Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Oulun Tilakeskus"

Transkriptio

1 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2014

2 2 Pohjankartano Sisällys Liikelaitos Oulun Tilakeskus...3 Johtajan katsaus...4 Palvelutilojen käyttäjät...6 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...7 Kiinteistökehitys...9 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen...10 Henkilöstö...18 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen...21 Tuloslaskelma...23 Rahoituslaskelma Tase...25 Kannen kuvat: Kastellin monitoimitalo Graafinen suunnittelu: Tiina Haataja, Oulun Konttori, Painatuskeskus, 2015

3 3 Johtokunta Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii Oulun Kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Suunnittelutyöstä valtaosa ostetaan yksityisiltä konsulttitoimistoilta, kuten myös osa rakennuttamistehtävistä. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille terveelliset, turvalliset ja toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Oulun Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä. Liikelaitoksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 11 kertaa. JOHTOKUNNAN KOKOONPANO : Varsinainen jäsen Varajäsen Jouko Korkiakoski (pj). Annemari Enojärvi Ritva Yrjänä (vpj.) Hanne Koivujärvi Arvi Mäläskä Asmo Saloranta Jari Eskola Jaana Vuorenhuhta Sinikka Vuoti Jorma Taivaloja Seija Länden Pertti Veijonen Raimo Rautiola Hannu K. Taskila Kaupunginhallituksen edustaja Mikko Raudaskoski Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Kaupunginhallituksen varaedustaja Hilkka Haaga Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta Kuvassa. Ylärivi vasemmalta oikealle: Arvi Mäläskä, Mikko Raudaskoski, Jorma Taivaloja, Jari Eskola, Raimo Rautiola, Jouko Leskinen. Alarivi vasemmalta oikealle: Mirja Aitta, Ritva Yrjänä, Seija Länden, Jouko Korkiakoski.

4 4 Jouko Leskinen Johtajan katsaus Työntäyteinen mutta palkitseva vuosi Vuosi 2014 oli Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle työntäyteinen, mutta samaan aikaan hyvin palkitseva. Esimerkkinä tästä ovat elinkaarihankkeena toteutettu Kastellin monitoimitilan uudisrakennushanke sekä Hiirosenkodin peruskorjaushanke, jotka saatiin ansiokkaasti päätökseen usean vuoden urakoinnin jälkeen. Tilakeskus jatkoi kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevaa monitilatoimisto-projektia. Projektin tavoitteena on tehostaa 30 %:lla kaikkia kaupungin tiloja. Tähän liittyen kehittelimme yhteistyössä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa moduulikoulu -järjestelmän sekä hyvinvointipalveluiden kanssa hyvinvointikeskus -projektin, joilla molemmilla tähtäämme 50 %:n tilansäästöihin sekä opetustiloissa että sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloissa. Oulun Tilakeskuksen tilikauden tulos vuonna 2014 oli ylijäämältään 3,8 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 1,6 milj. euroa budjetoitua 2,2 milj. euroa suurempi. Liikevaihto oli 107,1 milj. euroa, ja se alitti budjetoidun 0,96 milj. eurolla. Ylijäämän kasvu johtui pääasiallisesti aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden palveluiden ostojen toteutumisesta pienempinä budjetoituun nähden. Saavutimme toimikauden aikana sekä kaupunginvaltuuston että johtokunnan asettamat sitovat tavoitteet. Isoja hankkeita toteutettiin Vuonna 2014 toteutimme useita mittavia rakennushankkeita. Kastellin uuden monitoimitilan lisäksi vuoden aikana valmistuivat uudisrakennushankkeina Haukiputaan yläkoulu sekä Yli-Iin koulu. Suurina peruskorjaushankkeina Hiirosenkodin lisäksi valmistuivat Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G-rakennukset sekä Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus.

5 5 Yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi Palvelumalli ohjelman saatua kaupunginvaltuustolta hyväksynnän kesällä 2014, aloitettiin palveluverkon suunnittelu toden teolla. Oulun Tilakeskus oli mukana palveluverkon laatimisessa kehittämällä uuden koulujen inventointityökalun. Tilakeskus tulee aktiivisesti osallistumaan myös jatkossa palveluverkkotyöhön yhteistyössä kaupungin hallintokuntien kanssa. Palveluverkko tuo muutoksia kiinteistöjen käyttöön, mikä osaltaan haastaa Tilakeskuksen toimintaa. Haasteiden hallitsemiksi olemme tehostaneet kiinteistökehitystoimintaamme ja aloittaneet kiinteistöjen ulosvuokrauksen. Omassa toiminnassa merkittävänä oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän Tolokun rakentaminen. Toimia energiatehokkuuden edistämiseksi Tilakeskus jatkoi Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä. Tavoitteena on ollut kokonaisvaltaisesti hillitä kiinteistöjen energiankulutusta ja erityisinä painopisteinä ovat olleet energiaseurannat ja -kartoitukset sekä toiminnan ohjaus. Energiakartoituksia tehtiin 29 kiinteistössä ja Esco-hanke -kartoituksia 23 kiinteistössä. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin eurolla. Erityisesti kiinteistöjen peruskorjauksissa on huomioitu uusiutuvien energialähteiden käyttäminen. Näin on menetelty muun muassa Haukiputaan Keiskan koulun peruskorjauksessa, jossa lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä maalämmölle ja Saarelan päiväkodin peruskorjauksessa, jossa lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä kaukolämmölle. Henkilöstö suoriutui vuodesta ansiokkaasti Kasvava työmäärä sekä useat kehittämishankkeet asettivat henkilöstön jaksamisen aika-ajoin koetukselle. Haasteisiin pyritään vastaamaan henkilöstön jatkuvalla osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä sekä oikein resursoinnilla. Vaikka haasteita henkilöstön jaksamisessa on edelleen kasvaneeseen työmäärään nähden, voin kuitenkin ilokseni todeta koko henkilöstön selviytyneen viime vuodesta erinomaisesti. Kiitos Kaunis kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta 2014.Kiitos myös johtokunnalle erinomaisesta tuesta ja hyvästä päätöksenteosta. Suuri kiitos kuuluu asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme.

6 6 Hiirosenkoti Palvelutilojen käyttäjät PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT 2014 Omat tilat (m²) Osuus (%) Siku/Opetuspalvelut % Siku/Liikuntapalvelut % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut % Siku/Kulttuuripalvelut % Siku/Nuorisopalvelut % Hyvinvointipalvelut % Liikelaitokset % Konsernipalvelut % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut % % Palvelutilojen käyttäjät antoivat vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Tilakeskuksen toiminnasta positiivisen palautteen. Kokonaistyytyväisyys tilojen hallinnointiin ja palveluihin oli hyvä. Omat tilat Vuokratilat PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT Omat tilat (m²) Osuus (%) Vuokratilat (m²) Osuus (%) Siku/Opetuspalvelut % % Siku/Liikuntapalvelut % % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut % % Siku/Kulttuuripalvelut % % Siku/Nuorisopalvelut % % Hyvinvointipalvelut % % Liikelaitokset % % Konsernipalvelut % % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut % % %

7 7 Saarelan monitoimitalo Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 37,7 miljoonaa euroa. Toinen vuosi kuntaliitoksessa Merkittävimmät palveluhankinnat Energiatehokkuus sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Iin ja Oulun toinen vuosi kuntaliitoksessa onnistui hyvin. Ylläpidon palvelukuvaukset saatiin muutettua sisällöltään samanlaisiksi ja talouden ohjauksessa onnistuttiin talousarvion mukaisesti. Toimintakaudella ylläpitopalveluiden merkittävimmät palveluhankinnat olivat kiinteistönhoidon- ja huollon kilpailuttamiset Kaakkurin, Kaukovainion, Kiimingin, Ylikiimingin, Yli-Iin ja Haukiputaan julkisissa kiinteistöissä. Yhteensä kiinteistönhoidon ja -huollon kilpailuttamisia oli 53kpl. Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Aiemman sopimuksen rinnalle otettiin aiesopimus, jolla jatketaan energiatehokkuussopimusta vuosille Oulun Tilakeskukselle asetettu tavoite vuosille toteutuneilla energiatehokkuustoimilla on 32GWh kumulatiivisia säästöjä. Toimikauden aikana tehtiin energiansäästötoimenpiteinä kartoitukset 23 kiinteistöön. Näiden Esco -hankkeina tehtyjen investointien kokonaisarvo on n.4,5 milj..

8 8 Kiinteistönhoidon energiankäytön koulutuksia, koskien kiinteistöjen energiataloudellisia käyttötapoja, jatkettiin. Neljännesvuosittain pidettiin energiakulutuksien seurantapalavereita yhteistyössä Schneider Electricin, Oulun Tilakeskuksen ja Oulun teknisen liikelaitoksen kanssa. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin eurolla. Energianseurannan hallinnointia varten käynnistettiin kehityshanke. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 15,7 prosenttia, sähkössä 11,3 prosenttia ja vedessä 16,4 prosenttia verrattuna vuoden 2005 kulutustasoon. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä MWh. Oulun kaupunki on sitoutunut alentamaa vuoteen 2016 mennessä energiaa 9 prosenttia vuoden 2005 kulutuksen tasosta. Merkittävimpinä osoituksina energiatehokkuusohjelman onnistumisesta olivat lämpösäätöjen ylläpitäminen ja sähkönkäytön vähentäminen. Oulun alueiden päiväkotien energiansäästökilpailu päättyi ja kilpailun tulokset julkaistiin Kiinteistöjen peruskorjauksissa huomioitiin energiatehokkuussopimukseen liittyen uusiutuvien energialähteiden käyttäminen; Keiskan koulun öljylämmitys muutettiin maalämmölle sekä Saarelan monitoimitalon öljylämmitys muutettiin kaukolämmölle. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Vuoden 2014 kolmannella neljännellä kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Eniten kallistuivat ylläpitokustannuksista käyttö- ja jätevesikustannukset 4,4 prosenttia, kaukolämmityskustannukset 3,5 prosenttia, kunnossapitopalvelukustannukset 2,5 prosenttia ja työkustannukset 2,5 prosenttia. Pohjankartano

9 9 Haukiputaan alakoulu Kiinteistökehitys Muutokset julkisessa kiinteistökannassa Tilakeskuksen vuokralaisina olevat palveluhallintokunnat jatkoivat palveluverkkojen kehittämistä. Tästä johtuen useita kiinteistöjä jäi ilman kaupungin omaa käyttöä. Neljätoista Oulun kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomaksi jäänyttä kiinteistöä luovutettiin Oulun Tilakeskukselta jatkojalostettavaksi Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille ja viisi kiinteistöä Haukiputaan kehitys Oy:lle. Tulevina vuosina kiinteistöjä tulee jäämään yhä enemmän tyhjilleen palveluverkkotyön seurauksena. Tätä ennakoiden aloitettiin kiinteistökehitysprosessien kuvaaminen ja kehittäminen.

10 10 Kastellin monitoimitalo Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Vuoden 2014 aikana uudisrakennushankkeina valmistuivat Kastellin monitoimitalo, Haukiputaan yläkoulu ja Yli-Iin koulu. Suurina peruskorjaushankkeina valmistuivat Hiirosenkoti, Kontinkankaan vanha sairaala (A- ja G rakennukset) sekä Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus. Uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korvausinvestointeihin käytettiin vuoden 2014 aikana 40,2 miljoonaa euroa. Tästä korjausrakentamisen osuus (erillisinvestoinnit ja korjausrakentamismääräraha) oli yhteensä noin 23,2 miljoonaa euroa. Tilakeskuksen 11 miljoonan euron omarahoitusosuudella rahoitettavia korjausrakentamis-investointeja toteutettiin vuoden 2014 aikana yhteensä 32 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät esimerkiksi talotekniikan modernisointiin ja rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Rajakylän koululla, Pohjankartanossa, Knuutilankankaan päiväkodilla ja koululla, Myllyojan ala-asteella sekä Heinätorin erityiskoululla. Kellon alakoulun korvausinvestointihankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2014.

11 11 Erillisinvestointihankkeet 2014 Valmistuneet kohteet: Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus , os. Mirjantie 4 Hiirosenkodin peruskorjaus , os. Merikotkantie 5 Kastellin monitoimitalo , os. Sairaalanrinne 5 Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus rakennettiin elinkaarimallilla toteutetun alakoulun yhteyteen. Yläkoulu on kooltaan n brm 2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 7,3 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen Hiirosenkoti palvelee ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevia ihmisiä. Hiirosenkodin peruskorjaus toteutettiin kolmessa vaiheessa vuosien aikana. Hankkeen kokonaiskustannus n. 20,4 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Kastellin monitoimitalo toteutettiin elinkaarihankkeena. Monitoimitalosta löytyy päiväkoti, ala- ja yläkoulu, lukio ja aikuislukio sekä nuorisotila, liikuntasaleja ja kirjasto. Pinta-ala on yhteensä noin kem 2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 42,5 M (ALV 0 %). Kastelli on saanut ensimmäisenä kouluna Pohjoismaissa Gold-tason LEED for Schools -sertifikaatin sekä voittanut Suomen Rakennusinsinöörien Liiton myöntämän RIL palkinnon sekä Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n myöntämän Vuoden Lattia palkinnon. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti.

12 Kontinkankaan sairaala 12

13 13 Terva-Toppilan koulu Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus, A- ja G -rakennukset , os. Kajaanintie 48 Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus , os. Koskelantie 49 Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G-rakennuksiin tehtiin peruskorjauksen yhteydessä tilat avoterveydenhuollolle. Rakennuksen kerrosala on yhteensä kem 2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 15,2 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Terva-Toppilan koulun Ankkuri-yksikön teknisen työn opetustilat peruskorjattiin ja lisäksi rakennettiin 186 brm 2 laajennus. Hankkeen kokonaiskustannus n. 0,6 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Yli-Iin koulu , os. Tulisijantie 4 Yli-Iin koulun laajennuksen valmistuttua koulu toimii monitoimirakennuksena tarjoten tilat esi-, ala-, ja yläkouluopetukselle sekä iltakäytölle. Laajennuksen koko on n brm 2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 4,8 M (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen.

14 14 Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet: Hiukkavaaran monitoimitalo Korvensuoran uusi koulu Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulut Hiukkavaaran monitoimitalon tarkistettu hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin (ALV 0%). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin integroitu projektitoteutus. Hankintailmoituksella haettiin kolmea (3) ryhmittymää tuottamaan oman ratkaisuehdotuksensa kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Korvensuoran uuden koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin (ALV 0%). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin modifioitu SR-urakka (suunnittele ja rakenna). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulujen hankeselvitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Lisätilojen tavoitehinnoiksi vahvistettiin (ALV 0%, Metsokangas) ja (ALV 0%, Ritaharju) Perusopetuksen tilaongelmien ratkaisemiseksi vahvistettiin tilaratkaisuiltaan uudet ja kustannustehokkaat lisäkoulut. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankearkkitehti Ville Laitinen. Hiirosenkoti

15 15 Yli-Iin koulu Valmistuneet hankesuunnitelmat /-selvitykset: Haukiputaan hyvinvointikeskuksen hankeselvitys Hankeselvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennuksesta Oulun Hupisaarten kesäteatteripaviljonki hankesuunnitelma Museo- ja tiedekeskus Luupin hankesuunnitelma Tukikohta hankesuunnitelma Työryhmän tehtävänä oli Oulun palvelumalli 2020 päälinjausten mukaisesti selvittää Haukiputaalle perustettavan hyvinvointikeskuksen palvelut ja tilat. Palvelut sijoitettiin omiin tiloihin huomioiden uusien palvelukonseptien käyttöönoton tuomat mahdollisuudet. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jarmo Järvelä ja Kari Kuoppala. Työryhmän tehtävänä oli laatia selvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennuksesta. Työryhmä esitti, että Jäälin koulun korvaavat tilat toteutetaan laajentamalla Laivakankaan koulua, jolloin synergiaedut tulevat tehokkaasti hyödynnetyksi. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jarmo Järvelä (pj.) ja Hannu Kuusela. Työryhmän tehtävänä oli tutkia nykyisten kesäteatterirakennusten kunnostamista Hupisaarilla. Korjausasteen noustessa korkeaksi työryhmä tutki korvaavaa rakennustapaa. Vaihtoehtoa nykyisille rakennuksille haettiin yleisen arkkitehtikilpailun kautta. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Ville Laitinen (pj.), Markku Palola ja Elina Timisjärvi. Työryhmän tehtävänä oli laatia Museo- ja tiedekeskus Luupin valmisteluryhmän raportin ( ) pohjalta erillisinvestointien hankeohjeen mukaisesti neljästä vaihtoehdosta kustannusvertailut. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Mika Huhtala (pj.), Ville Laitinen ja Markku Palola. Työryhmän tehtävänä oli laatia suunnitelma Oulun kaupungin tukikohtien yhdistämisestä. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jouko Leskinen ja Ari Vanttaja.

16 16 Vuoden 2014 korjausrakennusohjelma (11 milj. ) Kiimingin paloasema Tilasaneeraus ensihoidon tarpeisiin Varjakan saaren rakennusten kunnostus Rakennusten kuntotutkimus, peruskorjauksen suunnittelu ja huoltokorjaukset Oulun jäähalli Sähkön laadun parantaminen Oulunsalon jäähalli Sähkön laadun parantaminen Lassintalon vanhainkoti Ikkunoiden kunnostus Simppulan kartano Vesikatteen ja alusrakenteiden korjaukset. Yläpohjan lisälämmöneristys, tuuletuksen parantaminen ja höyrynsulkujen tiivistäminen. Kuivasjärven ala-aste Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Öljylämmityksen korvaaminen pellettilämmöllä. Kajaanintullin koulu Päärakennuksen osittaiset esteettömyyskorjaukset. Pihan parantaminen ja uuden tieliittymän rakentaminen. Knuutilankankaan päiväkoti Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Etupihan peruskorjaus. Knuutilankankaan koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pitkäkankaan koulu Tekes-korjausrakentamisen kehittämishankkeen kohdekoulu. Projektisuunnitelma laadittu ja avustuspäätös myönnetty. Kirkonkylän koulu / F-siipi (Oulunsalo) Vesikaton ja ikkunoiden uusiminen. Kellon koulukeskus

17 17 Haukiputaan yläkoulu Rajakylän koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Kellon koulu Korvausrakennusinvestointi. Myllyojan ala-aste Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pohjankartano A-osa Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Heinätorin erityiskoulu A-rakennuksen talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Musiikkikeskus Vesikaton uusiminen. Pateniemen koulu Pihan korjaustyö. Jäähallin jätehuoltotila Jätehuoltotilan ja kylmäkontin suoja-aidan rakentaminen. Kiimingin lukio Vesikaton uusiminen ja takapihan kuivatus. Päiväkoti Kuovit Pihan korjaustyö.

18 18 Tilakeskuksen henkilöstö Kalajoella Henkilöstö Vuonna 2014 Oulun Tilakeskuksen henkilöstössä tapahtui määrällisesti pieniä muutoksia. Vuoden lopussa henkilöstön kokonaisvahvuus vuoden oli 50 henkilöä. Toimikauden aikana vanhuuseläkkeelle jäi kolme vakituista työntekijää. Vuoden 2014 aikana Tilakeskuksessa oli yhteensä 12 määräaikaista työntekijää. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä laski 48,5 vuoteen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla Tilakeskus tarjoaa asiantuntevaa palvelua. Toimikauden aikana henkilöstölle on järjestetty sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Viisi työntekijää suoritti RAP -rakennuttajapätevyyden ja yksi työntekijä suoritti RAPS -rakennuttajapätevyyden. Lisäksi kaksi työntekijää suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET-koulutus).

19 19 Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tae tuottavalle sekä menestyksekkäälle toiminnalle. Tilakeskuksessa halutaan osaltaan edistää henkilöstön hyvinvointia. Sairauspoissaoloprosentit Sairauspoissaolo-% (kumulatiivinen) 2,4 % Toimikauden 2,0% aikana järjestettiin kaksi henkilöstön virkistysmatkaa. Keväällä henkilöstö matkasi Rokualle ja 1,6% syksyllä Kalajoelle. 1,2% Vuoden 2014 sairauspoissaoloprosentti laski 1,4 prosenttiin edellisvuoden 0,8% 2,2 prosentista. 0,4% 0,0% Sairauspoissaolo-% (kumulatiivinen) palvelusuhteittain 2,4 % 2,0% 1,6% 1,2% 2,2% 1,4% ,8% 2,4% 2,0% 1,6% 1,2% 2,5% 1,6% 2,4% 0,8% 0,4% 0,8% 0,4% 0,9% 0,5% 0,7% 0,0% 0,0% Vakinaiset Tilapäiset Muut 2,8% 2,4% 2,0% 1,6% 1,2% 0,8% 0,4% 0,0% Kastellin monitoimitalo

20 20 Tilakeskuksen henkilöstö Johto Leskinen Jouko johtaja Kiinteistökehitys Niemikorpi Arttu kiinteistökehityspäällikkö vs. Omaisuuden hallinta Kotilainen Veijo kiinteistöpäällikkö Haavisto Tuulia puhtauspalvelukoordinaattori Huusko Tarja kiinteistömanageri ma. Kuoppala Kari kiinteistömanageri Kuusela Hannu kiinteistömanageri Kyllönen Tanja tekninen asiantuntija Kynsilehto Erkki kiinteistömanageri Nousiainen Jani teknisen alan harjoittelija Merilä Juha kiinteistömanageri Ojanperä Timo ylläpitoasiantuntija Palola Markku kiinteistömanageri Ranta Juuso kiinteistömanageri Vesteri Riikka kiinteistömanageri Hankekehitys ja rakennuttaminen Huhtala Mika rakennuttajapäällikkö Juujärvi Tuomas teknisen alan harjoittelija Juusola Soile kustannussuunnittelija Järvelä Jarmo projektipäällikkö Kaisanlahti Juha hankepäällikkö Keränen Eero projektipäällikkö Laitinen Ville hankearkkitehti Niva Markus rakennuttajainsinööri Paavola Pekka rakennuttajainsinööri Rautiainen Timo rakennuttajainsinööri Timisjärvi Elina korjausrakennuttamispäällikkö Vanttaja Ari projektipäällikkö Vittaniemi Raimo rakennuttajainsinööri Talotekniikkapalvelut Kumpuniemi Jyrki talotekniikan päällikkö Karjalainen Kalle LVI-tekninen asiantuntija Kotisaari Hannu talotekniikan asiantuntija Määttä Juho sähkötekniikan asiantuntija Siira Kyösti talotekninen avustaja ma. Suni Tommi talotekninen asiantuntija Tilavuokraus Säntti Riitta asiakkuuspäällikkö Maijala Sari kiinteistöassistentti Palosaari Ari vuokrausneuvottelija ma. Särkelä Virva vuokrausneuvottelija (vuorotteluvapaa) Väänänen Taina kiinteistöassistentti Tukipalvelut Korpela Katri kehityspäällikkö Aitta Mirja hallintosihteeri Havana Paula toimistosihteeri Honkanen Arja toimistosihteeri Jussilla Johanna suunnitteluassistentti Kovalainen Anna taloussihteeri Mannermaa Päivi toimistosihteeri Myllyoja Leena toimistosihteeri Nieminen Riitta tekninen avustaja ma. Palosaari Tuija toimistosihteeri Parkkila Eeva tekninen kiinteistösihteeri

21 21 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2014 oli 107,2 milj.euroa, alittaen budjetoidun 0,9 milj.eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 5,6 milj. euroa. Liiketoiminnan tuottojen kasvu johtui uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta. Toiminnan kustannukset vuonna 2014 ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 60,5 milj. euroa ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 4,1 milj. eurolla. Merkittävimpiä toteutuneita toiminnan kustannuseriä olivat: palvelujen ostot yhteensä 24,6 milj. euroa. Aineet ja tarvikkeet yhteensä 13,1 milj. euroa. Henkilöstökulut yhteensä 2,1milj. euroa. Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 20,7 milj. euroa. Toteutuneet korkokulut olivat yhteensä 1,0 milj. euroa, alittaen budjetoidun 0,05 milj. eurolla ja kasvaen 0,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Korkokulujen alitus johtui investointirahoitustarpeen pienenemisestä. Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 8,6milj. euroa, joka oli 1,4 milj. euroa budjetoitua suurempi. Liikeylijäämän kasvu johtui aineiden ja tarvikkeiden, liiketoiminnan muiden kulujen (ulkoa vuokratut tilat) pienemmistä toteutumisista sekä suunnitelman mukaisten poistojen kasvusta. Liikeylijäämä edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi 18,4 milj. eurolla (liikealijäämä v ,8 milj. ). Oulun kaupungin vuodelle 2014 budjetoidut investointimenot olivat 44,07 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 40,1 miljoonaa euroa. Kaupungin autopaikkavelvoitteille oli talousarvioon varattu 4,1 milj. euroa, josta toteutui 2,3 milj. euroa. Peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 4,045 milj. eurolla. Rahavarat olivat 9,0 milj.euroa, joka riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta noin kolmeksi kuukaudeksi. KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toiminnan laajuus Liikevaihto Investoinnit Kannattavuus liikeylijäämä sij.pääoman tuotto korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta ,8 % 6 % LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT ,59 % 6 % ,60 % 6 % Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Omavaraisuusaste, % Investoinnit liikevaihdosta, % Velkaantumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % Liikevaihto/hlö, M Rakennusten tekninen arvo, M Tilojen vuokrausaste, % Omien tilojen keskimääräinen vuokra /hum2 58,1 72,9 81,5 52,3 2, ,9 66,5 41,0 84,1 74,0 2, ,8 57,7 37,5 79,5 94,5 2, ,2

22 22 Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokrattujen tilojen vuokrat Kumppanuussopim.palv.maksut (Elinkaari) Rahoituskulut TOIMINTAKULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokr.tilojen vuokrat Rahoituskulut Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumi Liiketoiminnan muut kulu Tonttivuokrat Ulkoa vuokrattujen tiloje vuokrat Kumppanuussopim.palv. sut (Elinkaari) Rahoituskulut LIIKEVAIHTO Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokr.tilojen vuokratulot Muut tulot Omien tilojen vuokratulo LIIKEVAIHTO Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokrattujen tiloje Ulkoa vuokrattujen tilojen vuokratulot Muut tulot Muut tulot Myllyojan alakuolu

23 23 Tuloslaskelma Talousarvio TULOSLASKELMA Tot % LIIKEVAIHTO , ,00 99 % ,11 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , ,33 TUET JA AVUSTUKSET KAUPUNGILTA ,74 0, ,98 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,00 78 % ,24 PALVELUJEN OSTOT , , % ,51 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 75 % ,02 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , , % ,46 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 82 % ,15 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , % ,95 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 94 % ,51 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , % ,42 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,81 0, ,26 MUUT RAHOITUSTUOTOT 9 666,31 0, ,33 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 93 % ,66 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -444,58 0, ,99 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,00 59 % ,48 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA , ,00 59 % ,48 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , , % ,48 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , % ,74

24 24 Rahoituslaskelma Talousarvio RAHOITUSLASKELMA Tot % TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , % ,42 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , % ,95 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 99 % ,06 MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0,00 0, ,56 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 91 % ,39 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , , % ,96 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT ,61 0, ,71 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00-25 % ,81 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ,20 0, ,10 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) ,81 0, ,04 LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KAUPUNGILTA , ,00 43 % ,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KAUPUNGILTA , , % 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KAUPUNGILTA ,79 0, ,39 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA ,82 0, ,75 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS ,33 0,00 0,00 KAUPUNGILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA ,08 0, ,23 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00-24 % ,81 RAHAVAROJEN MUUTOS 0, ,00 0 % 0,00

25 25 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 0, ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,69 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,59 KONEET JA KALUSTO , ,39 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,05 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,60 SIJOITUKSET MUUT SAAMISET , ,08 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,78 LAINASAAMISET 0,00 0,00 SAAMISET KUNNALTA , ,31 MUUT SAAMISET , ,49 SIIRTOSAAMISET 449, ,73 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,71

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot