A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI"

Transkriptio

1 auto auto auto auto auto A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO

2 IVB -H auto IVB -H auto auto auto auto

3 IVB -H Operating instructions... Bedienungsanweisungen... Instructions de fonctionnement... 8 Gebruiksaanwijzingen Istruzioni per l uso Bruksanvisning... 9 Bruksanvisning...11 Betjeningsvejledning Käyttöohje Navodila za delovanje Upute za uporabu Návod na obsluhu... Návod k obsluze Instrukcje dotyczące obsługi... 6 Használati útmutató Руководство по эксплуатации... 7 Instruccciones de funcionamiento... 9 Instruções de Funcionamento... 8 Οδηγίες λειτουργίες... 6 Kullanma Talimatları

4 IVB -H Sisältö 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita Kuvaus Ennen pölynimurin käynnistystä 4 Käyttö 5 Käyttökohteet ja tekniikat 6 Työn lopettamisen jälkeen 7 Huolto 8 Toimintahäiriöiden korjaaminen 9 Lisätietoja Tarkoitettu käyttö Hallintalaitteet Pölynimurin kokoaminen Liitännät Imuletkun kiinnittäminen Sähköliitäntä Sähkötyökalujen liittäminen Pölynimurin käynnistäminen Kytkimen asento I Kytkimen asento auto Imutehon säätö Tilavuusvirran valvonnan tarkastus Merkkiääni Suodatuselementin puhdistus (IVB -H) Suodatinelementin puhdistaminen (/) Käyttötekniikat Kuivien aineiden imurointi Nesteiden imurointi Pölynimurin pysäyttäminen ja säilytys Huoltokaavio Huoltotyöt Pölypussin vaihtaminen Erikoissuodatinpussin vaihto Suodatinelementin H vaihto (IVB -H) Suodatinelementin H vaihto (/7-H) Roskasäiliön tyhjentäminen (IVB -H/5-H) Säiliön tyhjentäminen () Laitteen uudelleenkäyttö Takuu Tarkastukset ja hyväksynnät Tekniset tiedot Tarvikkeet Vakuutus EU-normien täyttämisestä

5 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita IVB -H Käyttöohjeessa käytettävät symbolit Oman turvallisuutesi takia Tarkoitettu käyttö Lue käyttöohjeet ennen pölynimurin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Tällä symbolilla merkittyjä turvallisuusohjeita on noudatettava henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi. Pölynimuria saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat saaneet siihen koulutuksen ja asianmukaisen luvan. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden käyttöön. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tätä laitetta ilman aikuisen valvontaa. Tässä käyttöohjeessa kuvatut laitteet soveltuvat - ammattikäyttöön esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, myymälöissä, toimistotiloissa ja vuokrattavissa kohteissa. - minkä tahansa pölyn imurointiin, kaikilla altistumisraja-arvoilla, mukaanlukien syöpää aiheuttavat ja sairauksia aiheuttavat pölyt (pölyluokka H) Kiinteästi asennetut suodattimet saa vaihtaa vain ammattihenkilökunta asianmukaisissa tiloissa (esim. niinsanotuilla dekontaminointiasemilla). Tätä symbolia käytetään merkitsemään turvallisuusohjeita, joita on noudatettava pölynimurin vaurioitumisen estämiseksi ja oikean toiminnan takaamiseksi. Tämä symboli ilmaisee vihjeitä ja ohjeita, jotka helpottavat työtä ja parantavat turvallisuutta. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tätä laitetta ilman aikuisen valvontaa. Laitteen käyttö on voimassaolevien kansallisten määräysten alaista. Käyttöohjeiden ja käyttömaassa voimassa olevien tapaturmantorjuntamääräysten lisäksi on noudatettava myös muita soveltuvia turvallisuus- ja käyttömääräyksiä. Käytä vain turvalliseksi tiedettyjä työmenetelmiä. Seuraavia materiaaleja ei saa imuroida tällä laitteella: - kuumat aineet (palavat savukkeet, kuuma tuhka jne.) - syttyvät, räjähtävät, syövyttävät nesteet (esim. bensiini, liuottimet, hapot, emäkset jne.) - syttyvät, räjähtävät pölyt (esim. magneesium-, alumiinipölyt jne.) Pölyä poistettaessa on varmistettava riittävä ilmanvaihto, mikäli laitteen poistoilma virtaa takaisin samaan huoneeseen (noudata vastaavia voimassaolevia kansallisia määräyksiä). 147

6 WARNUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährliche Stäube. Entleerung und Wartung einschließlich Entfernung des Staubbeutels dürfen nur von sachkundigen Personen vorgenommen werden, die geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Nicht einschalten bevor das komplette Filtersystem installiert und die Funktion der Volumenstromkontrolle überprüft worden ist. IVB -H Laitteen käyttöhenkilökunnalle on ennen imurin käyttöä annettava tiedot - laitteen käsittelystä - imuroitavasta aineesta aiheutuvista vaaroista - imuoridun aineen turvallisesta jätehuollosta Vuonna 1997 otettiin käyttöön uusi vaarallisten pölyjen ja niille tarkoitettujen pölynimurien luokitus. Niitä koskee maailmanlaajuinen IEC standardi ja Euroopassa EN standardi. Käyttäjien tulee noudattaa käsiteltäviä materiaaleja koskevia turvallisuusmääräyksiä. Pölyluokka H (erittäin vaarallinen). Tähän pölyluokkaan kuuluvat pölyt MAK-arvoilla, kaikki syöpää aiheuttavat pölyt ja pölyt, jotka sisältävät taudinaiheuttajia. Tämän pölyluokan imurit tarkastetaan yhtenä laitteena. Suodattimen maksimaalinen läpipäästö on,5%, jätteen hävittämisen on tapahduttava pölyttömästi. Koneen turvallisuustarrassa varoitetaan: Tämä laite sisältää terveydelle haitallista pölyä. Vain koulutettu vaatimukset täyttäviä henkilösuojaimia käyttävä henkilöstö saa tyhjentää ja huoltaa koneen, esimerkiksi poistaa pölynkeräyslaitteet. Käyttäminen edellyttää, että koneeseen on asennettu täydellinen suodatusjärjestelmä ja että sen toiminta on tarkastettu. 148

7 Käyttöä koskevat varotoimenpiteet ja turvallisuusmääräykset Ennen käyttöönottoa Tarkasta säännöllisesti, onko sähköjohtoon mahdollisesti ilmaantunut repeilystä tai vanhenemisesta aiheutuvia vikoja. Jos sähköjohto on vioittunut, Nilfisk-Advance-huoltopalvelun tai sähköalan ammattilaisen on turvallisuussyistä vaihdettava johto jo ennen laitteen seuraavaa käyttöä. Vaihda tilalle vain johto joka vastaa käyttöohjeessa annettua tyyppiä. Varo vioittamasta sähköjohtoa (esim. ajamalla sen yli, sitä kiskomalla tai litistämällä) Kun vedät verkkojohtoa pistorasiasta, pidä kiinni pistotulpasta (älä kisko johdosta). Tarkasta laitteen määräysten mukainen kunto. Verkkoliitäntäjohtojen kytkinten ja pistotulppien tulee olla vähintään roiskevesisuojatut. Älä käytä imuria jos sen suodatinelementti on viallinen. Nesteiden imurointi Jos laitteesta tulee ulos vaahtoa tai nestettä, lopeta työnteko välittömästi ja tyhjennä roskasäiliö. Sähköliitännät Tarkasta pölynimurin käyttöjännite ennen verkkovirtaan kytkentää. Varmista, että laitteen arvokilvessä mainittu jännite vastaa paikallisen sähköverkon jännitettä. Jos käytät jatkojohtoa, käytä vain valmistajan vaatimukset täyttävää tai parempilaatuista johtoa (katso kappale 9.4 Tekniset tiedot ). Suosittelemme pölynimurin liittämistä sähköverkkoon vikavirtasuojakytkimen kautta. Se katkaisee virran jos vuotovirta maahan ylittää ma ms ajan ja siinä on maadoituksen testauspiiri. Jatkojohtoa käytettäessä tulee varmistaa minimipoikkipinta-alat seuraavasti: Kaapelin pituus Poikkipinta-ala m <16 A <5 A enintään m ø1.5mm² ø.5mm² bis 5 m ø.5mm² ø4.mm² Sijoita sähköiset osat (pistotulpat, liittimet jne.) ja jatkojohto siten, että suojausluokka säilyy. Älä koskaan ruiskuta vettä pölynimurin yläosaan: henkilövahinkojen ja oikosulun vaara. IVB -H Puhdista ja tarkasta laitteen vedenpinnankorkeutta säätelevä uimuri (IVB -H) tai pinnankorkeuden letku (/7-H) säännöllisin väliajoin. Noudata uusimpia IEC-määräyksiä. Nesteiden ja (terveydelle vaarallisten) pölyjen käsittelyä koskevat ohjeet on annettu luvussa

8 IVB -H Lisälaitepistorasia Käytä laitteistopistorasiaa ainoastaan käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin. Ennen lisälaitteen kytkentää pistorasiaan: 1 Kytke pölynimuri pois käynnistä. Kytke lisälaite pois käynnistä. HUOMAA! Noudata lisälaitepistorasiaan liitettyjen laitteiden käyttöohjeita ja niiden sisältämiä turvallisuusohjeita. Huolto, puhdistus ja korjaus Tee vain käyttöohjeessa kuvatut huoltotyöt. Vedä verkkopistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista ja huoltoa. Huolto- ja puhdistustöiden yhteydessä on toimittava niin, että huoltohenkilökunnan ja muiden henkilöiden turvallisuus ei voi vaarantua. Huoltoalueella - tulee olla suodatettu koneellinen ilmanvaihto - tulee käyttää suojavaatetusta - tulee puhdistus suorittaa niin perusteellisesti, että vaarallisia aineita ei pääse ympäristöön. Ennen laitteen siirtämistä pois vaarallisia aineita sisältävältä alueelta - laite on imuroitava ulkopuolelta, pyyhittävä puhtaaksi tai pakattava tiiviisti - samalla varoen vaarallisten pölyjen leviämistä Huolto- ja korjaustöiden yhteydessä on kaikki likaantuneet osat, joita ei ole voitu riittävästi puhdistaa - pakattava tiiviisiin säkkeihin - toimitettava voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaiseen jätteenkeruupisteeseen. Vähintään kerran vuodessa on Nilfisk-Advance-huoltopalvelun tai asianmukaisesti koulutetun henkilön suoritettava pölytekninen tarkastus, esim. suodattimen kunnon, laitteen ilmatiiviyden ja valvontalaitteiden toimintakykyisyyden tarkastamista varten. Lisävarusteet ja varaosat Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja tai käyttöohjeessa mainittuja harjoja. Muiden harjojen käyttö voi olla vaarallista. Käytä ainoastaan alkuperäisiä Nilfisk-Advance-lisävarusteita ja varaosia (katso luku 9.5). Muiden osien käyttö voi olla vaarallista. 15

9 Kuvaus IVB -H.1 Tarkoitettu käyttö Pölynimurit IVB -H/ / soveltuvat kuivien, syttymättömien pölyjen, syttymättömien nesteiden, puupölyn ja terveydelle vaarallisten enimmäistasoarvo(mak)-pölyjen, syöpää aiheuttavien pölyjen sekä sairauksia aiheuttavien pölyjen (pölyluokka H) imurointiin. Enimmäistasoarvo(MAK)-pölyjä imuroitaessa laitteessa tulee olla erikoissuojattu suodatinpussi. Vaarattomia pölyjä imuroitaessa riittää tavallinen pölypussi. Tilaus-nro katso 9.5 Tarvikkeet.. Hallintalaitteet Katso etukannen taitteessa olevaa kuvaa. 1 Kahva Imuputken kiinnike Lisävarusteiden kiinnike 4 Virtakytkin ja imutehon säädin 5 Salpa 6 Säiliö 7 Säiliön tyhjennyskahva 8 Imuletkun liitäntä 9 Lisälaitepistorasia 1 Kaapelikoukku 11 Suodattimen puhdistusnuppi 1 Säiliön lukitus 1 Ohjauspyörä ja jarrut 14 Letkun halkaisijan säätö 151

10 IVB -H Ennen pölynimurin käynnistystä.1 Pölynimurin kokoaminen HUOMAA! Osa lisävarusteista toimitetaan pakattuna laitteen säiliöön, mistä ne on poistettava ennen laitteen käynnistämistä. Irrota sitä varten imurin yläosa. Pistotulppa ei saa vielä olla työnnettynä pistorasiaan. 1. Avaa salvat ja irrota imurin yläosa.. Ota lisävarusteet roskasäiliöstä ja pakkauksesta.. Enimmäistasoarvo(MAK)- pölyjen imurointi: aseta suodatinpussi ohjeiden (merkitty pussin kylkeen) mukaisesti roskasäiliöön. Vaarattomien pölyjen imurointi: Aseta pölypussi (katso ohjeet) roskasäiliöön. TÄRKEÄÄ! Paina suodatinpussin suu voimakkaasti imuletkun liitäntäkohtaan. 4. Aseta imurin yläosa paikalleen ja sulje salvat. HUOMAA! Varmista salpojen oikea asento. 4 Käyttö 4.1 Liitännät Imuletkun kiinnittäminen 1. Kiinnitä imuletku imuriin. Kuivien, syttymättömien enimmäistasoarvo(mak)- pölyjen imurointia varten on imuletkun halkaisija säädettävä lisälaitekytkimellä Sähköliitäntä Arvokilvessä mainitun käyttöjännitten on vastattava sähköverkon jännitettä. 1. Varmista, että imurin virta on katkaistu virtakytkimestä.. Työnnä sähköjohdon pistotulppa asianmukaisesti maadoitettuun suojakosketuspistorasiaan. 15

11 Sähkötyökalujen liittäminen Määräysten mukaisesti imuriin saa kytkeä vain hyväksyttyjä pölyä tuottavia työkaluja. Kytkettävän sähkötyökalun suurin sallittu virrankulutus on mainittu kappaleessa 9.4 Tekniset tiedot. 1. Varmista, että sähkötyökalun virta on katkaistu.. Kytke sähkötyökalu ohjauspaneelissa olevaan lisälaitepistorasiaan. IVB -H 4. Pölynimurin käynnistäminen 4..1 Kytkimen asento I 1. Käännä kytkin asentoon I. Pölynimurin moottori käynnistyy. Letkun halkaisijan ja letkunhalkaisijan asetuksen tulee vastata toisiaan: Letku Letkun halkaisijan ø asetus ø7 ø7 ø ø ø8 ø8 ø5 ø5 5 Letkun halkaisijan ja letkunhalkaisijan asetuksen tulee vastata toisiaan: Letku Letkun halkaisijan ø asetus ø7 ø7 ø ø ø8 ø8 ø5 ø Kytkimen asento auto Varmista ennen kytkimen kääntämistä asentoon auto, että lisälaitepistorasiaan kytketyn sähkötyökalun virta on kytketty pois päältä. 1. Käännä kytkin asentoon auto. Pölynimurin moottori käynnistyy samalla kun imuriin kytketty sähkötyökalu käynnistetään.. Kun sähkötyökalu pysäytetään, imuri käy vielä hetken aikaa, jotta imuletkuun jäänyt pöly imeytyy pölypussiin asti. 4.. Imutehon säätö Moottorin pyörimisnopeutta ja imutehoa voidaan säädellä imutehon säätimellä. Tämä mahdollistaa imutehon sovittamisen erilaisiin imurointitehtäviin Tilavuusvirran valvonnan tarkastus Ennen MAK-pölyjen imurointia: 1. Tarkasta, ovatko kaikki suodattimet paikallaan ja oikeassa asennossa.. Pidä imuletkua kiinni moottorin käydessä; noin 1 sekunnin kuluttua kuulet merkkiäänen. 15

12 IVB -H 4.4 Merkkiääni Jos ilman nopeus imuletkussa laskee alle m/s, kuulet merkkiäänen. Katso kohta Toimintahäiriöiden korjaaminen. 4.5 Suodatuselementin puhdistus (IVB -H) 1 auto I x HUOMAA! Jos merkkiääni kuuluu useita kertoja toistetusta puhdistuksesta huolimatta, suodatinelementti on vaihdettava (katso kohta 7..). Push & Clean Filter Cleaning System Kun on imuroitu vaarattomia pölyjä ja käytetty pölypussia. Jos imuteho heikkenee: 1. Säädä imuteho maksimiin.. Sulje kämmenellä suulakkeen tai imuletkun aukko.. Paina kolme kertaa suodattimen puhdistusnuppia. Syntyvä ilmavirta puhdistaa pölyt suodatinelementin lamelleista. 4.6 Suodatinelementin puhdistaminen (/) Jotta imuteho pysyy tasaisena, suodatinelementti puhdistuu automaattisesti käytön aikana. Jos suodatinelementti on voimakkaasti likaantunut, suosittelemme perusteellista puhdistusta: HUOMAA! Jos merkkiääni kuuluu useita kertoja toistetusta puhdistuksesta huolimatta, suodatinelementti on vaihdettava (katso kohta 7..4). Kun on imuroitu vaarattomia pölyjä ja käytetty pölypussia. 1. Kytke imurin virta pois päältä.. Sulje kämmenellä suulakkeen tai imuletkun aukko.. Käännä lisälaitekytkin asentoon I ja anna imurin käydä noin 1 sekunnin ajan imuletkun aukon ollessa suljettuna. 154

13 5 Käyttökohteet ja tekniikat IVB -H 5.1 Käyttötekniikat Oikein käytettyinä lisävarusteet, suulakkeet ja imuletkut parantavat puhdistustehoa ja helpottavat työtä. Hyvä siivoustulos saavutetaan jo muutamaa hyödyllistä ohjetta noudattamalla ja soveltamalla niitä omiin erikoistilanteissa kerättyihin kokemuksiin. Jatkossa muutamia käytännön vinkkejä Kuivien aineiden imurointi HUOMIO! Älä imuroi syttyviä aineita. Kuivien, syttymättömien MAKpölyjen imurointia varten on imuletkun halkaisija sovitettava lisälaitekytkimen asentoa vastaavaksi. Ennen kuivien MAK-pölyjen imurointia on säiliöön aina asetettava erikoissuodatinpussi. Tilausnumero, katso kohta 9.5 Tarvikkeet. Vaarattomien pölyjen imurointiin suosittelemme tavallisen pölypussin käyttöä. Tilaus-nro katso kohta 9.5 Tarvikkeet. Näin imuroitu aines voidaan hävittää yksinkertaisesti ja hygieenisesti. Nesteiden imuroinnin jälkeen suodatinelementti on märkä. Kostea suodatinelementti tukkeutuu helposti kuivia materiaaleja imuroitaessa. Tästä syystä suodatinelementti tulisi pestä ja kuivata tai vaihtaa ennen kuivien materiaalien imurointia Nesteiden imurointi HUOMIO! Älä imuroi syttyviä nesteitä. Ennen nesteiden imurointia on imurista ensin poistettava suodatinpussi ja tarkastettava uimurin (IVB -H) tai vedenpinnankorkeuden rajoittimen (IVB 5-H/7-H) toiminta (katso kohta 7.. tai 7..4 Suodatinelementin vaihto ). Jos havaitset vaahtoa, keskeytä työ välittömästi ja tyhjennä säiliö. Vaahtoamista voidaan vähentää käyttämällä vaahtoamisen estoainetta Nilfisk-Advance Foam Stop (katso tilausnumero kohdasta 9.5 Tarvikkeet ). Erillisen suodatinelementin tai suodatinverkon käyttö on suositeltavaa. 155

14 IVB -H 6 Työn lopettamisen jälkeen 6.1 Pölynimurin pysäyttäminen ja säilytys 7 Huolto 1 IVB -H 1. Terveydelle vaarallisten pölyjen imuroinnin jälkeen laite on imuroitava ulkopuolelta.. Kytke pölynimurin virta pois päältä ja vedä pistotulppa pistorasiasta.. Erota imuletku laitteesta ja sulje imuletkun liitäntäkohta ( tulpalla (). 4. Kelaa sähköjohto kiepille ja ripusta kahvaan. 5. Tyhjennä säiliö, puhdista pölynimuri. 6. Nesteiden imuroinnin jälkeen: säilytä imurin yläosa erillään, jotta suodatinelementti kuivuu. 7. Säilytä imuria kuivassa tilassa ja suojassa luvattomalta käytöltä. 7.1 Huoltokaavio käytön jälkeen tarpeen mukaan 7..1 Pölypussin vaihto 7.. Suodatinpussin vaihto 7.. Suodatinelementin H vaihto (IVB -H) 7..4 Suodatinelementin H vaihto (/7-H) 7..5 Roskasäiliön tyhjentäminen nesteiden imuroinnin jälkeen (IVB -H/5-H) 7..6 Roskasäiliön tyhjentäminen nesteiden imuroinnin jälkeen () 7. Huoltotyöt 7..1 Pölypussin vaihtaminen 1 IVB -H/5-H: 1. Avaa salvat ja irrota imurin yläosa säiliöstä.. Irrota pölypussin suu ( varovaisesti imuletkun liitännästä.. Sulje pölypussin suu liukukannella (). Vain vaarattomien pölyjen imuroinnin jälkeen. 156

15 4. Sulje jätepussi kiristimellä (). 5. Hävitä pölypussi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 6. Aseta uusi pölypussi puhdistettuun säiliöön ohjeiden mukaisesti. TÄRKEÄÄ! Paina pölypussin suu tiukasti imuletkun liitäntäkohtaan. IVB -H 1 1 : 1. Irrota imurin yläosa säiliöstä.. Avaa salvat ( ja poista välirengas () säiliöstä.. Sulje jätepussi kiristimellä (). 4. Hävitä pölypussi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 5. Aseta uusi pölypussi puhdistettuun säiliöön ohjeiden mukaisesti. 7.. Erikoissuodatinpussin vaihto Jatkossa kuvattujen toimenpiteiden aikana on tärkeää varoa, että pölyä ei leviä tarpeettomasti ympäriinsä. Käytä P-hengityssuojainta Puhdista suodatinelementti (katso 4.5 tai 4.6). Kytke laitteen virta pois päältä ja odota noin 5 minuuttia niin että säiliössä leijuva pöly ehtii laskeutua.. Avaa salvat ja irrota imurin yläosa säiliöstä. 4. Vedä suodatinpussin suu imuletkun liitännästä (. 5. Sulje pölypussin suu () liukukannella. 6. Irrota muovireunus säiliön reunasta ja sulje kiristimellä (). 7. Poista erikoissuodatinpussi säiliöstä ja hävitä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 8. Aseta uusi erikoissuodatinpussi ohjeiden mukaisesti (annettu pakkauksessa) säiliöön. TÄRKEÄÄ! Paina suodatinpussin suu tiukasti vasteeseen asti imuletkun liitäntään. 157

16 IVB -H 7.. Suodatinelementin H vaihto (IVB -H) Varo jatkossa kuvattujen toimenpiteiden aikana, että pölyä ei leviä tarpeettomasti ympäristöön. Käytä P-hengityssuojainta Älä koskaan käytä imuria ilman suodatinta. 1. Puhdista suodatinelementti (katso 4.5).. Sammuta laite ja odota noin 5 minuuttia niin että säiliössä leijuva pöly ehtii laskeutua.. Avaa salvat, irrota imurin 4 yläosa säiliöstä ja aseta sivuun suodatinosa ylöspäin. 4. Irrota suodattimen tukikori ( kiertämällä oheista työkalua () vastapäivään. 5. Työnnä suodattimen suojapussi () suodatinelementin ylitse. 6. Vedä suodatinelementti varovaisesti pois ja sulje suojapussi solmulla. 7. Puhdista suodattimen tiiviste (4), tarkasta mahdolliset viat, vaihda tarvittaessa. 8. Tarkasta antistaatisuuslukko (5), jos se on vaurioitunut, pyydä Nilfisk-Advance-huoltopalvelua vaihtamaan se. 9. Aseta uusi suodatinelementti paikalleen. 1. Uimurin (6) toiminnon tarkastus: Suodattimen tukikoria käänneltäessä uimurin tulee liikkua vapaasti edestakaisin. 11. Työnnä suodattimen tukikori paikalleen ja sulje kiertämällä oheista työkalua myötäpäivään. 1. Hävitä käytetty suodatinelementti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti Suodatinelementin H vaihto (/7-H) Varo jatkossa kuvattujen toimenpiteiden aikana, että pölyä ei leviä tarpeettomasti ympäristöön. Käytä P-hengityssuojainta. 1 Älä koskaan käytä imuria ilman suodatinta. 1. Irrota imurin yläosa säilöstä ja aseta sivuun suodatinelementti ylöspäin, älä aseta imurin yläosaa suojukselle ( ja varo, että suodatinele- 4 mentti ei rikkoonnu.. Avaa ruuvi (), avaa sangan kahva ja irrota sanka.. Irrota suodattimen kiinnityslevy (). 4. Työnnä suodattimen suojapussi suodatinelementin yli. 5. Irrota suodatinelementti varovaisesti ja sulje suojapussi solmulla. 6. Puhdista suodattimen tiiviste (4), tarkasta mahdolliset viat, vaihda tarvittaessa. 7. Tarkasta antistaatisuuslukko (5), jos se on vaurioitunut, pyydä Nilfisk-Advance-huoltopalvelua vaihtamaan se. 8. Tarkasta suodattimen puhdistuksen ohjauslevy (6) : Ohjauslevyn tulee voida liikkua vapaasti edestakaisin. 158

17 IVB -H Puhdista pinnankorkeuden letku (7). 1. Aseta uusi suodatinelementti paikalleen. 11. Aseta suodattimen kiristyslevy paikalleen. Huomaa oikea asento. 1. Aseta sanka paikalleen ja sulje kahva. 1. Hävitä käytetty suodatinelementti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti Roskasäiliön tyhjentäminen (IVB -H/5-H) Vain kun on imuroitu vaarattomia pölyjä eikä ole käytetty suodatinpussia. 1. Irrota imurin yläosa säiliöstä.. Tartu yhdellä kädellä säiliön alasivulla olevaan kahvaan ja kaada imuroitu aines ulos.. Hävitä imuroitu aines paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 4. Puhdista säiliön reuna ennen yläosan asettamista paikalleen. Ennen kuin kiinnität imuletkun: 5. Puhdista imuletkun liitäntä ja letkun suu Säiliön tyhjentäminen () 1 1 Vain kun on imuroitu vaarattomia pölyjä eikä ole käytetty suodatinpussia. Tyhjennys nesteiden imuroinnin jälkeen: Irrota välirengas, koska täydellinen tiiviys on taattu ainoastaan imuroitaessa. Tyhjentämisen jälkeen: puhdista säiliön reuna ja välirenkaan sekä imurin yläosan tiivisteet ennen niiden asettamista takaisin paikalleen Imuteho heikkenee mikäli tiiviste tai ura on likainen tai viallinen. Ennen imuletkun työntämistä takaisin paikalleen: puhdista imuletkun liitäntäkohta ja letkun istukka. 1. Irrota imurin yläosa säiliöstä.. Avaa salvat ( ja poista välirengas () säiliöstä.. Vedä kahvan () vipua ylöspäin ja kallista säiliötä. 4. Tyhjennä säiliö. 5. Toimita roskat jätehuoltoon jätehuoltolainsäädännön mukaisesti. tai:. Avaa säiliön lukot (4). 4. Nosta säiliö kahvojen (5) avulla alustasta. 5. Tyhjennä säiliö. 6. Aseta tyhjä säiliö takaisin alustalle ja sulje lukot (4). 7. Toimita roskat jätehuoltoon jätehuoltolainsäädännön mukaisesti. 159

18 IVB -H 8 Toimintahäiriöiden korjaaminen Häiriö Syy Korjaus Moottori ei toimi > Sulake on palanut Palauta sulake toimintaan > Ylikuormitussuoja lauennut Katkaise virta pölynimurista ja anna sen jäähtyä noin 5 minuutin ajan. Jos imuri ei edelleenkään käynnisty, ota yhteys Nilfisk-Advancen huolto-osastoon Moottori ei toimi automaattikäytössä Merkkiääni kuuluu (heikentynyt imuteho) Ei imutehoa märkäimuroitaessa Imuri pysähtyy märkäimuroinnin aikana > Itsestään poiskytkeytyvä hiiliharja kulunut > Sähkötyökalu viallinen tai virheellisesti kytketty > Sähkötyökalun tehonotto liian alhainen > Imutehon säätimellä valittu imuteho on liian alhainen > Letkun läpimitta ei vastaa kytkimen asentoa Pyydä Nilfisk-Advance-huoltopalvelua vaihtamaan hiiliharja Tarkasta, että sähkötyökalu toimii ja että pistotulppa on pistorasiassa Huomaa vähimmäistehonotto P > 4 W Säädä imuteho kappaleen 4.. Imutehon säätö mukaisesti Säädä kytkimen asento letkun halkaisijan mukaisesti > Imuletku/suulake tukossa Puhdista imuletku/suulake > Erikoissuodatinpussi täynnä Katso kohta 7.. Erikoissuodatinpussin vaihto > Suodatinelementti likaantunut Katso kohta 4.5 Suodatinelementin puhdistaminen tai 7.. Suodatinelementin vaihto > Puhdistusmekanismi epäkunnossa > Säiliö täynnä (uimuri sulkee imuaukon) Ota yhteys Nilfisk-Advancehuoltopalveluun Katkaise virta imurista. Tyhjennä säiliö > Säiliö täynnä Katkaise virta imurista. Tyhjennä säiliö Jännitevaihteluita > Jännitesyötön impedanssi liian korkea Kytke imuri toiseen pistorasiaan lähemmäksi sulaketaulua. Yli 7 % jännitevaihteluita ei pitäisi esiintyä, jos impedanssi siirtopisteessä on.15 16

19 9 Lisätietoja IVB -H 9.1 Laitteen uudelleenkäyttö Tee käytöstä poistettu laite välittömästi toimintakyvyttömäksi. 1. Vedä verkkopistoke pistorasiasta ja katkaise laitteen sähköjohto. Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteiden joukossa!!! Eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 1/19/EU mukaan on käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet kerättävä erikseen ja hyödynnettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Tarkempia tietoja saat paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisilta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. 9. Takuu Myönnämme takuun yleisten myynti- ja toimitusehtojemme mukaisesti. Oikeus teknisen kehityksen mukanaantuomiin muutoksiin pidätetään. 9. Tarkastukset ja hyväksynnät Nämä pölynimurit on tarkastettu IEC/EN mukaisesti, mukaanlukien liite AA. Tarkastuksessa todettiin, että laitteet täyttävät kaikki pölyluokan H laitteille asetetut vaatimukset. Tarkastukset tulee suorittaa säännöllisesti maakohtaisten tapaturmantorjuntamääräysten mukaisesti (Saksassa VBG4 ja DIN VDE 71 osa 1 ja osa mukaisesti säännöllisin väliajoin ja kunnossapidon tai muutostyön jälkeen). Vähintään kerran vuodessa valmistajan tai ammattitaitoisen henkilön tulee suorittaa pölytekninen tarkastus, esim. suodattimen kunnon, laitteen tiiviyden ja valvontalaitteiden toimintakykyisyyden määrittelyä varten. 161

20 IVB -H 9.4 Tekniset tiedot EU IVB -H 5-H 7-H GB /4V GB 11V EU GB /4V GB 11V EU GB /4V Verkkojännite V /4 11 /4 11 /4 11 Verkkotaajuus Hz 5/6 Sulake A Tehonotto W 1 Lisälaitepistorasian liitäntäarvo W Kokonaisliitäntäarvo W Ilmavirtaus m /h 16 Tyhjiö hpa Äänenpainetaso L pa db(a) 7 Äänitaso toiminnan aikana db(a) Tärinä ISO 549, a h m/s²,5 Verkkoliitäntäjohto: Pituus m 7.5 Verkkoliitäntäjohto: Tyyppi Suojausluokka H5RR- FG1.5 H7BQ- FG1.5 H5RR- FG1.5 H7BQ- FG1.5 H5RR- FG1.5 I Suojalaji IP X4 Häiriönvaimennus EN Säiliön tilavuus l Leveys mm Syvyys mm Korkeus mm Paino kg GB 11V H7BQ- FG1.5 Imuletkun-ø mm Vähimmäis-ilmantilavuusvirta l/min Vastaava alipaine liitännässä imuletku/työkalu Pa Tarvikkeet Kuvaus Tilaus-nro IVB -H Erikoissuodatinpussi (5 kpl) Pölypussi (5 kpl) Suodatinelementti H Suodattimen pölypussi (1 kpl) 8 Suodatinseula Kangassuodatin Nilfisk-Alto-Foam-Stop (6 x 1 l)

21 9.6 Vakuutus EU-normien täyttämisestä IVB -H EY - Vaatimustenmukaisuusvakuutus NILFISK-ADVANCE A/S Sognevej 5 DK-65 Brøndby Tuote: Tyyppi: Kuvaus: Pölynimuri märkä- ja kuivakäyttöön IVB -H/5-H/7-H 5-H, 11/-4 V~, 5/6 Hz, 1 W, Pölyluokka H Laitteen rakenne vastaa seuraavia määräyksiä: EY konedirektiivi 98/7/ETY EY pienjännitedirektiivi 7//ETY EY direktiivi EMC 4/18/ETY Käytetyt harmonisoidut normit: EN 11-1, EN 11- EN 65-1 EN EN , EN 5514-, EN 61-- Käytetyt kansalliset normit ja tekniset spesifikaatiot: DIN EN 65-1 DIN EN Jørgen Jensen Brøndby, :16:1 16

22 HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance A/S Sognevej 5 DK-65 Brøndby Tel.: (+45) sk-advance.com SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfi sk Advance S.R.L. Herrera º piso Of. A-64 CP 19 Ciudad Autónoma de Buenos Aires sk.com.ar AUSTRALIA Nilfi sk-advance Unit 1, 1 Bessemer Street Blacktown NSW 148 Australia sk.com.au AUSTRIA Nilfisk-Advance Metzgerstrasse 68 A-511 Bergheim/Salzburg sk.at BELGIUM Nilfi sk-advance NV/SA. Riverside Business Park Boulevard Internationale 55 Bruxelles 17 sk.be CHILE Nilfisk-Advance S.A. San Alfonso 146, Santiago sk.com CHINA Nilfisk-Advance Cleaning Equipment (Shanghai) Ltd. No Yindu Road Xinzhuang Industrial Park Shanghai 118 sk.cn CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance s.r.o. VGP Park Horní Pocernice Budova H, Do Certous 1 Praha 19 sk.cz DENMARK Nilfisk Danmark Sognevej 5 DK-65 Brøndby sk-advance.com FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Koskelontie E 9 Espoo sk.fi FRANCE Nilfisk-Advance 6 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette BP Courtaboeuf Cedex sk.fr GERMANY Nilfisk eine Marke der Nilfisk-Advance GmbH Siemensstraße Rellingen sk.de GREECE Nilfisk-Advance A.E. 8, Thoukididou Str. Argiroupoli,Athens, GR sk.gr HOLLAND Nilfi sk-advance BV Versterkerstraat 5 1 AN Almere sk.nl HONG KONG Nilfi sk-advance Ltd. Room 1 HK Worsted Mills, Industrial Building 1-9 Wo Tong Tsui Street Hong Kong, Kvai Chung, N.T. sk.com HUNGARY Nilfi sk-advance Kereskedelmi Kft. H-1 Szigetszentmilós-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 1 sk.hu INDIA Nilfi sk-advance India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor, Unit No. 4 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East), Mumbai sk.com IRELAND Nilfi sk-advance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin, Ireland sk.ie ITALY Nilfi sk-advance S.p.A. Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) sk.it JAPAN Nilfi sk-advance Inc Kita-shinyokohama Kouhoku-ku Yokohama, -59 sk-advance.co.jp KOREA Nilfi sk-advance Korea Co., Ltd F Duksoo B/D, 9 Seongsui-ro Seongdong-gu, Seoul, Korea sk.co.kr MALAYSIA Nilfi sk-advance Sdn Bhd SD, Jalan KIP 1 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 5 Kuala Lumpur Malaysia sk.com MEXICO Nilfi sk Advance de Mexico S. de R.L. de C.V. Agustin M. Chavez 1, PB-4 Col. Centro Ciudad Santa Fe C.P. 11 México, D.F. sk-advance.com.mx NEW ZEALAND Nilfi sk-advance NZ Ltd Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose Auckland NZ 115 sk.com.au NORWAY Nilfi sk-advance AS Bjørnerudveien 4 N-166 Oslo sk.no POLAND Nilfi sk-advance Sp. z.o.o ul. -go Maja 8, Bud. B4 Pruszków, PL-5-8 sk.pl PORTUGAL Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P71-89 Sintra sk.pt RUSSIA Nilfisk-Advance LLC Vyatskaya str. 7, bld. 7, 1st fl oor Moscow, sk.ru SLOVAKIA Nilfisk-Advance s.r.o. Bancíkovej 1/A SK-81 Bratislava sk.sk SOUTH AFRICA WAP South Africa (Pty) Ltd 1 Newton Street 16 Spartan, Kempton Park SPAIN Nilfisk-Advance, S.A. Torre D Ara Passeig del Rengle, 5 Plta.1ª Mataró, E-8 sk.es SWEDEN Nilfisk Sjöbjörnsvägen Stockholm sk.se SWITZERLAND Nilfisk-Advance AG Ringstrasse 19 Kirchberg/Industrie Stelz Wil, CH-95 sk.ch TAIWAN Nilfisk-Advance Ltd. Taiwan Branch (H.K.) No. 5, Wan Fang Road, Taipei sk-advance.com.tw THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Jomphol, Jatuchak Bangkok 19 sk.com TURKEY Nilfisk-Advance Prof. Tem. Ek. Tic. A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No: 7 Ümraniye, Istanbul sk.com.tr UNITED KINGDOM Nilfisk (A Division of Nilfi sk-advance Ltd) Nilfisk House 4 Hillside Road Bury St Edmunds, Suffolk IP 7EA sk.co.uk UNITED ARAB EMIRATES Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone, P. O. Box 198 Sharjah sk.com VIETNAM Northern Nilfisk-Advance Co.Ltd. No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward Ba Dinh Dist. Hanoi sk.com Southern Pan Trading JSC 6/4/ Dien Bien Phu Str. Ward 17 Binh Thanh Dist. HCMC sk.com

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização ME 340, ME 360 DE Gebrauchsanleitung SR Uputstvo za upotrebu EN Instruction manual HR Priručnik FR Manuel d'utilisation CS Návod k použití NL Gebruiksaanwijzing LV Lietošanas instrukcija IT Istruzioni

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 6 5 3 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Center 2400 Käyttöohje

Center 2400 Käyttöohje Center 2400 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GRUNDFOS MAGNA Series 2000

GRUNDFOS MAGNA Series 2000 GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 MAGNA 32-120, 40-120, 50-120, 65-120, 50-60, 65-60 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole

Lisätiedot

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK One Touch Bedienungsanleitung Instruction manual Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones Manuale operativo Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσης

Lisätiedot

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN VALOPETROOLILÄMMITIN R 5 X KÄYTTÖOHJE Hyvä asiakas, onnittelut valintasi johdosta! Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se tietysti edellyttää, että käytät lämmitintä oikein. Lue

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen.

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen. FI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Easy Set -allas 44 549 cm:n mallit Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Soikeakehyksinen Allas TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

KÄYTTÖOHJE. Soikeakehyksinen Allas TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA () OVAL FRAME POOL DANISH 7.5 X 0.3 PANTONE 95U 06//00 KÄYTTÖOHJE Suomi Dansk TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Soikeakehyksinen

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot