Näyttötutkintoperusteinen koulutus. näyttötutkinto- Opiskelijan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkintoperusteinen koulutus. näyttötutkinto- Opiskelijan opas 2014-2015"

Transkriptio

1 Näyttötutkintoperusteinen koulutus näyttötutkinto- Opiskelijan opas

2 2 Näyttötutkintopiskelijan opas YHTEYSTIEDOT Harjun oppimiskeskus Katariinankuja 19, Ravijoki (05) Kirjeet ja muu posti Opiskelijaposti tulee perille opiskelijan nimellä ja yllä olevalla osoitteella. Opiskelijat voivat noutaa postinsa toimiston tiskillä olevasta laatikosta. Toimisto on auki ma-to 8-16 ja pe Helsinki Lahti w ww.harjunopk.fi Lappeenranta Kouvola HARJU Hamina Vaalimaa Kotka Ravijoki sijainti ja ajo-ohje Harjun oppimiskeskus sijaitsee Ravijoen kylässä Virolahden kunnassa vain 170 kilometrin päässä Helsingistä itään. Haminasta oppimiskeskukseen on 23 kilometriä. Käänny valtatie 7:ltä Ravijoelle, Koulutilantielle. Risteyksestä Harjuun on matkaa viisi kilometriä.

3 Näyttötutkintoopiskelijan opas Tervetuloa opiskelijaksi Harjun oppimiskeskukseen! Onneksi olkoon! Olet valinnut opinahjoksesi Harjun oppimiskeskuksen. Toivomme, että tämä opas auttaa sinua tutustumaan oppilaitoksemme arkeen ja toimintatapoihin. Antoisaa opiskeluaikaa! harjun toiminta-ajatus ja arvot Harju on monipuolinen oppimis- ja toimintakeskus. Toimintamme perustuu perinteen, kestävän kehityksen, ympäristön palvelemisen sekä yrittäjyyden ja hyvän ammattitaidon kehittämiseen. Alan tulevaisuus on oppimisessa, osaamisessa ja yrittäjyydessä. Uusien näyttötutkintoon valmistavien opintolinjojen alkamisajat 2014 Hevostalouden perustutkinto, ratsastuksenohjaaja 4.8. hevostenhoitaja Kengityssepän ammattitutkinto Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri 1.9. Uusien opiskelijoiden vastaanotto Voit tulla oppilaitokseen jo lähijakson alkamista edeltävänä päivänä. Jos edeltävä päivä on sunnuntai, ajoita tulosi klo väliseksi ajaksi, jolloin asuntolanhoitaja on töissä. Asuntolanhoitaja, , opastaa sinut asuntoosi. Häneltä saat tarvittavat avaimet. Asuntolanhoitajan toimisto on Mattilaksi kutsutun rakennuksen päädyssä, kartan löydät tämän oppaan viimeiseltä sivulta. Asuntolanhoitaja on töissä ma klo 9 16, ti to klo ja su klo Jos tulet arkipäivänä sellaiseen aikaan, jolloin asuntolanhoitaja ei ole töissä, ota yhteyttä vapaa-ajanohjaajaan, , tai kiinteistön päivystykseen,

4 4 Näyttötutkintopiskelijan opas OPISKELU NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA Näyttötutkinto Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa tutkinnon suorittamista varten. Harjussa suoritettava näyttötutkinto voi olla joko perustutkinto tai ammattitutkinto. Perustutkinto, on tarkoitettu niille henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa ja se antaa ammatilliset perustaidot alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen suoritetun koulutusohjelman mukaisesti. Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, jonka nimellinen laajuus on 120 ov:a, antaa yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Ammattitutkinto, on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja taidot. Ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritetty siten, että ne vastaavat alan perustutkinnon suorittamista ja sen lisäksi noin kolmen vuoden työkokemusta. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden saman alan ammattikorkeakouluopintoihin. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Näyttötutkintoon kuuluvat tutkintotilaisuudet järjestetään valmistavassa koulutuksessa oleville opiskelijoille osana koulutusta. Valmistava koulutus Näyttötutkintoon valmistava koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvista oppimisjaksoista. Aikaisempi osaaminen voidaan huomioida opiskelussa riippumatta siitä, miten osaaminen on hankittu. Tämä voi lyhentää koulutusaikaa ja nopeuttaa valmistumista. Lähiopetus on Harjun oppimiskeskuksessa tapahtuvaa opiskelua. Opetus voi olla esimerkiksi luentotyyppistä, erilaisten ryhmätöiden tekemistä ja käytännön työskentelyä. Aikuisopiskelussa kannattaa hyödyntää oppimisessa myös opiskelijaryhmää. Lähiopetuspäivinä on mahdollisuus keskustella ryhmän jäsenten kanssa työpaikkojen erilaisista käytänteistä ja jakaa arvokasta kokemustietoa muille. Etäopiskelulla tarkoitetaan esimerkiksi kirjallisten töiden tekemistä, itseopiskelua, verkkoopiskelua ja työssäoppimista tai yhteistyöyrityksessä työskentelemistä. Poissaolot Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ei poissaoloja lähiopetuksesta tarvitse korvata. Opiskelija on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan ryhmänohjaajalle, mikäli on estynyt osallistumasta lähiopetuspäivään. Opiskelijat voivat seurata poissaolojaan Wilma-seurantaohjelmasta. Huomaa kuitenkin, että mahdolliset opiskeluetuuksia myöntävät tahot asettavat omat vaatimuksensa läsnäoloille lähiopetuksen suhteen. Tiedon hankkimisen vastuu Jos opiskelija on poissa lähijaksolta, hän on velvollinen itse hankkimaan kyseisenä aikana jaetun materiaalin ja tiedon.

