MITTAUSOSASTON VUOSIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITTAUSOSASTON VUOSIRAPORTTI 31.12.2001"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI / KESKUSHALLINTO / Maankäyttötoimi / Mittausosasto MITTAUSOSASTON VUOSIRAPORTTI RESURSSIT Talous ( ) Käyttösuunnitelma 2001 muutoksineen 1000 mk Toteutunut mk Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Netto % Tuotot toteutuivat suurempina ja kulut pienempinä kuin käyttösuunnitelmassa. Vuoteen 2000 verrattuna tuottoja oli mk enemmän ja toimintakuluja mk enemmän. Nettomenot kasvoivat mk vuodesta Irtaimiston hankintamäärärahoja käytettiin mk. Henkilöstö Osastolla on vakinaisia työntekijöitä yksi vähemmän kuin vuosi sitten, 89. Näistä osa-aikaisia on kolme henkilöä, vuosi sitten kaksi. Määräaikaisia työntekijöitä on neljä henkilöä, vuosi sitten määräaikaisia ei ollut. Vakinaisista yksi on virkavapaalla ja kaksi vanhempainlomalla. Yksi mittausmies-autonkuljettajan vakanssi täytettiin alkaen ja toinen alkaen. Yksi Monitaidon (Vantaan kaupungin sisäisen työnvälityksen) projektityöntekijä siirrettiin osastolle alkaen. Vuoden aikana kaksi henkilöä jäi eläkkeelle, kumpikin maastomittauspalveluissa. Yhden kartanpiirtäjän työsopimus purkautui alkaen. Seitsemän henkilöä sai päätökseen kartoittajan ammattitutkintoon tähtäävän oppisopimuskoulutuksen maaliskuussa Koulutus näyttökokeineen kesti noin vuoden. Kaksi henkilöä on jatkanut joulukuussa 2000 aloittamaansa tietotekniikan ammattitutkinnon suorittamista oppisopimuskoulutuksena.

2 Mittausosaston maastotyöt edellyttävät myös kesätyöntekijöiden työpanosta. Vuonna 2001 osastolla työskenteli yhteensä kahdeksan kesätyöntekijää kaikkiaan 14 henkilötyökuukautta. TOIMINTA Yleistä Rakennuksen paikan maastoon merkintöjä on haettu ja tehty 648 kpl. Se on sama määrä kuin edellisvuonna. Rakentamista edeltävien kiinteistönmuodostustoimenpiteiden suoritemäärät ovat sen sijaan selvästi korkeammat kuin vuonna Suurena selittäjänä tähän ovat kaupungin maanomistajana hakemat tonttijaot ja tontin lohkomiset. Uusia tontteja on lohkottu 500 kpl, missä on 12 prosentin kasvu vuodesta Tonteista 184 kpl on lohkottu kaupungille. Tontin lohkomishakemusten määrä kasvoi 27 prosenttia. Vuodenvaihteessa oli käsittelyssä 164 lohkomista koskien 302 tonttia, kun määrä vuosi sitten oli 29 lohkomista. Vuonna 2001 tehdyissä tonttijaoissa suunniteltiin ennätykselliset 969 uutta tonttia, mikä on 83 prosenttia enemmän kuin vuonna Määrä ylittää selvästi myös aiemman ennätyksen, joka oli 636 tonttijakotonttia vuonna Haettujen erillisten tonttijakojen määrä on laskenut 17 prosenttia vuodesta Vuoden 2001 lopussa käsittelyssä oli 88 tonttijakoa. Tontinmuodostuksen kestoaikaa pyritään lyhentämään vuoden 2000 tasosta, joka oli 105 vrk. Vuodelle 2001 asetettiin tavoitteeksi kestoajan mediaani 85 vrk hakemuksesta tontin rekisteröintiin. Toteutunut mediaani on 91 vrk. Yleisen alueen lohkomisia ei ole voitu tehdä kuin kuusi. Kesäkuussa 2001 kuvattu koko kaupungin alueen viistoilmakuvasarja saatiin käyttöön kaupungin verkossa elokuussa. Sarja käsittää 770 kuvaa, edellinen kuvaus oli vuodelta Samoin kesäkuussa 2001 kuvattu uusittu ortoilmakuvamosaiikki saatiin käyttöön lokakuussa. Edelliset ortokuvat ovat vuodelta Uudet ilmakuvat on lisätty myös Vantaan nettikarttaan. Se on ollut yleisön käytettävissä kaupungin internet-palvelimella osoitteessa syksystä 1997 ja on käytön määrällä mitattuna suosituin palvelu. Sisäänkirjoittautumisia nettikarttaan on vuonna 2001 ollut keskimäärin 5500 kpl kuukaudessa.

3 Johtolaitokset kartoittavat yhä suuremman osan johdoistaan itse ja toimittavat johtotiedot mittausosastolle. Kaupungin johtokartalle laitosten johtoja on viety 35 prosenttia enemmän kuin vuonna Uusien johtojen maastokartoituksia mittausosasto on tehnyt saman määrän kuin edellisvuonna. Johtojen sijaintiselvityksiä toimistotyönä on tehty lähes viime vuoden tahtiin, maastonäyttöinä 11 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Asiakkaiden tilauksesta käynnistyviä prosesseja on vuonna 2001 kehitetty oikomalla työnkulkuja ja laajentamalla tehtävänkuvia rakennusvalvontamittauksissa ja tonttijakojen laadinnassa. Mm. tästä opettelu- ja siirtymävaiheesta johtuen tonttijaon ja tonttijaon muutoksen laadinnan kestoajat ovat pidentyneet, eikä tavoitteeksi asetettuja mediaaniaikoja 90 vrk ja 70 vrk ole saavutettu. Mittausosaston kaupanvahvistajat vahvistivat yhteensä 456 kiinteistönluovutusta, joista 231 luovutuksessa kaupunki oli osapuolena. Kaupungin paikkatietojärjestelmän kehittäminen alkaen käytetyn Kunti-kuntatietojärjestelmän korvaamista uudella perusrekisterijärjestelmällä on valmisteltu. Kaupunki ja Novo Group Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen Primaskuntarekisterituotteen toimittamisesta Vantaan käyttöön Vesi- ja viemärilaitoksen verkkotietojärjestelmän kehitystyö alkoi vuonna Työn pohjana oli Stella*Johto-sovellus, jota Vantaalla mittausosasto käyttää maanalaisten johtojen yhdistelmäjohtokartan ylläpidossa. Uusi StellaNet-sovellus on valmistunut. Sekä mittausosasto että Vantaan Vesi ottavat sen tuotantokäyttöön vuoden 2002 alkupuolella. Sovellus toimii MicroStation/J Geographics -ympäristössä ja siihen on liitetty Oracle-tietokanta. Tietokantaan viedään jatkossa mm. putkien ja varusteiden kunnossapitotiedot, verkkoon kohdistuneet korjaus- ja huoltotoimenpiteet yms. StellaNet-sovellusta varten loput vesi- ja viemärijohdot vektoroitiin syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi nykyiset vesi- ja viemäriverkon kuvatiedostot joudutaan konvertoimaan. Ennen konvertointia ja heti konversion jälkeen ennen uuden sovelluksen käyttöönottoa joudutaan tekemään erilaisia aineistokorjailuja. Neljä mittausosaston työntekijää on tehnyt elo-joulukuussa konversion edellyttämiä korjailuja ylitöinä. Ylityökorvaukset maksoi vesi- ja viemärilaitos. Intranet-paikkatietopalvelu osoitteessa on ollut selaimella käytettävissä alkaen. Palveluun on toteutettu liittymä karttatietojen ja perusrekisteritietojen välillä. Palvelua käyttävät kaupungin työntekijät ja sitä kehitetään edelleen mm. käyttäjäpalautteen avulla. Palveluun lisättiin vuoden 2001 lopulla jatkuvasti ajantasainen

4 kaavan pohjakartta tietosisällöltään karsittuna. Palvelun nykyversio sisältää lisäksi opaskartan, virastokartan, ortoilmakuvat sekä useimmin tarvittavia ajantasaisia kiinteistötietoja, rakennustietoja ja aluejakotietoja. Palvelua on alkuvuonna 2001 markkinoitu järjestämällä puolipäiväkoulutustilaisuuksia yhteensä 70 henkilölle eri yksiköistä. Sisäänkirjoittautumisia palveluun on nyt keskimäärin 35 kpl päivässä. MicroStation Review -ohjelman käyttö loppui Ohjelmaa käytettiin karttojen ja kaavojen katseluun ja tulostukseen laajasti vuodesta 1995 alkaen. MicroStation GeoOutlook ohjelman käyttö karttojen, kaavojen ja ilmakuvien katselussa jatkuu. Kaupungin perinteiset karttatuotteet opaskartta, kiinteistörekisterikartta, asemakaavan pohjakartta, maanalaisten johtojen kartta ja virastokartta on siirretty sähköiseen muotoon vuosina Perinteisten karttojen laatutasoa ja käytettävyyttä on nostettu vuosia kestäneillä ja osin vielä käynnissä olevilla vektorointiprojekteilla. Uusimpana saatiin päätökseen johtokartan vesi- ja viemärijohtojen vektorointi syyskuussa Muita johtoja on vielä vektoroitava 1037 ha:n alueelta pääasiassa Länsi- Vantaalla. Tien reunaviivojen vektorointia kaavan pohjakartalle on jäljellä 5400 ha:n alueelta Länsi-Vantaan pohjoisosan haja-asutusalueilla. Kolmantena vektoroitavana teemana on vuonna 1998 aloitettu korkeustietojen järjestelmällinen vektorointi. Tonttijako- ja kiinteistötoimituskartat on laadittu täysin digitaalisina elokuusta 1996 alkaen. Kaikki tätä vanhemmat 4142 tonttijakokarttaa on digitalisoitu ja asemoitu koordinaatistoon vuosina Digitaalisten ilmakuvien käyttöä kaupungin paikkatietojärjestelmässä on kehitetty voimakkaasti keväästä 1997 alkaen. Espa-ohjelmistolla suoritetaan ilmakuvilta mm. kuvamittausta asemakaavan pohjakartan ajantasaistamiseksi. Marraskuussa yksi digitaalinen stereotyöasema siirrettiin länsipiirin maastotukikohtaan. Asiakaspalvelijoiden ja suunnittelijoiden käytössä on vuoden 1999 alusta ollut uusi karttatuote, ortoilmakuvakartta. Sitä voi käyttää yhdessä kaupungin muiden sähköisessä muodossa olevien karttojen kanssa. Painetut kartat Helsinge-Vantaa 650 -juhlavuoden panoksena mittausosasto toimitti värillisen A2-kokoisen yleissilmäyskartan Vantaasta. Kartasta otettiin kpl painos ja se jaetaan ilmaiseksi mm. juhlavuoden tapahtumissa kaupunkilaisille. Jakeluun on tähän mennessä toimitettu karttaa Virastokarttakansio on joulukuussa 2000 uusittu tilanteen mukaiseksi pienenä 130 kpl painoksena. Painoksesta on myyty 87 kpl.

5 Vuodesta 1996 alkaen Vantaan keskustoista on tuotettu värilliset A4- kokoiset ns. repäisykartat. Ensimmäisenä toteutettiin Tikkurilan alueen kartta, jonka toinen painos ilmestyi joulukuussa Vuonna 1998 painettiin Myyrmäen, Korson, Hakunilan ja Martinlaakson repäisykartat, 1999 tuli myyntiin Koivukylän kartta ja joulukuussa 2000 Länsimäen alueen kartta. Kaupungin painetun opaskartan uusittu yhdestoista painos tuli myyntiin toukokuussa Painosmäärä oli kpl A5-kokoon sidottua karttakirjasta ja kpl seinäkarttaa nimiluetteloineen. Mittausosasto myy ja markkinoi kartat itse. Painoksesta on tähän mennessä myyty karttaa. Maastomittaukset Kesäkuussa 2001 kuvatut viistoilmakuvat (770 kpl) saatiin käyttöön elokuussa. Kuvat kattavat koko kaupungin alueen. Niin ikään koko kaupungin alueen kattavan digitaalisen ortokuvamosaiikin orientoinnin edellyttämät tukipistemittaukset tehtiin elokuussa. Uusittu ortokuvamosaiikki saatiin käyttöön lokakuun aikana. Irtaimen omaisuuden määrärahoilla hankittiin vuoden 2001 alussa länsipiiriin takymetri, jossa on aiemmasta poiketen laser-etäisyysmittari (mittaus suoraan kohteeseen ilman prismaa) ja etäkäyttölaite (kumpikin mittausryhmän jäsen voi työskennellä kohdepisteellä). Heinäkuussa 2001 hankittiin keskipiiriin ja itäpiiriin takymetrit.

MITTAUSOSASTON VUOSIRAPORTTI 31.12.2011

MITTAUSOSASTON VUOSIRAPORTTI 31.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ 1 (9) Kuntatekniikan keskus Päiväys Mittausosasto 29.2.2012 MITTAUSOSASTON VUOSIRAPORTTI 31.12.2011 RESURSSIT Talous (14 50 80) Käyttösuunnitelma 2011 muutoksineen

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 1 1.1 Perustehtäviin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2010

Osavuosikatsaus 3/2010 Osavuosikatsaus 3/2010 15.11.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006

Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006 Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006 Outi Lehtinen paikkatietoasiantuntija Vakka-Suomen kuntien paikkatieto projektin lähtökohdat Uudenkaupungin kaupunki haki keväällä 2003

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 68184 9.3.2012 320/023/2012 0 MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 (44) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus... 2 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

2013 VUOSIKERTOMUS. Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain osoittaa että teksti on valkoista.

2013 VUOSIKERTOMUS. Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain osoittaa että teksti on valkoista. 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain osoittaa että teksti on valkoista. 1 VUOSIKERTOMUS Pelastusjohtajan katsaus Toimintavuosi 2013 alkoi pelastuslaitoksen osalta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus on hyväksytty kirjaston johtokunnan kokouksessa 23.2.2015. Sisältö Katsaus toimintaan...3 Toiminnallinen tehokkuus...4 Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TTT. tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

TTT. tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA TTT 2008 tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sisällysluettelo Tapamme tehdä töitä 1 Pääjohtajan katsaus 2 Maanmittauslaitos on asiakkaita varten 4 Rekisterit ja tietokannat huippuvireessä

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

Kertomus Talpan vuodesta 2014

Kertomus Talpan vuodesta 2014 Vuosikertomus 2014 1 Kertomus Talpan vuodesta 2014 Rohkeasti ja yhdessä kohti uutta s. 2 E-lasku kasvatti suosiotaan s. 3 Ennätysmäärä kaupungin ostolaskuja s. 4 Tilinpäätöksen aikataulua kiristettiin

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti HSY:n hallitus 21.3.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004. Casting Future Solutions

Vuosikertomus 2004. Casting Future Solutions Vuosikertomus 2004 Casting Future Solutions Componenta Oyj Vuosikertomus 2004 Componenta lyhyesti Componenta lyhyesti Componenta on sitoutunut jatkuvaan laadun parantamiseen koko toiminnassaan. Tuotannon

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HUS-Tilakeskus tulosalue OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

HUS-Tilakeskus tulosalue OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 15.2.1.6 HUS-Tilakeskus tulosalue OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Tulosalueen tunnusluvut 2011 Rakennuttaminen ja kiinteistönhoito TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2011/ TA

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös Kotimaisten kielten keskus Tilinpäätös 2012 1 Sisällys 1. Toimintakertomus 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.2 Vaikuttavuus 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 6 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 1 (2) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 TIIVISTELMÄ...3 0 ALKUSANAT...5 1 JOHDANTO...6

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot