Anafylaktisen reaktion tutkimukset ja hoito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anafylaktisen reaktion tutkimukset ja hoito"

Transkriptio

1 Katsaus Mika Mäkelä ja Soili Mäkinen-Kiljunen nafylaktisen reaktion tutkimukset ja hoito nafylaktinen reaktio on monen elimen äkillinen ja nopeasti etenevä yliherkkyysreaktio, joka vaatii nopeaa hoitoa ja hoitamattomana voi johtaa kuolemaan. Tärkein hengen pelastava hoito on adrenaliinin varhainen antaminen lihakseen. nafylaksian selvitys kuuluu yleensä allergologille. Tutkimuksiin kuuluvat ihopistokokeet ja seerumin allergeeni-ige-tutkimukset. Joskus käytetään altistustutkimuksia. Pitkäaikaishoitona on anafylaksian aiheuttaneen aineen välttäminen sekä ohjeiden antaminen asianmukaisesta ensiavusta potilaalle ja tarvittaessa lapsipotilaan hoitajille. Hyönteisanafylaksiassa arvioidaan siedätyshoidon tarvetta. Valmius anafylaksian hoitoon on välttämätön paikoissa, joissa tehdään varjoainekuvauksia, allergiatutkimuksia tai -altistuksia tai annetaan rokotuksia tai siedätyshoitoa. nafylaktinen reaktio eli vaikea allergiareaktio on monen elimen äkillinen ja nopeasti etenevä yliherkkyysreaktio, joka voi johtaa verenkiertoelimistön sokkireaktioon (anafylaktinen sokki) ja jopa kuolemaan (Bock ym. 2001, Pumphrey 2004, Sampson ym. 2006). Reaktio voidaan luokitella anafylaktiseksi ilman sokkireaktiotakin (Sampson ym. 2006). nafylaksian mekanismit vaihtelevat allergisesta IgE-välitteisestä ja ei-ige-välitteisestä ei-allergisiin ei-ige-välitteisiin mekanismeihin. nafylaksian kaltainen reaktio voi johtua myös histamiinin suorasta vapautumisesta, komplementtiaktivaatiosta, immunokomplekseista, altisteen suuresta histamiinimäärästä, vasovagaalisesta reaktiosta tai muista tekijöistä (Kemp ja Lockey 2002, Sampson ym. 2005). Stakesin hoitoilmoitusrekisterin mukaan Suomen sairaaloissa hoidetaan vuosittain noin potilasta anafylaktisen reaktion vuoksi. Kuolemaan johtaneita tapauksia arvioidaan olevan joka toinen vuosi, aiheuttajina ampiainen tai mehiläinen (Hirvonen ja Jäntti 1995). Duodecim 2007;123: Diagnoosi ja oireet nafylaksian diagnoosi on aina kliininen, ja yhden yleisen, kaikki tapaukset kattavan määritelmän luominen on lähes mahdotonta. Yhdysvaltalainen konsensussuositus on esitetty taulukossa 1 (Sampson ym. 2006). Äskettäin on myös laadittu rokotustenjälkeiselle anafylaksialle diagnostiset kriteerit, joissa otetaan huomioon diagnoosin varmuus eri tasoilla (Rüggeberg ym. 2007). Oireyhtymälle tyypillisiä löydöksiä ovat nopea alku ja oireiden eteneminen. Varma anafylaksiadiagnoosi edellyttää oireita verenkiertoelimistöstä tai hengitysteistä, mutta näiden lisäksi esiintyy tyypillisesti ihon ja limakalvojen, keskushermoston tai maha-suolikanavan oireita (Sampson ym. 2006). Myös vakava akuutti astma ja kurkunpään turvotus voidaan tulkita anafylaksiaksi, varsinkin jos ne liittyvät ruokaallergiaan. Erotusdiagnostiikassa tulee huomioida akuutti ja krooninen urtikaria (myös kolinerginen urtikaria), hereditaarinen angioneuroottinen ödee 2725

2 Taulukko 1. nafylaksian kliiniset kriteerit (Sampson ym. 2006). nafylaksia on erittäin todennäköinen, kun vähintään yksi taulukon kolmesta kriteeristä täyttyy. 1) äkillinen alku (minuuteista useisiin tunteihin) ja oireita iholla, limakalvoilla tai molemmissa (esim. yleistynyt nokkosihottuma, kutina tai punoitus, huulten/kielen/kitakielekkeen turvotus) ja ainakin yksi seuraavista: a) Hengitysvaikeus (esim. hengenahdistus, hengityksen vinkuna / bronkospasmi, stridor, pienentynyt PEF-arvo, hypoksemia) b) Verenpaineen lasku (alkavat sokin oireet kuten tajunnanhäiriö, pidätyskyvyttömyys) 2) kaksi tai useampia seuraavista oireista, jotka ilmaantuvat nopeasti potilaalle todennäköisesti relevantin allergeenikontaktin jälkeen (minuuteista tunteihin) a) oireita iholla, limakalvoilla tai molemmissa (esim. yleistynyt nokkosihottuma, kutina-punoitus, huulten / kielen / kitakielekkeen turvotus) b) Hengitysvaikeus (esim. hengenahdistus, vinkunabronkospasmi, stridor, pienentynyt PEF-arvo, hypoksemia) c) Verenpaineen lasku tai siihen liittyvät oireet (esim. tajunnanhäiriö, pidätyskyvyttömyys) d) jatkuvat maha-suolioireet (esim. vatsakipu, oksentelu) 3) Verenpaineen lasku potilaalle relevantin allergeenikontaktin jälkeen (minuuteista tunteihin) a) lapsilla: matala systolinen paine (iänmukainen) tai yli 30 %:n lasku systolisessa paineessa b) aikuisilla systolinen paine alle 90 mmhg tai yli 30 %:n lasku potilaalle normaalista paineesta ma (HE), paniikkihäiriö ja muut vasovagaaliset reaktiot, mastosytoosi ja sydäninfarkti (Walker ja Sheikh 2003, Sampson ym. 2005). Tyypillinen alkuoire on kutina iholla, nielussa, suussa, päänahassa, jalkapohjissa tai kämmenissä ja ruokiin liittyvässä anafylaksiassa usein vatsakipu. nafylaksian alkuvaiheessa potilas ei ole yleensä kalpea vaan kasvoille ilmaantuu»flush»-tyyppinen punoitus. Urtikariaangioödeematyyppinen reaktio on tavallinen. Siinä voi esiintyä turvotusta huulissa, silmissä, korvalehdissä, kurkunpäässä tai keuhkoputkissa. Viimeksi mainitussa tapauksessa kliininen oire on astmakohtaus. nafylaksiassa potilas on yleisesti huonovointinen ja saattaa oksennella, pyörtyä tai ääritilanteessa mennä tajuttomaksi. nafylaksian tyypillinen oirekulku on esitetty taulukossa 2 (Haahtela 1999). nafylaksian diagnostiikassa tarkka anamneesi on tärkeä joskus jopa tärkein. Oleellista on selvittää tarkasti oireet: pelkkä nokkosihottuma tai jopa siihen liittyvä angioödeema ei täytä anafylaksian kriteerejä (Sampson ym. 2006). namneesissa selvitetään myös potilaan ammattiin liittyvät potentiaaliset allergeenit sekä reaktioon liittyvät muut mahdolliset tekijät, kuten fyysinen rasitus (juoksu, urheilu, kävely, sauna, seksi) sekä lääkkeiden ja alkoholin käyttö. Ruoka-anafylaksiassa arvioidaan mahdollisten piiloallergeenien mahdollisuus. Rasitus voi olla merkittävä tekijä anafylaksian synnyssä muuten terveellä ilman muita tekijöitä tai olla lisätekijä tietyn ruoka-aineen nauttimisen jälkeisessä anafylaksiassa (Tewari ym. 2006). Vehnään liittyvällä rasitusanafylaksialla on suuri uusimisriski (Mullins 2003). Hoito nafylaktisen reaktion hoito voidaan jakaa välittömään ja pitkäkestoiseen hoitoon (Walker ja Sheikh 2003). Fataalissa anafylaksiassa kuolinsyy on joko hengityksenpysähdys tai verenkierron pettäminen. Molempien syiden varhainen ja paras hoito on adrenaliini lihakseen pistettynä. Tyypillisin virhe akuutissa hoidossa on jäädä puntaroimaan adrenaliinin tarvetta. Se johtaa tilanteen pitkittymiseen ja vakavan reaktion etenemiseen. Hoitoa täydennetään antihistamiinilla ja kortisonilla, jonka tarkoitus on estää tyypillisesti 1 8 tunnin kuluttua alkureaktiosta kehittyvä myöhäisreaktio. Jos verenpaine laskee ja potilaalla on selvä sokkireaktio, avataan laskimoyhteys ja annetaan verenkierron tukemiseksi nestehoitoa. Taulukossa 3 on esitetty yksityiskohtaisesti hoitolinjat akuutissa anafylaksiassa. nafylaktiseen reaktioon liittyy kuolemanriski, ja siksi pitkäaikaiseen hoitoon kuuluvat oikea diagnoosi ja reaktion aiheuttajan mahdollisimman tarkka tunnistaminen. nafylaktisen reaktion selvitys kuuluu yleensä allergologille, joka tunnistaa allergeenin ja antaa välttöohjeet uusintareaktion estämiseksi, arvioi uusintareaktion riskin, määrää itsehoitolääkkeet, antaa ohjeet ensihoidosta ja tarvittaessa arvioi siedätys 2726 M. Mäkelä ja S. Mäkinen-Kiljunen

3 Taulukko 2. nafylaksian oirekulku. Mukailtu Haahtelan (1999) esittämästä. lkuvaihe Paheneminen Loppuvaihe Ihon kihelmöinti, pistely ja punoitus Kutina, paikallinen urtikaria Yleistynyt urtikaria, angioödeema Takykardia Verenpaineen lasku, tajunnanhäiriö Tajuttomuus, sokki, sydämenpysähdys Täyteläisyyden tunne kurkussa Puristava tunne rinnassa, hengitysvaikeus, nenä-silmäoireet Pahoinvointi Käheys, yskä, kurkunpään vinkuna, stridor, ylähengitysteiden näkyvä turvotus (kieli, kurkku, kitalaki, kurkunpää) Vinkuna, astma Vatsakivut, oksentelu Kurkunpään obstruktio, hengitysvaikeus Sokki, hengityksen pysähdys Ripuli hoidon tarpeen. Ilman selviä ohjeita itsehoitolääkkeen mukana pito ja käyttö voivat unohtua (Mullins 2003). Potilaalle selvitetään allergeenien ristireaktio ja sen vaikutus allergiatutkimusten joskus»vääriin» myönteisiin tuloksiin ilman kliinisiä oireita (Hannuksela ja Mäkinen-Kiljunen 2007). Ravitsemusterapeutin apua voidaan tarvita ruokavalio-ohjeiden antamiseen. Vaikean ruoka-allergiareaktion ainoa hoito on kyseisen ruoan välttäminen. Turhia välttämisdieettejä ei kuitenkaan saa ylläpitää»varmuuden vuoksi». Epätasapainossa oleva astma lisää ruoka-anafylaksian jopa fataalin reaktion riskiä, minkä vuoksi astman asianmukainen hoito on myös anafylaksiapotilaan hoidon kulmakiviä (Pumphrey 2004). Potilaalle annetaan anafylaksiakortti, jossa on tärkeimmät tiedot potilaan allergiasta ja ohjeet allergisen reaktion hoidosta. Tarvittaessa keskustellaan SOS-passin käytöstä. Tutkimukset Jos anafylaksian aiheuttaja jää epäselväksi, potilas ohjataan allergologisiin tutkimuksiin. Tavallisesti käytetään ihopistokokeita (prick) ja seerumin allergeeni-ige-tutkimuksia (RST), jotka soveltuvat myös raskaana oleville. ltistuskokeita käytetään harkiten. Tutkimuksia ei yleensä kannata tehdä heti anafylaktisen reaktion jälkeen, vaan 2 4 viikkoa ns. refraktaariajan jälkeen. Tarvittaessa tutkimukset voidaan toistaa myöhemmin. Lääkkeiden ja hyönteisten aiheuttama anafylaksia tulisi selvittää kuuden kuukauden kuluessa reaktiosta, Taulukko 3. nafylaktisen reaktion alkuhoito. drenaliinia lihakseen 10 µg/kg drenaliiniliuosta (1 mg / ml) 0,1 ml kymmentä painokiloa kohti Vaihtoehtoisesti 0,3 mg:n annos adrenaliinikynästä (Epipen) yli 30 kilon painoisille lapsille ja aikuisille; pienemmille lapsille 0,15 mg:n annos (Epipen Jr.) reiden ulkosyrjään Uusi annos tarvittaessa 5 15 minuutin kuluttua Sokissa olevalle aikuispotilaalle voidaan antaa suoneen adrenaliinia (0,1 mg / ml) 1 5 ml, lapselle 0,3 1 ml Hengitysvaikeuteen happea maskilla tai happiviiksillä Happikyllästeisyyttä seurataan Salbutamoli-inhalaatio 0,15 mg / kg ad 5 mg toistetaan tarvittaessa Kurkunpään turvotukseen inhaloitavaa adrenaliinisumutetta (1 mg / ml) alle 10 kg:n painoisille lapsille 2,25 mg, kg:n painoisille 3,4 mg ja yli 20 kg:n painoisille 4,5 mg Jos verenpaine on selvästi alentunut tai potilas on sokissa, aloitetaan nestehoito Ringerin liuosta tai fysiologista keittosuolaliuosta suoneen 10 ml / kg minuutissa tai nopeammin ja tarvittaessa toistaen, aikuisille ensimmäisen tunnin aikana vähintään ml Kortisonilääkitys Lievissä tapauksissa suun kautta (esim. prednisonia lapsille 1 2 mg / kg, aikusille 40 mg) Jos suoniyhteys on avattu, sitä kautta annetaan metyyliprednisolonia aikuisille mg, lapsille 2 mg / kg, tai hydrokortisonia aikuisille mg, lapsille 10 mg / kg ntihistamiinia aina ja H 2 -salpaaja harkinnan mukaan Lievissä tapauksissa suun kautta esim. hydroksitsiinia aikuisille mg, lapsille mikstuuraa (2 mg / ml): alle yksivuotiaille 2,5 ml, 1 5-vuotiaille 5 ml, 6 10-vuotiaille 10 ml), normaaliannos mitä tahansa antihistamiinia Ranitidiinia aikuisille mg suun kautta tai 50 mg suoneen, lapsille 1,7 2,5 mg / kg / vrk kolmena annoksena suoneen Lähetä potilas ensiavun jälkeen sairaalaan tarkkailtavaksi nafylaktisen reaktion tutkimukset ja hoito 2727

4 Taulukko 4. Esimerkkejä HYKS:n iho- ja allergiasairaalassa tutkituista anafylaksiatapauksista. Potilas iheuttaja llergeeni Lisätietoja allergeenista tai tutkimuksista aikuinen / lapsi L L / L L L / L Ruoka cocktailjuoma jäätelö kana-ateria kananugetit kasvimargariini gluteeniton leivonnainen luontaistuotteet mäti pellavasalmiakkimakeinen punainen elintarvike soijavanukas tahini-kastike pektiini kananmunakontaminaatio pähkinäjäämä lautasella kananliha maito lupiini, tattari siitepölyt, proteiinivalmisteet yllätys pellavansiemen karmiini (E120) maitokontaminaatio seesami pitkäjuomien omena- ja sitruspektiini kontaminaatioriski huomioitava kontaminaatioriski huomioitava ei kananmuna- eikä höyhenallergiaa maidon heraproteiinifraktio (whey) leivonnaisten aineosat on huomioitava luonteistuoteet eivät aina sovi allergiselle ei kala-allergiaa pähkinäallergia, ristireaktio siemeniin pullan punainen marsipaani kontaminaatioriski huomioitava raaka-aine tunnistettava Lääke tai toimenpide antasidi ultraäänianturin suojus, lääketeippi povidoni lateksi oireita muistakin povidonia sisältävistä tuotteista raaka-aine tunnistettava Muu sperma siemenplasman proteiini ihopistotesti herkin koska vasta-aineet voivat vähentyä alle toteamisrajan. Tryptaasi on entsyymi, jota vapautuu syöttösolujen hajotessa esimerkiksi allergisessa reaktiossa. Seerumin tryptaasipitoisuuden määritys on ollut markkinoilla jo vuosia, mutta sen käyttökelpoisuutta esimerkiksi ruoka-anafylaksian selvittelyssä ei ole osoitettu. Määritys soveltuukin paremmin lääke- ja hyönteisanafylaksian selvittelyyn. Jos tryptaasipitoisuus on suurentunut heti ei-fataalin anafylaksian esimerkiksi leikkausanafylaksian jälkeen, täytyy arvo tarkistaa noin 24 tunnin tai jopa 12 viikon kuluttua reaktiosta harvinaisen syöttösolutaudin, mastosytoosin, pois sulkemiseksi. Kuolemantapauksissa näyte tulisi ottaa 15 tunnin kuluessa, jottei tryptaasipitoisuuden epäspesifinen anafylaksiasta johtumaton kasvu vääristäisi tulosta (Kemp ja Lockey 2002). Harvinaisten ja epäselvien anafylaksiareaktioiden selvityksiin voidaan käyttää HYKS:in iho- ja allergiasairaalan allergeenilaboratorion immunospot-tutkimusta, jossa voidaan selvittää IgE-herkistymistä potilaan omille tai laboratorion näytteille. Esimerkkejä Iho- ja allergiasairaalan anafylaksiatapauksista on esitetty taulukossa 4. Ruoka-anafylaksia Ruoka on tavallisin anafylaksian aiheuttaja meillä ja muualla (Lieberman ym. 2005, Mäkinen-Kiljunen ym. 2005, Sampson ym. 2005). Lapsilla ruoka-anafylaksia on tavallisempaa kuin aikuisilla (Walker ja Sheikh 2003, Mäkinen-Kiljunen ym. 2005). Periaatteessa mikä tahansa ruoka voi aiheuttaa anafylaksian, mutta tietyt ruoka-aineet aiheuttavat muita enemmän reaktioita. Suomessa aikuisille eniten anafylaktisia reaktioita aiheuttavat pähkinät ja siemenet sekä hedelmät ja muut kasvikset (Mäkinen-Kiljunen ym. 2005). Lapset saavat eniten reaktioita maidosta, kananmunasta ja vehnästä sekä jonkin verran myös pähkinöistä ja siemenistä. Pähkinöiksi laskettiin kaikki ns. puupähkinät (hassel-, saksan-, cashew- ja pistaasipähkinä sekä manteli) ja maapähkinä, joka on palkokasvi. Siemenistä anafylaksiaa aiheuttavia ovat seesamin, auringonkukan, pellavan ja pinjan siemenet. Joskus ruoka (esimerkiksi vehnä) yhdessä rasituksen kanssa saa aikaan anafylaktisen reaktion (Varjonen ja Palosuo 2001). Tällöin pelkkä ruoka ilman rasitusta ei saa aikaan reaktiota. Vehnä-rasitusanafylaksian diagnostiikkaan on 2728 M. Mäkelä ja S. Mäkiinen-Kiljunen

5 hiljan tullut kaupallinen seerumin omega-5-gliadiinitutkimus. Esimerkki ruoka-anafylaksian tutkimuksista. Suomessa asuva yhdysvaltalainen astmaatikkonainen oli saanut ainakin kahdeksan anafylaktista reaktiota, jotka liittyivät ruokiin, kuten erilaisiin valmiskastikkeisiin sekä olueen ja viineihin. Sairaalahoitoon johtaneissa reaktioissa oli tarvittu jopa viisi annosta adrenaliinia. llergian perustutkimuksissa myönteinen ihopistotestitulos (10 mm:n paukama) saatiin vain ulkohomeelle (Cladosporium herbarum). Potilas toimitti tutkittavaksi käyttämäänsä valmiskastiketta, jolle saatiin paitsi myönteinen ihotestitulos myös myönteinen seerumin allergeeni-ige -tulos Iho- ja allergiasairaalan allergeenilaboratorion immunospot-tutkimuksessa. Myönteisten tulosten perusteella kastikkeen valmistajalta pyydettiin kyseisen kastikejauheen yksittäisiä ainesosia puhtaina. Iho- ja seerumitutkimuksissa ainoa spesifinen tulos saatiin yhdellä seitsemästä ainesosasta (kuva 1). Lisätutkimuksissa osoitettiin ulkohomeen reagoivan kastikkeessa käytetyn hiivan kanssa. Potilas oli herkistynyt kastikejauhossa makuaineena käytettyyn hiivauutteeseen (Saccharomyces pastorianus) mutta ei saanut oireita leivonnaisista, joissa käytetään Saccharomyces cerevisiae hiivaa. Pari vuotta oli mennyt ilman vakavia reaktioita, kunnes tammikuussa 2007 potilas sai uuden anafylaksiareaktion. Hän pystyi itse hoitamaan sen kahdella adrenaliinipistoksella (Kristiina irola, suullinen tiedonanto). Potilas oli syönyt savuaromiaineella maustettua ruokaa. Osa elintarvikkeiden»roasted»-makuaineista on hiivapohjaisia (irola ym. 2006). Lääkeanafylaksia Lääkkeet ja toimenpiteet aiheuttavat ruokien jälkeen eniten anafylaksiareaktioita (Mäkinen- Kiljunen ym. 2005). Niiden merkitys reaktioiden aiheuttajana kasvaa iän myötä. ikuisilla lääkkeet ovat yleisempiä anafylaksian aiheuttajia kuin ruoat. Jotta pienimolekyylisten lääkeaineiden allergeenisuutta eli kykyä sitoa IgE:tä voidaan tutkia seerumista, ne täytyy ensin liittää suurempaan molekyyliin, kuten albumiiniin, eli haptenisoida, mikä rajoittaa niiden soveltuvuutta laboratoriotutkimuksiin (Sampson ym. 2005). ntibiootit ja kipulääkkeet aiheuttavat eniten vaikeita allergiareaktioita (Lieberman ym. 2005, Mäkinen-Kiljunen ym. 2005, Sampson ym. 2005). Herkistymistä antibiooteille voidaan selvittää ihotestien (pisto- tai intrakutaanitesti) avulla, ja osalle antibiootteista on käytettävissä nafylaktisen reaktion tutkimukset ja hoito Kuva 1. Seerumin IgE:n sitoutuminen immunospot-tutkimuksessa valmiskastikejauheen ainesosiin (1 7). Sitoutuminen on spesifistä vain näytteeseen 4 (hiivauute) ja homeisiin (8 10) (). Näyte 7 sitoo epäspesifisesti myös normaaliseerumissa (B). Ihopistotestien perussarjassa ainoastaan ulkohome antoi myönteisen tuloksen. kaupallinen seerumin IgE-tutkimus, joita ei kipulääkkeille yleensä ole. On huomioitava, etteivät potilaat aina tunnista ilman reseptiä saatavia»flunssalääkkeitä» asetyylisalisyylihappovalmisteiksi. Sairaaloissa leikkausanafylaksiat ovat mahdollisia, kun useita lääkevalmisteita käytetään ulkoisesti ja suonensisäisesti (Kauppi ja Stenius-arniala 2005, alto-korte ja Mäkinen- Kiljunen 2006, Tamaouy ym. 2006). Leikkauksissa anafylaksian aiheuttajia ovat antibioottien lisäksi lihasrelaksantit (kuten rokuroni), propofoli, opiaatit ja siniväri (Patent Blue). Herkkyyttä rokuronille ja sinivärille voidaan tutkia ihopistotestin avulla. Joskus lääkeanafylaksian selvitys vaatii altistustutkimuksia (Nieminen ym. 2004). Lääkkeen vaikuttava aine ei aina ole anafylaksian aiheuttaja. Siksi lääkeanafylaksian selvittelyssä täytyy huomioida kaikki valmisteen apuaineet ja tarvittaessa pyytää valmistajalta apuaineita sisältämättömät näytteet. Esimerkiksi insuliinin aiheuttama anafylaksia saattaa aiheutua valmisteen protamiinikomponentista. sia voidaan selvittää ihopistotestin tai seerumin IgEtestin avulla. Samoin apuaineina käytetyt povidoni, polyetyleeniglykoli (PEG) eli makrogoli ja eräät makuaineet, kuten antihistamiinin pähkinänmakuaine, voivat olla allergeeneja. Välttäminen koskee vain reaktion aiheuttajaa. B 2729

6 Esimerkki lääkeanafylaksian tutkimuksista. ikuinen miespotilas sai anafylaksiareaktion penisilliinitabletista. Ihopistotesti ja intrakutaanitesti penisilliinillä antoivat kielteiset tulokset, mutta tabletin apuaine polyetyleeniglykoli antoi myönteisen tuloksen (7 mm:n paukama ja 5 cm:n turvotus ja punoitus). Kahdenkymmenen verrokin ihotesti makrogolilla jäi tulokseltaan kielteiseksi. ltistus puhtaalla penisilliinillä ei tuottanut reaktiota. Potilas oli jo aikaisemmin saanut lievempiä urtikariareaktioita kahdesta muusta makrogolia sisältävästä tuotteesta: fluoritabletista (Fludent) ja kurkkutabletista (Bafucin mint), jotka myös antoivat myönteisen ihopistotuloksen (5 mm). Toinen aikuinen sai anafylaktisen reaktion samasta fluoritablettivalmisteesta. Ihopistotestissä se aiheutti 16 mm:n paukaman ja vuorokauden kuluttua vielä 20 cm:n turvotuksen ja punoituksen. Makrogolipaukama oli kooltaan 8 mm. Potilas oli aikaisemmin saanut kontaktiurtikariaa qualan L voiteesta, joka sisältää setomakrogolia (Hyry ym. 2006). Hyönteisanafylaksia Suomessa ampiaiset ja mehiläiset ovat yleisimpiä pistäviä hyönteisiä, ja ampiainen aiheuttaa eniten anafylaksiareaktioita (Mäkinen-Kiljunen ym. 2005). Hyönteisten pistot ovat tavallisia mutta vaikeat yleisreaktiot onneksi harvinaisia (Hirvonen ja Jäntti 1995). Potilas ei välttämättä tunnista piston aiheuttanutta hyönteistä tai tulkitsee kimalaisen ampiaiseksi (kuva 2). Jos yleisreaktion jälkeen harkitaan siedätyshoitoa, oikean valmisteen valinta edellyttää reaktion aiheuttaneen hyönteisen tunnistusta tai IgE-vasteen varmistusta. Käytännössä ongelmallisia ovat olleet tilanteet, joissa ihopistotestit antavat heikon myönteisen tuloksen sekä ampiaiselle että mehiläiselle mutta kaupalliset seerumin IgE-tutkimukset kielteisen. Tällöin voidaan hyödyntää Iho- ja allergiasairaalan allergeenilaboratorion immunospot-tutkimusta, jossa on käytettävissä useita erivahvuisia valmisteita ampiaisen ja mehiläisen myrkystä. Näiden avulla herkistymistä voidaan tarkentaa ja valita oikea siedätyshoitovalmiste (kuva 3). Pohdinta nafylaksia on alidiagnosoitu ja alihoidettu (Sicherer ja Leung 2006). Tehokas hoito edellyttää varhaisoireiden tunnistamista ja hoidon välitöntä aloittamista nimenomaan lihakseen annetulla adrenaliinilla. Pitkäaikaisesta hoidosta huolehditaan allergeenin tunnistuksen, välttöohjeiden ja mahdollisesti siedätyshoidon avulla. Potilaalle kirjoitetaan adrenaliinikynäresepti ja ohjataan kynän käytössä. Kun kyseessä on päiväkotilapsi tai pieni koululainen, on tärkeää opettaa adrenaliinikynän käyttö myös lapsen kanssa päivittäin tekemisissä oleville hoitajille ja opettajille. nafylaksian diagnostiikkaan tarvitaan uusia tutkimuksia ja menetelmiä. Iho- ja allergiasairaalassa on tutkimuskäytössä ihopistokoesarjoja harvinaisten allergeeniherkkyyksien selvittämiseksi. Tutkittavana on esimerkiksi leikkaussalisarja (Thong ja Yeow-Chan 2004, Karila ym. 2005, Tamayo ym. 2006), antikoagulanttisarja (Bircher ym. 2006), hammaslääkärisarja ja röntgentehostesarja (Brockow ym. 2005, Laroche 2005, Kvedariene ym. 2006). Rekombinanttiallergeeneista, virtaussytometriasta ja mikrosirumäärityksistä odotetaan täsmämäärityksiä anafylaksian diagnostiikkaan (Hamilton ja dkinson 2004). Yksittäisten laboratoriossa tuotettujen ns. rekombinanttiallergeenien avulla voidaan arvioida uusintareaktion riskiä ja vakavuutta (Sicherer 2003). Ne parantavat myös nykyistä diagnostiikkaa esimerkiksi y d i n a s i a t nafylaksian välitön hoito on adrenaliini. Potilaalle ja hänen läheisilleen opetetaan adrenaliinikynän käyttö. nafylaksiapotilaat ohjataan allergologisiin selvityksiin. nafylaksian pitkäaikaishoito on allergeenin välttäminen tai harkinnan mukaan siedätyshoito. Tee anafylaksiailmoitus lomakkeella, jonka saa osoitteesta hakusanalla anafylaksia M. Mäkelä ja S. Mäkinen-Kiljunen

7 Kuva: Studio Tunturi-Lappi / SKOY Kuva: Sinclair Stammers / Science Photo Library / SKOY Kuva: Minden Pictures / SKOY B C Kuva 2. Potilas ei välttämättä tunnista piston aiheuttanutta hyönteistä. ) kimalainen, B) ampiainen ja C) mehiläinen. soija-anafylaksian selvittelyssä. Kun koivulle allerginen potilas saa anafylaktisen reaktion soijajuomasta, kaupallinen seerumin soija-ige-tutkimus voi antaa kielteisen tuloksen, koska siitä puuttuu koivun kanssa ristiin reagoiva soija-allergeeni (Gly m 4). Tällöin IgE-määritys rekombinantti Gly m 4:llä voi selvittää herkistymistä. Vehnä-rasitusanafylaksian diagnostiikkaa on mahdollista tarkentaa rekombinantti-omega-5- gliadiini-ige-testillä (Phadia), joka on parempi kuin timotein kanssa ristiin reagoivan vehnä- IgE:n määritys seerumista ja spesifisempi kuin seerumin gluteeni-ige-testi (Sicherer 2003). Uusien IgE-tutkimusten lisäksi on selvitetty aktivoituneiden basofiilien osoittamiseen käytettyjen virtaussytometristen menetelmien soveltuvuutta anafylaksian diagnostiikkaan ja siedätyshoidon tehon arviointiin (Ebo ym. 2006, Shamji ym. 2006). Basofiilit ovat syöttösolujen lisäksi tärkeitä allergian effektorisoluja, joiden aktivoituminen allergeenialtistuksen jälkeen voidaan osoittaa virtaussytometrin avulla mittaamalla solujen pinnalle ilmestyvää CD63-pintamolekyylikompleksia. Mikrosirumenetelmiä on kehitetty allergeeneille, mikä mahdollistaa jopa useiden satojen IgE-määritysten tekemisen pienestä seerumimäärästä (Hamilton ja dkinson 2004). Menetelmistä odotetaan täsmennystä ruoka-allergian diagnostiikkaan. Niissä voidaan käyttää samanaikaisesti esimerkiksi mikroskooppilasilla yksittäisiä (rekombinantti)allergeeneja ja pienempiä peptidejä, jotka osoittavat paremmin todellista ruoka-allergiaa, sen pysyvyyttä ja reaktioiden vakavuutta eivätkä ainoastaan osoita oireetonta herkistymistä tai allergeenien ristireaktioita (Sicherer 2003). Tästä tekniikasta (componentbased allergen-microarray) voisi olla apua myös arvioitaessa raakojen ja kypsien ruokien allergiariskiä. Tulevaisuudessa siedätyshoitoa voitaneen täsmentää puhtailla allergeeneilla tai niiden osilla ja hoito annetaan ruiskeina tai suun kautta. Siedätyshoitoa tutkitaan myös ruoka-allergioissa, mutta mikään menetelmä ei ole vielä laajalti käytössä. Italialainen tutkimusryhmä antoi 21:lle voimakkaasti allergiselle lapselle kuuden kuukauden aikana kasvavia annoksia lehmänmaitoa suun kautta (Meglio ym. 2004). Näistä lapsista 15 (71 %) sieti maitoa jopa kaksi desilitraa päivässä hoidon jälkeen. Iho- ja allergiasairaalassa on maitosiedätyshoitoa annettu lähinnä tutkimusluonteisesti tähän mennessä yli 20 koulu Kuva 3. Seerumin IgE:n sitoutuminen immunospot-tutkimuksessa ampiaisen (1 4) ja mehiläisen myrkkyihin (5 8). Hyönteisen piston aiheuttaman yleisreaktion perusteella potilaalle suunniteltiin siedätyshoitoa, mutta kaupallisten hyönteis-ige-tutkimusten tulokset olivat kielteisiä. Immunospot-tutkimus antoi myönteisen tuloksen ampiaisen myrkylle. nafylaktisen reaktion tutkimukset ja hoito 2731

8 ikäiselle lapselle ja alustavat tulokset ovat olleet Meglion ryhmän saamien kaltaiset. Voimakkaan anafylaktisen reaktion saaneita ei ole toistaiseksi hoidettu. Yhteistä ruokasiedätyshoidossa näyttäisi kuitenkin olevan se, että sietokyvyn ylläpito vaatii aineen jatkuvaa saamista. Myös anti-ige-hoitoa on tutkittu ruoka-allergiassa (Leung ym. 2003). Voimakkaasti maapähkinälle allergisille potilaille annettiin anti- IgE-hoitoa 16 viikon ajan, jolloin sietokyky lisääntyi keskimäärin puolesta yhdeksään pähkinään. Menetelmää ei ole toistaiseksi käytetty Suomessa. Kaikki anafylaksian hoitoon ajatellut siedätyshoidot pistiäisallergiaa lukuun ottamatta ovat vielä tutkimuksen asteella. nafylaktisen reaktion saaneille ei tule antaa ohjeeksi kokeilla omin päin allergeenia, olipa se lääke tai ruoka. Lopuksi Potilaan elämänlaadun kannalta on keskeistä tunnistaa taudin aiheuttava allergeeni, jotta altisteen välttäminen voidaan toteuttaa tehokkaasti ja vailla turhia asiaan liittyviä pelkoja. Tietoa anafylaksian diagnosoinnista ja varhaisesta hoidosta tulisi lisätä, ja tarvitsemme edelleenkin tietoa suomalaisten potilaiden anafylaksiareaktioista (lomake vaikean allergiareaktion ilmoittamista varten löytyy osoitteesta fi hakusanalla anafylaksia). Kirjallisuutta alto-korte K, Mäkinen-Kiljunen S. Symptoms of immediate chlorhexidine hypersensitivity in patients with a positive prick test. Contact Dermatitis 2006;55: irola K, Petman L, Mäkinen-Kiljunen S. Clustered sensitivity to fungi: anaphylactic reactions caused by ingestive allergy to yeasts. nn llergy sthma Immunology 2006;97: Bircher J, Harr T, Hohenstein L, Tsakiris D. Hypersensitivity reactions to anticoagulant drugs: diagnosis and management options. llergy 2006;61: Bock S, Munoz-Furlong, Sampson H. Fatalities due to anaphylactic reactions to foods. J llergy Clin Immunol 2001;107: Brockow K, Christiansen C, Kanny G, ym. Management of hypersensitivity reactions to iodinated contrast media. llery 2005;60: Ebo DG, Bridtd CH, Hagendorens MM, Mertens CH, De Clerk LS, Stevens WJ. Flow-assisted diagnostic management of anaphylaxis from rocuronium bromide. llergy 2006;61: Haahtela T. Äkilliset yliherkkysreaktiot. Kirjassa: Haahtela T, Hannuksela M, Terho EO toim. llergologia. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim 1999, s Hamilton RG, dkinson NF. In vitro assays for the diagnosis of IgE-mediated disorders. J llergy Clin Immunol 2004;114: Hannuksela M, Mäkinen-Kiljunen S. Ristiin reagoivat ruoka-allergeenit. Duodecim 2007;123: Hirvonen J, Jäntti M. Mehiläisen ja ampiaisen yksittäiset pistot fataalin anafylaksian syynä. Duodecim 1995;111: Hyry H, Vuorio E, Varjonen E, Skyttä J, Mäkinen-Kiljunen S. Two cases of anaphylaxis to macrogol 6000 after ingestion of drug tablets. llergy 2006;61:1021. Karila C, Brunet-Langot D, Labbez F, ym. naphylaxis during anesthesia: results of a 12-year survey at a French pediatric center. llergy 2005;60: Kauppi P, Stenius-arniala B. Tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin liittyvä anafylaksia. Suom Lääkäril 2005;60: Kemp SF, Lockey RF. naphylaxis: a review of causes and mechanisms. J llergy Clin Immunol 2002;110: Kvedariene V, Martins P, Rouanet L, Demoly P. Diagnosis of iodinated contrast media hypersensitivity: results of a 6-year period. Clin Exp llergy 2006;36: Laroche D. Immediate reactions to contrast media: mediator release and value of diagnostic testing. Toxicology 2005;209: Leung DY, Sampson H, Burks W Jr, ym. Effect of anti-ige therapy in patients with peanut allergy. N Engl J Med 2003;348: Lieberman P, Kemp SF, Oppenheimer J, ym. The diagnosis and management of anaphylaxis: an updated practice parameter. J llergy Clin Immunol 2005;115 Suppl 2:S483 S523. Meglio P, Bartone E, Plantamura M, rabito E, Giampietro PG. protocol for oral desensitization in children with IgE-mediated cow s milk allergy. llergy 2004;59: Mullins RJ. naphylaxis: risk factors for recurrence. Clin Exp llergy 2003;33: Mäkinen-Kiljunen S, ndersen H, Mäkelä M, Haahtela T. nafylaksiailmoitukset vuosina Suom Lääkäril 2005;60: Nieminen E, Hyry H, Lauerma, Granlund H, Haahtela T. Lääkkeiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot aikuisilla milloin tarvitaan altistuskoetta? Duodecim 2004;120: Pumphrey R. naphylaxis: can we tell who is at risk of the fatal reaction? Curr Opin llergy Clin Immunol 2004;4: Rüggeberg JU, Gold MS, Bayas, JM, ym. naphylaxis: Case definition and guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunization safety data. Vaccine 2007:25; Sampson H, Munoz-Furlong, Bock, ym. Symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report. J llergy Clin Immunol 2005;115; Sampson H, Munoz-Furlong, Campbell RL, ym. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report -- second National Institute of llergy and Infectious Disease/Food llergy and naphylaxis Network symposium. J llergy Clin Immunol 2006;117; Shamji MH, Wilcock LK, Wachholz P, ym. The IgE-facilitated allergen binding (FB) assay: validation of a novel flow-cytometric based method for the detection of inhibitory antibody responses. J Immunol Methods 2006;317:71 9. Sicherer SH. dvances in anaphylaxis and hypersensitivity reactions to foods, drugs, and insect venom J llergy Clin Immunol 2003;111 3 Suppl:S Sicherer SH, Leung DYM. dvances in allergic skin disease, anaphylaxis, and hypersensitivity reactions to foods, drugs, and insects. J llergy Clin Immunol 2006;118: Tewari, Du Toit G, Lack G. The difficulties of diagnosing food-dependent exercise-induced anaphylaxis in childhood a case study and review. Pediatr llergy Immunol 2006;17: Tamaoy E, lvarez FJ, Rodriguez-Ceron G, Gomez-Herreras JI, Castrodeza J. Prevalence of positive prick test to anaesthetic drugs in the surgical population. llergy 2006;67: Thong BY-H, Yeow-Chan. naphylaxis during surgical and interventional procedures. nn llergy sthma Immununol 2004;92: Varjonen E, Palosuo K. Vehnän ja rasituksen aiheuttama anafylaksia. Suom Lääkäril 2001;56: Walker S, Sheikh. Managing anaphylaxis: effective emergency and long-term care are necessary. Clin Exp llergy 2003;33: MIK MÄKELÄ, dosentti, erikoislääkäri, ylilääkäri SOILI MÄKINEN-KILJUNEN, dosentti, kemisti HYKS Iho- ja allergiasairaala PL 160, HUS 2732

Lasten ruoka-aineallergian siedätyshoito

Lasten ruoka-aineallergian siedätyshoito Lasten ruoka-aineallergian siedätyshoito Näiden sivujen tarkoituksena on antaa tietoa Sinulle ja perheellesi lasten ruokaaineallergian siedätyshoidosta. Tiedon avulla haluamme auttaa sinua selviytymään

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

ANAFYLAKSIA LEIKKAUKSEN AIKANA.

ANAFYLAKSIA LEIKKAUKSEN AIKANA. ANAFYLAKSIA LEIKKAUKSEN AIKANA riikka.takala@gmail.com Anestesiakurssi 17.3.2017 MÄÄRITELMÄ ANAFYLAKSIA systeeminen, äkillinen ja vakava yliherkkyysreaktio ALLERGINEN ANAFYLAKSIA immunologinen reaktio

Lisätiedot

Mika Mäkelä Vastaava ylilääkäri, dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Allergiaklinikka

Mika Mäkelä Vastaava ylilääkäri, dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Allergiaklinikka Allerginen lapsi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Mika Mäkelä Vastaava ylilääkäri, dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Allergiaklinikka Allergioiden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SOLUPRICK SQ hyönteismyrkyt, liuos ihopistotestiin - 801 Mehiläisen myrkky (Apis mellifera) - 802 Ampiaisen myrkky (Vespula spp.) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016. Tähän tarvittaessa otsikko

Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016. Tähän tarvittaessa otsikko Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016 Tähän tarvittaessa otsikko Taustalla olevat kansalliset ohjeistukset Valtion ravitsemussuositukset Kansallinen Allergiaohjelma Käypä

Lisätiedot

Laboratoriotutkimukset apuna allergeenien selvittelyssä

Laboratoriotutkimukset apuna allergeenien selvittelyssä Näin tutkin Soili Mäkinen-Kiljunen Laboratoriotutkimukset apuna allergeenien selvittelyssä Allergiadiagnostiikassa käytetään allergeenispesifisten IgE-vasta-aineiden määrityksiä selvitettäessä potilaan

Lisätiedot

Milloin ruokasiedätys on valmis klinikkaan?

Milloin ruokasiedätys on valmis klinikkaan? Milloin ruokasiedätys on valmis klinikkaan? Valtakunnalliset astma- ja allergiapäivät Biomedicum, Helsinki, 22.-23.1.2015 Dos. Petri Kulmala, lastenallergologi Sidonnaisuudet Tarvitaanko ruokasiedätystä?

Lisätiedot

Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä

Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä Anna Pelkonen, Dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho-ja allergiasairaala 9.12.2013 JACI 1995;95:1179-90 Kansallinen

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

Siedätyshoito. Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen. Spesifisesti allergian siedätyshoidolla

Siedätyshoito. Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen. Spesifisesti allergian siedätyshoidolla Siedätyshoito Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen Spesifisesti allergian siedätyshoidolla Erkka Valovirta, Prof. Filha, asiantuntijalääkäri Kliinisen allergologian dosentti Keuhkosairaudet

Lisätiedot

Edellytykset siedätyshoidolle

Edellytykset siedätyshoidolle Edellytykset siedätyshoidolle Hoito toteutetaan hoitosuositusten mukaisesti Siedätyshoito Käypä hoito suositus 2011 Siedätyshoidon aloittaa allergisten sairauksien tutkimiseen ja hoitoon perehtynyt lääkäri

Lisätiedot

Allergiatunnus erityisruokavalioiden ja tuoteturvallisuuden näkökulmasta

Allergiatunnus erityisruokavalioiden ja tuoteturvallisuuden näkökulmasta Allergiatunnus erityisruokavalioiden ja tuoteturvallisuuden näkökulmasta Mikä on Allergiatunnus? Tärkeä osa Allergia- ja Astmaliiton edunvalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa markkinoille allergianäkökulman

Lisätiedot

PISTIÄISALLERGIAN DIAGNOSTIIKKA

PISTIÄISALLERGIAN DIAGNOSTIIKKA PISTIÄISALLERGIAN DIAGNOSTIIKKA VILMA ESKOLA LK HYKS IHO- JA ALLERGIASAIRAALA Helsinki 08.10.2015 Tutkielma vilma.eskola@helsinki.fi Ohjaajat: Professori Mika Mäkelä, dosentti Anna Pelkonen, LT Kaarina

Lisätiedot

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että kuolevaa potilasta rauhoitetaan

Lisätiedot

Allergiavaroitus! silmät vuotaa. aivastelua. tip tip. Nenä tukossa

Allergiavaroitus! silmät vuotaa. aivastelua. tip tip. Nenä tukossa Allergiavaroitus! aivastelua silmät vuotaa Nenä tukossa tip tip Allergia on hyvin yleinen mutta silti vakava sairaus. Monet aliarvioivat sairautensa ja luulevat kärsivänsä usein vilustumisesta. Nuha, nenän

Lisätiedot

Anafylaksia. (immunologinen reaktio) tai ei-allergiseen lääkeyliherkkyyteen (eiimmunologinen

Anafylaksia. (immunologinen reaktio) tai ei-allergiseen lääkeyliherkkyyteen (eiimmunologinen Riikka Takala LT, erikoislääkäri Tyks, TOTEK riikka.takala@tyks.fi Anafylaksia Anafylaksia on äkillinen systeeminen yliherkkysreaktio, joka pahimmillaan uhkaa potilaan henkeä. Anafylaksia jaetaan allergiseen

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Mitä kannat töistä kotiin suojaudu allergeeneilta

Mitä kannat töistä kotiin suojaudu allergeeneilta Mitä kannat töistä kotiin suojaudu allergeeneilta Missä mennään FinLASin syysseminaari 3.12.2012 Koe-eläinkeskus, Oulun yliopisto Hanna-Marja.Voipio@oulu.fi Tässä esityksessä Puremat ja raapimat Koe-eläinallergiat

Lisätiedot

LASTEN ALLERGOLOGIA. Lastentautien lisäkoulutusohjelma TAMPEREEN YLIOPISTO. Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit)

LASTEN ALLERGOLOGIA. Lastentautien lisäkoulutusohjelma TAMPEREEN YLIOPISTO. Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit) Lastentautien lisäkoulutusohjelma LASTEN ALLERGOLOGIA TAMPEREEN YLIOPISTO Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit) Kouluttajat: Dosentti Minna Kaila, Duodecim (lasten allergologia, näyttöön

Lisätiedot

Ruoka-allergia aiheuttajat, tutkiminen, oireet ja hoito

Ruoka-allergia aiheuttajat, tutkiminen, oireet ja hoito Ruoka-allergia aiheuttajat, tutkiminen, oireet ja hoito Mika Mäkelä Dosentti, ylilääkäri Lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala agenda Määritelmät Taudin muodot

Lisätiedot

LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO

LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO Opas Nivalan terveyskeskuksen vuodeosastolle Pienen lapsen akuutti hengenahdistuskohtaus liittyy yleisimmin laryngiittiin, astmaan, bronkiittiin/ bronkioliittiin

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Kauniaisten kaupunki 6.4.2010 Sosiaali- ja terveystoimi Varhaiskasvatus ja esiopetus LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka MILLOIN PÄIVYSTYSLÄHETE TAYS:IIN, TAYS-TEMPUT JA KOTIOHJEET PÄIVYSTYKSESTÄ AHDISTUSKOHTAUKSEN JÄLKEEN Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka ASTMAN PAHENEMIVAIHE/ OBSTRUKTIIVINEN BRONKIITTI

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Soluprick SQ:ta käytetään IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiikkaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Soluprick SQ:ta käytetään IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiikkaan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SOLUPRICK SQ epiteeliuutteet, liuos ihopistotestiin - 552 Hevonen - 553 Koira - 555 Kissa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hevosen, koiran ja kissan epiteeliuutteet.

Lisätiedot

Laboratoriokäsikirja ALLERGEENIKOMPONENTTI, IgE vasta-aineet (yksittäisen allergeenikomponentin IgE vastaainemääritys)

Laboratoriokäsikirja ALLERGEENIKOMPONENTTI, IgE vasta-aineet (yksittäisen allergeenikomponentin IgE vastaainemääritys) S -AllIgE (3836) Koodina käytetään 3836 + allergeenikohtainen lyhenne. Spesifiset allergeenikomponentit Ruoka-aineet: Cashewpähkinä f443 rana o 3 varastoproteiini (2S) Maapähkinä (Ks. myös tutkimuspaketti

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

ALLERGIAT JA ASTMA. Tekijät: Reetta, Panu, Matilda

ALLERGIAT JA ASTMA. Tekijät: Reetta, Panu, Matilda ALLERGIAT JA ASTMA Tekijät: Reetta, Panu, Matilda 5.9.2016 Allergian oireet Oireet jaetaan niiden esiintymisalueiden ja aiheuttavien vaivojen mukaan. Oireita voi ilmetä useita yhtäaikaisesti, esim. siitepölyallergikolla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009 VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA Verensiirtojen haittavaikutusten raportoinnilla ja tutkimisella on Suomessa pitkät perinteet, ja veriturvatoiminta on lakisääteistä. Toiminnan

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

Lääkkeiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot aikuisilla milloin tarvitaan altistuskoetta?

Lääkkeiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot aikuisilla milloin tarvitaan altistuskoetta? Alkuperäistutkimus EIJA NIEMINEN, HELI HYRY, ANTTI LAUERMA, HÅKAN GRANLUND JA TARI HAAHTELA Lääkkeiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot aikuisilla milloin tarvitaan altistuskoetta? Lääkkeiden aiheuttamista

Lisätiedot

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA 1/5 ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA KESKEISET TEKIJÄT: o Sepelvaltimon tukos / ahtautuminen (kuva 1,sivulla 5) o Tromboottinen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito ja perusopetus 23.10.2007 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali-

Lisätiedot

Allergia monilla, kesä kaikilla

Allergia monilla, kesä kaikilla Anna Pelkonen TEEMA: KESÄNUMERO 20 Allergia monilla, kesä kaikilla Lumisen talven jälkeen tulee valoisa ja lämmin kesä. Kaikille kesä ei kuitenkaan ole pelkkää riemua. Aivastuttaa, vesi valuu nenästä tai

Lisätiedot

ALLERGIAT. Tutkiminen ja hoito

ALLERGIAT. Tutkiminen ja hoito ALLERGIAT Tutkiminen ja hoito Hanne Vänskä Opinnäytetyö Saamelaisalueen koulutuskeskus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 25.3.2008 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS TIIVISTELMÄ Tutkinto

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Potilastapaus. Tuula Vuorialho, VKS Operatiiviset päivät 28.11.2014

Potilastapaus. Tuula Vuorialho, VKS Operatiiviset päivät 28.11.2014 Potilastapaus Tuula Vuorialho, VKS Operatiiviset päivät 28.11.2014 Potilas 43-v terve nainen, 88kg, 164,5cm (BMI 34) Sterilisaatioleikkaukseen 13.10.2011 (Kansallisen epäonnistumisen päivä) Aikaisemmat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Alutard SQ:n biologinen aktiivisuus liittyy allergeenin pitoisuuteen, joka ilmaistaan SQ-U/ml. Pullo 3

VALMISTEYHTEENVETO. Alutard SQ:n biologinen aktiivisuus liittyy allergeenin pitoisuuteen, joka ilmaistaan SQ-U/ml. Pullo 3 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ALUTARD SQ siitepölyt, injektioneste, suspensio - 225 Timotei (Phleum pratense) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Timoteiuute. Puhdistettuja ja vakioituja

Lisätiedot

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg)

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg) VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac RABIES Vet 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Per annos (1 ml): Vaikuttava aine: BHK-21-soluviljelmässä kasvatettua ja beeta-propionilaktonilla inaktivoitua

Lisätiedot

LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle:

LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle: Lasten ruoka-allergiatutkimus 1 Lomake nro (A- tai A0-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää) LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle: I II Huoltaja palauttaa kyselylomakkeen. KYSY:

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

Ilmoitus erityisruokavaliosta päiväkodissa tai koulussa pitkä versio

Ilmoitus erityisruokavaliosta päiväkodissa tai koulussa pitkä versio Ilmoitus erityisruokavaliosta päiväkodissa tai koulussa pitkä versio Palautetaan oman koulun terveydenhoitajalle. Käytä tätä lomaketta silloin, kun ruokavalioon liittyy monia rajoituksia. Ruokailijan nimi

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSKOULUSSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSKOULUSSA KEITELEEN KUNTA Sivistys- ja terveystoimi Varhaiskasvatus ja koulu LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSKOULUSSA Johdanto Tämän ohjeistuksen lähtökohtana on luoda yhtenäiset toimintatavat,

Lisätiedot

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen ulosvirtaus Kuvaa suurten hengitysteiden väljyyttä Puhalluksiin vaikuttavat:

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

MAITOSIEDÄTYS KOULUIKÄISILLÄ LAPSILLA

MAITOSIEDÄTYS KOULUIKÄISILLÄ LAPSILLA MAITOSIEDÄTYS KOULUIKÄISILLÄ LAPSILLA Saana Kauma Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Lastentautien tutkimusryhmä Tammikuu 2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtautmatauti Mahdollisimman varhainen taudin diagnostiikka Diagnoosi on oikea Optimaalinen lääkitys ja hoito: -tupakoinnin lopetus -lääkitys -kuntoutus

Lisätiedot

Lapsiperheen allergiaopas

Lapsiperheen allergiaopas Lapsiperheen allergiaopas PÉTER CSONKA & PÄIVI JUNTTILA WSOY Lapsiperheen allergiaopas PÉTER CSONKA & PÄIVI JUNTTILA Lapsiperheen allergiaopas WSOY Péter Csonka, Päivi Junttila ja WSOY 2013 Graafinen

Lisätiedot

Gluteeniallergia ja -yliherkkyys

Gluteeniallergia ja -yliherkkyys Gluteeniallergia ja -yliherkkyys Miten voi reagoida gluteeniin/vehnään? Gluteeniallergia - keliakia Neuropeptidit Vehnäallergia Gluteeniyliherkkyys Autoimmuunisairaus. Markkerit: Anti-gliadin vastaaineet

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

KANSALLISEN ALLERGIAOHJELMAN TAVOITTEET JA HAASTEET VUOTEEN 2018

KANSALLISEN ALLERGIAOHJELMAN TAVOITTEET JA HAASTEET VUOTEEN 2018 KANSALLISEN ALLERGIAOHJELMAN TAVOITTEET JA HAASTEET VUOTEEN 2018 Prof. Erkka Valovirta Filha, asiantuntijalääkäri Kliinisen allergologian dosentti Keuhkosairaudet ja kliininen allergologia, Turun yliopisto

Lisätiedot

Mikrobilääkeallergia. Katsaus. Lääkeallergioiden jaottelu

Mikrobilääkeallergia. Katsaus. Lääkeallergioiden jaottelu Katsaus Heli Hyry t ovat yleisiä, mutta noin kymmenen kertaa niin yleisiä ovat epäilyt mikrobilääkeallergioista. Tämä johtuu osittain siitä, että infektio, jota lääkkeellä hoidetaan, aiheuttaa usein samanlaisia

Lisätiedot

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia Bordetella pertussis Laboratorion näkökulma Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia SIDONNAISUUDET Asiantuntija Labquality Ammatinharjoittaja Mehiläinen Apurahoja:

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Laatukäsikirja ihopistokokeisiin

Laatukäsikirja ihopistokokeisiin Laatukäsikirja ihopistokokeisiin Ohje testin tekoon ja tuloksen tulkintaan Yhteistyössä Péter Csonka, Leena Petman, Tari Haahtela ja Allergiaohjelman työryhmä Paula Kauppi, Mika Mäkelä, Erkka Valovirta

Lisätiedot

PÄIHTEIDEN KÄYTTÄJÄT ENSIHOIDOSSA

PÄIHTEIDEN KÄYTTÄJÄT ENSIHOIDOSSA PÄIHTEIDEN KÄYTTK YTTÄJÄT ENSIHOIDOSSA YLEISTÄ Vakavia myrkytyksiä n. 2000/vuosi Puolet johtaa kuolemaan Tehohoitoon 800 Suurin osa kuolee ennen ensihoitoon pääp ääsyä Hoitoon pääp äässeiden kuolleisuus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Alutard SQ:n biologinen aktiivisuus liittyy allergeenin pitoisuuteen, joka ilmaistaan SQ-U/ml. Pullo 3

VALMISTEYHTEENVETO. Alutard SQ:n biologinen aktiivisuus liittyy allergeenin pitoisuuteen, joka ilmaistaan SQ-U/ml. Pullo 3 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ALUTARD SQ hyönteismyrkyt, injektioneste, suspensio - 801 Mehiläisen myrkky (Apis mellifera) - 802 Ampiaisen myrkky (Vespula spp.) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

IHOPISTOKOESARJOJEN SISÄLTÖ (prick, ic, sc) Antibioottisarja. Avotesti. Eläinsarja. HUS Iho- ja allergiasairaala Allergiatutkimuskeskus. 1.1.

IHOPISTOKOESARJOJEN SISÄLTÖ (prick, ic, sc) Antibioottisarja. Avotesti. Eläinsarja. HUS Iho- ja allergiasairaala Allergiatutkimuskeskus. 1.1. HUS Iho- ja allergiasairaala Allergiatutkimuskeskus IHOPISTOKOESARJOJEN SISÄLTÖ (prick, ic, sc) Antibioottisarja Antibioottisarja Pitoisuus Tulos mm Prick-testi 1. Geepenil 10000 KY/ml 2. Geepenil 1000000

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aquagen SQ:n biologinen aktiivisuus liittyy allergeenin pitoisuuteen, joka ilmaistaan SQ-U/ml.

VALMISTEYHTEENVETO. Aquagen SQ:n biologinen aktiivisuus liittyy allergeenin pitoisuuteen, joka ilmaistaan SQ-U/ml. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AQUAGEN SQ siitepölyt, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - 231 Ruis (Secale cereale) - 225 Timotei (Phleum pratense) - 312 Pujo (Artemisia vulgaris)

Lisätiedot

Allergeenien valvonnasta Minna Anthoni, PhD

Allergeenien valvonnasta Minna Anthoni, PhD Allergeenien valvonnasta 4.10.2017 Minna Anthoni, PhD Curryreseptin vaihtaminen johti karmeisiin seurauksiin Yorkshiressä Englannissa, kun asiakas sai ruoasta allergisen reaktion ja kuoli. Intialaista

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito ja perusopetus 30.8.2013 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Mitä astma on? Astma on lasten yleisin pitkäaikaissairaus. Sitä sairastaa noin viisi prosenttia suomalaislapsista. Astma voi alkaa missä iässä tahansa ja oireet voivat olla kausiluonteisia tai ympärivuotisia.

Lisätiedot

IgE-laboratorioanalytiikka atopian diagnostiikassa

IgE-laboratorioanalytiikka atopian diagnostiikassa IgE-laboratorioanalytiikka atopian diagnostiikassa Uusi opas IgE-laboratorioanalytiikka atopian diagnostiikassa on opas terveydenhuollon käyttöön. Siinä on otettu huomioon sekä käynnissä oleva kansallinen

Lisätiedot

IgE-laboratorioanalytiikka atopian diagnostiikassa

IgE-laboratorioanalytiikka atopian diagnostiikassa IgE-laboratorioanalytiikka atopian diagnostiikassa Uusi opas IgE-laboratorioanalytiikka atopian diagnostiikassa on opas terveydenhuollon käyttöön. Siinä on otettu huomioon sekä käynnissä oleva kansallinen

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

Laatua allergiatestaukseen ja tulosten tulkintaan

Laatua allergiatestaukseen ja tulosten tulkintaan Tari Haahtela, Leena Petman, Salme Järvenpää ja Hannu Kautiainen NÄIN TUTKIN Laatua allergiatestaukseen ja tulosten tulkintaan Ihopistokoe on allergian perusdiagnostiikkaa. Sen tuloksen perusteella määritetään

Lisätiedot

Anna Inberg ALLERGIA, ASTMA JA ANAFYLAKSIA ALAKOULUSSA: OPAS VASARAMÄEN YHTENÄISKOULUN LEHMUSTIEN YKSIKÖN OPETUSHENKILÖSTÖLLE

Anna Inberg ALLERGIA, ASTMA JA ANAFYLAKSIA ALAKOULUSSA: OPAS VASARAMÄEN YHTENÄISKOULUN LEHMUSTIEN YKSIKÖN OPETUSHENKILÖSTÖLLE Anna Inberg ALLERGIA, ASTMA JA ANAFYLAKSIA ALAKOULUSSA: OPAS VASARAMÄEN YHTENÄISKOULUN LEHMUSTIEN YKSIKÖN OPETUSHENKILÖSTÖLLE Hoitotyön koulutusohjelma 2015 ALLERGIA-, ASTMA- JA ANAFYLAKSIA-OPAS VASARAMÄEN

Lisätiedot

Laatunäkökulma tuberkuloosin immunodiagnostiikassa

Laatunäkökulma tuberkuloosin immunodiagnostiikassa Laatunäkökulma tuberkuloosin immunodiagnostiikassa Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Dosentti Tamara Tuuminen Helsingin Yliopisto HUSLAB Vita Terveyspalvelut Laadun varmistus Pre-analytiikka: oikeat

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

Ruoka-allergisen aikuispotilaan ohjaus

Ruoka-allergisen aikuispotilaan ohjaus Ruoka-allergisen aikuispotilaan ohjaus Anne-Mari Mattila Sofia Niemelä Opinnäytetyö Lokakuu 2015 Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amovet vet 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon?

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon? Korvakipu Kutina ja kipu, kuume, mahdollisesti märkävuotoa korvasta. Anna kipulääkettä ohjeen mukaan helpottamaan kipua ja laskemaan kuumetta. Kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Päivystyskäynti

Lisätiedot

SIEDÄTYSHOITO TÄNÄÄN. Rüdiger Schultz, LT Lasten allergologi. Pirkanmaan Allergiakeskus Pihlajalinna OY

SIEDÄTYSHOITO TÄNÄÄN. Rüdiger Schultz, LT Lasten allergologi. Pirkanmaan Allergiakeskus Pihlajalinna OY SIEDÄTYSHOITO TÄNÄÄN Rüdiger Schultz, LT Lasten allergologi Pirkanmaan Allergiakeskus Pihlajalinna OY Development of allergen specific immunotherapy The Lancet June 10, 1911; 1572-1573 Siedätyshoidon kehitys

Lisätiedot

ANAFYLAKTISEN REAKTION TOTEAMINEN JA HOITO opaslehtinen Ilomantsin Pogostan alakoulun opettajille ja koulunkäyntiavustajille

ANAFYLAKTISEN REAKTION TOTEAMINEN JA HOITO opaslehtinen Ilomantsin Pogostan alakoulun opettajille ja koulunkäyntiavustajille KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Riikka Tahvanainen ANAFYLAKTISEN REAKTION TOTEAMINEN JA HOITO opaslehtinen Ilomantsin Pogostan alakoulun opettajille ja koulunkäyntiavustajille Opinnäytetyö

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

Imeväisen ruoka-allergiat

Imeväisen ruoka-allergiat Imeväisen ruoka-allergiat Mika Mäkelä Professori, vastaava ylilääkäri Lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri HYKS Iho- ja allergiasairaala sekä Helsingin yliopisto mikä taudinkuva tk:ssa/neuvolassa

Lisätiedot

PEF- JA PIF-MITTARIT ASTMAN DIAGNOSTIIKASSA JA HOIDOSSA. Sairaanhoitaja Minna Suhonen, Soite

PEF- JA PIF-MITTARIT ASTMAN DIAGNOSTIIKASSA JA HOIDOSSA. Sairaanhoitaja Minna Suhonen, Soite PEF- JA PIF-MITTARIT ASTMAN DIAGNOSTIIKASSA JA HOIDOSSA Sairaanhoitaja Minna Suhonen, Soite PEF PEF = uloshengityksen huippuvirtaus (peak expiratory flow) saavutetaan ulospuhalluksen alkuvaiheessa -> mittaukseen

Lisätiedot

Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P)

Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P) Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P) 24.01.2018 Astma Infektio KNK ongelmat Allergia Refluksitauti TIC oire (toiminallinen) YSKÄ Hengenahdistus Bronkioliitti Akuutti obstruktiivinen bronkiitti Infektioastma

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 11 maaliskuuta 2016 Desloratadiini Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Heinänuha Pohjoismaiset tutkimukset

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Ruoka-allergeenien määritysmenetelmät

Ruoka-allergeenien määritysmenetelmät Ruoka-allergeenien määritysmenetelmät Leena Maanpää-Pohjonen, Avainasiakaspäällikkö ja myyntitiimin vetäjä, FM Eurofins Scientific Finland Oy Turku 10.5.2017 www.eurofins.com Eurofins Scientific tänään

Lisätiedot

Ventilaation huononeminen keuhkojen tilavuuden pienenemisen seurauksena. Ventilaation vaikeutuminen keuhkoputkien ahtautumisen seurauksena 21.9.

Ventilaation huononeminen keuhkojen tilavuuden pienenemisen seurauksena. Ventilaation vaikeutuminen keuhkoputkien ahtautumisen seurauksena 21.9. 1 Uloshengityksen sekuntikapasiteetti FEV1 Nopea vitaalikapasiteetti FVC FEV % = FEV1 /FVC Vitaalikapasiteetti VC Uloshengityksen huippuvirtaus PEF Keuhkojen kokonaistilavuus TLC Residuaalivolyymi RV RV

Lisätiedot

Verensiirron haittavaikutukset Johanna Wiksten ja Susanna Sainio

Verensiirron haittavaikutukset Johanna Wiksten ja Susanna Sainio Verensiirron haittavaikutukset 2016 11.5.2017 Johanna Wiksten ja Susanna Sainio 2016 lukuja 207 000 265 000 50 000 verenluovutusta myytyä punasolu-, trombosyytti- ja octaplaslg -valmistetta potilasta saa

Lisätiedot