5 Näyttötutkintoopiskelijan opas Henkilökohtaistaminen Aikuisopiskelun lähtökohtana on asiakaslähtöinen toteuttamistapa. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan aina yksilöllisesti henkilön oma työ- ja opiskeluhistoria sekä nykyinen elämäntilanne huomioiden. Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan kolmivaiheisesti. Henkilökohtaistamisasiakirja sisältää 1) hakeutumisvaiheen, 2) näyttötutkinnon suorittamisen ja 3) tarvittavan ammattitaidon hankkimisen ja suunnitelmat. 1) Henkilökohtaistaminen hakeutumisvaiheessa Hakeutumisvaihe käynnistyy asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta. Opinto-ohjaajaltamme saat perehdytystä oppilaitoksen koulutustarjonnasta, tutkinnon perusteista ja alan ammattitaitovaatimuksista.työkokemuksen, opintojen ja harrastusten kautta kertynyt osaamisesi kartoitetaan. Aiemmin hankitun ja osoitetun osaamisen tunnistamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa. Alussa selvitetään myös mahdolliset oppimiseesi liittyvät tuen tarpeet ja tarvittaessa voidaan laatia suunnitelma tukitoimista tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen. Hakeutumisvaiheessa selvitetään myös, onko sinulla sellaista aikaisemmin hankkimaasi osaamista, joka voitaisiin suoraan ehdottaa tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi. Osoitettu osaaminen tunnistetaan virallisilla todistuksilla tai muilla luotettavilla dokumenteilla. Opinto-ohjaaja kerää dokumentit ja toimittaa ne näyttötutkintovastaavalle, jonka jälkeen ne arvioidaan kolmikantaisesti. Työnantaja-, työntekijä- ja opettaja-arvioija tunnistavat dokumenttien perusteella tutkinnon suorittajan osaamisen ja esittävät osaamista tunnustettavaksi kyseisen alan tutkintotoimikunnalle. näyttötutkinnon suorittamisen suunnitelmiin. Tutkinnon perusteessa kuvattu ammattitaito opitaan vaihtelevissa oppimisympäristöissä ja oppimistilanteissa: työelämässä, oppilaitoksessa, verkossa tietotekniikkaa hyödyntäen jne. Tukitoimet ja erityisopetus Jos opiskelijalla on oppimisvaikeuksia, tulee hänen ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan. Tukitoimen tarpeen voi havaita myös opettaja. Opiskelijalle laaditaan tarvittaessa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa otetaan huomioon henkilökohtaiset erityistarpeet. Tarvittaessa järjestetään tukiopetusta. Tarvittaessa opiskelijalle tehdään lukitesti. Jos opiskelijalla on jo aikaisemmin tehty lukitesti, hojks tai hänellä on ollut erityisopetuspäätös, tieto näistä olisi hyvä toimittaa heti opiskelujen alussa opinto-ohjaajalle. Opintojen keskeyttäminen Opiskelijalla on oikeus esim. äitiysloman, varusmiespalvelun tai muun pakottavan syyn vuoksi koulutuksen tilapäiseen keskeytykseen. Harkitessasi mahdollista keskeyttämistä, ota yhteys opinto-ohjaajaan. Valmistavan kouluksen opintorekisteriote Opintorekisteriotteessa on lueteltu kaikki valmistavassa koulutuksessa suoritetut opinnot. Rekisteriotteen saat itse tulostettua Wilmasta. Virallisen otteen saat valmistavan koulutuksen päätyttyä. 2) Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnon suorittamisessa Laadit opinto-ohjaajan ja/tai vastuukouluttajasi ohjaamana tutkinnon suorittamissuunnitelman, jossa kuvaat miten, milloin ja missä osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Suunnitelma mahdollistaa tarkoituksenmukaiset tutkintotilaisuuksien järjestelyt. Suunnitelmaa tarkistetaan ja täsmennetään valmistavan koulutuksen aikana tarpeen mukaan. 3) Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa Myös tutkinnon edellyttämän ammattitaidon hankkiminen suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti. Opinto-ohjaajan ja/tai vastuukouluttajan ohjauksessa laadittava suunnitelma perustuu hakeutumisvaiheen ja

6 6 Näyttötutkintopiskelijan opas TUTKINNON SUORITTAMINEN Ammattitaidon osoittaminen ja arviointi tutkintotilaisuuksissa Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa pääsääntöisesti työelämän todellisissa työtehtävissä. Käytännön työtehtävien lisäksi tutkintosuoristusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti ja luotettavasti osoitetuiksi. Täydentäviä menetelmiä ovat mm. kirjalliset kuvaukset, videointi ja haastattelu. Lisäksi tutkinnon perusteisiin kuuluvat erillispätevyydet (esimerkiksi EA1- ja EA2- kortti) suoritetaan siten kuin niistä on jäljempänä ohjeistettu. Tutkintotilaisuuksien arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arvointikohteita ja -kriteereitä. Tutkintotodistus Harju anoo tutkintotodistuksen tutkintotoimikunnalta, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti tarvittavat tutkintotilaisuudet. Tutkintotoimikunnat kokoontuvat noin kahden kuukauden välein, joten viimeisen tutkintotilaisuuden suorittamisen jälkeen todistuksen saamiseen saattaa kulua aikaa. Oppilaitoksen toimistosta saat tarvittaessa todistuksen valmistavan koulutuksen päättymisestä. Tutkintotodistus lähetetään postitse heti, kun oppilaitos saa sen takaisin tutkintotoimikunnalta. Halutessasi sinulla on oikeus pyytää osatutkintotodistus. Erillispätevyydet Tutkintojen perusteisiin sisältyvät erillispätevyydet opiskelija suorittaa omalla kustannuksella valmistavan koulutuksen etäopiskelujaksojen aikana. Seuraavassa on lueteltu perustutkintoihin kuuluvat erillispätevyydet. Hevostalouden perustutkinto Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen - EAI- kortti Tallin ja talliympäristön hoitaminen - T- kortti (traktori), henkilöautokortti riittää - EAI-kortti Ravihevosten hoitaminen - C-ajolupa (tasolla K3) tai - Vastuuvalmentaja (tasolla T1 ja H2) Hevosharrastajan ohjaaminen - EAII-kortti Ratsastuksen ohjaaminen - EAII-kortti Puutarhatalouden perustutkinto Työskentely puutarha-alalla - T-kortti (traktori), voimassa oleva henkilöautokortti riittää - työturvallisuuskortti - EAI-kortti Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen (Viheralan koulutusohjelma) - tulityökortti

7 Näyttötutkintoopiskelijan opas AIKUISOPISKELIJAN OPISKELUETUUDET Aikuisten päätoimiseen, ammatilliseen perustutkintoon/ammattitutkintoon johtavaan koulutukseen voi hakea tukea eri tahoilta riippuen mm. työllisyystilanteesta ja työhistoriasta. Lisätietoa opinto-ohjaajalta. Kelan opintotuki --> opiskelijat --> opintotuki Myöntäjä Kela. Opintojen laajuus vähintään kolme opintoviikkoa/tukikuukausi tai työmäärä väh. 25 h/viikko. Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella tuettuna --> koulutus ja ammatinvalinta --> Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna Myöntäjä Työ- ja elinkeinotoimisto. Vähintään 25-vuotiaille ja TE-toimistoissa aktiivisena työnhakijana oleville, joiden koulutustarpeen TE-toimisto on todennut. Opiskelujen tukemisesta on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen aloittamista. Opintojen laajuus vähintään kolme opintoviikkoa/opintokuukausi tai vähintään 25 h/viikko. Tukiaika enintään 24 kk/ opintokokonaisuus. Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki --> etuudet --> aikuiskoulutustuki Myöntäjä Koulutusrahasto. Aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut suomalaisessa työelämässä vähintään kahdeksan vuotta jälkeen (jos työhistoriaa 5-7 vuotta, katso ehdot Koulutusrahaston www-sivuilta) on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen opiskelujen alkua jää palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivää ei saa opiskeluun muuta tukea Opintojen laajuus vähintään kaksi opintoviikkoa/tukikuukausi. Tukiaika enintään 18 kk/ hakija. Ammattitutkintostipendi --> etuudet --> ammattitutkintostipendi Myöntäjä Koulutusrahasto. Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle, joka on tutkinnon suorittamispäivään mennessä ollut työtai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta ( jälkeen) ja on alle 64-vuotias. Yrittäjänä tai maatalousyrittäjänä toimittua aikaa ei lasketa työhistoriaan. Stipendin on haettava vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä.

8 8 Näyttötutkintopiskelijan opas OPISKELUETUUDEt HARJUSSA Ruokailu Lähiopiskelupäivinä perustutkinto-opiskelija saa ilmaisen ruoan, mihin kuuluu aamupala, lounas ja päivällinen. Jos tarvitset erityisruokavaliota, ota yhteyttä opiskelijaravintolan ravintolapäällikköön. Ammattitutkinnossa tai oppisopimuksessa opiskelevilta ruokailu opiskelijahinnalla. Asuminen Harjussa Lähiopetuspäivinä majoitus kahden hengen huoneissa opiskelija-asuntolassa on perustutkinnossa ilmaista. Ammattitutkinnossa tai oppisopimuksessa opiskelevilta majoitus opiskelijahinnalla. Aikuisopiskelijat voivat tulla lähijaksolle jo sunnuntaina klo välisenä aikana. Asiasta ei tarvitse ilmoittaa etukäteen. Asuntolanhoitajan toimisto on Mattilan päädyssä. Asuntolanhoitaja on töissä ma klo 9 16, ti to klo ja su klo Lähijakson päättyessä avain palautetaan asuntolanhoitajalle. Avaimet voi pudottaa asuntolanhoitajan toimiston postiluukusta. Jos kuitenkin unohdat palauttaa avaimesi, postita ne välittömästi osoitteeseen: Harjun oppimiskeskus, asuntolanhoitaja, Katariinankuja 19, Ravijoki. Hiljaisuus alkaa klo Kiinteistönhoitajan päivystysnumero on aina riippumatta siitä, kuka päivystää. Avainten käyttö Avaimenperä on avain sähköisessä lukitusjärjestelmässä oleviin oviin, kuten asuntolasi ulkooveen. Sillä pääset myös muun muassa uuteen ja vanhaan luokkarakennukseen, atk-luokkaan, ruokalarakennuksen aulaan ja ruokalarakennuksen alakerrassa olevaan pesutupaan ja kerhotiloihin. Jos avaimesi jäävät lukkojen taakse, ota yhteyttä asuntolanhoitajaan, vapaa-ajanohjaajaan tai päivystykseen. Normaalin työajan ulkopuolella oppimiskeskus veloittaa oven aukaisemisesta 10 euroa. Myös uuden avaimen hankintakulut joudut itse korvaamaan. Vastuu omaisuudesta Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden omaisuuden katoamisesta tai sille aiheutuneesta vahingosta. Henkilökunnalla on oikeus huoltaa ja tarkistaa opiskelijoiden käyttöön luovutetut tilat opiskelijoiden läsnäollessa. Pyykinpesu Iltaisin pyykkiä voi pestä koulun pesukoneilla. Pesuaineet jokaisen on hankittava itse. Asuntola- ja ruokalarakennuksen kellarikerroksessa on pesutupa, jossa on kolme pesukonetta. Kellarikerroksessa on myös kuivaushuone. Koneiden käyttö on maksutonta. Hevosten tallipaikat Ratsastuksenohjaajilla on yhden kurssihevosen majoitus lähiopetusjaksoilla ilmaista, ja ratsastuksenopettajilla se sisältyy kurssimaksuun. Hevosen tallipaikka on varattava viimeistään lähijaksoa edeltävänä torstaina päivystävältä tallimestarilta puh Muut opiskelijat voivat tiedustella hevosten tallipaikkoja Harjun talliyrittäjiltä Jukka-Pekka Hukkaselta, puh tai Kaisa Räsäseltä, puh Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaaja vastaa yhdessä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa opiskelijoiden ohjaamisesta opiskeluun, työhön ja jatkokoulutukseen. Kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä. Kun avaat lukitusjärjestelmässä olevan oven klo välisenä aikana, katso, ettei ovi jää auki kahta minuuttia pidemmäksi ajaksi. Oven auki jäämisestä aiheutuu hälytys. Atk-luokassa oleskelu on sallittu klo Muina aikoina luokassa liikkumisesta seuraa hälytys ja hälytyksen aiheuttajalta peritään 35 euron korvaus.

9 Näyttötutkintoopiskelijan opas Terveydenhuolto Kouluterveydenhoitajalla on vastaanotto Pollelassa. Akuuteissa sairaustapauksissa tulee hakeutua paikkakunnan terveyskeskukseen, muissa sairaustapauksissa kotipaikkakunnan terveyskeskukseen. Ajanvaraus Virolahden terveyskeskukseen klo , puh Ilta- ja viikonloppupäivystys vain kiireellistä hoidontarvetta varten on Kotkan keskussairaalassa, puh Soita ennen päivystykseen lähtöä! Kiireellisissä tapauksissa paikkakunnan terveyskeskukseen lähdetään joko ambulanssilla tai taksilla. Kuljetuksesta on kuitenkin aina etukäteen sovittava ensisijaisesti asuntolanhoitajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan kanssa. KUSTANNUKSET Työvaatteet Opiskelijalla on oltava käytettävissään asianmukaiset työvaatteet, että hän voi osallistua opetukseen. Jos opiskelija ei ohjeista huolimatta suostu käyttämään turvavarusteita oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti, voi oppilaitoksen henkilökunta poistaa hänet tapaturmalle alttiista työtehtävästä. Työvaatteet tulee säilyttää niille varatuissa tiloissa. Opiskelijoilla tulee olla omat, asianmukaiset työvaatteet. Hevostalous: Asianmukaiset työvaatteet, sisältäen pakollisina käsineet, turvakengät ja hyväksytty ratsastus-/ajokypärä. Puutarhatalous: Asianmukaiset työvaatteet, sisältäen pakollisina turvakengät, suojalasit ja kuulosuojaimet. Asuminen Asuntoloiden Internet-yhteydestä peritään 2,5 euroa kuukaudessa riippumatta lähiopetusjaksojen pituuksista tai määristä. Ensimmäistä kertaa yhteyttä avatessa opiskelija tekee oppilaitoksen toimistolla sopimuksen ja maksaa ensimmäisen kuukauden maksun. Yhteyden aukaisemiseksi tarvitaan huoneen nettirasian numero ja maksusuoritus. Materiaalimaksu Opiskelijoille jaettavasta opiskelumateriaalista peritään 80 euron materiaalimaksu/lukuvuosi. Maksu laskutetaan opiskelun alettua. Tutkintomaksu Opetushallituksen perimä tutkintomaksu on 58 euroa. Tutkintomaksu laskutetaan opiskelun alettua. Eriliispätevyydet Katso tiedot sivulta 6. Erillispätevyydet.

10 10 Näyttötutkintopiskelijan opas turvallinen opiskeluympäristö Työturvallisuus Tapaturmien ehkäisemiksi on jokaisen opiskelijan noudatettava niitä ohjeita, joita työturvallisuuden ylläpitämiseksi annetaan. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jos työturvallisuusohjeita ei ole noudatettu. Näkyvien lävistyskorujen ja muiden työturvallisuusriskiä aiheuttavien korujen käyttö työtuntien aikana on kielletty, turvallisuuden ja hygienian vuoksi. Käytännön töissä tulee pukeutua asianmukaisiin työasusteisiin ja -varusteisiin. Turvakengät, hyväksytty ratsastus-/ajokypärä ja hanskat ovat pakolliset. Vastuu työvälineistä Opiskelijat ovat vastuussa käyttämistään työvälineistä. Jos työvälineissä ilmenee vikaa, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi opettajalle tai tallimestarille! Mikäli työväline rikkoutuu opiskelijan tahallisesta huolimattomuudesta, voidaan siitä periä korvaus. Vakuutukset Opiskelijoille on otettu lakisääteinen tapaturmavakuutus, joka on voimassa lähiopetusjaksoilla sekä HOPS:iin kirjatussa etäopiskelussa. Tapaturman sattuessa asiasta tulee ilmoittaa välittömästi toimistoon tai ryhmänohjaajalle. Toimistosta saa vakuutustodistuksen mukaan jo hoitoon lähdettäessä, jolloin osan hoitokustannuksista voi saada vakuutusyhtiön korvattavaksi. Vakuutus voi korvata hoidon, lääkkeet ja matkat, mutta vakuutus ei korvaa esim. rikkoutunutta kypärää. Suosittelemme opiskelijoille oman lisävakuutuksen ottamista kypärien tms. varusteiden korvaamiseksi. Opiskelijan tulee käydä oppilaitoksen toimistossa tekemässä tapaturmailmoitus ja näyttämässä kuitit, lääkärintodistukset ym. Päihteetön ja savuton oppilaitos Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, tupakkaa, huumausaineita sekä päihtymistarkoituksessa käytettäviä lääkkeitä ja liuottimia. Päihteiden hallussapito ja käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, asuntolassa, oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on kielletty. Oppilaitoksen työntekijöillä on oikeus ja velvollisuus puuttua epäilemäänsä päihteiden käyttöön. Työssäoppimispaikoilla noudatetaan oppilaitoksen sääntöjä. Alaikäisen kohdalla päihdetapauksissa otetaan aina yhteyttä huoltajiin. Päihteisiin liittyvissä asioissa voi kääntyä luottamuksellisesti terveydenhoitajan tai kuraattorin puoleen. Tupakointi (myös sähkösavukkeet) on kiellettyä koulun alueella. Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Siivousohjeet Huone tulee siivota torstai-iltana tai perjantaiaamuna ennen klo Kaikki henkilökohtaiset tavarat pitää viedä pois huoneesta. Huoneeseen ei pääse enää perjantain klo 8.30 jälkeen. Tavaroita on mahdollisuus säilyttää erikseen osoitetussa huoneessa, jossa voi käydä myös suihkussa. Oppimiskeskus ei vastaa säilöön jätetyistä tavaroista. Ajoneuvoliikenne oppilaitoksen alueella Koulun alueella on noudatettava erityistä varovaisuutta moottoriajoneuvoilla liikuttaessa. Oppilaitoksen alueella on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Moottoriajoneuvolla ajo on kielletty klo välisenä aikana merkityillä alueilla. Opiskelijoiden liikkuminen koulutilan alueella omilla autoilla ja mopoilla on kielletty. Liikkumiseen on muutenkin käytettävä yleisiä kulkureittejä. Puistojen läpi kulkeminen ei ole sallittua. Moottoriajoneuvoille on erilliset pysäköintipaikat. Vapaita lämmitystolppapaikkoja voi kysellä koulun toimistosta. Sopimus lämmitystolpan käytöstä tehdään toimistossa. Tolpan käytöstä peritään 30 euron maksu talvikaudelta.

11 Näyttötutkintoopiskelijan opas VAPAA-AIKA Vapaa-ajanohjaaja Harjussa työskentelee vapaa-ajanohjaaja, joka organisoi Harjuun erilaisia vapaa-ajantoimintoja opiskelijoille. Parhaiten tavoitat hänet ma to klo 15 23, Vapaa-ajan aikataulut löydät asuntolojen seinältä tai oppilaitoksen kotisivuilta Vapaa-ajanohjaajan lisäksi muutamat opettajat ja opiskelijat ohjaavat kerhoja. Suosittuja kerhoja ovat puutyö- ja valjaskerho sekä liikunnalliset kerhot kuten sähly. Teemme myös retkiä lähiseudun harrasteisiin muun muassa raveihin, teatteriin ja uimahalliin. Harrastustilat Opiskelijoiden kerhotilat sijaitsevat ruokalarakennuksen alakerrassa ja ovat auki su to klo Sieltä löytyy biljardi, televisio ja dvd, lautapelejä, ompelukone, askartelutarvikkeita, pari tietokonetta ja keittiötilat. Kuntosali on avoinna su to klo ja pe klo Myös liikuntasalia saa käyttää ilman varausta sen ollessa tyhjillään. Ulkoa löytyy valaistu pururata/-latu, urheilukenttä, beach volley -kenttä ja kaksi maneesia. Palvelut Lähin kauppa on Klamilassa viiden kilometrin päässä oppilaitoksesta. Lähin pankki on Virojoella 15 kilometrin päässä oppilaitoksesta. Virojoella on myös asiamiesposti ja apteekki. Oppilaitoksella on ammattikirjasto, joka on hajautettu eri luokkarakennuksiin. Harjun järjestämät kuljetukset ja linjaautojen aikataulut Oppilaitoksesta järjestetään kerran viikossa kauppakyyti Haminaan pientä korvausta vastaan. Aikataulut löytyvät ruokalan ilmoitustaululta ja linja-autovuoroista saat tiedot Matkahuollon kotisivuilta Järjestyssääntöjen noudattamisen valvonta ja kurinpito Oppilaitoksen järjestyssääntöjen valvonta kuuluu oppilaitoksen henkilökunnalle sekä oppilaitoksen erikseen valtuuttamalle henkilölle. Kurinpitoasiassa menetellään kuten laissa (L 630/1998, 39, 1 mom) ammatillisesta koulutuksesta todetaan: Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo järjestystä, taikka menettelee vipillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Edellä mainitut ovat kurinpitorangaistuksia. Sääntörikkomuksen käsittelyn eteneminen 1. Sääntörikkomuksen havaitsija täyttää sääntörikkomuskaavakkeen. 2. Alkuperäinen lomake toimitetaan opintoohjaajalle, sähköisesti tieto rehtorille, apulaisrehtorille, kuraattorille ja luokanvalvojalle. 3. Luokanvalvoja tiedottaa alaikäisen opiskelijan huoltajaa tilanteesta ja huolehtii huoltajan kirjallisen kuulemisen esim. sähköpostilla. 4. Luokanvalvoja ohjaa opiskelijan tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmään. 5. Opiskelijan kuuleminen tehdään kuulemislomakepohjalle. Läsnä ovat opiskelija, luokanvalvoja, kuraattori / opinto-ohjaaja / apulaisrehtori. 6. Kuulemisasiakirja toimitetaan rehtorille. Rehtori päättää seuraamuksesta antamalla kirjallisen muistutuksen tai varoituksen. Rehtori vie tarvittaessa asian hallituksen nimeämään kurinpitoelimeen. 7. Rehtori esittelee asian kurinpitoelimelle, joka voi päättää opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta asuntolasta tai oppilaitoksesta. 8. Seuraamuksesta tulee päätös opiskelijalle, huoltajalle ja opinto-ohjaajalle tiedoksi.

12 12 Näyttötutkintopiskelijan opas OPISKELIJA-ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 1. Tätä järjestyssääntöä sovelletaan kaikkiin oppilasasuntolassa asuviin henkilöihin. Asunto lassa asuvana olet vastuussa siitä, että myös vieraasi noudattavat tätä sääntöä. 2. Opiskelija-asuntoloissa saavat yöpyä vain ne henkilöt, joille on siihen myönnetty lupa. Pääsääntöisesti maksuton asunto voidaan antaa vakinaisen koulutuksen opiskelijoille lähiopetuspäivinä. Muuhun tarkoitukseen asuntoja voidaan käyttää ainoastaan oppilaitoksen rehtorin luvalla. 3. Jos asuntolassa asuva opiskelija ei yövy asuntolassa, poissaoloista on ilmoitettava etukäteen asuntolanhoitajalle, vapaa-ajanohjaajalle tai päivystäjälle. 4. Asukkaille luovutetaan avaimet, jotka tulee palauttaa asuntolasta pois muutettaessa. Avaimet ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muille. 5. Jokaisen asuntolassa asuvan on perehdyttävä paloturvallisuuslaitteisiin ja hätäohjeisiin sekä reitteihin. Kynttilänpoltto asuntoloissa on kielletty. 6. Kussakin asuntolassa asuvat valitsevat keskuudestaan yhdyshenkilön, joka on jäsenenä asuntolatoimikunnassa. 7. Asuntolassa toimii asuntolanhoitaja ja vapaa-ajanohjaaja. Ota heihin yhteyttä asuntolan järjestystä, työ rauhaa, puutteita ja epäkohtia koskevissa asioissa sekä sairaustapauk sissa. Asuntolanhoitajan ja vapaa-ajanohjaajajn työajan ulkopuolella ota yhteyttä päivystäjään puh Hiljaisuus asuntoloissa alkaa klo ja päättyy klo Tänä ainaka ei saa olla muualla kuin omassa soluasunnossaan. 9. Oppilaitoksessa opiskelevien vierailut toisissa asuntoloissa ja ulkopuolisten vierailut ovat sallittuja klo Pidä huonee si siistinä ja järjestyksessä. Yleiset tilat siivotaan oppilaitoksen toimesta kerran viikos sa. Tiskauksesta ja muusta siivouk sesta huolehdit itse. Asukkailla on yhteisvastuu a sun tolan y leisten tilojen siisteydestä viikkosiivousohjeissa sovitulla tavalla. 11. Oppilaitoksen järjestämän siivouksen ajaksi asukkaiden tulee poistua siivottavasta tilasta. Huolehdi omalta osaltasi myös a suntolan y leisten tilojen siisteydestä viikkosiivousohjeissa sovitulla tavalla. 12. Työvaatteet ja jalkineet tulee säilyttää niille varatuilla paikoilla ja hevosten omat tarvikkeet talleilla. 13. Huonekaluja ja muita kalusteita ei saa muuttaa niille osoitetusta tilasta ilman asuntolanhoitajan lupaa. 14. Oppilaitos ei vastaa yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista. 15. Lemmikkieläinten tuonti asuntolaan on kielletty. 16. Ilmoita omaisuuden vahingoit tumisesta mahdollisimman pian kiinteistöhuollolle. Olet korvaus velvollinen vahingosta, jonka aiheutat tahalli sesti tai huolimattomuudellasi. 17. Tupakointi on kielletty liitteen määrittelemällä oppilaitoksen alueella sekä oppilaitoksen hallinnassa olevissa rakennuksissa. 18. Mikäli asukas sallii vieraansa tuoda päihteitä asuntolaan, voidaan häntä rangaista, kuten hän itse olisi pitänyt päihteitä hallussaan. 19. Poliisilla tai vastaavalla viranomaisella on oikeus käyttää oppilaitoksen yhteisiä tiloja huumekoirien, pelastuskoirien tai vastaavien kouluttamiseen ennalta ilmoittamatta. 20. Oppilaitoksen henkilökunnalla on pääsyoikeus asuntolan yhteisiin tiloihin järjestyksen ja siisteyden seuraamista varten. Teknillisellä henkilökunnalla on oikeus suorittaa välttämättömiä teknisiä töitä ja tarkastuksia myös asunnoissa tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti niistä ilmoitetaan aiemmin asukkaille. Asuntoihin mentäessä asukkaalle ilmoitetaan etukäteen, mutta asuntoon voidaan mennä myös ilman asukkaan läsnäoloa. 21. Asuntoloiden yleisten tilojen sekä opiskelijoiden huoneiden siisteys tarkistetaan säännöllisesti.

13 Näyttötutkintoopiskelijan opas HARJUN OPPIMISKESKUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Tämä järjestyssääntö koskee kaikkia oppilaitoksen opiskelijoita ja harjoittelijoita, koko oppilaitoksen aluetta ja kaikkia oppilaitoksen järjestämiä tilaisuuksia myös oppilaitoksen ulkopuolella. 1. Käyttäydy asiallisesti ja hyvin sekä pidä oppilaitoksen alueet siisteinä. 2. Osallistu säännöllisesti opetukseen. Laki ammatillisesta koulutuksesta L630/1998, 34 : Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siihen vapautusta. Opiskelijan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 3. Muista, että päättötodistuksen saannin edellytyksenä on, että suoritat kaikki tutkintoon kuuluvat kurssit hyväksytysti. Oppimisvaikeuksissa käänny opettajan tai opinto-ohjaajan puoleen. 4. Oppitunnit ja työharjoitukset alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksissä ilmoitettuina aikoina. Työtehtävien vaihto tai siirto oppilaiden välillä on mahdollinen vain tehtävien ohjaajan luvalla. 5. Noudata poissaoloista erikseen annettuja ohjeita. Lomaa tarvitessasi ano lupa hyvissä ajoin luokanvalvojaltasi alle kahden päivän lomaan ja pidemmät lomat luokanvalvojan kautta rehtorilta. 6. Säilytä omat ja vieraidesi moottoriajoneuvot parkkipaikalla. Omilla ja vieraidesi moottoriajoneuvoilla ajelu oppilaitoksen alueella on kielletty. 7. Sinulla tulee olla voimassaoleva ajokortti jos kuljetat moottoriajoneuvoa. Oppilaitoksen ajoneuvolla voit ajaa ainoastaan, mikäli sinulle on anettu kirjallinen ajolupa. Opiskelijalle annetaan lupa oppilaitoksen ajoneuvon käyttöön vain opiskeluun liittyvään ajoon. Ylimääräisiä henkilöitä et saa kuljettaa työkoneiden päällä. 8. Noudata työ- ja paloturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Käytä työpaikoille varattuja suojaimia oma-aloitteisesti. Älä koskaan poista työkoneesta tai -laitteesta suojalaitteita. Mahdollisen vahingon sattuessa ilmoita siitä opettajalle tai työnjohdolle ja anna mahdollisuuksien mukaan ensiapua. 9. Poista kasvojen alueella olevat huuli-, silmäkulma- ja muut lävistyskorut sekä riippuvat korvakorut, kun työskentelet oppilaitoksen talleissa, työympäristöissä ja työssäoppimispaikoissa. OPH:n tiedote: 9/030/ Käsittele oppilaitoksen omaisuutta huolellisesti. Ilmoita omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta heti henkilökunnalle. Olet korvausvelvollinen vahingosta, jonka aiheutat tahallasi tai huolimattomuudellasi, niin kuin laissa on tarkemmin määrätty. 11. Et voi tupakoida missään oppilaitoksen hallinnassa olevassa rakennuksessa tai liitteessä rajatun alueen sisäpuolella. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ohje (Dnro 8131/ /2010). 12. Muista, että päihteiden ja huumausaineiden hallussapito, säilytys, niiden käyttö ja vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koko oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Päihteiden hallussapitoa ja käyttöä pidetään aina vakavana rikkomuksena ja alaikäisten kohdalla ilmoitetaan eteenpäin huoltajalle. 13. Et saa tuoda ampuma-aseita oppilaitoksen alueelle. Jos sinun on harrastus- tai kilpailutoiminnan takia tuotava aseita alueelle on siitä sovittava etukäteen rehtorin kanssa. 14. Sinulla on mahdollisuus osallistua riitatapauksissa vertaissovitteluun ja vaikuttaa oppilaitoksen asioihin opiskelijayhdistyksen kautta. 15. Sinua voidaan rangaista näiden sääntöjen rikkomisesta (jollet pääse sopuun ryhmänohjaajan kanssa) lain ammatillisesta koulutuksesta /479 pykälän 35 mukaan: Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti voidaan, antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty oppilaitoksen johtokunnassa

14 14 Näyttötutkintopiskelijan opas jätteiden lajitteluohje Energiajäte elintarvikepakkaukset (muovipullot, -pussit, rasiat) pakkausmuovit yhdistelmäpakkaukset, esim. paperia ja muovia sisältävät pakkaukset pesuainepullot ja pakkaukset yksittäispakkaukset, esim. neulojen ja sidetarpeiden kääreet styrox-pakkaukset kertakäyttöastiat ruskeat paperit, säkit, kääreet, kirjekuoret muovi- ja vahapäällysteiset paperit Energiajäteastioita on Tyttölän / Uuden luokkarakennuksen välissä, Mattilan jätekatoksessa, Vanha luokkarakennuksen sivulla ja Auran hyötyjätekatoksessa. Kaatopaikkajäte alumiinia sisältävät pakkaukset ja levyt muotoon puristetut muoviset pakkaukset vahakankaat, sadetakit, myös kertakäyttöiset muovikortit keramiikka hygieniatuotteet, kuten vaipat ja siteet fluoria sisältävät tuotteet tekonahka nahkatuotteet ja kengät muoviset lelut tekstiilit Kaatopaikkajätteen keräysastiat sijaitsevat Tyttölän / Uuden luokkarakennuksen välissä, Mattilan jätekatoksessa, Vanhan luokkarakennuksen sivulla ja auran hyötyjätekatoksessa. Biojäte lihan- ja kalanperkeet pienet luut vihannesten ja hedelmien kuoret kananmunan kuoret ja kananmu-nakennot kahvinporot ja suodatinpussit teepussit käsipyyhepaperit ruuantähteet kuivaneet kasvit ja niiden lehdet, kukkaruuk kujen multa lemmikkieläinten häkkien kuivikkeet, pienet määrät kissanhiekkaa Biojäteastiat ovat Vanhan luokkarakennuksen sivulla ja Auran hyötyjätekatoksessa. Paperi, sanoma- ja aikakausilehdet Paperinkeräyslaatikot löytyvät Auran hyötyjätekatoksesta, Vanhan luokkarakennuksen sivulta ja Uuden luokkarakennuksen / Tyttölän välistä. Keräyskartonki / pahvi pahvilaatikot aaltopahvi kartonkitölkit (maitotölkit ym.) kartonkipakkaukset (muro- ja keksipaketit ym.) Pahvinkeräysrullakko on Auran hyötyjätekatoksessa. Metalli tyhjät juomatölkit tyhjät säilyketölkit neulat, naulat ja muut pienet metalliesineet Pienet metallijätteet Auran hyötyjätekatokseen ja suuret metallijätteet Konehallille. Lasi juomapullot lasipurkit Lasijätteet Auran hyötyjätekatokseen. Paristot Paristolaatikko löytyy Auran hyötyjätekatoksesta.

15 Näyttötutkintoopiskelijan opas PUHELINNUMEROITA Toimisto (05) Toimitusjohtaja/rehtori Mikko Kunnaala Apulaisrehtori Sinikka Maskonen Opinto-ohjaaja Katri Korpi Asuntolanhoitaja Ravintola Aura Erityisopettaja Sanna Koski Vapaa-ajanohjaaja Kuraattori Eija Kiiski Terveydenhoitaja Reeta Talsi Psykiatrinen sairaanhoitaja Pirjo Pieninkeroinen Päivystys (kiinteistö) Päivystys (tallimestari) Terveyskeskus, Virojoki, ajanvaraus Ilta- ja viikonloppupäivystys, Kotka Yöpäivystys, Kotka Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa

16 Koulutilantielle Ravintola A URA 1. Nestori-halli 2. Martta-maneesi 3. Vanha ravirata 4. Ratsastuskenttä 5. Kävelytyskoneet 6. Vierastalli 7. Ratsutalli 8. Kengityspaja 9. Konehalli 10. Hukkasen talli Koivukuja Museotielle Ylätalo 12. Putkinotko 13. Välitalo 14. Jussila 15. Puskala 16. Hovin päärakennus, toimisto 17. Vanha luokkarakennus 18. Agronomientalo 19. Uusi luokkarakennus 20. Tyttölä Pollela 22. Ravintola Aura, majoitustilat 23. Kesäkahvila Kiessi 24. Kiessi-museo 25. Kalastajatorppa 26. Mattilat 27. Asuntolanhoitajan toimisto 28. Kukkasidontaluokka 29. Puistotyöhalli Koivukujan ratsastuskenttä 31. Ravitalli 32. KR-Talli, tiilitalli 33. Ravirata 34. Pihatto

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Näyttötutkintoperusteinen koulutus. näyttötutkinto- Opiskelijan opas

Näyttötutkintoperusteinen koulutus. näyttötutkinto- Opiskelijan opas Näyttötutkintoperusteinen koulutus näyttötutkinto- Opiskelijan opas 2016-2017 2 Näyttötutkintopiskelijan opas 2015 2016 YHTEYSTIEDOT Harjun oppimiskeskus Katariinankuja 19, 49980 Ravijoki (05) 229 5500

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta Asuntolatoiminta SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat... 3 2. Asuntolatoiminnan toimintasuunnitelma / vuosikello... 3 3. Asukasvalinnat... 3 4. Asuntolatoiminnan kehittäminen... 4 5. PKKY:n asuntoloiden toimintaohjeet...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt

Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt Käsitelty Sedun johtoryhmässä 59 22.05.2015 Hyväksytty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa 67 22.06.2015 Sisällys 1 Järjestyssääntöjen tavoitteet...

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op Koulutuksen sisältösuunnitelma Maanantai 22.11.2010 Klo 9-11.30 Koulutukseen osallistujat Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt Ennakkotehtävä; mitä tiedän henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS 2013. Koulutus Kilpailut Elämykset www.hevosopisto.fi. Täyttä hevoselämää.

AIKUISKOULUTUS 2013. Koulutus Kilpailut Elämykset www.hevosopisto.fi. Täyttä hevoselämää. AIKUISKOULUTUS 2013 YPÄJÄN HEVOSOPISTON AIKUISKOULUTUS HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 ov Näyttötutkintoon valmistava monimuotokoulutus (kesto kaksi vuotta) Hevostenhoitaja Ratsastuksenohjaaja (kv. I taso)

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 21.04.2015 08:13 VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Kouvolan kaupunki Vastaajien kokonaismäärä 356 22411 Kohderyhmän koko 590 94211 60 % 24 % 01.01.2014 Raportin vertailujakso

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot