Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Oulun Tilakeskus"

Transkriptio

1 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2014

2 2 Pohjankartano Sisällys Liikelaitos Oulun Tilakeskus...3 Johtajan katsaus...4 Palvelutilojen käyttäjät...6 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...7 Kiinteistökehitys...9 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen...10 Henkilöstö...18 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen...21 Tuloslaskelma...23 Rahoituslaskelma Tase...25 Kannen kuvat: Kastellin monitoimitalo Graafinen suunnittelu: Tiina Haataja, Oulun Konttori, Painatuskeskus, 2015

3 3 Johtokunta Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii Oulun Kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Suunnittelutyöstä valtaosa ostetaan yksityisiltä konsulttitoimistoilta, kuten myös osa rakennuttamistehtävistä. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille terveelliset, turvalliset ja toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Oulun Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä. Liikelaitoksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 11 kertaa. JOHTOKUNNAN KOKOONPANO : Varsinainen jäsen Varajäsen Jouko Korkiakoski (pj). Annemari Enojärvi Ritva Yrjänä (vpj.) Hanne Koivujärvi Arvi Mäläskä Asmo Saloranta Jari Eskola Jaana Vuorenhuhta Sinikka Vuoti Jorma Taivaloja Seija Länden Pertti Veijonen Raimo Rautiola Hannu K. Taskila Kaupunginhallituksen edustaja Mikko Raudaskoski Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Kaupunginhallituksen varaedustaja Hilkka Haaga Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta Kuvassa. Ylärivi vasemmalta oikealle: Arvi Mäläskä, Mikko Raudaskoski, Jorma Taivaloja, Jari Eskola, Raimo Rautiola, Jouko Leskinen. Alarivi vasemmalta oikealle: Mirja Aitta, Ritva Yrjänä, Seija Länden, Jouko Korkiakoski.

4 4 Jouko Leskinen Johtajan katsaus Työntäyteinen mutta palkitseva vuosi Vuosi 2014 oli Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle työntäyteinen, mutta samaan aikaan hyvin palkitseva. Esimerkkinä tästä ovat elinkaarihankkeena toteutettu Kastellin monitoimitilan uudisrakennushanke sekä Hiirosenkodin peruskorjaushanke, jotka saatiin ansiokkaasti päätökseen usean vuoden urakoinnin jälkeen. Tilakeskus jatkoi kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevaa monitilatoimisto-projektia. Projektin tavoitteena on tehostaa 30 %:lla kaikkia kaupungin tiloja. Tähän liittyen kehittelimme yhteistyössä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa moduulikoulu -järjestelmän sekä hyvinvointipalveluiden kanssa hyvinvointikeskus -projektin, joilla molemmilla tähtäämme 50 %:n tilansäästöihin sekä opetustiloissa että sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloissa. Oulun Tilakeskuksen tilikauden tulos vuonna 2014 oli ylijäämältään 3,8 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 1,6 milj. euroa budjetoitua 2,2 milj. euroa suurempi. Liikevaihto oli 107,1 milj. euroa, ja se alitti budjetoidun 0,96 milj. eurolla. Ylijäämän kasvu johtui pääasiallisesti aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden palveluiden ostojen toteutumisesta pienempinä budjetoituun nähden. Saavutimme toimikauden aikana sekä kaupunginvaltuuston että johtokunnan asettamat sitovat tavoitteet. Isoja hankkeita toteutettiin Vuonna 2014 toteutimme useita mittavia rakennushankkeita. Kastellin uuden monitoimitilan lisäksi vuoden aikana valmistuivat uudisrakennushankkeina Haukiputaan yläkoulu sekä Yli-Iin koulu. Suurina peruskorjaushankkeina Hiirosenkodin lisäksi valmistuivat Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G-rakennukset sekä Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus.

5 5 Yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi Palvelumalli ohjelman saatua kaupunginvaltuustolta hyväksynnän kesällä 2014, aloitettiin palveluverkon suunnittelu toden teolla. Oulun Tilakeskus oli mukana palveluverkon laatimisessa kehittämällä uuden koulujen inventointityökalun. Tilakeskus tulee aktiivisesti osallistumaan myös jatkossa palveluverkkotyöhön yhteistyössä kaupungin hallintokuntien kanssa. Palveluverkko tuo muutoksia kiinteistöjen käyttöön, mikä osaltaan haastaa Tilakeskuksen toimintaa. Haasteiden hallitsemiksi olemme tehostaneet kiinteistökehitystoimintaamme ja aloittaneet kiinteistöjen ulosvuokrauksen. Omassa toiminnassa merkittävänä oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän Tolokun rakentaminen. Toimia energiatehokkuuden edistämiseksi Tilakeskus jatkoi Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä. Tavoitteena on ollut kokonaisvaltaisesti hillitä kiinteistöjen energiankulutusta ja erityisinä painopisteinä ovat olleet energiaseurannat ja -kartoitukset sekä toiminnan ohjaus. Energiakartoituksia tehtiin 29 kiinteistössä ja Esco-hanke -kartoituksia 23 kiinteistössä. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin eurolla. Erityisesti kiinteistöjen peruskorjauksissa on huomioitu uusiutuvien energialähteiden käyttäminen. Näin on menetelty muun muassa Haukiputaan Keiskan koulun peruskorjauksessa, jossa lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä maalämmölle ja Saarelan päiväkodin peruskorjauksessa, jossa lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä kaukolämmölle. Henkilöstö suoriutui vuodesta ansiokkaasti Kasvava työmäärä sekä useat kehittämishankkeet asettivat henkilöstön jaksamisen aika-ajoin koetukselle. Haasteisiin pyritään vastaamaan henkilöstön jatkuvalla osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä sekä oikein resursoinnilla. Vaikka haasteita henkilöstön jaksamisessa on edelleen kasvaneeseen työmäärään nähden, voin kuitenkin ilokseni todeta koko henkilöstön selviytyneen viime vuodesta erinomaisesti. Kiitos Kaunis kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta 2014.Kiitos myös johtokunnalle erinomaisesta tuesta ja hyvästä päätöksenteosta. Suuri kiitos kuuluu asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme.

6 6 Hiirosenkoti Palvelutilojen käyttäjät PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT 2014 Omat tilat (m²) Osuus (%) Siku/Opetuspalvelut % Siku/Liikuntapalvelut % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut % Siku/Kulttuuripalvelut % Siku/Nuorisopalvelut % Hyvinvointipalvelut % Liikelaitokset % Konsernipalvelut % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut % % Palvelutilojen käyttäjät antoivat vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Tilakeskuksen toiminnasta positiivisen palautteen. Kokonaistyytyväisyys tilojen hallinnointiin ja palveluihin oli hyvä. Omat tilat Vuokratilat PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT Omat tilat (m²) Osuus (%) Vuokratilat (m²) Osuus (%) Siku/Opetuspalvelut % % Siku/Liikuntapalvelut % % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut % % Siku/Kulttuuripalvelut % % Siku/Nuorisopalvelut % % Hyvinvointipalvelut % % Liikelaitokset % % Konsernipalvelut % % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut % % %

7 7 Saarelan monitoimitalo Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 37,7 miljoonaa euroa. Toinen vuosi kuntaliitoksessa Merkittävimmät palveluhankinnat Energiatehokkuus sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Iin ja Oulun toinen vuosi kuntaliitoksessa onnistui hyvin. Ylläpidon palvelukuvaukset saatiin muutettua sisällöltään samanlaisiksi ja talouden ohjauksessa onnistuttiin talousarvion mukaisesti. Toimintakaudella ylläpitopalveluiden merkittävimmät palveluhankinnat olivat kiinteistönhoidon- ja huollon kilpailuttamiset Kaakkurin, Kaukovainion, Kiimingin, Ylikiimingin, Yli-Iin ja Haukiputaan julkisissa kiinteistöissä. Yhteensä kiinteistönhoidon ja -huollon kilpailuttamisia oli 53kpl. Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Aiemman sopimuksen rinnalle otettiin aiesopimus, jolla jatketaan energiatehokkuussopimusta vuosille Oulun Tilakeskukselle asetettu tavoite vuosille toteutuneilla energiatehokkuustoimilla on 32GWh kumulatiivisia säästöjä. Toimikauden aikana tehtiin energiansäästötoimenpiteinä kartoitukset 23 kiinteistöön. Näiden Esco -hankkeina tehtyjen investointien kokonaisarvo on n.4,5 milj..

8 8 Kiinteistönhoidon energiankäytön koulutuksia, koskien kiinteistöjen energiataloudellisia käyttötapoja, jatkettiin. Neljännesvuosittain pidettiin energiakulutuksien seurantapalavereita yhteistyössä Schneider Electricin, Oulun Tilakeskuksen ja Oulun teknisen liikelaitoksen kanssa. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin eurolla. Energianseurannan hallinnointia varten käynnistettiin kehityshanke. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 15,7 prosenttia, sähkössä 11,3 prosenttia ja vedessä 16,4 prosenttia verrattuna vuoden 2005 kulutustasoon. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä MWh. Oulun kaupunki on sitoutunut alentamaa vuoteen 2016 mennessä energiaa 9 prosenttia vuoden 2005 kulutuksen tasosta. Merkittävimpinä osoituksina energiatehokkuusohjelman onnistumisesta olivat lämpösäätöjen ylläpitäminen ja sähkönkäytön vähentäminen. Oulun alueiden päiväkotien energiansäästökilpailu päättyi ja kilpailun tulokset julkaistiin Kiinteistöjen peruskorjauksissa huomioitiin energiatehokkuussopimukseen liittyen uusiutuvien energialähteiden käyttäminen; Keiskan koulun öljylämmitys muutettiin maalämmölle sekä Saarelan monitoimitalon öljylämmitys muutettiin kaukolämmölle. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Vuoden 2014 kolmannella neljännellä kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Eniten kallistuivat ylläpitokustannuksista käyttö- ja jätevesikustannukset 4,4 prosenttia, kaukolämmityskustannukset 3,5 prosenttia, kunnossapitopalvelukustannukset 2,5 prosenttia ja työkustannukset 2,5 prosenttia. Pohjankartano

9 9 Haukiputaan alakoulu Kiinteistökehitys Muutokset julkisessa kiinteistökannassa Tilakeskuksen vuokralaisina olevat palveluhallintokunnat jatkoivat palveluverkkojen kehittämistä. Tästä johtuen useita kiinteistöjä jäi ilman kaupungin omaa käyttöä. Neljätoista Oulun kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomaksi jäänyttä kiinteistöä luovutettiin Oulun Tilakeskukselta jatkojalostettavaksi Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille ja viisi kiinteistöä Haukiputaan kehitys Oy:lle. Tulevina vuosina kiinteistöjä tulee jäämään yhä enemmän tyhjilleen palveluverkkotyön seurauksena. Tätä ennakoiden aloitettiin kiinteistökehitysprosessien kuvaaminen ja kehittäminen.

10 10 Kastellin monitoimitalo Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Vuoden 2014 aikana uudisrakennushankkeina valmistuivat Kastellin monitoimitalo, Haukiputaan yläkoulu ja Yli-Iin koulu. Suurina peruskorjaushankkeina valmistuivat Hiirosenkoti, Kontinkankaan vanha sairaala (A- ja G rakennukset) sekä Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus. Uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korvausinvestointeihin käytettiin vuoden 2014 aikana 40,2 miljoonaa euroa. Tästä korjausrakentamisen osuus (erillisinvestoinnit ja korjausrakentamismääräraha) oli yhteensä noin 23,2 miljoonaa euroa. Tilakeskuksen 11 miljoonan euron omarahoitusosuudella rahoitettavia korjausrakentamis-investointeja toteutettiin vuoden 2014 aikana yhteensä 32 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät esimerkiksi talotekniikan modernisointiin ja rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Rajakylän koululla, Pohjankartanossa, Knuutilankankaan päiväkodilla ja koululla, Myllyojan ala-asteella sekä Heinätorin erityiskoululla. Kellon alakoulun korvausinvestointihankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2014.

11 11 Erillisinvestointihankkeet 2014 Valmistuneet kohteet: Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus , os. Mirjantie 4 Hiirosenkodin peruskorjaus , os. Merikotkantie 5 Kastellin monitoimitalo , os. Sairaalanrinne 5 Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus rakennettiin elinkaarimallilla toteutetun alakoulun yhteyteen. Yläkoulu on kooltaan n brm 2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 7,3 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen Hiirosenkoti palvelee ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevia ihmisiä. Hiirosenkodin peruskorjaus toteutettiin kolmessa vaiheessa vuosien aikana. Hankkeen kokonaiskustannus n. 20,4 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Kastellin monitoimitalo toteutettiin elinkaarihankkeena. Monitoimitalosta löytyy päiväkoti, ala- ja yläkoulu, lukio ja aikuislukio sekä nuorisotila, liikuntasaleja ja kirjasto. Pinta-ala on yhteensä noin kem 2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 42,5 M (ALV 0 %). Kastelli on saanut ensimmäisenä kouluna Pohjoismaissa Gold-tason LEED for Schools -sertifikaatin sekä voittanut Suomen Rakennusinsinöörien Liiton myöntämän RIL palkinnon sekä Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n myöntämän Vuoden Lattia palkinnon. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti.

12 Kontinkankaan sairaala 12

13 13 Terva-Toppilan koulu Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus, A- ja G -rakennukset , os. Kajaanintie 48 Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus , os. Koskelantie 49 Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G-rakennuksiin tehtiin peruskorjauksen yhteydessä tilat avoterveydenhuollolle. Rakennuksen kerrosala on yhteensä kem 2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 15,2 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Terva-Toppilan koulun Ankkuri-yksikön teknisen työn opetustilat peruskorjattiin ja lisäksi rakennettiin 186 brm 2 laajennus. Hankkeen kokonaiskustannus n. 0,6 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Yli-Iin koulu , os. Tulisijantie 4 Yli-Iin koulun laajennuksen valmistuttua koulu toimii monitoimirakennuksena tarjoten tilat esi-, ala-, ja yläkouluopetukselle sekä iltakäytölle. Laajennuksen koko on n brm 2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 4,8 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen.

14 14 Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet: Hiukkavaaran monitoimitalo Korvensuoran uusi koulu Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulut Hiukkavaaran monitoimitalon tarkistettu hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin (ALV 0%). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin integroitu projektitoteutus. Hankintailmoituksella haettiin kolmea (3) ryhmittymää tuottamaan oman ratkaisuehdotuksensa kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Korvensuoran uuden koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin (ALV 0%). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin modifioitu SR-urakka (suunnittele ja rakenna). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulujen hankeselvitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Lisätilojen tavoitehinnoiksi vahvistettiin (ALV 0%, Metsokangas) ja (ALV 0%, Ritaharju) Perusopetuksen tilaongelmien ratkaisemiseksi vahvistettiin tilaratkaisuiltaan uudet ja kustannustehokkaat lisäkoulut. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankearkkitehti Ville Laitinen. Hiirosenkoti

15 15 Yli-Iin koulu Valmistuneet hankesuunnitelmat /-selvitykset: Haukiputaan hyvinvointikeskuksen hankeselvitys Hankeselvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennuksesta Oulun Hupisaarten kesäteatteripaviljonki hankesuunnitelma Museo- ja tiedekeskus Luupin hankesuunnitelma Tukikohta hankesuunnitelma Työryhmän tehtävänä oli Oulun palvelumalli 2020 päälinjausten mukaisesti selvittää Haukiputaalle perustettavan hyvinvointikeskuksen palvelut ja tilat. Palvelut sijoitettiin omiin tiloihin huomioiden uusien palvelukonseptien käyttöönoton tuomat mahdollisuudet. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jarmo Järvelä ja Kari Kuoppala. Työryhmän tehtävänä oli laatia selvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennuksesta. Työryhmä esitti, että Jäälin koulun korvaavat tilat toteutetaan laajentamalla Laivakankaan koulua, jolloin synergiaedut tulevat tehokkaasti hyödynnetyksi. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jarmo Järvelä (pj.) ja Hannu Kuusela. Työryhmän tehtävänä oli tutkia nykyisten kesäteatterirakennusten kunnostamista Hupisaarilla. Korjausasteen noustessa korkeaksi työryhmä tutki korvaavaa rakennustapaa. Vaihtoehtoa nykyisille rakennuksille haettiin yleisen arkkitehtikilpailun kautta. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Ville Laitinen (pj.), Markku Palola ja Elina Timisjärvi. Työryhmän tehtävänä oli laatia Museo- ja tiedekeskus Luupin valmisteluryhmän raportin ( ) pohjalta erillisinvestointien hankeohjeen mukaisesti neljästä vaihtoehdosta kustannusvertailut. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Mika Huhtala (pj.), Ville Laitinen ja Markku Palola. Työryhmän tehtävänä oli laatia suunnitelma Oulun kaupungin tukikohtien yhdistämisestä. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jouko Leskinen ja Ari Vanttaja.

16 16 Vuoden 2014 korjausrakennusohjelma (11 milj. ) Kiimingin paloasema Tilasaneeraus ensihoidon tarpeisiin Varjakan saaren rakennusten kunnostus Rakennusten kuntotutkimus, peruskorjauksen suunnittelu ja huoltokorjaukset Oulun jäähalli Sähkön laadun parantaminen Oulunsalon jäähalli Sähkön laadun parantaminen Lassintalon vanhainkoti Ikkunoiden kunnostus Simppulan kartano Vesikatteen ja alusrakenteiden korjaukset. Yläpohjan lisälämmöneristys, tuuletuksen parantaminen ja höyrynsulkujen tiivistäminen. Kuivasjärven ala-aste Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Öljylämmityksen korvaaminen pellettilämmöllä. Kajaanintullin koulu Päärakennuksen osittaiset esteettömyyskorjaukset. Pihan parantaminen ja uuden tieliittymän rakentaminen. Knuutilankankaan päiväkoti Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Etupihan peruskorjaus. Knuutilankankaan koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pitkäkankaan koulu Tekes-korjausrakentamisen kehittämishankkeen kohdekoulu. Projektisuunnitelma laadittu ja avustuspäätös myönnetty. Kirkonkylän koulu / F-siipi (Oulunsalo) Vesikaton ja ikkunoiden uusiminen. Kellon koulukeskus

17 17 Haukiputaan yläkoulu Rajakylän koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Kellon koulu Korvausrakennusinvestointi. Myllyojan ala-aste Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pohjankartano A-osa Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Heinätorin erityiskoulu A-rakennuksen talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Musiikkikeskus Vesikaton uusiminen. Pateniemen koulu Pihan korjaustyö. Jäähallin jätehuoltotila Jätehuoltotilan ja kylmäkontin suoja-aidan rakentaminen. Kiimingin lukio Vesikaton uusiminen ja takapihan kuivatus. Päiväkoti Kuovit Pihan korjaustyö.

18 18 Tilakeskuksen henkilöstö Kalajoella Henkilöstö Vuonna 2014 Oulun Tilakeskuksen henkilöstössä tapahtui määrällisesti pieniä muutoksia. Vuoden lopussa henkilöstön kokonaisvahvuus vuoden oli 50 henkilöä. Toimikauden aikana vanhuuseläkkeelle jäi kolme vakituista työntekijää. Vuoden 2014 aikana Tilakeskuksessa oli yhteensä 12 määräaikaista työntekijää. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä laski 48,5 vuoteen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla Tilakeskus tarjoaa asiantuntevaa palvelua. Toimikauden aikana henkilöstölle on järjestetty sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Viisi työntekijää suoritti RAP -rakennuttajapätevyyden ja yksi työntekijä suoritti RAPS -rakennuttajapätevyyden. Lisäksi kaksi työntekijää suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET-koulutus).

19 19 Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tae tuottavalle sekä menestyksekkäälle toiminnalle. Tilakeskuksessa halutaan osaltaan edistää henkilöstön hyvinvointia. Sairauspoissaoloprosentit Sairauspoissaolo-% (kumulatiivinen) 2,4 % Toimikauden 2,0% aikana järjestettiin kaksi henkilöstön virkistysmatkaa. Keväällä henkilöstö matkasi Rokualle ja 1,6% syksyllä Kalajoelle. 1,2% Vuoden 2014 sairauspoissaoloprosentti laski 1,4 prosenttiin edellisvuoden 0,8% 2,2 prosentista. 0,4% 0,0% Sairauspoissaolo-% (kumulatiivinen) palvelusuhteittain 2,4 % 2,0% 1,6% 1,2% 2,2% 1,4% ,8% 2,4% 2,0% 1,6% 1,2% 2,5% 1,6% 2,4% 0,8% 0,4% 0,8% 0,4% 0,9% 0,5% 0,7% 0,0% 0,0% Vakinaiset Tilapäiset Muut 2,8% 2,4% 2,0% 1,6% 1,2% 0,8% 0,4% 0,0% Kastellin monitoimitalo

20 20 Tilakeskuksen henkilöstö Johto Leskinen Jouko johtaja Kiinteistökehitys Niemikorpi Arttu kiinteistökehityspäällikkö vs. Omaisuuden hallinta Kotilainen Veijo kiinteistöpäällikkö Haavisto Tuulia puhtauspalvelukoordinaattori Huusko Tarja kiinteistömanageri ma. Kuoppala Kari kiinteistömanageri Kuusela Hannu kiinteistömanageri Kyllönen Tanja tekninen asiantuntija Kynsilehto Erkki kiinteistömanageri Nousiainen Jani teknisen alan harjoittelija Merilä Juha kiinteistömanageri Ojanperä Timo ylläpitoasiantuntija Palola Markku kiinteistömanageri Ranta Juuso kiinteistömanageri Vesteri Riikka kiinteistömanageri Hankekehitys ja rakennuttaminen Huhtala Mika rakennuttajapäällikkö Juujärvi Tuomas teknisen alan harjoittelija Juusola Soile kustannussuunnittelija Järvelä Jarmo projektipäällikkö Kaisanlahti Juha hankepäällikkö Keränen Eero projektipäällikkö Laitinen Ville hankearkkitehti Niva Markus rakennuttajainsinööri Paavola Pekka rakennuttajainsinööri Rautiainen Timo rakennuttajainsinööri Timisjärvi Elina korjausrakennuttamispäällikkö Vanttaja Ari projektipäällikkö Vittaniemi Raimo rakennuttajainsinööri Talotekniikkapalvelut Kumpuniemi Jyrki talotekniikan päällikkö Karjalainen Kalle LVI-tekninen asiantuntija Kotisaari Hannu talotekniikan asiantuntija Määttä Juho sähkötekniikan asiantuntija Siira Kyösti talotekninen avustaja ma. Suni Tommi talotekninen asiantuntija Tilavuokraus Säntti Riitta asiakkuuspäällikkö Maijala Sari kiinteistöassistentti Palosaari Ari vuokrausneuvottelija ma. Särkelä Virva vuokrausneuvottelija (vuorotteluvapaa) Väänänen Taina kiinteistöassistentti Tukipalvelut Korpela Katri kehityspäällikkö Aitta Mirja hallintosihteeri Havana Paula toimistosihteeri Honkanen Arja toimistosihteeri Jussilla Johanna suunnitteluassistentti Kovalainen Anna taloussihteeri Mannermaa Päivi toimistosihteeri Myllyoja Leena toimistosihteeri Nieminen Riitta tekninen avustaja ma. Palosaari Tuija toimistosihteeri Parkkila Eeva tekninen kiinteistösihteeri

21 21 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2014 oli 107,2 milj.euroa, alittaen budjetoidun 0,9 milj.eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 5,6 milj. euroa. Liiketoiminnan tuottojen kasvu johtui uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta. Toiminnan kustannukset vuonna 2014 ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 60,5 milj. euroa ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 4,1 milj. eurolla. Merkittävimpiä toteutuneita toiminnan kustannuseriä olivat: palvelujen ostot yhteensä 24,6 milj. euroa. Aineet ja tarvikkeet yhteensä 13,1 milj. euroa. Henkilöstökulut yhteensä 2,1milj. euroa. Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 20,7 milj. euroa. Toteutuneet korkokulut olivat yhteensä 1,0 milj. euroa, alittaen budjetoidun 0,05 milj. eurolla ja kasvaen 0,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Korkokulujen alitus johtui investointirahoitustarpeen pienenemisestä. Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 8,6milj. euroa, joka oli 1,4 milj. euroa budjetoitua suurempi. Liikeylijäämän kasvu johtui aineiden ja tarvikkeiden, liiketoiminnan muiden kulujen (ulkoa vuokratut tilat) pienemmistä toteutumisista sekä suunnitelman mukaisten poistojen kasvusta. Liikeylijäämä edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi 18,4 milj. eurolla (liikealijäämä v ,8 milj. ). Oulun kaupungin vuodelle 2014 budjetoidut investointimenot olivat 44,07 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 40,1 miljoonaa euroa. Kaupungin autopaikkavelvoitteille oli talousarvioon varattu 4,1 milj. euroa, josta toteutui 2,3 milj. euroa. Peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 4,045 milj. eurolla. Rahavarat olivat 9,0 milj.euroa, joka riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta noin kolmeksi kuukaudeksi. KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toiminnan laajuus Liikevaihto Investoinnit Kannattavuus liikeylijäämä sij.pääoman tuotto korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta ,8 % 6 % LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT ,59 % 6 % ,60 % 6 % Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Omavaraisuusaste, % Investoinnit liikevaihdosta, % Velkaantumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % Liikevaihto/hlö, M Rakennusten tekninen arvo, M Tilojen vuokrausaste, % Omien tilojen keskimääräinen vuokra /hum2 58,1 72,9 81,5 52,3 2, ,9 66,5 41,0 84,1 74,0 2, ,8 57,7 37,5 79,5 94,5 2, ,2

22 22 Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokrattujen tilojen vuokrat Kumppanuussopim.palv.maksut (Elinkaari) Rahoituskulut TOIMINTAKULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokr.tilojen vuokrat Rahoituskulut Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumi Liiketoiminnan muut kulu Tonttivuokrat Ulkoa vuokrattujen tiloje vuokrat Kumppanuussopim.palv. sut (Elinkaari) Rahoituskulut LIIKEVAIHTO Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokr.tilojen vuokratulot Muut tulot Omien tilojen vuokratulo LIIKEVAIHTO Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokrattujen tiloje Ulkoa vuokrattujen tilojen vuokratulot Muut tulot Muut tulot Myllyojan alakuolu

23 23 Tuloslaskelma Talousarvio TULOSLASKELMA Tot % LIIKEVAIHTO , ,00 99 % ,11 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , ,33 TUET JA AVUSTUKSET KAUPUNGILTA ,74 0, ,98 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,00 78 % ,24 PALVELUJEN OSTOT , , % ,51 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 75 % ,02 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , , % ,46 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 82 % ,15 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , % ,95 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 94 % ,51 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , % ,42 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,81 0, ,26 MUUT RAHOITUSTUOTOT 9 666,31 0, ,33 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 93 % ,66 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -444,58 0, ,99 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,00 59 % ,48 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA , ,00 59 % ,48 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , , % ,48 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , % ,74

24 24 Rahoituslaskelma Talousarvio RAHOITUSLASKELMA Tot % TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , % ,42 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , % ,95 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 99 % ,06 MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0,00 0, ,56 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 91 % ,39 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , , % ,96 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT ,61 0, ,71 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00-25 % ,81 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ,20 0, ,10 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) ,81 0, ,04 LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KAUPUNGILTA , ,00 43 % ,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KAUPUNGILTA , , % 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KAUPUNGILTA ,79 0, ,39 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA ,82 0, ,75 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS ,33 0,00 0,00 KAUPUNGILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA ,08 0, ,23 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00-24 % ,81 RAHAVAROJEN MUUTOS 0, ,00 0 % 0,00

25 25 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 0, ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,69 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,59 KONEET JA KALUSTO , ,39 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,05 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,60 SIJOITUKSET MUUT SAAMISET , ,08 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,78 LAINASAAMISET 0,00 0,00 SAAMISET KUNNALTA , ,31 MUUT SAAMISET , ,49 SIIRTOSAAMISET 449, ,73 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,71

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Liikelaitos Oulun Tilakeskus VUOSIKERTOMUS 2013. Tilakeskus

Liikelaitos Oulun Tilakeskus VUOSIKERTOMUS 2013. Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus VUOSIKERTOMUS 2013 Tilakeskus 2 Kastellin monitoimitalo Sisällysluettelo Liikelaitos Oulun Tilakeskus... 3 Johtajan katsaus...4 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...6

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2016 Sisällysluettelo 3 Liikelaitos Oulun Tilakeskus 4 Johtokunnan kokoonpano 2013-2016 5 Johtajan katsaus 7 Palvelutilojen käyttäjät 8 Rakennusomaisuuden hallinta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot