Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi, Hallituksen kokoushuone, E-siipi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi, Hallituksen kokoushuone, E-siipi"

Transkriptio

1 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 2/2014 Aika: klo Paikka: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi, Hallituksen kokoushuone, E-siipi Osallistujat: Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelshögskolans bibliotek Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto Irmeli Koskimies, Taideyliopiston kirjasto (- 14:20) Päivi Kytömäki, Oulun yliopiston kirjasto Eeva-Liisa Lehtonen, Aalto-yliopiston kirjasto Riitta Lähdemäki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto Raija Löytölä, Tritonia Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston kirjasto Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto Ulla Ohvo, Lappeenrannan tiedekirjasto, Iiris Tahvanainen Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto (puheenjohtaja) Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto Pia Södergård, Åbo Akademis bibliotek, Christel Lindfors Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto Pentti Vattulainen, Varastokirjasto Paula Kangasniemi (sihteeri) 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 10:00. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Minna Niemi- Grundström ja Ari Muhonen. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslistaan lisättiin kohta 5. Tietopyyntö. Ilmoitusasioihin lisättiin kaksi asiaa sekä Muut asiat -kohtaan kirjastohakemisto ja verkostojen wikit. 3. Kirjastojärjestelmäkokonaisuus, Finna, UKJ, Melinda Avattiin videoyhteys AMKIT konsortion kokoukseen Turkuun. Kristiina Hormia-Poutanen esitteli kirjastojärjestelmäkokonaisuutta, liite 1. o Tietojärjestelmäkokonaisuus o Yhteinen tietojärjestelmästrategia o OKM:n terveiset, miksi rahoitusta ei saatu

2 o UKJ:n nykytila ja tulevaisuus o Juridiikka Ari Muhonen esitteli UKJ-kustannustenjakotyöryhmän raporttiluonnoksen, liite 2. Sinikka Luokkanen piti edellisiin liittyvän kommenttipuheenvuoron. Kustannustenjakomalliin liittyen Kristiina ja Arin esityksissä oli erilainen jaottelu. UKJ-kustannustenjakotyöryhmän raporttiluonnoksessa on vielä paljon yksityiskohtia, mistä pitäisi keskustella. Ensin pitäisi olla tiedossa kirjastot, jotka ovat lähdössä mukaan. Vasta sitten voidaan tehdä toiminnallisia ja poliittisia päätöksiä. Lisäksi pitäisi keskustella SYN ja AMKIT yhdessä kustannustenjakomallista. Videoyhteys AMKIT-konsortioon lopetettiin klo Keskusteltiin molempiin esityksiin liittyen. Suunnittelua varten saadaan jo syksyyn mennessä lisää tietoa, kun tuotantokäyttö on aloitettu kesän aikana, Koha Joensuussa, KualiOle Chicagossa ja ExLibriksen Alma Leuven issa. Hintatietoja ei vielä saada. Kustannusten jakotyöryhmä julkistaa lähiaikoina excel-taulukon, jolla voidaan suorittaa laskelmia kustannusten jakautumisesta kirjastoittain. Yliopistokirjastoille uusi kirjastojärjestelmäkokonaisuus on tärkeä ja ne ovat myös suurimpia maksajia, joten yliopistokirjastojen pitäisi olla vahvasti mukana päätöksenteossa. Keskusteltiin, missä vaiheessa yhteistyösopimus voidaan tehdä. Eri tahojen oman työpanoksen osuus/vaikutus kustannuksiin on myös huomioitava. Kristiinan esityksessä tuli esille ajatus yhteisestä tietojärjestelmästrategiasta. Jos tällainen tehdään, siinä täytyy olla mukana myös yliopistojen IT-palvelut. Esille tuli myös riskianalyysin tarpeellisuus. Mietitään tietojärjestelmästrategian tarpeellisuutta vielä FUM-ryhmässä ja työvaliokunnassa. Päätettiin, että ensi vuosi edetään vielä suunnitellen. Kristiinan mukaan suunnittelutyöhön tarvitaan resursointia v. 2015, mutta summan suuruus ei ole vielä tiedossa. Päätettiin, että SYN esittää UKJ-kustannustenjakotyöryhmän raporttiin liittyen seuraavaa: toimintojen hyötyä suhteessa koko järjestelmään kuvaavia prosenttiosuuksia muutetaan niin, että taustajärjestelmien osuus suurenisi 10 %:sta 20 %:iin ja vastaavasti aineistojen käytönhallintaa ja logistiikka pienennetään 35 %:sta 25 %:iin. Perustelut muutokselle: Taustajärjestelmä on toiminnan ydin, siitä saadaan suurin hyöty ja se on välttämätön kaikille, perushankinta. Siksi sen osuuden kustannuksista tulisi olla suurempi kaikille ryhmille. Hankinta (ml. elektroniset aineistot) -kohdasta poistetaan e-aineistot. Perustelut: Useimmat e-aineistot (e-lehdet, tietokannat, esim. WoS) eivät liity mitenkään muuten kuin yhtenä bib-tietueena kirjastojärjestelmään, esim. hankinta tehdään (nyk. systeemisssä) muun hankintajärjestelmän kautta. Yksi e-aineisto voi maksaa kirjastolle jopa lähes miljoona euroa (esim. Elsevier), mutta se on vain yksi bib-tietue tai tulevaisuudessa yksi hankinta, jos e-lehtien/tietokantojen hankinta tehdään

3 järjestelmän kautta. Siksi e-aineistojen hankintasumman ottoa mukaan rahoituskaavaan pidetään epäoikeudenmukaisena. Aineistokustannuksissa mukaan otetaan vain kirjaston rahoittamat aineistokustannukset (vaatii ehkä selvittelyä). Perustelut: Laitokset/tutkijat ja opettajat hankkivat myös suoraan itse itselleen aineistoja, jotka eivät tule myöskään kirjastotietokantaan. Toisaalta laitokset voivat epäsuorasti rahoittaa kirjaston hankintoja. Poistetaan päällekkäisyydet kustannustenjakokriteereistä toiminnoittain o Aineistojen käytönhallinnasta ja logistiikasta poistettaisiin aktiiviset asiakkaat. Perustelut: Aktiiviset asiakkaat näkyvät jo sekä lainoina että hankintoina eli samaa indikaattoria käytetään moneen kertaan. o Bib-tietueet tulevat sekä hankinnassa että kokoelmien hallinnassa Yliopistokirjastot ovat ottaneet aikalisän järjestelmätarpeiden selvittämiseksi eikä kustannustenjakomalliin olla sitoutumassa ennen kuin kustannustaso ja järjestelmävaihtoehdot on kartoitettu. Kustannustenjakomallia lähdetään jatkossa todennäköisesti toteuttamaan aluksi Linnea2- ja AMKIT-konsortioiden pohjalta, muut mukaan myöhemmin. Korkeakoulujen ohjelmistot ja palvelimet ovat vanhenemassa. Lisäksi nämä kaikki ovat nyt samassa kirjastojärjestelmässä, joten on helpompi siirtyä kerralla uuteen järjestelmään. Kirjastojärjestelmäkokonaisuuden tiimoilta UKJ-ohjausryhmä on suunnitellut vierailua UNIFIin elokuussa. SYN:n kanta on, että vierailu kannattaa järjestää vasta, kun on riittävästi tietoa ja yhteistä näkemystä kirjastojärjestelmäkokonaisuudesta. Jos vierailu toteutuu, mukaan lähtevä SYN:n edustaja sovitaan työvaliokunnassa. 4. FUM-ryhmän kuulumisia Minna Niemi-Grundström kertoi, miten SYN:n oma tietojärjestelmäselvitys etenee, liite 3. Meneillään oleviin kyselyihin toivotaan mahdollisimman laajasti vastauksia aikataulun mukaisesti. Aikataulu on tiukka, mutta selvitys tarvitaan jo elokuussa. Finnan työkokous on Siellä käsitellään kehittäjien ja asiakkaiden kannalta keskeisiä, vielä toteuttamattomia asioita. SYN:n KDK-työryhmän workshop on Melinda-sopimus tulee uudelleen käsittelyyn syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Amkit ja yleiset kirjastot ottivat asian uudelleen pöydälle. Melindan rahoitus on vain osittain pysyvää perusrahoitusta ja osa rahoituksesta päättyy 2016.

4 Melindasta on tehty hyötyselvitys ammattikorkeakoulukirjastoille. Sama hyötyselvitys olisi hyvä tehdä myös yliopistokirjastoille ja mahdollisesti myöhemmin erikoiskirjastoille. Tiedoksi, että Susanna Parikka, Minna Niemi-Grundström ja Kimmo Tuominen tapaavat OKM:n edustajia. Aiheena on Kansallisten tietojärjestelmien tilanne yliopistokirjastojen kannalta. 5. Tietopyyntöasia Leo Lahti on tehnyt tietopyynnön, jossa hän pyytää yliopistoilta erittelyä maksusuorituksista, jotka ne ovat osoittaneet FinELib-konsortiolle kansainvälisten kustantajien lisenssisopimusten kattamiseksi vuodesta 2010 alkaen. Keskusteltiin, miten eri yliopistojen lakimiehet tulkitsevat sopimusten määräyksiä ja julkisuuslakia. Yliopistokirjastot vaihtavat tietoja keskenään sähköpostilla. 6. Edellisen kokouksen muistio Tarkastettu muistio löytyy verkosta osoitteesta 7. Lapin korkeakoulukirjaston kuulumiset Susanna Parikka kertoi Lapin korkeakoulukirjaston kuulumisia, liite E-kirjojen osuuden seuranta Paula Kangasniemi esitteli e-kirjakyselyn raportin, liite 5. Hyväksyttiin raportti, johon lisättiin Oulun yliopiston huomautus kurssikirjojen määriin liittyen. 9. Tutkimushallinnon verkosto TUHA Susanna Parikka esitteli Tutkimushallinnon verkostoa, joka on perustettu tänä keväänä, liite 6. SYN on mukana TUHAssa ja kuka tahansa voi ilmoittautua mukaan työryhmiin. Lisää tietoa osoitteessa: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageid= Avoimista julkaisuista avoimeen dataan -hankehakemus SYN on jättänyt hakemuksen valtionavustuksen saamiseksi Avoimista julkaisuista avoimeen dataan -hankkeeseen. Kimmo Tuominen esitteli hankehakemusta, liite 7 ja 8. Kyseessä on SYN:n hanke, jota hallinnoidaan Helsingin yliopiston kautta. SYN:n partnerina toimii dosentti Marjut Salokannel. Hankkeessa on neljä keskeistä sisältöä: 1. Tutkimusjulkaisujen avoimeen saatavuuteen liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset

5 tekstin louhinnan näkökulmasta, 2. Kansallinen tieteen termipankki pilotti, 3. Tieteellisten kirjastojen tekijänoikeuspalvelu ja 4. Tutkimusdatan hallintaa koskeva kansallinen koulutus (liite 9). 11. Vaikuttavuuden arviointi järjestetään työpaja vaikuttavuuden arvioinnista (kustannuslaskenta ja vaikuttavuus). Mukaan toivotaan edustusta kaikilta kirjastosektoreilta. 12. KINE-päivät Oulussa Päivi Kytömäki esitteli KINE-päivien ohjelmarungon. Torstaina ohjelmassa mm. SYN:n oma työpaja, 1 h. Työpajan teemoja voi esittää yhteistyösihteerille. Perjantaina on ohjelmassa SYN:n puheenjohtajan puheenvuoro ajankohtaisista asioista. Perjantai- iltapäivän teemana on Miten informaatiotutkimuksen opetus ja tutkimus palvelee työelämän tarpeita?, johon liittyy kommenttipuheenvuorot eri sektoreilta. Yhteistyösihteeri kerää SYNiläisiltä aiheita kommenttipuheenvuoroa varten (sähköpostikysely). Yhteistyösihteeri kysyy myös Åbo Akademista, saadaanko Gunilla Widénin kyselyn vastauksia käyttöön. Sovitaan myöhemmin, kuka puheenvuoron esittää. 13. Ilmoitusasiat SYN:n mentorointiohjelmassa on vielä vapaana kaksi aktorin paikkaa, joihin voi lähettää hakemuksia mennessä. Jos paikat eivät täyty yliopistokirjastoista, voi myös Kansalliskirjastosta osallistua. SYN on lähettänyt kannanoton MyFrankille/Elisalle uuden opiskelijakortin käyttämisestä kirjastokorttina, liite 10. Päivi Kytömäki kertoi SYN:n Elsevier-työryhmän toiminnan alkavan elokuussa. Työryhmässä on mukana lisäksi FinELibistä Arja Tuuliniemi. Työryhmä valmistelee tulevia Elsevierneuvotteluja. Kansalliskirjaston johtokuntaan on valittu Ulla Nygrén, varajäsen Ari Muhonen. OKM:n KDK-ohjausryhmään on valittu SYN:n edustajiksi Minna Niemi- Grundström. Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja vuonna 2014 on Tuija Siimes Museoviraston kirjastosta ja sihteeri Soile Manninen IPR University Centeristä. NUAS:n kokoukseen Kööpenhaminassa osallistui Pia Södergård. Sektorikokoukseen osallistuivat Susanna Parikka ja Kimmo Tuominen.

6 OKM on käynnistänyt tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi ATT-hankkeen vuosille Lisätietoja hankkeesta Asiantuntijaryhmään on valittu informaatikko Aila Louhelainen, OY. Strategiaryhmässä kirjastoja on edustamassa Kristiina Hormia-Poutanen. ATT-hankkeessa tehdään selvityksiä, joiden tavoitteena on tukea hankkeen päätavoitteen toteutumista. Näihin ATT-selvitysryhmiin on ehdotettu SYN:stä jäseniksi: - Avoimuuden politiikat tutkimusympäristöissä: tutkimuspalvelut johtaja Sinikka Eskelinen OY - Julkaisujen avoimen saatavuuden edistäminen: informaatikko Tiina Jounio OY, kehittämispäällikkö Kimmo Koskinen HY. - Tietomalliselvitys: informaatikko Liisa Hallikainen LaY, kirjaston tietojärjestelmäpäällikkö Pauli Assinen HY - Indikaattoriselvitys: Aila Louhelainen OY, informaatikko Elise Johansson TY, johtava tietoasiantuntija Jukka Englund HY - Sopimusmalliselvitys: ei tarvittu ehdokkaita. Tutkimusdatan hallinta mistä on kyse seminaariin osallistui noin 30 henkilöä paikan päällä ja 90 etäyhteydellä. Seminaari oli tutkimuksen tuen verkoston järjestämä. Informaatiolukutaitoverkoston järjestämään Tiedonhallintaa tutkijan tueksi - parhaita käytäntöjä jakamassa -seminaariin osallistui Turussa 30 henkilöä. OKM:n, SYN:n ja CSC:n järjestämä Bibliometriikkaseminaari on Helsingissä Seminaarissa on SYN:n puheenvuoro, minkälaisia bibliometriikkapalveluja yliopistokirjastoissa tehdään. Vaikuttavuuden hinta? -seminaari Helsingissä, Pasilassa SYN:n tietoaineistoverkoston ja IL-verkoston markkinointiseminaari Turussa neuvoston kokousta edeltävänä päivänä. Ministeriöiden yhteistyössä järjestämä KIDE-päivä oli Otaniemessä. Mukana olivat SYN:stä Susanna Parikka, Jarmo Saarti ja Tua Hindersson-Söderholm. KIDE-päivässä oli esityksiä monista, erilaisista digitaalista palvelukulttuuria edistävistä hankkeista. Materiaalit löytyvät osoitteesta: https://www.dropbox.com/sh/xqbur8kkca7exc0/aaa9wdkjkiodilyic5ct5qlwa Muita tulevia koulutustilaisuuksia ja kokouksia SYN:n verkkosivuilla 14. Muut asiat Matti Sarmela kirjastot.fi:stä on lähestynyt yliopistokirjastoja Kirjastohakemistoon liittyen. Kirjastohakemiston esittely on liitteessä 11. Päätettiin, että yliopistokirjastot lähtevät mukaan vain perustiedoilla. SYN:n yhteistyösihteeri on yhteyshenkilönä. SYN:n verkostoilta on tullut kyselyjä mahdollisuuteen saada wikejä verkostojen käyttöön. SYN:llä ei ole mahdollisuuksia järjestää wikejä verkostoille. Verkostojen vetäjät selvittävät

7 löytyykö omasta yliopistosta wikiä, jota voi käyttää. Asiaa on käsitelty työvaliokunnan kokouksessa Kokouksen päättäminen Seuraava kokous on Oulussa Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:40. Liitteet: 1 Kristiina Hormia-Poutasen esitys tietojärjestelmäkokonaisuudesta 2 UKJ-kustannustenjakotyöryhmän raporttiluonnos, Ari Muhonen 3 FUM-ryhmän kuulumisia, Minna Niemi-Grundström 4 Lapin korkeakoulukirjaston kuulumisia, Susanna Parikka 5 E-kirjakyselyn raportti TUHA-esittely 7 Avoimista julkaisuista avoimeen dataan hankehakemus 8 Avoimista julkaisuista avoimeen dataan hankekuvaus 9 Tutkimusdatan hallinta kansallinen koulutusohjelma 10 Opiskelijakorttikannanotto 11 Kirjastohakemisto, Matti Sarmela Susanna Parikka Puheenjohtaja Paula Kangasniemi Sihteeri Minna Niemi-Grundström Pöytäkirjantarkastaja Ari Muhonen Pöytäkirjantarkastaja

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 3/2014 Aika: 8.10.2014 klo 9:30-16 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Toimintakertomus 2014 4.12.2014

Sisällysluettelo. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Toimintakertomus 2014 4.12.2014 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Toimintakertomus 2014 4.12.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöt ja toimijat... 2 2. Neuvoston kokoukset 2014... 2 3. Strategiset päämäärät (strategia 2013 2017)... 2 4.

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.)

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2014 Aika: 4.12.2014 klo 10-16 Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Osallistujat: Tua Hindersson-Söderholm,

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 2/2015 Aika: 4.5.2015 klo 10 16 Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 (5) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 16.3.2012 klo 13.09 15.47 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1 Korkeakoulujen tietohallinto- ja Muistio Sivu 1/11 Korkeakoulujen tietohallinto- n kokous 2014\1 Torstaina 25.9.2014 kello 12-15 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10,

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Aika: torstai 17.6.2010 klo 9.00-11.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS

YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS KOKOUSMUISTIO 3.12.2001 Irma Reijonen YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS Aika: 19.11.2001 kello 10-16.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, auditorio (Yliopistonkatu 1) Osallistujat: Osallistujalista

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi.

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi. ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KEVÄTKOKOUS Aika Torstai 16.2.2006 klo 13 15.40 Paikka Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puheenjohtaja Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: 27.3.2003 klo 13-15.45 Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium VII, Unioninkatu 34, Helsinki Läsnä: Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunta MUISTIO 1(5) YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 2. maaliskuuta 2005, klo 10.15 13 Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria, Huone

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS... 4 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

UKJ konsortio?! Ari Muhonen! 28.8.2014!

UKJ konsortio?! Ari Muhonen! 28.8.2014! UKJ konsortio?! Ari Muhonen! 28.8.2014! Missä olemme nyt!! Valmistelua noin kolme vuotta!! Avoimen lähdekoodin järjestelmä: KUALI Ole, Koha! vai sittenkin ostettu järjestelmä: Alma,!! Vaatimusmäärittelyn

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot