Vuosikertomus 2008 Kalliolan setlementti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2008 Kalliolan setlementti"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008 Kalliolan Kannatusyhdistys ry Kalliolan Nuoret ry Kalliolan Senioripalvelusäätiö

2 Sisällysluettelo 1 Toiminnanjohtajan katsaus 2 Kalliolan Kannatusyhdistys ry 4 Kalliolan kansalaisopisto 7 Lastensuojelu 10 Päihdetyö 14 Kehittämistyö Kalliolan kehittämisyksikkö 20 Sovittelutoiminta 21 Vammaistyö 23 Kalliolan Nuoret ry 27 Kalliolan Senioripalvelusäätiö on Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n, Kalliolan Nuoret ry:n ja Kalliolan Senioripalvelusäätiön muodostama yhteenliittymä, setlementti. Se toimii palvelujen tuottajana, kansalaisjärjestönä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Kalliolan työaloja ovat lastensuojelutyö, nuorisotyö, kansalaisopistotoiminta, päihdetyö, seniorityö, vammaistyö, rikosten ja riitojen sovittelutoiminta sekä kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö. Kalliola omistaa yhdessä Suomen Setlementtiliiton ja Setlementtinuorten liiton kanssa sosiaaliseen asumistuotantoon keskittyvän S-Asunnot Oy:n sekä on mukana myös pääkaupunkiseudun rikosuhripäivystystoiminnassa. Kalliola on Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistys. Vuosikertomuksen kuvituksena on Kalliolan kansalaisopiston kädentaito- ja taideaineiden kursseilla tehtyjä töitä, jotka ovat olleet esillä Kalliolan kevätnäyttelyssä 2008.

3 Vuosikertomus Toiminnanjohtajan katsaus Kalliolan setlementin toimintaa ohjaavia arvoja ovat erilaisuuden hyväksyntä, luottamus ihmisen ja yhteisöjen kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia, tasa-arvoisuus ja yksilön oikeuksien kunnioittaminen. Kalliolan toiminta-ajatuksena on auttaa ja tukea ihmisiä elämänkaaren eri vaiheissa asiantuntijapalvelujen ja kansalaistoiminnan avulla. Poliittisesti Kalliola on sitoutumaton. Uskonnollisesti se toteuttaa avaraa ekumeenista ajattelua. Toimintavuonna 2008 Kalliolan setlementin rooli kansalaistoiminnan ylläpitäjänä vahvistui edelleen. Ihmisten tarve tulla yhteen, tuntea yhteisöllisyyttä ja tukea toinen toisiaan on kasvanut. Entistä suurempi joukko pääkaupunkiseudun asukkaista on syrjäytymässä tai jo syrjäytynyt esimerkiksi köyhyyden, pitkäaikaistyöttömyyden, maahanmuuton tai asunnottomuuden takia. Käsillä oleva syvä taloudellinen taantuma näyttää pahentavan tilannetta. Tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen Kalliola on vastannut elvyttämällä kansalaistoimintaa ja perustamalla kansalaistoiminnan keskuksia eri puolille pääkaupunkiseutua. Kalliolan ylläpitämä kansalaistoiminta on uudenlaista kaupunkisosiaalityötä. Sille on ominaista vahva verkottuminen ja kumppanuus alueella toimivien järjestöjen, asukasyhdistysten, seurakunnan, kaupungin sosiaaliviraston, terveyskeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen, koulujen ja muiden julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on ihmisten elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen. Yhtenä keskeisenä voimavarana tässä työssä ovat vapaaehtoistyöntekijät, joita Kalliolan yhteydessä toimii toista sataa. Vapaaehtoistyöntekijät toimivat muun muassa nuorten vertaistukijoina, ikäihmisten atk-tutoreina, rikosten ja riita-asioiden sovittelijoina, itsenäistyvien nuorten tai päihdeongelmista toipuvien asumisen tukihenkilöinä. Toiminnan taustalla vaikuttaa setlementtityön keskeisin arvo, sen punainen lanka, luottamus ihmisessä ja yhteisöissä oleviin voimavaroihin. Vapaaehtoistyöllä ja kaikenikäisillä vapaaehtoistyöntekijöillä onkin keskeinen rooli Kalliolan setlementin kansalaistoiminnassa. Toimintavuoden aikana Kalliolan toiminta laajeni erityisesti lastensuojelutyön alueella. Keväällä perustettiin Kalliolan kuudes lastensuojelulaitos, Mäkelänkadun nuorisokoti, jonka palvelut ostaa Espoon kaupunki. Syksyllä käynnistettiin seitsemännen nuorisokodin suunnittelutyö. Uusi Alppikylän nuorisokoti aloitti toimintansa helmikuussa Lastensuojelutyö laajentui myös avohuollon puolelle Kalliolan käynnistettyä tehostetun perhetyön hankkeen yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Lastensuojelutyö koki kovan takaiskun toimintavuoden tammikuussa, kun Mäkirinteen nuorisokoti tuhoutui maan tasalle tulipalossa. Onneksi henkilövahingoilta vältyttiin. Vuoden 2008 syksyllä käynnisti koko taloa koskevan strategiatyöskentelyprosessin. Tarkoituksena on arvioida setlementtiarvoja ja niiden soveltamista käytäntöön arjen työssä sekä määritellä Kalliolan toiminnalliset painopistealueet seuraavien viiden vuoden ajalle. Edellinen strategiaprosessi toteutettiin 1990-luvun lopulla. Lokakuussa talo toimi kansainvälisen setlementtiliiton IFS:n (International Federation of Settlements) ja Suomen Setlementtiliiton järjestämän The Local World Putting Communities at the Centre -konferenssin kokouspaikkana. Konferenssissa oli 200 osanottajaa, joista noin 100 oli ulkomaisten setlementtien edustajia. Samassa yhteydessä suomalainen setlementtiliike vietti 90-vuotisjuhlaa. Kalliolan setlementissä työskentelee noin 220 kokopäiväistä työntekijää, noin 200 tuntityöntekijää ja yli 100 vapaaehtoistyöntekijää. Timo Lemmetyinen toiminnanjohtaja

4 2 Vuosikertomus 2008 Kalliolan Kannatusyhdistys ry Kalliolan Kannatusyhdistys ry ylläpitää Kalliolan kansalaisopistoa, Kiskon ja Nurmijärven päihdeklinikoita avo- jatkohoitopalveluineen, Alppikylän, Kalliolan, Kilon, Matarin, Mäkelänkadun ja Mäkirinteen nuorisokoteja, Espoon vastaanotto kotia, Ryhmäkoti Jatkoa, Espoon kihlakunnan alueen sovittelutoimistoa, Ikäihmisten tietotupia sekä useita kansalaistoiminnan keskuksia pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2008 Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n henkilökuntaan kuului 161 kokopäivätoimista työntekijää, 335 tuntityöntekijää, joista 157 kansalaisopiston tuntiopettajaa sekä noin 100 vapaaehtoistyöntekijää kansalaistoiminnan piirissä. Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n nimeämät edustajat toimivat Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan ja S-Asunnot Oy:n ja Suomen Ässäkodit Oy:n hallituksissa, Kalliolan Senioripalvelusäätiön valtuuskunnassa ja hallituksessa, Kalliolan Nuoret ry:n johtokunnassa, Setlementtinuorten liiton työvaliokunnassa, Setlementtityön neuvottelukunnassa ja setlementtiliikkeen strategiatyöryhmässä, Päihdehuollon Valtakunnallisessa Yhteistyöryhmässä Päivytissä, Rikosuhripäivystyksen Uudenmaan aluetyöryhmässä ja työvaliokunnassa, Heikki Waris -instituutin johtoryhmässä, Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton hallituksessa sekä lukuisissa muissa verkosto-, kumppanuus- ja yhteistyöhankkeissa. Hallinto Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n puheenjohtajana toimi sosiaalineuvos Jouko Kalliomaa ja varapuheenjohtajana johtaja Marja-Riitta Mäkinen. Hallituksen muina jäseninä toimivat YTM Aulikki Kananoja, toimitusjohtaja Pekka Korhonen, opetusneuvos Arja Mäkeläinen, erityisasiantuntija Tuija Norlamo- Saramäki, professori Erja Saurama, rahoituspäällikkö Eija Venetkoski-Kukka ja ylilääkäri Tanja Vuorela. Hallitus piti neljä kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin ja syyskokous ja ylimääräinen yhdistyskokous Hallituksen asettaman rakennustoimikunnan puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Timo Lemmetyinen, muina jäseninä Kalliolan rakennuttajakonsultti, rakennusmestari Timo Halonen sekä tarvittaessa Kalliolan eri työalojen edustajat. Toimikunta piti kahdeksan kokousta. Keskeisin rakennushanke oli Matarin nuorisokodin uudisrakennustyö. Talo valmistui Vantaalle marraskuussa ja nuoret muuttivat uusiin tiloihin joulukuussa. Toimintavuoden aikana käynnistettiin myös Mäkirinteen tulipalossa tuhoutuneen nuorisokodin uudisrakennuksen suunnittelutyö niin, että varsinaiset rakennustyöt päästiin aloittamaan jo joulukuun aikana. Kalliolan setlementin johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtaja Timo Lemmetyinen, päihdetyönjohtaja Liisa Kallio, talouspäällikkö Tuija Lankinen, rehtori Ilona Maaperä, nuorisotyönjohtaja Kirsi Mäntyniemi-Sipilä, lastensuojelutyönjohtaja Kari Ollila ja Kehittämisyksikön johtaja Matti Rajamäki. Johtoryhmä piti 12 kokousta sekä kaksi koulutus- ja strategiaseminaaria. Talous Taloustoimistossa työskentelivät talouspäällikkö ja kaksi taloussihteeriä. Taloustoimisto tuotti kaikki Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n taloushallinnon palvelut. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Tom Sandell KHT JHTT ja Risto Ekholm KHT. Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n toiminnan tuotot olivat toimintavuonna ,70 euroa (vuonna ,58 euroa) sisältäen RAY:ltä saatuja toiminta- ja kehittämistyön avustuksia euroa ja investointiavustuksia euroa. Kalliolan kansalaisopiston valtioapu oli euroa euroa (vuonna ) ja Helsingin kaupungin avustus opistolle euroa (vuonna euroa). Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n varsinaisen toiminnan tulos oli vuonna ,25 euroa (vuonna ,91 euroa) ja rahoituserien jälkeen ,25 euroa ( ,91). Poistot on tehty suunnitelmapoistojen mukaisesti yhteensä ,13 euroa ( ,04). Yhdistyksen pitkäaikainen velka oli tilikauden päättyessä ,75 euroa ( ,14). Omaan pääomaan on lisätty omakatteinen rahasto, nimeltään Vieno Musikan muistorahasto, yhteensä ,00 euroa. Tietohallinto Tietohallinnossa työskenteli kaksi järjestelmävastaavaa talouspäällikön toimiessa osaston esimiehenä. Tietohallinnon konsultaatiopalvelut ostettiin Neuvos Group Oy:ltä.

5 Vuosikertomus Keskeisin rakennushanke oli Matarin nuorisokodin uudisrakennustyö. Talo valmistui Vantaalle marraskuussa ja nuoret muuttivat uusiin tiloihin joulukuussa. Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola Kalliolan Kannatusyhdistys ry omistaa 96% Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan osakekannasta. Muita omistajia ovat Suomen Setlementtiliitto ja Setlementtinuorten liitto. Yhtiö omistaa Kalliolan setlementtitalon osoitteessa Sturenkatu 11, Helsinki. Talo sijaitsee Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n omistamalla tontilla. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi Eija Venetkoski-Kukka ja muina jäseninä Pentti Lemmetyinen ja Timo Lemmetyinen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Timo Lemmetyinen. S-Asunnot Oy on Asuntorahaston hyväksymä yleishyödyllinen sosiaalinen asunnontuottajayhteisö, jonka taustayhteisöjä ovat Suomen Setlementtiliitto, Setlementtinuorten liitto ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry. S-Asunnot Oy tuottaa ja ylläpitää Ässäkoteja, jotka tarjoavat vuokra-asumista erityisesti yksinasuville. Asumisessa painotetaan sosiaalista talonmiestoimintaa, asukastoimintaa, turvallisuutta ja häiriötilanteiden nollatoleranssia. S-Asunnot Oy:n kerrostalot sijaitsevat Malmilla, Pohjois-Haagassa ja Viikissä. Asuntoja niissä on yhteensä 400. S-Asunnot Oy

6 4 Vuosikertomus 2008 Kalliolan kansalaisopisto Suomen setlementtiliikkeen 18 kansalaisopiston joukkoon kuuluva Kalliolan kansalaisopisto on yksi Suomen 206 kansalaisopistosta. Opiston toiminta on ihmisläheistä ja kaikille avointa asuinpaikasta riippumatta. Kalliolan kansalaisopiston johtokuntaan kuuluivat sosiaalineuvos Jouko Kalliomaa, YTM Aulikki Kananoja, toimitusjohtaja Pekka Korhonen, opetusneuvos Arja Mäkeläinen, johtaja Marja-Riitta Mäkinen, erityisasiantuntija Tuija Norlamo-Saramäki, professori Erja Saurama, rahoituspäällikkö Eija Venetkoski-Kukka ja ylilääkäri Tanja Vuorela. Yleistä Opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää kurssitoimintaa elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Opisto tarjoaa kaikenikäisille ihmisille mahdollisuuden omaehtoiseen oppimiseen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Toiminta pohjautuu ihmiskuvaan, jossa ihminen käsitetään kokonaisuutena. Toiminta tukee ihmisen persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä. Kursseja tarjotaan kielissä, liikunnassa, terveydessä, taide- ja taitoaineissa, kulttuurintuntemuksessa, maailmankatsomuksellisissa aineista ja tietotekniikassa. Pääasiallisesti opisto toimii talossa. Syksyn alkaessa opisto sai käyttöönsä kaksi uutta remontoitua tilaa Kalliolanrinteen puolelta. Lisäksi tiloja vuokrattiin Opetusvirastolta ja yksityisiltä tahoilta. Järvenpäässä setlementti Louhelan tiloissa toteutettiin liikuntaryhmiä. Toiminta Kielissä tarjottiin tavallisimpien kielien lisäksi hollantia, portugalia, japania, turkkia, arabiaa ja hepreaa. Uusina kielinä aloitettiin keväällä swahili ja syksyllä albania. Syksyllä aloitettiin ensimmäinen matalankynnyksen kielikurssi ranskan opiskelijoille. Kurssi oli tarkoitettu erityisesti niille, joiden aikaisemmat kieltenoppimiskokemukset olivat negatiivisia. Kurssilla korostui puheen tuottaminen rennossa ilmapiirissä. Kulttuurintuntemusta käytännön tasolla lisättiin japanilaisen ja espanjalaisen ruoan valmistamisen kursseilla, jotka järjestettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen kanssa. Kurssit pidettiin Helsingin yliopiston opetuskeittiössä. Sandelsin tietotekniikkatiloissa järjestettiin ikäihmisille suunnattuja tietotekniikkaja digitaalikuvauskursseja, joilla käytettiin ikäihmisten tietotekniikan opetukseen kehitettyä Tikas-menetelmää. Uusi liikuntatila, LiikeStudio, mahdollisti liikuntakurssitarjonnan laajentamisen ja monipuolistamisen. LiikeStudiossa järjestettiin pehmeän liikunnan ryhmiä. Liikunta- ja tanssikurssien tarjonta eriytyi lajien sisällä. Opiskelijat etsivät juuri tiettyä tanssin lajia, kuten sambaa, rumbitaa, afroa, butohia, havailijaista hulaa tai kuntotanssia. Myös jooga on eriytynyt suuntauksiin, ihmiset hakeutuvat juuri tietyn joogan pariin, kuten yinjooga, astanga, Iyengar, hatha tai flow. Aikaisemmin ohjelmassa oli vain joogaa. Opisto-ohjelmaan on vakiintunut maksuton Löydä oma lajisi -kokonaisuus, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus kokeilla liikuntalajeja maksutta. Syksyn lajeina olivat chi kung, rumbita, asahi, rentoudu ja hiljenny, Mentastics -mielikuvaliikunta ja joogaa Iyengarin tapaan. Taide- ja taitoaineet saivat uudet työtilat Kalliolanrinteen puolella sijaitsevasta Pajasta. Pajaan siirtyivät kaikki keramiikkaryhmät sekä lyijylasi ja posliinimaalaus. Matalankynnyksen kursseja laajennettiin kattamaan myös taide- ja taitoaineita. Uusina kursseina aloittivat Ensiaskeleita maalaukseen, Piirustuksen koukerot kuviksi ja Akvarellimaalausta empiville ja hapuileville. Opisto-ohjelmaan otettiin useamman vuoden tauon jälkeen ikonimaalaus, jonka opetus perustuu Ikonimaalarit ry:n kehittämään 4 5 vuotta kestävään perusopinto-ohjelmaan. Mielenkiintoinen uusi kurssi oli kultaus. Kurssilla kullattiin lyöntimetallilla, kultajauheella tai lehtikullalla opiskelijoiden omia pieniä esineitä tai kehyksiä. Ilmaisutaidossa aloitettiin kaksi uutta suosituksi osoittautunutta ryhmää, Kirjoita elämäsi tarina ja Teatteri-ilmaisun perusteet. Kehittäminen Opiston kurssitoimintaa kehitettiin Opetusministeriön myöntämän opintoseteliavustuksen turvin. Avustuksen kohteina olivat työttömät, 63 vuotta täyttäneet, eläkeläiset ja oppimisvaikeuksia kokevat. Avustusta kohdennettiin liikuntaryhmiin, taideryhmiin ja lukupiiriin. Kurssit herättivät kiinnostusta opiskelijoiden keskuudessa. Opisto-ohjelman sisältöä, työtapoja ja toimintamalleja kehitettiin kehittämis-

7 Vuosikertomus Kielissä tarjottiin tavallisimpien kielien lisäksi hollantia, portugalia, japania, turkkia, arabiaa ja hepreaa. Uusina kielinä aloitettiin keväällä swahili ja syksyllä albania. päivillä ja viikoittaisissa opistokokouksissa. Opiston kehittämispäivät pidettiin ja Opisto- ja toimistosihteeri osallistuivat Suomen Setlementtiliiton järjestämiin Talous- ja toimistotyön päiviin Opiston kieltenopettajia osallistui SUKOL:n järjestämään Vapaan sivistystyön koulutuspäivään Tampereella Opiston edustajat osallistuivat Suomen Setlementtiliiton järjestämälle opistopäivälle Savonlinnassa Yhteistyö Opisto oli mukana Kalliolan setlementin sisäisten verkostojen toiminnassa. Yhteistyössä Ryhmäkoti Jatkon kanssa järjestettiin Taidekurssi vaikeavammaisille nuorille ja aikuisille. Ryhmä kokoontui Senioritalo Sandelsissa. Opisto osallistui vapaaehtoistyön työryhmään ja oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa setlementin yhteistä vapaaehtoistyön koulutusta, joka toteutettiin 22. ja Yhteistyössä Kalliolan Senioripalvelusäätiön kanssa järjestettiin Kukanpäivän juhla Sandelsissa Opisto oli mukana kansainvälisen setlementtiliiton (International Federation of Settlements) konferenssissa Opiston edustaja toimi Kalliolan koulutustyöryhmässä, joka vastasi koko henkilöstölle suunnatun koulutuspäivän suunnittelusta ja toteutuksesta. Opisto osallistui setlementin palokoulutukseen ja tietoturvakoulutukseen. Opisto oli edustettuna Kalliolan 90-vuotishistoriikin suunnittelusta vastaavassa työryhmässä. Opiston edustaja osallistui Ikäihmisten tietotekniikka -hankkeen ja Senioripalvelusäätiön Rinnalla kulkien -hankkeen ohjausryhmiin. Opetushallituksen myöntämä kehittämishankerahoitus päättyy, mutta vuonna 2008 toteutettiin vielä Terveyshanke yhteistyössä Lapin opistojen kanssa. Zonta-naisjärjestön kanssa järjestettiin filippiiniläisille maahanmuuttajille suomen kielen opetusta. Opettajina toimivat vapaaehtoiset Zonta-järjestön naiset. Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry:n kanssa yhteistyössä järjestetyt viikoittaiset tuutor-työpajat toimivat edelleen aktiivisesti. Työpajat olivat avoimia kaikille seniori-ikäisille. Yhteistyötä tehtiin myös Kalliolan setlementin Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin kanssa. Lastensuojelun keskusliiton kanssa järjestettiin Erovanhempien Tukikeskus NEUVO:ssa eroryhmä sekä keväällä että syksyllä. Yhteistyö Helsingin kaupungin Pihlajamäen aluetyön kanssa jatkui. Yhteistyössä järjestettiin ompelukurssi Pihlajamäen lähiöasemalla. Henkilökunta Opiston päätoimiseen henkilökuntaan kuuluivat rehtori (opintovapaalla ), koulutussuunnittelija, opistosihteeri (vuorotteluvapaalla ) ja toimistosihteeri. Opiston vahtimestaripalveluista huolehdittiin yhteistyössä Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa. Lisäksi kanslia-apulaisina ja ilta-

8 6 Vuosikertomus 2008 vahtimestareina toimi tuntityöntekijöitä. Opetus tapahtui noin 157 tuntiopettajan voimin. Tiedottaminen Kevään ja syksyn kurssiohjelma ilmestyi sekä painettuna että internetissä. Painettua ohjelmaa jaettiin pääkaupunkiseudun kirjastoihin ja kirjakauppoihin. Opiston toimintaa markkinoitiin lehti-ilmoituksin sekä eri lehtien maksuttomilla minne mennä tänään -palstoilla. Talous»» Valtionosuus euroa ( vuonna 2007)»» Valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä (10789)»» Helsingin kaupungin avustus ( ). Avustus käytettiin erityisesti aliedustettujen ryhmien osallistumisen mahdollistamiseksi.»» Kalliolan vapaaopisto/kalliolan Kannatusyhdistys ry sai testamenttilahjoituksen, joka on suunnattava Kalliolan Laajasalossa sijaitsevan kesäkodin kunnostamiseen. Tapahtumia»» Mediatori -tapahtuma Sanomatalossa 1.10., opiston toiminnan esittely»» Pihlajamäen alueen messut 21.4., opiston toiminnan esittely»» Yksinlauluryhmän klassisen musiikin konsertti ja 7.12.»» Taide- ja taitoaineiden kevätnäyttely , avajaistapahtuma 15.4.»» Kevyen musiikin ryhmän konsertit 18.4.»» Kalliolan suuren viihdeorkesterin konsertti 6.4., kapellimestarina Lasse Myllymaa»» Konsertti Eine kleine Nachtmusik 7.5., pianisti Sigita Hirvi, ryhmän vetäjä Lasse Myllymaa»» Kalliola Rock 10.5., esiintyjät Beat Warriors, Hotters, KT, Tha Branch Davidian, Kärtsy Solo Band, Invisibles, Mandrakes, Mad Dogs and an Englishman, Kumara. Yhteistyössä Kivikon kumppanuusnuorisotalo, Nuorisoasiankeskus, S-Asunnot, Vertaistukipiste Redis, Kalliola, Kalliolan Nuoret, Vailla Vakinaista Asuntoa ty, Laurea Ammattikorkeakoulu, Mannerheimin lastensuojeluliitto»» Kalliolan henkilökunnan koulutuspäivä »» Kansalaisopiston tuntiopettajien pikkujoulutapahtuma »» Vieno Musikan muistokahvit Luentoja»» Millä eväin eläkkeelle? ja 25.2.»» Yrjö Kallinen elämä ja ihmisyys 29.9., 6.10., ja 13.10»» Liikunta ja terveys -sarja, Diabetes ja liikunta 6.10., Sydänliikunta ja Niveloireisten liikunta »» Opetustunteja »» Osallistujia

9 Vuosikertomus Lastensuojelu Kalliolan setlementin lastensuojelutyö on Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ylläpitämää ja lääninhallituksen luvanalaista sekä valvomaa toimintaa. Kalliolan lastensuojelutyön kokonaisuus muodostui toimintavuonna kuudesta erillisestä lastensuojelulaitoksesta. Kokonaisuuteen kuului Kalliolan nuorisokoti, Kilon nuorisokoti, Matarin nuorisokoti, Mäkelänkadun nuorisokoti, Mäkirinteen nuorisokoti ja Kalliolan vastaanottokoti. Lastensuojelulaitoksissa oli yhteensä 44 hoitopaikkaa. Kaikki hoitopaikat myytiin ostopalvelusopimuksilla pääkaupunkiseudun kunnille. Kalliola järjestää sijaishuoltoa vuotiaille nuorille, jotka eivät voi asua kotona ja joita ei voida hoitaa tukipalveluin tai perhehoidossa. Tarvittaessa järjestetään myös jälkihuoltoa kunnes nuori täyttää 21 vuotta. Kalliolan lastensuojelutyön käytössä oli kolme asumisharjoitteluasuntoa itsenäistyville nuorille. Kalliolan lastensuojelulaitokset ovat profiloituneet setlementin lastensuojelulaitoksiksi, joissa painotetaan Kalliolan arvoja. Kaikki yksiköt osallistuivat Kalliolan lastensuojelun strategiseen kehittämistyöhön. Tavoitteena on luoda setlementtiarvopohjainen lastensuojelu- ja perhetyön malli, jonka avulla pystytään entistä paremmin vastaamaan päihde- ja mielenterveystaustaisten sekä monikulttuurisista perheistä lähtöisin olevien lasten ja heidän perheidensä ongelmiin. Kalliolan lastensuojelutyön toimintaa ohjaa työalajohtoryhmä. Johtoryhmään kuuluu lastensuojelutyönjohtaja, lastensuojeluyksiköiden esimiehet ja toimistonhoitaja. Lisäksi työalaan kuuluu Kalliolan sovittelutoiminta ja vammaistyö. Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida Kalliolan lastensuojelutyön toimintaa, tehdä strategisia linjauksia, suunnitella kehittämistyötä sekä luoda yhteisiä toimintaperiaatteita. Johtoryhmä kokoontui joka kolmas viikko. Lisäksi lastensuojelutyönjohtaja konsultoi yksiköiden esimiehiä tarvittaessa. Johtoryhmän jäsenten työn tukena olivat säännölliset yksilötyönohjaukset, konsultaatiot, kehittämiskeskustelut ja kaksi kertaa vuodessa pidettävät johtoryhmän kehittämispäivät sekä säännöllinen täydennys- ja lisäkoulutus. Lastensuojelun henkilökunta Kalliolan lastensuojelutyössä työskenteli vuoden 2008 aikana 62 päätoimista työntekijää. Henkilökuntaan kuuluivat lastensuojelutyönjohtaja (1), yksikön esimiehet (6), toimistonhoitaja (1), hoitotyön vastaavat (2), ohjaajat (45), perhetyöntekijät (2), psykiatriset sairaanhoitajat (4), toimintaterapeutti (1) ja yöhoitajat (2). Kesälomakautena eri yksiköissä työskenteli 1-2 kesätyöntekijää. Osa-aikaisia sijaisia oli noin 60. Kalliolan vastaanottokoti Mäkirinteen nuorisokoti Mäkelänkadun nuorisokoti Kalliolan setlementin lastensuojelutyö Kalliolan nuorisokoti Kilon nuorisokoti Matarin nuorisokoti

10 8 Vuosikertomus 2008 Kaikkien nuorisokotien toiminnassa korostettiin nuorten itsenäistymisen tukemisen merkitystä. Nuoria tuettiin itsenäiseen asioiden hoitoon, päihteettömyyteen, koulutukseen ja työelämään. Lisäksi eri yksiköissä oli opiskelijaharjoittelijoita koko toimintavuoden ajan. Toimintavuoden keskeisiä asioita Mäkirinteen nuorisokoti tuhoutui tulipalossa , ja nuorisokoti joutui muuttamaan väliaikaisiin toimitiloihin Hyvinkään Ridasjärvelle. Nuorisokodin uudisrakennuksen suunnittelutyöt käynnistettiin heti tulipalon jälkeen. Uusi nuorisokoti valmistuu kesällä 2009 palaneen talon tilalle. Uuden nuorisokodin suunnittelussa pyrittiin ottamaan huomioon nuorten Kiskon yhteisöhoitomallin erityisyys. Mäkirinteen nuorisokodin hoitomallia kehitettiin vastaamaan entistä paremmin vaikeahoitoisten nuorten tarpeisiin. Mäkelänkadun nuorisokoti aloitti toimintansa henkilökunnan perehdyttämisellä ja nuorisokodin rakenteiden suunnittelemisella. Ensimmäiset nuoret muuttivat nuorisokotiin helmikuussa. Mäkelänkadun nuorisokodin uusien toimitilojen suunnittelu käynnistettiin samanaikaisesti ja toimitilat valmistuvat vuoden 2010 aikana Espoon Saunalahteen. Matarin nuorisokodin uudisrakennus valmistui marraskuussa ja nuorisokoti pääsi muuttamaan Mäkelänkadulta uusiin ajanmukaisiin toimitiloihin. Uudet toimitilat sijaitsevat keskeisellä paikalla Vantaan Matarissa. Uusi nuorisokoti on valoisa ja suunniteltu pitkäaikaisessa sijaishuollossa olevien nuorten kodiksi. Kalliolan vastaanottokodissa käynnistettiin toukokuussa Tehostetun perhetyön projekti yhteistyössä Espoon kaupungin Honkamäen vastaanottokodin kanssa. Projektin tavoitteena oli vastaanottotoiminnassa olevien nuorten kotiutuminen tehostettujen perhetyön menetelmien tukemana. Projektiin osallistui yhteensä 12 asiakasperhettä. Toiminta päätettiin vakiinnuttaa osaksi molempien vastaanottokotien toimintaa. Lisäksi vastaanottokodin yhteyteen perustettiin erityisluokka vastaanottokodin nuorille yhteistyössä Espoon kaupungin opetustoimen kanssa. Kaikkien nuorisokotien toiminnassa korostettiin nuorten itsenäistymisen tukemisen merkitystä. Nuoria tuettiin itsenäiseen asioiden hoitoon, päihteettömyyteen, koulutukseen ja työelämään. Kasvatus- ja hoitotoiminta oli tavoitteellista ja sitä arvioitiin sekä kehitettiin säännöllisesti. Vastaanottotoiminnan arviointimenetelmiä ja koko lastensuojelutyön perhetyötä kehitettiin aktiivisesti. Nuorten neuvotteluja pidettiin säännöllisesti. Neuvotteluihin osallistuivat nuoren ja perheen lisäksi nuoren sosiaalityöntekijä, koulun edustajat, omaohjaajat ja yksikön esimies tai hoitotyön vastaava. Jokaiselle nuorelle oli nimetty omaohjaaja tai omaohjaajaparit, jotka vastasivat nuoren asioiden hoidosta yhteistyössä vanhempien ja muun verkoston kanssa. Nuorten yhteydenpitoa vanhempien ja muun sukulaisverkoston kanssa tuettiin perheen tilanteen mukaan. Lastensuojelutyön keskeisiä työmenetelmiä olivat omaohjaajatyö, tiimityö, verkostotyö, parityö ja perhetyö. Työmenetelmiä arvioitiin ja niitä kehitettiin aktiivisesti. Erityisesti korostettiin perustehtävän vahvistamista. Henkilökunnalle järjestettiin konsultaatiota tarpeen mukaan. Lastensuojelutyön eri yksiköiden laatukäsikirjoja työstettiin ja päivitettiin koko toimintavuoden ajan. Lastensuojelutyön asiakastietojärjestelmä oli käytössä viidessä yksikössä. Lisäksi asiakastietojärjestelmää kehitettiin vastaamaan Mäkirinteen tarpeisiin. Nuorisokotien sisäisessä tiedottamisessa kiinnitettiin huomiota työvuoron vaihtoon, raportointiin ja säännölliseen sähköpostin lukemiseen. Lisäksi eri toimintayksiköiden esitteitä ja kotisivuja päivitettiin tarpeen mukaan. Lastensuojelun työntekijät osallistuivat Kalliolan eri työryhmien työskentelyyn, kuten koulutustyöryhmään, tiedotustyöryhmään, yt-kokoukseen, taloustyöryhmään, tietoturvaryhmään, työsuojelutoimikuntaan, johtoryhmiin ja Kalliolan Nuoret ry:n hallitukseen. Työryhmät kokoontuivat noin kerran kuukaudessa. Yksi työntekijä toimi luottamusmiehenä. Osa yksiköiden esimiehistä ja hoitotyönvastaavista osallistui pääkaupunkiseudun kuntien asiakasohjausryhmien työskentelyyn. Lisäksi koko henkilökunnalle järjestettiin syyskuussa tyky-päivä. Lastensuojelutyön keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat pääkaupunkiseudun kunnat, nuorten sosiaalityöntekijät, kaupunkien lastensuojelulaitokset, yksityiset lastensuojelulaitokset, HUS:n nuorisopsykiatrian yksiköt, eri oppilaitokset, poliisi sekä Kalliolan eri yksiköt. Talous Lastensuojelutyön talous ja kirjanpito hoidettiin Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n tileillä erillisenä pääluokkana. Pääkaupunkiseudun kunnat ostivat yhteensä hoitovuorokautta. Yhteen-

11 Vuosikertomus sä käytettyjä hoitovuorokausia kertyi (89,71 %) Koulutus ja työnohjaus Lastensuojelutyön koko henkilökunta osallistui säännöllisiin yksilö- tai ryhmätyönohjauksiin sekä konsultaatioihin. Työryhmäpäiviä pidettiin kolmen viikon välein. Kasvatuskokouksia pidettiin viikoittain. Lisäksi toimintavuoden aikana pidettiin kahdesti henkilökunnan kehittämispäivät ja kehityskeskustelut. Henkilökunnalle järjestettiin muun muassa traumatyön, päihdetyön ja tietoturvan täydennys- ja lisäkoulutusta. Lukuisten erilaisten koulutusten vuoksi koulutusasiat käsiteltiin lastensuojelutyön johtoryhmässä erillisinä asioina. Tavoitteena oli päällekkäisyyksien karsiminen sekä tasapuolisen täydennys- ja lisäkoulutukseen osallistumisen turvaaminen. Lastensuojelutyön psykiatristen sairaanhoitajien ja toimintaterapeutin työtehtäviä kehitettiin aktiivisesti. Työalajohtaja osallistui kahteen Kalliolan johtoryhmän strategiaseminaariin sekä Kalliolan johtoryhmän työskentelyyn. Nuoret Lastensuojelulaitoksissa asui toimintavuoden aikana 103 nuorta: 67 tyttöä ja 36 poikaa, iältään vuotta. Nuoret kävivät peruskoulua, ammatillisia opintoja tai lukiota. Lisäksi nuoria kävi työssä tai työharjoittelussa työpajoilla. Kaikille nuorille pyrittiin järjestämään säännöllistä päivätoimintaa. Kulosaaressa, Itä-Pasilassa ja Kilossa sijaitsevissa asumisharjoitteluasunnoissa asui viisi nuorta. Harrastustoiminnasta mainittakoon nuorten hiihtoloma- ja kesälomaretket, päiväretket, nuorten koti-illat, harrastusillat, teatteri- ja elokuvakäynnit sekä tyttöjen ja poikien viikonloppuretket.

12 10 Vuosikertomus 2008 Päihdetyö Kalliolassa on tehty päihdetyötä jo 26 vuotta. Toimintavuosi oli toinen Kalliolan päihdetyön yhdistyttyä omaksi työalakseen. Kalliolan setlementin strategiatyöskentelyn alettua syksyllä määriteltiin myös päihdetyölle lähivuosien strategiset painopistealueet. Päihdetyön johtoryhmä on nuori, ja vaikka yksiköiden johtajien arkiset haasteet olivat omissa yksiköissä, päästiin työalan johtoryhmässä strategisen ajattelun osalta hyvään alkuun. Kalliolan päihdetyössä toimintavuosi oli taloudellisesti hyvä eli talouden tasapainottamisen osalta onnistuttiin jo toisena vuonna peräkkäin. Tätä edesauttoi se, että Nurmijärven klinikalla oli potilaita toisella vuosipuoliskolla poikkeuksellisen paljon, ja Kiskon klinikalla onnistuttiin erittäin alhaisesta käyttöasteesta huolimatta säästötoimenpiteiden avulla pitämään talous omillaan. Avoja jatkohoitoyksikkö kokonaisuutena onnistui myös tekemään ylijäämäisen tuloksen. Kalliolan päihdetyön sisällä vietettiin syntymäpäiviä. Kuvernöörintien jatkohoito täytti 20 vuotta ja Raha-automaattiyhdistyksen projekteina alkaneet Avomylly ja Avokisko viettivät myös juhlavuottaan. Avomylly täytti 15 vuotta ja Avokisko 10 vuotta. Vuosi huipentui näiden osalta talolla pidettyyn juhlaan Laitoshoidon puolella Pidennetty myllyhoito vietti 10-vuotisjuhlaansa joulukuussa. Kalliolan päihdetyölle on ominaista vertaistuen ja 12-askeleen ryhmien vahva rooli. Molemmissa hoitomalleissa on yhteisöhoidollinen pohja, ja Kiskon yhteisöhoidossa sekä pidennetyssä myllyhoidossa se on viety pisimmälle. Kaikkien Kalliolan hoito-ohjelmien tavoitteena on toipuminen päihteistä ja päihteetön elämäntapa. Kohderyhmät eroavat kuitenkin toisistaan. Myllyhoito palvelee ensisijaisesti työelämästä hoitoon ohjattuja potilaita ja Kiskon yhteisöhoidossa oppilaat ovat taustaltaan huumeiden käyttäjiä. Alkukesällä valmisteltiin Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien laitoshoidon kilpailutuksia. Kilpailutusprosessi koetteli etenkin päihdetyön johtajan, talouspäällikön ja päihdetyön johtoryhmän voimavaroja, mutta Kiskon ja Nurmijärven klinikoiden osalta siitä selviydyttiin toisin sanoen em. kunnat voivat jatkossakin käyttää Kalliolan kuntouttavan laitoshoidon palveluja. Asiakastietojärjestelmän uudistaminen alkoi toimintavuoden aikana, ja loppuvuodesta oltiin jo niin pitkällä, että vuoden vaihteen jälkeen päästään käyttämään uutta järjestelmää. Kalliolan päihdetyöhön perustettiin myös talousassistentin toimi. Kalliolan päihdetyön johtoryhmän linjauksena selvitettiin mahdollisuuksia liittyä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan, perehdyttiin Mieli 2009 ohjelmaan sekä linjattiin Myllyhoidon mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa myös koulutuksen suuntaan. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman osalta aloitettiin valmisteleva yhteistyöhanke Y-säätiön kanssa. Nurmijärven klinikalle perustettiin työryhmä valmistelemaan koulutusmahdollisuuksia. Näihin teemoihin tullaan keskittymään Kalliolan päihdetyön strategiatyöskentelyssä lähivuosina. Työskentely on konkreettinen haaste aluksi Kalliolan päihdetyön johtoryhmälle ja sen myötä jatkossa yksiköille. Kalliolan Nurmijärven klinikka Nurmijärven klinikka tarjoaa myllyhoitoa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. Ensisijaisesti klinikalle ohjautuvat työelämästä hoitoon ohjatut päihdeongelmaiset sekä heidän läheisensä. Verkostotyö perheen ja työnantajan sekä työterveyshuollon ja sosiaalitoimen kanssa on merkittävä osa Myllyhoidon työotetta. Nurmijärven sosiaalityöntekijän toimi muutettiinkin loppuvuodesta verkostotyöntekijän toimeksi. Klinikan hoitopalveluja ovat 3 5 vrk arviointiohjelma, 28 vrk perushoito, 6 kk pidennetty myllyhoito, 5 vrk läheishoito, kriisi- ja jälkihoito sekä intervallihoidot. Klinikalla tuotettiin vuonna 2008 yhteensä hoitovuorokautta. Ne jakautuivat seuraavasti: perushoito ja arviointi 7 961, pidennetty hoito 2 711, läheishoito155 sekä jatkohoito vrk. Edelliseen vuoteen verrattuna hoitovuorokausia oli yli 500 enemmän, koska kesällä potilasmäärät kasvoivat klinikalla merkittävästi. Kesä- ja joululomien aikana potilasmäärät eivät pienentyneet, kuten perinteisesti on käynyt. Klinikan suurimmat käyttäjäkunnat olivat Helsinki, Vantaa ja Espoo. Elokuun lopulla pidettiin tukihenkilöpäivä, jossa

13 Vuosikertomus Kalliolan päihdetyölle on ominaista vertaistuen ja 12-askeleen ryhmien vahva rooli. oli läsnä noin 100 osallistujaa. Pidennetyn myllyhoidon 10-vuotisjuhlaan/joulujuhlaan osallistui yli 60 hoidon aiemmin käynyttä ja nyt raittiina elävää päihdeongelmaista. Nurmijärven klinikan henkilöstölle tehtiin syksyllä nk. QPS-Nordica kysely koskien työilmapiiriä ja työhyvinvointia. Kyselyn tulokset purettiin ja jatkotyöskentelyn linjaukset tehtiin työryhmäpäivässä lokakuussa Ruotsiin suuntautuneen opintomatkan yhteydessä. Kalliolan Kiskon klinikka Kiskon klinikka on terapeuttinen yhteisö, jossa toteutetaan Kiskon yhteisöhoitoa laitoshoitona yli 18-vuotiaille huumausaineiden käyttäjille. Hoito-ohjelman perusta on yhteisöhoito, johon kuuluu myös AA/NA:lainen toipumisohjelma, sosiaalikuntoutusta sekä terapiaa. Yhteisöhoidon perustana on transaktioanalyysin viitekehys. Asiakkaita kutsutaan oppilaiksi, päihteettömän elämäntavan opiskelijoiksi. Hoitoon hakeudutaan aina kahden kuukauden arviointijaksolle, jonka aikana arvioidaan soveltuvuutta yhteisöhoitoon. Tarvittaessa oppilas siirretään muualle hoitoon. 12 Kiskon klinikan toimintavuosi oli vaikea. Käyttöasteet olivat alhaiset ja klinikan osalta jouduttiin vakavasti miettimään toiminnan edellytyksiä. Vuodesta kuitenkin selvittiin taloudellisesti. Tosin uusi ja pieni työryhmä joutui tekemään työtä epävarmuuden ilmapiirissä. Yhteiskunnasta nousevat paineet lyhyisiin hoitojaksoihin ja opiaattiriippuvaisten korvaushoitopaikkojen lisäämiseen veivät asiakaspohjaa pitkäkestoiselta yhteisöhoidolta ja siten myös Kiskon klinikalta. Kiskon klinikalla toteutui toimintavuoden aikana 2210 hoitovuorokautta. Oppilaita oli klinikalla 31: miehiä 19 ja naisia 12. Helsinki käytti 1312 hoitovuorokautta. Toiseksi eniten hoitovuorokausia käytti Karjaa. Konsultatiivinen rooli jatkui neljän eri vankilan Kisko-osastojen kanssa. Pohjoisen vankilaohjelmaa rasittivat suunnitelmat Pelson vankilan lakkauttamisesta. Epävarmuus toiminnan jatkumisesta talousvaikeuksien vuoksi varjosti myös vankilaohjelmia. Kiskon yhteisöhoidon piirissä olevilla oppilailla oli yhteisiä tapahtumia, kuten vuotuinen laskettelupäivä ja useat keskinäiset vierailukäynnit. Klinikalla vietettiin perinteinen seurantapäivä toukokuussa, jolloin kymmenet entiset oppilaat tapasivat toisiaan. Arviointi ja motivointi vieroitushoidossa -hankkeen ryhmämuotoinen toiminta käynnistyi keväällä 2008 Helsingin Diakonissalaitoksen huumevieroitusosastolla. Päihderiippuvuudesta toipumista käsitteleviä ryhmiä alettiin järjestää Kalliolan projektihenkilöstön toimesta viikoittain. Kesälomakauden aiheuttaman tauon aikana toimintaa arvioitiin

14 12 Vuosikertomus 2008 ja sisältöjä kehitettiin edelleen. Syksyllä 2008 toiminta käynnistettiin uudelleen ja se vakiintui loppuvuoden aikana osaksi osaston viikko-ohjelmaa. Huumevieroitusosaston henkilökunnan kanssa toteutetun jatkuvan yhteisen arvioinnin ja seurannan perusteella kaikki osapuolet ovat olleet projektiryhmien toimintaan erittäin tyytyväisiä. Ryhmiin on osallistunut kerralla keskimäärin kuusi vieroitushoidossa olevaa asiakasta. Ryhmätoimintaa kokeiltiin vuonna 2008 myös A-klinikkasäätiön Turun katkaisuhoitoasemalla ja vuonna 2009 projektiryhmiä tullaan järjestämään useissa kohteissa pääkaupunkiseudulla. Kalliolan päihdetyön avo- ja jatkohoitoyksikkö Yksikössä toimivat Kalliolan päihdetyön hoitomallien avo- ja jatkohoitojen työmuodot. Kuvernöörintien jatkohoitoyksikkö sijaitsee Helsingin Laajasalossa, ja kaikki muut toiminnot Helsingissä Mäkelänkadulla Näkövammaisten keskusliiton vuokratiloissa. Avomylly Avomylly tarjoaa myllyhoidollista arviointi- ja hoitopalvelua iltapainotteisena ryhmätoimintana. Potilaita oli yhteensä 73: naisia 18 ja miehiä 55. Yksikössä tehdään myös avoarviointeja ilman, että potilas sitoutuu automaattisesti hoitojaksolle. Avoarviointeja tehtiin 124, minkä seurauksena laitoshoitoon ohjautui 24 asiakasta. Työnantajat olivat pääasiallinen hoitoon ohjaaja (33 potilasta), ja toiseksi suurin potilasryhmä olivat itse hoitoon hakeutuneet (24). A-klinikan, lastensuojelun tai työterveyshuollon ohjaamana tuli hoitoon 21 potilasta. Valtaosa potilaista oli helsinkiläisiä. Myös Espoosta ja Vantaalta sekä muista pääkaupunkiseudun kunnista oli potilaita. Lisäksi järjestettiin 12 läheisviikonloppua, joihin osallistui 64 päihdeongelmaisen läheistä. Kuvernöörintien jatkohoitoyksikkö Kuvernöörintien jatkohoitoyksikkö on myllyhoidollinen asumisyksikkö. Oppilaita yksikköön ohjautuu Nurmijärven klinikan pidennetystä hoidosta, perushoidosta ja avomyllystä. Toimintavuoden aikana yksikössä toteutui 2335 hoitovuorokautta. Oppilaita oli 22: miehiä 17 ja naisia 5. Kuvernöörintien jatkohoitoyksikköön ohjautui oppilaita yhdeksästä kunnasta, suurin osa Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Avokisko Avokiskon Kiskon yhteisöhoidon avohoito-ohjelmaan voi hakeutua huumeidenkäyttäjä, joka on vieroittautunut

15 Vuosikertomus Kaikkien Kalliolan hoito-ohjelmien tavoitteena on toipuminen päihteistä ja päihteetön elämäntapa. päihteistä, ja hän on riittävästi integroitunut yhteiskuntaan eli hänellä on sellaiset rakenteet, jotka tukevat päihteetöntä elämäntapaa. Avokiskossa oli vuoden aikana hoidossa 14 oppilasta: naisia 11 ja miehiä 3. Oppilaat olivat helsinkiläisiä (9), vantaalaisia (3) ja espoolaisia (2). Helsingin päihdetyön jälkikuntoutusyksikkö ohjasi eniten oppilaita Avokiskoon. Tämä kertoo osaltaan Avokiskon sopivuudesta asiakkaille, jotka ovat päässeet raitistumisen alkuun ja jotka hyötyvät terapeuttisesta ja kuntouttavasta työstä toipumisen varmistamiseksi. Kiskon jatko- ja perhehoitoyksikkö Kiskon jatko- ja perhehoitoyksikkö on tarkoitettu Kiskon yhteisöhoidon oppilaille, jotka ovat irtautumassa hoitoyhteisöstä Kiskon klinikan ja Kiskon vankilaohjelmien jälkeen. Jatkohoitoyksikön asumisyhteisöllä on merkittävä rooli laitoskuntoutuksen ja itsenäisen asumisen välimaastossa hoitokokonaisuuden onnistumisen kannalta. Yksikössä toteutui hoitovuorokautta, ja oppilaita oli yhteensä 14: miehiä 13 ja yksi nainen. Oppilaat ohjautuivat seitsemästä kunnasta, suurin osa Helsingistä. Osa heistä oli määrätty vankilasta koevapauteen. Tiedotus ja yhteistyö Nurmijärven ja Kiskon klinikoilla järjestettiin lähes 100 tiedotustilaisuutta ja harjoittelijoita oli yksiköissä useita. Kalliolan päihdetyö oli edustettuna kuudessa messutapahtumassa ja muissa alan keskeisissä tapahtumissa. Valtaosalle asiakkaista saatiin kaikissa toiminnoissa järjestymään verkostotapaaminen. Molemmilla klinikoilla oli tiivis yhteys AA- ja NA-toimintaan. Klinikoilla kokoontui useita vertaistukiryhmiä, ja asiakkaat kävivät ulkopuolisissa 12-askeleen ryhmissä useita kertoja viikossa. Nurmijärven ja AA:n välistä yhteyttä organisoi AA:n Kalliola-toimikunta. Vankiloiden kanssa tehtävä yhteistyö oli edelleen vilkasta, ja Kiskon yhteisöhoidon vakiintuneen yhteistyön lisäksi toteutettiin toinen nk. Kivimylly-hanke Jokelan vankilassa. Päihdetyön johtaja ja Kiskon ArMoprojektin projektivastaava kuuluvat vastaperustetun Suomen terapeuttisten yhteisöjen hallitukseen. Päihdetyön johtaja edusti Stakesin lähettämänä Kiskon yhteisöhoitoa Slovakiassa ja Romaniassa käynnissä olevissa EUhankkeissa. Päihdetyön johtajan tehtäviin kuului myös Kalliolan päihdetyön ja sen tavoitteiden tunnetuksi tekeminen yhteistyöverkostoissa sekä uusien yhteistyömuotojen luominen. Henkilöstö Kalliolan päihdetyössä työskenteli vuoden lopussa 54 työntekijää. Henkilökunta on edelleen joutunut sopeutumaan organisaation muutosprosessiin ja työskentelemään paineiden alla. Muutosprosessi on näkynyt mm. yhteisten käytäntöjen muokkaamisena. Kiskon yhteisöhoidon työntekijät jatkoivat transaktioanalyyttistä koulutusta ja Myllyhoidon henkilöstö teki syksyllä opintomatkan Tukholmaan tutustumaan Minnesota-malliseen avohoito-ohjelmaan. Osa henkilöstöstä on osallistunut toimintavuoden aikana muun muassa Jyväskylän yliopiston järjestämään yhteisöhoidon koulutukseen, Kalliolan ja Ensi- ja turvakotien liiton yhteiseen traumakoulutus-ohjelmaan, Myllyhoitoyhdistyksen järjestämään realiteettiterapiakoulutukseen, Psykoteamin järjestämiin koulutuksiin, Tukinaisen järjestämään Seksuaalisen väkivallan kohtaaminen -koulutukseen sekä EuropAsi-koulutukseen. Työalan johtoryhmä sai koulutusta myös työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Huumetyötä tekevä henkilöstö osallistui keväällä Huumetyön neuvottelupäivillä George De- Leonin yhteisöhoidon koulutuspäivään. Osa henkilöstöstä on opiskellut työn ohessa, ja työalan työntekijöitä valmistui muun muassa sosionomeiksi ja työnohjaajiksi sekä osa suoritti päihdetyön ammattitutkinnon. Päihdetyön johtoryhmän jäsenille sekä koko hoitohenkilöstölle on järjestetty säännöllistä työnohjausta. Kaikissa yksiköissä on pidetty omia kehittämispäiviä, ja päihdetyön henkilöstö kokoontui yhteen keväällä Kiskon klinikalla tehden samalla kevätretken Fiskarsiin. Joulun alla koko henkilöstölle järjestettiin kokoontuminen Avo- ja jatkohoitoyksikössä sekä yhteinen joulupäivällinen.

16 14 Vuosikertomus 2008 Kehittämistyö Kalliolan kehittämisyksikkö Kalliolan kehittämisyksikön tehtävänä on toimia yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa hyvinvoinnin parantamiseksi, luoda edellytyksiä ihmisten osallisuudelle yhteiskunnassa sekä uudistaa setlementtityötä kehittämishankkeiden ja uusien toimintamallien avulla. Kehittämisyksikkö tukee kehittämistoiminnan ja hankkeiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Yhteistyökumppaneita ovat Kalliolan muut toimintayksiköt, kunnat, useat kansalaisjärjestöt ja korkeakoulut. Yksikön kehittämishankkeita ja toimintoja olivat Tuettu asuminen ja vapaaehtoistoiminta, Askel, neuvontapalvelu Ne-Rå, Aktivoiva talousohjaus, Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta, Päihdeperhekeskus, Itä-Pasilan asukastalo sekä Hoitovalmennus ja Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille. Toimintoja toteutettiin työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteisvoimin. Sisällöiltään erilaisten toimintojen yhteisinä periaatteina olivat helppo saavutettavuus, ihmislähtöisyys, ihmisten arvostus ja luottamus. Toimintoja rahoittaa pääosin Raha-automaattiyhdistys. Toimintavuonna yksikössä jatkettiin kansalaistoiminnan sisällöllistä kehittämistä, täsmennettiin toimintojen seurantaa ja käynnistettiin strategiatyöskentelyä sekä eri toimintojen että koko yksikön osalta. Tämän myötä toiminnassa on aiempaa vahvemmin painottunut setlementtityön kehittäminen. Kehittämisyksikön eri toimintojen kautta on kertynyt tietoa ihmisten jokapäiväisistä ongelmista. Riittämätön perusturva aiheuttaa pitkäaikaista köyhyyttä ja lisää elämisen ongelmia, kuten myös asunnottomuus ja asunnon saamisen vaikeus. Järjestöjen toiminnoista on tullut tuki monille sellaisillekin sosiaali- ja terveyspalveluista syrjäytyneille, joiden avuntarpeisiin järjestötyön keinoin ei ole mahdollista vastata. Ihmisten on myös vaikea saada tietoa palveluista ja omista oikeuksistaan niiden saamiseen. Toiminta Askel Askel on Espoossa Pappilantien järjestökadulla toimiva matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Se perustettiin alun perin tueksi syrjäytyneille päihdeja mielenterveysongelmaisille sekä heidän läheisilleen. Toiminnan kehittymisen myötä Askeleen on löytänyt myös laajempi kävijäjoukko. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa elämäntavan muutoksia ihmistä kunnioittavan kohtaamisen, yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen tuella. Askeleessa oli edelleen kolme työntekijää sekä lisäksi työllistettyjä ja vapaaehtoistoimijoita. Toimintavuoden huomattava muutos oli muutto uusiin, edelleen järjestökadulla sijaitseviin tiloihin. Kävijämäärät nousivat edellisvuosien tapaan (2008: 611 / kk: miehet 389, naiset 222) ja muuton aiheuttama notkahdus jäi väliaikaiseksi. Muutto toi mukaan uusia vapaaehtoistoimijoita. Edelleen suurimmalle osalle kävijöistä Askel toimi yhteisönä ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja elämäntilanteiden pohtimiseen. Yksilökeskusteluja työntekijöiden kanssa käytiin noin 400 ja erilaisiin ohjattuihin ja vertaisryhmiin sekä yhteisiin tapahtumiin osallistuminen jatkui vilkkaana. Työvoiman palvelukeskuksen ja Kehityspiikki oy:n kanssa jatkettiin päihdeongelmaisten työllistämisyhteistyötä. Askeleen toiminnassa oli mukana useita opiskelijoita. Valmistumassa on toiminnan arviointia palveleva opinnäytetyö, jossa on kartoitettu kävijöiden näkemyksiä Askeleen toiminnoista. Askel toimi edelleen osana Espoon järjestökadun kumppanuushanketta. Kumppaneina ovat Hyvä Arki ry, Espoon mielenterveysyhdistys, Espoon luonnonsuojeluyhdistys, Espoon aikuissosiaalityö, Espoon työvoiman palvelukeskus ja seurakunta. Myös Espoon päihdepalveluiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Erityisen kiinnostavaksi on osoittautunut vilkkaana jatkunut jalkapallojoukkue FC Askeleen toiminta, jossa yhdistyvät vapaaehtoisuus, moniulotteinen vertaisuus ja päihdekuntoutumisen tuki. Matalan kynnyksen neuvontapiste Ne-Rå Neuvontapiste Ne-Rån toiminta perustuu Matalan kynnyksen neuvontapiste -projektissa ( ) kehitettyihin toimintamalleihin. Toiminta-ajatuksena on tukea kansalaisten omatoimista selviytymistä ja palvelujen saantia. Toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä sosiaalialan korkeakouluopiskelijoilla on olennainen osa. Yhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos ja Svenska

17 Vuosikertomus social- och kommunalhögskolan sekä ammattikorkeakoulut Arcada ja Stadia sekä lähtien Metropolia. Työntekijöitä on kaksi. Toimintavuonna julkaistiin projektin loppuraportti sekä Kalliolan julkaisusarjassa että internet-sivuilla. Korkeakouluopiskelijoiden oppimisympäristöä koskeva raportti Ne-Rå som innovativ praktikinlärningsmiljö julkaistiin Finlandssvenska kompetenscenterin Työpaperit -sarjassa (Arbetspapper 3/2008). Neuvontatyötä jatkettiin sekä Ne-Rån Kalliossa sijaitsevassa toimitilassa että jalkautuvien neuvontapalveluiden avulla Pelastusarmeijan miesten asuntolassa ja Folkhälsanin Senioritalossa. Uusia jalkautumisen paikkoja olivat Kalliolan Itä-Pasilan asukastalo ja Helsingin sosiaaliviraston ruotsinkielinen perhekeskus. Jalkautumista toteuttivat opiskelijat. Jalkautuva työ olikin yksi toiminnan kehittämisalue, samoin opiskelijatoiminnan edistäminen ja asiakastyön osalta maahanmuuttajien asiointiin liittyvät kysymykset. Toiminnan seuranta- ja arviointimenetelmien kehittäminen päätettiin nivoa strategiatyöhön, joka aloitettiin syksyllä Tiedottamisesta laadittiin suunnitelma Kalliolan setlementin tiedottajan kanssa. Toimintavuonna yhteydenottoja oli yhteensä 474. Asiakasmäärä pysyi lähes ennallaan. Yhteydenottajista maahanmuuttajia oli vajaa neljännes, mikä oli edellisvuotta enemmän. Huomattavaa on, että käyntien osuus kasvoi verrattuna puheluihin ja käyntien kestot sekä asiakkaiden toistuvat asioinnit lisääntyivät. Monilla asiakkailla oli useita huolen aiheita. Maahanmuuttajille puolestaan palvelujärjestelmän ymmärtäminen oli tavallista vaikeampaa. Heille annettiinkin muutaman kerran myös asiointitukea ja ohjattiin maahanmuuttajille kohdennettuihin palveluihin. Ryhmämuotoiset tutustumiskäynnit lisääntyivät, koska yhteistyötahot toivat omia asiakasryhmiään neuvontapisteeseen. Neuvontapisteestä tiedusteltiin eniten sosiaalipalveluista ja -etuuksista sekä haettiin lomakkeiden täyttöapua. Yhteydenottojen aiheet koskettivat enemmän asumiseen liittyviä asioita kuin toimeentulohuolia, mikä aiemmin oli yleisin aihe. Asumisaiheen tärkeys kertoi pääkaupunkiseudun vaikeasta vuokra-asuntotilanteesta sekä siitä, että Ne-Råssa voi saada samanaikaisesti tukea monenlaisten asioiden hoitamiseen. Myös Ne-Rån jalkautuvan neuvonnan toteuttamisella asuntolassa oli vaikutusta asumiskysymysten lisääntymiseen. Toinen merkittävä yhteydenoton aihe oli toimeentulotuen hakemiseen liittyvät ongelmat. Työasiat ja työttömyysturva askarruttivat erityisesti maahanmuuttajia, joita myös ohjattiin neuvontapisteeseen työvoimatoimistosta. Opiskelijat vastasivat neuvontatyöstä ja muista tehtävistä vakituisen henkilökunnan ohjaamina. Ne-Råssa oli 54 opiskelijaa yhteistyössä mukana olevista korkeakouluista sekä kaksi opiskelijaa Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Vapaaehtoisia opiskelijoita oli muutama. Opiskelijoille järjestettiin perehdytyskursseja ja osa heistä osallistui myös Kalliolan vapaaehtoistoiminnan kurssille syksyllä Tuettu asuminen ja vapaaehtoistoiminta Tuettu asuminen ja vapaaehtoistoiminta tarjoaa tuetun asumisen lisäksi vapaaehtoistoimintaa, vapaaehtoistyön koulutusta, ryhmätoimintaa, kohdennettua yksilötukea ja erilaisia kursseja. Yleisenä tavoitteena on tukea etenkin päihdehoidoissa ja lastensuojelun piirissä olleiden asumista ja elämänhallintaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan sekä ammatillisen tuen keinoin. Toiminnasta vastaa kaksi työntekijää ja lisäksi mukana on vapaaehtoistoimijoita. Asumiseen liittyvän toiminnan pääkumppani oli edelleen Y-säätiö. Y- säätiön/y-asuntojen omistamiin huoneistoihin hakijoista kutsuttiin Tuetun asumisen kautta haastatteluun yhteensä 22 henkilöä, joista naisia oli neljä. Suurin osa oli päihdekuntoutujia ja osalla oli myös kriminaalitausta. Useimmilla oli velkaa, häiriöitä luottotiedoissa ja ongelmia talouden hallinnassa. Asunnon sai vuoden loppuun mennessä 11 henkilöä. Asumisen tukitoimiin kuuluivat vapaaehtoiset tukihenkilöt, palveluohjaus ja kohdennetut yksilötapaamiset. Asukkaita ohjattiin osallistumaan myös Kalliolan eri toimintoihin. Aktivoiva talousohjaus -projektin kanssa tehtiin kiinteää yhteistyötä, mm. työstettiin asunnon saamisen edellyttämiä velkojen maksusuunnitelmia. Erilaisia yhteydenottoja työntekijöiden ja asunnon hakijoiden, asunnon saaneiden sekä yhteistyökumppaneiden välillä oli tapaamisten lisäksi 352. Tuetun asumisen ja Y-säätiön yhteistyönä kehitettiin toiminnalle malli, jonka tarkoituksena on lisätä ja selkiyttää asumisen tukitoimia, yhteistyötä Y-sää-

18 16 Vuosikertomus 2008 Kehittämisyksikön eri toimintojen kautta on kertynyt tietoa ihmisten jokapäiväisistä ongelmista. Riittämätön perusturva aiheuttaa pitkäaikaista köyhyyttä ja lisää elämisen ongelmia, kuten myös asunnottomuus. tiön asukassihteereiden ja Tuetun asumisen työntekijän välillä sekä määrittää tarkemmin asunnonhakukriteerit. Y-säätiön ja Kalliolan setlementin välille solmittiin yhteistoimintasopimus, joka selkiyttää muun muassa toimintaa vuokrarästi- ja asumishäiriötapauksissa. Asumisen tukea lisättiin tarjoamalla uudelle asukkaalle työntekijän tukea ensimmäisen asumisvuoden aikana. Tuki on osittain säännöllistä, osittain lisätukea tarvittaessa sekä akuuttia kriisitukea. Y-säätiön lisäksi toiminta linkittyi Turun kaupunkilähetyksen ja Tampereen setlementti Naapurin tuetun asumisen toimintoihin. Yhteistyötä tehtiin myös muiden asumisen tukitoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Arviointiin, vertaisarviointiin ja kehittämiseen liittyvät tapaamiset järjestettiin maaliskuussa ja syyskuussa. Vapaaehtoisia tukihenkilöitä oli toiminnassa mukana 32, tukisuhteita oli 13. Tuensaajien ikä vaihteli vuoden välillä. Tukea hakevien elämään liittyi yksinäisyyttä, päihde- ja mielenterveysongelmia, lähisuhdeväkivaltaa sekä asumiseen liittyviä ongelmia. Tukihenkilöille järjestettiin toiminnanohjausta, perehdytystä ja virkistäytymistä. Uutena tukimuotona käynnistettiin tukihenkilöille ja tuettaville tarkoitettu olohuonetoiminta. Tuetun asumisen työntekijät osallistuivat aktiivisesti koko Kalliolan vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Syksyllä järjestettiin toisen kerran Kalliolan yhteinen vapaaehtoistyön johdantokurssi ja työstettiin esite Kalliolan vapaaehtoistoiminnoista. Toinen työntekijä vetää Kalliolan vapaaehtoistoimintaa suunnittelevaa tiimiä. Vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa kehitetään myös Kalliolan kansalaistoiminnan foorumilla. Se kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Aktivoiva talousohjaus projekti ( ) Projektissa työskennellään taloudellisissa vaikeuksissa olevien, pääasiassa päihde- ja kriminaalitaustaisten henkilöiden sekä heidän perheenjäsentensä kanssa. Tavoitteena on tukea heitä talous- ja velka-asioiden selvittämisessä ja talouden hallintaan saamisessa. Projektin tarkoitus on myös lisätä näiden asiakkaiden parissa työskentelevien tietoutta talouteen liittyvistä asioista sekä tuottaa talousohjauksen malli ja talousohjausopas. Työntekijöiden lukumäärä on vaihdellut yhdestä kahteen. Hankkeen toimintamallin mukaisesti talousohjauksessa otetaan huomioon asiakkaan koko elämäntilanne ja sovitetaan talouteen liittyvien asioiden hoito sen mukaiseksi. Suurelle osalle asiakkaista taloudellisen tilanteen selvittäminen on vaativaa ja he tarvitsevat tukea prosessin eteenpäin viemiseen. Tyypillisellä asiakkaalla on velkaa alle Se muodostuu ulosoton, perintätoimistojen, Oikeusrekisterikeskuksen ja kaupungin perimistä sairaudenhoitoon liittyvistä laskuista, vanhoista vuokrarästeistä, sakoista, korvauksista ja muista vanhoista julkishallinnollisista laskurästeistä. Velkaantumiseen on vaikuttanut päihteiden käyttö ja tilanteen ratkaisemiseen vaikuttaa työttömyys. Toimintavuoden aikana suurin osa asiakkaista tuli talousohjaukseen erilaisten yhteistyötahojen lähettäminä. Verkostomaisen työskentelyn onnistumisesta kertoo, että yhteensä 29 yhteistyökumppania lähetti asiakkaitaan ohjaukseen, jota annettiin sekä omassa toimipisteessä että jalkautuvasti työskennellen. Asiakastapaamisia kertyi 133. Lisäksi talousohjausinfoja ja koulutustilaisuuksia pidettiin 15. Niihin osallistui yhteensä 102 henkilöä. Ohjausta annettiin myös netin ja puhelimen välityksellä. Toimintavuoden alussa voimaantullut laki velkojen vanhentumisesta näyttäisi motivoineen osan asiakkaista aloittamaan velkojensa selvittämisen. Toisaalta juuri tähän asiakasryhmään talouden taantumat osuvat herkästi, mikä näkyi työssä jo loppuvuonna. Työssä olevista asiakkaista suuri osa oli ollut työelämässä vain vähän aikaa ja kouluttamattomina he myös olivat ensimmäisten irtisanottujen joukossa. Asiakkaiden asuntojen saantia puolestaan vaikeutti se, että osa vuokranantajista muutti asukasvalintaansa siten, että vanhojen rästivuokrien lisäksi luottotietorekisterissä näkyvät merkinnät estivät asunnon saannin. Asunnottomuus teki työllistymisen usein mahdottomaksi, päihdekuntoutujien hoitojaksoja asuntoloissa oli jatkettava ja liian suurissa ja / tai kalliissa asunnoissa asuvat asiakkaat eivät saaneet vaihdettua asuntoaan heille sopivampaan. Toimintavuonna järjestettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin päihdehuollon jälkikuntoutusyksikön, talous- ja velkaneuvonan, Helsingin seurakuntayhtymän ja Suojatie ry:n kanssa neljä koulutuspäivää taousohjauksesta. Osallistujina oli päihdetyöntekijöitä, diakoniatyöntekijöitä, palveluohjaajia sekä sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia,

19 Vuosikertomus yhteensä 68 henkilöä. Palautteen mukaan koulutukset koettiin tarpeellisiksi ja lisäkoulutusta toivottiin. Hoitovalmennusprojekti ( ) Projektissa työskenneltiin hoitoa tarvitsevien, mutta sen ulkopuolella olevien huumeriippuvaisten kanssa. Hanke tarjosi tukea hoitoon valmentautumiseen ja toisaalta lääkkeellisistä hoidoista irrottautumiseen. Projektissa kehitettiin saatujen kokemusten ja huumeiden käyttäjien hoitoa koskevan tietoaineksen pohjalta hoitovalmennusmalli, jota voidaan soveltaa huumeriippuvaisten kanssa työskentelyssä. Vuoden 2008 alkupuolella viimeisteltiin projektin loppuraportti, joka julkaistiin Kalliolan setlementin julkaisusarjassa. Raportti sisältää toiminnan kuvauksen ja arvioinnin lisäksi myös projektin toimintamallin esittelyn. Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projekti ( ) Projektissa on kehitetty toimintamalli, jota soveltamalla voidaan ehkäistä ikäihmisten syrjäytymistä tietoyhteiskunnasta. Mallin perusajatuksena on tukea ikäihmisiä hankkimaan tietoteknistä osaamista ja oppimaan sen soveltamista arkielämässä keskinäiseen tukeen perustuvan vertaisverkoston avulla. Hankkeessa ikäihmisten opettajat ovat koulutettuja vertaistuutoreita. Toimintamallissa yhdistyy tavoitteellinen ja mielekäs yhdessä toimiminen sekä sosiaalinen vuorovaikutus ikäihmisten elämänlaatua vahvistavalla tavalla. Projekti ylläpiti Senioreiden tietotupia Senioritalo Sandelsissa Töölössä, Pihlajamäen lähiöasemalla ja Itä-Pasilan asukastalossa. Asiakaskäyntejä yhteensä noin Tietotuvissa toteutettiin myös vertaistuki- ja muut koulutukset, puhelinneuvonta ja hoidettiin kotikäyntiasioinnit. Vertaistukihenkilöille järjestettiin koulutuksia ja opintoretkiä. Senioritalo Sandelsin tietotuvassa järjestettiin kolme avointa luentotilaisuutta. Yhdessä ET-lehden kanssa järjestettiin käytettävyystesti kännyköiden soveltuvuudesta ikäihmisille. Ikäihmisille kohdennettuja tukipalveluita ja oppimismateriaaleja sisältävä Senioriportaali julkaistiin vuonna 2007 ja sen kehittäminen jatkui. Kartoitettiin internetin yhteisöllisten palvelujen soveltuvuutta seniorikansalaisille ja tehtiin teeman pohjalta haastatteluja ja tarvekartoituksia. Portaalissa julkaistiin uutisotsikoita yhteistyössä Uuden Suomen kanssa sekä avattiin blogi, jossa yhteiskunnalliset vaikuttajat kirjoittivat ajankohtaisista vanhustyön aiheista. Hankkeen pääyhteistyökumppanit olivat Raha-automaattiyhdistys, Microsoft, Kalliolan kansalaisopisto, Doberman consulting ja Vanhustyön keskusliitto.

20 18 Vuosikertomus 2008 Hankkeessa työskenteli projektivastaava, koordinaattori ja tuntitoiminen kouluttaja. Tämän lisäksi projektissa toimi 18 vapaaehtoista kouluttajaa. Itä-Pasilan asukastalo -projekti ( ) Projekti käynnistyi maaliskuussa, jolloin asukastalo avattiin. Asukastalo on setlementtiarvoihin perustuva, asukkaiden omaa toimijuutta ja keskinäistä vuorovaikutusta tukeva kohtaamispaikka, kokoontumistila ja toimintapiste. Projekti on Kalliolan setlementin ja Helsingin kaupungin kumppanuushanke. Kaupunki on Raha-automaattiyhdistyksen ohella toiminnan rahoittaja. Kalliolan Nuoret on yksi asukastalon toimijoista ja yhteistyötä tehdään myös muiden Kalliolan toimintojen kanssa. Asukastalossa on olohuone, tietotupa ja kahvinurkkaus sekä keittiö ja eri kokoisia ryhmä- / askartelutiloja, joita asukkaat ja järjestöt voivat varata myös omaan käyttöönsä. Työntekijöitä on kaksi. Toimintavuonna asukastalolle luotiin säännölliset aukioloajat ja toiminnalliset rakenteet. Tärkeäksi kävijöiden yhteiseksi foorumiksi muodostui asukastaloparlamentti. Kävijämäärien kasvaessa oli tarpeen työstää yhteistyön ja yhteisten tilojen käytön pelisäännöt. Tiedotustoimintaa on tehty Pasilan Uutisten, lehtisten ja sosiaali- ja terveyspuolen virastojen sekä järjestöjen kautta. Keväällä käynnistyivät ensimmäiset harrastus- ja vertaistukiryhmät. Vuoden loppuun mennessä toiminta oli monipuolistunut ja mukaan oli tullut runsaasti eri asukasryhmiä edustavia eriikäisiä Pasilan asukkaita. Ikäihmisten toimintoja olivat mm. venyttely, muistijumppa, tietotupa ja seniorikahvila. Lapsille oli tarjolla tukea läksynlukuun ja Kalliolan Nuorten vetämiä ryhmätoimintoja ja jalkapalloa. Myös olohuone otettiin käyttöön. Soppapäivät vetivät väkeä yhteisen aterioinnin pariin. Yhteisissä tapaamisissa syntyi toimintaideoita, esimerkiksi terveyspiste, jossa vapaaehtoisena toimiva terveydenhoitaja mittaa verenpaineita, antaa neuvontaa, kuuntelee ja keskustelee. Muitakin toimintoja, kuten bändi, shakkikerho ja suomenkielen opetus maahanmuuttajille, ikään kuin käveli sisään asukastaloon vapaaehtoistoimijoiden mukana. Yhteensä vajaan vuoden toiminta-aikana kävijöitä oli noin Kävijämäärä ei sisällä Kalliolan Nuorten toimintoja. Asukastalo oli myös aktiivinen paikallinen toimija ja se on edustettuna eri foorumeissa ja yhteistyöverkostoissa. Tärkeitä verkostoja ovat EAPN-Fin Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto, East team aluefoorumi, varhaisen tuen tiimi ja alueellisen työn työryhmä sekä Pasila-seura. Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille -projekti ( ) Projektin tarkoituksena on kehittää matalan kynnyksen kohtaamispaikka huumeriippuvaisille, erityisesti heille, jotka ovat suuntautumassa päihteiden käytöstä irrottautumiseen, hakeutumassa hoitoon tai siirtymässä pois lääkkeellisistä hoidoista. Toiminta tukee omalta osaltaan asiakkaiden arjessa pärjäämistä ja elämänmuutoksia tärkeänä osana huumeriippuvaisten hoito- ja tukiverkostoa. Projektissa sovelletaan ja kehitetään edelleen Hoitovalmennusprojektissa työstettyä toimintamallia. Kohtaamispaikkaan kehitetään myös huumetyön oppimisympäristöä. Projekti toteutetaan Kalliolan setlementin, A-klinikkasäätiön ja Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun kumppanuushankkeena. Työntekijöitä hankkeessa on kaksi. Toimintavuoden aikana kohtaamispaikalle etsittiin, remontoitiin ja kalustettiin tila, joka avattiin marraskuussa. Kohtaamispaikka nimettiin Linkiksi ja projekti sai uudeksi nimekseen Linkki tukea huumeriippuvaisille. Toinen työntekijä työskenteli koko vuoden ajan viikoittain Vinkki-terveysneuvontapisteissä, joissa voidaan saada yhteyksiä Linkin toiminnasta hyötyviin asiakkaisiin. Asiakkaiden löytäminen ja luottamuksen herättäminen on vaikea tehtävä, mutta vuoden lopulla ensimmäiset asiakkaat tulivat toiminnan piiriin. Toiminnasta on myös tiedotettu monien verkostojen kautta. Projektille koottiin ohjaus- ja johtoryhmä. Päihdeperhekeskus -projekti ( ) Päihdeperhekeskus-projektissa (Perhe elämään -projekti) on kehitetty tukimuotoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä päihteiden aiheuttamia haittoja perheissä. Kehittämistyössä on keskitytty sellaisiin tuen muotoihin, jotka huomioivat perheen eri jäsenet tarpeineen. Tavoitteena on ollut myös kehittää päihdeperhekeskusmalli, jota voidaan soveltaa autettaessa päihteiden käytön vuoksi vaikeuksissa olevia perheitä. Verkostoyhteistyönä toteutetun hankkeen osapuolina ovat Kalliolan päihdetyö, lastensuojelutyö ja sosiaalinen nuorisotyö. Sisäisten yhteistyöver-

VUOSIKERTOMUS 2009 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2009 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2009 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n, Kalliolan Nuoret ry:n ja Kalliolan Senioripalvelusäätiön muodostama yhteenliittymä, setlementti.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2011 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2011 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

HAKIJAN HAKEMUS HAKEMUSTYYPPI: Opetustoimi: suomenkielisen työväenopiston johtokunta: yleisa...

HAKIJAN HAKEMUS HAKEMUSTYYPPI: Opetustoimi: suomenkielisen työväenopiston johtokunta: yleisa... HAKIJAN HAKEMUS HAKEMUSTYYPPI: Opetustoimi: suomenkielisen työväenopiston johtokunta: yleisa... Esitysvalmistelussa 13.9.2012 91 681 Saapunut 13.9.2012 11:07:29 Päivitetty 10.12.2012 15:15:53 Muutostiedot

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN Työpaja 9, Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät 16. 17.9.2009 Tanja Vanttaja 0800270 Metropolia ammattikorkeakoulu Sofianlehdonkatu 5 Sosiaaliala Sosionomiopiskelijat

Lisätiedot

Tietoja perheiden asumisen ongelmasta

Tietoja perheiden asumisen ongelmasta Yleistä Voimanpesähanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena on luoda peruspalveluiden rinnalle interventiomalli, jonka avulla ennalta ehkäistään perheiden asunnottomuutta. Tätä nelivuotista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 5 15.12.2009 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA PÄIHDERIIPPUVAISTEN LÄÄKKEETTÖMÄN YHTEISÖHOIDON MAHDOLLISTAMISESTA Terke 2009-2578 Esityslistan asia TJA/5 TJA

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa

Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa Lähtötilanne 2010 lopussa: Yksittäisiä ryhmäkokeiluja aikuissosiaalityössä Ryhmät ovat hiipuneet Ryhmiä toteutettu projekteissa ryhmät loppuneet projektien myötä TAHTOTILA:

Lisätiedot

CASE PRAKSIS opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kohtaaminen

CASE PRAKSIS opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kohtaaminen Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen 9.2.2012 CASE PRAKSIS opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kohtaaminen Kehrä tutkijasosiaalityöntekijä Tiina Muukkonen www.socca.fi/lastensuojelu

Lisätiedot

Irti Huumeista ry / Anne Salovaara- Kero

Irti Huumeista ry / Anne Salovaara- Kero / Anne Salovaara- Kero Sisäinen turvallisuus ja kolmas sektori, kansallinen turvallisuusseminaari, Oulu 10. 11.11.2015 Perhekeskeinen huumetyö, verkostoyhteistyö ja kumppanuus: esimerkkejä :n ja kuntien

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija päihdeasiakkaan apuna Vantaan terveysasemilla

Kokemusasiantuntija päihdeasiakkaan apuna Vantaan terveysasemilla Kokemusasiantuntija päihdeasiakkaan apuna Vantaan terveysasemilla Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 14.2.2017 Eila Koivunen, terveyspalvelupäällikkö Vantaan kaupunki Taustaa: Ensin Mielen Avain

Lisätiedot

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry 2012 Vuosikertomus Kalliolan Kannatusyhdistys ry SISÄLLYS 1. Johdanto Ihmisistä hyvä tulee 4 Kalliolan arvot 5 Kalliolan toiminta-ajatus 6 Setlementtiliike 7 Toiminnanjohtajan katsaus 8 Yhdessä ihmisten

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN?

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? Lastensuojelupalvelujen kehittäminen ja yhteistyö psykiatrisen hoitojärjestelmän kanssa Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi Konsensuskokous 2.2.2010 Kristiina

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Vapaaehtoistoiminta on: Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa,

Lisätiedot

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut Päihdepalvelut Kuntouttavat asumispalvelut KUNTOUTTAVAT ASUMISPALVELUT Kuntouttavat asumispalvelut tuottavat asumispalveluja täysi-ikäisille asunnottomille vantaalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot

KRITS JENGINUORIHANKE

KRITS JENGINUORIHANKE KRITS JENGINUORIHANKE AMET seminaari 27.3. 2015 Taustaa Jenginuorten rikostentorjuntahankkeelle * Hankkeen taustalla on eri sidosryhmien huoli rikoksilla ja päihteillä oireilevista nuorista. Ryhmät ovat

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat. YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke

Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat. YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke YAD Youth Against Drugs ry on nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva ehkäisevän huumetyön

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. 24.01.2013 Sivu 1 / 1 185/00.04.02/2013 4 Yhteistyösopimukset yleishyödyllisten järjestöjen kanssa Valmistelijat / lisätiedot: Remes Marja-Leena, puh. (09) 816 23052 Havo Maija, puh. (09) 816 23013 Hämäläinen

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

ensimmäisen kuukauden aikana 5 7 kävijä/krt. Asiakkaat mukana toiminnansisältöjen

ensimmäisen kuukauden aikana 5 7 kävijä/krt. Asiakkaat mukana toiminnansisältöjen AIKUISTEN OLOHUONE; 10.9.2013 Pellon kunnassa aloitettu kaikille avoin päivätoiminta, jossa mukana sosiaalitoimi, mtt, nuorisotoimi, sivistystoimi, srk ja paikallinen mielenterveysyhdistys. Pellon kunta

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

SETLEMENTTILIITON LIITTOKOKOUSTAPAHTUMA 20. 21.4.2012

SETLEMENTTILIITON LIITTOKOKOUSTAPAHTUMA 20. 21.4.2012 SETLEMENTTILIITON LIITTOKOKOUSTAPAHTUMA 20. 21.4.2012 Perjantai 20.4. Sukupuolisensitiivisen työn monet mahdollisuudet - Paneelikeskustelu Verkostokokoontumisia Lauantai 21.4. Viestintäkoulutus Asiantuntijana

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Loppuseminaari, 13.11.2013, Kuntatalo

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä Miksi me puhumme täät äällä? Aune, 53 Oma pieni perhe, 1 lapsi Suuri syntymäperhe, 13 lasta Vanhainkodin

Lisätiedot

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI TIKKURILAN SOSIAALIASEMA OMAT OVET VERKOSTOKOKOUS 16.5.2011 Marjatta Parviainen 17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1 A. KOTIKATKO

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto Nimi ovessa - hanke Kehittämisverkosto 9.11.2011 Kohderyhmä: Päihdekuntoutujat/ -käyttäjät Jorma Uhtakari, NO hanke/ Hki Ohjelma: 12.00 Lyhyt kooste aikaisemmista kohderyhmän tapaamisista ja alustus keskusteluun

Lisätiedot

Hietaniemenkadun palvelukeskus

Hietaniemenkadun palvelukeskus Hietaniemenkadun palvelukeskus 1.12.2010 Katri Joutselainen (ohj./sos.ohj.) Pia Mielonen (sh) Kuvat: Leif Mäkelä Hietaniemenkadun palvelukeskus 8.6.2009 yhdistyivät Herttoniemen asuntolan ja Pääskylänrinteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 8.2.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 8.2.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 56 LAUSUNTO ALOITTEESTA KISKON JA NURMIJÄRVEN KLINIKOIDEN TARPEELLISUUDEN ARVIOINNISTA Terke 2010-3083 Esityslistan asia TJA/16 TJA Terveyslautakunta päätti antaa

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Asuntohakemus. Vuokra-asunnot

Asuntohakemus. Vuokra-asunnot Asuntohakemus Vuokra-asunnot Asuntohakemus Uusi hakemus Jatkohakemus Sisäinen vaihto Täyttömalli Kaikki tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia ja ne tulee täyttää. Emme voi käsitellä puutteellisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (8) 41 Lausuntopyyntö: Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä on vastuullinen työnantaja Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali - Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali Voimanpesä I Voimanpesähanke I oli tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli interventiomalli, jonka avulla ennalta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 05.06.2013 Sivu 1 / 1 2572/02.07.02/2013 65 Espoon kaupungille testamentatun omaisuuden käyttäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. (09) 816 23053 Maria Rysti, puh. (09) 816 23320 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen!

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen! Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Tervetuloa kauden 2017-2018 aloituskokoukseen! 1. Tausta: Miten maahanmuuttaja- ja vähemmistöjen asiaa kehitetään Vantaalla? (Monikulttuurisuusaisain yksikön rooli)

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat 3 arviointi- ja vastaanotto-osastoa: Keltapirtti, Sinipirtti, Punapirtti, perhekuntoutusosasto Perhepirtti, Perheasema sekä Koiviston perhekoti Osastoilla

Lisätiedot

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki VAT-verkosto 6.9.2017, Oulu Palveluesimies Katja Karppinen Oulun kaupunki, päihdeasumispalvelut Kenttätien palvelukeskus Kenttätien palvelukeskuksessa

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015

JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE. Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS -HANKE Aura Pylkkänen & Hanna Päiviö 09.12.2015 HANKKEEN TAUSTAA Jalkautuva talousohjaus on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n vuosina 2014-2016 toteuttama hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TOIMINTAMALLIN TAUSTAA Toimintamallin kehittäminen alkoi Rotterdamissa, Hollannissa vuonna

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Espoon jälkihuolto keväällä 2011 N. 270 nuorta tällä hetkellä 1 Johtava sosiaalityöntekijä 4 sosiaalityöntekijää

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot