Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014"

Transkriptio

1 Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Yritykset

2 Tervetuloa palveltavaksi Kiertokapula tarjoaa jätteidenkäsittelypalveluja rakentamisen, teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Saapuminen alueelle Saapuessasi jätteidenkäsittelyalueelle aja aina ajoneuvovaa an kautta. Siirry vaa alle punnitukseen liikennevalojen ohjauksen mukaisesti. Turvallisuusnäkökohtia Turvallisuussyistä noudatetaan alueillamme nopeusrajoitusta 30 km/h. Kuorma on peitettävä tai sidottava asianmukaisesti kuljetuksen ajaksi. Asiaton liikkuminen jätteidenkäsittelyalueillamme on kielletty. Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. Emme luovuta tai myy vastaanottamiamme jätteitä muille kuin ammattimaisille sopimuskumppaneillemme. Jätteiden lajittelu Jätteet kuljetetaan niille osoitetuille alueille. Kullekin jätelajille on merkitty oma paikkansa sinivalkoisilla kylteillä. Sekalainen jäte viedään lajittelu- ja siirtokuormausasemalle, jossa vastaanotetut jätekuormat tarkastetaan ja lajitellaan. Siirtoasiakirja on annettava kuorman tyhjennyspaikalla koneenkuljettajalle kuitattavaksi. Välipunnitus Välipunnituksessa kannattaa käydä silloin, kun kuorma sisältää sekä maksullisia että maksuttomia jätteitä tai useita eri hintaisia jätteitä. Välipunnituk- sessa erotetaan eri hintaluokkiin kuuluvat jätteet toisistaan ja näin voidaan säästää laskun loppusummassa. Lisätietoja välipunnituksen tarpeellisuudesta saa lajitteluaseman koneenkuljettajalta tai alueen valvojilta. Poistuminen alueelta Jätekuorman tyhjennyksen jälkeen ajetaan takaisin ajoneuvovaa alle punnitukseen. Kuitattu siirtoasiakirja jätetään vaa an henkilökunnalle. Alueelta poistutaan aina vaa an kautta, vaikka kuormassa olisi vain maksuttomia jätteitä. Kuorman purkamisen tulee tapahtua aukioloajan puitteissa. Ylimenevältä ajalta veloitetaan hinnaston mukainen lisätyökustannus. Maksaminen Maksuvälineinä jätteidenkäsittelyalueella käyvät käteinen, Visa Electron sekä yleisimmät luotto- tai pankkikortit. Ainoastaan tiliasiakkaita voidaan laskuttaa. Jätekuorman hinnoittelu Jätekuorman hinnoittelu perustuu jätteen laatuun ja painoon. Hinnastossa on ilmoitettu kaikille jätelajeille tonni-, kuorma- tai kappalehinta. Punnitusmaksu lisätään kaikkiin tonnihintoihin, ellei hinnastossa toisin mainita. Sekalainen jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimpaan maksuluokkaan kuuluvan jätelajin perusteella. Lajittelulla ja välipunnituksilla voi siis säästää. 2

3 Siirtoasiakirja Yritysten on toimitettava jätekuorman mukana asianmukaisesti täytetty siirtoasiakirja yhtenä kappaleena vastaanottajalle. Siirtoasiakirja vaaditaan kaikista kuormista, jotka sisältävät vaarallista jätettä, rakennus- ja purkujätettä tai pilaantunutta maa-ainesta. Sitä ei kuitenkaan tarvitse täyttää pakkaavilla jäteautoilla tuotavista kuormista. Siirtoasiakirjassa pitää olla jätteen tuottajan allekirjoitus. Poikkeuksena ovat yksityisten henkilöiden tuottamat jätekuormat, joiden osalta siirtoasiakirjan täytöstä ja allekirjoituksesta vastaa kuljettaja. Siirtoasiakirja näytetään jätteidenkäsittelyalueelle tultaessa vaa alla. Kuorman purkamisen ja tarkastuksen jälkeen koneenkuljettaja kuittaa sen lajittelu- ja siirtokuormausasemalla. Siirtoasiakirja jätetään vaa alle poistuttaessa jätteidenkäsittelyalueelta. Tuottajan allekirjoituksen tai siirtoasiakirjan puuttuessa (kuormasta, josta siirtoasiakirja vaaditaan) jätekuormaa ei voida vastaanottaa. Sopimusasiakkaat Säännöllisesti suurempia jäte-eriä toimittavien yritysten kannattaa olla yhteydessä toimitussopimuksesta yrityspalvelupäällikkö Olavi Soinioon, puh Tiliasiakkuus Tiliasiakkuus on edellytys jätteiden tuomiselle laskuun. Hakemus tulee toimittaa ennen jätteiden tuomista joko postitse tai sähköpostitse. Hakemuksen käsittelyaika on 1-2 työpäivää. Tiliasiakashakemus on tämän oppaan liitteenä (sivu 13). Se löytyy myös Kiertokapulan internetsivuilta. Tiliasiakkuusasioissa ota yhteyttä: puh Jätteen siirtoasiakirjat ovat tämän oppaan liitteenä (sivut 14 ja 15). Ne löytyvät myös Kiertokapulan internetsivuilta. 3

4 Kaatopaikkakelpoisuus Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013) edellyttää, että jätteen tuottaja tai haltija esittää kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteestä ja sen soveltuvuudesta kaatopaikalle eli kaatopaikkakelpoisuudesta. Kaatopaikkakelpoisuuden todentamisella pyritään varmistamaan, ettei jätteistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle pitkänkään ajan kuluessa. Kaatopaikkakelpoisuusmenettely koskee kaikkia kaatopaikalle loppusijoitettavia jätteitä. Kelpoisuuden arviointiin liittyvää testausta ei kuitenkaan edellytetä yhdyskuntajätteestä tai siihen rinnastettavista jätteistä, eikä tietyistä pysyvistä puhtaista jätteistä. Kiertokapula Oy:llä on käytössään yksi jätteiden loppusijoitusalue Karanojan jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa. Se on ns. tavanomaisen jätteen kaatopaikka, johon sovelletaan tavanomaisen jätteen kaatopaikkoja koskevia raja-arvoja, sekä ympäristöluvassa annettuja raja-arvoja. Kaatopaikkakelpoisuuden todentamisen vaiheita ovat perusmäärittely, vastaavuustestaus ja tarkastus kaatopaikalla. Perusmäärittely Todentaminen aloitetaan perusmäärittelyllä, jossa jätteestä tulee olla selvillä ainakin seuraavat asiat: 1. jätteen tuottajan tai haltijan nimi ja jätteen syntypaikka 2. kuvaus prosessista, jossa jäte on syntynyt 3. kuvaus suoritetusta esikäsittelystä tai siitä, miksi esikäsittelyä ei pidetä mahdollisena tai tarpeellisena 4. jätteen koostumus ja liukoisuusominaisuudet 5. jätteen ominaisuudet: haju, väri, olomuoto 6. jäteluettelon mukainen jätenimike 7. vaarallisesta jätteestä pääasialliset vaaraominaisuudet 8. tiedot sen osoittamiseksi, että jäte ei kuulu niihin jätteisiin, joita kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen mukaan ei hyväksytä kaatopaikalle. 9. kaatopaikkaluokka, johon jäte voidaan hyväksyä 10. jätteen muuttuminen kaatopaikalla ja siihen liittyvät mahdollisesti tarvittavat lisävarotoimet 11. jätteen kierrätys- tai hyödyntämismahdollisuuksien arviointi Jos kelpoisuutta ei pystytä toteamaan perustietojen avulla, jätteen haltijaa pyydetään hankkimaan asiantuntijalausunto jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Lausunto sisältää laboratorioanalyysitulokset jätteen ominaisuuksista. Tulosten perusteella Kiertokapula joko hyväksyy tai hylkää jätteen vastaanoton kaatopaikalle. Viimekädessä Kiertokapulan toimintaa valvova lupaviranomainen päättää jätteen vastaanotosta. Jätteen tuottaja tai haltija vastaa sekä jätteen testauttamisesta hyväksytyssä laboratoriossa että testaus- ja asiantuntijalausunnon hankintakustannuksista. Kaatopaikkakelpoisuusselvityksiä tekevät useat konsulttiyritykset, mm.: Ramboll Analytics Oy, Lahti Novalab Oy, Karkkila Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere Eurofins Scientific Finland Oy, Tampere Vastaavuustestaus Kaatopaikkakelpoisuus selvitetään jokaisesta jäteerästä erikseen. Mikäli kyse on säännöllisesti samassa prosessissa syntyvästä jätteestä, sen laatu varmistetaan vuosittain vastaavuustestauksella. Vastaavuustestauksella varmistetaan, että jäte vastaa perusmäärittelyn tuloksia ja täyttää edelleen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset. Vastaavuustestaus voi olla suppeampi kuin jätteen alkuperäinen perusmäärittely, koska vastaavuustestaus voidaan kohdistaa perusmäärittelyn laboratoriotulosten perusteella jätteen kaatopaikkasijoituksen kannalta merkittävimpiin jätteen sisältämiin haitta-aineisiin. Kuormantarkastus Kaatopaikalla vastaanottaja tarkastaa jätekuorman ja varmistaa, että jäte vastaa annettuja tietoja. Mikäli näin ei ole, voidaan kuorma käännyttää pois. Kiertokapula Oy:n yhteyshenkilö: yrityspalvelupäällikkö Olavi Soinio puh

5 Jätteiden lajitteluohjeet ja vastaanottoehdot Yhdyskuntajäte (Sekalainen jäte) Yhdyskuntajäte on asumisessa syntyvää sekalaista jätettä, sekä teollisuudessa tai palvelutoiminnassa syntyvää, ominaisuudeltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa jätettä. Rakennusjäte Rakennusjäte on rakentamisessa tai rakennusten purkamisessa syntyvää jätettä. Se lajitellaan koneellisesti jätteidenkäsittelyalueella ja se voi sisältää sekä hyödynnettävää että loppusijoitettavaa jätettä. Hyödynnettävä jäte toimitetaan materiaali- tai energiahyötykäyttöön, kun taas loppusijoitettava jäte sijoitetaan loppusijoitusalueelle. Lajiteltavia, hyödynnettäviä jätteitä ovat mm. energiajäte (sivu 6) puujäte (sivu 6) metalli (sivu 7) Loppusijoitettavia jätteitä ovat mm. keramiikka ja posliini (kylpyhuoneen kalusteet ja kaakelit) muovi-, korkki-, linoleum- ja kokolattiamatot peilit ikkunat pokineen sekalainen betoni-, tiili- ja laattajäte kipsi- ja tojalevyt lasi- ja mineraalivillat lasikuitu kattohuopa ja bitumikate PVC-muovi hiomapaperi. Rakennusjäte, lajiteltava Kuorma on pääosin (vähintään 90% tilavuudesta) materiaalina tai energiana hyödynnettävää jätettä. Rakennusjäte, lajiteltava / loppusijoitettava Kuormassa on selkeästi sekä hyödynnettävää että loppusijoitettavaa jätettä. Rakennusjäte, loppusijoitettava Kuorma on pääosin (vähintään 90% tilavuudesta) loppusijoitettavaa jätettä. Loppusijoitettava jäte Loppusijoitettavaa jätettä ei pystytä hyödyntämään, vaan se sijoitetaan loppusijoitusalueelle. Loppusijoitettava jäte on muusta kuin rakentamistai purkamistoiminnasta syntynyttä hyödyntämiskelvotonta jätettä, esim. teollisuudesta syntynyt tuotantojäte, kuten lasivillan tuotantohylky. 5

6 Energiajäte Energiajäte hyödynnetään polttamalla. Energiajätteisiin voidaan lajitella mm. puu, joka ei ole vaarallista jätettä (ei sisällä kyllästysaineita, esim. CCA:ta tai kreosoottia) lastu- ja kovalevyt liimalevyt ja pinnoitetut levyt vanerit muovit, pois lukien PVC materiaalikierrätykseen sopimaton pakkausjäte (styrox, Finnfoam) materiaalihyötykäyttöön kelpaamaton pahvi, kartonki ja paperi tekstiilit puukuitulevyt (tuulensuojalevyt, esim. haltex). Energiajäte ei saa sisältää seuraavia: PVC-muovi, jota ovat mm. kovapinnoitetut levyt, keittiön tasot, rakennusteollisuuden muovit, putket, kourut, kynnyslistat, tapetit, lattiamatot, eristeet ja päällysteet, pressut ja letkut kipsi- ja kuitusementtilevyt (Gyproc-, Luja- ja Mineritlevyt) kyllästetty puu lasi- ja mineraalivillat metallit kivi- ja mineraalijätteet biojäte. Puujäte Puhdas puu Puhdas puu saa sisältää vähäisiä määriä nauloja, ruuveja ja saranoita. Siihen kuuluvat mm. laudat, lankut ja muu uudisrakentamisen puu kuormalavat vanerit ja lastulevyt MDF ja HDF levyt ja listat kaapelikelat puurakennusten käsittelemätön runkolauta, hirret sisäkäyttöön tarkoitettu, pintakäsitelty puutavara esim. paneelit, lauteet, parketti lievästi mekaanisia epäpuhtauksia sisältävä puutavara, esim. betonilaudat lakattu puutavara rakennustyömailta lajiteltu puutähde, joka sisältää pohjamaalattua ja maalaamatonta puuta sammalta tai muuta orgaanista eristettä sisältävä puu. Purkupuu Purkupuu on käsiteltyä puuta. Se saa sisältää nauloja, ruuveja ja saranoita. Siihen kuuluvat mm. muovia, metallia, lasia yms. mekaanisia epäpuhtauksia sisältävä purkupuu ikkunankehykset ja ovet (ei lasia) maalattu puu (myös punamullalla maalattu) keittiökalusteet ja pinnoitetut/laminoidut puupinnat puiset huonekalut puu-muovikomposiitit pinnoitetut puulevyt, esim. muovi- ja kovapinnoitteet 6

7 laminaatit puu, jossa on lasikuitua tai -villaa palanut puu. Kyllästetty puu Kyllästetty puu on kyllästysaineilla käsiteltyä puuta. Se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Puu saa sisältää nauloja, ruuveja ja saranoita. Kyllästettyä puuta ovat muun muassa terassilaatat pihakalusteet laiturit sähköpylväät. Kannot Kantoja vastaanotetaan kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla. Metalli Metalliromuun kuuluvat kaikki isot, suurimmaksi osaksi metallia sisältävät tavarat: polkupyörät sähköjohdot, jatkojohdot ja kaapelit polttomoottorit ilman nesteitä kattopelti puulämmitteinen kiuas tyhjät maalipurkit (sivellinkuiva, kansi irrallaan) ja aerosolitölkit (nuppia painettaessa ei tule enää mitään ulos, muoviosat pois) hiilidioksidipatruunat katalysaattorit. Kaasupulloja ja öljysäiliöitä ei oteta vastaan. Betoni, tiili, asfaltti (Karanoja ja Kapula) Betoni, tiili ja asfaltti sijoitetaan omiin varastokasoihinsa. Niitä ei oteta vastaan Kiertokapulan Puolmatkan ja Lumikorven jätteidenkäsittelyalueilla. Betoni- ja tiilijätteen mukana on toimitettava siirtoasiakirja. Haitallisia aineita (pinnoitteet ja saumausaineet) sisältäviä betoni-, tiili- ja asfalttijätteitä ei oteta vastaan varastokasoihin. Betonia sisältävien erikoiskuormien sekä suurien määrien tuomisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: Betonikappaleet saavat sisältää raudoitukset. Betonijätteen painosta saa olla tiiltä maksimissaan 10 % ja karkearakeisia maalajeja, esim. hiekkaa, soraa ja mursketta (ei hienojakeista maata) maksimissaan 20 %. Betonijäte ei saa sisältää louhetta tai suuria kivilohkareita. Betonielementeistä on poistettava kaikki saumamassat. Betoni, sivumitta alle 1 metri Betonikappaleet saavat sisältää betoniteräkset. Betoniteräksien tulee olla katkaistu betonikappaleiden mittaiseksi. Keraamisia laattoja tai kaakeleita ei saa olla irrallisina, yksittäisiä saa olla kiinni betonissa. Tähän luokkaan kuuluvat myös betoniautojen palautuskuormat sekä pumppuautojen ylijäämäbetonit. 7

8 Betoni, sivumitta 1-5 metriä Ontelolaatat, pilarit, palkit. Mikäli betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on yli 5 m tai ne ovat erittäin runsaasti raudoitettuja tai vaikeasti varastoitavia, niitä ei oteta vastaan tässä luokassa, vaan luokassa Betonijäte, erikoiskappaleet. Betoni, erikoiskappaleet Betonielementit tai kappaleet, jotka ovat erittäin suuria, vaikeasti rikottavia tai varastoitavia ja sisältävät eristeitä, esimerkiksi ratapölkyt, sillat ja laiturit, järeät koneperustukset ja vastaavat. Tuomisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: Betoni, sisältää tiiltä Betoni, joka saa sisältää tiiltä enintään 20 paino- %. Kevyet betonit Kevytbetonituotteet, kuten Siporex- tai Lecaharkot. Isojen erien tuomisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: Tiili Poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet. Tiili saa sisältää muurauslaastin. Asfaltti Sisältää vain puhdasta asfalttia kappaleina. Isoja kiviä tms. kappaleita ei saa olla mukana. Mukana saa olla yksittäisiä kiviä, joiden halkaisija on enintään 20 cm. Betoni, tiili ja asfaltti sisältää epäpuhtauksia tai haitta-aineita Epäpuhtauksia, kuten eristeitä sisältävät betonituotteet ovat loppusijoitettavaa jätettä. Haitta-aineita (esim. öljy tai PAH-yhdisteet) sisältävät betonit pitää testata. Vastaanotosta päätetään tulosten perusteella. Tuomisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: Sähkö- ja elektroniikkaromu Sähkö- ja elektroniikkaromuun kuuluvat kaikki verkkovirralla, paristoilla tai akuilla toimivat laitteet. Jätteidenkäsittelyalueelle saa tuoda maksimissaan kolme samaa kotitalouskäyttöön tarkoitettua laitetta yhdellä tuontikerralla. SER:iä vastaanotamme mm. seuraavilta tahoilta: SE-laitteita myyvät kaupat (kodinkoneliikkeet, rautakaupat jne.) kierrätyskeskukset (ei käsiteltyjä laitteita) yritykset as Oy:n tai kunnallisen vuokratalon remontin yhteydessä syntynyt SER, mikäli yrityksellä on kuitti korvausostosta. SER:iä emme vastaanota mm. seuraavilta tahoilta: Gigantti, yritysten B2B-tavara sairaalat kaupungit, kunnat, valtion virastot oppilaitokset, koulut muut yhteisöt. Em. tahojen tulee toimittaa SER suoraan omiin vastaanottopisteisiin, joiden tiedot löytyvät sivulta: Vaaralliset jätteet Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla. Vaarallisista jätteistä laskutetaan painon mukaan (hinnasto sivu 11). Vaarallisista jätteistä täytetään oma siirtoasiakirja (sivu 15). Suurista eristä on sovittava etukäteen sähköpostitse: Asbesti Suuret asbestikuormat voidaan ottaa vastaan ainoastaan Karanojalle Hämeenlinnaan. Kapulassa (Hyvinkää), Puolmatkassa (Järvenpää) ja Lumikorvessa (Valkeakoski) otetaan vastaan vain alle 2 m 3 kuormia. Kuorman pitää olla sellainen, että tuoja voi itse purkaa sen lavalle. Asbesti on pakattava tiiviisti niin, ettei se pölyä. Asbestijätettä sisältävät pakkaukset pitää aina merkitä selvästi erottuvalla tekstillä: ASBESTIJÄTETTÄ / Pölyn hengittäminen vaarallista. Jos tuojana on yritys, tulee pakkauksessa lisäksi olla yrityksen nimi. Suurista eristä on sovittava etukäteen sähköpostitse: 8

9 9

10 Maa-ainekset Karanoja ja Kapula Puhtaiden ja pilaantuneiden maiden tuonnista jätteidenkäsittelyalueelle on aina sovittava etukäteen. Maita vastaanotetaan sekä Karanojan alueella Hämeenlinnassa (puhtaat ja lievästi pilaantuneet maat) että Kapulan alueella Hyvinkäällä (voimakkaasti öljyhiilivedyillä pilaantuneet maat). Sopimuksista ja tarjouksista sekä tarkemmista tiedoista vastaanoton käytännöistä vastaa prosessiinsinööri Laura Tokeensuu, puh Puolmatka Puolmatkassa puhtaita maa-aineksia otetaan vastaan Järvenpään kaupungin maankaatopaikalle ainoastaan Järvenpään alueelta. Lumikorpi Lumikorvessa puhtaita maa-aineksia otetaan vastaan Valkeakosken kaupungin maapankkiin ilman aluerajoituksia. Puhtaat sadevesikaivohiekat (vain Karanojalle) Puhtaita sadevesikaivohiekkoja vastaanotetaan ainoastaan Hämeenlinnan Karanojan jätteenkäsittelyalueella. Hiekan vesipitoisuus saa olla maksimissaan 20 %. Erityiskäsiteltävä jäte (vain Karanojalle) Erityiskäsiteltävää jätettä otetaan vastaan ainoastaan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa. Kuormat on tuotava arkisin ennen klo 16. heti käsiteltävä jäte välppäjäte eläinjäte ravintoloiden paistorasvat ja -öljyt (hyötykäyttäjiä: ja Erityiskäsiteltävä jäte kuljetetaan vastaanottopaikkaan muusta jätteestä erillään. Erityiskäsiteltävä jäte sijoitetaan suoraan Karanojan loppusijoitusalueelle. Purkamisesta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyämistä. Vastaanotettava eläinjäte lemmikkieläimet, hevoset, riistaeläimet (esim. hirvet), porot, alpakat, kalat, ravut, turkiseläimet. Karanojalle ei vastaanoteta: naudat, siat, siipikarja, lampaat, vuohet eläimet, joissa tautiriski, esim. TSE-taudit, suu- ja sorkkatauti lanta (poikkeuksena hevosen lanta). Poikkeustapauksessa aluehallintovirasto voi myöntää luvan esimerkiksi tulipalossa kuolleiden eläinten toimittamiseen hyväksytylle kaatopaikalle. Sivutuotteet eli eläinperäiset elintarvikkeet Sivutuoteasetus (EY n:o 1069/2009) on astunut voimaan Asetus koskee pääosin raakoja ja kypsennettyjä entisiä liha- ja kalaelintarvikkeita ja sellaisia elintarvikkeita, jotka sisältävät näitä raakaaineita. Sivutuotteet luokitellaan kolmeen ryhmään terveysriskin perusteella. Luokkien 1 ja 2 tuotteita ei vastaanoteta Kiertokapulassa. Luokan 3 sivutuotteita otetaan vastaan Hämeenlinnaan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle ST1:n Bionolix-laitokselle, joka on käsittelyyn hyväksytty laitos. Kaikista kg ylittävien lihan ja kalan hävikkierien vastaanotosta on sovittava etukäteen: Laura Tokeensuu, puh Muut palvelut jätteidenkäsittelyalueella Ajoneuvon punnituspalvelu Ajoneuvon tai kuorman voi käydä punnitsemassa jätteidenkäsittelyalueen vaa alla. Punnituspalvelun hinta on 16,13 /kerta (alv 0%). Kuorman purkaminen Alueella avustetaan tarvittaessa kuorman purkamisessa kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Avustamisesta peritään hinnaston mukainen maksu (tapauskohtaisesti joko lavan raapiminen tai lisätyökustannus). Kuormantarkastusmaksu Kuormasta veloitetaan jätekuorman normaalin vastaanottomaksun lisäksi tarkastusmaksu, jos se sisältää jotakin sinne kuulumatonta jätettä. Tyypillisimpiä kuormantarkastusmaksun vaativia jätejakeita ovat sähkö- ja elektroniikkaromut, ajoneuvojen renkaat sekä vaaralliset jätteet. Maksua ei peritä, jos asiakas vie itse virheelliset jätejakeet oikeille paikoilleen jätteidenkäsittelyalueella. 10

11 Hinnasto Puhelinvaihde Neuvonta (pvm + 5,57 snt/min, mpm + 13,67 snt/min) HINNASTO ALKAEN YRITYKSET, KUNNAT, JULKINEN TOIMINTA Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero Punnitusmaksu 8,06 lisätään tonnihintoihin, ellei toisin mainita Jätejae Hinta (alv 0 %) Yhdyskuntajäte 126,61 / tonni (kuorma-autot, ei vastaanoteta Lumikorvessa) Sekalainen jäte (yhdyskunta- tai rakennusjäte) 0-50 kg 7,26 kuorma (henkilö- tai pakettiautolla) yli 50 kg 126,61 tonni, ei punnitusmaksua Energiajäte Rakennusjäte, lajiteltava Rakennusjäte, lajiteltava/loppusijoitettava Rakennusjäte, loppusijoitettava Loppusijoitettava jäte (muuta kuin rakennusjätettä) Biojäte (ei vastaanoteta Lumikorvessa) Metalli Keräyslasi Puhdas puu, alle 2m 3 kuormat Puhdas puu, yli 2m 3 kuormat Purkupuu, alle 2m 3 kuormat Purkupuu, yli 2m 3 kuormat Risut, alle 2m 3 kuormat Risut, yli 2m 3 kuormat Haravointijäte, alle 2m 3 kuormat Haravointijäte, yli 2m 3 kuormat Risut ja haravointijäte samassa kuormassa, tuoja ei lajittele purkupaikalla Kyllästetty puu Ei vastaanoteta Puolmatkassa ja Lumikorvessa Betoni, kappaleiden sivumitta alle 1 m Betoni, kappaleiden sivumitta 1-5 m Betoni, kappaleiden sivumitta yli 5 m, erikoiskappaleet Betoni, sisältää tiiltä enintään 20 % Tiili Asfaltti Kevyet betonit (mm. Siporex ja Leca-harkot) Ajoneuvon renkaat, pienet (hlöauto, moottoripyörä jne.) Ajoneuvon renkaat, isot (kuorma-auto, traktori jne.) Vaaralliset jätteet yrityksiltä, kunnilta, julkisesta toiminnasta Kannot Erityiskäsiteltävä jäte, heti käsiteltävä jäte, eläinjäte, välppäjäte (vain Karanojalle) Asbesti (Kapula, Puolmatka, Lumikorpi vain alle 2m 3 kuormat, suuremmat erät Karanojalle) Puhtaat ja pilaantuneet maa-ainekset Lisätyökustannus Palvelumaksu Ajoneuvon punnituspalvelu Lavan raapiminen (esim. jäätyneet kuormat) Kuormantarkastusmaksu (veloitetaan, jos jätekuormassa on sinne kuulumatonta jätettä) 100,00 tonni 104,84 tonni 120,97 tonni 133,06 tonni 133,06 tonni 104,19 tonni ilmainen 118,55 tonni 7,26 kuorma, ei punnitusmaksua 25,81 tonni 7,26 kuorma, ei punnitusmaksua 71,77 tonni 7,26 kuorma, ei punnitusmaksua 25,81 tonni 7,26 kuorma, ei punnitusmaksua 40,32 tonni 64,52 tonni 170,97 tonni 20,16 tonni 25,81 tonni 48,39 tonni 68,55 tonni 20,16 tonni 25,81 tonni 48,39 tonni 2,02 / kpl, ei punnitusmaksua 8,06 / kpl, ei punnitusmaksua Erillisen hinnaston mukaan. Minimimaksu 20,16. Suuret erät ilmoitettava etukäteen. 90,32 tonni 193,55 tonni 161,29 tonni sopimuksen mukaan 40,32 / 0,5 h 8,06 / 0,5 h 16,13 kerta 27,42 kerta 120,97 kerta Tarkemmat yhteystiedot ja lajitteluohjeet osoitteesta

12 Vaaralliset jätteet - hinnasto Puhelinvaihde Neuvonta (pvm + 5,57 snt/min, mpm + 13,67 snt/min) HINNASTO ALKAEN VAARALLISET JÄTTEET YRITYKSET, KUNNAT, JULKINEN TOIMINTA Alv 0 % Alv 24% JÄTEJAE / kg / kg Maali-, lakka-, liima- ja kovetejäte 1,50 1,86 Lyijyakut 0,30 0,37 Metallikuoriset akut ja muut suuret akut 0,60 0,74 Voiteluöljy (eli jäteöljy) 0,04 0,05 Kiinteä öljyinen jäte (esim. öljynsuodattimet) 0,80 0,99 Liuotinjäte (esim. tuulilasinpesuneste, polttoaine, tärpätti, ohenne) 0,65 0,81 Lääkkeet (jodi lajiteltava erikseen) 4,00 4,96 Jarruneste 0,80 0,99 Jäähdytinneste 0,80 0,99 Öljy-vesiseokset 0,20 0,25 Laboratoriokemikaalijäte 3,00 3,72 Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet 3,00 3,72 Emäsjäte (esim. ammoniakki, lipeä) 1,20 1,49 Vahvat pesu- ja puhdistusaineet 1,20 1,49 Aerosoli 1,50 1,86 Happojäte (esim. suola- tai rikkihappo) 1,20 1,49 Valokuvakehite 0,80 0,99 Leikkuuneste / öljyemulsiot 0,65 0,81 Betonin kiihdytinaine 1,50 1,86 Elohopea (esim. kuumemittarit, amalgaami) 22,00 27,28 Halonisammuttimet 5,00 6,20 Tuntematon jäte 10,00 12,40 Sekalainen vaarallinen jäte (muu kuin yllämainittu) 7,00 8,68 - Jos vaarallista jätettä on alle 25 euron arvosta, hinta on 35,00 (minimimaksu + punnitusmaksu). - Jos vaarallista jätettä on yli 25 euron arvosta, todellisiin kuluihin lisätään punnitusmaksu 10,00.(sis.alv) Alv 0 % Alv 24% Vaahto-, jauhe-, neste- tai hiilidioksidisammutin, retkikeittimien patruunat 12,90 16,00 Suljettu tynnyri tai likainen tynnyri l 24,19 30,00 Avattu ja tyhjä tynnyri 0,00 0,00 Minimimaksu 20,17 25,00 Punnitusmaksu 8,06 10,00 Tarkemmat yhteystiedot osoitteesta

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Painovuosi 2013 Vastuullista huolenpitoa ympäristöstä Kiertokapula Oy vastaa toimialueensa yhdyskuntajätehuollosta Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Se huolehtii ympäristöystävällisesti ja asiantuntevasti jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Kiertokapula tekee työtä ympäristön parhaaksi. Tervetuloa jätteidenkäsittelyalueillemme KARANOJAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Karanojantie 145, Hämeenlinna Puh KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, Hyvinkää Puh PUOLMATKAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Hyötykuja 3, Järvenpää Puh avoinna: ma-pe klo 7-19, arkipyhien aattoina klo ja klo 7-17 LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Meijerikuja, Valkeakoski Puh avoinna: ma, to ja ti, ke, pe 9-16 Kiertokapula Oy Vankanlähde Hämeenlinna Vaihde Puh avoinna ma-pe 8-15 (pvm + 5,57 snt/min, mpm + 13,67 snt/min)

Hinnasto- ja asiointiopas 2015

Hinnasto- ja asiointiopas 2015 Hinnasto- ja asiointiopas 2015 Yritykset www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Kiertokapula tarjoaa jätteidenkäsittelypalveluja rakentamisen, teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Saapuminen alueelle

Lisätiedot

Asiointiopas ja hinnasto 2016. Voimassa 1.1. - 31.3.2016

Asiointiopas ja hinnasto 2016. Voimassa 1.1. - 31.3.2016 Asiointiopas ja hinnasto 2016 Voimassa 1.1. - 31.3.2016 Tervetuloa palveltavaksi Saapuminen alueelle Saapuessasi jätteidenkäsittelyalueelle aja aina ajoneuvovaa an kautta. Siirry vaa alle punnitukseen

Lisätiedot

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Kotitaloudet, maataloudet, asunto-osakeyhtiöt www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Tämä opas auttaa henkilö- ja pakettiautolla liikkuvia yksityisiä asiakkaita

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Asiointiopas ja hinnasto 2016. Voimassa 1.4.2016 alkaen

Asiointiopas ja hinnasto 2016. Voimassa 1.4.2016 alkaen Asiointiopas ja hinnasto 2016 Voimassa 1.4.2016 alkaen Tervetuloa palveltavaksi Saapuminen alueelle Saapuessasi jätteidenkäsittelyalueelle aja aina ajoneuvovaa an kautta. Siirry vaa alle punnitukseen liikennevalojen

Lisätiedot

Ei saa sisältää kotitalous-, bio- tai vaarallisia jätteitä. Vastaanottotarkastuksessa havaitut epäpuhtaudet laskutetaan hinnaston mukaisesti.

Ei saa sisältää kotitalous-, bio- tai vaarallisia jätteitä. Vastaanottotarkastuksessa havaitut epäpuhtaudet laskutetaan hinnaston mukaisesti. 1. YLEISTÄ ottaa vastaan hyödyntämiskelpoista jätettä Tampereella Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella PIR-2002-219-111 ja Myllypuron siirtokuormausasemalla PIR-2003-Y-126-111 sekä Espoossa Juvanmalmin siirtokuormausasemalla

Lisätiedot

Hinnasto- ja asiointiopas 2015

Hinnasto- ja asiointiopas 2015 Hinnasto- ja asiointiopas 2015 Kotitaloudet, maataloudet, asunto-osakeyhtiöt www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Tämä opas auttaa henkilö- ja pakettiautolla liikkuvia yksityisiä asiakkaita jätteidenkäsittelyalueilla

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2014 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24% 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124,00 212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2015 Hinta 2015 LIITE 7 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 55,00 /t) / tonni alv 0% /tonni alv 24 % 211 Kaatopaikkajäte 120,00 148,80

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava LAJITTELUOHJEET Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava Puh. 010 636 7000 (yritykset) 010 636 5000 (kuluttajat) Sähköinen asiointi: www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

HINNASTO 2016 3.3.2016

HINNASTO 2016 3.3.2016 HINNASTO 2016 3.3.2016 Kujalan jätekeskus Jäteasemat: Asikkala Heinola Hollola Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä Maan- ja lumenkaatopaikat SISÄLLYSLUETTELO Jätteiden vastaanottopaikat ja yhteystiedot 3

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2014 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai jätteet laskutetaan. Käsittelymaksu peritään

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2015

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2015 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2015 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen toimittajalta tai erikseen ilmoitettaessa suoraan jätteen tuottajalta/haltijalta. Käsittelymaksut

Lisätiedot

JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014

JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014 JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014 Asikkala Heinola Hollola Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy SISÄLLYSLUETTELO Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialue 2 Seitsemän jäteasemaa

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Rakentamisen jätteet. www.kiertokapula.fi

Rakentamisen jätteet. www.kiertokapula.fi Rakentamisen jätteet www.kiertokapula.fi Johdanto Jätehuollon kehittämistä ohjaavat jätelaki ja jäteasetus. Jätelaki velvoittaa meitä kaikkia kaikessa toiminnassamme ensisijaisesti vähentämään syntyvän

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaa jätehuollosta yhdeksän kunnan alueella: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Toimitusjohtaja Jarmo Kemppainen MAAMERKKI OY Toimialat Pohjarakentamiseen liittyvät: q Maarakennus q Louhinta q Tukiseinät q Betonointi q Paalutus q Ympäristörakentaminen

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä

JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä 1 SISÄLLYSLUETTELO Seitsemän jäteasemaa palveluksessasi 2 Asiointi

Lisätiedot

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com 1.1.2014 alkaen ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN :N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN KOTITALOUDET (mukaan lukien asunto-osakeyhtiöt): YLEISET MAKSUT - -Palvelumaksu -Punnitusmaksu JÄTEJAEKOHTAISET MAKSUT 1.1. Yhdyskuntien- ja julkisen toiminnan

Lisätiedot

HINNASTO. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella.

HINNASTO. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. 23.12.2015 LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa HINNASTO ALKUVUOSI 2016 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. Osakaskuntina

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 7 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 5.11.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

11.3.2016. 2. Vastaanottotarkastus

11.3.2016. 2. Vastaanottotarkastus 1. Yleistä Delete Finland ottaa vastaan hyödyntämiskelpoista jätettä Tampereella Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella PIR-2002-219-111 ja Myllypuron siirtokuormausasemalla PIR-2003-Y- 126-111 sekä Espoossa

Lisätiedot

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille..

Lisätiedot

JÄTEMAKSUHINNASTO. 1.1.2012 alkaen

JÄTEMAKSUHINNASTO. 1.1.2012 alkaen JÄTEMAKSUHINNASTO 1.1.2012 alkaen Yleistä Vestia Oy perii jätemaksua tämän hinnaston mukaisesti Ylivieskan jätekeskuksessa. Jätteen tuojan on maksettava jätemaksu jätettä jätekeskukseen tuotaessa. Vakituiset

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2015

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2015 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

Lajitteluasemat palvelevat

Lajitteluasemat palvelevat 2015 Lajitteluasemat palvelevat Kainuun jätehuollon kuntayhtymä ekokymppi.fi Hyrynsalmi Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne

Lisätiedot

Lajitteluasemat palvelevat

Lajitteluasemat palvelevat 2014 Lajitteluasemat palvelevat Kainuun jätehuollon kuntayhtymä ekokymppi.fi Hyrynsalmi Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne

Lisätiedot

Lajitteluasemat palvelevat

Lajitteluasemat palvelevat 2012 Lajitteluasemat palvelevat Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Hyrynsalmi Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomusalmi Vaala Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne kotitaloudet

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma)

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

Lajitteluasemat palvelevat

Lajitteluasemat palvelevat Lajitteluasemat palvelevat 2016 Hyrynsalmi Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Kainuun jätehuollon kuntayhtymä ekokymppi.fi Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.3.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot 19.8.2014 Patrik Jalonen 1 TSJ Kuntien omistama osakeyhtiö - hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon suunnittelu- ja

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa

Porin seudun jätetaksa Porin seudun jätetaksa 1.1.2015 alkaen Porin seudun jätelautakunta Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila 1. YLEISTÄ 1 Yleistä jätetaksasta Porin seudun jätelautakunta

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

ASUKKAIDEN PALVELUPISTEET JA HINNASTO 2016 5 / 2016. Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä

ASUKKAIDEN PALVELUPISTEET JA HINNASTO 2016 5 / 2016. Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä ASUKKAIDEN PALVELUPISTEET JA HINNASTO 2016 5 / 2016 Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä SISÄLLYSLUETTELO Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialue 4 Palvelut

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

Sortit vie noutosäkeillä rakennus- ja pihajätteen edullisesti kierrätykseen.

Sortit vie noutosäkeillä rakennus- ja pihajätteen edullisesti kierrätykseen. Jäteratkaisut yrityksille Syksy 2010 Sortit vie noutosäkeillä rakennus- ja pihajätteen edullisesti kierrätykseen. Jätteestä kierrätetään Miten Sortit toimii Sortit tarjoaa joustavan, edullisen ja kiinteähintaisen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN. Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN. Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta 1 Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄINEN

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA

JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA päivitetty 30.4.2013 JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA Kiinteistön jätehuolto Hämeenlinnan alueella on sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Lisätiedot

FRESH-PROJEKTI (Forwarding Regional Sustainable Environmental Hierarchies) Construction map

FRESH-PROJEKTI (Forwarding Regional Sustainable Environmental Hierarchies) Construction map FRESH-PROJEKTI (Forwarding Regional Sustainable Environmental Hierarchies) Construction map 1. Rakennusprojektin kulku, yleistasoinen esitystapa Hanke idea Suunnittelu Toteutus Käyttöönotto - tarpeiden

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere, 7.10.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.10.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

Lisätiedot

Kuntatekniikan päivät Joensuu 4.6.2010. Jätteestä huippuliiketoimintaa miten?

Kuntatekniikan päivät Joensuu 4.6.2010. Jätteestä huippuliiketoimintaa miten? Kuntatekniikan päivät Joensuu 4.6.2010 Jätteestä huippuliiketoimintaa miten? Kari Mäkinen toimitusjohtaja Kiertokapula Oy Esityksen laatija 7/4/09 Esityksen laatija 7/4/09 Esityksen laatija 7/4/09 Hyvä

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTEOPAS 5/2016

RAKENNUSJÄTEOPAS 5/2016 RAKENNUSJÄTEOPAS 5/2016 Uudisrakentaminen, remontointi ja purkaminen Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Tämän oppaan avulla haluamme helpottaa rakennusprojektiasi.

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Rakentajan jäteopas. Tämä opas antaa vinkkejä ensisijaisesti esti pienrakentajille, e, remontoijille ja ohjeeksi purkutöihin.

Rakentajan jäteopas. Tämä opas antaa vinkkejä ensisijaisesti esti pienrakentajille, e, remontoijille ja ohjeeksi purkutöihin. Rakentajan jäteopas Tämä opas antaa vinkkejä ensisijaisesti esti pienrakentajille, e, remontoijille ja ohjeeksi purkutöihin. Me pidämme palveluillamme huolta ympäristöstämme, jotta sinä voisit tehdä samoin.

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

Kodin. lajitteluohjeet. voimassa 1.1.2014. Ympäristösi hyväksi

Kodin. lajitteluohjeet. voimassa 1.1.2014. Ympäristösi hyväksi Kodin lajitteluohjeet voimassa 1.1.2014 Ympäristösi hyväksi 2 Kodin lajitteluohjeet Kodin lajitteluohjeet 3 Kodin jäteastiaan Poltettava jäte hyödynnetään energiana jätevoimalassa. POLTETTAVA JÄTE kotitalousjäte

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) 5 Pilaantuneiden maiden sekä muiden materiaalien vastaanotto ja loppusijoitus vuonna 2012, puitesopimus HEL 2011-003643 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättänee

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot