajuomasta, kaupallinen seerumin soija-ige-tutkimus voi antaa kielteisen tuloksen, koska siitä puuttuu koivun kanssa ristiin reagoiva soija-allergeeni (Gly m 4). Tällöin IgE-määritys rekombinantti Gly m 4:llä voi selvittää herkistymistä. Vehnä-rasitusanafylaksian diagnostiikkaa on mahdollista tarkentaa rekombinantti-omega-5- gliadiini-ige-testillä (Phadia), joka on parempi kuin timotein kanssa ristiin reagoivan vehnä- IgE:n määritys seerumista ja spesifisempi kuin seerumin gluteeni-ige-testi (Sicherer 2003). Uusien IgE-tutkimusten lisäksi on selvitetty aktivoituneiden basofiilien osoittamiseen käytettyjen virtaussytometristen menetelmien soveltuvuutta anafylaksian diagnostiikkaan ja siedätyshoidon tehon arviointiin (Ebo ym. 2006, Shamji ym. 2006). Basofiilit ovat syöttösolujen lisäksi tärkeitä allergian effektorisoluja, joiden aktivoituminen allergeenialtistuksen jälkeen voidaan osoittaa virtaussytometrin avulla mittaamalla solujen pinnalle ilmestyvää CD63-pintamolekyylikompleksia. Mikrosirumenetelmiä on kehitetty allergeeneille, mikä mahdollistaa jopa useiden satojen IgE-määritysten tekemisen pienestä seerumimäärästä (Hamilton ja dkinson 2004). Menetelmistä odotetaan täsmennystä ruoka-allergian diagnostiikkaan. Niissä voidaan käyttää samanaikaisesti esimerkiksi mikroskooppilasilla yksittäisiä (rekombinantti)allergeeneja ja pienempiä peptidejä, jotka osoittavat paremmin todellista ruoka-allergiaa, sen pysyvyyttä ja reaktioiden vakavuutta eivätkä ainoastaan osoita oireetonta herkistymistä tai allergeenien ristireaktioita (Sicherer 2003). Tästä tekniikasta (componentbased allergen-microarray) voisi olla apua myös arvioitaessa raakojen ja kypsien ruokien allergiariskiä. Tulevaisuudessa siedätyshoitoa voitaneen täsmentää puhtailla allergeeneilla tai niiden osilla ja hoito annetaan ruiskeina tai suun kautta. Siedätyshoitoa tutkitaan myös ruoka-allergioissa, mutta mikään menetelmä ei ole vielä laajalti käytössä. Italialainen tutkimusryhmä antoi 21:lle voimakkaasti allergiselle lapselle kuuden kuukauden aikana kasvavia annoksia lehmänmaitoa suun kautta (Meglio ym. 2004). Näistä lapsista 15 (71 %) sieti maitoa jopa kaksi desilitraa päivässä hoidon jälkeen. Iho- ja allergiasairaalassa on maitosiedätyshoitoa annettu lähinnä tutkimusluonteisesti tähän mennessä yli 20 koulu Kuva 3. Seerumin IgE:n sitoutuminen immunospot-tutkimuksessa ampiaisen (1 4) ja mehiläisen myrkkyihin (5 8). Hyönteisen piston aiheuttaman yleisreaktion perusteella potilaalle suunniteltiin siedätyshoitoa, mutta kaupallisten hyönteis-ige-tutkimusten tulokset olivat kielteisiä. Immunospot-tutkimus antoi myönteisen tuloksen ampiaisen myrkylle. nafylaktisen reaktion tutkimukset ja hoito 2731

8 ikäiselle lapselle ja alustavat tulokset ovat olleet Meglion ryhmän saamien kaltaiset. Voimakkaan anafylaktisen reaktion saaneita ei ole toistaiseksi hoidettu. Yhteistä ruokasiedätyshoidossa näyttäisi kuitenkin olevan se, että sietokyvyn ylläpito vaatii aineen jatkuvaa saamista. Myös anti-ige-hoitoa on tutkittu ruoka-allergiassa (Leung ym. 2003). Voimakkaasti maapähkinälle allergisille potilaille annettiin anti- IgE-hoitoa 16 viikon ajan, jolloin sietokyky lisääntyi keskimäärin puolesta yhdeksään pähkinään. Menetelmää ei ole toistaiseksi käytetty Suomessa. Kaikki anafylaksian hoitoon ajatellut siedätyshoidot pistiäisallergiaa lukuun ottamatta ovat vielä tutkimuksen asteella. nafylaktisen reaktion saaneille ei tule antaa ohjeeksi kokeilla omin päin allergeenia, olipa se lääke tai ruoka. Lopuksi Potilaan elämänlaadun kannalta on keskeistä tunnistaa taudin aiheuttava allergeeni, jotta altisteen välttäminen voidaan toteuttaa tehokkaasti ja vailla turhia asiaan liittyviä pelkoja. Tietoa anafylaksian diagnosoinnista ja varhaisesta hoidosta tulisi lisätä, ja tarvitsemme edelleenkin tietoa suomalaisten potilaiden anafylaksiareaktioista (lomake vaikean allergiareaktion ilmoittamista varten löytyy osoitteesta fi hakusanalla anafylaksia). Kirjallisuutta alto-korte K, Mäkinen-Kiljunen S. Symptoms of immediate chlorhexidine hypersensitivity in patients with a positive prick test. Contact Dermatitis 2006;55: irola K, Petman L, Mäkinen-Kiljunen S. Clustered sensitivity to fungi: anaphylactic reactions caused by ingestive allergy to yeasts. nn llergy sthma Immunology 2006;97: Bircher J, Harr T, Hohenstein L, Tsakiris D. Hypersensitivity reactions to anticoagulant drugs: diagnosis and management options. llergy 2006;61: Bock S, Munoz-Furlong, Sampson H. Fatalities due to anaphylactic reactions to foods. J llergy Clin Immunol 2001;107: Brockow K, Christiansen C, Kanny G, ym. Management of hypersensitivity reactions to iodinated contrast media. llery 2005;60: Ebo DG, Bridtd CH, Hagendorens MM, Mertens CH, De Clerk LS, Stevens WJ. Flow-assisted diagnostic management of anaphylaxis from rocuronium bromide. llergy 2006;61: Haahtela T. Äkilliset yliherkkysreaktiot. Kirjassa: Haahtela T, Hannuksela M, Terho EO toim. llergologia. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim 1999, s Hamilton RG, dkinson NF. In vitro assays for the diagnosis of IgE-mediated disorders. J llergy Clin Immunol 2004;114: Hannuksela M, Mäkinen-Kiljunen S. Ristiin reagoivat ruoka-allergeenit. Duodecim 2007;123: Hirvonen J, Jäntti M. Mehiläisen ja ampiaisen yksittäiset pistot fataalin anafylaksian syynä. Duodecim 1995;111: Hyry H, Vuorio E, Varjonen E, Skyttä J, Mäkinen-Kiljunen S. Two cases of anaphylaxis to macrogol 6000 after ingestion of drug tablets. llergy 2006;61:1021. Karila C, Brunet-Langot D, Labbez F, ym. naphylaxis during anesthesia: results of a 12-year survey at a French pediatric center. llergy 2005;60: Kauppi P, Stenius-arniala B. Tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin liittyvä anafylaksia. Suom Lääkäril 2005;60: Kemp SF, Lockey RF. naphylaxis: a review of causes and mechanisms. J llergy Clin Immunol 2002;110: Kvedariene V, Martins P, Rouanet L, Demoly P. Diagnosis of iodinated contrast media hypersensitivity: results of a 6-year period. Clin Exp llergy 2006;36: Laroche D. Immediate reactions to contrast media: mediator release and value of diagnostic testing. Toxicology 2005;209: Leung DY, Sampson H, Burks W Jr, ym. Effect of anti-ige therapy in patients with peanut allergy. N Engl J Med 2003;348: Lieberman P, Kemp SF, Oppenheimer J, ym. The diagnosis and management of anaphylaxis: an updated practice parameter. J llergy Clin Immunol 2005;115 Suppl 2:S483 S523. Meglio P, Bartone E, Plantamura M, rabito E, Giampietro PG. protocol for oral desensitization in children with IgE-mediated cow s milk allergy. llergy 2004;59: Mullins RJ. naphylaxis: risk factors for recurrence. Clin Exp llergy 2003;33: Mäkinen-Kiljunen S, ndersen H, Mäkelä M, Haahtela T. nafylaksiailmoitukset vuosina Suom Lääkäril 2005;60: Nieminen E, Hyry H, Lauerma, Granlund H, Haahtela T. Lääkkeiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot aikuisilla milloin tarvitaan altistuskoetta? Duodecim 2004;120: Pumphrey R. naphylaxis: can we tell who is at risk of the fatal reaction? Curr Opin llergy Clin Immunol 2004;4: Rüggeberg JU, Gold MS, Bayas, JM, ym. naphylaxis: Case definition and guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunization safety data. Vaccine 2007:25; Sampson H, Munoz-Furlong, Bock, ym. Symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report. J llergy Clin Immunol 2005;115; Sampson H, Munoz-Furlong, Campbell RL, ym. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report -- second National Institute of llergy and Infectious Disease/Food llergy and naphylaxis Network symposium. J llergy Clin Immunol 2006;117; Shamji MH, Wilcock LK, Wachholz P, ym. The IgE-facilitated allergen binding (FB) assay: validation of a novel flow-cytometric based method for the detection of inhibitory antibody responses. J Immunol Methods 2006;317:71 9. Sicherer SH. dvances in anaphylaxis and hypersensitivity reactions to foods, drugs, and insect venom J llergy Clin Immunol 2003;111 3 Suppl:S Sicherer SH, Leung DYM. dvances in allergic skin disease, anaphylaxis, and hypersensitivity reactions to foods, drugs, and insects. J llergy Clin Immunol 2006;118: Tewari, Du Toit G, Lack G. The difficulties of diagnosing food-dependent exercise-induced anaphylaxis in childhood a case study and review. Pediatr llergy Immunol 2006;17: Tamaoy E, lvarez FJ, Rodriguez-Ceron G, Gomez-Herreras JI, Castrodeza J. Prevalence of positive prick test to anaesthetic drugs in the surgical population. llergy 2006;67: Thong BY-H, Yeow-Chan. naphylaxis during surgical and interventional procedures. nn llergy sthma Immununol 2004;92: Varjonen E, Palosuo K. Vehnän ja rasituksen aiheuttama anafylaksia. Suom Lääkäril 2001;56: Walker S, Sheikh. Managing anaphylaxis: effective emergency and long-term care are necessary. Clin Exp llergy 2003;33: MIK MÄKELÄ, dosentti, erikoislääkäri, ylilääkäri SOILI MÄKINEN-KILJUNEN, dosentti, kemisti HYKS Iho- ja allergiasairaala PL 160, HUS 2732

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SOLUPRICK SQ hyönteismyrkyt, liuos ihopistotestiin - 801 Mehiläisen myrkky (Apis mellifera) - 802 Ampiaisen myrkky (Vespula spp.) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016. Tähän tarvittaessa otsikko

Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016. Tähän tarvittaessa otsikko Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016 Tähän tarvittaessa otsikko Taustalla olevat kansalliset ohjeistukset Valtion ravitsemussuositukset Kansallinen Allergiaohjelma Käypä

Lisätiedot

Allergiatunnus erityisruokavalioiden ja tuoteturvallisuuden näkökulmasta

Allergiatunnus erityisruokavalioiden ja tuoteturvallisuuden näkökulmasta Allergiatunnus erityisruokavalioiden ja tuoteturvallisuuden näkökulmasta Mikä on Allergiatunnus? Tärkeä osa Allergia- ja Astmaliiton edunvalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa markkinoille allergianäkökulman

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka MILLOIN PÄIVYSTYSLÄHETE TAYS:IIN, TAYS-TEMPUT JA KOTIOHJEET PÄIVYSTYKSESTÄ AHDISTUSKOHTAUKSEN JÄLKEEN Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka ASTMAN PAHENEMIVAIHE/ OBSTRUKTIIVINEN BRONKIITTI

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO

LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO Opas Nivalan terveyskeskuksen vuodeosastolle Pienen lapsen akuutti hengenahdistuskohtaus liittyy yleisimmin laryngiittiin, astmaan, bronkiittiin/ bronkioliittiin

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

PISTIÄISALLERGIAN DIAGNOSTIIKKA

PISTIÄISALLERGIAN DIAGNOSTIIKKA PISTIÄISALLERGIAN DIAGNOSTIIKKA VILMA ESKOLA LK HYKS IHO- JA ALLERGIASAIRAALA Helsinki 08.10.2015 Tutkielma vilma.eskola@helsinki.fi Ohjaajat: Professori Mika Mäkelä, dosentti Anna Pelkonen, LT Kaarina

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle:

LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle: Lasten ruoka-allergiatutkimus 1 Lomake nro (A- tai A0-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää) LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle: I II Huoltaja palauttaa kyselylomakkeen. KYSY:

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

ALLERGIAT JA ASTMA. Tekijät: Reetta, Panu, Matilda

ALLERGIAT JA ASTMA. Tekijät: Reetta, Panu, Matilda ALLERGIAT JA ASTMA Tekijät: Reetta, Panu, Matilda 5.9.2016 Allergian oireet Oireet jaetaan niiden esiintymisalueiden ja aiheuttavien vaivojen mukaan. Oireita voi ilmetä useita yhtäaikaisesti, esim. siitepölyallergikolla

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Allergia monilla, kesä kaikilla

Allergia monilla, kesä kaikilla Anna Pelkonen TEEMA: KESÄNUMERO 20 Allergia monilla, kesä kaikilla Lumisen talven jälkeen tulee valoisa ja lämmin kesä. Kaikille kesä ei kuitenkaan ole pelkkää riemua. Aivastuttaa, vesi valuu nenästä tai

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSKOULUSSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSKOULUSSA KEITELEEN KUNTA Sivistys- ja terveystoimi Varhaiskasvatus ja koulu LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSKOULUSSA Johdanto Tämän ohjeistuksen lähtökohtana on luoda yhtenäiset toimintatavat,

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Alutard SQ:n biologinen aktiivisuus liittyy allergeenin pitoisuuteen, joka ilmaistaan SQ-U/ml. Pullo 3

VALMISTEYHTEENVETO. Alutard SQ:n biologinen aktiivisuus liittyy allergeenin pitoisuuteen, joka ilmaistaan SQ-U/ml. Pullo 3 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ALUTARD SQ siitepölyt, injektioneste, suspensio - 225 Timotei (Phleum pratense) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Timoteiuute. Puhdistettuja ja vakioituja

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon?

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon? Korvakipu Kutina ja kipu, kuume, mahdollisesti märkävuotoa korvasta. Anna kipulääkettä ohjeen mukaan helpottamaan kipua ja laskemaan kuumetta. Kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Päivystyskäynti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amovet vet 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aquagen SQ:n biologinen aktiivisuus liittyy allergeenin pitoisuuteen, joka ilmaistaan SQ-U/ml.

VALMISTEYHTEENVETO. Aquagen SQ:n biologinen aktiivisuus liittyy allergeenin pitoisuuteen, joka ilmaistaan SQ-U/ml. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AQUAGEN SQ siitepölyt, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - 231 Ruis (Secale cereale) - 225 Timotei (Phleum pratense) - 312 Pujo (Artemisia vulgaris)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 11 maaliskuuta 2016 Desloratadiini Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Heinänuha Pohjoismaiset tutkimukset

Lisätiedot

Uutisia Parkinson maailmasta. Filip Scheperjans, LT Neurologian erikoislääkäri, HYKS Neurologian klinikka Toimitusjohtaja, NeuroInnovation Oy

Uutisia Parkinson maailmasta. Filip Scheperjans, LT Neurologian erikoislääkäri, HYKS Neurologian klinikka Toimitusjohtaja, NeuroInnovation Oy Uutisia Parkinson maailmasta Filip Scheperjans, LT Neurologian erikoislääkäri, HYKS Neurologian klinikka Toimitusjohtaja, NeuroInnovation Oy Kaksi aihetta Parkinsonin taudin suolisto-oireet ja bakteerimuutokstet

Lisätiedot

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2010 Verensiirtoihin liittyvät turvallisuusriskit ovat Suomessa vähäiset. Vuonna 2010 sairaanhoitolaitoksiin toimitettiin yhteensä yli 343 000 verivalmistetta. Vakavia

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Urheilijan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Liikkujan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Ruoka-allergisen aikuispotilaan ohjaus

Ruoka-allergisen aikuispotilaan ohjaus Ruoka-allergisen aikuispotilaan ohjaus Anne-Mari Mattila Sofia Niemelä Opinnäytetyö Lokakuu 2015 Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 Alkuperäinen versio 5/2014: Teemu Elomaa EL, Petri Aaltonen EL Päivitetty 6/2015 (työryhmä: Petri Aaltonen, Anu Keskilohko, Tuomo Maavirta, Aaron

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1638/210/2007 17.4.2007. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1638/210/2007 17.4.2007. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikkeiden ja eläinlääkinnän valvontaosasto Tuoteturvallisuuden ja tuotemarkkinoinnin yksikkö ALTISTUMINEN KUMARIINILLE Kysely elintarviketeollisuudelle Kartottaakseen

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

SIEDÄTYSHOITO TÄNÄÄN. Rüdiger Schultz, LT Lasten allergologi. Pirkanmaan Allergiakeskus Pihlajalinna OY

SIEDÄTYSHOITO TÄNÄÄN. Rüdiger Schultz, LT Lasten allergologi. Pirkanmaan Allergiakeskus Pihlajalinna OY SIEDÄTYSHOITO TÄNÄÄN Rüdiger Schultz, LT Lasten allergologi Pirkanmaan Allergiakeskus Pihlajalinna OY Development of allergen specific immunotherapy The Lancet June 10, 1911; 1572-1573 Siedätyshoidon kehitys

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Ammattinuhasta. Liisa Airaksinen, knk-erikoislääkäri, LT Työterveyslaitos

Ammattinuhasta. Liisa Airaksinen, knk-erikoislääkäri, LT Työterveyslaitos Ammattinuhasta Liisa Airaksinen, knk-erikoislääkäri, LT Työterveyslaitos Occupational Rhinitis: EAACI classification 2009 EAACI Task Force of Occupational Rhinitis, Moscato et al., Allergy 2008 Ammattinuhasta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Menjugate 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä N. meningitidis -bakteeri voi aiheuttaa infektion

Lisätiedot

a) Perusimmunisaatio: Perusimmunisaatio tulisi mieluimmin suorittaa kylmänä vuodenaikana.

a) Perusimmunisaatio: Perusimmunisaatio tulisi mieluimmin suorittaa kylmänä vuodenaikana. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Encepur lapset Puutiaisaivokuumerokote. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 annos (0,25 ml suspensiota) sisältää: inaktivoitua TBE (puutiaisaivotulehdus)

Lisätiedot

Lääkkeet ensiapupäivystyksessä -koulutus

Lääkkeet ensiapupäivystyksessä -koulutus 16.3.2016 SPR Keskustoimisto Valmiuden yksikkö Lääkkeet ensiapupäivystyksessä -koulutus Opiskeltava taustamateriaali Ensiapupäivystäjän lääkeohje, mikä on hyväksytty SPR:n hallituksessa 22.5.2015. Ensiapupäivystyksissä

Lisätiedot

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fusidic Acid Orifarm 20 mg/g, emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää fusidiinihappoa hemihydraattina, joka vastaa

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille TERVETULOA TOIMENPITEESEEN Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille Hyvä vanhempi Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, kun lapsesi on tulossa kita- tai nielurisaleikkaukseen.

Lisätiedot

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on tukea perheen selviytymistä kotona astman kanssa. Oppaassa käsitellään lasten astmalääkkeiden

Lisätiedot

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle.

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ruiskullinen (= 10 g) valmistetta sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Otezla tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen apremilasti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

VERITURVATOIMINTA Johanna Wiksten ja Susanna Sainio

VERITURVATOIMINTA Johanna Wiksten ja Susanna Sainio VERITURVATOIMINTA 2015 19.5.2016 Johanna Wiksten ja Susanna Sainio Lukuja/vuosi 221 000 verenluovutusta 284 000 myytyä veri- ja jääplasmavalmistetta ~ 50 000 potilasta saa verivalmisteita ~ 250 haittareaktiota

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 gramma sisältää: Vaikuttava aine Omepratsoli 370 mg Apuaineet Keltainen rautaoksidi

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/601943/2014 Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Trulicity-valmisteen riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Kuolevan lapsen kivunhoito

Kuolevan lapsen kivunhoito Kuolevan lapsen kivunhoito Jukka Pouttu Lasten ja nuorten sairaala HUS SULAT 28.01.2016 Lisää aiheesta: DUODECIM: Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suositus Julkaistu: 28.11.2012 Kuolevan lapsen

Lisätiedot

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa 1.Käynti - lääkärin vastaanotto Astman selvittely - diagnostiikka Oireileva potilas. Ajanvaraus(hoitaja)- Hoidon tarpeen arvio Varataan aika

Lisätiedot

B. PAKKAUSSELOSTE 40

B. PAKKAUSSELOSTE 40 B. PAKKAUSSELOSTE 40 PAKKAUSSELOSTE Focetria injektioneste, suspensio Rokote pandeemiseen influenssaan (H1N1) (pinta-antigeeni, inaktivoitu, adjuvantoitu) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin saat

Lisätiedot

Tärkeää tietoa potilaille

Tärkeää tietoa potilaille Oma nimi: Oma osoite: Oma puhelinnumero: Lääkärin nimi: Psoriaasin hoito Stelara -lääkkeellä Tärkeää tietoa potilaille Lääkärin osoite: Lääkärin puhelinnumero: Tähän voit merkitä muistiin sinua hoitavan

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2009 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 29.4.2009 Faksi (09) 604 714 1(1) KOSTEUSVAURIOASTMAN TOTEAMINEN AMMATTITAUDIKSI Tapaturmavakuutus-

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Tervetuloa LifeVacin käyttäjäksi

Tervetuloa LifeVacin käyttäjäksi Tervetuloa LifeVacin käyttäjäksi LIFEVAC-TIETOA JA KÄYTTÖOHJE Sisältö 1. Tietoa tuotteesta...2 2. Näin LifeVac toimii...4 3. Käyttöohje...5 4. Vältä tukehtumistilanteet...6 Tietoa tuotteesta Käyttötarkoitus

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

ANAFYLAKTISEN REAKTION TOTEAMINEN JA HOITO opaslehtinen Ilomantsin Pogostan alakoulun opettajille ja koulunkäyntiavustajille

ANAFYLAKTISEN REAKTION TOTEAMINEN JA HOITO opaslehtinen Ilomantsin Pogostan alakoulun opettajille ja koulunkäyntiavustajille KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Riikka Tahvanainen ANAFYLAKTISEN REAKTION TOTEAMINEN JA HOITO opaslehtinen Ilomantsin Pogostan alakoulun opettajille ja koulunkäyntiavustajille Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Astimex 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Astimex 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit PAKKAUSSELOSTE Enalapril Astimex 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit Ota huomioon, että lääkäri on voinut määrätä lääkkeen muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai muulla annostuksella kuin mitä pakkausselosteessa

Lisätiedot

Desloratadiinin kliinisestä tehosta 12 17-vuotiailla nuorilla on vain rajoitetusti tutkimuskokemusta (ks. kohdat 4.8 ja 5.1).

Desloratadiinin kliinisestä tehosta 12 17-vuotiailla nuorilla on vain rajoitetusti tutkimuskokemusta (ks. kohdat 4.8 ja 5.1). 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Azomyr 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia Täydellinen apuaineluettelo, ks kohta 61 3 LÄÄKEMUOTO Tabletti,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille.

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI KEFAVET VET 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiinimonohydraatti vastaten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot