ATTIX ATTIX ED XC ATTIX SD XC. Operating Instructions A. auto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATTIX ATTIX ED XC ATTIX SD XC. Operating Instructions A. auto"

Transkriptio

1 auto TTIX TTIX ED X TTIX SD X Operating Instructions

2 Sisällys 1 Tärkeitä tur val li suus oh jei ta 2 Kuvaus 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 4 Käyttö 5 Käyttökohteet ja tekniikat 6 Työn lopettamisen jälkeen 7 Huolto 8 Toimintahäiröiden kor jaa mi nen 9 Lisätietoja Hallintalaitteet Käyttöpaneeli Laitteen kokoaminen Lisävarusteiden ottaminen pois pakkauksesta Imuletkun pidikkeen kiinnittäminen imuletkuun Suodatinpussin paikalleenasettaminen (TTIX Pölypussin paikalleenasettaminen (TTIX SD X) Pölypussin paikalleenasettaminen (TTIX ED X) Liitännät Imuletkun kiinnittäminen Sähköliitäntä Laitteen käynnistäminen Kytkin I-0-II Kytkin auto-0-i Imuvoiman säätö uto-on/off (auto-päälle/pois)-käyttö Kytkimen asento auto Suodatinelementin vaihto Suodatinelementin vaihto" Push & lean " (TTIX Suodatinelementin vaihto " Xtremelean " (TTIX ED X, TTIX SD X) Käyttötekniikat Kuivien aineiden imurointi Nesteiden imurointi Pölynimurin pysäyttäminen ja säilytys Huoltokaavio Huoltotyöt Roskasäiliön tyhjentäminen (TTIX Roskasäiliön tyhjentäminen (TTIX SD X) Pölypussin vaihtaminen (TTIX Pölypussin vaihto(ttix SD X) Pölypussin vaihto(ttix ED X) Suodatinelementin vaihto Koneen toimittaminen kierrätykseen Takuu Testaukset EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Tekniset tiedot Tarvikkeet

3 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita Käyttöohjeessa käytettävät symbolit Lue ennen laitteen käyttöönottoa nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne niin, että ne ovat milloin tahansa käytettävissä. VKV VR Vaara, joka aiheuttaa välittömästi vaikeita ja parantumattomia loukkaantumisia tai kuoleman. VR Vaara, joka voi aiheuttaa vaikeita loukkaantumisia tai kuoleman. VROITUS Vaara, joka voi aiheuttaa lieviä loukkaantumisia tai aineellisia vahinkoja Huomaa, että laitetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka on koulutettu sen käyttöön ja nimenomaan valtuutettu sitä käyttämään laitteen käyttöä on aina valvottava lapset eivät saa käyttää tätä laitetta 1. Kaikenlainen turvallisuutta vaarantava työtapa on kielletty. 2. Älä koskaan käytä imuria ilman suodatinta. 3. Kytke seuraavissa tilanteissa laite pois päältä ja vedä verkkopistoke pistorasiasta: - ennen puhdistusta ja huoltoa - ennen osien vaihtamista - jos muodostuu vaahtoa tai nestettä vuotaa ulos Koneen käyttö on voimassaolevien kansallisten määräysten alaista. Käyttöohjeiden ja käyttömaassa voimassaolevien tapaturmantorjuntamääräysten noudattamisen lisäksi on huomioitava myös hyväksytyt turvallista ja ammattitaitoista työskentelyä koskevat ammattitekniset ohjeet. Käyttötarkoitus Laite soveltuu kuivien, palamattomien pöljyen ja nesteiden imurointiin. TTIX ED X imurilla ei saa imuroida nesteitä. Laite soveltuu ammattikäyttöön esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toimistoissa, vuokrausliikkeissä Muunlaista käyttöä pidetään määräysten vastaisena. Siitä johtuvat vahingot eivät kuulu valmistajan korvauspiiriin, vaan käyttäjä vastaa yksin kaikista seurauksista. Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan määräämien käyttö-, huolto- ja kunnossapitotoimien säännöllinen suorittaminen. 2

4 Kuljetus 1. Sulje säiliön lukot ennen kuljetusta. 2. Älä kallista laitetta jos säiliössä on nestettä. 3. Laitetta ei saa nostaa nosturin koukulla. Varastointi 1. Varastoi laite kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa. Sähköliitäntä 1. Suosittelemme pölynimurin liittämistä sähköverkkoon vikavirtasuojakytkimen kautta. 2. Verkkoliitäntä- ja jatkojohtojen pistokkeiden ja kytkinten tulee olla vesitiiviit. Jatkojohdot Jatkojohtona saa käyttää vain valmistajan hyväksymää tai paremmanlaatuista johtomallia. Jatkojohtoa käytettäessä tulee varmistaa minimipoikkipinta-alat seuraavasti: Kaapelin pituus Poikkipinta-ala < 16 < 25 enintään 20 m 1,5 mm 2 2,5 mm m 2,5 mm 2 4,0 mm 2 3

5 Vaaralähteet Sähkölaitteisto VKV VR Viallisesta verkkoliitäntäjohdosta aiheutuva sähköiskun vaara. Jos vialliseen verkkoliitäntäjohtoon kosketaan, seurauksena voi olla vakava tai kuolemaan johtava loukkaantuminen. 1. Varo vioittamasta verkkoliitäntäjohtoa (esim. ajamalla sen yli, vetämällä, litistämällä)! 2. Tarkista verkkojohto säännöllisesti vaurioiden tai vanhentumisen aiheuttamien vikojen varalta. 3. nna Nilfisk-lto-huoltopalvelun tai ammattitaitoisen sähkömiehen vaihtaa viallinen verkkoliitäntäjohto ennen kuin käytät laitetta seuraavan kerran. VKV VR Imurin yläosan jännitteiset osat. Jännitteisiin osiin koskeminen aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. 1. Imurin yläosaan ei saa milloinkaan ruiskuttaa vettä. VROITUS Laitepistorasia. Laitepistorasiaa saa käyttää vain käyttöohjeessa mainittuun tarkoitukseen. 1. Muiden laitteiden liittäminen siihen voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja. 2. Ennen laitteen liittämistä laitepistorasiaan on sekä imuri että liitettävä laite kytkettävä pois päältä. 3. Lue liitettävän laitteen käyttöohjeet ja noudata niissä annettuja turvallisuusohjeita. VROITUS Sopimattomasta verkkojännitteestä aiheutuvat viat. Laite voi rikkoontua jos se kytketään sopimattomaan verkkojännitteeseen. 1. Tarkasta painepesurin oleelliset osat silmämääräisesti ennen jokaista käyttöönottoa. 4

6 Nesteiden imurointi VROITUS Nesteiden imurointi. Imurin rakenteesta johtuen ei laskeutussäiliöllä (SD) varustetuissa laitteissa ole automaattista pinnankorkeuden valvontaa. Tästä syystä laite voi vaurioitua täyttyessään liian täyteen tai jos imuroitua nestettä valuu ulos. 1. Yhdellä kerralla imuroitava nestemäärä ei saa ylittää 40 litraa. 2. Kytke imuri pois päältä ja tyhjennä säiliö. Vaaralliset materiaalit VR Vaaralliset materiaalit. Vaarallisten aineiden imurointi voi aiheuttaa vaikeita tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. 1. Seuraavia materiaaleja ei saa imuroida tällä laitteella: - terveydelle vaaralliset pölyt - kuumat aineet (palavat savukkeet, kuuma tuhka jne.) - syttyvät, räjähtävät, syövyttävät nesteet (esim. bensiini, liuottimet, hapot, emäkset jne.) - syttyvät, räjähtävät pölyt (esim. magneesium-, alumiinipölyt jne.) Varaosat ja lisävarusteet VROITUS Varaosat ja lisävarusteet. Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja lisävarusteiden käyttö voi vaarantaa laitteen turvallisuutta. 1. Käytä ainoastaan Nilfisk-lto:n varaosia ja lisävarusteita. 2. Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja tai käyttöohjeessa mainittuja harjoja. Roskasäiliön tyhjentäminen VROITUS Ympäristöä saastuttavat imuroidut aineet. Imuroidut aineet voivat olla vaarallisia ympäristölle. 1. Hävitä imuroitu aines paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 5

7 2 Kuvaus 2.1 Hallintalaitteet auto

8 1 Työntökahva 2 Lisälaitepistorasia 3 Virtakytkin ja imutehon säädin "I-0-II" 4 Virtakytkin ja imutehon säädin 'auto-0-i" 5 Sanka johdon käärimistä varten 6 Imuletkun liitäntä 7 Säiliö 8 Ohjauspyörä ja jarrut 9 Kääntösanka roskasäiliön alaslaskemista varten 10 Säiliön tyhjennyskahva 11 Kahva roskasäiliön poistamista varten 12 Salpa 13 Imuputken kiinnike 14 Lattiasuuttimen pidike 15 Lisävarusteiden kiinnike 16 Roskasäiliön lukitus ja kallistussaranat 17 Suodattimen puhdistusnuppi 18 Puhtaan ilman imuaukko 19 Ilman poispuhallusaukko 20 Pölypussi 2.2 Käyttöpaneeli TTIX TTIX ED X, TTIX SD X 7

9 auto auto TTIX 9 STD 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 3.1 Laitteen kokoaminen Lisävarusteiden ottaminen pois pakkauksesta 1. Ota laite ja lisävarusteet pakkauksesta. 2. Verkkopistoke ei saa vielä olla pistorasiassa. 3. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (). 4. vaa kiinnityslukitukset () ja irrota imurin yläosa. 5. Ota lisävarusteet säiliöstä ja pakkauksesta Imuletkun pidikkeen kiinnittäminen imuletkuun x 1. Kiinnitä imuletkun pidike imuletkuun. Lisävarusteen halkaisija mm Etäisyys (x) lattiasuuttimen kääntönivelestä cm x 8

10 3.1.3 Suodatinpussin paikalleenasettaminen (TTIX Verkkopistoke ei saa vielä olla pistorasiassa. 2. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (). 3. vaa kiinnityslukitukset () ja irrota imurin yläosa. 4. seta suodatinpussi () roskasäiliöön. 5. seta imurin yläosa paikalleen. 6. Sulje lukitukset (). Huomaa lukitushakojen oikea asento. 9

11 3.1.4 Pölypussin paikalleenasettaminen (TTIX SD X) 1. Verkkopistoke ei saa vielä olla pistorasiassa. 2. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (). 3. Käännä sanka () ylös. 4. Vedä roskasäiliö kädensijasta () ulos laitteesta. D 5. seta pölypussi (D) roskasäiliöön. 6. Vedä pussin yläreuna roskasäiliön reunan yli. 7. Työnnä roskasäiliö laitteen sisään vasteeseen asti. 8. Käännä sanka () alas kevyellä painalluksella. 10

12 3.1.5 Pölypussin paikalleenasettaminen (TTIX ED X) 1. Verkkopistoke ei saa vielä olla pistorasiassa. 2. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (). 3. Löysää kiristysrengas (). 4. seta jätepussi () kiristysrenkaaseen. 5. Taita jätepussin yläreuna kiristysrenkaan yli. D 6. Työnnä jätepussi () poistosäiliön (D) päälle. 7. Sulje kiristysrengas (). 11

13 4 Käyttö 4.1 Liitännät Imuletkun kiinnittäminen 1. Kiinnitä imuletku imuriin Sähköliitäntä rvokilvessä mainitun käyttöjännitten on vastattava sähköverkon jännitettä. 1. Varmista, että imurin virta on katkaistu virtakytkimestä. 2. Työnnä sähköjohdon pistotulppa asianmukaisesti maadoitettuun suojakosketuspistorasiaan. 4.2 Laitteen käynnistäminen Kytkin I-0-II Kytkimen asento Toiminto heikompi I imuteho 0 pois II maksimi imuteho Kytkin auto-0-i Kytkimen asento I Toiminto maksimi imuteho 12

14 auto TTIX 9 STD Imuvoiman säätö Kytkimen asento Toiminto Imuvoimaa säätelemällä voidaan imuteho sovittaa erilaisten imurointitehtävien mukaisesti uto-on/off (autopäälle/pois)-käyttö Kytkimen asento auto 1. Kytke imuri pois päältä. 2. Kytke sähkötyökalu pois päältä. Imuri käynnistetään ja sammutetaan siihen kytketyllä sähkökäyttöisellä työkalulla. Liat imuroidaan heti niiden syntymispaikalla. Varmista ennen kytkimen kääntämistä asentoon auto, että lisälaitepistorasiaan kytketyn sähkötyökalun virta on kytketty pois päältä. Määräysten mukaisesti imuriin saa kytkeä vain hyväksyttyjä pölyä tuottavia työkaluja. Kytkettävän sähkötyökalun suurin sallittu virrankulutus on mainittu kappaleessa Tekniset tiedot. 3. Liitä imuletku sähkötyökaluun ja imuriin. 4. Työnnä sähkötyökalun pistotulppa imurin ohjauspaneelissa olevaan pistorasiaan. 5. Käynnistä imuri, kytkimen asento "auto". 6. Käynnistä sähkötyökalu. Imurin moottori käynnistyy kun laitteeseen kytketty sähkötyökalu käynnistetään. Kun sähkötyökalu pysäytetään, imuri käy vielä hetken aikaa, jotta imuletkuun jäänyt pöly imeytyy pölypussiin asti. 13

15 4.3 Suodatinelementin vaihto Suodatinelementin vaihto" Push & lean " (TTIX Vain imuroitaessa ilman suodatinpussia ja ilman kangassuodatinta. Jos imuteho heikkenee: 1. Käännä kytkin asentoon "II" (maksimi imuteho). 2. Sulje kämmenellä suulakkeen tai imuletkun aukko. 3. Paina kolme kertaa suodattimen puhdistusnuppia. Syntyvä ilmavirta puhdistaa pölyt suodatinelementin lamelleista Suodatinelementin vaihto " Xtremelean " (TTIX ED X, TTIX SD X) Vain imuroitaessa ilman kangassuodatinta. 10 sec. Jotta imuteho pysyy tasaisena, suodatinelementti puhdistuu automaattisesti käytön aikana. Jos suodatinelementti on voimakkaasti likaantunut, suosittelemme perusteellista puhdistusta: 1. Kytke imurin virta pois päältä. 2. Sulje kämmenellä suulakkeen tai imuletkun aukko. 3. Käännä lisälaitekytkin asentoon I ja anna imurin käydä noin 10 sekunnin ajan imuletkun aukon ollessa suljettuna. 14

16 5 Käyttökohteet ja tekniikat 5.1 Käyttötekniikat Oikein käytettyinä lisävarusteet, suulakkeet ja imuletkut parantavat puhdistustehoa ja helpottavat työtä. Hyvä siivoustulos saavutetaan jo muutamaa hyödyllistä ohjetta noudattamalla ja soveltamalla niitä omiin erikoistilanteissa kerättyihin kokemuksiin. Jatkossa muutamia käytännön vinkkejä Kuivien aineiden imurointi VROITUS! Syttyviä aineita ei saa imuroida. Ennen kuivien aineiden imurointia tulee varmistaa, että jätepussi on paikallaan imurin säiliössä (tilausnumero katso Tarvikkeet ). Imuroitujen aineiden hävittäminen on tällöin helpompaa ja hygieenisempää. Nesteiden imuroinnin jälkeen suodatinelementti on märkä. Kostea suodatinelementti tukkeutuu helposti kun siihen imuroidaan kuivia aineita. Tästä syystä suodatinelementti tulisi pestä ja kuivata tai vaihtaa ennen kuivien materiaalien imurointia Nesteiden imurointi HUOMIO! Älä imuroi syttyviä nesteitä. TTIX ED X imurilla ei saa imuroida nesteitä. Erillisen suodatinelementin tai suodatinverkon käyttö on suositeltavaa. Jos havaitset vaahtoa, keskeytä työ välittömästi ja tyhjennä säiliö. Vaahtoamista voidaan vähentää käyttämällä vaahtoamisen estoainetta Nilfisk-lto Foam Stop (katso tilausnumero kohdasta Tarvikkeet ). 15

17 auto TTIX 9 STD 6 Työn lopettamisen jälkeen 6.1 Pölynimurin pysäyttäminen ja säilytys 1. Kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke pistorasiasta. 2. Kelaa sähköjohto kiepille kahvaan (). loita kelaus laitteen puoleisesta päästä, ei pistokkeen päästä, jotta johto ei kierry. 3. Tyhjennä roskasäiliö, puhdista imuri. 4. Nesteiden imuroinnin jälkeen: aseta imurin yläosa erilleen, niin että suodatinosa voi kuivua. 5. Ripusta imuputki ja lattiasuulake () pidikkeisiin ja aseta lisävarusteet () niiden säilytyspaikkaan. 6. Säilytä imuria kuivassa paikassa ja suojattuna luvattomalta käytöltä. 16

18 7 Huolto 7.1 Huoltokaavio TTIX : käytön jälkeen tarpeen mukaan Roskasäiliön tyhjentäminen nesteiden imuroinnin jälkeen Suodatinpussin vaihto Suodatinelementin vaihto TTIX SD X: käytön jälkeen tarpeen mukaan Roskasäiliön tyhjentäminen nesteiden imuroinnin jälkeen Pölypussin vaihto Suodatinelementin vaihto TTIX ED X: käytön jälkeen tarpeen mukaan Pölypussin vaihto Suodatinelementin vaihto 17

19 7.2 Huoltotyöt Roskasäiliön tyhjentäminen (TTIX Tyhjennys nesteiden imuroinnin jälkeen: Irrota välirengas, koska täydellinen tiiviys on taattu ainoastaan imuroitaessa. Tyhjentämisen jälkeen: puhdista säiliön reuna ja välirenkaan sekä imurin yläosan tiivisteet ennen niiden asettamista takaisin paikalleen. Imuteho heikkenee mikäli tiiviste tai ura on likainen tai viallinen. Ennen imuletkun työntämistä takaisin paikalleen: puhdista imuletkun liitäntäkohta ja letkun istukka. 1. Kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke pistorasiasta. 2. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (). 3. vaa kiinnityslukitukset () ja irrota imurin yläosa. Roskasäiliön kallistaminen: 4. Vedä kahvan () vipua ylöspäin ja kallista säiliötä. 5. Tyhjennä säiliö. 6. Toimita roskat jätehuoltoon jätehuoltolainsäädännön mukaisesti. D D E E tai Roskasäiliön irrottaminen: 4. vaa säiliön lukot (D). 5. Nosta säiliö kahvojen (E) avulla alustasta. 6. Tyhjennä säiliö. 7. Toimita roskat jätehuoltoon jätehuoltolainsäädännön mukaisesti. 8. seta tyhjä säiliö takaisin alustalle ja sulje lukot (D). 9. seta imurin yläosa paikalleen. 10. Sulje lukitukset (). Huomaa lukitushakojen oikea asento. 18

20 7.2.2 Roskasäiliön tyhjentäminen (TTIX SD X) Tyhjennys nesteiden imuroinnin jälkeen: Irrota välirengas, koska täydellinen tiiviys on taattu ainoastaan imuroitaessa. Tyhjentämisen jälkeen: puhdista säiliön reuna ja välirenkaan sekä imurin yläosan tiivisteet ennen niiden asettamista takaisin paikalleen. Imuteho heikkenee mikäli tiiviste tai ura on likainen tai viallinen. Ennen imuletkun työntämistä takaisin paikalleen: puhdista imuletkun liitäntäkohta ja letkun istukka. D 1. Kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke pistorasiasta. 2. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (). Roskasäiliön irrottaminen: 3. Käännä sanka () ylös. 4. Vedä roskasäiliö kädensijasta () ulos laitteesta. 5. Kaada imuroidut roskat pois: VROITUS! Jos imurilla on imuroitu raskaita aineita, älä yritä nostaa roskasäiliötä yksin. Käytä laitteeseen lisävarusteena tilattavaa nostoapua FORKLIFT (D). 6. seta FORKLIFT nosturilla tai trukilla roskasäiliön yläpuolelle. 7. Ripusta säiliö nostolaitteeseen. 8. Toimita roskat jätehuoltoon jätehuoltolainsäädännön mukaisesti. E Roskasäiliön paikalleenasettaminen: 9. Puhdista roskasäiliö. 10. Tarkasta säiliön ja imurin yläosan väliset tiivisteet. 11. Työnnä roskasäiliö laitteen sisään vasteeseen asti. 12. Käännä sanka () alas kevyellä painalluksella. 19

21 7.2.3 Suodatinpussin vaihto (TTIX Kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke pistorasiasta. 2. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (). Poista raskasta roskaa sisältävä suodatinpussi kallistamalla säiliötä. 3. vaa kiinnityslukitukset () ja irrota imurin yläosa. D Suodatinpussin irrottaminen: 4. Vedä suodatinpussin suu varovaisesti imuletkun liitännästä (). 5. Sulje suodatinpussin istukka kannella (D). 6. Hävitä suodatinpussi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Suodatinpussin paikalleenasettaminen: 7. Puhdista roskasäiliö. 8. seta uusi suodatinpussi roskasäiliöön. 9. Paina uuden suodatinpussin muhvi lujasti imuletkun liitäntään (). 10. seta imurin yläosa paikalleen. 11. Sulje lukitukset (). Huomaa lukitushakojen oikea asento. 20

22 7.2.4 Pölypussin vaihto (TTIX SD X) 1. Kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke pistorasiasta. 2. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (). D E Pölypussin irrottaminen: 3. Käännä sanka () ylös. 4. Vedä roskasäiliö kädensijasta () ulos laitteesta. 5. Sulje pölypussi nuoralla (D) ja ota roskasäiliöstä. VROITUS! Jos imurilla on imuroitu raskaita aineita, älä yritä nostaa roskasäiliötä yksin. Käytä laitteeseen lisävarusteena tilattavaa nostoapua FORKLIFT (E). 6. seta FORKLIFT nosturilla tai trukilla roskasäiliön yläpuolelle. 7. Ripusta säiliö nostolaitteeseen. 8. Toimita roskat jätehuoltoon jätehuoltolainsäädännön mukaisesti. G F Pölypussin paikalleenasettaminen: 9. Puhdista roskasäiliö. 10. Tarkasta säiliön ja imurin yläosan väliset tiivisteet (F). 11. seta pölypussi (G) roskasäiliöön. 12. Vedä pussin yläreuna roskasäiliön reunan yli. 13. Työnnä roskasäiliö laitteen sisään vasteeseen asti. 14. Käännä sanka () alas kevyellä painalluksella. 21

23 7.2.5 Pölypussin vaihto (TTIX ED X) 1. Kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke pistorasiasta. 2. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (). Jätepussin poisto: 3. Löysää kiristysrengas (). 4. Vedä jätepussi () irti poistosäiliöstä ja sulje. 5. Hävitä imuroitu aines määräystenmukaisella tavalla. D Pölypussin paikalleenasettaminen: 6. seta jätepussi () kiristysrenkaaseen. 7. Taita jätepussin yläreuna kiristysrenkaan yli. 8. Työnnä jätepussi () poistosäiliön (D) päälle. 9. Sulje kiristysrengas (). 22

24 7.2.6 Suodatinelementin vaihto Älä koskaan käytä imuria ilman suodtinta! 1. Kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke pistorasiasta. 2. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (). 3. vaa kiinnityslukitukset () ja irrota imurin yläosa. D E Suodatinelementin irrottaminen: 4. Ota imurin yläosa ja suodatinelementti pois yläsuuntaan. 5. vaa sangan kahva () ja irrota sanka. 6. Irrota suodattimen kiristyslevy (D). 7. Ota suodatinelementti varovaisesti pois paikaltaan (E). 8. Hävitä käytetty suodatinelementti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. D E F G Suodatinelementin paikalleenasettaminen: 9. Puhdista suodattimen tiiviste (F), tarkasta viat ja vaihda tarvittaessa. 10. Tarkasta ettei pintasähköisyystappi (G) ole vioittununt. nna tarvittaessa Nilfisk-lton huoltopalvelun vaihtaa. 11. Työnnä uusi suodatinelementti (E) suodattimen tukikoriin. 12. seta suodattimen kiristyslevy (D) paikalleen. 13. seta sangan kahva () paikalleen ja sulje. 14. seta imurin yläosa paikalleen. 15. Sulje lukitukset (). Huomaa lukitushakojen oikea asento. 23

25 8 Toimintahäiriöiden korjaaminen Häiriö Syy Korjaus Moottori ei käynnisty > Pistorasian sulake palanut. Reset the fuse.palauta sulake toimintaan. > Ylikuormitussuoja lauennut. Katkaise virta pölynimurista ja anna sen jäähtyä noin 5 minuutina ajan. Jos imuri ei sen jälkeen edelleenkään käynnisty, ota yhteys Nilfi sk- lton huoltopalveluun. > Moottori viallinen. nna Nilfi sk-lton huoltopalvelun vaihtaa moottori. Moottori ei käy > Sähkötyökalu viallinen tai automaattitilassa virheellisesti kytketty. > Sähkötyökalun tehonotto liian alhainen Heikentynyt imuteho > Imutehon säätimellä valittu imuteho liian alhainen. Ei imutehoa märkäimuroinnin aikana (TTIX Tarkasta että sähkötyökalu toimii ja että pistotulppa on oikein kytketty. Huomaa vähimmäistehonotto P > 40 W Säädä imuteho kappaleen Imutehon säätö mukaisesti. > Imuletku/suulake tukossa. Puhdista imuletku/suulake. > Säiliö, pölypussi tai suodatinpussi täynnä. Katso luku Säiliön tyhjentäminen" tai "Pölypussi, suodatinpussin vaihto. > Jätepussi täynnä. Katso Jätepussin vaihto. > Säiliön ja imurin yläosan Vaihda uusi tiiviste välinen tiiviste viallinen tai puuttuu > Puhdistusmekanismi epäkunnossa Jännitteenvaihteluita > Jännitesyötön impedanssi liian korkea. Ota yhteys Nilfi sk-lton huoltopalveluun. > Säiliö täynnä Kytke laite pois päältä. Tyhjennä säiliö. Kytke imuri toiseen pistorasiaan lähemmäs sulaketaulua. Yli 7 %:n jännitteenvaihteluita ei pitäisi esiintyä, jos impedanssi siirtopisteessä on 0,15 Ω. 24

26 9 Lisätietoja 9.1 Koneen toimittaminen kierrätykseen Tee käytöstä poistettu laite välittömästi toimintakyvyttömäksi. 1. Vedä verkkopistoke pistorasiasta. 2. Katkaise laitteen sähköjohto. 3. Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteiden joukossa! Eurooppalaisen sähkö- ja elektroniik-kalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaan on käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet kerättävä erikseen ja hyödynnettävä ympäristöystävällisellä tavalla. 9.2 Takuu Myönnämme takuun yleisten myyntiehtojemme mukaisesti. Oikeudet teknisiin parannuksiin pidätetään. Jos laitteeseen tehdään omatoimisia muutoksia, siinä käytetään vääränlaisia varaosat ja lisävarusteet tai sitä käytetään muuten kuin käyttötarkoituksen mukaisesti, valmistaja ei vastaa tällöin aiheutuvista vahingoista. 9.3 Testaukset Sähköiset testaukset on suoritettava turvallisuusmääräysten (GV 3) sekä standardin DIN VDE 0701 osan 1 ja osan 3 edellyttämällä tavalla. Standardin DIN VDE 0702 mukaan nämä testaukset tulee suorittaa säännöllisin välein ja aina korjausten tai muutosten jälkeen. Nämä pölynimurit on tarkastettu IE/EN mukaisesti. 9.4 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus NILFISK-DVNE /S Sognevej 25 DK-2605 røndby Tuote: Pölynimuri märkä- ja kuivakäyttöön Tyyppi: TTIX TTIX ED X TTIX SD X Kuvaus: 110 V / V~, 50/60 Hz Tämän laitteen rakenne vastaa seuraavia määräyksiä: EY-konedirektiivi 98/37/EY EY-pienjännitedirektiivi 73/23/EY EY direktiivi EM 89/336/EY Käytetyt harmonisoidut normit: EN , EN EN EN EN , EN , EN Käytetyt kansalliset normit ja tekniset spesifikaatiot: DIN EN DIN EN nton Sørensen General Manager EP Technical Operations røndby,

27 9.5 Tekniset tiedot TTIX SD X ED X Verkkojännite V 230 (EU,H,G) 110 (G) 230 (DK,EU) Verkkotaajuus Hz 50/60 Sulake Tehonotto E Lisälaitepistorasian liitäntäarvo Kokonaisliitäntäarvo Ilmantilavuusvirta (max.) W W W l/min 10 (H) 13 (G 230 V) 16 (EU) 32 (G 110 V) 2x1200 (EU,G) 2x1000 (H, G 110 V) 2400 (EU,G) 2000 (H, G 110 V) 2x3600 (EU, G) 2x2900 (H, G 110 V) 10 (DK) 16 (EU) 2x1200 (EU) 2x1000(DK) 1200 (EU) 300 (DK) 3600 (EU) 2300 (DK) 2x3600 (EU) 2x2900 (DK) 230 (DK,EU) 110 (G) 10 (DK) 16 (EU) 32 (G 110 V) 2x1200 (EU) 2x1000(DK,G) 1200 (EU) 300 (DK) 750 (G) 3600 (EU) 2300 (DK) 2750 (G) 2x3600 (EU) 2x2900 (DK,G) lipaine (max.) mbar/kpa 230/23 (EU,G) 210/21 (DK, H, G 110 V)) Mittauspinnan äänenpainetaso 1 m: n etäisyydellä, EN d() 70 Äänenvoimakkuus d() 67 Verkkoliitäntäjohto: Pituus m 10 Verkkoliitäntäjohto: Tyyppi H07RN-F3G1,0 mm² (H,DK) H07RN-F3G1,5 mm² (EU, G 230 V) H07Q-F3G2,5 mm² (G 110 V) Suojausluokka I Suojalaji IP X4 Häiriönvaimennus EN Säiliön tilavuus l Leveys mm Syvyys mm Korkeus mm Paino kg Tarvikkeet Kuvaus Tilaus-nro Suodatinpussi (5 kpl) Pölypussi (5 kpl) TTIX SD X Pölypussi (25 kpl) TTIX ED X Suodatinelementti Kangassuodatin Nilfi sk-lto-foam-stop (6 x 1 l)

28 sk-advance.com HED QURTER DENMRK Nilfi sk-dvance Group Sognevej 25 DK-2605 røndby Tel.: (+45) SLES OMPNIES RGENTIN Nilfi sk-dvance srl. Edifi cio entral Park Herrera 1855, Offi ce 604 iudad utónoma de uenos ires Tel.: (+54) USTRLI Nilfi sk-dvance 48 Egerton St. P.O. ox 6046 Silverwater, N.S.W Tel.: sk-advance.com.au USTRI Nilfi sk-dvance GmbH Metzgerstrasse ergheim bei Salzburg Tel.: sk-advance.com ELGIUM Nilfi sk-dvance n.v-s.a. Riverside usiness Park oulevard Internationalelaan 55 âtiment 3/4 Gebouw ruxelles 1070 Tel.: (+32) sk-advance.com ND Nilfi sk-dvance 240 Superior oulevard Mississauga, Ontario L5T 2L2 Tel.: ( HILE Nilfi sk-dvance de hile San lfonso 1462 Santiago Tel.:(+56) sk-advance.com HIN Nilfi sk-dvance (Suzhou) uilding 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park Suzhou Tel.: (+86) ZEH REPULI Nilfi sk-dvance VGP Park Horní Počernice Do Čertous 1/ Praha 9 Tel.: (+420) DENMRK Nilfi sk-dvance /S Industrivej Hadsund Tel.: FINLND Nilfi sk-dvance Oy b Piispantilankuja Espoo Tel.: sk.com FRNE Nilfi sk-dvance 26 venue de la altique Villebon sur Yvette ourtabouef edex Tel.: (+33) sk-advance.com GERMNY Nilfi sk-lto Geschäftsbereich der Nilfisk dvance G Guido-Oberdorfer-Strasse 10 D ellenberg Tel.: +49 (0) sk-alto.com GREEE Nilfi sk-dvance S 8, Thoukididou str rgiroupolis Tel.: nilfi HOLLND Nilfi sk-dvance Versterkerstraat N lmere Tel.: ( sk-advance.com HONG KONG Nilfi sk-dvance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills Industrial uilding Wo Tong Tsui Street Kvai hung Tel.: (+852) HUNGRY Nilfi sk-dvance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: (+36) INDI Nilfi sk-dvance India Limited 349, usiness Point, No 201,2nd fl oor, above Popular ar World, Western Express High way, ndheri ( East), Mumbai Tel.: ( IRELND Nilfi sk-dvance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2 Tel.: (+35) ITLY Nilfi sk-dvance Sp Strada omunale della raglia, Guardamiglio (LO) Tel.: JPN Nilfi sk-dvance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: ( KORE Nilfi sk-dvance Kumwon /D 3F, 471-4, Gunja-Dong Gwangjin-Ku Tel.: (+82) MLYSI Nillfisk-dvance Sdn hd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+603) MEXIO Nilfi sk-dvance de Mexico, S. de R.L. de.v. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-2 ol. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel: (switchboard) NEW ZELND Nilfi sk-dvance Danish House 6 Rockridge venue Penrose, uckland 1135 Tel.: (+64) NORWY Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance jørnerudveien Oslo Tel.: (+47) sk-alto.com POLND Nilfi sk-dvance Sp. Z.O.O Pruszków ul. 3-go MJ 8 Tel.: PORTUGL Nilfi sk-dvance Sintra usiness Park Zona Industrial Da brunheira Edificio 1, 1 P Sintra Tel.: sk-advance.com RUSSI Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Tel.: (+7) SINGPORE Nilfi sk-dvance Pte. Ltd. 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) SPIN Nilfi sk-dvance S.. Torre D ra Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel.: (+3) sk-dvance.com SWEDEN Nilfi sk-lto Division of Nilfisk-dvance minogatan 18 ox Mölndal Tel.: (+46) sk-alto.com SWITZERLND Nilfi sk-dvance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Tel.: ( sk-advance.com TIWN Nilfi sk-dvance Taiwan ranch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) THILND Nilfi sk-dvance o. Ltd. 89 Soi hokechai-ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, angkok Tel.: (+66) TURKEY Nilfi sk-dvance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. /S. Necla ad. No. 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) sk-advance.com UNITED KINGDOM Nilfi sk-dvance Ltd. Unit 24 Hilllside usiness Park Kempson Way ury St. Edmunds Suffolk IP32 7E Tel.: (+49) UNITED R EMIRTES Nilfi sk-dvance Middle East ranch SIF-Zone P.O. ox Sharjah Tel.: ( US Nilfi sk-dvance Inc st venue North Plymouth, MN Tel.: ( VIETNM Nilfi sk-dvance Representative Offi ce No. 51 Doc Ngu Str. a Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+04) nilfi

IVB 961-0L IVB 965-0L SD XC

IVB 961-0L IVB 965-0L SD XC IV 961-0L IV 965-0L SD XC Operating Instructions 107400434 IV 9 L Sisällys 1 Tärkeitä tur val li suus oh jei ta 2 Kuvaus 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 4 Käyttö 5 Käyttökohteet ja tekniikat 6 Työn lopettamisen

Lisätiedot

ATTIX ATTIX ED XC ATTIX SD XC. Operating Instructions B. auto

ATTIX ATTIX ED XC ATTIX SD XC. Operating Instructions B. auto auto TTIX 961-01 TTIX 963-21 ED XC TTIX 965-21 SD XC Operating Instructions 1074001235 Sisällys 1 Tärkeitä tur val li suus oh jei ta 2 Kuvaus 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 4 Käyttö 5 Käyttökohteet

Lisätiedot

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide F

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide F ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC Quick Start Guide 302003204 F A 2. * 4.* 5.* 6.* 2 A 2. 4. 5. 6. 6. 3 B 2. ATTIX 30- / 40- / 50-01 ATTIX 30- / 40- / 50-11 ATTIX

Lisätiedot

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions A. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions A. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions 107401242 A Sisällys 1 Tärkeitä tur val li suus oh jei ta 2 Kuvaus 3 Ennen pölynimurin

Lisätiedot

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Käyttöohje 107401206 TTIX 30/50 H/M Sisällys 1 Tärkeitä tur val li suus oh jei ta 2 Kuvaus 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 4 Käyttö 5 Käyttökohteet ja tekniikat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 40 PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3599720

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 40 PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3599720 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

AERO 20 AERO a

AERO 20 AERO a www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 a SUOMI - Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Lue käyttöohjeet ennen pölynimurin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Tarkoitettu käyttö

Lisätiedot

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Operating Instructions. um_attix std_en_

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Operating Instructions. um_attix std_en_ TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Operating Instructions um_attix30-40-50-std_en_2008-08-01 TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Sisällys 1 Tärkeitä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 965-2H-M SD XC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3603843

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 965-2H-M SD XC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3603843 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 30 PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3470600

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 30 PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3470600 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC Operating Instructions 107400397 D TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Sisällys 1 Tärkeitä tur val

Lisätiedot

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC 107400397 E

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC 107400397 E Operating instructions TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC 107400397 E TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Sisällys 1 Tärkeitä tur val

Lisätiedot

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Sisällys 1 Tärkeitä tur val li suus oh jei ta 2 Kuvaus 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 4 Käyttö

Lisätiedot

IVB 7-M B1 302002028 B. Printed in Hungary. auto auto

IVB 7-M B1 302002028 B. Printed in Hungary. auto auto auto auto IVB 7-M B 8 B Printed in Hungary auto auto 4 5 6 7 6 8 7 9 Sisältö Tärkeitä turvallisuusohjeita Kuvaus Ennen pölynimurin käynnistystä 4 Käyttö 5 Käyttökohteet ja tekniikat 6 Työn lopettamisen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 40-0M TYPE 22

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 40-0M TYPE 22 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto IVB 995-0H/M SD XC Type 22 Operating Instructions 107400432 A Printed in Hungary Sisällys 1 Tärkeitä tur val li suus oh jei ta 2 Kuvaus 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 4

Lisätiedot

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto IVB 995-0H/M SD XC Type 22 Operating Instructions 107400432 A Printed in Hungary Sisällys 1 Tärkeitä tur val li suus oh jei ta 2 Kuvaus 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 4

Lisätiedot

ATTIX 791-2M/B C

ATTIX 791-2M/B C 675 C auto auto 4 5 6 7 6 8 7 9 Sisältö Tärkeitä turvallisuusohjeita Kuvaus Ennen pölynimurin käynnistystä 4 Käyttö 5 Käyttökohteet ja tekniikat 6 Työn lopettamisen jälkeen 7 Huolto 8 Toimintahäiriöiden

Lisätiedot

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Quick Start Guide 00056 B 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories ATTIX 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option / Optional

Lisätiedot

IVB 3-M/5-M/7-M. Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning

IVB 3-M/5-M/7-M. Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning auto auto auto auto auto IVB -M/-M/7-M Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Käyttöohje Navodilo

Lisätiedot

UZ 878 Operating Instructions

UZ 878 Operating Instructions UZ 878 Operating Instructions 107402582 A 02 English... 4 Deutsch... 9 Français... 14 Nederlands... 19 Italiano... 24 Norsk... 29 Svenska... 34 Dansk... 39 Suomi... 44 Español... 49 Português... 54 Eλληνικά...

Lisätiedot

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Käyttöohje 107400338 fi TTIX 30/50 H/M Sisällys 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 2 Kuvaus 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 4 Käyttö 5 Käyttökohteet ja tekniikat

Lisätiedot

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Quick Start Guide 00056 C 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories ATTIX 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option / Optional

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

NEPTUNE 5 FA Quick Start Guide

NEPTUNE 5 FA Quick Start Guide NEPTUNE 5 FA Quick Start Guide 107140333 B psi bar 2 A B C Max. 50 C OFF 3 psi bar psi bar OFF 0 C 4 Tämä käyttäjän opas Tämä käyttäjän opas sisältää laitetta koskevat tärkeät turvallisuusohjeet ja lyhyen

Lisätiedot

ATTIX 550-0H ATTIX 550-2H ATTIX 560-2HXC ATTIX 751-0H

ATTIX 550-0H ATTIX 550-2H ATTIX 560-2HXC ATTIX 751-0H ATTIX -H ATTIX 6-H ATTIX 6-H ATTIX -H ATTIX -H ATTIX 6-HXC Operating Instructions...1-16 Betriebsanleitung...17- Notice d utilisation...-48 Gebruiksaanwijzing...49-64 Istruzioni sull uso...6-8 Driftsinstruks...81-96

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

GD 910 Operating Instructions

GD 910 Operating Instructions GD 910 Operating Instructions 107402565 A 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português... 28 Eλληνικά...

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC 107401206 B TTIX 30/50 H/M Sisältö 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 2 Kuvaus 3 Ennen pölynimurin käynnistämistä 4 Hallinta ja käyttäminen

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 TTIX 40-0M PC TYPE 22 Käyttöohje 107400339 fi TTIX 40-0M PC TYPE 22 Sisällys 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 2 Kuvaus 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 4 Käyttö 5 Käyttökohteet ja tekniikat 6 Työn lopettamisen

Lisätiedot

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 C SUOMI - Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Lue käyttöohjeet ennen pölynimurin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Tarkoitettu käyttö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 791-2M B1

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 791-2M B1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ATTIX 791-2M/B1. Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing...

ATTIX 791-2M/B1. Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing... Operating Instructions...- Betriebsanleitung...4-6 Notice d utilisation...7-9 Gebruiksaanwijzing...4-5 Istruzioni sull uso...5-65 Driftsinstruks...66-78 Bruksanvisning...79-9 Driftsvejledning...9-4 Käyttöohje...5-7

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Operating instructions SALTIX 10

Operating instructions SALTIX 10 Operating instructions SALTIX 10 107402849 C 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Lisätiedot

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type QuickStartGuide 00059 B Printed in Hungary 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories IVB 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK P

Käyttöoppaasi. NILFISK P Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF Bedienungsanleitung...3 Operating Instructions...14 Notice d'utilisation...25 Gebruiksaanwijzing...36 Istruzioni

Lisätiedot

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type QuickStartGuide 00059 C Printed in Hungary 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories IVB 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Lisätiedot

ATTIX 550-0H ATTIX 550-2H ATTIX 560-2HXC ATTIX 751-0H

ATTIX 550-0H ATTIX 550-2H ATTIX 560-2HXC ATTIX 751-0H ATTIX -H ATTIX 6-H ATTIX 6-H ATTIX -H ATTIX -H ATTIX 6-HXC Operating Instructions...1-16 Betriebsanleitung...17- Notice d utilisation...-48 Gebruiksaanwijzing...49-64 Istruzioni sull uso...6-8 Driftsinstruks...81-96

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI auto auto auto auto auto 17415 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO IVB -H 11 14 9 auto IVB -H 1 1 4 5 8 6 1

Lisätiedot

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri KÄYTTÖOHJE TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri UAA65 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KUIVA/MÄRKÄIMURI TUHKAIMURI

KUIVA/MÄRKÄIMURI TUHKAIMURI LAV70A Ashley Double KUIVA/MÄRKÄIMURI TUHKAIMURI Käyttöohje VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Suomi Tel.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Operating instructions MAXXI II

Operating instructions MAXXI II Operating instructions MAXXI II 107406014 B ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83... 91... 99... 106...113... 120... 128... 135... 143... 151... 159... 167... 175... 182...

Lisätiedot

KUIVA- JA MÄRKÄIMURI WL70 KÄYTTÖOHJE

KUIVA- JA MÄRKÄIMURI WL70 KÄYTTÖOHJE KUIVA- JA MÄRKÄIMURI WL70 KÄYTTÖOHJE 1. Ominaisuudet 1. Imuri märkään ja kuivaan imurointiin. 2. Kaksipyöräisellä moottorilla, moottorit toimivat samanaikaisesti voimakkaammalla imulla. 3. Jalustassa kiinnittimet,

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje

Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703

Lisätiedot

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Lisätiedot

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403090 b (09.2013) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO-ZH

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403090 b (09.2013) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO-ZH Nilfisk Elite Instructions for use 107403090 b (09.2013) ------------ Elite 7 25 2 4 6 3 11 5 1 8 9 10 14 21 22 23 15 24 19 12 17 18 13 16 20 2 Elite Instructions for use... 4-12 Betriebsanleitung... 13-21

Lisätiedot

RITA CLEANING KUIVA-/MÄRKÄIMURIT

RITA CLEANING KUIVA-/MÄRKÄIMURIT RITA CLEANING KUIVA-/MÄRKÄIMURIT Versio 15.8.2016 J.P Yleistä imurista Vastaanotettuanne laitteen haltuunne, tarkastakaa ettei sille ole tapahtunut kuljetusvaurioita ja olette saaneet kaikki tilauksenne

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK POSEIDON 2-24 PORTABLE http://fi.yourpdfguides.com/dref/3604234

Käyttöoppaasi. NILFISK POSEIDON 2-24 PORTABLE http://fi.yourpdfguides.com/dref/3604234 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK POSEIDON 2-24 PORTABLE. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK POSEIDON 2-24 PORTABLE käyttöoppaasta

Lisätiedot

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano...

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Kuluttajaimurit Multi 20

Kuluttajaimurit Multi 20 Käytä Nilfisk Multi-imuria esimerkiksi ulkona. Se on täydellinen kodin, auton tai työpajan puhdistukseen, kun haluat vaikkapa imuroida vettä tai puunlehtiä. Multi märkä/kuivaimuri on käyttäjäystävällinen

Lisätiedot

Nilfisk-Advance Oy Ab Koskelontie 23 E, 02920 Espoo Tel: + 358 - (0) 207 890 600 - Fax: +358 - (0) 207 890 601

Nilfisk-Advance Oy Ab Koskelontie 23 E, 02920 Espoo Tel: + 358 - (0) 207 890 600 - Fax: +358 - (0) 207 890 601 Vaativaan teolliseen siivoukseen ja vaarallisen pölyn imurointiin Mitä vaativampaa siivous on sitä parempi imuri tarvitaan. Siksi IVB 965-21 SD:n suunnitteluun on todella panostettu. Ilmavirtaus 7200 l/min

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Hurricane 41 ja 43 Käyttö- ja huolto-ohje

Hurricane 41 ja 43 Käyttö- ja huolto-ohje Hurricane 41 ja 43 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ES 42/ 42S/ 42S-2/ 51/ 51S/ 51S-3/ STR 580/ 580EVF/ 701/ 702. Käyttöohje

ES 42/ 42S/ 42S-2/ 51/ 51S/ 51S-3/ STR 580/ 580EVF/ 701/ 702. Käyttöohje ES 42/ 42S/ 42S-2/ 51/ 51S/ 51S-3/ STR 580/ 580EVF/ 701/ 702 Käyttöohje 02/2004 1. 2. STR 702 1 = 72 min -1 2 = 145 min -1 3. 4. 5. 6. 7. 8. ES 42/ 42S/42S Duo/ 51 9. 2 a. 3 b. c. d. ES 42/ 42S/42S Duo/

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Lisätiedot

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA Käyttöohje 128330335 Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Hakemisto 1 Turvaohjeet ja varoitukset...3 2 Kuvaus...5

Lisätiedot

Eurovac T43 Käyttö- ja huolto-ohje

Eurovac T43 Käyttö- ja huolto-ohje Eurovac T43 Käyttö- ja huolto-ohje 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek. Y-tunnus / VAT FI0590849

Lisätiedot

UZ Instructions for use

UZ Instructions for use UZ 964 - Instructions for use 107418605 C (07. 2017) Basic operations Start / Stop Dust bag installation 4 3 1 2 5 Hose connection Tools 03 Suction control Accessory loops Exhaust filter 3 4 2 1 Warning

Lisätiedot