VUOSIKERTOMUS 2011 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2011 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa sosiaalialan palveluja ja kansalaisopistotoimintaa sekä ylläpitää kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä. Toiminnan keskiössä ovat kansalaisopisto, kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö, lastensuojelutyö, sosiaalinen nuorisotyö, päihdekuntoutus, rikosten ja riita-asioiden sovittelu, seniorityö ja vammaistyö. Kalliolan setlementin muodostavat Kalliolan Kannatusyhdistys ry, Kalliolan Nuoret ry, Kalliolan Senioripalvelusäätiö ja Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola. Kalliola omistaa yhdessä Suomen Setlementtiliiton kanssa sosiaaliseen asumistuotantoon keskittyvän S- Asunnot Oy:n sekä on mukana pääkaupunkiseudun rikosuhripäivystystoiminnassa. Kalliola on Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistys ja näin osa kansainvälistä setlementtiliikettä. 1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Kalliolan setlementin toimintaa ohjaavia arvoja ovat luottamus yksilön ja yhteisön voimavaroihin, tasaarvoisuus, yksilön oikeuksien kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Kalliolan toiminta-ajatuksena on läpi elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen, elämänhallinnan edistäminen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä yhteisöllisyyden toteuttaminen. Puoluepoliittisesti Kalliola on sitoutumaton. Kalliolan setlementti on monialatoimija. Se tuottaa sosiaalialan ja opetusalan palveluja, ylläpitää kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä sekä on yhteiskunnallinen vaikuttaja. Vuosi 2011 oli Kalliolan 92. toimintavuosi. Vuosi 2011 oli Kalliolan setlementin uuden strategian jalkauttamisen vuosi. Toiminnallisena tavoitteena oli laajentaa verkostoja hankkimalla uusia yhteistyö- ja kumppanuustahoja, keskittyä uusien innovatiivisten toimintatapojen ja työmuotojen kehittämiseen, lisätä Kalliolan tunnettavuutta ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhön. Kalliolan rooli kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistyön ylläpitäjänä ja kehittäjänä vahvistui. Toimintavuoden syksyllä Kalliola avasi uuden kansalaistoiminnan keskuksen Asukastalo Kylämajan Espoon Matinkylään. Kyseessä on kumppanuushanke, jossa keskeisinä toimijoina ovat Kalliolan lisäksi Espoon kaupunki ja Matinkylän alueella toimivat yhdistykset. Myös Kalliolan muiden jo aikaisemmin perustettujen kansalaistoiminnan keskusten toiminta ja kävijämäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Kalliolan setlementissä tehtävä nuorisotyö on yksi pääkaupunkiseudun laaja-alaisimmista. Kalliolan Nuoret ry vastaa tästä kokonaisuudesta. Kalliolan Nuorten palveluksessa on tällä hetkellä lähes 50 päätoimista työntekijää. Toiminnassaan yhdistys on keskittynyt sosiaaliseen nuorisotyöhön. Toimintavuoden aikana Kalliolassa tehtävä nuorisotyö laajeni entisestään, kun Poikien Talo perustettiin. Poikien Talon toiminta tukee vuotiaiden poikien psykososiaalista kasvua ja kokonaisvaltaisen sukupuoli-identiteetin kehittymistä. Toimintavuoden aikana Kalliolan lastensuojelutyötä uudistettiin sekä toiminnallisesti että organisatorisesti. Uudistunut lastensuojelutyö tarjoaa vastaanotto- ja avopalveluja, pitkäaikaista sijaishuoltoa, kuntouttavia päihdepalveluja ja tukea psyykkisesti oireileville nuorille. Kalliola ylläpitää vastaanotto- ja avopalveluiden ohella kaiken kaikkiaan yhdeksää lastensuojelulaitosta. 1

2 Kalliolan päihdetyön vaikeudet jatkuivat. Useita työpaikkoja jouduttiin vähentämään hoitovuorokausimäärien laskettua ja palvelutuotannon supistuttua entisestään. Yli 20 vuoden ajan toiminnassa ollut Kiskon klinikka lakkautettiin toimintavuoden kesällä. Päihdetyön vaikeuksien taustalla olivat yhteiskunnalliset muutokset, jotka toisaalta vähensivät päihdekuntoutukseen käytettävissä olevia varoja ja toisaalta siirsivät päihdetyön painopistettä laitoskuntoutuksesta lyhytkestoisiin avopalveluihin. Kalliolan päihdetyö on perinteisesti panostanut juuri laitoskuntoutukseen. Päihdetyön vaikeudet korostuivat entisestään Kalliolan menestyttyä huonosti Helsingin kaupungin järjestämässä päihdetyötä koskevassa kilpailutuksessa. Helsingin kaupunki, joka on pitkään ollut Kalliolan päihdepalvelujen suurin ostaja, ostaa jatkossa vain Nurmijärven klinikan myllyhoidollisia laitoskuntoutuspalveluja. Kalliolan setlementin rooli yhteiskunnallisena keskustelijana ja vaikuttajana vahvistui entisestään. Kansalaistoiminnan keskukset, niiden työntekijät ja asiakkaat osallistuivat omien asuinalueittensa kehittämistyöhön ja niitä koskevien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen yhdessä poliittisten päättäjien ja kaupungin työntekijöiden kanssa. Kalliolan toiminnan keskiössä oli ihmisten syrjäytymisen ennaltaehkäisy, jo syrjäytyneitten elämänhallinnan palautumisen tukeminen, nuorten ja pitkäaikaisasunnottomien asuttaminen, osallistuminen Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toimintaan sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman KASTE ideointiin ja kehittämiseen. Kalliola on ollut mukana myös Vantaan Köyhyysasioitten neuvottelukunnan työskentelyssä. Kalliolan setlementissä työskentelee lähes 300 kokopäiväistä työntekijää, noin 350 tuntityöntekijää ja yli 100 vapaaehtoistyöntekijää. 2. KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan Kannatusyhdistys ry ylläpitää Kalliolan kansalaisopistoa, Nurmijärven päihdeklinikkaa avojatkohoito- ja asumispalveluineen, Kalliolan, Kilon, Lintuvaaran, Matarin, Mäkirinteen, Saunalahden ja Tiirakallion nuorisokoteja, Espoon vastaanottokotia, Tehostetun perhetyön yksikköä, Ryhmäkoti Jatkoa, Espoon kihlakunnan alueen sovittelutoimistoa, Ikäihmisten tietotupia sekä useita kansalaistoiminnan keskuksia pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2011 Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n henkilökuntaan kuului 188 kokopäivätoimista työntekijää, 424 tuntityöntekijää, joista 155 kansalaisopiston tuntiopettajaa sekä 120 vapaaehtoistyöntekijää kansalaistoiminnan piirissä. Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n nimeämät edustajat toimivat Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan ja S-Asunnot Oy:n hallituksissa, Kalliolan Senioripalvelusäätiön valtuuskunnassa ja hallituksessa, Kalliolan Nuoret ry:n johtokunnassa, Suomen Setlementtiliiton eri toimikunnissa ja työryhmissä, Päihdehuollon Valtakunnallisessa Yhteistyöryhmässä Päivytissä, Rikosuhripäivystyksen Uudenmaan aluetyöryhmässä, Heikki Waris instituutin johtoryhmässä, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan johtokunnassa, Uudenmaan sosiaaliturvayhdistyksen hallituksessa, KASTEen Etelä-Suomen alueellisessa johtoryhmässä sekä lukuisissa muissa verkosto-, kumppanuus- ja yhteistyöhankkeissa Hallinto Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n puheenjohtajana toimi sosiaalineuvos Jouko Kalliomaa ja varapuheenjohtajana johtaja Marja-Riitta Mäkinen. Hallituksen muina jäseninä toimivat yliopettaja Elsa Keskitalo, toimitusjohtaja Pekka Korhonen, erityisasiantuntija Tuija Norlamo, kehittämispäällikkö Airi Partanen, professori Erja Saurama, rahoituspäällikkö Eija Venetkoski-Kukka ja ylilääkäri Tanja Vuorela. Hallitus piti viisi kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin ja syyskokous

3 Kalliolan setlementin johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtaja Timo Lemmetyinen, päihdetyönjohtaja Liisa Kallio, talouspäällikkö Tuija Lankinen, rehtori Ilona Maaperä, nuorisotyönjohtaja Kirsi Mäntyniemi-Sipilä, lastensuojelutyönjohtaja Kari Ollila, henkilöstöpäällikkö Matti Pihkala ja Kehittämisyksikön johtaja Matti Rajamäki. Johtoryhmä piti 12 kokousta ja kaksi koulutusseminaaria Henkilöstö Kalliolan henkilöstötoimen kehittämisestä vastaa henkilöstöpäällikkö. Hänen tehtäviinsä kuuluivat muun muassa henkilöstöprosesseista vastaaminen, työsuojeluasiat, työterveyshuollon yhdyshenkilönä toimiminen, työhyvinvointiasiat, työntekijäkoulutuksen koordinointi, työsopimuksiin ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat sekä työsopimuksiin liittyvien käytäntöjen yhtenäistäminen talon sisällä. Henkilöstöön kohdistuvana kehittämishankkeena käynnistettiin vuoden 2010 alussa vuorovaikutustaitojen parantamiseen tähtäävä koulutuskokonaisuus Dialogista virtaa hanke. Se saatettiin päätökseen toimintavuoden kesäkuun loppuun mennessä. Hankkeen parhaat käytännöt otettiin välittömästi käyttöön. Toimintavuoden aikana saatiin päätökseen Kalliolan setlementtiä koskeva henkilöstöstrategia, jota ryhdyttiin jalkauttamaan muun muassa henkilöstön koulutussuunnitelmaa yhtenäistämällä. Työkyvyn tukemisen toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2011 lopulla Talous Taloustoimistossa työskentelivät talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä, kirjanpitäjä ja kolme talousassistenttia. Taloustoimisto tuotti kaikki Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n taloushallinnon palvelut. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Tom Sandell KHT JHTT ja Risto Ekholm KHT. Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n toiminnan kokonaistuotot olivat toimintavuonna ,25 euroa ( ,91 vuonna 2010) sisältäen Ray:ltä saatuja toiminta- ja kehittämistyön avustuksia euroa ( ). Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n tilikauden ylijäämä vuonna 2011 oli ,45 euroa (vuonna euroa). Varsinaisen toiminnan tulos oli ,07 euroa ( euroa) ja rahoituserien jälkeen ,50 euroa ( euroa). Poistot on tehty suunnitelmapoistojen mukaisesti, yhteensä ,50 euroa ( euroa). Yhdistyksen pitkäaikainen velka oli tilikauden päättyessä ,11 euroa ( euroa) Tietohallinto Tietohallinnossa työskenteli kaksi järjestelmävastaavaa talouspäällikön toimiessa osaston esimiehenä. Tietohallinnon konsultaatiopalvelut ostettiin Indecto Oy:ltä Viestintä Kalliolan setlementin viestinnästä vastaa toiminnanjohtaja yhdessä tiedottajan ja Kalliolan johtoryhmän kanssa. Kalliolan viestintä tukee työn ja tavoitteiden toteutumista sekä rakentaa ja ylläpitää Kalliolan setlementin yhteisökuvaa. Kalliolan sisäinen viestintä käsittää tiedonkulun ja vuorovaikutuksen, joka tapahtuu Kalliolan eri henkilöiden, henkilöryhmien ja yksiköiden välillä. Ulkoinen viestintä tukee palveluiden ja toimintojen markkinointia. Ulkoisella viestinnällä ylläpidetään ja kehitetään organisaation yhteisökuvaa avainkohderyhmissä. Toimintavuoden aikana työstettiin Kalliolan viestintästrategia vuosille ja myös sen toimeenpano aloitettiin. Dialogista virtaa hankkeeseen liittynyt kehittämistehtävä Kalliolan brändin kirkastamiseksi saatettiin loppuun. Hankkeen aikana muun muassa toteutettiin kysely koskien mielikuvia Kalliolasta ja työstettiin Kalliolalle hissitarina. 3

4 Graafisen ilmeen yhtenäistämiseen tähtäävää työtä jatkettiin uudistamalla työalojen ja toimintojen esitteitä. Kotisivuja ja intranetiä kehitettiin pienten toiminnallisuuksien osalta sekä aktivoitiin työntekijöitä sisällöntuottajiksi. Kalliolan tapahtumia sekä toimintoja markkinointiin sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä. Erityisesti kesällä Alppipuistossa järjestetty Kalliola Rock nousi suosituksi tapahtumaksi Facebook-näkyvyyden avulla. Mediatiedotuksen osalta tiedottaja teki yhteistyötä työalojen kanssa erityisesti uusien toimintojen osalta. Etenkin Poikien Talo uutena toimintona oli paljon esillä tiedotusvälineissä valtakunnallisella sekä paikallisella tasolla. Kalliolan johtoryhmälle järjestettiin mediaesiintymiskoulutusta sekä sosiaalisen median mahdollisuuksiin pureutuva koulutus. Sosiaalisen median osalta päätettiin työstää erillinen Some-strategia tulevan toimintavuoden aikana sekä luoda henkilöstölle suunnattu ohjeistus sosiaalista mediaa varten Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola Kalliolan Kannatusyhdistys ry omistaa koko Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan osakekannan. Yhtiö omistaa Kalliolan setlementtitalon osoitteessa Sturenkatu 11, Helsinki. Talo sijaitsee Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n omistamalla tontilla. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi Jouko Kalliomaa ja muina jäseninä Eija Venetkoski-Kukka ja Timo Lemmetyinen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Timo Lemmetyinen ja varatoimitusjohtajana Tuija Lankinen. Toimintavuoden aikana työstettiin yhteistyössä Haahtela Oy:n kanssa joko vuonna 2013 tai 2014 toteutettavan Kalliolan setlementtitalon talotekniikan peruskorjaamisen suunnitteluprosessia S-Asunnot Oy S-Asunnot Oy on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n hyväksymä yleishyödyllinen asunnontuottaja, jonka omistajia ja taustayhteisöjä ovat Suomen Setlementtiliitto ja Kalliolan setlementti. S-Asunnot Oy tuottaa hyvin suunniteltuja, tehokkaita, turvallisia, rauhallisia ja kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja yksinasuville ja perheille. Asunnoista noin ⅔ on yhden ja kahden hengen talouksille tarkoitettuja pienasuntoja. Kaikissa taloissa toteutetaan asukaslähtöistä palveluohjausta ja sosiaalista asukasisännöitsijätoimintaa. Asumisessa painotetaan asukkaiden yhteistoimintaa, turvallisuutta ja nopeaa häiriötilanteisiin puuttumista. S-Asunnot Oy:n kerrostalot sijaitsevat Helsingin Malmilla, Pohjois-Haagassa, Viikissä, Espoon Muurlassa ja Saunalahdessa sekä Tampereella Hervannassa. Asuntoja niissä on yhteensä noin KALLIOLAN KANSALAISOPISTO Suomen setlementtiliikkeen 17 kansalaisopiston joukkoon kuuluva Kalliolan kansalaisopisto on yksi Suomen 197 kansalaisopistosta. Opiston toiminta on kaikille avointa asuinpaikasta riippumatta. Opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää kurssitoimintaa elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Toiminta pohjautuu setlementtiarvoihin ja ihmiskuvaan, jossa ihminen käsitetään kokonaisuutena. Kalliolan kansalaisopiston johtokuntaan kuuluivat sosiaalineuvos Jouko Kalliomaa, yliopettaja Elsa Keskisalo, toimitusjohtaja Pekka Korhonen, kehittämispäällikkö Airi Partanen, johtaja Marja-Riitta Mäkinen, erityisasiantuntija Tuija Norlamo, professori Erja Saurama, rahoituspäällikkö Eija Venetkoski- Kukka ja ylilääkäri Tanja Vuorela. Johtokunta kokoontui kolme kertaa. 4

5 3.1. Toiminta Opiston kielitarjonnassa painotus oli harvinaisemmissa kielissä. Ohjelmassa oli hollantia, portugalia, japania, turkkia, arabiaa, hepreaa, swahilia, thai-kieltä ja albaniaa. Tavallisen lähiopetuksen lisäksi sekä englantia että ranskaa pystyi opiskelemaan sähköpostitse omassa tahdissaan. Suomen kieltä opetettiin Kyläsaaren ja Punavuoren vastaanottokeskuksien asukkaille. Tandem-opetuksessa kaksi eri kieltä äidinkielenään puhuvaa henkilöä sitoutui vastavuoroisuusperiaatteella opettamaan toinen toiselleen omaa äidinkieltään käytännön tilanteissa. Kulttuurintuntemusta käytännön tasolla lisättiin japanilaisen ja afrikkalaisen ruoan kursseilla, jotka järjestettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen kanssa. Kurssit pidettiin Helsingin yliopiston opetuskeittiössä. Sandelsin tietotekniikkatiloissa järjestettiin ikäihmisille suunnattuja tietotekniikka- ja digikuvakursseja, joilla käytettiin ikäihmisten tietotekniikan opetukseen kehitettyä Tikas-menetelmää. Enter ry:n kanssa jatkettiin seniori-ikäisille tietokoneen käytön opastusta tuutori-vertaiskouluttajien avustuksella. Liikuntatarjonta sisälsi reipasta ja vauhdikasta liikuntaa, kuten afroa, astangajoogaa tai kuntonyrkkeilyä, sekä rauhallisempia lajeja, kuten asahia ja hathajoogaa. Liikuntaa suunnattiin eri ikäryhmille vauvajumpasta seniorilatinoon. LiikeStudiossa toimi liikunnan pienryhmiä, kuten Iyengarjooga, pilates, venyttely ja butotanssi. Tilan koko ja pieni opiskelijamäärä mahdollistivat henkilökohtaisen ohjauksen. Opiskelijat löysivät hyvin opiston uutuuskurssit, kuten capoeira ja nykytanssia aikuisille. Opiston taide- ja taitoaineiden tilassa, Pajassa, kokoontuivat kaikki keramiikkaryhmät, kuvanveisto, lyijylasi ja posliinimaalaus. Kalliolan kesäkodilla Laajasalossa tehtiin rakukeramiikkaa ja toteutettiin maalaus- ja piirustusviikonloppukurssi. Matalankynnyksen kursseja jatkettiin liikunnassa, taide- ja taitoaineissa ja tietotekniikassa. Kiinnostusta herättäneitä uusia kursseja olivat Improvisaatio, Etegami ja Kuvituksen perusteet. Ilmaisutaidon alueella uutuuksia olivat esimerkiksi Löydä äänesi! tai Kitaransoittoa aikuisille vasta-alkajille. Teatteri-ilmaisun ryhmät toimivat aktiivisesti ja esiintyivät myös eri tilaisuuksissa. Opistossa järjestettiin yhteistyössä Ikäihmisten yliopiston kanssa keväällä opintopiiri Ikkunoita Italiaan, joka esitteli yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta Italian lähihistoriaa. Syksyllä luentosarjan painopiste oli italialaisten arjessa ja populaarikulttuurissa. Kevään taidehistorian seminaari keskittyi Afrikan taiteeseen alkuperäisyyden näkökulmasta ja syksyllä aiheena oli maisema, mytologia ja arkkitehtuuri Kehittäminen Opiston kurssitoiminnan kehittämistä jatkettiin Opetushallituksen myöntämien opintoseteliavustuksen sekä laatu- ja kehittämisavustuksen turvin. Opintoseteliavustuksen kohteina olivat työttömät, 63 vuotta täyttäneet, eläkeläiset ja oppimisvaikeuksia kokevat. Avustusta kohdennettiin liikuntaryhmiin, taide- ja kädentaitoryhmiin sekä tietotekniikkaan. LAKE-avustuksella jatkettiin kestävän kehityksen hanketta, joka keskittyi aiheen teemojen jalkauttamiseen opiston kurssitoimintaan ja tuntiopettajien työhön. Maaliskuussa toteutettiin tapahtuma Ekologista elämää luomua, lähiruokaa ja kierrätyskoruja, jossa mm. Oma-maa -luomukauppa, Dodo ry, Täysjyvä Gourmet Oy sekä Mereija Oy esittelivät toimintaansa ja myivät tuotteitaan. Toimelan ja Kalliolan yhteinen teemapäivä toteutettiin Dodo ry:n toimijoiden kanssa Annalan puutarhan kurssikeskuksessa Teemaan liittyen tarjottiin kursseja Kierrätyskorut, Kirjasta rasiaksi, Risusta hakkeeksi ja Vanhat huonekalut kuntoon. Tuntiopettajille järjestettyä pikkujoulua vietettiin kestävän kehityksen teemalla. Opisto-ohjelman sisältöä, opiston työtapoja ja toimintamalleja käsiteltiin viikoittaisissa opistokokouksissa ja kehittämispäivillä, jotka pidettiin 18.3., ja Opiston edustajat osallistuivat Suomen Setlementtiliiton järjestämään opistopäivään Helsingissä Koko opiston päätoiminen henkilöstö osallistui Kalliolan setlementin Dialogista virtaa -hankkeeseen. 5

6 3.3. Yhteistyö Opisto oli mukana Kalliolan setlementin sisäisten verkostojen toiminnassa. Yhteistyössä Ryhmäkoti Jatkon kanssa järjestettiin edelleen Taidekurssi vaikeavammaisille nuorille ja aikuisille. Ryhmä kokoontui Senioritalo Sandelsissa. Yhteistyössä Neuvontapiste Ne-Rån kanssa järjestettiin maahanmuuttajille suunnattu Suomalaisen byrokratian ABC-kurssi sekä keväällä että syksyllä. Kansalaistoiminnan kanssa perustettiin syksyllä teatteriryhmä, Kalliolan kellariteatteri, joka valmisti kaksi ensi-iltaa, Aleksis Kivi Johanna Torasvirta: Yö ja päivä eli Kivi ja Kallio sekä Tuula Torasvirta Johanna Torasvirta: Kautta avaruuksien. Molemmista oli 4 esitystä Opiston edustaja osallistui Senioripalvelusäätiön valtuuskunnan toimintaan ja Ikäihmisten tietotekniikka - hankkeen sekä Senioripalvelusäätiön Voimaa vanhuuteen -hankkeen ohjausryhmiin. Opiston edustaja oli myös mukana Kansalaistoiminnan foorumin työryhmässä ja Dialogista virtaa -ohjausryhmässä. Syyslukukaudella toteutettiin Kalliolan kehittämisyksikön kanssa yhteistyössä luentosarja Yhteisötyö ja kansalaistoiminta. Yhteistyössä Setlementtiliiton tyttötyön verkoston kanssa järjestettiin Voimaneidot - kurssi, jolla käytiin läpi tunnetaitojen ja syventävän tunnekasvatuksen teoriaa ja toiminnallisia harjoituksia. Zonta-naisjärjestön kanssa järjestettiin filippiiniläisille maahanmuuttajille suomen kielen opetusta. Opettajina toimivat vapaaehtoiset Zonta-järjestön naiset. Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry:n kanssa yhteistyössä järjestetyt viikoittaiset tuutor-työpajat toimivat edelleen aktiivisesti. Lastensuojelun keskusliiton kanssa järjestettiin Erovanhempien Tukikeskus NEUVO:ssa viisi eroryhmää. Yhteistyössä Helsingin kaupungin Pihlajamäen aluetyön kanssa järjestettiin Pihlajamäen lähiöasemalla keväällä ompelukurssi ja syksyllä elämäntarinapiiri. Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n kanssa jatkettiin Tandem-opetuskokeilua. Yhteistyössä Postimuseon kanssa järjestettiin kalligrafian kurssi, jolla teemana oli 1800-luvun englantilainen kaunokirjoitus Henkilökunta Opiston päätoimiseen henkilökuntaan kuuluivat rehtori, koulutussuunnittelija, opistosihteeri ja toimistosihteeri. Hanketyössä ja toimiston apuna toimi yksi tuntityötekijä. Opiston vahtimestaripalveluista huolehdittiin yhteistyössä Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa. Lisäksi kansliatyössä ja iltavahtimestareina toimi tuntityöntekijöitä. Opetus tapahtui noin 140 tuntiopettajan voimin Tiedottaminen Kevään ja syksyn kurssiohjelma ilmestyi sekä painettuna että internetissä. Painettua ohjelmaa jaettiin pääkaupunkiseudun kirjastoihin ja kirjakauppoihin. Opiston toimintaa markkinoitiin lehti-ilmoituksin ja eri lehtien maksuttomilla minne mennä tänään -palstoilla sekä opiston Facebook-sivulla. Talous Valtionosuus euroa ( euroa 2010) Valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä ( tuntia 2010) Helsingin kaupungin avustus oli euroa ( euroa 2010). Avustus käytettiin erityisesti aliedustettujen ryhmien osallistumisen mahdollistamiseksi. Tapahtumia Suomen kieltenopettajien liitto piti koulutustapahtuman Kalliolan tiloissa Islamilainen taide arkkitehtuurista ornamentiikkaan Yksinlauluryhmän klassisen musiikin konsertit 2.4. ja Kambodzhalainen uudenvuoden juhla Taide- ja taitoaineiden kevätnäyttely Liikestudiossa ja Pajassa , avajaistapahtuma18.4. Arjen laulun konsertit ja Kalliolassa Kalliolan setlementin kansanjuhla Kalliolassa 6.5., yhteistyössä Kalliolan kansalaistoiminnan kanssa 6

7 Kukanpäivän juhla Senioritalo Sandelsissa 13.5., yhteistyössä Kalliolan Senioripalvelusäätiö/Kuntokeidas Sandelsin kanssa. Kulttuuriretki Tuusulanjärvelle Avoimet ovet senioritalo Sandelsissa Kansalaisopiston tuntiopettajien pikkujoulutapahtuma Opiston virkistyspäivä Luentoja Egyptin seremoniallinen hautataide Ikkunoita Italiaan Punaisista prikaateista Berlusconiin luentosarja Perinteiset afrikkalaiset veistokset Yhteistyö ja kansalaistoiminta , luentosarja Yksi Italia, monta Italiaa 150 vuotta itsenäisyyttä vaan ei yhtenäisyyttä, luentosarja Maisemamaalaus, maisema ja vanhat mestarit Romantiikan ajan maisemamaalaus Maisema-aihe ja modernismi Opetustunteja Opiskelijoita kursseilla LASTENSUOJELU Kalliolan Setlementin lastensuojelutyö on Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ylläpitämää ja Etelä-suomen aluehallintoviraston luvanalaista sekä valvomaa toimintaa. Kalliolan lastensuojelutyön kokonaisuus muodostui toimintavuonna kahdeksasta erillisestä lastensuojelulaitoksesta. Kokonaisuuteen kuuluivat Kalliolan nuorisokoti, Kalliolan vastaanottokoti, Kilon nuorisokoti, Lintuvaaran nuorisokoti, Matarin nuorisokoti, Mäkirinteen nuorisokoti, Saunalahden nuorisokoti ja Tiirakallion nuorisokoti. Lastensuojelulaitoksissa oli yhteensä 67 hoitopaikkaa. Kaikki hoitopaikat myytiin Sgei- ja ostopalvelusopimuksilla pääkaupunkiseudun kunnille. Kalliolan lastensuojelutyö tarjoaa sijaishuoltoa vuotiaille nuorille, jotka eivät voi asua kotona ja joita ei voida hoitaa tukipalveluin tai perhehoidossa. Tarjoamme tarvittaessa myös jälkihuoltoa kunnes nuori täyttää 21 vuotta. Kalliolan lastensuojelutyön käytössä oli kuusi asumisharjoitteluasuntoa itsenäistyville nuorille. Lisäksi Kalliola tarjoaa lastensuojelun avopalveluita sekä perhetyön palveluita, jotka toimivat omassa yksikössään. Kaikki yksiköt osallistuivat Kalliolan lastensuojelutyön strategiseen kehittämistyöhön. Tavoitteena oli lastensuojelutyön strategian jalkauttaminen yksiköihin ja setlementtiarvopohjaisen lastensuojelu- ja perhetyön mallin luominen. Mallin avulla pystytään entistä paremmin vastaamaan päihde- ja mielenterveystaustaisten sekä monikulttuurisista perheistä lähtöisin olevien lasten ja heidän perheidensä ongelmiin. Kalliolan lastensuojelutyön toimintaa ohjaa työalajohtoryhmä. Johtoryhmään kuului lastensuojelutyön johtaja, kehittämispäällikkö, yksiköiden johtajat sekä talousassistentti. Lisäksi työalaan kuului Kalliolan sovittelutoiminta ja vammaistyö. Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida Kalliolan lastensuojelutyön toimintaa, tehdä strategisia linjauksia, suunnitella kehittämistyötä sekä luoda yhteisiä toimintaperiaatteita. Johtoryhmä kokoontui joka kolmas viikko. Lisäksi lastensuojelutyönjohtaja konsultoi yksiköiden johtajia tarvittaessa. Johtoryhmän jäsenten työn tukena oli säännölliset yksilö- ja ryhmätyönohjaukset, konsultaatiot, 7

8 kehittämiskeskustelut ja kaksi kertaa vuodessa pidettävät johtoryhmän kehittämispäivät sekä säännöllinen täydennys- ja lisäkoulutus Henkilökunta Kalliolan lastensuojelutyössä työskenteli vuoden 2011 aikana 110 päätoimista työntekijää. Henkilökuntaan kuuluivat lastensuojelutyön johtaja (1), kehittämispäällikkö (1) yksiköiden johtajat (6), hoitotyön vastaavat (11), ohjaajat (72), perhetyönohjaajat (4), psykiatriset sairaanhoitajat (12), yöhoitaja (1) ja emännät (2). Kesälomakautena eri yksiköissä työskenteli yhdestä kahteen kesätyöntekijää. Osa-aikaisia sijaisia oli noin sata. Lisäksi yksiköissä oli yhteensä 30 opiskelijaharjoittelijaa Toimintavuoden keskeisiä asioita Kalliolan lastensuojelutyön yksiköihin sijoitetut nuoret olivat entistä haastavampia ja vaikeahoitoisempia. Psyykkinen pahoinvointi ja nuorten käytösongelmat lisääntyivät huomattavasti vastaanotto- ja nuorisokoteihin sijoitettujen nuorten keskuudessa. Tämä näkyi muun muassa nuorten psykiatristen sairaalahoitojaksojen määrän kasvuna, lisääntyneinä kiinnipitoina ja henkilökuntaan kohdistuvina uhka- ja vaaratilanteina. Jokaisessa vastaanotto- ja nuorisokodissa oli nuoria, joiden mielenterveyteen liittyviä häiriöitä hoidettiin lääkinnällisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen avulla. Tästä syystä kiinnitettiin huomiota yhteistyöverkostojen rakentamiseen sekä hoitopolkujen suunnitteluun. Työalan yksiköiden hoitoprosesseja päivitettiin vastaamaan nuorten muuttuneita tarpeita. Lisäksi henkilökunnalle järjestettiin tarvittavaa täydennys- ja lisäkoulutusta. Yhteistyökumppaneina korostuivat nuorten intensiivihoitoyksiköt, nuorten päihdepsykiatrian yksikkö ja nuorten psykiatrian yksiköt. Lastensuojelulain mukaisia rajoituspäätöksiä tehtiin enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten tehtiin henkilökatsastuksia, omaisuuden tai lähetyksen tarkistuksia ja liikkumavapauden rajoituksia. Yksiköiden toiminnan turvaamiseksi jouduttiin käyttämään ulkopuolista lisäresurssia reilusti enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kalliolan lastensuojelutyön uusi organisaatiorakenne otettiin käyttöön Nuorisokodin esimiestehtävät lakkautettiin ja esimiestehtäviin nimettiin kuusi yksiköiden johtajaa. Pääasiallisesti yhden nuorisokodin johtajan vastuualueelle nimettiin kaksi yksikköä. Uuden organisaatiorakenteen tavoitteena on hallinnon keventäminen, päällekkäisten työtehtävien karsiminen, nuorisokodin esimiesten kaksoisroolista luopuminen ja toimintaympäristön yhdenmukaistaminen. Työalan uudelleen organisointi liitettiin osaksi tehtävää vastuualue- ja toimenkuvatyöskentelyä, joka saatettiin päätökseen esimiestehtävien osalta. Lastensuojelutyön kehittämispäällikkö aloitti tehtävässään toimintavuoden alussa. Erityisesti hänen vastuualueenaan olivat henkilöstön kehittämiseen ja laatuun liittyvät asiat. Kehittämispäällikkö laati yhteistyössä työalajohtoryhmän kanssa kehittämissuunnitelman vuosille Kehittämisen painopistealueiksi valittiin koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laadinta, sisäisen osaamisen jakaminen, kehittämistä tukevat ryhmät, menetelmäosaaminen, laatukäsikirjojen yhdenmukaistaminen, oppilaitosyhteistyö ja fyysinen ympäristö. Kehittämissuunnitelman toteutumista arvioitiin sekä tarkennettiin toimintavuoden aikana. Tiirakallion nuorisokodin kehittämistyötä jatkettiin toimintavuoden aikana. Erityisesti kiinnitettiin huomiota psyykkisesti oireilevien nuorten hoitomallin kehittämiseen sekä koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön. Nuorisokodin hoitopaikat ja palvelut on tarkoitettu erityisesti nuorille, joilla on mielenterveyteen ja koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Nuorisokodin osasto Majakan toiminnan kehittäminen käynnistettiin kevään aikana ja Majakka päätettiin muuttaa vaativan kasvatuksen yksiköksi vuoden 2012 alusta alkaen. Samalla Majakka päätettiin erottaa Tiirakallion nuorisokodin kokonaisuudesta erilliseksi yksiköksi. Uuden profiilin mukaista kehittämistyötä jatkettiin koko syksyn ajan. Saunalahden nuorisokodin profiili muutettiin pitkäaikaista sijaishuoltoa tarjoavasta yksiköstä kuntouttavaa päihdehoitoa antavaksi yksiköksi. Kehittämistyö tapahtui tiiviissä yhteistyössä Kalliolan muun lastensuojelutyön ja Espoon kaupungin kanssa. Henkilökunnalle järjestettiin kuukauden perehdyttämisjakso ja uuden profiilin mukainen toiminta käynnistettiin S-asunnot Oy:n vuokratiloissa Espoon Saunalahdessa 8

9 syyskuussa Uuden profiilin mukaista kehittämistyötä jatketaan edelleen. Koko henkilökunta osallistuu kaksi vuotta kestävään yhteisöhoidon koulutukseen, joka käynnistyi marraskuussa Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mäkirinteen nuorisokodin ja Jyväskylän koulutuskeskuksen kanssa. Koulutuksen tavoitteena on molempien nuorisokotien yhteisöhoitomallien kehittäminen. Lintuvaaran nuorisokodin toimitiloissa todettiin laajamittainen homeongelma ja nuorisokoti muutti remontinaikaisiin väistötiloihin Lapinlahden sairaalaan joulukuussa Nuorisokoti ehti toimia toimitiloissa noin vuoden ajan. Kaikkien nuorisokotien toiminnassa korostettiin nuorten itsenäistymisen tukemisen merkitystä. Nuoria tuettiin itsenäiseen asioiden hoitoon, päihteettömyyteen, koulutukseen ja työelämään. Kasvatus- ja hoitotoiminta oli tavoitteellista ja sitä arvioitiin sekä kehitettiin säännöllisesti. Vastaanottotoiminnan arviointimenetelmiä kehitettiin aktiivisesti. Perhetyötä tekeville työntekijöille järjestettiin erityistä konsultaatiota. Nuorten kanssa pidettiin säännöllisesti yhteistyöpalavereita eli neuvotteluja. Palavereihin osallistuivat nuoren ja perheen lisäksi nuoren sosiaalityöntekijä, koulun edustajat, omaohjaajat/hoitajat ja yksikön johtaja tai hoitotyön vastaava. Jokaiselle nuorelle oli nimetty omaohjaaja/hoitaja tai omaohjaaja/hoitajaparit, jotka vastasivat nuoren asioiden hoidosta yhteistyössä vanhempien ja muun verkoston kanssa. Nuorten yhteydenpitoa vanhempien ja muun sukulaisverkoston kanssa tuettiin perheen tilanteen mukaan. Lastensuojelutyön keskeisiä työmenetelmiä olivat omaohjaaja- ja omahoitajatyö, tiimityö, verkostotyö, parityö ja perhetyö. Työmenetelmiä arvioitiin ja niitä kehitettiin aktiivisesti. Erityisesti korostettiin perustehtävän, perhetyön ja psykiatrisen osaamisen vahvistamista. Henkilökunnalle järjestettiin konsultaatiota tarpeen mukaan. Lastensuojelutyön eri yksiköiden laatukäsikirjoja työstettiin ja päivitettiin yhdenmukaisiksi koko toimintavuoden ajan. Kalliolan lastensuojelutyö osallistui Vantaan kaupungin järjestämään markkinakartoitukseen tehostetun perhetyön, asumisharjoittelun sekä jälkihuoltotyön osalta. Markkinakartoitus on osa Vantaan kaupungin järjestämää lastensuojelupalveluiden kilpailutusta, joka toteutetaan vuoden 2012 aikana. Samanaikaisesti valmistauduttiin pääkaupunkiseudulla toteutettavaan sijaishuoltopalveluiden kilpailutukseen mm. suunnittelemalla erilaisia markkinoinnin välineitä. Nuorisokotien sisäistä tiedotusta parannettiin. Erityisesti kiinnitettiin huomiota työvuoron vaihtoon, raportointiin, säännölliseen sähköpostin lukemiseen sekä Kalliolan intranetin Sipinätin käyttöön. Työalan ohjeet sekä lomakkeet siirrettiin Sipinättiin toimintavuoden aikana. Koko työalan yhteinen toimintaesite valmistui toimintavuoden aikana. Samalla käynnistettiin yksikkökohtaisten nettiesitteiden suunnittelu, jotka toteutetaan vuoden 2012 aikana. Lisäksi yksiköiden kotisivuja päivitettiin tarpeen mukaan. Lastensuojelun työntekijät osallistuivat Kalliolan eri työryhmien työskentelyyn. Näitä olivat koulutustyöryhmä, yt-kokous, taloustyöryhmä, työsuojelutoimikunta, johtoryhmät ja Kalliolan Nuorten johtokunta. Työryhmät kokoontuivat kerran kuukaudessa. Lisäksi koko henkilökunta osallistui Dialogista virtaa -hankkeen työskentelyyn. Yksi työntekijä toimi luottamusmiehenä. Osa yksiköiden johtajista ja hoitotyönvastaavista osallistui pääkaupunkiseudun kuntien asiakasohjausryhmien työskentelyyn. Lastensuojelutyön keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat pääkaupunkiseudun kunnat, nuorten sosiaalityöntekijät, kaupunkien lastensuojelulaitokset, yksityiset lastensuojelulaitokset, eri järjestötoimijat, Hus:n nuorisopsykiatrian yksiköt, eri oppilaitokset, poliisi sekä Kalliolan eri yksiköt Talous Lastensuojelutyön talous ja kirjanpito hoidettiin Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n tileillä erillisenä pääluokkana. Pääkaupunkiseudun kunnat ostivat yhteensä hoitovuorokautta. Yhteensä käytettyjä hoitovuorokausia kertyi käyttöasteen ollessa 82,4 %. Espoon kaupunki osti tehostetun perhetyön yksikön palvelut koko toimintavuoden ajalta. 9

10 4.4. Koulutus ja työnohjaus Lastensuojelutyön koko henkilökunta osallistui säännöllisiin yksilö- tai ryhmätyönohjauksiin sekä konsultaatioihin. Työryhmäpäiviä pidettiin kolmen viikon välein. Kasvatuskokouksia pidettiin viikoittain. Lisäksi toimintavuoden aikana pidettiin kahdesti henkilökunnan kehittämispäivät ja kehityskeskustelut. Kehittämispäällikkö suoritti henkilökunnalle koulutuskartoituskyselyn, jota käytettiin pohjana koulutussuunnitelman valmisteluissa. Toimintavuoden aikana valmistuivat työalan koulutuskalenteri ja koulutussuunnitelma. Henkilökunnalle järjestettiin täydennys- ja lisäkoulutusta kuten traumakoulutusta, yhteisöhoidon koulutusta, voimavarakeskeisyyskoulutusta, päihde- ja seulakoulutusta, hoidollisuuskoulutusta, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy- ja hallinta, kulttuurikompetenssikoulutusta, ensiapukoulutusta, lääkehoidon koulutusta, alkusammutuskoulutusta, Euroadad-haastattelukoulutusta, Easeltunnekasvatuskoulutusta, Bentowin-perhetyönmenetelmä koulutusta, perheinterventio koulutusta, atkkoulutusta, työnohjaajakoulutusta, Jet-koulutusta sekä esimiesten johtamis-, taloushallinto- ja työsuhdeasiain koulutusta. Koko Kalliolan henkilökunnalle järjestettiin yhteinen merellinen virkistyspäivä Suomenlinnassa. Lastensuojelutyön hoitotyön vastaavat ja psykiatriset sairaanhoitajat kokoontuivat säännöllisesti ja heidän työtehtäviä, menetelmiä sekä toimenkuvia kehitettiin aktiivisesti. Kehittämispäällikkö osallistui molempien ryhmien työskentelyyn. Hoitotyön vastaaville järjestettiin erillistä työnohjausta. Lisäksi kehitettiin yksikön johtajien ja hoitotyön vastaavien työnjakoa. Yksiköiden johtajien ja hoitotyön vastaavien yhteistyötapaamisia pidettiin neljä kertaa. Työalajohtaja osallistui kahteen Kalliolan johtoryhmän strategiaseminaariin sekä Kalliolan johtoryhmän työskentelyyn Nuoret Lastensuojelulaitoksissa asui toimintavuoden aikana 200 nuorta: 108 tyttöä ja 92 poikaa, iältään vuotiaita. Nuoret kävivät peruskoulua, suorittivat ammatillisia opintoja tai lukiota. Lisäksi nuoria kävi työssä, valmentavassa koulutuksessa, työvalmennuksessa sekä työharjoittelussa. Kaikille nuorille pyrittiin järjestämään säännöllistä päivätoimintaa. Kulosaaressa, Itä-Pasilassa, Kilossa, Espoonlahdessa ja Pajupolulla sijaitsevat asumisharjoitteluasunnot olivat pääasiallisesti koko ajan käytössä. Harrastustoiminnasta mainittakoon nuorten hiihtoloma- ja kesälomaretket, päiväretket, nuorten koti-illat, harrastusillat, elokuvakäynnit sekä tyttöjen ja poikien viikonloppuretket. Lastensuojelulain mukaisia rajoittamispäätöksiä tehtiin yhteensä 628 kappaletta: henkilönkatsastus (190), liikkumavapauden rajoitus (135), omaisuuden tai lähetyksen tarkastus (139), aineen tai esineen haltuunotto (68), yhteydenpidon rajoittaminen (1), eristäminen (1), kiinnipito (31) ja henkilön tarkastus (63). 5. PÄIHDETYÖ Kalliolan päihdetyön osalta toimintavuosi oli vaikea. Asiakaspulasta kärsittiin lähes kaikissa toiminnoissa ja hoitopaikoista Kiskon klinikan toiminta jouduttiin kokonaan keskeyttämään kesällä. Kaikkien Kalliolan päihdetyön hoito-ohjelmien tavoitteena on toipuminen päihteistä ja päihteetön elämäntapa. Kohderyhmät eri toiminnoissa eroavat kuitenkin toisistaan. Myllyhoito palvelee ensisijaisesti työelämästä hoitoon ohjattuja asiakkaita ja Kiskon yhteisöhoidossa asiakkaat ovat taustaltaan huumeiden käyttäjiä. Kalliolan päihdetyölle on ominaista vertaistuen ja 12-askeleen ryhmien vahva rooli. Kaikissa hoitomalleissa on yhteisöhoidollinen pohja ja hoito-ohjelmissa on selkeä rakenne. Kalliolan päihdetyössä toimintavuosi oli taloudellisesti ja toiminnallisesti vaikea. Myllyhoidon osalta Nurmijärven klinikan tilanne oli kohtuullinen, mutta taloutta rasittivat vielä edellisten yt-neuvottelujen jälkeisten pitkien irtisanomisaikojen palkat. Avomyllyssä asiakasmärät jäivät reilusti alle suunnitellun. Kiskon yhteisöhoidon kohdalla tilanne oli erityisen hankala, koska laitostoiminta jouduttiin keskeyttämään 10

11 kesällä. Avokiskon ja asumispalveluiden osalta tilanne oli parempi. Helsingin kaupungin päihdehoitoa koskeva kilpailutus oli haastava, koska sen yhteydessä uudistettiin myös palveluiden sisällöt ja niiden kuvaukset Kalliolan Nurmijärven klinikka Nurmijärven klinikka tarjoaa myllyhoitoa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. Ensisijaisesti klinikalle ohjautuvat työelämästä hoitoon ohjatut päihdeongelmaiset asiakkaat. Verkostotyöllä, johon kuuluvat läheiset, esimiehet, työterveyshuolto sekä sosiaalitoimi, on suuri merkitys. Työpaikan ollessa vaarassa on myllyhoidolla työllistymistä ja elämänlaatua edistävä vaikutus. Vuoden alussa klinikan käyttöasteet olivat budjetoituun nähden alhaiset, mutta kevään kuluessa asiakasmäärissä tapahtui myönteistä kehitystä. Helsingin osalta hoitovuorokaudet ylittivät jopa ennakkotavoitteet. Elokuun lopulla pidettiin tukihenkilöpäivä, jossa oli noin sata entistä asiakasta viettämässä kesäpäivää Nurmijärven klinikalla. Helsingin kaupungin päihdehoidon kilpailutuksen tuloksena Nurmijärven klinikka säilyi laitoskuntoutusta tarjoavien palveluiden tarjonnassa. Jatkossa Helsinki käyttää klinikkaa tarpeen mukaan. Alkuvuonna käytyjen yt-neuvotteluiden lopputuloksena klinikalla alusta asti ollut oma ruokahuolto ulkoistettiin ja pitkään palvellut keittiöhenkilöstö irtisanottiin. Ruokahuollon osalta tehtiin alihankintasopimus. Klinikan hoitopalveluja ovat 3 5 vuorokauden arviointiohjelma, 28 vuorokauden perushoito, viiden vuorokauden läheishoito, kriisi- ja jälkihoito sekä intervallihoidot. Klinikalla toteutettiin yhteensä 6793 (edellisenä vuonna 7153) hoitovuorokautta. Ne jakautuivat seuraavasti: perushoito ja arviointi 5826 (7100) hoitovuorokautta, läheishoito 27 (46) vrk sekä intervalli, interventio sekä kriisihoidot 880 (968) vrk. Jatkohoitokursseilla toteutui 940 (968) vrk. Potilaista 96 (112) oli naisia ja 193 (241) miehiä Kalliolan Kiskon klinikka Kiskon klinikka on terapeuttinen yhteisö, jossa toteutetaan Kiskon yhteisöhoitoa laitoshoitona yli 18- vuotiaille huumausaineiden käyttäjille. Hoito-ohjelman perusta on yhteisöhoito, johon kuuluu myös AA/NA -toipumisohjelma, sosiaalikuntoutusta sekä terapiaa. Terapiatyön perustana on transaktioanalyysin viitekehys. Asiakkaita kutsutaan oppilaiksi, päihteettömän elämäntavan opiskelijoiksi. Helsingin kaupungin kilpailutuksen seurauksena Helsinki ei enää osta klinikan palveluita. Tämä päätös merkitsi Kiskon klinikan toiminnan päättymistä. Kiskon klinikka ehti toimia 25 vuotta. Hoidossa olleet asiakkaat siirrettiin Helsingissä sijaitsevien avo- ja asumispalveluiden yhteyteen. Kiskon klinikalla toteutui toimintavuoden aikana 951 (edellisenä vuonna 2985) hoitovuorokautta. Asiakkaita klinikalla oli 10 (19): miehiä 9 (14 ) ja naisia 1 (5). Helsinki käytti 498 (1808) hoitovuorokautta ja Vantaa 453 vrk. Kiskon yhteisöhoidon konsultatiivinen rooli jatkui Keravan vankilassa koko vuoden ajan. Klinikalla vietettiin perinteinen seurantapäivä toukokuussa, jolloin kymmenet entiset ja nykyiset oppilaat tapasivat toisiaan. Kiskon klinikka sai myös medianäkyvyyttä toimintavuoden aikana Kalliolan avo- ja jatkohoitoyksikkö Avo- ja jatkohoitoyksikössä toimivat Kalliolan päihdetyön hoitomallien avo- ja jatkohoitojen työmuodot. Niitä ovat Avomylly, Avokisko, Kuvernöörintien asumisyhteisö ja Itäviitta-yhteisö. Avomylly Avomylly tarjoaa myllyhoidollista arviointi- ja hoitopalvelua iltapainotteisena ryhmätoimintana. Ryhmä toimi non-stop periaatteella läpi vuoden lukuun ottamatta kuukauden kesälomataukoa. Asiakkaita oli yhteensä 46 (edellisenä vuonna 59): naisia 18 (26) ja miehiä 28 (33). Avoarviointeja tehtiin 60 (77), minkä 11

12 seurauksena laitoshoitoon ohjautui 12 (viisi) asiakasta. Lisäksi järjestettiin seitsemän (kahdeksan) läheisviikonloppua, joihin osallistui 52 (50) päihdeongelmaisen läheistä. Valtaosa asiakkaista oli helsinkiläisiä. Myös Espoosta, Vantaalta sekä muista pääkaupunkiseudun kunnista tuli jonkin verran asiakkaita. Työnantajat ovat aikaisemmin olleet pääasiallisia hoitoon ohjaajia, mutta nyt valtaosa potilaista hakeutui hoitoon itse. Helsingin kaupungin kilpailutuksen seurauksena Avomyllyn toiminta on vaakalaudalla, sillä Helsinki lopetti palveluiden ostot Avomyllystä. Avokisko Kiskon yhteisöhoidon avohoito-ohjelmaan eli Avokiskoon voi hakeutua päihteistä vieroittautunut huumeidenkäyttäjä, jolla on päihteetöntä elämäntapaa tukevat rakenteet. Avokiskossa oli vuoden aikana hoidossa 15 (edellisenä vuonna 12) asiakasta: naisia seitsemän (12) ja miehiä viisi (kolme). Asiakkaista oli helsinkiläisiä kuusi (yhdeksän), vantaalaisia kolme (kaksi) ja espoolaisia kolme (neljä). Hoitovuorokausia kertyi 2862 (1887). Hoitoon hakeutuminen tapahtui useimmiten oppilaan omasta aloitteesta. Avokiskossa työskentelivät osan vuotta psykologi ja taideterapeutti. Kuvernöörintien asumisyhteisö Kuvernöörintien asumisyhteisö palveli ensisijaisesti Kiskon klinikalta, Kiskon yhteisöhoitoa toteuttavan Keravan vankilan Kisko-yhteisöstä sekä Nurmijärven klinikalta tulevia asiakkaita. Asumisyhteisöön oli mahdollista hakeutua myös muista hoitopaikoista, jos asiakas on sitoutunut päihteettömyyteen. Toimintavuoden aikana yksikössä toteutui 2516 (edellisenä vuonna 1234) hoitovuorokautta. Asiakkaita oli 22 (14): miehiä 12 (10) ja naisia neljä (neljä). Helsingin kaupunki osti palveluja 1857 (536) vuorokautta ja muut kunnat yhteensä 649 vuorokautta. Suuret käyttöasteet selittyvät Kiskon klinikan sulkemisella, jolloin asiakkaat siirtyivät Helsinkiin. Itäviitta-yhteisö Itäviitta-yhteisö Espoon Saunalahdessa aloitti toimintansa 10-paikkaisena asumisen tukipalveluna joulukuun alussa. Itäviitta-yhteisö toimii yhteistyöhankkeena Espoon kaupungin ja S-asunnot Oy:n kanssa. Kalliolan päihdetyön yhteisövalmentaja tarjoaa yhteisöllistä asumisen tukea pitkäaikaisasunnottomille vuotiaille espoolaisille nuorille aikuisille, joilla on pulmia päihteiden kanssa. Asukkailla on käytössään oma yksiö tai kaksio Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamat päihdetyön projektit ArMo- projektin (Arviointi-Motivointi) tavoitteena on kehittää vieroitushoitoympäristöön soveltuva arviointi- ja motivointiryhmä kuntouttavaa hoitoa pohtiville asiakkaille. Toipumisajattelua tukevan viikoittaisen teemaryhmän toimintaa jatkettiin yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen Huumevieroitusosaston kanssa. Ryhmiä järjestettiin myös Myyrmäen katkaisuhoitoasemalla, Leppävaaran katkaisuhoitoasemalla, Kulosaaren tukiasunnoilla, HDL:n Huumehoidon päiväosastolla sekä Vantaan H- klinikalla. Tammi-huhtikuussa ryhmät tavoittivat yhteensä 140 katkaisu- tai vieroitushoidossa olevaa asiakasta sekä 28 katkaisu- tai vieroitushoidon työntekijää. Vahvasti tukien eli VAHVAT-projekti jatkui kahden työntekijän voimin. Projekti on kumppanuushanke Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa. Projektin tavoitteena on luoda vankilasta vapautuville päihdeongelmaisille avohoidollinen kuntoutusohjelma, joka auttaa ja tukee vapautuvaa vankia asumisessa, päihteettömässä elämässä ja arjen hallinnassa. Toimintaympäristönä ovat vankilat, Kalliolan päihdetyön avopalvelut sekä Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalvelut. Hanke kuuluu osana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan. Vuonna 2011 ohjelmaan hakeutui 40 (35) vankia, joista 33 (16) valittiin aloittamaan ohjelmassa. Hankkeelle saatiin jatkorahoitus vuodelle

13 5.5. Tiedotus ja yhteistyö Kalliolan päihdetyö osallistui toimintavuoden aikana seuraaviin kansallisiin tapahtumiin: Työterveysturvallisuuspäivät, Huumetyön neuvottelupäivät, TerveSos tapahtuma ja Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät. Päihdetyön johtaja osallistui Helsingin kaupungin järjestämään kilpailutusta valmistelevaan seminaarisarjaan. Klinikoilla järjestettiin useita tiedotustilaisuuksia ja eri yksiköissä oli alan opiskelijoita harjoittelijoina. Valtaosalle asiakkaista saatiin kaikissa toiminnoissa järjestymään verkostotapaaminen. Molemmilla klinikoilla oli tiivis yhteys AA- ja NA -toimintaan. Klinikoilla kokoontui useita vertaistukiryhmiä ja asiakkaat kävivät ulkopuolisissa 12-askeleen ryhmissä useita kertoja viikossa. Nurmijärven klinikan ja AA:n välistä yhteyttä organisoi edelleen AA:n Kalliola-toimikunta Henkilöstö Kalliolan päihdetyössä työskenteli vuoden 2010 lopussa 28 vakituista työntekijää. Henkilökunta on edellisten vuosien tapaan joutunut sopeutumaan paitsi organisaation muutosprosessiin myös ulkoa päin tuleviin talouspaineisiin. Yt-neuvottelut tuotannollis-taloudellisista syistä varjostivat jälleen toimintavuotta. Päihdetyön johtoryhmän jäsenille sekä koko hoitohenkilöstölle on järjestetty säännöllistä työnohjausta. Henkilöstöä on osallistunut toimintavuoden aikana muun muassa toiminnallisten ryhmätyömenetelmien koulutukseen, tanssi- ja liiketerapiakoulutukseen, mindfulness-koulutukseen sekä psykoterapiaopintoihin. Lisäksi joitain yksilöllisiä perusopintoja ja erikoistumisopintoja on hankittu ja täydennetty. Transaktioanalyyttinen koulutus on jatkunut Kiskon yhteisöhoidon piirissä. 6. KEHITTÄMISTYÖ -- KALLIOLAN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Kehittämisyksikön tehtävänä on uudistaa Kalliolassa tehtävää setlementtityötä kehittämishankkeiden ja uusien toimintamallien avulla. Kalliolan kehittämistyö toimii yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa hyvinvoinnin parantamiseksi sekä luo edellytyksiä ihmisten osallisuudelle yhteiskunnassa. Vuoden 2011 kehittämishankkeita ja toimintoja olivat vapaaehtoistoiminta ja tuettu asuminen, Askel, Neuvontapiste Ne-Rå, Pasilan asukastalo, Matinkylän asukastalo, Senioriverkosto ja Maahanmuuttajasta naapuriksi projektit. Kehittämistoiminnan painopistealueina olivat setlementtityö, järjestölähtöinen auttamistyö, kansalaistoiminta, vapaaehtoistyö ja verkostoituminen. Erityistä huomiota kiinnitettiin yksikön toimintojen arvioinnin ja dokumentoinnin kehittämiseen sekä strategiatyöhön. Yksikkö oli mukana Ray:n käynnistämässä seuranta- ja arviointijärjestelmän pilotissa. Toimintavuoden aikana saatettiin loppuun kehittämishankkeet Linkki sekä Maahanmuuttajasta naapuriksi. Hankkeista tehtiin loppuraportit arviointeineen sekä mallinnettiin tehty työ. Kansalaistoimintaa ja kehittämishankkeita toteutettiin kumppanuuksien avulla. Kumppanuuksissa oli mukana Helsingin ja Espoon sosiaalitoimet, Espoon työvoiman palvelukeskus, eri alojen järjestöjä, korkeakouluja sekä alueen asukkaita ja palvelun piirissä olevia kansalaisia. Kaikkiaan yksiköllä oli yli 20 eri toiminnallista viranomais- ja järjestökumppania. Tämän lisäksi yksikön johtaja toimi Kalliolan edustajana seuraavissa yhteistyöryhmissä: Heikki Waris-instituutti, STM:n Mielenterveys ja päihdesuunnitelman toimeenpanon ohjausryhmässä, Päihdehuollon Valtakunnallinen Yhteistyöryhmä, Päihdejärjestöjen yhteistyöryhmä, VAPA, ja Helsingin diakonissalaitoksen Roottori- hankkeessa sekä Suomen Setlementtiliiton kriisityö ja vaikeat elämäntilanteet toimikunnassa. Pasilan asukastalon vastaava työntekijä toimi EAPN-Fin puitteissa Suomen köyhyyttä kokeneiden tapaamisen koordinaattorina sekä Setlementtiliiton asumisen tukemisen toimikunnassa. Yksikön kehittämissuunnittelija osallistui Kalliolan kehittäjäverkoston toimintaan sekä vastasi Kalliolan päihdetyön Vahvat projektin arvioinnista ja dokumentoinnista yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa. Kehittämissuunnittelija toimi myös Kalliolan edustajana Ray:n seuranta- ja arviointityön pilotissa. Toukokuussa kehittämisyksikön työntekijät organisoivat Kalliolan kansanjuhlan. Tilaisuus oli monikulttuurinen ja siihen osallistui noin 200 ihmistä. 13

14 Kehittämisyksikön palveluksessa oli toimintavuoden aikana 16 työntekijää ja noin 60 vapaaehtoistyöntekijää. Lisäksi yksikössä oli useita työllistettyjä työntekijöitä, useita työharjoittelijoita sekä useita kymmeniä opiskelijaharjoittelijoita. Toiminnoista tiedotettiin Kalliolan kotisivuilla, erilaisten yhteistyöverkostojen kautta sekä useiden lehtiartikkeleiden, kurssien ja luentojen avulla. Yksikön rahoitus muodostui pääosin Ray:n toiminta- ja projektiavustuksista. Lisäksi Helsingin kaupunki myönsi rahoitusta Pasilaan asukastalon vuokriin, työllistämiseen sekä vapaaehtoisten koulutukseen, virkistäytymiseen ja toiminnanohjaukseen. Espoon kaupunki rahoitti Askeleen ja Matinkylän asukastalon toimitiloja sekä Matinkylän työntekijän palkkauksen Vapaaehtoistoiminta ja asumisen tukeminen Toiminnasta vastasi kaksi työntekijää ja lisäksi mukana on vapaaehtoistoimijoita. Asumiseen liittyvän toiminnan pääkumppani oli Y-säätiö. Y-asuntojen omistamiin huoneistoihin hakijoista haastateltiin 18 henkilöä, joista naisia oli kolme. Kaikki hakijat olivat päihdekuntoutujia, joista 13 oli asunnotonta. Asunnon sai vuoden loppuun mennessä 8 henkilöä. Asumisen tukitoimiin kuuluivat vapaaehtoiset tukihenkilöt, palveluohjaus ja kohdennetut yksilötapaamiset. Kalliolan ja Y-säätiön yhteistyönä kehittämän tukiasumisen toimintamallin toteuttamista jatkettiin. Mallin toteuttaminen on vähentänyt häiriöitä ja vuokrarästejä sekä häätöjä. Y-säätiön lisäksi toiminta linkittyi Turun kaupunkilähetyksen ja Tampereella toimivan setlementti Naapurin tuetun asumisen toimintoihin. Arviointiin, vertaisarviointiin ja kehittämiseen liittyvä tapaaminen järjestettiin keväällä Turussa. Yhteistyötä tehtiin muiden asumisen tukitoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Tukiasumisessa yhteistyömuotoja kartoitettiin S-Asuntojen kanssa. Toiminnassa oli mukana 31vapaaehtoista tukihenkilöä ja tukisuhteita oli 20. Tuensaajien ikä vaihteli vuoden välillä. Tukea hakevien elämään liittyi yksinäisyyttä, päihde- ja mielenterveysongelmia, lähisuhdeväkivaltaa sekä asumiseen liittyviä ongelmia. Vapaaehtoisille järjestettiin toiminnanohjausta ja syventävää perehdytystä sekä virkistäytymistä. Uusille vapaaehtoisille järjestettiin vapaaehtoistoiminnan kurssi keväällä ja syksyllä. Kevään kurssi järjestettiin yhteistyössä Neuvontapiste Ne-Rå:n kanssa ja sille osallistui 9 henkilöä. Syksyn kurssi järjestettiin yhteistyössä Kehittämisyksikön muiden toimintojen kanssa ja sille osallistui 11 henkilöä. Lisäksi järjestettiin kaksi vapaaehtoistoiminnan infoiltaa. Niihin osallistui yhteensä 11 henkilöä. Yhteydenottoja työntekijöiden ja vapaaehtoistoiminnassa olevien välillä oli eri tapaamisten lisäksi alkuvuodesta 1403 kappaletta. Lisäksi Tuettu asuminen välitti vapaaehtoistyöntekijöitä ryhmäkotiin Jatkon taidekerhoon ja Pasilan asukastalolle kerhoavustajiksi. Vapaaehtoisia välitettiin myös Helsingin kaupungin Töölön palvelukeskuksen Ikäihmisen liikuntakaveritoimintaan. Työntekijät tekivät opintomatkan Lontooseen toimintavuoden maaliskuussa. Käyntikohteita olivat Oxford House, Toynbee Hall, Octavia Hill s Red Cross Garden, Whitechappel Art Gallery sekä Museum of London. Vapaaehtoistoiminnan työntekijä oli mukana toteuttamassa Lifelong Learning Programme Grundvig, Seniors learning by volunteering - koulutusta, jossa kouluteltiin Kalliolan setlementin vapaaehtoisia kolmen viikon vapaaehtoisvaihtoon Espanjan Baskimaahan. Baskimaan vapaaehtoistyöntekijöiden vaihtohanke Seniors Learning by Volunteering sai rahoituksen Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelman Grundtvig rahastosta CIMO:n kautta. Hankkeen aikana toteutetaan +55-vuotiaiden vapaaehtoistyöntekijöiden vaihto baskimaalaisen Uztai Fundazioan kanssa. Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin lokakuussa, kun kuusi Kalliolan vapaaehtoistyöntekijää vietti kolme viikkoa Baskimaassa ja tutustui paikalliseen kulttuuriin, järjestösektoriin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä vapaaehtoistyöhön. Seuraavan toimintavuoden aikana baskimaalainen vapaaehtoisryhmä tutustuu puolestaan Suomeen ja Kalliolaan. Kalliolassa hanketta koordinoi tiedottaja. Kalliola oli mukana Empowering European Citizens-hankkeessa, jota koordinoivat British Council sekä Suomen Setlementtiliitto. Hankkeeseen osallistui 30 suomalaista, joista 15 oli työntekijöitä. Tuetun asumisen työntekijä toimii hankkeessa kouluttajana. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja lisätä paikallista toimintaa osallistujien omissa yhteisöissä. Hanke jatkuu vuoden 2012 kesään asti. 14

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2009 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2009 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n, Kalliolan Nuoret ry:n ja Kalliolan Senioripalvelusäätiön muodostama yhteenliittymä, setlementti.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Kalliolan setlementti

Vuosikertomus 2008 Kalliolan setlementti Vuosikertomus 2008 Kalliolan Kannatusyhdistys ry Kalliolan Nuoret ry Kalliolan Senioripalvelusäätiö Sisällysluettelo 1 Toiminnanjohtajan katsaus 2 Kalliolan Kannatusyhdistys ry 4 Kalliolan kansalaisopisto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry 2012 Vuosikertomus Kalliolan Kannatusyhdistys ry SISÄLLYS 1. Johdanto Ihmisistä hyvä tulee 4 Kalliolan arvot 5 Kalliolan toiminta-ajatus 6 Setlementtiliike 7 Toiminnanjohtajan katsaus 8 Yhdessä ihmisten

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Helsingin ensikoti, Vallilan ympärivuorokautiset yksiköt... 8 Perhekuntoutusyksiköt Balanssi, Triangeli ja Kaneli... 9 2.2 Helsingin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi... 8 Balanssi ja Kaneli... 9 Triangeli... 10 2.2 Helsingin ensikodin avopalvelut

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Lapsi ensin! Jokainen meistä on arvokas. Muutos on mahdollista. Korkea ammattitaito. Turvallisuus.

Lapsi ensin! Jokainen meistä on arvokas. Muutos on mahdollista. Korkea ammattitaito. Turvallisuus. Toiminta 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi (ent. Baby blues)... 8 Balanssi ja Kaneli... 9 Triangeli... 12 2.2 Helsingin

Lisätiedot

VUOSI 2013 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4

VUOSI 2013 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4 VUOSI 2013 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4 VARSINAINEN TOIMINTA Ryhmäkoti Kaisla 5 Päiväpaikka Villa 7 Hoitokoti

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Vuosikertomus 2013 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

Sisällys. TOIMINTAKERTOMUS 60 Tilinpäätös 68 Tilintarkastuskertomus 79

Sisällys. TOIMINTAKERTOMUS 60 Tilinpäätös 68 Tilintarkastuskertomus 79 2008 Sisällys A-KLINIKKASÄÄTIÖ 2 Puheenjohtajan katsaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Organisaatio 10 Palvelutuotanto 15 Toimintayksikköjen kuvaukset 17 Toimipaikat 19 Anjalankosken

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTE RY. Yhdistyksen projektit. 1.1. Ihmiskauppa eli IKU-Pro projekti

1. PRO-TUKIPISTE RY. Yhdistyksen projektit. 1.1. Ihmiskauppa eli IKU-Pro projekti VUOSIKERTOMUS 2007 1. PRO-TUKIPISTE RY Sääntöjensä ja tavoitteidensa mukaisesti Pro-tukipiste osallistui aktiivisesti sekä prostituutioon että ihmiskauppaan liittyvään keskusteluun tuomalla keskusteluissa

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013 1

Vuosiraportti 2013 1 Vuosiraportti 2013 1 2 Helsingin Vinkin Katuklinikan väkeä: kuvassa vasemmalta lääkäri Maarit Rauhala, lähivertaistoimija Päivi Kosunen, projektisuunnittelija Liisa Osolanus, lähivertaistoimija Petteri

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö Ihmisarvon, perusoikeuksien ja perheen tukemisen puolesta 3 Toiminnanjohtajan katsaus 4 Asiantuntijuustoiminta 6 Kansalaistoiminta 12 Vaikuttamistoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus. Sisältö

Vuosikertomus. Sisältö Vuosikertomus 2011 Suunnittelu, kuvat ja taitto: Juho Paavola 2011, 2012 Kaikki tekstit: Tampereen ensi- ja turvakoti ry 2011 Kannen Ystäväpuun maalannut Riikka Latonen Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Sisällys

Vuosikertomus 2010. Sisällys Vuosikertomus 2010 Sisällys Puheenjohtajan katsaus 2 Toiminnanjohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus ja strategia 5 Lastensuojelu 7 Vanhustyö 11 Perhe- ja kansalaistoiminta 17 Hallinto, tukipalvelut ja laatu

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Jyväskylän tulosalue... 6 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 6 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 7 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 SISÄLTÖ 1 2 VIRASTOPÄÄLLIKÖN PUHEENVUORO 16 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYÄ JA YHTEISTYÖN HEDELMÄÄ 3 NUORISOLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 20 KUSTANNUSTEHOKKAITA HANKKEITA 4 NUORISOASIAINKESKUS

Lisätiedot