ATTIX ATTIX MOBIL ATTIX ATTIX ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E"

Transkriptio

1 ATTIX ATTIX MOBIL ATTIX ATTIX ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF Bedienungsanleitung...3 Operating Instructions...14 Notice d'utilisation...25 Gebruiksaanwijzing...36 Istruzioni sull uso...47 Driftsinstruks...58 Bruksanvisning...69 Driftsvejledning...80 Käyttöohje...91 Navodilo za uporabo Uputstvo za rad Prevádzkový návod Provozní návod Instrukcja obsługi Kezelési utasítás Instrucciones de manejo Instruções de operação Οδηγίες λειτουργίας Ýþletme kýlavuzu Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

2

3 Sisällys ATTIX / MOBIL/550-21/ Käyttöohjeessa käytettävät symbolit 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 2 Kuvaus 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 4 Käyttö Tarkoitettu käyttö Hallintalaitteet Pölynimurin kokoaminen Liitännät Imuletkun kiinnittäminen Sähköliitäntä Sähkötyökalujen liittäminen Pölynimurin käynnistäminen Kytkimen asento "I" Kytkimen asento "auto" Imutehon säätö Käyttökohteet ja tekniikat 6 Työn lopettamisen jälkeen 7 Huolto 8 Vianetsintä 9 Lisätietoja 5.1 Käyttötekniikat Kuivien aineiden imurointi Nesteiden imurointi Pölynimurin pysäyttäminen ja säilytys Huoltokaavio Huoltotyöt Säiliön tyhjennys Pölypussin vaihto Suodatinelementin vaihto Pölynimurin kierrätystiedot Takuu Testaukset ja hyväksynnät Tekniset tiedot Tarvikkeet EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

4 Käyttöohjeessa käytettävät symbolit Tällä symbolilla merkittyjä turvallisuusohjeita on noudatettava henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi. Tätä symbolia käytetään merkitsemään turvallisuusohjeita, joita on noudatettava pölynimurin vaurioitumisen estämiseksi ja oikean toiminnan takaamiseksi. Tämä symboli ilmaisee vihjeitä ja ohjeita, jotka helpottavat työtä ja parantavat turvallisuutta. 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita Oman turvallisuutesi takia Lue käyttöohjeet ennen pölynimurin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Pölynimuria saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat saaneet siihen koulutuksen ja asianmukaisen luvan. Yleistä Pölynimuria on käytettävä kansallisten määräysten mukaisesti. Tämä pölynimuri soveltuu ammattikäyttöön, kuten hotelleihin, kouluihin, sairaaloihin, tehtaisiin, myymälöihin, toimistoihin ja vuokrauskäyttöön. Käyttöohjeiden ja käyttömaassa voimassa olevien tapaturmantorjuntamääräysten lisäksi on noudatettava muitakin soveltuvia turvallisuus- ja käyttömääräyksiä. Käytä vain turvalliseksi tiedettyjä työmenetelmiä. Vaarallinen pöly Tämä pölynimuri ei sovellu vaarallisen pölyn imurointiin. Tulipalo- ja räjähdysvaara Seuraavia materiaaleja ei saa imuroida pölynimuriin: kuumat materiaalit (palavat savukkeet, kuuma tuhka jne.) syttyvät, räjähtävät, syövyt- 92

5 tävät nesteet (esim. bensiini, liuottimet, hapot, emäkset jne.) syttyvä, räjähtävä pöly (esim. magnesium- tai alumiinipöly jne.) Lisälaitepistorasia Käytä pölynimurissa olevaa pistorasiaa vain käyttöohjeissa määriteltyyn tarkoitukseen. Ennen kuin kytket lisälaitepistorasiaan mitään: 1. Katkaise virta pölynimurista 2. Katkaise virta kytkettävästä laitteesta. Noudata lisälaitepistorasiaan kytkettävien laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeita. Kuljetus Jos laitteella on imuroitu vettä, laitetta ei saa kallistaa eikä kuljettaa makuuasennossa. Ennen pölynimurin käynnistystä Tarkasta ennen pölynimurin käynnistystä, että se on asianmukaisessa kunnossa. Virtajohtojen pistokkeiden ja liittimien roiskesuojauksen tulee olla kunnossa. Tarkasta usein, ettei virtajohdossa näy vaurioita eikä merkkejä ikääntymisestä. Laitteen saa ottaa käyttöön vain sen suojaverhoilun ja verkkoliitäntäjohdon ollessa moitteettomassa kunnossa (muussa tapauksessa on olemassa sähköiskun vaara!). Älä koskaan käytä pölynimuria suodatinelementin ollessa viallinen. Käytön aikana Varo vahingoittamasta virtajohtoa (esim. vetämällä imuria sen yli tai vetämällä/jättämällä johtoa puristuksiin). Irrota virtajohto vetämällä pistotulpasta (ei koskaan itse johdosta). Ennen nesteiden imurointia irrota pölypussi ja varmista uimurin toiminta (katso kappale 7.2.3). Jos havaitset vaahtoa, keskeytä työ välittömästi ja tyhjennä säiliö. Huollot ja korjaukset Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen pölynimurin puhdistus- ja huoltotöitä. Suorita vain sellaisia huoltotöitä, jotka on kuvattu käyttöohjeissa. Käytä vain alkuperäisiä Altovarusteita. Muiden osien käyttö voi vaarantaa turvallisuuden. Älä tee imuriin teknisiä muutoksia. Muutokset voivat vaarantaa turvallisuutesi. Lisätietoja korjaustöistä ja viallisen virtajohdon vaihtamisesta saat Alton huolto-osastolta tai valtuutetulta Alto-edustajalta. Sähköliitännät Tarkasta pölynimurin käyttöjännite ennen sen kytkemistä verkkovirtaan. Varmista, että laitteen arvokilvessä mainittu jännite vastaa paikallisen sähköverkon jännitettä. Jos käytät jatkojohtoa, käytä vain valmistajan vaatimukset täyttävää tai parempilaatuista johtoa (katso kappale 9.4 "Tekniset tiedot"). Suosittelemme pölyimurin liittämistä sähköverkkoon vikavirtasuojakytkimen kautta. Se katkaisee virran, jos vuotovirta maahan ylittää 30 ma 30 ms ajan ja siinä on maadoituksen testauspiiri. Jatkojohtoa käytettäessä sen kaapelin tulee olla seuraavien minimipoikkipinta-alojen mukainen: Kaapelin pituus Poikkipinta-ala m mm 2 enintään 20 1, ,5 Sijoita sähköiset osat (pistotulpat, liittimet jne.) ja jatkojohto siten, että suojausluokka säilyy. Älä koskaan ruiskuta vettä pölynimurin yläosan päälle: henkilövahingon ja oikosulun vaara. Noudata uusimpia IEC-määräyksiä. 93

6 2 Kuvaus 2.1 Tarkoitettu käyttö Oikein käytettynä tämän käyttöohjeen tarkoittamat teollisuusimurit soveltuvat kuivan, eisyttyvän pölyn sekä nesteiden imuroimiseen. 2.2 Hallintalaitteet Katso etukannen taitteessa olevaa kuvaa. 1 Kahva 2 Kiinnitä imuletkun 3 Lisälaitekiinnike 4 Virtakytkin ja imutehon säädin 5 Salpa 6 Säiliö 7 Säiliön tyhjennyskahva 8 Imuletkun liitäntä 9 Lisälaitepistorasia 10 Kaapelikoukku 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 3.1 Pölynimurin kokoaminen 1 1. Pistotulppa ei saa olla vielä pistorasiassa. 2. Avaa kiinnityslukko ( ja irrota imurin yläosa. 3. Ota lisävarusteet roskasäiliöstä ja pakkauksesta. 4. Aseta pölypussi säiliön ohjeiden mukaisesti (painettu pölypussin kylkeen). TÄRKEÄÄ! Paina pölypussin liitos tiukasti imuletkun liitäntää vasten. 5. Aseta imurin yläosa paikalleen (varo vioittamasta suodatinpussia) ja sulje kiinnityslukot. HUOMAA! Varmista, että salvat lukittuvat kunnolla. 94

7 4 Käyttö ATTIX / MOBIL/550-21/ Liitännät Imuletkun kiinnittäminen 1. Kiinnitä imuletku imuriin Sähköliitäntä Arvokilvessä mainitun käyttöjännitteen on vastattava sähköverkon jännitettä. 1. Varmista, että imurin virta on katkaistu virtakytkimestä. 2. Kytke virtajohto asianmukaisesti maadoitettuun ja sulakkeella suojattuun pistorasiaan Sähkötyökalujen liittäminen Noudattaaksesi määräyksiä imuriin saa kytkeä vain hyväksyttyjä pölyä tuottavia työkaluja. Kytkettävän sähkötyökalun suurin sallittu virrankulutus on mainittu kappaleessa 9.4 "Tekniset tiedot". 1. Varmista, että sähkötyökalun virtakytkin on pois päältä. 2. Kytke sähkötyökalu lisälaitepistorasiaan ohjauspaneelissa. 4.2 Pölynimurin käynnistäminen Kytkimen asento "I" 1. Käännä kytkin asentoon "I". Pölynimurin moottori käynnistyy Kytkimen asento "auto" Ennen kuin käännät kytkimen asentoon "auto", varmista aina että lisälaitepistorasiaan kytketyn sähkötyökalun virtakytkin on pois päältä. 1. Käännä kytkin asentoon "auto". Pölynimurin moottori käynnistyy samalla kun imuriin kytketty sähkötyökalu käynnistetään. 2. Kun sähkötyökalu pysäytetään, imuri käy vielä hetken aikaa, jotta imuletkuun jäänyt pöly imeytyy pölypussiin asti. 95

8 4.2.3 Imutehon säätö Moottorin pyörimisnopeutta ja imutehoa voidaan säätää imutehon säätimellä. Tämä mahdollistaa imutehon sovittamisen erilaisia imurointitehtäviä varten. 5 Käyttökohteet ja tekniikat 5.1 Käyttötekniikat Oikein käytettynä lisävarusteet, suulak keet ja imuletkut voivat parantaa puhdistustehoa ja helpottaa työtä. Hyvä siivoustulos voidaan saavuttaa noudattamalla muutamia ohjeita ja soveltamalla niitä yhdessä oman erikoistilanteiden kokemuksesi kanssa. Seuraavassa joitakin käytännöllisiä vihjeitä Kuivien aineiden imurointi Syttyviä aineita ei saa imuroida. Ennen kuivien aineiden imurointia tulee varmistaa, että pölypussi on paikoillaan säiliössä (katso tilausnumero kappaleesta 9.5 "Tarvikkeet"). Imuroidun materiaalin hävittäminen on tällöin helpompaa ja hygieenisempää. Suodatinelementti on märkä nesteiden imuroinnin jälkeen. Kostea suodatinelementti tukkeutuu helposti kuivia materiaaleja imuroitaessa. Tästä syystä suodatinelementti tulisi pestä ja kuivata tai vaihtaa ennen kuivien materiaalien imurointia Nesteiden imurointi Älä imuroi syttyviä nesteitä. Poista pölypussi ja tarkasta uimurin toiminta aina ennen nesteiden imurointia (katso kappale "Suodatinelementin vaihto"). Erillisen suodatinelementin tai suodatinverkon käyttö on suositeltavaa. Jos havaitset vaahtoa, keskeytä työ välittömästi ja tyhjennä säiliö. Vaahtoamista voidaan vähentää käyttämällä vaahtoamisen estoainetta Alto Foam Stop (katso tilausnumero kappaleesta 9.5 "Tarvikkeet"). 96

9 6 Työn lopettamisen jälkeen ATTIX / MOBIL/550-21/ Pölynimurin pysäyttäminen ja säilytys 1. Sammuta pölynimuri ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Kääri johto kiepille ja ripusta se kahvaan. 3. Tyhjennä säiliö ja puhdista pölynimuri. 4. Nesteiden imuroinnin jälkeen: säilytä imurin yläosa irrallaan, jotta suodatin elementti pääsee kuivumaan. 5. Säilytä imuria kuivassa tilassa ja suojassa luvattomalta käytöltä. 7 Huolto 7.1 Huoltokaavio Käytön jälkeen Tarpeen mukaan Säiliön tyhjennys Pölypussin vaihto Suodatinelementin vaihto Imuletkun ja varusteiden tarkastus tukkeutumisen varalta, puhdistus tarvittaessa 97

10 7.2 Huoltotyöt Säiliön tyhjennys Tyhjennä säiliö, jos imuria on käytetty ilman pölypussia: 1. Irrota imurin yläosa säiliöstä. 2. Pidä kiinni säiliön alla olevasta kahvasta ja kaada lika ulos. 3. Hävitä säiliön sisältö paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 4. Puhdista säiliön reuna ennen imurin yläosan kiinnittämistä. Ennen imuletkun kiinnitystä: 5. Puhdista liitäntä ja letkun kaulus Pölypussin vaihto 1. Irrota imurin yläosa säiliöstä. 2. Irrota pölypussi varovasti imuletkun liitännästä. 3. Sulje pölypussin suu liukukannella. 4. Hävitä pölypussi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 5. Aseta uusi pölypussi puhtaaseen säiliöön ohjeiden mukaisesti (painettu pölypussin kylkeen). TÄRKEÄÄ! Paina pölypussin liitos tiukasti imuletkun liitäntää vasten Suodatinelementin vaihto Irrota imurin yläosa roskasäiliöstä ja aseta sivuun suodatinosa ylöspäin, varo asettamasta imurin yläosaa suojukselle (. 2. Kierrä suodattimen pidintä vastapäivään ja irrota se. 3. Irrota suodatinelementti varoen. 98

11 5 4 6 ATTIX / MOBIL/550-21/ Puhdista suodattimen tiiviste (4), tarkasta mahdolliset vauriot, vaihda tarvittaessa. 5. Tarkasta onko antistaattisuuslukko (5) vaurioitunut, pyydä tarvittaessa Alto-huoltopalvelua vaihtamaan se. 6. Tarkasta uimurin (6) toiminta: Suodattimen tukikoria käänneltäessä uimurin tulee liikkua vapaasti edestakaisin. 7. Asenna uusi suodatin ele - mentti. 8. Kiinnitä suodattimen pidin ja kierrä sitä vastapäivään sen kiinnittämiseksi. 9. Hävitä käytetty suodatinelementti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Älä koskaan käytä imuria ilman suodatinta. 8 Toimintahäiröiden korjaaminen Häiriö Syy Korjaus Moottori ei käynnisty > Sulake on palanut. > Ylikuormitussuoja on lauennut. Katkaise virta pölynimurista ja anna sen jäähtyä noin 5 minuutin ajan. Jos imuri ei edelleenkään käynnisty, ota yhteys Alton huolto-osastoon. Moottori ei käynnisty automaattitilassa > Itsestään poiskytkeytyvä hiiliharja kulunut > Sähkötyökalu on viallinen tai virheellisesti kytketty. Palauta sulake toimintaan. > Sähkötyökalun tehonotto liian alhainen Pyydä Alto-huoltopalvelua vaihtamaan hiiliharja Tarkasta, että sähkötyökalu toimii ja että pistotulppa on oikein kytketty. Huomaa vähimmäistehonotto P > 40 W 99

12 Häiriö Syy Korjaus Heikentynyt imuteho > Imutehon säätimellä valittu imuteho on liian alhainen. > Imuletku/suulake tukossa. > Tiiviste/säiliön reuna imurin yläosan liitoksessa likainen/ viallinen. > Pölypussi on täynnä. > Suodatinelementti on tukossa. Säädä imuteho kappaleen "Imutehon säätö" mukaisesti. Puhdista imuletku/suulake. Puhdista/vaihda tiiviste. Katso kappale "Pölypussin vaihto". Katso kappale 4.3 "Suodatinelementin puhdistus" ja "Suodatinelementin vaihto". Ei imutehoa märkäimuroinnin aikana > Säiliö on täynnä (uimuri sulkee imuaukon). Katkaise virta imurista. Tyhjennä säiliö. Jännitteenvaihteluita > Jännitesyötön impedanssi liian korkea. Käytä sopivaa jatkojohtoa (katso kappale 9.4 "Tekniset tiedot"). Kytke imuri toiseen pistorasiaan lähemmäs sulaketaulua. Yli 7 % jännitteenvaihteluita ei pitäisi esiintyä, jos impedanssi siirtopisteessä on 0,15 Ω. 9 Lisätietoja 9.1 Pölynimurin kierrätystiedot Tee hävitettävästä imurista välittömästi käyttökelvoton. 1. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise virtajohto. Pölynimuri sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka tulisi kierrättää. Toimita imuri sähkölaitteiden vastaanottopistee seen. Lisätietoja saat jätehuoltoviranomaisilta tai pölynimurin myyjäliikkeestä. 100

13 9.2 Takuu Takuun osalta noudatamme yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Oikeus muutoksiin teknisen ke- 9.3 Testaukset ja hyväksynnät Sähköiset testaukset on suoritettava turvallisuusmääräysten (VBG4) sekä standardin DIN VDE 0701 osan 1 ja osan 3 edellyttämällä tavalla. Standardin DIN VDE 0702 mukaan nämä testaukset tulee suorittaa hitystyön takia pidätetään. säännöllisin välein ja aina korjausten tai muutosten jälkeen. Pölynimuri on hyväksytty IEC/ EN :n mukaisesti. 9.4 Tekniset tiedot EU CH, DK GB 230/240V GB 110V ATTIX ATTIX 12 GALLON 12 GALLON RDF Jännite Spannung Volt / Taajuus Netzfrequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/ Ottoteho Leistungsaufnahme Watt Lisälaitepistorasian Anschlusswert für sallittu Gerätesteckdose teho Watt Kokonaisteho/sulake leistung/absicherung W/A Watt/A 3600/ / / / / /15 ATTIX ATTIX ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX MOBIL 12 GALLON ATTIX ATTIX Tilavuusvirta Volumenstrom (ilma) (Luft) max. l/min Alipaine Unterdruck max. Pa Äänenpainetaso Schalldruckpegel 1 m etäisyydellä, ISO 3744 db(a) db(a) Työpaikan Arbeitsgeräusch melutaso db(a) Virtajohdon Netzanschlussleitung pituus Länge m 7,5 / 10,0(GB) 7,5 7,5 Virtajohdon Netzanschlussleitung tyyppi Typ H05RR-F 3 x 0,75 SJTW-A SJTW-A AWG 18/3 AWG 14/3 Suojausluokka Schutzklasse I I I Kotelointiluokka Schutzart (roiskevesitiivis) (spritzwassergeschützt) IP X4 IP X4 IP X4 Häiriösuojausluokka Funkentstörgrad EN EN EN Säiliön Behältervolumen tilavuus l Leveys Breite mm Syvyys Tiefe mm Korkeus Höhe mm Paino Gewicht kg Tarvikkeet Nimike Tilausnro Pölypussit (5 kpl) Suodatinelementti Alto Foam STOP (6 x 1l) 8469 ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Tuote: Tyyppi: Kuvaus: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Erikoisimuri sisäampumaratoja varten ATTIX / MOBIL/550-21/ / V~, 50/60 Hz Tämän laitteen rakenne vastaa EY-konedirektiivi seuraavia määräyksiä: 98/37/EG EY-pienjännitedirektiivi 73/23/EG Käytetyt harmonisoidut normit: EY-direktiivi EMV 89/336/EG Käytetyt kansalliset normit ja tekniset spesifikaatiot: EN 292-1, EN EN EN EN , EN , EN Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp Testaukset ja hyväksynnät DIN EN DIN EN Bellenberg,

14 HEAD QUARTER DENMARK Nilfi sk-advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: Fax: SALES COMPANIES AUSTRALIA Nilfi sk-alto 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W Tel.: Fax: AUSTRIA Nilfi sk-advance GmbH Nilfi sk-alto Metzgerstrasse Bergheim/Salzburg Tel.: Fax: sk-alto.at BELGIUM Nilfi sk-alto Division of Nilfi sk-advance n.v-s.a. Internationalelaan 55 (Gebouw C3/C4) 1070 Brussel Tel.: Fax: CANADA Clarke Canada Part of the Nilfi sk-advance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: Fax: CHINA Nilfi sk-advance (Shenzhen) Ltd. Blok 3, Unit Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone Shenzhen Tel.: Fax: CZECH REPUBLIC ALTO Ceská Republika s.r.o. Zateckých Praha 4 Tel.: Fax: DENMARK Nilfi sk-alto Division of Nilfi sk-advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: Fax: sk-alto.dk Nilfi sk-alto Food division Division of Nilfi sk-advance A/S Blytækkervej Aalborg Tel.: Fax: FINLAND Nilfi sk-advance Oy Ab Piispantilankuja Espoo Tel.: Fax: FRANCE Nilfisk-ALTO ALTO France SAS Aéroparc 1 19 rue Icare Entzheim Tel.: Fax: GERMANY Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Strasse Bellenberg Tel.: Fax: GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Tel.: Fax: HOLLAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat BB Almere Tel.: Fax: HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd HK Worsted Mills Ind l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: Fax: HUNGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: Fax: ITALY Nilfisk-ALTO Divisione di Nilfisk-Advance A/S Località Novella Terza Guardamiglio (LO) JAPAN Nilfisk-Advance Inc. 247 Nippa-cho, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: Fax: MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: Fax: NORWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: Fax: POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Tel.: Fax: PORTUGAL Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Tel.: Fax: RUSSIA Nilfisk-Advance LLC Vyatskaya str. 27, bld Moskow Tel.: Fax: SINGAPORE Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Nilfisk-ALTO Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: Fax: SPAIN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D Ara Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel.: Fax: SWEDEN ALTO Sverige AB Member of Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box Mölndal Tel.: Fax: TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Tel.: Fax: THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Layao, Jatuchak, Bangkok Tel.: Fax: TURKEY Nilfisk-Advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. NI.: 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: Fax: www. nilfisk-advance.com UNITED KINGDOM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel.: Fax: USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel.: Fax: VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: Fax:

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI auto auto auto auto auto 17415 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO IVB -H 11 14 9 auto IVB -H 1 1 4 5 8 6 1

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Lisätiedot

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Käyttöohje Copyright 2012 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Hakemisto Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Turvaohjeet ja varoitukset...3 2

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 6 5 3 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lisätiedot

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com S10 Lakaisukone Suomi FI Käsikirja www.tennantco.com 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) *9007295* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 L. Asennus- ja käyttöohjeet ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 L. Asennus- ja käyttöohjeet ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 L Asennus- ja käyttöohjeet ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote GRUNDFOS

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Center 2400 Käyttöohje

Center 2400 Käyttöohje Center 2400 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização ME 340, ME 360 DE Gebrauchsanleitung SR Uputstvo za upotrebu EN Instruction manual HR Priručnik FR Manuel d'utilisation CS Návod k použití NL Gebruiksaanwijzing LV Lietošanas instrukcija IT Istruzioni

Lisätiedot

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön IWAKI Sähkömagneettinen annostelupumppu ES Malli Käyttöohje Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön Kiitos kun valitsit Iwaki ES sarjan pumpun. Tässä ohjeessa on tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä,

Lisätiedot

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki steamy scandinavia 2-12-2005 14:42 Pagina 52 KÄYTTÖOHJEET Tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

GRUNDFOS MAGNA Series 2000

GRUNDFOS MAGNA Series 2000 GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 MAGNA 32-120, 40-120, 50-120, 65-120, 50-60, 65-60 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 550 SF. Type 0440

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 550 SF. Type 0440 Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550 D/GB/F/NL A

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK One Touch Bedienungsanleitung Instruction manual Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones Manuale operativo Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσης

Lisätiedot

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN VALOPETROOLILÄMMITIN R 5 X KÄYTTÖOHJE Hyvä asiakas, onnittelut valintasi johdosta! Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se tietysti edellyttää, että käytät lämmitintä oikein. Lue

Lisätiedot

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02 PR 2-HS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet Columbus Liukuporraspesukone STEP100 Käyttöohjeet Sisällys 1 Turvallisuus... 4 1.1 Omistajan vastuu... 4 1.2 Käyttötarkoitus... 4 1.3 Kuka saa käyttää konetta?... 4 1.4 Käyttäjän turvallisuus... 5 1.5

Lisätiedot