Liikelaitos Oulun Tilakeskus VUOSIKERTOMUS Tilakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Oulun Tilakeskus VUOSIKERTOMUS 2013. Tilakeskus"

Transkriptio

1 Liikelaitos Oulun Tilakeskus VUOSIKERTOMUS 2013 Tilakeskus

2 2 Kastellin monitoimitalo Sisällysluettelo Liikelaitos Oulun Tilakeskus... 3 Johtajan katsaus...4 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...6 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen...8 Henkilöstö Palvelutilojen käyttäjät Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen...17 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma...20 Tase Kannen kuva: Ruskonselän paloasema Graafinen suunnittelu: Tiina Haataja, Oulun Konttori, Painatuskeskus, 2014

3 3 Johtokunta Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Suunnittelutyöstä valtaosa ostetaan yksityisiltä konsulttitoimistoilta, kuten myös osa rakennuttamistehtävistä. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille terveelliset, turvalliset ja toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Oulun Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä. Liikelaitoksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä 11 kertaa. JOHTOKUNNAN KOKOONPANO : Varsinainen jäsen Varajäsen Jouko Korkiakoski (pj). Annemari Enojärvi Ritva Yrjänä (vpj.) Hanne Koivujärvi Arvi Mäläskä Asmo Saloranta Jari Eskola Jaana Vuorenhuhta Sinikka Vuoti Jorma Taivaloja Seija Länden Pertti Veijonen Raimo Rautiola Hannu K. Taskila Kaupunginhallituksen edustaja Mikko Raudaskoski Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Kaupunginhallituksen varaedustaja Hilkka Haaga Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta Kuvassa. Ylärivi vasemmalta oikealle: Arvi Mäläskä, Mikko Raudaskoski, Jorma Taivaloja, Jari Eskola, Raimo Rautiola, Jouko Leskinen. Alarivi vasemmalta oikealle: Mirja Aitta, Ritva Yrjänä, Seija Länden, Jouko Korkiakoski.

4 4 Jouko Leskinen Johtajan katsaus Työntäyteinen, tapahtumarikas ja haasteellinen vuosi Vuosi 2013 oli Tilakeskuksen kannalta työntäyteinen, tapahtumarikas ja haasteellinen. Vuosi oli Tilakeskuksen suhteen myös kaksijakoinen; toisaalta toimintaa vakautettiin uuden Oulun kiinteistökannan toimintaa yhdenmukaistamalla ja toisaalta kaupungin heikentyvä talous pakotti nopeuttamaan erilaisia kehitysprojekteja. Merkittävänä pilottina Tilakeskus aloitti kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevan tilaprojektin, jossa on tarkoitus saada kaikkiin kaupungin hallinnon tiloihin 30 % tilan tehostaminen. Lisäksi Tilakeskus valmisteli muun muassa uudet erillisinvestointiohjeet, aloitti uuden toiminnanohjausjärjestelmän rakentamisen, kilpailutti kumppanuussuunnittelijat aivan uudella konseptilla ja kehitti uuden moduulikoulukonseptin. Oulun Tilakeskuksen tilikauden tulos vuonna 2013 oli alijäämältään 14,7 milj.. Tilikauden alijäämä oli 3,3 milj. budjetoitua ja 5,1 milj. muutettua talousarviota suurempi. Liikevaihto oli 101,2 milj. ja se alitti budjetoidun 0,9 milj.. Kaupunginvaltuuston ja johtokunnan asettamat sitovat tavoitteet saavutettiin. Liikealijäämän kasvu budjetoituun 7,4 milj. johtuu kaupunginvaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisten poistojen muutoksesta. Isoja hankkeita toteutettiin Vuotta hallitsivat myös isot rakennushankkeet kuten Kastellin monitoimitalon uudisrakennus, Haukiputaan yhtenäiskoulu ja Ruskonselän paloasema sekä perusparannushankkeet kuten Nuorten työpaja, Kontinkankaan sairaala ja Hiirosenkoti. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Rajakylän koululla, Pohjankartanossa, Heinätorin erityiskoululla, Oulun Pääkirjastolla ja Oulun Uimahallilla.

5 5 Korjausvelka ja sisäilman laatu haasteina Tilakeskuksen hallitsemien noin 600 kiinteistön jälleenhankinta-arvo on yli 1,5 mrd.. Tilakeskuksella on vastuu näiden veronmaksajien rahoilla hankittujen kiinteistöjen arvon säilyttämisestä. Tilakeskus selvitytti omistamiensa kiinteistöjen korjausvelan Trellum Consulting Oy:llä. Korjausvelka on 112 milj. (143 /m2), eli tarkoittaa summaa, jolla kiinteistöt korjattaisiin rakennushetkiseen kuntoonsa ja perusparannustarve 233 milj. (299 /m2) tarkoittaa summaa, joka tarvittaisiin jotta rakennukset korjattaisiin tämän päivän vaatimustasoon. Kun tällaisia summia ei ole odotettavissa, niin odotukset palveluverkkotyöhön ovat suuret jotta kaupunki pääsisi luopumaan tarpeettomista kiinteistöistään. Palveluverkkotyö ei ratkaise koko ongelmaa, vaan tarvitaan lisäpanostusta perusparannushankkeisiin, sillä korjausvelan kasvun myötä myös sisäilmaongelmat ovat kasvaneet voimakkaasti. Koska kaupungin velvollisuus on tarjota terveelliset, turvalliset ja toiminnalliset tilat työntekijöilleen ja asiakkailleen, tarkoittaa tämä aikaisempaa oleellisesti suurempaa investointia perusparannushankkeisiin. Tuottavuutta lisätty Henkilöstön jaksaminen tiukoilla Vuoden alussa siirryttiin uuteen organisaatioon, jossa tavoitteena on ollut asiakkaiden tarpeiden entistä parempi huomioiminen, henkilöstön motivaation ja jaksamisen lisääminen sekä sitä kautta myös työn tuottavuuden lisääminen. Vuoden työn jälkeen näyttää, että tavoitteissa on onnistuttu. Henkilöstö oli ison haasteen edessä viime vuonna. Monta kymmentä vuotta hiljaista tietoa siirtyi eläkkeelle siirtyvien henkilöiden mukana pois Tilakeskuksesta ja uudet henkilöt joutuivat ottamaan vastaan ison haasteen. Rekrytoinnit ovat kuitenkin olleet onnistuneita ja haasteeseen on pystytty vastaamaan. Huolimatta siitä, että henkilöstön hyvinvointiin on panostettu entistä enemmän, on henkilöstön jaksaminen ollut tiukoilla kasvaneesta työmäärästä ja useista kehittämishankkeista johtuen. Työnkierrolla, koulutuksella ja hankkeita priorisoimalla on tilanteeseen puututtu. Kaiken kaikkiaan koko henkilöstö selviytyi viime vuodesta erinomaisesti, vaikka haasteita henkilöstön jaksamisen kanssa on edelleen. Kiitos Kaunis kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta Kiitos myös johtokunnalle erinomaisesta tuesta ja hyvästä päättämisestä. Suuri kiitos myös asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme. Jouko Leskinen johtaja

6 6 Ruskonselän paloasema Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 34 miljoonaa euroa. Ensimmäinen vuosi kuntaliitoksessa Merkittävimmät palveluhankinnat Energiatehokkuus sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin, Yli-Iin ja Oulun ensimmäinen vuosi kuntaliitoksessa onnistui oikein hyvin. Toimintakaudella merkittävimmät ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat kiinteistönhoidon ja -huollon kilpailuttaminen Koskelan, Rajakylän, Ritaharjun ja Kuivasrannan julkisissa koulukiinteistöissä sekä pumppujen ja kylmälaitteiden vuosihuoltojen kilpailuttaminen. Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin ja lisäksi tämän sopimuksen rinnalle otettiin aiesopimus energiatehokkuussopimuksen jatkamiselle vuosille Samalla Oulun kaupunki sitoutui tavoittelemaan vuosille toteutuneilla energiatehokkuustoimilla 70 GWh kumulatiivisia säästöjä, joista Tilakeskuksen osuus säästöistä on 32 GWh. Energiatehokkuussopimuksen painopisteenä olivat energiakatselmukset ja niissä esitetyt säästötoimenpiteet. Kiinteistönhoidon ener-

7 7 giankäytön koulutukset energiataloudellisiin käyttötapoihin kiinteistöissä jatkettiin. Energiakulutuksien seurantapalavereita pidettiin neljännesvuosittain yhteistyössä Schneiderin, Tilakeskuksen ja Teknisen liikelaitoksen kanssa. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin eurolla. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 13,9 %, sähkössä 10 % ja vedessä 11,9 % vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä MWh. Oulun kaupunki on sitoutunut alentamaan vuoteen 2016 mennessä energiaa 9 % vuoden 2005 kulutuksen tasosta. Merkittävimpinä osoituksina energiatehokkuusohjelman onnistumisesta olivat lämpösäätöjen ylläpitäminen ja sähkönkäytön vähentäminen. Oulun kaupungin päiväkotien energiansäästökilpailu käynnistettiin julistekilpailun muodossa. Kiinteistöjen peruskorjauksissa on huomioitu energiatehokkuussopimuksen liittyvänä uusiutuvien energialähteiden käyttäminen; Patamäen koulun öljylämmitys muutettiin pellettilämmitykseksi. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 2,7 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavasta ajankohdasta. Ylläpitokustannuksista eniten kallistuivat kaukolämpökustannukset 8,2 %. Lämpökustannukset nousivat 4,4 % ja sähkönkustannukset nousivat 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Haukiputaan alakoulu

8 8 Kastellin monitoimitalon työmaa Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Tilakeskus valmisteli mm. uudet erillisinvestointiohjeet, aloitti uuden toiminnanohjausjärjestelmän rakentamisen ja kilpailutti kumppanuussuunnittelijat kokonaisvastuusuunnittelu -konseptilla. Uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korjausinvestointeihin käytettiin vuoden aikana 73,3 milj.. Tästä erillisinvestointien osuus oli 63,5 milj.. Tilakeskuksen omarahoitusosuudella (10 milj. ) rahoitettavia korjausrakentamisinvestointeja toteutettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 18 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät mm. talotekniikan modernisointiin, rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Rajakylän koululla, Pohjankartanossa, Heinätorin erityiskoululla, Oulun Pääkirjastolla ja Uimahallilla.

9 9 ERILLISINVESTOINTIHANKKEET 2013 Valmistuneet kohteet: Nuorten työpaja , os. Tykistökatu 13 Entiset Puolustuslaitoksen varus- ja asevarastorakennukset, rakennukset H4 ja H5 perusparannettiin nuorten työpaja- ja pajaluokkatoiminnan käyttöön. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Myllytullin uudemman osan peruskorjaus , os. Kirkkokatu 1 Ruskonselän paloasema, os. Tapsitie 4 b Vuonna 1960 valmistunut lisäosa peruskorjattiin talotekniikan, julkisivujen, ikkunoiden, sisäpintojen sekä kalustuksen ja varustuksen osalta. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Uusi paloasemarakennus rakennettiin Oulu-Koillismaa Pelastusliikelaitoksen käyttöön. Paloasema on ympärivuorokautisessa käytössä. Ajoneuvokalustoa on sammutusauto ja ambulanssi. Tarvittava erityiskalusto mm. öljyntorjuntaa varten on sijoitettu varastotilassa oleviin kontteihin. Rakennus korvaa Alppilassa sijainneen vanhan Tuiran paloaseman. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Ari Vanttaja. Kiiminkijoen päiväkoti , osoite Raatinharjuntie 11, KIIMINKI Uuden päiväkodin (4-6 v.) rakentaminen. Päiväkotiin toteutettiin Kiiminkijoen päiväkodin ja koulun yhteinen ruokala ja kuumana valmistetun ruoan kuumennus- ja jakelukeittiö. Päiväkodin leikkipihan sovittamisen vuoksi toteutettiin kaavamuutos, jonka perusteella Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toteutti Raatinharjuntien muutostyöt ja uuden Raatinpolun rakentamisen. Samassa yhteydessä toteutettiin päiväkodin jättö- ja autopaikoitusalue uuden kaavan mukaiselle alueelle. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Kiiminkijoen koulun muutostyö , osoite Raatinharjuntie 9, KIIMINKI Koulun pohjakerroksessa ollut ruokala ja valmistuskeittiö muutettiin opetus ja kirjastotiloiksi. Lisäksi toteutettiin hallinnollisten tilojen peruskorjaus ja parannettiin esteettömyyttä. Koulun piha-alueen ja kentän uusiminen. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Jokirannan koulun keskuskeittiö Koulun valmistuskeittiö uusittiin ja laajennettiin Koillisen alueen kuumana valmistetun ruoan valmistuskeittiöksi. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Kiimingin terveyskeskuksen laajennus ja peruskorjaus , os. Terveystie valmistuneen ja 1997 laajennetun terveyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus Koillisen alueen hyvinvointikeskukseksi. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä.

10 Myllytulli ulkoa 10

11 11 Rakenteilla olleet kohteet: Terva-Toppilan koulu, peruskorjaus ja laajennus , os. Koskelantie 49 Terva-Toppilan koulun Ankkuri-yksikön teknisen työn opetustiloihin tehdään peruskorjaus ja laajennus. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Haukiputaan yläkoulu, os. Poukamatie 4 Haukiputaan alakoulu ja siihen kiinni rakennettava yläkoulu muodostavat valmistuessaan n oppilaan yhtenäiskoulukokonaisuuden. Yläkoulu on kooltaan n brm2. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen. Hiirosenkodin peruskorjaus Hiirosenkoti palvelee ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Hiirosenkodin peruskorjaus on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista toinen vaihe päättyi Toisessa vaiheessa korjattiin A-, C- ja D-rakennukset. Hankkeen viimeisessä vaiheessa korjataan E-rakennus. Kokonaisuudessaan korjaus- ja laajennustyöt ovat valmiit joulukuuhun 2014 mennessä. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Kontinkankaan sairaala Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus A- ja G-rakennukset Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus käynnistyi tammikuussa 2013 mittavilla purkutöillä, jotka kestivät kesään saakka. Alun perin suunnitelmissa ollut kuntoutusaltaan peruskorjaus oheistoimintoineen päätettiin jättää pois ja sijoittaa rakennusosaan toimintaterapia- ja toimistotiloja. Hanke valmistuu suunnitellusti marraskuun loppuun mennessä. Joulukuu on varattu irtokalustamista, käyttäjien perehdytystä ja muuttoja varten. Kohteen projektipäällikkönä toimii Jarmo Järvelä. Kastellin monitoimitalo Kastellin monitoimitalon (elinkaarihanke) rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2012 ja rakennus on valmis vastaanottamaan oppilaat elokuussa Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Yli-Iin koulu, os. Tulisijantie 4 Vuonna 2012 puretun Yli-Iin koulun siipiosan tilalle rakennettava laajennus. Laajennuksen valmistuttua koulu toimii monitoimirakennuksena, tarjoten tilat esi-, ala- ja yläkouluopetukselle sekä iltakäytölle. Laajennuksen koko on n brm2 Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen. Kastellin monitoimitalo

12 12 Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet: Kivikkokankaan päiväkoti, os. Rakkakiventie Uusi päivähoitorakennus, jolla erityisiä vaatimuksia mm. kestävän kehityksen energiatehokkuuden ja muunneltavuuden suhteen. Kaava, tontti ja sen korkeusasemavaihtelu sekä paikoituksen järjestäminen asettaneet omat haasteensa ja kustannuspaineensa hankkeelle. Toteutussuunnitelmat valmistuneet Hankkeen hankinnat keskeytetty toistaiseksi. Valmistuneet hankesuunnitelmat /-selvitykset: Hankesuunnitelman päivitys; Hankesuunnitelma yhtenäisen perusopetuksen järjestämiseksi Korvensuoran suuralueella Vuonna 2012 valmistunut perusopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksen tarpeet huomioinut hankesuunnitelma päivitettiin pelkän perusopetuksen tarpeet (uusi yläkoulu Talvikankaalle) huomioivaksi. Linnanmaan iso tekojääkenttä / jääurheilukeskus hankesuunnitelma Hankesuunnitelmassa selvitetty kaksi valtakunnallista toteutusvaihtoehtoa eli ns. puolilämmin ja lämmin vaihtoehto. Lämpimän vaihtoehdon halli- ja oheistilat soveltuvat kuntojääliikunnan lisäksi jopa kansainvälisen kilpailu- ja leiritoiminnan tarpeisiin mahdollistaen ympärivuotisen kuntojääliikunnan ja jääurheilutoiminnan. Linnanmaan Uimahalli hankesuunnitelma Hankesuunnittelussa selvitettiin kahta tarveselvityksen mukaista toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoa; yksityistä ja julkista. Hankesuunnitteluryhmä on vaihtoehtojen välisten merkittävien kokonaiskustannuserojen takia päätynyt esityksessään julkisen vaihtoehdon kannalle. Toppilan öljyntorjunta-aseman hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli selvittää nykyisen Toppilan öljyntorjunta-aseman vaihtoehtoiset sijoituspaikat kustannusvaikutuksineen. Sijoituspaikan siirto on tullut ajankohtaiseksi ja välttämättömäksi Ranta-Toppilan uudesta asemakaavoituksesta johtuen. Työryhmä päätyi esittämään öljyntorjunta-aseman uudeksi sijainniksi Virpiniemen merivartioaseman aluetta, jossa öljyntorjunta-aseman tarvitsema infra on merkittäviltä osin jo valmiina ja vapaana. Kontinkankaan sairaala Hiukkavaaran monitoimitalon hankesuunnitelman (tavoitehinta-arvion) tarkistus Työryhmän tehtävänä oli tarkistaa valmistuneen Hiukkavaaran monitoimitalon hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio. Rakennuskustannukset ovat erityisesti uuden tontin ansiosta pienentyneet hankesuunnitelmaan verrattuna merkittävästi: > eli Suurin tekijä on se, että uuden tontin perustamisolosuhteet ovat paremmat. Oulun Lyseon Lukion peruskorjauksen hankesuunnitelma Oulun Lyseon lukio on kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennus- ja taloteknisten korjaustarpeiden lisäksi peruskorjauksen yhteydessä on terveysja työsuojeluviranomaisten vaatimuksesta korjattava erilaisiin tuki- ja aputiloihin liittyvät puutteet. Hankesuunnitelmassa selvitettiin kaksi vaihtoehtoa ratkaisemaan tilatarpeet. Työryhmä esitti, että Oulun Lyseon lukion peruskorjaus toteutetaan hankesuunnitelman vaihtoehto B:n mukaisesti kaupungin erillisinvestointina vuosina

13 13 VUODEN 2013 AIKANA KORJAUSRAKENNUSMÄÄRÄRAHALLA ( 10 milj. ) PERUSKORJATUT HANKKEET Kiimingin lukio, talotekninen peruskorjaus 2013 IV-konehuoneen laajennus, IV-koneiden, -kanavien ja -päätelaiteiden uusiminen. Kiinteistöautomaation uusiminen ja sähkötekniikan päivitys. Muovi- ja parkettilattiapinnoitteiden uusiminen. Oulun jäähallin hallivalaistus 2013 Jäähallin kaukalovalaistuksen uusiminen. Simppulankartano ja Terveyskeskus 2013 Vaiheittainen vesikaton katteen uusiminen ja alusrakenteiden korjaukset. Yläpohjan lisälämmöneristys, tuuletuksen parantaminen sekä höyrynsulkujen tiivistäminen. Oulun Pääkirjasto 2013 Vesikaton parannus sisältäen katteen uusimisen, rakennekorjaukset räystäillä, kattokaivot ja -ikkunat, savunpoistoluukut katolla ja kirjastosalissa. IV-lämmönsiirtimen uusiminen ja linjasäätö. Julkisivulasituksen uusiminen pääsalissa ja kahvion palvelutiskin muutostyöt. Myllyojan kirjasto ja nuorisotila 2013 Vesikaton ja yläpohjan peruskorjaus. Heikkilänkankaan monitoimitalo 2013 Ulkoseinän rakennekorjaukset. Pohjankartanon koulu 2013 Kuvanveisto ja kuvaamataitoluokkien rakenteelliset, talotekniset ja toiminnalliset parannukset. Yläpuolisen vesikaton uusiminen ja yläpohjan lisälämpöeristäminen. Knuutilankankaan koulu ja päiväkoti Päiväkodin talotekninen ja rakenteellinen peruskorjaus. Myllyojan ala-aste Rakennustekninen peruskorjaus. Heinätorin erityiskoulu Rakennus- ja talotekninen peruskorjaus. Rajakylän koulu Rakennus- ja talotekninen peruskorjaus. Kellon koulu ja päiväkoti 2013 Julkisivujen osittaiset kunnostustyöt ja salaojajärjestelmän rakentaminen. Valve 2013 Valokuvagallerian, pimiön ja valokuvalaboratorion muuttaminen näyttelytilaksi. Musiikkikeskus 2013 Vesikaton pinnoitteen uusiminen ja tarpeelliset rakennekorjaukset. Oulun Uimahalli 2013 Oulun uimahallin allastilan konehuoneen uudisrakennus. Oulun kaupunginteatteri 2013 Pyörönäyttämön korjaaminen. Varjakan saaren rakennusten kunnostus Varjakan saaren rakennusten kuntotutkimus, peruskorjauksen suunnittelu ja huoltokorjaukset. Kiimingin paloasema Tilasaneeraus ensihoidon tarpeisiin

14 14 Virkistysmatka Jyväskylään Henkilöstö Tilakeskuksen henkilöstössä oli toimintakauden aikana monenlaisia muutoksia. Vuoden 2013 aikana vakinaisista seitsemän henkilöä siirtyi lokakuussa hallinnollisesti Oulun Konttorin alaisuuteen, heillä varsinainen työpiste ja työtehtävät säilyivät Tilakeskuksessa. Tilakeskuksen henkilöstön kokonaisvahvuus vuoden lopussa oli 46 josta vakinaisia yhteensä 33. Vakinaisista kaksi henkilöä oli osa-aikaeläkkeellä. Vanhuuseläkkeelle jäi toimintavuoden aikana neljä henkilöä, kaksi heistä suoraan vanhuuseläkkeelle ja kaksi jää vuosilomien kautta eläkkeelle vuoden 2014 alkupuolella. Uusia vakituisia työntekijöitä Tilakeskukseen tuli viisi henkilöä. Ulkoisella hakumenettelyllä rekrytoitiin neljä ja sisäisellä menettelyllä yksi henkilö. Viransijaisina vuoden aikana toimi kaksi henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä oli Tilakeskuksessa vuoden 2013 aikana yhteensä 12 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä aleni eläkkeelle siirtymisten ja uusien rekrytointien myötä 49,9 vuoteen. Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Työyhteisön virkistysmatka järjestettiin kesäkuussa Jyväskylään ja virkistyspäivää vietettiin lokakuussa Oulunsalossa Varjakan kartanossa. Sairauspoissaolojen määrä pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Varsinaisia työtapaturmia ei henkilöstölle kuluneena vuonna tapahtunut.

15 15 Tilakeskuksen henkilöstö Johto Leskinen Jouko Kiinteistökehitys Hankivuo Petteri Johtaja Kiinteistökehityspäällikkö vs. Omaisuuden hallinta Kotilainen Veijo Kiinteistöpäällikkö Haavisto Tuulia Puhtauspalvelukoordinaattori Huusko Tarja Kiinteistömanageri vs. Kuoppala Kari Kiinteistömanageri Kuusela Hannu Kiinteistömanageri Kyllönen Tanja Tekninen asiantuntija Kynsilehto Erkki Kiinteistömanageri Merilä Juha Kiinteistömanageri Ojanperä Timo Ylläpitoasiantuntija Palola Markku Kiinteistömanageri Ranta Juuso Kiinteistömanageri vs. Tapio Arvi Tekninen asiantuntija Juusola Soile Järvelä Jarmo Kaisanlahti Juha Keränen Eero Laitinen Ville Niemikorpi Arttu Niva Markus Paavola Pekka Rautiainen Timo Timisjärvi Elina Vanttaja Ari Vittaniemi Raimo Tilavuokraus Säntti Riitta Maijala Sari Nousiainen Jani Särkelä Virva Väänänen Taina Kustannussuunnittelija Projektipäällikkö Hankepäälllikkö Projektipäällikkö Hankearkkitehti Teknisen alan harjoittelija Rakennuttajainsinööri Rakennuttajainsinööri Rakennuttajainsinööri Korjausrakennuttamispäällikkö Projektipäällikkö Rakennuttajainsinööri Asiakkuuspäällikkö Kiinteistöassistentti Teknisen alan harjoittelija Vuokrausneuvottelija Kiinteistöassistentti Talotekniikkapalvelut Kumpuniemi Jyrki Talotekniikan päällikkö Karjalainen Kalle LVI-tekninen asiantuntija Kotisaari Hannu Talotekniikan asiantuntija Määttä Juho Sähkötekninen asiantuntija Suni Eero Talotekniikan asiantuntija Suni Tommi Teknisen alan harjoittelija Hankekehitys ja rakennuttaminen Huhtala Mika Rakennuttajapäällikkö Juujärvi Tuomas Teknisen alan harjoittelija Tukipalvelut Korpela Katri Kehityspäällikkö Aitta Mirja Hallintosihteeri Havana Paula Toimistosihteeri Honkanen Arja Toimistosihteeri Kovalainen Anna Taloussihteeri Mannermaa Päivi Toimistosihteeri Myllyoja Leena Toimistosihteeri Nieminen Riitta Tekninen avustaja Parkkila Eeva Arkistosihteeri Tauriainen Maija-Liisa Arkistosihteeri Kuukausikokous

16 16 Yli-Iin koulun harjannostajaiset. Palvelutilojen käyttäjät PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT Omat tilat (m²) Osuus (%) Vuokratilat (m²) Osuus (%) Siku/Opetuspalvelut % % Siku/Liikuntapalvelut % % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut % % Siku/Kulttuuripalvelut % % Siku/Nuorisopalvelut % % Hyvinvointipalvelut % % Liikelaitokset % % Konsernipalvelut % % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut % % % % Omat tilat Vuokratilat Omat tilat Vuokratilat

17 17 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2013 oli 101,2 milj., alittaen budjetoidun 0,9 milj.. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 21,3 milj.. Liikevaihdon kasvu johtuu uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta. Toiminnan kustannukset vuonna 2013 ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 55,1 milj. ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 2,8 milj. ja muutetun talousarvion 1,5 milj.. Merkittävimpiä toteutuneita toiminnan kustannuseriä olivat: palvelujen ostot yht. 20,9 milj. (ta 20,5 milj. ; ed. v milj. ). Aineet ja tarvikkeet yht. 12,9 milj. ( muutettu ta 14,0 milj. ; ed.v. 9,7 milj. ). Henkilöstökulut yht. milj. (ta 2,8 milj. ; ed.vuonna 2,1 milj. ). Liiketoiminnan muut kulut yht. 19,0 milj. (ta 19,2,0 milj. ; ed.vuonna 13,2 milj. ). Toteutuneet korkokulut olivat yht. 0,4 milj., alittaen budjetoidun 1,2 milj. ja pienentyen 0,3 milj. ed. vuoteen verrattuna. Korkokulujen alitus johtui investointirahoitustarpeen pienenemisestä. Liikealijäämää kertyi kaikkiaan 9,8 milj., joka oli 7,4 milj. budjetoitua ja 0,9 milj. muutettua talousarviota suurempi. Liikealijäämän kasvu johtui suunnitelman mukaisten poistojen muutoksesta. Liikealijäämä ed. vuoteen verrattuna kasvoi 25,6 milj. (liikeylijäämä vuonna 2012 milj. ). Oulun kaupungin vuodelle 2013 budjetoidut investointimenot olivat 74,932 milj. ja toteutuneet menot 73,342 milj.. Kivikkokankaan päiväkodille oli varattu 1,2 milj. a, mutta hankkeelle ei tehty aloituspäätöstä kaupunginvaltuustossa. Siirtyvien kuntien keskeneräisten hankkeiden kustannukset siirrettiin Oulun Tilakeskuksen taseeseen Tasesiirtoja (yhteisarvoltaan 5,385 milj. ) euroa ei oltu huomioitu 2013 taloussuunnitelmassa. Se aiheutti muutamien yhdistyneistä kunnista siirtyneiden hankkeiden vuosimäärärahojen ylityksiä. Peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 1,2 milj.. Rahavarat olivat 2,6 milj., joka riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta noin kuukaudeksi. KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Toiminnan laajuus Liikevaihto 1000 Investoinnit 1000 Kannattavuus liikeylijäämä 1000 sij.pääoman tuotto korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta ,8 % 6 % LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT ,04 % 6 % ,8 % 6 % Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Omavaraisuusaste, % Investoinnit liikevaihdosta, % Velkaantumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % Liikevaihto/hlö, M Rakennusten tekninen arvo, M Tilojen vuokrausaste, % Omien tilojen keskimääräinen vuokra /hum2 66,1 46,0 60,1 79,5 1, ,6 57,0 73,2 83,9 44,3 2, ,3 58,1 72,9 81,5 52,3 2, ,9

18 18 TOIMINTAKULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokr.tilojen vuokrat Rahoituskulut LIIKEVAIHTO Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokr.tilojen vuokratulot Muut tulot Ritaharjun viipalekoulu

19 19 Tuloslaskelma Talousarvio TULOSLASKELMA Tot % vertailutietoa ei esitetä kuntaliitoksen vuoksi LIIKEVAIHTO , ,00 99 % VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , % TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA ,98 0,00 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,00 92 % PALVELUJEN OSTOT , , % HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 78 % HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , , % MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 88 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 99 % LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,00 92 % 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,26 0,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,33 0,00 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 25 % KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % MUUT RAHOITUSKULUT ,99 0,00 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,00 90 % 0,00 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,00 90 % 0,00 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , , % VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,00 74 % 0,00

20 20 Rahoituslaskelma Talousarvio RAHOITUSLASKELMA Tot % TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,00 50 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,56 0,00 vertailutietoa ei esitetä kuntaliitoksen vuoksi INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 99 % RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , ,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT ,71 0,00 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00 79 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ,10 0,00 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) ,04 0,00 LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA , ,00 68 % LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA , ,00 62 % OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA ,41 0,00 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA ,89 0,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00 71 % RAHAVAROJEN MUUTOS , , % RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT , , % RAHAVARAT , , % RAHAVAROJEN MUUTOS , , %

21 21 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 0,00 0,00 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,36 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,81 KONEET JA KALUSTO , ,22 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,05 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,55 SIJOITUKSET MUUT SAAMISET , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,12 SAAMISET KUNNALTA , ,70 MUUT SAAMISET , ,49 SIIRTOSAAMISET 4 510, ,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,96

Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2014 2 Pohjankartano Sisällys Liikelaitos Oulun Tilakeskus...3 Johtajan katsaus...4 Palvelutilojen käyttäjät...6 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...7 Kiinteistökehitys...9

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2009 Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan Talotoimen vastuulla on Vaasan kaupungin omistaman rakennuskannan kiinteistönpito. Kaupungin palvelutuotannolle

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 81 8961 80 8 6242 88 7 4212 51 50 1 52 57 10 9 4455 14 4 6 17 8013 724 2 135 k k k 20P k lava 20 7 3 20-3 8352 15 3 8 4 3 kt 2 4 24 3982 20P k 1 9042 3979 2 1 ar k 3980 8 20-46-5-8 20-46-5-6 34 134.1 133.8

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 28 Sisällys Tilapalvelun toimintaorganisaatio 2 Kiinteistöjohtajan katsaus 3 Kaupunginvaltuusto Kiinteistöjen myynnissä hiljainen vuosi 4-5 Kaupunginhallitus Päiväkoti- ja

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta 27.2.2014 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto...

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 21.3.2011 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 21.3.2011 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 21.3.2011 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2010 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot