VUOSIKERTOMUS 2009 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2009 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2009 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n, Kalliolan Nuoret ry:n ja Kalliolan Senioripalvelusäätiön muodostama yhteenliittymä, setlementti. Se toimii palvelujen tuottajana, kansalaisjärjestönä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Kalliolan työaloja ovat lastensuojelutyö, nuorisotyö, kansalaisopistotoiminta, päihdetyö, seniorityö, vammaistyö, rikosten ja riitojen sovittelutoiminta sekä kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö. Kalliola omistaa yhdessä Suomen Setlementtiliiton ja Setlementtinuorten liiton kanssa sosiaaliseen asumistuotantoon keskittyvän S-Asunnot Oy:n sekä on mukana pääkaupunkiseudun rikosuhripäivystystoiminnassa. Kalliola on Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistys ja näin osa kansainvälistä setlementtiliikettä. 1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Kalliolan setlementin toimintaa ohjaavia arvoja ovat erilaisuuden hyväksyntä, luottamus ihmisen ja yhteisöjen kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia, tasa-arvoisuus ja yksilön oikeuksien kunnioittaminen. Kalliolan toiminta-ajatuksena on auttaa ja tukea ihmisiä elämänkaaren eri vaiheissa asiantuntijapalvelujen ja kansalaistoiminnan avulla. Poliittisesti Kalliola on sitoutumaton. Uskonnollisesti se toteuttaa avaraa ekumeenista ajattelua. Vuosi 2009 oli Kalliolan setlementin 90-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden sloganiksi valittiin Ihmisistä hyvä tulee. Juhlavuosi käynnistyi helmikuussa järjestetyllä Sipin päivän vastaanotolla, jonka yhteydessä julkaistiin Kalliolan setlementin uusi logo ja tunnus. Muita juhlavuoteen liittyviä tilaisuuksia olivat työntekijöiden koulutus- ja virkistyspäivä Kulttuurikeskus Sofiassa, Kalliola Rock Alppipuistossa, kansalaisjuhla Kalliolan setlementtitalossa, hallituksen ja työntekijöiden juhlaillallinen Paasitornissa, juhlaseminaari ja pääjuhla Kalliolan setlementtitalossa sekä Kallion kirkossa järjestetty juhlajumalanpalvelus. Juhlapuhujana pääjuhlassa oli tasavallan presidentti Tarja Halonen. Juhlavuoden marraskuussa julkaistiin Kalliolan 90-vuotishistoria Yksilö, yhteisö ja yhteiskunta Kalliolan setlementti Kirjan kirjoitti historioitsija FT Jarmo Peltola. Vuoden 2009 aikana Suomi ajautui syvään talouslamaan. Kalliolan palvelutuotannon osalta se merkitsi päihdepalvelujen myynnin rajua alenemista. Toimintavuoden keväällä Nurmijärven klinikan käyttöaste putosi noin 50 prosenttia alkuvuoteen verrattuna ja pysyi alhaisena koko loppuvuoden ajan. Käytännössä tämä merkitsi työntekijöiden lomautuksia ja myöhemmin irtisanomisia. Myös Kiskon klinikan ja Avomyllyn käyttöasteet olivat huomattavasti edellisvuotta alhaisempia. Toisaalta Kalliolan setlementin rooli kansalaistoiminnan ylläpitäjänä vahvistui edelleen. Ihmisten tarve tulla yhteen, tuntea yhteisöllisyyttä ja tukea toinen toisiaan on laman myötä kasvanut. Tämä näkyi kävijämäärien kasvuna ja yhteistyöverkostojen vahvistumisena kaikissa Kalliolan kansalaistoiminnan keskuksissa eri puolilla pääkaupunkiseutua. Erityisen vahvaa tämä kehitys on ollut Pasilan asukastalossa. Kalliolan ylläpitämä kansalaistoiminta on uudenlaista kaupunkisosiaalityötä. Sille on ominaista vahva verkottuminen ja kumppanuus alueella toimivien järjestöjen, asukasyhdistysten, seurakunnan, kaupungin sosiaaliviraston, terveyskeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen, koulujen ja muiden julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on ihmisten elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen. Yhtenä keskeisenä voimavarana työssä ovat vapaaehtoistyöntekijät, joita Kalliolan yhteydessä toimii yli sata. 1

2 Vapaaehtoistyöntekijät toimivat muun muassa nuorten vertaistukijoina, ikäihmisten atk-tutoreina, rikosten ja riita-asioiden sovittelijoina, itsenäistyvien nuorten tai päihdeongelmista toipuvien asumisen tukihenkilöinä. Toimintavuoden aikana Kalliolan toiminta laajeni edelleen lastensuojelutyön alueella. Helmikuussa perustettiin Kalliolan seitsemäs lastensuojelulaitos, Alppikylän nuorisokoti, jonka palvelut ostaa Espoon kaupunki. Lastensuojelutyö laajentui myös avohuollon puolelle Kalliolan käynnistettyä Tehostetun perhetyön hankkeen. Hanke toimii Kalliolan vastaanottokodin tiloissa yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Vuonna 2008 tulipalossa tuhoutuneen Mäkirinteen nuorisokodin uusi toimitalo valmistui toimintavuoden heinäkuussa, jolloin nuorisokoti muutti takaisin Hausjärvelle oltuaan reilun vuoden ajan väliaikaistiloissa Hyvinkään Ridasjärvellä. Kalliolan setlementti jatkoi jo vuoden 2008 lopulla käynnistettyä koko taloa koskevaa strategiatyöskentelyprosessia, jonka tarkoituksena on arvioida setlementtiarvoja ja niiden soveltamista käytäntöön arjen työssä sekä määritellä Kalliolan toiminnalliset painopistealueet seuraavien vuosien ajalle. Prosessi saadaan päätökseen vuoden 2010 keväällä. Toimintavuoden keväällä viestintäministeri Suvi Linden myönsi Kalliolalle Ray:n rahoittamasta Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta-projektista Vuoden osaamistunnustuksen. Tunnustuksen perustana oli Kalliolan tekemä työ seniorikansalaisten tietoteknisten valmiuksien kehittämiseksi ja tukemiseksi. Kalliolan setlementissä työskentelee noin 220 kokopäiväistä työntekijää, noin 300 tuntityöntekijää ja yli 100 vapaaehtoistyöntekijää. 2. KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan Kannatusyhdistys ry ylläpitää Kalliolan kansalaisopistoa, Kiskon ja Nurmijärven päihdeklinikoita avo- jatkohoitopalveluineen, Alppikylän, Kalliolan, Kilon, Matarin, Mäkelänkadun ja Mäkirinteen nuorisokoteja, Espoon vastaanottokotia, Ryhmäkoti Jatkoa, Espoon kihlakunnan alueen sovittelutoimistoa, Ikäihmisten tietotupia sekä useita kansalaistoiminnan keskuksia pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2009 Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n henkilökuntaan kuului 171 kokopäivätoimista työntekijää, 271 tuntityöntekijää, 166 kansalaisopiston tuntiopettajaa sekä noin 60 vapaaehtoistyöntekijää kansalaistoiminnan piirissä. Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n nimeämät edustajat toimivat Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan ja S-Asunnot Oy:n ja Suomen Ässäkodit Oy:n hallituksissa, Kalliolan Senioripalvelusäätiön valtuuskunnassa ja hallituksessa, Kalliolan Nuoret ry:n johtokunnassa, Setlementtinuorten liiton työvaliokunnassa ja Setlementtityön neuvottelukunnassa, Päihdehuollon Valtakunnallisessa Yhteistyöryhmässä Päivytissä, Rikosuhripäivystyksen Uudenmaan aluetyöryhmässä ja työvaliokunnassa, Heikki Waris instituutin johtoryhmässä, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan johtoryhmässä, Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton hallituksessa, Uudenmaan sosiaaliturvayhdistyksen hallituksessa sekä lukuisissa muissa verkosto-, kumppanuus- ja yhteistyöhankkeissa Hallinto Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n puheenjohtajana toimi sosiaalineuvos Jouko Kalliomaa ja varapuheenjohtajana johtaja Marja-Riitta Mäkinen. Hallituksen muina jäseninä toimivat YTM Aulikki Kananoja, toimitusjohtaja Pekka Korhonen, opetusneuvos Arja Mäkeläinen, erityisasiantuntija Tuija Norlamo-Saramäki, professori Erja Saurama, rahoituspäällikkö Eija Venetkoski-Kukka ja ylilääkäri Tanja Vuorela. Hallitus piti seitsemän kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.4, syyskokous ja ylimääräinen yhdistyskokous

3 Hallituksen asettaman rakennustoimikunnan puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Timo Lemmetyinen, muina jäseninä Kalliolan rakennuttajakonsultti, rakennusmestari Timo Halonen sekä tarvittaessa Kalliolan eri työalojen edustajat. Toimikunta piti seitsemän kokousta. Keskeisin rakennushanke oli tulipalossa tuhoutuneen Mäkirinteen nuorisokodin uudisrakennustyö. Talo valmistui heinäkuussa. Kalliolan setlementin johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtaja Timo Lemmetyinen, päihdetyönjohtaja Liisa Kallio, talouspäällikkö Tuija Lankinen, rehtori Ilona Maaperä, nuorisotyönjohtaja Kirsi Mäntyniemi-Sipilä, lastensuojelutyönjohtaja Kari Ollila, henkilöstöpäällikkö Matti Pihkala ja Kehittämisyksikön johtaja Matti Rajamäki. Johtoryhmä piti 12 kokousta sekä kaksi koulutus- ja strategiaseminaaria. Toimintavuoden kesällä Kalliolaan palkattiin henkilöstöpäällikkö. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa henkilöstöprosesseista vastaaminen, työsuojeluasiat, työterveyshuollon yhdyshenkilönä toimiminen, työhyvinvointiasiat, työntekijäkoulutuksen koordinointi, työsopimuksiin ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat sekä työsopimuksiin liittyvien käytäntöjen yhtenäistäminen talon sisällä. Kalliolan henkilöstöön kohdistuvana kehittämishankkeena käynnistettiin syksyllä vuorovaikutustaitojen parantamiseen tähtäävän koulutuskokonaisuuden Dialogista virtaa suunnittelu. Koulutushanke toteutetaan yhteistyössä Johtamistaidon Opiston kanssa. Hankkeelle saatiin Työsuojelurahaston kehittämisavustus. Hanke toteutetaan vuosien 2010 ja 2011 aikana Talous Taloustoimistossa työskentelivät talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä ja kirjapitäjä. Taloustoimisto tuotti kaikki Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n taloushallinnon palvelut. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Tom Sandell KHT, JHTT ja Risto Ekholm KHT. Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n toiminnan tuotot olivat toimintavuonna euroa (vuonna euroa) sisältäen RAY:ltä saatuja toiminta- ja kehittämistyön avustuksia euroa. Valtionavustusta Kalliolan Kannatusyhdistys ry sai yhteensä euroa, josta kansalaisopiston osuus oli ( ). Helsingin kaupungin avustus opistolle oli euroa ( euroa). Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n varsinaisen toiminnan tulos oli vuonna ( euroa) ja rahoituserien jälkeen ( euroa). Poistot on tehty suunnitelmapoistojen mukaisesti yhteensä euroa ( ). Summa sisältää Mäkelänkadun vuokratiloista luopumisesta johtuvan alaskirjauksen. Yhdistyksen pitkäaikainen velka oli tilikauden päättyessä ( euroa) Tietohallinto Tietohallinnossa jatkettiin sovittujen kehityshankkeiden toteuttamista toimintavuoden aikana.tavoitteena oli parantaa tietoteknisen ympäristön toimivuutta ja tietoturvaa sekä tuottaa organisaation eri yksiköille toimintaa helpottavia järjestelmäratkaisuja. Keskeisimmät kehittämishankkeet olivat uusien kotisivujen tuottaminen uudistuneen graafisen ilmeen myötä, uuden nykyaikaisen asiakastietojärjestelmän käyttöönotto päihdehuollon yksiköissä sekä palvelininfrastruktuurin uudistaminen ja virtualisointi. Lisäksi tietohallinnossa aloitettiin järjestelmällinen tietoturvan johtaminen ja Kalliolan intranet-sivuston toteutus yhteistyössä viestinnän kanssa Viestintä Kalliolan setlementin viestinnästä vastaavat toiminnanjohtaja sekä tiedottaja. Viestinnällisesti toimintavuosi oli vilkas, sillä 90-vuotisjuhlavuoden alussa Kalliolan setlementin visuaalinen ilme uudistettiin. Kalliola sai myös paljon medianäkyvyyttä sosiaali- ja terveyspalveluiden leikkausten seurauksena. Visuaalisen ilmeen uudistaminen merkitsi uuden logon ja tunnuksen käyttöönottoa sekä painotuotteiden uudistamista. Samalla uusittiin setlementin www-sivusto, jonka rakenne suunniteltiin palvelemaan entistä 3

4 paremmin Kalliolan asiakkaita. Toimintavuoden aikana käynnistettiin myös sisäisen viestinnän vahvistamiseen tähtäävä intranet-hanke, joka valmistuu vuoden 2010 aikana Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola Kalliolan Kannatusyhdistys ry omistaa 100% Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan osakekannasta, kun se osti toimintavuoden keväällä Suomen Setlementtiliiton ja Setlementtinuorten liiton omistuksessa olleet yhtiön osakekirjat. Yhtiö omistaa Kalliolan setlementtitalon osoitteessa Sturenkatu 11, Helsinki. Talo sijaitsee Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n omistamalla tontilla. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi Eija Venetkoski-Kukka ja muina jäseninä Pentti Lemmetyinen ( saakka), Timo Lemmetyinen ja Jouko Kalliomaa ( alkaen). Yhtiön toimitusjohtajana toimi Timo Lemmetyinen S-Asunnot Oy S-Asunnot Oy on Asuntorahaston hyväksymä yleishyödyllinen sosiaalinen asunnontuottajayhteisö, jonka taustayhteisöjä ovat Suomen Setlementtiliitto, Setlementtinuorten liitto ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry. S-Asunnot Oy tuottaa ja ylläpitää Ässäkoteja, jotka tarjoavat vuokra-asumista erityisesti yksinasuville. Asumisessa painotetaan sosiaalista talonmiestoimintaa, asukastoimintaa, turvallisuutta ja häiriötilanteiden nollatoleranssia. S-Asunnot Oy:n kerrostalot sijaitsevat Malmilla, Pohjois-Haagassa, Viikissä, Espoon Muurlassa ja Tampereella Hervannassa. Asuntoja niissä on yhteensä KALLIOLAN KANSALAISOPISTO Suomen setlementtiliikkeen 18 kansalaisopiston joukkoon kuuluva Kalliolan kansalaisopisto on yksi Suomen 205 kansalaisopistosta. Opiston toiminta on ihmisläheistä ja kaikille avointa asuinpaikasta riippumatta. Kalliolan kansalaisopiston johtokuntaan kuuluivat sosiaalineuvos Jouko Kalliomaa, YTM Aulikki Kananoja, toimitusjohtaja Pekka Korhonen, opetusneuvos Arja Mäkeläinen, johtaja Marja-Riitta Mäkinen, erityisasiantuntija Tuija Norlamo- Saramäki, professori Erja Saurama, rahoituspäällikkö Eija Venetkoski- Kukka ja ylilääkäri Tanja Vuorela. Johtokunta kokoontui neljä kertaa. Opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää kurssitoimintaa elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Opisto tarjoaa kaikenikäisille ihmisille mahdollisuuden omaehtoiseen oppimiseen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Toiminta pohjautuu setlementtiarvoihin ja ihmiskuvaan, jossa ihminen käsitetään kokonaisuutena. Toiminta tukee ihmisen persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä. Kursseja tarjotaan kielissä, liikunnassa, terveydessä, taide- ja taitoaineissa, kulttuurintuntemuksessa, maailmankatsomuksellisissa aineista ja tietotekniikassa. Pääasiallisesti opisto toimii Kalliolan setlementtitalossa. Lisäksi tiloja vuokrattiin Opetusvirastolta ja yksityisiltä tahoilta. Järvenpäässä setlementti Louhelan tiloissa toteutettiin liikuntaryhmiä ja nukkekotikurssi Toiminta Opiston kielitarjonnassa painotus oli harvinaisemmissa kielissä, joissa tarjottiin myös mahdollisuus edetä opinnoissa alkeiskurssien jälkeen. Ohjelmassa oli hollantia, portugalia, japania, turkkia, arabiaa, hepreaa, swahilia ja albaniaa. Opiskelijoilla oli tavallisen lähiopetuksen lisäksi myös mahdollisuus opiskella englantia ja ranskaa sähköpostitse omassa tahdissaan. Kyläsaaren vastaanottokeskuksessa aloitettiin suomen kielen opetus, jonka pedagogiikkaa ja sisältöä suunniteltiin yhdessä vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa. Kulttuurintuntemusta käytännön tasolla lisättiin japanilaisen ja afrikkalaisen ruoan valmistamisen kursseilla, 4

5 jotka järjestettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen kanssa. Kurssit pidettiin Helsingin yliopiston opetuskeittiössä. Sandelsin tietotekniikkatiloissa järjestettiin ikäihmisille suunnattuja tietotekniikka- ja digikuvakursseja, joilla käytettiin ikäihmisten tietotekniikan opetukseen kehitettyä Tikas-menetelmää. LiikeStudio mahdollisti liikuntakurssitarjonnan laajentamisen ja monipuolistamisen. Tilassa järjestettiin pehmeän liikunnan kursseja ja tanssikursseja. Näiden tarjonta eriytyi lajien sisällä. Opiskelijat etsivät juuri tiettyä tanssin lajia, kuten balettia, salsaa, afroa, butohia, luovaa tanssia ja kuntotanssia. Myös jooga on eriytynyt suuntauksiin, kuten yinjooga, astanga, Iyengar, hatha ja flow. Opisto-ohjelmaan on vakiintunut maksuton Löydä oma lajisi -kokonaisuus, jossa opiskelijoilla oli syksyllä mahdollisuus kokeilla liikuntalajeja maksutta. Lajeina olivat Luova tanssi, Balettia aikuisille ja Yin-jooga. Taide- ja taitoaineiden tilassa, Pajassa, kokoontuivat kaikki keramiikkaryhmät sekä lyijylasi ja posliinimaalaus. Matalankynnyksen kursseja laajennettiin kattamaan myös taide- ja taitoaineita. Aiemmin alkaneita kursseja Ensiaskeleita maalaukseen, Piirustuksen koukerot kuviksi ja Akvarellimaalausta empiville ja hapuileville jatkettiin. Mielenkiintoisia uusia kädentaidon kursseja olivat esimerkiksi Olkihimmeli ja Kierrätyskorut. Musiikissa alkoi uusi Kansanlauluja meiltä ja muualta -kurssi. Yhteistyö Helsingin Ikäihmisten yliopiston kanssa alkoi keväällä. Opiston rehtori ja koulutussuunnittelija tekivät CIMOn rahoituksella tutustumiskäynnin Italiaan, missä vierailukohteina olivat Veronan ja Vicenzan ikäihmisten yliopistot. Syksyllä opistossa käynnistyi kaksi Ikäihmisten yliopiston opintopiiriä, Ikkunoita Italian kulttuuriin, ja Italian taidetta käsittelevät luennot. Lisäksi opistossa kokoontui kaksi taidehistorian seminaaria, joissa käsiteltiin Espanjan taidetta ja Picassoa Kehittäminen Opiston kurssitoimintaa kehitettiin Opetusministeriön myöntämän opintoseteliavustuksen turvin. Avustuksen kohteina olivat työttömät, 63 vuotta täyttäneet, eläkeläiset ja oppimisvaikeuksia kokevat. Avustusta kohdennettiin liikuntaryhmiin, taide- ja kädentaitoryhmiin, tietotekniikkaan sekä lukupiiriin. Myös yksi matalankynnyksen ranskan kurssi oli avustuksen piirissä. Opisto-ohjelman sisältöä, työtapoja ja toimintamalleja käsiteltiin viikoittaisissa opistokokouksissa ja kehittämispäivillä, jotka pidettiin 21.4., ja Tuntiopettajille järjestettiin koulutuspäivä 3.9. Päivän aikana käsiteltiin opiskelijoiden oppimisvaikeuksia, luennoitsijat olivat Kuntoutussäätiön Opi oppimaan -projektin asiantuntijoita. Opiston edustajat osallistuivat Suomen Setlementtiliiton järjestämälle opistopäivälle Helsingissä ja Auralassa järjestetyille Setlementtityön päiville Opiston rehtori ja koulutussuunnittelija suorittivat Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksen toteuttaman viiden opintopisteen koulutuksen Vapaan sivistystyön filosofia, historia ja ajassa uusiutuminen Yhteistyö Opisto oli mukana Kalliolan setlementin sisäisten verkostojen toiminnassa. Yhteistyössä Ryhmäkoti Jatkon kanssa järjestettiin edelleen Taidekurssi vaikeavammaisille nuorille ja aikuisille. Ryhmä kokoontui Senioritalo Sandelsissa. Yhteistyössä Neuvontapiste NeRån kanssa järjestettiin maahanmuuttajille suunnattu Suomalaisen byrokratian ABC-kurssi. Opisto osallistui Kansalaistoiminnan foorumi -työryhmään ja oli mukana Kalliolan setlementissä järjestetyssä vapaaehtoistyön koulutuksessa, joka toteutettiin Opisto osallistui pidetyn setlementin 90-vuotis-juhlien kansalaisjuhlan järjestelyihin. Kalliolan Senioripalvelusäätiön kanssa järjestettiin Sandelsissa Kesäkauden avajaiset Opiston edustaja osallistui Senioripalvelusäätiön valtuuskunnan toimintaan. Opiston edustaja toimi Kalliolan koulutustyöryhmässä, joka vastasi koko henkilöstölle suunnatun koulutuspäivän suunnittelusta ja toteutuksesta. Päivä toteutettiin Yhdessä Helsingin toisen setlementtiopiston, Toimelan opiston, kanssa järjestettiin ikäihmisten retki Senioritalo Sandelsiin 8.1. Opisto oli edustettuna Kalliolan 90-vuotishistoriikin suunnittelusta vastaavassa työryhmässä. Opiston edustaja osallistui Ikäihmisten tietotekniikka -hankkeen ja Senioripalvelusäätiön Voimaa vanhuuteen -hankkeen ohjausryhmiin. 5

6 Zonta-naisjärjestön kanssa järjestettiin filippiiniläisille maahanmuuttajille suomen kielen opetusta. Opettajina toimivat vapaaehtoiset Zonta-järjestön naiset. Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry:n kanssa yhteistyössä järjestetyt viikoittaiset tuutor-työpajat toimivat edelleen aktiivisesti. Työpajat olivat avoimia kaikille seniori-ikäisille. Lastensuojelun keskusliiton kanssa järjestettiin Erovanhempien Tukikeskus NEUVO:ssa eroryhmä sekä keväällä että syksyllä. Yhteistyö Helsingin kaupungin Pihlajamäen aluetyön kanssa jatkui. Yhteistyössä jatkettiin ompelukurssin järjestämistä Pihlajamäen lähiöasemalla. Yhteistyö Kuntoutussäätiön Opi oppimaan -projektin kanssa tuotti oppimisvaikeuksista kärsiville suunnatun Opi oppimaan -kurssin Henkilökunta Opiston päätoimiseen henkilökuntaan kuuluivat rehtori, koulutussuunnittelija, opistosihteeri ja toimistosihteeri. Opiston vahtimestaripalveluista huolehdittiin yhteistyössä Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa. Lisäksi kanslia-apulaisina ja iltavahtimestareina toimi tuntityöntekijöitä. Opetus tapahtui noin 150 tuntiopettajan voimin. Ajalla opistossa oli työhöntutustumissopimuksella Invalidiliiton Seesam-työvalmennuksen harjoittelija Tiedottaminen Kevään ja syksyn kurssiohjelma ilmestyi sekä painettuna että internetissä. Painettua ohjelmaa jaettiin pääkaupunkiseudun kirjastoihin ja kirjakauppoihin. Opiston toimintaa markkinoitiin lehti-ilmoituksin sekä eri lehtien maksuttomilla minne mennä tänään -palstoilla Talous Valtionosuus euroa ( euroa vuonna 2008) Valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä (10909) Helsingin kaupungin avustus ( euroa). Avustus käytettiin erityisesti aliedustettujen ryhmien osallistumisen mahdollistamiseksi Tapahtumia Yksinlauluryhmän klassisen musiikin konsertti 4.4. ja Taide- ja taitoaineiden kevätnäyttely Liikestudiossa ja Pajassa , avajaistapahtuma Kalliolan suuren viihdeorkesterin konsertit Kalliolassa ja Malmitalossa, kapellimestarina Lasse Myllymaa Filippiiniläinen perinnejuhla 4.5. Kalliola Rock Alppipuistossa 1.8., Black Snake, Aides, Es'Ou'Es, Tumppi Varonen & Stefan Piesnack, Jylhä, Matthew John Band, Reino Nordin Dynamic Duo, Manboy, Then Bird Things, Gommi & Pommi sekä Nieminen & Litmanen. Yhteistyössä mukana Helsingin Kulttuurikeskus, Kalliolan Nuoret ry, Kivikon Kumppanuusnuorisotalo, S-Asunnot ja Helsingin Nuorisoasiainkeskus Kalliolan henkilökunnan koulutuspäivä Kansalaisopiston tuntiopettajien pikkujoulutapahtuma Luentoja Muisti ja oppiminen Oppimistyylit ja strategiat Omaishoitaja ja kodin ergonomia Italian taide: Renessanssin maalaustaide Italian taide: Venetsian maalaustaide Italian taide: Modernismi ja nykytaide Italian taide: Herkkuja Italiasta esimerkkinä jouluruokaperinne 6

7 Mikä on koskettelukirja? Mitä on kiinalainen kalligrafia? Opetustunteja Opiskelijoita LASTENSUOJELU Kalliolan Setlementin lastensuojelutyö on Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ylläpitämää ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston luvanalaista sekä valvomaa toimintaa. Kalliolan lastensuojelutyön kokonaisuus muodostui toimintavuonna seitsemästä erillisestä lastensuojelulaitoksesta. Kalliolan ylläpitämiä laitoksia olivat Alppikylän nuorisokoti, Kalliolan nuorisokoti, Kilon nuorisokoti, Matarin nuorisokoti, Mäkelänkadun nuorisokoti, Mäkirinteen nuorisokoti ja Kalliolan vastaanottokoti. Lastensuojelulaitoksissa oli yhteensä 50 hoitopaikkaa. Kaikki hoitopaikat myytiin ostopalvelusopimuksilla pääkaupunkiseudun kunnille. Kalliolan lastensuojelutyö tarjoaa sijaishuoltoa vuotiaille nuorille, jotka eivät voi asua kotona ja joita ei voida hoitaa tukipalveluin tai perhehoidossa. Kalliola tarjoaa tarvittaessa myös jälkihuoltoa kunnes nuori täyttää 21 vuotta. Kalliolan lastensuojelutyön käytössä oli kolme asumisharjoittelu asuntoa itsenäistyville nuorille. Kalliolan lastensuojelun yksiköt ovat profiloituneet setlementin lastensuojelulaitoksiksi, joissa painotetaan Kalliolan arvoja. Kaikki yksiköt osallistuivat Kalliolan lastensuojelutyön strategiseen kehittämistyöhön. Tavoitteena on luoda lastensuojelutyölle strategia sekä setlementtiarvopohjainen lastensuojelu- ja perhetyön malli, jonka avulla pystytään entistä paremmin vastaamaan päihde- ja mielenterveystaustaisten sekä monikulttuurisista perheistä lähtöisin olevien lasten ja heidän perheidensä ongelmiin. Kalliolan lastensuojelutyön toimintaa ohjaa työalajohtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat lastensuojelutyön johtaja, kehittämissuunnittelija, lastensuojeluyksiköiden esimiehet ja johtajat sekä talousassistentti. Lisäksi työalaan kuuluu Kalliolan sovittelutoiminta ja vammaistyö. Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida Kalliolan lastensuojelutyön toimintaa, tehdä strategisia linjauksia, suunnitella kehittämistyötä sekä luoda yhteisiä toimintaperiaatteita. Pääkaupunkiseudun kunnat ostivat toimintavuotena Kalliolan lastensuojelun palveluita yhteensä hoitovuorokautta. Näistä käytettyjä hoitovuorokausia oli (88,76 %). Espoon kaupunki osti yhteensä 1712 päiväosaston hoitovuorokautta sekä tehostetun perhetyön palvelut koko toimintavuoden ajan. Alppikylän nuorisokoti aloitti toimintansa henkilökunnan perehdyttämisellä ja nuorisokodin rakenteiden suunnittelemisella. Ensimmäiset nuoret muuttivat nuorisokotiin helmikuun aikana. Nuorisokoti perustettiin väliaikaisiin toimitiloihin Helsingin Mäkelänkadulle. Loppuvuodesta nuorisokoti valmistautui muuttamaan vuoden 2010 alkupuolella toisiin väliaikaisiin toimitiloihin Helsingin Alppikadulle. Samassa rakennuksessa tulee sijaitsemaan Mäkelänkadun nuorisokodin väliaikaiset tilat. Molempien nuorisokotien lopulliset toimitilat valmistuvat kesän 2011 aikana S-asunnot Oy:n rakennuttamiin kerrostaloihin Espooseen ja Helsinkiin. Tehostetun perhetyön projekti vakinaistettiin alkaen osaksi Kalliolan vastaanottokodin toimintaa. Toimintaa laajennettiin alkaen yhden perhetyöntekijäresurssin verran. Tehostetun perhetyön yksikössä työskenteli kolme perhetyöntekijää. Toiminnan tavoitteena oli vastaanottotoiminnassa olevien nuorten kotiutuminen tehostettujen perhetyön menetelmien tukemana. Kalliolan vastaanottokodin päiväosasto aloitti toimintansa alkaen. Päiväosastolla työskenteli kaksi vakituista ohjaajaa. Päiväosaston tarkoituksena on ollut tarjota kotona asuville nuorille samankaltaista 7

8 arviointi- ja tukityötä, jota vastaanottokodit tekevät. Päätavoitteena on nuoren kotona asuminen päiväosaston tuen aikana ja pitkäaikaisen laitossijoituksen ehkäisy. Palvelu tuotetaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungille. Mäkirinteen nuorisokoti paloi vuoden 2008 alussa ja nuorisokoti joutui muuttamaan väliaikaisiin toimitiloihin Hyvinkään Ridasjärvelle. Nuorisokodin uudisrakennuksen suunnittelutyöt käynnistettiin heti tulipalon jälkeen ja uusi nuorisokoti valmistui kesällä Mäkirinne muutti uusiin toimitiloihin Uuden nuorisokodin suunnittelussa otettiin huomioon nuorten Kiskon yhteisöhoitomallin erityisyys. Kalliolan nuorisokotien toiminnassa korostettiin nuorten itsenäistymisen tukemisen merkitystä. Nuoria rohkaistiin itsenäiseen asioiden hoitoon, päihteettömyyteen, koulutukseen ja työelämään. Kasvatus- ja hoitotoiminta oli tavoitteellista ja sitä arvioitiin sekä kehitettiin säännöllisesti. Vastaanottotoiminnan arviointimenetelmiä sekä koko lastensuojelutyön perhetyötä kehitettiin aktiivisesti. Säännöllisiin nuorten neuvotteluihin osallistuivat nuoren ja perheen lisäksi nuoren sosiaalityöntekijä, koulun edustajat, omaohjaajat ja yksikön esimies tai hoitotyön vastaava. Jokaiselle nuorelle oli nimetty omaohjaaja tai omaohjaajaparit, jotka vastasivat nuoren asioiden hoidosta yhteistyössä vanhempien ja muun verkoston kanssa. Nuorten yhteydenpitoa vanhempien ja muun sukulaisverkoston kanssa tuettiin perheen tilanteen mukaan. Lastensuojelutyön keskeisiä työmenetelmiä olivat omaohjaajatyö, tiimityö, verkostotyö, parityö ja perhetyö. Erityisesti korostettiin perustehtävän, perhetyön ja psykiatrisen osaamisen vahvistamista. Henkilökunnalle järjestettiin konsultaatiota tarpeen mukaan. Lastensuojelutyön eri yksiköiden laatukäsikirjoja työstettiin ja päivitettiin koko toimintavuoden ajan. Lastensuojelutyön asiakastietojärjestelmä oli käytössä kaikissa yksiköissä. Uuden asiakastietojärjestelmän kehittämistyö aloitettiin syksyn aikana. Nuorisokotien sisäiseen tiedottamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Lisäksi eri toimintayksiköiden esitteitä ja kotisivuja päivitettiin tarpeen mukaan. Lastensuojelutyön keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat pääkaupunkiseudun kunnat, nuorten sosiaalityöntekijät, kaupunkien lastensuojelulaitokset, yksityiset lastensuojelulaitokset, HUS:n nuorisopsykiatrian yksiköt, oppilaitokset, poliisi sekä Kalliolan eri yksiköt. 4.1.Henkilökunta Lastensuojelutyöhön perustettiin kehittämissuunnittelijan toimi vuoden 2009 alussa. Kehittämissuunnittelijan tehtävänä on ollut kehittää Kalliolassa tehtävää lastensuojelutyötä yhteistyössä lastensuojelutyön johtajan sekä yksiköiden henkilöstön kanssa. Erityisesti hänen vastuualueenaan on ollut laatuun sekä henkilökunnan kouluttautumiseen liittyvät tehtävät. Kalliolan lastensuojelutyössä työskenteli vuoden 2009 aikana 75 päätoimista työntekijää. Henkilökuntaan kuuluivat lastensuojelutyön johtaja (1), kehittämissuunnittelija (1) Yksikön johtajat (2), yksikön esimiehet (4), talousassistentti (1), toimistosihteeri (1) hoitotyön vastaavat (4), ohjaajat (48), päiväosaston ohjaajat (2), perhetyöntekijät (3), psykiatriset sairaanhoitajat (5), toimintaterapeutti (1), yöhoitaja (1) ja emäntä (1). Kesälomakautena eri yksiköissä työskenteli 1-2 kesätyöntekijää. Osa-aikaisia sijaisia oli noin sata. Lisäksi eri yksiköissä oli opiskelijaharjoittelijoita koko toimintavuoden ajan. Lastensuojelun työntekijät osallistuivat Kalliolan eri työryhmien työskentelyyn; koulutustyöryhmä, ytkokous, taloustyöryhmä, työsuojelutoimikunta, johtoryhmät ja Kalliolan Nuoret ry:n hallitus. Työryhmät kokoontuivat noin kerran kuukaudessa. Yksi työntekijä toimi luottamusmiehenä. Osa yksiköiden esimiehistä ja hoitotyönvastaavista osallistui pääkaupunkiseudun kuntien asiakasohjausryhmien työskentelyyn. Lisäksi koko henkilökunnalle järjestettiin syyskuussa tyky-päivä. 8

9 4.2. Koulutus ja työnohjaus Lastensuojelutyön koko henkilökunta osallistui säännöllisiin yksilö- tai ryhmätyönohjauksiin sekä konsultaatioihin. Kasvatuskokouksia pidettiin viikoittain. Lisäksi toimintavuoden aikana pidettiin kahdesti henkilökunnan kehittämispäivät ja kehityskeskustelut. Henkilökunnalle järjestettiin täydennys- ja lisäkoulutusta, joita olivat muun muassa TA-koulutus (teoria ja ryhmäterapia), traumatyön koulutus, perheinterventiokoulutus, lastensuojelutyön prosessikoulutus, eakoulutus, päihdekoulutusta, valtakunnalliset sijaishuollonpäivät, sijaishuollon selviytymisseminaari, Kalliolan yhteiset koulutuspäivät sekä lähiesimiesten johtamis- ja taloushallinnon koulutukset. Koko työalan henkilökunnalle järjestettiin yhteinen Tyhy-päivä Solvallan urheiluopistolla. Lastensuojelutyön psykiatristen sairaanhoitajien ja toimintaterapeutin työtehtäviä kehitettiin aktiivisesti. Lisäksi kehitettiin yksikön johtajien ja hoitotyön vastaavien tehtävän kuvia ja työnjakoa. Työalajohtaja osallistui kahteen Kalliolan johtoryhmän strategiaseminaariin sekä Kalliolan johtoryhmän työskentelyyn Nuoret Lastensuojelulaitoksissa asui toimintavuoden aikana 118 nuorta; 75 tyttöä ja 43 poikaa, iältään vuotta. Nuoret kävivät peruskoulua, suorittivat ammatillisia opintoja tai lukiota. Lisäksi nuoria oli työelämässä, valmentavassa koulutuksessa, työvalmennuksessa sekä työharjoittelussa. Kaikille nuorille pyrittiin järjestämään säännöllistä päivätoimintaa. Kulosaaressa, Itä-Pasilassa ja Kilossa sijaitsevat asumisharjoitteluasunnot olivat koko ajan käytössä. 5. PÄIHDETYÖ Kalliolan päihdetyön osalta toimintavuosi oli erittäin vaikea. Suomen talouden romahtamisen vaikutukset alkoivat lamaannuttaa toimintaa keväällä. Toimintavuosi oli pitkälti taistelua olemassaolosta. Tästä huolimatta työssä ollut henkilöstö ja vakaat hoitomallit takasivat hoidossa olleille asiakkaille edelleen hyvän alustan toipua päihderiippuvuudestaan. Toimintavuoden aikana on päihdetyön sektorilla jouduttu käymän jatkuvaa vuoropuhelua perustyön tekemisen, akuutista kriisistä selviytymisen ja tulevaisuuden suunnittelun ristivedossa. Kaikkien Kalliolan päihdetyön hoito-ohjelmien tavoitteena on toipuminen päihteistä ja päihteetön elämäntapa. Kohderyhmät eri toiminnoissa eroavat kuitenkin toisistaan. Myllyhoito palvelee ensisijaisesti työelämästä hoitoon ohjattuja potilaita ja Kiskon yhteisöhoidossa oppilaat ovat taustaltaan huumeiden käyttäjiä. Kalliolan päihdetyölle on ominaista vertaistuen ja 12-askeleen ryhmien vahva rooli. Kaikissa hoitomalleissa on yhteisöhoidollinen pohja, ja hoito-ohjelmissa on selkeä rakenne. Nämä elementit ovat osoittautuneet kantaviksi kriisitilanteessa. Kalliolan päihdetyössä toimintavuosi oli taloudellisesti reilusti alijäämäinen. Muutos kahden edellisvuoden hyvän tulokseen nähden oli dramaattinen. Tämä johtui pääosin siitä, että alkuvuoden korkeat käyttöasteet romahtivat keväällä, eikä kasvua enää loppuvuoden aikana syntynyt. Päihdetyössä jouduttiin käymään toimintavuoden aikana kahdet yt-neuvottelut. Ensimmäinen kesällä toteutettu yt-neuvotteluprosessi johti joidenkin työntekijöiden lomautuksiin. Toinen yt-prosessi, joka jatkui vielä uudelle toimintavuodelle, on johtanut sittemmin myös irtisanomisiin. Toimintavuoden aikana osallistuttiin kuntien päihdehuollon laitospalvelujen sekä asumispalveluiden kilpailutuksiin. Lahden ja Heinolan kaupunkien kanssa solmittiin sopimukset, mutta toisaalla Kalliolan päihdetyö ei täyttänyt vähimmäisvaatimuksia henkilökunnan koulutustaustan osalta. Kuntien käyttämät kilpilutuskriteerit eivät aina kohtaa myllyhoidollisen ja yhteisöhoidon henkilöstö- ja toimintarakenteiden kanssa. 9

10 Asiakastietojärjestelmän käyttöönotto asettui alkuvuoteen. Toimintavuoden aikana on asteittain opittu hyödyntämään järjestelmän tuomia mahdollisuuksia, mutta toisaalta hanke vaatii koekäyttöä ja jatkuvaa kehittämistä. Kalliolan päihdetyö on ollut osallisena kansallisten Mieli 2009 hankkeen ja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman (PAAVO) verkostoissa sekä PAKEn kehittäjäverkostossa ja PÄIVYTin toiminnassa Kalliolan Nurmijärven klinikka Nurmijärven klinikka tarjoaa myllyhoitoa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. Ensisijaisesti klinikalle ohjautuvat työelämästä hoitoon ohjatut päihdeongelmaiset sekä heidän läheisensä. Verkostotyöllä, johon kuuluvat läheiset ja esimerkiksi esimiehet, työterveyshuolto sekä sosiaalitoimi, on suuri merkitys myllyhoidossa. Työttömyyden myötä myllyhoidon haasteeksi nousi myös työelämästä syrjäytyneiden hoitoon ohjaaminen. Toisaalta hoidolla on työllistymistä ja elämänlaatua edistävä vaikutus. Kun talouden romahtaminen kesällä realisoitui, jouduttiin Nurmijärven klinikan toimintaa arvioimaan uudelleen. Kymmenen vuotta toiminut Pidennetty myllyhoito jouduttiin lakkauttamaan toistaiseksi, koska potilasohjaus toimintaan loppui. Pidennetyssä myllyhoidossa toipuneet potilaat aktivoituivat syksyn aikana ja vaikuttivat aktiivisesti toiminnan säilyttämisen puolesta. Pidennetyn myllyhoidon joulujuhlaan kokoontui kymmeniä entisiä potilaita. Relides Oy antoi klinikalle joululahjan, jonka avulla joulujuhla voitiin järjestää. Elokuun lopulla pidettiin tukihenkilöpäivä, jossa oli noin sata entistä potilasta viettämässä kesäpäivää Nurmijärven klinikalla. Klinikan hoitopalveluja ovat 3 5 vuorokauden pituinen arviointiohjelma, 28 vuorokauden perushoito, 6 kuukauden Pidennetty myllyhoito (toistaiseksi lakkautettu), 5 vuorokauden läheishoito, kriisi- ja jälkihoito sekä intervallihoidot. Klinikalla toteutettiin yhteensä (12 046) hoitovuorokautta. Ne jakautuivat seuraavasti: perushoito ja arviointi 7100 (7961) hoitovuorokautta, pidennetty myllyhoito 2500 vrk (2 711), läheishoito 109 vrk (155) sekä jatkohoito 933 vrk (1219) vrk. Edelliseen vuoteen verrattuna hoitovuorokausia oli siis 1246 vähemmän, mikä selittää klinikan taloudellisen alijäämään. Taloudellista tilannetta korjasivat kuitenkin osaltaan syksyn aikana toteutetut lomautukset Kalliolan Kiskon klinikka Kiskon klinikka on terapeuttinen yhteisö, jossa toteutetaan Kiskon yhteisöhoitoa laitoshoitona yli 18- vuotiaille huumausaineiden käyttäjille. Hoito-ohjelman perusta on yhteisöhoito, johon kuuluu myös AA/NA -toipumisohjelma, sosiaalikuntoutusta sekä terapiaa. Terapiatyön perustana on transaktioanalyysin viitekehys. Asiakkaita kutsutaan oppilaiksi, päihteettömän elämäntavan opiskelijoiksi. Hoitoon hakeudutaan aluksi kahden kuukauden arviointijaksolle, jonka aikana arvioidaan soveltuvuutta yhteisöhoitoon. Tarvittaessa oppilas ohjataan arviointijakson jälkeen muualle hoitoon. Kiskon klinikan toimintavuosi oli todella vaikea. Taloudelliset edellytykset olivat kaikkien aikojen heikoimmat, koska kiinteät ostopalveluostot putosivat alle puoleen edellisestä vuodesta. Puuttuvia hoitovuorokausia ei pystytty korvaamaan muilla ostoilla, ja taloudellinen tulos jäi myös Kiskossa alijäämäiseksi. Syksyllä klinikka läpikävi raskaan prosessin, kun Helsingin kaupunki lopetti klinikalle hoitoon ohjaamisen ja toiminta oli vaarassa loppua kokonaan. Entisten oppilaiden ja heidän läheisten sekä muiden aktiivisten kansalaisten toimesta Kalliolan ulkopuolelle syntyi Pro-yhteisöhoito -kansalaisliike, joka teki vaikuttamistyötä poliitikkojen ja median suuntaan. Tavoitteena oli Kiskon klinikan jappidennetyn myllyhoidon kaltaisten huumeiden käyttäjille suunnattujen yhteisöjen toimintaedellytysten turvaaminen. Liike keräsi myös adressin, johon tuli lähes 3000 nimeä. Teema sai kaiken kaikkiaan paljon medianäkyvyyttä. Kiskon klinikalla toteutui toimintavuoden aikana 1893 (2210) hoitovuorokautta. Oppilaita klinikalla oli 15 (31): miehiä 8 (19) ja naisia 7 (12). Helsinki käytti 944 (1312) hoitovuorokautta. Toiseksi eniten 10

11 hoitovuorokausia käyttivät Espoo ja Vantaa. Konsultatiivinen rooli jatkui vankiloiden Kisko-osastojen kanssa: Pohjois-Suomessa Pelson vankilassa ja Kestilän avovankilassa, Etelä-Suomessa Keravan vankilassa. Kiskon yhteisöhoidon piirissä olevilla oppilailla oli yhteisiä tapahtumia, kuten vuotuinen laskettelupäivä ja useita keskinäisiä vierailukäyntejä vankilaohjelmista ja Nuorten Kiskosta (Mäkirinteen nuorisokoti). Klinikalla vietettiin perinteinen seurantapäivä toukokuussa, jolloin kymmenet entiset ja nykyiset oppilaat tapasivat toisiaan. Entisiä Kiskon oppilaita oli muutoinkin vierailulla tukemassa yhteisöä useaan otteeseen syksyn vaikean tilanteen aikana. Kiskon yhteisöhoidon työntekijät osallistuivat kesällä EFTC:n (European Federation of Therapeutic Communities) konferenssiin ja siihen liittyviin vierailukäynteihin Hollannissa. Matka oli taloudellisesti toteutettavissa, koska Lotta Svärd -järjestö osoitti 2000 euron toiminta-avustuksen henkilöstön opintomatkaa varten Kalliolan avo- ja jatkohoitoyksikkö Avo- ja jatkohoitoyksikössä toimivat Kalliolan päihdetyön hoitomallien avo- ja jatkohoitojen työmuodot. Kuvernöörintien jatkohoitoyksikkö sijaitsee Helsingin Laajasalossa ja muut toiminnot Helsingissä Mäkelänkadulla. Avomylly Avomylly tarjoaa myllyhoidollista arviointi- ja hoitopalvelua iltapainotteisena ryhmätoimintana. Yksikössä tehdään myös avoarviointeja ilman, että potilas sitoutuu automaattisesti hoitojaksolle. Toimintavuosi oli paikoitellen hiljainen avomyllyssä, johon todennäköisimmin vaikutti työttömyyden nousu. Potilaita oli yhteensä 59 (73): naisia 20 (18) ja miehiä 39 (55). Avoarviointeja tehtiin 65 (124), minkä seurauksena laitoshoitoon ohjautui 6 (24) asiakasta. Lisäksi järjestettiin 7 (12) läheisviikonloppua, joihin osallistui 31 (64) päihdeongelmaisen läheistä. Valtaosa potilaista oli helsinkiläisiä. Myös Espoosta, Vantaalta sekä muista pääkaupunkiseudun kunnista tuli jonkin verran potilaita. Työnantajat ovat aikaisemmin olleet pääasiallinen hoitoon ohjaaja, mutta nyt valtaosa potilaista hakeutui hoitoon itse. Kuvernöörintien jatkohoitoyksikkö Kuvernöörintien jatkohoitoyksikkö on tähän asti toiminut Nurmijärven klinikan jatkohoitoyksikkönä. Oppilaita yksikköön on ohjautunut Nurmijärven klinikan Pidennetystä myllyhoidosta, perushoidosta ja Avomyllystä. Helsingin kaupunki kilpailutti päihteiden käyttäjien asumispalvelut toimintavuoden syksyllä. Kuvernöörintie osallistui kilpailutukseen. Mikäli Kuvernöörintie selviytyy kilpailutuksesta, toimii se jatkossa kaikkien Kalliolan päihdetyön palveluiden asumispalveluyksikkönä. Toimintavuoden aikana yksikössä toteutui 2039 (2335) hoitovuorokautta. Oppilaita oli 17 (22): miehiä 11 (17) ja naisia 6 (5). Kuvernöörintien jatkohoitoyksikköön ohjautui oppilaita kuudesta (9) kunnasta, suurin osa Vantaalta, Helsingistä ja Espoosta.. Avokisko Kiskon yhteisöhoidon avohoito-ohjelmaan eli Avokiskoon voi hakeutua päihteistä vieroittautunut huumeidenkäyttäjä, jolla on päihteetöntä elämäntapaa tukevat rakenteet. Avokiskossa oli vuoden aikana hoidossa 12 (14) oppilasta: naisia 9 (11) ja miehiä 3 (3). Oppilaat olivat helsinkiläisiä (8), vantaalaisia (2) ja espoolaisia (2). Hoitovuorokausia kertyi Helsingin päihdetyön jälkikuntoutusyksikkö ohjasi eniten oppilaita Avokiskoon. Avokiskossa työskentelevät psykologi ja taideterapeutti. Kiskon jatko- ja perhehoitoyksikkö Kiskon jatko- ja perhehoitoyksikkö on tarkoitettu sellaisille Kiskon yhteisöhoidon oppilaille, jotka ovat irtautumassa hoitoyhteisöstä Kiskon klinikan ja Kiskon vankilaohjelmien jälkeen. Jatkohoitoyksikön asumisyhteisöllä on merkittävä rooli laitoskuntoutuksen ja itsenäisen 11

12 asumisen välimaastossa hoitokokonaisuuden onnistumisen kannalta. Yksikössä toteutui 1056 (1 525) hoitovuorokautta ja oppilaita oli yhteensä 12 (14): miehiä 11 ja yksi nainen. Oppilaat ohjautuivat neljästä (7) kunnasta, suurin osa Helsingistä. Osa oppilaista ohjautui Kiskon vankilaohjelmista. Heistä neljä oli määrätty vankilasta koevapauteen. Jatkossa Kalliolan päihdetyöllä on vain yksi jatkohoitoyksikkö Kuvernöörintiellä, johon hakeutuvat myös Kiskon yhteisöhoidon hoitojatkumoista tulevat oppilaat Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamat päihdetyön projektit ArMo- projektin (Arviointi-Motivointi) tavoitteena on kehittää vieroitushoitoympäristöön soveltuva arviointi- ja motivointiryhmä kuntouttavaa hoitoa pohtiville asiakkaille. Hankejatkoi toimintaansa vuoden 2009 ajan Helsingin Diakonissalaitoksen Huumevieroitusosastolla. Palaute ryhmän toiminnasta oli hyvin positiivista sekä asiakkaiden että Huumevieroitusosaston henkilökunnan suunnalta. Konseptin kehittäminen jatkuu RAY-avustuksella vielä vuoden 2010 loppuun saakka. Vahvasti tukien eli VAHVAT-projektin kaksi projektityöntekijää aloittivat työnsä elokuussa. Projekti on kumppanuushanke Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa. Projektin tavoitteena on luoda vankilasta vapautuville päihdeongelmaisille sellainen avohoidollinen kuntoutusohjelma, joka auttaa ja tukee vapautuvaa vankia asumisessa, päihteettömässä elämässä ja arjen hallinnassa. Toimintaympäristönä ovat vankilat, Kalliolan päihdetyön avopalvelut sekä Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalvelut. Hanke kuuluu osana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan. Syksyn aikana projektin työntekijät loivat hoito-ohjelmalle sisällön ja rakenteen, ja tekivät mittavan tiedotustyön vankiloissa ja yhteistyöverkostossa ylipäätään. Hankkeelle koottiin myös ohjausryhmä syksyllä Tiedotus ja yhteistyö Kalliolan päihdetyö osallistui toimintavuoden aikana seuraaviin kansallisiin tapahtumiin: Työterveysturvallisuuspäivät, Huumetyön neuvottelupäivät, TerveSos tapahtuma, Päihdepäivät, Työterveyshoitajapäivät ja Mielenterveysmessut. Klinikoilla järjestettiin useita tiedotustilaisuuksia ja eri yksiköissä oli useita harjoittelijoita. Valtaosalle asiakkaista saatiin kaikissa toiminnoissa järjestymään verkostotapaaminen. Molemmilla klinikoilla oli tiivis yhteys AA- ja NA -toimintaan. Klinikoilla kokoontui useita vertaistukiryhmiä ja asiakkaat kävivät ulkopuolisissa 12-askeleen ryhmissä useita kertoja viikossa. Nurmijärven klinikan ja AA:n välistä yhteyttä organisoi edelleen AA:n Kalliola-toimikunta. Päihdetyön johtaja ja ArMo-projektin projektisuunnittelija olivat asiantuntijaroolissa mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen EU-hankkeessa Romaniassa rakentamassa yhteisöhoitomallia huumeidenkäyttäjille Henkilöstö Kalliolan päihdetyössä työskenteli vuoden 2009 lopussa noin 40 työntekijää. Henkilökunta on edellisten vuosien tapaan joutunut sopeutumaan paitsi organisaation muutosprosessiin myös ulkoa päin tulleiden talouspaineiden keskellä. Tämä on vienyt voimavaroja tulevaisuuden suunnittelun osalta niin johdolta kuin työntekijöiltäkin. Kaksi yt-neuvotteluprosessia toimintavuoden aikana on luonut paineita koko päihdetyön henkilöstölle. Päihdetyön johtoryhmän jäsenille sekä koko hoitohenkilöstölle on järjestetty säännöllistä työnohjausta. Kiskon yhteisöhoidon henkilöstö on jatkanut transaktioanalyyttisessä koulutuksessa. Osa henkilöstöstä on osallistunut toimintavuoden aikana muun muassa Jyväskylän yliopiston järjestämään yhteisöhoidon koulutukseen. Henkilöstöä on ollut myös tanssi- ja liiketerapiakoulutuksessa, mindfullnesskoulutuksessa, hygieniapassi-koulutuksessa sekä narsistista persoonallisuushäiriötä käsittelevässä koulutuksessa. Lisäksi joitain yksilöllisiä perusopintoja ja erikoistumisopintoja on hankittu ja täydennetty. Kaikissa yksiköissä on pidetty omia kehittämispäiviä, ja yhteiset juhlatilaisuudet keskittyivät toimintavuoden aikana Kalliolan setlementin 90-vuotisjuhlallisuuksiin. 12

13 6. KEHITTÄMISTYÖ KALLIOLAN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Kalliolan kehittämisyksikön tehtävänä on uudistaa setlementtityötä kehittämishankkeiden ja uusien toimintamallien avulla. Kalliolan kehittämistyö toimii yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa hyvinvoinnin parantamiseksi sekä luo edellytyksiä ihmisten osallisuudelle yhteiskunnassa. Vuoden 2009 kehittämishankkeita ja toimintoja olivat Tuettu asuminen ja vapaaehtoistoiminta, Askel, neuvontapalvelu Ne- Rå, Aktivoiva talousohjaus, Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta, Päihdeperhekeskus, Itä-Pasilan asukastalo ja Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille. Kehittämistoiminnan painopistealueina olivat setlementtityö, järjestölähtöinen auttamistyö, kansalaistoiminta, vapaaehtoistyö ja verkostoituminen. Erityistä huomiota kiinnitettiin kaikkien yksikön toimintojen arvioinnin ja dokumentoinnin kehittämiseen sekä strategiatyöhön. Kaikille toiminnoille saatiin vuoden aikana luotua omat seurantakäytännöt. Toimintavuoden aikana saatettiin päätökseen kaksi kehittämishanketta Aktivoiva talousohjaus sekä Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta. Molemmista hankkeista tehtiin loppuraportit arviointeineen sekä mallinnettiin tehty työ. Yksikön toimintojen kautta saatiin tietoa eri ihmisryhmien avun ja tuen tarpeista. Keskeisiä pulmia olivat ylivelkaantuneiden päihdeongelmaisten hankaluudet saada apua elämäntilanteeseensa, maahanmuuttajien ongelmat kotoutumisessa, asunnottomuus ja asuntojen saamisen vaikeudet, hoitoon pääsyn hankaluudet, yksinäisyys sekä hankaluus saada tietoa palveluista Kansalaistoimintaa ja kehittämishankkeita toteutettiin kumppanuuksien avulla, joissa oli mukana Helsingin ja Espoon sosiaalitoimen työmuotoja, Espoon työvoiman palvelukeskus, eri alojen järjestöjä, korkeakouluja sekä alueen asukkaita ja palvelun piirissä olevia kansalaisia. Kaikkiaan yksiköllä oli yli 20 toiminnallista viranomais- ja järjestökumppania. Tämän lisäksi yksikön johtaja toimi Kalliolan edustajana muun muassa Päihdehuollon Valtakunnallinen Yhteistyöryhmässä, Päihdejärjestöjen yhteistyöryhmässä, VAPA:ssa, KRITS:n Perheiden tuki -hankeessa, Takuu Säätiön Omille jaloille -projektissa ja Jyväskylän päihdepalvelusäätiön Virtahevon lapset projektissa. Pasilan asukastalon vastaava työntekijä toimi EAPN- Fin puitteissa Suomen köyhyyttä kokeneiden tapaamisen koordinaattorina. Yksikön kehittämissuunnittelija vastasi Kalliolan sisäisen kehittäjäverkoston käynnistymisestä. Elokuussa kehittämisyksikön työntekijät organisoivat Kalliolan setlementin juhlavuoteen liittyvän kansanjuhlan, joka oli osa Kalliolan setlementin juhlavuotta. Tilaisuuteen osallistui noin 170 ihmistä. Kehittämisyksikön palveluksessa oli toimintavuoden aikana 18 työntekijää ja noin 60 vapaaehtoistyöntekijää. Lisäksi yksikössä oli useita työllistettyjä työntekijöitä, useita työharjoittelijoita sekä useita kymmeniä opiskelijaharjoittelijoita. Toiminnoista tiedotettiin Kalliolan kotisivuilla, erilaisten yhteistyöverkostojen kautta sekä useiden lehtiartikkeleiden, seminaarien ja luentojen avulla. Yksikön rahoitus muodostui pääosin RAY:n toiminta- ja projektiavustuksista. Lisäksi Helsingin kaupunki myönsi rahoitusta kansalaistoimintaan Itä-Pasilaan, perheiden kohtaamispaikkaan sekä Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta - projektiin (Terve ja turvallinen kaupunki neuvottelukunta) Yritysrahoitusta saatiin Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta-projektiin Microsoft Oyj:ltä Tuettu asuminen ja vapaaehtoistoiminta Tuettu asuminen ja vapaaehtoistoiminta tarjoaa tuetun asumisen lisäksi vapaaehtoistoimintaa, vapaaehtoistyönkoulutusta, ryhmätoimintaa, kohdennettua yksilötukea ja erilaisia kursseja. Yleisenä tavoitteena on tukea etenkin päihdehoidoissa ja lastensuojelun piirissä olleiden asumista ja elämänhallintaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan sekä ammatillisen tuen keinoin. Toiminnasta vastaa kaksi työntekijää, jonka lisäksi mukana on vapaaehtoistoimijoita. Asumiseen liittyvän toiminnan pääkumppani oli edelleen Y-säätiö. Y-asuntojen omistamiin huoneistoihin hakijoista haastateltiin 15 henkilöä, joista naisia oli yksi. Suurin osa oli päihdekuntoutujia ja osalla oli myös kriminaalitausta. Useimmilla oli velkaa, häiriöitä luottotiedoissa ja ongelmia talouden hallinnassa. Asunnon 13

14 sai vuoden loppuun mennessä 10 henkilöä. Asumisen tukitoimiin kuuluivat vapaaehtoiset tukihenkilöt, palveluohjaus ja kohdennetut yksilötapaamiset. Erilaisia yhteydenottoja työntekijöiden ja asunnon hakijoiden, asunnon saaneiden sekä yhteistyökumppaneiden välillä oli tapaamisten lisäksi 629. Tuetun asumisen ja Y-säätiön yhteistyönä on kehitetty toimintamalli, joka on selkiyttänyt asumisen tukitoimintaa. Toimenpiteet ovat vähentäneet häiriöitä ja vuokrarästejä sekä häätöjä. Y-säätiön lisäksi toiminta linkittyi Turun kaupunkilähetyksen ja Tampereen setlementti Naapurin tuetun asumisen toimintoihin. Vapaaehtoisia tukihenkilöitä oli toiminnassa mukana 20 ja tukisuhteita oli 17. Tuensaajien ikä vaihteli vuoden välillä. Tukihenkilöille järjestettiin peruskoulutusta, täydentävää koulutusta, toiminnanohjausta, perehdytystä, virkistäytymistä ja olohuonetoimintaa. Vapaaehtoisia välitettiin myös muihin Kalliolan toimipisteisiin. Tuetun asumisen työntekijät osallistuivat aktiivisesti koko Kalliolan vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen kansalaistoiminnan foorumin kautta. Vuoden aikana tehtiin Kalliolan vapaaehtoistyön kartoitus ja työstettiin Kalliolan vapaaehtoistoiminnan strategiaa.. Lisäksi Tuetun asumisen työntekijä osallistui vapaaehtoiskoordinaattoreiden Valikko -ryhmän toimintaan sekä vapaaehtoistyön Menu -messujen järjestämiseen. Lisäksi Tuetussa asumisessa järjestettiin erilaisia ryhmiä Askel Askel on Espoossa Pappilantien järjestökadulla toimiva matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa elämäntavan muutoksia ihmistä kunnioittavan kohtaamisen, yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen tuella. Askeleessa oli kolme työntekijää sekä työllistettyjä ja vapaaehtoistoimijoita. Toiminnan piirissä oli 601 asiakasta kuukausittain (miehiä 375, naisia 226). Yksilökeskusteluja työntekijöiden kanssa käytiin noin 400. Ohjattuihin ja vertaisryhmiin sekä yhteisiin tapahtumiin osallistuminen jatkui vilkkaana. Työvoiman palvelukeskuksen ja Audentes -hankkeen kanssa jatkettiin päihdeongelmaisten työllistämisyhteistyötä. Askeleen toiminnassa oli mukana useita opiskelijoita. Askelen toiminnan arviointia palveleva opinnäytetyö valmistui toimintavuoden aikana. Työssä on kartoitettu kävijöiden näkemyksiä Askeleen toiminnoista. Askel toimi edelleen osana Espoon järjestökadun kumppanuushanketta. Kumppaneina ovat Hyvä Arki ry, Espoon mielenterveysyhdistys, Espoon luonnonsuojeluyhdistys, Espoon aikuissosiaalityö, Espoon työvoiman palvelukeskus ja seurakunta. Myös Espoon päihdepalveluiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Erityisen kiinnostavaksi on osoittautunut toimintavuonna jatkunut jalkapallojoukkue FC Askeleen toiminta, jossa yhdistyvät vapaaehtoisuus, moniulotteinen vertaisuus ja päihdekuntoutumisen tuki Matalan kynnyksen neuvontapiste Ne-Rå Matalan kynnyksen neuvontapiste Ne-Rån toiminta-ajatuksena on tukea ihmisten omatoimista selviytymistä ja sosiaalipalvelujen saantia. Lisäksi pyrkimyksenä on luoda sosiaalialan korkeakouluopiskelijoille toimintaympäristö, jossa he voivat osallistua kansalais- ja neuvontapistetoiminnan toteuttamiseen, kehittämiseen ja yhteiskunnallisten epäkohtien esille nostamiseen. Kumppaneina toiminnan toteuttamisessa ovat Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos ja Svenska social- och kommunalhögskolan, Nylands svenska yrkeshögskolan Arcada ja ammattikorkeakoulu Metropolia. Työntekijöitä oli kaksi. Toimintavuonna saatiin valmiiksi neuvontapisteen strategiatyö, kehitettiin ryhmämuotoista neuvontaa maahanmuuttajataustaisille ihmisille sekä lisättiin yhteistyötä sosiaaliasiamiehen kanssa. Neuvontatyötä jatkettiin sekä Ne-Rå:ssa että jalkautuvien neuvontojen avulla Pelastusarmeijan asuntolassa, Folkhälsanin Senioritalossa, Pohjoisen sosiaaliaseman Oulunkylän seurahuoneen asukastalossa, Itä-Pasilan asukastalossa ja ruotsinkielisessä perhekeskuksessa. 14

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Kalliolan setlementti

Vuosikertomus 2008 Kalliolan setlementti Vuosikertomus 2008 Kalliolan Kannatusyhdistys ry Kalliolan Nuoret ry Kalliolan Senioripalvelusäätiö Sisällysluettelo 1 Toiminnanjohtajan katsaus 2 Kalliolan Kannatusyhdistys ry 4 Kalliolan kansalaisopisto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry 2012 Vuosikertomus Kalliolan Kannatusyhdistys ry SISÄLLYS 1. Johdanto Ihmisistä hyvä tulee 4 Kalliolan arvot 5 Kalliolan toiminta-ajatus 6 Setlementtiliike 7 Toiminnanjohtajan katsaus 8 Yhdessä ihmisten

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Helsingin ensikoti, Vallilan ympärivuorokautiset yksiköt... 8 Perhekuntoutusyksiköt Balanssi, Triangeli ja Kaneli... 9 2.2 Helsingin

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi... 8 Balanssi ja Kaneli... 9 Triangeli... 10 2.2 Helsingin ensikodin avopalvelut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Jyväskylän tulosalue... 6 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 6 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 7 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013 1

Vuosiraportti 2013 1 Vuosiraportti 2013 1 2 Helsingin Vinkin Katuklinikan väkeä: kuvassa vasemmalta lääkäri Maarit Rauhala, lähivertaistoimija Päivi Kosunen, projektisuunnittelija Liisa Osolanus, lähivertaistoimija Petteri

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

Sisällys. Tutkimus, kehittäminen ja koulutus Viestintä Henkilöstöraportti Tilastotaulukot Toimintakertomus Tilinpäätös

Sisällys. Tutkimus, kehittäminen ja koulutus Viestintä Henkilöstöraportti Tilastotaulukot Toimintakertomus Tilinpäätös 1 2 Sisällys A-klinikkasäätiö 2014 lyhyesti Puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus A-klinikkasäätiö A-klinikkasäätiön työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus Asiakkaat Palvelut Hämeen palvelualue

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Lapsi ensin! Jokainen meistä on arvokas. Muutos on mahdollista. Korkea ammattitaito. Turvallisuus.

Lapsi ensin! Jokainen meistä on arvokas. Muutos on mahdollista. Korkea ammattitaito. Turvallisuus. Toiminta 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi (ent. Baby blues)... 8 Balanssi ja Kaneli... 9 Triangeli... 12 2.2 Helsingin

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti YMPÄRISTÖHALLINTO Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja 3.10.2012 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Ohjelman tausta... 4 2 Ohjelman seuranta ja arviointi...

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Sisältö

Vuosikertomus. Sisältö Vuosikertomus 2011 Suunnittelu, kuvat ja taitto: Juho Paavola 2011, 2012 Kaikki tekstit: Tampereen ensi- ja turvakoti ry 2011 Kannen Ystäväpuun maalannut Riikka Latonen Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Vuosikertomus 2013 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot