1/2012 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. INSSI-seminaari ajan hermolla s. 8. Peleillä kaakosta maailmalle s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2012 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. INSSI-seminaari ajan hermolla s. 8. Peleillä kaakosta maailmalle s."

Transkriptio

1 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 1/2012 INSSI-seminaari ajan hermolla s. 8 Peleillä kaakosta maailmalle s. 12 Sellua vaikka saviheinästä s. 16

2 INSSI-seminaarin satoa. SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Ledaren... 4 Päätoimittajalta... 5 Luottamusmiehillä toolilainen koulutuspäivä... 6 INSSI-seminaari ajan hermolla... 8 Ei voi olla kuin hirmu surullinen tekniikan puolesta Saimaan ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelma lakkautusuhan alla Peleillä Kaakosta maailmalle Vilnan tekniikan museo Cleantech-palkittu Chempolis tekee sellua vaikka saviheinästä Kollega työpöytänsä ääressä Sähkökatkokset oleellisesti vähennettävissä Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Tampereella E18-vihreä kasvukäytävä Venäjältä Eurooppaan Ovatko sinun kemiasi kohdallaan? Opettajavaalit Kipakkaa kulttuuria Kirjat s. 8 Pelialalle-tapahtuma Saimaan ammattikorkeakoulussa. s. 12 Cleantech-palkittu Chempolis. Kuva Sampo Anttila Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla s /2012 Toolilainen

3 PÄÄKIRJOITUS Hannu Räsänen Suunnitelmien vuosi 2012 V iime vuonna tuli kuluneeksi kaksikymmentä vuotta siitä, kun ammattikorkeakoulukokeilut käynnistyivät. Nykymuotoisen amk-verkoston perusrakenteet luotiin vajaassa kymmenessä vuodessa. Rakennusvaihetta seuranneet kymmenisen toiminnan kehittämisen vuotta olivat puolestaan rakenteiden osalta varsin seesteisiä. Opetussuunnitelmia kehitettiin, opintojen vetovoimaa pyrittiin lisäämään ja läpäisyasteita yritettiin parantaa mutta amk-rakenteet pysyivät suhteellisen muuttumattomina. O sa ammattikorkeakouluista on vähentänyt aloituspaikkamääriään tai tehnyt muita vähäisiä rakenteellisia toimenpiteitä viime vuosina siinä uskossa, että näin olisi mahdollista säilyttää kehitysote itsellään ja välttyä mullistuksilta. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että ammattikorkeakoulut joutuvat pakotettuina tekemään suuria muutoksia seuraavien neljän vuoden aikana. ulkisen talouden rahoitustilanne ja OKM:n toimilu- ovat tekijöitä, jotka näyttävät liittyvän Jpamonopoli olennaisesti sekä amk-rakenteiden synnyttämiseen että vuosille sijoittuvaan muutostilanteeseen. Amk-rakenteiden muutokset joko sijoittuvat tai sijoitetaan juuri julkisen talouden ongelma-ajanjaksoihin. mmattikorkeakoulut rakentuivat 1990-luvulla il- että oppilaitosten ydintoimintaan olisi tehty Aman, varsinaisia taloudellisia panostuksia. Julkisella vallalla ei ollut käytettävissä rahavaroja suunnattavaksi opetustoiminnan lisärahoitukseksi. Amk-rakenteita tehtiin tilanteessa, jossa opetustyön resursointia oli jouduttu ja jouduttiin leikkaamaan. Kuvaavaa on, että esimerkiksi opintokokonaisuuteen, johon oli käytetty 64 luokkaopetustuntia aikoinaan opistoasteisessa oppilaitoksessa, käytettiinkin jatkossa 56 luokkaopetustuntia, kunnes luokkaopetustuntien määrä samasta toteutuksesta väheni edelleen 42 luokkaopetustuntiin. Tällaiset resursointimuutokset olivat varsin tavanomaisia. Toisinaan muutokset olivat vieläkin epäsuotuisampia lähiopetustuntien määrän osalta. Tällaista amkopetuksen taloudellista taantumaa tapahtui jopa yleisen taloustilanteen nousukautena, toisin sanoen lamaa edeltäneen tilanteen suuntaan ei ollut enää paluuta. N yt suuret amk-muutokset tehdään juuri samaan aikaan, kun julkista taloutta ja erityisesti amkrahoitusta leikataan Lisäksi amk-rakennemuutokset pyrittäneen toteuttamaan tällä kertaa 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia nopeammin. OOLin tavoitteena on kehittää ammattikorkeakou- tekniikan ja liikenteen koulutusalalla opis- Tlujen kelija-opettajamääräsuhdetta hyvälle kansainväliselle tasolle 10:1. Mutta, jos amk-rakennemuutosten myötä joudutaan tilanteeseen, jossa ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen alan opetushenkilöstön määrää vähennetään jossain yksikössä, niin henkilöstöjärjestelyt tulee toteuttaa joka tapauksessa pitkäjänteisesti. Pitkäjänteiseen muutoksenhallintaan on hyvät edellytykset, kun tekniikan ja liikenteen alan koulutusta ei ole tarkoitus lopettaa ammattikorkea tasolla missään, opiskelijoiden opinto-oikeudet ovat pitkäjänteisiä, yrityselämän muutokset sekä aikuiskoulutustarpeet asettavat uusia haasteita, ja opetustoimintaa tukevalle tki- ja aluevaikutustoiminalle on entistäkin suurempi tarve. mk-muutoksia suunniteltaessa on hyvä muistuttaa Avaltiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailaksen harvemmin tunnetuista näkemyksistä. Raimo Sailas nosti tekniikan alan koulutusta käsittelevässä tämän vuoden TAF-seminaarissa seuraavat seikat keskeisimmiksi ammattikorkea-kouluissa: - koulutuksen laatuun pitää kiinnittää paljon huomiota, enemmän kuin nyt, - vaatimustason nostoon pitää kiinnittää huomiota, ja - ei pidä luulla, että helpolla voidaan kouluttaa. Vuosi 2012 on amk-rakennemuutosten suunnitteluvuosi. Eduskunta käsittelee amk-lainsäädäntöä jo vuoden päästä. Uudet toimiluvat astuvat voimaan Toolilaisilla on nyt aihetta etsiä vaikutuskanavia ja olla osallisena amk-rakennemuutoksen suunnittelussa. Vaikuttakaamme asioihin sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla! Koko jäsenkunnallemme erityistä jaksamista toivoen, Hannu Räsänen Toolilainen 1/2012 3

4 LEDAREN Hannu Räsänen Planernas år 2012 enaste år blev det tjugo år sedan Syrkeshögskoleförsöken inleddes. Stommen till dagens yh-nätverk skapades inom tio år. De följande tio åren var strukturellt ganska rätlinjiga. Man utvecklade läroplaner, strävade till ökad attraktionskraft hos studierna och man försökte höja genomströmningsgraden men yh-strukturerna bestod tämligen orörda. n del av yrkeshögskolorna har minskat antalet Enybörjarplatser eller vidtagit andra åtgärder i tron att man på så vis kan behålla utvecklingsgreppet i egna händer och på så sätt undvika stora omvälvningar. Nu ser det ändå ut som om man inte kan undvika stora omställningar under de kommande fyra åren. en offentliga ekonomins finansieringsläge och DUKM:s koncessionsmonopol är faktorer, som påtagligt tycks höra ihop med både skapandet av yh-strukturerna och situationen åren Yh-strukturernas förändring infaller eller förläggs just till de perioder då den offentliga ekonomin är som mest problematisk. an byggde upp yrkeshögskolor utgående från Mde forna instituten på 1990-talet utan att man skulle ha gjort egentliga ekonomiska satsningar på kärnverksamheten. Den offentliga makten hade inte penningresurser att utöka finansieringen av utbildningsverksamheten. Yh-strukturerna byggdes upp i en situation då man varit tvungen att och ytterligare måste beskära undervisningsresurseringen. Beskrivande är att t.ex. en studiehelhet i institutet som använt 64 klassundervisningstimmar använde i fortsättningen bara 56 klasstimmar, och dessa minskade senare ytterligare till 42 klasstimmar. Dylika resurseringsförändringar var mycket allmänna. Ibland var förändringarna ännu sämre gällande kontaktundervisningen och fortsatte ytterligare neråt. Denna negativa utveckling fortsatte t.o.m. under den ekonomiska uppgången, dvs. det fanns ingen återgång till situationen före konjunkturnedgången. u gör man de stora yh-förändringarna samtidigt Nsom man beskär den allmänna ekonomin och i synnerhet finansieringen av yrkeshögskolorna Dessutom tycks man nu vilja genomföra yh-strukturförändringarna snabbare än på 1990-talet. OOL anser särskilt viktigt att teknik- och Tkommunikationssektorns yrkeshögskoleresursering måste höjas till god internationell nivå, som motsvarar ett studerande-lärarförhållande på 10:1. Då man eftersträvar positionen som världens kunnigaste folk måste verksamhetsförutsättningarna vara de rätta. m strukturförändringarna medför en situation Odär teknik- och kommunikationssektorns personal minskas i någon enhet, så måste personalarrangemangen i alla fall förverkligas långsiktigt. Det finns goda förutsättningar för långsiktig förändringskontroll, då man man inte tänker lägga ner teknikutbildningen på yh-nivå någonstans, de studerandes studierätt är långvarig, företagsvärldens förändringar och vuxenutbildningskraven ställer nya utmaningar och det finns ett ökat behov av fui- och regional verkan som stöder undervisningsverksamheten. å man planerar yh-förändringar är det bra Datt påminna om en mer sällsynt syn som finansministeriets Raimo Sailas presenterat. Han lyfte fram följande centrala punkter inom yrkeshögskolorna i ett seminarium: - man måste fästa mycket uppmärksamhet vid utbildningens kvalitet, mer än nu, - man skall fästa uppmärksamhet på höjningen av kravnivån, och - man skall ej tro, att det är lätt att utbilda. r 2012 är yh-strukturförändringarnas planeringsår. ÅRiksdagen behandlar yh-lagstiftningen redan om ett år. De nya koncessionerna träder i kraft Må vi påverka både nationellt och på det lokala planet! Med önskan om särskild ork åt hela vår medlemskår, Hannu Räsänen 4 1/2012 Toolilainen

5 Päätoimittajalta Toolilainen Tekniikan ammattikorkeakouluopettajien järjestölehti Aikakauslehtien liiton jäsen Tätä kirjoittaessani on vielä epäselvää, selviääkö Euro ja Eurooppa päällä olevasta talouskriisistä ilman uusia rahaliittoja ja valtioiden konkursseja. Yhtä lailla hätkähdyttävät sellaiset uutiset, että lasten maitoon sotketaan paremman tuloksen toivossa tappavaa myrkkyä, kipataan naapurin tontille asbestikuorma tai tapetaan joku kansanosa varmuuden vuoksi. Puhumattakaan siitä, että pumpataan joulukinkun sisään puolet vettä! Niin tai näin, mutta tällaiset sekoilut eivät lakkaa ihmetyttämästä meikäläistä, jota on opetettu kakarasta pitäen olemaan toisia kohtaan reilu ja huolehtimaan raha-asioista niin, että huomennakin on lantti leipään ja toinen sukanvarressa. Omituinen arvomaailma Toinen asia, jota on kotoa pitäen painotettu, on rehellisyys. Jos jotakin pientä koiran kujetta onkin tullut tehtyä, niin suuremman luokan kupruja on tarkoin vältelty. Nyt näyttää, että mitä suurempaa potaskaa suustaan päästää, sitä suuremman paatin saa luotsatakseen. On ihan sama, mitä peräsimeen tarttumisen jälkeen tekee antamillaan lupauksilla ja tekemillään sopimuksilla. Tilanne on sama niin valtiotasolla kuin suuryrityksissä. Eletään kuin pellossa ja viimeistä päivää. Kun mopo karkaa käsistä, annetaan mennä ja siirrytään nauttimaan enemmän tai vähemmän härskisti sivuun laitetuista pätäköistä. Arvomaailma on kääntynyt täydellisesti päälaelleen. Mistä moinen meno on peräisin, on vähän vaikea oivaltaa. Paljon sanotaan riippuvan ikiaikaisista tavoista toimia omissa kulttuureissaan ja omilla eväillä, mutta ei se voi kaikkea selittää. Onko suurin ajuri tämmöiseen menoon pelkkä ahneus vai yhdistyykö siihen asennevamma, vallan himo vai joku vieläkin eksoottisempi tekijä? O lipa syy mikä tahansa, niin joku on menon muutoksen aiheuttanut. Huonosti käyttäytyvien lasten kohdalla nykyisin todetaan yleensä, että ei ole meidän Pekkaa tai Maijaa koulussa oikein kasvatettu. Opettajia on tapana osoittaa sormella ensimmäisenä. Heitäkö meidän pitää sormella tökkiä myös finanssisotkuista? Liian monessa perheessä vanhempien jatkuva matalalento jättää pikku piltin ympäristön kasvatettavaksi. Ei ole näin ollen ihme, että terve arvomaailma puuttuu. Jotakin me on tehty väärin. Kotona, koulussa ja elämän varrella. Kvartaalitalouden pelisäännöillä on ilo surfailla, jos pokka pitää ja oma etu on ainoa ajuri. Maailman talouden jatkuva kasvu on jo useamman tutkijan mielestä vaarallinen uskonto. Hieman voisi hellittää ja antaa tilaa muillekin arvoille. Kuka tekee realistisen aloitteen? Yrityksen katerivin pitää olla positiivinen, muuten ei ole jatkuvuutta. Mutta onko tuloskäyrän oltava koordinaatistossa paraabelin muotoinen? Riittäisikö, että liikutaan lineaarisesti? Onko insinöörien koulutuksessa tähän liittyen jotakin tehtävissä? Ammatillisen perusosaamisen varmistaminen on ilman muuta opetuksemme kulmakivi, mutta yhä useammin kysytään yrityspalavereissa ja muissa tapaamisissa nk. pehmeämpien ja monialaisten taitojen perään. Se ei tarkoita pelkästään vieraiden kielten osaamista. Voisiko myös laajemman asennekasvatuksen sisällyttäminen jollakin tavalla koulutukseemme olla mahdollista? Työniloa ja luistavia kevätkelejä! Kauko Kallio JULKAISIJA TOOL Rautatieläisenkatu Helsinki Sampo Pankki FI Toimisto avoinna ma to 9 15 PÄÄTOIMITTAJA Kauko Kallio Parkkisentie Oulu TOIMITUSSIHTEERI Aineisto osoitteeseen: Tiina Sola-Jalli TOIMITUSKUNTA Mirka Airesvuo Jukka Kurenniemi Hannu Räsänen Jaakko Viitala TILAUSHINTA 30 /vsk (Eläkeläisjäsenet saavat lehden liiton eläkeläisjäsenmaksun hinnalla, joka on 10 /vuosi.) ILMOITUSHINNAT (valmis aineisto) 2/1 s /1 s /4 s /2 s /4 s /8 s. 250 PALSTAMILLIMETRI: 1 /palsta-mm PAINATUS Lappeenrannan Kirjapaino Oy Ratakatu 41, Lappeenranta telefax Toolilainen ilmestyy 4 kertaa vuodessa. ISSN x TOOLin PUHEENJOHTAJA Hannu Räsänen JÄRJESTÖSIHTEERI Tiina Sola-Jalli , TOIMISTOSIHTEERI Anja Tahvanainen , TOOLILAISEN ILMESTYMIS- AIKATAULU VUONNA 2012 Aineistopäivä Ilmestyy Nro Nro Nro Nro Toimitus pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. ETUKANSI: Kauko Kallio TAKAKANSI: Jarkko Vuori Toolilainen 1/

6 Pasi Repo Luottamusmiehillä toolilainen koulutuspäivä Toolilaisia luottamusmiehiä kokoontuneina. TOOLin historian ensimmäinen jäsenyhdistystensä luottamusmiehille suunnattu koulutuspäivä pidettiin erityisesti siitä syystä, kun TOOLin syysvaltuusto joutui lakkauttamaan toolilaisen palkkasihteeritoiminnan. OAJ oli jo aiemmin päättänyt lopettaa palkkasihteeritoimintansa vuodenvaihteeseen mennessä. Tekniikan ja liikenteen koulutusalalla ammattikorkeakouluissa toimivat luottamusmiehet kutsuttiin kokoon tutustumaan ajankohtaisiin edunvalvonta-asioihin ja verkottumaan yhä paremmin keskenään. Ajankohtaiset amk-rakennemuutosasiat nousivat koulutuspäivän keskeiseksi kokonaisuudeksi. Saimaan ammattikorkeakoulun pääluottamusmies Kari Hyvönen kertoi ansiokkaasti edustamansa korkeakoulun toiminnasta rakennemuutosasioissa. Lappeenrannassa ja Imatralla on aloituspaikkoja vähennetty jo omavalintaisesti ennakkoon ja nyt OKM on esittänyt tekniikan koulutusalan aloituspaikkojen puolittamista. Kari Hyvönen on osallistunut voimakkaasti paikalliseen edunvalvontatyöhön. Koulutuspäivän aikana paneuduttiin myös työehtosopimustilanteeseen, opetushenkilöstön työaikasuunnitelmaohjeistukseen ja muuhun toolilaiseen edunvalvontatyöhön. Uusien työehtosopimuksien keskeiset palkankorotusasiat, toolilaisen jäsenkentän kannal- ta, on kerätty oheiseen taulukkoon. Opettajan työaikasuunnittelua varten TOOLissa on laadittu tekniikan ja liikenteen alalle suunnattu työaikasuunnitteluohjeistus. Luottamusmiehet keskustelivat ohjeistuksen sisällöstä. TOOLin puheenjohtaja Hannu Räsänen ja OAJ:n uusi työmarkkina-asiamies Markku Perttunen vastasivat luottamusmiespäivän sisällöstä. Heidän Kari Hyvönen kuvaa Saimaa ammattikorkeakoulun rakenteellista tilannetta. asiantuntemuksensa on koko toolilaisen jäsenkunnan käytettävissä. Mutta ensin kannattaa kääntyä virka- ja työehtoasioissa oman toimintaympäristön luottamusmiehen puoleen. 6 1/2012 Toolilainen

7 Työehtosopimuksista OVTES Yleiskorotus 1,6 % Järjestelyerä 0,8 % keskitetysti Kertaerä Yleiskorotus 1,36 % Järjestelyerä 0,7 %, josta 0,4 % keskitetysti ja paikallisesti 0,3 % Sopimuskausi EK/Sivista Yleiskorotus 1,6 % Järjestelyerä 0,8 % + 1,0 % vanhoja jakamattomia Kertaerä Yleiskorotus 1,2 % Järjestelyerä 0,7 %, keskitetysti Sopimuskausi PTY Yleiskorotus 1,6 % Järjestelyerä 0,8 % keskitetysti Kertaerä Yleiskorotus 1,75 % Järjestelyerä 0,31, josta 0,3 paikallisesti ja 0,01%, keskitetysti Keskeinen TOOLn tavoite Työnantajan yksipuolinen oikeus määrätä opettajan työaika välille poistuu *)nykyisten PTY-amk:ien osalta. Sopimuskausi *) poikkeus jälkeen PTYOTES:iin liittyvillä amk:lla poistuu alkaen Toolilainen 1/2012 7

8 Juhani Keskitalo Hannu Räsänen INSSI-seminaari ajan hermolla Noin 150 osallistujaa kokoontui Metropolia Ammattikorkeakouluun INSSI-hankkeen järjestämään seminaariin. Seminaarin ohjelma koostui ajankohtaisista koulutuspolitiikan asioista sekä INSSI-hankkeen kehittämisryhmien aikaansaannoksista. OKM:sta saatiin erityisen ajankohtaisia tekniikan ja liikenteen alan terveisiä. Johtaja Hannu Sirén kiteytti, että hallitusohjelman mukaisesti koulutuspoliittisina tavoitteina on köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Hallituksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa suomalaisen osaamisen kilpailukykyä. Haasteena on turvata korkea osaamistaso ja työvoiman riittävyys aloittain ja alueittain. Korkeakoulujen koulutustarjonta on mitoitettu OKM:n virkamiesvalmistelussa kansallisen ennakoinnin pohjalta. Määrällisen ennakoinnin avulla on tarkasteltu tutkintoon johtavan koulutuksen pitkän aikavälin työvoimatarvetta ja varauduttu työvoimatarpeen muutoksiin. Ammattikorkeakoulujen aloittajamääriä on ehdotettu vähennettäväksi 2200 aloituspaikalla vuonna O heisesta taulukosta löytyy KESU:n koulutustarjonnan muutostavoitteet ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alalla. Tavoitteena on tuottaa tehokkaammin tut- Pohdinnan tulos koulutusvastuut tekniikan ja liikenteen alalla Tutkinto Tutkintonimike Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto - energia- ja ympäristötekniikka insinööri (AMK) - informaatioteknologia insinööri (AMK) - konetekniikka insinööri (AMK) - prosessitekniikka insinööri (AMK) laboratorioanalyytikko (AMK) - rakentamistekniikka insinööri (AMK) rakennusmestari (AMK) - sähkö- ja automaatiotekniikka insinööri (AMK) - logistiikka insinööri (AMK) - palo- ja pelastusala insinööri (AMK) - tuotantotalous insinööri (AMK) Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto merikapteeni (AMK) Johtaja Hannu Sirénillä oli tarjottavana paljon ajankohtaistietoja. kintoja nykyistä pienemmillä aloittajamäärillä. Ammattikorkeakoulujen on määrä antaa vastineensa OKM:n aloittajapaikkaesityksiin mennessä. OKM valmistellee puolestaan kannanottonsa ammattikorkeakoulujen esityksiin viimeistään pääsiäiseen mennessä. Poliittinen päätöksenteko on sitten oma kokonaisuutensa. Amk-laki etenee Ammattikorkeakoulujen lainsäädäntö, rahoitusmalli, toimiluvat ja koulutusvastuut uudistuvat vuoden 2014 alussa. Uuden lainsäädännön lausuntokierros on syksyllä Hallitus valmistellee esitykset eduskunnalle helmikuussa OKM:n ja ammattikorkeakoulujen neuvottelut käydään syys- ja lokakuussa tänä vuonna. Ammattikorkeakoulujen rahoitus on tarkoitus uudistaa niin, että määräytymisperusteissa ja rahoituskriteereissä otetaan huomioon ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen toiminta laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen. Korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyisi pääasiassa suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun ja tehokkuuden sekä työllistymisen perusteella. Ammattikorkeakoulujen oikeushenkilöasema ja rahoitusvastuun siirto valtiolle ei puolestaan etene muun lainsäädännön aikataulussa. Näiden uudistuksien aikataulu on sidottu kuntien valtionosuusjärjestelmän muutoksiin. Aikataulu venynee hallituskauden loppupuolelle. Koulutusvastuut korvaavat koulutusohjelmat Ammattikorkeakoulujen uusissa toimiluvissa määrätään koulutusvastuista ja 8 1/2012 Toolilainen

9 KESU: ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan koulutustarjonnan tavoitteet vuodelle 2016 Opintoala Aloittaneet 2009 Aloittajatavoite Tutkinnot 2009 Tutkintotuotos Tekniikka ja liikenne, yhteensä Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Arkkitehtuuri ja rakentaminen Elintarvikeala ja biotekniikka Graafinen ja viestintätekniikka Kone-, metalli- ja energiatekniikka Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus Prosessi-, kemian ja materiaalitekn Sähkö- ja automaatiotekniikka Tekstiili- ja vaatetustekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tuotantotalous muista toiminnan edellytyksistä. Koulutusvastuu määrittää sen, mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu voi eri koulutusalalla antaa. OKM:n koulutusohjelmapäätöksistä luovutaan. Koulutusvastuuta ja tutkintoja koskevan säätelyn uudistamisella on tarkoitus vahvistaa korkeakoulujen autonomiaa koulutuksen järjestämistavoissa. Koulutusta voidaan koota suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Oheisessa taulukossa on konkretisoitu OKM:n pohdintoja tekniikan ja merenkulun koulutusvastuiksi ja tutkintonimikkeiksi. Uusi haku- ja valintajärjestelmä Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishakujärjestelmähankkeen aikataulua on viivästetty. Järjestelmä otetaan käyttöön vasta kevään 2014 yhteishaussa. Järjestelmän määrittelytyö on osoittautunut odotettua suuremmaksi ja kilpailutusta on tehty osajärjestelmittäin. Ensimmäistä paikkaansa hakeville tulee omat kiintiöt. Tekeillä on myös muiden koulutusasteiden hakujen ja keskitetyn koulutustiedotuksen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen ja opintoalojen välillä eroja Johtaja Hannu Sirén kiinnitti huomiota myös siihen, että eri ammattikorkeakoulujen ja opintoalojen välillä on Toolilainen 1/2012 suuria eroja siinä, miten suuri osuus opiskelijoista suorittaa vähintään 45 opintopistettä vuodessa tekniikan ja liikenteen alalla. Viimeisimmät tilastot löytyvät vuodelta Myös tuolloin on ollut suuria eroja, varsinkin jos tarkastellaan opintoaloittain oppilaitoksia erottelematta nuorisoja aikuiskoulutusta. INSSI-hanke pohjustaa hakukohdeuudistusta Risto Kimari (OAMK) esitteli INSSIn koulutusrakenneryhmän työtä, jonka tavoitteena on ottaa huomioon sekä OKM:n tulevaisuuden linjaukset että insinöörikoulutuksen sisällä havaitut kehittämistarpeet. Ryhmä päätyi viime keväällä ehdottamaan koulutusvastuualueiksi: energia, informaatioteknologia, kone, prosessi, rakentaminen, sähkö ja pari erikoistapausta. Kimari havainnollisti pylväsdiagrammein, miten aloituspaikkojen määrästä voi johtaa järkevän tavoitteen koulutusvastuiden määräksi. 40 aloittajan ryhmäkoko on olennainen seikka. On myös muita reunaehtoja kuten se, että uuden rakenteenkin on tuotettava säädöspohjaa vastaavaa osaamista. Nyt pitää tehdä yhdessä sovitustyötä, mihin koulutusvastuuseen eri ammatteihin valmistavat koulutuspolut kuuluvat. On luotava yhdessä nimikekirjasto, jonka ylläpitäjätehtävä sopii Arenelle. Uusista ja lakkautettavista nimikkeistä tulee sopia yhdessä. Hakukohteiden uudistamisesta on päästävä yhteiseen näkemykseen. Yhteinen markkinointi tukee paikallista Lea Mustonen (HAMK) raportoi hankkeen markkinointiviestinnän ajankohtaisimmat asiat ja odotukset ammattikorkeakoulun omiksi toimiksi niiden osalta. INSSIhanke tekee pienellä budjetilla valtakunnallista yhteismarkkinointia, johon jokaisen amk:n halutaan toiminnallisesti liittyvän sitä hyödyntäen. Nykynuoriso etsii opiskelusta tietoa internetin ja sosiaalisen median kautta. Palautteessaan nuoriso kritisoi asiatiedon puutetta ja väärien mielikuvien antamista markkinoinnissa. INSSI-hanke on vastannut toiveisiin mm. teettämällä videoita opiskelusta ja esittämällä sankaritarinoita fi-sivustollaan. Sivustolla on myös uravalintaa helpottava vaalikonemaisesti toimiva Insinöörikone, viihdyttävä Inssivisa-peli sekä linkit kaikkiin ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien omiin sivuihin. Facebookissa hankkeella on oma sivu Insinöörit uusi sukupolvi, jossa ylläpidetään insinöörikoulutusta tunnetuksi tekevää keskustelua. Opetusta kehitetään toisilta oppimalla Riitta Mäkelä (TAMK) kertoi oppimisprosessi- ryhmän hyvien käytäntöjen kartoituksesta. Kartoitusta tehdään sekä haastattelulla että e-kyselyllä. Tavoitteena on löytää ja analysoida konkreettisia toimintamalleja, joilla oppimisprosessia kehittämällä voidaan nopeuttaa valmistumista, parantaa läpäisyä sekä vähentää keskeyttämisiä. Aiheiksi on valittu LUMAalueiden opetus, oppimisen arviointimenetelmät, lähiopetuksen käytänteet, opiskelijan ohjaus sekä projektimuotoinen opiskelu. Tuloksia tullaan julkaisemaan hankkeen julkaisuissa, seminaareissa ja www-sivuilla sekä osittain myös artikkeleina ja esitelminä laajemminkin. E-kyselyn linkit ovat avoinna alkaen -sivustolla, ja niihin toivotaan runsaasti vastauksia. Jari Kurtelius (KAMK) ja Jarmo Alarinta (SeAMK) esittivät konkreettisia välituloksia oppimisprosessiryhmän kartoituksesta. Kurtelius kertoi, että ohjaus käsitellään teemahaastatteluissa varsin laajasti. Jo tähän mennessä yhteisinä piirteinä haastatteluissa on tullut esille alkuvaiheen ryhmäytymiseen panostaminen sekä opintojen edistymisen seuranta. Kartoituksen tuloksena levitetään tietoa toimivista menetelmistä. Alarinta kertoi projektimuotoisen opiskelun haastattelukartoituksesta. Lähtökohtana siinä on INSSIn Foorumin 2010 julkaisussa esitellyt caset ja niiden herättämät lisäkysymykset. Keskeistä on, miten työelämäyhteys syntyy ja mitkä 9

10 Mirka Airesvuo Ei voi olla kuin hirmu surullinen tekniikan puolesta ovat projektioppimisen toiminnan edellytykset. Kevään 2012 aikana tehtävien haastattelujen tulos ja analyysi esitellään syksyllä. Sopiiko Raahen malli koko Suomeen? Rikastamo eli ns. Raahen malli esiteltiin ajankohtaisena tietoiskuna. Jyrki Laitinen kertoi, että OAMK:n Raahen kampukselle ei enää vuodesta 2011 lähtien ole otettu uusia nuorisoasteen opiskelijoita. Opinnot aloitetaan Oulussa, ja opintojen loppupuoliskon voi suorittaa työelämälähtöisesti Raahen alueen yritysten ja julkisen sektorin työpaikoilla. Raahessa toteutetaan lisäksi aikuis- ja täydennyskoulutusta tarpeen mukaan sekä aluetta palvelevaa TKI-toimintaa. Uusi malli perustuu opetussuunnitelmaan, jossa yrityslähtöisten harjoitteluprojektien osuus on kasvava opintojen loppua kohti. Vuonna 2011 mallin mukaan opiskelee yhteensä kahdeksan opiskelijaa neljässä eri yrityksessä. Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Lauri Laajala esitti elinkeinoelämän näkökulman Rikastamosta. Nuorisoasteen aloituspaikkojen siirtyminen Ouluun oli Raahen seudun elinkeinoelämälle suuri pettymys, koska alueella on kasvava työvoimatarve. Rikastamon kautta yritykset voivat olla yhteydessä potentiaaliseen työvoimaan jo opiskeluaikana. Yritysprojekteista on hyötyä molemmille osapuolille: opiskelijat saavat käytännön opintoja ja yritykset saavat uutta osaamista. Raahen malli herätti seminaarissa vilkasta keskustelua, koska korkeakoulujen rakennemuutos uhkaa monen sivutoimipisteen lakkauttamisella eri puolilla Suomea. Monenlaista toimintaa tulossa Lisäksi Pirjo Putilan (Aalto yliopisto) kertoi Suomessa käynnistyneestä yhteistyöverkostosta, jossa kokemuksia ja tietoa vaihtaen edistetään naisten hakeutumista tekniikan pariin. Suomen ryhmä on osa eurooppalaista ECWTverkostoa, jossa on mukana sekä korkeakouluja että suuria työnantajia. Tampereen ammattikorkeakoulu järjestää seuraavan valtakunnallisen Insinöörikoulutuksen foorumin Se on osa insinöörikoulutuksen satavuotisjuhlia. Reijo Manniselta ja sivustolta on saatavissa lisätietoja tapahtumasta. INSSI-seminaarin esitykset ovat löydettävissä sivustolla Tool Lappeenrannan Jorma Jaakkola, Timo Iivarinen, Vesa Inkilä, Olli Orkamaa ja Tuomo Tahvanainen pohtimassa, kuinka selvitä insinöörikoulutusta nyt koettelevan rospuuttoajan yli. Noin huokaisi lehtori ja pääluottamusmies Kari Hyvönen. Olimme kokoontuneet Tool Lappeenrannan kahvittelutilaisuuteen pohtimaan, mitä tästä eteenpäin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt, että Saimaan ammattikorkeakoulussa loppuu tietotekniikka- ja prosessi-insinöörien koulutus. Presidentti Sauli Niinistö korosti vaalipuheissaan ja heti valituksi tultuaan, kuinka tärkeää on estää suomalaisten nuorten syrjäytyminen. OAJ ja Tool ovat käyneet opetus- ja kulttuuriministeriössä varmaan kaikkien merkittävien päättäjien puheilla ja perustelleet, kuinka teknologiateollisuus on suomalaisen yhteiskunnan veturi, joka tuo talouskasvua. Silti valtakunnalliset ammattikorkeakoulupaikkojen karsimiset kohdistuvat rajusti juuri tekniikkaan. Nyt ei pitäisi tuijottaa siihen, että tunnusluvut näyttävät hyviltä. Tärkeintä olisi huolehtia nuorten ja tekniikan tulevaisuudesta, pohti tietotekniikan opettaja, TOOLin valtuuston jäsen Timo Iivarinen. Sitä ihmettelimme kovasti, miksi teollisuus ei juurikaan ole ilmaissut tyrmistystään leikkauksia kohtaan. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa vain pk-yritykset ovat huolissaan tulevaisuudestaan, sillä sen jälkeen, kun tietotekniikan opetus alettiin toteuttaa projekteina, yritykset ovat saaneet valtavasti apua ammattikorkeakoululta. Valitettavasti leikkaukset päätettiin toteuttaa vanhojen tunnuslukujen perustella niissä ei vielä näkynyt opetusuudistusten tuomat positiiviset vaikutukset muun muassa valmistuneiden insinöörien työllistymiseen. Nyt eletään katkeraa siirtymäaikaa, mutta rospuuttokauden jälkeen elämä taas jatkuu. Miten selviämme tämän ajan yli? kysyi tietotekniikan lehtori Martti Ylä-Jussila. Ratkaisuksi esitettiin osaaikaeläkkeelle ja eläkkeelle siirtymisiä, määräaikaisten opettajien karsimista, työllistymistä hankkeiden kautta ja töiden priorisoimista. Mutta tuskin säästymme lomautuksilta ja irtisanomisiltakaan, totesi Hyvönen. Ei voi olla kuin hirmu surullinen tekniikan puolesta. 1/2012 Toolilainen 10 lai

11 Päivi Ovaska Koulutuspäällikkö, tiimivalmentaja Saimaan ammattikorkeakoulu, Tietotekniikan koulutusohjelma Saimaan ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelma lakkautusuhan alla Vuonna 2008 Saimaan ammattikorkeakoulussa alettiin toteuttaa suurta muutosta liittyen tähän tietotekniikan murrokseen. Muutos lähti täysillä käyntiin syksyllä 2009 aloittaneiden opiskelijoiden kanssa. Samalla vähensimme aiemmin 80 sisäänottoa puoleen eli 40:een. Työelämää muistuttava ja yrittäjyyttä edistävä oppimisympäristö Olemme kehittäneet vahvasti työelämää muistuttavan ja yrittäjyyttä edistävän oppimisympäristön tietotekniikan opetukseen. Yrittäjyyttä tukevassa oppimisympäristössä - oppijan oma aktiivisuus opiskelussa tapahtuu simuloidussa tai reaalimaailman tilanteessa - oppijoilla on mahdollisuus olla suoraan vuorovaikutuksessa yrittäjyyden kanssa - opetus rakentuu ongelmanratkaisulle ja vuorovaikutukselle - oppijan tukena on erilaisia asiantuntijoiden verkostoja - opettajan rooli kehittyy tiedon jakajasta organisaattoriksi, ohjaajaksi ja oppimisympäristön suunnittelijaksi. (Lähde: Opetusministeriön julkaisuja 2009:7) Tarjoamme opiskelijoillemme kolme oppimispolkua, jotka antavat samankaltaisia työelämälähtöisiä taitoja oppijoiden erilaisuus ja uratavoitteet huomioiden. Nämä oppimispolut ovat ICT-yrittäjyyden, Kansainvälisen tiimioppimisen ja Projektioppimisen polut. Tällaista lähestymistapaa ei ole muualla korkeakoulumaailmassa, ja se on herättänyt kiinnostusta Tietotekniikka on elänyt 2000-luvun alussa murrosta, jossa toimialan aiemmin avainosaamiseksi miellettyä ohjelmointia on ulkoistettu Tsekkeihin, Intiaan, Kiinaan ja muihin halvemman kustannustason maihin. Tämä on normaalia kehitystä, jossa nuori ja nopeasti kasvanut ala alkaa hahmottua. Tietotekniikkaosaajien tarve ei suinkaan ole vähentynyt täällä Suomessakaan, vaan osaamisalueet ovat muuttuneet ja muuttuvat koko ajan yhä kiihtyvää vauhtia. Nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa tietotekniikka on läsnä kaikkialla eri muodoissa, lähtien tietoverkoista ja kulutuselektroniikasta ulottuen sosiaaliseen kanssakäymiseen, asumiseen, viihteeseen ja terveydenhuoltopalveluihin. sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Näiden polkujen opiskelijat ovat jo nyt saavuttaneet lupaavia tuloksia, jotka kuitenkin konkretisoituvat mittareiden muodossa vasta heidän valmistuttuaan. Keskeyttämisasteessa tämä on kuitenkin jo näkynyt, se on pudonnut alle puoleen vuoden 2008 tasosta. ICT- yrittäjyyden oppimispolulta on perustettu jo kolme yritystä (Icaros, IdeaTech ja Goodkind Oy), joissa opiskelijat opiskelevat tietotekniikkaa tiimiyrittäjyyden kautta. Kansainvälisen tiimioppimisen polun opiskelijat ovat oppineet kansainvälisten opiskelijoiden kanssa tietotekniikan taitoja, joihin kuuluu myös vuosi ulkomailla osittain opiskellen ja osittain harjoitellen yrityksessä. Projektioppimisen polun opiskelijat työskentelevät kaikki alueen yritysten ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin EKSOTEN kehittämishankkeissa osana projektiopintojaan saaden käytännön työelämäkokemusta ja verkostoa. Tällä hetkellä eri oppimispoluilla on käynnissä yli 30 yritysprojektia. Olemme saaneet alueen yrityksiltä sekä yhteistyökumppaneiltamme hyvää palautetta kehitystyöstämme. Panos ammattikorkeakoulun tutkimusja kehitystoiminnassa Tietotekniikan koulutusohjelman henkilökunnalla on oppimisympäristön kehittämisen ohella ollut jatkuvasti merkittävä panos Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä julkaisutoiminnassa. Vuoden 2008 jälkeen olemme toteuttaneet merkittäviä EAKR- ja ESR-hankkeita. Näiden hankkeiden tavoitteena on edistää alueen pk-yritysten tietoteknisiä valmiuksia niin, että yritykset pystyvät kehittämään omaa liiketoimintaansa ja näin menestymään paremmin ja työllistämään opiskelijoita. Tietotekniikan yritysyhteistyöhankkeissa on ollut mukana yli 50 alueen yritystä, suurin osaa pieniä, alle 10 hengen yrityksiä. Näillä yrityksillä on harvoin mahdollisuuksia ostaa tarvitsemiaan palveluita kaupallisilta toimijoilta. Yritykset ovat myös osallistuneet koulutusohjelman kehittämistyöhön. Tärkeänä yhteistyökumppaninamme tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on ollut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Olemme olleet heidän kanssaan toteuttamassa hankkeita, joissa tietotekniikkaa ja tietojärjestelmiä on hyödynnetty EKSOTE-piirin toiminnan tehostamisessa. Vuonna 2011 tällaisia kehityshankkeita oli meillä käynnissä kymmenen kappaletta. Näissä tutkimus- ja kehityshankkeissa opiskelijoilla on ollut mahdollisuus tutustua yritysten ja EKSOTEn toimintaan kokonaisuutena ja tehdä osana opintojaan konkreettisia kehittämistoimia yrityksessä. Näin he ovat saaneet kontakteja sekä ymmärrystä työelämästä. Miten tästä eteenpäin? Oma elämänfilosofiani on, että säilytä muutostilanteissa se arvokkain. Ehdotan, että tietotekniikan koulutusohjelma jatkaa 20 aloituspaikalla vuodessa. Näin pystymme kouluttamaan yrittäjämäisin ominaisuuksin varustettuja tietotekniikan osaajia Etelä-Karjalan elinkeinoelämän tarpeisiin. Toolilainen ol l 1/

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2010 Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla www.toolkeskustelu.fi! Kohti eurooppalaista tasoa s. 6 Tehoa prosessiin s. 10 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toolilainen 2/2009. Opetusministeri Virkkusen ajatuksia insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen tulevaisuudesta, s. 6

Toolilainen 2/2009. Opetusministeri Virkkusen ajatuksia insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen tulevaisuudesta, s. 6 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen2/2009 Opetusministeri Virkkusen ajatuksia insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen tulevaisuudesta, s. 6 Uudistuva insinöörikoulutus: CDIO,

Lisätiedot

4/2011 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. Raahen malli - rikastamo s. 10. Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12

4/2011 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. Raahen malli - rikastamo s. 10. Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2011 Raahen malli - rikastamo s. 10 Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12 Järjestäytymisellä apua arkipäivään s. 33 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus...

Lisätiedot

SUOMEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN JÄRJESTÖLEHTI 3/2012

SUOMEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN JÄRJESTÖLEHTI 3/2012 SUOMEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Ledaren... 4 Päätoimittajalta... 5 Insinöörikoulutus 100 vuotta... 6 Insinöörikoulutuksen

Lisätiedot

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2013 Esimies tasapainoilee s. 12 Erilaisia oppimistyylejä s. 25 Hitsin Higgsi s. 28 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus... 3 Ledaren...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 2/2013 Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6 Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20 Melonta on ympärivuotinen harrastus

Lisätiedot

Toolilainen 1/2009. Hallituksen uudet kasvot, s. 6. Strategiat ja arki eivät kohtaa, s. 22. Polttokennosta vaihtoehto? s. 26

Toolilainen 1/2009. Hallituksen uudet kasvot, s. 6. Strategiat ja arki eivät kohtaa, s. 22. Polttokennosta vaihtoehto? s. 26 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen1/2009 Hallituksen uudet kasvot, s. 6 Strategiat ja arki eivät kohtaa, s. 22 Polttokennosta vaihtoehto? s. 26 Toolilainen 1/2009 1 Sivu 16

Lisätiedot

TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI

TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen2/2011 Työaikasuunnitelmat herättivät keskustelua valtuustossa s. 6 Energia- ja ympäristötekniikka, tulevaisuuden kärkialoja s. 10 Kestävän

Lisätiedot

Telakat elävät tilauksista Opiskelua tiimiyrittäjänä. Järjestötyö houkuttelee opiskelijoita

Telakat elävät tilauksista Opiskelua tiimiyrittäjänä. Järjestötyö houkuttelee opiskelijoita 5/2013 Telakat elävät tilauksista Opiskelua tiimiyrittäjänä Järjestötyö houkuttelee opiskelijoita 14 22 43 19.8. numero 5/2013 Kansi: Mari Männistö Telakka elää uusista tilauksista...10 Opiskelua osuuskuntayrityksessä...14

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon

TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon 5/2010 TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon sisältö 10 IOL:n paikallisyhdistyksien tapahtumat ovat mainioita paikkoja tutustua muihin insinööriopiskelijoihin. Valtakunnallisesti kokoonnutaan Insinööriopiskelijapäiville,

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

talouden uudistumaan Millaisia insinöörejä tarvitaan tulevaisuudessa? Palkkakehitys painaa vaihtotasetta Kasvuyritykset pakottavat Matti Alahuhta

talouden uudistumaan Millaisia insinöörejä tarvitaan tulevaisuudessa? Palkkakehitys painaa vaihtotasetta Kasvuyritykset pakottavat Matti Alahuhta Yhteistoiminnalla työviihtyvyyttä ja kilpailukykyä s. 40 Viro ymmärtää yrityksiä s. 34 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2012 Palkkakehitys painaa vaihtotasetta sivu 14 Millaisia insinöörejä tarvitaan

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Oulun Kauppakamarilehti 1/2014 Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Kainuuntien parantaminen alkaa Norjan markkinat

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI. Eko-talon teko s. 12. Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala s.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI. Eko-talon teko s. 12. Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala s. AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 1/2014 Äänestä toolilaisia OAJ:n valtuustoon! s. 14 Eko-talon teko s. 12 Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala s. 16 Haasteena

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana 5/2011 Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 10 12 Uuden Insinööriliiton ja Sanoma Magazines Finlandin tuore yhteistyösopimus avaa uuden ajan jäseneduissa.

Lisätiedot

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S.

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2011 teema Uusia eväitä opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. 6 Sisältö teema Apua oppimiseen 10 Oppiminen

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot