WA-802 Vaakapääte DE FI V1.60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WA-802 Vaakapääte DE020482.FI V1.60"

Transkriptio

1

2 Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa. Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 SISÄLTÖ Sivu 3 SISÄLTÖ 1. ALUKSI Nopeaan alkuun Kuinka käytän tätä ohjetta TURVAOHJEET TIETOJA VAATTUJEN VAAKOJEN KÄYTTÄJILLE YLEISET OMINAISUUDET Ominaisuudet Laitteen käyttö Yleistä Näyttö Näppäimistö Ulkoiset hallintalaitteet Ulkoinen näppäimistö TOIMINTOVALIKKO Toimintovalikon käyttö Toimintaperiaate Toiminnon käynnistäminen Tietojen syöttö ja näyttäminen Syöte- ja näyttökenttien käyttö Merkkien syöttäminen ja muuttaminen Kohdistimen siirto Merkkien syöttäminen Merkkien lisääminen Merkkien poistaminen Merkkien syöttäminen syötekentässä 'Vaihteleva' näyttö Normaalitila Toiminnot normaalitilassa Vaa an nollaan asetus Taaraus Taaran poisto Toimintopainikkeet Tilanäyttö Toimintovalikon perustoiminnot Toiminto 2:Syötä tekstit Toiminto 3:TULOSTUS Toiminto 5:HUOLTO Toiminto 52:Versiotiedot Toiminto 54:Hae Lokimuistista Toiminto 57:TIEDOSTOT Toiminto 58:Suurempi alue Toiminto 6:Näytä summalaskuri Toiminto 7:Valitse vakiotaara Toiminto 8:Taaran käsinsyöttö Toiminto 9:Kontrasti Toiminto a: Näytä brutto Toiminto b: Näytä taara Toiminto c:resoluutio x Toiminto d: Näyttötesti... 39

4 Page Toiminto e: Kuittaus TAPAHTUMAVIESTIT Tapahtumaviestin rakenne Tapahtumaluokat Kaikki tapahtumaviestit VAAKAPÄÄTTEEN TOIMINNOT Yleistä Toimintovariantti Standard' Toiminta yleisesti Toimintopainikkeet Tulot ja lähdöt Esimerkki punnitustapahtumasta Toimintovaihtoehdot Parametrit Toimintovariantti FbIO' Toiminta yleisesti Toimintopainikkeet Tulot ja lähdöt Parametrit Toimintovariantit Raja-arvot ja Raja-arvot nopea ( Limits ja Limits fast ) Toiminta yleisesti Toimintopainikkeet Tulot ja lähdöt Parametrit Raja-arvojen konfigurointi... 56

5 ALUKSI Sivu 5 1. ALUKSI 1.1. Nopeaan alkuun Ohjeen sisältö Tämä ohje soveltuu kaikkiin WA-800 -sarjan laitteisiin, joiden ohjelmiston versio on V006 tai uudempi. Kuinka löydän nopeasti etsimäni tiedon? Lue tämä kappale. Lue kappale Kuinka käytän tätä ohjetta. Katso sisällysluettelo. Mitä teen, jos laitteeseen tulee häiriö tai vika? Lue ensiksi kappale Tapahtumaviestit ja yritä selvittää häiriö Kuinka käytän tätä ohjetta Tämän ohjeen avulla laitteen käyttäjä saa tarvitsemansa tiedot laitteen käyttämiseksi. Löytääksesi etsimäsi tiedon ohjeesta nopeasti ja helposti, lue seuraavat kohdat: Kuinka luen tätä ohjetta? Ohjetta ei tarvitse lukea alusta loppuun käytä sitä hakuteoksen kaltaisesti. Sisällysluettelosta löytää nopeimmin etsimänsä tiedon sijainnin. Ohjeessa on monien parametri- ja toimintokuvausten kohdalla niiden asettamiseen liittyvä toimintajärjestys. Toimintajärjestystä pitää noudattaa jotta laite toimii oikein. Kenen luettavaksi ohje on tarkoitettu? Ohje on tarkoitettu jokaiselle laitteen peruskäyttäjälle.

6 Sivu 6 TURVAOHJEET 2. TURVAOHJEET Jotta vältytään henkilövahingoilta ja laitteiden rikkoontumisilta, alla olevia ohjeita tulee noudattaa. Käyttökohde Mittausjärjestelmä ja siihen liitetyt mekaaniset komponentit on suunniteltu punnitukseen ja siihen liittyviin ohjaustoimintoihin. Vaarat ja riskit Itse mittausjärjestelmä ei aiheuta mitään vaaraa, jos se on oikein asennettu ja otettu käyttöön asianmukaisesti. Vaaran mahdollisuus on kuitenkin olemassa jos järjestelmään on liitetty laitteita, joilla punnittavaa materiaalia siirretään ja annostellaan. Vaaran mahdollisuus on myös aina olemassa silloin, jos laitteiston käyttäjä ei ole perehtynyt järjestelmään ja sen käyttöön. Mikäli punnitusjärjestelmä on suuremman järjestelmän osana, laitteiston omistaja on vastuussa sen käyttöturvallisuudesta. Varoitusmerkit Tämä merkki varoittaa vaarasta, johon saattaa liittyä tapaturmariski tai jopa hengenvaara. Tämä merkki varoittaa vaarasta, joka saattaa vioittaa punnitusjärjestelmää tai muita laitteiston osia. Henkilökunta Valmistelevia töitä, asennus-, käyttöönotto-, käyttö-, kunnossapito-, ja huoltotöitä saavat tehdä ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt. Kaikkien punnitusjärjestelmää käyttävien henkilöiden tulee perehtyä turvaohjeisiin ja tähän käsikirjaan siltä osin kuin ne liittyvät ko. henkilön toiminta-alueeseen. Esimiesten on huolehdittava siitä, että käyttöhenkilökunta perehtyy kaikkiin laitteiston käytöstä ja turvallisuudesta annettuihin ohjeisiin ja myös että niitä noudatetaan. Parametrien muutokset Punnitusjärjestelmän toiminta määritellään parametreilla. Parametrimuutoksia saa tehdä ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen tarvittavan koulutuksen. Kun mittausjärjestelmään on liitetty punnitusja annostuslaitteita, virheelliset parametriarvot voivat aiheuttaa työtapaturmia, aineellisia vahinkoja ja laitteistovikoja. Lisäksi niistä voi aiheutua häiriöitä laitteiston toimintaan. Salasana Parametrien asetus on suojattu salasanalla, jotta asiattomat henkilöt eivät pääse niitä muuttamaan. Punnitusjärjestelmästä vastaavalla tulee olla vastuu salasanan vastuullisesta käytöstä. Häiriöilmoitusten kuittaus Häiriöilmoituksen saa kuitata vasta, kun häiriön syy on poistettu.

7 TURVAOHJEET Sivu 7 Ennen häiriön kuittaamista on myös varmistettava että laitteisto toimii oikein ja että toimilaitteet ovat lepotilassa. Huolto ja kunnossapito Vaakaan liitettyjä varoituskilpien ohjeita on noudatettava huolto- ja kunnossapitotöiden aikana. Ennen kuin mekaanisten toimilaitteiden tai oheislaitteiden (erityisesti ohjausjärjestelmä) huoltotöitä saa suorittaa, on sähkön syöttö katkaistava ja lisäksi varmistettava, ettei sitä voida kytkeä takaisin työn suorittamisen aikana. Sähkön syöttö on katkaistava ennen kuin sähkölaitteita ryhdytään huoltamaan. Suojaus kosteudelta Kaikki laitteiston osat ja erityisesti sen sähköiset osat tulee suojata vedeltä ja kosteudelta huolto- ja kunnossapitotöiden aikana kun laitteiden suojakotelot on avattu. Huomioi myös laitteen kotelointiluokan asettamat vaatimukset. Rakenteelliset muutokset Ilman valmistajan lupaa tehdyt rakennemuutokset ja/tai -lisäykset muiden kuin valmistajan toimittamilla osilla aiheuttaa valmistajan myöntämän takuun raukeamisen ja vastuuvapauden kaikista mahdollisesti aiheutuvista henkilö- ja omaisuusvahingoista. Osien vaihto Korvaa vioittunut osa aina valmistajan toimittamalla alkuperäisosalla. Jos varaosina käytetään muita kuin valmistajan toimittamia osia, laitteelle myönnetty takuu raukeaa.

8 Sivu 8 TIETOJA VAATTUJEN VAAKOJEN KÄYTTÄJILLE 3. TIETOJA VAATTUJEN VAAKOJEN KÄYTTÄJILLE Punnitustietojen siirron varmennus vaatuissa sovelluksissa, joissa käytetään ei-vaattavia lisälaitteita. Varmennetusta tiedonsiirrosta WA-800 dokumenteissa käytetään lyhennettä EDP. Lakisääteiset vaatimukset Vaatuissa sovelluksissa punnitseminen on tehtävä käyttäen vaattua mittauslaitetta. Vakauskelpoisten tietojen siirto vaatun laitteiston ulkopuolelle on mahdollista edellyttäen, että - vaaka tai sen lisälaite tallentaa tai tulostaa punnitustiedon siten, että tietoja ei voi muokata tai poistaa, - kaupallisen toiminnan molemmilla osapuolilla on mahdollisuus tarkistaa mittaustulokset lokimuistista tai -paperilta. Punnitusjärjestelmän käyttäjä on vastuussa vakausmääräysten noudattamisesta. Vaatimukset varmennetulle punnitustietojensiirrolle: 1) Vaatun punnitustiedon siirto: - Vaatun punnitustiedon siirto on toteutettava mittalaitteen EC-tyyppihyväksyntöjen ja mittalaitteen ohjeiden mukaisesti. - Kun siirrettävän punnitustiedon sisältöä muutetaan, on aina varmennettava tiedonsiirron ja tallennuksen toimivuus. - Käytettävä vaatun punnitustiedon tallennukseen lokimuistia tai printteriä. 2) Punnitustietojen jäljitettävyys: - Jotta jäljitettävyys lokimuistiin ja punnitustositteeseen säilyisi, on molempiin tulostettava seuraavat tiedot:. Päiväys Kellonaika Punnitusnumero (juokseva numero) 3) Lokimuistitietojen tallennusaika: - Punnitustietojen säilytysaika lokimuistissa riippuu tietojen lukumäärästä. Kun uusia punnitustuloksia tallennetaan ja muisti on tullut täyteen, vanhin mittausarvo ylikirjoitetaan. Säilytysaika esim. 90 päivää.

9 YLEISET OMINAISUUDET Sivu 9 4. YLEISET OMINAISUUDET 4.1. Ominaisuudet WA-802 WA-807 sarjan vaakapäätteet on suunniteltu vaakapäätteeksi yksinkertaisiin punnitussovelluksiin. Vaakapääte soveltuu vaattuun käyttöön. Vaatussa ei-automaattisessa vaakapäätteessä ovat merkinnät, M-kirjain vihreällä taustalla, CE-merkki ja tieto ensivakauksesta. Lisää tietoa vaatun vaa an merkinnöistä ASENNUSOHJE WA-800 Sarjan laitteet ohjeessa Laitteen käyttö Yleistä WA-802,,,WA-807 vaakapäätteiden käyttöliittymä. B 173,5 kg >< 2

10 Sivu 10 YLEISET OMINAISUUDET Näyttö Näytössä on käytössä enintään 20 merkkiä. B 173,5 kg >< 2 Käynnistyksen jälkeen järjestelmä on aina toimintatilassa (*) Painonäyttämä; näytössä nettopaino (tai bruttopaino, jos vaakaa ei ole taarattu) (*) Näytössä on kaksi toimintatilavaihtoehtoa: Painonäyttämä (Perustila) ja Toimintovalikko. Käyttäjä voi lisätä näyttöön täydentävän (vuorotteleva) tiedon seuraavista: Kokonaissumma Päiväys ja aika Tilatieto (Tulot/lähdöt) (**) Katso: 'Normaalitila' ja 'Toiminto. 55 Valitse tilanäyttö. Vaa an ollessa vaattu, näytön on oltava Painonäyttämä-tilassa. Näytöllä esitetään: 1. Punnitustiedot tilatietoineen 2. Tapahtumaviestit 3. Toimintovalikon toiminnot 4. Parametrinimi / tietojen syöttö

11 YLEISET OMINAISUUDET Sivu Painonäyttämä tilatietoineen Mittaustulos esitetään täydellisenä mukaan lukien yksikkö, esim kg. Näytössä esitetään myös seuraavia symboleja ja tekstejä.: Näyttö Merkitys kg. T PT Net B > < ->0<- xxxxxx oooooo Vaakalukema Vaa alla oleva kuorman paino. Negatiivinen arvo, esim. jos vaaka on taarattu ja kuorma poistetaan. Yksikkö Näyttämän yksikkö (laatu), esim. tonni (t), kilogramma (kg), gramma (g), pauna lbs.(lb), newton (N), kilonewton (kn). Vaakalukema nollaan asetusalueen sisäpuolella Näytöllä oleva lukema on asetetun nollausalueen sisäpuolella; katso parametria Nollausalue. Toiminto Vaa an nollaan asetus voidaan tehdä; tapahtumaviestiä ei näytetä. Taarapaino Punnitsemalla vaa alle annettu taara. Taarapaino > 0. Taarapaino on käytössä. Esiaseteltava taarapaino Taarapaino on asetettu näppäimistöltä tai tiedonsiirtoväylän kautta. Nettopaino Vaa an näyttämä = bruttopaino (B) taarapaino (T). Bruttopaino Vaa alla oleva kokonaiskuorma. Rauhoittunut Vaakalukema on rauhoittunut. Nollapiste Vaakalukema on rauhoittunut (bruttotila) ja on nollapistealueella. Punnitustieto on virheellinen Vaaka ei voi näyttää kelvollista vaakalukemaa. Vaakalukema Ylityksellä Kun vaaka on hyväksytty vaattuun käyttöön (parametri Vakaus = On). Sisäinen painonmittaus jatkuu; annostuksen katkaisu ja ylikuorman tarkistus toimivat normaalisti. Kun vaaka ei ole vaattu (parametri Vakaus = Off), vaaka näyttää myös ylitystä suuremmat lukemat. Kun punnittava kuorma ylittää antureiden mittausalueen, näyttöön tulee teksti mittausalue ylitetty. 2 Monialue- ja moniasteikkovaaoissa näytetään tieto aktiivisesta alueesta aluenumerolla.

12 Sivu 12 YLEISET OMINAISUUDET 2. Tapahtumaviestit Tapahtumaviestiä ei saa kuitata ennen kuin sen aiheuttaja on selvitetty. Esimerkki: (Tapahtumaviestit ja vaakalukema vuorottelevat) A0209:Sähkökatko A1111-1:Kaapelivika Katso: Kappale 'Tapahtumaviestit'. 3. Toimintovalikko Toimintovalikossa liikutaan NUOLIPAINIKKEIDEN avulla, kun vaakaa konfiguroidaan ja parametroidaan. Jokaisella toiminnolla on oma numeronsa, kuten: 7:Valitse vakiotaara 4. Parametrinimi/tietojen syöttö Parametrinimi on näytössä. Parametrin arvo voidaan syöttää tai valita. Parametriarvon ensimmäinen merkki on alleviivattu. Vakiotaara T aara1

13 YLEISET OMINAISUUDET Sivu Näppäimistö WA-802,,,WA-807 vaakapääte näppäimistö: Syötepainikkeet Ohjauspainikkeet Vaakapainikkeet: Alfanumeeriset painikkeeet 12kpl Nuolipainikkeet 4kpl Toimintopainikkeet 3kpl (F1-F3) [OK] painike [ENTER] painike Vaakapainikkeet 3kpl Ohjauspainikkeilla voidaan muokata näytössä olevaa tietoa sekä siirtyä toimintovalikossa ( tekstissä muokkaus sana ja sanan johdannaisista käytetään; syöte, syötä, syötekenttä, j.n.e). Vaakapainikkeilla ohjataan vaa an näyttämän tilaa. WA-802 WA-807 vaakapäätteessä on alfanumeeriset painikkeet merkkien valintaan. Merkit voidaan valita myös nuolipainikkeilla. 1. Valitse merkin sijainti [VASEN] ja [OIKEA] painikkeilla. 2. Valitse merkki [YLÖS] tai [ALAS] painikkeilla tai numeropainikkeilla. Numeeriset kentät sallivat vain numeroiden valinnan (muissa kentissä numerot sekä kirjaimet). Alla olevassa taulukossa esitetään painikkeet, painikkeiden yhdistelmät ja niiden merkitykset. Yhden painikkeen tai painikeyhdistelmän toiminta voi olla sidottu yhteen tai useampaan operointitilaan. Syötepainikkeiden merkitykset Painike/painikkeet Toiminto [VAIHTO]: Painikkeen käyttö kuvataan tässä dokumentissa: [VAIHTO] + ['Painike']. Merkkien syöttäminen / toimintojen aktivointi: Merkistö on jaettu kahteen tasoon. Kullakin painikkeella on kaksi toimintoa. Painamalla [VAIHTO]- painiketta, painikkeiden yläosan merkit / toiminnot ovat käytössä. [<Alfanumeeriset painikkeet>]: Painikkeilla alfanumeeriset merkit; numerot (0...9), isot kirjaimet (A...Z) ja erikoismerkit.

14 Sivu 14 YLEISET OMINAISUUDET Syötepainikkeiden merkitykset Painamalla painiketta hetkellisesti näytölle tulostuu painikkeessa oleva numero. Painamalla painiketta pidemmän aikaa, näytölle tulostuu painikkeessa olevat merkit sekunnin välein. [VAIHTO] + [<Alfanumeeriset painikkeet>]: Painikkeilla alfanumeeriset merkit; numerot (0...9), pienet kirjaimet (a...z) ) ja erikoismerkit. Painamalla painikkeita hetkellisesti näytölle tulostuu painikkeessa oleva numero. Painamalla painikkeita pidemmän aikaa, näytölle tulostuu numero painikkeessa olevat merkit sekunnin välein. Ohjauspainikkeiden merkitykset Painike/painikkeet Toiminto [ALAS]: Normaalitila: Siirry toimintovalikkoon Toimintovalikko: a) Toiminto ei käytössä: Siirry yksi taso alaspäin (alavalikkoon). b) Toiminto käytössä: Syötekentässä ei toimintoa. Valintalistassa: siirry seuraavaan vaihtoehtoon. [VAIHTO] + [ALAS]: Normaalitila: --- Toimintovalikko: a) Toiminto ei käytössä: --- b) Toiminto käytössä: [ABORT] = HYLKÄÄ / KUMOA. Mahdolliset syötteet poistetaan. Jos toiminnossa on ollut monirivinen syöte, painikeyhdistelmä tulee toistaa. Ei palauta takaisin normaalitilaan. [YLÖS]: Normaalitila: Toimintopainike [F1] = toiminto määräytyy toimintovariantin mukaan. Toimintovalikko: a) Toiminto ei käytössä: Siirry yksi taso ylöspäin (pois alavalikosta). Palaa normaalitilaan ylimmältä valikkotasolta.

15 YLEISET OMINAISUUDET Sivu 15 Ohjauspainikkeiden merkitykset b) Toiminto käytössä: Syötekentässä ei toimintoa. Valintalistassa: siirry edelliseen vaihtoehtoon. [VAIHTO] + [YLÖS]: Normaalitila: Toimintopainike [F4] = toiminto määräytyy toimintovariantin mukaan. Toimintovalikko: a) Toiminto ei käytössä: Palaa Normaalitilaan Painonäyttämään toimintavalikosta. b) Toiminto käytössä: Palaa edelliseen syötekenttään. [VASEN]: Normaalitila: : Toimintopainike [F2] = toiminto määräytyy toimintovariantin mukaan. Toimintovalikko: a) Toiminto ei käytössä: Siirry vasemmalle toimintovalikossa. b) Toiminto käytössä: Siirrä kohdistinta vasemmalle syötekentässä. Valintalistassa: siirry edelliseen vaihtoehtoon. [VAIHTO] + [VASEN]: Normaalitila: Toimintopainike [F5] = toiminto määräytyy toimintovariantin mukaan. Toimintovalikko: a) Toiminto ei käytössä: ---. b) Toiminto käytössä: Siirtää kohdistimen syötekentän alkuun. Jos merkkijono on 20 merkkiä pidempi, kohdistin siirtyy 20 merkkiä vasempaan. [OIKEA]: Normaalitila: Toimintopainike [F3] = toiminto määräytyy toimintovariantin mukaan. Toimintovalikko: a) Toiminto ei käytössä: Siirry oikealle toimintovalikossa. b) Toiminto käytössä: Siirrä kohdistinta oikealle syötekentässä. Valintalistassa: siirry seuraavaan vaihtoehtoon [VAIHTO] + [OIKEA]: Normaalitila: Toimintopainike [F6] = toiminto määräytyy toimintovariantin mukaan. Toimintovalikko: a) Toiminto ei käytössä: ---. b) Toiminto käytössä: Siirtää kohdistimen syötekentän loppuun. Jos merkkijono on 20 merkkiä pidempi, kohdistin siirtyy 20 merkkiä oikealle. [ENTER]: Normaalitila: --- Toimintovalikko:

16 Sivu 16 YLEISET OMINAISUUDET Ohjauspainikkeiden merkitykset a) Toiminto ei käytössä: Valitaan haluttu toiminto käyttöön toimintovalikosta. b) Toiminto käytössä: Hyväksy syötekentän sisältö. Siirry seuraavaan syötekenttään tai vaihda syötekenttää. [VAIHTO] + [ENTER]: Normaalitila: Hyväksy / kuittaa tapahtumaviestit. Toimintovalikko: a) Toiminto ei käytössä: Hyväksy / kuittaa tapahtumaviestit. b) Toiminto käytössä: Poistaa merkkejä kohdistimen vasemmalta puolelta syötekentässä. Kohdistimen oikealla puolella olevat merkit siirtyvät vasemmalle. [OK]: Normaalitila: --- Toimintovalikko: a) Toiminto ei käytössä: --- b) Toiminto käytössä: Hyväksy toimintovalikon kohdat Poistu syötetilasta. [VAIHTO] + [OK]: Normaalitila: --- Toimintovalikko: a) Toiminto ei käytössä: Pikatoiminto salasanan syöttämiseen. b) Toiminto käytössä: Välilyönti (tyhjä merkki) kohdistimen kohdalle syötekenttään. Kohdistimen oikealla puolella olevat merkit siirtyvät oikealle. Poistu syötetilasta. Normaalisti laitteessa käytetään merkkien ylikirjoitusta. Vaakapainikkeiden merkitykset Painike Toiminto [NOLLAAN ASETUS] [VAA AN TAARAUS] [TAARAN POISTO]

17 YLEISET OMINAISUUDET Sivu Ulkoiset hallintalaitteet Ulkoinen näppäimistö Lisävarusteena saatavalla ulkoisella näppäimistöllä voidaan suorittaa ylläkuvatut toiminnot. Näppäimistöön on merkitty samat symbolit kuin laitteen käyttöliittymään. Poikkeukset: Toiminto [ABORT] = HYLKÄÄ / KUMOA : Toiminto tehdään [Esc]-näppäimellä. Toiminto 'Tapahtuman kuittaus' Toiminto 'Testinäyttö'.

18 Sivu 18 TOIMINTOVALIKKO 5. TOIMINTOVALIKKO Vaakapäätteessä on kaksi operointitilaa: Normaalitila (Painonäyttämä sekä toimintovalikon perustoiminnot) ja Asetustila. Normaalitilassa on käytettävissä peruskäytössä tarpeelliset toiminnot, joita hallitaan painikkeilla tai painikeyhdistelmillä sekä toimintovalikon perustoiminnoilla. Asetustila tarjoaa pääsyn yksityiskohtaisempiin toimintoihin, joita ei voida hallita painikeoperaatioilla ja jotka ovat käytössä kun haluttu valinta tehdään toimintovalikosta. Toiminnot ovat salasanalla suojattuja ja pääosin järjestelmän asetuksiin liittyviä. Toimintovalikossa on useita käyttöoikeustasoja, joilla jokaisella tasolla on oma salasana. Perustoimintoihin ei tarvita salasanaa. Järjestelmäasetuksiin päästään vain Toimintovalikon kautta ja tällöin vaaditaan salasana. Operointitilat Normaalitila (ilman salasanaa) Asetustila (vaaditaan salasana) Painonäyttämä Toiminnot Toimintovalikko Parametrointi Toimintovalikko Perustoiminnot Toimintovalikko Konfigurointi Toimintovalikko Viritys Normaalitila (ks. kappale 5.2) käsittää perustoiminnot, joita tarvitaan päivittäisessä käytössä ilman salasanaa: Punnitustoiminnot Toimintovalikon perustoiminnot Asetustila toiminnot on selostettu, käytössä olevasta vaakapäätteestä riippuen, dokumenteissa LAAJENNETTU KÄYTTÖOHJE WA-802 WA-807 Vaakapääte kappale 5.3. Asetustila käsittää toiminnot, joita vaaditaan järjestelmäasetusten tekemiseen. Nämä toiminnot ovat salasanasuojattuja eri salasanat ovat käytössä eri käyttöoikeustasoilla. Käyttöoikeustasot ovat: Parametrointi Konfigurointi Viritys

19 TOIMINTOVALIKKO Sivu Toimintovalikon käyttö Normaalitilan toimintojen käyttö on helppoa. Toimintovalikkoa käyttäessä käyttäjän on oltava perehtynyt järjestelmään ja sen eri toimintoihin. Toimintovalikon toiminnot on numeroitu. Toiminnot numerointeineen on selostettu tässä käyttöohjeessa. Vaa an näytöllä näytetään painonäyttämää ja siihen liittyviä tietoja sekä näyttöä käytetään tietojen kirjoittamiseen ja vaa an toimintojen hallintaan Toimintaperiaate Kaikki toiminnot ovat järjestetty hierarkkisesti Toimintovalikossa. Alla on kaavio Toimintovalikosta : Alkutila 1:Syötä tavoite 2:Syötä tekstit 3:TULOSTUS 4:ASETUKSET 37:Tulosta 5 38:Tulosta 6 39:Lokimuisti 31:Tulosta 1 47:MATERIAALIT 48:Vakiotaaran syöttö 41:Salasana 471:Maks. Summa/luku 472:Nollaa summa 473: Materiaalitiedot Kaaviossa jokainen alkio vastaa toimintoa (esim. 2: Syötä teksti) tai toimintoryhmää (esim. 3: TULOSTUS). Toimintoryhmä sisältää lisätoimintoja tai -toimintoryhmiä, jotka ovat alavalikoissa. Valikkotasoja on enintään neljä. Toimintovalikkoa kutsutaan Painonäyttämästä painamalla nuolipainiketta [ALAS] ja painonäyttämään voidaan palata takaisin painamalla nuolipainiketta [YLÖS]. Toimintovalikossa liikutaan nuolipainikkeilla [YLÖS], [ALAS], [VASEN] ja [OIKEA]. Toimintovalikon samalla tasolla liikutaan nuolipainikkeilla [VASEN]- ja [OIKEA], tasoa vaihdetaan nuolipainikkeilla [YLÖS]- ja [ALAS]. Toimintovalikossa voidaan suorittaa yksinkertainen tai monipuolisempi (jossa tarvitaan useita parametreja) valittava toiminto. Sen jälkeen käyttäjälle näytetään parametrin nimi sekä nykyinen arvo, jota käyttäjä voi muokata.

20 Sivu 20 TOIMINTOVALIKKO 4:ASETUKSET 48:Vakiotaaran syöttö 41:Salasana 42:TOIMINTOVARIANTTI 423:Lataa variantti 421:Parametri Valikossa jokaisella toimintovalikon alkiolla on oma numerokoodi. Koodi ilmaisee alkion sijainnin toimintovalikossa. Ensimmäisen (ylimmän tason) alkio on ilmaistu yhdellä numerolla, toisen tason kahdella numerolla jne. Toimintovalikon alkioita on kahta eri tyyppiä; alkio on joko yksittäinen toiminto tai toimintoryhmä, joka puolestaan voi sisältää lisätoimintoja ja toimintoryhmiä. Toimintoryhmät on nimetty ISOILLA ja toiminnot pienillä kirjaimilla. 'Syötä salasana' on toiminto 'TOIMINTOVARIANTTI' on toimintoryhmä Toiminnon käynnistäminen Kun toiminto on valittuna, se on käynnistettävä erikseen. Toiminto käynnistetään seuraavilla toimenpiteillä: 1. Siirry painonäyttämästä Toimintovalikkoon 2. Syötä salasana jos toiminto vaatii käyttöoikeuksia. 3. Siirry tarvittavaan toimintoon siten, että toiminnon nimi näkyy näytöllä. 4. Käynnistä toiminto. 5. Käytä toimintoa (esim. muokkaa parametreja jos tarpeen). 6. Poistu toiminnosta tai keskeytä toiminto. 7. Suorita muita toimintoja jos tarpeen. 8. Palaa painonäyttämään. Kohdat 1., 2. ja 7. Siirry Toimintovalikkoon / Normaalitilaan [NUOLI] painikkeilla: [ALAS] painike: Painonäyttämässä: Siirry toimintovalikkoon. Toimintovalikossa: Siirry yksi taso alaspäin (kutsu alavalikkoa). [YLÖS] painike: Poistu toimintovalikosta painonäyttämäään (valikon tasolta 1) Toimintovalikon alemmalla tasolla: Siirry ylemmälle tasolle (poistu alavalikosta).

21 TOIMINTOVALIKKO Sivu 21 [VASEN] painike: Siirry vasemmanpuoleiseen toimintoon samalla valikon tasolla *) [OIKEA] painike: Siirry oikeanpuoleiseen toimintoon samalla valikon tasolla *) *) Toimintotaso on järjestetty rengasmaisesti, eli tason viimeisestä toiminnosta voidaan siirtyä [OIKEA] painikkeella tason ensimmäiseen toimintoon. Kun tarvittava toiminto on valittu, sen numero näkyy näytöllä, esim.. 7:Valitse vakiotaara Kohta 3. Käynnistä tarvittava toiminto: [ENTER] painike: Käynnistä toiminto Kun toiminto on käynnistetty, kehote tulostuu vasempaan reunaan, (esim. 'Vakiotaara') ja heti sen jälkeen esim. 'Taara 1' Vakiotaara T aara 1 Tämän manuaalin myöhemmissä kappaleissa toimintovalikon toiminto käynnistetään kuten yllä on kuvattu. Kohta 4. Eri toimintojen käyttö on kuvattu myöhemmissä kappaleissa. Kohdat 5 ja 6. Toiminnosta voidaan poistua seuraavilla painikkeilla: [OK] painike: Tulostava toiminto (ei syötteitä): Toiminto päättyy. Toiminto, jossa yksi tai useampi syöte: Toiminto päättyy ja muutokset talletetaan. + [ABORT] = [HYLKÄÄ / KUMOA] painike: Tulostava toiminto: Toiminto keskeytetään. Toiminto, jossa yksi tai useampi syöte: Toiminto keskeytetään ja muutokset hylätään.

22 Sivu 22 TOIMINTOVALIKKO Kun toiminnosta poistutaan, laite palaa tilaan jossa se oli ennen toiminnon kutsumista. Samaa toimintoa voi siis kutsua heti uudelleen jos tarpeellista. Kohta 7. Painonäyttämään palataan painamalla [YLÖS] painiketta niin monta kertaa kuin on tarpeellista; Normaalitilaan päästään myös suoraan painamalla kertaalleen painikeyhdistelmää [VAIHTO]+[YLÖS]. Kun siirrytään painonäyttämään, salasana nollautuu Tietojen syöttö ja näyttäminen Normaalien punnitustoimintojen sekä suoraan vaikuttavien toimintojen (esim. 35:Toista tulostus) ohella järjestelmän perustoimintoja ovat tietojen syöttö ja näyttäminen. Painonäyttämässä näyttö ilmaisee normaalisti vaakalukemaa. Tämän lisäksi voidaan näytöllä asettaa erilaisia järjestelmän sisältämiä tietoja vuorottelemaan vaakalukeman kanssa (ks ). Toimintovalikon tietyillä toiminnoilla haluttu tieto voidaan esittää näytöllä hetkellisesti (esim. a: Näytä brutto), tai pyytää käyttäjältä yhtä tai useampaa asetusarvoa tai pyytää valintaa kehotteella (esim. '8:Taaran käsinsyöttö). Yksittäisten toimintojen käyttäminen on selostettu myöhemmin tässä dokumentissa Syöte- ja näyttökenttien käyttö Toiminnot noudattavat seuraavia sääntöjä. Näyttö Toiminto on esimerkiksi parametrin näyttäminen. Jos parametrin arvo, esim. '1234,56', näytetään ruudulla parametrin nimen jälkeen, kyseessä on näyttötoiminto. Summa 1234,56 Näyttötyyppejä: Yksittäiset näytöt; toiminto näyttää vain yhden arvon: o o Arvoa näytetään ruudulla kunnes toiminnosta poistutaan [OK] painikkeella. Arvoa näytetään ruudulla muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen toiminto päättyy automaattisesti. (esim. 'a: Näytä brutto') Moniosaiset näytöt; useita arvoja näytetään peräkkäin. o o o Arvoa näytetään ruudulla ja seuraavaan arvoon siirrytään [ENTER] painikkeella; toiminnosta voi poistua [OK] painikkeella (esim. '6:Näytä summalaskuri') Kutakin arvoa näytetään muutaman sekunnin ajan; Kun kaikki arvot on käyty läpi, toiminto päättyy automaattisesti. (esim. '52:Versiotiedot') Pidempiä tekstejä voi selata [VASEN] ja [OIKEA] painikkeilla. Eräissä erikoistoiminnoissa (esim. 52:Versiotiedot ) on myös mahdollista selata useampia rivejä [YLÖS] ja [ALAS] painikkeilla.

23 TOIMINTOVALIKKO Sivu 23 Syötteet Syötteet ovat toimintoja joilla laitteelle syötetään asetusarvoja tai muita tietoja. Syötetilassa muuttuva osa näytetään kehotteen jälkeen ja kohdistin _ symboli (alaviiva) näkyy näytöllä. Syötteitä on kahta tyyppiä: Valintakenttä : Kohdistin pysyy muuttuvan osan alussa. Vaihtoehtoja syötteelle voidaan selata [VASEN] ja [OIKEA] painikkeilla: Vakiotaara T aara 1 Syötekenttä: Kun toiminto on käynnistynyt, kohdistin on syötealueen ensimmäisen merkin kohdalla. Kohdistinta voidaan siirtää haluttuun kohtaan [VASEN] ja [OIKEA] painikkeilla; kohdistin siirtyy eteenpäin myös kun näppäimistöltä syötetään alfanumeerisia merkkejä: Taara _ 0,00kg Syötetyyppejä: Yksittäiset syötteet, vain yksi syötekenttä näytetään. Syötteen voi hyväksyä [ENTER] tai [OK] painikkeella; toiminto päättyy (esim. 8:Taaran käsinsyöttö). Moniosaiset syötteet, useampi syötekenttä esitetään käyttäjälle toiminnon aikana. Kukin syöte hyväksytään [ENTER] painikkeella, sen jälkeen seuraava syötekenttä tulostuu. (edelliseen syötteeseen pääsee palaamaan painamalla [VAIHTO] + [YLÖS] painikkeita). Viimeisen syötekentän jälkeen toiminto palaa ensimmäiseen kenttään. Toiminto päättyy [OK] painikkeella (esim. '1:Syötä tavoite'). HUOM: Moniosainen syötetoiminto voi sisältää valintakenttiä sekä syötekenttiä Merkkien syöttäminen ja muuttaminen Kohdistimen siirto Painike Painike Toiminto Näyttö Kun syötetoiminto on käynnistynyt, kohdistin on normaalisti ensimmäisen merkin kohdalla, esim. [OIKEA]: Kohdistin siirtyy yhden merkin verran oikealle. Kohdistin pysähtyy viimeisen merkin kohdalle. 8: Taaran käsinsyöttö Taara kg 8: Taaran käsinsyöttö Taara kg

24 Sivu 24 TOIMINTOVALIKKO [VASEN]: Kohdistin siirtyy yhden merkin verran vasemmalle. Kohdistin pysähtyy ensimmäisen merkin kohdalle. 8: Taaran käsinsyöttö Taara kg [VAIHTO] + [OIKEA]: **) Kohdistin siirtyy syötekentän loppuun. 8: Taaran käsinsyöttö Taara kg [VAIHTO] + [VASEN]: **) Kohdistin siirtyy syötekentän alkuun. 8: Taaran käsinsyöttö Taara kg **) Jos syötekenttä on yli 20 merkkiä pitkä, painikeyhdistelmällä voidaan siirtyä 20 merkkiä oikealle tai vasemmalle kohdistimen sijainnista lukien Merkkien syöttäminen WA-802,,, WA-807 vaakapäätteissä voidaan merkit syöttää kahdella eri tavalla Painike Painike Toiminto Näyttö Kun syötetoiminto on käynnistynyt, kohdistin on normaalisti ensimmäisen merkin kohdalla, esim. Numerot, isot kirjaimet, erikoismerkit 8: Taaran käsinsyöttö Taara kg 8: Taaran käsinsyöttö Taara kg Numerot, pienet kirjaimet, erikoismerkit 8: Taaran käsinsyöttö Taara kg tai Painike Painike Toiminto Näyttö Kun syötetoiminto on käynnistynyt, kohdistin on normaalisti ensimmäisen merkin kohdalla, esim. [ALAS]: Numero askelletaan listasta 9, 8, 7, 6, 5,,, [YLÖS]: Numero askelletaan listasta., -, +, 0,,, 8: Taaran käsinsyöttö Taara kg 8: Taaran käsinsyöttö Taara kg 8: Taaran käsinsyöttö Taara kg WA WA-807 on aina Korvaa tilassa eli kohdistimen paikalla oleva kirjain korvautuu kirjoitettavalla merkillä.

25 TOIMINTOVALIKKO Sivu 25 Kohdistin siirretään kohtaan johon syöte halutaan. Jos kohdistimen paikalla on jo merkki, se ylikirjoittuu uudella merkillä. Merkkijonon voi pyyhkiä välilyöntipainikkeella. Kun merkki on syötetty, kohdistin siirtyy oikealle seuraavan merkin kohdalle. Kun merkkijonon viimeinen merkki saavutetaan, kohdistin ei enää siirry. Syötekentässä olevan arvon voi nollata kirjoittamalla numeron (0) syötekentän ensimmäisen merkin kohdalle. Tämä helpottaa uusien arvojen kirjoittamista. Numeroiden syöttäminen Numeroiden oikeellisuus tarkastetaan. Jos arvoa ei hyväksytä, tulostuu virheilmoitus 'Syöte virheellinen'. Ilmoitus kuitataan [ENTER] painikkeella. Arvo syötetään uudelleen. Tekstien syöttäminen Tekstit syötetään merkkijonoina. Näitä syötteitä ei normaalisti tarkasteta. Tiettyyn muotoon syötetyt numerot tarkastetaan (esim. toiminto '51:Päiväys/Aika') Merkkien lisääminen Alla olevassa esimerkissä kuvataan merkin lisääminen merkkijonoon: Painike Painike Nykyinen asiakasnimi: 'Vitanen', muutetaan 'Virtanen' Kohdistin siirretään haluttuun kohtaan. Painikeyhdistelmällä [VAIHTO] + [OK] lisätään tyhjä merkki; kohdistimen oikealla puolella oleva teksti siirretään yhden merkin verran oikealle. Tyhjä paikka ylikirjoitetaan halutulla merkillä ('r'). Näyttö 2: Syötä tekstit Asiakas: Vitanen 2: Syötä tekstit Asiakas: Vi tanen 2: Syötä tekstit Asiakas: Virtanen Merkkien poistaminen Alla olevassa esimerkissä kuvataan merkin poistaminen : Key Key Nimi: Viirtanen, muutetaan Virtanen Näyttö Siirrä kohdistin poistettavan merkin oikealle puolelle ( 'r'). Poista merkki kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki [VAIHTO] + [ENTER]. Kohdistimen kohdalla ja sen oikealla puolella oleva teksti siirtyy merkin verran vasemmalle. 2. Syötä tekstit Asiakas: Viirtanen 2: Syötä tekstit Asiakas: Virtanen Merkkien syöttäminen syötekentässä Syötettävä merkistö on jaettu kahdelle tasolle:

26 Sivu 26 TOIMINTOVALIKKO 1. taso: Alfanumeerisissa painikkeissa esitetyt merkit. 2. taso: Jotkin alfanumeeriset painikkeet sisältävät lisäksi muita merkkejä esitettyjen lisäksi (esim painike 1 sisältää A merkin lisäksi myös a merkin. L isänmerkit riippuvat käytössä olevasta kielestä. Merkkijonot syötetään nk. 'rullaus -tilassa'. Kaikki mahdolliset merkit on mahdollista syöttää tällä toiminnolla. Merkit sisältävät painikkeissa olevat valkoiset merkit '0' '9' _ Numerot Välilyönti Yllä mainitut merkit voidaan myös näppäillä suoraan kunkin painikkeen nopealla painalluksella. painikkeissa olevat keltaiset merkit A Z ',' '-' ISOT kirjaimet Piste Miinusmerkki merkit jotka eivät näy painikkeissa saadaan käyttöön [VAIHTO] painikkeella 'a' 'z' pienet kirjaimet Muut merkit Rullaus tila käynnistyy kun painiketta painetaan pidemmän aikaa. Kaikki merkit jotka painikkeella on saatavilla, tulostuvat vuoronperään samaan kohdistimen osoittamaan kohtaan ( rullaus ). Kun näytöllä on haluttu merkki, painike vapautetaan. Tällöin kyseinen merkki kirjoittuu kohdistimen osoittamaan kohtaan ja kohdistin siirtyy eteenpäin. Numeroiden syöttäminen Numeroiden oikeellisuus tarkastetaan. Jos arvoa ei hyväksytä, tulostuu virheilmoitus 'Syöte virheellinen'. Ilmoitus kuitataan [ENTER] painikkeella. Arvo syötetään uudelleen. Tekstien syöttäminen Tekstit syötetään merkkijonoina. Näitä syötteitä ei normaalisti tarkasteta. Huolehdi siitä, että syöte on kirjoitettu oikein. Joillekin teksteille on määritelty muoto, jota on noudatettava (esim. Toiminto '51:Päiväys/Aika' 'Vaihteleva' näyttö Syötteet koostuvat kehotteesta ja syöteosasta. Joissain tapauksissa syötteet saattavat sisältää maksimissaan jopa 40 merkkiä. Tällöin syöte voi olla pidempi kuin näytölle maksimissaan mahtuva merkkimäärä.

27 TOIMINTOVALIKKO Sivu 27 Syötteet jotka sisältävät maksimissaan 20 merkkiä, käsitellään normaalisti. Pitkien (yli 20 merkkiä sisältävien) syötteiden osalta, ensimmäiset 20 merkkiä näytetään ensin. 1.5 sekunnin jälkeen näyttö hyppää eteenpäin merkkijonoa, jolloin loppuosa syötteestä näytetään. Jos tapahtumaviesti ei näy kokonaisuudessaan, sen alku- ja loppuosaa näytetään vuorotellen.

28 Sivu 28 TOIMINTOVALIKKO 5.2. Normaalitila 'Normaalitilan' toimintoja voidaan käyttää ilman salasanaa. Tämä tila sisältää seuraavat toiminnot: - Toiminnot painonäyttämässä - Toimintovalikon perustoiminnot Toiminnot painonäyttämässä Nämä toiminnot on suunniteltu päivittäiseen käyttöön, eikä kyseisten toimintojen käyttäminen vaadi erityistä laitteen tuntemusta. Päivittäisessä toiminnassa käytetään ensisijaisesti käyttöpaneelin toimintopainikkeita: Punnitustoimintoihin: Nollaus, Taaraus ja Taarauksen poisto. Toimintoihin kuten Tulosta punnitustosite : funktio ja muita lisäpainikkeita (F1-F6 jne.). Järjestelmän toiminnan tarkastamiseksi voidaan käynnistää automaattinen tarkastus. Näytön kontrastin säätö käyttöympäristön kirkkauteen sopivaksi. Toimintovalikon perustoiminnot Käyttäjälle on lisäksi päivittäiseen toimintaan tarkoitettuja toimintoja. Toimintoihin siirrytään ensimmäisen ja toisen Toimintovalikon tason kautta. Osaa toiminnoista voidaan käyttää myös käyttöpaneelin funktionäppäimillä. Esimerkkejä: Syöte: Valinta: Näyttö: 1: Syötä tavoite 2: Syötä tekstit 8: Taaran käsinsyöttö 7: Valitse vakiotaara Käynnistys: 3:Tulostus a: Näytä brutto 6: Näytä summalaskuri 52: Versiotiedot Toiminnot normaalitilassa Vaa an nollaan asetus Toiminnolla vaa an näyttämä asetetaan nollaksi. Painikkeen painalluksen jälkeen kuormaamattoman vaa an poikkeama nollasta korjataan. Poikkeama voi johtua esim. vaakasillan likaantumisesta. Painonäyttämässä on 0.0 [yksikkö] sekä symboli 0 Nollaus on mahdollista vain jos Vaakaa ei ole taarattu Vaa an tyhjän vaakasillan bruttopaino on nollausalueella (ilmaistaan pisteellä näytössä) Vaakalukema on rauhoittunut (>< näytössä).

29 TOIMINTOVALIKKO Sivu 29 Jos joku mainituista ehdoista ei toteudu, nollausta ei suoriteta ja tilanteesta ilmoitetaan virhesanomalla. Esimerkki: Vaa alla punnitaan ajoneuvoja joiden renkaat ovat erittäin likaiset / lumiset. Usean punnituksen jälkeen, vaakasillalle on kasaantunut likaa tai lunta niin paljon että vaaka näyttämä kuormaamattomana nollasta poikkeava. Vaa an näyttämä voidaan nollata nollaan asetus - painikkeella Taaraus Painikkeen painalluksen jälkeen sen hetkinen bruttopaino tallennetaan vaakapäätteen taaramuistiin. HUOM: Vaa an oltava rauhoittunut Aiemmin tallennettu bruttopaino ylikirjoitetaan. Painonäyttämässä on Net 0.0 [yksikkö], jos nettonäyttö on valittuna (oletus). Jos bruttonäyttö on valittuna, tallennettu taarapaino saadaan näytölle toiminnolla b:näytä taara Taaran poisto Tallennettu taarapaino nollataan. Tämän jälkeen nettopaino = bruttopaino; painonäyttämässä näkyy vaa alle kuormattu paino. Symboli T tai pt poistuu näytöstä Toimintopainikkeet Painikkeet [YLÖS], [VASEMMALLE] ja [OIKEALLE] muodostavat kuusi funktiopainiketta; painikkeet F3-F6 valitaan [SHIFT] painikkeella. Kunkin funktiopainikkeen toiminto riippuu vaa an tyypistä; painikkeiden toiminnot on selvitetty vaakatyypin kuvauksessa kappaleessa Tilanäyttö Tilanäyttö määritetään HUOLTO valikon toiminnolla '55:Valitse tilanäyttö'. Tämän asetuksen muuttamiseen tarvitaan vähintään parametrointi-tason salasana. Normaalitilassa voidaan ilmaista erilaisia järjestelmän toimintaan liittyviä tietoja. Valittu tieto ja normaali vaakanäyttö vaihtelevat näytössä muutaman sekunnin syklillä. Seuraavassa taulukossa on esitelty tilanäytön eri vaihtoehdot. Valinta Off Näyttö Normaali vaakanäyttö Päivämäärä/Aika :51:29 I/O-tila In:--+- w Out: *) Taara Taara 0.0 kg dm/dt dm/dt 0.0 kg/s Summa Tavoite Summa 0.0 kg 1: 0,0 kg Materiaali 1 tavoite 0.0 kg

30 Sivu 30 TOIMINTOVALIKKO Annostuksen tila Toteutunut arvo Toleranssitarkastus Toteutunut arvo 0.0 kg Jäljellä oleva määrä Jäljellä oleva määrä 0.0 kg *) I/O-tilanäyttöä tarvitaan normaalisti käyttöönoton yhteydessä. I/O-tilanäyttö käyttää seuraavia symboleja: w Virityslukko, muisti ei ole kirjoitussuojattu - Tulon/lähdön tila 0 + Tulon/lähdön tila 1

31 8:Taaran käsinsyöttö 9:Kontrasti a:näytä brutto b:näytä taara c:resoluutio x 10 d:näyttötesti e:kuittaus 1:Syötä tavoite 2:Syötä teksti 7:Valitse vakiotaara 6:Näytä summalaskuri 5:HUOLTO 4:ASETUKSET 3:TULOSTUS 41:Salasana 45:Vaihda Salasana 58:Suurempi alue 54:Hae Lokimuistista 52:Versiotiedot 37:Tulosta 5 38:Tulosta 6 39:Lokimuisti 31:Tulosta 1 32:Tulosta 2 Alkutila 36:Tulosta 4 35:Toista tulostus 34:Uusi sivu 33:Tulosta 3 TOIMINTOVALIKKO Sivu Toimintovalikon perustoiminnot Valikon toiminnot ja toimintojen askeleet on tulostetaan vaakapäätteen näytölle. Normaalitilassa osa valikon toiminnoista ovat käytettävissä ilman salasanaa.

32 Sivu 32 TOIMINTOVALIKKO Toiminto 1:Syötä tavoite Tämä toiminto on varattu ohjaimille kuten WA-804, WA-805 ja WA-806. Muilla kuin mainituilla, toimintaa voidaan käyttää asiakaskohtaisissa sovelluksissa. HUOM: Varmista että tavoitearvo ei ylitä vaa an maksimi punnituskykyä. Mitä voidaan syöttää? Toimintoa voidaan käyttää materiaalityypin ja annostustavoitteen asettamiseen vaaoille. Hyväksyttävä materiaalinumero: [1... 2] Hyväksyttävä tavoitearvo: [ vaakanäytön yksikköä] Toiminta Syötekenttä näyttää viimeksi valitun materiaalin, esim. 1:Syötä tavoite Materiaali 1 Muuta materiaalinumero tarvittaessa. Syötä uusi tavoite materiaalille: 1:Syötä tavoite Tavoite Toiminto 2:Syötä tekstit Teksti on tulostusasetuksiin (kaikki tulostustoiminnot) vaakalukeman lisäksi liitettävä kenttä, joka voi sisältää esim. asiakkaan nimen, materiaalinumeron tai punnittavan ajoneuvon tiedot. Maksimissaan käytössä voi olla 5 eri tekstikenttää. Jokaisessa konfiguroidussa kentässä on kiinteästi aseteltu kehoteosa sekä käyttäjän vapaasti asettelema tekstiosa. Vapaasti aseteltavat tekstiosat syötetään punnituksen aikana. Jotkin kentät pysyvät samana pidempäänja toiset taas täytyy määrittää uudelleen jokaisen punnituksen aikana (ennen tulostusta). Tulostettavan tekstin täytyy sisältää kirjoitusmerkkejä, jotta se on mukana tulostuksessa. Toiminta Kun toimintoa on kutsuttu, ensimmäinen mahdollinen teksti tulostuu syötekenttään, esim. 2:Syötä tekstit Asiakas: Syötä uusi teksti / muokkaa tekstiä tarvittaessa. Paina [ENTER] painiketta, ja seuraava mahdollinen tekstikenttä tulostuu muokattavaksi. HUOM:

33 TOIMINTOVALIKKO Sivu Tekstiosa lukumäärä (maksimissaan 5) määritetään asetustilassa, tekstiosa voidaan syöttää vain jos sen pituus on määritetty pidemmäksi kuin Tekstin syöttökentälle voidaan määrittää kehote (esim. 'Asiakas:'). 3. Tekstikenttiin kirjoitetut tekstit pysyvät tallennettuina kunnes ne ylikirjoitetaan Toiminto 3:TULOSTUS WA-802 WA-807 vaakapäätteeseen voidaan kytkeä joko paikallinen tai väylän kautta tulostava laite. Tulostusmuoto on määritetty vaakapäätteen konfiguroinnin yhteydessä. Jos tulostus epäonnistuu, se voidaan toistaa Valikon kohta 35:Toista tulostus. Toistettaessa tuloste on täsmälleen sama kuin alkuperäisessä tulostuksessa (tekstiosa, vaakalukema, järjestysnumero ja muut tiedot). Tulostus voidaan toistaa niin monta kertaa kuin tarvitaan, kunnes seuraava uusi tulostusoperaatio suoritetaan. Tulostimelle käyttäjä voi suorittaa sivun vaihdon toimintovalikosta 34:Uusi sivu. Tulostusmuotoilun valinta voidaan tehdä toimintovalikon kautta tai tulostukseen linkitetyllä funktiopainikkeella. Jos tulostus käynnistetään toimintovalikosta, tietyt toiminnot, jotka on liitetty toimintonäppäimellä tulostamiseen, voivat jäädä suorittamatta (esim. summatiedon nollaus). Toimintovalikon kautta tulostaminen on suositeltavaa vain, jos siitä on erikseen mainittu kyseisen vaakatyypin ohjeessa. Tulostustoiminnot Toimintovalikossa: Valinta Toiminto 31:Tulosta 1 Tulostus käyttäen rivin muotoilua 1 32:Tulosta 2 Tulostus käyttäen rivin muotoilua 2 33:Tulosta 3 Tulostus käyttäen rivin muotoilua 3 34:Uusi sivu 35:Toista tulostus Suoritetaan sivun syöttö tulostimelle Jos tulostus on epäonnistunut (esim. paperi loppu), tai jos tulostuksesta tarvitaan kopioita, voit toistaa tulostuksen niin monta kertaa kuin on tarpeen. HUOM: Tulostuksen toistaminen käynnistä tulostus painiketta painamalla ei ole suositeltavaa. Riippuen vaakatyypistä, painike voi käynnistää toimintoja, joita ei ole suunniteltu käytettäväksi tulostuksen toistamiseen. 36:Tulosta 4 Tulostus käyttäen rivin muotoilua 4 37:Tulosta 5 Tulostus käyttäen rivin muotoilua 5 38:Tulosta 6 Tulostus käyttäen rivin muotoilua 6 39:Lokimuisti 'paperiton' tulostus alibimuistiin Toiminto 5:HUOLTO Tämän ryhmän toiminnoilla voidaan asettaa tai tarkastaa joitakin asetuksia ilman salasanaa. Versiotietojen tarkastus Punnitustietojen haku Lokimuistista (jos asennettu) Alueen suurentaminen

34 Sivu 34 TOIMINTOVALIKKO Toiminto 52:Versiotiedot Toiminto tulostaa näytölle laitteen tyyppi- ja yksilöintitiedot. Toiminta: Kun [ENTER] painiketta on painettu, tiedot tulostuvat näytölle vuorotellen, muutaman sekunnin välein. [ENTER] tai [OK] painikkeella voi nopeuttaa tietojen vaihtumista. Näytölle tulostettavat tiedot: Alkio Rivinumero Näyttö Ohjelmiston versiotiedot, laitetiedot, sarjanumero jne Ohjelmapäivitys lokitiedosto (maks. 60 tapahtumaa) Tietojen selaaminen: Yhden alkion sisältämä tekstimäärä voi olla jopa merkkiä, vaikka ainoastaan 20 ensimmäistä merkkiä näytetään. Tietojen vaihtuminen voidaan keskeyttää painamalla mitä tahansa nuolipainiketta kun merkkijono on näytöllä. Tämän jälkeen kyseisen merkkijonon näkyvää osaa voidaan siirtää [OIKEA]- ja [VASEN] painikkeilla. Ohjelmapäivitys lokitiedoston jokainen alkio sisältää kaksi riviä, kullakin maks. 40 merkkiä. Näytössä näkyvän rivin voi vaihtaa [ALAS] tai [YLÖS] painikkeella. Normaalitoimintaan palataan [ENTER] tai [OK] painikkeella. Ohjelmapäivitys lokitiedosto: Tietueet alkaen alkiosta #7 tulostavat näytölle kaikki suoritetut ohjelmalataukset, alkaen viimeisimmästä päivityksestä. Tietueissa versiotiedon lisäksi latauspäivämäärä sekä tiedot latauksen suorittaneesta käyttäjästä. Seuraava tietue tallennetaan jokaisesta ohjelman latauksesta (Huom #8a / #8b): Rivi: Tieto: Selitys: a 31:WA-802/V = ohjelmapäivityksen järjestysnumero L: :48 L = Latauspäivä / aika b U:<WA-plan User> U = latausohjelman käyttäjä C:Lahti Precision C = Yritys Ohjelmapäivitys lokitiedosto voi maksimissaan sisältää 60 tietuetta Toiminto 54:Hae Lokimuistista Toiminnolla luetaan ja tulostetaan punnitustuloksia Lokimuistista. Voit hakea tietoja: Päivämäärän perusteella Punnitusnumeron perusteella

35 TOIMINTOVALIKKO Sivu 35 Tekstihaulla Toiminta Haku päiväyksen perusteella: 54:Hae Lokimuistista Päiväys HUOM: Lue päiväyksen syöttöön liittyvät ohjeet toiminnolle 51:Päiväys/Aika. Haku punnitusnumeron perusteella: 54:Hae Lokimuistista Punnitusnro. 0 Merkkijonon perusteella: 54: Hae Lokimuistista Teksti Aloita haku [OK] painikkeella. Tulos Jos haku epäonnistui, näyttöön tulostuu: 'Ei enempää merkintöjä' onnistui, ensimmäinen löydetty alkio näytetään. Alkiosta siirrytään seuraavaan [ENTER] painikkeella. Kun tietueita haetaan, oletusasetus ei ole hakukriteeri vaan kaikki oletusasetuksesta poikkeavat hakukriteerit huomioidaan. Jos tarkoituksena on käyttää vain yhtä hakukriteeriä, muiden tulisi olla tällöin oletusasetuksissa. Toiminnosta poistutaan [ABORT] tai [OK] painikkeella. [OK] painikkeen painamisen jälkeen on mahdollista tulostaa hakutulokset. 54: Hae Lokimuistista Tulosta Off Vaihtoehdot: [Off Viimeisin tietue Kaikki löydetyt]: 'Off': Ei tulostusta 'Aktiivinen tietue': Tulostaa valitun tietueen. 'Kaikki tietueet': Tulosta kaikki löydetyt tietueet. Valitse haluttu toiminta Nuoli [OIKEA] tai [VASEN] painikkeella ja sen jälkeen [OK] painike. Tiedot tulostuvat sarjaliikenneväylään kytkettyyn tulostimeen. Voit keskeyttää tulostuksen painamalla mitä tahansa painiketta.

36 Sivu 36 TOIMINTOVALIKKO Toiminto 57:TIEDOSTOT Ei ole käytössä Toiminto 58:Suurempi alue Toiminto vaihtaa moniasteikko / monialue vaa an seuraavalle suuremmalle alueelle. Toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi jos ulos asennettu siltavaaka ei rauhoitu tuulen takia Toiminto 6:Näytä summalaskuri Toiminto tulostaa näytölle kertyneen summapainon. HUOM: Tämä lukema vastaa kahden materiaalin kokonaissummaa (materiaali 1 ja materiaali 2). (ks. Muotoiluasetus 'BI'). Molempien materiaalien summat voidaan tulostaa muotoiluasetuksilla 'BI1'... 'BI2'. Kokonaissumman jälkeen näytetään yksittäisten materiaalien summa. Summan laskenta suoritetaan tulostuksen yhteydessä (riippuen konfiguraatiosta). Milloin summalaskuri on tarpeellinen? Annostelevalla ohjaimella (WA-805) / Summaavalla vaa alla (WA-804), summan laskenta suoritetaan automaattisesti jokaisen täyttö / tyhjennysoperaation jälkeen. Muilla vaakatyypeillä summan laskenta suoritetaan tulostuksen yhteydessä (riippuen konfiguraatiosta). Mitä summataan? Jokainen operaatio lisää summalaskurin summausten lukumäärää yhdellä ja summaa toteutuneella painolla. Operaatioita ovat annostus (keskeytetty tai loppuun asti suoritettu) tai kappaletavaran punnitseminen sekä kaikki painikkeella tai digitaalisella tulolla käynnistetyt tulostusoperaatiot. Summalaskentaa ei suoriteta jos tulostus on käynnistetty valikon toiminnolla '31:Tulosta 1', '32:Tulosta 2', '33: Tulosta 3', '36: Tulosta 4', '37: Tulosta 5', '38: Tulosta 6' tai '35:Toista tulostus'. Mitä näytölle voidaan tulostaa? Näytölle voidaan tulostaa kokonaissumma sekä laskurin lukumäärä. Esimerkki Kappaleiden paino on 30 kg. 9 punnitusoperaation jälkeen, kokonaissumma on 270 kg. Asetettu maksimi kokonaissumma on 280 kg. Näytölle tulostuu Summa tai lukumäärä 95%. Maksimi summan ja maksimi lukumäärän voi asetella toiminnolla: '471:Maks. summa/lkm' (vaatii parametrointi -salasanan). Toiminta Aluksi toiminto tulostaa summalaskurin arvon, esim. 6:Näytä summalaskuri Summa:

37 TOIMINTOVALIKKO Sivu 37 [ENTER] painikkeella näytölle tulostuu tyhjennysten lukumäärä, esim. 6:Näytä summalaskuri Lukumäärä: 7 [OK] painikkeella näytölle tulostuu yksittäisten materiaalien summat Toiminto 7:Valitse vakiotaara Toiminnolla valitaan esiaseteltu taarapaino listasta. Lista voi sisältää maksimissaan 9 esiaseteltua taarapainoa. (Taara 1... Taara 9). Jos valitaan esimäritelty taarapaino jonka arvo on 0.00, toiminto vastaa Taaran poisto toimintoa. Esimääritellyt taarapainot voidaan asetella 'Asetustilassa' (Konfigurointi salasana) toiminnolla: '48:Vakiotaaran syöttö'. Toiminta Kun toiminto käynnistyy, valinta on oletuksena 'Taara 1'. 7:Valitse vakiotaara Vakiotaara Taara 1 Haluttu taara valitaan [NUOLI] painikkeilla. Valinta hyväksytään [OK] painikkeella. Tämän jälkeen valittu taara on käytössä. Esimerkki Käytössä on viisi erilaista (eri painoista) kuormauslavaa. Kukin kuormalava on punnittu ja painot on asetettu esiasetelluksi taarapainoksi. Järjestelmä taltioi tiedon kuormalavalle kasatusta materiaalista (nettopaino). Kunkin kuormalavan ja sisältämän materiaalin yhteispaino on samansuuruinen. Kun lava punnitaan, sille valitaan kyseisen vaunun painon esiaseteltu taara, jolloin saadaan materiaalin nettopaino Toiminto 8:Taaran käsinsyöttö Toiminnolla voidaan syöttää vaa alle manuaalinen taarapaino. Hyväksyttävä arvo: [ 0... vaa an punnituskyky]. Toiminta Kun toiminto käynnistyy, näytölle tulostuu käytössä oleva taarapaino: 8:Taaran käsinsyöttö Taara: Haluttu taarapaino syötetään, jonka jälkeen se hyväksytään [ENTER]-painikkeella. Esimerkki: Järjestelmässä punnitaan laatikoita joiden taarapaino tunnetaan. Laatikoiden sisältämän materiaalin nettopaino tallennetaan. Laatikko punnitaan ja taarapaino syötetään manuaalisesti Toiminto 9:Kontrasti Toiminnolla voidaan säätää näytön kontrastiarvo vastaamaan ympäristöä. Toiminta

38 Sivu 38 TOIMINTOVALIKKO 9:Kontrasti Kun toiminto käynnistyy, seuraava näyttö tulostuu: <- OK ENTER -> Seuraavassa painikkeet joilla kontrastia voidaan asetella: <- OK ENTER -> vähennys asetusten tallennus lisäys Kontrastin arvoa voi muuttaa [NUOLI] painikkeilla ja muutokset tallennetaan [OK] tai [ENTER] painikkeella. Jos asetusarvoa ei muuteta tietyn ajan kuluessa, laite tallentaa sen hetkisen asetuksen ja toiminto lopetetaan Toiminto a: Näytä brutto Toiminnolla tulostetaan näytölle vaa an bruttoarvoa muutaman sekunnin ajan. Ennakkoehto: Näytölle tulostetaan nettoarvoa (Vaaka on taarattu). Toiminta a:näytä brutto Kun [ENTER] painiketta on painettu, bruttoarvo tulostetaan näyttöön muutaman sekunnin ajan. Esimerkki: Yläpuolella olevasta siilosta annostellaan materiaalia vaa alla olevaan astiaan. Vaaka on taarattu ja näyttämä on netto tilaassa Net. Käyttäjä varmistaa toiminolla a:näytä brutto, että vaakaa ei ylikuormiteta Toiminto b: Näytä taara Toiminto tulostaa näytölle tallennetun taarapainon muutaman sekunnin ajan. Toiminta b:näytä taara Kun [ENTER] painiketta on painettu, käytössä oleva taarapaino tulostuu näytölle muutaman sekunnin ajan Toiminto c:resoluutio x 10 Painonäyttämä näyttää viiden sekunnin ajan vaakalukemaa 10-kertaisella tarkkuudella, (esim. 10 kg -> 10.1 kg). 10-kertaisella näyttämällä nähdään tarkka vaakalukema, tätä toimintoa käyttämällä ei tarvitse erikseen tutkia vaakalukeman vaihtopistettä.

39 TOIMINTOVALIKKO Sivu 39 Toiminta c:resoluutio x 10 Kun [ENTER] painiketta on painettu, näytöllä esitetään viiden sekunnin ajan vaakalukemaa 10 kertaisella tarkkuudella Toiminto d: Näyttötesti Toiminto on tarkoitettu näytön toiminnan visuaaliseen tarkastamiseen. Testissä alfanumeerisia merkkejä tulostetaan näytölle, jotta tarkastaja voisi havaita viallisia pikseleitä. Suosittelemme testin suorittamista vähintään kerran vuorokaudessa. Toiminta: d:näyttötesti Testiä suoritetaan muutamien sekuntien ajan [ENTER] painikkeen painamisen jälkeen. Kun testi on päättynyt, aktivoitu toimintovariantti tulostuu näytölle, esim: Vaa an tunniste Tietue voi sisältää enemmän kuin ruudulla näkyvä 20 merkkiä. Loput merkit voidaan lukea [OIKEA] ja [VASEN] painikkeilla. Lisää tietoja voi hakea painamalla [ENTER] tai [OK] painiketta: Vaa an tunniste Tyyppi Vakio Luokka Kauppavaaka L III Versio WA-802/V001 Päiväys :25:00 Sarjanumero No Käyttöoikeuskoodi 12hgtPQV Testitoiminto päättyy kun kaikki rivit on läpikäyty Toiminto e: Kuittaus Hälytykset ym. tapahtumat tulevat näyttöön, kun laitteessa tapahtuu jotakin normaalista poikkeavaa. Siksi tapahtumat on aina huomioitava. Tapahtumat toimivat eri tavoin riippuen tapahtumaluokasta, jotkin sanomat katoavat muutaman sekunnin kuluttua, kun taas varoitukset, hälytykset ja häiriöt vaativat kuittauksen. Toiminta e:kuittaus Älä koskaan kuittaa ilmoitusta ennen kuin hälytyksen aiheuttaja on selvitetty ja poistettu. [ENTER] painike kuittaa prioriteetiltaan kaikkein tärkeimmän aktiivisen hälytyksen.

40 Sivu 40 TOIMINTOVALIKKO Jos aktiivinen käyttöoikeustaso ei salli tapahtuman kuittausta, laite pyytää korkeamman tason salasanaa. Katso lisätietoja kappaleesta Tapahtumaviestit.

41 TAPAHTUMAVIESTIT Sivu TAPAHTUMAVIESTIT Jos laitteessa on havaittu jokin tapahtuma, sitä näytetään näytöllä vuorotellen vaakalukeman kanssa, esim. A0209:Sähkökatko Tapahtumaviesteillä annetaan käyttäjälle tietoa laitteen sisällä tapahtuneesta normaalista poikkeavasta tapahtumasta. Sanomaluokan viestit ovat vain informoimista varten, kun taas vakavat tapaukset, esim. Virhe, vaatii ongelman syyn selvittämistä ja sen jälkeen virheen kuittaamista. Älä koskaan kuittaa tapahumaviestiä ennen kuin sen syy on selvitetty! 6.1. Tapahtumaviestin rakenne Tapahtumaviesti muodostuu seuraavasti: LNNTT[-ID]:Teksti L = Luokka (1 merkki) NN = Tapahtumanumero (2 merkkiä) TT = Taskinumero (2 merkkiä) -ID = Valinnainen ID numero (sanoman tarkenne) :Teksti = Tapahtumaviesti Ensimmäinen kirjain (L) on aktiiviselle tapahtumalleviestille määritetyn tapahtumaluokan koodi. Seruraava 2-merkkinen numero on yksiselitteinen tapahtuman koodi. Seuraava 2-merkkinen numero on tapahtuman aiheuttaman taskin numero. Joillekin tapahtumille on lisäksi määritetty tarkennekoodi. Kaksoispisteen jälkeen on tapahtuman tekstimuotoinen selitys Tapahtumaluokat Tapahtumat on lajiteltu neljään eri luokkaan. Jokaisella tapahtumaluokalla on oma tärkeystaso. Tapahtumaviestin luokka nähdään viestin alussa olevasta kirjaimesta. Tapahtumaluokkien kriittisyys ja vaadittavat toimenpiteet:

42 Sivu 42 TAPAHTUMAVIESTIT Tapahtumaluokka Koodi Tärkeys Vaadittava toiminto Sanoma M Informatiivinen Huomioidaan Varoitus W Ei-kriittinen Syy selvitetään ja viesti kuitataan Hälytys A Kriittinen Syy selvitetään ja viesti kuitataan Virhe S Erittäin kriittinen Syy selvitetään ja viesti kuitataan salasanan syötön jälkeen Tapahtumaluokkien kuvaukset: Tapahtumaluokka Koodi Merkitys Ei tapahtuma Tapahtumaa Ei näytetä näytöllä, mutta se lisätään kuitenkin tapahtumalistaan. Tarkoittaa sitä, että yksittäinen tapahtuma voidaan konfiguroida pois käytöstä, kun se määritellään kuuluvaksi tähän tapahtumaluokkaan. Sanoma M Tiedoksi Sanoma on tiedonanto jostakin tapahtumasta. Sanoma katoaa noin 30 sekunnin kuluttua. Sanoman voi myös kuitata pois ennen kuin 30 sekuntia on kulunut. Kuittauksessa ei tarvita salasanaa. Laitteen toiminta jatkuu normaalina. Varoitus W Varoittaa käyttäjää ei-kriittisistä virhetilanteista. Varoitus on syytä huomioida ja kuitata. Kuittauksessa ei tarvita salasanaa. Laitteen toiminta jatkuu normaalina. Hälytys A Vikatilanne Varoittaa käyttäjää kriittisestä vikatilanteesta. Laitteen digitaalituloja ei käsitellä ja digitaalilähdöt ajetaan turvalliseen tilaan. *) Hälytyksen aiheuttaja on selvitettävä. Sen jälkeen hälytys voidaan kuitata ilman salasanaa. Kuittauksen jälkeen digitaalilähdöt toimivat normaalisti. *) Niin kauan kuin yksikin hälytys on aktiivinen, kaikki toimintolohkojen digitaaliset lähdöt (sekä kaikki muut toimintolohkoryhmiin OHJAUS ja VERTAILIJAT kuuluvat toimintolohkot) asetetaan loogiseen 0 tilaan. Virhe S Vakava vikatilanne Varoittaa käyttäjää erittäin vakavasta tilanteesta, esimerkiksi laitteistoviasta. Kuten hälytystenkin suhteen, digitaalituloja ei käsitellä ja digitaalilähdöt asetetaan turvalliseen tilaan. *) Ongelman aiheuttaja on poistettava ja on varmistettava että laite toimii oikein. Sen jälkeen hälytyksen voi kuitata parametrointi- tai konfigurointi-salasanan syöttämisen jälkeen. *) Niin kauan kuin yksikin virhe on aktiivinen, kaikki toimintolohkojen digitaaliset lähdöt (sekä kaikki muut toimintolohkoryhmiin OHJAUS ja VERTAILIJAT kuuluvat toimintolohkot) asetetaan loogiseen 0 tilaan Kaikki tapahtumaviestit Alla olevasta listasta voi etsiä vinkkejä vian hakuun sekä korjausohjeita käyttämällä tapahtumaviestin numeroa, mahdollista tarkennekoodia sekä tapahtuman kuvaustekstiä. Tapahtuman kuvaus Luokka Syy muutettavissa *) W0104:Aikaraja ylitetty * Yhteyskatkos sisäisessä sanomankäsittelyssä Korjaus

43 TAPAHTUMAVIESTIT Sivu 43 Tapahtuman kuvaus W0104-1:Aikaraja ylitetty * Luokka Syy muutettavissa *) Korjaus W0104-2:Aikaraja ylitetty * W0104-3:Aikaraja ylitetty * W0110:Aikaraja ylitetty * Yhteyskatkos sisäisessä sanomankäsittelyssä A0209:Sähkökatko * A0309-nnn:Uudelleenkäynnistetty **) * A0401:Parametrivirhe A0401-1:Parametrivirhe A0401-2:Parametrivirhe A0402-1:Parametrivirhe EDP-konfiguraatio A0404-1:Parametrivirhe Toimintolohkojen parametrit / linkitys Aseta parametrit uudestaan. A0404-2:Parametrivirhe Analogialähdön kalibrointi Kalibroi analogialähtö uudelleen. A0404-3:Parametrivirhe Materiaalitiedot A0404-4:Parametrivirhe A0404-5:Parametrivirhe A0405-1:Parametrivirhe Maksimi massavirta Toimintolohkojen parametrimuistin virhe Tapahtumaluokat A0405-2:Parametrivirhe Tulostustekstit Määritä tekstit uudelleen tai lataa oletustekstit A0405-3:Parametrivirhe Tulostusmuotoilut Määritä muotoilut uudelleen tai lataa oletusmuotoilut A :Parametrivirhe Esiasetellut taarat A :Parametrivirhe A0407:Parametrivirhe A0409:Parametrivirhe A0409-1:Parametrivirhe A0411-1:Parametrivirhe A0411-2:Parametrivirhe Materiaalitiedosto Tulostimen asetukset Kieliasetukset WA-plan parametrit Vaa an 1 viritysparametrit Vaa an 1 vaakaparametrit A0411-4:Parametrivirhe Viritysparametrit, lohko 2 A0411-5:Parametrivirhe A0411-6:Parametrivirhe A0411-7:Parametrivirhe A0411-8:Parametrivirhe A0411-9:Parametrivirhe A :Parametrivirhe A :Parametrivirhe A :Parametrivirhe A0414:Parametrivirhe A :Parametrivirhe A0419:Parametrivirhe A0419-1:Parametrivirhe Summalaskurit Vakiotaara Vaa an 1 erikoisparametrit Vaa an 1 viritysajat Vaa an 1 linearisointiparametrit Vaa an 1 aikaleimat Vaa an 1 vaakaparametrimuisti virheellisesti asennettu Vaa an 1 kanavaparametrit Lokimuisti Tuntematon / uusi Lokimuisti I/O -kommunikointi IO kommunikointi / analogialähdön suodatus

44 Sivu 44 TAPAHTUMAVIESTIT Tapahtuman kuvaus A0420-1:Parametrivirhe A0420-2:Parametrivirhe A0420-4:Parametrivirhe A0420-5:Parametrivirhe Luokka Syy muutettavissa *) Modbus Profibus-DP DeviceNet Modbus/TCP Korjaus A0502-nnn:Järjestelmävirhe **) Sisäinen virhe liityntätoiminnon käynnistyksessä Tarkasta liityntöjen konfiguraatio. A0503-1:Järjestelmävirhe EDP toiminnon käynnistyminen Ei korjausta; Kaikki sisäiset resussit käytössä A0504-2:Järjestelmävirhe Ensimmäinen punnitus virheellinen A0504-3:Järjestelmävirhe A0504-4:Järjestelmävirhe Ei toista punnitusta eikä vakiotaaroja Yksittäispunnituksia ei löydy A :Järjestelmävirhe A :Järjestelmävirhe Toimintolohkon tekstinumero ei ole yksiselitteinen Tomintolohkon lähdön tekstinumero ei ole yksiselitteinen A0505-1:Järjestelmävirhe Tulostimen alustus Ei korjausta; Sisäisen tiedonvälityksen kaiki kanavat ovat käytössä A0505-nnn:Järjestelmävirhe **) Lisänäytön alustus epäonnistui; nnn=alustusfunktion paluuarvon. Tarkasta liityntäkonfiguraatio. A0507-nnn:Järjestelmävirhe **) Sisäinen virhe tulostuksen alustuksessa Tarkasta tulostimen konfiguraatio. M0604:Ei rauhoitu * M0604-1:Ei rauhoitu * Toimintolohkojen tulostus Toista operaatio. M0604-2:Ei rauhoitu * Taaraus (WA-805/WA-806) M0604-3:Ei rauhoitu * Toleranssitarkastus M0606-1:Ei rauhoitu * Toista operaatio. M0610:Ei rauhoitu * M0704:Ei nollausalueella * M0710: Ei nollausalueella * M0804: Taarapaino liian pieni * M0806: Taarapaino liian pieni * S0909-1:Laitevirhe PROM (Flash) testi Vaihda uusi CPU moduli. S0909-2: Laitevirhe RAM testi Vaihda uusi CPU moduli. A1011:Mekaaninen vika A1111-1: Kaapelivika A1111-2: Kaapelivika W1211:Virheellinen luku Virhe vaa an 1 vahvistuksen virityksessä Tarkasta järjestelmä ja toista toiminto. Vaa an 1 vaakaparametrimuisti irti/puuttuu Kytke vaakaparametrimuisti. Vaa an 1 mittausmoduli hälyttää kaapeliviasta. Vaa an 1 askelarvo Korvaa rikkoontunut kaapeli. A1306:Viimeisin tarkistusnumero Toista operaatio A1311-nnn: Viimeisin tarkistusnumero S1411-1: Tuntematon Vaakaparametrimuisti S1412-1: Tuntematon Vaakaparametrimuisti Vaa an 1 punnitusnumeroa ei voitu lukea: 101:Ei rauhoitu 115:Virhe punnitusnumerossa 117:Punnitusnumeroa ei voida lukea tällä hetkellä Luettu mittausmodulista Luettu mittausmodulista

45 TAPAHTUMAVIESTIT Sivu 45 Tapahtuman kuvaus S1411-2: Tuntematon Vaakaparametrimuisti S1412-2: Tuntematon Vaakaparametrimuisti M1511-1:Kommunikointivirhe Luokka Syy muutettavissa *) Vaakaparametrimuistin sarjanumero on väärä. Vaakaparametrimuistin sarjanumero on väärä. Mittausmodulin 1 tiedonsiirto: Lukuvirhe. Korjaus M1511-2: Kommunikointivirhe M1511-3: Kommunikointivirhe M1511-4: Kommunikointivirhe M1511-5:Kommunikointivirhe M1511-6:Kommunikointivirhe Mittausmodulin 1 tiedonsiirto: Kirjoitusvirhe. Vaa an 1 mittausnopeutta ei ole muunnettu Määritä uudelleen vaa an 1 viritysparametrit / osa 2. Vaa an 1 kytkentäsuodinta ei ole muunnettu Määritä uudelleen vaa an 1 vaakaparametrit. Vaa an 1 näyttösuodinta ei ole muunnettu Määritä uudelleen vaa an 1 vaakaparametrit. Vaa an 1 oletus tarkastusnumeroa ei määritelty. Toista diagnostiikatoiminto. M1511-7:Kommunikointivirhe Vaa an 1 herkkyyttä ei määritetty Toista diagnostiikatoiminto. M1511-9:Kommunikointivirhe Vaa an 1 suodatustiedot ei käytettävissä Lue tiedot uudelleen. M1520-1:Kommunikointivirhe M1520-2:Kommunikointivirhe W1611:Kirjoitusvirhe W1711-1:Kirjoitusvirhe W1711-2:Kirjoitusvirhe W1711-3:Kirjoitusvirhe W1711-4:Kirjoitusvirhe M1811: Summa tai tyhjennykset yli 95% * Kenttäväylä: Tuntematon Kirjoitus ID Kenttäväylä: Tuntematon Luku ID. Mittausmoduli1 / Vaakaparametrimuisti1: Kirjoitusoperaatio osin epäonnistunut. Vaakaparametrimuisti1: Kirjoitusoperaatio osin epäonnistunut. Vaakaparametrimuisti 1: Kirjoitusoperaatio epäonnistui. Vaakaparametrimuisti 1: Kirjoitusoperaatio epäonnistui. Vaakaparametrimuisti 1: Kirjoitusoperaatio epäonnistui. Tarkasta asetukset. Kytke vaakaparametrimuisti. Toista viimeisin muokkaus. Vaakaparametrimuistin 1 koodia ei voi kirjoittaa. Vaakaparametrimuisti 1: puutteelliset kirjoitusoikeudet A1911:Mittausjännite liian korkea Mittauskanavan 1 tulosignaali liian korkea Viritä nollapiste. A2002:Tulostinvirhe * DP10 A2005-1:Tulostinvirhe * (Etä) tulostin: Virhe lähetyksessä Tarkasta tulostin. A2005-3:Tulostinvirhe * Sisäisen tulostuspuskurin ylivuoto Lyhennä tulostusmuotoilua. A2005-nnn:Tulostinvirhe **) * Tulostus: Virhe sisäisessä kommunikoinnissa W2105:Taara > Brutto * W2205-1:Ulkoinen lokimuisti * Tiedonsiirron aikaraja ylitetty Toista. W2205-nnn: Ulkoinen lokimuisti **) * Communication internal error number Toista. Toista tulostus. A2305:Lokimuisti TÄYNNÄ * Ei korjausta; Seuraava punnitus voidaan suorittaa vasta kun LFTmuistin aikaehto täyttyy vanhimpien punnitusten osalta. S2405:Lokimuisti EI KÄYTETTÄVISSÄ S2514:Lokimuisti väärässä liitännässä Konfiguraatiovirhe tai lokimuisti vikaantunut Paikallinen lokimuisti on kytketty SMALL muistilaajennuksen kytkentään Kytke virityskytkin uudelleen. S2605:Lokimuisti VIOITTUNUT Lokimuisti vikaantunut Vaihda Lokimuisti S3002:Ei vastausta S3007:Ei vastausta S3104:Väärä toimintoparametri Sisäinen kommunikointivirhe Sisäinen Kommunikointivirhe: tulostusprotokolla P10 Vertailijan numero M3204:Viritysparametrien suojaus Tarkasta kirjoitussuoja (vaakaparametrimuisti).

46 Sivu 46 TAPAHTUMAVIESTIT Tapahtuman kuvaus Luokka Syy muutettavissa *) Korjaus M3206: Viritysparametrien suojaus Tarkasta kirjoitussuoja (vaakaparametrimuisti). M3206-1: Viritysparametrien suojaus Vaa an 1 kirjoitussuoja kytkettynä Tarkasta kirjoitussuoja (vaakaparametrimuisti). M3210: Viritysparametrien suojaus Tarkasta kirjoitussuoja (vaakaparametrimuisti). W3306:Tuntematon liityntä Tuntematon liityntä valittuna Päivitä laitteisto. W3310: Tuntematon liityntä Ulkoisen laitteen rajapinta ei käytettävissä Päivitä laitteisto M3406:Laite on jo käytössä Toinen toiminto varaa halutun liitynnän. Tarkasta liitynnän kytkennät (EDP, tulostin,...) M3420: Laite on jo käytössä Toinen toiminto varaa valitun Modbus liitynnän A3510:Väärä baudinopeus W4004:Annostus pysäytetty * W4104:Annostus keskeytetty * Tarkasta liitynnän kytkennät (EDP, tulostin,...) Ulkoisen yksikön baudinopeus virheellinen Valitse 9600 baud. W4204-1:Tavoitearvo * Liian pieni Aseta tavoitearvo. W4204-2:Tavoitearvo * Liian suuri Aseta tavoitearvo. W4304:Täyttöarvo liian pieni * W4404:Ylitäyttö * Tavoite aiheuttaa ylitäytön. W4404-1: Ylitäyttö * Tavoitearvo ylittää maksimi täyttöarvon. W4404-2: Ylitäyttö * WA-806: Bruttopaino on liian suuri (>= maksimi punnituskyky) jotta se voitaisiin taarata. Annostusohjain palaa alkutilaan. W4504:Toleranssivirhe * Positiivinen toleranssi ylitetty W4504-1: Toleranssivirhe * Uudelleentäyttö ylittää tavoitearvon. W4604-1:Painolukema ei voimassa * PAINOLUKEMA EI VOIMASSA tulostuksen aikana Toista. W4604-2: Painolukema ei voimassa * Vaaka YLITYKSELLÄ tulostuksen aikana Vähennä kuormaa vaa alta ja toista. W4605: Painolukema ei voimassa * Vaaka KÄYNNISTYMÄSSÄ tai VIKAANTUNUT tulostuksen aikana W4606: Painolukema ei voimassa * Toista. W4606-1: Painolukema ei voimassa * Toista. A4804:Analogiasignaali poikki * Odota vaa an käynnistymistä tai tarkasta vaaka. A :Toimintolohkojen linkitys Virheellinen linkitystulo. Korjaa linkitys. A : Toimintolohkojen linkitys A5004-nnn: Toimintolohkojen linkitys **) A5104:Analogialähdön kalibrointivirhe Kiinteät linkitykset 1:Tuntematon toimintolohko 2:Väärä tulonumero 3:Tuntematon lähtö M5204-1:Toiminto ei käytettävissä * Ensimmäinen punnitus Dialogi toimintovalikossa; poistu toiminnosta. M5204-2: Toiminto ei käytettävissä * Toinen punnitus Dialogi toimintovalikossa; poistu toiminnosta. M5204-3: Toiminto ei käytettävissä * Yksittäinen punnitus Dialogi toimintovalikossa; poistu toiminnosta. M5304-1:Punnitus keskeytetty * M5304-2: Punnitus keskeytetty * M5304-3: Punnitus keskeytetty * W5404:Tyhjätarkistus Säiliön taara-arvo ylittää määritetyt rajat Tyhjennä säiliö.

47 TAPAHTUMAVIESTIT Sivu 47 Tapahtuman kuvaus Luokka Syy muutettavissa *) Korjaus W5504:Contact check Täyttöputki ei ole täyttöaukon kohdalla Siirrä säiliö oikeaan paikkaan. W5604-1: Vaa an käyttö ei sallittu W6020:PLS ei lähetä WA-805/WA-806: valittu vaaka ei oe käytettävissä Kenttäväylän master toimijan kyselyitä ei vastaanotettu A6519-n:ICP Kommunikointivirhe ICP moduli osoitteessa n ei vastaa Tarkasta ulkoinen I/O moduli. W7002-1:EDP-virhe * Sisäinen tilankäsittely Ei korjausta. W7003-1: EDP-virhe * Sisäinen aikaraja Toista toiminto myöhemmin. W7003-2: EDP-virhe * Liitynnän alustus käynnissä Toista toiminto myöhemmin. W7003-3: EDP-virhe * Virhe sanoman lähetyksessä Toista toiminto myöhemmin. W7003-5: EDP-virhe * Pyynnön aikaraja ylitetty Toista toiminto myöhemmin. W7003-7: EDP-virhe * Syklinen sanomanvälitys;aikaraja ylitetty W7003-8: EDP-virhe * Syklinen sanomanvälitys; ei aikarajaa W7003-nnn: EDP-virhe **) * Sisäinen virhe vastaussanoman lähetyksessä A9411-nnn:Parametrivirhe **) Tietoja ei voida tallettaa vaakaparametrimuistille Vaihda vaakaparametrimuisti A9511-nnn:Nollapiste-virhe **) Vaa an 1 nollapisteen viritys Tarkasta nollapiste / vaihda muunnin -moduli. A9611-nnn:Parametrivirhe **) Viritysparametrien luku / Vaaka 1 A9613-nnn:Parametrivirhe **) Viritysparametrien luku / Kaksoisyksikkö A9711-nnn:Parametrivirhe **) Viritysparametrien kirjoitus / Vaaka 1 A9713-nnn:Parametrivirhe **) Viritysparametrien kirjoitus / Kaksoisyksikkö S9811:Parametrivirhe Mittausmodulin 1 viritys epäonnistunut Vaihda mittausmoduli. *) Näiden tapahtumaviestien luokkaa voidaan muuttaa. Ks Toiminto 434: Tapahtumaluokat. **) Tapahtumaviestin yhteydessä näytettäviä erilaisia tarkennenumeroita ei ole listattu tässä dokumentissa. Tarkennenumerot on suunniteltu auttamaan toimittajan huoltohenkilökuntaa ongelman selvittämisessä.

48 Sivu 48 VAAKAPÄÄTTEEN TOIMINNOT 7. VAAKAPÄÄTTEEN TOIMINNOT 7.1. Yleistä WA-802 vaakapääte sisältää kolme erilaista toimintovarianttia. Vakiona toimitettaviin WA-802 vaakapäätteisiin määritellään toimintovariantti Standard ja suppeampana vaihtoehtona on määriteltävissä toimintovariantti FbIO. Laitteen digitaalilähtöjä voidaan ohjata painon mukaan Rajaarvot toimintovariantilla. Toimintovariantin parametrien muuttaminen ja toimintovariantin vaihtaminen on selostettu Laajennetussa käyttöohjeessa kappaleessa : Toiminto 42: TOIMINTOVARIANTTI 7.2. Toimintovariantti Standard' Toiminta yleisesti WA-802 vaakapäätteen toimintovariantti Standard mahdollistaa muun muassa perus tulostustoiminnot sekä analogialähdön käyttöönoton Toimintopainikkeet Seuraavat toimintopainikkeet ovat käytössä: 'Tulostus' F1 painike: ' Tulosta' 'Syötä teksti' F2 painike: ' Syötä teksti' 'Tulostus lokiin' F3 painike: ' Tulosta ainoastaan lokimuistiin'

49 VAAKAPÄÄTTEEN TOIMINNOT Sivu Tulot ja lähdöt Tulot: Dig.-tulo PLS-tulo Toiminto: Tulo 1: PLS-Din1 Tulosta Tulo 2: PLS-Din2 n/a Tulo 3: PLS-Din3 Tulosta lokimuistiin Tulo 4: PLS-Din4 n/a Lähdöt: Dig.-lähtö PLS-lähtö Toiminto: Lähtö 1: Lähtö 2: Lähtö 3: Lähtö 4: Analogialähtö PLS-DOut1 n/a PLS-DOut2 n/a PLS-DOut3 n/a PLS-DOut4 n/a PLS-AOut1 Riippuen valinnasta PLS-DIn ja PLS-DOut signaaleja käytetään vaa an ohjaukseen tietokoneelta tai kenttäväylän kautta. Kenttäväylän digitaaliset tulot ja lähdöt toimivat yhtäaikaisesti fyysisten tulojen ja lähtöjen kanssa Esimerkki punnitustapahtumasta Tässä kappaleessa selostetaan normaalin punnitustoiminnan kulku. BRUTTO- tai NETTO-punnitus tuntemattomalla taarapainolla Toiminta Näyttö (esim.) Painike; Kommentit 1. Vaa an täytyy olla alkutilassa! Aseta näyttötyyppi: 'NET' G 0.0 kg Jos vaaka ei ole täysin nollassa, niin nollaa se ensin: -> 'Nollaa vaaka' painike 2. Aseta lava (taarapaino) vaa alle ja aseta taara. G kg 'Aseta taara' painike Net T 0.0 kg Vaaka on nyt taarattu. 3. Aseta punnittava kuorma lavalle. Net T kg Vaaka näyttää nettopainoa. 4. Syötä teksti tarvittaessa. 'Syötä teksti' painike.

WA-801 Vaakapääte DE020481.FI V1.60

WA-801 Vaakapääte DE020481.FI V1.60 Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy i Boliden, Harjavalta Käyttöohje Terminaali 4.12.2012 ii Boliden, Harjavalta LAHTI PRECISION OY Postal address Telephone int. E-mail Ahjokatu 4 A P.O.B. 22 +358 382921 general@lahtiprecision.com 15800

Lisätiedot

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö Näppäimistö 2005 Päivi Vartiainen 1 Kohdistimen ohjausnäppäimistö Funktionäppäimistö Kirjoitusnäppäimistö Numeronäppäimistö Kohdistimen ohjausnäppäimistöllä siirretään hiiren osoitinta ruudulla. Kohdistin

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222 Käyttöohjeet Kauppa, yritykset ja teollisuus wwwsoehnle-professionalcom SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Käyttöönotto s 5 Toimituksen sisältö s 5 Vaa'an sijoittaminen s

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Kun tulostuksessa ilmenee muotoiluvirheitä

Kun tulostuksessa ilmenee muotoiluvirheitä Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurilla voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun pidätetty työ halutaan tulostaa, se valitaan tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelista. Lisätietoja

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus 1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus Kun laite saa virtaa joko akusta tai muuntajasta niin se käynnistyy: Boot... Latauksen jälkeen, silloin kun laitteeseen on määritelty useampi käyttäjä, se pyytää näppäilemään

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 OESPEAKER VERSIO 10.3 OSSPEAKER VERSIO 10.3 TILA: 3.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO Ohjelman asennus... 2 Radiorastien liittäminen... 2 Taustatietojen syöttö... 2 Verkon

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin.

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten Clock Display, sekuntikello, lähtölaskenta, CountUp, jaksoajastimen ja Fight Gone Bad -ajastin. 6-DIGIT CROSSFIT TIMER Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin. Lisäksi erityiset CountUp-

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

NOVAPOINT Soundings Editor 3.3

NOVAPOINT Soundings Editor 3.3 NOVAPOINT Soundings Editor 3.3 CivilPoint Oy 06/2017 2(17) MATERIAALIN TEKIJÄNOIKEUDET, CIVILPOINT OY Civilpoint tarjoaa koulutuksia käyttämällä omia koulutusaineistojaan ja menetelmiään. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. v.0.9 2

Sisällysluettelo. v.0.9 2 Käyttöopas Sisällysluettelo DYNAROAD HENKILÖKUNTA... 3 TIEPROJEKTIN LUOMINEN... 4 DYNAROAD KÄYTTÄJÄ... 5 TIEPROJEKTIN MUOKKAUS... 6 Työkohdetyyppien lisääminen... 7 Työkohteen lisääminen... 8 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Maxivision Go käyttöliittymän ohje

Maxivision Go käyttöliittymän ohje Maxivision Go käyttöliittymän ohje Rekisteröityminen käyttöliittymään Käynnistyessään Viihdeboksi kysyy Maxivision tunnuksia. Nämä ovat samat tunnukset joilla kirjaudut my.maxivision.fi sivustolle. Syötä

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN

OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN Nutri-Flow ravintotulkki OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN Uuden ateriapäivän lisääminen Siirry ateriapäiväkirjaan päävalikon Ateriapäiväkirja -painikkeesta. 1. Klikkaa kalenterista päivämäärää, jolle

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 2 (12) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 5 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (11) NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS

Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS Ohjelmaan kirjautuminen Siirry osoitteeseen www.nutri-flow.fi Klikkaa sivun ylälaidassa näkyvää Nutri-Flow palvelu painiketta. Avautuvalla sivulla on tiedotteita ja

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

EasyGO Hunter Käyttäjän opas

EasyGO Hunter Käyttäjän opas EasyGO Hunter Käyttäjän opas JOHDANTO Onnittelut EasyGO Hunter laajennuspaketin valinnasta! Hunter tarjoaa metsästäjien toivomia lisäominaisuuksia laajentaen EasyGO Personalin käyttävyyttä. Hunter mahdollistaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

AutoFutur ja KoneFutur. Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu. Käyttöohje

AutoFutur ja KoneFutur. Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu. Käyttöohje AutoFutur ja KoneFutur Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu Käyttöohje 18.2.2011 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 3 ASETUKSET... 3 KYSELYIDEN MUOKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN... 3 Kyselytekstin asettaminen ja muokkaaminen...

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma Larppa-laskutusohjelma on tarkoitettu pienen yrityksen laskujen tulostamiseen ja arkistointiin. Ohjelma tarvitsee Microsoft Excel ohjelman toimiakseen

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Avaa päävalikosta Asiakas kortisto luo Asiakasrekisteri kortti asiakkaalle. Kun luot asiakkaan klikkaa "lisää" valitse Kyllä ja "lisää uusi kortti/rivi?" Täytä asiakkaan tiedot,

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä /+^2 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen / +^2 Kopioi molemmat matematiikka-alueet ja liiku alueen sisällä

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Tarkastusluettelo... 3 1.2 Lisää käyttäjä... 3 1.3 Rekisteröi VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivoi tilaus sekä liitä käyttäjät ja tietokoneet tilaukseen... 4 1.5 Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE!

TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE! 1 TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE! Hämeenlinnan kaupunginkirjaston käytössä on Chromebox-työasemia. Työasemat ovat pääsääntöisesti aina käynnissä, mutta tarvittaessa laite käynnistyy virtapainikkeesta. Laitteet

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot