Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014"

Transkriptio

1 Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Yritykset

2 Tervetuloa palveltavaksi Kiertokapula tarjoaa jätteidenkäsittelypalveluja rakentamisen, teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Saapuminen alueelle Saapuessasi jätteidenkäsittelyalueelle aja aina ajoneuvovaa an kautta. Siirry vaa alle punnitukseen liikennevalojen ohjauksen mukaisesti. Turvallisuusnäkökohtia Turvallisuussyistä noudatetaan alueillamme nopeusrajoitusta 30 km/h. Kuorma on peitettävä tai sidottava asianmukaisesti kuljetuksen ajaksi. Asiaton liikkuminen jätteidenkäsittelyalueillamme on kielletty. Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. Emme luovuta tai myy vastaanottamiamme jätteitä muille kuin ammattimaisille sopimuskumppaneillemme. Jätteiden lajittelu Jätteet kuljetetaan niille osoitetuille alueille. Kullekin jätelajille on merkitty oma paikkansa sinivalkoisilla kylteillä. Sekalainen jäte viedään lajittelu- ja siirtokuormausasemalle, jossa vastaanotetut jätekuormat tarkastetaan ja lajitellaan. Siirtoasiakirja on annettava kuorman tyhjennyspaikalla koneenkuljettajalle kuitattavaksi. Välipunnitus Välipunnituksessa kannattaa käydä silloin, kun kuorma sisältää sekä maksullisia että maksuttomia jätteitä tai useita eri hintaisia jätteitä. Välipunnituk- sessa erotetaan eri hintaluokkiin kuuluvat jätteet toisistaan ja näin voidaan säästää laskun loppusummassa. Lisätietoja välipunnituksen tarpeellisuudesta saa lajitteluaseman koneenkuljettajalta tai alueen valvojilta. Poistuminen alueelta Jätekuorman tyhjennyksen jälkeen ajetaan takaisin ajoneuvovaa alle punnitukseen. Kuitattu siirtoasiakirja jätetään vaa an henkilökunnalle. Alueelta poistutaan aina vaa an kautta, vaikka kuormassa olisi vain maksuttomia jätteitä. Kuorman purkamisen tulee tapahtua aukioloajan puitteissa. Ylimenevältä ajalta veloitetaan hinnaston mukainen lisätyökustannus. Maksaminen Maksuvälineinä jätteidenkäsittelyalueella käyvät käteinen, Visa Electron sekä yleisimmät luotto- tai pankkikortit. Ainoastaan tiliasiakkaita voidaan laskuttaa. Jätekuorman hinnoittelu Jätekuorman hinnoittelu perustuu jätteen laatuun ja painoon. Hinnastossa on ilmoitettu kaikille jätelajeille tonni-, kuorma- tai kappalehinta. Punnitusmaksu lisätään kaikkiin tonnihintoihin, ellei hinnastossa toisin mainita. Sekalainen jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimpaan maksuluokkaan kuuluvan jätelajin perusteella. Lajittelulla ja välipunnituksilla voi siis säästää. 2

3 Siirtoasiakirja Yritysten on toimitettava jätekuorman mukana asianmukaisesti täytetty siirtoasiakirja yhtenä kappaleena vastaanottajalle. Siirtoasiakirja vaaditaan kaikista kuormista, jotka sisältävät vaarallista jätettä, rakennus- ja purkujätettä tai pilaantunutta maa-ainesta. Sitä ei kuitenkaan tarvitse täyttää pakkaavilla jäteautoilla tuotavista kuormista. Siirtoasiakirjassa pitää olla jätteen tuottajan allekirjoitus. Poikkeuksena ovat yksityisten henkilöiden tuottamat jätekuormat, joiden osalta siirtoasiakirjan täytöstä ja allekirjoituksesta vastaa kuljettaja. Siirtoasiakirja näytetään jätteidenkäsittelyalueelle tultaessa vaa alla. Kuorman purkamisen ja tarkastuksen jälkeen koneenkuljettaja kuittaa sen lajittelu- ja siirtokuormausasemalla. Siirtoasiakirja jätetään vaa alle poistuttaessa jätteidenkäsittelyalueelta. Tuottajan allekirjoituksen tai siirtoasiakirjan puuttuessa (kuormasta, josta siirtoasiakirja vaaditaan) jätekuormaa ei voida vastaanottaa. Sopimusasiakkaat Säännöllisesti suurempia jäte-eriä toimittavien yritysten kannattaa olla yhteydessä toimitussopimuksesta yrityspalvelupäällikkö Olavi Soinioon, puh Tiliasiakkuus Tiliasiakkuus on edellytys jätteiden tuomiselle laskuun. Hakemus tulee toimittaa ennen jätteiden tuomista joko postitse tai sähköpostitse. Hakemuksen käsittelyaika on 1-2 työpäivää. Tiliasiakashakemus on tämän oppaan liitteenä (sivu 13). Se löytyy myös Kiertokapulan internetsivuilta. Tiliasiakkuusasioissa ota yhteyttä: puh Jätteen siirtoasiakirjat ovat tämän oppaan liitteenä (sivut 14 ja 15). Ne löytyvät myös Kiertokapulan internetsivuilta. 3

4 Kaatopaikkakelpoisuus Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013) edellyttää, että jätteen tuottaja tai haltija esittää kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteestä ja sen soveltuvuudesta kaatopaikalle eli kaatopaikkakelpoisuudesta. Kaatopaikkakelpoisuuden todentamisella pyritään varmistamaan, ettei jätteistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle pitkänkään ajan kuluessa. Kaatopaikkakelpoisuusmenettely koskee kaikkia kaatopaikalle loppusijoitettavia jätteitä. Kelpoisuuden arviointiin liittyvää testausta ei kuitenkaan edellytetä yhdyskuntajätteestä tai siihen rinnastettavista jätteistä, eikä tietyistä pysyvistä puhtaista jätteistä. Kiertokapula Oy:llä on käytössään yksi jätteiden loppusijoitusalue Karanojan jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa. Se on ns. tavanomaisen jätteen kaatopaikka, johon sovelletaan tavanomaisen jätteen kaatopaikkoja koskevia raja-arvoja, sekä ympäristöluvassa annettuja raja-arvoja. Kaatopaikkakelpoisuuden todentamisen vaiheita ovat perusmäärittely, vastaavuustestaus ja tarkastus kaatopaikalla. Perusmäärittely Todentaminen aloitetaan perusmäärittelyllä, jossa jätteestä tulee olla selvillä ainakin seuraavat asiat: 1. jätteen tuottajan tai haltijan nimi ja jätteen syntypaikka 2. kuvaus prosessista, jossa jäte on syntynyt 3. kuvaus suoritetusta esikäsittelystä tai siitä, miksi esikäsittelyä ei pidetä mahdollisena tai tarpeellisena 4. jätteen koostumus ja liukoisuusominaisuudet 5. jätteen ominaisuudet: haju, väri, olomuoto 6. jäteluettelon mukainen jätenimike 7. vaarallisesta jätteestä pääasialliset vaaraominaisuudet 8. tiedot sen osoittamiseksi, että jäte ei kuulu niihin jätteisiin, joita kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen mukaan ei hyväksytä kaatopaikalle. 9. kaatopaikkaluokka, johon jäte voidaan hyväksyä 10. jätteen muuttuminen kaatopaikalla ja siihen liittyvät mahdollisesti tarvittavat lisävarotoimet 11. jätteen kierrätys- tai hyödyntämismahdollisuuksien arviointi Jos kelpoisuutta ei pystytä toteamaan perustietojen avulla, jätteen haltijaa pyydetään hankkimaan asiantuntijalausunto jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Lausunto sisältää laboratorioanalyysitulokset jätteen ominaisuuksista. Tulosten perusteella Kiertokapula joko hyväksyy tai hylkää jätteen vastaanoton kaatopaikalle. Viimekädessä Kiertokapulan toimintaa valvova lupaviranomainen päättää jätteen vastaanotosta. Jätteen tuottaja tai haltija vastaa sekä jätteen testauttamisesta hyväksytyssä laboratoriossa että testaus- ja asiantuntijalausunnon hankintakustannuksista. Kaatopaikkakelpoisuusselvityksiä tekevät useat konsulttiyritykset, mm.: Ramboll Analytics Oy, Lahti Novalab Oy, Karkkila Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere Eurofins Scientific Finland Oy, Tampere Vastaavuustestaus Kaatopaikkakelpoisuus selvitetään jokaisesta jäteerästä erikseen. Mikäli kyse on säännöllisesti samassa prosessissa syntyvästä jätteestä, sen laatu varmistetaan vuosittain vastaavuustestauksella. Vastaavuustestauksella varmistetaan, että jäte vastaa perusmäärittelyn tuloksia ja täyttää edelleen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset. Vastaavuustestaus voi olla suppeampi kuin jätteen alkuperäinen perusmäärittely, koska vastaavuustestaus voidaan kohdistaa perusmäärittelyn laboratoriotulosten perusteella jätteen kaatopaikkasijoituksen kannalta merkittävimpiin jätteen sisältämiin haitta-aineisiin. Kuormantarkastus Kaatopaikalla vastaanottaja tarkastaa jätekuorman ja varmistaa, että jäte vastaa annettuja tietoja. Mikäli näin ei ole, voidaan kuorma käännyttää pois. Kiertokapula Oy:n yhteyshenkilö: yrityspalvelupäällikkö Olavi Soinio puh

5 Jätteiden lajitteluohjeet ja vastaanottoehdot Yhdyskuntajäte (Sekalainen jäte) Yhdyskuntajäte on asumisessa syntyvää sekalaista jätettä, sekä teollisuudessa tai palvelutoiminnassa syntyvää, ominaisuudeltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa jätettä. Rakennusjäte Rakennusjäte on rakentamisessa tai rakennusten purkamisessa syntyvää jätettä. Se lajitellaan koneellisesti jätteidenkäsittelyalueella ja se voi sisältää sekä hyödynnettävää että loppusijoitettavaa jätettä. Hyödynnettävä jäte toimitetaan materiaali- tai energiahyötykäyttöön, kun taas loppusijoitettava jäte sijoitetaan loppusijoitusalueelle. Lajiteltavia, hyödynnettäviä jätteitä ovat mm. energiajäte (sivu 6) puujäte (sivu 6) metalli (sivu 7) Loppusijoitettavia jätteitä ovat mm. keramiikka ja posliini (kylpyhuoneen kalusteet ja kaakelit) muovi-, korkki-, linoleum- ja kokolattiamatot peilit ikkunat pokineen sekalainen betoni-, tiili- ja laattajäte kipsi- ja tojalevyt lasi- ja mineraalivillat lasikuitu kattohuopa ja bitumikate PVC-muovi hiomapaperi. Rakennusjäte, lajiteltava Kuorma on pääosin (vähintään 90% tilavuudesta) materiaalina tai energiana hyödynnettävää jätettä. Rakennusjäte, lajiteltava / loppusijoitettava Kuormassa on selkeästi sekä hyödynnettävää että loppusijoitettavaa jätettä. Rakennusjäte, loppusijoitettava Kuorma on pääosin (vähintään 90% tilavuudesta) loppusijoitettavaa jätettä. Loppusijoitettava jäte Loppusijoitettavaa jätettä ei pystytä hyödyntämään, vaan se sijoitetaan loppusijoitusalueelle. Loppusijoitettava jäte on muusta kuin rakentamistai purkamistoiminnasta syntynyttä hyödyntämiskelvotonta jätettä, esim. teollisuudesta syntynyt tuotantojäte, kuten lasivillan tuotantohylky. 5

6 Energiajäte Energiajäte hyödynnetään polttamalla. Energiajätteisiin voidaan lajitella mm. puu, joka ei ole vaarallista jätettä (ei sisällä kyllästysaineita, esim. CCA:ta tai kreosoottia) lastu- ja kovalevyt liimalevyt ja pinnoitetut levyt vanerit muovit, pois lukien PVC materiaalikierrätykseen sopimaton pakkausjäte (styrox, Finnfoam) materiaalihyötykäyttöön kelpaamaton pahvi, kartonki ja paperi tekstiilit puukuitulevyt (tuulensuojalevyt, esim. haltex). Energiajäte ei saa sisältää seuraavia: PVC-muovi, jota ovat mm. kovapinnoitetut levyt, keittiön tasot, rakennusteollisuuden muovit, putket, kourut, kynnyslistat, tapetit, lattiamatot, eristeet ja päällysteet, pressut ja letkut kipsi- ja kuitusementtilevyt (Gyproc-, Luja- ja Mineritlevyt) kyllästetty puu lasi- ja mineraalivillat metallit kivi- ja mineraalijätteet biojäte. Puujäte Puhdas puu Puhdas puu saa sisältää vähäisiä määriä nauloja, ruuveja ja saranoita. Siihen kuuluvat mm. laudat, lankut ja muu uudisrakentamisen puu kuormalavat vanerit ja lastulevyt MDF ja HDF levyt ja listat kaapelikelat puurakennusten käsittelemätön runkolauta, hirret sisäkäyttöön tarkoitettu, pintakäsitelty puutavara esim. paneelit, lauteet, parketti lievästi mekaanisia epäpuhtauksia sisältävä puutavara, esim. betonilaudat lakattu puutavara rakennustyömailta lajiteltu puutähde, joka sisältää pohjamaalattua ja maalaamatonta puuta sammalta tai muuta orgaanista eristettä sisältävä puu. Purkupuu Purkupuu on käsiteltyä puuta. Se saa sisältää nauloja, ruuveja ja saranoita. Siihen kuuluvat mm. muovia, metallia, lasia yms. mekaanisia epäpuhtauksia sisältävä purkupuu ikkunankehykset ja ovet (ei lasia) maalattu puu (myös punamullalla maalattu) keittiökalusteet ja pinnoitetut/laminoidut puupinnat puiset huonekalut puu-muovikomposiitit pinnoitetut puulevyt, esim. muovi- ja kovapinnoitteet 6

7 laminaatit puu, jossa on lasikuitua tai -villaa palanut puu. Kyllästetty puu Kyllästetty puu on kyllästysaineilla käsiteltyä puuta. Se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Puu saa sisältää nauloja, ruuveja ja saranoita. Kyllästettyä puuta ovat muun muassa terassilaatat pihakalusteet laiturit sähköpylväät. Kannot Kantoja vastaanotetaan kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla. Metalli Metalliromuun kuuluvat kaikki isot, suurimmaksi osaksi metallia sisältävät tavarat: polkupyörät sähköjohdot, jatkojohdot ja kaapelit polttomoottorit ilman nesteitä kattopelti puulämmitteinen kiuas tyhjät maalipurkit (sivellinkuiva, kansi irrallaan) ja aerosolitölkit (nuppia painettaessa ei tule enää mitään ulos, muoviosat pois) hiilidioksidipatruunat katalysaattorit. Kaasupulloja ja öljysäiliöitä ei oteta vastaan. Betoni, tiili, asfaltti (Karanoja ja Kapula) Betoni, tiili ja asfaltti sijoitetaan omiin varastokasoihinsa. Niitä ei oteta vastaan Kiertokapulan Puolmatkan ja Lumikorven jätteidenkäsittelyalueilla. Betoni- ja tiilijätteen mukana on toimitettava siirtoasiakirja. Haitallisia aineita (pinnoitteet ja saumausaineet) sisältäviä betoni-, tiili- ja asfalttijätteitä ei oteta vastaan varastokasoihin. Betonia sisältävien erikoiskuormien sekä suurien määrien tuomisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: Betonikappaleet saavat sisältää raudoitukset. Betonijätteen painosta saa olla tiiltä maksimissaan 10 % ja karkearakeisia maalajeja, esim. hiekkaa, soraa ja mursketta (ei hienojakeista maata) maksimissaan 20 %. Betonijäte ei saa sisältää louhetta tai suuria kivilohkareita. Betonielementeistä on poistettava kaikki saumamassat. Betoni, sivumitta alle 1 metri Betonikappaleet saavat sisältää betoniteräkset. Betoniteräksien tulee olla katkaistu betonikappaleiden mittaiseksi. Keraamisia laattoja tai kaakeleita ei saa olla irrallisina, yksittäisiä saa olla kiinni betonissa. Tähän luokkaan kuuluvat myös betoniautojen palautuskuormat sekä pumppuautojen ylijäämäbetonit. 7

8 Betoni, sivumitta 1-5 metriä Ontelolaatat, pilarit, palkit. Mikäli betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on yli 5 m tai ne ovat erittäin runsaasti raudoitettuja tai vaikeasti varastoitavia, niitä ei oteta vastaan tässä luokassa, vaan luokassa Betonijäte, erikoiskappaleet. Betoni, erikoiskappaleet Betonielementit tai kappaleet, jotka ovat erittäin suuria, vaikeasti rikottavia tai varastoitavia ja sisältävät eristeitä, esimerkiksi ratapölkyt, sillat ja laiturit, järeät koneperustukset ja vastaavat. Tuomisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: Betoni, sisältää tiiltä Betoni, joka saa sisältää tiiltä enintään 20 paino- %. Kevyet betonit Kevytbetonituotteet, kuten Siporex- tai Lecaharkot. Isojen erien tuomisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: Tiili Poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet. Tiili saa sisältää muurauslaastin. Asfaltti Sisältää vain puhdasta asfalttia kappaleina. Isoja kiviä tms. kappaleita ei saa olla mukana. Mukana saa olla yksittäisiä kiviä, joiden halkaisija on enintään 20 cm. Betoni, tiili ja asfaltti sisältää epäpuhtauksia tai haitta-aineita Epäpuhtauksia, kuten eristeitä sisältävät betonituotteet ovat loppusijoitettavaa jätettä. Haitta-aineita (esim. öljy tai PAH-yhdisteet) sisältävät betonit pitää testata. Vastaanotosta päätetään tulosten perusteella. Tuomisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: Sähkö- ja elektroniikkaromu Sähkö- ja elektroniikkaromuun kuuluvat kaikki verkkovirralla, paristoilla tai akuilla toimivat laitteet. Jätteidenkäsittelyalueelle saa tuoda maksimissaan kolme samaa kotitalouskäyttöön tarkoitettua laitetta yhdellä tuontikerralla. SER:iä vastaanotamme mm. seuraavilta tahoilta: SE-laitteita myyvät kaupat (kodinkoneliikkeet, rautakaupat jne.) kierrätyskeskukset (ei käsiteltyjä laitteita) yritykset as Oy:n tai kunnallisen vuokratalon remontin yhteydessä syntynyt SER, mikäli yrityksellä on kuitti korvausostosta. SER:iä emme vastaanota mm. seuraavilta tahoilta: Gigantti, yritysten B2B-tavara sairaalat kaupungit, kunnat, valtion virastot oppilaitokset, koulut muut yhteisöt. Em. tahojen tulee toimittaa SER suoraan omiin vastaanottopisteisiin, joiden tiedot löytyvät sivulta: Vaaralliset jätteet Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla. Vaarallisista jätteistä laskutetaan painon mukaan (hinnasto sivu 11). Vaarallisista jätteistä täytetään oma siirtoasiakirja (sivu 15). Suurista eristä on sovittava etukäteen sähköpostitse: Asbesti Suuret asbestikuormat voidaan ottaa vastaan ainoastaan Karanojalle Hämeenlinnaan. Kapulassa (Hyvinkää), Puolmatkassa (Järvenpää) ja Lumikorvessa (Valkeakoski) otetaan vastaan vain alle 2 m 3 kuormia. Kuorman pitää olla sellainen, että tuoja voi itse purkaa sen lavalle. Asbesti on pakattava tiiviisti niin, ettei se pölyä. Asbestijätettä sisältävät pakkaukset pitää aina merkitä selvästi erottuvalla tekstillä: ASBESTIJÄTETTÄ / Pölyn hengittäminen vaarallista. Jos tuojana on yritys, tulee pakkauksessa lisäksi olla yrityksen nimi. Suurista eristä on sovittava etukäteen sähköpostitse: 8

9 9

10 Maa-ainekset Karanoja ja Kapula Puhtaiden ja pilaantuneiden maiden tuonnista jätteidenkäsittelyalueelle on aina sovittava etukäteen. Maita vastaanotetaan sekä Karanojan alueella Hämeenlinnassa (puhtaat ja lievästi pilaantuneet maat) että Kapulan alueella Hyvinkäällä (voimakkaasti öljyhiilivedyillä pilaantuneet maat). Sopimuksista ja tarjouksista sekä tarkemmista tiedoista vastaanoton käytännöistä vastaa prosessiinsinööri Laura Tokeensuu, puh Puolmatka Puolmatkassa puhtaita maa-aineksia otetaan vastaan Järvenpään kaupungin maankaatopaikalle ainoastaan Järvenpään alueelta. Lumikorpi Lumikorvessa puhtaita maa-aineksia otetaan vastaan Valkeakosken kaupungin maapankkiin ilman aluerajoituksia. Puhtaat sadevesikaivohiekat (vain Karanojalle) Puhtaita sadevesikaivohiekkoja vastaanotetaan ainoastaan Hämeenlinnan Karanojan jätteenkäsittelyalueella. Hiekan vesipitoisuus saa olla maksimissaan 20 %. Erityiskäsiteltävä jäte (vain Karanojalle) Erityiskäsiteltävää jätettä otetaan vastaan ainoastaan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa. Kuormat on tuotava arkisin ennen klo 16. heti käsiteltävä jäte välppäjäte eläinjäte ravintoloiden paistorasvat ja -öljyt (hyötykäyttäjiä: ja Erityiskäsiteltävä jäte kuljetetaan vastaanottopaikkaan muusta jätteestä erillään. Erityiskäsiteltävä jäte sijoitetaan suoraan Karanojan loppusijoitusalueelle. Purkamisesta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyämistä. Vastaanotettava eläinjäte lemmikkieläimet, hevoset, riistaeläimet (esim. hirvet), porot, alpakat, kalat, ravut, turkiseläimet. Karanojalle ei vastaanoteta: naudat, siat, siipikarja, lampaat, vuohet eläimet, joissa tautiriski, esim. TSE-taudit, suu- ja sorkkatauti lanta (poikkeuksena hevosen lanta). Poikkeustapauksessa aluehallintovirasto voi myöntää luvan esimerkiksi tulipalossa kuolleiden eläinten toimittamiseen hyväksytylle kaatopaikalle. Sivutuotteet eli eläinperäiset elintarvikkeet Sivutuoteasetus (EY n:o 1069/2009) on astunut voimaan Asetus koskee pääosin raakoja ja kypsennettyjä entisiä liha- ja kalaelintarvikkeita ja sellaisia elintarvikkeita, jotka sisältävät näitä raakaaineita. Sivutuotteet luokitellaan kolmeen ryhmään terveysriskin perusteella. Luokkien 1 ja 2 tuotteita ei vastaanoteta Kiertokapulassa. Luokan 3 sivutuotteita otetaan vastaan Hämeenlinnaan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle ST1:n Bionolix-laitokselle, joka on käsittelyyn hyväksytty laitos. Kaikista kg ylittävien lihan ja kalan hävikkierien vastaanotosta on sovittava etukäteen: Laura Tokeensuu, puh Muut palvelut jätteidenkäsittelyalueella Ajoneuvon punnituspalvelu Ajoneuvon tai kuorman voi käydä punnitsemassa jätteidenkäsittelyalueen vaa alla. Punnituspalvelun hinta on 16,13 /kerta (alv 0%). Kuorman purkaminen Alueella avustetaan tarvittaessa kuorman purkamisessa kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Avustamisesta peritään hinnaston mukainen maksu (tapauskohtaisesti joko lavan raapiminen tai lisätyökustannus). Kuormantarkastusmaksu Kuormasta veloitetaan jätekuorman normaalin vastaanottomaksun lisäksi tarkastusmaksu, jos se sisältää jotakin sinne kuulumatonta jätettä. Tyypillisimpiä kuormantarkastusmaksun vaativia jätejakeita ovat sähkö- ja elektroniikkaromut, ajoneuvojen renkaat sekä vaaralliset jätteet. Maksua ei peritä, jos asiakas vie itse virheelliset jätejakeet oikeille paikoilleen jätteidenkäsittelyalueella. 10

11 Hinnasto Puhelinvaihde Neuvonta (pvm + 5,57 snt/min, mpm + 13,67 snt/min) HINNASTO ALKAEN YRITYKSET, KUNNAT, JULKINEN TOIMINTA Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero Punnitusmaksu 8,06 lisätään tonnihintoihin, ellei toisin mainita Jätejae Hinta (alv 0 %) Yhdyskuntajäte 126,61 / tonni (kuorma-autot, ei vastaanoteta Lumikorvessa) Sekalainen jäte (yhdyskunta- tai rakennusjäte) 0-50 kg 7,26 kuorma (henkilö- tai pakettiautolla) yli 50 kg 126,61 tonni, ei punnitusmaksua Energiajäte Rakennusjäte, lajiteltava Rakennusjäte, lajiteltava/loppusijoitettava Rakennusjäte, loppusijoitettava Loppusijoitettava jäte (muuta kuin rakennusjätettä) Biojäte (ei vastaanoteta Lumikorvessa) Metalli Keräyslasi Puhdas puu, alle 2m 3 kuormat Puhdas puu, yli 2m 3 kuormat Purkupuu, alle 2m 3 kuormat Purkupuu, yli 2m 3 kuormat Risut, alle 2m 3 kuormat Risut, yli 2m 3 kuormat Haravointijäte, alle 2m 3 kuormat Haravointijäte, yli 2m 3 kuormat Risut ja haravointijäte samassa kuormassa, tuoja ei lajittele purkupaikalla Kyllästetty puu Ei vastaanoteta Puolmatkassa ja Lumikorvessa Betoni, kappaleiden sivumitta alle 1 m Betoni, kappaleiden sivumitta 1-5 m Betoni, kappaleiden sivumitta yli 5 m, erikoiskappaleet Betoni, sisältää tiiltä enintään 20 % Tiili Asfaltti Kevyet betonit (mm. Siporex ja Leca-harkot) Ajoneuvon renkaat, pienet (hlöauto, moottoripyörä jne.) Ajoneuvon renkaat, isot (kuorma-auto, traktori jne.) Vaaralliset jätteet yrityksiltä, kunnilta, julkisesta toiminnasta Kannot Erityiskäsiteltävä jäte, heti käsiteltävä jäte, eläinjäte, välppäjäte (vain Karanojalle) Asbesti (Kapula, Puolmatka, Lumikorpi vain alle 2m 3 kuormat, suuremmat erät Karanojalle) Puhtaat ja pilaantuneet maa-ainekset Lisätyökustannus Palvelumaksu Ajoneuvon punnituspalvelu Lavan raapiminen (esim. jäätyneet kuormat) Kuormantarkastusmaksu (veloitetaan, jos jätekuormassa on sinne kuulumatonta jätettä) 100,00 tonni 104,84 tonni 120,97 tonni 133,06 tonni 133,06 tonni 104,19 tonni ilmainen 118,55 tonni 7,26 kuorma, ei punnitusmaksua 25,81 tonni 7,26 kuorma, ei punnitusmaksua 71,77 tonni 7,26 kuorma, ei punnitusmaksua 25,81 tonni 7,26 kuorma, ei punnitusmaksua 40,32 tonni 64,52 tonni 170,97 tonni 20,16 tonni 25,81 tonni 48,39 tonni 68,55 tonni 20,16 tonni 25,81 tonni 48,39 tonni 2,02 / kpl, ei punnitusmaksua 8,06 / kpl, ei punnitusmaksua Erillisen hinnaston mukaan. Minimimaksu 20,16. Suuret erät ilmoitettava etukäteen. 90,32 tonni 193,55 tonni 161,29 tonni sopimuksen mukaan 40,32 / 0,5 h 8,06 / 0,5 h 16,13 kerta 27,42 kerta 120,97 kerta Tarkemmat yhteystiedot ja lajitteluohjeet osoitteesta

12 Vaaralliset jätteet - hinnasto Puhelinvaihde Neuvonta (pvm + 5,57 snt/min, mpm + 13,67 snt/min) HINNASTO ALKAEN VAARALLISET JÄTTEET YRITYKSET, KUNNAT, JULKINEN TOIMINTA Alv 0 % Alv 24% JÄTEJAE / kg / kg Maali-, lakka-, liima- ja kovetejäte 1,50 1,86 Lyijyakut 0,30 0,37 Metallikuoriset akut ja muut suuret akut 0,60 0,74 Voiteluöljy (eli jäteöljy) 0,04 0,05 Kiinteä öljyinen jäte (esim. öljynsuodattimet) 0,80 0,99 Liuotinjäte (esim. tuulilasinpesuneste, polttoaine, tärpätti, ohenne) 0,65 0,81 Lääkkeet (jodi lajiteltava erikseen) 4,00 4,96 Jarruneste 0,80 0,99 Jäähdytinneste 0,80 0,99 Öljy-vesiseokset 0,20 0,25 Laboratoriokemikaalijäte 3,00 3,72 Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet 3,00 3,72 Emäsjäte (esim. ammoniakki, lipeä) 1,20 1,49 Vahvat pesu- ja puhdistusaineet 1,20 1,49 Aerosoli 1,50 1,86 Happojäte (esim. suola- tai rikkihappo) 1,20 1,49 Valokuvakehite 0,80 0,99 Leikkuuneste / öljyemulsiot 0,65 0,81 Betonin kiihdytinaine 1,50 1,86 Elohopea (esim. kuumemittarit, amalgaami) 22,00 27,28 Halonisammuttimet 5,00 6,20 Tuntematon jäte 10,00 12,40 Sekalainen vaarallinen jäte (muu kuin yllämainittu) 7,00 8,68 - Jos vaarallista jätettä on alle 25 euron arvosta, hinta on 35,00 (minimimaksu + punnitusmaksu). - Jos vaarallista jätettä on yli 25 euron arvosta, todellisiin kuluihin lisätään punnitusmaksu 10,00.(sis.alv) Alv 0 % Alv 24% Vaahto-, jauhe-, neste- tai hiilidioksidisammutin, retkikeittimien patruunat 12,90 16,00 Suljettu tynnyri tai likainen tynnyri l 24,19 30,00 Avattu ja tyhjä tynnyri 0,00 0,00 Minimimaksu 20,17 25,00 Punnitusmaksu 8,06 10,00 Tarkemmat yhteystiedot osoitteesta

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Painovuosi 2013 Vastuullista huolenpitoa ympäristöstä Kiertokapula Oy vastaa toimialueensa yhdyskuntajätehuollosta Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Se huolehtii ympäristöystävällisesti ja asiantuntevasti jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Kiertokapula tekee työtä ympäristön parhaaksi. Tervetuloa jätteidenkäsittelyalueillemme KARANOJAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Karanojantie 145, Hämeenlinna Puh KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, Hyvinkää Puh PUOLMATKAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Hyötykuja 3, Järvenpää Puh avoinna: ma-pe klo 7-19, arkipyhien aattoina klo ja klo 7-17 LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Meijerikuja, Valkeakoski Puh avoinna: ma, to ja ti, ke, pe 9-16 Kiertokapula Oy Vankanlähde Hämeenlinna Vaihde Puh avoinna ma-pe 8-15 (pvm + 5,57 snt/min, mpm + 13,67 snt/min)

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Kotitaloudet, maataloudet, asunto-osakeyhtiöt www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Tämä opas auttaa henkilö- ja pakettiautolla liikkuvia yksityisiä asiakkaita

Lisätiedot

Rakentamisen jätteet. www.kiertokapula.fi

Rakentamisen jätteet. www.kiertokapula.fi Rakentamisen jätteet www.kiertokapula.fi Johdanto Jätehuollon kehittämistä ohjaavat jätelaki ja jäteasetus. Jätelaki velvoittaa meitä kaikkia kaikessa toiminnassamme ensisijaisesti vähentämään syntyvän

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN - YRITYKSET - JULKISET TOIMINNOT: Julkisina toimintoina pidetään valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhtiön

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Lajitteluasemat palvelevat

Lajitteluasemat palvelevat 2012 Lajitteluasemat palvelevat Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Hyrynsalmi Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomusalmi Vaala Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne kotitaloudet

Lisätiedot

Maaseutuyritysten jätehuolto-opas

Maaseutuyritysten jätehuolto-opas Maaseutuyritysten jätehuolto-opas Päivittänyt Ympäristötietoinen Kannus -hanke JUURET ELÄMÄLLE SAATESANAT... 3 OMATOIMINEN JÄTEHUOLTO... 4 Kompostointi...4 Polttaminen...5 Eläinten hautaaminen...5 JÄTTEET

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014

JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014 JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014 Asikkala Heinola Hollola Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy SISÄLLYSLUETTELO Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialue 2 Seitsemän jäteasemaa

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Tekijä Johanna Hynynen Työn nimi Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen

Lisätiedot

Rakennusjäteopas. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

Rakennusjäteopas. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Rakennusjäteopas 2011 Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Esittely remontoijalle uudisrakentajalle purkajalle viherrakentajalle Tämä opas on kirjoitettu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET. Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. www.kiertokapula.fi

TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET. Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. www.kiertokapula.fi TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TERVEYDENHUOLLOLLE OMINAISET JÄTTEET... 4 2.1 Tartuntavaaralliset jätteet... 7

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä

JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä 1 SISÄLLYSLUETTELO Seitsemän jäteasemaa palveluksessasi 2 Asiointi

Lisätiedot