Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Oulun Tilakeskus"

Transkriptio

1 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2014

2 2 Pohjankartano Sisällys Liikelaitos Oulun Tilakeskus...3 Johtajan katsaus...4 Palvelutilojen käyttäjät...6 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...7 Kiinteistökehitys...9 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen...10 Henkilöstö...18 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen...21 Tuloslaskelma...23 Rahoituslaskelma Tase...25 Kannen kuvat: Kastellin monitoimitalo Graafinen suunnittelu: Tiina Haataja, Oulun Konttori, Painatuskeskus, 2015

3 3 Johtokunta Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii Oulun Kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Suunnittelutyöstä valtaosa ostetaan yksityisiltä konsulttitoimistoilta, kuten myös osa rakennuttamistehtävistä. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille terveelliset, turvalliset ja toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Oulun Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä. Liikelaitoksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 11 kertaa. JOHTOKUNNAN KOKOONPANO : Varsinainen jäsen Varajäsen Jouko Korkiakoski (pj). Annemari Enojärvi Ritva Yrjänä (vpj.) Hanne Koivujärvi Arvi Mäläskä Asmo Saloranta Jari Eskola Jaana Vuorenhuhta Sinikka Vuoti Jorma Taivaloja Seija Länden Pertti Veijonen Raimo Rautiola Hannu K. Taskila Kaupunginhallituksen edustaja Mikko Raudaskoski Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Kaupunginhallituksen varaedustaja Hilkka Haaga Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta Kuvassa. Ylärivi vasemmalta oikealle: Arvi Mäläskä, Mikko Raudaskoski, Jorma Taivaloja, Jari Eskola, Raimo Rautiola, Jouko Leskinen. Alarivi vasemmalta oikealle: Mirja Aitta, Ritva Yrjänä, Seija Länden, Jouko Korkiakoski.

4 4 Jouko Leskinen Johtajan katsaus Työntäyteinen mutta palkitseva vuosi Vuosi 2014 oli Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle työntäyteinen, mutta samaan aikaan hyvin palkitseva. Esimerkkinä tästä ovat elinkaarihankkeena toteutettu Kastellin monitoimitilan uudisrakennushanke sekä Hiirosenkodin peruskorjaushanke, jotka saatiin ansiokkaasti päätökseen usean vuoden urakoinnin jälkeen. Tilakeskus jatkoi kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevaa monitilatoimisto-projektia. Projektin tavoitteena on tehostaa 30 %:lla kaikkia kaupungin tiloja. Tähän liittyen kehittelimme yhteistyössä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa moduulikoulu -järjestelmän sekä hyvinvointipalveluiden kanssa hyvinvointikeskus -projektin, joilla molemmilla tähtäämme 50 %:n tilansäästöihin sekä opetustiloissa että sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloissa. Oulun Tilakeskuksen tilikauden tulos vuonna 2014 oli ylijäämältään 3,8 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 1,6 milj. euroa budjetoitua 2,2 milj. euroa suurempi. Liikevaihto oli 107,1 milj. euroa, ja se alitti budjetoidun 0,96 milj. eurolla. Ylijäämän kasvu johtui pääasiallisesti aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden palveluiden ostojen toteutumisesta pienempinä budjetoituun nähden. Saavutimme toimikauden aikana sekä kaupunginvaltuuston että johtokunnan asettamat sitovat tavoitteet. Isoja hankkeita toteutettiin Vuonna 2014 toteutimme useita mittavia rakennushankkeita. Kastellin uuden monitoimitilan lisäksi vuoden aikana valmistuivat uudisrakennushankkeina Haukiputaan yläkoulu sekä Yli-Iin koulu. Suurina peruskorjaushankkeina Hiirosenkodin lisäksi valmistuivat Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G-rakennukset sekä Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus.

5 5 Yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi Palvelumalli ohjelman saatua kaupunginvaltuustolta hyväksynnän kesällä 2014, aloitettiin palveluverkon suunnittelu toden teolla. Oulun Tilakeskus oli mukana palveluverkon laatimisessa kehittämällä uuden koulujen inventointityökalun. Tilakeskus tulee aktiivisesti osallistumaan myös jatkossa palveluverkkotyöhön yhteistyössä kaupungin hallintokuntien kanssa. Palveluverkko tuo muutoksia kiinteistöjen käyttöön, mikä osaltaan haastaa Tilakeskuksen toimintaa. Haasteiden hallitsemiksi olemme tehostaneet kiinteistökehitystoimintaamme ja aloittaneet kiinteistöjen ulosvuokrauksen. Omassa toiminnassa merkittävänä oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän Tolokun rakentaminen. Toimia energiatehokkuuden edistämiseksi Tilakeskus jatkoi Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä. Tavoitteena on ollut kokonaisvaltaisesti hillitä kiinteistöjen energiankulutusta ja erityisinä painopisteinä ovat olleet energiaseurannat ja -kartoitukset sekä toiminnan ohjaus. Energiakartoituksia tehtiin 29 kiinteistössä ja Esco-hanke -kartoituksia 23 kiinteistössä. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin eurolla. Erityisesti kiinteistöjen peruskorjauksissa on huomioitu uusiutuvien energialähteiden käyttäminen. Näin on menetelty muun muassa Haukiputaan Keiskan koulun peruskorjauksessa, jossa lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä maalämmölle ja Saarelan päiväkodin peruskorjauksessa, jossa lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä kaukolämmölle. Henkilöstö suoriutui vuodesta ansiokkaasti Kasvava työmäärä sekä useat kehittämishankkeet asettivat henkilöstön jaksamisen aika-ajoin koetukselle. Haasteisiin pyritään vastaamaan henkilöstön jatkuvalla osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä sekä oikein resursoinnilla. Vaikka haasteita henkilöstön jaksamisessa on edelleen kasvaneeseen työmäärään nähden, voin kuitenkin ilokseni todeta koko henkilöstön selviytyneen viime vuodesta erinomaisesti. Kiitos Kaunis kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta 2014.Kiitos myös johtokunnalle erinomaisesta tuesta ja hyvästä päätöksenteosta. Suuri kiitos kuuluu asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme.

6 6 Hiirosenkoti Palvelutilojen käyttäjät PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT 2014 Omat tilat (m²) Osuus (%) Siku/Opetuspalvelut % Siku/Liikuntapalvelut % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut % Siku/Kulttuuripalvelut % Siku/Nuorisopalvelut % Hyvinvointipalvelut % Liikelaitokset % Konsernipalvelut % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut % % Palvelutilojen käyttäjät antoivat vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Tilakeskuksen toiminnasta positiivisen palautteen. Kokonaistyytyväisyys tilojen hallinnointiin ja palveluihin oli hyvä. Omat tilat Vuokratilat PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT Omat tilat (m²) Osuus (%) Vuokratilat (m²) Osuus (%) Siku/Opetuspalvelut % % Siku/Liikuntapalvelut % % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut % % Siku/Kulttuuripalvelut % % Siku/Nuorisopalvelut % % Hyvinvointipalvelut % % Liikelaitokset % % Konsernipalvelut % % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut % % %

7 7 Saarelan monitoimitalo Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 37,7 miljoonaa euroa. Toinen vuosi kuntaliitoksessa Merkittävimmät palveluhankinnat Energiatehokkuus sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Iin ja Oulun toinen vuosi kuntaliitoksessa onnistui hyvin. Ylläpidon palvelukuvaukset saatiin muutettua sisällöltään samanlaisiksi ja talouden ohjauksessa onnistuttiin talousarvion mukaisesti. Toimintakaudella ylläpitopalveluiden merkittävimmät palveluhankinnat olivat kiinteistönhoidon- ja huollon kilpailuttamiset Kaakkurin, Kaukovainion, Kiimingin, Ylikiimingin, Yli-Iin ja Haukiputaan julkisissa kiinteistöissä. Yhteensä kiinteistönhoidon ja -huollon kilpailuttamisia oli 53kpl. Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Aiemman sopimuksen rinnalle otettiin aiesopimus, jolla jatketaan energiatehokkuussopimusta vuosille Oulun Tilakeskukselle asetettu tavoite vuosille toteutuneilla energiatehokkuustoimilla on 32GWh kumulatiivisia säästöjä. Toimikauden aikana tehtiin energiansäästötoimenpiteinä kartoitukset 23 kiinteistöön. Näiden Esco -hankkeina tehtyjen investointien kokonaisarvo on n.4,5 milj..

8 8 Kiinteistönhoidon energiankäytön koulutuksia, koskien kiinteistöjen energiataloudellisia käyttötapoja, jatkettiin. Neljännesvuosittain pidettiin energiakulutuksien seurantapalavereita yhteistyössä Schneider Electricin, Oulun Tilakeskuksen ja Oulun teknisen liikelaitoksen kanssa. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin eurolla. Energianseurannan hallinnointia varten käynnistettiin kehityshanke. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 15,7 prosenttia, sähkössä 11,3 prosenttia ja vedessä 16,4 prosenttia verrattuna vuoden 2005 kulutustasoon. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä MWh. Oulun kaupunki on sitoutunut alentamaa vuoteen 2016 mennessä energiaa 9 prosenttia vuoden 2005 kulutuksen tasosta. Merkittävimpinä osoituksina energiatehokkuusohjelman onnistumisesta olivat lämpösäätöjen ylläpitäminen ja sähkönkäytön vähentäminen. Oulun alueiden päiväkotien energiansäästökilpailu päättyi ja kilpailun tulokset julkaistiin Kiinteistöjen peruskorjauksissa huomioitiin energiatehokkuussopimukseen liittyen uusiutuvien energialähteiden käyttäminen; Keiskan koulun öljylämmitys muutettiin maalämmölle sekä Saarelan monitoimitalon öljylämmitys muutettiin kaukolämmölle. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Vuoden 2014 kolmannella neljännellä kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Eniten kallistuivat ylläpitokustannuksista käyttö- ja jätevesikustannukset 4,4 prosenttia, kaukolämmityskustannukset 3,5 prosenttia, kunnossapitopalvelukustannukset 2,5 prosenttia ja työkustannukset 2,5 prosenttia. Pohjankartano

9 9 Haukiputaan alakoulu Kiinteistökehitys Muutokset julkisessa kiinteistökannassa Tilakeskuksen vuokralaisina olevat palveluhallintokunnat jatkoivat palveluverkkojen kehittämistä. Tästä johtuen useita kiinteistöjä jäi ilman kaupungin omaa käyttöä. Neljätoista Oulun kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomaksi jäänyttä kiinteistöä luovutettiin Oulun Tilakeskukselta jatkojalostettavaksi Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille ja viisi kiinteistöä Haukiputaan kehitys Oy:lle. Tulevina vuosina kiinteistöjä tulee jäämään yhä enemmän tyhjilleen palveluverkkotyön seurauksena. Tätä ennakoiden aloitettiin kiinteistökehitysprosessien kuvaaminen ja kehittäminen.

10 10 Kastellin monitoimitalo Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Vuoden 2014 aikana uudisrakennushankkeina valmistuivat Kastellin monitoimitalo, Haukiputaan yläkoulu ja Yli-Iin koulu. Suurina peruskorjaushankkeina valmistuivat Hiirosenkoti, Kontinkankaan vanha sairaala (A- ja G rakennukset) sekä Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus. Uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korvausinvestointeihin käytettiin vuoden 2014 aikana 40,2 miljoonaa euroa. Tästä korjausrakentamisen osuus (erillisinvestoinnit ja korjausrakentamismääräraha) oli yhteensä noin 23,2 miljoonaa euroa. Tilakeskuksen 11 miljoonan euron omarahoitusosuudella rahoitettavia korjausrakentamis-investointeja toteutettiin vuoden 2014 aikana yhteensä 32 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät esimerkiksi talotekniikan modernisointiin ja rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Rajakylän koululla, Pohjankartanossa, Knuutilankankaan päiväkodilla ja koululla, Myllyojan ala-asteella sekä Heinätorin erityiskoululla. Kellon alakoulun korvausinvestointihankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2014.

11 11 Erillisinvestointihankkeet 2014 Valmistuneet kohteet: Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus , os. Mirjantie 4 Hiirosenkodin peruskorjaus , os. Merikotkantie 5 Kastellin monitoimitalo , os. Sairaalanrinne 5 Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus rakennettiin elinkaarimallilla toteutetun alakoulun yhteyteen. Yläkoulu on kooltaan n brm 2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 7,3 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen Hiirosenkoti palvelee ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevia ihmisiä. Hiirosenkodin peruskorjaus toteutettiin kolmessa vaiheessa vuosien aikana. Hankkeen kokonaiskustannus n. 20,4 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Kastellin monitoimitalo toteutettiin elinkaarihankkeena. Monitoimitalosta löytyy päiväkoti, ala- ja yläkoulu, lukio ja aikuislukio sekä nuorisotila, liikuntasaleja ja kirjasto. Pinta-ala on yhteensä noin kem 2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 42,5 M (ALV 0 %). Kastelli on saanut ensimmäisenä kouluna Pohjoismaissa Gold-tason LEED for Schools -sertifikaatin sekä voittanut Suomen Rakennusinsinöörien Liiton myöntämän RIL palkinnon sekä Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n myöntämän Vuoden Lattia palkinnon. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti.

12 Kontinkankaan sairaala 12

13 13 Terva-Toppilan koulu Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus, A- ja G -rakennukset , os. Kajaanintie 48 Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus , os. Koskelantie 49 Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G-rakennuksiin tehtiin peruskorjauksen yhteydessä tilat avoterveydenhuollolle. Rakennuksen kerrosala on yhteensä kem 2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 15,2 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Terva-Toppilan koulun Ankkuri-yksikön teknisen työn opetustilat peruskorjattiin ja lisäksi rakennettiin 186 brm 2 laajennus. Hankkeen kokonaiskustannus n. 0,6 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Yli-Iin koulu , os. Tulisijantie 4 Yli-Iin koulun laajennuksen valmistuttua koulu toimii monitoimirakennuksena tarjoten tilat esi-, ala-, ja yläkouluopetukselle sekä iltakäytölle. Laajennuksen koko on n brm 2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 4,8 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen.

14 14 Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet: Hiukkavaaran monitoimitalo Korvensuoran uusi koulu Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulut Hiukkavaaran monitoimitalon tarkistettu hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin (ALV 0%). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin integroitu projektitoteutus. Hankintailmoituksella haettiin kolmea (3) ryhmittymää tuottamaan oman ratkaisuehdotuksensa kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Korvensuoran uuden koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin (ALV 0%). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin modifioitu SR-urakka (suunnittele ja rakenna). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulujen hankeselvitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Lisätilojen tavoitehinnoiksi vahvistettiin (ALV 0%, Metsokangas) ja (ALV 0%, Ritaharju) Perusopetuksen tilaongelmien ratkaisemiseksi vahvistettiin tilaratkaisuiltaan uudet ja kustannustehokkaat lisäkoulut. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankearkkitehti Ville Laitinen. Hiirosenkoti

15 15 Yli-Iin koulu Valmistuneet hankesuunnitelmat /-selvitykset: Haukiputaan hyvinvointikeskuksen hankeselvitys Hankeselvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennuksesta Oulun Hupisaarten kesäteatteripaviljonki hankesuunnitelma Museo- ja tiedekeskus Luupin hankesuunnitelma Tukikohta hankesuunnitelma Työryhmän tehtävänä oli Oulun palvelumalli 2020 päälinjausten mukaisesti selvittää Haukiputaalle perustettavan hyvinvointikeskuksen palvelut ja tilat. Palvelut sijoitettiin omiin tiloihin huomioiden uusien palvelukonseptien käyttöönoton tuomat mahdollisuudet. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jarmo Järvelä ja Kari Kuoppala. Työryhmän tehtävänä oli laatia selvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennuksesta. Työryhmä esitti, että Jäälin koulun korvaavat tilat toteutetaan laajentamalla Laivakankaan koulua, jolloin synergiaedut tulevat tehokkaasti hyödynnetyksi. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jarmo Järvelä (pj.) ja Hannu Kuusela. Työryhmän tehtävänä oli tutkia nykyisten kesäteatterirakennusten kunnostamista Hupisaarilla. Korjausasteen noustessa korkeaksi työryhmä tutki korvaavaa rakennustapaa. Vaihtoehtoa nykyisille rakennuksille haettiin yleisen arkkitehtikilpailun kautta. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Ville Laitinen (pj.), Markku Palola ja Elina Timisjärvi. Työryhmän tehtävänä oli laatia Museo- ja tiedekeskus Luupin valmisteluryhmän raportin ( ) pohjalta erillisinvestointien hankeohjeen mukaisesti neljästä vaihtoehdosta kustannusvertailut. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Mika Huhtala (pj.), Ville Laitinen ja Markku Palola. Työryhmän tehtävänä oli laatia suunnitelma Oulun kaupungin tukikohtien yhdistämisestä. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jouko Leskinen ja Ari Vanttaja.

16 16 Vuoden 2014 korjausrakennusohjelma (11 milj. ) Kiimingin paloasema Tilasaneeraus ensihoidon tarpeisiin Varjakan saaren rakennusten kunnostus Rakennusten kuntotutkimus, peruskorjauksen suunnittelu ja huoltokorjaukset Oulun jäähalli Sähkön laadun parantaminen Oulunsalon jäähalli Sähkön laadun parantaminen Lassintalon vanhainkoti Ikkunoiden kunnostus Simppulan kartano Vesikatteen ja alusrakenteiden korjaukset. Yläpohjan lisälämmöneristys, tuuletuksen parantaminen ja höyrynsulkujen tiivistäminen. Kuivasjärven ala-aste Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Öljylämmityksen korvaaminen pellettilämmöllä. Kajaanintullin koulu Päärakennuksen osittaiset esteettömyyskorjaukset. Pihan parantaminen ja uuden tieliittymän rakentaminen. Knuutilankankaan päiväkoti Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Etupihan peruskorjaus. Knuutilankankaan koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pitkäkankaan koulu Tekes-korjausrakentamisen kehittämishankkeen kohdekoulu. Projektisuunnitelma laadittu ja avustuspäätös myönnetty. Kirkonkylän koulu / F-siipi (Oulunsalo) Vesikaton ja ikkunoiden uusiminen. Kellon koulukeskus

17 17 Haukiputaan yläkoulu Rajakylän koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Kellon koulu Korvausrakennusinvestointi. Myllyojan ala-aste Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pohjankartano A-osa Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Heinätorin erityiskoulu A-rakennuksen talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Musiikkikeskus Vesikaton uusiminen. Pateniemen koulu Pihan korjaustyö. Jäähallin jätehuoltotila Jätehuoltotilan ja kylmäkontin suoja-aidan rakentaminen. Kiimingin lukio Vesikaton uusiminen ja takapihan kuivatus. Päiväkoti Kuovit Pihan korjaustyö.

18 18 Tilakeskuksen henkilöstö Kalajoella Henkilöstö Vuonna 2014 Oulun Tilakeskuksen henkilöstössä tapahtui määrällisesti pieniä muutoksia. Vuoden lopussa henkilöstön kokonaisvahvuus vuoden oli 50 henkilöä. Toimikauden aikana vanhuuseläkkeelle jäi kolme vakituista työntekijää. Vuoden 2014 aikana Tilakeskuksessa oli yhteensä 12 määräaikaista työntekijää. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä laski 48,5 vuoteen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla Tilakeskus tarjoaa asiantuntevaa palvelua. Toimikauden aikana henkilöstölle on järjestetty sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Viisi työntekijää suoritti RAP -rakennuttajapätevyyden ja yksi työntekijä suoritti RAPS -rakennuttajapätevyyden. Lisäksi kaksi työntekijää suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET-koulutus).

19 19 Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tae tuottavalle sekä menestyksekkäälle toiminnalle. Tilakeskuksessa halutaan osaltaan edistää henkilöstön hyvinvointia. Sairauspoissaoloprosentit Sairauspoissaolo-% (kumulatiivinen) 2,4 % Toimikauden 2,0% aikana järjestettiin kaksi henkilöstön virkistysmatkaa. Keväällä henkilöstö matkasi Rokualle ja 1,6% syksyllä Kalajoelle. 1,2% Vuoden 2014 sairauspoissaoloprosentti laski 1,4 prosenttiin edellisvuoden 0,8% 2,2 prosentista. 0,4% 0,0% Sairauspoissaolo-% (kumulatiivinen) palvelusuhteittain 2,4 % 2,0% 1,6% 1,2% 2,2% 1,4% ,8% 2,4% 2,0% 1,6% 1,2% 2,5% 1,6% 2,4% 0,8% 0,4% 0,8% 0,4% 0,9% 0,5% 0,7% 0,0% 0,0% Vakinaiset Tilapäiset Muut 2,8% 2,4% 2,0% 1,6% 1,2% 0,8% 0,4% 0,0% Kastellin monitoimitalo

20 20 Tilakeskuksen henkilöstö Johto Leskinen Jouko johtaja Kiinteistökehitys Niemikorpi Arttu kiinteistökehityspäällikkö vs. Omaisuuden hallinta Kotilainen Veijo kiinteistöpäällikkö Haavisto Tuulia puhtauspalvelukoordinaattori Huusko Tarja kiinteistömanageri ma. Kuoppala Kari kiinteistömanageri Kuusela Hannu kiinteistömanageri Kyllönen Tanja tekninen asiantuntija Kynsilehto Erkki kiinteistömanageri Nousiainen Jani teknisen alan harjoittelija Merilä Juha kiinteistömanageri Ojanperä Timo ylläpitoasiantuntija Palola Markku kiinteistömanageri Ranta Juuso kiinteistömanageri Vesteri Riikka kiinteistömanageri Hankekehitys ja rakennuttaminen Huhtala Mika rakennuttajapäällikkö Juujärvi Tuomas teknisen alan harjoittelija Juusola Soile kustannussuunnittelija Järvelä Jarmo projektipäällikkö Kaisanlahti Juha hankepäällikkö Keränen Eero projektipäällikkö Laitinen Ville hankearkkitehti Niva Markus rakennuttajainsinööri Paavola Pekka rakennuttajainsinööri Rautiainen Timo rakennuttajainsinööri Timisjärvi Elina korjausrakennuttamispäällikkö Vanttaja Ari projektipäällikkö Vittaniemi Raimo rakennuttajainsinööri Talotekniikkapalvelut Kumpuniemi Jyrki talotekniikan päällikkö Karjalainen Kalle LVI-tekninen asiantuntija Kotisaari Hannu talotekniikan asiantuntija Määttä Juho sähkötekniikan asiantuntija Siira Kyösti talotekninen avustaja ma. Suni Tommi talotekninen asiantuntija Tilavuokraus Säntti Riitta asiakkuuspäällikkö Maijala Sari kiinteistöassistentti Palosaari Ari vuokrausneuvottelija ma. Särkelä Virva vuokrausneuvottelija (vuorotteluvapaa) Väänänen Taina kiinteistöassistentti Tukipalvelut Korpela Katri kehityspäällikkö Aitta Mirja hallintosihteeri Havana Paula toimistosihteeri Honkanen Arja toimistosihteeri Jussilla Johanna suunnitteluassistentti Kovalainen Anna taloussihteeri Mannermaa Päivi toimistosihteeri Myllyoja Leena toimistosihteeri Nieminen Riitta tekninen avustaja ma. Palosaari Tuija toimistosihteeri Parkkila Eeva tekninen kiinteistösihteeri

21 21 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2014 oli 107,2 milj.euroa, alittaen budjetoidun 0,9 milj.eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 5,6 milj. euroa. Liiketoiminnan tuottojen kasvu johtui uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta. Toiminnan kustannukset vuonna 2014 ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 60,5 milj. euroa ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 4,1 milj. eurolla. Merkittävimpiä toteutuneita toiminnan kustannuseriä olivat: palvelujen ostot yhteensä 24,6 milj. euroa. Aineet ja tarvikkeet yhteensä 13,1 milj. euroa. Henkilöstökulut yhteensä 2,1milj. euroa. Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 20,7 milj. euroa. Toteutuneet korkokulut olivat yhteensä 1,0 milj. euroa, alittaen budjetoidun 0,05 milj. eurolla ja kasvaen 0,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Korkokulujen alitus johtui investointirahoitustarpeen pienenemisestä. Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 8,6milj. euroa, joka oli 1,4 milj. euroa budjetoitua suurempi. Liikeylijäämän kasvu johtui aineiden ja tarvikkeiden, liiketoiminnan muiden kulujen (ulkoa vuokratut tilat) pienemmistä toteutumisista sekä suunnitelman mukaisten poistojen kasvusta. Liikeylijäämä edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi 18,4 milj. eurolla (liikealijäämä v ,8 milj. ). Oulun kaupungin vuodelle 2014 budjetoidut investointimenot olivat 44,07 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 40,1 miljoonaa euroa. Kaupungin autopaikkavelvoitteille oli talousarvioon varattu 4,1 milj. euroa, josta toteutui 2,3 milj. euroa. Peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 4,045 milj. eurolla. Rahavarat olivat 9,0 milj.euroa, joka riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta noin kolmeksi kuukaudeksi. KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toiminnan laajuus Liikevaihto Investoinnit Kannattavuus liikeylijäämä sij.pääoman tuotto korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta ,8 % 6 % LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT ,59 % 6 % ,60 % 6 % Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Omavaraisuusaste, % Investoinnit liikevaihdosta, % Velkaantumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % Liikevaihto/hlö, M Rakennusten tekninen arvo, M Tilojen vuokrausaste, % Omien tilojen keskimääräinen vuokra /hum2 58,1 72,9 81,5 52,3 2, ,9 66,5 41,0 84,1 74,0 2, ,8 57,7 37,5 79,5 94,5 2, ,2

22 22 Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokrattujen tilojen vuokrat Kumppanuussopim.palv.maksut (Elinkaari) Rahoituskulut TOIMINTAKULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokr.tilojen vuokrat Rahoituskulut Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumi Liiketoiminnan muut kulu Tonttivuokrat Ulkoa vuokrattujen tiloje vuokrat Kumppanuussopim.palv. sut (Elinkaari) Rahoituskulut LIIKEVAIHTO Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokr.tilojen vuokratulot Muut tulot Omien tilojen vuokratulo LIIKEVAIHTO Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokrattujen tiloje Ulkoa vuokrattujen tilojen vuokratulot Muut tulot Muut tulot Myllyojan alakuolu

23 23 Tuloslaskelma Talousarvio TULOSLASKELMA Tot % LIIKEVAIHTO , ,00 99 % ,11 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , ,33 TUET JA AVUSTUKSET KAUPUNGILTA ,74 0, ,98 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,00 78 % ,24 PALVELUJEN OSTOT , , % ,51 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 75 % ,02 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , , % ,46 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 82 % ,15 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , % ,95 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 94 % ,51 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , % ,42 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,81 0, ,26 MUUT RAHOITUSTUOTOT 9 666,31 0, ,33 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 93 % ,66 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -444,58 0, ,99 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,00 59 % ,48 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA , ,00 59 % ,48 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , , % ,48 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , % ,74

24 24 Rahoituslaskelma Talousarvio RAHOITUSLASKELMA Tot % TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , % ,42 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , % ,95 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 99 % ,06 MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0,00 0, ,56 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 91 % ,39 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , , % ,96 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT ,61 0, ,71 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00-25 % ,81 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ,20 0, ,10 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) ,81 0, ,04 LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KAUPUNGILTA , ,00 43 % ,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KAUPUNGILTA , , % 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KAUPUNGILTA ,79 0, ,39 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA ,82 0, ,75 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS ,33 0,00 0,00 KAUPUNGILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA ,08 0, ,23 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00-24 % ,81 RAHAVAROJEN MUUTOS 0, ,00 0 % 0,00

25 25 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 0, ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,69 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,59 KONEET JA KALUSTO , ,39 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,05 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,60 SIJOITUKSET MUUT SAAMISET , ,08 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,78 LAINASAAMISET 0,00 0,00 SAAMISET KUNNALTA , ,31 MUUT SAAMISET , ,49 SIIRTOSAAMISET 449, ,73 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,71

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2009 Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 28 Sisällys Tilapalvelun toimintaorganisaatio 2 Kiinteistöjohtajan katsaus 3 Kaupunginvaltuusto Kiinteistöjen myynnissä hiljainen vuosi 4-5 Kaupunginhallitus Päiväkoti- ja

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 81 8961 80 8 6242 88 7 4212 51 50 1 52 57 10 9 4455 14 4 6 17 8013 724 2 135 k k k 20P k lava 20 7 3 20-3 8352 15 3 8 4 3 kt 2 4 24 3982 20P k 1 9042 3979 2 1 ar k 3980 8 20-46-5-8 20-46-5-6 34 134.1 133.8

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2013 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan Talotoimen vastuulla on Vaasan kaupungin omistaman rakennuskannan kiinteistönpito. Kaupungin palvelutuotannolle

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot