WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE FI V1.60

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60"

Transkriptio

1 WA-810 Summaava hihnavaakapääte

2 Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

3 SISÄLTÖ Sivu 3 SISÄLTÖ 1. ALUKSI Nopeaan alkuun Kuinka käytän tätä ohjetta TURVAOHJEET YLEISET OMINAISUUDET Ominaisuudet Laitteen käyttö Yleistä Näyttö Näppäimistö TOIMINTOVALIKKO Yleistä Toimintovalikon käyttö Toimintovalikon rakenne Perustoiminnot Nollaa tapahtumat [Clear Events] Näytä tapahtumat [Display Events] Laajat tilatiedot [Service Values] Näyttötesti [Display Check] Nollaa laskuri [Reset Totalizer 1] Asetustoiminnot päivittäisessä käytössä TW: Nolla-asetus [TW: Tare] TAPAHTUMAVIESTIT Yleistä Toiminnot Tapahtumaviestien kuittaaminen Kaikkien aktiivisten tapahtumaviestien tarkastelu Lähtöjen toiminta Järjestelmä (S) S1: Muistivirhe [Memory Error] S5: Virit.par. muisti [Dongle fault] S9: Kommunik.virhe [Communication Host] Sähkönsyöttö ja liitännät (E) E1: Sähkökatko [Power Failure] E2: Nop.ant. kaapeli [Tachometer Namur Error] E6: Ulkoinen virhe [Error External Event] Viritys (C) C1: Punn.ant. kaapeli [LC input] C2: Nopeusant. > MAKS [Tachometer input] Maksimiarvot (H) H2: Kuorma > MAX [Belt Load > MAX]... 21

4 Page 4 SISÄLTÖ H4: Punn.ant. > MAX [LC Input > MAX] Minimiarvot (L) L2: Nopeus < MIN [Load < MIN] L4: Punn.ant. < MIN [LC Input < MIN]... 22

5 ALUKSI Sivu 5 1. ALUKSI 1.1. Nopeaan alkuun Ohjeen sisältö Tämä ohje soveltuu kaikkiin WA-800 -sarjan laitteisiin, joiden ohjelmiston versio on V006 tai uudempi. Kuinka löydän nopeasti etsimäni tiedon? Lue tämä kappale. Lue kappale Kuinka käytän tätä ohjetta. Katso sisällysluettelo. Mitä teen, jos laitteeseen tulee häiriö tai vika? Lue ensiksi kappale Tapahtumaviestit ja yritä selvittää häiriö Kuinka käytän tätä ohjetta Tämän ohjeen avulla laitteen käyttäjä saa tarvitsemansa tiedot laitteen käyttämiseksi. Löytääksesi etsimäsi tiedon ohjeesta nopeasti ja helposti, lue seuraavat kohdat: Kuinka luen tätä ohjetta? Ohjetta ei tarvitse lukea alusta loppuun käytä sitä hakuteoksen kaltaisesti. Sisällysluettelosta löytää nopeimmin etsimänsä tiedon sijainnin. Ohjeessa on monien parametri- ja toimintokuvausten kohdalla niiden asettamiseen liittyvä toimintajärjestys. Toimintajärjestystä pitää noudattaa jotta laite toimii oikein. Kenen luettavaksi ohje on tarkoitettu? Ohje on tarkoitettu jokaiselle laitteen peruskäyttäjälle.

6 Sivu 6 TURVAOHJEET 2. TURVAOHJEET Jotta vältytään henkilövahingoilta ja laitteiden rikkoontumisilta, alla olevia ohjeita tulee noudattaa. Käyttökohde Mittausjärjestelmä ja siihen liitetyt mekaaniset komponentit on suunniteltu punnitukseen ja siihen liittyviin ohjaustoimintoihin. Vaarat ja riskit Itse mittausjärjestelmä ei aiheuta mitään vaaraa, jos se on oikein asennettu ja otettu käyttöön asianmukaisesti. Vaaran mahdollisuus on kuitenkin olemassa jos järjestelmään on liitetty laitteita, joilla punnittavaa materiaalia siirretään ja annostellaan. Vaaran mahdollisuus on myös aina olemassa silloin, jos laitteiston käyttäjä ei ole perehtynyt järjestelmään ja sen käyttöön. Mikäli punnitusjärjestelmä on suuremman järjestelmän osana, laitteiston omistaja on vastuussa sen käyttöturvallisuudesta. Varoitusmerkit Tämä merkki varoittaa vaarasta, johon saattaa liittyä tapaturmariski tai jopa hengenvaara. Tämä merkki varoittaa vaarasta, joka saattaa vioittaa punnitusjärjestelmää tai muita laitteiston osia. Henkilökunta Valmistelevia töitä, asennus-, käyttöönotto-, käyttö-, kunnossapito-, ja huoltotöitä saavat tehdä ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt. Kaikkien punnitusjärjestelmää käyttävien henkilöiden tulee perehtyä turvaohjeisiin ja tähän käsikirjaan siltä osin kuin ne liittyvät ko. henkilön toiminta-alueeseen. Esimiesten on huolehdittava siitä, että käyttöhenkilökunta perehtyy kaikkiin laitteiston käytöstä ja turvallisuudesta annettuihin ohjeisiin ja myös että niitä noudatetaan. Parametrien muutokset Punnitusjärjestelmän toiminta määritellään parametreilla. Parametrimuutoksia saa tehdä ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen tarvittavan koulutuksen. Kun mittausjärjestelmään on liitetty punnitusja annostuslaitteita, virheelliset parametriarvot voivat aiheuttaa työtapaturmia, aineellisia vahinkoja ja laitteistovikoja. Lisäksi niistä voi aiheutua häiriöitä laitteiston toimintaan. Salasana Parametrien asetus on suojattu salasanalla, jotta asiattomat henkilöt eivät pääse niitä muuttamaan. Punnitusjärjestelmästä vastaavalla tulee olla vastuu salasanan vastuullisesta käytöstä. Häiriöilmoitusten kuittaus Häiriöilmoituksen saa kuitata vasta, kun häiriön syy on poistettu.

7 TURVAOHJEET Sivu 7 Ennen häiriön kuittaamista on myös varmistettava että laitteisto toimii oikein ja että toimilaitteet ovat lepotilassa. Huolto ja kunnossapito Vaakaan liitettyjä varoituskilpien ohjeita on noudatettava huolto- ja kunnossapitotöiden aikana. Ennen kuin mekaanisten toimilaitteiden tai oheislaitteiden (erityisesti ohjausjärjestelmä) huoltotöitä saa suorittaa, on sähkön syöttö katkaistava ja lisäksi varmistettava, ettei sitä voida kytkeä takaisin työn suorittamisen aikana. Sähkön syöttö on katkaistava ennen kuin sähkölaitteita ryhdytään huoltamaan. Suojaus kosteudelta Kaikki laitteiston osat ja erityisesti sen sähköiset osat tulee suojata vedeltä ja kosteudelta huolto- ja kunnossapitotöiden aikana kun laitteiden suojakotelot on avattu. Huomioi myös laitteen kotelointiluokan asettamat vaatimukset. Rakenteelliset muutokset Ilman valmistajan lupaa tehdyt rakennemuutokset ja/tai -lisäykset muiden kuin valmistajan toimittamilla osilla aiheuttaa valmistajan myöntämän takuun raukeamisen ja vastuuvapauden kaikista mahdollisesti aiheutuvista henkilö- ja omaisuusvahingoista. Osien vaihto Korvaa vioittunut osa aina valmistajan toimittamalla alkuperäisosalla. Jos varaosina käytetään muita kuin valmistajan toimittamia osia, laitteelle myönnetty takuu raukeaa.

8 Sivu 8 YLEISET OMINAISUUDET 3. YLEISET OMINAISUUDET 3.1. Ominaisuudet WA-810 Hihnavaa an pääte näyttää materiaalin painon ja hihnan nopeuden perusteella laskettua massavirtaa. Laitteen summalaskuri laskee materiaalin kokonaismäärää. Laitteessa on aseteltavat rajat hihnan maksimi- ja minimikuormitukselle. Laitteen näyttöön voidaan valita jokin seuraavista tiedoista: Laskuri, massavirta, nimellisarvoon verrattu suhteellinen massavirta, hihnan päällä oleva paino, nimellisarvoon verrattu suhteellinen paino tai hihnan nopeus. Laitteen pulssilähdöstä voidaan lukea laskurin arvoa ja analogialähdöstä esimerkiksi massavirran arvoa. Laite on varustettu ohjaus- ja näyttöpaneelilla, joten sitä voidaan käyttää itsenäisenä ohjauslaitteena. Laitteessa on laaja valikoima kenttäväyläliityntöjä, joilla se voidaan liittää laajemman ohjausjärjestelmän osaksi. WA-810 summaava hihnavaakapäätettä ei ole toistaiseksi hyväksytty vaattuun käyttöön Laitteen käyttö Yleistä WA-810-hihnavaakapäätteen käyttöliittymä. I = 200 t/h

9 YLEISET OMINAISUUDET Sivu 9 Käyttöpaneelissa on kaksi osaa, näyttö ja näppäimistö. Niiden tärkeimmät osat on listattu alla olevaan listaan ja ne on selitetty tarkemmin seuraavilla sivuilla. Näytöllä esitetään: Punnitus- ja massavirta-arvot Tapahtumaviestit Toimintovalikon toiminnot Parametrinimi / tietojen syöttö Näppäimistö sisältää: Näyttö Nuolipainikkeet Toimintopainike [ENTER]-painike Näytössä on käytössä enintään 20 merkkiä. WA-810 laitteen näyttö on jaettu kahteen alueeseen; ensimmäiset kaksi merkkiä vasemmalta on varattu tapahtumaviestin merkkikoodia ja hihnan liikkeen symbolia varten ja ovat aina näkyvissä laitteen tilasta riippumatta ja sen jälkeen oikealle yhden tyhjän merkin jälkeen loput merkit ovat käytössä laitteen tilan mukaan. E1 I= 200 t/h Näytön vasemmassa kiinteässä osassa esitetään: Pyörivää pistettä hihnan liikkeen symbolina. Tapahtumaviestistä kertovaa merkkikoodia. Jos tapahtumaviesti on aktiivinen, niin näitä kahta näytetään vuorotellen 5 sekunnin ajan kutakin. Näytön oikeassa reunassa esitetään: 1. Hihnavaa an punnitus- ja tilatiedot (a) tai laajennetut tilatiedot (b) 2. Toimintovalikon toiminnot 1. a) Hihnavaa an punnitus- ja tilatiedot. Laskuri, hihnan punnitusalueen päällä oleva paino, hihnan nopeus ja massavirta. Näyttö Selitys Z1 = 5000 kg Laskuri I = 1000 kg/h Massavirta Ir = % Massavirta prosentteina suhteessa nimelliseen massavirtaarvoon verrattuna Q = kg/m Hihnalla olevan materiaalin paino Qr = 50.0% Hihnalla oleva materiaali prosentteina suhteessa nimelliseen hihnan punnitusalueeseen V = m/s Hihnan nopeus Laskurin ja massavirta-arvon luvun muotoilu ja yksikkö voidaan valita erikseen.

10 Sivu 10 YLEISET OMINAISUUDET 2. Toimintovalikon toiminnot Toimintovalikon toiminnot esitetään näytön oikeanpuoleisessa osassa. Toimintovalikko on selitetty tarkemmin luvussa Näppäimistö Toimintovalikko WA-810 hihnavaakapäätteen näppäimistö sisältää nuolipainikkeet, valikkopainikkeen ja [ENTER]- painikkeen. Painikkeiden käyttö on selitetty seuraavassa taulukossa. Painike Toiminto Ylös/alas -nuolipainikkeet: Valitsee näytettävän tiedon Valitsee toiminnon valikossa Suurentaa tai pienentää valitun numeron arvoa Vasemmalle/oikealle -nuolipainikkeet: Siirtää valintaa vasemmalle tai oikealle lukujen syöttämisen yhteydessä Nuoli oikealle painike aloittaa parametrin arvon muokkaamisen Valikkopainike: Avaa toimintovalikon Palaa alkutilaan Peruuttaa toiminnon [ENTER]-painike: Käynnistää toiminnon Vahvistaa syötteen

11 TOIMINTOVALIKKO Sivu TOIMINTOVALIKKO 4.1. Yleistä Toimintovalikko voidaan jakaa kahteen osaan: Perustoiminnot Asetustoiminnot Perustoiminnot sisältävät kaikki mitä tarvitaan päivittäisessä käytössä. Nämä toiminnot on kuvattu luvussa 4.3. Asetustoiminnot on suojattu salasanalla. Näitä toimintoja käytetään hihnavaakapäätteen viritykseen ja konfigurointiin. Nämä toiminnot on kuvattu Laajennetussa Käyttöohjeessa luvussa Toimintovalikon käyttö Toimintovalikon avaaminen ja toimintojen selaaminen: Toimintovalikko avataan painamalla valikkopainiketta. Edellinen valittu valikon toiminto tulee näyttöön. Näytä tapahtumaviestit toiminto tulee näyttöön, jos jokin tapahtumaviesti on aktiivinen. Valikossa liikutaan ylös ja alas nuolipainikkeilla. [ENTER]-painike käynnistää toiminnon ja avaa alavalikon. Valikkopainikkeella voidaan palata takaisin normaalinäyttöön tai perua toiminto.

12 Sivu 12 TOIMINTOVALIKKO Toimintovalikon rakenne Clear Events [Nollaa tapahtumat] Display Events [Näytä tapahtumat] Service Values [Laajat tilatiedot] ( Standard values [Perustiedot] ) Display Check [Näyttötesti] Reset Totalizer 1 [Nollaa laskuri] Calib. Functions [Viritystoiminnot] Programming [Parametrit] E E S Read Parameters [Lue parametreja] Enter Parameters [Syötä parametreja] Load Default Par. [Lataa oletusarvot] S S TW: Tare [Nollapisteajo] CW: Weight Check [Tarkistuspainoajo] LB: IMP/Belt [Pulssimääräajo] Set Time [Kellonajan asetus] S S S S Valikon rakenne on ympyrämäinen, eli viimeisestä toiminnosta voidaan siirtyä suoraan ensimmäiseen painamalla nuoli alas painiketta. Päävalikon kohdat Programming [Parametrit] ja Calib. Functions [Viritystoiminnot] sisältävät alavalikon. S = E = Nämä valikon toiminnot ovat salasanalla suojattuja asetustoimintoja. Laite kysyy salasanaa automaattisesti kun toiminto valitaan. Nämä valikon toiminnot ovat näkyvissä vain silloin kun yksi tai useampi tapahtumaviesti on aktiivinen. Toimintovalikossa liikkuminen ei estä mitään vaakaan liittyviä toimintoja toimimasta Perustoiminnot Nollaa tapahtumat [Clear Events] Nollaa tapahtumat Tämä toimintovalikon toiminto kuittaa kaikki aktiiviset tapahtumaviestit. Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Nollaa tapahtumat kohdalle.

13 TOIMINTOVALIKKO Sivu 13 Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Kaikki aktiiviset tapahtumat kuitataan. Tapahtumaviesti poistuu näytöltä, jos kyseisen tapahtuman aiheuttaja on korjattu. Jos kyseessä on HÄLYTYS tai VAROITUS 1 -luokan tapahtumaviesti ja häiriön aiheuttajaa ei ole poistettu niin näytön vilkutus ainoastaan loppuu Näytä tapahtumat [Display Events] Näytä tapahtumat Tämän toiminnon avulla voidaan katsella aktiivisia tapahtumaviestejä. Toiminnon kautta voidaan myös nähdä tapahtumaviestin selittävä teksti sekä tapahtumaan liittyvä parametri. Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Näytä tapahtumat kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Jokaisesta tapahtumaviestistä näytetään seuraavat tiedot: Merkkikoodi + parametri Nimi esim. E1=O01 esim. Sähkökatko Jos useita tapahtumaviestejä on samanaikaisesti aktiivisena, niin muiden tietoja voidaan katsella vaihtamalla tarkasteltavaa tapahtumaa nuolipainikkeilla Valikkopainikkeella voidaan palata takaisin normaalinäyttöön. Laite siirtyy normaalinäyttöön automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 20 sekunnin kuluessa Laajat tilatiedot [Service Values] Laajat tilatiedot Tämän toiminnon avulla voidaan vaihtaa näytössä esitettävät perustilatiedot laajennettuihin tilatietoihin. Laajennetuissa tilatiedoissa voidaan nähdä tarkempia tietoja laitteen toiminnasta. Laajennettujen tilatietojen sisältö on selitetty kappaleessa Näyttö. Laajennetut tilatiedot voidaan vaihtaa näyttöön seuraavasti: Valikko avataan valikkopainikkeella.

14 Sivu 14 TOIMINTOVALIKKO Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Laajat tilatiedot kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Näytössä esitettävää tilatietoa voidaan vaihtaa ylös ja alas nuolipainikkeilla. Perustilatiedot voidaan vaihtaa takaisin näyttöön seuraavasti: Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Perustiedot kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella Näyttötesti [Display Check] Näyttötesti Tällä toiminnolla voidaan tarkistaa näytön kunto. Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Näyttötesti kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Kaikki näytön segmentit vilkkuvat näytössä 4 kertaa. Toiminnolla voidaan tarkistaa, että kaikki segmentit ovat toimivia. Testin lopussa näytössä näytetään laitteen nimi ja laitteen ohjelmiston versionumero. Testi loppuu automaattisesti Nollaa laskuri [Reset Totalizer 1] Nollaa laskuri Tämä toiminto nollaa materiaalin summalaskurin.

15 TOIMINTOVALIKKO Sivu 15 Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Nollaa laskuri kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella.

16 Sivu 16 TOIMINTOVALIKKO 4.4. Asetustoiminnot päivittäisessä käytössä Asetustoiminnot sisältävät: Viritysmittaukset Parametrien asetustoiminnot Nämä toiminnot on suojattu salasanalla. Ainoa poikkeus on Lue parametreja -toiminto, johon ei tarvita salasanaa. Luovutettaessa käyttöohje henkilölle, jolla ei ole oikeutta käyttää salasanalla suojattuja toimintoja, suosittelemme peittämään ao. taulukon. Salasana Salasanalla suojattujen toimintojen käyttäminen on suositeltavaa vain jos käyttäjällä on hyvä tuntemus järjestelmästä. Väärät parametrit voivat aiheuttaa vakavia häiriöitä, jotka voivat joskus jäädä piileväksi viaksi. Jos laite on kytketty ohjausjärjestelmään, virheellinen toiminta voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitevikoja. Salasanan syöttäminen Laite kysyy salasanaa kun jokin suojattu toiminto valitaan toimintovalikosta. Suojattuihin toimintoihin päästään käsiksi uudelleen vielä 2 minuutin ajan toimintovalikon sulkemisen jälkeen ilman, että salasanaa tarvitsee syöttää. Salasana Salasana syötetään nuolipainikkeilla. Vasen ja oikea nuolipainikkeet siirtävät kohdistinta numerosta toiseen. Ylös ja alas nuolipainikkeet vaihtavat valitun numeron arvoa. Numero, joka on valittu vilkkuu näytöllä. [ENTER] painiketta painetaan kun salasana on kokonaisuudessaan syötetty näytölle TW: Nolla-asetus [TW: Tare] TW: Tare Tämä toiminto löytyy Viritys-alavalikon kautta. Nolla-asetusajo laskee hihnan kuormankannattimen poikkeaman nollapisteestä yhden hihnan kierroksen aikana. Saatua arvoa käytetään korjaamaan jatkuvan mittauksen tuloksia normaalissa toiminnassa. Ennakkoehdot: 1. Hihnan on oltava tyhjä. 2. Kaikki hihnavaa an mekaaniset osat ovat puhtaita. 3. Hihnakuljettimen tulee olla käynnissä.

17 TOIMINTOVALIKKO Sivu 17 Jos kaikkia ehtoja ei ole täytetty siitä ilmoitetaan laitteen näytöllä. Toiminnon suorittaminen: Toimintovalikko avataan, siirrytään Viritystoiminnot toiminnon kohdalle, painetaan [ENTER] painiketta, syötetään salasana. Valitaan toiminto TW: Tare Toiminto käynnistetään [ENTER] painikkeella. Toiminto voidaan keskeyttää valikkopainikkeella. Mittauksen ollessa käynnissä: Näyttö: - Jäljellä oleva aika prosentteina mittauksen kokonaisajasta. (vaihtuva tieto) - Jatkuvasti päivittyvä keskiarvo nollapaino prosentteina hihnan nimelliskuormasta. Mittauksen loputtua: Näyttö: - Nollapainon poikkeama edelliseen nollapainoon verrattuna prosentteina hihnan nimelliskuormasta. Poikkeama = + : Nollapaino kasvanut Poikkeama = - : Nollapaino pienentynyt (vaihtuva tieto) - Mitattujen nollapainojen keskiarvo prosentteina hihnan nimelliskuormaan verrattuna. Mittauksen tulos hyväksytään ja talletetaan parametrin D 03 arvoksi [ENTER] painikkeella. Mittaus voidaan keskeyttää valikkopainikkeella. Tulosta ei tällöin talleta. Huom. Vaa an mekaanisissa rakenteissa saattaa olla vikaa, jos poikkeama on yli 20%. Tarkista että hihnan kuormankannatin on puhdas.

18 Sivu 18 TAPAHTUMAVIESTIT 5. TAPAHTUMAVIESTIT 5.1. Yleistä Kaikkia vaa an toimintoja seurataan sisäisesti. Virhetilanteista informoidaan käyttäjää tapahtumaviesteillä. Esimerkki: Tapahtumaviesti E1 Sähkökatko Tapahtumaviestin merkkikoodia esitetään näytön vasemmassa reunassa. Merkkikoodiin kuuluu tapahtumaviestin kategorian ilmaiseva kirjain (esim. E ) ja numero (esim. 1 ). Tapahtumaviestin teksti voidaan katsoa toimintovalikon Näytä tapahtumat [Display Events] toiminnon kautta. Tapahtumat on jaettu neljään luokkaan. Tapahtuma voidaan kohdentaa tiettyyn luokkaan parametreja muuttamalla. Luokka Näyttö Selite HÄLYTYS [ALARM] Merkkikoodi vilkkuu näytöllä nopeasti. Summalaskuri lopettaa toimintansa, vaaka ei ole toimintakykyinen. Toiminta jatkuu normaalina vasta kun häiriön syy on poistettu ja hälytys on VAROITUS 1 [WARNING 1] VAROITUS 2 [WARNING 2] OHITA [IGNORE] Merkkikoodi vilkkuu näytöllä hitaasti. Merkkikoodia esitetään näytöllä, ei vilkutusta. kuitattu. Summalaskurin toiminta jatkuu normaalisti. Kuittaaminen: Näytön vilkkuminen loppuu, mutta tapahtumaviesti säilyy aktiivisena jos häiriön syytä ei ole poistettu. Summalaskurin toiminta jatkuu normaalisti. Kuittaaminen ei ole tarpeellista. Kun häiriön syy on poistettu, niin tapahtumaviesti poistuu automaattisesti. - Kun tapahtuman luokaksi asetetaan parametrilla tämä luokka, niin kyseistä tapahtumaa ei seurata eikä siitä tule tapahtumaviestiä. Tämän asettaminen ei vaikuta Minimi- ja maksimirajoihin liittyvien digitaalilähtöjen toimintaan. Näytöllä esitetään aina korkeimman prioriteetin omaavaa tapahtumaviestiä jos useita tapahtumia on aktiivisena yhtäaikaisesti. Luokkien prioriteettijärjestys: Hälytys, Varoitus 1, Varoitus Toiminnot Tapahtumaviestien kuittaaminen Toimintovalikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Nollaa tapahtumat kohdalle.

19 TAPAHTUMAVIESTIT Sivu 19 Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Kaikki aktiiviset tapahtumat kuitataan. Tapahtumaviesti poistuu näytöltä, jos kyseisen tapahtuman aiheuttaja on korjattu. Jos kyseessä on HÄLYTYS tai VAROITUS 1 -luokan tapahtumaviesti ja häiriön aiheuttajaa ei ole poistettu niin näytön vilkutus ainoastaan loppuu Kaikkien aktiivisten tapahtumaviestien tarkastelu Toimintovalikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Näytä tapahtumat kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Jokaisesta tapahtumaviestistä näytetään seuraavat tiedot: Merkkikoodi + parametri Nimi esim. E1=O01 esim. Sähkökatko Jos useita tapahtumaviestejä on samanaikaisesti aktiivisena, niin muiden tietoja voidaan katsella vaihtamalla tarkasteltavaa tapahtumaa nuolipainikkeella Valikkopainikkeella voidaan palata takaisin normaalinäyttöön. Laite siirtyy normaalinäyttöön automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 20 sekunnin kuluessa Lähtöjen toiminta Hälytystä ilmaiseva digitaalilähtö pysyy päällä kunnes häiriön syy on poistettu ja tapahtumaviesti on kuitattu. Tapahtumaluokkien asettelulla ei ole vaikutusta minimi- ja maksimirajoihin liittyvien digitaalilähtöjen toimintaan. Tämä koskee myös OHITA luokkaa; digitaalilähtö asetetaan rajojen mukaan vaikka tapahtumaviestiä ei näytettäisi. Tapahtuma talletetaan vain hihnan liikkuessa Järjestelmä (S) S1: Muistivirhe [Memory Error] Ohjelma- ja parametrimuistia tarkastetaan jatkuvasti laitteen ollessa käynnissä. Tämä hälytys tarkoittaa, että muistissa on tapahtunut virhe. Useimmissa tapauksissa laitetta ei voida käyttää ennen kuin se on huollettu. Toimenpiteet: Ota yhteys Lahti Precision Oy:n huoltoon. Parametrit: O 02

20 Sivu 20 TAPAHTUMAVIESTIT S5: Virit.par. muisti [Dongle fault] Viritysparametrimuistiin talletetaan vaa an viritysparametrit. Muisti sijaitsee anturikaapelin liittimen sisällä. Tämä hälytys tarkoittaa, että muisti on vioittunut tai se puuttuu kokonaan. Toimenpiteet: Tarkista punnitusanturin liittimen kytkentä Parametrit: O 15 Huomio: Vaaka on täysin toimintakuntoinen myös ilman viritysparametrimuistia, koska viritysparametrit on talletettu myös laitteen sisälle, mutta jos laitteisto joudutaan vaihtamaan niin viritys pitää suorittaa uudelleen S9: Kommunik.virhe [Communication Host] kenttäväylän kommunikointi on keskeytynyt säädettyä aikarajaa pidemmäksi ajaksi. Toimenpiteet: Tarkista kaapeleiden kytkennät Parametrit: L Sähkönsyöttö ja liitännät (E) E1: Sähkökatko [Power Failure] Sähkönsyötössä on ollut katkos tai laite on ollut kytkettynä pois päältä. Hihnalla tänä aikana siirretyn materiaalin määrää ei ole laskettu. Toimenpiteet: Kuittaa hälytys Parametrit: O E2: Nop.ant. kaapeli [Tachometer Namur Error] Oikosulku tai katkos nopeusanturin kaapelissa. Vaaka ei ole käytettävissä niin kauan kun vika on päällä. Toimenpiteet: Tarkista nopeusanturin kaapelointi. Nopeuden mittaus voidaan kytkeä väliaikaisesti pois käytöstä parametrilla B 03. Tällöin laite laskee materiaalin virtaa asetetun vakionopeuden ja painotiedon mukaan. Parametrit: O E6: Ulkoinen virhe [Error External Event] Tämä hälytys voidaan herättää ulkoisella tulolla DI 3. Toimenpiteet: Korjaa virheen aiheuttaja ja kuittaa hälytys. Parametrit: P 06 and O 11

21 TAPAHTUMAVIESTIT Sivu Viritys (C) C1: Punn.ant. kaapeli [LC input] Anturikaapeli on poikki tai anturi on kytketty väärin tai ei ollenkaan. Toimenpiteet: Tarkista anturin kaapelointi. Jos kaapelointi on kunnossa vika voi olla punnitusanturissa. Parametrit: O C2: Nopeusant. > MAKS [Tachometer input] Nopeusanturin signaalin taajuus ylittää 3,000Hz. Toimenpiteet: Tarkista nopeusanturin soveltuvuus käytetylle nopeusalueelle. Nopeusanturin antaman signaalin taajuus voidaan tarkistaa oskilloskoopin avulla. Tarkasta kaapelin kytkentä. Parametrit: O Maksimiarvot (H) H2: Kuorma > MAX [Belt Load > MAX] Hihnan kuormitus ylittää asetetun maksimiarvon. Toimenpiteet: Ei toimenpiteitä jos anturin maksimikuormaa ei ole ylitetty (Hälytys H4) ja järjestelmän maksimi- ja minimirajoja on noudatettu. Parametrit: F 07, F H4: Punn.ant. > MAX [LC Input > MAX] Hihnalla on liian suuri määrä materiaalia. Mittausvirheitä saattaa esiintyä. Toimenpiteet: Tarkista materiaalin syöttösäiliön annostelija. Parametrit: O Minimiarvot (L) L2: Nopeus < MIN [Load < MIN] Hihnan nopeus on pienempi kuin asetettu minimiarvo. Toimenpiteet: Ei toimenpiteitä jos Hälytys L4 ei ole päällä ja järjestelmän muita rajoja on noudatettu. Parametrit: F 05, F 06

22 Sivu 22 TAPAHTUMAVIESTIT L4: Punn.ant. < MIN [LC Input < MIN] Punnituskennon kuormitus alittaa minimiarvon. Mittauksessa saattaa esiintyä virheitä liian pienellä kuormalla. Toimenpiteet: Tarkista mekaaniset rakenteet. Tarkista punnitusanturin kaapelointi. Parametrit: O 09

23 Lahti Precision Oy Ahjokatu 4 A, P.O.B. 22 FI Lahti, Finland

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00 8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64 Käsikirja v2.00 Vikavirtavahti VRE-08/16/32/64 käsikirja v2.00 Suomi Muuntosähkö Oy - Trafox 30.10.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

SUUNTO QUEST Käyttöopas

SUUNTO QUEST Käyttöopas SUUNTO QUEST Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 5 Käytössä ovat seuraavat varomerkinnät:............................. 5 Varo-ohjeet:...........................................................

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Käyttöohjeet (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 3 1 2 2 Laitteen esittely Näytön vieressä ovat seuraavat näppäimet: 1 Virtakatkaisin: Pitkä painallus

Lisätiedot

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Ovaport Käyttöohje ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Sisällysluettelo Esittely...3 Käyttöönotto...3 Kirjautuminen...4 Käyttöliittymä...6 Kokonaiskuva-sivu... 11 Hälytykset-sivu... 24 Raportointi-sivu...

Lisätiedot

3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS

3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS 3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS KÄYTTÖOHJE Lismar Oy, Telinetie 3, 33880 Lempäälä Puhelin : (03) 31249110 Fax: (03) 3672116 Web: www.lismar.fi Email: lismar@lismar.fi Document Revision Details Issue

Lisätiedot

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014 Kotitonttu-palvelu Mikä on Kotitonttu?... 3 Kokoonpano... 4 Lisälaitteet... 4 Palvelut... 5 Järjestelmävaatimukset... 5 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimenpiteet... 5 Ohjausyksikön ja laitteiden varastointi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Akku... 7

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

PowerMaxComplete - Käyttöopas

PowerMaxComplete - Käyttöopas PowerMaxComplete - Käyttöopas Sisällysluettelo Tämän käyttöoppaan yhteensopivuus...2 Ensisijaisen hälytysvalvonnan pikaopas...2 Yhteystietolomake...2 Merkkivalot...2 Sireenisignaalit...3 Hyödyllisiä vinkkejä

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos Nokia 6111 -käyttöohje FI 9241589 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RM-82-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTARKOITUS...2 YHTEENVETO JA MENETELMÄN KUVAUS...2 LAITTEEN TOIMINTAPERIAATE...2 HUOMIO!-ETIKETTI...5 TEKNISET TIEDOT...5 LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO...6 ESIMIEHEN ASETTAMAT

Lisätiedot

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje 9243658 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-127 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Simrad IS20 Analog Instrument series. Suomi Sw. 1.2

Omistajan käsikirja. Simrad IS20 Analog Instrument series. Suomi Sw. 1.2 Omistajan käsikirja Simrad IS20 Analog Instrument series Suomi Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Omistajan käsikirja Simrad IS20 Analog mittarisarja Suomi

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot