Liikelaitos Oulun Tilakeskus VUOSIKERTOMUS Tilakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Oulun Tilakeskus VUOSIKERTOMUS 2013. Tilakeskus"

Transkriptio

1 Liikelaitos Oulun Tilakeskus VUOSIKERTOMUS 2013 Tilakeskus

2 2 Kastellin monitoimitalo Sisällysluettelo Liikelaitos Oulun Tilakeskus... 3 Johtajan katsaus...4 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...6 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen...8 Henkilöstö Palvelutilojen käyttäjät Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen...17 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma...20 Tase Kannen kuva: Ruskonselän paloasema Graafinen suunnittelu: Tiina Haataja, Oulun Konttori, Painatuskeskus, 2014

3 3 Johtokunta Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Suunnittelutyöstä valtaosa ostetaan yksityisiltä konsulttitoimistoilta, kuten myös osa rakennuttamistehtävistä. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille terveelliset, turvalliset ja toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Oulun Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä. Liikelaitoksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä 11 kertaa. JOHTOKUNNAN KOKOONPANO : Varsinainen jäsen Varajäsen Jouko Korkiakoski (pj). Annemari Enojärvi Ritva Yrjänä (vpj.) Hanne Koivujärvi Arvi Mäläskä Asmo Saloranta Jari Eskola Jaana Vuorenhuhta Sinikka Vuoti Jorma Taivaloja Seija Länden Pertti Veijonen Raimo Rautiola Hannu K. Taskila Kaupunginhallituksen edustaja Mikko Raudaskoski Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Kaupunginhallituksen varaedustaja Hilkka Haaga Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta Kuvassa. Ylärivi vasemmalta oikealle: Arvi Mäläskä, Mikko Raudaskoski, Jorma Taivaloja, Jari Eskola, Raimo Rautiola, Jouko Leskinen. Alarivi vasemmalta oikealle: Mirja Aitta, Ritva Yrjänä, Seija Länden, Jouko Korkiakoski.

4 4 Jouko Leskinen Johtajan katsaus Työntäyteinen, tapahtumarikas ja haasteellinen vuosi Vuosi 2013 oli Tilakeskuksen kannalta työntäyteinen, tapahtumarikas ja haasteellinen. Vuosi oli Tilakeskuksen suhteen myös kaksijakoinen; toisaalta toimintaa vakautettiin uuden Oulun kiinteistökannan toimintaa yhdenmukaistamalla ja toisaalta kaupungin heikentyvä talous pakotti nopeuttamaan erilaisia kehitysprojekteja. Merkittävänä pilottina Tilakeskus aloitti kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevan tilaprojektin, jossa on tarkoitus saada kaikkiin kaupungin hallinnon tiloihin 30 % tilan tehostaminen. Lisäksi Tilakeskus valmisteli muun muassa uudet erillisinvestointiohjeet, aloitti uuden toiminnanohjausjärjestelmän rakentamisen, kilpailutti kumppanuussuunnittelijat aivan uudella konseptilla ja kehitti uuden moduulikoulukonseptin. Oulun Tilakeskuksen tilikauden tulos vuonna 2013 oli alijäämältään 14,7 milj.. Tilikauden alijäämä oli 3,3 milj. budjetoitua ja 5,1 milj. muutettua talousarviota suurempi. Liikevaihto oli 101,2 milj. ja se alitti budjetoidun 0,9 milj.. Kaupunginvaltuuston ja johtokunnan asettamat sitovat tavoitteet saavutettiin. Liikealijäämän kasvu budjetoituun 7,4 milj. johtuu kaupunginvaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisten poistojen muutoksesta. Isoja hankkeita toteutettiin Vuotta hallitsivat myös isot rakennushankkeet kuten Kastellin monitoimitalon uudisrakennus, Haukiputaan yhtenäiskoulu ja Ruskonselän paloasema sekä perusparannushankkeet kuten Nuorten työpaja, Kontinkankaan sairaala ja Hiirosenkoti. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Rajakylän koululla, Pohjankartanossa, Heinätorin erityiskoululla, Oulun Pääkirjastolla ja Oulun Uimahallilla.

5 5 Korjausvelka ja sisäilman laatu haasteina Tilakeskuksen hallitsemien noin 600 kiinteistön jälleenhankinta-arvo on yli 1,5 mrd.. Tilakeskuksella on vastuu näiden veronmaksajien rahoilla hankittujen kiinteistöjen arvon säilyttämisestä. Tilakeskus selvitytti omistamiensa kiinteistöjen korjausvelan Trellum Consulting Oy:llä. Korjausvelka on 112 milj. (143 /m2), eli tarkoittaa summaa, jolla kiinteistöt korjattaisiin rakennushetkiseen kuntoonsa ja perusparannustarve 233 milj. (299 /m2) tarkoittaa summaa, joka tarvittaisiin jotta rakennukset korjattaisiin tämän päivän vaatimustasoon. Kun tällaisia summia ei ole odotettavissa, niin odotukset palveluverkkotyöhön ovat suuret jotta kaupunki pääsisi luopumaan tarpeettomista kiinteistöistään. Palveluverkkotyö ei ratkaise koko ongelmaa, vaan tarvitaan lisäpanostusta perusparannushankkeisiin, sillä korjausvelan kasvun myötä myös sisäilmaongelmat ovat kasvaneet voimakkaasti. Koska kaupungin velvollisuus on tarjota terveelliset, turvalliset ja toiminnalliset tilat työntekijöilleen ja asiakkailleen, tarkoittaa tämä aikaisempaa oleellisesti suurempaa investointia perusparannushankkeisiin. Tuottavuutta lisätty Henkilöstön jaksaminen tiukoilla Vuoden alussa siirryttiin uuteen organisaatioon, jossa tavoitteena on ollut asiakkaiden tarpeiden entistä parempi huomioiminen, henkilöstön motivaation ja jaksamisen lisääminen sekä sitä kautta myös työn tuottavuuden lisääminen. Vuoden työn jälkeen näyttää, että tavoitteissa on onnistuttu. Henkilöstö oli ison haasteen edessä viime vuonna. Monta kymmentä vuotta hiljaista tietoa siirtyi eläkkeelle siirtyvien henkilöiden mukana pois Tilakeskuksesta ja uudet henkilöt joutuivat ottamaan vastaan ison haasteen. Rekrytoinnit ovat kuitenkin olleet onnistuneita ja haasteeseen on pystytty vastaamaan. Huolimatta siitä, että henkilöstön hyvinvointiin on panostettu entistä enemmän, on henkilöstön jaksaminen ollut tiukoilla kasvaneesta työmäärästä ja useista kehittämishankkeista johtuen. Työnkierrolla, koulutuksella ja hankkeita priorisoimalla on tilanteeseen puututtu. Kaiken kaikkiaan koko henkilöstö selviytyi viime vuodesta erinomaisesti, vaikka haasteita henkilöstön jaksamisen kanssa on edelleen. Kiitos Kaunis kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta Kiitos myös johtokunnalle erinomaisesta tuesta ja hyvästä päättämisestä. Suuri kiitos myös asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme. Jouko Leskinen johtaja

6 6 Ruskonselän paloasema Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 34 miljoonaa euroa. Ensimmäinen vuosi kuntaliitoksessa Merkittävimmät palveluhankinnat Energiatehokkuus sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin, Yli-Iin ja Oulun ensimmäinen vuosi kuntaliitoksessa onnistui oikein hyvin. Toimintakaudella merkittävimmät ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat kiinteistönhoidon ja -huollon kilpailuttaminen Koskelan, Rajakylän, Ritaharjun ja Kuivasrannan julkisissa koulukiinteistöissä sekä pumppujen ja kylmälaitteiden vuosihuoltojen kilpailuttaminen. Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin ja lisäksi tämän sopimuksen rinnalle otettiin aiesopimus energiatehokkuussopimuksen jatkamiselle vuosille Samalla Oulun kaupunki sitoutui tavoittelemaan vuosille toteutuneilla energiatehokkuustoimilla 70 GWh kumulatiivisia säästöjä, joista Tilakeskuksen osuus säästöistä on 32 GWh. Energiatehokkuussopimuksen painopisteenä olivat energiakatselmukset ja niissä esitetyt säästötoimenpiteet. Kiinteistönhoidon ener-

7 7 giankäytön koulutukset energiataloudellisiin käyttötapoihin kiinteistöissä jatkettiin. Energiakulutuksien seurantapalavereita pidettiin neljännesvuosittain yhteistyössä Schneiderin, Tilakeskuksen ja Teknisen liikelaitoksen kanssa. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin eurolla. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 13,9 %, sähkössä 10 % ja vedessä 11,9 % vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä MWh. Oulun kaupunki on sitoutunut alentamaan vuoteen 2016 mennessä energiaa 9 % vuoden 2005 kulutuksen tasosta. Merkittävimpinä osoituksina energiatehokkuusohjelman onnistumisesta olivat lämpösäätöjen ylläpitäminen ja sähkönkäytön vähentäminen. Oulun kaupungin päiväkotien energiansäästökilpailu käynnistettiin julistekilpailun muodossa. Kiinteistöjen peruskorjauksissa on huomioitu energiatehokkuussopimuksen liittyvänä uusiutuvien energialähteiden käyttäminen; Patamäen koulun öljylämmitys muutettiin pellettilämmitykseksi. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 2,7 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavasta ajankohdasta. Ylläpitokustannuksista eniten kallistuivat kaukolämpökustannukset 8,2 %. Lämpökustannukset nousivat 4,4 % ja sähkönkustannukset nousivat 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Haukiputaan alakoulu

8 8 Kastellin monitoimitalon työmaa Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Tilakeskus valmisteli mm. uudet erillisinvestointiohjeet, aloitti uuden toiminnanohjausjärjestelmän rakentamisen ja kilpailutti kumppanuussuunnittelijat kokonaisvastuusuunnittelu -konseptilla. Uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korjausinvestointeihin käytettiin vuoden aikana 73,3 milj.. Tästä erillisinvestointien osuus oli 63,5 milj.. Tilakeskuksen omarahoitusosuudella (10 milj. ) rahoitettavia korjausrakentamisinvestointeja toteutettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 18 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät mm. talotekniikan modernisointiin, rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Rajakylän koululla, Pohjankartanossa, Heinätorin erityiskoululla, Oulun Pääkirjastolla ja Uimahallilla.

9 9 ERILLISINVESTOINTIHANKKEET 2013 Valmistuneet kohteet: Nuorten työpaja , os. Tykistökatu 13 Entiset Puolustuslaitoksen varus- ja asevarastorakennukset, rakennukset H4 ja H5 perusparannettiin nuorten työpaja- ja pajaluokkatoiminnan käyttöön. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Myllytullin uudemman osan peruskorjaus , os. Kirkkokatu 1 Ruskonselän paloasema, os. Tapsitie 4 b Vuonna 1960 valmistunut lisäosa peruskorjattiin talotekniikan, julkisivujen, ikkunoiden, sisäpintojen sekä kalustuksen ja varustuksen osalta. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Uusi paloasemarakennus rakennettiin Oulu-Koillismaa Pelastusliikelaitoksen käyttöön. Paloasema on ympärivuorokautisessa käytössä. Ajoneuvokalustoa on sammutusauto ja ambulanssi. Tarvittava erityiskalusto mm. öljyntorjuntaa varten on sijoitettu varastotilassa oleviin kontteihin. Rakennus korvaa Alppilassa sijainneen vanhan Tuiran paloaseman. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Ari Vanttaja. Kiiminkijoen päiväkoti , osoite Raatinharjuntie 11, KIIMINKI Uuden päiväkodin (4-6 v.) rakentaminen. Päiväkotiin toteutettiin Kiiminkijoen päiväkodin ja koulun yhteinen ruokala ja kuumana valmistetun ruoan kuumennus- ja jakelukeittiö. Päiväkodin leikkipihan sovittamisen vuoksi toteutettiin kaavamuutos, jonka perusteella Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toteutti Raatinharjuntien muutostyöt ja uuden Raatinpolun rakentamisen. Samassa yhteydessä toteutettiin päiväkodin jättö- ja autopaikoitusalue uuden kaavan mukaiselle alueelle. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Kiiminkijoen koulun muutostyö , osoite Raatinharjuntie 9, KIIMINKI Koulun pohjakerroksessa ollut ruokala ja valmistuskeittiö muutettiin opetus ja kirjastotiloiksi. Lisäksi toteutettiin hallinnollisten tilojen peruskorjaus ja parannettiin esteettömyyttä. Koulun piha-alueen ja kentän uusiminen. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Jokirannan koulun keskuskeittiö Koulun valmistuskeittiö uusittiin ja laajennettiin Koillisen alueen kuumana valmistetun ruoan valmistuskeittiöksi. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Kiimingin terveyskeskuksen laajennus ja peruskorjaus , os. Terveystie valmistuneen ja 1997 laajennetun terveyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus Koillisen alueen hyvinvointikeskukseksi. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä.

10 Myllytulli ulkoa 10

11 11 Rakenteilla olleet kohteet: Terva-Toppilan koulu, peruskorjaus ja laajennus , os. Koskelantie 49 Terva-Toppilan koulun Ankkuri-yksikön teknisen työn opetustiloihin tehdään peruskorjaus ja laajennus. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Haukiputaan yläkoulu, os. Poukamatie 4 Haukiputaan alakoulu ja siihen kiinni rakennettava yläkoulu muodostavat valmistuessaan n oppilaan yhtenäiskoulukokonaisuuden. Yläkoulu on kooltaan n brm2. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen. Hiirosenkodin peruskorjaus Hiirosenkoti palvelee ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Hiirosenkodin peruskorjaus on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista toinen vaihe päättyi Toisessa vaiheessa korjattiin A-, C- ja D-rakennukset. Hankkeen viimeisessä vaiheessa korjataan E-rakennus. Kokonaisuudessaan korjaus- ja laajennustyöt ovat valmiit joulukuuhun 2014 mennessä. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Kontinkankaan sairaala Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus A- ja G-rakennukset Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus käynnistyi tammikuussa 2013 mittavilla purkutöillä, jotka kestivät kesään saakka. Alun perin suunnitelmissa ollut kuntoutusaltaan peruskorjaus oheistoimintoineen päätettiin jättää pois ja sijoittaa rakennusosaan toimintaterapia- ja toimistotiloja. Hanke valmistuu suunnitellusti marraskuun loppuun mennessä. Joulukuu on varattu irtokalustamista, käyttäjien perehdytystä ja muuttoja varten. Kohteen projektipäällikkönä toimii Jarmo Järvelä. Kastellin monitoimitalo Kastellin monitoimitalon (elinkaarihanke) rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2012 ja rakennus on valmis vastaanottamaan oppilaat elokuussa Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Yli-Iin koulu, os. Tulisijantie 4 Vuonna 2012 puretun Yli-Iin koulun siipiosan tilalle rakennettava laajennus. Laajennuksen valmistuttua koulu toimii monitoimirakennuksena, tarjoten tilat esi-, ala- ja yläkouluopetukselle sekä iltakäytölle. Laajennuksen koko on n brm2 Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen. Kastellin monitoimitalo

12 12 Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet: Kivikkokankaan päiväkoti, os. Rakkakiventie Uusi päivähoitorakennus, jolla erityisiä vaatimuksia mm. kestävän kehityksen energiatehokkuuden ja muunneltavuuden suhteen. Kaava, tontti ja sen korkeusasemavaihtelu sekä paikoituksen järjestäminen asettaneet omat haasteensa ja kustannuspaineensa hankkeelle. Toteutussuunnitelmat valmistuneet Hankkeen hankinnat keskeytetty toistaiseksi. Valmistuneet hankesuunnitelmat /-selvitykset: Hankesuunnitelman päivitys; Hankesuunnitelma yhtenäisen perusopetuksen järjestämiseksi Korvensuoran suuralueella Vuonna 2012 valmistunut perusopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksen tarpeet huomioinut hankesuunnitelma päivitettiin pelkän perusopetuksen tarpeet (uusi yläkoulu Talvikankaalle) huomioivaksi. Linnanmaan iso tekojääkenttä / jääurheilukeskus hankesuunnitelma Hankesuunnitelmassa selvitetty kaksi valtakunnallista toteutusvaihtoehtoa eli ns. puolilämmin ja lämmin vaihtoehto. Lämpimän vaihtoehdon halli- ja oheistilat soveltuvat kuntojääliikunnan lisäksi jopa kansainvälisen kilpailu- ja leiritoiminnan tarpeisiin mahdollistaen ympärivuotisen kuntojääliikunnan ja jääurheilutoiminnan. Linnanmaan Uimahalli hankesuunnitelma Hankesuunnittelussa selvitettiin kahta tarveselvityksen mukaista toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoa; yksityistä ja julkista. Hankesuunnitteluryhmä on vaihtoehtojen välisten merkittävien kokonaiskustannuserojen takia päätynyt esityksessään julkisen vaihtoehdon kannalle. Toppilan öljyntorjunta-aseman hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli selvittää nykyisen Toppilan öljyntorjunta-aseman vaihtoehtoiset sijoituspaikat kustannusvaikutuksineen. Sijoituspaikan siirto on tullut ajankohtaiseksi ja välttämättömäksi Ranta-Toppilan uudesta asemakaavoituksesta johtuen. Työryhmä päätyi esittämään öljyntorjunta-aseman uudeksi sijainniksi Virpiniemen merivartioaseman aluetta, jossa öljyntorjunta-aseman tarvitsema infra on merkittäviltä osin jo valmiina ja vapaana. Kontinkankaan sairaala Hiukkavaaran monitoimitalon hankesuunnitelman (tavoitehinta-arvion) tarkistus Työryhmän tehtävänä oli tarkistaa valmistuneen Hiukkavaaran monitoimitalon hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio. Rakennuskustannukset ovat erityisesti uuden tontin ansiosta pienentyneet hankesuunnitelmaan verrattuna merkittävästi: > eli Suurin tekijä on se, että uuden tontin perustamisolosuhteet ovat paremmat. Oulun Lyseon Lukion peruskorjauksen hankesuunnitelma Oulun Lyseon lukio on kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennus- ja taloteknisten korjaustarpeiden lisäksi peruskorjauksen yhteydessä on terveysja työsuojeluviranomaisten vaatimuksesta korjattava erilaisiin tuki- ja aputiloihin liittyvät puutteet. Hankesuunnitelmassa selvitettiin kaksi vaihtoehtoa ratkaisemaan tilatarpeet. Työryhmä esitti, että Oulun Lyseon lukion peruskorjaus toteutetaan hankesuunnitelman vaihtoehto B:n mukaisesti kaupungin erillisinvestointina vuosina

13 13 VUODEN 2013 AIKANA KORJAUSRAKENNUSMÄÄRÄRAHALLA ( 10 milj. ) PERUSKORJATUT HANKKEET Kiimingin lukio, talotekninen peruskorjaus 2013 IV-konehuoneen laajennus, IV-koneiden, -kanavien ja -päätelaiteiden uusiminen. Kiinteistöautomaation uusiminen ja sähkötekniikan päivitys. Muovi- ja parkettilattiapinnoitteiden uusiminen. Oulun jäähallin hallivalaistus 2013 Jäähallin kaukalovalaistuksen uusiminen. Simppulankartano ja Terveyskeskus 2013 Vaiheittainen vesikaton katteen uusiminen ja alusrakenteiden korjaukset. Yläpohjan lisälämmöneristys, tuuletuksen parantaminen sekä höyrynsulkujen tiivistäminen. Oulun Pääkirjasto 2013 Vesikaton parannus sisältäen katteen uusimisen, rakennekorjaukset räystäillä, kattokaivot ja -ikkunat, savunpoistoluukut katolla ja kirjastosalissa. IV-lämmönsiirtimen uusiminen ja linjasäätö. Julkisivulasituksen uusiminen pääsalissa ja kahvion palvelutiskin muutostyöt. Myllyojan kirjasto ja nuorisotila 2013 Vesikaton ja yläpohjan peruskorjaus. Heikkilänkankaan monitoimitalo 2013 Ulkoseinän rakennekorjaukset. Pohjankartanon koulu 2013 Kuvanveisto ja kuvaamataitoluokkien rakenteelliset, talotekniset ja toiminnalliset parannukset. Yläpuolisen vesikaton uusiminen ja yläpohjan lisälämpöeristäminen. Knuutilankankaan koulu ja päiväkoti Päiväkodin talotekninen ja rakenteellinen peruskorjaus. Myllyojan ala-aste Rakennustekninen peruskorjaus. Heinätorin erityiskoulu Rakennus- ja talotekninen peruskorjaus. Rajakylän koulu Rakennus- ja talotekninen peruskorjaus. Kellon koulu ja päiväkoti 2013 Julkisivujen osittaiset kunnostustyöt ja salaojajärjestelmän rakentaminen. Valve 2013 Valokuvagallerian, pimiön ja valokuvalaboratorion muuttaminen näyttelytilaksi. Musiikkikeskus 2013 Vesikaton pinnoitteen uusiminen ja tarpeelliset rakennekorjaukset. Oulun Uimahalli 2013 Oulun uimahallin allastilan konehuoneen uudisrakennus. Oulun kaupunginteatteri 2013 Pyörönäyttämön korjaaminen. Varjakan saaren rakennusten kunnostus Varjakan saaren rakennusten kuntotutkimus, peruskorjauksen suunnittelu ja huoltokorjaukset. Kiimingin paloasema Tilasaneeraus ensihoidon tarpeisiin

14 14 Virkistysmatka Jyväskylään Henkilöstö Tilakeskuksen henkilöstössä oli toimintakauden aikana monenlaisia muutoksia. Vuoden 2013 aikana vakinaisista seitsemän henkilöä siirtyi lokakuussa hallinnollisesti Oulun Konttorin alaisuuteen, heillä varsinainen työpiste ja työtehtävät säilyivät Tilakeskuksessa. Tilakeskuksen henkilöstön kokonaisvahvuus vuoden lopussa oli 46 josta vakinaisia yhteensä 33. Vakinaisista kaksi henkilöä oli osa-aikaeläkkeellä. Vanhuuseläkkeelle jäi toimintavuoden aikana neljä henkilöä, kaksi heistä suoraan vanhuuseläkkeelle ja kaksi jää vuosilomien kautta eläkkeelle vuoden 2014 alkupuolella. Uusia vakituisia työntekijöitä Tilakeskukseen tuli viisi henkilöä. Ulkoisella hakumenettelyllä rekrytoitiin neljä ja sisäisellä menettelyllä yksi henkilö. Viransijaisina vuoden aikana toimi kaksi henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä oli Tilakeskuksessa vuoden 2013 aikana yhteensä 12 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä aleni eläkkeelle siirtymisten ja uusien rekrytointien myötä 49,9 vuoteen. Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Työyhteisön virkistysmatka järjestettiin kesäkuussa Jyväskylään ja virkistyspäivää vietettiin lokakuussa Oulunsalossa Varjakan kartanossa. Sairauspoissaolojen määrä pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Varsinaisia työtapaturmia ei henkilöstölle kuluneena vuonna tapahtunut.

15 15 Tilakeskuksen henkilöstö Johto Leskinen Jouko Kiinteistökehitys Hankivuo Petteri Johtaja Kiinteistökehityspäällikkö vs. Omaisuuden hallinta Kotilainen Veijo Kiinteistöpäällikkö Haavisto Tuulia Puhtauspalvelukoordinaattori Huusko Tarja Kiinteistömanageri vs. Kuoppala Kari Kiinteistömanageri Kuusela Hannu Kiinteistömanageri Kyllönen Tanja Tekninen asiantuntija Kynsilehto Erkki Kiinteistömanageri Merilä Juha Kiinteistömanageri Ojanperä Timo Ylläpitoasiantuntija Palola Markku Kiinteistömanageri Ranta Juuso Kiinteistömanageri vs. Tapio Arvi Tekninen asiantuntija Juusola Soile Järvelä Jarmo Kaisanlahti Juha Keränen Eero Laitinen Ville Niemikorpi Arttu Niva Markus Paavola Pekka Rautiainen Timo Timisjärvi Elina Vanttaja Ari Vittaniemi Raimo Tilavuokraus Säntti Riitta Maijala Sari Nousiainen Jani Särkelä Virva Väänänen Taina Kustannussuunnittelija Projektipäällikkö Hankepäälllikkö Projektipäällikkö Hankearkkitehti Teknisen alan harjoittelija Rakennuttajainsinööri Rakennuttajainsinööri Rakennuttajainsinööri Korjausrakennuttamispäällikkö Projektipäällikkö Rakennuttajainsinööri Asiakkuuspäällikkö Kiinteistöassistentti Teknisen alan harjoittelija Vuokrausneuvottelija Kiinteistöassistentti Talotekniikkapalvelut Kumpuniemi Jyrki Talotekniikan päällikkö Karjalainen Kalle LVI-tekninen asiantuntija Kotisaari Hannu Talotekniikan asiantuntija Määttä Juho Sähkötekninen asiantuntija Suni Eero Talotekniikan asiantuntija Suni Tommi Teknisen alan harjoittelija Hankekehitys ja rakennuttaminen Huhtala Mika Rakennuttajapäällikkö Juujärvi Tuomas Teknisen alan harjoittelija Tukipalvelut Korpela Katri Kehityspäällikkö Aitta Mirja Hallintosihteeri Havana Paula Toimistosihteeri Honkanen Arja Toimistosihteeri Kovalainen Anna Taloussihteeri Mannermaa Päivi Toimistosihteeri Myllyoja Leena Toimistosihteeri Nieminen Riitta Tekninen avustaja Parkkila Eeva Arkistosihteeri Tauriainen Maija-Liisa Arkistosihteeri Kuukausikokous

16 16 Yli-Iin koulun harjannostajaiset. Palvelutilojen käyttäjät PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT Omat tilat (m²) Osuus (%) Vuokratilat (m²) Osuus (%) Siku/Opetuspalvelut % % Siku/Liikuntapalvelut % % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut % % Siku/Kulttuuripalvelut % % Siku/Nuorisopalvelut % % Hyvinvointipalvelut % % Liikelaitokset % % Konsernipalvelut % % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut % % % % Omat tilat Vuokratilat Omat tilat Vuokratilat

17 17 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2013 oli 101,2 milj., alittaen budjetoidun 0,9 milj.. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 21,3 milj.. Liikevaihdon kasvu johtuu uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta. Toiminnan kustannukset vuonna 2013 ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 55,1 milj. ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 2,8 milj. ja muutetun talousarvion 1,5 milj.. Merkittävimpiä toteutuneita toiminnan kustannuseriä olivat: palvelujen ostot yht. 20,9 milj. (ta 20,5 milj. ; ed. v milj. ). Aineet ja tarvikkeet yht. 12,9 milj. ( muutettu ta 14,0 milj. ; ed.v. 9,7 milj. ). Henkilöstökulut yht. milj. (ta 2,8 milj. ; ed.vuonna 2,1 milj. ). Liiketoiminnan muut kulut yht. 19,0 milj. (ta 19,2,0 milj. ; ed.vuonna 13,2 milj. ). Toteutuneet korkokulut olivat yht. 0,4 milj., alittaen budjetoidun 1,2 milj. ja pienentyen 0,3 milj. ed. vuoteen verrattuna. Korkokulujen alitus johtui investointirahoitustarpeen pienenemisestä. Liikealijäämää kertyi kaikkiaan 9,8 milj., joka oli 7,4 milj. budjetoitua ja 0,9 milj. muutettua talousarviota suurempi. Liikealijäämän kasvu johtui suunnitelman mukaisten poistojen muutoksesta. Liikealijäämä ed. vuoteen verrattuna kasvoi 25,6 milj. (liikeylijäämä vuonna 2012 milj. ). Oulun kaupungin vuodelle 2013 budjetoidut investointimenot olivat 74,932 milj. ja toteutuneet menot 73,342 milj.. Kivikkokankaan päiväkodille oli varattu 1,2 milj. a, mutta hankkeelle ei tehty aloituspäätöstä kaupunginvaltuustossa. Siirtyvien kuntien keskeneräisten hankkeiden kustannukset siirrettiin Oulun Tilakeskuksen taseeseen Tasesiirtoja (yhteisarvoltaan 5,385 milj. ) euroa ei oltu huomioitu 2013 taloussuunnitelmassa. Se aiheutti muutamien yhdistyneistä kunnista siirtyneiden hankkeiden vuosimäärärahojen ylityksiä. Peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 1,2 milj.. Rahavarat olivat 2,6 milj., joka riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta noin kuukaudeksi. KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Toiminnan laajuus Liikevaihto 1000 Investoinnit 1000 Kannattavuus liikeylijäämä 1000 sij.pääoman tuotto korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta ,8 % 6 % LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT ,04 % 6 % ,8 % 6 % Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Omavaraisuusaste, % Investoinnit liikevaihdosta, % Velkaantumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % Liikevaihto/hlö, M Rakennusten tekninen arvo, M Tilojen vuokrausaste, % Omien tilojen keskimääräinen vuokra /hum2 66,1 46,0 60,1 79,5 1, ,6 57,0 73,2 83,9 44,3 2, ,3 58,1 72,9 81,5 52,3 2, ,9

18 18 TOIMINTAKULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokr.tilojen vuokrat Rahoituskulut LIIKEVAIHTO Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokr.tilojen vuokratulot Muut tulot Ritaharjun viipalekoulu

19 19 Tuloslaskelma Talousarvio TULOSLASKELMA Tot % vertailutietoa ei esitetä kuntaliitoksen vuoksi LIIKEVAIHTO , ,00 99 % VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , % TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA ,98 0,00 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,00 92 % PALVELUJEN OSTOT , , % HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 78 % HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , , % MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 88 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 99 % LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,00 92 % 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,26 0,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,33 0,00 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 25 % KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % MUUT RAHOITUSKULUT ,99 0,00 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,00 90 % 0,00 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,00 90 % 0,00 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , , % VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,00 74 % 0,00

20 20 Rahoituslaskelma Talousarvio RAHOITUSLASKELMA Tot % TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,00 50 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,56 0,00 vertailutietoa ei esitetä kuntaliitoksen vuoksi INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 99 % RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , ,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT ,71 0,00 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00 79 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ,10 0,00 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) ,04 0,00 LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA , ,00 68 % LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA , ,00 62 % OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA ,41 0,00 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA ,89 0,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00 71 % RAHAVAROJEN MUUTOS , , % RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT , , % RAHAVARAT , , % RAHAVAROJEN MUUTOS , , %

21 21 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 0,00 0,00 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,36 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,81 KONEET JA KALUSTO , ,22 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,05 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,55 SIJOITUKSET MUUT SAAMISET , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,12 SAAMISET KUNNALTA , ,70 MUUT SAAMISET , ,49 SIIRTOSAAMISET 4 510, ,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,96

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot