TIEDONHALLINTA & YRITYKSEN MENESTYS UUSI PAINOS! JUKKA LINDÉN. Yrityksen TULOS syntyy PROSESSEISTA. TIEDONHALLINTA on prosessien. TÄRKEIN voiteluaine

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDONHALLINTA & YRITYKSEN MENESTYS UUSI PAINOS! JUKKA LINDÉN. Yrityksen TULOS syntyy PROSESSEISTA. TIEDONHALLINTA on prosessien. TÄRKEIN voiteluaine"

Transkriptio

1 JUKKA LINDÉN TIEDONHALLINTA & YRITYKSEN MENESTYS Yrityksen TULOS syntyy PROSESSEISTA TIEDONHALLINTA on prosessien TÄRKEIN voiteluaine ratkaisua tehokkaaseen dokumentinhallintaan tärkeintä yrityksen tiedonhallintaratkaisua UUSI PAINOS! Netera Consulting

2 Copyright Netera Consulting Lähetä sähköpostia, soita tai laita viesti SoMe:n kautta: Twitter twitter.com/jukkalinden LinkedIn linkedin.com/in/jukkalinden Puh +358 (0) WWW Kustantaja Netera Consulting Sisältö Jukka-Pekka Lindén Kannet, kuvitukset ja taitto Täpinäpähkinä Tmi/Olli Järvinen Kannen kuva Valokuvaamo Luova/Irina Kolomijets Paino Juvenes Print 2015 Voit tilata kirjaa suoraan kustantajalta: 2.painos isbn

3 SISALLYS LUETTELO JOHDANTO 4 TIEDONHALLINNAN UUSI AIKA 9 TYÖSSÄ ONNISTUMINEN VAATII AJANTASAISTA TIETOA JA SUJUVAA TIEDONHALLINTAA 9 TIETOTYÖ ENNEN JA NYT 10 UUSI METATIETOPOHJAINEN TIEDONHALLINTA KORVAA VANHOJA DINOSAURUSJÄRJESTELMIÄ 13 PALVELEEKO NYKYINEN TIETOYMPÄRISTÖ TARPEITAMME? 15 HETKITTÄINEN TEKEMINEN MUUTTUU TIEDON ELINKAAREN HALLINNAKSI 17 MITEN TIEDONHALLINNALLA PARANNETAAN LIIKETOIMINNAN TUOTTAVUUTTA? 20 HUONO TIETOJÄRJESTELMÄ LEVITTÄÄ VÄÄRÄÄ TIETOA JOKA ON KALLISTA 23 YRITYKSEN VOITTO EI AINA TARKOITA TEHOKASTA TIEDONHALLINTAA 25 TYÖSKENTELY SEKAVASSA TIETOYMPÄRISTÖSSÄ 33 OLEMME KASVANEET JA TOTTUNEET SIJAINTIPOHJAISEEN DOKUMENTINHALLINTAAN 34 KANSIORAKENTEIDEN SIJAINTIPOHJAINEN TIEDONHALLINTA EI ENÄÄ PALVELE 35 KANSIOPOHJAISEN DOKUMENTINHALLINNAN YLEISET ONGELMAT 35 OIKEA TIEDONHALLINTA TUKEE TYÖSUORITTEITA JA PROSESSEJA 39 TIETOJÄRJESTELMIEN ROOLIT

4 UUSI TIEDONHALLINTA PERUSTUU METATIETOON 53 MAAILMAA ON HELPOMPI YMMÄRTÄÄ TIETOSUHTEIDEN KAUTTA 53 TIETOSUHTEET OVAT HAKUSANOJA JA AVAIMIA TIEDON LÖYTYMISEEN 54 PALJON TIETOA SISÄLTÄVÄT INTERNET-PALVELUT HYÖDYNTÄVÄT METATIETOJA RATKAISUA TEHOKKAASEEN DOKUMENTINHALLINTAAN 63 VERSIOIDEN HALLINTA 64 DOKUMENTTIPOHJAT 67 LIITETIEDOSTOT 71 ETÄTYÖSKENTELY 73 HÄLYTYKSET JA AUTOMAATTIVIESTIT 77 MONITOIMILAITTEET JA PAPERIAINEISTON SKANNAAMINEN 78 TEKSTINTUNNISTUS AUTTAA DOKUMENTTIEN LÖYTYMISTÄ SISÄLLÖN PERUSTEELLA 82 SÄHKÖPOSTIEN HALLINTA 84 SÄHKÖINEN TYÖNKULKU JA HYVÄKSYNTÄ 91 OIKEAN TIETORAKENTEEN JA NIMIKKEISTÖN SUUNNITTELU 96 TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN 103 KEHITTÄMINEN ISOSSA JA PIENESSÄ YRITYKSESSÄ 104 TARPEIDEN TUNNISTAMINEN 107 VASTUUN JAKAMINEN 110 AJOITUS 111 KÄYTTÖYMPÄRISTÖN VALINTA 112 NYKYISTEN TIETOJEN SIIRTO UUTEEN JÄRJESTELMÄÄN 114 HANKINTAVAIHEET 119 RATKAISUKUVAUS 119 TARJOUS 120 PÄÄTÖS 121 KÄYTTÖÖNOTTO 122 TESTAUS JA HYVÄKSYNTÄ 123 KOULUTUS 124 YLLÄPITO- JA TUKIPALVELUT 125 MUUTOSHALLINTA JA JATKOKEHITYS 125 2

5 KEHITTÄMISEN HAASTEITA 131 PITKÄ SELVITYSVAIHE JA KEHITTÄMISEN NÄYTELMÄ 131 KEHITTÄMISEN KIPU 132 UUDEN JOHTAJAN MOTIIVIT 133 AJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄLOUKKUUN 135 LIIKETOIMINTAA HELPOTTAVIA TIEDONHALLINNAN RATKAISUJA 141 MASTERDATAN HALLINTA 143 ASIAKKUUDEN HALLINTA 146 SOPIMUSTEN HALLINTA 151 PROJEKTIEN TIEDONHALLINTA 159 HENKILÖSTÖTIETOJEN HALLINTA 164 KOULUTUSTEN HALLINTA 169 LAKIOSASTON TIEDONHALLINTA 173 KONSERNIN TIEDONHALLINTA 175 LAATUJÄRJESTELMÄ 179 PALAUTTEIDEN HALLINTA 185 RAPORTOINTI 191 TIEDON JULKAISU 193 SÄHKÖINEN ARKISTOINTI 195 OSTOLASKUJEN SÄHKÖINEN KIERRÄTYS JA HYVÄKSYNTÄ 201 KÄYTTÖOMAISUUDEN HALLINTA 205 TUOTETIEDON HALLINTA 209 TEKNISTEN DOKUMENTTIEN HALLINTA 214 KUNNOSSAPITO- JA HUOLTOLIIKETOIMINTA 217 LAITEREKISTERIT 222 KIINTEISTÖJEN TIEDONHALLINTA 226 MATERIAALISERTIFIKAATIT 229 TIEDONHALLINNAN KEHITYSTRENDIT 237 BIG DATA 237 TIEDON KÄYTTÖSEURANTA TULEE YRITYKSIIN 238 QR-KOODIT - SÄHKÖISTEN TIETOJEN KIINNITTÄMINEN PINTOIHIN 239 INFORMAATIO KYTKEYTYY JATKOSSA FYYSISEEN YMPÄRISTÖÖMME 240 JOKAINEN PÄIVÄMME ON TIEDONHALLINTAA

6 Johdanto Kuvitellaan tilanne, jossa tuntemattomat ihmiset sijoittelevat tavaroita kotimme huoneisiin. Heidän valitsemansa sijainnit ovat heille loogisia, koska ne perustuvat heidän kokemuksiinsa tutuista tavaroiden säilytyspaikoista. Meille syntyisi suurella todennäköisyydellä tavaroiden etsimisestä tuskallinen olo. Mistä voisimme tietää, millä perusteilla ja mihin paikkoihin muut ovat tavaroita sijoitelleet? Samalla tavoin toimii valitettavasti suuri osa yritysten tiedonhallinnan ympäristöistä. Vika ei ole ihmisissä, koska jokainen sijoittelee tietotavaroita mielestään oikein. Yhteiseksi ongelmaksi muodostuu tietojen huono löytyvyys. Se vaikeuttaa onnistuneiden työsuoritteiden tekemistä. Koska tiedonhallinta koskee jokaista yritystä, vaikuttaa huono tiedonhallinta negatiivisesti koko kansantalouden tuottavuuteen. Tästä syystä tartumme asiaan ja ratkaisemme ongelman. Mitä on yrityksen tehokas ja oikea tiedonhallinta? Voiko tietoa hallita? Miten sitä hallitaan? Millä välineillä ja kenen sitä pitäisi hallita? Olen käynyt vuosia läpi samoja kysymyksiä yhdessä tiedonhallintaa kehittävien asiakkaideni kanssa. Jokaisella kerralla nähtyäni kehittämisen positiiviset vaikutukset liiketoimintaan, on uskoni tiedonhallinnan merkityksestä tuloksen tekemisen raaka-aineena kasvanut. Olen monien polkujen kautta ymmärtänyt, että liiketoiminnan tuotot syntyvät prosesseista, jotka perustuvat onnistuneeseen tiedonhallintaan. Ei ole olemassa prosessia ilman tiedonhallintaa. Se on kuin happi, jota pitää olla saatavilla koko juoksulenkin ajan. Jos happi loppuu, matka katkeaa. Hanskat tipahtavat maahan. Prosessi ei silloin etene, ja sen yritys huomaa tuloksessaan. On haastavaa kertoa ja vielä haastavampaa ymmärtää elokuvan juoni lyhyessä ajassa. Se pitää itse kokea. Sama haaste on vaivannut minua tiedonhallinnan kehitystyössä. Tämän kirjan piti syntyä, koska asiakas- 4

7 tapaamiset ovat tämän erinomaisen elokuvan läpikäyntiin liian lyhyitä. Kun ihmisiä haastaa syventymään ja arvioimaan toimintaansa, vaatii se tilaa, aikaa ja energiaa. Näitä luonnonvaroja on valitettavasti käytettävissämme yhä pienempi määrä. Kaikki, jotka ovat panostaneet niitä tiedonhallinnan kehittämiseen, ovat saaneet hyödyt moninkertaisesti takaisin. Asiakkaani ovat tulleet jälkikäteen kiittelemään aktiivisuuttani ja otettani asioiden edistäjänä. Ilman työntöliikettä olisi moni vielä entisellä polulla, etsimässä tietoja yrityksen lukuisista lokeroista iso suurennuslasi kädessään. Tiedonhallinta on liiketoiminnan prosessien voiteluaine, josta on tullut yritysten jokapäiväinen kilpailutekijä. Elämme murrosta, jossa tiedon tallentaminen satunnaisiin sijainteihin ja esiin kaivaminen korvaantuvat uusilla ja tehokkaammilla tiedonhallinnan tavoilla. Uudet ratkaisut eivät enää pakota käyttäjiä luonnottomaan toimintaan, opettelemaan ulkoa lukuisia tiedon sijaintipaikkoja ja kyselemään tietoja eri puolilta organisaatiota. Tietorakenteet syntyvät jatkossa tallennettavan tietosisällön perusteella. Emme mieti, minne tietoa tallennetaan Kerromme, mitä olemme tallentamassa tai mitä tietoa haluamme käyttöömme. Tiedon määrä on räjähtänyt käsiimme ja sijaintipohjainen tiedon tallentaminen tullut tiensä päähän. Se ei ole enää uskalias ennuste, vaan arkipäivää lukuisissa yrityksissä. Haluan kertoa, mistä tässä kaikessa on kysymys. Haluan kertoa, miksi tämä muutos on merkittävää työn tekemisen mielekkyyden ja yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Kehittäessäni lukuisten asiakkaideni päivittäistä tiedonhallintaa, olen todennut, että tieto on pirstaloituneena lukuisissa organisaation tallennuspaikoissa. Se on piiloutuneena epämääräisiin hierarkioihin, suljettuihin järjestelmiin, henkilökohtaisiin lokeroihin ja paperisiin saarekkeisiin työntekijöiden mappeihin. On ihmeellistä, että pystymme työskentelemään tällaisissa ympäristöissä. 5

8 Kirjan avulla avaamme toimintamalleja, joilla järjestelmien ja inhimillisen toiminnan yhteispeli onnistuu. Käymme läpi toimivan tiedonhallinnan pelisääntöjä ja ratkaisuja, jotka helpottavat työntekijän ja yrityksen arkea. Ymmärrys tiedonhallinnan käsitteistä ja osa-alueista auttaa keskustelemaan ja ymmärtämään toisiamme. Ilman yhteisiä käsitteitä ja kieltä, joudumme vain olettamaan ja arvailemaan. Yhteisten käsitteiden lisäksi on muodostettava yhteinen näkemys tiedonhallinnan kehityspolusta. Tämä alkaa tärkeimpien liiketoimintaprosessien tunnistamisesta, josta kuljetaan kohti yksittäisen työntekijän työpöytää. Liiketoiminnan hyödyt syntyvät koko ketjun yhteistyön onnistumisesta. Se on monitasoinen sarja toisiinsa kytkeytyviä tehokkaita tiedonhallinnan tapoja, joiden avulla yritys purjehtii tyrskyjen läpi ja jättää kilpailijat taakseen. Kehitystoimintaan liittyy usein abstrakteja suunnitelmia, rakenteita ja malleja, jotka voivat irtautua lattiatason työsuoritteista. Olen todennut, että tällä osa-alueella yrityksen johdon ja työntekijöiden näkemykset ovat usein kaukana toisistaan. Pyrin esittämään ratkaisuja, joilla yhteinen näkemys on mahdollista synnyttää. Jokainen on asiantuntija tietotyönsä hyvien ja huonojen käytäntöjen arvioimisessa. Toivon, että yritykset alkavat hyödyntää enemmän tietotyön kokemuksia ja kehitysajatuksia. Näin tiedonhallinnan kehitys saa oikeaa polttoainetta. Asiakaspalvelu kuuntelee asiakkaita kehittäessään asiakkaiden osto- ja palvelukokemusta. Näitä asioita ei voi arvailla tai päätellä pelkästään yrityksen yleisen olemassa olon määritelmän kautta. Sitä mitä johto ei tunne, on vaikea johtaa. Siksi lattiatasoa on kuunneltava herkällä korvalla. Sieltä löytyvät usein kirkkaimmat ajatukset ja tehokkaimmat kilpailutekijät. Voit hyödyntää kirjaa karttana, jonka avulla tunnistat ja suunnistat yrityksen tiedonhallintaympäristöön liittyvien elementtien joukossa. Opit ymmärtämään miten toimiva tiedonhallinnan ympäristö rakennetaan ja mitä inhimillisiä ja tietojärjestelmien aineksia siihen liittyy. Opit, miten 6

9 tämä moniosainen palapeli kootaan kaikkia palvelevaksi tiedonhallinnan moottoritieksi, jossa kaikki liikkuvat samaan suuntaan ilman pysähdyksiä. Liiketoiminnassa kitkan väheneminen tarkoittaa tekemisen tehostumista ja tuottavuuden paranemista, josta kassa kiittää. Tiedonhallinnan kehittäjän roolista olen kiitollinen innovatiivista maailmanluokan tiedonhallintatuotetta kehittävälle M-Files Oy:lle, jossa työskentelen kirjaa kirjoittaessani. Haluan kohdistaa erityisen kiitoksen avusta kirjan viestin teroittamisessa kollegalleni Janne Romppaselle. Olemme saaneet olla etuoikeutetusti todistamassa maailmanlaajuista tiedonhallinnan murrosta. Se on käsilläsi juuri nyt! Jukka-Pekka Lindén 7

10 18

11 TIEDONHALLINNAN UUSI AIKA Toimintamme perustuu tietoon, riippumatta, olemmeko siitä tietoisia. Miten Googlen hakukone toimii? Miten suosikkikappale löytyy itunesista? Miten kiinnostava kirja löytyy Amazonin verkkopalvelusta? Miten Geokätkennän sijainnit löytyvät? Miten kiinnostava lomapaikka löytyy netistä? Miten erotamme kaksi saman näköistä ihmistä toisistaan? Löydämmekö sopimuksen, muistion, sähköpostin tai uusimman tarjouksen yhtä helposti yrityksen tietoympäristöstä? TYÖSSÄ ONNISTUMINEN VAATII AJANTASAISTA TIETOA JA SUJUVAA TIEDONHALLINTAA Teollisen yhteiskunnan muutos tietoyhteiskunnaksi on laskenut yritysjohdon keski-ikää. Johtoasemissa on nykyään enemmän vuotiaita päättäjiä, joille tietotekniikan hyödyntäminen on luonnollista ja opittua. Tietojärjestelmiä ja niiden merkitystä liiketoiminnan tehokkuuden kannalta ymmärretään paremmin. Liiketoiminnasta pyritään tekemään vähemmän byrokraattista, mikä on johtanut tukitoimintojen minimointiin. Itsenäisen työskentelyn merkitys korostuu. Työntekijöiden on hallittava suurempia määriä entistä monimutkaisempaa tietoa ja ymmärrettävä tietosisältöjen välisiä riippuvuuksia. Tieto ei voi enää sijaita erillisissä saarekkeissa, olla pimennossa tai saatavuudeltaan suuren työn takana. Assistentteja ja sihteeripalveluja vähennetään, joka johtaa suurempaan henkilökohtaiseen tiedonhallinnan vastuuseen. Työsuoritteet tehdään itsenäisemmin hyödyntämällä uusinta tekniikkaa. Ihmisiltä ja tekniikalta vaaditaan enemmän. 9

12 Liiketoiminnasta on tullut globaalimpaa. Tämä pakottaa kehittämään tietojärjestelmiä yksittäisistä tiedonhallinnan saarekkeista kohti yhteistoimintaympäristöjä. Päivittäistä tiedonhallintaa on pystyttävä hoitamaan paikasta, ajasta, käytettävistä laitteista ja kielimuureista riippumattomasti. Kasvavat vaatimukset ajavat yrityksiä etsimään jatkuvasti parannuksia toimintatapoihin. Tiedonhallinnan kehittäminen on liiketoiminnan kehittämistä. Se ei ole satunnainen täsmäisku vasta, kun kipu tuntuu. Sen pitää olla jokapäiväistä toimintaa. Yhtä pakollista, kuin hengittäminen. Yritysten tulos perustuu yhä enemmän ajantasaisen tiedon monipuoliseen hallintaan. Ilman tietoa ei ole yritystoimintaa. TIETOTYÖ ENNEN JA NYT Windows käyttöjärjestelmä esiteltiin vuonna Silloin siirryttiin laajamittaisemmin graafisen käyttöjärjestelmän käyttäjiksi ja yrityksissä sähköisen tiedonhallinnan aikakaudelle. Etätyön tekeminen oli vielä silloin vähäisempää. Työskenneltiin enemmän paikallisesti, yhdessä toimipisteessä ja maantieteellisessä sijainnissa. Työmatkat olivat pidempiä ja pitkäkestoisempia, koska tiedonhallinta tietoverkkojen välityksellä oli nykyiseen verrattuna puutteellisempaa. Töitä ei toisaalta ollut tarvetta tehdä nykyisissä määrin työpaikan ulkopuolella, koska töiden määrä oli pienempi. Työt eivät myöskään kulkeutuneet kotiin nykyisissä määrin, koska tietoa tuotettiin ja päivitettiin vähemmän. Tiedonhallinta oli aikaisemmin keskittynyt enemmän yksittäisten työntekijöiden vastuulle, jotka vastasivat nykyistä pienempien tietomäärien käsittelystä. Tiedon tuottajia ja käyttäjiä oli vähemmän. Päätöksenteko oli enemmän paikallista, joten sen tukena tarvittava tieto oli joko paperisena kansioissa tai sähköisessä muodossa henkilökohtaisen tietokoneen kansioissa. Tiedon jakaminen organisaatioiden kesken 10

13 työn tekemisen raaka-aineena oli vähäisempää. Oltiin enemmän tiedon vartijoita kuin levittäjiä ja sanansaattajia. Tietoa ei nähty yhtä tärkeänä tuotannon tekijänä, koska työsuoritteet syntyivät enemmän hartiapankin ja suuremman työntekijämäärän voimin. Tietoyhteiskunta ja sen tuottavuuden perusteet olivat vasta tulossa. Esimerkiksi media-alan toimintaympäristö on tietomäärien kasvamisen ja tiedon käyttötarpeiden kasvaessa joutunut tehostamaan tekemistään. Toimiala on muuttumassa paperisesta tiedonhallinnasta kohti sähköistä ja digitaalista moniviestintää. Se on pakottanut päättäjät arvioimaan, ovatko tiedon tuottamisen prosessit tehokkaita, mistä tekemisestä maksetaan palkkaa ja miksi eilinen liiketoiminta ei enää tuo rahaa taloon. Alan muutos on muuttanut työntekijöiden osaamisvaatimuksia tietojen yhdistelyn, monikanavaisuuden hallinnan ja nopeutuneen informaatiohallinnan osalta. On pitänyt kehittää uudenlaista toimintaympäristöä, jossa uusimman tiedon saatavuus on keskeisessä osassa. Koska tieto on kauppatavaraa kasvavassa määrin, myös yritysten tiedonhallintaa ovat alkaneet koskea samat vaatimukset. Mikäli työntekijät käyttävät tiedon etsimiseen suuren osan päivittäisestä työajastaan, on oikean tiedon nopealla löytymisellä merkittävä vaikutus työn tuottavuuteen. Olemme tottuneet etsimään ja suodattamaan tietoa, kun meidän pitäisi pyytää ja ottaa vastaan vain sellaista tietoa, jota tarvitsemme. Tiedonhallinnalle oli aikaisemmin vähemmän tarvetta seuraavista syistä johtuen: 11

14 Työn tekemisen tahti oli hitaampaa. Työsuhteet olivat pitkiä ja tieto säilyi ihmisissä. Tieto välitettiin suullisesti. Paperit vaihtoivat omistajaa kädestä toiseen tai lähetetyn kirjeen muodossa. Tietoverkkojen kehittymättömyys ei mahdollistanut nykyisen kaltaisten tehokkaiden ja reaaliaikaisten informaatiokanavien käyttöä ja hyödyntämistä. Tietoa tarvitseva kävi noutamassa tiedon alkuperäisen tallentajan luota tai siitä tulostettiin kopio tiedon tarvitsijalle. Tieto nähtiin vallan työkaluna, jota tuli suojella ja säilyttää omissa kassakaapeissa. Toiminta muistutti enemmän vanhan ajan naapurisuhdetoimintaa. Silloin käveltiin muutama kilometri naapurin luokse pullakahville vaihtamaan kuulumisia kylän viimeisimmistä tapahtumista. Tieto vaihtoi omistajaa ilman pitkälle kehitettyjä järjestelmiä. Suuri osa yrityksen tiedoista on paperilla tai tiedostoina. Järjestyksessä oleva ja järjestämätön tieto ympärillämme Päivittäinen tietoympäristömme muodostuu järjestyksessä olevasta, sekä järjestäytymättömästä tiedosta. Tätä voidaan kutsua myös strukturoiduksi ja strukturoimattomaksi tiedoksi. Tiedot voivat sijaita tiedostopohjaisissa järjestelmissä, joita edustavat mm. verkkolevyt, Dropbox tai henkilökohtainen työpöytämme. Niissä voi sijaita tarjouksia, raportteja, projekteihin liittyviä muistioita, kuvia tai matkalaskuja. Näiden tiedostomuotoisten tietojen lisäksi tietoa sijaitsee yrityksen tietokantapohjaisissa 12

15 järjestelmissä, kuten taloushallinnon, myynnin, toiminnanohjauksen, tuotannon tai työajan seurannan tietojärjestelmissä. Niissä olevat tiedot eivät useinkaan ole yksittäisten dokumenttien muodossa, vaan tietoa haetaan ja tarkastellaan datan muodossa. Onnistuneet työsuoritteet vaativat, että voimme löytää helposti tiedostopohjaista (dokumentit) ja tietokantapohjaista tietoa (data). Työtä tukevassa tietoympäristössä tiedot ovat kummassakin tapauksessa järjestyksessä. Ongelmallista on, että kumpikaan tieto ei mene järjestykseen itsestään. On luotava yhteinen käsitys siitä, mikä on oikea järjestys. Verkkolevyn nimikerakenne voi toisille käyttäjille olla selkeä ja toisille täysin mahdoton. Kauneus on sen katsojan silmässä, joka on saanut muokata rakenteen mieleisekseen. Otamme yhdessä selvää, mitä tarvitaan dokumenttien ja datan järjestykseen laittamiseksi. UUSI METATIETOPOHJAINEN TIEDONHALLINTA KORVAA VANHOJA DINOSAURUSJÄRJESTELMIÄ Useissa yrityksissä on eletty 80-luvulta peräisin olevilla tietojärjestelmillä jo pitkään. Ne alkavat tulla työkaluiltaan ja toimintalogiikaltaan tiensä päähän. Niiden muuttaminen uusia liiketoimintavaatimuksia tukevaksi on usein hidasta ja kallista. Tämä tarkoittaa mm. vanhojen ja uusien tietojärjestelmien integroimisen kankeutta ja käytettävyysongelmia. Tästä on esimerkkinä terveydenhuollon vuosia jatkuneet ongelmat yhtenäisen työtä tukevan tietojärjestelmäympäristön rakentamisessa. Työn tekemisen vaatimukset ovat ajaneet kankeiden dinosaurusjärjestelmien ohi. Uudet nopeammin mukautettavat ja käytettävyydeltään ihmistä lähempänä olevat tietojärjestelmät ovat tulossa ja kiinnostavat entistä enemmän. Näille uuden ajan tiedonhallintaratkaisuille on ominaista, että kaikella tiedolla on identiteetti. Tieto kuvataan riittävillä asiasanoilla, joita kutsutaan metatiedoiksi. Tämä tiedon metatietopohjainen kuvaaminen on jo käytössä lukuisissa suosituissa palveluissa, joissa tieto pitää olla nopeasti löydettävissä suurista tietomääristä. Esimerkkinä itunes -musiikkipal- 13

16 velu, josta haluttu kappale löytyy nopeasti valtavan valikoiman seasta. Miten se on mahdollista ja samaan aikaan emme löydä tietoa yritysten tietojärjestelmistä. Yksi syy on se, että itunes on kehitetty asiakaslähtöisesti ja yrityksen perinteinen tietojärjestelmä prosessilähtöisesti. Tiedonhallinnan uudet vaatimukset kumpuavat seuraavista toimintaympäristömme muutoksista: Tiedonhallintaa kehitetään nopeilla ja valmiilla täsmäratkaisuilla. Pitkät vesiputousmalliset projektikehitykset vähenevät niiden hitauden, kalleuden ja riskipitoisuuden takia. Itsenäinen tekeminen muuntuu työn tekemiseksi monitasoisissa verkostoissa. Asiakas on keskeisessä osassa toimittajan tarjoaman tietoympäristön kehittämisessä. Yritysten tietojärjestelmät laajentuvat ulkoisten tahojen kanssa käytettäviksi yhteistoimintaympäristöiksi. Sama tieto pitää olla saatavissa useiden järjestelmien kautta, useilla päätelaitteilla ja paikasta riippumattomasti. Työntekijät käyttävät henkilökohtaiin tietotarpeisiin perustuvia tietonäkymiä, joissa työsuoritteisiin tarvittavat tiedot ovat ajantasaisesti saatavissa. Tiedon tallennuspaikaksi ostetaan kapasiteettia, ei laitteita. Tieto sijaitsee osittain tai kokonaan pilvessä. Tiedonhallinnan järjestelmämuutoksista tulee helpompia ja nopeampia tehdä. Yhteiset tietorakenteet toimivat monikielisesti. Käyttäjät tilaavat tarpeidensa mukaista tietoa organisaation tietovirroista. Yritysten tieto tulee lähtökohtaisesti avoimeksi kaikille ja vain erityistapauksissa käyttöoikeuksilla rajatuksi. Tiedon jakamisen avoimuus lisääntyy. 14

17 PALVELEEKO NYKYINEN TIETOYMPÄRISTÖ TARPEITAMME? Mistä voimme tietää, onko tiedonhallinta toimintaympäristössämme riittävällä tasolla? Asia ei yleensä kirkastu kokonaan vain itsenäisen mietiskelyn seurauksena. Voimme toki saada muodostettua listan suoraan työhömme vaikuttavista päivittäisistä tiedonhallinnan puutteista. Tiedämme mitä tietoa tarvitsemme, keiden kanssa teemme yhteistyötä ja mitä vaadittavat työsuoritteemme ovat. On vaikeampaa ymmärtää, miten työskentelytapamme vaikuttaa muiden työssä suoriutumiseen. Saatamme tallentaa tietoa sijainteihin, joita muiden on mahdotonta löytää. Se mikä meistä tuntuu loogiselta tavalta toimia, voi muiden mielestä poiketa parhaasta käytännöstä. Emme kyseenalaista toimintaamme, koska olemme tottuneet siihen. Olemme myös hyväksyneet että jokainen toimii tapojensa mukaisesti. Kun tieto ei löydy, pyydetään muita etsimään ja pysäytetään muiden työt. Yrityksillä ei voi olla varaa tämän tyyppisten sihteeripalvelujen käyttöön. Muiden työntekijöiden tai yrityksen tarpeet ja tavoitteet eivät ehkä kiinnosta meitä. Annamme mielellämme muiden hoitaa hommansa, mikäli he eivät puutu omaan tekemiseemme. Keskitymme tuttuun, turvalliseen ja rutinoituneeseen tekemiseen askareidemme parissa. Mikäli muutamme toimintatapojamme, teemme sen omista lähtökohdistamme. Saatamme ajatella että työpaikkamme säilymisen kannalta oma suoriutumisemme on turvattava. Miksi siis vaivautuisimme ajattelemaan muiden tehokasta tietojen löytämistä, käsittelyä ja kommunikointia? Mitäpä, jos 15

18 muut ajattelisivat minua tai sitä, miten juuri minä selviydyn parhaiten työssäni? Ajattelun muutos ei välttämättä ole suuri, mutta sen merkitys on työsuoritteiden sujuvuuden kannalta valtava. Muutokseen tarvitaan asenteiden muuttumisen lisäksi tätä tukevia tiedonhallinnan ratkaisuja. Liiasta hallinnan yrittämisestä tulee ähky Puhuttaessa tiedonhallinnasta, prosessien hallinnasta, osaamisen hallinnasta tai järjestelmien hallinnasta, voi hallitsemisen termi luoda meille negatiivisen sävyn. Joudumme hallitsemaan päivittäisessä työssämme jo useita asioita. Pitäisikö sen lisäksi vielä pystyä hallitsemaan paremmin tietoa? Miksi pitäisi miettiä, mitä tallennan, mihin tallennan, millä nimellä ja kuka luomaani tietoa käyttää? Eikö vain riitä että selviytyy jokapäiväisestä tekemisestä jollakin tavalla? Lähes kaikkien tutkimusten mukaan työn tehokkuuteen ja mielekkyyteen vaikuttavat työn tekemisen sujuvuus. Hallinnan tunne on uusiutuva jokapäiväinen voimavaramme. Se vaikuttaa henkilökohtaiseen suoriutumiseen ja tätä kautta työn tuottavuuteen. Mikäli suupielet ovat suurimman osan päivästä alaspäin, jotain tehdään väärin. Jotain ei ymmärretä tai haluta ymmärtää. Tavoitteena tulee olla tietotyön sujuva tekeminen Onnistuneen tiedonhallinnan tavoitteena on ratkaista työn tekemisen sisällölliset ja tavoitteelliset asiat. Tavoitteena on olla jatkuvasti tietoisia niistä asioista, jotka vaikuttavat meidän ja muiden työsuoritteisiin. Yhteistä tietoa käsitellään päivittäin eri henkilöiden toimesta ja useissa fyysisissä sijainneissa. Tiedon saamisen viiveet, sisällön virheellisyys, tiedon ajantasaisuuden heikkous, sen piiloutuminen tai turvattomat käyttöoikeudet tulee hoitaa kuntoon. Nämä tavoitteet ovat yhteisiä yrityksen, työntekijän, alihankkijan, kumppanin ja asiakkaiden kesken. 16

19 Kun jokainen tiedosto on tallennettuna vain kerran, levytilan tarve vähenee merkittävästi. Tieto karkaa moniin kanaviin Työskentely-ympäristössämme tapahtuu valtavasti asioita, joista saamme tietoomme vain pienen osan. Osa tiedoista tavoittaa meidät sähköpostin, puhelinsoiton, tekstiviestin tai kahvipöytäkeskustelun välityksellä. Osa tiedosta kulkeutuu paperisessa muodossa työpöydällemme tai ilmoitustaululle. Tämän lisäksi organisaatiossa syntyy tietoa, josta informoidaan yhteisissä tilaisuuksissa, pienemmissä ryhmissä ja kokouksissa. Tiedon välittämisen keinot ovat niin moninaisia, että on haasteellista pysyä mukana kaikissa kanavissa. Turhaa tietoa liikkuu ympärillämme niin paljon, että käytämme paljon energiaa ja rahaa oleellisten tietojen poimimiseen. HETKITTÄINEN TEKEMINEN MUUTTUU TIEDON ELINKAAREN HALLINNAKSI Tieto syntyy aina jostain ajallisesta ja toiminnallisesta pisteestä. Tämän jälkeen se voidaan tallentaa, kopioida, lähettää, tuhota, muokata tai arkistoida. Se miten tieto syntyhetken jälkeen jalostuu ja miten sitä hyödynnetään, riippuu organisaatioiden tiedonhallinnan tavoista. Koska tekeminen on prosessi, liittyy tieto aina johonkin kohtaan prosessia. Kun prosessi tiedetään, määrittelee se vaatimukset sen yhteydessä käytettäville tiedoille. Tähän liittyen voidaan tunnistaa seuraavia kysymyksiä: Mitä tietoa pitää olla saatavissa prosessin eri vaiheissa? Kenelle tietoa pitää toimittaa? Missä muodossa tietoa muokataan? Missä muodossa tieto pitää olla jatkossa saatavissa? Missä muodossa tietoa tallennetaan? Ketkä vastaavat tiedon muokkaamisesta? 17

20 Tiedonhallinnalla tuetaan tuottavuuden kasvua Tiedonhallinnan kehittämisen tavoitteena on tietotyön tehostumisen kautta syntyvät hyödyt liiketoiminnan prosesseille ja tulokseen. Vaikka inhimillisen työskentelyn sujuvuus ja mielekkyys ovat tavoiteltavia asioita, myös taloudelliset hyödyt painavat vaakakupissa. Kehittämisen syyt syntyvät tuottavuuden tavoitteista. Koska kehittämisen hyödyt linkittyvät prosessien kautta toisiinsa, taloudellisia vaikutuksia ei aina pystytä matemaattisella laskukaavalla suoraan osoittamaan. Riippuvuudet kulkevat läpi organisaation. Asioita on pyrittävä kehittämään pitkäjänteisesti ja hyötyjä arvioimaan kokonaisuutena, ei pelkän yksittäisen osa-alueen tarkasteluna. Tiedonhallinnan kehittämisen liiketoimintahyötyjä voidaan tunnistaa seuraavilla osa-alueilla: 18

21 KOHDE Liikevaihto Tietojärjestelmät Henkilöstö Laki Laatu SAATAVAT HYÖDYT - Uusia liiketoimintamahdollisuuksia. - Nopeampi laskutus. - Tarkempi maksuliikenteen hallinta. - IT-arkkitehtuurin yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen. - Poistuvien järjestelmien korvaaminen. - Uudet ratkaisut tukevat uuden organisaation toimintatapaa tai uusia pääprosesseja. - Versiohallinta on ajan tasalla ja tukee uutta tietoympäristöä. - Oman teknologian jälkeenjääneisyyden minimoiminen. - Päästään eroon räätälöidyistä ja ylläpidollisesti kalliista järjestelmistä. - Nykyaikaiset rajapinnat nopeuttavat ja helpottavat järjestelmäkehitystä. - Päällekkäisen ja tuottamattoman työn tekemisen vähentäminen. - Työsuoritteiden lisääntyessä saadaan enemmän aikaiseksi. - Lisääntyvä hallinnan tunne parantaa tuottavuutta: tekemisen sujuvuuden ja mielekkyyden paraneminen. - Suojautuminen henkilöstövaihdoksista johtuvista tiedon katoamisista ja tuhoutumisista. - Sähköisen arkistoinnin toteuttaminen lain mukaisesti. - Lain mukaisten hyväksyntöjen ja sertifiointien toteuttaminen. - Tietojen löytyessä, asiakkaiden tekemien auditointien nopeuttaminen. - Laatujärjestelmävaatimusten toteuttaminen. 19

22 Asiakkaat Tuotteet Organisaatio Kilpailijat - Asiakkaiden palvelun helpottumisesta johtuen parantunut asiakaskokemus. - Yhdenmukainen ja ajantasainen tietosisältö asiakasviestinnässä. - Vähemmän ristiriitaisuutta ja tulkintoja. - Toistuvan ja päällekkäisen asiakastyön vähentäminen. - Työajan vapautuminen ydinosaamisalueille, josta asiakas on valmis maksamaan. - Parempia tuotteita paremman tiedonhallinnan ansiosta. - Tiedon läpinäkyvyyden lisääminen. - Reagointikyvyn parantaminen reaaliaikaisen ja oikean tiedon ansiosta. - Vastaaminen uusien liiketoimintaprosessien vaatimuksiin. - Kilpailukyvyn parantuminen ja toiminnan tehostuminen tiedon oikeellisuuden ja reaaliaikaisuuden johdosta. - Oman tarjonnan parantunut asemointi tehostuneet kilpailijatiedon hallinnan johdosta. MITEN TIEDONHALLINNALLA PARANNETAAN LIIKETOIMINNAN TUOTTAVUUTTA? Tuottavuus kasvaa, kun työntekijä löytää työsuoritteisiinsa liittyvät oleelliset tiedot ja pystyy tekemään entistä suuremman määrän päivittäisiä työsuoritteita. Oikeiden tietojen saanti parantaa myös tietojärjestelmien keskinäisen toiminnan tehokkuutta. Parantunut päättely, laskenta, yhteenveto ja raportointi ovat tästä näkyviä tuloksia. Mikäli tiedonsaannin tavoite saadaan toteutumaan koko tietotyön parissa työskentelevän henkilöstön osalta, on tuottavuuden kasvu merkittävä. 20

23 Henkilöstön tuottavuus ja sitoutuminen kasvavat, kun hyödynnetään tiedonhallintaratkaisua. Tiedonhallinta ei ole vain koneellista työtehtävien suorittamista. Tehokkuuteen vaikuttaa merkittävästi myös inhimillisen tekemisen energiataso. Teknisten toiminnallisuuksien lisäksi on keskityttävä rakentamaan työskentely-ympäristö, jossa suupielet ovat ylöspäin ja energiataso korkealla. Oikein suunniteltu tiedonhallinnan järjestelmä parantaa inhimillisen suoriutumisen mahdollisuuksia. On eri asia juosta 100 metriä piikkareilla kuin tasapohjaiseksi kuluneilla lenkkitossuilla. Molemmissa tapauksissa maaliviiva ylittyy, mutta toisessa kello näyttää parempaa tulosta. Lähes jokainen työsuoritteemme perustuu tiedon hyödyntämiseen. Tietoa luodaan, etsitään, muokataan, tallennetaan, tuhotaan tai lähetetään. Useita työsuoritteita tehdään samaan aikaan, mutta niitä ei aina suoriteta yhdellä kertaa alusta loppuun. Ne edistyvät limittäin ja pienissä palasissa pitkin työpäivää, työviikkoa, kuukausia tai vuosia. Tietyllä aikavälillä tehdyn työn lopputuloksena syntyy aina tietty määrä laskettavissa olevia suoritteita. Osa suoritteista vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen. Osa vaikuttaa välillisesti, mutta on pakollinen prosessin kannalta. Mikäli tekeminen on hankalaa, vastenmielistä ja työlästä, suoritteiden määrä alenee ja tekeminen pitkittyy. Pahimmassa tapauksessa tehtävät jätetään tekemättä. Tämä tulee ilmi valitettavan usein vasta viiveellä. Mitä suurempi määrä tekijöitä on kyseessä, sitä tehottomampaan toimintaan tilanne huonolla tiedonhallinnalla johtaa. Kun saavutetaan hallittavuuden tunne, lisää se työtehoa ja työsuoritteiden määrää. Tämä johtaa työn tuottavuuden kasvuun. Hyödyt tulevat työntekijän lisäksi myös työnantajan taskuun. 21

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Esityksen sisältö Herätys Ratkaisu Lopuksi Lisätietoja 2 Herätys

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Tieisännöinnin- ja Tieisännöitsijän työn tehostaminen!

Tieisännöinnin- ja Tieisännöitsijän työn tehostaminen! Tieisännöinnin- ja Tieisännöitsijän työn tehostaminen! Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 2014 Tampere Kari Äikäs 2014 1 Tehostamisen tavoitteet Parempi taloudellinen tulos Parempi asiakaspalvelu Vähemmän

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Sähköisen. asioinnin. kehittämisen. periaatteet. asioinnin. kehittämisen periaatteet

Sähköisen. asioinnin. kehittämisen. periaatteet. asioinnin. kehittämisen periaatteet Sähköisen asioinnin Sähköisen asioinnin kehittämisen periaatteet kehittämisen periaatteet Valtionhallinnon sähköisen palvelutoiminnan kehittämisryhmä Vatkaus 2 Sisällys Sähköisen asioinnin kehittämisen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2 Matematiikan tukikurssi kurssikerta 1 Relaatioista Oletetaan kaksi alkiota a ja b. Näistä kumpikin kuuluu johonkin tiettyyn joukkoon mahdollisesti ne kuuluvat eri joukkoihin; merkitään a A ja b B. Voidaan

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Hallitusohjelman maininnat

Hallitusohjelman maininnat Hallitusohjelman maininnat Esa Halme Mitä hallitusohjelma kertoo? Tulkintani mukaan 3 viestiä. Maailmalle: Suomi laittaa asiansa kuntoon Kotimaisille johtajille: Investoikaa parikymmentä ylimääräistä miljardia

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik 11.12.2012 Timo Collanus Erityisasiantuntija Turun kaupunki Timo Collanus VTM/ taloustiede 1998 Koulutustutkimusta

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Optima-päivä

Optima-päivä Optima-päivä 6.11.2014 Open Badge -konsepti yrityksen tuotekoulutuksissa mainio mahdollisuus vai hankala haaste? johan.boholm@raisoft.com Oy Raisoft Ltd www.raisoft.com PL 144, 67101 Kokkola Puh. 0207

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Valtio expo 20.5.2014 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Haaste: Information Tsunami : Gartner Says One Third of Fortune

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI Kuntaliitto 02.10.2012 Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict Lähtökohdat Laaditaan kokonaisarkkitehtuuri tietylle sektorille, joka menee läpi

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Luonnos 7.8.2014 1 Liikennevirasto, Johtoryhmä 26.11.2015 Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Markus Melander

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

SOLETION - KANNATTAVUUDEN HALLINTA

SOLETION - KANNATTAVUUDEN HALLINTA SOLETION - KANNATTAVUUDEN HALLINTA Suurennuslasi liiketoiminnan kannattavuuteen Hallitse organisaatiosi toimintaa tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti ilman turhia kuluja OHJAA PAREMMIN Saavuta linjakas

Lisätiedot

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ OPAS Pro-Sourcen asiantuntijat Markku Kaijala ja Lasse Pehto kertovat, miten vältät viisi kardinaalivirhettä rekrytoinnissa. VIRHE 1: ET OIKEASTI TIEDÄ, MITÄ ETSIT

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari Viestintäviraston julkiset toimialatiedot Viestintäviraston tietoseminaari 27.11.2015 Viestintäviraston toimialatiedot Mitä ovat Viestintäviraston toimialatiedot? Mikä on seminaarin tavoite? Mihin Viestintävirasto

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Nerokas ratkaisu, josta suurille konserneille voi olla paljon hyötyä. Sisäisten laskujen tehostettu käsittely Nettoutus työkalulla sujuvoitetaan laskunkäsittelyä

Lisätiedot

Systeemiajattelua-I. Helena Ahonen

Systeemiajattelua-I. Helena Ahonen Systeemiajattelua-I Helena Ahonen Miksi systeemiajattelua Kokonaisuuksien hallintaa vai ongelmanratkaisua Työhön kohdistuu jatkuvasti ulkoisia ja sisäisiä muutospaineita, jotka sekoittavat kokonaiskuvan

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Työn mielekkyyden johtaminen

Työn mielekkyyden johtaminen Kati Järvinen Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Kati Järvinen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot