SOTERKO Tietovaranto-ohjelma TIETOKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTERKO Tietovaranto-ohjelma TIETOKO 2011-2014"

Transkriptio

1 SOTERKO Tietovaranto-ohjelma TIETOKO Itseisarviointi THL/Tietopalvelut -osasto 1

2 Tietovarantojen kehittämisohjelma Laitosten yhteistyöllä kehitetään tietovarantoja näkyvämmiksi ja luodaan niiden hyödyntämisen käytäntöjä, jotka palvelevat sekä laitoksen omia tutkijoita ja asiantuntijoita, että tietovarantojen ulkopuolisia käyttäjiä Koordinaatio: Päivi Hämäläinen, THL Yhteistyöryhmä: Eero Kettunen, STUK Marja Viluksela, TTL Johanna Seppänen, TTL Pertti Happonen, Fimea Mikko Koponen, Valvira Jenni Blomgren, Kela Tuula Kyyrä, ETK Irmeli Penttilä, Tilastokeskus Raisa Leivonen, Tietosuojavaltuutetun toimisto Jaason Haapakoski, THL Antti Tuomi-Nikula, THL Viveca Bergman, THL THL/Tietopalvelut -osasto 2

3 Tavoitteet ja tulokset Yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden hallinnassa olevien tietovarantojen laadun, löydettävyyden ja jatkokäytettävyyden asteittainen paraneminen. Osallistujaorganisaatioiden sitouttaminen yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin Tavoite osoittautui epärealistiseksi selkeän ohjausmallin puuttuessa. Käytännössä saavutettiin muutosten liikkeelle sysääminen ja katalysointi organisaatioissa Parannettiin yhteistä näkemystä, edistettiin pelisääntöjen omaksumista ja organisaatioiden työnjakoa kehittämistoimien osalta. Useista aiheista sovittu periaatetasolla, mutta käytäntöön vieminen edellyttää kunkin tahon omia päätöksiä sekä joissakin tapauksissa lakimuutoksia. Vahvistaa tietovarantoyhteistyötä hallinnonalan ulkopuolella toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa THL/Tietopalvelut -osasto 3

4 Tietovaranto-ohjelma TIETOKO Pääasiallisena työmuotona valittujen teemojen ympärille rakennetut kokoukset. 16 kokousta kauden aikana + seminaareja + tietovarantoselvitys. Eri aiheita ja niihin liittyviä periaatteita käsitelty yhteistyöryhmän kokouksissa. aineistoluettelot metatietoineen, aineistojen keruun suunnittelu, aineistojen kuvaaminen, aineistojen fyysinen säilytys ja arkistointi, väestötutkimusaineistojen ja muiden aineistojen (pl. rekisteriaineistot) jakaminen, rekisteriaineistojen luovutuksen prosessi, avoimen datan jakamisen ratkaisut, aineistojen tunnetuksi tekeminen, open access periaatteet) THL/Tietopalvelut -osasto 4

5 Hyödyt ja saavutukset TIETOKO tarjonnut hallinnonalan keskeisille tietovarantotoimijoille vertaisoppimisen mahdollisuuden; työskentelyn alkaessa jopa tietovaranto käsitteenä suhteellisen jäsentymätön. foorumin tiedon ja kokemusten vaihdolle mahdollistaen samalla yhteisten ongelmakohtien käsittelyn ja ratkaisujen etsimisen luontevat puitteet yhteiselle kannanmuodostukselle ja ulostuloille tietovarantoasian tiimoilta. Työskentely selkeyttänyt nykytilan kuvaa. Työn edetessä saavutettu parempi ymmärrys tietovarantojen hyödyntämisen mahdollistajista ja esteistä sekä kehityksen reunaehdoista erityisesti käytännön toimien näkökulmasta Yhteistyöryhmän jäsenet toimineet siltaajina oman organisaationsa ja yhteistyöryhmän välillä. Verkostoitumisen tuloksena syntyi laitosten ja muiden kumppaneiden välillä yhteisiä tavoitetta edistävää erillistä tietojenvaihtoa ryhmän ulkopuolella organisaatioita erityisesti kiinnostavissa asioissa. THL/Tietopalvelut -osasto 5

6 Hyödyt ja saavutukset Toiminnan tärkeys selvästi tunnistettu samalla kun sen kohdentumista on vaivannut toimintaympäristön turbulenssi kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityö, joka vei painopistettä avoimeen dataan vaikka tutkimusinfrastruktuurissa erityistä keskittymistä vaatii henkilötietolain alainen tutkimusdata. tutkimuslaitosuudistus ja hallinnonalalla tapahtuneet sopeutustoimet, joiden seurauksena tietovarantotoimintaan käytettävissä olevien resurssien näkymät olivat kauden loppupuolella epäselvät. TIETOKO-toiminnassa syntynyt yhteistyö antanut vertaistukea laitoksille niiden omissa uudistusprosesseissa. Useat työssä mukana olevat organisaatiot ovat merkittävällä tavalla uudistaneet tai ovat uudistamassa tietovarantojen kokonaishallinnointia (esim. Tilastokeskuksen organisaatiouudistus, ETK:n ja Kelan tietovarastouudistukset ja TTL ja Fimea-uudistukset) THL/Tietopalvelut -osasto 6

7 Tuotokset Sosiaali- ja terveysalan tietovarannot kansallisten tietovarantojen kentässä seminaari , Helsinki. Tietovarannot käyttöön seminaari, , Helsinki Tietovarantojen elinkaari seminaari , Helsinki Selvitys SOTERKO-ohjelmien tutkimustietovarantojen hallinnasta ja jatkokäytön mahdollisuuksista. Tuloksia summaava artikkeli Yhteiskuntapolitiikka lehdessä 6/2014 saatavilla Soterko-ohjelmakoordinaattoreille ja sihteeristölle muistio tietovarantotyöstä tutkimuksen infrastruktuureja koskevia rahoitushakuja koskevaa keskustelua varten. Hyviä, jaettavissa olevia käytänteitä tietovarantojen elinkaaren hallintaan liittyen. THL/Tietopalvelut -osasto 7

8 Havaittuja esteitä ja haasteita sekä niiden ehkäisy- ja ratkaisuehdotuksia Tietovarantojen tehokkaamman hyödyntämisen esteitä on tunnistettu lukuisia, ks. esimerkiksi tehty selvitys. Vapaaehtoisuuteen perustavan yhteistyön haasteena on ollut yhteistyössä syntyneen tietotaidon ja uusien toimintakäytäntöjen siirtäminen kunkin osallistujaorganisaation sisäisen päätöksenteon piiriin. Tietovarantojen käytön tehostuminen vaatii pohjakseen aineistojen elinkaaren hallintaa, ts. systemaattisia ja pitkän tähtäimen toimia kussakin yhteistyölaitoksessa. Toteutus edellyttää johtotason linjauksia esim. hyväksytyn datapolitiikan muodossa. THL/Tietopalvelut -osasto 8

9 Yhteistyö muiden SOTERKO-ohjelmien ja muiden tahojen kanssa Muiden SOTERKO-ohjelmien kanssa yhteistyötä alusta alkaen; ohjelmien koordinaattoreita kutsuttu yhteistyöryhmän kokouksiin ja koordinaattoreiden kesken ollut vuorovaikutusta muutoinkin. Tietovarantoselvitys koski kaikkia SOTERKO-ohjelmia. Vuosina 2013 ja 2014 järjestetyissä TIETOKO-seminaareissa esiteltiin eri ohjelmien työtä tietovarantonäkökulmasta. Syksyllä 2013 pidettiin esitys SOTERKOn tutkimuspäivillä. Yhteistyöryhmään osallistuvien lisäksi yhteistyötahoja olleet mm. LYNET, Yhteiskunnallinen tietoarkisto, STM, MLL paikkatietojen osalta, OKM ja CSC, arkistolaitos, aluehallintoviranomaiset, THL:n tietovarantotyöryhmä, THL Biopankki: Vuonna 2012 järjestettiin LYNETiä käsittelevä teemakokous, jossa LYNETin edustajat esittelivät verkoston kehittämistyötä, mm. datapolitiikkaa. OKM:n Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä sen uudessa toimintamallissa vuodesta 2014 alkaen TIETOKO-ryhmän ollessa edustettuna asiantuntijaryhmässä, ja hankkeen johtaja kävi esittelemässä hallinnonalojen ylittäviä yhteistyötarpeita yhteistyöryhmässä. Yhteistyötä sovittiin syvennettävän datan elinkaaren hallinnan käytäntöjen osalta siten että huolehditaan kehitteillä olevien ratkaisujen hyödyntämisestä molemmin puolin. THL/Tietopalvelut -osasto 9

10 Muutoksia ohjelman tavoitteissa / toiminnassa vuonna 2015 alkaneelle kaudelle THL:ssa vuodenvaihteeseen 2014/15 ajoittuneen organisaatiouudistuksen aiheuttamien muutosten vuoksi Tietovaranto-ohjelman laajentaminen uusiin SOTERKO-kumppaneihin on kesken. Laajennetun yhteisliittymän jäsenet on kutsuttu ensimmäiseen kokoukseen arvioimaan millaisin linjauksin ja millaisin painopistein ohjelman olisi syytä jatkaa. Tärkeimmät viestinnän kohteet 2015 Keskitytään laajennetun TIETOKOn sisäiseen viestintään. Kukin osallistujataho viestii omista tietovarantojen käytön edistämiseen liittyvistä uudistuksistaan (esim. THL valmisteilla oleva datapolitiikka) THL/Tietopalvelut -osasto 10

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO SOTERKO- yhteistyön terveyden ja hyvinvoinnin tietovarannot on nyt kartoitettu SOTERKOn tutkimuspäivä 23.9.2013 Osastojohtaja Päivi Hämäläinen, erikoissuunnittelija Antti Tuomi-Nikula (THL) ja

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Luonnonvarakeskuksen perustaminen

Luonnonvarakeskuksen perustaminen Luonnonvarakeskuksen perustaminen Hannu Raitio, Juha Heikkilä, Kimmo Kukkavuori & Ilkka P. Laurila Authors: Hannu Raitio, Juha Heikkilä, Kimmo Kukkavuori & Ilkka P. Laurila ISBN: 978-952-326-049-8 Copyright:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT?

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Päivi Atjonen, Sanna Mäkinen, Jyri Manninen, Marjatta Vanhalakka-Ruoho MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Väliarviointi oppilaanohjauksen 2008 2010 kehittämisestä Raportit ja selvitykset 2010:4 Opetushallitus

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:7 Antti Pelkonen ja Mika Nieminen Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön

Lisätiedot

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Raportit ja selvitykset 2010:3 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot