WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE FI V1.60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60"

Transkriptio

1 WA-810 Summaava hihnavaakapääte

2 Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

3 SISÄLTÖ Sivu 3 SISÄLTÖ 1. ALUKSI Nopeaan alkuun Kuinka käytän tätä ohjetta TURVAOHJEET YLEISET OMINAISUUDET Ominaisuudet Laitteen käyttö Yleistä Näyttö Näppäimistö TOIMINTOVALIKKO Yleistä Toimintovalikon käyttö Toimintovalikon rakenne Perustoiminnot Nollaa tapahtumat [Clear Events] Näytä tapahtumat [Display Events] Laajat tilatiedot [Service Values] Näyttötesti [Display Check] Nollaa laskuri [Reset Totalizer 1] Asetustoiminnot päivittäisessä käytössä TW: Nolla-asetus [TW: Tare] TAPAHTUMAVIESTIT Yleistä Toiminnot Tapahtumaviestien kuittaaminen Kaikkien aktiivisten tapahtumaviestien tarkastelu Lähtöjen toiminta Järjestelmä (S) S1: Muistivirhe [Memory Error] S5: Virit.par. muisti [Dongle fault] S9: Kommunik.virhe [Communication Host] Sähkönsyöttö ja liitännät (E) E1: Sähkökatko [Power Failure] E2: Nop.ant. kaapeli [Tachometer Namur Error] E6: Ulkoinen virhe [Error External Event] Viritys (C) C1: Punn.ant. kaapeli [LC input] C2: Nopeusant. > MAKS [Tachometer input] Maksimiarvot (H) H2: Kuorma > MAX [Belt Load > MAX]... 21

4 Page 4 SISÄLTÖ H4: Punn.ant. > MAX [LC Input > MAX] Minimiarvot (L) L2: Nopeus < MIN [Load < MIN] L4: Punn.ant. < MIN [LC Input < MIN]... 22

5 ALUKSI Sivu 5 1. ALUKSI 1.1. Nopeaan alkuun Ohjeen sisältö Tämä ohje soveltuu kaikkiin WA-800 -sarjan laitteisiin, joiden ohjelmiston versio on V006 tai uudempi. Kuinka löydän nopeasti etsimäni tiedon? Lue tämä kappale. Lue kappale Kuinka käytän tätä ohjetta. Katso sisällysluettelo. Mitä teen, jos laitteeseen tulee häiriö tai vika? Lue ensiksi kappale Tapahtumaviestit ja yritä selvittää häiriö Kuinka käytän tätä ohjetta Tämän ohjeen avulla laitteen käyttäjä saa tarvitsemansa tiedot laitteen käyttämiseksi. Löytääksesi etsimäsi tiedon ohjeesta nopeasti ja helposti, lue seuraavat kohdat: Kuinka luen tätä ohjetta? Ohjetta ei tarvitse lukea alusta loppuun käytä sitä hakuteoksen kaltaisesti. Sisällysluettelosta löytää nopeimmin etsimänsä tiedon sijainnin. Ohjeessa on monien parametri- ja toimintokuvausten kohdalla niiden asettamiseen liittyvä toimintajärjestys. Toimintajärjestystä pitää noudattaa jotta laite toimii oikein. Kenen luettavaksi ohje on tarkoitettu? Ohje on tarkoitettu jokaiselle laitteen peruskäyttäjälle.

6 Sivu 6 TURVAOHJEET 2. TURVAOHJEET Jotta vältytään henkilövahingoilta ja laitteiden rikkoontumisilta, alla olevia ohjeita tulee noudattaa. Käyttökohde Mittausjärjestelmä ja siihen liitetyt mekaaniset komponentit on suunniteltu punnitukseen ja siihen liittyviin ohjaustoimintoihin. Vaarat ja riskit Itse mittausjärjestelmä ei aiheuta mitään vaaraa, jos se on oikein asennettu ja otettu käyttöön asianmukaisesti. Vaaran mahdollisuus on kuitenkin olemassa jos järjestelmään on liitetty laitteita, joilla punnittavaa materiaalia siirretään ja annostellaan. Vaaran mahdollisuus on myös aina olemassa silloin, jos laitteiston käyttäjä ei ole perehtynyt järjestelmään ja sen käyttöön. Mikäli punnitusjärjestelmä on suuremman järjestelmän osana, laitteiston omistaja on vastuussa sen käyttöturvallisuudesta. Varoitusmerkit Tämä merkki varoittaa vaarasta, johon saattaa liittyä tapaturmariski tai jopa hengenvaara. Tämä merkki varoittaa vaarasta, joka saattaa vioittaa punnitusjärjestelmää tai muita laitteiston osia. Henkilökunta Valmistelevia töitä, asennus-, käyttöönotto-, käyttö-, kunnossapito-, ja huoltotöitä saavat tehdä ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt. Kaikkien punnitusjärjestelmää käyttävien henkilöiden tulee perehtyä turvaohjeisiin ja tähän käsikirjaan siltä osin kuin ne liittyvät ko. henkilön toiminta-alueeseen. Esimiesten on huolehdittava siitä, että käyttöhenkilökunta perehtyy kaikkiin laitteiston käytöstä ja turvallisuudesta annettuihin ohjeisiin ja myös että niitä noudatetaan. Parametrien muutokset Punnitusjärjestelmän toiminta määritellään parametreilla. Parametrimuutoksia saa tehdä ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen tarvittavan koulutuksen. Kun mittausjärjestelmään on liitetty punnitusja annostuslaitteita, virheelliset parametriarvot voivat aiheuttaa työtapaturmia, aineellisia vahinkoja ja laitteistovikoja. Lisäksi niistä voi aiheutua häiriöitä laitteiston toimintaan. Salasana Parametrien asetus on suojattu salasanalla, jotta asiattomat henkilöt eivät pääse niitä muuttamaan. Punnitusjärjestelmästä vastaavalla tulee olla vastuu salasanan vastuullisesta käytöstä. Häiriöilmoitusten kuittaus Häiriöilmoituksen saa kuitata vasta, kun häiriön syy on poistettu.

7 TURVAOHJEET Sivu 7 Ennen häiriön kuittaamista on myös varmistettava että laitteisto toimii oikein ja että toimilaitteet ovat lepotilassa. Huolto ja kunnossapito Vaakaan liitettyjä varoituskilpien ohjeita on noudatettava huolto- ja kunnossapitotöiden aikana. Ennen kuin mekaanisten toimilaitteiden tai oheislaitteiden (erityisesti ohjausjärjestelmä) huoltotöitä saa suorittaa, on sähkön syöttö katkaistava ja lisäksi varmistettava, ettei sitä voida kytkeä takaisin työn suorittamisen aikana. Sähkön syöttö on katkaistava ennen kuin sähkölaitteita ryhdytään huoltamaan. Suojaus kosteudelta Kaikki laitteiston osat ja erityisesti sen sähköiset osat tulee suojata vedeltä ja kosteudelta huolto- ja kunnossapitotöiden aikana kun laitteiden suojakotelot on avattu. Huomioi myös laitteen kotelointiluokan asettamat vaatimukset. Rakenteelliset muutokset Ilman valmistajan lupaa tehdyt rakennemuutokset ja/tai -lisäykset muiden kuin valmistajan toimittamilla osilla aiheuttaa valmistajan myöntämän takuun raukeamisen ja vastuuvapauden kaikista mahdollisesti aiheutuvista henkilö- ja omaisuusvahingoista. Osien vaihto Korvaa vioittunut osa aina valmistajan toimittamalla alkuperäisosalla. Jos varaosina käytetään muita kuin valmistajan toimittamia osia, laitteelle myönnetty takuu raukeaa.

8 Sivu 8 YLEISET OMINAISUUDET 3. YLEISET OMINAISUUDET 3.1. Ominaisuudet WA-810 Hihnavaa an pääte näyttää materiaalin painon ja hihnan nopeuden perusteella laskettua massavirtaa. Laitteen summalaskuri laskee materiaalin kokonaismäärää. Laitteessa on aseteltavat rajat hihnan maksimi- ja minimikuormitukselle. Laitteen näyttöön voidaan valita jokin seuraavista tiedoista: Laskuri, massavirta, nimellisarvoon verrattu suhteellinen massavirta, hihnan päällä oleva paino, nimellisarvoon verrattu suhteellinen paino tai hihnan nopeus. Laitteen pulssilähdöstä voidaan lukea laskurin arvoa ja analogialähdöstä esimerkiksi massavirran arvoa. Laite on varustettu ohjaus- ja näyttöpaneelilla, joten sitä voidaan käyttää itsenäisenä ohjauslaitteena. Laitteessa on laaja valikoima kenttäväyläliityntöjä, joilla se voidaan liittää laajemman ohjausjärjestelmän osaksi. WA-810 summaava hihnavaakapäätettä ei ole toistaiseksi hyväksytty vaattuun käyttöön Laitteen käyttö Yleistä WA-810-hihnavaakapäätteen käyttöliittymä. I = 200 t/h

9 YLEISET OMINAISUUDET Sivu 9 Käyttöpaneelissa on kaksi osaa, näyttö ja näppäimistö. Niiden tärkeimmät osat on listattu alla olevaan listaan ja ne on selitetty tarkemmin seuraavilla sivuilla. Näytöllä esitetään: Punnitus- ja massavirta-arvot Tapahtumaviestit Toimintovalikon toiminnot Parametrinimi / tietojen syöttö Näppäimistö sisältää: Näyttö Nuolipainikkeet Toimintopainike [ENTER]-painike Näytössä on käytössä enintään 20 merkkiä. WA-810 laitteen näyttö on jaettu kahteen alueeseen; ensimmäiset kaksi merkkiä vasemmalta on varattu tapahtumaviestin merkkikoodia ja hihnan liikkeen symbolia varten ja ovat aina näkyvissä laitteen tilasta riippumatta ja sen jälkeen oikealle yhden tyhjän merkin jälkeen loput merkit ovat käytössä laitteen tilan mukaan. E1 I= 200 t/h Näytön vasemmassa kiinteässä osassa esitetään: Pyörivää pistettä hihnan liikkeen symbolina. Tapahtumaviestistä kertovaa merkkikoodia. Jos tapahtumaviesti on aktiivinen, niin näitä kahta näytetään vuorotellen 5 sekunnin ajan kutakin. Näytön oikeassa reunassa esitetään: 1. Hihnavaa an punnitus- ja tilatiedot (a) tai laajennetut tilatiedot (b) 2. Toimintovalikon toiminnot 1. a) Hihnavaa an punnitus- ja tilatiedot. Laskuri, hihnan punnitusalueen päällä oleva paino, hihnan nopeus ja massavirta. Näyttö Selitys Z1 = 5000 kg Laskuri I = 1000 kg/h Massavirta Ir = % Massavirta prosentteina suhteessa nimelliseen massavirtaarvoon verrattuna Q = kg/m Hihnalla olevan materiaalin paino Qr = 50.0% Hihnalla oleva materiaali prosentteina suhteessa nimelliseen hihnan punnitusalueeseen V = m/s Hihnan nopeus Laskurin ja massavirta-arvon luvun muotoilu ja yksikkö voidaan valita erikseen.

10 Sivu 10 YLEISET OMINAISUUDET 2. Toimintovalikon toiminnot Toimintovalikon toiminnot esitetään näytön oikeanpuoleisessa osassa. Toimintovalikko on selitetty tarkemmin luvussa Näppäimistö Toimintovalikko WA-810 hihnavaakapäätteen näppäimistö sisältää nuolipainikkeet, valikkopainikkeen ja [ENTER]- painikkeen. Painikkeiden käyttö on selitetty seuraavassa taulukossa. Painike Toiminto Ylös/alas -nuolipainikkeet: Valitsee näytettävän tiedon Valitsee toiminnon valikossa Suurentaa tai pienentää valitun numeron arvoa Vasemmalle/oikealle -nuolipainikkeet: Siirtää valintaa vasemmalle tai oikealle lukujen syöttämisen yhteydessä Nuoli oikealle painike aloittaa parametrin arvon muokkaamisen Valikkopainike: Avaa toimintovalikon Palaa alkutilaan Peruuttaa toiminnon [ENTER]-painike: Käynnistää toiminnon Vahvistaa syötteen

11 TOIMINTOVALIKKO Sivu TOIMINTOVALIKKO 4.1. Yleistä Toimintovalikko voidaan jakaa kahteen osaan: Perustoiminnot Asetustoiminnot Perustoiminnot sisältävät kaikki mitä tarvitaan päivittäisessä käytössä. Nämä toiminnot on kuvattu luvussa 4.3. Asetustoiminnot on suojattu salasanalla. Näitä toimintoja käytetään hihnavaakapäätteen viritykseen ja konfigurointiin. Nämä toiminnot on kuvattu Laajennetussa Käyttöohjeessa luvussa Toimintovalikon käyttö Toimintovalikon avaaminen ja toimintojen selaaminen: Toimintovalikko avataan painamalla valikkopainiketta. Edellinen valittu valikon toiminto tulee näyttöön. Näytä tapahtumaviestit toiminto tulee näyttöön, jos jokin tapahtumaviesti on aktiivinen. Valikossa liikutaan ylös ja alas nuolipainikkeilla. [ENTER]-painike käynnistää toiminnon ja avaa alavalikon. Valikkopainikkeella voidaan palata takaisin normaalinäyttöön tai perua toiminto.

12 Sivu 12 TOIMINTOVALIKKO Toimintovalikon rakenne Clear Events [Nollaa tapahtumat] Display Events [Näytä tapahtumat] Service Values [Laajat tilatiedot] ( Standard values [Perustiedot] ) Display Check [Näyttötesti] Reset Totalizer 1 [Nollaa laskuri] Calib. Functions [Viritystoiminnot] Programming [Parametrit] E E S Read Parameters [Lue parametreja] Enter Parameters [Syötä parametreja] Load Default Par. [Lataa oletusarvot] S S TW: Tare [Nollapisteajo] CW: Weight Check [Tarkistuspainoajo] LB: IMP/Belt [Pulssimääräajo] Set Time [Kellonajan asetus] S S S S Valikon rakenne on ympyrämäinen, eli viimeisestä toiminnosta voidaan siirtyä suoraan ensimmäiseen painamalla nuoli alas painiketta. Päävalikon kohdat Programming [Parametrit] ja Calib. Functions [Viritystoiminnot] sisältävät alavalikon. S = E = Nämä valikon toiminnot ovat salasanalla suojattuja asetustoimintoja. Laite kysyy salasanaa automaattisesti kun toiminto valitaan. Nämä valikon toiminnot ovat näkyvissä vain silloin kun yksi tai useampi tapahtumaviesti on aktiivinen. Toimintovalikossa liikkuminen ei estä mitään vaakaan liittyviä toimintoja toimimasta Perustoiminnot Nollaa tapahtumat [Clear Events] Nollaa tapahtumat Tämä toimintovalikon toiminto kuittaa kaikki aktiiviset tapahtumaviestit. Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Nollaa tapahtumat kohdalle.

13 TOIMINTOVALIKKO Sivu 13 Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Kaikki aktiiviset tapahtumat kuitataan. Tapahtumaviesti poistuu näytöltä, jos kyseisen tapahtuman aiheuttaja on korjattu. Jos kyseessä on HÄLYTYS tai VAROITUS 1 -luokan tapahtumaviesti ja häiriön aiheuttajaa ei ole poistettu niin näytön vilkutus ainoastaan loppuu Näytä tapahtumat [Display Events] Näytä tapahtumat Tämän toiminnon avulla voidaan katsella aktiivisia tapahtumaviestejä. Toiminnon kautta voidaan myös nähdä tapahtumaviestin selittävä teksti sekä tapahtumaan liittyvä parametri. Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Näytä tapahtumat kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Jokaisesta tapahtumaviestistä näytetään seuraavat tiedot: Merkkikoodi + parametri Nimi esim. E1=O01 esim. Sähkökatko Jos useita tapahtumaviestejä on samanaikaisesti aktiivisena, niin muiden tietoja voidaan katsella vaihtamalla tarkasteltavaa tapahtumaa nuolipainikkeilla Valikkopainikkeella voidaan palata takaisin normaalinäyttöön. Laite siirtyy normaalinäyttöön automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 20 sekunnin kuluessa Laajat tilatiedot [Service Values] Laajat tilatiedot Tämän toiminnon avulla voidaan vaihtaa näytössä esitettävät perustilatiedot laajennettuihin tilatietoihin. Laajennetuissa tilatiedoissa voidaan nähdä tarkempia tietoja laitteen toiminnasta. Laajennettujen tilatietojen sisältö on selitetty kappaleessa Näyttö. Laajennetut tilatiedot voidaan vaihtaa näyttöön seuraavasti: Valikko avataan valikkopainikkeella.

14 Sivu 14 TOIMINTOVALIKKO Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Laajat tilatiedot kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Näytössä esitettävää tilatietoa voidaan vaihtaa ylös ja alas nuolipainikkeilla. Perustilatiedot voidaan vaihtaa takaisin näyttöön seuraavasti: Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Perustiedot kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella Näyttötesti [Display Check] Näyttötesti Tällä toiminnolla voidaan tarkistaa näytön kunto. Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Näyttötesti kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Kaikki näytön segmentit vilkkuvat näytössä 4 kertaa. Toiminnolla voidaan tarkistaa, että kaikki segmentit ovat toimivia. Testin lopussa näytössä näytetään laitteen nimi ja laitteen ohjelmiston versionumero. Testi loppuu automaattisesti Nollaa laskuri [Reset Totalizer 1] Nollaa laskuri Tämä toiminto nollaa materiaalin summalaskurin.

15 TOIMINTOVALIKKO Sivu 15 Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Nollaa laskuri kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella.

16 Sivu 16 TOIMINTOVALIKKO 4.4. Asetustoiminnot päivittäisessä käytössä Asetustoiminnot sisältävät: Viritysmittaukset Parametrien asetustoiminnot Nämä toiminnot on suojattu salasanalla. Ainoa poikkeus on Lue parametreja -toiminto, johon ei tarvita salasanaa. Luovutettaessa käyttöohje henkilölle, jolla ei ole oikeutta käyttää salasanalla suojattuja toimintoja, suosittelemme peittämään ao. taulukon. Salasana Salasanalla suojattujen toimintojen käyttäminen on suositeltavaa vain jos käyttäjällä on hyvä tuntemus järjestelmästä. Väärät parametrit voivat aiheuttaa vakavia häiriöitä, jotka voivat joskus jäädä piileväksi viaksi. Jos laite on kytketty ohjausjärjestelmään, virheellinen toiminta voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitevikoja. Salasanan syöttäminen Laite kysyy salasanaa kun jokin suojattu toiminto valitaan toimintovalikosta. Suojattuihin toimintoihin päästään käsiksi uudelleen vielä 2 minuutin ajan toimintovalikon sulkemisen jälkeen ilman, että salasanaa tarvitsee syöttää. Salasana Salasana syötetään nuolipainikkeilla. Vasen ja oikea nuolipainikkeet siirtävät kohdistinta numerosta toiseen. Ylös ja alas nuolipainikkeet vaihtavat valitun numeron arvoa. Numero, joka on valittu vilkkuu näytöllä. [ENTER] painiketta painetaan kun salasana on kokonaisuudessaan syötetty näytölle TW: Nolla-asetus [TW: Tare] TW: Tare Tämä toiminto löytyy Viritys-alavalikon kautta. Nolla-asetusajo laskee hihnan kuormankannattimen poikkeaman nollapisteestä yhden hihnan kierroksen aikana. Saatua arvoa käytetään korjaamaan jatkuvan mittauksen tuloksia normaalissa toiminnassa. Ennakkoehdot: 1. Hihnan on oltava tyhjä. 2. Kaikki hihnavaa an mekaaniset osat ovat puhtaita. 3. Hihnakuljettimen tulee olla käynnissä.

17 TOIMINTOVALIKKO Sivu 17 Jos kaikkia ehtoja ei ole täytetty siitä ilmoitetaan laitteen näytöllä. Toiminnon suorittaminen: Toimintovalikko avataan, siirrytään Viritystoiminnot toiminnon kohdalle, painetaan [ENTER] painiketta, syötetään salasana. Valitaan toiminto TW: Tare Toiminto käynnistetään [ENTER] painikkeella. Toiminto voidaan keskeyttää valikkopainikkeella. Mittauksen ollessa käynnissä: Näyttö: - Jäljellä oleva aika prosentteina mittauksen kokonaisajasta. (vaihtuva tieto) - Jatkuvasti päivittyvä keskiarvo nollapaino prosentteina hihnan nimelliskuormasta. Mittauksen loputtua: Näyttö: - Nollapainon poikkeama edelliseen nollapainoon verrattuna prosentteina hihnan nimelliskuormasta. Poikkeama = + : Nollapaino kasvanut Poikkeama = - : Nollapaino pienentynyt (vaihtuva tieto) - Mitattujen nollapainojen keskiarvo prosentteina hihnan nimelliskuormaan verrattuna. Mittauksen tulos hyväksytään ja talletetaan parametrin D 03 arvoksi [ENTER] painikkeella. Mittaus voidaan keskeyttää valikkopainikkeella. Tulosta ei tällöin talleta. Huom. Vaa an mekaanisissa rakenteissa saattaa olla vikaa, jos poikkeama on yli 20%. Tarkista että hihnan kuormankannatin on puhdas.

18 Sivu 18 TAPAHTUMAVIESTIT 5. TAPAHTUMAVIESTIT 5.1. Yleistä Kaikkia vaa an toimintoja seurataan sisäisesti. Virhetilanteista informoidaan käyttäjää tapahtumaviesteillä. Esimerkki: Tapahtumaviesti E1 Sähkökatko Tapahtumaviestin merkkikoodia esitetään näytön vasemmassa reunassa. Merkkikoodiin kuuluu tapahtumaviestin kategorian ilmaiseva kirjain (esim. E ) ja numero (esim. 1 ). Tapahtumaviestin teksti voidaan katsoa toimintovalikon Näytä tapahtumat [Display Events] toiminnon kautta. Tapahtumat on jaettu neljään luokkaan. Tapahtuma voidaan kohdentaa tiettyyn luokkaan parametreja muuttamalla. Luokka Näyttö Selite HÄLYTYS [ALARM] Merkkikoodi vilkkuu näytöllä nopeasti. Summalaskuri lopettaa toimintansa, vaaka ei ole toimintakykyinen. Toiminta jatkuu normaalina vasta kun häiriön syy on poistettu ja hälytys on VAROITUS 1 [WARNING 1] VAROITUS 2 [WARNING 2] OHITA [IGNORE] Merkkikoodi vilkkuu näytöllä hitaasti. Merkkikoodia esitetään näytöllä, ei vilkutusta. kuitattu. Summalaskurin toiminta jatkuu normaalisti. Kuittaaminen: Näytön vilkkuminen loppuu, mutta tapahtumaviesti säilyy aktiivisena jos häiriön syytä ei ole poistettu. Summalaskurin toiminta jatkuu normaalisti. Kuittaaminen ei ole tarpeellista. Kun häiriön syy on poistettu, niin tapahtumaviesti poistuu automaattisesti. - Kun tapahtuman luokaksi asetetaan parametrilla tämä luokka, niin kyseistä tapahtumaa ei seurata eikä siitä tule tapahtumaviestiä. Tämän asettaminen ei vaikuta Minimi- ja maksimirajoihin liittyvien digitaalilähtöjen toimintaan. Näytöllä esitetään aina korkeimman prioriteetin omaavaa tapahtumaviestiä jos useita tapahtumia on aktiivisena yhtäaikaisesti. Luokkien prioriteettijärjestys: Hälytys, Varoitus 1, Varoitus Toiminnot Tapahtumaviestien kuittaaminen Toimintovalikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Nollaa tapahtumat kohdalle.

19 TAPAHTUMAVIESTIT Sivu 19 Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Kaikki aktiiviset tapahtumat kuitataan. Tapahtumaviesti poistuu näytöltä, jos kyseisen tapahtuman aiheuttaja on korjattu. Jos kyseessä on HÄLYTYS tai VAROITUS 1 -luokan tapahtumaviesti ja häiriön aiheuttajaa ei ole poistettu niin näytön vilkutus ainoastaan loppuu Kaikkien aktiivisten tapahtumaviestien tarkastelu Toimintovalikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Näytä tapahtumat kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Jokaisesta tapahtumaviestistä näytetään seuraavat tiedot: Merkkikoodi + parametri Nimi esim. E1=O01 esim. Sähkökatko Jos useita tapahtumaviestejä on samanaikaisesti aktiivisena, niin muiden tietoja voidaan katsella vaihtamalla tarkasteltavaa tapahtumaa nuolipainikkeella Valikkopainikkeella voidaan palata takaisin normaalinäyttöön. Laite siirtyy normaalinäyttöön automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 20 sekunnin kuluessa Lähtöjen toiminta Hälytystä ilmaiseva digitaalilähtö pysyy päällä kunnes häiriön syy on poistettu ja tapahtumaviesti on kuitattu. Tapahtumaluokkien asettelulla ei ole vaikutusta minimi- ja maksimirajoihin liittyvien digitaalilähtöjen toimintaan. Tämä koskee myös OHITA luokkaa; digitaalilähtö asetetaan rajojen mukaan vaikka tapahtumaviestiä ei näytettäisi. Tapahtuma talletetaan vain hihnan liikkuessa Järjestelmä (S) S1: Muistivirhe [Memory Error] Ohjelma- ja parametrimuistia tarkastetaan jatkuvasti laitteen ollessa käynnissä. Tämä hälytys tarkoittaa, että muistissa on tapahtunut virhe. Useimmissa tapauksissa laitetta ei voida käyttää ennen kuin se on huollettu. Toimenpiteet: Ota yhteys Lahti Precision Oy:n huoltoon. Parametrit: O 02

20 Sivu 20 TAPAHTUMAVIESTIT S5: Virit.par. muisti [Dongle fault] Viritysparametrimuistiin talletetaan vaa an viritysparametrit. Muisti sijaitsee anturikaapelin liittimen sisällä. Tämä hälytys tarkoittaa, että muisti on vioittunut tai se puuttuu kokonaan. Toimenpiteet: Tarkista punnitusanturin liittimen kytkentä Parametrit: O 15 Huomio: Vaaka on täysin toimintakuntoinen myös ilman viritysparametrimuistia, koska viritysparametrit on talletettu myös laitteen sisälle, mutta jos laitteisto joudutaan vaihtamaan niin viritys pitää suorittaa uudelleen S9: Kommunik.virhe [Communication Host] kenttäväylän kommunikointi on keskeytynyt säädettyä aikarajaa pidemmäksi ajaksi. Toimenpiteet: Tarkista kaapeleiden kytkennät Parametrit: L Sähkönsyöttö ja liitännät (E) E1: Sähkökatko [Power Failure] Sähkönsyötössä on ollut katkos tai laite on ollut kytkettynä pois päältä. Hihnalla tänä aikana siirretyn materiaalin määrää ei ole laskettu. Toimenpiteet: Kuittaa hälytys Parametrit: O E2: Nop.ant. kaapeli [Tachometer Namur Error] Oikosulku tai katkos nopeusanturin kaapelissa. Vaaka ei ole käytettävissä niin kauan kun vika on päällä. Toimenpiteet: Tarkista nopeusanturin kaapelointi. Nopeuden mittaus voidaan kytkeä väliaikaisesti pois käytöstä parametrilla B 03. Tällöin laite laskee materiaalin virtaa asetetun vakionopeuden ja painotiedon mukaan. Parametrit: O E6: Ulkoinen virhe [Error External Event] Tämä hälytys voidaan herättää ulkoisella tulolla DI 3. Toimenpiteet: Korjaa virheen aiheuttaja ja kuittaa hälytys. Parametrit: P 06 and O 11

21 TAPAHTUMAVIESTIT Sivu Viritys (C) C1: Punn.ant. kaapeli [LC input] Anturikaapeli on poikki tai anturi on kytketty väärin tai ei ollenkaan. Toimenpiteet: Tarkista anturin kaapelointi. Jos kaapelointi on kunnossa vika voi olla punnitusanturissa. Parametrit: O C2: Nopeusant. > MAKS [Tachometer input] Nopeusanturin signaalin taajuus ylittää 3,000Hz. Toimenpiteet: Tarkista nopeusanturin soveltuvuus käytetylle nopeusalueelle. Nopeusanturin antaman signaalin taajuus voidaan tarkistaa oskilloskoopin avulla. Tarkasta kaapelin kytkentä. Parametrit: O Maksimiarvot (H) H2: Kuorma > MAX [Belt Load > MAX] Hihnan kuormitus ylittää asetetun maksimiarvon. Toimenpiteet: Ei toimenpiteitä jos anturin maksimikuormaa ei ole ylitetty (Hälytys H4) ja järjestelmän maksimi- ja minimirajoja on noudatettu. Parametrit: F 07, F H4: Punn.ant. > MAX [LC Input > MAX] Hihnalla on liian suuri määrä materiaalia. Mittausvirheitä saattaa esiintyä. Toimenpiteet: Tarkista materiaalin syöttösäiliön annostelija. Parametrit: O Minimiarvot (L) L2: Nopeus < MIN [Load < MIN] Hihnan nopeus on pienempi kuin asetettu minimiarvo. Toimenpiteet: Ei toimenpiteitä jos Hälytys L4 ei ole päällä ja järjestelmän muita rajoja on noudatettu. Parametrit: F 05, F 06

22 Sivu 22 TAPAHTUMAVIESTIT L4: Punn.ant. < MIN [LC Input < MIN] Punnituskennon kuormitus alittaa minimiarvon. Mittauksessa saattaa esiintyä virheitä liian pienellä kuormalla. Toimenpiteet: Tarkista mekaaniset rakenteet. Tarkista punnitusanturin kaapelointi. Parametrit: O 09

23 Lahti Precision Oy Ahjokatu 4 A, P.O.B. 22 FI Lahti, Finland

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807

WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807 Ahjokatu 4 A, P.O.B. 22 FI-15801 Lahti, Finland Tel. +358 3 829 21 Fax +358 3 829 4100 www.lahtiprecision.com WA-800 Tuoteperhe Tekniset tiedot Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810 Ohjaimet WA-804

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

WA-801 Vaakapääte DE020481.FI V1.60

WA-801 Vaakapääte DE020481.FI V1.60 Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätiedot

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy i Boliden, Harjavalta Käyttöohje Terminaali 4.12.2012 ii Boliden, Harjavalta LAHTI PRECISION OY Postal address Telephone int. E-mail Ahjokatu 4 A P.O.B. 22 +358 382921 general@lahtiprecision.com 15800

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

WA-802 Vaakapääte DE020482.FI V1.60

WA-802 Vaakapääte DE020482.FI V1.60 Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET VACON CX/CXL/CXS Graafinen ohjauspaneeli Sivu 1 1. Yleistä Taajuusmuuttajan tila Panel / Remote = Aktiivinen ohjauspaikka Ready = Syöttöjännitte on kytketty ja taajuusmuuttaja on valmis käyttöön Fault

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Toiminnallinen määrittely versio 1.2

Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Ryhmä 2 Sami Luomansuu, 168128, sami.luomansuu@tut.fi Panu Sjövall, 205401, panu.sjovall@tut.fi VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Tehdyt muutokset 1.0 02.10.12

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 OESPEAKER VERSIO 10.3 OSSPEAKER VERSIO 10.3 TILA: 3.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO Ohjelman asennus... 2 Radiorastien liittäminen... 2 Taustatietojen syöttö... 2 Verkon

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä

Lisätiedot

Vaaka Emp-231C. Liittimet 7, 8 ja 9 ovat transistorilähdöt. 7=yhteinen miinus, 8=alas-pulssit, 9=ylöspulssit.

Vaaka Emp-231C. Liittimet 7, 8 ja 9 ovat transistorilähdöt. 7=yhteinen miinus, 8=alas-pulssit, 9=ylöspulssit. Vaakainstrumentti on paneliasenteinen, etulevy 96 mm x 48 mm. Etulevy on vesitiivis, sileän etukalvon takana on näyttö ja kaksi näppäintä: Brutto ja Taara. Taaranäppäin nollaa näytön ja Bruttonäppäin palauttaa

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodinumero 2071 1021 SCAN20 KÄSIKIRJA Koodi nro. 2071 1021 Sivu 1/14 Esipuhe Tämä käyttöohje koskee SCAN20 sarjan keskuslaitteita varustettuna 1.11

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE 2 ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE... 3 KAAPELEIDEN KYTKENNÄT...3 ASETUKSET JA KONFIGUROINTI...4 TIETOKONEEN ASETUKSET...4 HM410:N KONFIGUROINTI...4 CONFIGURATION WIZARD... 6 Reititetty

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 Trifitek Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ TR-838 on monikäyttöinen LCD kaapelitesteri / hakulaite. Tuote koostuu lähettimestä, vastaanottimesta

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot

Firstbeat Uploader. Käyttöohje -versio 1.0.0.0

Firstbeat Uploader. Käyttöohje -versio 1.0.0.0 Firstbeat Uploader Käyttöohje -versio 1.0.0.0 2 Sisällysluettelo: 1 KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 3 1.2 MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.3 FIRSTBEAT UPLOADERIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

MKII-kalibrointilaitteen pikaopas

MKII-kalibrointilaitteen pikaopas MKII-kalibrointilaitteen pikaopas Sisällys 1. Näppäimet... 1 2. Päävalikot... 1 3. Tarkastusten suorittaminen... 2 3.1. Ajopiirturin 2-vuotistarkastuksen suorittaminen digipiirturille... 3 3.2. Ajoneuvon

Lisätiedot

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö)

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö) Asennus Tiedonsiirtokaapeli Liitä MPPT Control BlueSolar MPPT Charge Controller -laitteeseen VE.Direct-kaapelilla. Kaapeli ei sisälly toimitukseen joten se tulee tilata erikseen. Virtakaapeli johtosulakkeella

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 40 Pikaopas Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Näppäintoiminnot 2 1 Lämmittely Kohde Min Kesto lyöntiä /min Maks min 2 3 4 Lisävarusteet Rider 40:n toimitukseen

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot