Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma"

Transkriptio

1 Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, SIPOO

2 Nikkilän Sydän Tiivistelmä 1 (4) TIIVISTELMÄ Nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan tilat ovat huonokuntoisia; niissä on esiintynyt sisäilmaongelmia, osa rakennuksista on jo jouduttu sulkemaan ja ne ovat tekniikaltaan vanhentuneita. Nikkilän Sydän -hankkeen tarkoituksena on korvata nykyiset tilat uusilla, nykyaikaisilla ja toimivilla tiloilla, joissa sijaitsee kaksi itsenäistä erikielistä yläkoulua saman katon alla. Keskeisimmät tavoitteet ovat: Koulujen tilojen ratkaisuissa tulee käyttää joustavia, helposti laajennettavia tai supistettavia, mukautuvia ratkaisuja. Tilat suunnitellaan pedagogisesti nykyaikaisiksi ja toimiviksi, ja toteutetaan siten, että molempien kielien ja koulujen identiteetti turvataan. Nikkilän Sydän hankkeen toteutuskustannuksissa tulee päästä huomattavasti aikaisempaa edullisempaan hankekokonaisuuteen. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannukset voivat olla enintään 16,3 M (rakennustöiden kustannusosuus). Nikkilän Sydän tulee suunnitella siten, että se hengeltään soveltuu Nikkilän keskustaan ja Enter -koulutuskeskukseen Vaiheistus ja mitoitus Nikkilän Sydän -hankeen lähtökohtana on ollut sen vaiheittainen rakentaminen siten, että koulu pystyy laajenemaan Nikkilän ja Pohjois-Sipoon kasvun ja sen myötä lisääntyvän oppilasmäärän mukaisesti. Oppilasmäärät perustuvat laadittuun Sipoon strategiaan 2025 ja sen väestöennusteisiin. Koska Nikkilän kasvusta johtuen oppilasmäärä kasvaa jatkossa ensin alakouluissa, on koulutoimi päättänyt, että Nikkilän Sydämen suunnittelussa varaudutaan lisätilatarpeeseen 5-6 luokille. Sipoon ennustetun kasvun ja koulutoimen linjausten perusteella Nikkilän Sydämen hankesuunnitelma on jaettu kolmeen vaiheeseen. 1. Nikkilän Sydämen ensimmäinen vaihe suunnitellaan likimain nykyisten Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan suuruiseksi ja vaiheittain laajentuvaksi. 2. Nikkilän Sydämen toisessa vaiheessa se suunnitellaan laajennettavaksi Sipoonjoen koulun osalta yhtenäiskouluksi 5-6 luokkien osalta. 3. Kolmannessa vaiheessa Nikkilän Sydämen yläkoulu suunnitellaan laajennettavaksi rakentamalla siirrettävillä kaksikerroksisilla moduulielementeillä lisätilaa yläkoululle. Kunkin vaiheen oppilasmääräennusteet ja ko. vaiheen ennustettu toteuttamisajankohta on esitetty seuraavasta taulukossa. Mitoitusoppilasmäärä Arvioitu toteutumisaika NIKKILÄN SYDÄN VAIHEITTAIN Lisäoppilaat Nykyinen oppilasmäärä Nikkilän Sydän, 1. vaihe, yläkoulu Sipoonjoen koulun yhtenäiskoulu (5-6 luokat) Nikkilän Sydän, 2. vaihe, yhtenäiskoulu 5-9 (SK) 1000 Sipoonjoen koulun yläkoulun laajennus Nikkilän Sydän, 3. vaihe, vuonna

3 Tiivistelmä 2 (4) Tilamitoitus Nikkilän Sydän hankkeen laajuuden määrittämiseksi projektiryhmä ja koulutoimi ovat koonneet vertailutietoa lähikuntien kouluista. Tämän perusteella Sipoon koulujen mitoitus on selkeästi väljempi kuin muualla Suomessa ja erityisesti Kuuma -kunnissa. Sipoon koulujen bruttopinta-ala nykyistä oppilasta kohden on lähes 18 brm² / nykyinen oppilas, kun se on selvitetyissä Kuuma-kunnissa vastaavasti 12,4-14,6 brm² / nykyinen oppilas ja 11,3 12,0 brm² / mitoitusoppilas. Nikkilän Sydämessä tavoitteeksi asetettiin 12,0 brm² / mitoitusoppilas. Ensimmäisen vaiheen toteutuksessa joudutaan ottamaan huomioon yleisten tilojen mitoituksessa myöhemmät vaiheet, ja tämän takia eri vaiheille asetetaan tehokkuusvaatimukset siten, että bruttopinta-ala oppilasta kohden laskee 1. vaiheesta 3. vaiheeseen 13,0 brm² / mitoitusoppilas 11,0 brm² / mitoitusoppilas. Sijoitus ja hankekokonaisuudet Vaihtoehtoisten tarkastelujen jälkeen on päädytty esitykseen, jossa Nikkilän Sydän -hanke sijoitetaan Sipoonjoen koulun nykyisten rakennusten paikalle. Suunnittelualue käsittää alueen jossa nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan rakennukset sijaitsevat. Koska Nikkilän Sydän vaatii vain osan suunnittelualueesta, muodostuu suunnittelualueelle myös muita projekteja. Muodostuvat hankkeet ovat: 1. Nikkilän Sydän: Tämä tarveselvitys ja hankesuunnitelma 2. Kungsvägens skolan entiset rakennukset B1 B3 ja H: uuden käyttötarkoituksen määrittäminen 3. Koulujen yhteiset rakennukset C, F ja G: Tontin uuden käyttötarkoituksen määrittäminen Nikkilän Sydämen hankesuunnitelma käsittää vain ko. rakennuksen ja sen vaatiman tontin. Muut hankkeet (2 ja 3) projektoidaan omiksi hankkeikseen ja toteutetaan myöhemmin. Toteuttamisperiaatteet Tavoitteiden saavuttamisen kannalta parhaaksi ratkaisuksi osoittautui ns. tähtimalli, joka tasapainoisimmin toteuttaa projektin moninaiset tavoitteet muuntojoustavuudesta tehokkaaseen tilan käyttöön. Lisäksi tähtimalli vastaa helposti ympäristön asettamiin arkkitehtonisiin ja kaupunkikuvallisiin tavoitteisiin sen eri siipien hakiessa ympäristön koordinaatteja ja voimaviivoja. Nikkilän Sydämen tavoitteiden saavuttamiseksi rakennuksen ala ( footprint ) pidetään pienenä. Tämä palvelee energiatehokkuuden tavoitteita, mutta myös tavoitteita yhteisöllisyydestä ja tilojen helposta saavutettavuudesta. Mallin avulla voidaan myös antaa sekä Sipoonjoen koululle, että Kungsvägens skolalle oma selkeästi tunnistettava identiteettinsä sekä sisätiloissa että rakennuksen ulkoisessa hahmossa. Tähtien sakarat synnyttävät luontevasti mittakaavaltaan sopivan kokoisia toiminnallisia kokonaisuuksia ja miellyttäviä lähipihoja. Lähipihat ovat suojaisia ja mikroilmaston kannalta otollisia tiloja ulko-oleskeluun. Koulujen itsenäisyys ja yhteistyö on ollut suunnittelun lähtökohtana. Suunnitelmassa on osoitettu selkeästi kielialueittain hahmotettavat reviirit. Yhteistilat toisaalta mahdollistavat luontevan kanssakäymisen rakennuksen sisällä. Keskeiset ja tiiviit yleiset tilat mahdollistavat sosiaalisia kohtaamisia päivän aikana.

4 Tiivistelmä 3 (4) Laajentuminen ja talotekniikka Tähtimalli tarjoaa luontevan laajentumisperiaatteen tuleville laajennusosille. Koulu laajenee ytimensä ympärille. Suunnitelma perustuu muuntojoustavuuden periaatteille, joissa rakennus laajenee ja supistuu tarpeiden mukaan teorialuokkasiipien osalta. Myös liikuntatilat ovat toteutettavissa erillisenä hankkeena tai yhdistettynä laajennussiipeen. Perusratkaisu mahdollistaa lisäsiipien liittymisen perusmoduuliin mahdollisimman pienin häiriöin ja kustannustehokkaasti. Lisäsiivet ovat luonteeltaan joko pysyviä rakenteita tai mukautuvaan, siirrettävään moduulirakentamiseen perustuvia. Tähden siivet muodostavat talotekniikan ja toiminnan näkökulmasta itsenäisiä, autonomisia talojaan talossa. Myös rakennuksen palotekniset rajat määräytyvät luontevasti tähtien sakaroiden mukaisesti. Rakennuksen toteuttamisperiaatteena on joustava moduulirakentaminen, joka voi reagoida muuttuviin tilatarpeisiin. Talotekniset ja rakenteelliset ratkaisut ovat yleispäteviä ja mukautuvia. Yhteenveto Oheisessa taulukossa on esitetty yhteenveto hankesuunnitelman vaiheistuksesta ja toteutuksen laajuudesta. Taulukossa on esitetty tiedot mm. oppilasmäärästä, arvioidun toteutumisajasta ja bruttoneliömääristä NIKKILÄN SYDÄN VAIHEITTAIN TOTEUTUS VAIHTOEHTO A (liikuntasali vaiheessa 1) Lisäoppilaat Mitoitusoppilasmäärä Arvioitu toteutumisaika Bruttoneliömäärä Nykyinen oppilasmäärä brm² 15,0 brm² Nikkilän Sydän, 1. vaihe, yläkoulu brm² 13,4 brm² Sipoonjoen koulun yhtenäiskoulu (5-6 luokat) brm² 5,1 brm² Nikkilän sydän, 2. vaihe, yhtenäiskoulu brm² 11,2 brm² Sipoonjoen koulun yläkoulun laajennus brm² 8,0 brm² Nikkilän Sydän 3. vaihe vuonna brm² 10,7 brm² * liikunnan opetuksessa käytetään pääasiassa monitoimihallia 1200 m 2 brm²/opp

5 Nikkilän Sydän Tiivistelmä 4 (4) n ensimmäisen vaiheen toteutusvaihtoehdot Nikkilän Sydämen ensimmäisen vaiheen investointikustannukset ylittävät budjetissa sovitun ensimmäisen vaiheen investointimäärärahan. Projektisuunnitelman mukaisesti Nikkilän Sydämen ensimmäinen vaihe tulee jakaa osiin siten, että toteutettava Nikkilän Sydän on sille varatun määrärahan suuruinen. Nikkilän Sydämen ensimmäinen vaihe jaetaan tämän takia kahdeksi eri vaihtoehdoksi. Vaihtoehto A on hankesuunnitelman mukainen Nikkilän Sydämen 1. vaiheen toteutus 740 yläkoulun oppilaalle, jossa on mukana myös liikuntasali. Vaihtoehto B on hankesuunnitelman mukainen Nikkilän Sydämen 1. vaiheen toteutus 740 yläkoulun oppilaalle, jossa liikuntasalin toteutus siirretään toteutettavaksi Nikkilän Sydän hankkeen toisessa vaiheessa. Toinen vaihe on arvioitu toteutuvan noin 3 4 vuotta ensimmäisen vaiheen jälkeen. Vaihtoehdossa B nykyinen 404 m2:n liikuntasali jää käyttöön toisen vaiheen toteutumiseen asti Oheisessa taulukossa on esitetty vaihtoehtojen A ja B investointikustannukset kaikkien vaiheiden osalta. Kaikki investointikustannukset on määritelty 10/2013 kustannustasossa kuitenkin siten, että toteutuksissa on otettu huomioon toteutuksen aikainen arvioitu hintakehitys. Vaihtoehto A Vaihtoehto B Liikuntasali toteutetaan vaiheessa 1 Liikuntasali toteutetaan vaiheessa 2 Vaihe , ,00 Vaihe , ,00 Vaihe , ,00 Vaiheet YHTEENSÄ , ,00 Nikkilän Sydämen vaihtoehdon A 1. vaiheen kustannusarvio osalta on 21,49 M. Rakennusteknisten töiden osuus on 18,94 M ja ylittää annetun kustannusraamin 2,94 M :lla. Nikkilän Sydämen vaihtoehdon B 1. vaiheen kustannusarvio osalta on 19,30 M. Rakennusteknisten töiden osuus on 16,95 M ja ylittää annetun kustannusraamin 0,65 M :lla (4% budjetoiduista rakennusteknisten töiden kustannuksista). Nikkilän Sydämen uudet tilat ovat noin brm 2 pienempi kuin alkuperäiset Kungsvägens skolan ja Sipoonjoen koulun tilat. Tämän takia sisäinen vuokra ei juuri kasva nykyisestä, vaikka vuokrataso on normaalia halvempi pienempien Sipoonjoen koulun väistötilojen takia. Mikäli liikuntasalia ei toteuteta, pienenee sisäinen vuokra noin euroa vuodessa. Nykyisen liikuntasalin ylläpitäminen maksaa kuitenkin noin euroa vuodessa. Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi on tehty EVA (ennakkovaikutusten arviointi) menettelyä käyttäen ja esitetty hankesuunnitelman kohdassa 12.

6 Sisällysluettelo 1 (5) Sisältö ESIPUHE... 1 OSA A: NIKKILÄN SYDÄMEN TARVESELVITYS JOHDANTO Hankkeen määrittely NYKYISET RAKENNUKSET, HANKKEEN TAVOITTEET JA RISKIT Nykyiset rakennukset sekä niiden käyttö ja kunto Sipoonjoen koulu: rakennukset ja niiden käyttö sekä kunto Kungsvägens skola: rakennukset ja niiden käyttö sekä kunto Yhteiset tilat, muut tilat ja yhteiskäyttö Nikkilän Sydämen tarveselvityksen ja hankesuunnittelun tavoitteet Hankkeen riskien arviointi HANKKEEN OSAPUOLET Hankkeen johtaminen Hankesuunnittelun osapuolet HANKKEEN MITOITUS JA LAAJUUDEN MÄÄRITTELY Nikkilän Sydämen mitoitusoppilasmäärät Nikkilän Sydän, yläkoulu, mitoitus Sipoonjoen koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi (luokat 5 6) Sipoonjoen koulun yläkoulun laajentaminen Yhteenveto Nikkilän Sydämen mitoitusoppilasmäärästä Nikkilän Sydän hankkeen tilatarpeen määrittely Koulutilat Sipoossa Koulutilat naapurikunnissa Nikkilän Sydämen tilatarvetavoite brm 2 /mitoitusoppilas PERIAATERATKAISUT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA... 16

7 Sisällysluettelo 2 (5) 5.1 Nikkilän Sydämen ensimmäinen vaihe ja laajennusvaraukset Nikkilän Sydän, 1. vaihe, yläkoulu (Kungsvägens skola ja Sipoonjoen koulu) Nikkilän Sydän, 2. vaihe, yhtenäiskoulun luokat 5 6 (Sipoonjoen koulu) Nikkilän Sydän, 3. vaihe, yläkoulun laajentaminen Nikkilän Sydämen vaiheiden laajuudet ja bruttopinta-alat Sijoittumisvaihtoehdot tontille Hankekokonaisuuksien muodostaminen JOHTOPÄÄTÖKSET... 21

8 Sisällysluettelo 3 (5) OSA B: NIKKILÄN SYDÄMEN HANKESUUNNITELMA JOHDANTO HANKESUUNNITELMAAN NIKKILÄN SYDÄMEN HANKESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Hankkeeseen osallistujat ja hankeen tavoitteet Nikkilän Sydämen sijoituspaikka ja laajuus Mitoitusoppilasmäärät Henkilökuntasuunnitelmat NIKKILÄN SYDÄMEN TOTEUTTAMISPERIAATTEESTA A5 rakennuksen hyödyntäminen Ruokailun vaihtoehdot ja toteuttaminen NIKKILÄN SYDÄMEN ERI VAIHEIDEN TILAOHJELMA JA LAAJUUS Huonetilaohjelma, Nikkilän Sydän 1. vaihe, yläkoulu (Kungsvägens skola ja Sipoonjoen koulu) Huonetilaohjelma, Nikkilän Sydän 2. vaihe, yhtenäiskoulun lk. 5-6 laajennus (Sipoonjoen koulu) Huonetilaohjelma, Nikkilän Sydän 3. vaihe, yläkoulun laajennus (Sipoonjoen koulu) RAKENNUSPAIKKA Hankkeen sijainti Ajoneuvoliikenne, huolto ja paikoitus Pihat ja kevyt liikenne Asemakaava, tontti Purettavat ja poistuvat rakennukset L1-POHJAPIIRUSTUKSET Tilojen sijoittuminen ja luonne Toimintaperiaatteet... 35

9 Sisällysluettelo 4 (5) 7 TEKNINEN LAATUTASO Rakennustekniikka ja rakenneratkaisut Hirsirakentamisvaihtoehto Sähköjärjestelmät LVIA-tekniikka Elinkaaritavoitteet Käyttöikä ja muunneltavuus Turvallisuus ja terveellisyys Energiatehokkuus Ympäristövaikutukset HANKKEEN VAIHEISTAMISEN VAIHTOEHDOT Nikkilän Sydämen ensimmäisen vaiheen vaiheistaminen mahdollisuudet Vaihtoehto A: Nikkilän Sydämen toteutuksen vaiheistaminen Vaihtoehto B: Nikkilän Sydämen toteutuksen vaiheistaminen INVESTOINTIKUSTANNUKSET Nikkilän Sydämen ensimmäisen vaiheen investointikustannukset Nikkilä Sydämen toisen vaiheen investointikustannukset Moduulikoulun kustannukset Yhteenveto vaihtoehtoisista investointikustannuksista SISÄINEN VUOKRA Sivistystoimen maksamat vuokrat nykyisistä tiloista Vaihtoehto A: Nikkilän Sydän, 1. vaihe, jossa toteutetaan myös 583 m2:n liikuntasali Vaihtoehto B: Nikkilän Sydän, 1. vaihe, jossa ei toteuteta liikuntasalia Yhteenveto RAHOITUSSUUNNITELMA... 53

10 Sisällysluettelo 5 (5) 12 HANKKEEN VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA VERTAILU Vaihtoehdot ja niiden kuvaus Vaihtoehtojen vertailussa käytettävät tekijät Vaihtoehtojen A ja B toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Vaikutukset oppilaiden liikuntamahdollisuuksiin Vaikutukset sipoolaisten liikuntamahdollisuuksiin Vaikutukset koulujen tilaisuuksien järjestäminen Taloudelliset vaikutukset Vaihtoehtojen vaikutukset laajennusvaihtoehtoihin Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Yhteenveto vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnista ja vertailusta AIKATAULU... 60

11 Nikkilän Sydän Esipuhe 1 (1) ESIPUHE Nikkilän Sydän hankesuunnitelma jakautuu kahteen osaan: tarveselvitykseen ja hankesuunnitelmaan. Kumpikin osa on esitetty omana erillisenä raporttina. Suunnitelmat ovat laatineet hankkeen asettajan toimesta projekti- ja seurantaryhmät. Lisäksi hankkeen edistämiseen on osallistunut lukuisa määrä koulun henkilöstöä ja Sipoon kunnan luottamushenkilöitä. Hankkeen asettaja: Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas. n tehtävänä on ollut johtaa ja koordinoida suunnittelua sekä päättää suunnitteluratkaisut suunnittelijoiden tuomien vaihtoehtojen pohjalta. on aloittanut työnsä vuoden 2013 alussa, laatinut projektisuunnitelman tavoitteiden asettamisineen, tarveselvityksen luonnoksen ja valmistellut suunnittelijoiden valinnan. Varsinainen rakennussuunnittelu käynnistyi kesäkuussa on kokoontunut tarveselvityksen ja hankesuunnittelun osalta yhteensä 40 kertaa ja 120 tuntia. : Ilari Myllyvirta, tekninen johtaja, projektiryhmän puheenjohtaja Jukka Haakana, rakennuttajainsinööri Ann-Cathrine Helling, rehtori, Kungsvägens skola Liisa Juga, vs. rehtori, Sipoonjoen koulu Seppo Kärpänen, projektijohtaja Lisäksi hankkeen määrittelyyn osallistuivat sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka ja opetusjohtaja Anneli Nylund. Seurantaryhmän tehtävänä on ollut kommentoida tehtyjä valintoja. Seurantaryhmä on kokoontunut kuukauden välein asiantuntijasuunnittelun käynnistymisen jälkeen. Hallitus valitsi seurantaryhmään luottamushenkilöiden edustajat. Seurantaryhmään kuuluivat: Luottamushenkilöiden edustus: Rolf Björkell Kjell Grönqvist Rauno Haapaniemi Ari Oksanen Maarit Rope Antti Skogster Ari Tamminen Sipoon kunnan virkamiesten edustus: Ilari Myllyvirta, TEKY (puheenjohtaja) Seppo Kärpänen, Sivistys, koulutuspalvelu Ann-Cathrine Helling, Sivistys, koulutuspalvelut Liisa Juga, Sivistys, koulutuspalvelut Anne Laitinen, Sivistys, kulttuuri ja nuorisotyö Tiina Salonen, työturvallisuuspäällikkö Birgit Mäkilä, SOTE, ruokapalvelut Tina Sihvo, SOTE, terveysneuvonta Minna-Maria Jokinen, TAHA Johanna Horelli, KEKE Jukka Haakana, TEKY, toimitilat

12 Tarveselvitys 1 (61) OSA A: NIKKILÄN SYDÄMEN TARVESELVITYS 1 Johdanto Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolanin olemassa olevat tilat eivät enää vastaa nykyaikaisen koulun edellytyksiä terveellisyyden ja toimivuuden näkökulmasta. Nykytilojen vakavat sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet oppilaiden ja henkilökunnan oireilua. On välttämätöntä korvata ne uusilla, muuntojoustavilla ja tämän päivän vaatimukset toteuttavilla tiloilla. Nikkilän Sydämen tarveselvityksellä määritetään Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolanin uusien tilojen laajuus tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Lähtökohtana on ollut, että molemmille kouluille toteutetaan yksi yhteinen kiinteistö, jossa siis sijaitsee kaksi erikielistä koulua saman katon alla. Lisäksi lähtökohtana on ollut myös, että uusiin tiloihin ei sijoiteta muita toimintoja kuin mainitut kaksi koulua kuitenkin siten, että toteutettava kiinteistö toimii mahdollisimman laajassa iltakäytössä mm. kansalaisopiston toimesta. Tätä tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa edeltänyt aiemmin laadittu hankesuunnitelmaluonnos osoittautui laajuudeltaan ja hinnaltaan epärealistiseksi sekä toteutuksen kannalta mahdottomaksi. Näin ollen suunnittelun perusteet ja koulujen tarpeiden selvittäminen on tässä työssä asetettu uusiksi. Taustana on ollut mm. tarve selvittää tilaohjelman laajuus ja hakea optimaalinen tasapaino sen ja hankkeen pedagogisten tavoitteiden välillä sekä määrittää olemassa olevien rakennusten käyttömahdollisuudet uudessa tilanteessa niiden toimivuuden ja korjattavuuden näkökulmasta. Nikkilän Sydämen tarveselvitys koostuu 1) nykytilanteen kuvauksesta, 2) uudelle Nikkilän Sydän - kiinteistölle asetettavien tavoitteiden ja projektin riskien määrittämisestä, 3) Nikkilän Sydämen toteutuksen laajuuden ja laajennusvarausten selvittämisestä sekä 4) hankkeen projektionnista osaprojekteiksi. 1.1 Hankkeen määrittely Hankkeen nimi on Nikkilän sydän. Se koostuu kahdesta eri koulusta: Sipoonjoen koulusta ja Kungsvägens skolasta. Sipoonjoen koululle ja Kungsvägens skolalle hankitaan tarkoituksenmukaiset ja terveelliset sekä ympäristöön sopivat tilat korvaamaan nykyiset tilat. Hankkeessa toteutetaan saman katon alle sekä suomen- että ruotsinkielinen yläkoulu. Hanke toteutetaan hyödyntäen mahdollisimman kustannustehokasta rakentamista ja vaiheistamista siten, että 1. vaiheeseen käytetään enintään 16,3 M (rakennuskustannukset) vuosina Toisen vaiheen aikataulua ei toistaiseksi tunneta.

13 Tarveselvitys 2 (61) Suunnittelualue käsittää alueen, johon sijoittuvat 1) Sipoonjoen koulun nykyiset rakennukset A1-A5, Pirtti ja Riihi 2) Kungsvägens skolanin nykyiset rakennukset B1-B3 ja H (sis. myös keittiön) 3) koulujen yhteiset rakennukset C, F ja G sekä 4) muut rakennukset D ja E. Oheisessa kuvassa on esitetty tämän hetkinen tilanne: Kuva 1: Nykytilannekartta

14 Tarveselvitys 3 (61) 2 Nykyiset rakennukset, hankkeen tavoitteet ja riskit Luvussa kaksi on kohdassa 2.1 esitetty nykyisten rakennuksen käyttö ja kunto ja luvuissa 2.2 ja 2.3 Nikkilän Sydän -hankkeen tavoitteet ja riskit. 2.1 Nykyiset rakennukset sekä niiden käyttö ja kunto Nikkilän Sydämen tarveselvityksen alue käsittää sekä Sipoonjoen koulun että Kungsvägens skolan käytössä olevat alueet. Alueella olevissa kiinteistöissä on myös kaksi asuinrivitaloa, joista toinen on peruskorjattu oppilashuollon tiloiksi ja vuonna 2012 suljettu käytöstä mikrobivaurioiden takia. Toisessa asuinrivitalossa on 10 huoneistoa asuinkäytössä. Lisäksi Kungsvägens skolan tiloissa rakennuksessa B1 toimii kansalaisopiston kanslia. Alueen kiinteistöistä on vuosien aikana tehty laajat kuntokartoitukset ja sisäilmatutkimukset, joiden perusteella voidaan määrittää kiinteistöjen nykyinen kunto. Lisäksi kuntokartoitusten ja tutkimusten perusteella on tehty päätökset väistötiloihin siirtymisestä ja kiinteistöjen sulkemisesta. Ohessa on esitetty kooste kiinteistöjen kunnosta jaoteltuna Sipoonjoen koulun, Kungsvägens skolan sekä koulujen yhteisiin rakennuksiin ja muihin alueen kiinteistöihin Sipoonjoen koulu: rakennukset ja niiden käyttö sekä kunto Sipoonjoen koulu koostuu rakennuksista A1-A5, ja lisäksi yhteisiä tiloja sijaitsee G- (tekninen työ), C- (ruoka- ja liikuntasali) ja F-rakennuksessa (kotitalous). A1-rakennukseen laadittiin tutkimusten perusteella suunnitelma, jonka perusteella määriteltiin korjaustoimenpiteet, jotka tehtiin kesällä A2-rakennuksen peruskorjaus piti alkaa jo vuonna 2009, mutta silloin todettiin, että se tulee yhtä kalliiksi kuin uuden rakentaminen, jolloin siitä luovuttiin ja rakennus on ollut tyhjillään siitä asti. A3-rakennuksessa todettiin keväällä 2012 niin pahoja sisäilmaongelmia, että niitä ei kannattanut taloudellisista syistä korjata, ja rakennus jouduttiin sulkemaan toukokuussa Väistötilat vuokrattiin viereisistä Pirtin rakennuksista, joissa Leppätien koulu oli ollut väistötiloissa. A4-rakennukseen laadittiin tutkimusten perusteella suunnitelma, jonka perusteella määriteltiin korjaustoimenpiteet, jotka tehtiin kesällä Keväällä 2013 tehtiin seurantatutkimus, jossa todettiin, että tilanne ei kuitenkaan ollut parantunut, vaan oppilaiden oireilu jatkui siitä huolimatta. Rakennus suljettiin syksyllä Rakennuksessa sattui myös tulipalo keväällä 2013, joka tuhosi 1. kerroksen tiloja. Väistötiloiksi vuokrattiin Ladot, jotka sijoitettiin viereiselle hiekkakentälle. Myös A5 rakennuksessa (A.I.V.-sali) osa oppilaista oireilee, joten se on vain välitunti- ja päivänavauskäytössä. A1-rakennus, Puukoulu Rakennettu 1930-luvulla, krs-ala 322 m 2 Remontoitu 2000-luvun alussa, 2 luokkatilaa (kuvataide ja tekstiilityö). Rakennusrungon alaosassa on lahovaurioita. Tuulikaapin lattia on korjattu kesällä Rakennus käytössä kevättalveen (helmi-maaliskuu) 2016 asti.

15 Tarveselvitys 4 (61) A2-rakennus Rakennettu 1969, krs-ala 998 m 2 Ollut aiemmin lukion käytössä vuoteen 2007 asti. Alapohjan materiaalin poisto sekä asbestin purkutyö tehty vuonna Ei käytössä. A3-rakennus Rakennettu 1969, krs-ala 1643 m 2 Luokkahuoneita ja opettajanhuone Tutkimuksissa todettu ulkoseinässä ja sokkelihalkaisussa voimakas mikrobivaurio. Rakennus poistettu käytöstä vuonna Ei käytössä. A4-rakennus Rakennettu 1977, krs-ala 810 m 2 Henkilöstön ja oppilaiden kokeneiden sisäilmaongelmien takia tehtiin tutkimukset ja sen perusteella vuonna 2012 seuraavat korjaukset: tiivistys, ilmanvaihdon nuohous, kaikkien kalusteiden ja tavaroiden puhdistus sekä alapohjan alipaineistus. Mittauksissa todettiin, ettei tilanne parantunut. Suljettu syksyllä Ei käytössä A5-rakennus, Rakennettu 1995, krs-ala 1197 m 2 A.I. Virtanen-sali Tilapäisessä käytössä sekä välitunti- ja päivänavauskäyttö Ilmanvaihto puhdistettu. Pirtti Krs-ala 713 m 2 Vuokrattu tilapäinen tilaelementtirakennus (Keuda ja Parmaco) vuonna luokkatilaa Riihi Krs-ala 426 m 2 Vuokrattu tilapäinen tilaelementtirakennus (Parmaco) vuonna luokkatilaa (sis. fys/kem) + oppilashuolto Ladot Krs-ala 728 m 2 Vuokratut kaksi tilapäistä tilaelementtirakennusta (Cramo) vuonna luokkatilaa (sis. kotitalous ja fy/ke) ja hallintotilat sekä ela-erityisopetustilaa Kungsvägens skola: rakennukset ja niiden käyttö sekä kunto Kungsvägens skola koostuu rakennuksista B1-B3; sekä H-rakennus (jossa sijaitsee Wessman-sali) ja yhteisiä tiloja G- (tekninen työ), C- (liikuntasali) ja F-rakennuksessa (kotitalous, tekstiilityö ja fysiikka/kemia sekä oppilashuolto).

16 Tarveselvitys 5 (61) Rakennuksissa tehtiin vuodenvaihteessa 2012/2013 ja helmikuussa 2013 mittavia sisäilmatutkimuksia, joiden perusteella laadittiin korjaussuunnitelmat. Korjaustöitä tehtiin kesällä ja syyslomalla Korjaukset jatkuvat vielä joulukuussa Syksyllä 2013 on käynnistetty rakennuksissa B1- ja B3 Työsuojelurahaston rahoituksella hanke, jossa kehitetään aktiivisella paine-erosäädöllä ohjattavaa huonekohtaista ilmanvaihtoa ratkaisuksi sisäilmahaittakohteisiin. Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Lisäksi Aalto-yliopisto valmistelee yhdessä Helsingin yliopiston kanssa hanketta, jossa tutkitaan rakennuksen toimivuutta mikrobiologisin silmin, ja Kungsvägen skola on mukana yhtenä kohteena. Tavoitteena on, että tehdyillä tutkimuksilla ja korjaustoimenpiteillä saadaan rakennukset pysymään käyttökunnossa kunnes Nikkilän Sydämen valmistuu. B1-rakennus Rakennettu 1920, krs-ala 832 m 2 Yläkerta osittain kansalaisopiston käytössä Ala- ja yläkerrassa luokkahuoneita Korjattu vuonna 2012 tutkimuksissa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. Ikkunoita on korjattu ja tiivistetty. B2-rakennus Rakennettu 1960, krs-ala 748 m 2 Korjattu vuonna 2012 tutkimuksissa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. Ikkunoita on korjattu ja tiivistetty, B3-rakennus Rakennettu 1969, krs-ala 925 m 2 Korjattu vuonna 2012 tutkimuksissa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. Ikkunoita on korjattu ja tiivistetty, H-rakennus Rakennettu 2001, krs-ala 2245 m 2 Sisältää Wessman-salin sekä keittiön, ruokasalin ja luokkahuoneita Yhteiset tilat, muut tilat ja yhteiskäyttö Yhteiset tilat Molempien koulujen yhteisiä tiloja on C-, F- ja G-rakennuksessa sekä lisäksi koulujen yhteinen oppilashuolto on toiminut D-rakennuksessa. D-rakennuksessa tehtiin tammikuussa 2012 sisäilmatutkimuksia, joissa todettiin niin laajoja sisäilmaongelmia, että rakennus suljettiin syksyllä Tämän jälkeen rakennuksen henkilökunta hajasijoitettiin molempien koulujen tiloihin. Muissa rakennuksissa tehtiin vuodenvaihteessa 2012/2013 ja helmikuussa 2013 mittavia sisäilmatutkimuksia, joiden perusteella laadittiin korjaussuunnitelmat. Korjaustöitä tehtiin kesällä ja syyslomalla G-rakennuksen eteläpääty (Sigfridskolan tilat) on suljettu sisäilmaongelmien takia vuonna Myös C-rakennuksessa on korjauksista huolimatta oireiltu, joten se on tällä hetkellä vajaakäytössä ja opetusta on osittain siirretty monitoimihallille.

17 Tarveselvitys 6 (61) Tavoitteena on, että tehdyillä korjaustoimenpiteillä saadaan muut rakennukset pysymään käyttökunnossa Nikkilän Sydämen valmistumiseen saakka. C-rakennus Rakennettu 1972, krs-ala 1456 m 2 Voimistelusali, ruokasali sekä luokkahuone. Keravan Energian varalämpökeskus Korjattu vuonna 2012 tutkimuksissa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. Lattioita ja ikkunoita tiivistetty. F-rakennus Rakennettu 1969, krs-ala 1188 m 2. Kotitalousluokkia, fysiikan tiloja, 2 kpl luokkatilaa, KVS:n oppilashuolto ja tekstiilityö Korjattu vuonna 2012 tutkimuksissa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. Lattioita ja ikkunoita tiivistetty, Kaksi pienempää tilaa otettu pois käytöstä vuonna 2012 sisäilmaongelmien takia. G-rakennus Rakennettu 1972, krs-ala 934 m 2 Korjattu vuonna 2012 tutkimuksissa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia. Tiivistetty, ilmanvaihto nuohottu. Sisältää teknisen työn luokat. Rakennuksen eteläpääty on suljettu. Käyttöikänsä päässä oleva rakennus. D-rakennus Rakennettu 1959, krs-ala 360 m 2 Entinen asuinrivitalo, joka muutettu vuonna 2000 peruskorjauksella oppilashuollon tiloiksi. Sokkeli- ja ulkoseinärakenteissa on todettu mikrobivaurioita. Suljettu vuonna Ei käytössä. Muut tilat E-rakennus Rakennettu 1959, krs-ala 640 m 2 Asuinkäytössä oleva rivitalo (10 asuntoa). Käyttöikänsä päässä oleva rakennus. Asunnot on irtisanottu alkaen. Huoltorakennus Rakennettu 1959, krs-ala 96 m 2 Huoltomiesten käytössä oleva entinen sauna- ja pesutuparakennus. Käyttöikänsä päässä oleva rakennus. Rakennus käytössä kevättalveen (helmi-maaliskuu) 2016 asti. Yhteiskäyttö Lisäksi opetusta on järjestetty Monitoimihallilla (liikunta) ja Enterissä (musiikki) Monitoimihallin salit toimivat yläkoulujen pääasiallisina liikuntasaleina.

18 Tarveselvitys 7 (61) 2.2 Nikkilän Sydämen tarveselvityksen ja hankesuunnittelun tavoitteet Nikkilän Sydämen tarveselvityksen ja hankesuunnittelun lähtökohtana on rakentaa Sipoonjoen koululle ja Kungsvägens skolalle uudet koulutilat, jossa kaksi erikielistä koulua toimii saman katon alla. Tavoitteena on mahdollisuuksien talo, joka kykenee reagoimaan joustavasti myös vielä osin tuntemattomiin tulevaisuuden tarpeisiin. Kaupunkirakenteen kannalta eheytetään hajanaista kaupunkikuvaa ja toteutetaan helposti lähestyttävä, esteetön ja ekologisesti kestävä moderni koulu. Tilaratkaisut tukevat koulun pedagogisia tavoitteita. Hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten oleellinen vähentäminen aikaisemmasta hankesuunnitelmasta on yksi keskeisistä tavoitteista. Hankkeen 1. vaiheen kustannukset voivat olla enintään 16.3 M (rakennustöiden kustannus). Kustannusten laskemiseen käytetään kaikkia mahdollisia keinoja kuten esimerkiksi tilatarpeen tarkastelua, kustannustehokasta rakentamista, olemassa olevien tilojen hyödyntämistä sekä rakentamisprojektin vaiheistamista. Joustavien, helposti laajennettavien tai supistettavien, ratkaisujen käyttö Nikkilän Sydämen suunnittelussa on yksi hankeen keskeisiä tavoitteita. Kustannusten hallinnassa keskeistä on tilojen tehokas käyttö ja sen maksimointi tilojen määrän säästämiseksi. Myös laajennettavuus ovat suunnittelun johtavia periaatteita. Laajennusosien liittymäkohdat suunnitellaan huolella, jotta liittyminen voi tapahtua mahdollisimman pienin operaatioin, koulunkäyntiä häiritsemättä ja seiniä mahdollisimman vähän purkamalla. Kulkureitit laajennusosiin toteutetaan valmiiksi jo ensimmäisessä vaiheessa. Nikkilän Sydän suunnitellaan siten, että se hengeltään soveltuu Nikkilän keskustaan ja läheiseen Enter -koulutuskeskukseen. Materiaalivalinnoissa ja taloteknisissä ratkaisuissa noudatetaan kestävän rakentamisen periaatteita. Rakennuksen sijoittelu ja rakentamisperiaatteet tukevat ja jatkavat alueella jo alkaneita rakentamisen tavoitteita. Tilat rakennetaan palvelemaan Nikkilän Sydäntä, sen molempia kouluja. Pedagogisiin tavoitteisiin liittyy kahden eri kielen itsenäisyyden turvaaminen arjen opetustoiminnassa. Sekä Kungsvägens skolalla että Sipoonjoen koululla on omat tilansa omine pihoineen. Kummankin koulun omat tilat käsittävät luokkien lisäksi mm. oman kielialueen pienryhmäopetus- ja aulatilat. Osa tiloista on puolestaan yhteiskäytössä, mikä mahdollistaa toimivan yhteistyön koulujen välillä. Opettajien tilat toteutetaan tasapuolisesti ja koulujen välistä yhteistyötä tukevana. Viihtyvyys taataan mm. mittakaavan vaihtelevalla hyödyntämisellä. Rakennus jaetaan esim. eriasteisiin ja -kokoisiin osiin, jotka palvelevat erilaisia oppimis- ja opetustilanteita, ja ne jakaantuvat luonteeltaan julkisista tiloista puolijulkisiin ja aina yksityisiin tiloihin asti. Erityisesti korkeiden osien akustiseen suunnitteluun kiinnitetään huomiota hankesuunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen asti. Materiaaleilla ja väreillä tuetaan eri koti- ja kielialueiden hahmottumista niin rakennuksen sisä- kuin ulkopuolellakin. Tekniset tavoitteet toteutetaan valitsemalla toimintavarmoja ratkaisuja. Rakennusosien ja - materiaalien huollettavuuteen kiinnitetään huomiota. Rakennuksen oikeaan käyttöön liittyy mm. huoltovälien määrittely. Taloteknisten ratkaisujen yksinkertaiset periaatteet ja selkeät huollettavissa olevat reitit ovat suunnittelun teknisiä tavoitteita. Hankkeen tavoitteena on energiatehokas ja kestävän kehityksen mukainen lopputulos. Ratkaisut tehdään kustannusraamien puitteissa kuitenkin siten, että kaikkiin tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin varaudutaan toteutuksessa, mikäli niitä ei voida toteuttaa ensimmäisen vaiheen kustannusraamin puitteissa.

19 Tarveselvitys 8 (61) 2.3 Hankkeen riskien arviointi Riskeihin on varauduttu järkevien ja monipuolisten suunnitteluratkaisujen avulla. Tällaisia ovat mm. vaiheittain rakentamisen järkevä mahdollistaminen ja jatkuva kustannusseuranta ja -suunnittelu hankkeen ensivaiheista lähtien. Riskinä on olemassa olevien rakennusten elinkaaren päättyminen ennen uusien korvaavien tilojen valmistumista. Tilojen rakennus- ja talotekninen kunto on nyt kokonaisuutena korkeintaan välttävä, ja tiloissa on havaittu myös sisäilman laatuun liittyviä ongelmia. Riskiä hallitaan nykyisten käytössä olevien tilojen asianmukaisella hoidolla turvallisten opetustilojen varmistamiseksi koko Nikkilän Sydämen rakentamisen ajan. Näin vältytään mahdollisuuksien mukaan uusien väistötilojen hankkimiselta. Hankkeessa riskinä on virheellinen oppilasmäärien kasvuennuste. Pohjois-Sipoon ja Nikkilän kasvuennuste on epämääräinen ja se ei ole riittävän hyvin tiedossa. Riskiä hallitaan suunnittelemalla koulu muuntojoustavaksi ja laajennettavaksi. Laajentumisperiaatteet mahdollistavat koulun laajenemisen teknisesti siten, että laajentumistyöt ovat mahdollisia koulutyön keskeytymättä. Mahdollisten laajennusten rakentaminen aikataulutetaan siten että raskaimmat, koulutyötä häiritsevät vaiheet toteutetaan kesällä. Nikkilän Sydämen rakentaminen tulee aloittaa nopeasti ja sen tulee olla valmis jo syyslukukauden 2016 alkuun mennessä. Tämä merkitsee erittäin kireää aikataulua läpi koko suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin. Projektin läpivienti vaatii uusia toimintatapoja ja päätöksenteon joustavuutta. Jotta tarvittavat päätökset saadaan tehdyksi, edellytetään, että luottamuselimillä, Sipoon kunnan johdolla, projektiryhmällä ja koululla on samat tavoitteet ja osapuolet ovat tietoisia hankkeen toimintatavoista ja etenemisestä. Riskiä hallitaan pitämällä kaikki osapuolet koko ajan tietoisina suunnittelutilanteesta ja tekemällä kaikki valmistelutyö mahdollisimman huolellisesti ja läpinäkyvästi, jotta tarvittava luottamus eri osapuolten välille on syntynyt. Erityisenä haasteena on lyhyt suunnitteluaika ja opettajien osallistuttaminen, joka on koulun ja sen projektiryhmän jäsenten tehtävänä. Tavoitteena on merkittävä kustannusten alentaminen. Kustannusriskiä hallitaan käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia keinoja, kuten esimerkiksi tilatarpeen kriittistä tarkastelua ja jatkuvaa kustannusseurantaa.

20 Tarveselvitys 9 (61) 3 Hankkeen osapuolet Hankkeen osapuolet on koottu mahdollisimman laajasti eri alojen asiantuntijoista ja ne on määritelty hankkeen organisaatiossa. Läpinäkyvä päätöksenteko ja hankkeen eri osapuolten jatkuva yhteydenpito on ollut prosessin keskeisiä periaatteita. 3.1 Hankkeen johtaminen Hankkeen asettaja on Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas. Hankkeelle on asetettu projektiryhmä ja seurantaryhmä. n tehtävänä on johtaa ja koordinoida suunnittelua sekä valita suunnitteluratkaisut suunnittelijoiden tuomien vaihtoehtojen pohjalta. on kokoontunut säännöllisesti viikon välein, ja käsitellyt edellisessä istunnossa sovitun valmistelun pohjalta asian sekä tehnyt työn etenemiseksi tarvittavat päätökset. Seurantaryhmän tehtävänä on kommentoida tehtyjä valintoja. Seurantaryhmä on kokoontunut säännöllisesti noin kuukauden välein rakennussuunnittelun käynnistymisestä lähtien. Seurantaryhmän puheenjohtaja on kutsunut seurantaryhmän kokoon. Lähtötietojen ja hankkeen tavoitteiden pohjalta on luotu reunaehdot päätöksenteolle. on luonut vaihtoehtoisia ratkaisutapoja ja tutkinut niiden vaikutuksia, ja lopuksi valinnut ja perustellut ratkaisut. Kokouksissa on päätetty sekä sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta; sisäinen tiedottaminen hoidetaan koulujen opettajien kokouksissa. Lisäksi käytetään Sinettiä sisäisen tiedon informaatioväylänä. Ulkoinen tiedottaminen sidosryhmille hoidetaan pääosin Twitterin ja Facebookin kautta. 3.2 Hankesuunnittelun osapuolet Nikkilän Sydämen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman projekti- ja seurantaryhmän jäsenet on esitetty esipuheessa. ssa rakennuttajakonsulttina ja suunnittelijjoina ovat olleet: Rakennuttajakonsultti: Arkkitehtisuunnittelu: Rakennesuunnittelu: LVIA-suunnittelu ja energia: Sähkösuuunnittelu: Pohjarakennussuunnittelu: Pöyry CM Oy / Pekka Pussinen ja Niina Toivakka Ark-house Arkkitehdit Oy / Pentti Kareoja Finnmap Consulting Oy / Lasse Rajala ja Magnus Stagnäs Granlund Oy / Risto Nikkilä ja Erja Reinikainen Projectus Team Oy / Erkki Tamminen Insinööritoimisto Severi Anttonen Oy / Severi Anttonen Lisäksi hankkeeseen on osallistunut muuta Sipoon kunnan organisaation, luottamushenkilöorganisaation ja koulutoimen henkilöstöä.

Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen

Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen Projektisuunnitelmaluonnos Ermo Mattila Sisällysluettelo 1. Projektin määrittely 3 2. Projektin tavoitteet 6 3. Avustusten hakeminen 9 4. Projektin vaiheen

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen päiväkoti

Nikkilän Sydämen päiväkoti Nikkilän Sydämen päiväkoti Projektisuunnitelma 16.5.2016. Sisällysluettelo sivu 1. Projektin tehtävä ja tausta 3 2. Projektin tavoitteet 4 3. Projektin sisältö & osakokonaisuudet 6 4. Projektin aikataulu

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin. Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin. Teknisen johtajan ajankohtaisasiat Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin Teknisen johtajan ajankohtaisasiat Sipoon suunnittelua ohjaavia strategisia periaatteita 1. Palveluverkko

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi Sipoon kunta

Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi Sipoon kunta Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi 2015-2025 Sipoon kunta 1. Johdanto 1. Palveluverkkoselvityksen tavoitteet Mitä Tuottaa palveluverkkosuunnitelmat ja ehdotukset tarvittavista investoinneista

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016

Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016 Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016 JUVAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN TOIMITILARYHMÄ 45/12.00/2016 SIVLTK 6 (Asian valmistelija

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Suunnittelijan näkökulma

Suunnittelijan näkökulma Suunnittelijan näkökulma Ari Savolainen, DI Pohjois-Suomen suurin taloteknisistä asiantuntijoista muodostuva insinööritoimisto n 20 suunnittelijaa yli 250 suunniteltua putkiremonttia Ajatuksia putkiremontista

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti)

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) 0 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2009 (96 ) Loimaan

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 22 03.05.2016 Sivistyslautakunta 29 30.05.2016 KOULUKESKUKSEN D-OSASSA ANNETTAVAN OPETUKSEN SIIRTYMINEN VÄISTÖTILOIHIN 11.8.2016 ALKAEN 139/12.01/2016 SIVLTK 22 (Asian valmistelijat

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

YLEINEN OSA KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA

YLEINEN OSA KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU 9.11.2015 LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA YLEINEN OSA 1.2 SIPOO 2025 -STRATEGIA s. 3 nro 1 Elinkeinoelämää koskevan kappaleen

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki 3.5.2016 Janne Mäkinen opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) 1 Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Tässä

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht. Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ALUEEN KOULUJEN OHR- TILAT

KIRKONKYLÄN ALUEEN KOULUJEN OHR- TILAT KIRKONKYLÄN ALUEEN KOULUJEN OHR- TILAT Karhunkorpi Kivenpuisto Lukkari Maaniittu Nummenpää Paikalla 2 h/joka toinen viikko, Paikalla pv/joka toinen vko, Paikalla,5 pv/vko, yhteinen tila kuraattorin ja

Lisätiedot

ASUMISEN UUSI YHTEISÖLLISYYS. Pentti Kareoja / ARK-house Arkkitehdit Oy / Aalto-yliopisto

ASUMISEN UUSI YHTEISÖLLISYYS. Pentti Kareoja / ARK-house Arkkitehdit Oy / Aalto-yliopisto ASUMISEN UUSI YHTEISÖLLISYYS Pentti Kareoja / ARK-house Arkkitehdit Oy / Aalto-yliopisto ASUMISEN UUSI YHTEISÖLLISYYS / TUTKIMUSTA (myös) RAKENTAMALLA Kerrostalorakentamisen yksipuolinen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Suomenkielisen opetuksen Tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Perustuu kaupungin omiin väestöennusteisiin perusopetus- ja lukioikäisten määrän kehityksestä

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkodin esiopetusryhmistä lapset siirtyvät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Lavolan kouluun.

Uus-Lavolan päiväkodin esiopetusryhmistä lapset siirtyvät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Lavolan kouluun. Tekninen lautakunta 99 19.03.2014 Tekninen lautakunta 120 02.04.2014 Tekninen lautakunta 133 16.04.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat 454/10.03.02.04/2014 TEKLA 99 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet, jotka kouluverkkoselvityksessä on esitetty lakkautettavaksi.

Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet, jotka kouluverkkoselvityksessä on esitetty lakkautettavaksi. PORVOON KOULUVERKON KUSTANNUSVERTAILU: TAUSTATIETOA KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUKSISTA (TOIMITILAJOHTO) EPOON KOULU Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

Vuokrasopimus tehdään saakka.

Vuokrasopimus tehdään saakka. Maanvuokrasopimuksen tekeminen ja vuokraehdot jalkapallohallille Välivainiolla, Castrenin kenttä, Väl-23; Oulun Palloseura - jalkapallo ry Dno TEKE: 4297 /631/2011 Tekninen lautakunta 20.9.2011 421 Tekninen

Lisätiedot

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus Kimpisen koulun suunnittelutilanne INFO henkilöstölle Kimpisen koulun suunnittelutilanteesta -tilat, pihat, liikenneturvallisuus yleisellä tasolla -hallintomalli -henkilöstösuunnitelman valmisteluprosessi

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelma, Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto

Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelma, Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 111 11.10.2016 52 18.10.2016 Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelma, Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto 1653/10.03.02/2016

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho

TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho Mitä missä miksi? Yksi Jyväskylän kaupungin yleiskaavan

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Yhtiökokous 14.11.2012: Kokonaissuunnitelma ja Vaiheen 1 ehdotus HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 1 Lahden Golf 3.0 Kokonaissuunnitelma ja taustatietoja

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN toteuttamiseen 1 Lisää luistelupaikkoja! Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot

Lisätiedot

1. Kaupungilta / kiinteistövirastolta vuokratut koulurakennukset

1. Kaupungilta / kiinteistövirastolta vuokratut koulurakennukset SOPIMUSKOULUJEN TILAVUOKRIEN LASKENTAPERIAATTEET 1(5) Korvauksella, tarkoitetaan koulujen ja kaupungin välisen sopimuksen mukaista sopimuskorvauslaskentaa. Hyväksyttävän vuokran kokonaismäärällä tarkoitetaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16 16.2.2016 67 Asianro 2338/10.03.02/2014 Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Päätöshistoria

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty 16.1.2013 KORJAUSOHJELMA 2013

TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty 16.1.2013 KORJAUSOHJELMA 2013 TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty 16.1.2013 KORJAUSOHJELMA 2013 Projektin t Kustannukset ylläpitoluokittain RU = Risto Utriainen A1 1 572 500 GL = Georg Lindström A2 532 000 KK = Kai Kinnunen B 65 000 RL

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi Palveluverkkotoimikunnan raportin 29.2.2016 tiivistelmä Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto Lähtökohtana ehdotuksille

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot