Liikelaitos Oulun Tilakeskus VUOSIKERTOMUS Tilakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Oulun Tilakeskus VUOSIKERTOMUS 2013. Tilakeskus"

Transkriptio

1 Liikelaitos Oulun Tilakeskus VUOSIKERTOMUS 2013 Tilakeskus

2 2 Kastellin monitoimitalo Sisällysluettelo Liikelaitos Oulun Tilakeskus... 3 Johtajan katsaus...4 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...6 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen...8 Henkilöstö Palvelutilojen käyttäjät Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen...17 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma...20 Tase Kannen kuva: Ruskonselän paloasema Graafinen suunnittelu: Tiina Haataja, Oulun Konttori, Painatuskeskus, 2014

3 3 Johtokunta Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Suunnittelutyöstä valtaosa ostetaan yksityisiltä konsulttitoimistoilta, kuten myös osa rakennuttamistehtävistä. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille terveelliset, turvalliset ja toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Oulun Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä. Liikelaitoksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä 11 kertaa. JOHTOKUNNAN KOKOONPANO : Varsinainen jäsen Varajäsen Jouko Korkiakoski (pj). Annemari Enojärvi Ritva Yrjänä (vpj.) Hanne Koivujärvi Arvi Mäläskä Asmo Saloranta Jari Eskola Jaana Vuorenhuhta Sinikka Vuoti Jorma Taivaloja Seija Länden Pertti Veijonen Raimo Rautiola Hannu K. Taskila Kaupunginhallituksen edustaja Mikko Raudaskoski Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Kaupunginhallituksen varaedustaja Hilkka Haaga Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta Kuvassa. Ylärivi vasemmalta oikealle: Arvi Mäläskä, Mikko Raudaskoski, Jorma Taivaloja, Jari Eskola, Raimo Rautiola, Jouko Leskinen. Alarivi vasemmalta oikealle: Mirja Aitta, Ritva Yrjänä, Seija Länden, Jouko Korkiakoski.

4 4 Jouko Leskinen Johtajan katsaus Työntäyteinen, tapahtumarikas ja haasteellinen vuosi Vuosi 2013 oli Tilakeskuksen kannalta työntäyteinen, tapahtumarikas ja haasteellinen. Vuosi oli Tilakeskuksen suhteen myös kaksijakoinen; toisaalta toimintaa vakautettiin uuden Oulun kiinteistökannan toimintaa yhdenmukaistamalla ja toisaalta kaupungin heikentyvä talous pakotti nopeuttamaan erilaisia kehitysprojekteja. Merkittävänä pilottina Tilakeskus aloitti kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevan tilaprojektin, jossa on tarkoitus saada kaikkiin kaupungin hallinnon tiloihin 30 % tilan tehostaminen. Lisäksi Tilakeskus valmisteli muun muassa uudet erillisinvestointiohjeet, aloitti uuden toiminnanohjausjärjestelmän rakentamisen, kilpailutti kumppanuussuunnittelijat aivan uudella konseptilla ja kehitti uuden moduulikoulukonseptin. Oulun Tilakeskuksen tilikauden tulos vuonna 2013 oli alijäämältään 14,7 milj.. Tilikauden alijäämä oli 3,3 milj. budjetoitua ja 5,1 milj. muutettua talousarviota suurempi. Liikevaihto oli 101,2 milj. ja se alitti budjetoidun 0,9 milj.. Kaupunginvaltuuston ja johtokunnan asettamat sitovat tavoitteet saavutettiin. Liikealijäämän kasvu budjetoituun 7,4 milj. johtuu kaupunginvaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisten poistojen muutoksesta. Isoja hankkeita toteutettiin Vuotta hallitsivat myös isot rakennushankkeet kuten Kastellin monitoimitalon uudisrakennus, Haukiputaan yhtenäiskoulu ja Ruskonselän paloasema sekä perusparannushankkeet kuten Nuorten työpaja, Kontinkankaan sairaala ja Hiirosenkoti. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Rajakylän koululla, Pohjankartanossa, Heinätorin erityiskoululla, Oulun Pääkirjastolla ja Oulun Uimahallilla.

5 5 Korjausvelka ja sisäilman laatu haasteina Tilakeskuksen hallitsemien noin 600 kiinteistön jälleenhankinta-arvo on yli 1,5 mrd.. Tilakeskuksella on vastuu näiden veronmaksajien rahoilla hankittujen kiinteistöjen arvon säilyttämisestä. Tilakeskus selvitytti omistamiensa kiinteistöjen korjausvelan Trellum Consulting Oy:llä. Korjausvelka on 112 milj. (143 /m2), eli tarkoittaa summaa, jolla kiinteistöt korjattaisiin rakennushetkiseen kuntoonsa ja perusparannustarve 233 milj. (299 /m2) tarkoittaa summaa, joka tarvittaisiin jotta rakennukset korjattaisiin tämän päivän vaatimustasoon. Kun tällaisia summia ei ole odotettavissa, niin odotukset palveluverkkotyöhön ovat suuret jotta kaupunki pääsisi luopumaan tarpeettomista kiinteistöistään. Palveluverkkotyö ei ratkaise koko ongelmaa, vaan tarvitaan lisäpanostusta perusparannushankkeisiin, sillä korjausvelan kasvun myötä myös sisäilmaongelmat ovat kasvaneet voimakkaasti. Koska kaupungin velvollisuus on tarjota terveelliset, turvalliset ja toiminnalliset tilat työntekijöilleen ja asiakkailleen, tarkoittaa tämä aikaisempaa oleellisesti suurempaa investointia perusparannushankkeisiin. Tuottavuutta lisätty Henkilöstön jaksaminen tiukoilla Vuoden alussa siirryttiin uuteen organisaatioon, jossa tavoitteena on ollut asiakkaiden tarpeiden entistä parempi huomioiminen, henkilöstön motivaation ja jaksamisen lisääminen sekä sitä kautta myös työn tuottavuuden lisääminen. Vuoden työn jälkeen näyttää, että tavoitteissa on onnistuttu. Henkilöstö oli ison haasteen edessä viime vuonna. Monta kymmentä vuotta hiljaista tietoa siirtyi eläkkeelle siirtyvien henkilöiden mukana pois Tilakeskuksesta ja uudet henkilöt joutuivat ottamaan vastaan ison haasteen. Rekrytoinnit ovat kuitenkin olleet onnistuneita ja haasteeseen on pystytty vastaamaan. Huolimatta siitä, että henkilöstön hyvinvointiin on panostettu entistä enemmän, on henkilöstön jaksaminen ollut tiukoilla kasvaneesta työmäärästä ja useista kehittämishankkeista johtuen. Työnkierrolla, koulutuksella ja hankkeita priorisoimalla on tilanteeseen puututtu. Kaiken kaikkiaan koko henkilöstö selviytyi viime vuodesta erinomaisesti, vaikka haasteita henkilöstön jaksamisen kanssa on edelleen. Kiitos Kaunis kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta Kiitos myös johtokunnalle erinomaisesta tuesta ja hyvästä päättämisestä. Suuri kiitos myös asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme. Jouko Leskinen johtaja

6 6 Ruskonselän paloasema Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 34 miljoonaa euroa. Ensimmäinen vuosi kuntaliitoksessa Merkittävimmät palveluhankinnat Energiatehokkuus sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin, Yli-Iin ja Oulun ensimmäinen vuosi kuntaliitoksessa onnistui oikein hyvin. Toimintakaudella merkittävimmät ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat kiinteistönhoidon ja -huollon kilpailuttaminen Koskelan, Rajakylän, Ritaharjun ja Kuivasrannan julkisissa koulukiinteistöissä sekä pumppujen ja kylmälaitteiden vuosihuoltojen kilpailuttaminen. Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin ja lisäksi tämän sopimuksen rinnalle otettiin aiesopimus energiatehokkuussopimuksen jatkamiselle vuosille Samalla Oulun kaupunki sitoutui tavoittelemaan vuosille toteutuneilla energiatehokkuustoimilla 70 GWh kumulatiivisia säästöjä, joista Tilakeskuksen osuus säästöistä on 32 GWh. Energiatehokkuussopimuksen painopisteenä olivat energiakatselmukset ja niissä esitetyt säästötoimenpiteet. Kiinteistönhoidon ener-

7 7 giankäytön koulutukset energiataloudellisiin käyttötapoihin kiinteistöissä jatkettiin. Energiakulutuksien seurantapalavereita pidettiin neljännesvuosittain yhteistyössä Schneiderin, Tilakeskuksen ja Teknisen liikelaitoksen kanssa. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin eurolla. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 13,9 %, sähkössä 10 % ja vedessä 11,9 % vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä MWh. Oulun kaupunki on sitoutunut alentamaan vuoteen 2016 mennessä energiaa 9 % vuoden 2005 kulutuksen tasosta. Merkittävimpinä osoituksina energiatehokkuusohjelman onnistumisesta olivat lämpösäätöjen ylläpitäminen ja sähkönkäytön vähentäminen. Oulun kaupungin päiväkotien energiansäästökilpailu käynnistettiin julistekilpailun muodossa. Kiinteistöjen peruskorjauksissa on huomioitu energiatehokkuussopimuksen liittyvänä uusiutuvien energialähteiden käyttäminen; Patamäen koulun öljylämmitys muutettiin pellettilämmitykseksi. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 2,7 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavasta ajankohdasta. Ylläpitokustannuksista eniten kallistuivat kaukolämpökustannukset 8,2 %. Lämpökustannukset nousivat 4,4 % ja sähkönkustannukset nousivat 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Haukiputaan alakoulu

8 8 Kastellin monitoimitalon työmaa Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Tilakeskus valmisteli mm. uudet erillisinvestointiohjeet, aloitti uuden toiminnanohjausjärjestelmän rakentamisen ja kilpailutti kumppanuussuunnittelijat kokonaisvastuusuunnittelu -konseptilla. Uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korjausinvestointeihin käytettiin vuoden aikana 73,3 milj.. Tästä erillisinvestointien osuus oli 63,5 milj.. Tilakeskuksen omarahoitusosuudella (10 milj. ) rahoitettavia korjausrakentamisinvestointeja toteutettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 18 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät mm. talotekniikan modernisointiin, rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Rajakylän koululla, Pohjankartanossa, Heinätorin erityiskoululla, Oulun Pääkirjastolla ja Uimahallilla.

9 9 ERILLISINVESTOINTIHANKKEET 2013 Valmistuneet kohteet: Nuorten työpaja , os. Tykistökatu 13 Entiset Puolustuslaitoksen varus- ja asevarastorakennukset, rakennukset H4 ja H5 perusparannettiin nuorten työpaja- ja pajaluokkatoiminnan käyttöön. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Myllytullin uudemman osan peruskorjaus , os. Kirkkokatu 1 Ruskonselän paloasema, os. Tapsitie 4 b Vuonna 1960 valmistunut lisäosa peruskorjattiin talotekniikan, julkisivujen, ikkunoiden, sisäpintojen sekä kalustuksen ja varustuksen osalta. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Uusi paloasemarakennus rakennettiin Oulu-Koillismaa Pelastusliikelaitoksen käyttöön. Paloasema on ympärivuorokautisessa käytössä. Ajoneuvokalustoa on sammutusauto ja ambulanssi. Tarvittava erityiskalusto mm. öljyntorjuntaa varten on sijoitettu varastotilassa oleviin kontteihin. Rakennus korvaa Alppilassa sijainneen vanhan Tuiran paloaseman. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Ari Vanttaja. Kiiminkijoen päiväkoti , osoite Raatinharjuntie 11, KIIMINKI Uuden päiväkodin (4-6 v.) rakentaminen. Päiväkotiin toteutettiin Kiiminkijoen päiväkodin ja koulun yhteinen ruokala ja kuumana valmistetun ruoan kuumennus- ja jakelukeittiö. Päiväkodin leikkipihan sovittamisen vuoksi toteutettiin kaavamuutos, jonka perusteella Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toteutti Raatinharjuntien muutostyöt ja uuden Raatinpolun rakentamisen. Samassa yhteydessä toteutettiin päiväkodin jättö- ja autopaikoitusalue uuden kaavan mukaiselle alueelle. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Kiiminkijoen koulun muutostyö , osoite Raatinharjuntie 9, KIIMINKI Koulun pohjakerroksessa ollut ruokala ja valmistuskeittiö muutettiin opetus ja kirjastotiloiksi. Lisäksi toteutettiin hallinnollisten tilojen peruskorjaus ja parannettiin esteettömyyttä. Koulun piha-alueen ja kentän uusiminen. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Jokirannan koulun keskuskeittiö Koulun valmistuskeittiö uusittiin ja laajennettiin Koillisen alueen kuumana valmistetun ruoan valmistuskeittiöksi. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Kiimingin terveyskeskuksen laajennus ja peruskorjaus , os. Terveystie valmistuneen ja 1997 laajennetun terveyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus Koillisen alueen hyvinvointikeskukseksi. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä.

10 Myllytulli ulkoa 10

11 11 Rakenteilla olleet kohteet: Terva-Toppilan koulu, peruskorjaus ja laajennus , os. Koskelantie 49 Terva-Toppilan koulun Ankkuri-yksikön teknisen työn opetustiloihin tehdään peruskorjaus ja laajennus. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Haukiputaan yläkoulu, os. Poukamatie 4 Haukiputaan alakoulu ja siihen kiinni rakennettava yläkoulu muodostavat valmistuessaan n oppilaan yhtenäiskoulukokonaisuuden. Yläkoulu on kooltaan n brm2. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen. Hiirosenkodin peruskorjaus Hiirosenkoti palvelee ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Hiirosenkodin peruskorjaus on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista toinen vaihe päättyi Toisessa vaiheessa korjattiin A-, C- ja D-rakennukset. Hankkeen viimeisessä vaiheessa korjataan E-rakennus. Kokonaisuudessaan korjaus- ja laajennustyöt ovat valmiit joulukuuhun 2014 mennessä. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Kontinkankaan sairaala Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus A- ja G-rakennukset Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus käynnistyi tammikuussa 2013 mittavilla purkutöillä, jotka kestivät kesään saakka. Alun perin suunnitelmissa ollut kuntoutusaltaan peruskorjaus oheistoimintoineen päätettiin jättää pois ja sijoittaa rakennusosaan toimintaterapia- ja toimistotiloja. Hanke valmistuu suunnitellusti marraskuun loppuun mennessä. Joulukuu on varattu irtokalustamista, käyttäjien perehdytystä ja muuttoja varten. Kohteen projektipäällikkönä toimii Jarmo Järvelä. Kastellin monitoimitalo Kastellin monitoimitalon (elinkaarihanke) rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2012 ja rakennus on valmis vastaanottamaan oppilaat elokuussa Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Yli-Iin koulu, os. Tulisijantie 4 Vuonna 2012 puretun Yli-Iin koulun siipiosan tilalle rakennettava laajennus. Laajennuksen valmistuttua koulu toimii monitoimirakennuksena, tarjoten tilat esi-, ala- ja yläkouluopetukselle sekä iltakäytölle. Laajennuksen koko on n brm2 Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen. Kastellin monitoimitalo

12 12 Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet: Kivikkokankaan päiväkoti, os. Rakkakiventie Uusi päivähoitorakennus, jolla erityisiä vaatimuksia mm. kestävän kehityksen energiatehokkuuden ja muunneltavuuden suhteen. Kaava, tontti ja sen korkeusasemavaihtelu sekä paikoituksen järjestäminen asettaneet omat haasteensa ja kustannuspaineensa hankkeelle. Toteutussuunnitelmat valmistuneet Hankkeen hankinnat keskeytetty toistaiseksi. Valmistuneet hankesuunnitelmat /-selvitykset: Hankesuunnitelman päivitys; Hankesuunnitelma yhtenäisen perusopetuksen järjestämiseksi Korvensuoran suuralueella Vuonna 2012 valmistunut perusopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksen tarpeet huomioinut hankesuunnitelma päivitettiin pelkän perusopetuksen tarpeet (uusi yläkoulu Talvikankaalle) huomioivaksi. Linnanmaan iso tekojääkenttä / jääurheilukeskus hankesuunnitelma Hankesuunnitelmassa selvitetty kaksi valtakunnallista toteutusvaihtoehtoa eli ns. puolilämmin ja lämmin vaihtoehto. Lämpimän vaihtoehdon halli- ja oheistilat soveltuvat kuntojääliikunnan lisäksi jopa kansainvälisen kilpailu- ja leiritoiminnan tarpeisiin mahdollistaen ympärivuotisen kuntojääliikunnan ja jääurheilutoiminnan. Linnanmaan Uimahalli hankesuunnitelma Hankesuunnittelussa selvitettiin kahta tarveselvityksen mukaista toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoa; yksityistä ja julkista. Hankesuunnitteluryhmä on vaihtoehtojen välisten merkittävien kokonaiskustannuserojen takia päätynyt esityksessään julkisen vaihtoehdon kannalle. Toppilan öljyntorjunta-aseman hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli selvittää nykyisen Toppilan öljyntorjunta-aseman vaihtoehtoiset sijoituspaikat kustannusvaikutuksineen. Sijoituspaikan siirto on tullut ajankohtaiseksi ja välttämättömäksi Ranta-Toppilan uudesta asemakaavoituksesta johtuen. Työryhmä päätyi esittämään öljyntorjunta-aseman uudeksi sijainniksi Virpiniemen merivartioaseman aluetta, jossa öljyntorjunta-aseman tarvitsema infra on merkittäviltä osin jo valmiina ja vapaana. Kontinkankaan sairaala Hiukkavaaran monitoimitalon hankesuunnitelman (tavoitehinta-arvion) tarkistus Työryhmän tehtävänä oli tarkistaa valmistuneen Hiukkavaaran monitoimitalon hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio. Rakennuskustannukset ovat erityisesti uuden tontin ansiosta pienentyneet hankesuunnitelmaan verrattuna merkittävästi: > eli Suurin tekijä on se, että uuden tontin perustamisolosuhteet ovat paremmat. Oulun Lyseon Lukion peruskorjauksen hankesuunnitelma Oulun Lyseon lukio on kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennus- ja taloteknisten korjaustarpeiden lisäksi peruskorjauksen yhteydessä on terveysja työsuojeluviranomaisten vaatimuksesta korjattava erilaisiin tuki- ja aputiloihin liittyvät puutteet. Hankesuunnitelmassa selvitettiin kaksi vaihtoehtoa ratkaisemaan tilatarpeet. Työryhmä esitti, että Oulun Lyseon lukion peruskorjaus toteutetaan hankesuunnitelman vaihtoehto B:n mukaisesti kaupungin erillisinvestointina vuosina

13 13 VUODEN 2013 AIKANA KORJAUSRAKENNUSMÄÄRÄRAHALLA ( 10 milj. ) PERUSKORJATUT HANKKEET Kiimingin lukio, talotekninen peruskorjaus 2013 IV-konehuoneen laajennus, IV-koneiden, -kanavien ja -päätelaiteiden uusiminen. Kiinteistöautomaation uusiminen ja sähkötekniikan päivitys. Muovi- ja parkettilattiapinnoitteiden uusiminen. Oulun jäähallin hallivalaistus 2013 Jäähallin kaukalovalaistuksen uusiminen. Simppulankartano ja Terveyskeskus 2013 Vaiheittainen vesikaton katteen uusiminen ja alusrakenteiden korjaukset. Yläpohjan lisälämmöneristys, tuuletuksen parantaminen sekä höyrynsulkujen tiivistäminen. Oulun Pääkirjasto 2013 Vesikaton parannus sisältäen katteen uusimisen, rakennekorjaukset räystäillä, kattokaivot ja -ikkunat, savunpoistoluukut katolla ja kirjastosalissa. IV-lämmönsiirtimen uusiminen ja linjasäätö. Julkisivulasituksen uusiminen pääsalissa ja kahvion palvelutiskin muutostyöt. Myllyojan kirjasto ja nuorisotila 2013 Vesikaton ja yläpohjan peruskorjaus. Heikkilänkankaan monitoimitalo 2013 Ulkoseinän rakennekorjaukset. Pohjankartanon koulu 2013 Kuvanveisto ja kuvaamataitoluokkien rakenteelliset, talotekniset ja toiminnalliset parannukset. Yläpuolisen vesikaton uusiminen ja yläpohjan lisälämpöeristäminen. Knuutilankankaan koulu ja päiväkoti Päiväkodin talotekninen ja rakenteellinen peruskorjaus. Myllyojan ala-aste Rakennustekninen peruskorjaus. Heinätorin erityiskoulu Rakennus- ja talotekninen peruskorjaus. Rajakylän koulu Rakennus- ja talotekninen peruskorjaus. Kellon koulu ja päiväkoti 2013 Julkisivujen osittaiset kunnostustyöt ja salaojajärjestelmän rakentaminen. Valve 2013 Valokuvagallerian, pimiön ja valokuvalaboratorion muuttaminen näyttelytilaksi. Musiikkikeskus 2013 Vesikaton pinnoitteen uusiminen ja tarpeelliset rakennekorjaukset. Oulun Uimahalli 2013 Oulun uimahallin allastilan konehuoneen uudisrakennus. Oulun kaupunginteatteri 2013 Pyörönäyttämön korjaaminen. Varjakan saaren rakennusten kunnostus Varjakan saaren rakennusten kuntotutkimus, peruskorjauksen suunnittelu ja huoltokorjaukset. Kiimingin paloasema Tilasaneeraus ensihoidon tarpeisiin

14 14 Virkistysmatka Jyväskylään Henkilöstö Tilakeskuksen henkilöstössä oli toimintakauden aikana monenlaisia muutoksia. Vuoden 2013 aikana vakinaisista seitsemän henkilöä siirtyi lokakuussa hallinnollisesti Oulun Konttorin alaisuuteen, heillä varsinainen työpiste ja työtehtävät säilyivät Tilakeskuksessa. Tilakeskuksen henkilöstön kokonaisvahvuus vuoden lopussa oli 46 josta vakinaisia yhteensä 33. Vakinaisista kaksi henkilöä oli osa-aikaeläkkeellä. Vanhuuseläkkeelle jäi toimintavuoden aikana neljä henkilöä, kaksi heistä suoraan vanhuuseläkkeelle ja kaksi jää vuosilomien kautta eläkkeelle vuoden 2014 alkupuolella. Uusia vakituisia työntekijöitä Tilakeskukseen tuli viisi henkilöä. Ulkoisella hakumenettelyllä rekrytoitiin neljä ja sisäisellä menettelyllä yksi henkilö. Viransijaisina vuoden aikana toimi kaksi henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä oli Tilakeskuksessa vuoden 2013 aikana yhteensä 12 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä aleni eläkkeelle siirtymisten ja uusien rekrytointien myötä 49,9 vuoteen. Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Työyhteisön virkistysmatka järjestettiin kesäkuussa Jyväskylään ja virkistyspäivää vietettiin lokakuussa Oulunsalossa Varjakan kartanossa. Sairauspoissaolojen määrä pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Varsinaisia työtapaturmia ei henkilöstölle kuluneena vuonna tapahtunut.

15 15 Tilakeskuksen henkilöstö Johto Leskinen Jouko Kiinteistökehitys Hankivuo Petteri Johtaja Kiinteistökehityspäällikkö vs. Omaisuuden hallinta Kotilainen Veijo Kiinteistöpäällikkö Haavisto Tuulia Puhtauspalvelukoordinaattori Huusko Tarja Kiinteistömanageri vs. Kuoppala Kari Kiinteistömanageri Kuusela Hannu Kiinteistömanageri Kyllönen Tanja Tekninen asiantuntija Kynsilehto Erkki Kiinteistömanageri Merilä Juha Kiinteistömanageri Ojanperä Timo Ylläpitoasiantuntija Palola Markku Kiinteistömanageri Ranta Juuso Kiinteistömanageri vs. Tapio Arvi Tekninen asiantuntija Juusola Soile Järvelä Jarmo Kaisanlahti Juha Keränen Eero Laitinen Ville Niemikorpi Arttu Niva Markus Paavola Pekka Rautiainen Timo Timisjärvi Elina Vanttaja Ari Vittaniemi Raimo Tilavuokraus Säntti Riitta Maijala Sari Nousiainen Jani Särkelä Virva Väänänen Taina Kustannussuunnittelija Projektipäällikkö Hankepäälllikkö Projektipäällikkö Hankearkkitehti Teknisen alan harjoittelija Rakennuttajainsinööri Rakennuttajainsinööri Rakennuttajainsinööri Korjausrakennuttamispäällikkö Projektipäällikkö Rakennuttajainsinööri Asiakkuuspäällikkö Kiinteistöassistentti Teknisen alan harjoittelija Vuokrausneuvottelija Kiinteistöassistentti Talotekniikkapalvelut Kumpuniemi Jyrki Talotekniikan päällikkö Karjalainen Kalle LVI-tekninen asiantuntija Kotisaari Hannu Talotekniikan asiantuntija Määttä Juho Sähkötekninen asiantuntija Suni Eero Talotekniikan asiantuntija Suni Tommi Teknisen alan harjoittelija Hankekehitys ja rakennuttaminen Huhtala Mika Rakennuttajapäällikkö Juujärvi Tuomas Teknisen alan harjoittelija Tukipalvelut Korpela Katri Kehityspäällikkö Aitta Mirja Hallintosihteeri Havana Paula Toimistosihteeri Honkanen Arja Toimistosihteeri Kovalainen Anna Taloussihteeri Mannermaa Päivi Toimistosihteeri Myllyoja Leena Toimistosihteeri Nieminen Riitta Tekninen avustaja Parkkila Eeva Arkistosihteeri Tauriainen Maija-Liisa Arkistosihteeri Kuukausikokous

16 16 Yli-Iin koulun harjannostajaiset. Palvelutilojen käyttäjät PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT Omat tilat (m²) Osuus (%) Vuokratilat (m²) Osuus (%) Siku/Opetuspalvelut % % Siku/Liikuntapalvelut % % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut % % Siku/Kulttuuripalvelut % % Siku/Nuorisopalvelut % % Hyvinvointipalvelut % % Liikelaitokset % % Konsernipalvelut % % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut % % % % Omat tilat Vuokratilat Omat tilat Vuokratilat

17 17 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2013 oli 101,2 milj., alittaen budjetoidun 0,9 milj.. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 21,3 milj.. Liikevaihdon kasvu johtuu uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta. Toiminnan kustannukset vuonna 2013 ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 55,1 milj. ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 2,8 milj. ja muutetun talousarvion 1,5 milj.. Merkittävimpiä toteutuneita toiminnan kustannuseriä olivat: palvelujen ostot yht. 20,9 milj. (ta 20,5 milj. ; ed. v milj. ). Aineet ja tarvikkeet yht. 12,9 milj. ( muutettu ta 14,0 milj. ; ed.v. 9,7 milj. ). Henkilöstökulut yht. milj. (ta 2,8 milj. ; ed.vuonna 2,1 milj. ). Liiketoiminnan muut kulut yht. 19,0 milj. (ta 19,2,0 milj. ; ed.vuonna 13,2 milj. ). Toteutuneet korkokulut olivat yht. 0,4 milj., alittaen budjetoidun 1,2 milj. ja pienentyen 0,3 milj. ed. vuoteen verrattuna. Korkokulujen alitus johtui investointirahoitustarpeen pienenemisestä. Liikealijäämää kertyi kaikkiaan 9,8 milj., joka oli 7,4 milj. budjetoitua ja 0,9 milj. muutettua talousarviota suurempi. Liikealijäämän kasvu johtui suunnitelman mukaisten poistojen muutoksesta. Liikealijäämä ed. vuoteen verrattuna kasvoi 25,6 milj. (liikeylijäämä vuonna 2012 milj. ). Oulun kaupungin vuodelle 2013 budjetoidut investointimenot olivat 74,932 milj. ja toteutuneet menot 73,342 milj.. Kivikkokankaan päiväkodille oli varattu 1,2 milj. a, mutta hankkeelle ei tehty aloituspäätöstä kaupunginvaltuustossa. Siirtyvien kuntien keskeneräisten hankkeiden kustannukset siirrettiin Oulun Tilakeskuksen taseeseen Tasesiirtoja (yhteisarvoltaan 5,385 milj. ) euroa ei oltu huomioitu 2013 taloussuunnitelmassa. Se aiheutti muutamien yhdistyneistä kunnista siirtyneiden hankkeiden vuosimäärärahojen ylityksiä. Peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 1,2 milj.. Rahavarat olivat 2,6 milj., joka riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta noin kuukaudeksi. KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Toiminnan laajuus Liikevaihto 1000 Investoinnit 1000 Kannattavuus liikeylijäämä 1000 sij.pääoman tuotto korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta ,8 % 6 % LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT ,04 % 6 % ,8 % 6 % Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Omavaraisuusaste, % Investoinnit liikevaihdosta, % Velkaantumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % Liikevaihto/hlö, M Rakennusten tekninen arvo, M Tilojen vuokrausaste, % Omien tilojen keskimääräinen vuokra /hum2 66,1 46,0 60,1 79,5 1, ,6 57,0 73,2 83,9 44,3 2, ,3 58,1 72,9 81,5 52,3 2, ,9

18 18 TOIMINTAKULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokr.tilojen vuokrat Rahoituskulut LIIKEVAIHTO Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokr.tilojen vuokratulot Muut tulot Ritaharjun viipalekoulu

19 19 Tuloslaskelma Talousarvio TULOSLASKELMA Tot % vertailutietoa ei esitetä kuntaliitoksen vuoksi LIIKEVAIHTO , ,00 99 % VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , % TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA ,98 0,00 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,00 92 % PALVELUJEN OSTOT , , % HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 78 % HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , , % MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 88 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 99 % LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,00 92 % 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,26 0,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,33 0,00 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 25 % KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % MUUT RAHOITUSKULUT ,99 0,00 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,00 90 % 0,00 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,00 90 % 0,00 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , , % VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,00 74 % 0,00

20 20 Rahoituslaskelma Talousarvio RAHOITUSLASKELMA Tot % TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,00 50 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,56 0,00 vertailutietoa ei esitetä kuntaliitoksen vuoksi INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 99 % RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , ,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT ,71 0,00 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00 79 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ,10 0,00 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) ,04 0,00 LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA , ,00 68 % LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA , ,00 62 % OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA ,41 0,00 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA ,89 0,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00 71 % RAHAVAROJEN MUUTOS , , % RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT , , % RAHAVARAT , , % RAHAVAROJEN MUUTOS , , %

21 21 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 0,00 0,00 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,36 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,81 KONEET JA KALUSTO , ,22 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,05 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,55 SIJOITUKSET MUUT SAAMISET , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,12 SAAMISET KUNNALTA , ,70 MUUT SAAMISET , ,49 SIIRTOSAAMISET 4 510, ,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,96

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2014 2 Pohjankartano Sisällys Liikelaitos Oulun Tilakeskus...3 Johtajan katsaus...4 Palvelutilojen käyttäjät...6 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...7 Kiinteistökehitys...9

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Sisällys. Johtajan katsaus 4. Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito 5. Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen 6.

Sisällys. Johtajan katsaus 4. Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito 5. Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen 6. Vuosikertomus 2012 1 Kaukovainion koulun oppilastöitä. Sisällys Johtajan katsaus 4 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito 5 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen 6 Henkilöstö 12 Palvelutilojen

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot