ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja"

Transkriptio

1 ASUKAS INVÅNAREN A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

2 Pääkirjoitus l Ledare A-yhtiöille rakentamisen täyteinen kesä A -yhtiöiden kesä on vilkasta rakentamisen ja suunnittelun aikaa. Yhtiölle varattiin toukokuun lopulla tontti opiskelija-asuntojen rakentamista varten Aleksanterinkaaren sisäkehän ja Tolkkistentien kulmasta. Kohteeseen on valittu arkkitehti, joka kilpailutuksen perusteella on Kaariarkkitehdit. Ensimmäisiä luonnoksia kohteesta on yhtiölle jo saapunut, suunnittelutyö on vahvasti käynnissä. Kohde on varsin mittava kooltaan, koska Campuksella toimivien oppilaitosten mukaan tontille on tarve saada sata asuntoa, joista pääosa yksiöitä. Rakennus sijoittuu Campuksen ja Albert Edelfeltin koulun väliin, ja kohteelle tavoitellaan näiden rakennusten tyyliin sopivaa arkkitehtuuria. Muutoinkin sijainti on opiskelijaasunnoille ihanteellinen, sillä koulumatka on helppo taittaa kävellen, mikä helpottaa tulevaisuudessa myös Campuksen parkkipaikkapulaa. Toinen suunnittelun alla oleva työ on AsOy Suomentalon peruskorjaus. Kohteessa teetetyn kuntotutkimuksen mukaan rakennuksen parvekkeiden käyttöikä on lopussa, ja ne joudutaan uusimaan samoin kuin talon pitkillä sivuilla olevat julkisivulevytkin. Peruskorjauksen laajuus päätetään myöhemmin, koska talossa on myös muita korjaus- ja kehittämistarpeita. Työt on tarkoitus käynnistää ennen vuoden vaihdetta, joten työsarkaa korjauksen tiimoilta on kesällä paljon. Parhaillaan käynnissä olevista kohteista työllistää eniten Aleksanterinkaari 6:n senioriasunnot ja Kårkulla Samkommunille rakennettava vammaisten asuntola. Työt etenevät aikataulussa ja kohde valmistuu ensi kesänä. Rakennukset ovat haasteellisia rakentajalle, koska tontin asema vaatii useiden metrien maantäyttötyöt, jotta esteettömyys rakennuksiin saadaan toteutettua. Vuoden lopulla valmistunut Palomäen palvelukeskus on saanut alkukesästä pihat ja leikkivälineet. Keskus on vilkkaassa käytössä ja tiloissa on monipuolista sosiaali- ja terveydenhuoltopuolen toimintaa. A-asunnoilla kesän varmana merkkinä voidaan pitää kesätyöläisten saapumista pihoillemme. Kesätöihin oli runsaasti hakijoita, joiden joukosta työntekijät valittiin. Haluan kuitenkin kiittää kaikkia harjoittelupaikoista kiinnostuneita ja toivon, että olette jatkossakin valinnoista riippumatta kiinnostuneita A-konsernista ja sen harjoittelupaikoista. Asukastoimintaan on tullut uutta voimaa, kun uusi isännöitsijä, VAV-asunnoilla aiemmin asukastoimintaa kehittänyt Terhi Toppinen-Häyrinen tuo osaamisensa A-yhtiöiden asukkaiden käyttöön. Uskon rakentavan yhteistyön asukkaiden kanssa jatkuvan ja kehittyvän edelleen. Hyvää kesää, ystävällisin terveisin Mika Vuori, toimitusjohtaja A-bolagen bygger hela sommaren S ommaren innebär för A-bolagen en tid av livligt byggande och planerande. För bolaget reserverades i slutet av maj en tomt för studentbostäder på Alexandersbågens insida vid korsningen med Tolkisvägen. För objektet har man på basen av en tävling till arkitekt valt Kaariarkkitehdit. Bolaget har redan fått motta de första skisserna för projektet, planeringsarbetet har kommit väl i gång. Objektet är anmärkningsvärt omfångsrikt på grund av att läroanstalterna inom Campus-området anser att här borde finnas hundra bostäder, varav de flesta enrummare. Byggnaden kommer att vara belägen mellan Campus och Albert Edelfeltin koulu och man eftersträvar en arkitektur som harmonierar med dessa. Läget är idealiskt för bostäder för studerande, det är fråga om promenadavstånd, vilket också underlättar kraven på och behoven av parkeringsplatser kring Campus. Ett annat arbete under planering är grundsaneringen av As. Oy Suomentalo. Enligt ett utfört konditionstest är livstiden slut för fastighetens balkonger och de måste förnyas liksom också fasadskivorna på husets långsidor. Grundsaneringens hela omfattning fattar man beslut om senare eftersom det också finns endel andra behov av reparationer och förnyelse. Meningen är att inleda arbetena före årsskiftet, varför det finns behov av planering och förberedelser redan hela sommaren lång. Av nu under arbete varande projekt är det seniorbostäderna vid Alexandersbågen 6 och Kårkulla samkommuns bostäder för handikappade som kräver mest uppmärksamhet. Arbetena avancerar i enlighet med tidtabellen och objektet färdigställs nästa sommar. Husen utgör en utmaning för byggaren eftersom tomtens position kräver markutfyllnad på flera meter, ett villkor för att kunna tillgodose friheten från rörelsehinder i byggnadernas omgivning. Brandbackens servicecenter, som blev färdigt i slutet av senaste år, har under försommaren fått sina gårdar och lekplatser försatta i skick. Servicecentret är i flitig användning och de nya utrymmena utnyttjas verkligen för mångsidig verksamhet. Inom A-bolagen är det ett säkert tecken av sommaren när våra sommararbetare börjar dyka upp på våra gårdar. Vi hade många sökande till sommarjobben och några blev valda. Jag vill tacka alla som var intresserade och hoppas att ni, trots att alla inte blev valda, också i fortsättningen visar intresse för A-koncernen och våra praktikantplatser. Hyresgästernas aktivitet har fått ny fart när den nya disponenten Terhi Toppinen-Häyrinen, med tidigare erfarenhet från invånarverksamheten hos VAV-asunnot, ställer sitt kunnande till A- hyresgästernas disposition. Jag är övertygad om att det konstruktiva samarbetet med våra boende skall fortsätta och ytterligare utvecklas. God sommar, med vänlig hälsning! Mika Vuori, verkställande direktör YHTIÖT - BOLAGEN ASUMISPALVELUJA VAUVASTA VAARIIN - ASUMISEN VAHVA OSAAJA Toimisto Kontor ma-pe / må-fre Vuorikatu Porvoo Berggatan Borgå Puh./tel (019) Fax (019) Asiakaspalvelu Kundbetjäning Päivi Nousiainen asiakaspalvelusihteeri kundbetjäningssekreterare Marjo Hautamäki kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Harri Rainio palveluesimies serviceförman Hallinto Administration Mika Vuori toimitusjohtaja VD Teppo Riski kiinteistöpäällikkö fastighetschef Carola Gustafsson talouspäällikkö ekonomichef Terhi Toppinen-Häyrinen isännöitsijä disponent Henna Jussila kiinteistösihteeri fastighetssekreterare henkilökohtaiset sähköpostisoitteet Huolto Service Arkisin/vardagar (019) Huoltopäivystys Servicedejour i nödfall A-yhtiöiden tiedotus- ja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Päätoimittaja Toimittaja Svensk text Summary Paino KANNESSA ASUKAS INVÅNAREN Mika Vuori Kaisa Viitanen P-H. Nyman Ulla Schröder SLY-Lehtipainot Oy kirjapaino Uusimaa Porvoo 2011 A-yhtiöiden kesätyöntekijä Lin Aung Lin Hein Kuva: Kaisa Viitanen 2

3 A-yhtiöiden kevättalkoot l A-bolagens vårtalko Jouhahaisentie 3:n talkoolaisia odottivat työn päätteeksi ylimääräiset herkut, kun asukasaktiivi Lyyli Hakala oli paistanut ison kasan munkkirinkilöitä. Lähes 200 A-asukasta ahkeroi Kevättalkoissa A-yhtiöiden pitkäaikaisin asukastapahtuma, kevättalkoot, osoitti tänäkin vuonna elinvoimansa. 197 asukasta ahkeroi äitienpäivän alla lähes parissakymmenessä kohteessa kotipihojensa ympäristöä siistiksi talven mittaan kertyneistä roskista. A-yhtiöiden perinteiset kevättalkoot pidettiin tänä vuonna lauantaina 7. toukokuuta. Kevättalkoot saivat A-yhtiöissä alkunsa 1990-luvulla. Alun perin talkoita kutsuttiin ympäristötalkoiksi, koska ideana oli siistiä Porvoon kaupungin tuolloisen ympäristötoimen ohjeiden ja myös tuon ajan talkootuen mukaisesti siistiä kaupungin yleisiä alueita, katujen varsia tai puistoja luvulla A-yhtiöiden asukkaiden talkoisiin on vaihtelevasti liitetty myös muuta siivousta, on esimerkiksi raivattu talokuntien ulkovälinevarastoja vuosien mittaan niihin kertyneestä turhasta rojusta tai kerätty ongelmajätteitä. Mutta perusajatus, että siistitään oman kotipihan ulkopuolisia alueita, tuntuu yhä Jousitiellä runsaslukuisen talkooporukan siivouskohteena oli muun muassa alueen leikkipuisto ympäristöineen. kiinnostavan A-asukkaita. Monissa kohteissa, esimerkiksi Kevätkummussa Viikinkitiellä ja Jousitiellä, A-asukkaat ovat vuosittain ottaneet päätehtäväkseen omien kotitalojen läheisen kaupungin leikkipuiston ja sen reuna-alueiden siistimisen. Tänäkin keväänä A-asukkaat ahersivat niin Viikinkipuistossa kuin Jousipuistossa varmistaen osaltaan lapsille viihtyisää ja myös turvallista leikkipuistoaluetta. Suurin yksittäinen talkooporukka oli töissä Linjatie 34:ssa, yhteensä 22 asukasta. Linjatien A-asukkaat ovat monena vuotena siistineet talokuntansa ympäröiviä kaupungin alueita laajaltikin, mutta tänä vuonna talkoiden pääpaino oli omassa pihapiirissä. Samalla asukkaat katsastivat osaltaan pihansa leikkialueen ja välineet. Talkoiden päätteeksi pidetyssä talokunnan asukaskokouksessa kirjattiin vuokranantajalle joukko ehdotuksia korjausja tarkastustoimiksi. A-yhtiöt tarjosi talkoolaisille grillimakkarat ja mahdollisuuden ilmaisiin talkoosaunoihin. Lisäksi talkoolaisten kesken arvottiin koko joukko lahjakortteja. Arvonnan tulokset julkistettiin jo toukokuussa talokuntien ilmoitustauluilla. Närmare 200 A-boende deltog i vårtalkot Det invånarevenemang som inom A-bolagen har de längsta traditionerna är vårtalkot, som också denna gång lyckades väl. 197 boende ställde inför Mors dag upp på ett tjugotal olika ställen, där man putsade upp omgivningarna kring sina egna gårdplaner olch det var som vanligt mycket skräp som putsades bort. A-bolagens traditionella vårtalko hölls i år lördagen den 7 maj. Vårtalkotradionen inom A-bolagen fick sin början på 1990-talet. I början kallades evenemanget miljötalko och på den tiden var idén den att man enligt miljöavdelningens instruktioner skulle snygga upp allmänna områden, gator och parker. Under 2000-talet har man utvecklat det hela mot även annan städning, bl.a. har man kastat bort allt skräp som har samlats i redskapslager och tagit hand om problemavfall. Men grundtanken, att putsa upp områden i omgivningen kring den egna gården lever alltjämt stark bland A-hyresgästerna. Exempelvis i Vårberga, på Vikingavägen och Pilbågsvägen, har invånarna varje år tagit som huvuduppgift att städa upp den i omgivningen belägna lekparken och randområdena kring den. Också denna vår har de A-boende varit flitigt i gång för att i Vikingaparken och Pilbågsparken garantera trivseln och en trygg lekpark för barnen. Den största enskilda talkogruppen ställde upp vid Linjevägen 34, sammanlagt 22 personer. Under många år har A-invånarna vid Linjevägen putsat upp vidsträckta områden i den omgivande stadsterrängen, men i år har huvudvikten fästs vid det egna gårdsområdet. Samtidigt utförde man en granskning av lekområdet och redskapen där. Vid det möte för de boende som avslutade talkot beslöts att framföra flera önskemål och förslag om reparationer och kontroller. A-bolagen bjöd talkofolket på grillkorv och gratis talkobastu. Dessutom lottade man bland deltagarna ut en mängd presentkort. Lotteriresultatet har publicerats på husens informationstavlor. 3

4 Rakentaminen ja peruskorjaus l Byggande och grundsanering Aleksanterinkaaren A-talot kohoavat aikataulussaan A-yhtiöiden uudisrakennuskohde Porvoonjoen länsirannalla, osoitteessa Aleksanterinkaari 6, alkaa jo hyvin hahmottua, sillä elementtiseinien asennukset ovat pian loppusuorallaan. Työt tontilla jatkuvat keskeytyksettä läpi kesän. Aleksanterinkaari 6:n kahden talon elementtiasennukset valmistuvat tässä kuussa. Yhteistyö urakoitsijan kanssa on sujunut ongelmattomasti, ja rakennustöissä on koko ajan pysytty hyvin aikataulussa, kertoo kiinteistöpäällikkö Teppo Riski A-yhtiöistä. Aleksanterinkaari 6:n pienemmän talon käyttöön saava Kårkulla samkommun tarjoaa monipuolisia palveluita Suomen ruotsinkielisellä rannikkoseudulla. Se tunnetaan erityisesti kehitysvammaisten erityishuoltoon erikoistuneena kuntayhtymänä. Kårkullan taloon tulee 12-paikkainen ryhmäkoti sekä lisäksi 11 kappaletta asuntoja. Kårkulla tarjoaa asukkaidensa tueksi ympärivuorokautisen henkilöstön. Itä-Uudenmaan alueellisen esimiehen Gunilla Backmanin mukaan valmistuvalle talolle on selvä tarve. Aleksanterinkaari 6:n uudiskohde valmistuu loppukesällä Tontille rakennetaan kaksi taloa, joista pienempi tulee kokonaan Kårkulla Samkommunin käyttöön. Isompaan taloon rakennetaan yhteensä 32 asuntoa, joista 17 kappaletta on suunniteltu erityisiksi senioriasunnoiksi. Koko Aleksanterinkaari 6:n kohde rakennetaan kauttaaltaan esteettömäksi. A-yhtiöiden käyttöön jäävän isomman talon asunnot A-konserni julistaa haettavaksi tämän vuoden syksyllä. Hyvällä paikalla ja kovaan tarpeeseen Meillä on ihmisiä, jotka jonottavat asuntoihimme. Heillä on myös tarve asua paikassa, missä apua on koko ajan lähellä. Valtaosa taloon aikanaan muuttavista on nimenomaan uusia Kårkullan asukkaita, mutta taloon muutetaan myös tällä hetkellä A-yhtiöiden vuokralaisena toimiva pienehkö ryhmäkoti Sibeliuksenbulevardi 11-13:ssa kokonaisuudessaan. Gunilla Backmanin mukaan Aleksanterinkaari vastaa asuinpaikkana erinomaisesti Kårkullan asukkaiden tarpeita. - Palvelut ovat lähellä mutta myös luonto on lähellä. Aleksanterinkaari 6:n tulevat asunnot, erityisesti senioriasunnot, ovat herättäneet jo kyselyjä, vaikka tontin talot ovat vasta elementtien asennusvaiheessa. 4 Opiskelija-asuntojen suunnittelu käynnistyi A-yhtiöiden tuorein uudisrakennushanke, opiskelija-asuntojen rakentaminen Aleksanterinkaaren ja Tolkkistentien kulmaan, on edennyt arkkitehtisuunnitteluun. Kohteen suunnittelijaksi valittiin toukokuussa helsinkiläinen Kaari Arkkitehdit ja sen arkkitehti Tytti Tolvanen. Sama yritys ja arkkitehti ovat suunnitelleet jo useita A-yhtiöiden kohteita. Tytti Tolvasen käsialaa on myös tulevien opiskelijaasuntojen naapuriin parasta aikaa jo kohoava Aleksanterinkaari 6. A-yhtiöt on ehtinyt jo tutustua alustaviin luonnoksiin yhdessä Porvoon kaupungin kaupunkisuunnitteluosaston kanssa. Rinnakkain suunnittelun kanssa tehdään myös tarvittavat täsmennykset kaavaan. Tavoitteenamme on, että urakkalaskennat ovat syksyllä olemassa, A-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski kertoo etenemisaikataulusta. Aleksanterinkaaren ja Tolkkistentien risteykseen rakennetaan kaikkiaan noin 4000 neliön rakennus, johon tulee satakunta opiskelija-asuntoa. Asuntojen pääpaino on pienissä yksiöissä. Hankkeen tähdätään etenevän niin nopeasti, että Porvoon uudet opiskelija-asunnot olisivat käytettävissä jo vuoden 2012 loppuun mennessä. Nya projekten håller tidtabellen A-bolagens pågående nybygge vid adressen Alexandersbågen 6 på västra åstranden börjar redan visa sin karaktär när installationen av elementväggarna är på slutrakan. Arbetena på tomten kommer att fortsätta hela sommaren utan avbrott. Nybygget färdigställs på sensommaren På tomten byggs två hus, av vilka det mindre reserveras för Kårkulla samkommun. I det större huset kommer 32 bostäder, varav 17 är avsedda att bli specialbostäder för seniorer. De bostäder som stannar hos A-bolagen kommer man att kunna ansöka om i höst. A-bolagens andra nybyggnadsprojekt, studentbostäderna i hörnet av Alexandersbågen och Tolkisvägen har nu nått stadiet för arkitektplanering. Till planerare för objektet valdes i maj byrån Kaari Arkkitehdit från Helsingfors och till arkitekt Tytti Tolvanen. Samma bolag och arkitekt har redan planerat många av A- bolagens objekt. Tytti Tolvanen har också ritat det under bygge varande projektet Alexandersbågen 6. A-bolagen har redan hunnit ta en titt på de preliminära skisserna tillsammans med Borgå stads stadsplaneringsavdelning. Samtidigt med planeringen görs också nödiga korrigeringar i stadsplanen. Man utgår från att objektet kommer att bli färdigt före utgången av år 2012.

5 Suomentalon peruskorjaus alkaa loppuvuodesta A-yhtiöiden peruskorjausohjelmassa seuraavana on vuorossa Suomentalo eli kuusikerroksinen vuokrakerrostalo ydinkeskustassa, Runeberginkadun ja Mannerheiminkadun risteyksessä. Talon julkisivuihin keskittyvä saneeraus pyritään aloittamaan myöhäissyksyllä. Suomentalo on A-yhtiöiden asuinkerrostaloista vanhin, se on valmistunut vuonna Talo on ollut A-konsernin omistuksessa vajaa kahdeksan vuotta, A-yhtiöiden tytäryhtiö Kiinteistö Oy A-Lukaali osti sen vakuutusyhtiö Pohjolalta lokakuussa Aiempi omistaja oli teetättänyt taloon saneerauksia kahdesti, vuosina 1985 ja Jo kaupantekohetkellä A-yhtiöissä tiedettiin, että lisää korjauksia tarvitaan. Talossa onkin tehty viime vuosina useita erillisiä korjauksia, niistä mittavimpana putkistojen pinnoitus. Talon asuntoja on remontoitu yksitellen kuntoon aina, kun se on ollut muuttojen yhteydessä mahdollista. Nyt remonttivuorossa on Suomentalon julkisivu. Talven aikana tehdyssä kuntokartoituksessa selvisi, että vaikka Suomentalon julkisivut näyttävät pintaa katsomalla huonokuntoisilta, rakenteet niiden alla ovat terveitä. Niiden osalta saneerauksesta selvitään tämänhetkisen tiedon mukaan kivuttomasti: vanhat julkisivulevyt otetaan pois ja uudet asennetaan tilalle. Taloa ei alustavien suunnitelmien mukaan tarvitse levytystyötä varten huputtaa, ja työnaikaiset meluhaitat jäävät vähäisiksi. Vastaavia julkisivulevyremontteja on A-yhtiöiden taloissa äskettäin tehty sekä Viikinkitie 7-9:n että Ilmarisentie 4-6:n taloissa. Asukkaat asuivat koko ajan kodeissaan, eikä remonttihaitoista tullut valituksia. Suomentalon kuntokartoituksen tuoma ikävämpi uutinen oli se, että talon parvekkeet ovat odotettua heikommassa kunnossa. Vanhat parvekkeet on pakko asumisturvallisuuden vuoksi purkaa pois ja rakentaa kokonaan uudet tilalle. Parvekeremontti on alustavasti suunniteltu tehtäväksi parvekelinja kerrallaan, mikä tarkoittaa, että kukin parvekelinja olisi vuorollaan töiden ajan pois käytöstä. Suomentalon parvekkeet ovat pieniä. A-yhtiöt tutkii mahdollisuutta, että remontin yhteydessä rakennettavat uudet parvekkeet tulisivat osin julkisivupinnasta ulos, jolloin asukkaat saisivat isommat, enemmän neliömäiset parvekkeet. Suomentalon nykyinen julkisivu näyttää huonolta, sillä levyistä irtoilee laattoja. Sekä omistajan että vuokralaisten helpotukseksi rakenteet levytyksen alla ovat kunnossa, saneerauksesta selvitään helpommalla kuin pelättiin. Talokokouksessa tarkempaa tietoa Suomentalon alustavia peruskorjaussuunnitelmia esiteltiin huhtikuussa pidetyssä A-yhtiöiden kaikkien vapaarahoitteisten vuokratalojen yhteisessä asukaskokouksessa. Kokouksessa myös sovittiin, että kunhan Suomentalon sa- neeraussuunnittelu etenee, talon asukkaille pidetään oma kokous ja infotilaisuus. Suunnittelu vie koko kesän, joten talokokous järjestettäneen syyskuussa. Itse saneeraus on tarkoitus aloittaa marraskuussa. Sen on arvioitu valmistuvan kesällä Saneerauksen aikana pihaan, joka muutenkin on ahdas, on mahduttava työmaa varastoineen. Ainakin osa autopaikoista jää sen alle. Talossa odotetaankin kiinnostuneena kaupungin ratkaisuja Mannerheiminkadun sillan remonttiaikaisista liikennejärjestelyistä. Parkkipaikat Runeberginkadulle olisivat tarpeen. Levytysten vaihdon ohella julkisivusaneeraukseen kuuluu luonnollisesti muun muassa sokkeleiden ja talon rapattujen seinäosien kunnostusta ja maalausta. Sekä tietysti yleistä kunnostusta ja ehostusta tarpeen mukaan. Pääperiaatteemme kuitenkin on koko ajan se, ettei peruskorjauksesta haluta kohtuuttoman kallista, Suomentalon asukkaat kuitenkin maksavat sen kulut vuokrina, kertoo A-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski. Yksi osa ylimääräisten menojen karsimista oli toukokuun alussa jokaiselle vuokralaiselle toimitettu kirje, jossa pyydettiin sitoumus siitä, että asukkaat eivät vaadi vuokranalennuksia saneerauksen ajalta. Alennukset olisivat tehneet taloon tulokuopan, joka sekin olisi pitänyt ottaa huomioon saneerauksen jälkeisiä vuokria määriteltäessä. Tämäntyyppiset isot korjaukset aiheuttavat aina väistämättä tarpeen saneerauksen jälkeisiin vuokrantarkistuksiin. Kulut täsmentyvät suunnittelun ja tietysti vielä itse töidenkin aikana, mutta me vuokranantajana tähtäämme ihan samaan kuin varmasti kaikki asukkaatkin: talon kuntoa ja vuokralaisten asumistasoa nostavaan peruskorjaukseen kohtuukuluin, Riski sanoo. 5

6 LYHYESTI I KORTHET Huolto ja korjaukset l Service och reparationer 6 Suomentalosanering börjar i slutet av året Nästa punkt på A-bolagens grundsaneringsprogram är Suomentalo, på svenska vanligen kallat Suomihuset, alltså hyresvåningshuset i sex våningar i kärncentrum, i korsningen av- Runebergsgatan och Mannerheimgatan. Saneringen som främst gäller fasaderna hoppas man kunna inleda redan på senhösten. Suomentalo är äldst av A-bolagens bostadsvåningshus, huset blev färdig år Huset har varit i A- koncernens ägo i knappt åtta år, A- bolagens dotterbolag Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab köpte huset av försärkingsbolaget Pohjola i oktober Under de senaste åren har det utförts många enskilda reparationer, mest omfattande var ytbeläggningen av rörsystemen. Bostäderna i huset har försatts i skick vartefter som det har varit möjligt i samband med flyttningar. Nu är Suomentalos fasad i tur att saneras. Under den kartläggning av konditionen som utfördes senaste vinter konstaterades att fastän fasaderna på Suomentalo ser ut att vara i dåligt skick så är konstruktionerna där under friska. Enligt föreliggande fakta kan man klara av saneringen mycket smärtfritt: de gamla fasadskivorna tas bort och nya installeras i stället. Enligt de preliminära planerna behöver man inte täcka in Suomentalo och de ljudmässiga störningarna blir begränsade. En tråkigare nyhet i samband med konditionstestet var att husets balkonger är i sämre skick än man har trott. Av säkerhetsskäl måste de gamla balkongerna rivas och helt nya byggas i stället. Balkongreparationerna har man tänkt utföra så att man tar en bal- Runeberginkatu 36:n sauna vuokrattavissa kesälläkin A-yhtiöiden kaikissa talokunnissa on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta asukkaiden käytössä talosaunat (Fredrikan Runebergin kadulla on huoneistosaunat). Lisäksi, jos haluaa saunoa hieman pidempään ja juhlavammin, A-yhtiöillä on tilaussauna Runeberginkatu 36:ssa. Suomentalon saunaa ja sen yhteydessä olevaa, viihtyisäksi oleskelutilaksi kalustettua kerhohuonetta konglinje i gången, varvid balkonglinjerna skulle vara ur bruk i tur och ordning. A-bolagen undersöker möjligheterna att man i samband med reparationerna kunde bygga de nya balkongerna så att de delvis skjuter ut från fasaden, varvid de boende skulle få större, mer fyrkantiga balkonger. I samband med bytet av fasadskivor görs självfallet reparationer och målning av socklar och rappade väggdelar. - Och naturligtvis en allmän uppsnyggning enligt behov. Vår huvudprincip är hela tiden att vi inte vill göra grundsaneringen oskäligt dyr, det är ju de boende i Suomentalo som i form av hyror står för konstnaderna, berättar A-bolagens fastighetschef Teppo Riski. En del av försöket att minska extra utgifter var det brev som i början av maj sändes till alla hyresgäster och där man bad om en förbindelse om att de boende inte kräver sänkt hyra under saneringstiden. En hyresnedsättning skulle ha åstadkommit en inkomstgrop, som i sin tur skulle ha påverkat hyresnivån efter saneringen. Husets möte på hösten De preliminära grundsaneringsplanerna för Suomentalo presenterades i april vid det gemensamma invånarmötet för A-bolagens fritt finansierade hyreshus. Vid mötet kom man också överens om att det för de boende i huset ordnas ett eget möte och en information så snart saneringsplaneringen för Suomentalo avancerar. Husets möte hålls förmodligen i september. vuokrataan aina neljäksi tunniksi kerrallaan maanantaisin ja keskiviikkoisin klo ja lauantaisin klo Suomentalon asukkaille kertavuokra on 50 euroa, muille 100 euroa. Tilaussaunavuorot Suomentalossa jatkuvat keskeytyksellä läpi kesän. Vuokrausta hoitaa A-yhtiöiden toimisto. Suomentalon kerhotilassa on minikeittiö mutta ei astioita. Ayhtiöiden huoltotiimiin kuuluva Kyösti Kalilainen, koneen päällä, ja kesätyöntekijä Niko Korkolainen, toinen oikealta, ahkeroivat Kevätkummun talojen nurmikoita siistiksi. Varsinaisten kesätyöntekijöiden apuna on alkukesästä kaksi 15-vuotiasta kitkijää, Jani Sadonkorpi ja Rasmus Vahtera. A-servicen fi ck sommarhjälp A-bolagen kan klara av fastighetsservicen för sina hyresgäster med egna krafter under hela sommaren. De ordinarie servicemännen vikarierar varandra under semestrarna och som hjälpkrafter har A-bolagen anställt sju sommarvikarier. Semestersystemet har redan delvis startat för den ordinarie personalen vid A-servicen och semesterrytmen har anpassats så att de vikariepar som har visat sig fungera bra både ur personalens och hyresgästernas synpunkt får fortsätta. Sju sommarjobbare är i huvudsak sådana som redan från tidigare känner till både uppgifterna och bolaget. Av dem jobbade Daniel Blom åren som ordinarie i serviceteamet och också efter det har han trivts i A-bolagen som sommararbetare vid sidan om studierna. Likaså har Nick Kauppinen, Niko Korkolainen, och Joonas Nousiainen, alla tidigare sommarjobbat hos A-bolagen. Trädgårdsmästaren Hanna Härö tar hand om och sköter A-bolagens planteringar precis som i fjol. Som nya sommararbetare har A-bolagen anställt Lin Aung Lin Hein, som har studerat i fastighetsbranschen, samt Siiri Nurkkala, som jobbar som städhjälp. Utöver normala serviceåtgärder utförs under sommaren på vissa gårdar olika större saneringar. Exempelvis vid Källstigen 3-4 repareras och målas balkongräckena i de övre våningarna, vid Sommarvindsvägen 8 målas ytterdörrarna och gårdsbyggnaden och vid Johannisbergsvägen 10 målas gårdsbyggnaden och parkeringsmarkeringarna. Vid Sibeliusbulevarden repareras planket.

7 r Kiinteistönhuolto sai kesätyöntekijät avukseen A-yhtiöt pystyy tänäkin vuonna tarjoamaan asukkailleen kiinteistönhuollon omin voimin läpi kesän. Vakinaiset huoltomiehet lomittavat toinen toisensa, ja huollon ammattilaisten avuksi A-yhtiöt on palkannut seitsemän kesätyöntekijää. A-yhtiöiden huollon vakinaisen henkilöstön kesälomat ovat jo osin käynnissä, ja lomat on rytmitetty siten, että hyvänä järjestelynä niin henkilöstön kuin asukkaiden parissa koettu lomitusparien käyttö toteutuu. Vakinaisen henkilöstön apuna on tänä vuonna seitsemän kesätyöntekijää. He ovat pääosin jo ennestään niin tehtävät kuin yhtiön tuntevia. Heistä Daniel Blom, 25, työskenteli vuosina huoltotiimissä vakinaisena työntekijänä, ja on sen jälkeenkin viihtynyt A-yhtiöissä opintojensa lomassa kesätyöntekijänä. Samoin Nick Kauppinen, 18, Niko Korkolainen, 20, ja Joonas Nousiainen, 20, ovat kaikki työskennelleet aiemminkin A-yhtiöiden kesätyöntekijöinä. Puutarhuri Hanna Härö jatkaa viime vuoden tapaan A-yhtiöiden istutusten kimpussa. Uusina kesätyöntekijöinä A- yhtiöihin on palkattu kiinteistöalaa opiskellut Lin Aung Lin Hein, 40, sekä ennen muuta kesän siivousapuna työskentelevä Siiri Nurkkala, 20. Kesällä myös korjauksia Normaalien huoltotoimien lisäksi tehdään kesän mittaan muutamissa eri pihapiireissä erilaisia isompia kunnostuksia. Esimerkiksi Lähdepolku 3-4:ssä kunnostetaan ja maalataan yläkerrosten parvekekaiteet, Kesätuulentie 8:ssa maalataan ulko-ovia ja piharakennus ja Johannisbergintie 10:ssä maalataan ulkorakennus ja parkkipaikan merkintöjä. Sibeliuksenbulevardi 11-13:ssa puolestaan korjataan aitaa. Lähdepolun pihat suururakkana A-HUOLTO PALVELEE A-yhtiöiden vuokralaisten asiointi kiinteistönhuollon kanssa sujuu läpi kesän tuttuun malliin. Arkisin klo 8-16 huoltoasioissa soitetaan A-yhtiöiden toimistoon, Kiireettömissä huoltoasioissa voi lähettää myös sähköpostia osoitteella A-yhtiöiden huoltotiimillä on oma päivystys. Toimistoajan ulkopuolella tarvittaessa huollon ammattilaisen saa kiinni päivystysnumerosta Äkillisistä vahingoista, kuten vesivahingoista, tai muusta vakavasta, kuten vaaraa aiheuttavasta ilkivallasta tai naapurien häiriköinnistä, tulee aina ilmoittaa heti. Hanna Härö työskenteli, osin nuorten kesätyöntekijöiden avustamana, jo viime kesänä useissa A-yhtiöiden pihapiireissä erityisalanaan istutusten ja istutusalueiden kunnostus. Tämän kesän suurimpana yksittäisenä työkohteena hänellä ovat Lähdepolku 3-4:n laajat piha-alueet ja istutusryhmät, jotka kaipaavat sekä yleistä siistimistä että puutarhurin mukaan mielellään myös karsimista. Melkein tekisi mieli sanoa, että joka kolmas kasvi pois, niin hyvä tulisi. Aloitin tänä vuonna työt A-yhtiöissä toukokuun alussa, joten karsimiseen kevät oli tuolloin jo liian pitkällä, mutta katsotaan, mitä syksyllä on tehtävissä, arvioi Hanna Härö. A-yhtiöiden pihoja Hanna Härö pitää yleisilmeeltään viihtyisinä, mutta suomalaisten pihasuunnittelijoiden istutusmääräyksille hän ei lämpene. A-yhtiöiden pihoissakin on eri Kuva kertoo havainnollisesti Hanna Härön urakan suuruuden Lähdepolun istutusten parissa. Istutukset ovat vuosien mittaan röyhähtäneet lähes pikkuviidakoksi. lajikkeita sekoitettu vähän liikaakin. Kun eri lajikkeiden rajat eivät ole selviä, syntyy helposti täyteen istutetun ja yleinen sekaisuuden vaikutelma, puutarhuri Hanna Härö sanoo. 7

8 Kesä 2011 l Sommar 2011 Chillaa ja grillaa kesällä kerrostaloelämää voi siirtää pihan puolelle Turhan harva suomalainen muistaa, että kerrostalopiha on tarkoitettu nautittavaksi muutenkin kuin vain ikkunasta katsellen. A-yhtiöiden pihoissa on monia kesänviettomahdollisuuksia. Monelle varttuneemmalle suomalaiselle on ikiajoiksi syöpynyt mieleen niin puistoissa kuin kerrostalopihoissa aikanaan viljellyt kyltit Älä tallaa nurmikoita. Vaikka noita kieltoja ei ole näkynyt aikoihin, kerrostalokansa tuntuu nykyisinkin arastelevan kotipihansa ja sen oleskelualueiden käyttöä. A-yhtiöiden piha-alueet on tarkoitettu kaikkien asukkaiden käyttöön, ei vain lasten, joille pihoissa on erikseen leikkialueet. Myös pihanurmikot kestävät normaalin oleskelun, jos ei niitä juuri ole istutettu tai kunnostettu. Istutukset luovat pihoihin tärkeää viihtyvyyttä, ja niitä tulee kaikkien ja kaikenikäisten pihoilla oleskelevien varjella. A-talokunta voi itse lisätä kotipihansa kukkaloistoa. Jos talosta löytyy innokkaita yhteisöpihan kesäkukkaistutusten laittajia ja hoitajia, A-yhtiöiden asukasyhdistykseltä voi saada korvauksen istutusten hankinnoista. Asioista kannattaa neuvotella jo ennalta A-asukasyhdistyksen puheenjohtajan Aarne Laakson kanssa pp.inet.fi, ). Jos kotipihan istutusten joukossa on marjapensaita tai hedelmäpuita, niiden marjat ja hedelmät on tarkoitettu kenen tahansa asukkaan syötäviksi. Varsinaisiksi pelikentiksi kerrostalojen pihanurmista ei ole, ja muutenkin rajummat leikit ja pelit on syytä viedä kotipihan ulkopuolelle. Puistoja ja lähiliikuntapaikkoja on lähes jokaisen A-yhtiöiden kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Vaikka kotipihalla ollaan, koirien, kissojen ja muiden kotieläinten omistajien on syytä muistaa, lemmikit on kerrostalopihassa aina pidettävä kytkettynä. Niitä ei myöskään saa ulkoiluttaa lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Grillaussäännöt ja paikat A-yhtiöiden taloissa A-yhtiöt on vuokranantajana varustanut melko kattavasti talokuntiaan joko siirrettävillä pihagrilleillä tai kiinteillä grillauspaikoilla. Grillien osalta pätevät samat perussäännöt kuin missä tahansa muussa pihan käytössä. Jokainen asukas vastaa omien jälkiensä siivoamisesta. Talokunnan yhteiskäytössä olevaa grilliä ei voi myöskään varata vain omaan käyttöön. Monessa talokunnassa on käytössä hyvä pihasääntö: Jos grilli pihassa lämpenee, sen ääreen mahtuu naapurikin samoilla hiilillä grillaamaan. A-yhtiöiden talokunnissa on asukkaiden käytettävissä vaihtelevasti joko kiinteitä pihagrillejä tai siirrettäviä grillejä, joista valtaosa on kevyitä hiiligrillejä. Kun grillaa, tulee kiinnittää huomiota paloturvallisuuteen. Siirrettävän grillin paikka kannattaa miettiä tarkkaan. Samoin grillin tuhkan täytyy ehdottomasti olla täysin jääh- tynyttä, ennen kuin sen voi panna kiinteistön sekajäteastiaan. Parvekkeilla grillaaminen hiilitai kaasugrillillä on kielletty. Siirrettävät grillit Sibeliuksenbulevardi 6 hiiligrilli, pesutuvassa taukotilassa, otettavissa käyttöön vapaasti Sibeliuksenbulevardi hiiligrilli, käytöstä sovitaan asukasluottamushenkiöiden kanssa. Huuhkajantie 5 / Kurjentie 6 Kaksi hiiligrilliä, käytöstä sovitaan luottamushenkilöiden kanssa. Laamanninpolku 2 hiiligrilli, käytöstä sovitaan asukastoimikunnan jäsenten kanssa Nordenskiöldinkatu 24 hiiligrilli, käytöstä sovitaan asukasluottamushenkilö Ulla Schröderin (C 22) kanssa Viikinkitie 7-9 kaasugrilli, grillin käytöstä sovitaan asukasaktiivi Veikko Davitsaisen (7 C 12) kanssa Hansatie 4-6 hiiligrilli, käytöstä sovitaan Barbro Karlssonin (4 D 21) kanssa Hansatie 10 hiiligrilli, ulkovälinevarastossa, otettavissa käyttöön vapaasti Ilmarisentie 6 hiiligrilli, B-portaan rappusten alla, otettavissa käyttöön vapaasti Tapani Löfvingin katu 6-8 hiiligrilli, käytöstä sovitaan huoltomiehen kanssa Tapani Löfvingin katu hiiligrilli, käytöstä sovitaan huoltomiehen kanssa Mannerheiminkatu 36 hiiligrilli, käytöstä sovitaan luottamushenkilö Irma Vilénin (B15) kanssa Galgbackantie 9 hiiligrilli, käytöstä sovitaan huoltomiehen kanssa Kesätuulentie 8 hiiligrilli, ulkovälinevarastossa, otettavissa käyttöön vapaasti Linjatie 34 hiiligrilli, ulkovälinevarastossa, otettavissa käyttöön vapaasti Mannerheiminkatu 25 hiiligrilli, käytöstä sovitaan luottamushenkilö Aarne Laakson (A 8) kanssa Sammontie 4 hiiligrilli, käytöstä sovitaan asukasluottamushenkiöiden kanssa. Kiinteät grillipaikat ovat seuraavissa pihoissa: Ilmarisentie 2b, Ilmarisentie 4, Joukahaisentie 3, Jousitie 4-6, Karhupolku

9 LYHYESTI I KORTHET Turvaa kotisi lomien aikaankin Kesälomien aika tyhjentää kaupunkikoteja. Jos suunnittelet pidempää poissaoloa, muistathan: Anna tarvittaessa oman kotisi avaimet vain luotetulle kukkien kastelijalle. Muista, että asunnon haltijana vastaat kaikista kotisi avaimista. Älä jätä ikkunoita tai parvekkeen ovea edes raolleen, vaikka lähtiessä olisi kuinka helle tahansa. Kaatosade, rajuilma voi tuoda ikävän yllätyksen ja myös korjauslaskun. Mieti ennalta, haluatko postisi siirrettäväksi kesäpaikkaasi vai keskeytätkö jakelun, jolloin postisi säily- tetään postin jakelupisteessä ja voit noutaa sen lomasi päätyttyä. Tarkista ennen lähtöäsi sähkölaitteet. Irrota verkosta kaikki turhat. Tarkista, että pesu- ja tiskikoneen hanat on suljettu. Vie polkupyörät ja muut vastaavat lukittuun ulkovälinevarastoon. Tarkista, ettet jätä varastokomeroosi mitään arvokasta. Pitkäkyntiset ovat liikkeellä usein lomien aikaan. Oman kotisi ja sen irtaimiston vakuutussuojan saat hankkimalla kotivakuutuksen. Alldeles för få finländare kommer att tänka på att våningshusens gårdsplaner kan avnjutas också på annat sätt än genom att titta ut genom fönstren. På A-bolagens gårdar finns det många olika möjligheter att fira sommar. A-bolagens gårdsområden finns till för alla hyresgäster. Också gräsmattorna tål ett normalt slitage, förutsatt att de inte är alldeles nysådda eller sanerade. Planteringarna är en viktig trivselfaktor på gårdarna och de bör bli väl omskötta av alla boende i alla åldrar som rör sig på gårdarna. De som bor i husen kan för egen del öka blomsterglädjen på den egna gården. Om det finns intresserade trädgårdsentusiaster som vill anlägga och vårda planteringarna kan man från A-invånarföreningen få ersättning för sina anskaffningar. Det finns skäl att diskutera frågan Kerrostalopihalle mahtuu monenlaista mukavaa elämää. Karhupolku 2-4:n nuoret asukkaat Jerry, vasemmalla, ja Leevi Janhunen, toivat kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna lemmikkimarsunsa hetkeksi kotipihan nurmialueelle ulkoilemaan. Sommaren i våningshusen? redan på förhand med ordföranden Aarne Laakso pp.inet.fi, ). Om det bland planteringarna på hemgården finns bärbuskar och fruktträd är det fritt fram för alla att ta för sig av bär och frukter. Till egentliga spelplaner lämpar sig våningshusens gräslindor inte och de allra vildaste formerna av lekar och spel finns det skäl att arrangera utanför den egna gården. Parker och fritidsrutter finns det i närheten av praktiskt taget alla av A-bolagens fastigheter. Trots att man är på sin egen gård bör olika keldjur alltid hållas kopplade. Man får inte motionera dem på för barnen reserverade lekplatser eller i omedelbar närhet av dem. På de flesta A-gårdarna förfogar de boende över en grill, fast eller portabel. Närmare regler finns på sidan intill. Mattopyykille? Vain muutama A-yhtiöiden talopesuloista on varustettu mattojen pesemiseen suunnitelluin altain, mutta ei hätää, Porvoon kaupungilla on useita matonpesupaikkoja kaupunkilaisten käyttöön. Kaupungin ylläpitämät matonpesupaikat sijaitsevat seuraavissa paikoissa: Porvoon joen itäranta (Sakta Farten), Gammelbacka (Tolkkistentien ja Hamarintien risteyksessä), Suomenkylä (Kylärannantien Under semestertiden står många hem tomma. Kommer du att vara länge borta, då ska du tänka noga efter. Ge vid behov din hemnyckel endast åt en absolut tillförlitlig blomvattnare. Du är den som ansvarar för alla nycklar till ditt hem. Lämna inte lägenhetens fönster eller balkongdörr ens på springa oavsett hur hett det är när du stänger om dig. Störtregn och oväder kan föra med sig tråkiga överraskningar - och en saftig reparationsräkning. Fundera ut om du vill ha din post översänd till sommarstället eller om du vill avbryta utbärningen, varvid Dags för mattvätt? Endast någon enstaka av A-bolagens tvättstugor har utrustats med bassäng för mattvätt. Men det är ingen fara. I Borgå stads finns det många anläggningar för mattvätt till stadsbornas disposition. De av staden upprätthållna mattvättplatserna är: östra stranden av Borgå å (Sakta farten), Gammelbacka (i korsningen av Tolkisvägen och Hammarsvägen), Finnby (i än- päässä), Hinthaara (Kuninkaantien varrella, jätevedenpuhdistamon pihalla), Kerkkoo (Kerkkoontien varrella, jätevedenpuhdistamon pihalla), Tolkkinen (Korpisuontien varrella, Tolkkisten ruotsinkielisen koulun/ tenniskentän luona). Jokaisella pesupaikalla on neljä pienempää allasta, kaksi isoa allasta sekä mattomankeli ja kuivatusorsia. Vesihanat ovat avoinna päivittäin klo 5 21 ja ne toimivat ilman maksua. Skydda ditt hem under semestern posten samlas upp på distributionskontoret och kan tas ut vid hemkomsten efter semestern. Kontrollera före avfärden alla elapparater. Lösgör allt onödigt från nätet. Kontrollera att tvätt- och diskmaskinernas kranar är stängda. För cyklar och annat liknande bort från gården till ett låst utelager. Kontrollera att du inte lämnar något värdefullt i ditt lagerutrymme. Semestertiden är högsäsong för klåfingriga. Försäkringsskyddet för ditt hem och din egendom sköter du genom att teckna en hemförsäkring. dan av Bystrandsvägen) Hindhår (invid Kungsvägen, på reningsstationens gård), Kerko (vid Kerkovägen, på reningsstationens gård), Tolkis (Myrängsvägen, vid Tolkis svenska skola och tennisplanen). Varje tvättstation har fyra mindre bassänger, två stora bassänger, en mattmangel och torkställning. Vattenkranarna är öppna varje dag kl och är avgiftsfria. 9

10 Asukastoiminta l Invånarverksamhet Asukasdemokratiaan suunnitteilla laajennus A-yhtiöissä A-yhtiöt suunnittelee merkittävää asukasdemokratian ja asukasosallisuuden lisäämistä konsernissaan. Nykyisille asukasluottamushenkilöille kesäkuun alussa esitellyssä mallissa asukasdemokratia ulotettaisiin myös A-yhtiöiden vapaarahoitteisiin taloihin, ei vain yhteishallintolain vaatimiin Ara-rahoitteisiin vuokrakiinteistöihin. Asukasdemokratian muotojen ja organisaation uudistamista on mietitty A-yhtiöiden asukasluottamushenkilöiden parissa jo vuosikausia. Nyt aloite tulee kuitenkin vuokranantajan puolelta. A-yhtiöt palkkasi toukokuun alusta uuden isännöitsijän Terhi Toppinen-Häyrisen, jolla on vankka kokemus aiemmista työtehtävistään asukasdemokratian ja asukasosallisuuden kehittämisestä vuokrataloyhtiöissä. Tätä asiantuntemusta hyödyntäen A-yhtiöt on suunnitellut mallin, joka osin muuttaisi mutta ennen muuta täydentäisi konsernin nykyistä toimintatapaa. Merkittävin ero entiseen verrattuna on se, että asukasdemokratia kattaisi jatkossa yhtiön kaikki kohteet, ei vain nykyisellä lailla Ararahoitetut. Toimintamallin perusjalusta on ihan sama kuin ennenkin, talokunnittain järjestetyt asukaskokoukset. Niissä kohteen asukkaat valitsisivat sekä oman talotoimikunnan että yhden luottamushenkilön. Nykyisin tässä on A-yhtiöiden taloissa monenlaista mallia: on yksi luottamushenkilö, on useita luottamushenkilöitä, on toimikuntaa jne. Ehkä kaikkein kipein ongelma A- yhtiöissä kuitenkin on se, että monissa taloissa ei pidetä asukaskokouksia eikä luottamushenkilöiksi löydy halukkaita. Luottamushenkilö toimii yhdessä talotoimikunnan kanssa. Kaikki talokunnittain valitut luottamusmiehet muodostavat yhdessä A-yhtiöiden asukastoimikunnan nykyisen mallin mukaisen asukasdemokratiaryhmän sijaan. Asukastoimikunta puolestaan valitsee äänestämällä keskuudestaan 8-jäsenisen asukashallituksen. Asukashallitukseen valitaan vuokranantajan ehdottamassa mallissa 6 jäsentä Ara-rahoitetuista kohteista, 2 jäsentä vapaarahoitteiselta puolelta. Vapaamuotoista toimintaa järjestävä A-yhtiöiden oma asukasyhdistys on tiiviisti mukana toimintamallissa varsinaisten demokratiaelinten rinnalla. Asukasdemokratian uusi malli A-yhtiöissä talotoimikunta asukasyhdistys Toiminnan tavoitteet Ökad boendedemokrati planeras inom A-bolagen A-bolagen hyser planer på att i betydande utsträckning utvidga boendedemokratin och boendemedverkan inom koncernen. Enligt en modell som presenterades för de boendes nuvarande förtroendepersoner i början av juni skulle boendedemokratin utvidgas att omfatta också A- bolagens fritt finansierade hus, inte endast av lagen om samförvaltning krävda Ara-finansierade hyresfastigheter. Inom A-bolagen har förtroendepersonernas organ redan i åratal diskuterat frågor angående en förnyelse av form och organisation för boendedemokratin. Nu kommer initiativet dock från hyresvärdens sida. A-bolagens nya disponent Terhi Toppinen-Häyrinen, som från sina tidigare arbetsuppgifter har betydande erfarenheter av hur boendedemokrati och boendemedverkan kan utvecklas i hyreshusbolag, presenterade den nya modellen vid boendedemokratigruppens möte den 1 juni. Den mest betydande skillnaden jämfört med tidigare system är att boendedemokratin nu skall gälla alla enskilda objekt, inte bara, som nu, de Ara-finansierade. Den grundläggande basen för verksamheten är exakt densamma som förr, de boendemöten som ordnas fastighetsvis. Vid dem väljer de boende både sin egen huskommitté och en förtroendeperson. Nuförtiden förekommer många modeller inom A-bolagen: man har en förtroendeperson, man har flera asukaskokous asukashallitus luottamushenkilö asukastoimikunta Asukashallituksen roolin luominen Asukastoimikunnan roolin selkeyttäminen Asukasyhdistystoiminnan vahvistaminen ja monipuolistaminen Asukasosallisuuden lisääminen Yhteistyön tiivistäminen isännöitsijän kanssa Viestinnän tehostaminen Terhi Toppinen-Häyrinen esitteli uuden toimintamallin 1. kesäkuuta pidetyssä asukasdemokratiaryhmän kokouksessa. Vastaanotto oli positiivisen kiinnostunut, ja malliin suunnittelu jatkuu yhteistyössä asukasluottamushenkilöiden kanssa. Luottamushenkilöille on myös lähtenyt kysely, jossa kartoitetaan niin talokuntien toiminnan nykytilaa kuin mielipiteitä ja ideoita. Talokohtaisten asukaskokousten kierros on suunniteltu varhaissyksyksi, alkaen viikosta 34. Kokoukset kutsuu koolle isännöitsijä. Ilpo Eerola, som länge verkat som organisationschef inom Hyresgästerna rf. utbildade i april A-bolagens boendeförtroendepersoner. 10

11 A-ASUNTOJEN TUNNUSLUVUT A-BOSTÄDERNAS NORMVÄRDEN KÄYTTÖASTE / ANVÄNDNINGSGRAD Keskimääräinen käyttöaste ajalla (asunnot) Genomsnittlig användningsgrad (bostäder) Tuloutetut vuokratuotot 1-3/ ,96 Redovisade hyresintäkter Laskennalliset vuokratuotot 1-3/ ,43 99,89 % Kalkylerade hyresintäkter Asukasyhdistyksen vuosikokous keräsi hyvän osanoton. Kesäteatteri ja sikajuhlat kesän asukastapahtumina A-yhtiöiden omalla asukasyhdistyksellä, A-asukasyhdistyksellä, on runsaasti erilaisia tapahtumia tänä vuonna. Alkukesän perheretkenä asukasyhdistys toteutti 11. kesäkuuta bussimatkan Kotkaan akvaariotalo Maretariumiin sekä Sapokan vesipuistoon. Heinäkuussa puolestaan on vuorossa kesäteatteria Porvoossa. A-asukasyhdistys on varannut parhaat paikat Viulunsoittaja katolla musikaalin ensi-illasta 6. heinäkuuta. Porvoon kirkonmäellä esitettävän musikaalin keskeisissä rooleissa nähdään mm. oopperalaulaja Marko Putkonen ja Salkkareista tuttu näyttelijä Johanna Nurmimaa. Tarkempaa infoa teatteri-illasta on talojen ilmoitustauluilla. Loppukesällä taas vietetään yhdessä viihtyisää ja myös makoisaa pihajuhlaa, kun A-asukasyhdistys järjestää jälleen sikajuhlat. Tarkemmasta ajasta ja paikasta tulee tietoa talojen ilmoitustauluille. Syksykauden ohjelmassa asukasyhdistyksellä on ainakin ostoretki Tallinnaan sekä jouluglögitilaisuus. Muuta ohjelmaa suunnitellaan asukkailta tulevien ideoiden mukaan. Kaikenlaista vapaamuotoista asukastoimintaa, esimerkiksi retkiä ja juhlia järjestävä A-asukasyhdistys on toiminut kuusi vuotta. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 31.5., ja siinä puheenjohtajaksi valittiin edelleen Aarne Laakso, yhteystiedot VAIHTUVUUS / OMSÄTTNING Irtisanomisten määrä (myös as.vaihdot) 36 3,02 % Antal uppsägningar (också bostadsbyten) Asuntojen lukumäärä yhteensä 1192 Totalantal bostäder SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA / HYRESFORDRINGAR (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Vuokra- ja jälkiper.siirretyt saamiset ,24 0,46 /m 2 Hyresfordringar Vuokralla olevat huoneistoneliöt / Uthyrda lokal-kvm ,50 KESKINELIÖVUOKRA / MEDELHYRA PER KVM asunnot, lasketaan huhtikuun mukaan / bostäder, räknas per april Huhtikuun 2011 laskenn. vuokratuotot ,87 9,72 /m 2 /kk Kalkylerade hyresintäkter Huoneistoneliöt per / Lägenhets-kvm ,00 KESKIMÄÄRÄISET HOITOKULUT / GENOMSN. SKÖTSELKOSTNAD (myös liikehuoneistot, mukaan ei lasketa pääoma-, korjausja tontinvuokrakuluja / inkl. affärsutrymmen, icke inkl. kostnader för kapitel, reparationer och arrende) Hoitokulut ,73 4,72 /m 2 /kk Skötselkostnader Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 KORJAUSKUSTANNUKSET / REPARATIONSKOSTNADER (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Korjauskustannukset Reparationskostnader ,60 1,77 /m 2 /kk Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 förtroendepersoner, man har huskommittéer osv. Det måhända allra svåraste problemet i A-bolagen är i alla fall att man i många hus inte alls håller invånarmöten och ingen är intresserad av att bli vald till förtroendeperson. En förtroendeperson arbetar i samråd med huskommittén. Alla de som har valts till förtroendepersoner i de olika husen bildar tillsammans A-bolagens boendekommitté i stället för den nuvarande boendedemokratigruppen. Boendekommittén väljer i sin tur genom omröstning en boendestyrelse med 8 medlemmar. Enligt hyresvärdens modellförslag väljs 6 medlemmar från Ara-finansierade fastigheter och 2 från den frifinansierade sidan. A-bolagens egen invånarförening, som sysslar med egen fristående verksamhet, är intimt med i den nya modellen vid sidan av boendedemokratiorganen. De boendes förtroendepersoner visade intresse för den nya modellen och nu går planeringen vidare i samråd med förtroendepersonerna. Alla förtroendepersoner har också erhållit ett frågeformulär i syfte att kartlägga dels den nuvarande situationen och dels erhålla kommentarer och nya idéer. Ronden för de husvisa boendemötena är planerad till början av hösten med början vecka 34. Mötena sammankallas av disponenten. Asuntojen ohella A-yhtiöillä on tarjottavana vuokrattavaksi myös liikehuoneistoja. Uusin yrittäjävuokralainen on Tiger Sushi Runeberginkatu 36:ssa. 11

12 The A-companies summer 2011 The offi ce The A-companies office s customer services works throughout the summer as usual. The office located on Vuorikatu 3, telephone hours are on workdays from 8.00 to hrs. and the office doors are opened from to hrs. You can also contact the office by , Property maintenance The A-companies property maintenance works throughout the summer as normal and with the company s own working force. Seven summer helpers are hired, mainly to assist the maintenance men with yard works. Besides the other assistants, the gardener Hanna Härö will be working in the A-companies yards. Repair actions in the yards In some of the yards, besides the normal maintenance works, different bigger repairs will be made. For instance on Lähdepolku 3-4 the upper floors balcony rails are repaired and painted. On Kesätuulentie 8 the outer doors and outbuilding are painted, on Johannisbergintie 10 the outbuilding and markings of the parking area will be painted. On Sibeliuksenbulevardi the fence will be repaired. The yards and grills for usage The A-companies yard areas are meant to be used by all tenants. Also the lawns endure normal usage if they haven t been recently planted or repaired. Plants create important enjoyment to the yards and they should be protected by everyone and of every age group that spend time in the yards. If there are berry bushes or fruit trees among the plants in your home yard, their berries or fruits are meant to eaten by any resident. The lawns of the yards of a block of flats aren t exactly meant for sports grounds and the fiercer plays and games should be taken elsewhere outside the own yard. Pets should always be kept on leash and must not let near the children s play areas. Most of the A-houses have either movable of fixed grills for the tenants use. More detailed information see pages 8-9. Resident s summer events At summertime the A-companies own tenant s association arranges several events. Already in May the traditional spring cleaning took place. On June 11th A-companies tenants made a daytrip to Kotka. In July Almost 200 tenants took part in the spring cleaning day. the tenant s association offers a possibility to see a summer theatre performance of Viulunsoittaja katolla (Fiddler on the roof) with discount price tickets. Advertisement for this event will be put on each house s notice board. In the late summer the popular yard event, the pig-feast is meant to be arranged. Secure your home Vacation times empty city homes. If you are planning a longer absence, please remember the following: Give your own home keys only to a reliable person who waters your plants. As an occupant of the flat you are responsible of all the keys to your home. Do not leave windows or balcony door even slightly open how hot it may be when you are leaving. Pouring rain or a storm may bring an unpleasant surprise as well as a repair bill. Think in advance, if you want to redirect the post to your summer place, or do you want to interrupt the delivery and your mail is kept in the distribution centre and you can collect it from there. Check all electric devices before you leave. Unplug all unnecessary devices from the electric net. Check that the water taps of your washing machine and dishwasher are closed. Remove your bicycles and corresponding equipment from the yard into a lockable storage room. Check that you don t leave any valuables in your cellar storeroom. The light-fingers are often on the move during summer holidays. Edullinen laajakaista A-Yhtiöiden asukkaille! Förmånligt bredband för invånarna i A-Bolagen! LPOnet Oy Ab (Porvoon Puhelin - Borgå Telefon) Mannerheimink. 16 / Mannerheimg. 16 Puh./Tel. (019) Avoinna ma-pe / Öppet må-fre Paikallinen palvelee paremmin - Den lokala betjänar bättre 12

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 2 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asukas invånaren 1 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. Rauhallista Joulua Fridfull Jul. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.

ASUKAS INVÅNAREN. Rauhallista Joulua Fridfull Jul. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen. ASUKAS INVÅNAREN 4 2009 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Rauhallista Joulua Fridfull Jul A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 2 2013 www.a-yhtiot.fi A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l Ledare Asumispalveluita

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 3 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi 1 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8.

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8. Kaupungin tiedotuslehti - Stadens informationstidning Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas s. 4-5 Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem s. 8-9 Vaasan Marssi 9. - 11. 8. 2002 s. 12 2/2002

Lisätiedot

YHTIÖT. vuosikatsaus 2012 A-YHTIÖT. www.a-yhtiot.fi. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

YHTIÖT. vuosikatsaus 2012 A-YHTIÖT. www.a-yhtiot.fi. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja YHTIÖT vuosikatsaus 2012 A-YHTIÖT Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖIDEN merkittäviä uudistuksia on ollut asukasdemokratian laajentaminen sekä sen organisaation

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista

Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista 2/2012 ONTRIAN ASIAKASLEHTI ONTRIAS KUNDTIDNING Kaikki hyöty irti Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista Optimal nytta Optimal nytta av konditionskarteringar och -undersökningar

Lisätiedot

Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009

Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009 Personaltidning Henkilöstölehti 1/2009 Pirjo Salon en/gerd Sunngren Vi kavlar upp ärmarna LEDARE År 2009 har börjat i exceptionella omständigheter för världsekonomin. Inte sedan 1930-talet har världsekonomin

Lisätiedot

Avaa luukut luovuuteen s. 10. Majakka. kysyntä. Testaa asuntosi kiinnostavuus. KoeKaupassa s. 8. hallituksen verraton työkalu s. 16.

Avaa luukut luovuuteen s. 10. Majakka. kysyntä. Testaa asuntosi kiinnostavuus. KoeKaupassa s. 8. hallituksen verraton työkalu s. 16. Testaa asuntosi kiinnostavuus KoeKaupassa s. 8 Majakka hallituksen verraton työkalu s. 16 Vuokra -asuntojen kysyntä kasvussa s. 30 Avaa luukut luovuuteen s. 10 3 4 6 8 9 10 12 13 14 16 18 19 20 22 24 26

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 56 1/2014 Kuvat Maria Lindborg-Wigert Innehåll Styrelsen har ordet/hallituksen tervehdys... 3 Årsmöte 2014 Vuosikokous... 4 Stiftelsen

Lisätiedot

KURK GOLF SYKSY/HÖST 2011

KURK GOLF SYKSY/HÖST 2011 KURK GOLF SYKSY/HÖST 2011 Network by nature Vuosikokouskutsu Oy Kurk Golf Ab:n ja Kurk Golf ry/rf:n syyskokoukset pidetään keskiviikkona 30.11.2011. Yhdistyksen syyskokous alkaa 17.30 ja yhtiön n. 18.30.

Lisätiedot

Putkiremontti on myös mahdollisuus

Putkiremontti on myös mahdollisuus 4 Piha ja parveke viihtyisiksi Taloyhtiön kuntotodistus Husbolagets konditionsintyg Kiinteistönvälittäjä auttaa Putkiremontti on myös mahdollisuus 3 4 6 7 8 12 14 16 18 20 Koti on elämisen keskus Taloyhtiön

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin FORUM1/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Vaasa, an international city s. 8 s. 12 Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin Pälsar byttes ut mot reklamkepsar

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans klarar vi det I skrivande stund har stadsstyrelsens budgetförslag för år 2013 just blivit klart. Förslaget vandrar nu vidare för att behandlas i december av stadsfullmäktige.

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för Esboborna 25.4.2009. Kaikki

Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för Esboborna 25.4.2009. Kaikki Kaupungin lehti espoolaisille Stadens tidning för Esboborna 25.4.2009 4 Vihreä kaupunginosa Tulevaisuuden histalaiset pääsevät kotiovelta metsäpoluille Kaikki Kun työ loppuu Mitä tehdä, jos irtisanomiset

Lisätiedot

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans gör vi strukturer för 2020-talet Tiderna vi lever i är exceptionellt svåra. Finanskrisen 2008-2009 innebar den största

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion?

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Sisällysluettelo Innehåll Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Varuboden-Oslan toimialue 8 9 Varuboden-Oslas verksamhetsområde Marketkauppa 10

Lisätiedot