Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma"

Transkriptio

1 1 Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma Kouluverkko-ohjausryhmän kannanotto LÄHTÖKOHTA Tulevaisuuden palveluverkko ja tuotanto rakennetaan niin pedagogisesti kuin rakenteellisestikin laadukkaasti Puolustamisen sijaan katsotaan eteenpäin ja rakennetaan koko sivistysosaston palveluverkko siten, että toimintaedellytykset turvataan, varmistetaan ja kehitetään sekä suomenkielisten että ruotsinkielisten palveluiden osalta. Yhteistyötä kieliryhmien välillä vahvistetaan siten, että synergiaedut rakenteellisissa ratkaisuissa ovat tärkeä ja oleellinen lähtökohta. Pedagogisesti yhteistyötä syvennetään siten, että ammatillinen yhteistyö on luonnollinen osa Sipoon Koulutuspalveluiden jokapäiväistä toimintaa. Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa Sipoosta vahva osaamiskunta, jossa on hyödynnetty molempien kieliryhmien vahvuudet osana yhteistä, vahvaa toimintakulttuuria. Tämä takaa kaikille sipoolaisille lapsille ja nuorille äidinkielistä riippumatta laadukkaat ja samanarvoiset palvelut. KOULUVERKKO-OHJAUSRYHMÄ KATSOO, ETTÄ VALTUUSTO VOI HYVÄKSYÄ: Koulutuspalveluiden VISION, PERUSARVOT JA TOIMINTATAVAT toiminnan suuntaa-antaviksi lähtökohdiksi sekä KEHITTÄMISEN KÄRJET (7), KOULUJEN KEHITTÄMIS-TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET (5) ja PALVELUVERKON KEHITTÄMISLINJAT (10) strategisiksi suuntaviivoiksi

2 2 VISIO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TURVAAMISELLA SIPOOSTA SUOMEN HALUTUIN PERUSARVOT OIKEUDENMUKAINEN TASA-ARVOINEN KAKSIKIELINEN AMMATTIMAINEN KEHITTÄMISORIENTOITUNUT TOIMINTATAVAT AVOIN LÄPINÄKYVÄ HUOMIOIVA INNOSTUNUT - INNOSTAVA KEHITTÄMISEN KÄRJET 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen 2. Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 3. Toiminnallinen kaksikielisyys 4. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö 5. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa 6. Turvallinen oppimisympäristö sekä oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen 7. Koulutuksen ja toiminnan arviointi KEHITTÄMISTOIMINNAN PAINOPISTEALUEET pohjana koulukohtaisille kehittämissuunnitelmille Mahdollisuus varhaiseen puuttumiseen 2. Innovatiiviset ja luovat oppimisympäristöt 3. Opetus- ja työmuotojen monipuolistaminen 4. Oppilaiden erilaisten lahjakkuuksien huomioiminen 5. Työskentelyrauha ja kodin ja koulun välinen yhteistyö

3 3 Opetushenkilöstön pedagoginen osaaminen Lakisääteiset oppilashuoltopalvelut ja kolmivaiheisen tuen toteuttaminen Koulutilojen kunnostustarve arvioidaan taloudellisesti ja toiminnallisesti Asianmukaiset opetustilat, varusteet ja koulun koko Laadukas perusopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta Osaamiskeskukset, joissa moniammatillinen tapa toimia Koulutuspalveluiden palveluverkon kehityslinjat Hyvä suunnittelu takaa turvallisen ja laadukkaan toiminnan liikenneyhteyksien, maankäytön ja tilasuunnittelun kautta Yhtenäinen oppimispolku/ yhtenäinen perusopetus Kielikylpyopetus Toisen asteen koulutus Osaamiskeskukset rakennetaan siten, että matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut sijoittuvat sekä palvelun tuottamisen että tilojen suhteen osaamiskeskuksiin ajatuksella palvelun tarjoajat siellä missä palvelun tarvitsijat. Kouluverkko-ohjausryhmä huomauttaa, että lapsi ei kulje palvelun luokse vaan palvelu on lapsen luona. OPETUSTOIMEN PALVELUVERKON KEHITYS TULEVINA VUOSINA: Linjaukset perustuvat kunnan kasvustrategiaan ja oppilaskehityksen tilastoihin ja niitä päivitetään talousarvion yhteydessä vuosittain. Valtuusto päättää uusista kouluhankkeista ja koulujen toiminnan lakkautuksista erikseen. TULEVAISUUDEN PALVELUVERKKO Suomenkielinen kouluverkko ja ruotsinkielinen kouluverkko tulevat olemaan erilaiset. Erilaiset koulut mahdollisia, mutta toimivat kouluratkaisut lähtökohtana oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. LAADUKAS OIKEUDENMUKAINEN KUSTANNUSTEHOKAS SAAVUTETTAVA

4 4 Keski- ja Pohjois-Sipoo Nykyiset koulut Norra Paipis skola laajennetaan tai peruskorjataan (enintään 170 oppilasta/lasta). Koulussa toimivat joko ruotsinkieliset vuosiluokat 0 6 tai vaihtoehtoisesti ruotsinkieliset vuosiluokat 0 4 ja suomenkieliset vuosiluokat 0-6 tai vaihtoehtoisesti suomenkieliset vuosiluokat 0 4. Kouluun liitetään ruotsinkielinen päiväkoti 21 lapselle sekä suomenkielinen päiväkoti 21 lapselle. Kyrkoby skola muutetaan yhteensä 170 oppilaan kouluksi, jossa toimivat vuosiluokat 0-4. Kun asianmukaiset tilat Kungsvägens skolanissa ovat käytettävissä, siirtyvät nykyiset Kyrkoby skolanin 5 6 vuosiluokat sinne. Solåkerin esikouluoppilaat siirtyvät Kyrkoby skolaan. Myös pohjoisen alueen erityisopetusluokat keskitetään Kyrkoby skolaan. Borgby skola, Mårtensby skola ja Södra Paipis skola muutetaan vuosiluokkien 0 4 kouluiksi. Kun asianmukaiset tilat Kungsvägen skolanissa ovat käytettävissä, vuosiluokat 5 6 siirtyvät edellä mainituista kouluista sinne. Vuosiluokkien 0-4 toiminta siirretään Kartano III alueen kouluun, kun se valmistuu. Vuosiluokkien 5 6 siirtäminen Kungsvägens skolaan edellyttää, että eteläisen alueen vuosiluokkien 7-9 oppilaat ovat siirtyneet Kungsvägens skolasta Söderkulla skolaan. Tämä puolestaan edellyttää, että Söderkullan koulukeskus on remontoitu niin, että se voi vastaanottaa eteläisen alueen vuosiluokkien 5-9 oppilaat. Sipoonlahden koulun uudisrakennuksen tulee olla valmis, jotta suomenkieliset vuosiluokkien 0-2 oppilaat voivat muuttaa uuteen rakennukseen. Kungsvägens skola ja Sipoonjoen koulu joko osin puretaan ja rakennetaan uudestaan tai peruskorjataan. Kungsvägens skola muutetaan ruotsinkieliseksi vuosiluokkien 5 9 kouluksi 400 oppilaalle. Sipoonjoen koulu muutetaan suomenkieliseksi vuosiluokkien 5 9 kouluksi 400 oppilaalle. Tämän toimenpiteen läpivieminen on edellytyksenä sille, että muut suunnitelmat voisivat toteutua. Talman koulun toiminta siirtyy Talman osaamiskeskukseen, kun se valmistuu. Lukkarin koulu säilyy suomenkielisenä vuosiluokkien 0-6 kouluna 180 oppilaalle. Jokipuiston koulu säilyy suomenkielisenä kouluna joko vuosiluokille 0 6 tai se muutetaan vuosiluokkien 0 4 kouluksi 250 oppilaalle. Jokipuiston koulussa on pohjoisen alueen erityisluokat. Leppätien koulu peruskorjataan ja rakennetaan uudisrakennus. Leppätien koulu pysyy vuosiluokkien 0 6 kielikylpykouluna 150 oppilaalle. Uudet koulut Kartano III osaamiskeskukseen tulee suomenkielinen vuosiluokkien 0 6 koulu 450 oppilaalle ja siellä järjestetään mahdollisesti myös EHA-opetusta. Sinne tulee myös ruotsinkielinen vuosiluokkien 0 4 koulu 150 oppilaalle (oppilaat siirtyisivät Mårtensby skolasta, Södra Paipis skolasta sekä Borgby skolasta). Osaamiskeskukseen tulee myös suomenkielinen päiväkoti 84 lapselle sekä ruotsinkielinen päiväkoti 42 lapselle. Talman osaamiskeskukseen tulee suomenkielinen vuosiluokkien 0 6 koulu 500 oppilaalle (oppilaat siirtyisivät Talman koulusta) ja suomenkielinen päiväkoti 126 lapselle. Nikkilä Itä 1 koulusta tulee suomenkielinen vuosiluokkien 0 6 koulu 300 oppilaalle, Nikkilä Itä 2 koulusta tulee suomenkielinen vuosiluokkien 0 9 koulu 650 oppilaalle ja Talma Hills koulusta tulee suomenkielinen vuosiluokkien 0 9 koulu 650 oppilaalle.

5 5 Etelä-Sipoo Nykyiset koulut Boxby skola laajennetaan tai peruskorjataan 80 oppilaalle. Se säilyy joko vuosiluokkien 0 6 ruotsinkielisenä kouluna tai muutetaan vuosiluokkien 0 4 ruotsinkieliseksi kouluksi, jolloin vuosiluokkien 5 6 oppilaat siirtyisivät Söderkulla skolaan. Siellä järjestetään esiopetusta syksystä 2012 lähtien ja sinne perustetaan mahdollisesti myös ruotsinkielinen päiväkoti. Salpar skola muutetaan ensin vuosiluokkien 0 4 kouluksi, jolloin vuosiluokkien 5 6 oppilaat siirtyisivät Söderkulla skolaan. Tämän jälkeen on kaksi vaihtoehtoa: 1) Koulu säilyy vuosiluokkien 0-4 kouluna, mikäli oppilasmäärä on yli 50. 2) Kaikki toiminta Salpar skolasta siirretään Söderkulla skolaan, mikäli koulun oppilasmäärä vuosiluokilla 0 4 on alle 50 oppilasta. Tämä on mahdollista, kun Söderkulla skolanin koulukiinteistöstä vapautuu tiloja suomenkielisten oppilaiden muutettua Sipoonlahden koulun uudisrakennukseen. Gumbostrands skola muutetaan ensin 0 4 vuosiluokkien kouluksi, jolloin oppilaat vuosiluokilla 5 6 siirtyisivät Söderkulla skolaan. Tämän jälkeen on kolme vaihtoehtoa: 1) Koulu säilyy vuosiluokkien 0 4 kouluna, mikäli oppilaita on yli 50. 2) Kaikki toiminta Gumbostrandin skolanista siirretään Söderkulla skolaan, mikäli koulun oppilasmäärä vuosiluokilla 0 4 on alle 50 oppilasta. Tämä on mahdollista, kun Söderkulla skolanin koulukiinteistöstä vapautuu tiloja suomenkielisten oppilaiden muutettua Sipoonlahden koulun uudisrakennukseen. 3) Gumbostrands skola siirtyy Majvikin uuteen kouluun. Vuosiluokkien 5 6 siirtäminen Söderkulla skolaan vaatisi, että Söderkullan koulukeskus on remontoitu niin, että Söderkulla skola voisi vastaanottaa koko eteläisen alueen vuosiluokat 5-9. Lisäksi Sipoonlahden koulun uudisrakennuksen pitää valmistua, jotta Söderkullan koulukeskuksessa olevat suomenkieliset vuosiluokkien 0 2 oppilaat voivat muuttaa uuteen rakennukseen. Silloin Söderkullan koulurakennukseen mahtuisi koko eteläisen alueen ruotsinkieliset vuosiluokat 5 9 ja Söderkulla-alueen ruotsinkieliset vuosiluokat 0-4. Söderkulla skola peruskorjataan ja muutetaan ruotsinkieliseksi vuosiluokkien 0 9 kouluksi 350 oppilaalle. Eteläisen alueen erityisopetus sijoittuu Söderkullan skolaan. Kiinteistöön tulee myös ruotsinkielinen päiväkoti 126 lapselle. Sipoonlahden koululle tehdään ensin uudisrakennus ja myöhemmin mahdollisesti laajennus. Rakennus 1:ssä tulee olemaan vuosiluokat 0 4, yhteensä 450 oppilasta. Rakennus 2:ssa vuosiluokat 5 9, yhteensä myös 450 oppilasta. Uudisrakennuksen valmistuttua vuosiluokkien 0 2 oppilaat siirtyisivät siihen Söderkullan koulukeskuksesta. Uudet koulut Majvikin kouluun tulee suomenkielinen 600 oppilaan koulu vuosiluokille 0 9 sekä ruotsinkielinen 300 oppilaan koulu vuosiluokille 0 9. Eriksnäsin ja Joensuun alueen osaamiskeskukseen tulee suomenkielinen vuosiluokkien 0 9 koulu 600 oppilaalle sekä suomenkielinen päiväkoti 126 lapselle. Hitån alueen I, II ja III koulut tulee olemaan suomenkieliset vuosiluokkien 0 9 koulut ja jokaisessa koulussa on tilat 650 oppilaalle.

6 6 Hans Blomberg Heikki Vestman Monika Hämäläinen Kjell Grönqvist Henrik Möller Jari Hursti Eva Autio

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA 2014 PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA Helsingin kaupungin opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.1.2014 12 (2) Helsingin opetusvirasto Hallinto-

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nikkilän sydän. Projektisuunnitelma 04.03.2013. Ilari Myllyvirta. 4.3.2013 / Projektiryhmä 1

Nikkilän sydän. Projektisuunnitelma 04.03.2013. Ilari Myllyvirta. 4.3.2013 / Projektiryhmä 1 Nikkilän sydän Projektisuunnitelma 04.03.2013 Ilari Myllyvirta 1 Sisällysluettelo sivu 1. Projektin määrittely 3 2. Projektin tavoitteet 5 3. Valtionavustuksen hakeminen 8 4. Projektin sisältö ja vaiheet

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80)

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMINEN 2010-luvun palveluverkko: joustavat palvelukeskittymät ja sähköiset verkkopalvelut Valmisteluryhmän esitys ohjausryhmän loppuraportiksi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset 21.10.2011 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 32

Sivistyslautakunta 22.5.2013 32 22.5.2013 32 VISIO Asikkala on profiloitunut laadukkaan koulutuksen kunnaksi. Sivistystoimen henkilöstö arvostaa työtään ja pitää sitä merkityksellisenä. uksen mahdollistaa pätevä henkilökunta. Asikkala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175 23.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 175 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2015-2019 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Tiedotus ja keskustelutilaisuus 28.8.2013/ Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla 28.8. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden

Lisätiedot