Visualisointi kansanedustajista neljässä eri ulottuvuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visualisointi kansanedustajista neljässä eri ulottuvuudessa"

Transkriptio

1 Visualisointi kansanedustajista neljässä eri ulottuvuudessa Jaakko Talonen

2 Johdanto Helsingin Sanomat julkaisi eduskuntavaalien 2011 vaalikoneensa avoimena tietona. Vaalikoneen tietojen julkaiseminen mahdollisti HS:n ulkopuolisten koodarien, graafikoiden ja toimittajien pääsemisen käsiksi ehdokkaiden vastauksiin. Journalismin perustehtävä on tiedon välittäminen ja valtaa pitävien tarkkaileminen. Tiedot julkistetiin [Creative Commons] -lisenssillä Nimeä-epäkaupallinen-tarttuva [hs-julkaisee-vaalikoneensa-avoimena-tietona-ennenvaaleja]. 2/22

3 Johdanto: Politiikka tutuksi tilastotieteen avulla Avoin poliittinen data + Tilastotiede = Parempi Demokratia. Kuka tahansa saa visualisoinnin avulla nopeasti ja helposti kokonaiskuvan siitä, millä arvoilla ja ketkä kansaa edustaa Arkadianmäellä. Hans Roslingin kehittämä sovellus mahdollistaa muuttujien vertailemisen internet-selaimella. TED konferista videopätkä: Hans Rosling näyttää parhaat koskaan näkemänne tilastot. Suomenkielinen tekstitys saatavilla. 3/22

4 Johdanto: visualisointi antaa vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa oli yli 2000 ehdokasta. Lähes samankaltaisia ehdokkaita oli edustettuna eri puolueissa. Erosiko valitut kansanedustajat toisistaan ja miten? Äänestäjän on vaikea hahmottaa sitä, mikä puolue edustaa parhaiten hänen kantaansa. Onko puolueissa eroja? Missä aihepiireissä? Onko talous-aihepiirin vastauksilla ja vasemmisto-oikeisto -akselin välillä riippuvuutta? Korreloiko yhtiörahoituksen määrä ja esimerkiksi talouteen liittyvät vastaukset? 4/22

5 Data: lähteet Visualisoinnissa käytettiin useita eri tietolähteitä ja menetelmiä. Tärkein yksittäinen tietolähde analyysin kannalta oli HS:n julkaisema vaalikonedata: [HS-vaalikone2011.xls]. Datassa oli kuitenkin puutteita, joita paikattiin eri lähteistä: A. Poikola yhdisteli HS:n dataa oikeusministeriön dataan: [Ehdolla.org] vaalitulos: [Vaalit.fi] ja ministerit sekä suuren valiokunnan jäsenet osoitteesta: [Eduskunta.fi]. HS oli koonnut vaalirahoitusdatan yhteen tiedostoon: [280-kaikki-ilmoitukset-rahoitusmuodossa.xls]. 5/22

6 Data: luokittelu Data luokiteltiin viiteen eri ryhmään: (A) aihepiirimuuttujat: Aihepiirin kysymyksiin samalla tavalla vastanneiden kansanedustajien pisteytys on lähellä toisiaan. (I) numeerinen informaatiomuuttujat: ikä ja äänimäärä. (HS) vaalikonedatasta laskettu muuttuja: yksittäisestä luvusta voidaan jo tehdä päätelmiä. (L) luokkamuuttuja: Tämä voidaan valita vain ulottuvuuteen väri. (e) vaalirahoitukseen liittyvä muuttujat. 6/22

7 Data: HS oli jaotellut kysymykset yhdeksään eri aihepiiriin Vaalikoneessa oli yhteensä 31 kysymystä eri aihepiireistä: (yleiset) Kysymykset 1-5, Eläkkeet 6-8, Talous 9-11, Verot 12-15, Puolustus 16-17, Ulkomaat 18-21, Kotimaa 22-26, Kunnat 27-30, Hallituspohja 31. 7/22

8 HS datan jalostaminen aihepiirimuuttujiksi Vaalikoneen jokainen vastausvaihto edustaa matriisissa X saraketta. Sarakkeita painotettiin kunkin kysymyksen vastausvaihtoehtojen lukumäärällä sekä ehdokkaan antaman painotuksen perusteella. Tämän jälkeen matriisi X b projisoitiin suoralle aihepiireittäin. Tämä helpottaa huomattavasti esimerkiksi vaalirahoitusdatan vertailemista mielipiteisiin. Yksittäinen aihepiirimuuttujan arvo ei vielä sisällä mitään informaatiota. Lähellä olevat arvot viittaavat siihen, että kansanedustajat vastasivat samalla tapaa aihepiirin kysymyksiin ja ääriarvot suurista eroista mielipiteissä. Muuttujan luotettavuutta on arvioitu käyttämällä merkintää "x/100"visualisoinnin aihepiirimuuttujissa (A). Lopuksi vastaamatta jättäneet ehdokkaiden aihepiirimuuttujat estimoitiin puolueen ehdokkaiden vastauksien perusteella. 8/22

9 Datan analysointi: pääkomponenttianalyysi Pääkomponenttianalyysi (engl. Principal components analysis, PCA) on dimension redusointitekniikka. Pääkomponenttianalyysin tavoitteena on löytää monidimensioisesta datasta ne komponentit, joiden avulla sen keskeisimmät piirteet voidaan esittää ilman, että merkittävää informaatiota menee hukkaan. [Pääkomponenttianalyysi]. Pääkomponenttianalyysin avulla kukin moniulotteinen aihepiiridata projisoitiin suoralle. Lisäksi vastausmatriisi X b projisoitiin 173-ulotteisesta avaruudesta tasoon. Visualisoinnissa muuttujat on merkitty HS: kaikki kysymykset 1.komp. ja 2.komp.. 9/22

10 Datan analysointi: pääkomponenttianalyysi Vastausdata projisoituna tasoon. Interaktiivisessa visualisoinnissa käyttäjä voi tarkastella kansanedustajia vaihtamalla koordinaatistoa, väriä ja palluran kokoa. 10/22

11 Datan tarkempi analysointi: taulukko Kansanedustajien vastauksia voi tarkastella visualisoinnin alla olevasta taulukosta. Vaalikoneessa oli mahdollisuus painottaa vastaustaan ja se on merkitty taulukkoon seuraavasti: (-) pieni ja (+) suuri merkitys. Lähellä toisiaan olevat aihepiirimuuttujat (A) vastaavat samankaltaisia kansanedustajien vastauksia. 11/22

12 Muiden tekemiä analyysejä mukana visualisoinnissa Mielenkiintoisia analyysejä voidaan tehdä yhdistelemällä datan lisäksi myös muiden tutkijoiden tuloksia. Tuomas Yli-Anttila arvioi ehdokkaiden konservatiivisuutta. [HS blogi] Martti Leppänen laski ehdokkaiden sijainnit vasemmisto-oikeisto sekä restriktiivi-liberaali koordinaatistossa. Visualisointi ja laskentatapa löytyy täältä: [Leppänen]. Leppäsen HS-vaalikoneen vastausten pisteytystaulukko: [konsensuspisteet.pdf]. 12/22

13 Muiden tekemiä analyysejä mukana visualisoinnissa: Yli-Anttila Tämän mittarin perusteella näyttää siltä, että konservatiiviset kansanedustajat jäivät oppositioon. 13/22

14 Muiden tekemiä analyysejä mukana visualisoinnissa: Leppänen Hallitus ja oppositio ovat melko samankaltaisia. Hallituksen sisällä näyttäisi olevan ristiriitoja, sillä kansanedustajia on restriktiivi-liberaali akselin ääripäissä. 14/22

15 Kaikki ehdokkaat Pääkomponenttianalyysin ja Leppäsen koordinaattiakselien parivertailu. Ensimmäinen pääkomponentti korreloi vasemmisto-oikeistoakselin kanssa. 15/22

16 Kaikki ehdokkaat Ehdokkaiden riippuvuutta komponentti- ja Martti Leppäsen määrittelemillä akseleilla vertailtiin. Johtopäätös: Komponenttiakselit ovat hyödyllisiä, kun halutaan tutkia sitä, keillä ovat erilaiset ja samanlaiset arvot, sillä pääkomponenttianalyysi perustuu suurimman varianssin suuntaan. Ehdokkaiden sijainti suhteessa toisiin ehdokkaisiin ovat melko samantyyppiset molemmissa koordinaatistoissa. Komponenttiakselit voidaan laskea mihin kysymyksiin tahansa. Tulkinta hankalampaa, mutta ei mahdotonta. Toisaalta tulkinnan kannalta Leppäsen laskemat mittarit ovat mielekkäämmät. 16/22

17 Menetelmien jatkojalostus Visualisointia varten Leppäsen laskemat mittarit painotettiin ehdokkaiden antamien painotusten perusteella. pieni merkitys: kerroin 0.5. suuri merkitys: kerroin 1.5. Koordinaatiston akselit skaalattiin asettamalla vasemmistolaisin ehdokas pisteeseen -100, oikeistolaisin ehdokas pisteeseen 100, restriktiivisin ehdokas pisteeseen -100, liberaalein ehdokas pisteeseen 100. Saadaan vastaus esimerkiksi kysymykseen: Kuinka liberaali kansanedustaja? 17/22

18 Esimerkki: Kuinka liberaali kansanedustaja? Kimmo Sasi on 67% restriktiivi ja Markus Mustajärvi on 64% liberaali. Tämän liberaalimmat ja restriktiivimmät eivät tulleet valituksi, ks. [Leppäsen visualisointi]. 18/22

19 Vasemmisto-oikeisto vs. yhtiörahoitus Kokoomuksen ja Keskustan kansanedustajat saivat eniten yhtiörahoitusta. 19/22

20 approksimointi HS:n vaalikoneeseen antoi vastauksia 1820 ehdokasta. Vastaamatta jättäneiden ehdokkaiden vastaukset approksimoitiin. Kansanedustajat, jotka eivät vastanneet HS:n vaalikoneeseen on merkitty *:llä. Heidän sijaintinsa vasemmisto-oikeisto sekä restriktiivi-liberaali akseleilla (HS) on approksimoitu puolueen kansanedustajien ja vaalipiirin perusteella. Heidän sijaintinsa komponentti- ja aihepiiriakseleilla (A) on approksimoitu puolueen ehdokkaiden ja äänimäärän perusteella. 20/22

21 approksimointi Kansanedustajat, jotka eivät vastanneet HS:n vaalikoneeseen on merkitty *:llä. 21/22

22 Politiikan ja tilastotieteen ilosanoma! Tutustu kansamme edustajiin ja siirry visualisointiin: Visualisointi kansanedustajista 22/22

ZEF Vaalikone. Käyttöohje.

ZEF Vaalikone. Käyttöohje. Sisällys SISÄLLYS...2 LUKU 1 TERVETULOA LUOMAAN VAALIKONETTA...3 Esittelyssä ZEF Vaalikone... 3 Miten opit käyttämään ZEF Editoria... 3 ZEF Editor -käyttöliittymä... 4 LUKU 2 OPI LUOMAAN VAALIKONE ZEF

Lisätiedot

1 Kannat ja kannanvaihto

1 Kannat ja kannanvaihto 1 Kannat ja kannanvaihto 1.1 Koordinaattivektori Oletetaan, että V on K-vektoriavaruus, jolla on kanta S = (v 1, v 2,..., v n ). Avaruuden V vektori v voidaan kirjoittaa kannan vektorien lineaarikombinaationa:

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Impulsseja. Onko vaalitavalla merkitystä? Henkilövaalit vai puoluelistat suhteellisissa vaalijärjestelmissä. Tammikuu 2014.

Impulsseja. Onko vaalitavalla merkitystä? Henkilövaalit vai puoluelistat suhteellisissa vaalijärjestelmissä. Tammikuu 2014. Impulsseja Tammikuu 2014 Krister Lundell Onko vaalitavalla merkitystä? Henkilövaalit vai puoluelistat suhteellisissa vaalijärjestelmissä Henkilö-, puoluelista ja sekavaalijärjestelmien välillä on eroja

Lisätiedot

KESKUSTELUFOORUMIEN JA BLOGIEN KÄYTTÖ VAUVAN ODOTUSTA KOSKEVASSA TIEDON- HANKINNASSA JA TIEDON JAKAMISESSA. Pia Ylenius

KESKUSTELUFOORUMIEN JA BLOGIEN KÄYTTÖ VAUVAN ODOTUSTA KOSKEVASSA TIEDON- HANKINNASSA JA TIEDON JAKAMISESSA. Pia Ylenius KESKUSTELUFOORUMIEN JA BLOGIEN KÄYTTÖ VAUVAN ODOTUSTA KOSKEVASSA TIEDON- HANKINNASSA JA TIEDON JAKAMISESSA Pia Ylenius Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan Riikka Linna Pro gradu -tutkielma Puheviestintä Syksy 2005 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS VTK Liisa Kauppila kevät 2011 KAKS:N RAHOITTAMIEN TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS VTK Anna Laiho syksy 2011 VTK Liisa

Lisätiedot

JOHDANTO. 1 Kimmo Elo ja Lauri Rapeli: Suomalaisten politiikkatietämys, Oikeusministeriön julkaisu 2008:6.

JOHDANTO. 1 Kimmo Elo ja Lauri Rapeli: Suomalaisten politiikkatietämys, Oikeusministeriön julkaisu 2008:6. 1 JOHDANTO Opetushallitus myönsi 13.3.2009 erityisavustuksen Työväen Akatemian hankkeeseen Kansalaisuuteen kasvatus kansanopistoissa, kolmen toimijan näkökulma. Hankkeen lähtökohtana oli yhtäältä vapaan

Lisätiedot

[Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

[Kirjoita asiakirjan alaotsikko] [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt yhteenveto asiakirjan sisällöstä. Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus Sisältö Käsikirja Käyttäjän opas Tekninen opas Syksy Esitysohjeet opettajalle Lapsen tehtävälomake Tarkistuslomake Talvi Esitysohjeet opettajalle

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA Agora Center Jyväskylän yliopisto Jyväskylä 2011 2011 Eero Kuronen, Raine Koskimaa ja Jyväskylän yliopisto ISBN ISBN 978-951-39-4235-9 (nid.) 978-951-39-4236-6

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 rateginen tavoitteet terveelliset elämäntavat sisällöt johdon vastuut mittarit esimiesten ro öterveys raportointi työhyvinvointi työsuojelu työurien pidentäminen

Lisätiedot

Politiikan sekahaku. Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita

Politiikan sekahaku. Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita Politiikan sekahaku Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita Matti Apunen Ilkka Haavisto Johanna Kallio Olli Kangas Pentti Kiljunen Mikko Niemelä Ville Pernaa Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät

Lisätiedot

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen 1 Metropolia ammattikorkeakoulu Liiketalouden yksikkö Pertti Vilpas Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen Osa 1 Sisältö: 1. Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteita.2 2. Määrällisen tutkimusprosessin vaiheet..3

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPIN KOE 20.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

YHTEISKUNTAOPIN KOE 20.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ YHTEISKUNTAOPIN KOE 20.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa arvostelussa käytettävistä

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

PÄIVITTÄISTAVAROIDEN OSTAMINEN JA KULUTTAJIEN NÄKEMYKSET KAUPAN KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMISTÄ ANU RAIJAS KATJA JÄRVELÄ

PÄIVITTÄISTAVAROIDEN OSTAMINEN JA KULUTTAJIEN NÄKEMYKSET KAUPAN KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMISTÄ ANU RAIJAS KATJA JÄRVELÄ PÄIVITTÄISTAVAROIDEN OSTAMINEN JA KULUTTAJIEN NÄKEMYKSET KAUPAN KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMISTÄ ANU RAIJAS KATJA JÄRVELÄ Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot