Näyttötutkintoperusteinen koulutus. näyttötutkinto- Opiskelijan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkintoperusteinen koulutus. näyttötutkinto- Opiskelijan opas 2014-2015"

Transkriptio

1 Näyttötutkintoperusteinen koulutus näyttötutkinto- Opiskelijan opas

2 2 Näyttötutkintopiskelijan opas YHTEYSTIEDOT Harjun oppimiskeskus Katariinankuja 19, Ravijoki (05) Kirjeet ja muu posti Opiskelijaposti tulee perille opiskelijan nimellä ja yllä olevalla osoitteella. Opiskelijat voivat noutaa postinsa toimiston tiskillä olevasta laatikosta. Toimisto on auki ma-to 8-16 ja pe Helsinki Lahti w ww.harjunopk.fi Lappeenranta Kouvola HARJU Hamina Vaalimaa Kotka Ravijoki sijainti ja ajo-ohje Harjun oppimiskeskus sijaitsee Ravijoen kylässä Virolahden kunnassa vain 170 kilometrin päässä Helsingistä itään. Haminasta oppimiskeskukseen on 23 kilometriä. Käänny valtatie 7:ltä Ravijoelle, Koulutilantielle. Risteyksestä Harjuun on matkaa viisi kilometriä.

3 Näyttötutkintoopiskelijan opas Tervetuloa opiskelijaksi Harjun oppimiskeskukseen! Onneksi olkoon! Olet valinnut opinahjoksesi Harjun oppimiskeskuksen. Toivomme, että tämä opas auttaa sinua tutustumaan oppilaitoksemme arkeen ja toimintatapoihin. Antoisaa opiskeluaikaa! harjun toiminta-ajatus ja arvot Harju on monipuolinen oppimis- ja toimintakeskus. Toimintamme perustuu perinteen, kestävän kehityksen, ympäristön palvelemisen sekä yrittäjyyden ja hyvän ammattitaidon kehittämiseen. Alan tulevaisuus on oppimisessa, osaamisessa ja yrittäjyydessä. Uusien näyttötutkintoon valmistavien opintolinjojen alkamisajat 2014 Hevostalouden perustutkinto, ratsastuksenohjaaja 4.8. hevostenhoitaja Kengityssepän ammattitutkinto Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri 1.9. Uusien opiskelijoiden vastaanotto Voit tulla oppilaitokseen jo lähijakson alkamista edeltävänä päivänä. Jos edeltävä päivä on sunnuntai, ajoita tulosi klo väliseksi ajaksi, jolloin asuntolanhoitaja on töissä. Asuntolanhoitaja, , opastaa sinut asuntoosi. Häneltä saat tarvittavat avaimet. Asuntolanhoitajan toimisto on Mattilaksi kutsutun rakennuksen päädyssä, kartan löydät tämän oppaan viimeiseltä sivulta. Asuntolanhoitaja on töissä ma klo 9 16, ti to klo ja su klo Jos tulet arkipäivänä sellaiseen aikaan, jolloin asuntolanhoitaja ei ole töissä, ota yhteyttä vapaa-ajanohjaajaan, , tai kiinteistön päivystykseen,

4 4 Näyttötutkintopiskelijan opas OPISKELU NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA Näyttötutkinto Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa tutkinnon suorittamista varten. Harjussa suoritettava näyttötutkinto voi olla joko perustutkinto tai ammattitutkinto. Perustutkinto, on tarkoitettu niille henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa ja se antaa ammatilliset perustaidot alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen suoritetun koulutusohjelman mukaisesti. Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, jonka nimellinen laajuus on 120 ov:a, antaa yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Ammattitutkinto, on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja taidot. Ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritetty siten, että ne vastaavat alan perustutkinnon suorittamista ja sen lisäksi noin kolmen vuoden työkokemusta. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden saman alan ammattikorkeakouluopintoihin. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Näyttötutkintoon kuuluvat tutkintotilaisuudet järjestetään valmistavassa koulutuksessa oleville opiskelijoille osana koulutusta. Valmistava koulutus Näyttötutkintoon valmistava koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvista oppimisjaksoista. Aikaisempi osaaminen voidaan huomioida opiskelussa riippumatta siitä, miten osaaminen on hankittu. Tämä voi lyhentää koulutusaikaa ja nopeuttaa valmistumista. Lähiopetus on Harjun oppimiskeskuksessa tapahtuvaa opiskelua. Opetus voi olla esimerkiksi luentotyyppistä, erilaisten ryhmätöiden tekemistä ja käytännön työskentelyä. Aikuisopiskelussa kannattaa hyödyntää oppimisessa myös opiskelijaryhmää. Lähiopetuspäivinä on mahdollisuus keskustella ryhmän jäsenten kanssa työpaikkojen erilaisista käytänteistä ja jakaa arvokasta kokemustietoa muille. Etäopiskelulla tarkoitetaan esimerkiksi kirjallisten töiden tekemistä, itseopiskelua, verkkoopiskelua ja työssäoppimista tai yhteistyöyrityksessä työskentelemistä. Poissaolot Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ei poissaoloja lähiopetuksesta tarvitse korvata. Opiskelija on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan ryhmänohjaajalle, mikäli on estynyt osallistumasta lähiopetuspäivään. Opiskelijat voivat seurata poissaolojaan Wilma-seurantaohjelmasta. Huomaa kuitenkin, että mahdolliset opiskeluetuuksia myöntävät tahot asettavat omat vaatimuksensa läsnäoloille lähiopetuksen suhteen. Tiedon hankkimisen vastuu Jos opiskelija on poissa lähijaksolta, hän on velvollinen itse hankkimaan kyseisenä aikana jaetun materiaalin ja tiedon.

5 Näyttötutkintoopiskelijan opas Henkilökohtaistaminen Aikuisopiskelun lähtökohtana on asiakaslähtöinen toteuttamistapa. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan aina yksilöllisesti henkilön oma työ- ja opiskeluhistoria sekä nykyinen elämäntilanne huomioiden. Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan kolmivaiheisesti. Henkilökohtaistamisasiakirja sisältää 1) hakeutumisvaiheen, 2) näyttötutkinnon suorittamisen ja 3) tarvittavan ammattitaidon hankkimisen ja suunnitelmat. 1) Henkilökohtaistaminen hakeutumisvaiheessa Hakeutumisvaihe käynnistyy asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta. Opinto-ohjaajaltamme saat perehdytystä oppilaitoksen koulutustarjonnasta, tutkinnon perusteista ja alan ammattitaitovaatimuksista.työkokemuksen, opintojen ja harrastusten kautta kertynyt osaamisesi kartoitetaan. Aiemmin hankitun ja osoitetun osaamisen tunnistamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa. Alussa selvitetään myös mahdolliset oppimiseesi liittyvät tuen tarpeet ja tarvittaessa voidaan laatia suunnitelma tukitoimista tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen. Hakeutumisvaiheessa selvitetään myös, onko sinulla sellaista aikaisemmin hankkimaasi osaamista, joka voitaisiin suoraan ehdottaa tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi. Osoitettu osaaminen tunnistetaan virallisilla todistuksilla tai muilla luotettavilla dokumenteilla. Opinto-ohjaaja kerää dokumentit ja toimittaa ne näyttötutkintovastaavalle, jonka jälkeen ne arvioidaan kolmikantaisesti. Työnantaja-, työntekijä- ja opettaja-arvioija tunnistavat dokumenttien perusteella tutkinnon suorittajan osaamisen ja esittävät osaamista tunnustettavaksi kyseisen alan tutkintotoimikunnalle. näyttötutkinnon suorittamisen suunnitelmiin. Tutkinnon perusteessa kuvattu ammattitaito opitaan vaihtelevissa oppimisympäristöissä ja oppimistilanteissa: työelämässä, oppilaitoksessa, verkossa tietotekniikkaa hyödyntäen jne. Tukitoimet ja erityisopetus Jos opiskelijalla on oppimisvaikeuksia, tulee hänen ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan. Tukitoimen tarpeen voi havaita myös opettaja. Opiskelijalle laaditaan tarvittaessa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa otetaan huomioon henkilökohtaiset erityistarpeet. Tarvittaessa järjestetään tukiopetusta. Tarvittaessa opiskelijalle tehdään lukitesti. Jos opiskelijalla on jo aikaisemmin tehty lukitesti, hojks tai hänellä on ollut erityisopetuspäätös, tieto näistä olisi hyvä toimittaa heti opiskelujen alussa opinto-ohjaajalle. Opintojen keskeyttäminen Opiskelijalla on oikeus esim. äitiysloman, varusmiespalvelun tai muun pakottavan syyn vuoksi koulutuksen tilapäiseen keskeytykseen. Harkitessasi mahdollista keskeyttämistä, ota yhteys opinto-ohjaajaan. Valmistavan kouluksen opintorekisteriote Opintorekisteriotteessa on lueteltu kaikki valmistavassa koulutuksessa suoritetut opinnot. Rekisteriotteen saat itse tulostettua Wilmasta. Virallisen otteen saat valmistavan koulutuksen päätyttyä. 2) Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnon suorittamisessa Laadit opinto-ohjaajan ja/tai vastuukouluttajasi ohjaamana tutkinnon suorittamissuunnitelman, jossa kuvaat miten, milloin ja missä osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Suunnitelma mahdollistaa tarkoituksenmukaiset tutkintotilaisuuksien järjestelyt. Suunnitelmaa tarkistetaan ja täsmennetään valmistavan koulutuksen aikana tarpeen mukaan. 3) Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa Myös tutkinnon edellyttämän ammattitaidon hankkiminen suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti. Opinto-ohjaajan ja/tai vastuukouluttajan ohjauksessa laadittava suunnitelma perustuu hakeutumisvaiheen ja

6 6 Näyttötutkintopiskelijan opas TUTKINNON SUORITTAMINEN Ammattitaidon osoittaminen ja arviointi tutkintotilaisuuksissa Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa pääsääntöisesti työelämän todellisissa työtehtävissä. Käytännön työtehtävien lisäksi tutkintosuoristusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti ja luotettavasti osoitetuiksi. Täydentäviä menetelmiä ovat mm. kirjalliset kuvaukset, videointi ja haastattelu. Lisäksi tutkinnon perusteisiin kuuluvat erillispätevyydet (esimerkiksi EA1- ja EA2- kortti) suoritetaan siten kuin niistä on jäljempänä ohjeistettu. Tutkintotilaisuuksien arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arvointikohteita ja -kriteereitä. Tutkintotodistus Harju anoo tutkintotodistuksen tutkintotoimikunnalta, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti tarvittavat tutkintotilaisuudet. Tutkintotoimikunnat kokoontuvat noin kahden kuukauden välein, joten viimeisen tutkintotilaisuuden suorittamisen jälkeen todistuksen saamiseen saattaa kulua aikaa. Oppilaitoksen toimistosta saat tarvittaessa todistuksen valmistavan koulutuksen päättymisestä. Tutkintotodistus lähetetään postitse heti, kun oppilaitos saa sen takaisin tutkintotoimikunnalta. Halutessasi sinulla on oikeus pyytää osatutkintotodistus. Erillispätevyydet Tutkintojen perusteisiin sisältyvät erillispätevyydet opiskelija suorittaa omalla kustannuksella valmistavan koulutuksen etäopiskelujaksojen aikana. Seuraavassa on lueteltu perustutkintoihin kuuluvat erillispätevyydet. Hevostalouden perustutkinto Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen - EAI- kortti Tallin ja talliympäristön hoitaminen - T- kortti (traktori), henkilöautokortti riittää - EAI-kortti Ravihevosten hoitaminen - C-ajolupa (tasolla K3) tai - Vastuuvalmentaja (tasolla T1 ja H2) Hevosharrastajan ohjaaminen - EAII-kortti Ratsastuksen ohjaaminen - EAII-kortti Puutarhatalouden perustutkinto Työskentely puutarha-alalla - T-kortti (traktori), voimassa oleva henkilöautokortti riittää - työturvallisuuskortti - EAI-kortti Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen (Viheralan koulutusohjelma) - tulityökortti

7 Näyttötutkintoopiskelijan opas AIKUISOPISKELIJAN OPISKELUETUUDET Aikuisten päätoimiseen, ammatilliseen perustutkintoon/ammattitutkintoon johtavaan koulutukseen voi hakea tukea eri tahoilta riippuen mm. työllisyystilanteesta ja työhistoriasta. Lisätietoa opinto-ohjaajalta. Kelan opintotuki --> opiskelijat --> opintotuki Myöntäjä Kela. Opintojen laajuus vähintään kolme opintoviikkoa/tukikuukausi tai työmäärä väh. 25 h/viikko. Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella tuettuna --> koulutus ja ammatinvalinta --> Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna Myöntäjä Työ- ja elinkeinotoimisto. Vähintään 25-vuotiaille ja TE-toimistoissa aktiivisena työnhakijana oleville, joiden koulutustarpeen TE-toimisto on todennut. Opiskelujen tukemisesta on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen aloittamista. Opintojen laajuus vähintään kolme opintoviikkoa/opintokuukausi tai vähintään 25 h/viikko. Tukiaika enintään 24 kk/ opintokokonaisuus. Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki --> etuudet --> aikuiskoulutustuki Myöntäjä Koulutusrahasto. Aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut suomalaisessa työelämässä vähintään kahdeksan vuotta jälkeen (jos työhistoriaa 5-7 vuotta, katso ehdot Koulutusrahaston www-sivuilta) on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen opiskelujen alkua jää palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivää ei saa opiskeluun muuta tukea Opintojen laajuus vähintään kaksi opintoviikkoa/tukikuukausi. Tukiaika enintään 18 kk/ hakija. Ammattitutkintostipendi --> etuudet --> ammattitutkintostipendi Myöntäjä Koulutusrahasto. Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle, joka on tutkinnon suorittamispäivään mennessä ollut työtai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta ( jälkeen) ja on alle 64-vuotias. Yrittäjänä tai maatalousyrittäjänä toimittua aikaa ei lasketa työhistoriaan. Stipendin on haettava vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä.

8 8 Näyttötutkintopiskelijan opas OPISKELUETUUDEt HARJUSSA Ruokailu Lähiopiskelupäivinä perustutkinto-opiskelija saa ilmaisen ruoan, mihin kuuluu aamupala, lounas ja päivällinen. Jos tarvitset erityisruokavaliota, ota yhteyttä opiskelijaravintolan ravintolapäällikköön. Ammattitutkinnossa tai oppisopimuksessa opiskelevilta ruokailu opiskelijahinnalla. Asuminen Harjussa Lähiopetuspäivinä majoitus kahden hengen huoneissa opiskelija-asuntolassa on perustutkinnossa ilmaista. Ammattitutkinnossa tai oppisopimuksessa opiskelevilta majoitus opiskelijahinnalla. Aikuisopiskelijat voivat tulla lähijaksolle jo sunnuntaina klo välisenä aikana. Asiasta ei tarvitse ilmoittaa etukäteen. Asuntolanhoitajan toimisto on Mattilan päädyssä. Asuntolanhoitaja on töissä ma klo 9 16, ti to klo ja su klo Lähijakson päättyessä avain palautetaan asuntolanhoitajalle. Avaimet voi pudottaa asuntolanhoitajan toimiston postiluukusta. Jos kuitenkin unohdat palauttaa avaimesi, postita ne välittömästi osoitteeseen: Harjun oppimiskeskus, asuntolanhoitaja, Katariinankuja 19, Ravijoki. Hiljaisuus alkaa klo Kiinteistönhoitajan päivystysnumero on aina riippumatta siitä, kuka päivystää. Avainten käyttö Avaimenperä on avain sähköisessä lukitusjärjestelmässä oleviin oviin, kuten asuntolasi ulkooveen. Sillä pääset myös muun muassa uuteen ja vanhaan luokkarakennukseen, atk-luokkaan, ruokalarakennuksen aulaan ja ruokalarakennuksen alakerrassa olevaan pesutupaan ja kerhotiloihin. Jos avaimesi jäävät lukkojen taakse, ota yhteyttä asuntolanhoitajaan, vapaa-ajanohjaajaan tai päivystykseen. Normaalin työajan ulkopuolella oppimiskeskus veloittaa oven aukaisemisesta 10 euroa. Myös uuden avaimen hankintakulut joudut itse korvaamaan. Vastuu omaisuudesta Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden omaisuuden katoamisesta tai sille aiheutuneesta vahingosta. Henkilökunnalla on oikeus huoltaa ja tarkistaa opiskelijoiden käyttöön luovutetut tilat opiskelijoiden läsnäollessa. Pyykinpesu Iltaisin pyykkiä voi pestä koulun pesukoneilla. Pesuaineet jokaisen on hankittava itse. Asuntola- ja ruokalarakennuksen kellarikerroksessa on pesutupa, jossa on kolme pesukonetta. Kellarikerroksessa on myös kuivaushuone. Koneiden käyttö on maksutonta. Hevosten tallipaikat Ratsastuksenohjaajilla on yhden kurssihevosen majoitus lähiopetusjaksoilla ilmaista, ja ratsastuksenopettajilla se sisältyy kurssimaksuun. Hevosen tallipaikka on varattava viimeistään lähijaksoa edeltävänä torstaina päivystävältä tallimestarilta puh Muut opiskelijat voivat tiedustella hevosten tallipaikkoja Harjun talliyrittäjiltä Jukka-Pekka Hukkaselta, puh tai Kaisa Räsäseltä, puh Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaaja vastaa yhdessä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa opiskelijoiden ohjaamisesta opiskeluun, työhön ja jatkokoulutukseen. Kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä. Kun avaat lukitusjärjestelmässä olevan oven klo välisenä aikana, katso, ettei ovi jää auki kahta minuuttia pidemmäksi ajaksi. Oven auki jäämisestä aiheutuu hälytys. Atk-luokassa oleskelu on sallittu klo Muina aikoina luokassa liikkumisesta seuraa hälytys ja hälytyksen aiheuttajalta peritään 35 euron korvaus.

9 Näyttötutkintoopiskelijan opas Terveydenhuolto Kouluterveydenhoitajalla on vastaanotto Pollelassa. Akuuteissa sairaustapauksissa tulee hakeutua paikkakunnan terveyskeskukseen, muissa sairaustapauksissa kotipaikkakunnan terveyskeskukseen. Ajanvaraus Virolahden terveyskeskukseen klo , puh Ilta- ja viikonloppupäivystys vain kiireellistä hoidontarvetta varten on Kotkan keskussairaalassa, puh Soita ennen päivystykseen lähtöä! Kiireellisissä tapauksissa paikkakunnan terveyskeskukseen lähdetään joko ambulanssilla tai taksilla. Kuljetuksesta on kuitenkin aina etukäteen sovittava ensisijaisesti asuntolanhoitajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan kanssa. KUSTANNUKSET Työvaatteet Opiskelijalla on oltava käytettävissään asianmukaiset työvaatteet, että hän voi osallistua opetukseen. Jos opiskelija ei ohjeista huolimatta suostu käyttämään turvavarusteita oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti, voi oppilaitoksen henkilökunta poistaa hänet tapaturmalle alttiista työtehtävästä. Työvaatteet tulee säilyttää niille varatuissa tiloissa. Opiskelijoilla tulee olla omat, asianmukaiset työvaatteet. Hevostalous: Asianmukaiset työvaatteet, sisältäen pakollisina käsineet, turvakengät ja hyväksytty ratsastus-/ajokypärä. Puutarhatalous: Asianmukaiset työvaatteet, sisältäen pakollisina turvakengät, suojalasit ja kuulosuojaimet. Asuminen Asuntoloiden Internet-yhteydestä peritään 2,5 euroa kuukaudessa riippumatta lähiopetusjaksojen pituuksista tai määristä. Ensimmäistä kertaa yhteyttä avatessa opiskelija tekee oppilaitoksen toimistolla sopimuksen ja maksaa ensimmäisen kuukauden maksun. Yhteyden aukaisemiseksi tarvitaan huoneen nettirasian numero ja maksusuoritus. Materiaalimaksu Opiskelijoille jaettavasta opiskelumateriaalista peritään 80 euron materiaalimaksu/lukuvuosi. Maksu laskutetaan opiskelun alettua. Tutkintomaksu Opetushallituksen perimä tutkintomaksu on 58 euroa. Tutkintomaksu laskutetaan opiskelun alettua. Eriliispätevyydet Katso tiedot sivulta 6. Erillispätevyydet.

10 10 Näyttötutkintopiskelijan opas turvallinen opiskeluympäristö Työturvallisuus Tapaturmien ehkäisemiksi on jokaisen opiskelijan noudatettava niitä ohjeita, joita työturvallisuuden ylläpitämiseksi annetaan. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jos työturvallisuusohjeita ei ole noudatettu. Näkyvien lävistyskorujen ja muiden työturvallisuusriskiä aiheuttavien korujen käyttö työtuntien aikana on kielletty, turvallisuuden ja hygienian vuoksi. Käytännön töissä tulee pukeutua asianmukaisiin työasusteisiin ja -varusteisiin. Turvakengät, hyväksytty ratsastus-/ajokypärä ja hanskat ovat pakolliset. Vastuu työvälineistä Opiskelijat ovat vastuussa käyttämistään työvälineistä. Jos työvälineissä ilmenee vikaa, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi opettajalle tai tallimestarille! Mikäli työväline rikkoutuu opiskelijan tahallisesta huolimattomuudesta, voidaan siitä periä korvaus. Vakuutukset Opiskelijoille on otettu lakisääteinen tapaturmavakuutus, joka on voimassa lähiopetusjaksoilla sekä HOPS:iin kirjatussa etäopiskelussa. Tapaturman sattuessa asiasta tulee ilmoittaa välittömästi toimistoon tai ryhmänohjaajalle. Toimistosta saa vakuutustodistuksen mukaan jo hoitoon lähdettäessä, jolloin osan hoitokustannuksista voi saada vakuutusyhtiön korvattavaksi. Vakuutus voi korvata hoidon, lääkkeet ja matkat, mutta vakuutus ei korvaa esim. rikkoutunutta kypärää. Suosittelemme opiskelijoille oman lisävakuutuksen ottamista kypärien tms. varusteiden korvaamiseksi. Opiskelijan tulee käydä oppilaitoksen toimistossa tekemässä tapaturmailmoitus ja näyttämässä kuitit, lääkärintodistukset ym. Päihteetön ja savuton oppilaitos Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, tupakkaa, huumausaineita sekä päihtymistarkoituksessa käytettäviä lääkkeitä ja liuottimia. Päihteiden hallussapito ja käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, asuntolassa, oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on kielletty. Oppilaitoksen työntekijöillä on oikeus ja velvollisuus puuttua epäilemäänsä päihteiden käyttöön. Työssäoppimispaikoilla noudatetaan oppilaitoksen sääntöjä. Alaikäisen kohdalla päihdetapauksissa otetaan aina yhteyttä huoltajiin. Päihteisiin liittyvissä asioissa voi kääntyä luottamuksellisesti terveydenhoitajan tai kuraattorin puoleen. Tupakointi (myös sähkösavukkeet) on kiellettyä koulun alueella. Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Siivousohjeet Huone tulee siivota torstai-iltana tai perjantaiaamuna ennen klo Kaikki henkilökohtaiset tavarat pitää viedä pois huoneesta. Huoneeseen ei pääse enää perjantain klo 8.30 jälkeen. Tavaroita on mahdollisuus säilyttää erikseen osoitetussa huoneessa, jossa voi käydä myös suihkussa. Oppimiskeskus ei vastaa säilöön jätetyistä tavaroista. Ajoneuvoliikenne oppilaitoksen alueella Koulun alueella on noudatettava erityistä varovaisuutta moottoriajoneuvoilla liikuttaessa. Oppilaitoksen alueella on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Moottoriajoneuvolla ajo on kielletty klo välisenä aikana merkityillä alueilla. Opiskelijoiden liikkuminen koulutilan alueella omilla autoilla ja mopoilla on kielletty. Liikkumiseen on muutenkin käytettävä yleisiä kulkureittejä. Puistojen läpi kulkeminen ei ole sallittua. Moottoriajoneuvoille on erilliset pysäköintipaikat. Vapaita lämmitystolppapaikkoja voi kysellä koulun toimistosta. Sopimus lämmitystolpan käytöstä tehdään toimistossa. Tolpan käytöstä peritään 30 euron maksu talvikaudelta.

11 Näyttötutkintoopiskelijan opas VAPAA-AIKA Vapaa-ajanohjaaja Harjussa työskentelee vapaa-ajanohjaaja, joka organisoi Harjuun erilaisia vapaa-ajantoimintoja opiskelijoille. Parhaiten tavoitat hänet ma to klo 15 23, Vapaa-ajan aikataulut löydät asuntolojen seinältä tai oppilaitoksen kotisivuilta Vapaa-ajanohjaajan lisäksi muutamat opettajat ja opiskelijat ohjaavat kerhoja. Suosittuja kerhoja ovat puutyö- ja valjaskerho sekä liikunnalliset kerhot kuten sähly. Teemme myös retkiä lähiseudun harrasteisiin muun muassa raveihin, teatteriin ja uimahalliin. Harrastustilat Opiskelijoiden kerhotilat sijaitsevat ruokalarakennuksen alakerrassa ja ovat auki su to klo Sieltä löytyy biljardi, televisio ja dvd, lautapelejä, ompelukone, askartelutarvikkeita, pari tietokonetta ja keittiötilat. Kuntosali on avoinna su to klo ja pe klo Myös liikuntasalia saa käyttää ilman varausta sen ollessa tyhjillään. Ulkoa löytyy valaistu pururata/-latu, urheilukenttä, beach volley -kenttä ja kaksi maneesia. Palvelut Lähin kauppa on Klamilassa viiden kilometrin päässä oppilaitoksesta. Lähin pankki on Virojoella 15 kilometrin päässä oppilaitoksesta. Virojoella on myös asiamiesposti ja apteekki. Oppilaitoksella on ammattikirjasto, joka on hajautettu eri luokkarakennuksiin. Harjun järjestämät kuljetukset ja linjaautojen aikataulut Oppilaitoksesta järjestetään kerran viikossa kauppakyyti Haminaan pientä korvausta vastaan. Aikataulut löytyvät ruokalan ilmoitustaululta ja linja-autovuoroista saat tiedot Matkahuollon kotisivuilta Järjestyssääntöjen noudattamisen valvonta ja kurinpito Oppilaitoksen järjestyssääntöjen valvonta kuuluu oppilaitoksen henkilökunnalle sekä oppilaitoksen erikseen valtuuttamalle henkilölle. Kurinpitoasiassa menetellään kuten laissa (L 630/1998, 39, 1 mom) ammatillisesta koulutuksesta todetaan: Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo järjestystä, taikka menettelee vipillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Edellä mainitut ovat kurinpitorangaistuksia. Sääntörikkomuksen käsittelyn eteneminen 1. Sääntörikkomuksen havaitsija täyttää sääntörikkomuskaavakkeen. 2. Alkuperäinen lomake toimitetaan opintoohjaajalle, sähköisesti tieto rehtorille, apulaisrehtorille, kuraattorille ja luokanvalvojalle. 3. Luokanvalvoja tiedottaa alaikäisen opiskelijan huoltajaa tilanteesta ja huolehtii huoltajan kirjallisen kuulemisen esim. sähköpostilla. 4. Luokanvalvoja ohjaa opiskelijan tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmään. 5. Opiskelijan kuuleminen tehdään kuulemislomakepohjalle. Läsnä ovat opiskelija, luokanvalvoja, kuraattori / opinto-ohjaaja / apulaisrehtori. 6. Kuulemisasiakirja toimitetaan rehtorille. Rehtori päättää seuraamuksesta antamalla kirjallisen muistutuksen tai varoituksen. Rehtori vie tarvittaessa asian hallituksen nimeämään kurinpitoelimeen. 7. Rehtori esittelee asian kurinpitoelimelle, joka voi päättää opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta asuntolasta tai oppilaitoksesta. 8. Seuraamuksesta tulee päätös opiskelijalle, huoltajalle ja opinto-ohjaajalle tiedoksi.

12 12 Näyttötutkintopiskelijan opas OPISKELIJA-ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 1. Tätä järjestyssääntöä sovelletaan kaikkiin oppilasasuntolassa asuviin henkilöihin. Asunto lassa asuvana olet vastuussa siitä, että myös vieraasi noudattavat tätä sääntöä. 2. Opiskelija-asuntoloissa saavat yöpyä vain ne henkilöt, joille on siihen myönnetty lupa. Pääsääntöisesti maksuton asunto voidaan antaa vakinaisen koulutuksen opiskelijoille lähiopetuspäivinä. Muuhun tarkoitukseen asuntoja voidaan käyttää ainoastaan oppilaitoksen rehtorin luvalla. 3. Jos asuntolassa asuva opiskelija ei yövy asuntolassa, poissaoloista on ilmoitettava etukäteen asuntolanhoitajalle, vapaa-ajanohjaajalle tai päivystäjälle. 4. Asukkaille luovutetaan avaimet, jotka tulee palauttaa asuntolasta pois muutettaessa. Avaimet ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muille. 5. Jokaisen asuntolassa asuvan on perehdyttävä paloturvallisuuslaitteisiin ja hätäohjeisiin sekä reitteihin. Kynttilänpoltto asuntoloissa on kielletty. 6. Kussakin asuntolassa asuvat valitsevat keskuudestaan yhdyshenkilön, joka on jäsenenä asuntolatoimikunnassa. 7. Asuntolassa toimii asuntolanhoitaja ja vapaa-ajanohjaaja. Ota heihin yhteyttä asuntolan järjestystä, työ rauhaa, puutteita ja epäkohtia koskevissa asioissa sekä sairaustapauk sissa. Asuntolanhoitajan ja vapaa-ajanohjaajajn työajan ulkopuolella ota yhteyttä päivystäjään puh Hiljaisuus asuntoloissa alkaa klo ja päättyy klo Tänä ainaka ei saa olla muualla kuin omassa soluasunnossaan. 9. Oppilaitoksessa opiskelevien vierailut toisissa asuntoloissa ja ulkopuolisten vierailut ovat sallittuja klo Pidä huonee si siistinä ja järjestyksessä. Yleiset tilat siivotaan oppilaitoksen toimesta kerran viikos sa. Tiskauksesta ja muusta siivouk sesta huolehdit itse. Asukkailla on yhteisvastuu a sun tolan y leisten tilojen siisteydestä viikkosiivousohjeissa sovitulla tavalla. 11. Oppilaitoksen järjestämän siivouksen ajaksi asukkaiden tulee poistua siivottavasta tilasta. Huolehdi omalta osaltasi myös a suntolan y leisten tilojen siisteydestä viikkosiivousohjeissa sovitulla tavalla. 12. Työvaatteet ja jalkineet tulee säilyttää niille varatuilla paikoilla ja hevosten omat tarvikkeet talleilla. 13. Huonekaluja ja muita kalusteita ei saa muuttaa niille osoitetusta tilasta ilman asuntolanhoitajan lupaa. 14. Oppilaitos ei vastaa yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista. 15. Lemmikkieläinten tuonti asuntolaan on kielletty. 16. Ilmoita omaisuuden vahingoit tumisesta mahdollisimman pian kiinteistöhuollolle. Olet korvaus velvollinen vahingosta, jonka aiheutat tahalli sesti tai huolimattomuudellasi. 17. Tupakointi on kielletty liitteen määrittelemällä oppilaitoksen alueella sekä oppilaitoksen hallinnassa olevissa rakennuksissa. 18. Mikäli asukas sallii vieraansa tuoda päihteitä asuntolaan, voidaan häntä rangaista, kuten hän itse olisi pitänyt päihteitä hallussaan. 19. Poliisilla tai vastaavalla viranomaisella on oikeus käyttää oppilaitoksen yhteisiä tiloja huumekoirien, pelastuskoirien tai vastaavien kouluttamiseen ennalta ilmoittamatta. 20. Oppilaitoksen henkilökunnalla on pääsyoikeus asuntolan yhteisiin tiloihin järjestyksen ja siisteyden seuraamista varten. Teknillisellä henkilökunnalla on oikeus suorittaa välttämättömiä teknisiä töitä ja tarkastuksia myös asunnoissa tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti niistä ilmoitetaan aiemmin asukkaille. Asuntoihin mentäessä asukkaalle ilmoitetaan etukäteen, mutta asuntoon voidaan mennä myös ilman asukkaan läsnäoloa. 21. Asuntoloiden yleisten tilojen sekä opiskelijoiden huoneiden siisteys tarkistetaan säännöllisesti.

13 Näyttötutkintoopiskelijan opas HARJUN OPPIMISKESKUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Tämä järjestyssääntö koskee kaikkia oppilaitoksen opiskelijoita ja harjoittelijoita, koko oppilaitoksen aluetta ja kaikkia oppilaitoksen järjestämiä tilaisuuksia myös oppilaitoksen ulkopuolella. 1. Käyttäydy asiallisesti ja hyvin sekä pidä oppilaitoksen alueet siisteinä. 2. Osallistu säännöllisesti opetukseen. Laki ammatillisesta koulutuksesta L630/1998, 34 : Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siihen vapautusta. Opiskelijan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 3. Muista, että päättötodistuksen saannin edellytyksenä on, että suoritat kaikki tutkintoon kuuluvat kurssit hyväksytysti. Oppimisvaikeuksissa käänny opettajan tai opinto-ohjaajan puoleen. 4. Oppitunnit ja työharjoitukset alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksissä ilmoitettuina aikoina. Työtehtävien vaihto tai siirto oppilaiden välillä on mahdollinen vain tehtävien ohjaajan luvalla. 5. Noudata poissaoloista erikseen annettuja ohjeita. Lomaa tarvitessasi ano lupa hyvissä ajoin luokanvalvojaltasi alle kahden päivän lomaan ja pidemmät lomat luokanvalvojan kautta rehtorilta. 6. Säilytä omat ja vieraidesi moottoriajoneuvot parkkipaikalla. Omilla ja vieraidesi moottoriajoneuvoilla ajelu oppilaitoksen alueella on kielletty. 7. Sinulla tulee olla voimassaoleva ajokortti jos kuljetat moottoriajoneuvoa. Oppilaitoksen ajoneuvolla voit ajaa ainoastaan, mikäli sinulle on anettu kirjallinen ajolupa. Opiskelijalle annetaan lupa oppilaitoksen ajoneuvon käyttöön vain opiskeluun liittyvään ajoon. Ylimääräisiä henkilöitä et saa kuljettaa työkoneiden päällä. 8. Noudata työ- ja paloturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Käytä työpaikoille varattuja suojaimia oma-aloitteisesti. Älä koskaan poista työkoneesta tai -laitteesta suojalaitteita. Mahdollisen vahingon sattuessa ilmoita siitä opettajalle tai työnjohdolle ja anna mahdollisuuksien mukaan ensiapua. 9. Poista kasvojen alueella olevat huuli-, silmäkulma- ja muut lävistyskorut sekä riippuvat korvakorut, kun työskentelet oppilaitoksen talleissa, työympäristöissä ja työssäoppimispaikoissa. OPH:n tiedote: 9/030/ Käsittele oppilaitoksen omaisuutta huolellisesti. Ilmoita omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta heti henkilökunnalle. Olet korvausvelvollinen vahingosta, jonka aiheutat tahallasi tai huolimattomuudellasi, niin kuin laissa on tarkemmin määrätty. 11. Et voi tupakoida missään oppilaitoksen hallinnassa olevassa rakennuksessa tai liitteessä rajatun alueen sisäpuolella. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ohje (Dnro 8131/ /2010). 12. Muista, että päihteiden ja huumausaineiden hallussapito, säilytys, niiden käyttö ja vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koko oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Päihteiden hallussapitoa ja käyttöä pidetään aina vakavana rikkomuksena ja alaikäisten kohdalla ilmoitetaan eteenpäin huoltajalle. 13. Et saa tuoda ampuma-aseita oppilaitoksen alueelle. Jos sinun on harrastus- tai kilpailutoiminnan takia tuotava aseita alueelle on siitä sovittava etukäteen rehtorin kanssa. 14. Sinulla on mahdollisuus osallistua riitatapauksissa vertaissovitteluun ja vaikuttaa oppilaitoksen asioihin opiskelijayhdistyksen kautta. 15. Sinua voidaan rangaista näiden sääntöjen rikkomisesta (jollet pääse sopuun ryhmänohjaajan kanssa) lain ammatillisesta koulutuksesta /479 pykälän 35 mukaan: Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti voidaan, antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty oppilaitoksen johtokunnassa

14 14 Näyttötutkintopiskelijan opas jätteiden lajitteluohje Energiajäte elintarvikepakkaukset (muovipullot, -pussit, rasiat) pakkausmuovit yhdistelmäpakkaukset, esim. paperia ja muovia sisältävät pakkaukset pesuainepullot ja pakkaukset yksittäispakkaukset, esim. neulojen ja sidetarpeiden kääreet styrox-pakkaukset kertakäyttöastiat ruskeat paperit, säkit, kääreet, kirjekuoret muovi- ja vahapäällysteiset paperit Energiajäteastioita on Tyttölän / Uuden luokkarakennuksen välissä, Mattilan jätekatoksessa, Vanha luokkarakennuksen sivulla ja Auran hyötyjätekatoksessa. Kaatopaikkajäte alumiinia sisältävät pakkaukset ja levyt muotoon puristetut muoviset pakkaukset vahakankaat, sadetakit, myös kertakäyttöiset muovikortit keramiikka hygieniatuotteet, kuten vaipat ja siteet fluoria sisältävät tuotteet tekonahka nahkatuotteet ja kengät muoviset lelut tekstiilit Kaatopaikkajätteen keräysastiat sijaitsevat Tyttölän / Uuden luokkarakennuksen välissä, Mattilan jätekatoksessa, Vanhan luokkarakennuksen sivulla ja auran hyötyjätekatoksessa. Biojäte lihan- ja kalanperkeet pienet luut vihannesten ja hedelmien kuoret kananmunan kuoret ja kananmu-nakennot kahvinporot ja suodatinpussit teepussit käsipyyhepaperit ruuantähteet kuivaneet kasvit ja niiden lehdet, kukkaruuk kujen multa lemmikkieläinten häkkien kuivikkeet, pienet määrät kissanhiekkaa Biojäteastiat ovat Vanhan luokkarakennuksen sivulla ja Auran hyötyjätekatoksessa. Paperi, sanoma- ja aikakausilehdet Paperinkeräyslaatikot löytyvät Auran hyötyjätekatoksesta, Vanhan luokkarakennuksen sivulta ja Uuden luokkarakennuksen / Tyttölän välistä. Keräyskartonki / pahvi pahvilaatikot aaltopahvi kartonkitölkit (maitotölkit ym.) kartonkipakkaukset (muro- ja keksipaketit ym.) Pahvinkeräysrullakko on Auran hyötyjätekatoksessa. Metalli tyhjät juomatölkit tyhjät säilyketölkit neulat, naulat ja muut pienet metalliesineet Pienet metallijätteet Auran hyötyjätekatokseen ja suuret metallijätteet Konehallille. Lasi juomapullot lasipurkit Lasijätteet Auran hyötyjätekatokseen. Paristot Paristolaatikko löytyy Auran hyötyjätekatoksesta.

15 Näyttötutkintoopiskelijan opas PUHELINNUMEROITA Toimisto (05) Toimitusjohtaja/rehtori Mikko Kunnaala Apulaisrehtori Sinikka Maskonen Opinto-ohjaaja Katri Korpi Asuntolanhoitaja Ravintola Aura Erityisopettaja Sanna Koski Vapaa-ajanohjaaja Kuraattori Eija Kiiski Terveydenhoitaja Reeta Talsi Psykiatrinen sairaanhoitaja Pirjo Pieninkeroinen Päivystys (kiinteistö) Päivystys (tallimestari) Terveyskeskus, Virojoki, ajanvaraus Ilta- ja viikonloppupäivystys, Kotka Yöpäivystys, Kotka Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa

16 Koulutilantielle Ravintola A URA 1. Nestori-halli 2. Martta-maneesi 3. Vanha ravirata 4. Ratsastuskenttä 5. Kävelytyskoneet 6. Vierastalli 7. Ratsutalli 8. Kengityspaja 9. Konehalli 10. Hukkasen talli Koivukuja Museotielle Ylätalo 12. Putkinotko 13. Välitalo 14. Jussila 15. Puskala 16. Hovin päärakennus, toimisto 17. Vanha luokkarakennus 18. Agronomientalo 19. Uusi luokkarakennus 20. Tyttölä Pollela 22. Ravintola Aura, majoitustilat 23. Kesäkahvila Kiessi 24. Kiessi-museo 25. Kalastajatorppa 26. Mattilat 27. Asuntolanhoitajan toimisto 28. Kukkasidontaluokka 29. Puistotyöhalli Koivukujan ratsastuskenttä 31. Ravitalli 32. KR-Talli, tiilitalli 33. Ravirata 34. Pihatto

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2013 2014

OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteystietoja opistolle...3 2. Työajat.4 3. Lomat...4 4. Poissaolot ja myöhästymiset 4 5. Arviointi...4 6. Osaamisen tunnustaminen hyväksiluku 5 7. Vapautukset.5

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2013-2014 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Liperin yksikkö

Opiskelijan. opas. Liperin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Liperin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 Tärkeät yhteystiedot Nimi Ryhmän tunnus Sähköpostiosoitteeni Nimi Puh. Ryhmänohjaaja Tiimivastaava Koulutuspäällikkö Koulutusjohtaja Rehtori Keskeiset opettajat: Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Nuva Opiskelijan Opas 2015-2016

Nuva Opiskelijan Opas 2015-2016 Nuva Opiskelijan Opas 2015-2016 Opiskelijan opas 2015-2016 2(24) SISÄLLYS 1. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 4 2. Opiskelijapalvelut... 5 2.1. Toimistot... 5 2.2. Koulukuraattori...

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus OPISKELIJAN OPAS 2011 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2015-2016 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 OSAAMISALAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2014

OPISKELIJAN OPAS 2014 OPISKELIJAN OPAS 2014 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015

Opiskelijan opas 2015 Opiskelijan opas 2015 Sisällysluettelo 1. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy... 4 2. Toimipaikat ja koulutusalat... 4 3. Koulutusmuodot... 5 4. Opiskelu Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa... 5 5. Näyttötutkinto...

Lisätiedot

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti.

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti. OPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Sataeduun. Edessäsi ovat mieleenpainuvat ja tulokselliset opiskeluvuodet. Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas

Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön eläintenhoidon koulutusohjelma sekä lukio (kennelala) Ammattitaito Ammattitaito koostuu monesta

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 7.8.2012 Opiskelijan nimi Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki P. (09) 838 6160 www.skyo.fi HYVÄ SKY-OPISTON OPISKELIJA! 4 1. SUOMEN

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS L402002.18 OPISKELIJAN OPAS Päivitetty / Päivittäjä 25.1.2011 Pirkko Kuhmonen, Pekka Sillanpää Laatupäällikkö Pekka Sillanpää OPISKELIJAN OPAS 1. HYVÄ OPISKELIJA... 3 2. TURUN AKK... 3 2.1 KOULUTUSALAT

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Tampereen yksikkö

Opiskelijan. opas. Tampereen yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Tampereen yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio Opiskelijan opas 2014-2015 Presidentinkatu 3 Kuopio OPISKELIJAN OPAS SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Presidentinkatu 3 2014-2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 1 KOULUTUS... 1 1.1 TYÖSSÄOPPIMINEN... 1 1.2 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. OPISKELU... 5 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat... 5 Koulutus- ja opintoalat... 5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 8 Opiskelun eteneminen... 9 Opiskelijan

Lisätiedot

YLEISOPAS 2013-2014 1

YLEISOPAS 2013-2014 1 1 YLEISOPAS 2013-2014 Sisällysluettelo 1. FAKTOJA KESKI-SUOMEN OPISTOSTA... 3 2. KÄYTÄNNÖN OHJEITA... 5 3. KESKI-SUOMEN OPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 6 4. OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO... 14 5. ARVIOINTI JA

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan OPAS

Aikuisopiskelijan OPAS Aikuisopiskelijan OPAS Pieksämäki Sisältö Oppilaitoksen esittely... 4 Toimipisteesi... 4 Aikuisopiskelun lähtökohtana aikaisempi osaaminen... 5 Opintojen suunnittelu ja oppimisen taidot... 5 Tutkinnon

Lisätiedot