ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja"

Transkriptio

1 ASUKAS INVÅNAREN A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

2 Pääkirjoitus l Ledare A-yhtiöille rakentamisen täyteinen kesä A -yhtiöiden kesä on vilkasta rakentamisen ja suunnittelun aikaa. Yhtiölle varattiin toukokuun lopulla tontti opiskelija-asuntojen rakentamista varten Aleksanterinkaaren sisäkehän ja Tolkkistentien kulmasta. Kohteeseen on valittu arkkitehti, joka kilpailutuksen perusteella on Kaariarkkitehdit. Ensimmäisiä luonnoksia kohteesta on yhtiölle jo saapunut, suunnittelutyö on vahvasti käynnissä. Kohde on varsin mittava kooltaan, koska Campuksella toimivien oppilaitosten mukaan tontille on tarve saada sata asuntoa, joista pääosa yksiöitä. Rakennus sijoittuu Campuksen ja Albert Edelfeltin koulun väliin, ja kohteelle tavoitellaan näiden rakennusten tyyliin sopivaa arkkitehtuuria. Muutoinkin sijainti on opiskelijaasunnoille ihanteellinen, sillä koulumatka on helppo taittaa kävellen, mikä helpottaa tulevaisuudessa myös Campuksen parkkipaikkapulaa. Toinen suunnittelun alla oleva työ on AsOy Suomentalon peruskorjaus. Kohteessa teetetyn kuntotutkimuksen mukaan rakennuksen parvekkeiden käyttöikä on lopussa, ja ne joudutaan uusimaan samoin kuin talon pitkillä sivuilla olevat julkisivulevytkin. Peruskorjauksen laajuus päätetään myöhemmin, koska talossa on myös muita korjaus- ja kehittämistarpeita. Työt on tarkoitus käynnistää ennen vuoden vaihdetta, joten työsarkaa korjauksen tiimoilta on kesällä paljon. Parhaillaan käynnissä olevista kohteista työllistää eniten Aleksanterinkaari 6:n senioriasunnot ja Kårkulla Samkommunille rakennettava vammaisten asuntola. Työt etenevät aikataulussa ja kohde valmistuu ensi kesänä. Rakennukset ovat haasteellisia rakentajalle, koska tontin asema vaatii useiden metrien maantäyttötyöt, jotta esteettömyys rakennuksiin saadaan toteutettua. Vuoden lopulla valmistunut Palomäen palvelukeskus on saanut alkukesästä pihat ja leikkivälineet. Keskus on vilkkaassa käytössä ja tiloissa on monipuolista sosiaali- ja terveydenhuoltopuolen toimintaa. A-asunnoilla kesän varmana merkkinä voidaan pitää kesätyöläisten saapumista pihoillemme. Kesätöihin oli runsaasti hakijoita, joiden joukosta työntekijät valittiin. Haluan kuitenkin kiittää kaikkia harjoittelupaikoista kiinnostuneita ja toivon, että olette jatkossakin valinnoista riippumatta kiinnostuneita A-konsernista ja sen harjoittelupaikoista. Asukastoimintaan on tullut uutta voimaa, kun uusi isännöitsijä, VAV-asunnoilla aiemmin asukastoimintaa kehittänyt Terhi Toppinen-Häyrinen tuo osaamisensa A-yhtiöiden asukkaiden käyttöön. Uskon rakentavan yhteistyön asukkaiden kanssa jatkuvan ja kehittyvän edelleen. Hyvää kesää, ystävällisin terveisin Mika Vuori, toimitusjohtaja A-bolagen bygger hela sommaren S ommaren innebär för A-bolagen en tid av livligt byggande och planerande. För bolaget reserverades i slutet av maj en tomt för studentbostäder på Alexandersbågens insida vid korsningen med Tolkisvägen. För objektet har man på basen av en tävling till arkitekt valt Kaariarkkitehdit. Bolaget har redan fått motta de första skisserna för projektet, planeringsarbetet har kommit väl i gång. Objektet är anmärkningsvärt omfångsrikt på grund av att läroanstalterna inom Campus-området anser att här borde finnas hundra bostäder, varav de flesta enrummare. Byggnaden kommer att vara belägen mellan Campus och Albert Edelfeltin koulu och man eftersträvar en arkitektur som harmonierar med dessa. Läget är idealiskt för bostäder för studerande, det är fråga om promenadavstånd, vilket också underlättar kraven på och behoven av parkeringsplatser kring Campus. Ett annat arbete under planering är grundsaneringen av As. Oy Suomentalo. Enligt ett utfört konditionstest är livstiden slut för fastighetens balkonger och de måste förnyas liksom också fasadskivorna på husets långsidor. Grundsaneringens hela omfattning fattar man beslut om senare eftersom det också finns endel andra behov av reparationer och förnyelse. Meningen är att inleda arbetena före årsskiftet, varför det finns behov av planering och förberedelser redan hela sommaren lång. Av nu under arbete varande projekt är det seniorbostäderna vid Alexandersbågen 6 och Kårkulla samkommuns bostäder för handikappade som kräver mest uppmärksamhet. Arbetena avancerar i enlighet med tidtabellen och objektet färdigställs nästa sommar. Husen utgör en utmaning för byggaren eftersom tomtens position kräver markutfyllnad på flera meter, ett villkor för att kunna tillgodose friheten från rörelsehinder i byggnadernas omgivning. Brandbackens servicecenter, som blev färdigt i slutet av senaste år, har under försommaren fått sina gårdar och lekplatser försatta i skick. Servicecentret är i flitig användning och de nya utrymmena utnyttjas verkligen för mångsidig verksamhet. Inom A-bolagen är det ett säkert tecken av sommaren när våra sommararbetare börjar dyka upp på våra gårdar. Vi hade många sökande till sommarjobben och några blev valda. Jag vill tacka alla som var intresserade och hoppas att ni, trots att alla inte blev valda, också i fortsättningen visar intresse för A-koncernen och våra praktikantplatser. Hyresgästernas aktivitet har fått ny fart när den nya disponenten Terhi Toppinen-Häyrinen, med tidigare erfarenhet från invånarverksamheten hos VAV-asunnot, ställer sitt kunnande till A- hyresgästernas disposition. Jag är övertygad om att det konstruktiva samarbetet med våra boende skall fortsätta och ytterligare utvecklas. God sommar, med vänlig hälsning! Mika Vuori, verkställande direktör YHTIÖT - BOLAGEN ASUMISPALVELUJA VAUVASTA VAARIIN - ASUMISEN VAHVA OSAAJA Toimisto Kontor ma-pe / må-fre Vuorikatu Porvoo Berggatan Borgå Puh./tel (019) Fax (019) Asiakaspalvelu Kundbetjäning Päivi Nousiainen asiakaspalvelusihteeri kundbetjäningssekreterare Marjo Hautamäki kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Harri Rainio palveluesimies serviceförman Hallinto Administration Mika Vuori toimitusjohtaja VD Teppo Riski kiinteistöpäällikkö fastighetschef Carola Gustafsson talouspäällikkö ekonomichef Terhi Toppinen-Häyrinen isännöitsijä disponent Henna Jussila kiinteistösihteeri fastighetssekreterare henkilökohtaiset sähköpostisoitteet Huolto Service Arkisin/vardagar (019) Huoltopäivystys Servicedejour i nödfall A-yhtiöiden tiedotus- ja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Päätoimittaja Toimittaja Svensk text Summary Paino KANNESSA ASUKAS INVÅNAREN Mika Vuori Kaisa Viitanen P-H. Nyman Ulla Schröder SLY-Lehtipainot Oy kirjapaino Uusimaa Porvoo 2011 A-yhtiöiden kesätyöntekijä Lin Aung Lin Hein Kuva: Kaisa Viitanen 2

3 A-yhtiöiden kevättalkoot l A-bolagens vårtalko Jouhahaisentie 3:n talkoolaisia odottivat työn päätteeksi ylimääräiset herkut, kun asukasaktiivi Lyyli Hakala oli paistanut ison kasan munkkirinkilöitä. Lähes 200 A-asukasta ahkeroi Kevättalkoissa A-yhtiöiden pitkäaikaisin asukastapahtuma, kevättalkoot, osoitti tänäkin vuonna elinvoimansa. 197 asukasta ahkeroi äitienpäivän alla lähes parissakymmenessä kohteessa kotipihojensa ympäristöä siistiksi talven mittaan kertyneistä roskista. A-yhtiöiden perinteiset kevättalkoot pidettiin tänä vuonna lauantaina 7. toukokuuta. Kevättalkoot saivat A-yhtiöissä alkunsa 1990-luvulla. Alun perin talkoita kutsuttiin ympäristötalkoiksi, koska ideana oli siistiä Porvoon kaupungin tuolloisen ympäristötoimen ohjeiden ja myös tuon ajan talkootuen mukaisesti siistiä kaupungin yleisiä alueita, katujen varsia tai puistoja luvulla A-yhtiöiden asukkaiden talkoisiin on vaihtelevasti liitetty myös muuta siivousta, on esimerkiksi raivattu talokuntien ulkovälinevarastoja vuosien mittaan niihin kertyneestä turhasta rojusta tai kerätty ongelmajätteitä. Mutta perusajatus, että siistitään oman kotipihan ulkopuolisia alueita, tuntuu yhä Jousitiellä runsaslukuisen talkooporukan siivouskohteena oli muun muassa alueen leikkipuisto ympäristöineen. kiinnostavan A-asukkaita. Monissa kohteissa, esimerkiksi Kevätkummussa Viikinkitiellä ja Jousitiellä, A-asukkaat ovat vuosittain ottaneet päätehtäväkseen omien kotitalojen läheisen kaupungin leikkipuiston ja sen reuna-alueiden siistimisen. Tänäkin keväänä A-asukkaat ahersivat niin Viikinkipuistossa kuin Jousipuistossa varmistaen osaltaan lapsille viihtyisää ja myös turvallista leikkipuistoaluetta. Suurin yksittäinen talkooporukka oli töissä Linjatie 34:ssa, yhteensä 22 asukasta. Linjatien A-asukkaat ovat monena vuotena siistineet talokuntansa ympäröiviä kaupungin alueita laajaltikin, mutta tänä vuonna talkoiden pääpaino oli omassa pihapiirissä. Samalla asukkaat katsastivat osaltaan pihansa leikkialueen ja välineet. Talkoiden päätteeksi pidetyssä talokunnan asukaskokouksessa kirjattiin vuokranantajalle joukko ehdotuksia korjausja tarkastustoimiksi. A-yhtiöt tarjosi talkoolaisille grillimakkarat ja mahdollisuuden ilmaisiin talkoosaunoihin. Lisäksi talkoolaisten kesken arvottiin koko joukko lahjakortteja. Arvonnan tulokset julkistettiin jo toukokuussa talokuntien ilmoitustauluilla. Närmare 200 A-boende deltog i vårtalkot Det invånarevenemang som inom A-bolagen har de längsta traditionerna är vårtalkot, som också denna gång lyckades väl. 197 boende ställde inför Mors dag upp på ett tjugotal olika ställen, där man putsade upp omgivningarna kring sina egna gårdplaner olch det var som vanligt mycket skräp som putsades bort. A-bolagens traditionella vårtalko hölls i år lördagen den 7 maj. Vårtalkotradionen inom A-bolagen fick sin början på 1990-talet. I början kallades evenemanget miljötalko och på den tiden var idén den att man enligt miljöavdelningens instruktioner skulle snygga upp allmänna områden, gator och parker. Under 2000-talet har man utvecklat det hela mot även annan städning, bl.a. har man kastat bort allt skräp som har samlats i redskapslager och tagit hand om problemavfall. Men grundtanken, att putsa upp områden i omgivningen kring den egna gården lever alltjämt stark bland A-hyresgästerna. Exempelvis i Vårberga, på Vikingavägen och Pilbågsvägen, har invånarna varje år tagit som huvuduppgift att städa upp den i omgivningen belägna lekparken och randområdena kring den. Också denna vår har de A-boende varit flitigt i gång för att i Vikingaparken och Pilbågsparken garantera trivseln och en trygg lekpark för barnen. Den största enskilda talkogruppen ställde upp vid Linjevägen 34, sammanlagt 22 personer. Under många år har A-invånarna vid Linjevägen putsat upp vidsträckta områden i den omgivande stadsterrängen, men i år har huvudvikten fästs vid det egna gårdsområdet. Samtidigt utförde man en granskning av lekområdet och redskapen där. Vid det möte för de boende som avslutade talkot beslöts att framföra flera önskemål och förslag om reparationer och kontroller. A-bolagen bjöd talkofolket på grillkorv och gratis talkobastu. Dessutom lottade man bland deltagarna ut en mängd presentkort. Lotteriresultatet har publicerats på husens informationstavlor. 3

4 Rakentaminen ja peruskorjaus l Byggande och grundsanering Aleksanterinkaaren A-talot kohoavat aikataulussaan A-yhtiöiden uudisrakennuskohde Porvoonjoen länsirannalla, osoitteessa Aleksanterinkaari 6, alkaa jo hyvin hahmottua, sillä elementtiseinien asennukset ovat pian loppusuorallaan. Työt tontilla jatkuvat keskeytyksettä läpi kesän. Aleksanterinkaari 6:n kahden talon elementtiasennukset valmistuvat tässä kuussa. Yhteistyö urakoitsijan kanssa on sujunut ongelmattomasti, ja rakennustöissä on koko ajan pysytty hyvin aikataulussa, kertoo kiinteistöpäällikkö Teppo Riski A-yhtiöistä. Aleksanterinkaari 6:n pienemmän talon käyttöön saava Kårkulla samkommun tarjoaa monipuolisia palveluita Suomen ruotsinkielisellä rannikkoseudulla. Se tunnetaan erityisesti kehitysvammaisten erityishuoltoon erikoistuneena kuntayhtymänä. Kårkullan taloon tulee 12-paikkainen ryhmäkoti sekä lisäksi 11 kappaletta asuntoja. Kårkulla tarjoaa asukkaidensa tueksi ympärivuorokautisen henkilöstön. Itä-Uudenmaan alueellisen esimiehen Gunilla Backmanin mukaan valmistuvalle talolle on selvä tarve. Aleksanterinkaari 6:n uudiskohde valmistuu loppukesällä Tontille rakennetaan kaksi taloa, joista pienempi tulee kokonaan Kårkulla Samkommunin käyttöön. Isompaan taloon rakennetaan yhteensä 32 asuntoa, joista 17 kappaletta on suunniteltu erityisiksi senioriasunnoiksi. Koko Aleksanterinkaari 6:n kohde rakennetaan kauttaaltaan esteettömäksi. A-yhtiöiden käyttöön jäävän isomman talon asunnot A-konserni julistaa haettavaksi tämän vuoden syksyllä. Hyvällä paikalla ja kovaan tarpeeseen Meillä on ihmisiä, jotka jonottavat asuntoihimme. Heillä on myös tarve asua paikassa, missä apua on koko ajan lähellä. Valtaosa taloon aikanaan muuttavista on nimenomaan uusia Kårkullan asukkaita, mutta taloon muutetaan myös tällä hetkellä A-yhtiöiden vuokralaisena toimiva pienehkö ryhmäkoti Sibeliuksenbulevardi 11-13:ssa kokonaisuudessaan. Gunilla Backmanin mukaan Aleksanterinkaari vastaa asuinpaikkana erinomaisesti Kårkullan asukkaiden tarpeita. - Palvelut ovat lähellä mutta myös luonto on lähellä. Aleksanterinkaari 6:n tulevat asunnot, erityisesti senioriasunnot, ovat herättäneet jo kyselyjä, vaikka tontin talot ovat vasta elementtien asennusvaiheessa. 4 Opiskelija-asuntojen suunnittelu käynnistyi A-yhtiöiden tuorein uudisrakennushanke, opiskelija-asuntojen rakentaminen Aleksanterinkaaren ja Tolkkistentien kulmaan, on edennyt arkkitehtisuunnitteluun. Kohteen suunnittelijaksi valittiin toukokuussa helsinkiläinen Kaari Arkkitehdit ja sen arkkitehti Tytti Tolvanen. Sama yritys ja arkkitehti ovat suunnitelleet jo useita A-yhtiöiden kohteita. Tytti Tolvasen käsialaa on myös tulevien opiskelijaasuntojen naapuriin parasta aikaa jo kohoava Aleksanterinkaari 6. A-yhtiöt on ehtinyt jo tutustua alustaviin luonnoksiin yhdessä Porvoon kaupungin kaupunkisuunnitteluosaston kanssa. Rinnakkain suunnittelun kanssa tehdään myös tarvittavat täsmennykset kaavaan. Tavoitteenamme on, että urakkalaskennat ovat syksyllä olemassa, A-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski kertoo etenemisaikataulusta. Aleksanterinkaaren ja Tolkkistentien risteykseen rakennetaan kaikkiaan noin 4000 neliön rakennus, johon tulee satakunta opiskelija-asuntoa. Asuntojen pääpaino on pienissä yksiöissä. Hankkeen tähdätään etenevän niin nopeasti, että Porvoon uudet opiskelija-asunnot olisivat käytettävissä jo vuoden 2012 loppuun mennessä. Nya projekten håller tidtabellen A-bolagens pågående nybygge vid adressen Alexandersbågen 6 på västra åstranden börjar redan visa sin karaktär när installationen av elementväggarna är på slutrakan. Arbetena på tomten kommer att fortsätta hela sommaren utan avbrott. Nybygget färdigställs på sensommaren På tomten byggs två hus, av vilka det mindre reserveras för Kårkulla samkommun. I det större huset kommer 32 bostäder, varav 17 är avsedda att bli specialbostäder för seniorer. De bostäder som stannar hos A-bolagen kommer man att kunna ansöka om i höst. A-bolagens andra nybyggnadsprojekt, studentbostäderna i hörnet av Alexandersbågen och Tolkisvägen har nu nått stadiet för arkitektplanering. Till planerare för objektet valdes i maj byrån Kaari Arkkitehdit från Helsingfors och till arkitekt Tytti Tolvanen. Samma bolag och arkitekt har redan planerat många av A- bolagens objekt. Tytti Tolvanen har också ritat det under bygge varande projektet Alexandersbågen 6. A-bolagen har redan hunnit ta en titt på de preliminära skisserna tillsammans med Borgå stads stadsplaneringsavdelning. Samtidigt med planeringen görs också nödiga korrigeringar i stadsplanen. Man utgår från att objektet kommer att bli färdigt före utgången av år 2012.

5 Suomentalon peruskorjaus alkaa loppuvuodesta A-yhtiöiden peruskorjausohjelmassa seuraavana on vuorossa Suomentalo eli kuusikerroksinen vuokrakerrostalo ydinkeskustassa, Runeberginkadun ja Mannerheiminkadun risteyksessä. Talon julkisivuihin keskittyvä saneeraus pyritään aloittamaan myöhäissyksyllä. Suomentalo on A-yhtiöiden asuinkerrostaloista vanhin, se on valmistunut vuonna Talo on ollut A-konsernin omistuksessa vajaa kahdeksan vuotta, A-yhtiöiden tytäryhtiö Kiinteistö Oy A-Lukaali osti sen vakuutusyhtiö Pohjolalta lokakuussa Aiempi omistaja oli teetättänyt taloon saneerauksia kahdesti, vuosina 1985 ja Jo kaupantekohetkellä A-yhtiöissä tiedettiin, että lisää korjauksia tarvitaan. Talossa onkin tehty viime vuosina useita erillisiä korjauksia, niistä mittavimpana putkistojen pinnoitus. Talon asuntoja on remontoitu yksitellen kuntoon aina, kun se on ollut muuttojen yhteydessä mahdollista. Nyt remonttivuorossa on Suomentalon julkisivu. Talven aikana tehdyssä kuntokartoituksessa selvisi, että vaikka Suomentalon julkisivut näyttävät pintaa katsomalla huonokuntoisilta, rakenteet niiden alla ovat terveitä. Niiden osalta saneerauksesta selvitään tämänhetkisen tiedon mukaan kivuttomasti: vanhat julkisivulevyt otetaan pois ja uudet asennetaan tilalle. Taloa ei alustavien suunnitelmien mukaan tarvitse levytystyötä varten huputtaa, ja työnaikaiset meluhaitat jäävät vähäisiksi. Vastaavia julkisivulevyremontteja on A-yhtiöiden taloissa äskettäin tehty sekä Viikinkitie 7-9:n että Ilmarisentie 4-6:n taloissa. Asukkaat asuivat koko ajan kodeissaan, eikä remonttihaitoista tullut valituksia. Suomentalon kuntokartoituksen tuoma ikävämpi uutinen oli se, että talon parvekkeet ovat odotettua heikommassa kunnossa. Vanhat parvekkeet on pakko asumisturvallisuuden vuoksi purkaa pois ja rakentaa kokonaan uudet tilalle. Parvekeremontti on alustavasti suunniteltu tehtäväksi parvekelinja kerrallaan, mikä tarkoittaa, että kukin parvekelinja olisi vuorollaan töiden ajan pois käytöstä. Suomentalon parvekkeet ovat pieniä. A-yhtiöt tutkii mahdollisuutta, että remontin yhteydessä rakennettavat uudet parvekkeet tulisivat osin julkisivupinnasta ulos, jolloin asukkaat saisivat isommat, enemmän neliömäiset parvekkeet. Suomentalon nykyinen julkisivu näyttää huonolta, sillä levyistä irtoilee laattoja. Sekä omistajan että vuokralaisten helpotukseksi rakenteet levytyksen alla ovat kunnossa, saneerauksesta selvitään helpommalla kuin pelättiin. Talokokouksessa tarkempaa tietoa Suomentalon alustavia peruskorjaussuunnitelmia esiteltiin huhtikuussa pidetyssä A-yhtiöiden kaikkien vapaarahoitteisten vuokratalojen yhteisessä asukaskokouksessa. Kokouksessa myös sovittiin, että kunhan Suomentalon sa- neeraussuunnittelu etenee, talon asukkaille pidetään oma kokous ja infotilaisuus. Suunnittelu vie koko kesän, joten talokokous järjestettäneen syyskuussa. Itse saneeraus on tarkoitus aloittaa marraskuussa. Sen on arvioitu valmistuvan kesällä Saneerauksen aikana pihaan, joka muutenkin on ahdas, on mahduttava työmaa varastoineen. Ainakin osa autopaikoista jää sen alle. Talossa odotetaankin kiinnostuneena kaupungin ratkaisuja Mannerheiminkadun sillan remonttiaikaisista liikennejärjestelyistä. Parkkipaikat Runeberginkadulle olisivat tarpeen. Levytysten vaihdon ohella julkisivusaneeraukseen kuuluu luonnollisesti muun muassa sokkeleiden ja talon rapattujen seinäosien kunnostusta ja maalausta. Sekä tietysti yleistä kunnostusta ja ehostusta tarpeen mukaan. Pääperiaatteemme kuitenkin on koko ajan se, ettei peruskorjauksesta haluta kohtuuttoman kallista, Suomentalon asukkaat kuitenkin maksavat sen kulut vuokrina, kertoo A-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski. Yksi osa ylimääräisten menojen karsimista oli toukokuun alussa jokaiselle vuokralaiselle toimitettu kirje, jossa pyydettiin sitoumus siitä, että asukkaat eivät vaadi vuokranalennuksia saneerauksen ajalta. Alennukset olisivat tehneet taloon tulokuopan, joka sekin olisi pitänyt ottaa huomioon saneerauksen jälkeisiä vuokria määriteltäessä. Tämäntyyppiset isot korjaukset aiheuttavat aina väistämättä tarpeen saneerauksen jälkeisiin vuokrantarkistuksiin. Kulut täsmentyvät suunnittelun ja tietysti vielä itse töidenkin aikana, mutta me vuokranantajana tähtäämme ihan samaan kuin varmasti kaikki asukkaatkin: talon kuntoa ja vuokralaisten asumistasoa nostavaan peruskorjaukseen kohtuukuluin, Riski sanoo. 5

6 LYHYESTI I KORTHET Huolto ja korjaukset l Service och reparationer 6 Suomentalosanering börjar i slutet av året Nästa punkt på A-bolagens grundsaneringsprogram är Suomentalo, på svenska vanligen kallat Suomihuset, alltså hyresvåningshuset i sex våningar i kärncentrum, i korsningen av- Runebergsgatan och Mannerheimgatan. Saneringen som främst gäller fasaderna hoppas man kunna inleda redan på senhösten. Suomentalo är äldst av A-bolagens bostadsvåningshus, huset blev färdig år Huset har varit i A- koncernens ägo i knappt åtta år, A- bolagens dotterbolag Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab köpte huset av försärkingsbolaget Pohjola i oktober Under de senaste åren har det utförts många enskilda reparationer, mest omfattande var ytbeläggningen av rörsystemen. Bostäderna i huset har försatts i skick vartefter som det har varit möjligt i samband med flyttningar. Nu är Suomentalos fasad i tur att saneras. Under den kartläggning av konditionen som utfördes senaste vinter konstaterades att fastän fasaderna på Suomentalo ser ut att vara i dåligt skick så är konstruktionerna där under friska. Enligt föreliggande fakta kan man klara av saneringen mycket smärtfritt: de gamla fasadskivorna tas bort och nya installeras i stället. Enligt de preliminära planerna behöver man inte täcka in Suomentalo och de ljudmässiga störningarna blir begränsade. En tråkigare nyhet i samband med konditionstestet var att husets balkonger är i sämre skick än man har trott. Av säkerhetsskäl måste de gamla balkongerna rivas och helt nya byggas i stället. Balkongreparationerna har man tänkt utföra så att man tar en bal- Runeberginkatu 36:n sauna vuokrattavissa kesälläkin A-yhtiöiden kaikissa talokunnissa on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta asukkaiden käytössä talosaunat (Fredrikan Runebergin kadulla on huoneistosaunat). Lisäksi, jos haluaa saunoa hieman pidempään ja juhlavammin, A-yhtiöillä on tilaussauna Runeberginkatu 36:ssa. Suomentalon saunaa ja sen yhteydessä olevaa, viihtyisäksi oleskelutilaksi kalustettua kerhohuonetta konglinje i gången, varvid balkonglinjerna skulle vara ur bruk i tur och ordning. A-bolagen undersöker möjligheterna att man i samband med reparationerna kunde bygga de nya balkongerna så att de delvis skjuter ut från fasaden, varvid de boende skulle få större, mer fyrkantiga balkonger. I samband med bytet av fasadskivor görs självfallet reparationer och målning av socklar och rappade väggdelar. - Och naturligtvis en allmän uppsnyggning enligt behov. Vår huvudprincip är hela tiden att vi inte vill göra grundsaneringen oskäligt dyr, det är ju de boende i Suomentalo som i form av hyror står för konstnaderna, berättar A-bolagens fastighetschef Teppo Riski. En del av försöket att minska extra utgifter var det brev som i början av maj sändes till alla hyresgäster och där man bad om en förbindelse om att de boende inte kräver sänkt hyra under saneringstiden. En hyresnedsättning skulle ha åstadkommit en inkomstgrop, som i sin tur skulle ha påverkat hyresnivån efter saneringen. Husets möte på hösten De preliminära grundsaneringsplanerna för Suomentalo presenterades i april vid det gemensamma invånarmötet för A-bolagens fritt finansierade hyreshus. Vid mötet kom man också överens om att det för de boende i huset ordnas ett eget möte och en information så snart saneringsplaneringen för Suomentalo avancerar. Husets möte hålls förmodligen i september. vuokrataan aina neljäksi tunniksi kerrallaan maanantaisin ja keskiviikkoisin klo ja lauantaisin klo Suomentalon asukkaille kertavuokra on 50 euroa, muille 100 euroa. Tilaussaunavuorot Suomentalossa jatkuvat keskeytyksellä läpi kesän. Vuokrausta hoitaa A-yhtiöiden toimisto. Suomentalon kerhotilassa on minikeittiö mutta ei astioita. Ayhtiöiden huoltotiimiin kuuluva Kyösti Kalilainen, koneen päällä, ja kesätyöntekijä Niko Korkolainen, toinen oikealta, ahkeroivat Kevätkummun talojen nurmikoita siistiksi. Varsinaisten kesätyöntekijöiden apuna on alkukesästä kaksi 15-vuotiasta kitkijää, Jani Sadonkorpi ja Rasmus Vahtera. A-servicen fi ck sommarhjälp A-bolagen kan klara av fastighetsservicen för sina hyresgäster med egna krafter under hela sommaren. De ordinarie servicemännen vikarierar varandra under semestrarna och som hjälpkrafter har A-bolagen anställt sju sommarvikarier. Semestersystemet har redan delvis startat för den ordinarie personalen vid A-servicen och semesterrytmen har anpassats så att de vikariepar som har visat sig fungera bra både ur personalens och hyresgästernas synpunkt får fortsätta. Sju sommarjobbare är i huvudsak sådana som redan från tidigare känner till både uppgifterna och bolaget. Av dem jobbade Daniel Blom åren som ordinarie i serviceteamet och också efter det har han trivts i A-bolagen som sommararbetare vid sidan om studierna. Likaså har Nick Kauppinen, Niko Korkolainen, och Joonas Nousiainen, alla tidigare sommarjobbat hos A-bolagen. Trädgårdsmästaren Hanna Härö tar hand om och sköter A-bolagens planteringar precis som i fjol. Som nya sommararbetare har A-bolagen anställt Lin Aung Lin Hein, som har studerat i fastighetsbranschen, samt Siiri Nurkkala, som jobbar som städhjälp. Utöver normala serviceåtgärder utförs under sommaren på vissa gårdar olika större saneringar. Exempelvis vid Källstigen 3-4 repareras och målas balkongräckena i de övre våningarna, vid Sommarvindsvägen 8 målas ytterdörrarna och gårdsbyggnaden och vid Johannisbergsvägen 10 målas gårdsbyggnaden och parkeringsmarkeringarna. Vid Sibeliusbulevarden repareras planket.

7 r Kiinteistönhuolto sai kesätyöntekijät avukseen A-yhtiöt pystyy tänäkin vuonna tarjoamaan asukkailleen kiinteistönhuollon omin voimin läpi kesän. Vakinaiset huoltomiehet lomittavat toinen toisensa, ja huollon ammattilaisten avuksi A-yhtiöt on palkannut seitsemän kesätyöntekijää. A-yhtiöiden huollon vakinaisen henkilöstön kesälomat ovat jo osin käynnissä, ja lomat on rytmitetty siten, että hyvänä järjestelynä niin henkilöstön kuin asukkaiden parissa koettu lomitusparien käyttö toteutuu. Vakinaisen henkilöstön apuna on tänä vuonna seitsemän kesätyöntekijää. He ovat pääosin jo ennestään niin tehtävät kuin yhtiön tuntevia. Heistä Daniel Blom, 25, työskenteli vuosina huoltotiimissä vakinaisena työntekijänä, ja on sen jälkeenkin viihtynyt A-yhtiöissä opintojensa lomassa kesätyöntekijänä. Samoin Nick Kauppinen, 18, Niko Korkolainen, 20, ja Joonas Nousiainen, 20, ovat kaikki työskennelleet aiemminkin A-yhtiöiden kesätyöntekijöinä. Puutarhuri Hanna Härö jatkaa viime vuoden tapaan A-yhtiöiden istutusten kimpussa. Uusina kesätyöntekijöinä A- yhtiöihin on palkattu kiinteistöalaa opiskellut Lin Aung Lin Hein, 40, sekä ennen muuta kesän siivousapuna työskentelevä Siiri Nurkkala, 20. Kesällä myös korjauksia Normaalien huoltotoimien lisäksi tehdään kesän mittaan muutamissa eri pihapiireissä erilaisia isompia kunnostuksia. Esimerkiksi Lähdepolku 3-4:ssä kunnostetaan ja maalataan yläkerrosten parvekekaiteet, Kesätuulentie 8:ssa maalataan ulko-ovia ja piharakennus ja Johannisbergintie 10:ssä maalataan ulkorakennus ja parkkipaikan merkintöjä. Sibeliuksenbulevardi 11-13:ssa puolestaan korjataan aitaa. Lähdepolun pihat suururakkana A-HUOLTO PALVELEE A-yhtiöiden vuokralaisten asiointi kiinteistönhuollon kanssa sujuu läpi kesän tuttuun malliin. Arkisin klo 8-16 huoltoasioissa soitetaan A-yhtiöiden toimistoon, Kiireettömissä huoltoasioissa voi lähettää myös sähköpostia osoitteella A-yhtiöiden huoltotiimillä on oma päivystys. Toimistoajan ulkopuolella tarvittaessa huollon ammattilaisen saa kiinni päivystysnumerosta Äkillisistä vahingoista, kuten vesivahingoista, tai muusta vakavasta, kuten vaaraa aiheuttavasta ilkivallasta tai naapurien häiriköinnistä, tulee aina ilmoittaa heti. Hanna Härö työskenteli, osin nuorten kesätyöntekijöiden avustamana, jo viime kesänä useissa A-yhtiöiden pihapiireissä erityisalanaan istutusten ja istutusalueiden kunnostus. Tämän kesän suurimpana yksittäisenä työkohteena hänellä ovat Lähdepolku 3-4:n laajat piha-alueet ja istutusryhmät, jotka kaipaavat sekä yleistä siistimistä että puutarhurin mukaan mielellään myös karsimista. Melkein tekisi mieli sanoa, että joka kolmas kasvi pois, niin hyvä tulisi. Aloitin tänä vuonna työt A-yhtiöissä toukokuun alussa, joten karsimiseen kevät oli tuolloin jo liian pitkällä, mutta katsotaan, mitä syksyllä on tehtävissä, arvioi Hanna Härö. A-yhtiöiden pihoja Hanna Härö pitää yleisilmeeltään viihtyisinä, mutta suomalaisten pihasuunnittelijoiden istutusmääräyksille hän ei lämpene. A-yhtiöiden pihoissakin on eri Kuva kertoo havainnollisesti Hanna Härön urakan suuruuden Lähdepolun istutusten parissa. Istutukset ovat vuosien mittaan röyhähtäneet lähes pikkuviidakoksi. lajikkeita sekoitettu vähän liikaakin. Kun eri lajikkeiden rajat eivät ole selviä, syntyy helposti täyteen istutetun ja yleinen sekaisuuden vaikutelma, puutarhuri Hanna Härö sanoo. 7

8 Kesä 2011 l Sommar 2011 Chillaa ja grillaa kesällä kerrostaloelämää voi siirtää pihan puolelle Turhan harva suomalainen muistaa, että kerrostalopiha on tarkoitettu nautittavaksi muutenkin kuin vain ikkunasta katsellen. A-yhtiöiden pihoissa on monia kesänviettomahdollisuuksia. Monelle varttuneemmalle suomalaiselle on ikiajoiksi syöpynyt mieleen niin puistoissa kuin kerrostalopihoissa aikanaan viljellyt kyltit Älä tallaa nurmikoita. Vaikka noita kieltoja ei ole näkynyt aikoihin, kerrostalokansa tuntuu nykyisinkin arastelevan kotipihansa ja sen oleskelualueiden käyttöä. A-yhtiöiden piha-alueet on tarkoitettu kaikkien asukkaiden käyttöön, ei vain lasten, joille pihoissa on erikseen leikkialueet. Myös pihanurmikot kestävät normaalin oleskelun, jos ei niitä juuri ole istutettu tai kunnostettu. Istutukset luovat pihoihin tärkeää viihtyvyyttä, ja niitä tulee kaikkien ja kaikenikäisten pihoilla oleskelevien varjella. A-talokunta voi itse lisätä kotipihansa kukkaloistoa. Jos talosta löytyy innokkaita yhteisöpihan kesäkukkaistutusten laittajia ja hoitajia, A-yhtiöiden asukasyhdistykseltä voi saada korvauksen istutusten hankinnoista. Asioista kannattaa neuvotella jo ennalta A-asukasyhdistyksen puheenjohtajan Aarne Laakson kanssa pp.inet.fi, ). Jos kotipihan istutusten joukossa on marjapensaita tai hedelmäpuita, niiden marjat ja hedelmät on tarkoitettu kenen tahansa asukkaan syötäviksi. Varsinaisiksi pelikentiksi kerrostalojen pihanurmista ei ole, ja muutenkin rajummat leikit ja pelit on syytä viedä kotipihan ulkopuolelle. Puistoja ja lähiliikuntapaikkoja on lähes jokaisen A-yhtiöiden kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Vaikka kotipihalla ollaan, koirien, kissojen ja muiden kotieläinten omistajien on syytä muistaa, lemmikit on kerrostalopihassa aina pidettävä kytkettynä. Niitä ei myöskään saa ulkoiluttaa lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Grillaussäännöt ja paikat A-yhtiöiden taloissa A-yhtiöt on vuokranantajana varustanut melko kattavasti talokuntiaan joko siirrettävillä pihagrilleillä tai kiinteillä grillauspaikoilla. Grillien osalta pätevät samat perussäännöt kuin missä tahansa muussa pihan käytössä. Jokainen asukas vastaa omien jälkiensä siivoamisesta. Talokunnan yhteiskäytössä olevaa grilliä ei voi myöskään varata vain omaan käyttöön. Monessa talokunnassa on käytössä hyvä pihasääntö: Jos grilli pihassa lämpenee, sen ääreen mahtuu naapurikin samoilla hiilillä grillaamaan. A-yhtiöiden talokunnissa on asukkaiden käytettävissä vaihtelevasti joko kiinteitä pihagrillejä tai siirrettäviä grillejä, joista valtaosa on kevyitä hiiligrillejä. Kun grillaa, tulee kiinnittää huomiota paloturvallisuuteen. Siirrettävän grillin paikka kannattaa miettiä tarkkaan. Samoin grillin tuhkan täytyy ehdottomasti olla täysin jääh- tynyttä, ennen kuin sen voi panna kiinteistön sekajäteastiaan. Parvekkeilla grillaaminen hiilitai kaasugrillillä on kielletty. Siirrettävät grillit Sibeliuksenbulevardi 6 hiiligrilli, pesutuvassa taukotilassa, otettavissa käyttöön vapaasti Sibeliuksenbulevardi hiiligrilli, käytöstä sovitaan asukasluottamushenkiöiden kanssa. Huuhkajantie 5 / Kurjentie 6 Kaksi hiiligrilliä, käytöstä sovitaan luottamushenkilöiden kanssa. Laamanninpolku 2 hiiligrilli, käytöstä sovitaan asukastoimikunnan jäsenten kanssa Nordenskiöldinkatu 24 hiiligrilli, käytöstä sovitaan asukasluottamushenkilö Ulla Schröderin (C 22) kanssa Viikinkitie 7-9 kaasugrilli, grillin käytöstä sovitaan asukasaktiivi Veikko Davitsaisen (7 C 12) kanssa Hansatie 4-6 hiiligrilli, käytöstä sovitaan Barbro Karlssonin (4 D 21) kanssa Hansatie 10 hiiligrilli, ulkovälinevarastossa, otettavissa käyttöön vapaasti Ilmarisentie 6 hiiligrilli, B-portaan rappusten alla, otettavissa käyttöön vapaasti Tapani Löfvingin katu 6-8 hiiligrilli, käytöstä sovitaan huoltomiehen kanssa Tapani Löfvingin katu hiiligrilli, käytöstä sovitaan huoltomiehen kanssa Mannerheiminkatu 36 hiiligrilli, käytöstä sovitaan luottamushenkilö Irma Vilénin (B15) kanssa Galgbackantie 9 hiiligrilli, käytöstä sovitaan huoltomiehen kanssa Kesätuulentie 8 hiiligrilli, ulkovälinevarastossa, otettavissa käyttöön vapaasti Linjatie 34 hiiligrilli, ulkovälinevarastossa, otettavissa käyttöön vapaasti Mannerheiminkatu 25 hiiligrilli, käytöstä sovitaan luottamushenkilö Aarne Laakson (A 8) kanssa Sammontie 4 hiiligrilli, käytöstä sovitaan asukasluottamushenkiöiden kanssa. Kiinteät grillipaikat ovat seuraavissa pihoissa: Ilmarisentie 2b, Ilmarisentie 4, Joukahaisentie 3, Jousitie 4-6, Karhupolku

9 LYHYESTI I KORTHET Turvaa kotisi lomien aikaankin Kesälomien aika tyhjentää kaupunkikoteja. Jos suunnittelet pidempää poissaoloa, muistathan: Anna tarvittaessa oman kotisi avaimet vain luotetulle kukkien kastelijalle. Muista, että asunnon haltijana vastaat kaikista kotisi avaimista. Älä jätä ikkunoita tai parvekkeen ovea edes raolleen, vaikka lähtiessä olisi kuinka helle tahansa. Kaatosade, rajuilma voi tuoda ikävän yllätyksen ja myös korjauslaskun. Mieti ennalta, haluatko postisi siirrettäväksi kesäpaikkaasi vai keskeytätkö jakelun, jolloin postisi säily- tetään postin jakelupisteessä ja voit noutaa sen lomasi päätyttyä. Tarkista ennen lähtöäsi sähkölaitteet. Irrota verkosta kaikki turhat. Tarkista, että pesu- ja tiskikoneen hanat on suljettu. Vie polkupyörät ja muut vastaavat lukittuun ulkovälinevarastoon. Tarkista, ettet jätä varastokomeroosi mitään arvokasta. Pitkäkyntiset ovat liikkeellä usein lomien aikaan. Oman kotisi ja sen irtaimiston vakuutussuojan saat hankkimalla kotivakuutuksen. Alldeles för få finländare kommer att tänka på att våningshusens gårdsplaner kan avnjutas också på annat sätt än genom att titta ut genom fönstren. På A-bolagens gårdar finns det många olika möjligheter att fira sommar. A-bolagens gårdsområden finns till för alla hyresgäster. Också gräsmattorna tål ett normalt slitage, förutsatt att de inte är alldeles nysådda eller sanerade. Planteringarna är en viktig trivselfaktor på gårdarna och de bör bli väl omskötta av alla boende i alla åldrar som rör sig på gårdarna. De som bor i husen kan för egen del öka blomsterglädjen på den egna gården. Om det finns intresserade trädgårdsentusiaster som vill anlägga och vårda planteringarna kan man från A-invånarföreningen få ersättning för sina anskaffningar. Det finns skäl att diskutera frågan Kerrostalopihalle mahtuu monenlaista mukavaa elämää. Karhupolku 2-4:n nuoret asukkaat Jerry, vasemmalla, ja Leevi Janhunen, toivat kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna lemmikkimarsunsa hetkeksi kotipihan nurmialueelle ulkoilemaan. Sommaren i våningshusen? redan på förhand med ordföranden Aarne Laakso pp.inet.fi, ). Om det bland planteringarna på hemgården finns bärbuskar och fruktträd är det fritt fram för alla att ta för sig av bär och frukter. Till egentliga spelplaner lämpar sig våningshusens gräslindor inte och de allra vildaste formerna av lekar och spel finns det skäl att arrangera utanför den egna gården. Parker och fritidsrutter finns det i närheten av praktiskt taget alla av A-bolagens fastigheter. Trots att man är på sin egen gård bör olika keldjur alltid hållas kopplade. Man får inte motionera dem på för barnen reserverade lekplatser eller i omedelbar närhet av dem. På de flesta A-gårdarna förfogar de boende över en grill, fast eller portabel. Närmare regler finns på sidan intill. Mattopyykille? Vain muutama A-yhtiöiden talopesuloista on varustettu mattojen pesemiseen suunnitelluin altain, mutta ei hätää, Porvoon kaupungilla on useita matonpesupaikkoja kaupunkilaisten käyttöön. Kaupungin ylläpitämät matonpesupaikat sijaitsevat seuraavissa paikoissa: Porvoon joen itäranta (Sakta Farten), Gammelbacka (Tolkkistentien ja Hamarintien risteyksessä), Suomenkylä (Kylärannantien Under semestertiden står många hem tomma. Kommer du att vara länge borta, då ska du tänka noga efter. Ge vid behov din hemnyckel endast åt en absolut tillförlitlig blomvattnare. Du är den som ansvarar för alla nycklar till ditt hem. Lämna inte lägenhetens fönster eller balkongdörr ens på springa oavsett hur hett det är när du stänger om dig. Störtregn och oväder kan föra med sig tråkiga överraskningar - och en saftig reparationsräkning. Fundera ut om du vill ha din post översänd till sommarstället eller om du vill avbryta utbärningen, varvid Dags för mattvätt? Endast någon enstaka av A-bolagens tvättstugor har utrustats med bassäng för mattvätt. Men det är ingen fara. I Borgå stads finns det många anläggningar för mattvätt till stadsbornas disposition. De av staden upprätthållna mattvättplatserna är: östra stranden av Borgå å (Sakta farten), Gammelbacka (i korsningen av Tolkisvägen och Hammarsvägen), Finnby (i än- päässä), Hinthaara (Kuninkaantien varrella, jätevedenpuhdistamon pihalla), Kerkkoo (Kerkkoontien varrella, jätevedenpuhdistamon pihalla), Tolkkinen (Korpisuontien varrella, Tolkkisten ruotsinkielisen koulun/ tenniskentän luona). Jokaisella pesupaikalla on neljä pienempää allasta, kaksi isoa allasta sekä mattomankeli ja kuivatusorsia. Vesihanat ovat avoinna päivittäin klo 5 21 ja ne toimivat ilman maksua. Skydda ditt hem under semestern posten samlas upp på distributionskontoret och kan tas ut vid hemkomsten efter semestern. Kontrollera före avfärden alla elapparater. Lösgör allt onödigt från nätet. Kontrollera att tvätt- och diskmaskinernas kranar är stängda. För cyklar och annat liknande bort från gården till ett låst utelager. Kontrollera att du inte lämnar något värdefullt i ditt lagerutrymme. Semestertiden är högsäsong för klåfingriga. Försäkringsskyddet för ditt hem och din egendom sköter du genom att teckna en hemförsäkring. dan av Bystrandsvägen) Hindhår (invid Kungsvägen, på reningsstationens gård), Kerko (vid Kerkovägen, på reningsstationens gård), Tolkis (Myrängsvägen, vid Tolkis svenska skola och tennisplanen). Varje tvättstation har fyra mindre bassänger, två stora bassänger, en mattmangel och torkställning. Vattenkranarna är öppna varje dag kl och är avgiftsfria. 9

10 Asukastoiminta l Invånarverksamhet Asukasdemokratiaan suunnitteilla laajennus A-yhtiöissä A-yhtiöt suunnittelee merkittävää asukasdemokratian ja asukasosallisuuden lisäämistä konsernissaan. Nykyisille asukasluottamushenkilöille kesäkuun alussa esitellyssä mallissa asukasdemokratia ulotettaisiin myös A-yhtiöiden vapaarahoitteisiin taloihin, ei vain yhteishallintolain vaatimiin Ara-rahoitteisiin vuokrakiinteistöihin. Asukasdemokratian muotojen ja organisaation uudistamista on mietitty A-yhtiöiden asukasluottamushenkilöiden parissa jo vuosikausia. Nyt aloite tulee kuitenkin vuokranantajan puolelta. A-yhtiöt palkkasi toukokuun alusta uuden isännöitsijän Terhi Toppinen-Häyrisen, jolla on vankka kokemus aiemmista työtehtävistään asukasdemokratian ja asukasosallisuuden kehittämisestä vuokrataloyhtiöissä. Tätä asiantuntemusta hyödyntäen A-yhtiöt on suunnitellut mallin, joka osin muuttaisi mutta ennen muuta täydentäisi konsernin nykyistä toimintatapaa. Merkittävin ero entiseen verrattuna on se, että asukasdemokratia kattaisi jatkossa yhtiön kaikki kohteet, ei vain nykyisellä lailla Ararahoitetut. Toimintamallin perusjalusta on ihan sama kuin ennenkin, talokunnittain järjestetyt asukaskokoukset. Niissä kohteen asukkaat valitsisivat sekä oman talotoimikunnan että yhden luottamushenkilön. Nykyisin tässä on A-yhtiöiden taloissa monenlaista mallia: on yksi luottamushenkilö, on useita luottamushenkilöitä, on toimikuntaa jne. Ehkä kaikkein kipein ongelma A- yhtiöissä kuitenkin on se, että monissa taloissa ei pidetä asukaskokouksia eikä luottamushenkilöiksi löydy halukkaita. Luottamushenkilö toimii yhdessä talotoimikunnan kanssa. Kaikki talokunnittain valitut luottamusmiehet muodostavat yhdessä A-yhtiöiden asukastoimikunnan nykyisen mallin mukaisen asukasdemokratiaryhmän sijaan. Asukastoimikunta puolestaan valitsee äänestämällä keskuudestaan 8-jäsenisen asukashallituksen. Asukashallitukseen valitaan vuokranantajan ehdottamassa mallissa 6 jäsentä Ara-rahoitetuista kohteista, 2 jäsentä vapaarahoitteiselta puolelta. Vapaamuotoista toimintaa järjestävä A-yhtiöiden oma asukasyhdistys on tiiviisti mukana toimintamallissa varsinaisten demokratiaelinten rinnalla. Asukasdemokratian uusi malli A-yhtiöissä talotoimikunta asukasyhdistys Toiminnan tavoitteet Ökad boendedemokrati planeras inom A-bolagen A-bolagen hyser planer på att i betydande utsträckning utvidga boendedemokratin och boendemedverkan inom koncernen. Enligt en modell som presenterades för de boendes nuvarande förtroendepersoner i början av juni skulle boendedemokratin utvidgas att omfatta också A- bolagens fritt finansierade hus, inte endast av lagen om samförvaltning krävda Ara-finansierade hyresfastigheter. Inom A-bolagen har förtroendepersonernas organ redan i åratal diskuterat frågor angående en förnyelse av form och organisation för boendedemokratin. Nu kommer initiativet dock från hyresvärdens sida. A-bolagens nya disponent Terhi Toppinen-Häyrinen, som från sina tidigare arbetsuppgifter har betydande erfarenheter av hur boendedemokrati och boendemedverkan kan utvecklas i hyreshusbolag, presenterade den nya modellen vid boendedemokratigruppens möte den 1 juni. Den mest betydande skillnaden jämfört med tidigare system är att boendedemokratin nu skall gälla alla enskilda objekt, inte bara, som nu, de Ara-finansierade. Den grundläggande basen för verksamheten är exakt densamma som förr, de boendemöten som ordnas fastighetsvis. Vid dem väljer de boende både sin egen huskommitté och en förtroendeperson. Nuförtiden förekommer många modeller inom A-bolagen: man har en förtroendeperson, man har flera asukaskokous asukashallitus luottamushenkilö asukastoimikunta Asukashallituksen roolin luominen Asukastoimikunnan roolin selkeyttäminen Asukasyhdistystoiminnan vahvistaminen ja monipuolistaminen Asukasosallisuuden lisääminen Yhteistyön tiivistäminen isännöitsijän kanssa Viestinnän tehostaminen Terhi Toppinen-Häyrinen esitteli uuden toimintamallin 1. kesäkuuta pidetyssä asukasdemokratiaryhmän kokouksessa. Vastaanotto oli positiivisen kiinnostunut, ja malliin suunnittelu jatkuu yhteistyössä asukasluottamushenkilöiden kanssa. Luottamushenkilöille on myös lähtenyt kysely, jossa kartoitetaan niin talokuntien toiminnan nykytilaa kuin mielipiteitä ja ideoita. Talokohtaisten asukaskokousten kierros on suunniteltu varhaissyksyksi, alkaen viikosta 34. Kokoukset kutsuu koolle isännöitsijä. Ilpo Eerola, som länge verkat som organisationschef inom Hyresgästerna rf. utbildade i april A-bolagens boendeförtroendepersoner. 10

11 A-ASUNTOJEN TUNNUSLUVUT A-BOSTÄDERNAS NORMVÄRDEN KÄYTTÖASTE / ANVÄNDNINGSGRAD Keskimääräinen käyttöaste ajalla (asunnot) Genomsnittlig användningsgrad (bostäder) Tuloutetut vuokratuotot 1-3/ ,96 Redovisade hyresintäkter Laskennalliset vuokratuotot 1-3/ ,43 99,89 % Kalkylerade hyresintäkter Asukasyhdistyksen vuosikokous keräsi hyvän osanoton. Kesäteatteri ja sikajuhlat kesän asukastapahtumina A-yhtiöiden omalla asukasyhdistyksellä, A-asukasyhdistyksellä, on runsaasti erilaisia tapahtumia tänä vuonna. Alkukesän perheretkenä asukasyhdistys toteutti 11. kesäkuuta bussimatkan Kotkaan akvaariotalo Maretariumiin sekä Sapokan vesipuistoon. Heinäkuussa puolestaan on vuorossa kesäteatteria Porvoossa. A-asukasyhdistys on varannut parhaat paikat Viulunsoittaja katolla musikaalin ensi-illasta 6. heinäkuuta. Porvoon kirkonmäellä esitettävän musikaalin keskeisissä rooleissa nähdään mm. oopperalaulaja Marko Putkonen ja Salkkareista tuttu näyttelijä Johanna Nurmimaa. Tarkempaa infoa teatteri-illasta on talojen ilmoitustauluilla. Loppukesällä taas vietetään yhdessä viihtyisää ja myös makoisaa pihajuhlaa, kun A-asukasyhdistys järjestää jälleen sikajuhlat. Tarkemmasta ajasta ja paikasta tulee tietoa talojen ilmoitustauluille. Syksykauden ohjelmassa asukasyhdistyksellä on ainakin ostoretki Tallinnaan sekä jouluglögitilaisuus. Muuta ohjelmaa suunnitellaan asukkailta tulevien ideoiden mukaan. Kaikenlaista vapaamuotoista asukastoimintaa, esimerkiksi retkiä ja juhlia järjestävä A-asukasyhdistys on toiminut kuusi vuotta. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 31.5., ja siinä puheenjohtajaksi valittiin edelleen Aarne Laakso, yhteystiedot VAIHTUVUUS / OMSÄTTNING Irtisanomisten määrä (myös as.vaihdot) 36 3,02 % Antal uppsägningar (också bostadsbyten) Asuntojen lukumäärä yhteensä 1192 Totalantal bostäder SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA / HYRESFORDRINGAR (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Vuokra- ja jälkiper.siirretyt saamiset ,24 0,46 /m 2 Hyresfordringar Vuokralla olevat huoneistoneliöt / Uthyrda lokal-kvm ,50 KESKINELIÖVUOKRA / MEDELHYRA PER KVM asunnot, lasketaan huhtikuun mukaan / bostäder, räknas per april Huhtikuun 2011 laskenn. vuokratuotot ,87 9,72 /m 2 /kk Kalkylerade hyresintäkter Huoneistoneliöt per / Lägenhets-kvm ,00 KESKIMÄÄRÄISET HOITOKULUT / GENOMSN. SKÖTSELKOSTNAD (myös liikehuoneistot, mukaan ei lasketa pääoma-, korjausja tontinvuokrakuluja / inkl. affärsutrymmen, icke inkl. kostnader för kapitel, reparationer och arrende) Hoitokulut ,73 4,72 /m 2 /kk Skötselkostnader Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 KORJAUSKUSTANNUKSET / REPARATIONSKOSTNADER (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Korjauskustannukset Reparationskostnader ,60 1,77 /m 2 /kk Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 förtroendepersoner, man har huskommittéer osv. Det måhända allra svåraste problemet i A-bolagen är i alla fall att man i många hus inte alls håller invånarmöten och ingen är intresserad av att bli vald till förtroendeperson. En förtroendeperson arbetar i samråd med huskommittén. Alla de som har valts till förtroendepersoner i de olika husen bildar tillsammans A-bolagens boendekommitté i stället för den nuvarande boendedemokratigruppen. Boendekommittén väljer i sin tur genom omröstning en boendestyrelse med 8 medlemmar. Enligt hyresvärdens modellförslag väljs 6 medlemmar från Ara-finansierade fastigheter och 2 från den frifinansierade sidan. A-bolagens egen invånarförening, som sysslar med egen fristående verksamhet, är intimt med i den nya modellen vid sidan av boendedemokratiorganen. De boendes förtroendepersoner visade intresse för den nya modellen och nu går planeringen vidare i samråd med förtroendepersonerna. Alla förtroendepersoner har också erhållit ett frågeformulär i syfte att kartlägga dels den nuvarande situationen och dels erhålla kommentarer och nya idéer. Ronden för de husvisa boendemötena är planerad till början av hösten med början vecka 34. Mötena sammankallas av disponenten. Asuntojen ohella A-yhtiöillä on tarjottavana vuokrattavaksi myös liikehuoneistoja. Uusin yrittäjävuokralainen on Tiger Sushi Runeberginkatu 36:ssa. 11

12 The A-companies summer 2011 The offi ce The A-companies office s customer services works throughout the summer as usual. The office located on Vuorikatu 3, telephone hours are on workdays from 8.00 to hrs. and the office doors are opened from to hrs. You can also contact the office by , Property maintenance The A-companies property maintenance works throughout the summer as normal and with the company s own working force. Seven summer helpers are hired, mainly to assist the maintenance men with yard works. Besides the other assistants, the gardener Hanna Härö will be working in the A-companies yards. Repair actions in the yards In some of the yards, besides the normal maintenance works, different bigger repairs will be made. For instance on Lähdepolku 3-4 the upper floors balcony rails are repaired and painted. On Kesätuulentie 8 the outer doors and outbuilding are painted, on Johannisbergintie 10 the outbuilding and markings of the parking area will be painted. On Sibeliuksenbulevardi the fence will be repaired. The yards and grills for usage The A-companies yard areas are meant to be used by all tenants. Also the lawns endure normal usage if they haven t been recently planted or repaired. Plants create important enjoyment to the yards and they should be protected by everyone and of every age group that spend time in the yards. If there are berry bushes or fruit trees among the plants in your home yard, their berries or fruits are meant to eaten by any resident. The lawns of the yards of a block of flats aren t exactly meant for sports grounds and the fiercer plays and games should be taken elsewhere outside the own yard. Pets should always be kept on leash and must not let near the children s play areas. Most of the A-houses have either movable of fixed grills for the tenants use. More detailed information see pages 8-9. Resident s summer events At summertime the A-companies own tenant s association arranges several events. Already in May the traditional spring cleaning took place. On June 11th A-companies tenants made a daytrip to Kotka. In July Almost 200 tenants took part in the spring cleaning day. the tenant s association offers a possibility to see a summer theatre performance of Viulunsoittaja katolla (Fiddler on the roof) with discount price tickets. Advertisement for this event will be put on each house s notice board. In the late summer the popular yard event, the pig-feast is meant to be arranged. Secure your home Vacation times empty city homes. If you are planning a longer absence, please remember the following: Give your own home keys only to a reliable person who waters your plants. As an occupant of the flat you are responsible of all the keys to your home. Do not leave windows or balcony door even slightly open how hot it may be when you are leaving. Pouring rain or a storm may bring an unpleasant surprise as well as a repair bill. Think in advance, if you want to redirect the post to your summer place, or do you want to interrupt the delivery and your mail is kept in the distribution centre and you can collect it from there. Check all electric devices before you leave. Unplug all unnecessary devices from the electric net. Check that the water taps of your washing machine and dishwasher are closed. Remove your bicycles and corresponding equipment from the yard into a lockable storage room. Check that you don t leave any valuables in your cellar storeroom. The light-fingers are often on the move during summer holidays. Edullinen laajakaista A-Yhtiöiden asukkaille! Förmånligt bredband för invånarna i A-Bolagen! LPOnet Oy Ab (Porvoon Puhelin - Borgå Telefon) Mannerheimink. 16 / Mannerheimg. 16 Puh./Tel. (019) Avoinna ma-pe / Öppet må-fre Paikallinen palvelee paremmin - Den lokala betjänar bättre 12

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Ruotsi Suomi Bäste herr ordförande, Arvoisa Herra Presidentti Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Bäste herrn, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Ruotsi Arvoisa Herra Presidentti Bäste herr ordförande, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta planläggare, Sibbo kommun Nikkilästä vetovoimainen

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tomtledningar - Vad är det - I vilket skick är de - Hur kan man sanera dem Porvoo/Borgå 14.9.2017 Tonttijohdot / Tomtledningar

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 198/2008 vp Ensihoidon tietojärjestelmän laajennushanke Eduskunnan puhemiehelle Helsingin alueella on otettu valtioneuvoston periaatepäätöksen (siirtyminen sähköiseen potilaskertomukseen)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain: katunumero + katuosoite kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke Saate Miten Palosaaren kampusalueesta saataisiin kaikkien yhteiseksi kokema alue? Tätä kysymystä pohdittiin kolme iltaa kestäneessä kansalaisraadissa, johon kuului myös opastettu kehittämiskävelykierros

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2008 www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asukas invånaren 1 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l Ledare Asumispalveluita

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi 1 2011 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2009 vp Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aravan rajoituksista vapautuminen Eduskunnan puhemiehelle Hiljattain julkisuudessa kerrottiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot