WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE FI V1.60

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60"

Transkriptio

1 WA-810 Summaava hihnavaakapääte

2 Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

3 SISÄLTÖ Sivu 3 SISÄLTÖ 1. ALUKSI Nopeaan alkuun Kuinka käytän tätä ohjetta TURVAOHJEET YLEISET OMINAISUUDET Ominaisuudet Laitteen käyttö Yleistä Näyttö Näppäimistö TOIMINTOVALIKKO Yleistä Toimintovalikon käyttö Toimintovalikon rakenne Perustoiminnot Nollaa tapahtumat [Clear Events] Näytä tapahtumat [Display Events] Laajat tilatiedot [Service Values] Näyttötesti [Display Check] Nollaa laskuri [Reset Totalizer 1] Asetustoiminnot päivittäisessä käytössä TW: Nolla-asetus [TW: Tare] TAPAHTUMAVIESTIT Yleistä Toiminnot Tapahtumaviestien kuittaaminen Kaikkien aktiivisten tapahtumaviestien tarkastelu Lähtöjen toiminta Järjestelmä (S) S1: Muistivirhe [Memory Error] S5: Virit.par. muisti [Dongle fault] S9: Kommunik.virhe [Communication Host] Sähkönsyöttö ja liitännät (E) E1: Sähkökatko [Power Failure] E2: Nop.ant. kaapeli [Tachometer Namur Error] E6: Ulkoinen virhe [Error External Event] Viritys (C) C1: Punn.ant. kaapeli [LC input] C2: Nopeusant. > MAKS [Tachometer input] Maksimiarvot (H) H2: Kuorma > MAX [Belt Load > MAX]... 21

4 Page 4 SISÄLTÖ H4: Punn.ant. > MAX [LC Input > MAX] Minimiarvot (L) L2: Nopeus < MIN [Load < MIN] L4: Punn.ant. < MIN [LC Input < MIN]... 22

5 ALUKSI Sivu 5 1. ALUKSI 1.1. Nopeaan alkuun Ohjeen sisältö Tämä ohje soveltuu kaikkiin WA-800 -sarjan laitteisiin, joiden ohjelmiston versio on V006 tai uudempi. Kuinka löydän nopeasti etsimäni tiedon? Lue tämä kappale. Lue kappale Kuinka käytän tätä ohjetta. Katso sisällysluettelo. Mitä teen, jos laitteeseen tulee häiriö tai vika? Lue ensiksi kappale Tapahtumaviestit ja yritä selvittää häiriö Kuinka käytän tätä ohjetta Tämän ohjeen avulla laitteen käyttäjä saa tarvitsemansa tiedot laitteen käyttämiseksi. Löytääksesi etsimäsi tiedon ohjeesta nopeasti ja helposti, lue seuraavat kohdat: Kuinka luen tätä ohjetta? Ohjetta ei tarvitse lukea alusta loppuun käytä sitä hakuteoksen kaltaisesti. Sisällysluettelosta löytää nopeimmin etsimänsä tiedon sijainnin. Ohjeessa on monien parametri- ja toimintokuvausten kohdalla niiden asettamiseen liittyvä toimintajärjestys. Toimintajärjestystä pitää noudattaa jotta laite toimii oikein. Kenen luettavaksi ohje on tarkoitettu? Ohje on tarkoitettu jokaiselle laitteen peruskäyttäjälle.

6 Sivu 6 TURVAOHJEET 2. TURVAOHJEET Jotta vältytään henkilövahingoilta ja laitteiden rikkoontumisilta, alla olevia ohjeita tulee noudattaa. Käyttökohde Mittausjärjestelmä ja siihen liitetyt mekaaniset komponentit on suunniteltu punnitukseen ja siihen liittyviin ohjaustoimintoihin. Vaarat ja riskit Itse mittausjärjestelmä ei aiheuta mitään vaaraa, jos se on oikein asennettu ja otettu käyttöön asianmukaisesti. Vaaran mahdollisuus on kuitenkin olemassa jos järjestelmään on liitetty laitteita, joilla punnittavaa materiaalia siirretään ja annostellaan. Vaaran mahdollisuus on myös aina olemassa silloin, jos laitteiston käyttäjä ei ole perehtynyt järjestelmään ja sen käyttöön. Mikäli punnitusjärjestelmä on suuremman järjestelmän osana, laitteiston omistaja on vastuussa sen käyttöturvallisuudesta. Varoitusmerkit Tämä merkki varoittaa vaarasta, johon saattaa liittyä tapaturmariski tai jopa hengenvaara. Tämä merkki varoittaa vaarasta, joka saattaa vioittaa punnitusjärjestelmää tai muita laitteiston osia. Henkilökunta Valmistelevia töitä, asennus-, käyttöönotto-, käyttö-, kunnossapito-, ja huoltotöitä saavat tehdä ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt. Kaikkien punnitusjärjestelmää käyttävien henkilöiden tulee perehtyä turvaohjeisiin ja tähän käsikirjaan siltä osin kuin ne liittyvät ko. henkilön toiminta-alueeseen. Esimiesten on huolehdittava siitä, että käyttöhenkilökunta perehtyy kaikkiin laitteiston käytöstä ja turvallisuudesta annettuihin ohjeisiin ja myös että niitä noudatetaan. Parametrien muutokset Punnitusjärjestelmän toiminta määritellään parametreilla. Parametrimuutoksia saa tehdä ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen tarvittavan koulutuksen. Kun mittausjärjestelmään on liitetty punnitusja annostuslaitteita, virheelliset parametriarvot voivat aiheuttaa työtapaturmia, aineellisia vahinkoja ja laitteistovikoja. Lisäksi niistä voi aiheutua häiriöitä laitteiston toimintaan. Salasana Parametrien asetus on suojattu salasanalla, jotta asiattomat henkilöt eivät pääse niitä muuttamaan. Punnitusjärjestelmästä vastaavalla tulee olla vastuu salasanan vastuullisesta käytöstä. Häiriöilmoitusten kuittaus Häiriöilmoituksen saa kuitata vasta, kun häiriön syy on poistettu.

7 TURVAOHJEET Sivu 7 Ennen häiriön kuittaamista on myös varmistettava että laitteisto toimii oikein ja että toimilaitteet ovat lepotilassa. Huolto ja kunnossapito Vaakaan liitettyjä varoituskilpien ohjeita on noudatettava huolto- ja kunnossapitotöiden aikana. Ennen kuin mekaanisten toimilaitteiden tai oheislaitteiden (erityisesti ohjausjärjestelmä) huoltotöitä saa suorittaa, on sähkön syöttö katkaistava ja lisäksi varmistettava, ettei sitä voida kytkeä takaisin työn suorittamisen aikana. Sähkön syöttö on katkaistava ennen kuin sähkölaitteita ryhdytään huoltamaan. Suojaus kosteudelta Kaikki laitteiston osat ja erityisesti sen sähköiset osat tulee suojata vedeltä ja kosteudelta huolto- ja kunnossapitotöiden aikana kun laitteiden suojakotelot on avattu. Huomioi myös laitteen kotelointiluokan asettamat vaatimukset. Rakenteelliset muutokset Ilman valmistajan lupaa tehdyt rakennemuutokset ja/tai -lisäykset muiden kuin valmistajan toimittamilla osilla aiheuttaa valmistajan myöntämän takuun raukeamisen ja vastuuvapauden kaikista mahdollisesti aiheutuvista henkilö- ja omaisuusvahingoista. Osien vaihto Korvaa vioittunut osa aina valmistajan toimittamalla alkuperäisosalla. Jos varaosina käytetään muita kuin valmistajan toimittamia osia, laitteelle myönnetty takuu raukeaa.

8 Sivu 8 YLEISET OMINAISUUDET 3. YLEISET OMINAISUUDET 3.1. Ominaisuudet WA-810 Hihnavaa an pääte näyttää materiaalin painon ja hihnan nopeuden perusteella laskettua massavirtaa. Laitteen summalaskuri laskee materiaalin kokonaismäärää. Laitteessa on aseteltavat rajat hihnan maksimi- ja minimikuormitukselle. Laitteen näyttöön voidaan valita jokin seuraavista tiedoista: Laskuri, massavirta, nimellisarvoon verrattu suhteellinen massavirta, hihnan päällä oleva paino, nimellisarvoon verrattu suhteellinen paino tai hihnan nopeus. Laitteen pulssilähdöstä voidaan lukea laskurin arvoa ja analogialähdöstä esimerkiksi massavirran arvoa. Laite on varustettu ohjaus- ja näyttöpaneelilla, joten sitä voidaan käyttää itsenäisenä ohjauslaitteena. Laitteessa on laaja valikoima kenttäväyläliityntöjä, joilla se voidaan liittää laajemman ohjausjärjestelmän osaksi. WA-810 summaava hihnavaakapäätettä ei ole toistaiseksi hyväksytty vaattuun käyttöön Laitteen käyttö Yleistä WA-810-hihnavaakapäätteen käyttöliittymä. I = 200 t/h

9 YLEISET OMINAISUUDET Sivu 9 Käyttöpaneelissa on kaksi osaa, näyttö ja näppäimistö. Niiden tärkeimmät osat on listattu alla olevaan listaan ja ne on selitetty tarkemmin seuraavilla sivuilla. Näytöllä esitetään: Punnitus- ja massavirta-arvot Tapahtumaviestit Toimintovalikon toiminnot Parametrinimi / tietojen syöttö Näppäimistö sisältää: Näyttö Nuolipainikkeet Toimintopainike [ENTER]-painike Näytössä on käytössä enintään 20 merkkiä. WA-810 laitteen näyttö on jaettu kahteen alueeseen; ensimmäiset kaksi merkkiä vasemmalta on varattu tapahtumaviestin merkkikoodia ja hihnan liikkeen symbolia varten ja ovat aina näkyvissä laitteen tilasta riippumatta ja sen jälkeen oikealle yhden tyhjän merkin jälkeen loput merkit ovat käytössä laitteen tilan mukaan. E1 I= 200 t/h Näytön vasemmassa kiinteässä osassa esitetään: Pyörivää pistettä hihnan liikkeen symbolina. Tapahtumaviestistä kertovaa merkkikoodia. Jos tapahtumaviesti on aktiivinen, niin näitä kahta näytetään vuorotellen 5 sekunnin ajan kutakin. Näytön oikeassa reunassa esitetään: 1. Hihnavaa an punnitus- ja tilatiedot (a) tai laajennetut tilatiedot (b) 2. Toimintovalikon toiminnot 1. a) Hihnavaa an punnitus- ja tilatiedot. Laskuri, hihnan punnitusalueen päällä oleva paino, hihnan nopeus ja massavirta. Näyttö Selitys Z1 = 5000 kg Laskuri I = 1000 kg/h Massavirta Ir = % Massavirta prosentteina suhteessa nimelliseen massavirtaarvoon verrattuna Q = kg/m Hihnalla olevan materiaalin paino Qr = 50.0% Hihnalla oleva materiaali prosentteina suhteessa nimelliseen hihnan punnitusalueeseen V = m/s Hihnan nopeus Laskurin ja massavirta-arvon luvun muotoilu ja yksikkö voidaan valita erikseen.

10 Sivu 10 YLEISET OMINAISUUDET 2. Toimintovalikon toiminnot Toimintovalikon toiminnot esitetään näytön oikeanpuoleisessa osassa. Toimintovalikko on selitetty tarkemmin luvussa Näppäimistö Toimintovalikko WA-810 hihnavaakapäätteen näppäimistö sisältää nuolipainikkeet, valikkopainikkeen ja [ENTER]- painikkeen. Painikkeiden käyttö on selitetty seuraavassa taulukossa. Painike Toiminto Ylös/alas -nuolipainikkeet: Valitsee näytettävän tiedon Valitsee toiminnon valikossa Suurentaa tai pienentää valitun numeron arvoa Vasemmalle/oikealle -nuolipainikkeet: Siirtää valintaa vasemmalle tai oikealle lukujen syöttämisen yhteydessä Nuoli oikealle painike aloittaa parametrin arvon muokkaamisen Valikkopainike: Avaa toimintovalikon Palaa alkutilaan Peruuttaa toiminnon [ENTER]-painike: Käynnistää toiminnon Vahvistaa syötteen

11 TOIMINTOVALIKKO Sivu TOIMINTOVALIKKO 4.1. Yleistä Toimintovalikko voidaan jakaa kahteen osaan: Perustoiminnot Asetustoiminnot Perustoiminnot sisältävät kaikki mitä tarvitaan päivittäisessä käytössä. Nämä toiminnot on kuvattu luvussa 4.3. Asetustoiminnot on suojattu salasanalla. Näitä toimintoja käytetään hihnavaakapäätteen viritykseen ja konfigurointiin. Nämä toiminnot on kuvattu Laajennetussa Käyttöohjeessa luvussa Toimintovalikon käyttö Toimintovalikon avaaminen ja toimintojen selaaminen: Toimintovalikko avataan painamalla valikkopainiketta. Edellinen valittu valikon toiminto tulee näyttöön. Näytä tapahtumaviestit toiminto tulee näyttöön, jos jokin tapahtumaviesti on aktiivinen. Valikossa liikutaan ylös ja alas nuolipainikkeilla. [ENTER]-painike käynnistää toiminnon ja avaa alavalikon. Valikkopainikkeella voidaan palata takaisin normaalinäyttöön tai perua toiminto.

12 Sivu 12 TOIMINTOVALIKKO Toimintovalikon rakenne Clear Events [Nollaa tapahtumat] Display Events [Näytä tapahtumat] Service Values [Laajat tilatiedot] ( Standard values [Perustiedot] ) Display Check [Näyttötesti] Reset Totalizer 1 [Nollaa laskuri] Calib. Functions [Viritystoiminnot] Programming [Parametrit] E E S Read Parameters [Lue parametreja] Enter Parameters [Syötä parametreja] Load Default Par. [Lataa oletusarvot] S S TW: Tare [Nollapisteajo] CW: Weight Check [Tarkistuspainoajo] LB: IMP/Belt [Pulssimääräajo] Set Time [Kellonajan asetus] S S S S Valikon rakenne on ympyrämäinen, eli viimeisestä toiminnosta voidaan siirtyä suoraan ensimmäiseen painamalla nuoli alas painiketta. Päävalikon kohdat Programming [Parametrit] ja Calib. Functions [Viritystoiminnot] sisältävät alavalikon. S = E = Nämä valikon toiminnot ovat salasanalla suojattuja asetustoimintoja. Laite kysyy salasanaa automaattisesti kun toiminto valitaan. Nämä valikon toiminnot ovat näkyvissä vain silloin kun yksi tai useampi tapahtumaviesti on aktiivinen. Toimintovalikossa liikkuminen ei estä mitään vaakaan liittyviä toimintoja toimimasta Perustoiminnot Nollaa tapahtumat [Clear Events] Nollaa tapahtumat Tämä toimintovalikon toiminto kuittaa kaikki aktiiviset tapahtumaviestit. Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Nollaa tapahtumat kohdalle.

13 TOIMINTOVALIKKO Sivu 13 Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Kaikki aktiiviset tapahtumat kuitataan. Tapahtumaviesti poistuu näytöltä, jos kyseisen tapahtuman aiheuttaja on korjattu. Jos kyseessä on HÄLYTYS tai VAROITUS 1 -luokan tapahtumaviesti ja häiriön aiheuttajaa ei ole poistettu niin näytön vilkutus ainoastaan loppuu Näytä tapahtumat [Display Events] Näytä tapahtumat Tämän toiminnon avulla voidaan katsella aktiivisia tapahtumaviestejä. Toiminnon kautta voidaan myös nähdä tapahtumaviestin selittävä teksti sekä tapahtumaan liittyvä parametri. Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Näytä tapahtumat kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Jokaisesta tapahtumaviestistä näytetään seuraavat tiedot: Merkkikoodi + parametri Nimi esim. E1=O01 esim. Sähkökatko Jos useita tapahtumaviestejä on samanaikaisesti aktiivisena, niin muiden tietoja voidaan katsella vaihtamalla tarkasteltavaa tapahtumaa nuolipainikkeilla Valikkopainikkeella voidaan palata takaisin normaalinäyttöön. Laite siirtyy normaalinäyttöön automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 20 sekunnin kuluessa Laajat tilatiedot [Service Values] Laajat tilatiedot Tämän toiminnon avulla voidaan vaihtaa näytössä esitettävät perustilatiedot laajennettuihin tilatietoihin. Laajennetuissa tilatiedoissa voidaan nähdä tarkempia tietoja laitteen toiminnasta. Laajennettujen tilatietojen sisältö on selitetty kappaleessa Näyttö. Laajennetut tilatiedot voidaan vaihtaa näyttöön seuraavasti: Valikko avataan valikkopainikkeella.

14 Sivu 14 TOIMINTOVALIKKO Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Laajat tilatiedot kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Näytössä esitettävää tilatietoa voidaan vaihtaa ylös ja alas nuolipainikkeilla. Perustilatiedot voidaan vaihtaa takaisin näyttöön seuraavasti: Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Perustiedot kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella Näyttötesti [Display Check] Näyttötesti Tällä toiminnolla voidaan tarkistaa näytön kunto. Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Näyttötesti kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Kaikki näytön segmentit vilkkuvat näytössä 4 kertaa. Toiminnolla voidaan tarkistaa, että kaikki segmentit ovat toimivia. Testin lopussa näytössä näytetään laitteen nimi ja laitteen ohjelmiston versionumero. Testi loppuu automaattisesti Nollaa laskuri [Reset Totalizer 1] Nollaa laskuri Tämä toiminto nollaa materiaalin summalaskurin.

15 TOIMINTOVALIKKO Sivu 15 Valikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Nollaa laskuri kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella.

16 Sivu 16 TOIMINTOVALIKKO 4.4. Asetustoiminnot päivittäisessä käytössä Asetustoiminnot sisältävät: Viritysmittaukset Parametrien asetustoiminnot Nämä toiminnot on suojattu salasanalla. Ainoa poikkeus on Lue parametreja -toiminto, johon ei tarvita salasanaa. Luovutettaessa käyttöohje henkilölle, jolla ei ole oikeutta käyttää salasanalla suojattuja toimintoja, suosittelemme peittämään ao. taulukon. Salasana Salasanalla suojattujen toimintojen käyttäminen on suositeltavaa vain jos käyttäjällä on hyvä tuntemus järjestelmästä. Väärät parametrit voivat aiheuttaa vakavia häiriöitä, jotka voivat joskus jäädä piileväksi viaksi. Jos laite on kytketty ohjausjärjestelmään, virheellinen toiminta voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitevikoja. Salasanan syöttäminen Laite kysyy salasanaa kun jokin suojattu toiminto valitaan toimintovalikosta. Suojattuihin toimintoihin päästään käsiksi uudelleen vielä 2 minuutin ajan toimintovalikon sulkemisen jälkeen ilman, että salasanaa tarvitsee syöttää. Salasana Salasana syötetään nuolipainikkeilla. Vasen ja oikea nuolipainikkeet siirtävät kohdistinta numerosta toiseen. Ylös ja alas nuolipainikkeet vaihtavat valitun numeron arvoa. Numero, joka on valittu vilkkuu näytöllä. [ENTER] painiketta painetaan kun salasana on kokonaisuudessaan syötetty näytölle TW: Nolla-asetus [TW: Tare] TW: Tare Tämä toiminto löytyy Viritys-alavalikon kautta. Nolla-asetusajo laskee hihnan kuormankannattimen poikkeaman nollapisteestä yhden hihnan kierroksen aikana. Saatua arvoa käytetään korjaamaan jatkuvan mittauksen tuloksia normaalissa toiminnassa. Ennakkoehdot: 1. Hihnan on oltava tyhjä. 2. Kaikki hihnavaa an mekaaniset osat ovat puhtaita. 3. Hihnakuljettimen tulee olla käynnissä.

17 TOIMINTOVALIKKO Sivu 17 Jos kaikkia ehtoja ei ole täytetty siitä ilmoitetaan laitteen näytöllä. Toiminnon suorittaminen: Toimintovalikko avataan, siirrytään Viritystoiminnot toiminnon kohdalle, painetaan [ENTER] painiketta, syötetään salasana. Valitaan toiminto TW: Tare Toiminto käynnistetään [ENTER] painikkeella. Toiminto voidaan keskeyttää valikkopainikkeella. Mittauksen ollessa käynnissä: Näyttö: - Jäljellä oleva aika prosentteina mittauksen kokonaisajasta. (vaihtuva tieto) - Jatkuvasti päivittyvä keskiarvo nollapaino prosentteina hihnan nimelliskuormasta. Mittauksen loputtua: Näyttö: - Nollapainon poikkeama edelliseen nollapainoon verrattuna prosentteina hihnan nimelliskuormasta. Poikkeama = + : Nollapaino kasvanut Poikkeama = - : Nollapaino pienentynyt (vaihtuva tieto) - Mitattujen nollapainojen keskiarvo prosentteina hihnan nimelliskuormaan verrattuna. Mittauksen tulos hyväksytään ja talletetaan parametrin D 03 arvoksi [ENTER] painikkeella. Mittaus voidaan keskeyttää valikkopainikkeella. Tulosta ei tällöin talleta. Huom. Vaa an mekaanisissa rakenteissa saattaa olla vikaa, jos poikkeama on yli 20%. Tarkista että hihnan kuormankannatin on puhdas.

18 Sivu 18 TAPAHTUMAVIESTIT 5. TAPAHTUMAVIESTIT 5.1. Yleistä Kaikkia vaa an toimintoja seurataan sisäisesti. Virhetilanteista informoidaan käyttäjää tapahtumaviesteillä. Esimerkki: Tapahtumaviesti E1 Sähkökatko Tapahtumaviestin merkkikoodia esitetään näytön vasemmassa reunassa. Merkkikoodiin kuuluu tapahtumaviestin kategorian ilmaiseva kirjain (esim. E ) ja numero (esim. 1 ). Tapahtumaviestin teksti voidaan katsoa toimintovalikon Näytä tapahtumat [Display Events] toiminnon kautta. Tapahtumat on jaettu neljään luokkaan. Tapahtuma voidaan kohdentaa tiettyyn luokkaan parametreja muuttamalla. Luokka Näyttö Selite HÄLYTYS [ALARM] Merkkikoodi vilkkuu näytöllä nopeasti. Summalaskuri lopettaa toimintansa, vaaka ei ole toimintakykyinen. Toiminta jatkuu normaalina vasta kun häiriön syy on poistettu ja hälytys on VAROITUS 1 [WARNING 1] VAROITUS 2 [WARNING 2] OHITA [IGNORE] Merkkikoodi vilkkuu näytöllä hitaasti. Merkkikoodia esitetään näytöllä, ei vilkutusta. kuitattu. Summalaskurin toiminta jatkuu normaalisti. Kuittaaminen: Näytön vilkkuminen loppuu, mutta tapahtumaviesti säilyy aktiivisena jos häiriön syytä ei ole poistettu. Summalaskurin toiminta jatkuu normaalisti. Kuittaaminen ei ole tarpeellista. Kun häiriön syy on poistettu, niin tapahtumaviesti poistuu automaattisesti. - Kun tapahtuman luokaksi asetetaan parametrilla tämä luokka, niin kyseistä tapahtumaa ei seurata eikä siitä tule tapahtumaviestiä. Tämän asettaminen ei vaikuta Minimi- ja maksimirajoihin liittyvien digitaalilähtöjen toimintaan. Näytöllä esitetään aina korkeimman prioriteetin omaavaa tapahtumaviestiä jos useita tapahtumia on aktiivisena yhtäaikaisesti. Luokkien prioriteettijärjestys: Hälytys, Varoitus 1, Varoitus Toiminnot Tapahtumaviestien kuittaaminen Toimintovalikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Nollaa tapahtumat kohdalle.

19 TAPAHTUMAVIESTIT Sivu 19 Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Kaikki aktiiviset tapahtumat kuitataan. Tapahtumaviesti poistuu näytöltä, jos kyseisen tapahtuman aiheuttaja on korjattu. Jos kyseessä on HÄLYTYS tai VAROITUS 1 -luokan tapahtumaviesti ja häiriön aiheuttajaa ei ole poistettu niin näytön vilkutus ainoastaan loppuu Kaikkien aktiivisten tapahtumaviestien tarkastelu Toimintovalikko avataan valikkopainikkeella. Nuolipainikkeilla siirrytään toiminnon Näytä tapahtumat kohdalle. Toiminto käynnistetään [ENTER]-painikkeella. Jokaisesta tapahtumaviestistä näytetään seuraavat tiedot: Merkkikoodi + parametri Nimi esim. E1=O01 esim. Sähkökatko Jos useita tapahtumaviestejä on samanaikaisesti aktiivisena, niin muiden tietoja voidaan katsella vaihtamalla tarkasteltavaa tapahtumaa nuolipainikkeella Valikkopainikkeella voidaan palata takaisin normaalinäyttöön. Laite siirtyy normaalinäyttöön automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 20 sekunnin kuluessa Lähtöjen toiminta Hälytystä ilmaiseva digitaalilähtö pysyy päällä kunnes häiriön syy on poistettu ja tapahtumaviesti on kuitattu. Tapahtumaluokkien asettelulla ei ole vaikutusta minimi- ja maksimirajoihin liittyvien digitaalilähtöjen toimintaan. Tämä koskee myös OHITA luokkaa; digitaalilähtö asetetaan rajojen mukaan vaikka tapahtumaviestiä ei näytettäisi. Tapahtuma talletetaan vain hihnan liikkuessa Järjestelmä (S) S1: Muistivirhe [Memory Error] Ohjelma- ja parametrimuistia tarkastetaan jatkuvasti laitteen ollessa käynnissä. Tämä hälytys tarkoittaa, että muistissa on tapahtunut virhe. Useimmissa tapauksissa laitetta ei voida käyttää ennen kuin se on huollettu. Toimenpiteet: Ota yhteys Lahti Precision Oy:n huoltoon. Parametrit: O 02

20 Sivu 20 TAPAHTUMAVIESTIT S5: Virit.par. muisti [Dongle fault] Viritysparametrimuistiin talletetaan vaa an viritysparametrit. Muisti sijaitsee anturikaapelin liittimen sisällä. Tämä hälytys tarkoittaa, että muisti on vioittunut tai se puuttuu kokonaan. Toimenpiteet: Tarkista punnitusanturin liittimen kytkentä Parametrit: O 15 Huomio: Vaaka on täysin toimintakuntoinen myös ilman viritysparametrimuistia, koska viritysparametrit on talletettu myös laitteen sisälle, mutta jos laitteisto joudutaan vaihtamaan niin viritys pitää suorittaa uudelleen S9: Kommunik.virhe [Communication Host] kenttäväylän kommunikointi on keskeytynyt säädettyä aikarajaa pidemmäksi ajaksi. Toimenpiteet: Tarkista kaapeleiden kytkennät Parametrit: L Sähkönsyöttö ja liitännät (E) E1: Sähkökatko [Power Failure] Sähkönsyötössä on ollut katkos tai laite on ollut kytkettynä pois päältä. Hihnalla tänä aikana siirretyn materiaalin määrää ei ole laskettu. Toimenpiteet: Kuittaa hälytys Parametrit: O E2: Nop.ant. kaapeli [Tachometer Namur Error] Oikosulku tai katkos nopeusanturin kaapelissa. Vaaka ei ole käytettävissä niin kauan kun vika on päällä. Toimenpiteet: Tarkista nopeusanturin kaapelointi. Nopeuden mittaus voidaan kytkeä väliaikaisesti pois käytöstä parametrilla B 03. Tällöin laite laskee materiaalin virtaa asetetun vakionopeuden ja painotiedon mukaan. Parametrit: O E6: Ulkoinen virhe [Error External Event] Tämä hälytys voidaan herättää ulkoisella tulolla DI 3. Toimenpiteet: Korjaa virheen aiheuttaja ja kuittaa hälytys. Parametrit: P 06 and O 11

21 TAPAHTUMAVIESTIT Sivu Viritys (C) C1: Punn.ant. kaapeli [LC input] Anturikaapeli on poikki tai anturi on kytketty väärin tai ei ollenkaan. Toimenpiteet: Tarkista anturin kaapelointi. Jos kaapelointi on kunnossa vika voi olla punnitusanturissa. Parametrit: O C2: Nopeusant. > MAKS [Tachometer input] Nopeusanturin signaalin taajuus ylittää 3,000Hz. Toimenpiteet: Tarkista nopeusanturin soveltuvuus käytetylle nopeusalueelle. Nopeusanturin antaman signaalin taajuus voidaan tarkistaa oskilloskoopin avulla. Tarkasta kaapelin kytkentä. Parametrit: O Maksimiarvot (H) H2: Kuorma > MAX [Belt Load > MAX] Hihnan kuormitus ylittää asetetun maksimiarvon. Toimenpiteet: Ei toimenpiteitä jos anturin maksimikuormaa ei ole ylitetty (Hälytys H4) ja järjestelmän maksimi- ja minimirajoja on noudatettu. Parametrit: F 07, F H4: Punn.ant. > MAX [LC Input > MAX] Hihnalla on liian suuri määrä materiaalia. Mittausvirheitä saattaa esiintyä. Toimenpiteet: Tarkista materiaalin syöttösäiliön annostelija. Parametrit: O Minimiarvot (L) L2: Nopeus < MIN [Load < MIN] Hihnan nopeus on pienempi kuin asetettu minimiarvo. Toimenpiteet: Ei toimenpiteitä jos Hälytys L4 ei ole päällä ja järjestelmän muita rajoja on noudatettu. Parametrit: F 05, F 06

22 Sivu 22 TAPAHTUMAVIESTIT L4: Punn.ant. < MIN [LC Input < MIN] Punnituskennon kuormitus alittaa minimiarvon. Mittauksessa saattaa esiintyä virheitä liian pienellä kuormalla. Toimenpiteet: Tarkista mekaaniset rakenteet. Tarkista punnitusanturin kaapelointi. Parametrit: O 09

23 Lahti Precision Oy Ahjokatu 4 A, P.O.B. 22 FI Lahti, Finland

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodinumero 2071 1021 SCAN20 KÄSIKIRJA Koodi nro. 2071 1021 Sivu 1/14 Esipuhe Tämä käyttöohje koskee SCAN20 sarjan keskuslaitteita varustettuna 1.11

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö)

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö) Asennus Tiedonsiirtokaapeli Liitä MPPT Control BlueSolar MPPT Charge Controller -laitteeseen VE.Direct-kaapelilla. Kaapeli ei sisälly toimitukseen joten se tulee tilata erikseen. Virtakaapeli johtosulakkeella

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

Sääasema Probyte 2003

Sääasema Probyte 2003 Sääasema Probyte 2003 Yleistä Probyte SÄÄASEMA W2003 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi, joka mittaa tuulen nopeutta, tuulen suuntaa, ulkolämpötilaa ja valoisuutta reaaliaikaisesti. Mittaukset

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

1 Muutokset piirilevylle

1 Muutokset piirilevylle 1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA KÄYTTÖOHJE MPWH 200 LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA 1 SISÄLLYSLUETTELO VIRTALÄHDE 3 TEKNISIÄ TIETOJA 3 HUOLTO JA YLEINEN KUNNOSSAPITO 3 1.0 PERUSTOIMINNOT

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot