Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma"

Transkriptio

1 Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, SIPOO

2 Nikkilän Sydän Tiivistelmä 1 (4) TIIVISTELMÄ Nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan tilat ovat huonokuntoisia; niissä on esiintynyt sisäilmaongelmia, osa rakennuksista on jo jouduttu sulkemaan ja ne ovat tekniikaltaan vanhentuneita. Nikkilän Sydän -hankkeen tarkoituksena on korvata nykyiset tilat uusilla, nykyaikaisilla ja toimivilla tiloilla, joissa sijaitsee kaksi itsenäistä erikielistä yläkoulua saman katon alla. Keskeisimmät tavoitteet ovat: Koulujen tilojen ratkaisuissa tulee käyttää joustavia, helposti laajennettavia tai supistettavia, mukautuvia ratkaisuja. Tilat suunnitellaan pedagogisesti nykyaikaisiksi ja toimiviksi, ja toteutetaan siten, että molempien kielien ja koulujen identiteetti turvataan. Nikkilän Sydän hankkeen toteutuskustannuksissa tulee päästä huomattavasti aikaisempaa edullisempaan hankekokonaisuuteen. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannukset voivat olla enintään 16,3 M (rakennustöiden kustannusosuus). Nikkilän Sydän tulee suunnitella siten, että se hengeltään soveltuu Nikkilän keskustaan ja Enter -koulutuskeskukseen Vaiheistus ja mitoitus Nikkilän Sydän -hankeen lähtökohtana on ollut sen vaiheittainen rakentaminen siten, että koulu pystyy laajenemaan Nikkilän ja Pohjois-Sipoon kasvun ja sen myötä lisääntyvän oppilasmäärän mukaisesti. Oppilasmäärät perustuvat laadittuun Sipoon strategiaan 2025 ja sen väestöennusteisiin. Koska Nikkilän kasvusta johtuen oppilasmäärä kasvaa jatkossa ensin alakouluissa, on koulutoimi päättänyt, että Nikkilän Sydämen suunnittelussa varaudutaan lisätilatarpeeseen 5-6 luokille. Sipoon ennustetun kasvun ja koulutoimen linjausten perusteella Nikkilän Sydämen hankesuunnitelma on jaettu kolmeen vaiheeseen. 1. Nikkilän Sydämen ensimmäinen vaihe suunnitellaan likimain nykyisten Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan suuruiseksi ja vaiheittain laajentuvaksi. 2. Nikkilän Sydämen toisessa vaiheessa se suunnitellaan laajennettavaksi Sipoonjoen koulun osalta yhtenäiskouluksi 5-6 luokkien osalta. 3. Kolmannessa vaiheessa Nikkilän Sydämen yläkoulu suunnitellaan laajennettavaksi rakentamalla siirrettävillä kaksikerroksisilla moduulielementeillä lisätilaa yläkoululle. Kunkin vaiheen oppilasmääräennusteet ja ko. vaiheen ennustettu toteuttamisajankohta on esitetty seuraavasta taulukossa. Mitoitusoppilasmäärä Arvioitu toteutumisaika NIKKILÄN SYDÄN VAIHEITTAIN Lisäoppilaat Nykyinen oppilasmäärä Nikkilän Sydän, 1. vaihe, yläkoulu Sipoonjoen koulun yhtenäiskoulu (5-6 luokat) Nikkilän Sydän, 2. vaihe, yhtenäiskoulu 5-9 (SK) 1000 Sipoonjoen koulun yläkoulun laajennus Nikkilän Sydän, 3. vaihe, vuonna

3 Tiivistelmä 2 (4) Tilamitoitus Nikkilän Sydän hankkeen laajuuden määrittämiseksi projektiryhmä ja koulutoimi ovat koonneet vertailutietoa lähikuntien kouluista. Tämän perusteella Sipoon koulujen mitoitus on selkeästi väljempi kuin muualla Suomessa ja erityisesti Kuuma -kunnissa. Sipoon koulujen bruttopinta-ala nykyistä oppilasta kohden on lähes 18 brm² / nykyinen oppilas, kun se on selvitetyissä Kuuma-kunnissa vastaavasti 12,4-14,6 brm² / nykyinen oppilas ja 11,3 12,0 brm² / mitoitusoppilas. Nikkilän Sydämessä tavoitteeksi asetettiin 12,0 brm² / mitoitusoppilas. Ensimmäisen vaiheen toteutuksessa joudutaan ottamaan huomioon yleisten tilojen mitoituksessa myöhemmät vaiheet, ja tämän takia eri vaiheille asetetaan tehokkuusvaatimukset siten, että bruttopinta-ala oppilasta kohden laskee 1. vaiheesta 3. vaiheeseen 13,0 brm² / mitoitusoppilas 11,0 brm² / mitoitusoppilas. Sijoitus ja hankekokonaisuudet Vaihtoehtoisten tarkastelujen jälkeen on päädytty esitykseen, jossa Nikkilän Sydän -hanke sijoitetaan Sipoonjoen koulun nykyisten rakennusten paikalle. Suunnittelualue käsittää alueen jossa nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan rakennukset sijaitsevat. Koska Nikkilän Sydän vaatii vain osan suunnittelualueesta, muodostuu suunnittelualueelle myös muita projekteja. Muodostuvat hankkeet ovat: 1. Nikkilän Sydän: Tämä tarveselvitys ja hankesuunnitelma 2. Kungsvägens skolan entiset rakennukset B1 B3 ja H: uuden käyttötarkoituksen määrittäminen 3. Koulujen yhteiset rakennukset C, F ja G: Tontin uuden käyttötarkoituksen määrittäminen Nikkilän Sydämen hankesuunnitelma käsittää vain ko. rakennuksen ja sen vaatiman tontin. Muut hankkeet (2 ja 3) projektoidaan omiksi hankkeikseen ja toteutetaan myöhemmin. Toteuttamisperiaatteet Tavoitteiden saavuttamisen kannalta parhaaksi ratkaisuksi osoittautui ns. tähtimalli, joka tasapainoisimmin toteuttaa projektin moninaiset tavoitteet muuntojoustavuudesta tehokkaaseen tilan käyttöön. Lisäksi tähtimalli vastaa helposti ympäristön asettamiin arkkitehtonisiin ja kaupunkikuvallisiin tavoitteisiin sen eri siipien hakiessa ympäristön koordinaatteja ja voimaviivoja. Nikkilän Sydämen tavoitteiden saavuttamiseksi rakennuksen ala ( footprint ) pidetään pienenä. Tämä palvelee energiatehokkuuden tavoitteita, mutta myös tavoitteita yhteisöllisyydestä ja tilojen helposta saavutettavuudesta. Mallin avulla voidaan myös antaa sekä Sipoonjoen koululle, että Kungsvägens skolalle oma selkeästi tunnistettava identiteettinsä sekä sisätiloissa että rakennuksen ulkoisessa hahmossa. Tähtien sakarat synnyttävät luontevasti mittakaavaltaan sopivan kokoisia toiminnallisia kokonaisuuksia ja miellyttäviä lähipihoja. Lähipihat ovat suojaisia ja mikroilmaston kannalta otollisia tiloja ulko-oleskeluun. Koulujen itsenäisyys ja yhteistyö on ollut suunnittelun lähtökohtana. Suunnitelmassa on osoitettu selkeästi kielialueittain hahmotettavat reviirit. Yhteistilat toisaalta mahdollistavat luontevan kanssakäymisen rakennuksen sisällä. Keskeiset ja tiiviit yleiset tilat mahdollistavat sosiaalisia kohtaamisia päivän aikana.

4 Tiivistelmä 3 (4) Laajentuminen ja talotekniikka Tähtimalli tarjoaa luontevan laajentumisperiaatteen tuleville laajennusosille. Koulu laajenee ytimensä ympärille. Suunnitelma perustuu muuntojoustavuuden periaatteille, joissa rakennus laajenee ja supistuu tarpeiden mukaan teorialuokkasiipien osalta. Myös liikuntatilat ovat toteutettavissa erillisenä hankkeena tai yhdistettynä laajennussiipeen. Perusratkaisu mahdollistaa lisäsiipien liittymisen perusmoduuliin mahdollisimman pienin häiriöin ja kustannustehokkaasti. Lisäsiivet ovat luonteeltaan joko pysyviä rakenteita tai mukautuvaan, siirrettävään moduulirakentamiseen perustuvia. Tähden siivet muodostavat talotekniikan ja toiminnan näkökulmasta itsenäisiä, autonomisia talojaan talossa. Myös rakennuksen palotekniset rajat määräytyvät luontevasti tähtien sakaroiden mukaisesti. Rakennuksen toteuttamisperiaatteena on joustava moduulirakentaminen, joka voi reagoida muuttuviin tilatarpeisiin. Talotekniset ja rakenteelliset ratkaisut ovat yleispäteviä ja mukautuvia. Yhteenveto Oheisessa taulukossa on esitetty yhteenveto hankesuunnitelman vaiheistuksesta ja toteutuksen laajuudesta. Taulukossa on esitetty tiedot mm. oppilasmäärästä, arvioidun toteutumisajasta ja bruttoneliömääristä NIKKILÄN SYDÄN VAIHEITTAIN TOTEUTUS VAIHTOEHTO A (liikuntasali vaiheessa 1) Lisäoppilaat Mitoitusoppilasmäärä Arvioitu toteutumisaika Bruttoneliömäärä Nykyinen oppilasmäärä brm² 15,0 brm² Nikkilän Sydän, 1. vaihe, yläkoulu brm² 13,4 brm² Sipoonjoen koulun yhtenäiskoulu (5-6 luokat) brm² 5,1 brm² Nikkilän sydän, 2. vaihe, yhtenäiskoulu brm² 11,2 brm² Sipoonjoen koulun yläkoulun laajennus brm² 8,0 brm² Nikkilän Sydän 3. vaihe vuonna brm² 10,7 brm² * liikunnan opetuksessa käytetään pääasiassa monitoimihallia 1200 m 2 brm²/opp

5 Nikkilän Sydän Tiivistelmä 4 (4) n ensimmäisen vaiheen toteutusvaihtoehdot Nikkilän Sydämen ensimmäisen vaiheen investointikustannukset ylittävät budjetissa sovitun ensimmäisen vaiheen investointimäärärahan. Projektisuunnitelman mukaisesti Nikkilän Sydämen ensimmäinen vaihe tulee jakaa osiin siten, että toteutettava Nikkilän Sydän on sille varatun määrärahan suuruinen. Nikkilän Sydämen ensimmäinen vaihe jaetaan tämän takia kahdeksi eri vaihtoehdoksi. Vaihtoehto A on hankesuunnitelman mukainen Nikkilän Sydämen 1. vaiheen toteutus 740 yläkoulun oppilaalle, jossa on mukana myös liikuntasali. Vaihtoehto B on hankesuunnitelman mukainen Nikkilän Sydämen 1. vaiheen toteutus 740 yläkoulun oppilaalle, jossa liikuntasalin toteutus siirretään toteutettavaksi Nikkilän Sydän hankkeen toisessa vaiheessa. Toinen vaihe on arvioitu toteutuvan noin 3 4 vuotta ensimmäisen vaiheen jälkeen. Vaihtoehdossa B nykyinen 404 m2:n liikuntasali jää käyttöön toisen vaiheen toteutumiseen asti Oheisessa taulukossa on esitetty vaihtoehtojen A ja B investointikustannukset kaikkien vaiheiden osalta. Kaikki investointikustannukset on määritelty 10/2013 kustannustasossa kuitenkin siten, että toteutuksissa on otettu huomioon toteutuksen aikainen arvioitu hintakehitys. Vaihtoehto A Vaihtoehto B Liikuntasali toteutetaan vaiheessa 1 Liikuntasali toteutetaan vaiheessa 2 Vaihe , ,00 Vaihe , ,00 Vaihe , ,00 Vaiheet YHTEENSÄ , ,00 Nikkilän Sydämen vaihtoehdon A 1. vaiheen kustannusarvio osalta on 21,49 M. Rakennusteknisten töiden osuus on 18,94 M ja ylittää annetun kustannusraamin 2,94 M :lla. Nikkilän Sydämen vaihtoehdon B 1. vaiheen kustannusarvio osalta on 19,30 M. Rakennusteknisten töiden osuus on 16,95 M ja ylittää annetun kustannusraamin 0,65 M :lla (4% budjetoiduista rakennusteknisten töiden kustannuksista). Nikkilän Sydämen uudet tilat ovat noin brm 2 pienempi kuin alkuperäiset Kungsvägens skolan ja Sipoonjoen koulun tilat. Tämän takia sisäinen vuokra ei juuri kasva nykyisestä, vaikka vuokrataso on normaalia halvempi pienempien Sipoonjoen koulun väistötilojen takia. Mikäli liikuntasalia ei toteuteta, pienenee sisäinen vuokra noin euroa vuodessa. Nykyisen liikuntasalin ylläpitäminen maksaa kuitenkin noin euroa vuodessa. Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi on tehty EVA (ennakkovaikutusten arviointi) menettelyä käyttäen ja esitetty hankesuunnitelman kohdassa 12.

6 Sisällysluettelo 1 (5) Sisältö ESIPUHE... 1 OSA A: NIKKILÄN SYDÄMEN TARVESELVITYS JOHDANTO Hankkeen määrittely NYKYISET RAKENNUKSET, HANKKEEN TAVOITTEET JA RISKIT Nykyiset rakennukset sekä niiden käyttö ja kunto Sipoonjoen koulu: rakennukset ja niiden käyttö sekä kunto Kungsvägens skola: rakennukset ja niiden käyttö sekä kunto Yhteiset tilat, muut tilat ja yhteiskäyttö Nikkilän Sydämen tarveselvityksen ja hankesuunnittelun tavoitteet Hankkeen riskien arviointi HANKKEEN OSAPUOLET Hankkeen johtaminen Hankesuunnittelun osapuolet HANKKEEN MITOITUS JA LAAJUUDEN MÄÄRITTELY Nikkilän Sydämen mitoitusoppilasmäärät Nikkilän Sydän, yläkoulu, mitoitus Sipoonjoen koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi (luokat 5 6) Sipoonjoen koulun yläkoulun laajentaminen Yhteenveto Nikkilän Sydämen mitoitusoppilasmäärästä Nikkilän Sydän hankkeen tilatarpeen määrittely Koulutilat Sipoossa Koulutilat naapurikunnissa Nikkilän Sydämen tilatarvetavoite brm 2 /mitoitusoppilas PERIAATERATKAISUT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA... 16

7 Sisällysluettelo 2 (5) 5.1 Nikkilän Sydämen ensimmäinen vaihe ja laajennusvaraukset Nikkilän Sydän, 1. vaihe, yläkoulu (Kungsvägens skola ja Sipoonjoen koulu) Nikkilän Sydän, 2. vaihe, yhtenäiskoulun luokat 5 6 (Sipoonjoen koulu) Nikkilän Sydän, 3. vaihe, yläkoulun laajentaminen Nikkilän Sydämen vaiheiden laajuudet ja bruttopinta-alat Sijoittumisvaihtoehdot tontille Hankekokonaisuuksien muodostaminen JOHTOPÄÄTÖKSET... 21

8 Sisällysluettelo 3 (5) OSA B: NIKKILÄN SYDÄMEN HANKESUUNNITELMA JOHDANTO HANKESUUNNITELMAAN NIKKILÄN SYDÄMEN HANKESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Hankkeeseen osallistujat ja hankeen tavoitteet Nikkilän Sydämen sijoituspaikka ja laajuus Mitoitusoppilasmäärät Henkilökuntasuunnitelmat NIKKILÄN SYDÄMEN TOTEUTTAMISPERIAATTEESTA A5 rakennuksen hyödyntäminen Ruokailun vaihtoehdot ja toteuttaminen NIKKILÄN SYDÄMEN ERI VAIHEIDEN TILAOHJELMA JA LAAJUUS Huonetilaohjelma, Nikkilän Sydän 1. vaihe, yläkoulu (Kungsvägens skola ja Sipoonjoen koulu) Huonetilaohjelma, Nikkilän Sydän 2. vaihe, yhtenäiskoulun lk. 5-6 laajennus (Sipoonjoen koulu) Huonetilaohjelma, Nikkilän Sydän 3. vaihe, yläkoulun laajennus (Sipoonjoen koulu) RAKENNUSPAIKKA Hankkeen sijainti Ajoneuvoliikenne, huolto ja paikoitus Pihat ja kevyt liikenne Asemakaava, tontti Purettavat ja poistuvat rakennukset L1-POHJAPIIRUSTUKSET Tilojen sijoittuminen ja luonne Toimintaperiaatteet... 35

9 Sisällysluettelo 4 (5) 7 TEKNINEN LAATUTASO Rakennustekniikka ja rakenneratkaisut Hirsirakentamisvaihtoehto Sähköjärjestelmät LVIA-tekniikka Elinkaaritavoitteet Käyttöikä ja muunneltavuus Turvallisuus ja terveellisyys Energiatehokkuus Ympäristövaikutukset HANKKEEN VAIHEISTAMISEN VAIHTOEHDOT Nikkilän Sydämen ensimmäisen vaiheen vaiheistaminen mahdollisuudet Vaihtoehto A: Nikkilän Sydämen toteutuksen vaiheistaminen Vaihtoehto B: Nikkilän Sydämen toteutuksen vaiheistaminen INVESTOINTIKUSTANNUKSET Nikkilän Sydämen ensimmäisen vaiheen investointikustannukset Nikkilä Sydämen toisen vaiheen investointikustannukset Moduulikoulun kustannukset Yhteenveto vaihtoehtoisista investointikustannuksista SISÄINEN VUOKRA Sivistystoimen maksamat vuokrat nykyisistä tiloista Vaihtoehto A: Nikkilän Sydän, 1. vaihe, jossa toteutetaan myös 583 m2:n liikuntasali Vaihtoehto B: Nikkilän Sydän, 1. vaihe, jossa ei toteuteta liikuntasalia Yhteenveto RAHOITUSSUUNNITELMA... 53

10 Sisällysluettelo 5 (5) 12 HANKKEEN VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA VERTAILU Vaihtoehdot ja niiden kuvaus Vaihtoehtojen vertailussa käytettävät tekijät Vaihtoehtojen A ja B toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Vaikutukset oppilaiden liikuntamahdollisuuksiin Vaikutukset sipoolaisten liikuntamahdollisuuksiin Vaikutukset koulujen tilaisuuksien järjestäminen Taloudelliset vaikutukset Vaihtoehtojen vaikutukset laajennusvaihtoehtoihin Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Yhteenveto vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnista ja vertailusta AIKATAULU... 60

11 Nikkilän Sydän Esipuhe 1 (1) ESIPUHE Nikkilän Sydän hankesuunnitelma jakautuu kahteen osaan: tarveselvitykseen ja hankesuunnitelmaan. Kumpikin osa on esitetty omana erillisenä raporttina. Suunnitelmat ovat laatineet hankkeen asettajan toimesta projekti- ja seurantaryhmät. Lisäksi hankkeen edistämiseen on osallistunut lukuisa määrä koulun henkilöstöä ja Sipoon kunnan luottamushenkilöitä. Hankkeen asettaja: Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas. n tehtävänä on ollut johtaa ja koordinoida suunnittelua sekä päättää suunnitteluratkaisut suunnittelijoiden tuomien vaihtoehtojen pohjalta. on aloittanut työnsä vuoden 2013 alussa, laatinut projektisuunnitelman tavoitteiden asettamisineen, tarveselvityksen luonnoksen ja valmistellut suunnittelijoiden valinnan. Varsinainen rakennussuunnittelu käynnistyi kesäkuussa on kokoontunut tarveselvityksen ja hankesuunnittelun osalta yhteensä 40 kertaa ja 120 tuntia. : Ilari Myllyvirta, tekninen johtaja, projektiryhmän puheenjohtaja Jukka Haakana, rakennuttajainsinööri Ann-Cathrine Helling, rehtori, Kungsvägens skola Liisa Juga, vs. rehtori, Sipoonjoen koulu Seppo Kärpänen, projektijohtaja Lisäksi hankkeen määrittelyyn osallistuivat sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka ja opetusjohtaja Anneli Nylund. Seurantaryhmän tehtävänä on ollut kommentoida tehtyjä valintoja. Seurantaryhmä on kokoontunut kuukauden välein asiantuntijasuunnittelun käynnistymisen jälkeen. Hallitus valitsi seurantaryhmään luottamushenkilöiden edustajat. Seurantaryhmään kuuluivat: Luottamushenkilöiden edustus: Rolf Björkell Kjell Grönqvist Rauno Haapaniemi Ari Oksanen Maarit Rope Antti Skogster Ari Tamminen Sipoon kunnan virkamiesten edustus: Ilari Myllyvirta, TEKY (puheenjohtaja) Seppo Kärpänen, Sivistys, koulutuspalvelu Ann-Cathrine Helling, Sivistys, koulutuspalvelut Liisa Juga, Sivistys, koulutuspalvelut Anne Laitinen, Sivistys, kulttuuri ja nuorisotyö Tiina Salonen, työturvallisuuspäällikkö Birgit Mäkilä, SOTE, ruokapalvelut Tina Sihvo, SOTE, terveysneuvonta Minna-Maria Jokinen, TAHA Johanna Horelli, KEKE Jukka Haakana, TEKY, toimitilat

12 Tarveselvitys 1 (61) OSA A: NIKKILÄN SYDÄMEN TARVESELVITYS 1 Johdanto Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolanin olemassa olevat tilat eivät enää vastaa nykyaikaisen koulun edellytyksiä terveellisyyden ja toimivuuden näkökulmasta. Nykytilojen vakavat sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet oppilaiden ja henkilökunnan oireilua. On välttämätöntä korvata ne uusilla, muuntojoustavilla ja tämän päivän vaatimukset toteuttavilla tiloilla. Nikkilän Sydämen tarveselvityksellä määritetään Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolanin uusien tilojen laajuus tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Lähtökohtana on ollut, että molemmille kouluille toteutetaan yksi yhteinen kiinteistö, jossa siis sijaitsee kaksi erikielistä koulua saman katon alla. Lisäksi lähtökohtana on ollut myös, että uusiin tiloihin ei sijoiteta muita toimintoja kuin mainitut kaksi koulua kuitenkin siten, että toteutettava kiinteistö toimii mahdollisimman laajassa iltakäytössä mm. kansalaisopiston toimesta. Tätä tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa edeltänyt aiemmin laadittu hankesuunnitelmaluonnos osoittautui laajuudeltaan ja hinnaltaan epärealistiseksi sekä toteutuksen kannalta mahdottomaksi. Näin ollen suunnittelun perusteet ja koulujen tarpeiden selvittäminen on tässä työssä asetettu uusiksi. Taustana on ollut mm. tarve selvittää tilaohjelman laajuus ja hakea optimaalinen tasapaino sen ja hankkeen pedagogisten tavoitteiden välillä sekä määrittää olemassa olevien rakennusten käyttömahdollisuudet uudessa tilanteessa niiden toimivuuden ja korjattavuuden näkökulmasta. Nikkilän Sydämen tarveselvitys koostuu 1) nykytilanteen kuvauksesta, 2) uudelle Nikkilän Sydän - kiinteistölle asetettavien tavoitteiden ja projektin riskien määrittämisestä, 3) Nikkilän Sydämen toteutuksen laajuuden ja laajennusvarausten selvittämisestä sekä 4) hankkeen projektionnista osaprojekteiksi. 1.1 Hankkeen määrittely Hankkeen nimi on Nikkilän sydän. Se koostuu kahdesta eri koulusta: Sipoonjoen koulusta ja Kungsvägens skolasta. Sipoonjoen koululle ja Kungsvägens skolalle hankitaan tarkoituksenmukaiset ja terveelliset sekä ympäristöön sopivat tilat korvaamaan nykyiset tilat. Hankkeessa toteutetaan saman katon alle sekä suomen- että ruotsinkielinen yläkoulu. Hanke toteutetaan hyödyntäen mahdollisimman kustannustehokasta rakentamista ja vaiheistamista siten, että 1. vaiheeseen käytetään enintään 16,3 M (rakennuskustannukset) vuosina Toisen vaiheen aikataulua ei toistaiseksi tunneta.

13 Tarveselvitys 2 (61) Suunnittelualue käsittää alueen, johon sijoittuvat 1) Sipoonjoen koulun nykyiset rakennukset A1-A5, Pirtti ja Riihi 2) Kungsvägens skolanin nykyiset rakennukset B1-B3 ja H (sis. myös keittiön) 3) koulujen yhteiset rakennukset C, F ja G sekä 4) muut rakennukset D ja E. Oheisessa kuvassa on esitetty tämän hetkinen tilanne: Kuva 1: Nykytilannekartta

14 Tarveselvitys 3 (61) 2 Nykyiset rakennukset, hankkeen tavoitteet ja riskit Luvussa kaksi on kohdassa 2.1 esitetty nykyisten rakennuksen käyttö ja kunto ja luvuissa 2.2 ja 2.3 Nikkilän Sydän -hankkeen tavoitteet ja riskit. 2.1 Nykyiset rakennukset sekä niiden käyttö ja kunto Nikkilän Sydämen tarveselvityksen alue käsittää sekä Sipoonjoen koulun että Kungsvägens skolan käytössä olevat alueet. Alueella olevissa kiinteistöissä on myös kaksi asuinrivitaloa, joista toinen on peruskorjattu oppilashuollon tiloiksi ja vuonna 2012 suljettu käytöstä mikrobivaurioiden takia. Toisessa asuinrivitalossa on 10 huoneistoa asuinkäytössä. Lisäksi Kungsvägens skolan tiloissa rakennuksessa B1 toimii kansalaisopiston kanslia. Alueen kiinteistöistä on vuosien aikana tehty laajat kuntokartoitukset ja sisäilmatutkimukset, joiden perusteella voidaan määrittää kiinteistöjen nykyinen kunto. Lisäksi kuntokartoitusten ja tutkimusten perusteella on tehty päätökset väistötiloihin siirtymisestä ja kiinteistöjen sulkemisesta. Ohessa on esitetty kooste kiinteistöjen kunnosta jaoteltuna Sipoonjoen koulun, Kungsvägens skolan sekä koulujen yhteisiin rakennuksiin ja muihin alueen kiinteistöihin Sipoonjoen koulu: rakennukset ja niiden käyttö sekä kunto Sipoonjoen koulu koostuu rakennuksista A1-A5, ja lisäksi yhteisiä tiloja sijaitsee G- (tekninen työ), C- (ruoka- ja liikuntasali) ja F-rakennuksessa (kotitalous). A1-rakennukseen laadittiin tutkimusten perusteella suunnitelma, jonka perusteella määriteltiin korjaustoimenpiteet, jotka tehtiin kesällä A2-rakennuksen peruskorjaus piti alkaa jo vuonna 2009, mutta silloin todettiin, että se tulee yhtä kalliiksi kuin uuden rakentaminen, jolloin siitä luovuttiin ja rakennus on ollut tyhjillään siitä asti. A3-rakennuksessa todettiin keväällä 2012 niin pahoja sisäilmaongelmia, että niitä ei kannattanut taloudellisista syistä korjata, ja rakennus jouduttiin sulkemaan toukokuussa Väistötilat vuokrattiin viereisistä Pirtin rakennuksista, joissa Leppätien koulu oli ollut väistötiloissa. A4-rakennukseen laadittiin tutkimusten perusteella suunnitelma, jonka perusteella määriteltiin korjaustoimenpiteet, jotka tehtiin kesällä Keväällä 2013 tehtiin seurantatutkimus, jossa todettiin, että tilanne ei kuitenkaan ollut parantunut, vaan oppilaiden oireilu jatkui siitä huolimatta. Rakennus suljettiin syksyllä Rakennuksessa sattui myös tulipalo keväällä 2013, joka tuhosi 1. kerroksen tiloja. Väistötiloiksi vuokrattiin Ladot, jotka sijoitettiin viereiselle hiekkakentälle. Myös A5 rakennuksessa (A.I.V.-sali) osa oppilaista oireilee, joten se on vain välitunti- ja päivänavauskäytössä. A1-rakennus, Puukoulu Rakennettu 1930-luvulla, krs-ala 322 m 2 Remontoitu 2000-luvun alussa, 2 luokkatilaa (kuvataide ja tekstiilityö). Rakennusrungon alaosassa on lahovaurioita. Tuulikaapin lattia on korjattu kesällä Rakennus käytössä kevättalveen (helmi-maaliskuu) 2016 asti.

15 Tarveselvitys 4 (61) A2-rakennus Rakennettu 1969, krs-ala 998 m 2 Ollut aiemmin lukion käytössä vuoteen 2007 asti. Alapohjan materiaalin poisto sekä asbestin purkutyö tehty vuonna Ei käytössä. A3-rakennus Rakennettu 1969, krs-ala 1643 m 2 Luokkahuoneita ja opettajanhuone Tutkimuksissa todettu ulkoseinässä ja sokkelihalkaisussa voimakas mikrobivaurio. Rakennus poistettu käytöstä vuonna Ei käytössä. A4-rakennus Rakennettu 1977, krs-ala 810 m 2 Henkilöstön ja oppilaiden kokeneiden sisäilmaongelmien takia tehtiin tutkimukset ja sen perusteella vuonna 2012 seuraavat korjaukset: tiivistys, ilmanvaihdon nuohous, kaikkien kalusteiden ja tavaroiden puhdistus sekä alapohjan alipaineistus. Mittauksissa todettiin, ettei tilanne parantunut. Suljettu syksyllä Ei käytössä A5-rakennus, Rakennettu 1995, krs-ala 1197 m 2 A.I. Virtanen-sali Tilapäisessä käytössä sekä välitunti- ja päivänavauskäyttö Ilmanvaihto puhdistettu. Pirtti Krs-ala 713 m 2 Vuokrattu tilapäinen tilaelementtirakennus (Keuda ja Parmaco) vuonna luokkatilaa Riihi Krs-ala 426 m 2 Vuokrattu tilapäinen tilaelementtirakennus (Parmaco) vuonna luokkatilaa (sis. fys/kem) + oppilashuolto Ladot Krs-ala 728 m 2 Vuokratut kaksi tilapäistä tilaelementtirakennusta (Cramo) vuonna luokkatilaa (sis. kotitalous ja fy/ke) ja hallintotilat sekä ela-erityisopetustilaa Kungsvägens skola: rakennukset ja niiden käyttö sekä kunto Kungsvägens skola koostuu rakennuksista B1-B3; sekä H-rakennus (jossa sijaitsee Wessman-sali) ja yhteisiä tiloja G- (tekninen työ), C- (liikuntasali) ja F-rakennuksessa (kotitalous, tekstiilityö ja fysiikka/kemia sekä oppilashuolto).

16 Tarveselvitys 5 (61) Rakennuksissa tehtiin vuodenvaihteessa 2012/2013 ja helmikuussa 2013 mittavia sisäilmatutkimuksia, joiden perusteella laadittiin korjaussuunnitelmat. Korjaustöitä tehtiin kesällä ja syyslomalla Korjaukset jatkuvat vielä joulukuussa Syksyllä 2013 on käynnistetty rakennuksissa B1- ja B3 Työsuojelurahaston rahoituksella hanke, jossa kehitetään aktiivisella paine-erosäädöllä ohjattavaa huonekohtaista ilmanvaihtoa ratkaisuksi sisäilmahaittakohteisiin. Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Lisäksi Aalto-yliopisto valmistelee yhdessä Helsingin yliopiston kanssa hanketta, jossa tutkitaan rakennuksen toimivuutta mikrobiologisin silmin, ja Kungsvägen skola on mukana yhtenä kohteena. Tavoitteena on, että tehdyillä tutkimuksilla ja korjaustoimenpiteillä saadaan rakennukset pysymään käyttökunnossa kunnes Nikkilän Sydämen valmistuu. B1-rakennus Rakennettu 1920, krs-ala 832 m 2 Yläkerta osittain kansalaisopiston käytössä Ala- ja yläkerrassa luokkahuoneita Korjattu vuonna 2012 tutkimuksissa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. Ikkunoita on korjattu ja tiivistetty. B2-rakennus Rakennettu 1960, krs-ala 748 m 2 Korjattu vuonna 2012 tutkimuksissa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. Ikkunoita on korjattu ja tiivistetty, B3-rakennus Rakennettu 1969, krs-ala 925 m 2 Korjattu vuonna 2012 tutkimuksissa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. Ikkunoita on korjattu ja tiivistetty, H-rakennus Rakennettu 2001, krs-ala 2245 m 2 Sisältää Wessman-salin sekä keittiön, ruokasalin ja luokkahuoneita Yhteiset tilat, muut tilat ja yhteiskäyttö Yhteiset tilat Molempien koulujen yhteisiä tiloja on C-, F- ja G-rakennuksessa sekä lisäksi koulujen yhteinen oppilashuolto on toiminut D-rakennuksessa. D-rakennuksessa tehtiin tammikuussa 2012 sisäilmatutkimuksia, joissa todettiin niin laajoja sisäilmaongelmia, että rakennus suljettiin syksyllä Tämän jälkeen rakennuksen henkilökunta hajasijoitettiin molempien koulujen tiloihin. Muissa rakennuksissa tehtiin vuodenvaihteessa 2012/2013 ja helmikuussa 2013 mittavia sisäilmatutkimuksia, joiden perusteella laadittiin korjaussuunnitelmat. Korjaustöitä tehtiin kesällä ja syyslomalla G-rakennuksen eteläpääty (Sigfridskolan tilat) on suljettu sisäilmaongelmien takia vuonna Myös C-rakennuksessa on korjauksista huolimatta oireiltu, joten se on tällä hetkellä vajaakäytössä ja opetusta on osittain siirretty monitoimihallille.

17 Tarveselvitys 6 (61) Tavoitteena on, että tehdyillä korjaustoimenpiteillä saadaan muut rakennukset pysymään käyttökunnossa Nikkilän Sydämen valmistumiseen saakka. C-rakennus Rakennettu 1972, krs-ala 1456 m 2 Voimistelusali, ruokasali sekä luokkahuone. Keravan Energian varalämpökeskus Korjattu vuonna 2012 tutkimuksissa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. Lattioita ja ikkunoita tiivistetty. F-rakennus Rakennettu 1969, krs-ala 1188 m 2. Kotitalousluokkia, fysiikan tiloja, 2 kpl luokkatilaa, KVS:n oppilashuolto ja tekstiilityö Korjattu vuonna 2012 tutkimuksissa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. Lattioita ja ikkunoita tiivistetty, Kaksi pienempää tilaa otettu pois käytöstä vuonna 2012 sisäilmaongelmien takia. G-rakennus Rakennettu 1972, krs-ala 934 m 2 Korjattu vuonna 2012 tutkimuksissa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. Tiivistetty, ilmanvaihto nuohottu. Sisältää teknisen työn luokat. Rakennuksen eteläpääty on suljettu. Käyttöikänsä päässä oleva rakennus. D-rakennus Rakennettu 1959, krs-ala 360 m 2 Entinen asuinrivitalo, joka muutettu vuonna 2000 peruskorjauksella oppilashuollon tiloiksi. Sokkeli- ja ulkoseinärakenteissa on todettu mikrobivaurioita. Suljettu vuonna Ei käytössä. Muut tilat E-rakennus Rakennettu 1959, krs-ala 640 m 2 Asuinkäytössä oleva rivitalo (10 asuntoa). Käyttöikänsä päässä oleva rakennus. Asunnot on irtisanottu alkaen. Huoltorakennus Rakennettu 1959, krs-ala 96 m 2 Huoltomiesten käytössä oleva entinen sauna- ja pesutuparakennus. Käyttöikänsä päässä oleva rakennus. Rakennus käytössä kevättalveen (helmi-maaliskuu) 2016 asti. Yhteiskäyttö Lisäksi opetusta on järjestetty Monitoimihallilla (liikunta) ja Enterissä (musiikki) Monitoimihallin salit toimivat yläkoulujen pääasiallisina liikuntasaleina.

18 Tarveselvitys 7 (61) 2.2 Nikkilän Sydämen tarveselvityksen ja hankesuunnittelun tavoitteet Nikkilän Sydämen tarveselvityksen ja hankesuunnittelun lähtökohtana on rakentaa Sipoonjoen koululle ja Kungsvägens skolalle uudet koulutilat, jossa kaksi erikielistä koulua toimii saman katon alla. Tavoitteena on mahdollisuuksien talo, joka kykenee reagoimaan joustavasti myös vielä osin tuntemattomiin tulevaisuuden tarpeisiin. Kaupunkirakenteen kannalta eheytetään hajanaista kaupunkikuvaa ja toteutetaan helposti lähestyttävä, esteetön ja ekologisesti kestävä moderni koulu. Tilaratkaisut tukevat koulun pedagogisia tavoitteita. Hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten oleellinen vähentäminen aikaisemmasta hankesuunnitelmasta on yksi keskeisistä tavoitteista. Hankkeen 1. vaiheen kustannukset voivat olla enintään 16.3 M (rakennustöiden kustannus). Kustannusten laskemiseen käytetään kaikkia mahdollisia keinoja kuten esimerkiksi tilatarpeen tarkastelua, kustannustehokasta rakentamista, olemassa olevien tilojen hyödyntämistä sekä rakentamisprojektin vaiheistamista. Joustavien, helposti laajennettavien tai supistettavien, ratkaisujen käyttö Nikkilän Sydämen suunnittelussa on yksi hankeen keskeisiä tavoitteita. Kustannusten hallinnassa keskeistä on tilojen tehokas käyttö ja sen maksimointi tilojen määrän säästämiseksi. Myös laajennettavuus ovat suunnittelun johtavia periaatteita. Laajennusosien liittymäkohdat suunnitellaan huolella, jotta liittyminen voi tapahtua mahdollisimman pienin operaatioin, koulunkäyntiä häiritsemättä ja seiniä mahdollisimman vähän purkamalla. Kulkureitit laajennusosiin toteutetaan valmiiksi jo ensimmäisessä vaiheessa. Nikkilän Sydän suunnitellaan siten, että se hengeltään soveltuu Nikkilän keskustaan ja läheiseen Enter -koulutuskeskukseen. Materiaalivalinnoissa ja taloteknisissä ratkaisuissa noudatetaan kestävän rakentamisen periaatteita. Rakennuksen sijoittelu ja rakentamisperiaatteet tukevat ja jatkavat alueella jo alkaneita rakentamisen tavoitteita. Tilat rakennetaan palvelemaan Nikkilän Sydäntä, sen molempia kouluja. Pedagogisiin tavoitteisiin liittyy kahden eri kielen itsenäisyyden turvaaminen arjen opetustoiminnassa. Sekä Kungsvägens skolalla että Sipoonjoen koululla on omat tilansa omine pihoineen. Kummankin koulun omat tilat käsittävät luokkien lisäksi mm. oman kielialueen pienryhmäopetus- ja aulatilat. Osa tiloista on puolestaan yhteiskäytössä, mikä mahdollistaa toimivan yhteistyön koulujen välillä. Opettajien tilat toteutetaan tasapuolisesti ja koulujen välistä yhteistyötä tukevana. Viihtyvyys taataan mm. mittakaavan vaihtelevalla hyödyntämisellä. Rakennus jaetaan esim. eriasteisiin ja -kokoisiin osiin, jotka palvelevat erilaisia oppimis- ja opetustilanteita, ja ne jakaantuvat luonteeltaan julkisista tiloista puolijulkisiin ja aina yksityisiin tiloihin asti. Erityisesti korkeiden osien akustiseen suunnitteluun kiinnitetään huomiota hankesuunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen asti. Materiaaleilla ja väreillä tuetaan eri koti- ja kielialueiden hahmottumista niin rakennuksen sisä- kuin ulkopuolellakin. Tekniset tavoitteet toteutetaan valitsemalla toimintavarmoja ratkaisuja. Rakennusosien ja - materiaalien huollettavuuteen kiinnitetään huomiota. Rakennuksen oikeaan käyttöön liittyy mm. huoltovälien määrittely. Taloteknisten ratkaisujen yksinkertaiset periaatteet ja selkeät huollettavissa olevat reitit ovat suunnittelun teknisiä tavoitteita. Hankkeen tavoitteena on energiatehokas ja kestävän kehityksen mukainen lopputulos. Ratkaisut tehdään kustannusraamien puitteissa kuitenkin siten, että kaikkiin tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin varaudutaan toteutuksessa, mikäli niitä ei voida toteuttaa ensimmäisen vaiheen kustannusraamin puitteissa.

19 Tarveselvitys 8 (61) 2.3 Hankkeen riskien arviointi Riskeihin on varauduttu järkevien ja monipuolisten suunnitteluratkaisujen avulla. Tällaisia ovat mm. vaiheittain rakentamisen järkevä mahdollistaminen ja jatkuva kustannusseuranta ja -suunnittelu hankkeen ensivaiheista lähtien. Riskinä on olemassa olevien rakennusten elinkaaren päättyminen ennen uusien korvaavien tilojen valmistumista. Tilojen rakennus- ja talotekninen kunto on nyt kokonaisuutena korkeintaan välttävä, ja tiloissa on havaittu myös sisäilman laatuun liittyviä ongelmia. Riskiä hallitaan nykyisten käytössä olevien tilojen asianmukaisella hoidolla turvallisten opetustilojen varmistamiseksi koko Nikkilän Sydämen rakentamisen ajan. Näin vältytään mahdollisuuksien mukaan uusien väistötilojen hankkimiselta. Hankkeessa riskinä on virheellinen oppilasmäärien kasvuennuste. Pohjois-Sipoon ja Nikkilän kasvuennuste on epämääräinen ja se ei ole riittävän hyvin tiedossa. Riskiä hallitaan suunnittelemalla koulu muuntojoustavaksi ja laajennettavaksi. Laajentumisperiaatteet mahdollistavat koulun laajenemisen teknisesti siten, että laajentumistyöt ovat mahdollisia koulutyön keskeytymättä. Mahdollisten laajennusten rakentaminen aikataulutetaan siten että raskaimmat, koulutyötä häiritsevät vaiheet toteutetaan kesällä. Nikkilän Sydämen rakentaminen tulee aloittaa nopeasti ja sen tulee olla valmis jo syyslukukauden 2016 alkuun mennessä. Tämä merkitsee erittäin kireää aikataulua läpi koko suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin. Projektin läpivienti vaatii uusia toimintatapoja ja päätöksenteon joustavuutta. Jotta tarvittavat päätökset saadaan tehdyksi, edellytetään, että luottamuselimillä, Sipoon kunnan johdolla, projektiryhmällä ja koululla on samat tavoitteet ja osapuolet ovat tietoisia hankkeen toimintatavoista ja etenemisestä. Riskiä hallitaan pitämällä kaikki osapuolet koko ajan tietoisina suunnittelutilanteesta ja tekemällä kaikki valmistelutyö mahdollisimman huolellisesti ja läpinäkyvästi, jotta tarvittava luottamus eri osapuolten välille on syntynyt. Erityisenä haasteena on lyhyt suunnitteluaika ja opettajien osallistuttaminen, joka on koulun ja sen projektiryhmän jäsenten tehtävänä. Tavoitteena on merkittävä kustannusten alentaminen. Kustannusriskiä hallitaan käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia keinoja, kuten esimerkiksi tilatarpeen kriittistä tarkastelua ja jatkuvaa kustannusseurantaa.

20 Tarveselvitys 9 (61) 3 Hankkeen osapuolet Hankkeen osapuolet on koottu mahdollisimman laajasti eri alojen asiantuntijoista ja ne on määritelty hankkeen organisaatiossa. Läpinäkyvä päätöksenteko ja hankkeen eri osapuolten jatkuva yhteydenpito on ollut prosessin keskeisiä periaatteita. 3.1 Hankkeen johtaminen Hankkeen asettaja on Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas. Hankkeelle on asetettu projektiryhmä ja seurantaryhmä. n tehtävänä on johtaa ja koordinoida suunnittelua sekä valita suunnitteluratkaisut suunnittelijoiden tuomien vaihtoehtojen pohjalta. on kokoontunut säännöllisesti viikon välein, ja käsitellyt edellisessä istunnossa sovitun valmistelun pohjalta asian sekä tehnyt työn etenemiseksi tarvittavat päätökset. Seurantaryhmän tehtävänä on kommentoida tehtyjä valintoja. Seurantaryhmä on kokoontunut säännöllisesti noin kuukauden välein rakennussuunnittelun käynnistymisestä lähtien. Seurantaryhmän puheenjohtaja on kutsunut seurantaryhmän kokoon. Lähtötietojen ja hankkeen tavoitteiden pohjalta on luotu reunaehdot päätöksenteolle. on luonut vaihtoehtoisia ratkaisutapoja ja tutkinut niiden vaikutuksia, ja lopuksi valinnut ja perustellut ratkaisut. Kokouksissa on päätetty sekä sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta; sisäinen tiedottaminen hoidetaan koulujen opettajien kokouksissa. Lisäksi käytetään Sinettiä sisäisen tiedon informaatioväylänä. Ulkoinen tiedottaminen sidosryhmille hoidetaan pääosin Twitterin ja Facebookin kautta. 3.2 Hankesuunnittelun osapuolet Nikkilän Sydämen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman projekti- ja seurantaryhmän jäsenet on esitetty esipuheessa. ssa rakennuttajakonsulttina ja suunnittelijjoina ovat olleet: Rakennuttajakonsultti: Arkkitehtisuunnittelu: Rakennesuunnittelu: LVIA-suunnittelu ja energia: Sähkösuuunnittelu: Pohjarakennussuunnittelu: Pöyry CM Oy / Pekka Pussinen ja Niina Toivakka Ark-house Arkkitehdit Oy / Pentti Kareoja Finnmap Consulting Oy / Lasse Rajala ja Magnus Stagnäs Granlund Oy / Risto Nikkilä ja Erja Reinikainen Projectus Team Oy / Erkki Tamminen Insinööritoimisto Severi Anttonen Oy / Severi Anttonen Lisäksi hankkeeseen on osallistunut muuta Sipoon kunnan organisaation, luottamushenkilöorganisaation ja koulutoimen henkilöstöä.

Nikkilän sydän. Projektisuunnitelma 04.03.2013. Ilari Myllyvirta. 4.3.2013 / Projektiryhmä 1

Nikkilän sydän. Projektisuunnitelma 04.03.2013. Ilari Myllyvirta. 4.3.2013 / Projektiryhmä 1 Nikkilän sydän Projektisuunnitelma 04.03.2013 Ilari Myllyvirta 1 Sisällysluettelo sivu 1. Projektin määrittely 3 2. Projektin tavoitteet 5 3. Valtionavustuksen hakeminen 8 4. Projektin sisältö ja vaiheet

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen

Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen Projektisuunnitelma Ermo Mattila Sisällysluettelo sivu 1. Projektin määrittely 3 2. Projektin tavoitteet 7 3. Avustusten hakeminen 10 4. Laajennusvaiheiden

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen

Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen Projektisuunnitelma Ermo Mattila Sisällysluettelo 1. Projektin määrittely 3 2. Projektin tavoitteet 7 3. Avustusten hakeminen 11 4. Projektin vaiheen 1 alustava

Lisätiedot

S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N

S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N VAIHTOEHTOTARKASTELU 27.4.2011 Sisällysluettelo Johdanto Johdanto 2 Nykytilanne 3 Vaihtoehtotarkastelu 4 EHA-tilojen tarkastelu 9 Sipoon kunnan opetusjohtaja

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma

Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma 1 Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma Kouluverkko-ohjausryhmän kannanotto 13.12.2010 LÄHTÖKOHTA Tulevaisuuden palveluverkko ja tuotanto rakennetaan niin pedagogisesti kuin rakenteellisestikin laadukkaasti

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Tekninen lautakunta 176 28.10.2014 Kunnanhallitus 294 03.11.2014 Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Miten asioissa edetty Kattopalkista löydetty ongelmia alkukesästä 2013 Kuntotutkimus valmistunut 27.8.2013 Raportti lähetetty terveydensuojelulle 27.8.2013

Lisätiedot

Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi Sipoon kunta

Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi Sipoon kunta Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi 2015-2025 Sipoon kunta 1. Johdanto 1. Palveluverkkoselvityksen tavoitteet Mitä Tuottaa palveluverkkosuunnitelmat ja ehdotukset tarvittavista investoinneista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2014 1. Valtuusto. Aika 10.02.2014, klo 18:00-20:30 Paikka Wessman-sali, Iso kylätie 8. Osallistujat.

Pöytäkirja 1/2014 1. Valtuusto. Aika 10.02.2014, klo 18:00-20:30 Paikka Wessman-sali, Iso kylätie 8. Osallistujat. Pöytäkirja 1/2014 1 Valtuusto Aika 10.02.2014, klo 18:00-20:30 Paikka Wessman-sali, Iso kylätie 8 Osallistujat Nimi klo Tehtä vä Läsnä Abrahamsson Anna 18:00-20:30 jäsen Alaterä Mandi 18:00-20:30 jäsen

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Teknisen toimen osalta on valmistelutyössä ollut mukana Antero Korhonen ja Matti Pälvimäki.

Teknisen toimen osalta on valmistelutyössä ollut mukana Antero Korhonen ja Matti Pälvimäki. Kunnanhallitus 183 25.07.2005 Kunnanhallitus 40 20.02.2006 Kunnanhallitus 88 24.04.2006 KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUS 98/68/681/2005 (Asian valmistelija sivistystoimenjohtaja Jorma Mäkinen, puh. 0207 618

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Terveyspalvelut Tekla 9.6.2015 80 (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) n terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Hankkeen on kaksiosainen, hammashoitola

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeen arviointi

Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeen arviointi Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeen arviointi Tilaohjelma Kunnan tekniikka ja ympäristöosasto teetti vuonna 2011 tilaohjelman ja tähän liittyvän toimitilojen salkutuksen. Toimitilojen

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus 16.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus 16.09.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.09.2013 Sivu 1 / 1 1203/10.03.02/2013 259 Valtuustoaloite kiinteistöyhtiön muodostamisesta kaupungintaloa varten (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Carl Slätis, puh. (09) 816 84419

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti)

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) 0 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2009 (96 ) Loimaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016

Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016 Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016 JUVAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN TOIMITILARYHMÄ 45/12.00/2016 SIVLTK 6 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ Catella Property Oy Aleksanterinkatu 15 B 00100 Helsinki Puh. 010 5220 100 Fax 010 5220 217 www.catella.fi Helsinki. Y-tunnus 1048559-0

Lisätiedot

MYYDÄÄN. Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella

MYYDÄÄN. Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella MYYDÄÄN Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella - Kolme oppilaitosrakennusta - Viisi oppilasasuntolarakennusta - Yksi kurssiasuntolarakennus - Yksi neljäasuntoinen

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 89 09.12.2014 Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen 42/10.03.02.00/2014 Tekninen lautakunta 89

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

Suunnittelijan näkökulma

Suunnittelijan näkökulma Suunnittelijan näkökulma Ari Savolainen, DI Pohjois-Suomen suurin taloteknisistä asiantuntijoista muodostuva insinööritoimisto n 20 suunnittelijaa yli 250 suunniteltua putkiremonttia Ajatuksia putkiremontista

Lisätiedot

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainuun uusi sairaala -hanke Nykyinen sairaala on valmistunut 1969. Kiinteistön ongelmat: heikko

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki 3.5.2016 Janne Mäkinen opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) 1 Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Tässä

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Lahden monitoimitalot

Lahden monitoimitalot Lahden monitoimitalot Lahden kaupungin tavoitteet hankintaklinikalle Hankintaklinikan tulosseminaari 20.8.2013 Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, Lahden Tilakeskus Lähtökohta Lähtökohta - Kaksi 1970-luvun

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut.

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut. Hindsbyn ent. koulu salkku Toimenpide Hindsbyntie 301 1903 rakennusvuosi toimenpide Myynti 04130 Sipoo 1973 korjaus vuosi Entinen kyläkoulurakennus jossa erilaista toimintaa ollut vuosien varrella ja talon

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja 6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..2 Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Jari Alasmäki opetusjohtaja $/8.6, tehtävänantona /$$-$6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..26(/9,7

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis-

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78 Tekninen lautakunta 78 27.11.2013 Kunnanhallitus 5 10.01.2014 Tekninen lautakunta 10 15.01.2014 Kunnanhallitus 27 27.01.2014 Tekninen lautakunta 46 21.05.2014 KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) 12.06.2013 Sivu 1 / 1 2299/12.01.01/2013 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 1. vaihe 02.02.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Kunnanhallitus 188 23.06.2014 Kunnanhallitus 211 18.08.2014 Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

S I P O O N K U N T A TOIMITILOJEN SALKUTUS

S I P O O N K U N T A TOIMITILOJEN SALKUTUS S I P O O N K U N T A TOIMITILOJEN SALKUTUS 31.1.2011 KOHDELUETTELO SALKUTTAIN KORJAUS Sipoon kunta 31.01.2011 Tilakonsultit TM2 Oy 243 As Oy Torpanpuisto (ent. päiväkoti Sagokällaren) K Korjaus Peruskorjaus

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot