Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla"

Transkriptio

1 2009 Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien Porin ja Rauman seuduilla LOPPURAPORTTI Insinööritoimisto Liidea Oy

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Liikenteellinen sijainti Väestö Maankäyttö Työmatkaliikenne Ajoneuvokanta JOUKKOLIIKENTEEN NYKYTILANNE Seutulippu Linja autoliikenteen tarjonta Asiointi ja palveluliikenteet Lääninhallituksen ostoliikenne Paikallisliikenne Rahoitus NYKYTILANTEEN ANALYYSI IDEOITA KUTSULIIKENTEEN TOIMINTAMALLEISTA KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kehittämispolku Esityksiä kutsujoukkoliikenteen järjestämiseksi JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

3 ESIPUHE Porin ja Rauman seudut käynnistivät yhdessä Länsi Suomen lääninhallituksen kanssa maaliskuussa 2009 selvityksen, jossa tarkasteltiin kutsujoukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia alueella. Hankkeen alussa kunnilta kysyttiin halukkuutta osallistua mukaan suunnitelman laadintaan. Mukaan ilmoittautui yhteensä kahdeksan kuntaa Porin ja Rauman seuduilta. Tavoitteena oli laatia suunnitelma, jossa selvitetään kutsujoukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia kuntien ja lääninhallituksen ja vastata seuraaviin kysymyksiin: Mitä tällä hetkellä kuntien ja lääninhallituksen hankkimasta ostoliikenteestä voitaisiin hoitaa myös kutsujoukkoliikenteenä? Miten pystytään peruspalvelutasoinen joukkoliikennetarjonta järkevällä tavalla turvaamaan? Onko tämänhetkinen joukkoliikennetarjonta peruspalvelutasoa? Milloin kutsuliikenteellä voidaan korvata nykyistä ostoliikennettä? Voidaanko kutsujoukkoliikenteellä parantaa joukkoliikennepalvelua haja asutusalueilla? Työn tuloksen laadittiin kutsujoukkoliikenteen käynnistämisen kehittämispolku, selvitettiin peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen puutteita ja laadittiin kehittämisesityksiä kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseksi. Työn ohjausryhmässä ovat toimineet Jouni Kärki Markku Setälä Matti Järvinen Leena Sjögren Markku Harju Mari Levonen Laila Reunanen Pertti Postinen Satakunnan henkilöliikennelogistikko (pj.) Porin kaupunki Porin kaupunki Rauman kaupunki Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Huittisten kaupunki Länsi Suomen lääninhallitus Työryhmä on kokoontunut hankkeen aikana neljä kertaa. Hanketta on esitelty myös seutulipputyöryhmän kokouksessa ja kehittämisesityksiin on kysytty mielipiteitä muutamilta alueen liikennöitsijöiltä. Näistä saatiin arvokkaita työtä ohjaavia kommentteja. Selvityksen on tehnyt Insinööritoimisto Liidea Oy, jossa työstä ovat vastannut ins. Toni Joensuu. Suunnittelijana on toiminut ins. AMK Saija Räinä. Oulussa 3. päivänä marraskuuta

4 1 JOHDANTO Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat myös liikkumiseen, kuljetuksiin sekä niiden järjestämistapoihin ja näin myös joukkoliikenteeseen ja sen mahdollisuuksiin selvitä tulevaisuudessa. Haasteita on monia, väestö ikääntyy, väki vähenee harvaan asutuilla seuduilla, koululaiskuljetusten määrä vähenee, kuljetuksiin suunnatun määrärahan määrä supistuu. Yksityisautoilun lisääntyminen tuo omat haasteensa joukkoliikenteen kilpailukyvylle sekä palvelutasolle. Näyttääkin siltä, että nykyisen mallin mukainen aikataulu ja reittisidonnainen joukkoliikenteen hoitotapa ei yksinään riitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ainakaan maaseudulla. Tämän suunnitteluprojektin tavoitteena on ollut selvittää kutsujoukkoliikenteen mahdollisuuksia avoimen joukkoliikenteen osana liikennejärjestelmässä Porin ja Rauman seutujen alueella. Kutsujoukkoliikenteen järjestämisen mahdollisuudet riippuvat useista eri tekijöistä (kuva 1). Kuva 1. Kutsujoukkoliikenteen järjestämisen mahdollisuudet. Suunnitteluprosessi käynnistyi lähtötietojen hankinnalla ja nykytilanteen analysoinnilla. Palvelutasotavoitteita ei määritelty erikseen, vaan lähtökohtana pidettiin julkisen liikenteen valtakunnallista peruspalvelutasoa (LVM 7/2005). Peruspalvelutasossa tavoitteena on tyydyttää ihmisten jokapäiväiset liikkumistarpeet. Peruspalvelutasossa toteutuvat kohtuulliset liikkumismahdollisuudet vähintään yhdellä kulkumuodolla. Hankkeessa mukana olevien kuntien edustajia on myös haastateltu kutsujoukkoliikenteen kehittämistarpeista. Suunnitteluprosessi on esitetty kuvassa 2. 4

5 Kuva 2. Porin ja Rauman seudun kutsujoukkoliikennehankkeen suunnitteluprosessi Julkisen liikenteen valtakunnallinen peruspalvelutaso on määritetty, mutta se ei toteudu kaikkialla Porin ja Rauman seudun alueella. Puutteita on erityisesti kesäajan liikennepalveluissa. Valtioneuvoston selonteko pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategiasta ottaa kantaa joukkoliikenteen edistämistoimiin. Selonteossa mainitaan muun muassa seuraavasti: Turvataan joukkoliikenteen peruspalvelutaso haja asutusalueilla. Vähenevää reittiliikennettä täydennetään kutsujoukkoliikenteellä ja taataan kaukoliikenteen peruspalvelutaso ostamalla joukkoliikennettä niille yhteysväleille, joille tarjontaa ei synny markkinaehtoisesti. Liikenne ja viestintäministeriön joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa , Arki paremmaksi joukkoliikenne toimivaksi on määritelty kymmenen kärkitoimenpidettä. Yksi kärkitoimenpide on turvata kaupunkiseudun ulkopuolella olevan maaseudun joukkoliikenteen peruspalvelut. Tavoitteeseen pääsyyn esitetään ratkaisuksi mm. järjestämällä täydentävää, asiointia palvelevaa kutsujoukkoliikennettä ja palveluliikennettä. Henkilöliikennelain uudistuksen yhteydessä joukkoliikennelakiin tulee ns. kutsujoukkoliikennelupa, joka oikeuttaa ajamaan kutsujoukkoliikennettä. Joukkoliikennelain voimaantulon jälkeen kaupunkiseuduilla on myös mahdollisuus toimia seudullisena joukkoliikenneviranomaisena. Seudullisen joukkoliikenteen kehittämisen kannalta paras vaihtoehto olisi yhteinen seudullinen joukkoliikenneviranomainen, koska kaupunkiseutu on yhtenäistä työssäkäyntialuetta, jonka liikenteellisiä tarpeita on tarkoituksenmukaisinta tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Tällöin Lääninhallituksen korvaava ELY (elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus)olisi viranomainen seudun rajat ylittävässä liikenteessä. Linja auto palvelee maaseutumaisella alueella saman päivän aikana hyvin erilaisia matkustustarpeita. Koulukuljetukset ja kuntakeskusten välinen liikenne muodostavat liikennöinnin perusrungon sekä kuntien sisällä että useamman kunnan alueella. Koulujen lakkautusten ja kuntien yhdistymisen vuoksi koulukuljetukset ovat lisääntymässä ja kuljetusmatkat pidentyvät. 5

6 Oppilasmäärät ovat sen suuruisia, että kuljetuksiin tarvitaan suurimmilta osin isoa bussikalustoa. Kutsuliikenteen käyttö sopiikin parhaiten täydentämään runkoliikenteen verkkoa ja myös sosiaalipuolen kuljetuksiin. 6

7 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2.1 Liikenteellinen sijainti Suunnittelualueeseen kuuluvat Porin ja Rauman seutukunnat ja siihen kuuluvat 16 kuntaa (kuva 3). Liikenteellisesti maakunnan pääväyliä ovat valtatiet 2, 8, 11, 12 ja 23. Edellä mainittujen lisäksi joukkoliikenteelle tärkeitä tieyhteyksiä ovat kantatiet 41 ja 43 sekä seututie 204. Tampereelta on rautatieyhteys Poriin ja Raumalle ja Porissa on lentokenttä. Lisäksi Turun ja Tampereen lentokentät ovat alle sadan kilometrin päässä alueen reunakunnista. Kuva 3. Suunnittelualueen kunnat 7

8 2.2 Väestö Porin seutukunnassa asuu noin asukasta ja sen keskuksena toimii reilun asukkaan Porin kaupunki. Rauman seutukunnassa asuu noin asukasta ja seutukunnan keskus on reilun asukkaan Rauman kaupunki. Suunnittelualueella on vielä useita pieniä kuntia, vaikka viime vuosina on tehty useita kuntaliitoksia. Seuraava kuntaliitos toteutuu vuonna 2010, jolloin Noormarkun kunta liittyy Porin kaupunkiin. Taulukko 1. Porin ja Rauman seudun kuntien asukasmäärät (lähde: Väestörekisterikeskus) Eura Eurajoki Harjavalta Huittinen Kokemäki Köyliö Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Rauma Säkylä Ulvila Maankäyttö Joukkoliikenteelle suosiollinen maankäyttö on tiivistä ja yhtenäistä, missä asuminen, palvelut ja työpaikat sijoittuvat olemassa olevien joukkoliikenteen reittien varsille. Taajamien ulkopuolella nauhamainen asutus tukee parhaiten joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Porin ja Rauman kaupungeissa väestötiheys on maakunnan muita alueita tiiviimpää. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten kannalta Raumalla suurimmat asuinalueet sijoittuvat kuitenkin niin lähelle keskustaa, työpaikkoja ja palveluita, että itsekannattavalle joukkoliikenteelle ei synny parasta mahdollista potentiaalia ottaen huomioon viime vuosina tapahtuneen henkilöautojen käytön ja kevyen liikenteen suosion kasvamisen. Porissa tilanne on Raumaa parempi, mutta sielläkin joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä heikentävät pientalovaltaisuus, aluerakenteen hajaantuminen laajalle alueelle, laaja ja yhtenäinen kevyen liikenteen verkosto sekä tiheimmin asuttujen alueiden sijoittuminen suhteellisen lähelle työ ja opiskelupaikkoja ja palvelukeskittymiä. Kuntakeskusten ulkopuolella nauhamaista asutusta löytyy pitkin Kokemäenjoen vartta Kokemäen ja Meri Porin välillä. Porin ja Ulvilan välillä maankäyttö on tiivistä ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet toimivalle joukkoliikenteelle. Myös Pyhäjärven koillispuolella välillä Eura Säkylä on maankäyttö nauhamaista ja melko tiivistä. Porin ja Rauman välillä asutus on keskittynyt eniten kuntakeskuksiin ja merkittävää nauhamaista asutusta on havaittavissa vain Rauman ja Eurajoen välillä. Maankäytön ohella joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin vaikuttavat kuntien välinen työmatkaliikenne, tieverkko sekä yhteydet maakunnan ulkopuolelle. 8

9 Kuva 4. Satakunnan asukastiheys (lähde: Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2005, joukkoliikenne) 2.4 Työmatkaliikenne Porin ja Rauman seutukunnan sisällä tehdään eniten työmatkoja oman kunnan ulkopuolelle Poriin, jossa löytyy yli 6000 ulkopaikkakuntalaisen työpaikka. Yli 2000 ulkopaikkakuntalaista käy työssä Raumalla ja yli 1000 ulkopaikkakuntalaista Eurassa, Eurajoella, Harjavallassa ja Ulvilassa. Suurin osa kuntien välisistä työmatkoista tehdään Rauman, Porin ja Huittisten muodostaman kehityskolmion sisällä. Tosin Rauma Huittinen välillä pendelöidään muita kehityskolmion yhteyksiä vähemmän. Kokemäenjoen varressa ja Rauma Pori välillä joukkoliikenteen toimintaedellytykset ovat suhteellisen hyvät. Pitkät työmatkat eivät synnytä yhtä paljon päivittäistä työmatkaliikennettä työ ja kotipaikkakuntien välillä kuin lyhyet työmatkat. Kuitenkin on tärkeää, että myös pitkille työmatkoille järjestetään sujuvat 9

10 joukkoliikenneyhteydet kuten esim. kehityskolmion kunnista pääkaupunkiseudulle, Turkuun tai Tampereelle sekä maakuntarajan läheisyydessä Pyhärannan ja Rauman sekä mahdollisesti Laitilan ja Rauman sekä Huittisten ja Vammalan väleillä. Taulukko 2. Työmatkaliikenne Porin ja Rauman seudulla (lähde: Tilastokeskus) Työkunta Eura Eurajoki Harjavalta Huittinen Kokemäki Köyliö Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Rauma Säkylä Ulvila Asuinkunta Eura Eurajoki Harjavalta Huittinen Kokemäki Köyliö Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Rauma Säkylä Ulvila

11 Kuva 5. Pendelöinti Rauma Pori Huittinen muodostaman kehyskolmion sisällä (lähde: Tilastokeskus) 2.5 Ajoneuvokanta Henkilöautojen määrä suunnittelualueella on kasvanut viimeisten vuosien aikana tasaisesti. Vuonna 2000 alueella oli yhteensä noin henkilöautoa, kun vuonna 2008 vastaava määrä oli noin Linjaautojen määrä on sen sijaan vähentynyt. Vuonna 2000 Satakunnan alueella oli noin 420 linja autoa, kun vuonna 2008 linja autojen määrä oli noin 380 kappaletta. Tuhatta asukasta kohti on henkilöautoja suunnittelualueella keskimäärin 539 kappaletta. Eniten henkilöautoja tuhatta asukasta kohden vuonna 2008 oli Eurajoella 651 ja vähiten Eurassa 434. Suomessa on keskimäärin noin 500 henkilöautoa tuhatta asukasta kohden. Määrä vaihtelee kuitenkin voimakkaasti maakunta ja kuntatasolla. Taulukko 3. Henkilöautojen määrä (tuhatta asukasta kohden) suunnittelualueella vuonna 2008 (lähde: Ajoneuvohallintakeskus ja Tilastokeskus) Eura Eurajoki Harjavalta Huittinen Kokemäki Köyliö Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Rauma Säkylä Ulvila

12 Taulukko 4. Henkilöautojen määrän kehitys suunnittelualueella vuosina (lähde: Ajoneuvohallintokeskus) Henkilöautojen määrä Yhteensä Eurajoki Harjavalta Huittinen Kokemäki Köyliö Henkilöautot Pori Rauma Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Rauma Säkylä Ulvila Yhteensä Kunta Vuosi Eura Eurajoki Harjavalta Huittinen Kokemäki Köyliö Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Rauma Säkylä Ulvila Yhteensä

13 3 JOUKKOLIIKENTEEN NYKYTILANNE 3.1 Seutulippu Satakunnan seutulipussa ovat mukana kaikki Satakunnan maakunnan kunnat. Seutulippu on voimassa 30 vuorokautta ostopäivästä lukien ja käy maksuvälineenä seutulippualueella matkustettaessa kaikissa linjaautovuoroissa. Seutulipun hinta vaihtelee matkustajan kotikunnasta riippuen 55 eurosta 100 euroon (kuva 6). Seutulippuja myytiin vuonna 2008 yhteensä kappaletta ja niillä tehtiin yhteensä matkaa. Seutulipun myynti ja lipuilla tehtävät matkat ovat lisääntyneet tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Porin ja Rauman kaupunkien osuus myydyistä lipuista ja niillä tehdyistä matkoista on noin 45 %. (kuvat 7 ja 8). Kuntien ja valtion subventio eli asiakashinnan alentaminen lippua kohden vaihtelee kunnittain aina 10 eurosta 247 euroon /lippu. Keskiarvo lippusubventiolle on noin 67 euroa/lippu. Satakunnan seutulipun vuosittainen yhteiskunnan tuki on noin 0,7 milj. euroa. 13

14 Kuva 6. Satakunnan seutulippualue ja asiakashinnat 14

15 12000 Satakunnan seutulipun myynti Pori kpl Rauma kpl Muu Satakunta kpl Koko Satakunta kpl Liput kpl v.1998 v.1999 v.2000 v v v v v v v v Pori kpl Rauma kpl Muu Satakunta kpl Koko Satakunta kpl Kuva 7. Seutulipun myynti vuosina Satakunnan seutulipun matkat Pori kpl Rauma kpl Muu Satakunta kpl Koko Satakunta kpl Matkat kpl v.1998 v.1999 v.2000 v v v v v v v v Pori kpl Rauma kpl Muu Satakunta kpl Koko Satakunta kpl Kuva 8. Seutulipuilla tehtyjen matkojen määrän kehitys vuosina

16 3.2 Linja autoliikenteen tarjonta Suunnittelualueella linja autoliikenteellä on paras palvelutaso Kokemäenjoen varrella välillä Pori Ulvila Nakkila Harjavalta. Vakiovuorot palvelevat kuntakeskusten ja maankäytön tihentymien liikennetarpeita ja pikavuorot pitempiä yhteysvälejä. Vakiovuorot ajavat pääsääntöisesti Kokemäenjoen vartta liikennetarjonnan painottuessa Porin ja Ulvilan sekä Harjavallan ja Kokemäen väleillä joen eteläpuolelle ja Ulvilan ja Harjavallan välillä joen pohjoispuolelle. Pikavuorot käyttävät valtatietä 2 reittinään ja ajavat Porin, Harjavallan ja Huittisten keskustojen kautta. Ulvilassa, Nakkilassa ja Kokemäellä pikavuoropysäkit sijaitsevat ydinkeskustan ulkopuolella valtatien 2 varressa. Kokemäenjoen varrella joukkoliikenteellä on toimivat työ, opiskelu, asiointi ja vapaa ajan yhteydet Porin suuntaan. Myös Porista on hyvät mahdollisuudet tehdä vastaavia matkoja Ulvilaan ja Harjavaltaan sekä soveltuvin osin työ, opiskelu, asiointi ja vapaaajanmatkoja Nakkilaan ja Kokemäelle. Välillä Pori Luvia Eurajoki Rauma ajettavat bussivuorot soveltuvat melko hyvin työ, opiskelu, asiointi ja vapaa ajan matkojen tekemiseen etenkin Poriin suuntautuvassa liikenteessä. Vastaavia matkoja on mahdollista tehdä soveltuvin osin myös Rauman suuntaan. Vakiovuorot ajavat kuntakeskusten kautta, mutta pikavuorot pysähtyvät Porin ja Rauman keskustoja lukuun ottamatta vain valtatien 8 pikavuoropysäkeillä. Välillä Kankaanpää Pomarkku Noormarkku Pori on mahdollista tehdä työ, opiskelu, asiointi ja vapaa ajan matkoja molempiin suuntiin. Etenkin Noormarkusta on seudullisesti hyvät yhteydet Porin suuntaan. Vakiovuorot ajavat pääsääntöisesti kuntakeskusten kautta, mutta pikavuorot pysähtyvät Porin ja Kankaanpään keskustoja lukuun ottamatta vain valtatien 23 pikavuoropysäkeillä. Huittisten ja Porin välillä kulkee paljon pikavuoroja ja muutamia vakiovuoroja, jotka yhdessä mahdollistavat lähinnä opiskelu ja asiointimatkojen tekemisen Poriin. Porin suunnasta tulevilla vuoroilla on mahdollista tehdä työ ja asiointimatkoja Huittisiin. Huittisten ja Rauman välillä ajettavat pikavuorot ja muutamat vakiovuorot soveltuvat asiointimatkoille Raumalle ja työ ja asiointimatkoille Huittisiin. Eurasta ja Lapista on mahdollista tehdä työ ja asiointimatkoja sekä Huittisiin että Raumalle. Eurasta on lisäksi pikavuoroyhteydet Harjavallan, Kokemäen ja Säkylän suuntiin. Vuorojen avulla Eurasta on mahdollista tehdä työ ja asiointimatkoja Kokemäelle ja Kokemäeltä asiointimatkoja Euraan. Euran ja Säkylän välillä on mahdollista tehdä työ, opiskelu ja asiointimatkoja molempiin suuntiin. Eurasta on mahdollista tehdä työ, opiskelu ja asiointimatkoja Harjavaltaan ja Harjavallasta työ ja asiointimatkoja Euraan. Valtatien 43 ja seututien 204 kautta ajetaan suurin osa Turun ja Porin välisestä pikavuoroliikenteestä. Tästä hyötyvät myös reitin varrella sijaitsevat Säkylä ja Eura. Valtatien 41 kautta ajetaan suuri osa Turun ja Tampereen välisestä pikavuoroliikenteestä ja tästä hyötyvät reitin varrella sijaitsevat Huittinen ja Vampula. Joukkoliikenteen runkoreittien ulkopuolella ajetaan pääsääntöisesti koulukuljetuksia ja asiointiliikenteen vuoroja. Pienimmissä kunnissa vuorotarjonta on vähäistä eikä joukkoliikenteen käyttö ole sujuvaa työ, koulu ja asiointimatkojen tekemiseen. 16

17 Kesällä suunnittelualueen sisäinen vakiovuorotarjonta on huomattavasti vähäisempää kuin talvella, koska kysyntä heikkenee mm. koulujen ja työpaikkojen kesälomien sekä kevyelle liikenteelle suotuisempien sääolojen takia. Tosin joukkoliikenteen runkoreiteillä vuorotarjonta on melko hyvä myös kesällä, mutta runkoreittien ulkopuolella liikennepalvelut ovat osin puutteellisia tai ne puuttuvat lähes kokonaan. Huittinen toimii pikavuoroliikenteessä maakunnan ulkopuolelle suuntautuvan liikenteen merkittävänä solmupaikkana. Kaupunki sijaitsee logistisesti Porista, Raumalta ja Kankaanpäästä Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle kulkevien pikavuorojen reittien varsilla, jonne bussiyrittäjät ovat itse rakentaneet eri suunnista tuleville pikavuoroille järjestettyjä vaihtoja. Järjestettyjen vaihtojen avulla pikavuoroliikenteelle saadaan kattava liikenneverkko eri puolilta Satakuntaa Poriin, Raumalle, Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle suuntautuville matkoille. Vain Porin ja Turun välillä kulkevat pikavuorot käyttävät pääreittinään joko valtatietä 8 tai Harjavallan, Euran ja Säkylän kautta kulkevaa reittiä. Tosin Turun ja Porin välillä ajetaan myös Huittisten kautta järjestettyjä vaihtoja hyödyntäen. Noin 30 % Satakunnan asukkaista asuu yli puolen kilometrin päässä runkoliikenteen palveluista. 3.3 Asiointi ja palveluliikenteet Suunnittelualueella toimii palveluliikenne Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kokemäellä. Ulvilassa palveluliikenne lopetettiin 2 vuotisen kokeilun jälkeen. Porissa palveluliikennettä ajetaan yhdellä autolla ja yhdellä reitillä. Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä. Se on suunniteltu erityisesti vanhempien ja toimintaesteisten henkilöiden tarpeet huomioiden, helpoksi ja joustavaksi. Palveluliikenneauto on liikenteessä klo välisenä aikana. Auto pysähtyy sopiviin kohtiin linjalla ja sillä ei ole omia varsinaisia pysäkkejä. Palveluliikenteessä käyvät kaikki kaupunki ja seutuliikenteessä voimassa olevat liput. Vammaispalvelu ja sosiaalihuoltolain mukaisiin matkoihin oikeutetut asiakkaat voivat matkustaa palveluliikenteellä yhden (1) euron hinnalla/matka. Palveluliikenteessä oli vuonna 2008 yhteensä matkustajaa. Ahlaisten ja Anttooran asiointiliikenne hoidetaan kutsuohjattuna taksilla. Kutsut hoidetaan taksikeskuksen kautta ja taksi on tilattava viimeistään tunti ennen lähtöä. Asiointiliikenteen reitillä oli vuonna 2008 yhteensä 143 matkustajaa. 17

18 Kuva 7. Ahlaisten asiointiliikenteen reitit ja aikataulu Rauman kaupungin palveluliikenne on tarkoitettu parantamaan iäkkäiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kulkemismahdollisuuksia. Liikennettä hoidetaan 14 paikkaisella matalalattiaisella pikkubussilla, jossa on tilaa pyörätuoleille ja rollaattoreille. Liikennettä ajetaan arkisin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Aamun ja iltapäivän tunteina auto ajaa erityisryhmien kuljetuksia. Liikenne on kutsuohjattua eli asiakas tilaa tarvittaessa kuljetuksen vaikkapa samana päivänä kotiovelleen soittamalla palveluliikennebussin puhelinnumeroon. Palveluliikennebussi liikennöi pääasiallisesti taajama alueella, jossa asuu yli puolet 65 vuotta täyttäneistä asukkaista. Palveluliikenteellä (avoin osuus) tehtiin vuonna 2008 yhteensä 7850 matkaa. Raumalla on käytössä myös Lapin kutsutaksi, joka tarjoaa asiointimahdollisuuden kerran viikossa Lapin kyliltä Lapin keskustaan. Taksi ajaa kahta reittiä. Alkuvuoden 2009 aikana (tammikuu kesäkuu) on kutsutaksilla tehty yhteensä 396 yhdensuuntaista matkaa. Seurakunta maksaa taksikyydeistä puolet, ainakin vielä tänä vuonna. Matkustajilta peritään 2,50 matkasta yhteen suuntaan, edestakaisin 5. 18

19 Alkuvuoden matkat ovat maksaneet 2666,60, tuloja on tullut 990. Kunta ja srk ovat maksaneet erotuksen 1676,60 puoliksi, eli Rauman kaupunki on maksanut 838,30. Eurassa asiointiliikennettä ajetaan takseilla neljällä alueella kerran viikossa. Reitit ovat: Länsi Eura Euran keskusta, Lellainen Löyttylä Koskenkylä, Hinnerjoki Koskenkylä Euran keskusta, Panelia ja Kiukainen. Huittisissa palveluliikenne Huitsikkaa ajetaan 20 paikkaisella matalalattiaisella pienoisbussilla, jossa on paikat myös kahdelle pyörätuolille. Kuljettaja avustaa tarvittaessa asiakkaita. Palveluliikenne helpottaa asiointia kaupungin keskustassa myös lastenvaunujen kanssa. Liikennöinti tapahtuu arkipäivisin kello välisenä aikana mm. keskustan, Löysälän, Sahkon, Untonmäen ja Huhkolan asuntoalueilla. Reitin varrella on kauppoja, kirjasto, terveyskeskus, vanhainkoti, Kaariranta sekä monia muita palveluja. Kyytiin voi nousta reitin varrelta haluamastaan kohdasta. Liikennöintiin voidaan tehdä tarpeen vaatiessa myöhemmin muutoksia. 3.4 Lääninhallituksen ostoliikenne Lääninhallitus rahoittaa heikosti kannattavia joukkoliikennevuoroja Porin ja Rauman seuduilla vuosittain noin 0,4 0, 5 miljoonalla eurolla. Tällä hetkellä voimassa olevien sopimusten kokonaisrahoitus on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa (taulukko 5). Länsi Suomen lääninhallitus on konkretisoinut liikenne ja viestintäministeriön työryhmän vuonna 2004 esittämän julkisen liikenteen peruspalvelutason toteuttamisen vaatimia toimia käymällä läpi kuntakeskusten välisen vuorotarjonnan kunnittain ja käyttäjäryhmittäin. Yhteenvedossa on todettu puutteet peruspalvelutasoon nähden (kts. 6. Kehittämistoimenpiteet, taulukko 8). Tarkastelussa ei ole huomioitu kuntien sisäiselle liikenteelle asetettuja tavoitteita, joiden toteuttamisen on ajateltu olevan kuntien vastuulla. Useat esiin tulleista puutteista peruspalvelutasossa ovat luonteeltaan sellaisia, että liikennettä on joskus kokeiltu ja se on jouduttu lopettamaan liian vähäisen käytön takia. Tavoitteena on tällöin järjestää korvaavia kutsujoukkoliikennepalveluja tarpeen mukaan. 19

20 Taulukko 5. Lääninhallituksen voimassaolevat ostoliikennesopimukset (lähde: Länsi-Suomen lääninhallitus) Ostoso Arvioidut Liikennöintikorvaukorvaus Liikennöinti- Voimassaoloaika Nro pimus Reitti Ajopäivät Lähtö Perillä sopimuskilometrit (euroa) numero (euroa/km) Kankaanpää Noormarkku Pori M P++ 7:45 8:50 Kankaanpää Noormarkku Pori M P++ 14:10 15:15 Pori Noormarkku Kankaanpää M P++ 13:05 14:10 Pori Noormarkku Kankaanpää M P++ 16:20 17:25 Merikarvia Pori SS 16:15 17:10 Pori Merikarvia SS 18:05 19:00 Tuorila Vanhakylä M P+ 17:00 17:45 Vanhakylä Tuorila Merikarvia SS 15:10 16:15 Merikarvia Tuorila Vanhakylä SS 19:00 20:00 Merikarvia Tuorila Pori M L 7:15 8:25 Pori Tuorila Merikarvia M L 13:30 14:35 Pori Tuorila Merikarvia L 16:00 17:05 Pori Tuorila Merikarvia M P++ 16:00 17:05 Pori Tuorila Merikarvia M L 9:30 10:20 Merikarvia Alakylä Pori M L 11:30 12:30 Merikarvia Alakylä Pori M P++ 14:10 15:10 Merikarvia Alakylä Pori M P 16:10 17:10 Merikarvia Alakylä Pori L 14:45 15:50 Pori Ruosniemi Merikarvia M P 19:10 20:10 Merikarvia Siikainen TiKTo++ 8:45 9:10 Siikainen Merikarvia TiKTo++ 11:35 12:00 Siikainen Pori M P+ 9:10 10:15 Pori Siikainen M P+ 10:30 11:35 Huittinen Säkylä Huittinen Koulup 6:40 8:25 Huittinen Vampula Huittinen Koulup 16:00 17:50 Huittinen Kanteenmaa Huittinen Koulup 7:05 8:20 Huittinen Kanteenmaa Huittinen Koulup 14:45 15:50 Huittinen Huittinen Koulup 12:40 13:30 Huittinen Punkalaideun Koulup 16:10 17:20 Kankaanpää Karvia M P++ 12:50 13:45 Karvia Kankaanpää M P++ 14:00 14:50 Kankaanpää Pori L 7:45 8:50 Pori Kankaanpää L 8:50 9:55 Kankaanpää Pori L 18:30 19:30 Pori Kankaanpää L 20:25 21:25 Kankaanpää Pori M P 5:25 6:25 Pori Kankaanpää M P 19:25 20:25 Punkalaidun Huittinen Koulup 7:45 8:20 Huittinen Punkalaidun Koulup 15:00 15:30 Rauma Kodisjoki Rauma TiTo 13:30 14:25 Rauma Kodisjoki Rauma TiTo 9:25 10:20 Laitila Rauma , ,66 M P 6:00 6: ,70 Irjanne Rauma M P 6:10 6: ,61 Rauma Kuivalahti M P++ 16:10 17:05 Särkkä Kuivalahti Rauma M P++ 8:00 8:50 Rauma Kuivalahti Särkkä M P+ 12:00 12: ,52 Särkkä Verkkokari Rauma M P+ 13:50 14: , , ,61 0,61 0,40 0,82 0,87 0, ,22 20

21 Nro Ostoso pimus numero Voimassaoloaika , Reitti Ajopäivät Lähtö Perillä Huittinen Vampula Huittinen KP 8:30 9:40 Huittinen Vampula Huittinen KP 11:00 12:10 Pori Koski M P+ 8:00 8:40 Pori Koski M P 13:00 13:40 Pori Koski M P+ 14:55 15:40 Pori Koski M P 16:15 16:55 Koski Pori M P 8:55 9:45 Koski Pori M P 13:55 14:45 Koski Pori M P 15:40 16:10 Arvioidut sopimuskilometrit Liikennöintikorvaukorvaus Liikennöinti- (euroa) (euroa/km) Huittinen Pori M P+ 6:45 7: ,49 Harjavalta Rauma M P 7:25 8:50 Harjavalta Rauma M P 12:45 14:00 Rauma Harjavalta M P 9:10 10:30 Rauma Harjavalta M P 15:45 17:00 Lavia Kullaa Pori Koulup 6:30 7:35 Pori Kullaa Lavia Koulup 16:35 17:45 Kankaanpää Lavia Koulup 6:50 7:20 Lavia Kankaanpää Koulup 8:50 9:20 Lavia Lavia Koulup 7:25 8:50 Lavia Lavia Koulup 15:00 16:10 Lavia Kullaa Pori Koulup 8:50 9:55 Lavia Kullaa Pori MKP+++ 8:50 9:55 Pori Kullaa Lavia Koulup 12:45 13:50 Pori Kullaa Lavia MKP+++ 12:45 13:50 Pomarkku Siikainen Pori Koulup 8:20 9:55 Siikainen Pomarkku Koulup 7:30 8:15 Siikainen Pomarkku M P+ 14:40 15:25 Siikainen Pomarkku P++ 14:40 15:25 Pomarkku Siikainen M P+ 15:30 16:10 Pomarkku Siikainen P++ 15:30 16:10 Siikainen Pori M P+ 8:10 9:30 Siikainen Pori P++ 8:30 9:55 Pori Siikainen M P+ 12:45 14:05 Pori Siikainen P++ 12:45 14:05 Laitila Kodisjoki Laitila Koulup 7:05 8:20 Laitila Rauma Koulup 14:30 15:50 Rauma Laitila Koulup 16:15 17:05 Rauma Kokemäki PS 17:30 18:40 Kokemäki Rauma PS 19:15 20:25 Lavia Noormarkku Pori Koulup 8:50 10:00 Lavia Noormarkku Pori TiTo++ 8:50 10:00 Pori Noormarkku Lavia Koulup 12:20 13:40 Pori Noormarkku Lavia TiTo++ 12:20 13: , , , , , , , , ,81 21

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely

Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Pori Ulvila Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2012 2016 TIIVISTELMÄ ESIPUHE Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely on laadittu Porin kaupunkiseudun

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet:

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet: JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden lähtö-kohtia. Joukkoliikenteen positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan. Yksilöiden ja kotitalouksien liikkumismahdollisuudet.

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

Toimintaympäristö muuttuu

Toimintaympäristö muuttuu Toimintaympäristö muuttuu Miten järjestetään liikkumispalvelut Lapin asukkaille ja alueella matkustaville? Maaseudun liikkumispalvelut -työpaja 24.10.2016 Sisältö Toimintaympäristön osatekijöitä Liikkumispalvelujen

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

Joukkoliikenne Kouvolassa

Joukkoliikenne Kouvolassa Joukkoliikenne Kouvolassa 18.03.2010 Säännöllinen linjaliikenne Markkinaehtoinen liikenne ELY:n ostoliikenne Kaupungin ostoliikenne, 120 000 /v Kaupungin palveluliikenne 87 000 /v ELY:n ostama linjaliikenne

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Pori - Rauma - Turku Pori - Olkiluoto Pori - Kankaanpää Kankaanpään seutu Huittisten seutu

Pori - Rauma - Turku Pori - Olkiluoto Pori - Kankaanpää Kankaanpään seutu Huittisten seutu SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT AIKATA ULUT 7.8. 31. 12. 2017 7.8. 311. 22. 017 Puhelin 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin katu 39 32700

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTANAANTALINJAMERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassakouluvuodenaikana 10.1.2011 alkaen NAANTALINKAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin!

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

Satakunnan alueprofiili 2025

Satakunnan alueprofiili 2025 Satakunnan alueprofiili 2025 Sisältö Satakunnan alueprofiiliin vuonna 2025 liittyviä karttoja, taulukoita ja graafeja: 1.Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2.Elinvoiman näkökulmasta 1. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari Joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten yhdistäminen Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari 21.3.2013 Juhani Paajanen Selvitysmies 1

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä Joensuu Rantakylä Perustietoa Joensuusta Joensuussa asui 1.1.2009 yhteensä 72 433 henkilöä asukastiheys on 30,4 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 515 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Rantakylä Rantakylä

Lisätiedot

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks)

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks) Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Joukkoliikenteen haasteet Porissa Kaupunkirakenne on väljä ja pientalovaltainen Hyvät pyöräilymahdollisuudet Paljon mopoja ja mopoautoja Vanhemmat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto Pori Pormestarinluoto Perustietoa Porista Porissa asui 1.1.2009 yhteensä 76 403 henkilöä asukastiheys on 147,7 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 553 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Pormestarinluoto

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite Liite 1. Palvelutasokartta Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite 2018-2020 V (vuoroväli arkisin 60-120min, iltavuoroja, lauantai- ja sunnuntaivuoroja tarpeen

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne Rovaniemi Perustietoa Rovaniemestä Rovaniemellä asui 59 353 henkilöä 1.1.2009 asukastiheys on 7,8 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 522 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Pöykkölä Rovaniemi sijaitsee

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. Pori - Rauma - Turku Pori - Olkiluoto Pori - Kankaanpää Kankaanpään seutuliikenne Huittisten seutuliikenne

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. Pori - Rauma - Turku Pori - Olkiluoto Pori - Kankaanpää Kankaanpään seutuliikenne Huittisten seutuliikenne SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 1.1. 3.6.2018 AIKATAU LUT 1.1. 3.6.2018 Puhelin 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin katu 39 32700 Huittinen

Lisätiedot

Asia Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja perustelut

Asia Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja perustelut PÄÄTÖS 9.11.2017 1 (7) EPOELY/2244/2017 Asia Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa Lausunnonantajat Satakunnan kunnat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA ULKOPUOLELLA ESPOOSSA 1 (5) SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA Taustaa Espoon Kehä III:n sisäpuolisen alueen lähibussien linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n

Lisätiedot

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Joukkoliikenteen historiaa Suomessa Perinteisesti ollut työnjako eri tahojen välillä (noin 1980-luvulle asti) Helsingin,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Esityksen rakenne 1. Joukkoliikenne kestävän yhteiskunnan mahdollistajana 2. Rural Transport Solutions parantamassa

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Porin seudun joukkoliikenne

Porin seudun joukkoliikenne Porin seudun joukkoliikenne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Joukkoliikenneviranomainen ennen Porissa toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen oli Porin kaupunki Ulvilassa, Nakkilassa, Harjavallassa ja

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015 TIEDOTE 20.8.2015 LAVIAN JOUKKOLIIKENNE Lavian ja Porin keskustan välistä liikennettä palvelee kaksi linjaa: Lyttylän Liikenne ajaa linjaa 68 perjantaisin ja Porin Linjat ajaa linjaa 69 maanantaista perjantaihin.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2553/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2553/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 13 Asianro 2553/08.01.01/2012 Henkilökuljetusten rahoituksen määrä ja vaikutukset Kuopiossa ja Siilinjärvellä vuonna 2012 Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

KAARINAN PALVELULIIKENNE MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA. 1.1.2011 alkaen. Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy

KAARINAN PALVELULIIKENNE MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA. 1.1.2011 alkaen. Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy KAARINAN PALVELULIIKENNE 1.1.2011 alkaen MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy TERVETULOA KAARINAN PALVELULIIKENTEEN TURVALLISIIN JA MUKAVIIN BUSSEIHIN

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Päätös 1 (3) JAKELUN MUKAAN Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle RATKAISU,

Lisätiedot

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Koilliskeskus 17.5. joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki 2009/869, 4: Tämän lain 14 :n

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 8.10.2015 Ruut-Maaria Rissanen Pirkanmaan liitto Käynnissä Pirkanmaan maakuntakaava kokonaismaakuntakaavan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella Riihimäen seutu Palvelutason määrittelyn tavoitteet Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyllä kolme tehtävää 1. Ilmaista yhteinen tahtotila

Lisätiedot

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Tehtävä: Liikennepalveluiden maakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen - Joukkoliikenne - Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta: Joukkoliikenteen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 TAUSTAA... 4 2 LÄHTÖKOHTA... 4 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2.2 KOULU- JA OPISKELUMATKAT... 6 2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MATKAT...

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki 7.4.2015, Nousiainen Miksi täällä tänään? Mynämäki-Masku-Nousiainen-Raisio-Turku liikennettä koskevat liikennöintisopimukset (3kpl) ovat

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012. 124/2012 Valtioneuvoston asetus. mukaisen joukkoliikenteen valtionavustuksen

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012. 124/2012 Valtioneuvoston asetus. mukaisen joukkoliikenteen valtionavustuksen SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012 124/2012 Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti isatakirjastott - yhteisjärjestelmä ä Satakunnan kunnat Asukasmäärä Eura 12 500 Eurajoki 5 900 Harjavalta 7 500 Honkajoki 1 900 Huittinen 10 700

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne Hämeenlinna Perustietoa Hämeenlinnasta Hämeenlinnassa asui 1.1.2009 yhteensä 66 131 henkilöä asukastiheys on 36,3 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 490 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Suunnittelualue:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Tiekartta Pirkanmaan fiksuihin hankintoihin 3.3.2015 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 2 3 Otteita raportista:

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä VARELY/4110/2016 LIITE 5: ELY-KESKUKSEN LIPPU-JA MAKSUJÄRJESTELMÄKUVAUKSET 12.12.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu 2016/6 reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista.

Lisätiedot

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot Orimattilan kaupunginhallitus 14.8.2017 Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Sisältö Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon Vaihtoehto 2: Liityntävuorot

Lisätiedot

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh Tekninen lautakunta 85 28.06.2016 Tekninen lautakunta 113 20.09.2016 Lausunto Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasojen määrittämisestä 15/08.01/2016, 591/08/2015 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN Kehitysvammaisten Suuri Ristiretki, jolla tuodaan Myötätuulta Satakuntalaisille päättäjille, jotta heillä olisi enemmän rohkeutta tehdä viisaita päätöksiä. Viestin tarkoitus on myös lyödä rumpua Satakunnan

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS Tehtävä Tässä selvityksessä käydään läpi Lahelan yleissuunnittelma-alueen joukkoliikenneolosuhteet ja niiden kehittämismahdollisuuksia suhteessa yleissuunnitelmaan.

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2017 2018 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 26.5.2017 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Väestönmuutos Pohjolassa

Väestönmuutos Pohjolassa Väestönmuutos Pohjolassa Urbaanimpi ja vanheneva väestö (?) Photo: Johanna Roto Johanna Roto 130 125 120 115 110 105 100 EU28 Denmark Finland Sweden Iceland Norway Norden Väestönmuutos 1990-2014 Indeksi

Lisätiedot

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta!

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta! UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan/Espoon välisen linja-autoliikenteen

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot

ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot PÄÄTÖS 1.12.2016 EPOELY/3441/2016 ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa Lausunnonantajat Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot Elinkeino-,

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016

Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016 Lapin ELY-keskus Viite:.Lapely/265/2016 Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016 Kemijärven kaupunginhallitus korostaa sitä, että valtionrahoitusta ei saa

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

Kaupunkiseutu on arkitoimintojen paletti PORIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016 JOUKKOLIIKENNE- SUUNNITELMA HARJAVALTA

Kaupunkiseutu on arkitoimintojen paletti PORIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016 JOUKKOLIIKENNE- SUUNNITELMA HARJAVALTA PORIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN JOUKKOLIIKENNE- PALVELUTASOMÄÄRITTELY SUUNNITELMA 2012-2016 HARJAVALTA HUITTINEN KOKEMÄKI LUVIA MERIKARVIA NAKKILA POMARKKU PORI ULVILA Kaupunkiseutu on arkitoimintojen paletti

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Mitä joukkoliikenteen muutos tuo tullessaan tausta ja kuntien rooli. Kuntamarkkinat 2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Mitä joukkoliikenteen muutos tuo tullessaan tausta ja kuntien rooli. Kuntamarkkinat 2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Mitä joukkoliikenteen muutos tuo tullessaan tausta ja kuntien rooli Kuntamarkkinat 2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa Joukkoliikenne on osa valtion, seutujen ja

Lisätiedot

Kuninkuusravit Porissa 1-3.8.2014

Kuninkuusravit Porissa 1-3.8.2014 Kuninkuusravit Porissa 1-3.8.2014 Kuljetusopas KAUPUNKILIIKENNE Pysäköintikuljetukset lentokentällä Yksi bussi siirtää lentokentän sisällä parkkipaikka-ajona asiakkaita terminaaliin. Lauantaina 8:00 20:00

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestäminen tulevaisuudessa Pirkanmaan maakunnassa - joukkoliikenteen viranomaistoiminta

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestäminen tulevaisuudessa Pirkanmaan maakunnassa - joukkoliikenteen viranomaistoiminta Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestäminen tulevaisuudessa Pirkanmaan maakunnassa - joukkoliikenteen viranomaistoiminta Paikallisliikenneliiton vuosikokousseminaari 16.3.2017 joukkoliikennejohtaja

Lisätiedot

Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne

Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne Palvelutason ja peruspalveluiden saavutettavuuden kannalta tärkeät ELY-liikenteen vuorot Case: Puumala-Anttola, Juva, Haukivuori, Kangasniemi, Hirvensalmi, Pertunmaa,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä KUUMA-johtokunta 5.10.2016 / Jukka-Matti Laakso Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa Joukkoliikenne on osa valtion, seutujen ja kuntien

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Merikarvia Siikainen Pomarkku Lavia Pori Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Toimintaympäristön muutokset Porin selvitysalue 28.2.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Harjavalta Kokemäki Lavia

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Panelian museo Paneliantie 36 Avoinna 2.5. 30.9. ma klo 12 16 sekä sopimuksesta. Puh. 050 572 7304 Heiska

Panelian museo Paneliantie 36 Avoinna 2.5. 30.9. ma klo 12 16 sekä sopimuksesta. Puh. 050 572 7304 Heiska SATAKUNNAN MUSEOT EURA Hinnerjoen museot Luotteenperäntie, Hinnerjoki Avoinna 5.6 3.8 ti pe klo 10 16 3.6 26.8 su klo 13 15 sekä sopimuksen mukaan. Puh. (050) 365 0341 Heikkilä, (0500) 592 226 Nummela

Lisätiedot

Siikalatvan joukkoliikennesuunnitelma

Siikalatvan joukkoliikennesuunnitelma 2010 Siikalatvan joukkoliikennesuunnitelma Insinööritoimisto Liidea Oy LUONNOS 31.5.2010 Esipuhe Siikalatvan kunta käynnisti joulukuussa 2009 joukkoliikennesuunnitelman laatimisen. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi SYÖKSY Päätösseminaari 21.9.2011 Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi Tampereen teknillinen yliopisto Hanna

Lisätiedot

Turku-Uusikaupunki joukkoliikenteen työmatkapilotti

Turku-Uusikaupunki joukkoliikenteen työmatkapilotti Turku-Uusikaupunki joukkoliikenteen työmatkapilotti Kysymyksiä ja vastauksia Mikä Turku-Uusikaupunki joukkoliikenteen työmatkapilotti on? Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valmet Automotive ja Turun kaupunki

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 3303/02.02.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 3303/02.02. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 14 Asianro 3303/02.02.00/2012 Henkilökuljetusten rahoitus Kuopiossa ja Siilinjärvellä vuonna 2013 Henkilökuljetuskustannukset vuonna 2013 Kuopio, avoin joukkoliikenne

Lisätiedot

SATAKUNNAN MUSEOT 2015

SATAKUNNAN MUSEOT 2015 SATAKUNNAN MUSEOT 2015 EURA Hinnerjoen museot Luotteenperäntie, Hinnerjoki Avoinna 7.6. 30.8. su klo 13 15 Lisäksi 16.6 14.8. ti pe klo 10 16 sekä sopimuksen mukaan. Puh. 050-365 0341 Heikkilä, 0400-125971

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot