NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari Leena Koskinen, silmälääkäri HYKS Silmäklinikka ja Lasten ja nuorten sairaala 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari Leena Koskinen, silmälääkäri 27.1.2011. HYKS Silmäklinikka ja Lasten ja nuorten sairaala 1"

Transkriptio

1 NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari silmälääkäri YMPÄRISTÖ JA ME Monivammaiset, näköongelmaiset lapset, Toiminnallisen näön tutkimisen hoitopolku Arjen näköympäristö sisältää runsaasti erilaista tietoa suuri osa tästä on näköinformaatiota silmälääkäri Helena Mäenpää, lastenneurologi, Sarianne Karulinna, sairaanhoitaja paljon informaatiota on tarjolla SAMANAIKAISESTI HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA 1 2 TOIMINNALLISEN NÄÖN HÄIRIÖT ERITYISLASTEN ja KESKOSTEN NÄKÖONGELMIA alentunut näöntarkkuus millaisissa tilanteissa näköongelmia ilmenee? toimintaympäristön vaikutus miten lapsi selviytyy näkötehtävissä? näköongelmien vaikeusaste? toiminnallinen heikkonäköisyys - amblyopia karsastus taittovirheet silmälasien tarve heikentynyt kontrastinäkö silmien liikehäiriöt aivoperäiset näköongelmat 3 4 ja Lasten ja nuorten sairaala 1

2 NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari silmälääkäri Näköön liittyviä poikkeavia oireita TOIMINNALLISEN NÄÖN HÄIRIÖT OVAT Toiminto, esimerkkejä: Poikkeama normaalista, esimerkkejä: erityisvaikeuksia, jotka liittyvät esim: Fiksaatio Katseella kohdistaminen Seurantaliikkeet Sakkadit puutteellinen kyky kohdistaa katseella, fiksaatiot hetkellisiä, katsekontaktin puutteet puutteellinen tai nykivä seuraaminen, seuranta lyhytkestoista, liikerajoitukset katseensiirto ei kohdistuessaan osu tavoiteltuun näkökohteeseen Näön käyttöön ja/tai silmien yhteistoimintaan ja/tai näönvaraisen huomion suuntaamisen ja/tai näönvaraisen tarkkaavaisuuden ylläpitoon ja/tai näönvaraisesti ohjattuun toimintaan Silmien yhteistoiminta karsastus, puutteellinen konvergenssi t. akkommodaatio Näöntarkkuus eli visus alentunut näöntarkkuus, lähi- ja kaukonäkö poikkeavat toisistaan, ruuhkautumisongelma: crowding Muuta silmävärve; tilanteesta toiseen vaihteleva näkökyky; Leena silmä-käsiyhteistyön Koskinen, vaikeudet, 5 visuokonstruktiiviset HYKS vaikeudet Silmäklinikka 6 MILLOIN TOIMINNALLISEN NÄÖN TUTKIMUS TARVITAAN TOIMINNALLISEN NÄÖN ONGELMAAN VIITTAA, jos: lapsen kehitys poikkeaa normaalista lapsen vuorovaikutus ja / tai käyttäytyminen poikkeaa normaalista lapsi ei selviydy näkötehtävissä ikätasoisesti oppimisen vaikeudet, silloin kun syynä epäillään olevan näkövaikeudet ennen neuropsykologisia tms. tutkimuksia lapsella on vaikeuksia henkilöiden tai heidän ilmeidensä tunnistamisessa lapsella on vaikeuksia ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu lapsella on ongelmia tilojen ja ympäristön tunnistamisessa, ja / tai siinä liikkumisessa 7 8 ja Lasten ja nuorten sairaala 2

3 NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari silmälääkäri TOIMINNALLISEN NÄÖN ONGELMAAN VIITTAA, jos: TOIMINNALLISEN NÄÖN ONGELMAAN VIITTAA, jos: Lapsella on vaikeuksia arvioida etäisyyksiä portaat, epätasainen maasto reitit suunnat lapsella on vaikeuksia piirtämisessä tai kirjoittamisessa lapsen on vaikea kopioida piirroksia tai kirjaimia, numeroita, tekstejä lapsella on huono käsiala lukeminen on hidasta ja luetun ymmärtäminen vaikeaa lukemisen valmiudet eivät odotetusti edisty 9 10 TOIMINNALLISEN NÄÖN ONGELMAAN VIITTAA, jos: TOIMINNALLISEN NÄÖN ONGELMAAN VIITTAA, jos: Laskutehtävät tuottavat vaikeuksia Sanallisten laskutehtävien oivaltaminen työlästä, numeeriset laskut sujuvat paremmin Kytkeytyy usein avaruudellisen hahmottamisen vaikeuksiin vaikeudet korostuvat vaativammissa näkötehtävissä Taulukot, kopiointi vaikeaa Ruuhkautuminen Visuokonstruktiiviset vaikeudet ja Lasten ja nuorten sairaala 3

4 NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari silmälääkäri MUISTA SELVITTÄÄ TYYPILLISIÄ PIIRTEITÄ vaihtelevatko näköoireet tilanteesta toiseen? mitkä muut tekijät kuin näkö voivat vaikuttaa lapsen tapaan toimia? mahdolliset näön puutteita kompensoivat toimintatavat? hitaus näköä edellyttävistä tehtävissä toistuva väsyminen näköä edellyttävissä tehtävissä katseluetäisyys on poikkeavan lyhyt SILMÄMOTORIIKAN POIKKEAVUUTEEN VIITTAAVIA OIREITA TOIMINNALLISEN NÄÖN TUTKIMUSTEN PÄÄTAVOITE Poikkeavia päänliikkeitä lukiessa Eksyy lukemastaan kohdasta, riviltä Lukee saman rivin toistamiseen Lukiessa jää sanoja väliin toiminnallisen näön tutkimisen tarkoituksena on ENNEN KOULUIKÄÄ selvittää, voiko lapsi hyödyntää näkökykyään oppimisessa. Jos voi, miten? Joutuu seuraamaan tekstiä sormella lukiessaan Puutteita luetun ymmärtämisessä ja Lasten ja nuorten sairaala 4

5 NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari silmälääkäri SILMÄLÄÄKÄRIIN OHJATTAVAT: SILMÄLÄÄKÄRIIN OHJATTAVAT: Ennen kuin lähetät - pohdi onko asia selvitettävissä avohoidon palveluissa? vai onko tarvetta sairaalatason silmä- tai näkötutkimuksiin? Kun EI ole tarvetta sairaalatason silmä- tai näkötutkimuksiin: avohoidon silmälääkäri palvelut vaihtelevat kuntakohtaisesti neuvolaikäisten silmälääkäri koulusilmälääkäri sairaalan ostopalvelusilmälääkäri yksityislääkäri KENET LÄHETETÄÄN SAIRAALATUTKIMUKSIIN MINNE POTILAS LÄHETETÄÄN NE, jotka tarvitsevat sairaalatasoa edellyttäviä silmä- tai näkötutkimuksia Jos tarvitaan SAIRAALATASON tutkimuksia lähetä potilas HYKS Silmäklinikalle ja Lasten ja nuorten sairaala 5

6 NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari silmälääkäri MINNE POTILAS LÄHETETÄÄN MINNE POTILAS LÄHETETÄÄN LNS seurannassa olevat potilaat hoitaa HYKS Lasten ja nuorten sairaala polikliiniset ja osastopotilaat Näkövammaiset potilaat Hoitaa HYKS Silmäklinikan kuntoutuspkl Edellytys: ajankohtainen kuntoutuksen tai apuvälinetarve MILLOIN TOIMINNALLISEN NÄÖN SEULONTA, KARTOITUS TAI SEURANTA TARPEEN jos puutteita jo varhaisessa vuorovaikutuksessa erityisvaikeudet lapsikohtaisesti, vaikeusasteesta riippuen kehitysviiveiset, kehitysvammaiset jos merkittäväasteisia puheen kehityksen ja kommunikaation ongelmia jos autistisia piirteitä jos merkittäviä ongelmia tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa 23 Terapeuttien havainnot Kirje perheelle: Vastaanottoaika Vastaanottoaika Toiminnallisen näön Toiminnallisen näön KYSELYKAAVAKE KYSELYKAAVAKE Perheelle tietoa miten valmistautua tutkimuksiin Vanhemmilla mahdollisuus keskusteluun Lapsen toiminnallisen näön tutkiminen Silmälääkäri: Toiminnallisen näön tutkimus aiempia tutkimuksia täydennetään Silmälääkärin perustutkimus Vanhempien haastattelu, kyselykaavakkeen tietoja täydennetään Kuntoutuksen käynnistäminen mm. kuntoutusohjaus, kotikuntoutusohjeet Lapsi ja perhe jos vaikea näköongelma - mahdollisuus ottaa yhteys kuntoutusohjaajaan Muut tutkimukset Lastenneurologian yksikkö muut lastentautien erikoisalat 24 + Silmälasimääritys ja Lasten ja nuorten sairaala 6

7 NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari silmälääkäri SILMÄLASEISTA Silmälääkärin toiminnallisen näön arvio aiemmin kootun tiedon täydentäminen eri lähteistä Silmälääkäri Suositukset Apuvälinesovitus on tärkeä tietää, mille katseluetäisyydelle lapselle määrätyt silmälasit on tarkoitettu avustajan tulee huolehtia silmälasien ja apuvälineiden käytöstä oikeat lasit käyttöön eri tilanteesiin Näönvarainen havainnointi eri osa-alueet Näöntarkkuus ruuhkautumissuhde Liikenäkö vaikeusastearviot Näkökenttä vaikeusastearvio Kontrastinäkö vaikeusastearvio Lukeminen vaikeusastearvio KIRJALLINEN YHTEENVETO Dorsaalisen väylän ongelmat tyyppiongelmien kartoitus vaikeusastearvio Ventraalisen väylän ongelmat tyyppiongelmien kartoitus vaikeusastearvio 25 Kasvojen, ilmeiden Akkommodaatio tunnistus vaikeusastearviot Silmien liikkeet - vaikeusastearvio 26 NÄÖNKÄYTÖN TASO NÄÖNKÄYTÖN ONGELMA vai NÄKÖVAMMA 1 ei vaikeuksia näönkäytössä 2 puutteellinen näkö vaikeuttaa lieväasteisesti arjen toimintoja 3 kohtalaiset vaikeudet: näönkäytön vaikeudet hidastavat muuta kehitystä ja vaikeuttavat vuorovaikutusta ja oppimista. Näön apuvälineistä hyötyä 4 huomattavat ongelmat: näönkäytön vaikeudet sen asteiset, että lapsi osassa toiminnoista tarvitsee toisen henkilön apua. Näönkäytön apuvälineet ovat arjen toimissa välttämättömiä Näkövammaisuuden määritelmä: toiminnallisen näönkäytön ongelmat, joiden haitta-aste on 50% tai enemmän Sosiaali- ja terveysministeriön suositus Hoitoon pääsyn perusteista Näköongelmaisuuden määritelmä: näönkäytön ongelmien vaikeusaste alle 50% 5 toiminnallinen sokeus. Toimii muiden aistien kuin näön varassa, tai on näönkäytön suhteen täysin riippuvainen muista henkilöistä ja Lasten ja nuorten sairaala 7

8 NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari silmälääkäri saada apua ja helpotusta arkeen vuorovaikutuksen, sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen omatoimisuus yksilöllisten oppimisvalmiuksien tukeminen lapsen näkötyöskentelyn helpottaminen turvallinen, esteetön ympäristö mahdollisuus itsenäiseen liikkumiseen TUKITOIMIEN TAVOITE Tukitoimien tavoitteena on jäännösnäön käytön tehostaminen ja parantaminen toimintaympäristön muokkaaminen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi näön puutteita kompensoivien toimintatapojen harjoittaminen Tarvitaan tietoa: mikä on lapselle näkötyöskentelyyn soveltuva esineiden, kuvien tai merkkien, numeroiden, tekstin koko millainen kontrasti lapsen oppimateriaalissa tulisi olla, jotta se olisi lapsen havaittavissa miten esineet, kohteet tulisi sijoittaa suhteessa lapsen toiminnalliseen havaintokenttään ja Lasten ja nuorten sairaala 8

9 NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari silmälääkäri Tarvitaan tietoa: miltä etäisyydeltä lapsi näkee lukea ja laskea miltä etäisyydeltä lapsi näkee seurata muiden toimintaa ja pystyy ymmärtämään tapahtumien merkityksiä miltä etäisyydeltä lapsi näkee havaita liikettä esim. liikkuvaa palloa, muita, jotka liikkuvat onko valaistuksen muuttaminen tarpeen lapsen toiminnan helpottamiseksi tai mahdollistamiseksi lapsen häikäistymisherkkyys ja hämäränäkö luokkatilanteet, koulun tilat, liikunta kannanotto apuvälinetarpeesta KUNTOUTUKSEN KÄYNNISTYMINEN suositukset lapselle soveltuvasta oppimistekniikasta kannanotto, tuleeko lapsi tarvitsemaan heikkonäköisten, sokeain, vai molempien tekniikoita toiminnoissaan kuntoutustyöntekijän ensikäynti perheen luona näkövammaisuutta tai vaikeaa näköongelmaa epäiltäessä mahdollisimman pian perheen tukeminen alkutietoa kuntoutuksesta kuntoutuksen käynnistäminen painopistealueena varhainen vuorovaikutus ja Lasten ja nuorten sairaala 9

10 NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari silmälääkäri NÄKÖVAMMAISTEN KUNTOUTUS NÄKÖVAMMAISTEN KUNTOUTUS Sosiaalietuuksien selvittäminen perheelle tiedotetaan lakisääteisistä oikeuksista (kuntoutuspalvelut, matkustus- ja kuljetuspalveluetuudet, asunnonmuutostyöt jne.) taloudelliset ym. tukimuodot, KELAn vammaistuki, omaishoidon tuki jne. Kuntoutussuunnitelma moniammatillisen työryhmän yhteistyönä monivammaisilla apuvälineiden, terapioiden ja kuntoutuksen järjestämisen suunnitelma kattava tiivistelmä lapsen kokonaistilanteesta suositus tarvittavista toimenpiteistä tukipalveluista tiedottaminen esim. Jyväskylän Näkövammaisten koulu jne NÄKÖVAMMAISTEN KUNTOUTUS NÄKÖVAMMAISTEN KUNTOUTUS KELA kuntoutuksen saamisen edellytyksenä käytännössä keskimmäinen vammaistuki = KOROTETTU vammaistuki perustuu erityisen tuen tarpeeseen C-lausunto vammaistuesta näkövamman vaikeusastearvio ja arvio siitä, miten näkövamma vaikuttaa arjen toimintaan vertailuna samanikäiset Vamman vaikeusasteesta riippuen esim: B-lausunnot sopeutumisvalmennus- tai muille kuntoutuskursseille lausunnot päivähoitoon tai koulutoimeen lausunto pysäköintilupaa varten lausunto autoveron vapautusta varten ja Lasten ja nuorten sairaala 10

11 NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari silmälääkäri KENELLÄ ON VASTUU järjestää APUVÄLINEITÄ? TERVEYDENHUOLTO: Perusterveydenhuolto lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet liikkumisen, päivittäisten ja muiden toimintojen perusapuvälineet suositus pidennetystä oppivelvollisuudesta suositus erityisopetuksen antamisesta muut opetuksen tukitoimet näönkäytön apuvälineet, silmälasit ym. avustajan tarve Erikoissairaanhoito: * Apuvälinekeskus/ Tietoteekki SOSIAALITOIMI kalliimmat ja vaativat lääkinnällisen kunt. apuvälineet kommunikaation erityisapuvälineet VPL (vammaispalvelulain) perusteella asuntoon kuuluvat kiinteät ja päivittäisten toimintojen välineet ja laitteet 41 Kansaneläkelaitos - KELA OPETUSTOIMI VAKUUTUSLAITOKSET (LIIKENNE-, muu TAPATURMA) * työnjako voi vaihdella vaikeavammaisen opiskelussa tarvitsemat, erityisasiantuntemusta vaativat apuvälineet koulussa tarvittavat opiskelun apuvälineet, oppimateriaali vakuutettujen tapaturmien aiheuttama apuvälinetarve 42 SILMÄLÄÄKÄRIN JATKOSEURANTA SUOSITELTAVAA: Apuvälineistä saatava hyöty on riippuvainen taittovirhekorjauksesta Näkövammaisilla on usein vääränlainen lasikorjaus taittovirheen mittaamiseen ei ole kiinnitetty huomiota lähilasit viivästynyt kehitys, kehitykselliset erityisvaikeudet, kehitysvammaisuus poikkeava vuorovaikutus oireyhtymälapset hydrokefalus, CP pienet keskoset, erityisesti jos PVL aivovammat etenevät aivotaudit ja Lasten ja nuorten sairaala 11

12 NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Seminaari silmälääkäri SUOSITUKSET SEURANTATIHEYDESTÄ Erityislapset - yksilöllinen seurantatiheys huomioidaan kokonaistilanne tutkimusten painopiste suunnataan ajankohtaisiin näköongelmiin apuvälineet ja muu kuntoutus yksilöllisesti taittovirheen muutosten seuranta ja taittovirheen edellyttämien silmälasien määrääminen 45 ja Lasten ja nuorten sairaala 12

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Kuntoutuskalenteri 2010

Kuntoutuskalenteri 2010 Kuntoutuskalenteri Etusivulle Kuntoutuskalenteri 2010 Kuntoutuskalenteri ilmestyy verkossa ja tulostettavassa PDF-muodossa. Pienet muutokset ovat mahdollisia. Verkkoversiossa on aina viimeisin tieto. Kuntoutuskalenterin

Lisätiedot

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ www.ylojarvi.fi Kuntoutuskompassin tarkoituksena on antaa tietoa päivähoitoikäisten lasten vanhemmille sekä kaupungin henkilöstölle varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas Suomen CP-liitto ry CP-Opas Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh.: 09 5407 540 Faksi: 09 5407 5460 E-mail: toimisto@cp-liitto.fi www.cp-liitto.fi Kuva: Mari Soininen Sisällys Lukijalle...5

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 4 2. ALKUTILANNE... 6 3 ESITIEDOT... 9 4. TUTKIMINEN... 11

1 JOHDANTO... 4 2. ALKUTILANNE... 6 3 ESITIEDOT... 9 4. TUTKIMINEN... 11 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2. ALKUTILANNE... 6 2.1 Huolen puheeksi ottaminen... 6 3 ESITIEDOT... 9 3.1. Lähetekäytäntö hyvän lähetteen kriteerit... 10 4. TUTKIMINEN... 11 4.1. Terveydenhoitaja...

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 16-v. vammaistuki 2. Apuvälineet 3. Asunnon muutostyöt 4. Auto: Ajoneuvovero Autoveron huojennus

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt

Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt 2 Lukijalle Tämä opas antaa perustietoa aivoverenkiertohäiriöön liittyvistä neuropsykologisista oireista sairastuneille, heidän läheisilleen

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

SUURENNUSLASEJA LAINAAMASSA Seuranta heikkonäköisten apuvälinepalvelun toteutumisesta

SUURENNUSLASEJA LAINAAMASSA Seuranta heikkonäköisten apuvälinepalvelun toteutumisesta SUURENNUSLASEJA LAINAAMASSA Seuranta heikkonäköisten apuvälinepalvelun toteutumisesta Mikael Mustonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus (dysfasia) Käypä

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

Hoitolasit. Lea Hyvärinen, LKT Optometria-päivät Helsingissä 5-6.11. 2011

Hoitolasit. Lea Hyvärinen, LKT Optometria-päivät Helsingissä 5-6.11. 2011 Hoitolasit Lea Hyvärinen, LKT Optometria-päivät Helsingissä 5-6.11. 2011 Lasten silmälaseilla pyritään vaikuttamaan joko näön kehittymiseen, oikaisemaan karsastuksia tai suojaamaan häikäistymisherkkiä

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Levottoman ja/tai keskittymättömän lapsen ja nuoren Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Sisällysluettelo: 1. Johdanto ja määritelmä 2 - Tukitoimet alle kouluikäisille lapsille huoneentaulu 3 - Tukitoimet

Lisätiedot

Lena Wahlroos-Hänninen, Tikoteekki 2009 TOIMINNALLISEN NÄÖN ARVIONTI KOMMUNIKOINTIKUVIA VALITTAESSA

Lena Wahlroos-Hänninen, Tikoteekki 2009 TOIMINNALLISEN NÄÖN ARVIONTI KOMMUNIKOINTIKUVIA VALITTAESSA TOIMINNALLISEN NÄÖN ARVIONTI KOMMUNIKOINTIKUVIA VALITTAESSA JOHDANTO Tikoteekissa on kehitetty materiaalia toiminnallisen näön arvioimiseksi. Sille on tarvetta, kun suunnitellaan ja valitaan kommunikointikuvia

Lisätiedot

Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena

Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena Pro gradu -tutkielma Tiina Veijola Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Lapin yliopisto Kevät 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS?

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? 1 Lasten ja nuorten hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa projekti 2007-2011 Vajaaliikkeisten Kunto ry OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? Vaikeavammaisten

Lisätiedot

Neurofibromatoosi tyyppi 1 (NF1) Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Neurofibromatoosi tyyppi 1 (NF1) Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Neurofibromatoosi tyyppi 1 (NF1) Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton julkaisuja O.52., 2012 ISBN 978-952-5548-47-1 ISSN 1457-1471 Painopaikka: 2 Vammaspaino 2012 Neurofibromatoosi tyyppi

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIEDOTTAMINEN... 4 3. ELINYMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN... 5 4. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA HAASTAVIEN TILANTEIDEN KOHTAAMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN PALVELUISSA TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2007-2009 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT Ohje lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluprosessin toimintakäytännöistä Raaseporin, Hangon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot