Embivalus Jätevesierottelija Asennusohje TK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Embivalus Jätevesierottelija Asennusohje 1.7.2014 TK"

Transkriptio

1 1 Embivalus Jätevesierottelija Asennusohje TK

2 2 Sisällys Ennen asennusta... 3 Esivalmistelut... 3 Lähetyksen tarkastus... 3 Takuu... 3 Tarvittavat tarvikkeet asennusta varten... 3 Huuhtelunilmaisimen asennus... 4 Jätevesierottelijan maa-asennus... 5 Sähköjen kytkentä ja signalointikaapelin asennus... 7 Sisäyksikön kytkentä... 8 Käyttöönotto... 9 Kannen lukituksen järjestäminen... 9 Käyttöönottopöytäkirja Esivalmistelut Huuhteluntunnistimen asennus Maa-asennus Sähkökaapelin ja signalointikaapelin asennus Käyttöönotto... 11

3 3 Ennen asennusta Esivalmistelut Embivalus Jätevesierottelijan tehokkaan toiminnan varmistamiseksi jätevesiputkiston on oltava määräysten mukainen. Jos putkistossa on notkelmia tai vietto ei ole määräysten mukainen, WC:n huuhteluvedet eivät mahdollisesti huuhtoudu kunnolla putkistosta yhdellä huuhtelulla. Jos viemäriputkisto on valurautaa tai betonia, WC-vesien huuhtoutuminen voi olla puutteellista. Viemäriputkiston kunto ja toiminta pitää tarkistaa ennen Embivalus Jätevesierottelijan asennusta. Parasta on, jos tarkistuksen tekee ammattilainen esimerkiksi viemärinkuvauksen avulla. Viemäriputken syvyys asennuskohdassa on tarkistettava. Jos viemäriputki on syvemmällä kuin 110 cm, on Jätevesierottelija tilattava pidennetyllä rungolla. Vaihtoehtoisesti Jätevesierottelijalle on etsittävä matalampi paikka. Myös maanmuotoilulla voidaan kaivon kohtaa madaltaa. Lähetyksen tarkastus Kun Embivalus Jätevesierottelija on saapunut, on tarkistettava, että se on päällisin puolin ehjä; pinnat ovat ehjiä ja erityisesti putkiyhteet ovat ehjät ja suojatulpat paikoillaan. On tarkistettava myös, että kansi on ehjä. Laitetta ei saa nostaa kannesta! Nostoa varten sivuissa on kaksi nosto-korvaa. On varmistettava, että kukin kolmesta putkiyhteestä on merkitty tarroilla; TULOPUTKI, HARMAAVESILÄHTÖ ja MUSTAVESILÄHTÖ. Jos jokin tarroista puuttuu, on putkiyhteitten järjestys varmistettava Embivalus Oy:stä. Takuu Embivalus Jätevesierottelijan takuu on kaksi vuotta. Embivalus Oy ei vastaa asennus-, käyttö- tai huoltovirheistä ja niistä johtuvista vaurioista. Takuu ei koske vähäisiä vaurioita, kuten naarmuja rungossa tms. Takuu edellyttää tämän dokumentin lopussa olevan käyttöönottopöytäkirjan asiallista täyttämistä ja lähettämistä valmistajalle (Embivalus Oy). Tarvittavat tarvikkeet asennusta varten Maakaapelia MCMK 2x (myös MCMK 2* käy) riittävä määrä* Ohjauskaapelia MCMO 7x1.5 riittävä määrä* 2 kpl. 110mm haarayhdettä 88,5 astetta 2 kpl. 110mm kulmayhde 90 astetta 2 kpl. 110mm kulmayhde 45 astetta 110mm viemäriputkea Eristyslevyjä routaeristystä varten *Riittävä määrä = matka Embivalus Jätevesierottelijalta sähköjen kytkentäpisteeseen

4 4 Huuhtelunilmaisimen asennus Huuhtelunilmaisin koostuu kahdesta osasta; virtausanturista ja radiolähettimestä. Virtausanturi asennetaan WC-istuimen tulovesiputkeen. Kun WC-istuin huuhdellaan, virtausanturin läpi alkaa virrata uutta vettä vesisäiliöön. Tästä järjestelmä tietää, että WC on huuhdeltu. Virtausanturi asennetaan siten, että anturissa oleva nuoli on samansuuntainen veden virtauksen kanssa. Anturi on myös asennettava tarkasti pystysuuntaan. Paras paikka anturille on asentaa se välittömästi WCistuimen tulovesiliitäntään (kts. kuva 1a). Asennuksen saa suorittaa vain riittävän koulutuksen omaava LVI- asentaja. Virtausanturin yhteydessä oleva radiolähetin kiinnitetään näkyvälle paikalle niin että lähettimen toiminnasta ilmoittava punainen merkkivalo on helposti nähtävissä (kts. kuva 1b). Kuva 1a. Esimerkki virtausanturin asennuksesta WC- istuimen yhteyteen. Asennuksen saa suorittaa vain koulutettu LVI-asentaja. Huuhtelunilmaisin on mahdollista ja suositeltavaa asentaa etukäteen, ennen muita asennustoimenpiteitä. Etukäteen asennettu huuhtelunilmaisin ei vaikuta WC:n normaaliin käyttöön. Kuva 1b. Huuhtelunilmaisimen radiolähetinyksikkö kiinnitettynä näkyvälle paikalle WC-istuimen yhteyteen. Kun WC- istuin huuhdellaan, punainen merkkivalo vilkkuu sen ajan, kun uutta vettä virtaa WC-istuimen huuhtelusäiliöön. Kun paristo on lopussa, merkkivalo ei enää vilku.

5 5 Jätevesierottelijan maa-asennus Embivalus Jätevesierottelija asennetaan siten, että tuloputki asennetaan sopivalla yhteellä talosta tulevaan viemäriputkeen. Harmaavesilähtö asennetaan harmaavesikäsittelyyn johtavaan viemäriputkeen, käyttäen tiivisteellisiä viemärikäyttöön tarkoitettuja yhteitä. Mustavesilähtö asennetaan umpisäiliöön menevään viemäriputkeen. On huolehdittava, että talosta tulevassa viemäriputkessa on riittävä (min 1 %) kaato Embivalus Jätevesierottelijaan saakka. Samoin Embivalus Jätevesierottelijalta harmaavesikäsittelyyn ja umpisäiliön suuntaan on myös oltava riittävä (min 1 %) kaato. Embivalus Jätevesierottelija nostetaan paikoilleen kaivantoon nostokorvakkeista mukana tulevan köyden avulla. Nostoa ei saa tehdä kanteen tai kansirakenteisiin tukeutumalla. Pohja tehdään tiivistämällä mursketta n. 200mm paksuinen kerros (kts. Kuva 2a). On ehdottoman tärkeää että pohja on tasainen ja vaakasuorassa. Kuva 2a. Pohjan tekeminen Embivalus Jätevesierottelijalle. Pohjalle on kaadettu mursketta, joka tasoitetaan tiiviiksi, vaakasuoraksi kerrokseksi. Vaakasuoruus varmistetaan huolellisesti vatupassin tai laservaa`an avulla. Yleensä umpisäiliö tuuletetaan talon viemärin kautta. Jos umpisäiliön tuuletus halutaan tehdä näin, tuuletuskanava on tehtävä sopivilla yhteillä. Kuvassa 2b on Embivalus Jätevesierottelijan yhteyteen rakennettu viemärituuletus. Mikäli maaperä on vettä läpäisemätöntä, esim. savimaata, Embivalus Jätevesierottelijan kaivanto on salaojitettava ympäriltä. Erillistä ankkurointia ei tarvitse järjestää, koska Embivalus Jätevesierottelija ankkuroituu pohjalevynsä avulla. Jätevesierottelijan kaivannon täyttö tapahtuu kerroksittain routimattomalla ja kivettömällä hiekalla tai murskeella kerroksittain tiivistäen. Tiivistyskerroksen paksuus n. 20cm. Huolehdi että kaivo pysyy paikallaan täyttötyön aikana. Eristä kaivon ympäristö n. 20cm syvyyteen asennetulla maahan tarkoitetulla eristyslevyllä. (esim. suulakepuristettu, min 50mm, 2m kaivon ulkopuolelle).

6 6 Kuva 2b. Embivalus Jätevesierottelijan yhteyteen rakennettu viemärin tuuletus. Alaosassa umpisäiliöön johtava yhde ja oikealla puolella harmaavesikäsittelyyn johtava yhde. Nämä on yhdistetty toisiinsa kahdella haarayhteellä ja 88,5 asteen kulmayhteillä. On erittäin tärkeää, että haarayhtesiin liitetään kulmayhteet. Jos haarayhteet liitetään toisiinsa ilman kulmayhteitä (ts. vaakatasoon), harmaat vedet valuvat umpikaivoon ja erottelua ei tapahdu. On tärkeää, että viemäriputket ennen Embivalus Jätevesierottelijaa ja sen jälkeen on huolellisesti asennettu siten, etteivät ne myöhemmin maan painumisen johdosta painu notkolle. Tämä onnistuu tekemällä viemäriputkien alapuolinen perustus kunnolla esim. murskearinan tai kestopuurakenteen varaan.

7 7 Sähköjen kytkentä ja signalointikaapelin asennus Embivalus Jätevesierottelija toimii sähköllä. Sähkön saa asentaa vain tarvittavan koulutuksen ja luvat omaava sähköasentaja. Alla olevassa kuvassa (Kuva 3) yläosassa on kannen saranan alapuolella oleva kytkentärasia. Rasiassa vasemmassa laidassa on merkittynä kolme riviliitintä, johon 230V 1-vaihekaapelin johtimet kiinnitetään. Kuva 3. Jätevesierottelijan kytkentärasia. Riviliittimeen L1 kytketään vaihe (ruskea johdin), riviliittimeen PE suojamaa (keltavihreä johdin) ja riviliittimeen N nolla (sininen johdin). Sähkömaakaapeli tuodaan rasiaan vasemmanpuoleisen vedonpoistajan kautta. Sarjaliittimiin 1,2, ja 6 tuodaan signalointikaapelin johtimet numerojärjestyksessä oikeanpuoleisen vedonpoistajan kautta. Kaapelit suositellaan asennettavaksi kaapelinsuojaputkeen. Sopivan sisäänviennin kautta kaapelit viedään sisätiloihin ja sähkökaapeli kytketään sopivaksi katsottuun kytkentäpaikkaan. Huom! Sulakkeen saa kytkeä päälle vasta, kun kaikki kytkennät ovat valmiina (kts. Käyttöönotto). On hyödyllistä, jos Embivalus Jätevesierottelija kytketään saman sulakkeen tai johdonsuojakatkaisimen taakse kuin esim. WC:n valaistus. Silloin sulakkeen palaminen tai johdonsuojakytkimen laukeaminen on helppo huomata. Jos sähköt katkeavat Embivalus Jätevesierottelijalta, kaikki viemärivedet ohjautuvat umpisäiliöön. Tämä asia on hyvä tietää esim. sähkökatkosten yhteydessä.

8 8 Sisäyksikön kytkentä Signalointikaapelin sisällä oleva pää kytketään sisäyksikön kytkentärasiaan numeroinnin mukaan. Tässä kytkentärasiassa olevat johtimet 5 ja 6 jätetään kytkemättä ja jätetään kiepille rasian sisään. Nämä johtimet ovat varalla tulevaisuuden tarpeita varten. Sisäyksikkö kiinnitetään sisälle sopivaan paikkaan. Se sisältää radiolinkin vastaanottimen sekä hälytyssummerin vikatilanteita varten. Kuvassa 4 on esimerkki sisäyksikön sijoittamisesta. Kuva 4. Esimerkki sisäyksikön sijoittamisesta. Sisäyksikön alalaidassa näkyy kytkentärasia, johon signalointikaapeli kiinnitetään. Vasemmalla ylhäällä on radiovastaanotin ja oikealla ylhäällä hälytyssireeni.

9 9 Käyttöönotto Kun Embivalus Jätevesierottelija on asennettu ohjeen mukaan, käyttöönotto tarkoittaa yksinkertaisesti sulakkeen (tai johdonsuojakatkaisijan asennon vaihtaminen) laittamista paikalleen. Sähköjen kytkemisen jälkeen odotetaan hetki mahdollista paineen nostoa kompressorin säiliössä. Järjestelmän toiminta testataan huuhtelemalla WC-istuin. Kun WC huuhdellaan, umpisäiliön kohdalla pitäisi kuulua veden lorina huuhteluveden valuessa säiliöön. Noin minuutin kuluttua venttiilikoneisto palautuu asentoon, jossa muut kuin WC-vedet eli ns. harmaat vedet ohjataan harmaan veden käsittelyyn tarkoitettuun puhdistuspaikkaan. Tämä todetaan laskemalla vettä esim. vesihanasta, tällöin vesi virtaa harmaan veden puhdistuspaikalle (tyypillisesti ensin sakokaivoon), eikä umpisäiliöön. Kannen lukituksen järjestäminen Kiinteistön omistaja vastaa kannen asianmukaisesta lukituksesta, jolla estetään mm. lasten pääsy venttiilikoneiston yhteyteen. Lukituksen voi järjestää esim. poraamalla kannen korvakkeisiin reiät sopivan kokoisella poralla ja laittamalla siihen sopiva lukko.

10 10 Käyttöönottopöytäkirja Takuun voimassaolo (2 v.) edellyttää, että tämä käyttöönottopöytäkirja on täytetty kaikilta osin ja palautettu heti asennuksen jälkeen valmistajalle (Embivalus Oy, Pursimiehenkatu 7, SALO). Esivalmistelut Työn suorittajan nimi ja allekirjoitus: Päivämäärä: Yhteystiedot: Olemassa olevan viemärin toiminta on tarkistettu, putkiston vietto on sopiva, siellä ei ole notkelmia ja WC-vedet huuhtoutuvat kunnolla yhdellä huuhtelulla puhdistuspaikalle asti? Huuhteluntunnistimen asennus Työn suorittajan nimi ja allekirjoitus: Päivämäärä: Yhteystiedot: Huuhteluntunnistimen asennus (virtausanturi ja radiolähetin) on suoritettu tämän ohjeen mukaan ja kaikki liitokset on tehty luotettaviksi ja tiiviiksi? Maa-asennus Työn suorittajan nimi ja allekirjoitus: Päivämäärä: Yhteystiedot: Maa-asennus on suoritettu tämän ohjeen mukaan?

11 11 Sähkökaapelin ja signalointikaapelin asennus Työn suorittajan nimi ja allekirjoitus: Päivämäärä: Yhteystiedot: Sähkökaapelin ja signalointikaapelin asennus on suoritettu tämän ohjeen mukaan? Käyttöönotto Työn suorittajan nimi ja allekirjoitus: Päivämäärä: Yhteystiedot: Käyttöönotto on tehty tämän ohjeen mukaan? Järjestelmä toimii asianmukaisesti?

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo MAAHANIMEYTTÄMÖT PUHTAAMMAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA Ecoplus 3-2000 XTRA -saostuskaivo Ecoplus-jakokaivo Ecoplus-jakoputkipaketti Ecoplus-salaojaputkipaketti Asennusohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Uponor-harmaavesisuodatin

ASENNUSOHJEET. Uponor-harmaavesisuodatin ASENNUSOHJEET Uponor-harmaavesisuodatin 06 2010 30716 Sisältö Yleistä...2 Pakkauksen purkaminen...2 Harmaavesisuodattimen sijoittaminen...3 Kaivanto...3 Suodattimen kokoaminen...5 Puhdistetun veden purku...9

Lisätiedot

BioKem 6 EN, 10 EN ja 15 EN

BioKem 6 EN, 10 EN ja 15 EN / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi www.wavin-labko.fi 06/13 53AI01ls BioKem 6 EN, 10 EN ja 15 EN Panospuhdistamo Asennus-, Käyttö- ja

Lisätiedot

SLPSUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY

SLPSUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY SLPSUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY ************* LÄMPÖÄSSÄ ************* MAALÄMPÖPUMPUT ASENNUS-, KÄYTTÖÖNOTTO- JA HUOLTO-OHJEET V-MALLI SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ...3 TOIMINTASELOSTUS...4 KYTKENTÄKAAVIOITA...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Vesi/ilmalämpöpumpun käyttöohje AW 12.4 AW 24.4

Vesi/ilmalämpöpumpun käyttöohje AW 12.4 AW 24.4 Vesi/ilmalämpöpumpun käyttöohje AW 12.4 AW 24.4 PL EN Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original TAKUUEHDOT... Yleiset ehdot... Muut ehdot... YLEISTÄ... Tärkeää tietoa ennen asennusta...

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

ESISUUNNITTELUOHJE V-MALLI

ESISUUNNITTELUOHJE V-MALLI ESISUUNNITTELUOHJE V-MALLI Ver. 5/2003 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 4 ASENNUSOHJEITA... 6 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 6 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 6

Lisätiedot

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET Pumppaamon asennus ja käyttöönotto SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ...2 1.1 Tärkeää... 2 1.2 Varoituksia... 2 2 SÄILIÖ...2 2.1 Kuljetus ja nostaminen... 3 2.2 Säiliön vastaanottotarkastus...

Lisätiedot

IISI KIVI. Asennus-, käyttö ja huolto-ohje IISI - Tutkitusti Suomen varmatoimisin pienpuhdistamo (TM Rakennusmaailma 9/2011).

IISI KIVI. Asennus-, käyttö ja huolto-ohje IISI - Tutkitusti Suomen varmatoimisin pienpuhdistamo (TM Rakennusmaailma 9/2011). IISI KIVI Asennus-, käyttö ja huolto-ohje IISI - Tutkitusti Suomen varmatoimisin pienpuhdistamo (TM Rakennusmaailma 9/2011). IISI KIVI FIN 2014 2 Luonto kiittää, että valitsit Green Rock jäteveden puhdistustuotteen!

Lisätiedot

WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ

WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ TEKNINEN OHJE 2014 WARMIA-tekniikka 2 WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ Perusedellytykset laadukkaalle lattialämmitykselle 3 Lattiarakenteet 3 WARMIA-lattialämmityksen rakentamisen

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Alipainekäymälät. Käyttöohje. Rev. April 2007 E-05-VODS4

Alipainekäymälät. Käyttöohje. Rev. April 2007 E-05-VODS4 Alipainekäymälät Käyttöohje Asennusohje Rev. April 2007 E-05-VODS4 Sivu Sisältö Onnittelemme Jets alipainekäymälän valinnan johdosta! Näin säästät luontoa turhalta veden käytöltä ja jätemäärältä tavalliseen

Lisätiedot

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 02/15 Labko PE Lokasäiliöt Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Sisällysluettelo 1 LABKO LOKASÄILIÖT... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 TÄRKEÄÄ LOKASÄILIÖISTÄ...

Lisätiedot

Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän. asennusohje 13347/FIN

Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän. asennusohje 13347/FIN Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän asennusohje 13347/FIN Ohjeen käyttäjälle Tämä ohje koskee kotikäyttöön tarkoitettuja Allaway-järjestelmiä. Tutustu tähän ohjeeseen huolella ennen asennustyön aloittamista.

Lisätiedot

ESISUUNNITTELUOHJE T-MALLI T8-T15

ESISUUNNITTELUOHJE T-MALLI T8-T15 ESISUUNNITTELUOHJE T-MALLI T8-T15 Ver. 5/2003 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ...3 TOIMINTASELOSTUS...4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET...4 ASENNUSOHJEITA...6 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS...6 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN...6

Lisätiedot

IMEYTYS JA SUODATUS IN-DRÄN MODUULILLA

IMEYTYS JA SUODATUS IN-DRÄN MODUULILLA OHJE IN-DRÄN - FI Versio 2.0-203-09-04 Esimerkki IN-DRÄN vaakavirtaussuodatus. Leveys 5 m. 0,2 m,2 m Kuva. 0,6 m ASENNUSOHJE IMEYTYS JA SUODATUS IN-DRÄN MODUULILLA Asennusohje koskee seuraavia tyypikuvatyyppejä:

Lisätiedot

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. RM Sako 2/1000

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. RM Sako 2/1000 Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet RM Sako 2/1000 LUE ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA TÄMÄ OHJE KOKONAAN 1110 Saostussäiliöiden asennus Säiliön siirtäminen ja säilytys Säiliöitä saa nostaa nostonarusta vain

Lisätiedot

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE 1. ALOITETTAESSA ASENNUSTA... 2 1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen... 2 1.2. Ennen asennusta huomioitavia seikkoja ja määräyksiä... 2 1.3. Suojaetäisyydet ja kotelointi...

Lisätiedot

Diesel Fuel. Installation and Operation Manual NAVMAN

Diesel Fuel. Installation and Operation Manual NAVMAN Diesel Fuel F l o w S e n s o r s Installation and Operation Manual w w w. n a v m a n. c o m NAVMAN Contents Tärkeää:... 38 1 Johdanto... 39 1-1 Dieselpolttoaineanturin ominaisuudet.........................................39

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25 Johnson Controls-ohjaus FX16x Tasavirtapuhaltimilla 1 Pohjolan Maalämpö Oy Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus

Lisätiedot

OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA

OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA SUOMI SISÄLLYSLUETTELO VALMISTELUT Matkalle lähtö 4 Tarkistukset ennen lähtöä 4 Kuormaus 4 Kytkeminen autoon 4 Ohjeita ajamiseen 5 Rengasrikko

Lisätiedot

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana Sisällys 1. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä...3 1.1 Toimituksen vastaanottaminen 1.2 Lattialämmityssuunnitelma 1.3 Lattialämmitysputket 2. Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet...4 2.1 Putkitus 3. WehoFloor-järjestelmän

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot